Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen"

Transkriptio

1 Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

2 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS ) > kahinointia anestesiatietojärjestelmien kanssa (GE) > taisteluun potilastietojärjestelmien puolesta (Tieto) > valloitus valtakunnallisiin tietojärjestelmiin (THL, ylilääkäri) Sidonnaisuudet Vahva sidonnaisuus potilastietojen sähköistykseen Vielä vahvempi VR:n aikatauluihin 2

3 KanTa-palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut XI DRG käyttäjäpäivät Tampere THL/OPER - 3

4 KANTA-palvelut Valtakunnallinen potilastiedon arkisto (Kaikki) alkuperäiset* potilaskertomustiedot tallennetaan Valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon earkistoon (2013->) *(lain mukaan) paikallisissa järjestelmissä olevat dokumentit ovat kopioita Arkistointia varten Toisten terveydenhuollon toimijoiden käyttöä varten (potilaan luvalla) Käytetään potilaskertomusjärjestelmien kautta (kaikki sähköiset) reseptit ja niiden toimitustiedot tallennetaan Reseptikeskukseen Omakanta käyttöliittymä kansalaisille myöhemmin web-käyttöliittymä myös ammattilaisille? Lakimuutos tulossa 4

5 National KanTa service (www.kanta.fi) The Data Repository of health information KanTa, the National Data Repository of Health Information, is a collective name for several national medical information systems. These are the electronic prescription (eprescription) and the national Pharmaceutical Database the electronic data repository of patient records (earchive) online access by citizens to their personal prescription and medical data (eaccess). eprescription eaccess earchive Focus on standards based solutions and interoperability (HL7 CDA R2) 5

6 KanTa-palvelut: Tieto liikkuu valtakunnallisesti KanTa: Kansallinen terveysarkisto Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelut Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Reseptikeskus ja reseptiarkisto Sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) Arkistopalvelu Tiedonhallintapalvelu Reseptikeskus + reseptiarkisto earkisto Arkistopalvelu Rekisteripitäjäkohtaiset tiedot (n kpl loogisia kokonaisuuksia) Tiedonhallintapalvelu Omakanta Omakanta Kansalaisen katselutyökalu Tahdonhallinta työkalu 6

7 earkisto on käyttö arkisto XI DRG käyttäjäpäivät Tampere THL/OPER - 7

8 KanTa-palvelut: earkisto Toiminnallinen arkisto potilastietojen säilytykseen Ei tarvita paikallista sähköistä tai paperiarkistointia käyttämiseen Tiedot saadaan (potilaan suostumuksella) käyttöön kaikkialla missä niitä tarvitaan kun niitä tarvitaan Ei ole vain pitkäaikaisarkisto, vaan toiminnallinen KÄYTTÖARKISTO 8

9 earkisto yhtenäistää Yhtenäinen käytäntö tietojen luovuttamiseen kohdistuviin suostumuksiin ja kieltoihin sekä muihin tahdonilmauksiin potilastietojen pitkäaikaisarkistointiin Kansallisten standardien myötä tietojärjestelmien parempi yhteensopivuus tietojen siirtäminen arkistoon helpottaa järjestelmien vaihtoa ja avaa kilpailun mahdollisuuksia 9

10 earkisto mahdollistaa Tietojen yhteiskäytön valtakunnallisesti Irrottaa tiedon rekisterinpitäjästä ja organisaatiosta Standardoitu, rakenteistettu tieto mahdollistaa toimittajasta riippumattoman kehittämisen Hoitotietojen saatavuuden eri toimijoiden välillä Potilasturvallisuus paranee, vältetään päällekkäisiä tutkimuksia ja tuetaan valinnanvapauden toteutumista Potilaskeskeisen tiedon ylläpidon Tiedot ei enää organisaatiorajattuja Kansalaiselle mahdollisuus omien tietojensa katseluun Vähentää tietojen luovutuksen tarvetta terveydenhuollon yksiköissä Lisää mahdollisuuksia sähköisiin palveluihin 10

11 Saadaan Osallistuva potilas Potilas pääsee näkemään omat terveystietonsa Vaikuttako kirjaamiskäytäntöihin? Vaikuttaako potilaan aktiivisuuteen? Saako riittävän informaation > vähentää yhteydenottoja? Lisääkö tiedontarvetta -> lisää yhteydenottoja? Tulevaisuudessa voi myös osallistua hoitoonsa? Esim. kotihoidon mittausten kirjaaminen Aktivoi ja motivoi potilasta omaan hoitoonsa? Siirtää rutiinityötä ammattilaisilta potilaalle? Vapauttaa terveydenhuollon resursseja vaativampaan työhön? 11

12 earkisto on jo ovella oven raossa! Julkisten terveydenhuollon toimintayksiköiden liityttävä mennessä Yksityisten mennessä Käyttöönottojen aikataulutus 9/2013-8/2014 Ensimmäiset käyttöönotto oli (ISSHP) Lopulliset kuntakohtaiset aikataulut lukitaan ensimmäisten käyttöönottojen jälkeen Painopiste kevät-syksy 2014 Aikataulu erittäin haasteellinen 12

13 earkisto on käyttöarkisto Miten sitä käytetään? XI DRG käyttäjäpäivät Tampere THL/OPER - 13

14 Kanta-palveluiden käyttäjät Apteekit Apteekkitietojärjestelmät Kansalainen Omakanta Terveydenhuollon ammattilainen Potilastietojärjestelmät Hakee lääkemääräykset Tekee toimitusmerkinnät Pääsy (toistaiseksi) vain reseptikeskuksen tietoihin Katselee potilastietoja. Antaa suostumuksen Hallinnoi luovutuskieltoja ja tahdonilmaisuja. Tarkastelee luovutuslokia. KanTa-palvelut earkisto Tiedonhallintapalvelu Keskeiset hoitotiedot Käyttää potilaan suostumuksella hoidossa potilastietoja riippumatta siitä, missä ne ovat syntyneet. Tallentaa tiedot annetusta hoidosta. Potilasasiakirjat Suostumus ja luovutuskiellot Reseptikeskus Reseptiarkisto Muut tahdonilmaisut Luovutusloki 14

15 Apteekit Kansalainen (Potilas) Apteekkijärjeste lmät Tunnistautuminen Kanta-Palvelut Käyttöliittymäpalvelu Omakanta (potilaan käyttöliittymä) Reseptikeskus ja reseptiarkisto earkisto Terveydenhuollon ammattilainen Käyttöliittymäpalvelu ammattilaisille (2016?) Yksityinen terveyden huolto Terveyskes kukset Sairaalat Potilaskertomusjärjestelmät Paikalliset potilaskertomukset Käyttöliittymät KANTA-palveluita käytetään potilaskertomusjärjestelmien kautta Tulossa mahdollisesti myös web- / mobiilipohjainen käyttöliittymä (?) Potilaalle oma webkäyttöliittymä Omakanta 15

16 earkisto (hieman tarkemmin) Tietovarasto (kaikille) potilastiedoille Tallennetaan dokumentteina Organisaatiokohtaisiin rekistereihin Ei ole paras muoto löytää oleellista tietoa Siksi earkiston osana on myös Potilaan tiedonhallintapalvelu, jossa on Ei organisaatiokohtaisia tietoja Suostumus ja kiellot Tahdon ilmaisut Reseptin uudistamispyynnöt (tulossa) EI (toistaiseksi) terveystietoja Potilaan omille terveystiedoille on muita sovelluksia Kantapalveluiden ulkopuolella) Potilasyhteenveto, johon kootaan Tärkeimmät rakenteiset terveystiedot earkisto Arkistopalvelu Organisaatiokohtaiset tietovarastot -OrgA -OrgB -Org c Tiedonhallintapalvelu Potilasyhteenveto Suostumus ja kiellot Tahdonilmaisut 16

17 Kanta-Palvelut Apteekit Apteekkijärjeste lmät Reseptikeskus ja reseptiarkisto Käyttöliittymäpalvelu Kansalainen (Potilas) Terveydenhuollon ammattilainen Tunnistautuminen Potiaanomat terveyskansiot Potiaanomat terveyskansiot Potiaanomat terveyskansiot Omakanta (potilaan käyttöliittymä) Käyttöliittymäpalvelu ammattilaisille (2016?) earkisto Arkistopalvelu Organisaatiokohtaiset tietovarastot -OrgA -OrgB -Org c Tiedonhallintapalvelu Yksityinen terveyden huolto Potilaskertomusjärjestelmät Potilasyhteenveto Terveyskes kukset Paikalliset potilaskertomukset Käyttöliittymät Suostumus ja kiellot Tahdonilmaisut Sairaalat KANTA-palveluita voidaan käyttää monella tapaa THP:n Potilasyhteenveto on yksi tapa 17

18 Tiedonhallintapalvelu Tärkeä osa earkistoa XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

19 Tiedonhallintapalvelu vaiheistus Tiedonhallintapalvelu - Vaihe 1 (viim ) Informointien, suostumusten ja kieltojen hallinta luovutuksella saatavien tietojenhaku Tahdonilmaisut Osa hoidossa keskeisistä tiedoista (tallennus) Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu lain (159/2007) muutos (1227/2010) Säännökset Kelan toteuttamasta ja ylläpitämästä valtakunnallisesta potilaan tiedonhallintapalvelusta Tiedonhallintapalvelu - Vaihe 2 (viim ) Loput keskeisistä tiedoista (tallennus) Potilasyhteenveto (näyttö/käyttö) 19

20 Tiedonhallintapalvelu: Mitä se on? Väline potilaskeskeiseen tiedon hallintaan (organisaatiosta riippumattomasti) Sisältää Potilastiedon luovutuksen vaatimat informointimerkinnät, suostumuksen ja kiellot Potilaan tahdonilmaisut (hoitotahto, elinluovutustahto ja muut tahdonilmaisut) Kokoaa Terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Potilasyhteenveto Tiedot sinällään rekisterinpitäjäkohtaisesti Kanta-arkistossa 20

21 Tiedonhallintapalvelun sisältö ja palvelut 21

22 Informointi, suostumukset ja kiellot Potilastiedon luovutuksen vaatimat Informointi ja suostumus edellytyksenä kaikille KanTa-luovutuksille Shp yhteisrekisteriin riittää informointi Kielloilla voi rajata osan (tai kaikkien) tietojen luovutusta muille organisaatioille Hallitaan ja ylläpidetään tiedonhallintapalvelussa Potilastietojärjestelmien tai Omakannan kautta Ensin Informointi Sitten Suostumus Lopuksi (mahd.)kiellot 22

23 Tahdonilmaukset Potilaan hoidon kannalta merkitykselliset tahdonilmaukset Elinluovutustahto Hoitotahto Muut tahdonilmaisut Tahdonilmausasiakirjat ovat tiedonhallintapalvelun kautta hallinnoitavia ylläpidettäviä asiakirjoja Niitä voi tehdä ja muokata Potilastietojärjestelmien tai Omakannan kautta Ne näytetään osana potilastietoja (riskitiedot) 23

24 Potilasyhteenveto Apuäline ammattilaiselle XI DRG käyttäjäpäivät Tampere v

25 Potilasyhteenveto Tiedonhallintapalvelu: Kokoaa yhteen Terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Tiedot sinällään rekisterinpitäjäkohtaisesti Kanta-arkistossa Kaikista earkiston tiedoista (+osittain reseptikeskuksen) Organisaatiosta riippumatta (potilaan suostumuksella) Koostaa tiedot ja luovuttaa ne näytettäväksi Potilastietojärjestelmissä Omien tietojen katselussa (Ammattilaisen web-käyttöliittymässä jatkossa?) Potilasyhteenveto kuitenkin näytetään eri sovelluksissa Ulkoasu voi olla eri järjestelmissä erilainen Sisältö on kuitenkin sama 25

26 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteasiakirjat Diagnoosit Toimenpiteet Riskitiedot Kuvantamistutkimukset Laboratoriotulokset Fysiologiset mittaustulokset** Rokotukset** Lääkitys*+** Ylläpidettävät asiakirjat Terveys- ja hoitosuunnitelma Henkilötiedot *Sovellettuna (lisänä reseptikeskus) ** vaiheessa 2 Näytetään tiedonhallintapalvelun kautta kootusti ja potilaskeskeisesti 26

27 Tavoitteena toiminnallisuus Tiedonhallintapalvelulla 1. Keskeiset tiedot kootusti Yhdellä näkymällä Havainnollisesti esitettynä Hoitoon vaikuttavan tiedon huomioiminen lisääntyy 27

28 Ammattilaisen Potilasyhteenveto 28

29 Tavoitteena toiminnallisuus Esim. Päivää klikkaamalla saa esiin alkuperäisen merkinnän Tiedonhallintapalvelulla 1. Keskeiset tiedot kootusti 2. Helppo siirtymä alkuperäiseen kontekstiin Tarpeellinen tieto löytyy etsimättä Tietoa hyödynnetään hoidossa 29

30 Tavoitteena toiminnallisuus Tiedonhallintapalvelulla 1. Keskeiset tiedot kootusti 2. Helppo siirtymä alkuperäiseen kontekstiin 3. Helppo pääsy historiatietoihin ja yksityiskohtaisiin tietoihin Tarvittavat tiedot löytyy helposti 30

31 Tavoitteena toiminnallisuus Huomioi! Potilaalla lääkityksenä Burana tabl 600mg vaikka riskeissä Tulehduskipulääkkeen aiheuttama astmakohtaus. Tiedonhallintapalvelulla 1. Keskeiset tiedot kootusti 2. Helppo siirtymä alkuperäiseen kontekstiin 3. Helppo pääsy historiatietoihin ja yksityiskohtaisiin tietoihin 4. Tukevat älykkäät toiminnot Yhdistettynä koosteelle Huomautukset sopimattomista hoidoista Ohjaavat neuvot (mitä kannattaisi tehdä) Kun tähän päästään, voidaan tietojärjestelmien avulla todella kehittää potilaan hoitoa ja parantaa potilasturvallisuutta! 31

32 Lääkityslista Tärkein (?) osa Potilasyhteenvetoa XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

33 Lääkityslistat Suomessa Nykytilanne sillisalaatti Joka organisaatiolla oma lääkityslista Lisäksi reseptikeskuksessa yksi lista lisää Todellisen lääkityksen hahmottaminen haasteellista Tietojen yhdistäminen eri listojen välillä Ajantasaisen tiedon tunnistaminen Tiedon päivittäminen eri listoihin Kaikissa niistä enemmän tai vähemmän ongelmia 33

34 Valtakunnallinen lääkityslista Tavoitteena Tuottaa tiedonhallintapalvelun kautta yksi yhteinen valtakunnallinen lääkityslista Saadaan ajantasainen ja kattava kuva potilaan lääkityksestä Voi sisältää lääkemääräystietojen (=reseptien) lisäksi Oleelliset sairaalalääkkeet Sairaala-apteekista toimitettavat lääkkeet Itsehoito -lääkkeet Samat tiedot kaikkien käytettävissä Myös potilaan itsensä 34

35 THP valtakunnallinen Lääkityslista Kokoaa tiedot terveydenhuollon organisaation rekistereiden rakenteisista lääkitysmerkinnöistä Kun tiedot tallennetaan earkistoon Myös kirjatut tarkistusmerkinnät Myös antokirjaukset voidaan koota» Näytetään vain erikseen haettaessa Hakee tiedot myös reseptikeskuksesta Kuvailutiedot (tarkat tiedot tarvittaessa erikseen) Kertomusarkistosta puuttuvat tiedot, joista on sähköinen resepti Toimitustiedot Tulevaisuudessa myös potilaan omista lääkityslistoista? Ei vaadi erillistä ylläpitoa Päivittyy normaaleista lääkitysmerkinnöistä 35

36 THP valtakunnallinen Lääkityslista - Perusnäkymä (hahmotelma) Yksi valtakunnallinen lääkityslista Näytetään PTJ:ssä PTJ sääntöjen perusteella Käyttää hyväkseen THP tietosisältöä, joka kattavampi kuin oman PTJ sisältö (ja (lähes) aina ajantasalla) Lääkityslistalla näytetään kunkin määrätyn lääkkeen uusin merkintä = Voimassa oleva lääkitys» Tärkeimmät tiedot heti näkyvillä 36

37 THP valtakunnallinen Lääkityslista - Historiatiedot (hahmotelma) Historiatietoihin pääsee tarvittaessa Päättyneet lääkkeet Voimassaolevien lääkkeiden muutoshistoria Tietyn hetken lääkitys 37

38 THP valtakunnallinen Lääkityslista - Tarkistusmerkinnät (hahmotelma) Lääkityslistalla voidaan näyttää lääkkeen tarkistustiedot Ajantasaisuuden tarkistus ( kuka tahansa voi tehdä) Asianmukaisuuden tarkistus (lääkärin vastuulla) 38

39 THP valtakunnallinen Lääkityslista - Toimitustiedot (hahmotelma) Lääkityslistalla voidaan näyttää lääkityksen (viimeisimmät) resepti- ja toimitustiedot Tiedoista voi päätellä myös lääkkeen käyttöä 39

40 Valtakunnallinen lääkityslista Yhden listan etuja Lääkityslista näkyy samanlaisena kaikille Myös potilaalle itselleen Voi itse tarkistaa tietojen paikkaansa pitävyyttä Listalla näkyy myös virheet Esim. päällekkäinen lääkitys» Voidaan rakentaa ohjaavia toimintoja > Huomautus Esim. lopettamattomat antibioottikuurit Kaikki voivat päivittää listaa Tulee paremmin pidettyä ajantasaisena 40

41 Omakanta kansalaiselle XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

42 Kanta-palveluiden käyttäjät Apteekit Apteekkitietojärjestelmät Kansalainen Omakanta Terveydenhuollon ammattilainen Potilastietojärjestelmät Hakee lääkemääräykset Tekee toimitusmerkinnät Pääsy (toistaiseksi) vain reseptikeskuksen tietoihin Katselee potilastietoja. Antaa suostumuksen Hallinnoi luovutuskieltoja ja tahdonilmaisuja. Tarkastelee luovutuslokia. KanTa-palvelut earkisto Tiedonhallintapalvelu Keskeiset hoitotiedot Käyttää potilaan suostumuksella hoidossa potilastietoja riippumatta siitä, missä ne ovat syntyneet. Tallentaa tiedot annetusta hoidosta. Potilasasiakirjat Suostumus ja luovutuskiellot Reseptikeskus Reseptiarkisto Muut tahdonilmaisut Luovutusloki 42

43 OMAKANTA Kansalaisen käyttöliittymä Kansalaiselle suunnattu sähköinen asiointipalvelu Lakisääteinen yli 18-vuotiaille Toisen henkilön tietoja sisältäviä tietoja ei näytetä Omien tietojen katselussa Vanhemmat eivät toistaiseksi näe (alaikäisten) lastensa tietoja Tulossa omien lasten tietojen katselun mahdollistava lakimuutos(?) Käyttö WEB-käyttöliittymällä (www.kanta.fi) Tunnistus.fi-tunnistautuminen (HST tai verkkopankki) Terveydenhuollon ammattilainen voi estää / viivästyttää tietojen näyttämistä kansalaiselle Omakannassa Lääkäri voi siis keskustella potilaan kanssa ennen kuin mahdollisesti potilaalle vaaraksi oleva tieto näkyy asiointipalvelussa 43

44 Omakanta -palvelu Osoitteessa: OMAKANTA - Kansalaisen käyttöliittymä 44

45 Lääkemääräyksen annosohje näkyy kansalaiselle siinä muodossa, kun se on kirjoitettu Kansalainen voi tarkastella kanta.fi- Omien tietojen katselun kautta kaikkia Reseptikeskukseen tallennettuja sähköisiä lääkemääräyksiä 45

46 Kansalainen voi katsella kanta.fi - Omien tietojen katselun kautta earkistoon tallennettuja tietoja kaikista käynneistä ja hoitojaksoista Aikajärjestyksessä, uusin ensin 46

47 earkiston näkymä Käynnit ja hoitojaksot Käynti/hoitojakso Valitun käynnin tai hoitojakson tiedot Jatkossa näytölle tulee myös linkit käynnin/hoitojakson aikana tehtyihin todistuksiin ja lähetteisiin joita kansalainen voi katsella kanta.fi Omakannan kautta 47

48 Informointimerkinnät, potilastietojen luovutusta koskevat suostumuksen ja kiellot kansalainen voi (jo nyt) tehdä Omien tietojen kautta. Jatkossa myös hoito- ja elinluovutustahdon sekä reseptien uusimispyynnön voi tehdä Omien tietojen katselun kautta. 48

49 OMAKANTA tiedot näkyviksi potilaalle Potilas pääsee näkemään omat terveystietonsa Pystyy tarkistamaan omat tietonsa Tiedot voidaan saada totuudenmukaisemmiksi, kun potilas voi itsekin tarkistaa potilastietonsa Vaikuttako terveydenhuollon kirjaamiskäytäntöihin? Ymmärtääkö potilas potilaskertomustietojaan? Muuttuuko kirjaamiskäytännöt enemmän kansantajuisiksi? Vaikuttaako tämä ammattilaisviestinnän laatuun?» Huononeeko / paraneeko? Vaikuttaako potilaan aktiivisuuteen? Saako riittävän informaation (onko myös ymmärrettävää)? vähentää yhteydenottoja? Lisääkö tiedontarvetta (ymmärretäänkö väärin / ei ymmärretä)? lisää yhteydenottoja? 49

50 OMAKANTA Osallistuva potilas Tulevaisuudessa potilas voi myös osallistua hoitoonsa entistä enemmän sähköisesti? Esim. kotihoidon mittausten kirjaaminen Kumpaan kirjataan?» Kanta / terveysportaalit? Aktivoi ja motivoi potilasta omaan hoitoonsa? Siirtää rutiinityötä ammattilaisilta potilaalle? Vapauttaa terveydenhuollon resursseja vaativampaan työhön? Mahdollisuudet kannattaa hyödyntää : Aktivoikaa potilasta omaan hoitoonsa! Miettikää myös organisaation toimintamallit Osallistukaa terveydenhuollon toimintakulttuurin kehittämiseen 50

51 Potilas ja lääkäri yhteiset tiedot KanTa sisältää viralliset terveystiedot Ei ole aina ajantasalla / kuvaa todellisuutta Kaikki eivät tee määräysten mukaan Ei aina potilaan ymmärtämässä muodossa Kirjaamistavat muuttunevat ajan myötä Kansalaisilla omia terveyskansioita Täydentävää tietoa virallisiin tietoihin Kuvaa todellisempaa hoidon toteumaa? Esim. Itsehoito-lääkitykset Tavoitteena tiedot yhteiskäyttöön Edellyttää vielä työtä usealla rintamalla 51

52 Rakenteinen kirjaaminen Tiedon hyödyntämisen perusta XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

53 Rakenteinen tieto Mitattavaan / luokiteltavaan muotoon kirjattu tieto Edellytys tiedon edistyneemmälle käytölle Rakenteiseen tietoon perustuu mm. kaikki Rekisterit Tilastot Taloushallinto Toiminnanohjaus Tutkimustyö Hoitolinjaukset ja ohjeistukset 53

54 Rakenteinen tieto kliinisessä työssä Koetaan usein taakaksi Rakenteisuus ollut tilastointilähtöistä Tietoja vaaditaan Ei omista tarpeista lähteviä Ei omaan työhön liittyvää Kirjaaminen ylimääräistä työtä Kirjataan vääriä asioita huonoilla välineillä Kirjataan samaa asiaa moneen kertaan Hyötyä ei koeta saatavan Hyödyt yleisiä tai toisia hyödyttäviä Hyödyt tulevat vasta jälkikäteen Ei hyödytä käytännön työtä Tietoja ei hyödynnetä 54

55 Potilaskertomustiedon rakenteistaminen Merkitys kliiniseen työhön XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

56 Rakenteinen tieto kertomuksessa Uusia mahdollisuuksia ja uusia haasteita! Kaikkea ei voi enää kirjata vapaana tekstinä Eikä kaikkea voi enää sanella, vaan Osa tiedoista on kirjattava rakenteisesti koodattuna Kirjatessa joutuu siis klikkailemaan Mutta siis vain osa! Ei kaikkea. Vanhaa kunnon proosatekstiä tarvitaan jatkossakin Suuria muutoksia ei ole tulossa: Nytkin kirjataan rakenteisesti paljon, mm. Diagnoosit ja Toimenpiteet Laboratoriotutkimukset Rtg-kuvaukset (Riskitiedotkin pikku hiljaa) 56

57 Rakenteinen tieto kertomuksessa Uusia mahdollisuuksia ja uusia haasteita! Rakenteinen tieto voi olla työläämpää kirjata Varsinkin tiedon luokan miettiminen (ja etsiminen) Edellyttää täsmällisyyttä kirjauksessa Vapaa kuvailu/ rönsyily vähenee Joskus klikkailu voi kuitenkin olla jopa nopeampaa ja helpompaa Klikkaamalla voi mm. välttää pitkän tekstin kirjoittamisen Esim. Kirjoita diagnoosi: tai poimi potilaan vanhojen diagnoosien luettelosta C C C» I11.9 Hypertonia arterialis» I20.1 Angina pectoris» M16.9 Arthrosis coxae 57

58 Rakenteisuus: Hyötyä haitoista huolimatta Rakenteisuus mahdollistaa älykkäitä toimintoja mm. Oikeellisuustarkistukset esim. Lääkeinteraktioiden ja Lääkeannostuksen tarkistus Oikea lääke oikeaan sairauteen Kirjausvirheet Hoidon ohjaustoiminnat (Päätöksentuki ym.) Suositusten mukainen hoito Hoitopolut Tiedon etsiminen Hakutoiminnat Keskeisen tiedon kokoaminen Yhteenveto näkymät ja Graafiset esitysmuodot Rakenteisuus on Edellytys tiedon edistyneemmälle käytölle! 58

59 Rakenteisuus: Kertakirjaukseen loogisilla kokonaisuuksilla Tietyt tiedot kirjataan aina samaan paikkaan, esim. Yksi (valtakunnallinen) lääkityslista Ei erillisiä lääkelistoja monessa paikassa Avolääkitysosiossa / osastolääkitysosiossa, Hoitokertomuksessa / potilaskortilla / epikriisitekstin lopussa ja missä vielä keksitäänkään» ja kaikki vielä erikseen joka organisaatiossa. Muuttumatonta tietoa ei tarvitse kirjata (kun vanha tieto näkyy) Yksi (valtakunnallinen) Terveys- ja hoitosuunnitelma Kaikki suunnitelmat yhdessä paikassa ei enää päällekkäisiä tutkimuksia/hoitoja (?) Muuttaa nykyisiä kirjauskäytäntöjä! Mutta parempaan suuntaan (kunhan asiaan totutaan) 59

60 Koottu rakenteinen tieto Rakenteinen tieto ei tarkoita aina lisää työtä Loogisiin kokonaisuuksiin koottu tieto Löytyy ja on hyödynnettävissä Ajantasaisena pitäminen helpompaa Tiedot luotettavampia Kaikkea ei tarvitse kirjata uudelleen / moneen kertaan Vanhoja tietoja voi käyttää uusien kirjausten pohjana Tiedon luokittelu löytyykin nopeammin Aikaa siis saattaa lopulta säästyä! 60

61 Yhtenäiset rakenteet Kertomukseen Tilastointiin Taloushallintoon XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

62 Tiedon rakenteisuus Yhteiskäyttö edellyttää Edellytyksenä valtakunnalliset koodistot Ei paikallisia / alueellisia erillisiä koodistoja Vaatii konsensusta ja kompromisseja jopa määräystä 62

63 Tiedon rakenteet Koodistopalvelu Valtakunnallinen Koodistopalvelu Sisältää Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset koodistot / luokitukset yhdessä paikkaa Potilaskertomuksen (ja asiakaskertomuksen) tietosisällöt ja rakenteet Valtakunnalliset lomakemäärittelyt Kaikki käyttävät samoja sisältöjä, rakenteita ja luokituksia 63

64 Tiedon rakenteisuus Yhteiskäyttö edellyttää Edellytyksenä valtakunnalliset koodistot Ei paikallisia / alueellisia erillisiä koodistoja Vaatii konsensusta ja kompromisseja jopa määräystä Edellyttää myös koordinoitua määrittelyä ja ylläpitoa Samaan asiaan ei saa olla useita luokituksia ja kirjaustapoja Samat koodistot, sisällöt ja rakenteet joka tarkoitukseen Kaikkea ei tarvitse kirjata samalla koodistolla 64

65 Tiedon rakenteistus Koordinoidusti kokonaisuuteen Ongelmana viipaloitunut määrittely Määrittelyitä tehty alueittain eri ryhmissä Koordinointi puuttunut Eri tarkoituksiin erilaiset määrittelyt esim. HILMO AVOHILMO Potilaskertomus Taloushallinto Selkeä tarve yhtenäistää rakenteet Vaatii muutoksia ja vanhasta luopumista Mahdollisesti luopumista myös jatkuvuudesta Työ aloitettu THL:ssa mutta ei tule olemaan helppoa Vaatii myös asennemuutosta Näin on aina ollut EI OLE mikään peruste! 65

66 Tiedon rakenteistus Koodistot oikeaan käyttöön Tiedon käyttötarve tulisi miettiä Luokitus/koodisto käyttötarpeen mukaan Ei pidä kirjata sitä mikä on mahdollista, vaan sitä mikä on tarpeen Mietittävä myös tiedon hyötysuhde Kaikkea olisi kivaa tietoa, ei tarvitse kerätä Karkea luokitus kirjataan oikeammin kuin pikkutarkka luokitus Muista GIGO (garbage in garbage out) Jos luokitus ei sovellu Kehitetään luokitusta TAI Valitaan parempi luokitus 66

67 Tiedon rakenteistus Koodistot oikeaan käyttöön Esim. Toimenpiteen rakenteinen kirjaus Mihin tietoa tarvitaan? Mm. Potilaalle tehdyt hoidolliset merkittävät toimenpiteet Mm. Lääkitykselle oma paikka ja rakenne (ei Tmp) Henkilökunnan (/yksikön) suoritteiden seuranta Ei välttämättä oleellista potilaan kannalta Laskutusperuste Myös muita laskutettavia asioita Hoitomenetelmien tilastollinen seuranta Palkanmaksun peruste Kaikkeen ei sovellu sama luokitus EI kuitenkaan haluta kirjata moneen kertaan Luokitusten linkitys voisi auttaa! 67

68 Tiedon rakenteisuus Yhteiskäyttö edellyttää Edellytyksenä valtakunnalliset koodistot Ei paikallisia / alueellisia erillisiä koodistoja Vaatii konsensusta ja kompromisseja jopa määräystä Edellyttää myös koordinoitua määrittelyä ja ylläpitoa Samaan asiaan ei saa olla useita luokituksia ja kirjaustapoja Samat koodistot, sisällöt ja rakenteet joka tarkoitukseen Kaikkea ei tarvitse kirjata samalla koodistolla Edellyttää yhteisiä toimintatapoja kirjauskäytäntöjä Selkeät yhtenäiset ohjeistukset 68

69 Tiedon rakenteistaminen Kirjaamisen ohjeistus Käytön edellytys on yhteiset säännöt tietojen rakenteiselle kirjaamiselle HILMO-oppaat Rekisteritiedon kirjaamisen oppaat Julkaistu (lähes) vuosittain Potilaskertomuksen Rakenteisen kirjaamisen opas Ohjaa potilaskertomusken keskeisten rakenteisten tietojen kirjaamiskäytännöissä Yleinen osa tulossa 2013 / Spesifinen osa 2014 Perustuu Kuntaliiton Ydintieto-oppaaseen Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja (FCG) Tulevaisuudessa vain yksi opas? Tai ei ainakaan saa olla ristiriitaa! 69

70 Kertakirjauksella kokonaisuuteen! XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

71 Kohti kertakirjausta Terveydenhuollossa kirjausten lähtökohtana on potilaan hoito Muu tieto toissijaista Hoidossa syntyvä rakenteinen tieto hyödynnettävä muualla (suoraan / automaattisesti linkitettynä) Potilashallinnollinen (mm. ajat) tieto suoraan esim. ajanvarauksesta / hoidonvarauksesta Taloushallinnollinen kirjaus hoitosuoritteisiin perustuen Aika- / suoriteperusteinen laskutus 71

72 Kohti järkevää kertakirjausta Parannettavaa Kukin kirjaa itselleen oleellisen tiedon Suutari pysyköön lestissään Lääkäri ei tee laskutusta (sihteeri parempi)» Rivilääkäriä kiinnostaa vai oma talous Konekirjoittaja ei tee diagnoosia Vaaditaan oikeita asioita oikeilta henkilöiltä Tietojärjestelmät töihin Järjestelmiin oikeaa logiikkaa ja automatiikkaa Saadaan vain jos kaikki haluaa samaa Ja tiedetään mitä halutaan tarvitaan» Ei siis pseudoindividualismia 72

73 Kohti todellista tietoa Tiedetään mitä tietoa tarvitaan Kirjataan tarpeellista tietoa Ei turhia kirjauksia Tiedon oikea kirjaaja on alueen asiantuntija Tiedot tulee kerralla oikein (luotettavampaa tietoa) Tietoa voidaan hyödyntää paremmin Tiedot kirjataan kertaalleen oikeaan paikkaan Kirjattua tietoa hyödynnetään siellä missä tarvitaan Järjestelmät tukevat kirjaamista Vaaditaan / hankitaan tarpeen mukaisia järjestelmiä Tuettava järkevää toimintaa Toimintaa ei pidä muokata järjestelmien mukaan 73

74 Yhteistyöllä eteenpäin! XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

75 (Tieto)tekniikka hyötyä vai haittaa? (Tieto)tekniikalla on mahdollista edistää potilaan hoitoa ja jopa terveydenhuollon toimintaa Järjestelmät ovat vielä puolitiessä Käytettävyydessä on parantamisen varaa Järjestelmissä vain osa mahdollisuuksista on hyödynnetty Toimitaan vielä liikaa järjestelmän ja myös viranomaisten ehdoillla Mahdollisuuksia on paljon Kun osataan vaatia järjestelmiltä oikeita asioita 75

76 Tekniikka hyödyttää MUTTA! Pelkkä tekniikka ei kuitenkaan riitä! Auttaa vain askeleen parempaan. 1. Myös toimintatavat täytyy muuttua! Tekniikkaa on pystyttävä hyödyntämään. 76

77 Missä ollaan? Haasteita edelleen on : Yhteiset pelisäännöt eivät vielä selvät Omista tavoista luopuminen vaikeaa Yhtenäiset tavat pitkällä tähtäimellä elinehto Myös toimintatapojen muuttuminen vie aikansa Uusien tapojen oppiminen on vaikeaa Ja varsinkin vanhoista poisoppiminen» Vaikka uudet tavat olisi helpompia Vaatii oikeaa ilmapiiriä asennemuutokseen 77

78 Tähän tullaan? Ei voida vain siirtää vanhoja tapoja sähköisiksi Vaatii toimintatapojen järkeistämistä uusiin välineisiin Vrt. avo- vs. tähystyskirurgia Mietittävä uudet järkevät toimintatavat, joilla uusi tekniikka voidaan hyödyntää parhaiten Rakenteisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii enemmän aikaa ja vaivaa Opettelu vie aikansa Myös tietojärjestelmät kehittyvät asteittain Kulttuurimuutos vie aikansa Toiminta ei välttämättä nopeudu pitkälläkään tähtäimellä Laatu voi silti parantua 78

79 Minne mennään? Kun tekniikka on kohdallaan ja toimintatavat parhaimmillaan Kun tiedot kirjataan kerralla oikein ja kerran kirjattua tietoa hyödynnetään muualla Kun oleellinen tieto löytyy ilman etsimistä ja hoitopäätökset perustuvat ajantasaiseen tietoon Kun asenne on oikea 79

80 Minne mennään? Silloin potilasturvallisuus paranee mm. hoitovirheiden määrä vähenee työn tehokkuus paranee mm. vältetään tarpeettomat päällekkäisten tutkimukset tai hoitotoimenpiteet Toiminnan ja talousseuranta helpottuu kun todelliset tiedot saadaan kerralla kuntoon Täydet hyödyt saadaan kuitenkin vasta kun yhteiset säännöt on selvät, tekniset edellytykset ovat kunnossa ja toimintatavat hyödyntävät niitä 80

81 Tekniikka hyödyttää MUTTA! Pelkkä tekniikka ei kuitenkaan riitä! Auttaa vain askeleen parempaan. 1. Myös toimintatavat täytyy muuttua! Tekniikkaa on pystyttävä hyödyntämään. 2. Ja säädösten täytyy tukea tekniikkaa hyödyntävää toimintaa! 81

82 Säädökset toimintaa tukemaan Säädöksiä (ja paikallisia vaatimuksia) on tehty koordinoimattomasti ja toimintamalleja huomioimatta Tietoja on vaadittu Isoloiduista tarpeista lähtien Kokonaisuutta näkemättä Käytännön vaikutuksia huomioimatta Miten tieto tuotetaan? Kustannus- hyöty näkökulmaa arvioimatta Mitä tiedon tuottaminen maksaa? Kuinka suuri hyöty tiedosta saadaan Sisältöä miettimättä Saadaanko sitä tietoa mitä halutaan? Soveltuuko kirjaamistapa sisältöön? 82

83 Säädökset toimintaa tukemaan Myös viranomaisilta (ja paikallisilta johtajilta) tulee vaatia järkeviä vaatimuksia tiedon keräämiseen Kun uutta tietoa vaaditaan Tarve perusteltava Sisältö mietittävä Tuottamismahdollisuudet ja -tavat arvioitava Myös vanhojen tietojen tarve mietittävä Vaivaa ei ole pelkästään tiedon tuottamisesta Myös Informaatioähky vaikeuttaa tiedon hyödyntämistä Paljon tietoa ei aina ole hyvä Parempi on kohtuullisesti hyvää tietoa! 83

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Omakanta. Kevät 2015 OPER

Omakanta. Kevät 2015 OPER Omakanta Kevät 2015 OPER Omakannan toimintaperiaatteet Tietojen näyttäminen Omakannassa perustuu palvelutapahtumaan Terveydenhuollossa muodostetaan palvelutapahtuma(-asiakirja), johon hoitoasiakirjat liitetään

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Potilastiedon arkisto ja Omakannan toimintaperiaatteet Omakannalla ei ole omaa tietovarastoa. Se näyttää Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

Kanta-palvelut käytössä

Kanta-palvelut käytössä Kanta-palvelut käytössä -vaikutukset toimintaan Atk-päivät 12-13.5.2015 Taustaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteisessä tietokannassa (EP-Potti) mukana omina rekisterinpitäjinään Suupohjan

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Kanta, potilaiden omat tiedot Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaaminen

Kanta, potilaiden omat tiedot Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaaminen Kanta, potilaiden omat tiedot Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaaminen 12.5.2014 12.5.2014 OPER / Jari Suhonen 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kanta-palveluiden kokonaistilanne Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Esityksen sisältö Kanta-palveluiden hyödyntäminen terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston

Lisätiedot

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus Kanta-palvelut Omakanta 1 (7) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Omakannan hyödyntämät potilastiedot... 4 3 Ympäristövaatimukset... 4 4 Palvelun käynnistäminen... 5 5 Palveluaika ja käyttökatkot... 5 6 Toiminnallisuudet...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys ATK-päivät Turku THL / OPER - Maritta Korhonen / Heikki Virkkunen 1 Eteneminen perustuu säädöksiin ATK-päivät Turku THL

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 9.11.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot,

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012 Heikki Virkkunen, Jari Porrasmaa, Jari Suhonen, Riikka Vuokko, Päivi Mäkelä-Bengs, Jukka Lehtovirta Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN

Lisätiedot

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä THL:n koodistopalvelutoiminta ja rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä Mikko Härkönen kehittämispäällikkö Operatiivisen toiminnan ohjaus Tietopalvelut-osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

KanTa ja kansalaisen sähköiset palvelut SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.

KanTa ja kansalaisen sähköiset palvelut SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. KanTa ja kansalaisen sähköiset palvelut SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 16.4.2013 OPER / Jari Suhonen 1 Sisältö 1. Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Kanta-palvelujen tilannekatsaus Kanta-info 18.1.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palveluja on käytettävissä? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Annakaisa Iivari Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Kansalaisen omat terveystiedot muodostuvat laajasti tarkasteltuna hyvin monimuotoisista ja eri tavalla säädellyistä tietolähteistä.

Lisätiedot

Kohti paperitonta potilaskertomusta. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto

Kohti paperitonta potilaskertomusta. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto Kohti paperitonta potilaskertomusta Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto Nykytilanne Paperin käyttö Esteet ja hyödyt Tavoite Paperittomuus Sähköinen potilaskertomus Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa 12.10.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palvelut ovat nyt? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen käsittelyn kansallinen ohjeistus. Laurea Maritta Korhonen

Potilasasiakirjojen käsittelyn kansallinen ohjeistus. Laurea Maritta Korhonen Potilasasiakirjojen käsittelyn kansallinen ohjeistus Laurea 8.11.2012 Maritta Korhonen Potilastietojen saaminen toisesta organisaatiosta vie liikaa aikaa Lähteet: 4000 lääkärille tehty kysely, Lääkäriliitto,

Lisätiedot

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii Kommentteja TAPAS-työhön Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii 3.11.2011 TAPAS + KANTA / Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö 1. Kansallisen

Lisätiedot

Omakannan demonäkymiä

Omakannan demonäkymiä Omakannan demonäkymiä Kirjautuminen Omakantaan: www.omakanta.fi 2 Kirjautuminen Omakantaan 3 Omakannan etusivu: 4 RESEPTIKESKUS Reseptit Yhteenvetotuloste Lääkeostot Lokitiedot OMAKANTA 5 Voit valita,

Lisätiedot

Kanta-palvelut Omakanta Palvelun kuvaus

Kanta-palvelut Omakanta Palvelun kuvaus Kanta-palvelut Omakanta Palvelun kuvaus 1 (9) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Omakannan hyödyntämät potilastiedot... 4 3 Ympäristövaatimukset... 5 4 Palvelun käynnistäminen... 5 5 Palveluaika ja käyttökatkot...

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset ei enää rajoitetta täysi-ikäisyydestä

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi. Päivitetty

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi. Päivitetty Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Päivitetty 10.10.2017 Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 8/2011 Heikki Virkkunen, Jari Porrasmaa, Jari Suhonen Vaiheistusasetusta ja julkaisun virallista hyväksymistä odottava Luonnosversio Kirjoittajat ja Terveyden ja

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.01.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5.

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5. Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 19.5.2016 Oulu 18.5.2016 Minna Angeria 1 Esityksen sisältö Tilannekuva Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2017 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) 4. Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Omakanta-palvelun käyttöohje

Omakanta-palvelun käyttöohje Omakanta-palvelun käyttöohje 1. Palvelun käytön aloitus Palvelu käynnistetään osoitteesta: www.omakanta.fi Palveluun kirjaudutaan käyttäen VETUMA (SAML) -tunnistamista. Tunnistaminen tapahtuu pankkitunnisteilla,

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset Potilastiedon arkisto Käyttöönotto ja laajennukset 2.9.2016 Tarja Räty 1 Kantapalvelut Potilastiedon arkisto on käytössä laajasti julkisessa terveydenhuollossa (viimeisenä liittyi Pohjois-Suomi 01.12.2015)

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön Versio 23.04.2017 2017 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA LUOVUTUSILMOITUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Kanta-arkiston 1. vaiheen käyttöönotto ja tulevaisuuden näkymät

Kanta-arkiston 1. vaiheen käyttöönotto ja tulevaisuuden näkymät Kanta-arkiston 1. vaiheen käyttöönotto ja tulevaisuuden näkymät Taneli Hiironmäki Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Tietojenkäsittely Terveysalan tietohallinta TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017

Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017 Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017 30.9.2016 1 Omakanta-palveluun kirjautumiset ja eri kävijät kuukausittain 01/2010 04/2016 800 000 700 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 749 317 Kirjautumiset

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Rakenteinen kirjaaminen työterveyshuollon näkökulmasta

Rakenteinen kirjaaminen työterveyshuollon näkökulmasta Rakenteinen kirjaaminen työterveyshuollon näkökulmasta Työfysioterapeuttien syysopintopäivät 2015 1 Mitä sähköisiltä järjestelmiltä kaivataan? Ongelmat eivät ole vähentyneet 2010-2015 Tietojen käyttö organisaatioiden

Lisätiedot

KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit

KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit 22.8.2017 ARI SALMELA Tajuton potilas tuodaan sairaalaan, henkilötiedot ok Marevan? Hoitotahto? Veri? Poikkeava hoitoon vaikuttava taipumus? Kuka Nykyinen byrokraatti,

Lisätiedot

Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen ja johtamiseen

Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen ja johtamiseen Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen ja johtamiseen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 28.3.2017 Maritta Korhonen 1 Sosiaali- ja terveydenhuolto ja digitalisaatio

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja Kanta

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja Kanta Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja Kanta Liikkuuko tieto ja miten? erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, STM 1 30.5.2017 Etunimi Sukunimi Dian otsikko, perus tekstisivu Kapa is a fabric that was made by

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Paljon kysyttyä kuntakoulutuksissa esitettyjä kysymyksiä

Paljon kysyttyä kuntakoulutuksissa esitettyjä kysymyksiä Lappi earkistoon hanke Sivu 1 / 13 Paljon kysyttyä kuntakoulutuksissa esitettyjä kysymyksiä ARKISTOINTI... 2 AVOHILMO... 2 HÄTÄTILAHAKU... 2 INFORMOINTI, SUOSTUMUKSET, KIELLOT... 2 KANSALLISET OTSIKOT

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.05.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot