Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen"

Transkriptio

1 Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

2 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS ) > kahinointia anestesiatietojärjestelmien kanssa (GE) > taisteluun potilastietojärjestelmien puolesta (Tieto) > valloitus valtakunnallisiin tietojärjestelmiin (THL, ylilääkäri) Sidonnaisuudet Vahva sidonnaisuus potilastietojen sähköistykseen Vielä vahvempi VR:n aikatauluihin 2

3 KanTa-palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut XI DRG käyttäjäpäivät Tampere THL/OPER - 3

4 KANTA-palvelut Valtakunnallinen potilastiedon arkisto (Kaikki) alkuperäiset* potilaskertomustiedot tallennetaan Valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon earkistoon (2013->) *(lain mukaan) paikallisissa järjestelmissä olevat dokumentit ovat kopioita Arkistointia varten Toisten terveydenhuollon toimijoiden käyttöä varten (potilaan luvalla) Käytetään potilaskertomusjärjestelmien kautta (kaikki sähköiset) reseptit ja niiden toimitustiedot tallennetaan Reseptikeskukseen Omakanta käyttöliittymä kansalaisille myöhemmin web-käyttöliittymä myös ammattilaisille? Lakimuutos tulossa 4

5 National KanTa service (www.kanta.fi) The Data Repository of health information KanTa, the National Data Repository of Health Information, is a collective name for several national medical information systems. These are the electronic prescription (eprescription) and the national Pharmaceutical Database the electronic data repository of patient records (earchive) online access by citizens to their personal prescription and medical data (eaccess). eprescription eaccess earchive Focus on standards based solutions and interoperability (HL7 CDA R2) 5

6 KanTa-palvelut: Tieto liikkuu valtakunnallisesti KanTa: Kansallinen terveysarkisto Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelut Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Reseptikeskus ja reseptiarkisto Sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) Arkistopalvelu Tiedonhallintapalvelu Reseptikeskus + reseptiarkisto earkisto Arkistopalvelu Rekisteripitäjäkohtaiset tiedot (n kpl loogisia kokonaisuuksia) Tiedonhallintapalvelu Omakanta Omakanta Kansalaisen katselutyökalu Tahdonhallinta työkalu 6

7 earkisto on käyttö arkisto XI DRG käyttäjäpäivät Tampere THL/OPER - 7

8 KanTa-palvelut: earkisto Toiminnallinen arkisto potilastietojen säilytykseen Ei tarvita paikallista sähköistä tai paperiarkistointia käyttämiseen Tiedot saadaan (potilaan suostumuksella) käyttöön kaikkialla missä niitä tarvitaan kun niitä tarvitaan Ei ole vain pitkäaikaisarkisto, vaan toiminnallinen KÄYTTÖARKISTO 8

9 earkisto yhtenäistää Yhtenäinen käytäntö tietojen luovuttamiseen kohdistuviin suostumuksiin ja kieltoihin sekä muihin tahdonilmauksiin potilastietojen pitkäaikaisarkistointiin Kansallisten standardien myötä tietojärjestelmien parempi yhteensopivuus tietojen siirtäminen arkistoon helpottaa järjestelmien vaihtoa ja avaa kilpailun mahdollisuuksia 9

10 earkisto mahdollistaa Tietojen yhteiskäytön valtakunnallisesti Irrottaa tiedon rekisterinpitäjästä ja organisaatiosta Standardoitu, rakenteistettu tieto mahdollistaa toimittajasta riippumattoman kehittämisen Hoitotietojen saatavuuden eri toimijoiden välillä Potilasturvallisuus paranee, vältetään päällekkäisiä tutkimuksia ja tuetaan valinnanvapauden toteutumista Potilaskeskeisen tiedon ylläpidon Tiedot ei enää organisaatiorajattuja Kansalaiselle mahdollisuus omien tietojensa katseluun Vähentää tietojen luovutuksen tarvetta terveydenhuollon yksiköissä Lisää mahdollisuuksia sähköisiin palveluihin 10

11 Saadaan Osallistuva potilas Potilas pääsee näkemään omat terveystietonsa Vaikuttako kirjaamiskäytäntöihin? Vaikuttaako potilaan aktiivisuuteen? Saako riittävän informaation > vähentää yhteydenottoja? Lisääkö tiedontarvetta -> lisää yhteydenottoja? Tulevaisuudessa voi myös osallistua hoitoonsa? Esim. kotihoidon mittausten kirjaaminen Aktivoi ja motivoi potilasta omaan hoitoonsa? Siirtää rutiinityötä ammattilaisilta potilaalle? Vapauttaa terveydenhuollon resursseja vaativampaan työhön? 11

12 earkisto on jo ovella oven raossa! Julkisten terveydenhuollon toimintayksiköiden liityttävä mennessä Yksityisten mennessä Käyttöönottojen aikataulutus 9/2013-8/2014 Ensimmäiset käyttöönotto oli (ISSHP) Lopulliset kuntakohtaiset aikataulut lukitaan ensimmäisten käyttöönottojen jälkeen Painopiste kevät-syksy 2014 Aikataulu erittäin haasteellinen 12

13 earkisto on käyttöarkisto Miten sitä käytetään? XI DRG käyttäjäpäivät Tampere THL/OPER - 13

14 Kanta-palveluiden käyttäjät Apteekit Apteekkitietojärjestelmät Kansalainen Omakanta Terveydenhuollon ammattilainen Potilastietojärjestelmät Hakee lääkemääräykset Tekee toimitusmerkinnät Pääsy (toistaiseksi) vain reseptikeskuksen tietoihin Katselee potilastietoja. Antaa suostumuksen Hallinnoi luovutuskieltoja ja tahdonilmaisuja. Tarkastelee luovutuslokia. KanTa-palvelut earkisto Tiedonhallintapalvelu Keskeiset hoitotiedot Käyttää potilaan suostumuksella hoidossa potilastietoja riippumatta siitä, missä ne ovat syntyneet. Tallentaa tiedot annetusta hoidosta. Potilasasiakirjat Suostumus ja luovutuskiellot Reseptikeskus Reseptiarkisto Muut tahdonilmaisut Luovutusloki 14

15 Apteekit Kansalainen (Potilas) Apteekkijärjeste lmät Tunnistautuminen Kanta-Palvelut Käyttöliittymäpalvelu Omakanta (potilaan käyttöliittymä) Reseptikeskus ja reseptiarkisto earkisto Terveydenhuollon ammattilainen Käyttöliittymäpalvelu ammattilaisille (2016?) Yksityinen terveyden huolto Terveyskes kukset Sairaalat Potilaskertomusjärjestelmät Paikalliset potilaskertomukset Käyttöliittymät KANTA-palveluita käytetään potilaskertomusjärjestelmien kautta Tulossa mahdollisesti myös web- / mobiilipohjainen käyttöliittymä (?) Potilaalle oma webkäyttöliittymä Omakanta 15

16 earkisto (hieman tarkemmin) Tietovarasto (kaikille) potilastiedoille Tallennetaan dokumentteina Organisaatiokohtaisiin rekistereihin Ei ole paras muoto löytää oleellista tietoa Siksi earkiston osana on myös Potilaan tiedonhallintapalvelu, jossa on Ei organisaatiokohtaisia tietoja Suostumus ja kiellot Tahdon ilmaisut Reseptin uudistamispyynnöt (tulossa) EI (toistaiseksi) terveystietoja Potilaan omille terveystiedoille on muita sovelluksia Kantapalveluiden ulkopuolella) Potilasyhteenveto, johon kootaan Tärkeimmät rakenteiset terveystiedot earkisto Arkistopalvelu Organisaatiokohtaiset tietovarastot -OrgA -OrgB -Org c Tiedonhallintapalvelu Potilasyhteenveto Suostumus ja kiellot Tahdonilmaisut 16

17 Kanta-Palvelut Apteekit Apteekkijärjeste lmät Reseptikeskus ja reseptiarkisto Käyttöliittymäpalvelu Kansalainen (Potilas) Terveydenhuollon ammattilainen Tunnistautuminen Potiaanomat terveyskansiot Potiaanomat terveyskansiot Potiaanomat terveyskansiot Omakanta (potilaan käyttöliittymä) Käyttöliittymäpalvelu ammattilaisille (2016?) earkisto Arkistopalvelu Organisaatiokohtaiset tietovarastot -OrgA -OrgB -Org c Tiedonhallintapalvelu Yksityinen terveyden huolto Potilaskertomusjärjestelmät Potilasyhteenveto Terveyskes kukset Paikalliset potilaskertomukset Käyttöliittymät Suostumus ja kiellot Tahdonilmaisut Sairaalat KANTA-palveluita voidaan käyttää monella tapaa THP:n Potilasyhteenveto on yksi tapa 17

18 Tiedonhallintapalvelu Tärkeä osa earkistoa XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

19 Tiedonhallintapalvelu vaiheistus Tiedonhallintapalvelu - Vaihe 1 (viim ) Informointien, suostumusten ja kieltojen hallinta luovutuksella saatavien tietojenhaku Tahdonilmaisut Osa hoidossa keskeisistä tiedoista (tallennus) Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu lain (159/2007) muutos (1227/2010) Säännökset Kelan toteuttamasta ja ylläpitämästä valtakunnallisesta potilaan tiedonhallintapalvelusta Tiedonhallintapalvelu - Vaihe 2 (viim ) Loput keskeisistä tiedoista (tallennus) Potilasyhteenveto (näyttö/käyttö) 19

20 Tiedonhallintapalvelu: Mitä se on? Väline potilaskeskeiseen tiedon hallintaan (organisaatiosta riippumattomasti) Sisältää Potilastiedon luovutuksen vaatimat informointimerkinnät, suostumuksen ja kiellot Potilaan tahdonilmaisut (hoitotahto, elinluovutustahto ja muut tahdonilmaisut) Kokoaa Terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Potilasyhteenveto Tiedot sinällään rekisterinpitäjäkohtaisesti Kanta-arkistossa 20

21 Tiedonhallintapalvelun sisältö ja palvelut 21

22 Informointi, suostumukset ja kiellot Potilastiedon luovutuksen vaatimat Informointi ja suostumus edellytyksenä kaikille KanTa-luovutuksille Shp yhteisrekisteriin riittää informointi Kielloilla voi rajata osan (tai kaikkien) tietojen luovutusta muille organisaatioille Hallitaan ja ylläpidetään tiedonhallintapalvelussa Potilastietojärjestelmien tai Omakannan kautta Ensin Informointi Sitten Suostumus Lopuksi (mahd.)kiellot 22

23 Tahdonilmaukset Potilaan hoidon kannalta merkitykselliset tahdonilmaukset Elinluovutustahto Hoitotahto Muut tahdonilmaisut Tahdonilmausasiakirjat ovat tiedonhallintapalvelun kautta hallinnoitavia ylläpidettäviä asiakirjoja Niitä voi tehdä ja muokata Potilastietojärjestelmien tai Omakannan kautta Ne näytetään osana potilastietoja (riskitiedot) 23

24 Potilasyhteenveto Apuäline ammattilaiselle XI DRG käyttäjäpäivät Tampere v

25 Potilasyhteenveto Tiedonhallintapalvelu: Kokoaa yhteen Terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Tiedot sinällään rekisterinpitäjäkohtaisesti Kanta-arkistossa Kaikista earkiston tiedoista (+osittain reseptikeskuksen) Organisaatiosta riippumatta (potilaan suostumuksella) Koostaa tiedot ja luovuttaa ne näytettäväksi Potilastietojärjestelmissä Omien tietojen katselussa (Ammattilaisen web-käyttöliittymässä jatkossa?) Potilasyhteenveto kuitenkin näytetään eri sovelluksissa Ulkoasu voi olla eri järjestelmissä erilainen Sisältö on kuitenkin sama 25

26 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteasiakirjat Diagnoosit Toimenpiteet Riskitiedot Kuvantamistutkimukset Laboratoriotulokset Fysiologiset mittaustulokset** Rokotukset** Lääkitys*+** Ylläpidettävät asiakirjat Terveys- ja hoitosuunnitelma Henkilötiedot *Sovellettuna (lisänä reseptikeskus) ** vaiheessa 2 Näytetään tiedonhallintapalvelun kautta kootusti ja potilaskeskeisesti 26

27 Tavoitteena toiminnallisuus Tiedonhallintapalvelulla 1. Keskeiset tiedot kootusti Yhdellä näkymällä Havainnollisesti esitettynä Hoitoon vaikuttavan tiedon huomioiminen lisääntyy 27

28 Ammattilaisen Potilasyhteenveto 28

29 Tavoitteena toiminnallisuus Esim. Päivää klikkaamalla saa esiin alkuperäisen merkinnän Tiedonhallintapalvelulla 1. Keskeiset tiedot kootusti 2. Helppo siirtymä alkuperäiseen kontekstiin Tarpeellinen tieto löytyy etsimättä Tietoa hyödynnetään hoidossa 29

30 Tavoitteena toiminnallisuus Tiedonhallintapalvelulla 1. Keskeiset tiedot kootusti 2. Helppo siirtymä alkuperäiseen kontekstiin 3. Helppo pääsy historiatietoihin ja yksityiskohtaisiin tietoihin Tarvittavat tiedot löytyy helposti 30

31 Tavoitteena toiminnallisuus Huomioi! Potilaalla lääkityksenä Burana tabl 600mg vaikka riskeissä Tulehduskipulääkkeen aiheuttama astmakohtaus. Tiedonhallintapalvelulla 1. Keskeiset tiedot kootusti 2. Helppo siirtymä alkuperäiseen kontekstiin 3. Helppo pääsy historiatietoihin ja yksityiskohtaisiin tietoihin 4. Tukevat älykkäät toiminnot Yhdistettynä koosteelle Huomautukset sopimattomista hoidoista Ohjaavat neuvot (mitä kannattaisi tehdä) Kun tähän päästään, voidaan tietojärjestelmien avulla todella kehittää potilaan hoitoa ja parantaa potilasturvallisuutta! 31

32 Lääkityslista Tärkein (?) osa Potilasyhteenvetoa XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

33 Lääkityslistat Suomessa Nykytilanne sillisalaatti Joka organisaatiolla oma lääkityslista Lisäksi reseptikeskuksessa yksi lista lisää Todellisen lääkityksen hahmottaminen haasteellista Tietojen yhdistäminen eri listojen välillä Ajantasaisen tiedon tunnistaminen Tiedon päivittäminen eri listoihin Kaikissa niistä enemmän tai vähemmän ongelmia 33

34 Valtakunnallinen lääkityslista Tavoitteena Tuottaa tiedonhallintapalvelun kautta yksi yhteinen valtakunnallinen lääkityslista Saadaan ajantasainen ja kattava kuva potilaan lääkityksestä Voi sisältää lääkemääräystietojen (=reseptien) lisäksi Oleelliset sairaalalääkkeet Sairaala-apteekista toimitettavat lääkkeet Itsehoito -lääkkeet Samat tiedot kaikkien käytettävissä Myös potilaan itsensä 34

35 THP valtakunnallinen Lääkityslista Kokoaa tiedot terveydenhuollon organisaation rekistereiden rakenteisista lääkitysmerkinnöistä Kun tiedot tallennetaan earkistoon Myös kirjatut tarkistusmerkinnät Myös antokirjaukset voidaan koota» Näytetään vain erikseen haettaessa Hakee tiedot myös reseptikeskuksesta Kuvailutiedot (tarkat tiedot tarvittaessa erikseen) Kertomusarkistosta puuttuvat tiedot, joista on sähköinen resepti Toimitustiedot Tulevaisuudessa myös potilaan omista lääkityslistoista? Ei vaadi erillistä ylläpitoa Päivittyy normaaleista lääkitysmerkinnöistä 35

36 THP valtakunnallinen Lääkityslista - Perusnäkymä (hahmotelma) Yksi valtakunnallinen lääkityslista Näytetään PTJ:ssä PTJ sääntöjen perusteella Käyttää hyväkseen THP tietosisältöä, joka kattavampi kuin oman PTJ sisältö (ja (lähes) aina ajantasalla) Lääkityslistalla näytetään kunkin määrätyn lääkkeen uusin merkintä = Voimassa oleva lääkitys» Tärkeimmät tiedot heti näkyvillä 36

37 THP valtakunnallinen Lääkityslista - Historiatiedot (hahmotelma) Historiatietoihin pääsee tarvittaessa Päättyneet lääkkeet Voimassaolevien lääkkeiden muutoshistoria Tietyn hetken lääkitys 37

38 THP valtakunnallinen Lääkityslista - Tarkistusmerkinnät (hahmotelma) Lääkityslistalla voidaan näyttää lääkkeen tarkistustiedot Ajantasaisuuden tarkistus ( kuka tahansa voi tehdä) Asianmukaisuuden tarkistus (lääkärin vastuulla) 38

39 THP valtakunnallinen Lääkityslista - Toimitustiedot (hahmotelma) Lääkityslistalla voidaan näyttää lääkityksen (viimeisimmät) resepti- ja toimitustiedot Tiedoista voi päätellä myös lääkkeen käyttöä 39

40 Valtakunnallinen lääkityslista Yhden listan etuja Lääkityslista näkyy samanlaisena kaikille Myös potilaalle itselleen Voi itse tarkistaa tietojen paikkaansa pitävyyttä Listalla näkyy myös virheet Esim. päällekkäinen lääkitys» Voidaan rakentaa ohjaavia toimintoja > Huomautus Esim. lopettamattomat antibioottikuurit Kaikki voivat päivittää listaa Tulee paremmin pidettyä ajantasaisena 40

41 Omakanta kansalaiselle XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

42 Kanta-palveluiden käyttäjät Apteekit Apteekkitietojärjestelmät Kansalainen Omakanta Terveydenhuollon ammattilainen Potilastietojärjestelmät Hakee lääkemääräykset Tekee toimitusmerkinnät Pääsy (toistaiseksi) vain reseptikeskuksen tietoihin Katselee potilastietoja. Antaa suostumuksen Hallinnoi luovutuskieltoja ja tahdonilmaisuja. Tarkastelee luovutuslokia. KanTa-palvelut earkisto Tiedonhallintapalvelu Keskeiset hoitotiedot Käyttää potilaan suostumuksella hoidossa potilastietoja riippumatta siitä, missä ne ovat syntyneet. Tallentaa tiedot annetusta hoidosta. Potilasasiakirjat Suostumus ja luovutuskiellot Reseptikeskus Reseptiarkisto Muut tahdonilmaisut Luovutusloki 42

43 OMAKANTA Kansalaisen käyttöliittymä Kansalaiselle suunnattu sähköinen asiointipalvelu Lakisääteinen yli 18-vuotiaille Toisen henkilön tietoja sisältäviä tietoja ei näytetä Omien tietojen katselussa Vanhemmat eivät toistaiseksi näe (alaikäisten) lastensa tietoja Tulossa omien lasten tietojen katselun mahdollistava lakimuutos(?) Käyttö WEB-käyttöliittymällä (www.kanta.fi) Tunnistus.fi-tunnistautuminen (HST tai verkkopankki) Terveydenhuollon ammattilainen voi estää / viivästyttää tietojen näyttämistä kansalaiselle Omakannassa Lääkäri voi siis keskustella potilaan kanssa ennen kuin mahdollisesti potilaalle vaaraksi oleva tieto näkyy asiointipalvelussa 43

44 Omakanta -palvelu Osoitteessa: OMAKANTA - Kansalaisen käyttöliittymä 44

45 Lääkemääräyksen annosohje näkyy kansalaiselle siinä muodossa, kun se on kirjoitettu Kansalainen voi tarkastella kanta.fi- Omien tietojen katselun kautta kaikkia Reseptikeskukseen tallennettuja sähköisiä lääkemääräyksiä 45

46 Kansalainen voi katsella kanta.fi - Omien tietojen katselun kautta earkistoon tallennettuja tietoja kaikista käynneistä ja hoitojaksoista Aikajärjestyksessä, uusin ensin 46

47 earkiston näkymä Käynnit ja hoitojaksot Käynti/hoitojakso Valitun käynnin tai hoitojakson tiedot Jatkossa näytölle tulee myös linkit käynnin/hoitojakson aikana tehtyihin todistuksiin ja lähetteisiin joita kansalainen voi katsella kanta.fi Omakannan kautta 47

48 Informointimerkinnät, potilastietojen luovutusta koskevat suostumuksen ja kiellot kansalainen voi (jo nyt) tehdä Omien tietojen kautta. Jatkossa myös hoito- ja elinluovutustahdon sekä reseptien uusimispyynnön voi tehdä Omien tietojen katselun kautta. 48

49 OMAKANTA tiedot näkyviksi potilaalle Potilas pääsee näkemään omat terveystietonsa Pystyy tarkistamaan omat tietonsa Tiedot voidaan saada totuudenmukaisemmiksi, kun potilas voi itsekin tarkistaa potilastietonsa Vaikuttako terveydenhuollon kirjaamiskäytäntöihin? Ymmärtääkö potilas potilaskertomustietojaan? Muuttuuko kirjaamiskäytännöt enemmän kansantajuisiksi? Vaikuttaako tämä ammattilaisviestinnän laatuun?» Huononeeko / paraneeko? Vaikuttaako potilaan aktiivisuuteen? Saako riittävän informaation (onko myös ymmärrettävää)? vähentää yhteydenottoja? Lisääkö tiedontarvetta (ymmärretäänkö väärin / ei ymmärretä)? lisää yhteydenottoja? 49

50 OMAKANTA Osallistuva potilas Tulevaisuudessa potilas voi myös osallistua hoitoonsa entistä enemmän sähköisesti? Esim. kotihoidon mittausten kirjaaminen Kumpaan kirjataan?» Kanta / terveysportaalit? Aktivoi ja motivoi potilasta omaan hoitoonsa? Siirtää rutiinityötä ammattilaisilta potilaalle? Vapauttaa terveydenhuollon resursseja vaativampaan työhön? Mahdollisuudet kannattaa hyödyntää : Aktivoikaa potilasta omaan hoitoonsa! Miettikää myös organisaation toimintamallit Osallistukaa terveydenhuollon toimintakulttuurin kehittämiseen 50

51 Potilas ja lääkäri yhteiset tiedot KanTa sisältää viralliset terveystiedot Ei ole aina ajantasalla / kuvaa todellisuutta Kaikki eivät tee määräysten mukaan Ei aina potilaan ymmärtämässä muodossa Kirjaamistavat muuttunevat ajan myötä Kansalaisilla omia terveyskansioita Täydentävää tietoa virallisiin tietoihin Kuvaa todellisempaa hoidon toteumaa? Esim. Itsehoito-lääkitykset Tavoitteena tiedot yhteiskäyttöön Edellyttää vielä työtä usealla rintamalla 51

52 Rakenteinen kirjaaminen Tiedon hyödyntämisen perusta XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

53 Rakenteinen tieto Mitattavaan / luokiteltavaan muotoon kirjattu tieto Edellytys tiedon edistyneemmälle käytölle Rakenteiseen tietoon perustuu mm. kaikki Rekisterit Tilastot Taloushallinto Toiminnanohjaus Tutkimustyö Hoitolinjaukset ja ohjeistukset 53

54 Rakenteinen tieto kliinisessä työssä Koetaan usein taakaksi Rakenteisuus ollut tilastointilähtöistä Tietoja vaaditaan Ei omista tarpeista lähteviä Ei omaan työhön liittyvää Kirjaaminen ylimääräistä työtä Kirjataan vääriä asioita huonoilla välineillä Kirjataan samaa asiaa moneen kertaan Hyötyä ei koeta saatavan Hyödyt yleisiä tai toisia hyödyttäviä Hyödyt tulevat vasta jälkikäteen Ei hyödytä käytännön työtä Tietoja ei hyödynnetä 54

55 Potilaskertomustiedon rakenteistaminen Merkitys kliiniseen työhön XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

56 Rakenteinen tieto kertomuksessa Uusia mahdollisuuksia ja uusia haasteita! Kaikkea ei voi enää kirjata vapaana tekstinä Eikä kaikkea voi enää sanella, vaan Osa tiedoista on kirjattava rakenteisesti koodattuna Kirjatessa joutuu siis klikkailemaan Mutta siis vain osa! Ei kaikkea. Vanhaa kunnon proosatekstiä tarvitaan jatkossakin Suuria muutoksia ei ole tulossa: Nytkin kirjataan rakenteisesti paljon, mm. Diagnoosit ja Toimenpiteet Laboratoriotutkimukset Rtg-kuvaukset (Riskitiedotkin pikku hiljaa) 56

57 Rakenteinen tieto kertomuksessa Uusia mahdollisuuksia ja uusia haasteita! Rakenteinen tieto voi olla työläämpää kirjata Varsinkin tiedon luokan miettiminen (ja etsiminen) Edellyttää täsmällisyyttä kirjauksessa Vapaa kuvailu/ rönsyily vähenee Joskus klikkailu voi kuitenkin olla jopa nopeampaa ja helpompaa Klikkaamalla voi mm. välttää pitkän tekstin kirjoittamisen Esim. Kirjoita diagnoosi: tai poimi potilaan vanhojen diagnoosien luettelosta C C C» I11.9 Hypertonia arterialis» I20.1 Angina pectoris» M16.9 Arthrosis coxae 57

58 Rakenteisuus: Hyötyä haitoista huolimatta Rakenteisuus mahdollistaa älykkäitä toimintoja mm. Oikeellisuustarkistukset esim. Lääkeinteraktioiden ja Lääkeannostuksen tarkistus Oikea lääke oikeaan sairauteen Kirjausvirheet Hoidon ohjaustoiminnat (Päätöksentuki ym.) Suositusten mukainen hoito Hoitopolut Tiedon etsiminen Hakutoiminnat Keskeisen tiedon kokoaminen Yhteenveto näkymät ja Graafiset esitysmuodot Rakenteisuus on Edellytys tiedon edistyneemmälle käytölle! 58

59 Rakenteisuus: Kertakirjaukseen loogisilla kokonaisuuksilla Tietyt tiedot kirjataan aina samaan paikkaan, esim. Yksi (valtakunnallinen) lääkityslista Ei erillisiä lääkelistoja monessa paikassa Avolääkitysosiossa / osastolääkitysosiossa, Hoitokertomuksessa / potilaskortilla / epikriisitekstin lopussa ja missä vielä keksitäänkään» ja kaikki vielä erikseen joka organisaatiossa. Muuttumatonta tietoa ei tarvitse kirjata (kun vanha tieto näkyy) Yksi (valtakunnallinen) Terveys- ja hoitosuunnitelma Kaikki suunnitelmat yhdessä paikassa ei enää päällekkäisiä tutkimuksia/hoitoja (?) Muuttaa nykyisiä kirjauskäytäntöjä! Mutta parempaan suuntaan (kunhan asiaan totutaan) 59

60 Koottu rakenteinen tieto Rakenteinen tieto ei tarkoita aina lisää työtä Loogisiin kokonaisuuksiin koottu tieto Löytyy ja on hyödynnettävissä Ajantasaisena pitäminen helpompaa Tiedot luotettavampia Kaikkea ei tarvitse kirjata uudelleen / moneen kertaan Vanhoja tietoja voi käyttää uusien kirjausten pohjana Tiedon luokittelu löytyykin nopeammin Aikaa siis saattaa lopulta säästyä! 60

61 Yhtenäiset rakenteet Kertomukseen Tilastointiin Taloushallintoon XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

62 Tiedon rakenteisuus Yhteiskäyttö edellyttää Edellytyksenä valtakunnalliset koodistot Ei paikallisia / alueellisia erillisiä koodistoja Vaatii konsensusta ja kompromisseja jopa määräystä 62

63 Tiedon rakenteet Koodistopalvelu Valtakunnallinen Koodistopalvelu Sisältää Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset koodistot / luokitukset yhdessä paikkaa Potilaskertomuksen (ja asiakaskertomuksen) tietosisällöt ja rakenteet Valtakunnalliset lomakemäärittelyt Kaikki käyttävät samoja sisältöjä, rakenteita ja luokituksia 63

64 Tiedon rakenteisuus Yhteiskäyttö edellyttää Edellytyksenä valtakunnalliset koodistot Ei paikallisia / alueellisia erillisiä koodistoja Vaatii konsensusta ja kompromisseja jopa määräystä Edellyttää myös koordinoitua määrittelyä ja ylläpitoa Samaan asiaan ei saa olla useita luokituksia ja kirjaustapoja Samat koodistot, sisällöt ja rakenteet joka tarkoitukseen Kaikkea ei tarvitse kirjata samalla koodistolla 64

65 Tiedon rakenteistus Koordinoidusti kokonaisuuteen Ongelmana viipaloitunut määrittely Määrittelyitä tehty alueittain eri ryhmissä Koordinointi puuttunut Eri tarkoituksiin erilaiset määrittelyt esim. HILMO AVOHILMO Potilaskertomus Taloushallinto Selkeä tarve yhtenäistää rakenteet Vaatii muutoksia ja vanhasta luopumista Mahdollisesti luopumista myös jatkuvuudesta Työ aloitettu THL:ssa mutta ei tule olemaan helppoa Vaatii myös asennemuutosta Näin on aina ollut EI OLE mikään peruste! 65

66 Tiedon rakenteistus Koodistot oikeaan käyttöön Tiedon käyttötarve tulisi miettiä Luokitus/koodisto käyttötarpeen mukaan Ei pidä kirjata sitä mikä on mahdollista, vaan sitä mikä on tarpeen Mietittävä myös tiedon hyötysuhde Kaikkea olisi kivaa tietoa, ei tarvitse kerätä Karkea luokitus kirjataan oikeammin kuin pikkutarkka luokitus Muista GIGO (garbage in garbage out) Jos luokitus ei sovellu Kehitetään luokitusta TAI Valitaan parempi luokitus 66

67 Tiedon rakenteistus Koodistot oikeaan käyttöön Esim. Toimenpiteen rakenteinen kirjaus Mihin tietoa tarvitaan? Mm. Potilaalle tehdyt hoidolliset merkittävät toimenpiteet Mm. Lääkitykselle oma paikka ja rakenne (ei Tmp) Henkilökunnan (/yksikön) suoritteiden seuranta Ei välttämättä oleellista potilaan kannalta Laskutusperuste Myös muita laskutettavia asioita Hoitomenetelmien tilastollinen seuranta Palkanmaksun peruste Kaikkeen ei sovellu sama luokitus EI kuitenkaan haluta kirjata moneen kertaan Luokitusten linkitys voisi auttaa! 67

68 Tiedon rakenteisuus Yhteiskäyttö edellyttää Edellytyksenä valtakunnalliset koodistot Ei paikallisia / alueellisia erillisiä koodistoja Vaatii konsensusta ja kompromisseja jopa määräystä Edellyttää myös koordinoitua määrittelyä ja ylläpitoa Samaan asiaan ei saa olla useita luokituksia ja kirjaustapoja Samat koodistot, sisällöt ja rakenteet joka tarkoitukseen Kaikkea ei tarvitse kirjata samalla koodistolla Edellyttää yhteisiä toimintatapoja kirjauskäytäntöjä Selkeät yhtenäiset ohjeistukset 68

69 Tiedon rakenteistaminen Kirjaamisen ohjeistus Käytön edellytys on yhteiset säännöt tietojen rakenteiselle kirjaamiselle HILMO-oppaat Rekisteritiedon kirjaamisen oppaat Julkaistu (lähes) vuosittain Potilaskertomuksen Rakenteisen kirjaamisen opas Ohjaa potilaskertomusken keskeisten rakenteisten tietojen kirjaamiskäytännöissä Yleinen osa tulossa 2013 / Spesifinen osa 2014 Perustuu Kuntaliiton Ydintieto-oppaaseen Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja (FCG) Tulevaisuudessa vain yksi opas? Tai ei ainakaan saa olla ristiriitaa! 69

70 Kertakirjauksella kokonaisuuteen! XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

71 Kohti kertakirjausta Terveydenhuollossa kirjausten lähtökohtana on potilaan hoito Muu tieto toissijaista Hoidossa syntyvä rakenteinen tieto hyödynnettävä muualla (suoraan / automaattisesti linkitettynä) Potilashallinnollinen (mm. ajat) tieto suoraan esim. ajanvarauksesta / hoidonvarauksesta Taloushallinnollinen kirjaus hoitosuoritteisiin perustuen Aika- / suoriteperusteinen laskutus 71

72 Kohti järkevää kertakirjausta Parannettavaa Kukin kirjaa itselleen oleellisen tiedon Suutari pysyköön lestissään Lääkäri ei tee laskutusta (sihteeri parempi)» Rivilääkäriä kiinnostaa vai oma talous Konekirjoittaja ei tee diagnoosia Vaaditaan oikeita asioita oikeilta henkilöiltä Tietojärjestelmät töihin Järjestelmiin oikeaa logiikkaa ja automatiikkaa Saadaan vain jos kaikki haluaa samaa Ja tiedetään mitä halutaan tarvitaan» Ei siis pseudoindividualismia 72

73 Kohti todellista tietoa Tiedetään mitä tietoa tarvitaan Kirjataan tarpeellista tietoa Ei turhia kirjauksia Tiedon oikea kirjaaja on alueen asiantuntija Tiedot tulee kerralla oikein (luotettavampaa tietoa) Tietoa voidaan hyödyntää paremmin Tiedot kirjataan kertaalleen oikeaan paikkaan Kirjattua tietoa hyödynnetään siellä missä tarvitaan Järjestelmät tukevat kirjaamista Vaaditaan / hankitaan tarpeen mukaisia järjestelmiä Tuettava järkevää toimintaa Toimintaa ei pidä muokata järjestelmien mukaan 73

74 Yhteistyöllä eteenpäin! XI DRG käyttäjäpäivät Tampere

75 (Tieto)tekniikka hyötyä vai haittaa? (Tieto)tekniikalla on mahdollista edistää potilaan hoitoa ja jopa terveydenhuollon toimintaa Järjestelmät ovat vielä puolitiessä Käytettävyydessä on parantamisen varaa Järjestelmissä vain osa mahdollisuuksista on hyödynnetty Toimitaan vielä liikaa järjestelmän ja myös viranomaisten ehdoillla Mahdollisuuksia on paljon Kun osataan vaatia järjestelmiltä oikeita asioita 75

76 Tekniikka hyödyttää MUTTA! Pelkkä tekniikka ei kuitenkaan riitä! Auttaa vain askeleen parempaan. 1. Myös toimintatavat täytyy muuttua! Tekniikkaa on pystyttävä hyödyntämään. 76

77 Missä ollaan? Haasteita edelleen on : Yhteiset pelisäännöt eivät vielä selvät Omista tavoista luopuminen vaikeaa Yhtenäiset tavat pitkällä tähtäimellä elinehto Myös toimintatapojen muuttuminen vie aikansa Uusien tapojen oppiminen on vaikeaa Ja varsinkin vanhoista poisoppiminen» Vaikka uudet tavat olisi helpompia Vaatii oikeaa ilmapiiriä asennemuutokseen 77

78 Tähän tullaan? Ei voida vain siirtää vanhoja tapoja sähköisiksi Vaatii toimintatapojen järkeistämistä uusiin välineisiin Vrt. avo- vs. tähystyskirurgia Mietittävä uudet järkevät toimintatavat, joilla uusi tekniikka voidaan hyödyntää parhaiten Rakenteisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii enemmän aikaa ja vaivaa Opettelu vie aikansa Myös tietojärjestelmät kehittyvät asteittain Kulttuurimuutos vie aikansa Toiminta ei välttämättä nopeudu pitkälläkään tähtäimellä Laatu voi silti parantua 78

79 Minne mennään? Kun tekniikka on kohdallaan ja toimintatavat parhaimmillaan Kun tiedot kirjataan kerralla oikein ja kerran kirjattua tietoa hyödynnetään muualla Kun oleellinen tieto löytyy ilman etsimistä ja hoitopäätökset perustuvat ajantasaiseen tietoon Kun asenne on oikea 79

80 Minne mennään? Silloin potilasturvallisuus paranee mm. hoitovirheiden määrä vähenee työn tehokkuus paranee mm. vältetään tarpeettomat päällekkäisten tutkimukset tai hoitotoimenpiteet Toiminnan ja talousseuranta helpottuu kun todelliset tiedot saadaan kerralla kuntoon Täydet hyödyt saadaan kuitenkin vasta kun yhteiset säännöt on selvät, tekniset edellytykset ovat kunnossa ja toimintatavat hyödyntävät niitä 80

81 Tekniikka hyödyttää MUTTA! Pelkkä tekniikka ei kuitenkaan riitä! Auttaa vain askeleen parempaan. 1. Myös toimintatavat täytyy muuttua! Tekniikkaa on pystyttävä hyödyntämään. 2. Ja säädösten täytyy tukea tekniikkaa hyödyntävää toimintaa! 81

82 Säädökset toimintaa tukemaan Säädöksiä (ja paikallisia vaatimuksia) on tehty koordinoimattomasti ja toimintamalleja huomioimatta Tietoja on vaadittu Isoloiduista tarpeista lähtien Kokonaisuutta näkemättä Käytännön vaikutuksia huomioimatta Miten tieto tuotetaan? Kustannus- hyöty näkökulmaa arvioimatta Mitä tiedon tuottaminen maksaa? Kuinka suuri hyöty tiedosta saadaan Sisältöä miettimättä Saadaanko sitä tietoa mitä halutaan? Soveltuuko kirjaamistapa sisältöön? 82

83 Säädökset toimintaa tukemaan Myös viranomaisilta (ja paikallisilta johtajilta) tulee vaatia järkeviä vaatimuksia tiedon keräämiseen Kun uutta tietoa vaaditaan Tarve perusteltava Sisältö mietittävä Tuottamismahdollisuudet ja -tavat arvioitava Myös vanhojen tietojen tarve mietittävä Vaivaa ei ole pelkästään tiedon tuottamisesta Myös Informaatioähky vaikeuttaa tiedon hyödyntämistä Paljon tietoa ei aina ole hyvä Parempi on kohtuullisesti hyvää tietoa! 83

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus Kanta-palvelut Omakanta 1 (7) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Omakannan hyödyntämät potilastiedot... 4 3 Ympäristövaatimukset... 4 4 Palvelun käynnistäminen... 5 5 Palveluaika ja käyttökatkot... 5 6 Toiminnallisuudet...

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012 Heikki Virkkunen, Jari Porrasmaa, Jari Suhonen, Riikka Vuokko, Päivi Mäkelä-Bengs, Jukka Lehtovirta Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä THL:n koodistopalvelutoiminta ja rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä Mikko Härkönen kehittämispäällikkö Operatiivisen toiminnan ohjaus Tietopalvelut-osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Kanta-palvelujen tilannekatsaus Kanta-info 18.1.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palveluja on käytettävissä? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen käsittelyn kansallinen ohjeistus. Laurea Maritta Korhonen

Potilasasiakirjojen käsittelyn kansallinen ohjeistus. Laurea Maritta Korhonen Potilasasiakirjojen käsittelyn kansallinen ohjeistus Laurea 8.11.2012 Maritta Korhonen Potilastietojen saaminen toisesta organisaatiosta vie liikaa aikaa Lähteet: 4000 lääkärille tehty kysely, Lääkäriliitto,

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset ei enää rajoitetta täysi-ikäisyydestä

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 8/2011 Heikki Virkkunen, Jari Porrasmaa, Jari Suhonen Vaiheistusasetusta ja julkaisun virallista hyväksymistä odottava Luonnosversio Kirjoittajat ja Terveyden ja

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5.

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5. Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 19.5.2016 Oulu 18.5.2016 Minna Angeria 1 Esityksen sisältö Tilannekuva Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset Potilastiedon arkisto Käyttöönotto ja laajennukset 2.9.2016 Tarja Räty 1 Kantapalvelut Potilastiedon arkisto on käytössä laajasti julkisessa terveydenhuollossa (viimeisenä liittyi Pohjois-Suomi 01.12.2015)

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017

Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017 Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017 30.9.2016 1 Omakanta-palveluun kirjautumiset ja eri kävijät kuukausittain 01/2010 04/2016 800 000 700 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 749 317 Kirjautumiset

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Tilannekatsaus Kumppanuusforum 26.8.2016 Tampere-talo Jani Rahko Senior Project Manager Tieto, ZSP Industry Products / ZSPHH Healthcare and Welfare jani.rahko@tieto.com

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Paljon kysyttyä kuntakoulutuksissa esitettyjä kysymyksiä

Paljon kysyttyä kuntakoulutuksissa esitettyjä kysymyksiä Lappi earkistoon hanke Sivu 1 / 13 Paljon kysyttyä kuntakoulutuksissa esitettyjä kysymyksiä ARKISTOINTI... 2 AVOHILMO... 2 HÄTÄTILAHAKU... 2 INFORMOINTI, SUOSTUMUKSET, KIELLOT... 2 KANSALLISET OTSIKOT

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Rakenteinen kirjaaminen työterveyshuollon näkökulmasta

Rakenteinen kirjaaminen työterveyshuollon näkökulmasta Rakenteinen kirjaaminen työterveyshuollon näkökulmasta Työfysioterapeuttien syysopintopäivät 2015 1 Mitä sähköisiltä järjestelmiltä kaivataan? Ongelmat eivät ole vähentyneet 2010-2015 Tietojen käyttö organisaatioiden

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Rakenteinen kirjaaminen mikä muuttuu arkiston käytön myötä? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Sähköiset

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

Kirjaamisen käytäntö. Luennon sisältö

Kirjaamisen käytäntö. Luennon sisältö Kirjaamisen käytäntö Alueellinen kipukoulutus Kaisu Anttila, Suunnittelija Lapin sairaanhoitopiirin ky Luennon sisältö Potilastiedon arkistosta ja rakenteisesta kirjaamisesta Potilasasiakirjojen laatimiseen

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

THL:n tulevaisuuden suunnitelmat, Hilmo uudistuu 2017

THL:n tulevaisuuden suunnitelmat, Hilmo uudistuu 2017 THL:n tulevaisuuden suunnitelmat, Hilmo uudistuu 2017 DRG-käyttäjäpäivät Lahti 3.12.2015 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 3.12.2015 Hilmo uudistuu 2017/ P. Häkkinen 1 Mikä on HILMO? Hoitoilmoitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto. Anna Kärkkäinen 24.1.2013 (Termit ja vaiheistus päivitetty 29.11.2013)

Potilastiedon arkiston käyttöönotto. Anna Kärkkäinen 24.1.2013 (Termit ja vaiheistus päivitetty 29.11.2013) Potilastiedon arkiston käyttöönotto Anna Kärkkäinen 24.1.2013 (Termit ja vaiheistus päivitetty 29.11.2013) Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Toiminnallisuus yleisellä tasolla Palvelun käyttöönotto Tekniset määrittelyt Merkitys terveydenhuollon

Lisätiedot

earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 27.5.2013

earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 27.5.2013 earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Versio Muutos Tekijä PVM - Lukuisia työversioita RA + työryhmä 0.7 Täydennetty ja muokattu versio Pokasen työpajaan

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin I-vaiheessa Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja 8.6.2016 Maarit Rötsä, THL/OPER 8.6.2016 THL/OPER 1 Teitä pohdituttanut

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 7.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen

PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen Uusien temppujen yksikön rehtori Seppo Karhunen CGI Group Inc. 2015 1.10.2015 Lyhyt katsaus aikaisempiin versioihin Versiot 3.1 3.2 3.3 4.1

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Kliininen Päätöksentuki. Terveys ja Talous, Timo Haikonen

Kliininen Päätöksentuki. Terveys ja Talous, Timo Haikonen Kliininen Päätöksentuki Terveys ja Talous, 15.9.2016 Timo Haikonen Potilastapaus 40-vuotias mies käy lääkärissä tyrävaivan vuoksi Päätöksentuki muistuttaa automaattisesti lääkäriä siitä, että 3 vuotta

Lisätiedot

Miten tiedon hyödyntämistä voisi kehittää?

Miten tiedon hyödyntämistä voisi kehittää? Miten tiedon hyödyntämistä voisi kehittää? Kohti sote-johtamisen valtakunnallisia tietopalveluja Tietojohtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa seminaari 6.6.2016 6.6.2016 6.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot ellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot 19.4.2011 Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/tietojarj-sahkoiset-palv/tapas/

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella)

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) KANTA-JULKAISUT 13.6.2016 (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä

Lisätiedot

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Paasitorni 1.9.2015 Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti) 1.9.2015 Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutokseen liittyvät aikataulut

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset

Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuire Mikola Terveydenhuollon atk-päivät 11.5.2004 Esityksen sisältö Tavoitteet ja rajaus Suostumus ja luovutusten

Lisätiedot

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys? Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Hankeseminaari Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö

Hankeseminaari Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Hankeseminaari 2016 2.3.2016 Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Suunnitelmat vuodelle 2016 Satakunnan alueen näkökulmasta Itseilmoittautuminen Pilotointi: Lasten- ja naistentalossa Seuraava käyttöönotto

Lisätiedot

Potilastiedon migraatio. Pekka Kuosmanen

Potilastiedon migraatio. Pekka Kuosmanen Potilastiedon migraatio Pekka Kuosmanen 25.5.2010 Tilanne tänään JHS 176 Tavoitetila JHS 176 Migraatiot arkiston kautta Konvertoidaan vanha potilas- tai muu tieto moderniin rakenteiseen muotoon XML ja

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

XDS-arkkitehtuuri ja sen soveltuvuus kansalliseen SOTE-arkkitehtuuriin

XDS-arkkitehtuuri ja sen soveltuvuus kansalliseen SOTE-arkkitehtuuriin XDS-arkkitehtuuri ja sen soveltuvuus kansalliseen SOTE-arkkitehtuuriin Hanna Pohjonen Rosaldo Oy hanna.pohjonen@rosalieco.fi Hanna Pohjonen Terveydenhuollon IT-konsultti Tehnyt konsultointia 24 eri maassa

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot