Kuntauudistus. Luottamushenkilöiden perehdytysaineistoja 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntauudistus. Luottamushenkilöiden perehdytysaineistoja 2012"

Transkriptio

1 Kuntauudistus Luottamushenkilöiden perehdytysaineistoja 202

2 Kuntauudistus 20 2 /202

3 Kuntauudistuksen ytimessä on kolme isoa kysymystä. Kuinka suomalainen hyvinvointiyhteiskunta selviytyy ja luvusta? 2. Kuinka kuntaperusteinen järjestelmä kestää ja 2030-luvulla? 3. Kuinka paljon joudumme siirtämään ylimääräistä talouden taakkaa pienten ikäluokkien harteille ja 2030-luvulla? 3 /202 Lähde: Arto Koski,

4 Kuntauudistus hallitusohjelmassa Hallitus toteuttaa koko maassa kattavan vahvoihin peruskuntiin perustuvan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, jonka puitteissa hallinnon rakenteita sekä kuntien tuottavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Kuntauudistuksella luodaan palvelurakenne, jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta ovat yhdellä, riittävän laajaan asukas- ja osaamispohjaan perustuvalla taholla. Uudistusta ohjaavassa lainsäädännössä otetaan käyttöön kuntauudistusta edistäviä välineitä. Tavoitteena on mm. poistaa lainsäädännöstä sekä kuntatalouden rahoitusjärjestelmistä kuntaliitoksia vaikeuttavat tekijät. Hallituksen päämääränä on, että vahvojen peruskuntien ulkopuolisilla syrjäisillä alueilla palvelurakenne uudistetaan siten, että palvelut on koottu ohjatusti riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi tukeutuen vahvojen peruskuntien palvelurakenteeseen vastuukuntamallilla. 4 /202

5 Kuntauudistus hallitusohjelmassa Vahvan peruskunnan vaihtoehtona poikkeusmenettely, jossa kunnat voivat muodostaa riittävän suuria sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmän kannustavuutta parannetaan. Aluehallinnon uudistaminen ja kehittäminen on tiiviissä yhteydessä kuntauudistuksen jatkon kanssa. Erityisen vaikeassa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyä jatketaan tehostetusti niin, että valtioneuvostolle säädetään mahdollisuus päättää toimenpiteistä, mikäli arviointimenettely ei johda ratkaisuun kunnan peruspalveluiden ja niiden rahoituksen turvaamiseksi. Lisätään asukkaiden valinnanmahdollisuuksia hakeutua kunnallisiin palveluihin yli kuntarajojen. 5 /202

6 6. Uudistetaan kuntarakenteita suunnitelmallisesti ja alueita kokonaisuuksina tarkastellen 5. Vahvistetaan kuntien elinvoimaa sekä ehkäistään yhdyskuntarakenteen hajautumista erityisesti kaupunkiseuduilla. Turvataan kuntapalvelut ja kansalaisten yhdenvertaisuus koko maassa Miksi valtakunnallinen kuntauudistus vuosina ? 4. Turvataan kuntapalveluiden rahoituspohjaa ja parannetaan julkisen talouden kestävyyttä 2. Kootaan kunta- ja palvelurakenteita yhteen ja varmistetaan niiden demokraattinen ohjaus 3. Luodaan pohja sosiaalija terveyspalveluiden ja muiden suurempaa väestöpohjaa edellyttävien palveluiden järjestämiselle 6 /202 Lähde: Arto Koski,

7 Kuntaliiton keskeisiä teemoja uudistuksessa ) Kunnilla tulee olla todellinen mahdollisuus tehdä alueelleen sopivimmat ratkaisut 2) Alueellinen erilaisuus tulee näkyä ratkaisuissa 3) Maaseutualueen vaihtoehdot vaativat lisäselvitystä 4) Kuntarakenne on luotava kansalaisten, ei sosiaali- ja terveyspalvelujen ehdoilla 5) Kuntaliitto edistää ja rohkaisee lähivaikuttamisen kehitystyötä 6) Ei lisätehtäviä kunnille arvio nykyisistä tarpeen 7) Toimintatapojen uudistaminen vaatii kokeiluja ja avoimuutta 8) Uudistuksen oltava selkeä jatko PARAS hankkeelle 9) Kuntien vahva rooli prosessissa on turvattava 7 /202

8 Rakennetyöryhmän selvitys 8 /202

9 Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän toimeksianto Rakennetyöryhmän tehtävänä oli laatia» hallitusohjelmassa tarkoitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta» esitys kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavasta, joiden pohjalta hallitus määrittelee uudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen valmistellaan kuntarakennelaki» esitys tuli laatia myös karttamuotoisena» esitys koskee myös Kainuun maakunnan sekä metropolialueen kunta- ja palvelurakennetta (tehtävänä ei kuitenkaan ollut arvioida metropolialueen hallinnon rakenteita koskevan erillisen lain tarvetta) 9 /202

10 Kuntauudistuksen selvityksen tarkastelunäkökulmat. Palvelutarpeiden kehitystarkastelu Erityisalueet (esim. kieliolosuhteet) ja kuntaliitosten edellytysten tarkastelu Uudet vahvat kunnat (~elinvoimaiset ja toimintakykyiset uudet kunnat) 2. Kuntatalouden kehitystarkastelu Palveluiden järjestämisalueet (esim. SOTE) 4. Työssäkäyntialueet ja asiointialueet 3. Asumisen ja yhdyskuntarakenteen kehitystarkastelu /202

11 Rakennetyöryhmän esitys Kartan selitteet Esityksen mukainen uuden kunnan raja Jaettava tai vaihtoehtoisesti suuntautuva kunta Jaettava kunnan osa, esimerkiksi kylä Kartan ja aluejaon lähde: Karttakeskus Oy /202

12 Kuntien kuuleminen, kevät 202 Kuntien lausunnot valtiovarainministeriön rakennetyöryhmän selvityksestä ja kuntauudistuksesta 2 /202

13 Kuntien kannanotot kuntien lukumäärien ja asukasmäärien mukaisesti Kuntien lukumäärä Asukkaiden lukumäärä Ei kantaa/ei esitetty mihinkään selvitysalueeseen Myönteinen kanta esitettyyn selvitysalueeseen Myönteinen kanta esitettyyn 2. aluevaihtoehtoon Valmius selvitykseen laajentamalla esitettyä aluetta Valmius selvitykseen supistamalla esitettyä aluetta Valmius selvitykseen esityksestä poikkeavalla alueella Kokonaan tai ensisijaisesti kielteinen kanta yhdistymisselvitykseen Myönteisellä kannalla olevien kuntien lukumäärä yht /202 Tulokset tulkinnanvaraisia

14 Kuntien kannanotot maakunnittain Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala Keski-Suomi Kainuu 2 3 Kanta-Häme Satakunta Pohjois-Karjala 6 6 Pohjois-Savo Etelä-Savo 6 8 Etelä-Pohjanmaa 7 0 Uusimaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa 2 2 Päijät-Häme 2 8 Keski-Pohjanmaa 6 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 00 % Ei kantaa/ei esitetty mihinkään selvitysalueeseen Myönteinen kanta esitettyyn selvitysalueeseen Myönteinen kanta esitettyyn 2. aluevaihtoehtoon Valmius selvitykseen laajentamalla esitettyä aluetta Valmius selvitykseen supistamalla esitettyä aluetta Valmius selvitykseen esityksestä poikkeavalla alueella Kokonaan tai ensisijaisesti kielteinen kanta yhdistymisselvitykseen Tulokset tulkinnanvaraisia 24 /202

15 Kuntien kannanotot Kuntaliiton kuntatyypittelyn mukaisesti Suuret kaupungit ja maakuntakeskukset 4 2 Seutukaupungit Pääkaupunkiseutu 2 Kaksi- ja ruotsinkieliset kunnat Maaseutukunnat ja taajaan asutut maaseutumaiset kunnat Pitkien etäisyyksien kunnat ja saaristokunnat Kehyskunnat % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %00 % Ei kantaa/ei esitetty mihinkään selvitysalueeseen Myönteinen kanta esitettyyn selvitysalueeseen Myönteinen kanta esitettyyn 2. vaihtoehtoon Valmius selvitykseen laajentamalla esitettyä aluetta Valmius selvitykseen supistamalla esitettyä aluetta Valmius selvitykseen esityksestä poikkeavalla alueella Kokonaan tai ensisijaisesti kielteinen kanta yhdistymisselvitykseen 25 /202 Tulokset tulkinnanvaraisia

16 Kaksi- ja ruotsinkielisten kuntien kannanotot (N=33) Kaksikielinen kunta, enemmistön kieli suomi Kaksikielinen kunta, enemmistön kieli ruotsi 2 8 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta 2 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 00 % Ei kantaa/ei esitetty mihinkään selvitysalueeseen Myönteinen kanta esitettyyn selvitysalueeseen Myönteinen kanta esitettyyn 2. aluevaihtoehtoon Valmius selvitykseen laajentamalla esitettyä aluetta Valmius selvitykseen supistamalla esitettyä aluetta Valmius selvitykseen esityksestä poikkeavalla alueella Kokonaan tai ensisijaisesti kielteinen kanta yhdistymisselvitykseen 26 /202 Tulokset tulkinnanvaraisia

17 Kuntien kannanotot VM:n esittämiin selvitysalueisiin: koko maa Myönteinen kanta esitettyyn selvitysalueeseen, 68 kuntaa, 2 % kunnista Myönteinen kanta esitettyyn 2. aluevaihtoehtoon, 4 kuntaa, n. % kunnista Valmius selvitykseen supistamalla esitettyä aluetta, 8 kuntaa, n. 6 % kunnista Valmius selvitykseen esityksestä poikkeavalla alueella, 4 kuntaa, n. 3 % kunnista Valmius selvitykseen laajentamalla esityksen aluetta, 20 kuntaa, n. 6 % kunnista Kokonaan tai ensisijaisesti kielteinen kanta yhdistymisselvitykseen, 65 kuntaa, n. 52 % kunnista Kuntaa ei ole esitetty selvitysalueeseen, kunta Kunta ei ole vastannut kysymykseen, 3 kuntaa Ahvenanmaa 7 /202 Tulokset tulkinnanvaraisia

18 Lainsäädäntö 8 /202

19 Kuntauudistuksen lainsäädäntö Rakennelaki Ohjaa uudistuksen eteneminen ja toteuttamistapa Vahvan kunnan kriteerit Keinot Toimeenpanon aikataulu ja prosessi Kuntajakolaki Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Vahvat kunnat ja sote-alueet Rahoitus ja järjestämisvastuu Kehittäminen ja valvonta Kuntalaki Kunnan talouden ohjaus Johtaminen Luottamushenkilöt Lähivaikuttaminen, Kunta ja markkinat Valtionosuusjärjestelmä Kunnan tehtävät ja niiden rahoitus, mm. Kuntien ja valtion tehtävienjako Verotulorahoitus/valtionosuudet Kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehittäminen

20 Kuntarakennelaki luonnos Kuntarakennelakiluonnos. Yleiset säännökset a. Kuntarakenneuudistuksen toteuttaminen 2. Kuntien yhdistymisen vireillepano ja valmistelu 3. Vireillepano ja valmistelu siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan 4. Erityinen kuntajakoselvitys 5. Kuntajaon muuttamisesta päättäminen 6. Vaalien toimittaminen ja uuden kunnan hallinnon järjestäminen 7. Kuntajaon muutoksen erinäiset vaikutukset 8. Omaisuuden siirtyminen ja taloudellinen selvitys 9. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki 0. Kuntajaon ja kameraalisen jaotuksen suhde. Muutoksenhaku sekä oikaisunluonteiset korjaukset 2. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset Kuntarakenneuudistuksen kannalta merkittävimmät muutokset a luku Kuntarakenneuudistuksen toteuttaminen Uudistuksen tavoite Selvitysvelvollisuus Kriteerit Selvitysalueesta poikkeaminen ja päätöksenteko poikkeamisesta Selvitysten määräaika ja seuranta Erityisen kuntajakoselvityksen määrääminen Henkilöstön asema 2 luku Kuntien yhdistymisen vireillepano ja valmistelu Yhdistymissopimus 4 luku Erityinen kuntajakoselvitys Erityisen kuntajakoselvityksen määrääminen Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskeva selvitys 5 luku Kuntajaon muuttamisesta päättäminen Päätöksenteon edellytykset kuntien yhdistyessä 9 luku Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki Yhdistymisselvityksen kustannukset Yhdistymisavustus Yhdistymisavustuksen perusosa Yhdistymisavustuksen lisäosa Valtionosuuksien vähenemisen korvaaminen luku Muutoksenhaku sekä oikaisunluonteiset korjaukset Yhdistymisavustusten rahoitus Siirtymäsäännökset 20 /202

21 Kuntarakennelakiluonnoksen keskeiset säännökset Selvitysvelvollisuus ja -velvollisuuden sisältö Selvitysperusteet Selvitysten määräaika ja seuranta Poikkeusperusteet ja poikkeamista koskeva päätöksenteko Valtioneuvoston toimivalta päättää kuntien yhdistymisestä Kuntien yhdistymisselvitysten ja yhdistymisen taloudellinen tuki 2 /202

22 Rakennelakiluonnos selvitysvelvollisuudesta Kunnalla on selvitysvelvollisuus, jos se täyttää yhdenkin selvitysperusteen Kunnalla on selvitysvelvollisuus lisäksi, jos alueella ei muuten ole saavutettavissa toiminnallista kokonaisuutta Selvitysalueiden ulkopuolelle jäämässä oleva kunta voi valita selvityskumppanikseen naapurikunnan, jonka kanssa se muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden Selvitysvelvollisuuden lähtökohtana on, että selvitysalue täyttää kuntajaon muuttamisen edellytykset (ml. perustuslain reunaehdot) 22 /202

23 Rakennelakiluonnos selvitysvelvollisuuden sisällöstä Yhdistymisselvityksen tavoitteena on esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä yhdistymissopimus Selvityksen tulee aina sisältää vähintään (vaikka kunnat eivät päätyisi tekemään yhdistymisesitystä):» suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella» selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan» selvitys taloudellisesta tilanteesta» arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta» yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista» arvio kielellisten oikeuksien toteutumisesta 23 /202

24 Kuntarakenteen uudistamista ohjaavat kriteerit Yleiset edellytykset: Alueellisesti eheä kokonaisuus tai Muu toiminnallinen kokonaisuus Perustuslain reunaehdot: Kunnallinen itse hallinto Sos. ja sivistykselliset perusoikeudet Kielelliset oikeudet Saamelaisten kulttuuri-itsehallinto Kolme pääkriteeriä: Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakennekriteeri Talouskriteeri Kunnalla on selvitystarve, jos yksikin kolmesta pääkriteeristä osoittaa selvitystarvetta. Vaikka mikään pääkriteeri ei osoita selvitystarvetta, kunta ei voi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, jos alueen toiminnallinen kokonaisuus sitä edellyttää. Asukasluku on alle Alle 50 lapsen Ikäluokat Pendelöinti keskuskuntaan väh. 25 %. Suurilla kaupunkiseuduilla väh. 35 % (Tpe, Tku, Oulu, Lahti, J:kylä ja Kuopio). Väestökriteeri 2.Työssäkäyntikriteeri 3.Yhdyskuntarakennekriteeri Kokoaa alueen, jolla yhteisen MAL -päätöksenteon tarve on suuri. Apuna Suomen Ymp.keskuksen tietorekisterit. 4. Työpaikkaomavaraisuuskriteeri Kunnan työpaikkaomavaraisuus on alle 80 %. 5. Talouskriteeri 6. Metropolikriteeri Kriisikunta tai kriisiytyvä kunta: esim. kertynyttä alijäämää väh /as. kahdessa viimeisessä tilinpäätöksessä. Merkittävä yhd. Rakenteen eheyttämistarve. Alueen kokonaisnäkökulma. Muodostettava toiminnallinen kokonaisuus. 24 /202

25 Rakennelakiluonnos selvitysten määräaika ja seuranta Kuntien tulee tehdä yhdistymisselvitys ja mahdollinen siihen perustuva yhdistymisesitys mennessä Kunnan tulee ilmoittaa valtionvarainministeriölle mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä Ministeriö voi määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta, jos kunta ei ole mennessä tehnyt kuntien yhdistymisesitystä. 25 /202

26 Rakennelakiluonnos selvitysalueesta poikkeaminen ja päätöksenteko poikkeamisesta Poikkeaminen ei koske selvitysvelvollisuutta Edellytykset, jotta voi saada poikkeuksen selvitysalueesta:» kunnalla on edellytykset vastata palvelujen järjestämisestä eikä» poikkeaminen estä toiminnallisten kokonaisuuksien muodostumista alueella Poikkeusperusteet:» selvitysperusteista poikkeava alue on säädetyt kuntajaon kehittämisen tavoitteet ja säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävä toiminnallinen kokonaisuus;» toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei erityisen harvan asutuksen vuoksi muutoin ole mahdollista;» poikkeaminen on tarpeen suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien tai saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi. Päätös poikkeamisesta voidaan tehdä kunnan tai kuntien yhteisen hakemuksen perusteella tai ministeriön aloitteesta.» Päätös voidaan tehdä ministeriön aloitteesta vain, jos kuntien hakemukset poikkeavat toisistaan, tai osa alueen kunnista on hakenut poikkeusta ja palveluperusteen täyttävän selvitysalueen muodostaminen edellyttäisi myös sellaisen kunnan mukana oloa, joka ei ole hakenut poikkeusta. Ministeriön tulee ennen päätöksen tekemistä neuvotella niiden kuntien kanssa, joita päätös koskisi Jos kunta hakee poikkeusta työssäkäynti- tai yhdyskuntaperusteen mukaisesta selvitysalueesta, ministeriö voi määrätä alueella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen, jonka perusteella selvitys voidaan tehdä työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenneperusteista poikkeavilla alueilla 26 /202

27 Kuntarakennelakiluonnos valtioneuvoston toimivalta päättää heikon talouden kuntien yhdistymisestä Valtioneuvosto voi päättää kuntaa koskevan selvityskuntajakoselvittäjän esityksestä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskevasta kunta-jaon muuttamisesta muutoksen kohteena olevan kunnan tai kuntien valtuustojen vastustuksesta huolimatta, jos muutos on tarpeen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan asukkaiden lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi ja säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät. 27 /202

28 Kuntarakennelakiluonnos Kuntien yhdistymisselvitysten ja yhdistymisen taloudellinen tuki Kunnalle voidaan maksaa avustusta selvitysperusteiden osoittamalla, tai ministeriön päätöksen perusteella niistä poikkeavalla alueella toteutettavan yhdistymisselvityksen kustannuksiin Kunnalle voidaan maksaa avustusta uuden kunnan talouden tervehdyttämiskeinojen selvittämiseen, jos yhdistymisselvitykseen osallistuu talousperusteen täyttävä kunta Ministeriön määräämän erityisen kuntajakoselvityksen kustannukset maksetaan valtion varoista Yhdistymisavustuksen saamisen edellytyksenä on, että kuntien yhdistyminen koskee» Palveluperusteen tai työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenneperusteen täyttävää aluetta tai vähintään aluetta, johon sisältyy työssäkäyntialueen keskuskunta;» ministeriön päätöksen tai erityisen kuntajakoselvityksen perusteella edellä mainituista edellytyksistä poikkeavaa aluetta; tai» yhdistymisessä on mukana erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta Lisäksi edellytyksenä on, että kuntien yhdistyminen tulee voimaan viimeistään vuonna 207 ja kunnat ovat tehneet yhdistymisesityksen mennessä Yhdistymisavustusten perusosa määräytyy yhdistyvien kuntien lukumäärän sekä asukasmäärän mukaan ja lisäosaa maksetaan kuntien yhdistymisessä, jossa on mukana talousperusteen täyttävä kunta tai kuntia Yhdistymisavustuksen käyttöä ohjataan, tulee käyttää» välttämättömiin kuntien yhdistymisen kustannuksiin» uuden kunnan palvelujärjestelmän kehittämiseen ja palvelujen tuottavuuden parantamiseen tai» uuden kunnan talouden vahvistamiseen Avustuksen käyttöä seurataan» Kunnan tulee toimittaa ministeriölle tilintarkastajan lausuman sisältävä selvitys yhdistymisavustuksen käytöstä 28 /202

29 Aikataulu ja eteneminen 29 /202

30 Kuntien II lausuntokierros. selvitysvelvollisuudesta, selvitys perusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä 2. esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä 5. sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti Kuntien II lausuntokierroksen kysymykset 3. valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta 4. yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä 30 /202

31 Uudistusten aikataulut Rakennelakityöryhmä Lakiluonnos ja HE eduskunnalle Kuntarakennelaki voimaan kesällä 203 / x.x.203 Kesäkuu kriteerit Aluekierros ja kuntien kuuleminen Metropoliselvitys Kuntien toinen kuulemiskierros Arvio uudistuksen etenemisestä Selvitysalueesta poikkeaminen Kuntien ilmoitus selvityskumppaneista Kuntien yhdistymiset voimaan , kuitenkin viimeistään..207 Selvitysalueiden muodostaminen ja kuntien selvitykset Kuntien esitykset uusista kunnista Tuki yhdistymiseen päättyy Mahdolliset valtion käynnistämät erityisselvitykset Kuntalain kokonaisuudistus Luonnos laista mennessä HE + eduskuntakäsittely Uusi kuntalaki voimaan Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen selvityshenkilön esitys 203 loppuun mennessä HE + eduskuntakäsittely Uusi kuntien valtionosuusjärjestelmä voimaan Sote Palvelurakennetyöryhmä Sote-selvityshenkilöt Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen HE + eduskuntakäsittely Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki voimaan 3 3 /202

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Kaupunginhallitus 25.2.2013 oheismater. asianro 5 (1/57) 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä

Lisätiedot

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5. Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.2013 Petri Jylhä Tämän päivän otsikoita: YLE.FI Asiantuntija Aulis Pöyhönen:

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Uudet kunnat. Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta

Uudet kunnat. Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta Uudet kunnat Sari Raassina Valtiosihteeri 11.10.2013 Lappeenranta Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 arvio 47,3 47,0 48,2 48,6 48,4 48,5 Toteutunut 47,4 49,2 56,1 55,8

Lisätiedot

Auran ja Pöytyän kuntien yhdistymisselvitys

Auran ja Pöytyän kuntien yhdistymisselvitys Auran ja Pöytyän kuntien yhdistymisselvitys Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen 8.12.2014 2 1. KUNTAJAKOSELVITYKSEN VIREILLEPANO JA SELVITYSMENETTELY... 5 1.1 VIREILLEPANO, TOIMEKSIANTO JA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUSAIKA 25.2.2013 klo 16.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys

Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen 26.11.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3

Lisätiedot

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen 21.12.2014 SISÄLLYS YHTEENVETO JA KUNTAJAKOSELVITTÄJIEN EHDOTUS 1 KUNTAJAKOSELVITYKSEN VIREILLEPANO

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka ainen Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Muurame Toivakka Joutsa Luhanka 1 Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät: Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari, Jouko Luukkonen Kannen kuvat vasemmalta

Lisätiedot

Maakuntakierros Valtakunnallinen aineisto. Kevät 2012

Maakuntakierros Valtakunnallinen aineisto. Kevät 2012 Maakuntakierros Suomen Kuntaliitto Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Mukana toiminnassa ovat myös maakuntaliitot,

Lisätiedot

Tampereen kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampere-talo 11.2.2013 Kuntien toimintaympäristön muutos ja kuntatalouden tila

Tampereen kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampere-talo 11.2.2013 Kuntien toimintaympäristön muutos ja kuntatalouden tila Tampereen kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampere-talo 11.2.2013 Kuntien toimintaympäristön muutos ja kuntatalouden tila Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja 1 Kestävyysongelma on mittava Kokonaisveroasteella

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016. Kvalt liite 5 kv 10.12.2013. Suomussalmen kunta. Suomussalmen kunnan

Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016. Kvalt liite 5 kv 10.12.2013. Suomussalmen kunta. Suomussalmen kunnan Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016 Kvalt liite 5 kv 10.12.2013 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2015-2016 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2013

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Elinvoimainen. kunta- ja palvelurakenne. 5a/2012. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys. Osa I Selvitysosa. Kunnat

Elinvoimainen. kunta- ja palvelurakenne. 5a/2012. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys. Osa I Selvitysosa. Kunnat Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys Osa I Selvitysosa 5a/2012 Kunnat Osa I Selvitysosa Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2014 2015

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2014 2015 Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2013 2015 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2014 2015 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 4.12.2012 Sisältö Matti Mulari ja

Lisätiedot

Kunnat muutosjohtajina

Kunnat muutosjohtajina Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kunnat toteuttavat uudistuksen Kunnat muutosjohtajina Uudistusten valmistelut käyntiin välittömästi Kunnat ovat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen muutosjohtajia. Uudistus

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Halsuan kunta Kaustisen kunta Kokkolan kaupunki Kruunupyyn kunta Lestijärven kunta Perhon kunta Toholammin kunta Vetelin kunta 17.12.2014 Jarmo Asikainen Anni Antila

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 70 KH 71 KH 72 KH 73 KH 74 KH 75 KH 76 KH 77 KH 78 KH 79 KH 80 KH 81 KH 82 KH 83 KH 84 KH 85 KH 86 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa

Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa Seinäjoen kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Isokyrö Ilmajoki Seinäjoki Kuortane Alavus VM Raimo Harjunen Jouko Luukkonen 27.1.2015 1 Yhyressä komiasti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 235 Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava... 2 236 Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta...

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Toukokuu 2008 Esipuhe Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli ns. puitelaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot