TX-NR709. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto Kytkeminen Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TX-NR709. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22"

Transkriptio

1 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR709 Kytkeminen Käynnistys.ja.perustoiminnot Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot Muiden.laitteiden.ohjaus Lisäohjeita Kiitämme sinua Onkyo-AV-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä. Käyttöohjeiden avulla saat täyden hyödyn uuden AV-viritinvahvistimesi monipuolisista ominaisuuksia ja pääset nauttimaan ensiluokkaisesta äänentoistosta. Säilytä ohjeet kätevässä paikassa mahdollista tulevaa tarvetta varten. FI 1 FI

2 VaroiTus: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KoSTEALLE ILmALLE, SILLÄ SIITÄ SAATTAA AIHEuTuA TuLIPALo TAI SÄHKöISKu. Huomioi: ÄLÄ AVAA LAITTEEN KoTELoA, JoTTA VÄLTÄT SÄHKöISKuN VAArAN. LAITTEEN SISÄLLÄ EI ole KÄyTTÄJÄN HuoLLETTAVIA osia. HuoLLoN SAA TEHDÄ VAIN VALTuuTETTu HuoL- ToPALVELu. WArNING risk of ELECTrIC SHoCK Do NoT open VAroITuS SÄHKöISKuN VAArA ÄLÄ AVAA LAITEKoTELoA Tasasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet saattavat olla niin voimakkaita, että ne voivat aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Tasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. 7. Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan antamia asennusohjeita. 8. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämminilmaventtiilien, uunien, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyyteen. 9. Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. Suojamaadoitusta ei saa ohittaa. Pyydä tarvittaessa valtuutettua asennuspalvelua varmistamaan pistorasian sopivuus. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen mukana myytäviä jalustoja tai kannattamia. Jos sijoitat laitteen liikuteltavalle alustalle, noudata ehdotonta varovaisuutta siirtojen Siirrä PORTABLE paketteja CART WARNING varoen S3125A aikana. Putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja. 13. Irrota laite järjestelmästä ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi. 14. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalilla tavalla tai se on pudonnut. 15 Huollontarve Irrota laite pistorasiasta ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa: A. laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, B. laitteen sisään on joutunut esine tai nestettä, C. laite on kastunut, D. laite ei toimi normaalisti, vaikka noudatat kaikkia käyttöohjeita. Säädä vain käyttöohjeessa neuvottuja asetuksia. Asetusten virheellinen muuttaminen voi aiheuttaa vauriota, ja laitteen palauttaminen alkuperäiseen toimivaan tilaan saattaa vaatia valtuutetun asentajan tekemiä suuria korjaustöitä. E. laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollain muulla tavalla, F. laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. 16. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Älä sijoita kynttilää tai muuta palavaa esinettä laitteen päälle. 17. Akut ja paristot Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettuja akkuja tai paristoja. 18. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 20 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 10 cm laitteen taakse. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 10 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois. 2 FI

3 Varotoimenpiteitä 1. Tallenteiden tekijänoikeus: Tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa ei saa kopioida muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön ilman oikeudenomistajan lupaa. 2. sulake: Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen sisällä olevaa sulaketta. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys onkyo-kaupiaaseen. 3. Hoito: Puhdista laite säänöllisesti pehmeällä pyyhkeellä. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Kuivaa laite heti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, ohenteita, alkoholia tai muita liuotteita, sillä ne voivat viottaa laitteen pintaa ja kotelon merkintöjä. 4. Virta VaroiTus LuE SEurAAVAT ohjeet HuoLELLISESTI ENNENKuIN KyTKET LAITTEEN SÄHKöVErK- KooN ENSImmÄISEN KErrAN. Sähköverkon jännite riippuu maasta, jossa laitetta käytetään. Varmista, että laitteen takalevyssä oleva merkintä vastaa sähköverkon jännitettä (AC 230 V, 50 Hz). Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista, että pääset helposti tarttumaan pistotulppaan. on/standby-kytkin ei irrota laitetta kokonaan sähköverkosta. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. 5. Kuulovaurion estäminen Kuulokkeiden liian voimakas äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion. 6. Paristojen ja akkujen kuumeneminen Älä altista paristoja tai akkuja voimakkaalle auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. 7. Älä kosketa laitetta märillä käsillä: Älä käsittele laitetta tai virtajohtoa märillä tai kosteilla käsillä. Jos vettä tai muuta nestettä outuu laitteen sisään, vie se valtuutettuun onkyo-huoltoon tarkastettavaksi. 8. Käsittely Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä myyntipakauksessa. Älä jätä kumisia tai muovisia esineitä laitteen päälle pitkäksi ajasi, jotta ne eivät jätä jälkiä kotelon pintaan. Kansi ja takalevy kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. Se on normaali ilmiö. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, se ei välttämättä toimi halutulla tavalla seuraavalla käyttökerralla. Siksi laitetta kannattaa käyttää aika ajoin. 3 FI

4 Euroopassa käytettävät mallit Vaatimustenmukaisuusvakuutus onkyo EuroPE ELECTroNICS GmBH LIEGNITzErSTrASSE 6, GroEBENzELL, GErmANy Vakuutamme, että tässä käyttöohjeessa kuvattu onkyo-tuote täyttää asiaan liittyvät tekniset normit kuten EN60065, EN55013, EN55020 ja EN , GroEBENzELL, GErmANy onkyo EuroPE ELECTroNICS GmbH Pakkauksen sisältö Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat: FM-antenni.sisäkäyttöön.(s..21) AM-silmukka-antenni.(s..21) Virtajohto.(Euroopan,.Australian,.Aasian.ja. Taiwanin.mallit).(s..21) Kaiutinkaapeleiden.merkintätarrat.(s..13) Kaiutinasetusten.säätömikrofoni.(s..31) Kauko-ohjain.(RC-807M).ja.kaksi.paristoa.(AA/R6) * Tuoteluetteloissa ja pakkauksissa tuotetunnuksen lopussa oleva kirjain viittaa väriin. Tekniset ominaisuudet ja toiminnot ovat samat väristä riippumatta. & Paristojen asentaminen Jos kauko-ohjain ei toimi kunnolla, vaihda paristot uusiin. Älä laita paristokoteloon yhtäaikaa vanhaa ja uutta paristoa tai eri Paristot.(AA/R6) typpisiä paristoja. Poista paristot kotelosta, jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan. Siten vältät paristojen vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat viat. Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti mahdollisimman pian, jotta vältät niiden vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat vahingot. & Kauko-ohjaimen suuntaaminen Suuntaa kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiin oheisen kuvan mukaisesti. Kauko-ohjausanturi AV-viritinvahvistin Noin.5.m 4 FI

5 Sisällysluettelo Johdanto Tärkeitä turvaohjeita... 2 Varotoimenpiteet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 ominaisuudet... 6 Etu- ja takalevy... 8 Etulevy... 8 Näyttö... 9 Takalevy Kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen ohjaus Kytkeminen av-viritinvahvistimen kytkeminen Kaiuttimien kytkeminen Tietoa AV-laitteiden kytkemisestä Lisälaitteiden kytkeminen HDmI-kaapelilla...17 Lisälaitteiden kytkeminen ri-yhteensopivien onkyo-laitteiden kytkeminen Tallentimen kytkeminen Antennin kytkeminen Virtajohdon kytkeminen Käynnistys ja perustoiminnot av-viritinvahvistimen asettaminen käyttö- tai valmiustilaan Käyttötila (on) Valmiustila (STANDBy) Toisto Kuvaruutuvalikkojen kielen valinta ohjelmalähteen toiston aloitus ohjelman toisto usb-laitteesta tai verkosta Näytön kuvakkeet ipodin/iphonen toisto usb-liitännän kautta usb-laitteen toisto Internet radion kuunteleminen Palvelimella olevien musiikkitiedostojen kuuntelu Tiedostojen etätoisto Fm/Am-radion kuuntelu Perustoimintojen käyttö Kaiutinasetusten automaattinen säätö Kuuntelutilojen käyttö Home menu -valikon käyttö uniajastimen käyttö Näytön kirkkauden säätö ohjelmalähdetietojen näyttö ohjelmalähteen tunnuksen vaihtaminen Kaiutinasetelman valinta AV-viritinvahvistimen mykistäminen Kuulokkeiden käyttö Pikamakrojen käyttö (Easy macro) Tallentaminen Edistykselliset toiminnot Edistykselliset asetukset Kuvaruudussa näkyvät asetusvalikot (Setup menu) Asetusvalikoiden käyttö Tulo/Lähtö-asetelma (Input/output Assign) Kaiutinasetukset (Speaker Setup) Äänentoiston hienosäätö (Audio Adjust) ohjelmalähdeasetukset (Source Setup) Kuuntelutilan esivalinta (Listening mode Preset)...56 yleistä (miscellaneous) Laitteiston hallinta (Hardware Setup) Kauko-ohjaimen asetukset (remote Controller Setup) Lukitusasetus (Lock Setup) Audioasetusten muuttaminen Zone 2 -järjestelmä zone 2 -järjestelmän kytkeminen zone 2 -toimintojen ohjaus Kauko-ohjaimen käyttö zone 2 -huoneessa monihuoneohjaussarjan avulla muiden laitteiden ohjaus ipod/iphone-toisto onkyo-telakan kautta onkyo-telakan käyttö ipodin/iphonen ohjaus muiden laitteiden ohjaus Esiohjelmoidut kauko-ohjauskoodit Sopivan kauko-ohjauskoodin selvittäminen Kauko-ohjauskoodin syöttäminen ri-väylään kytkettyjen onkyo-laitteiden kauko-ohjauskoodit ohjelmalähdevalitsimien tehdasasetusten palauttaminen Kauko-ohjaimen tehdasasetusten palauttaminen Lisälaitteiden toimintojen kauko-ohjaus Kauko-ohjauskäskyjen opettaminen makrojen ohjelmointi ja käyttö (Normal macro)...73 Lisäohjeita ongelmatilanteen ratkaisu Firmware-laiteohjelmiston päivittäminen Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä rihd-yhteensopivan television, soittimen tai tallentimen käyttö Tietoa HDmi-järjestestelmästä Verkkotoiminnot/usB-järjestelmä Tekniset tiedot Voit palauttaa AV-viritinvahvistimen tehdasasetukset seuraavalla tavalla. Kytke ensin virta päälle. Paina sitten yhtäaikaa VCr/DVr- ja on/standby-näppäintä (s. 74). 5 FI

6 ominaisuudet Vahvistin ohmia (FTC) ohmia (IEC) ohmia (JEITA) WrAT, Wide range Amplifier Technology (5 Hz 100 khz kaistanleveys) Linear optimum Gain Volume Circuitry -tekniikka 3-Step Inverted Darlington Circuitry -tekniikka Järeä ja tehokas H.C.P.S. (High Current Power Supply) -muuntaja Jitter Cleaning Circuit -tekniikka Prosessointi THX Select2 Plus* 1 -sertifiointi Qdeo * 2 -tekniikka HDmI-videosignaalin skaalaukseen (4K-yhteensopiva) HDmI (äänen paluukanava, 3D, DeepColor, x.v.color* 3, Lip Sync, DTS* 4 -HD master Audio, DTS-HD High resolution Audio, Dolby TrueHD* 5, Dolby Digital Plus, DSD ja multi-ch PCm) Dolby Pro Logic IIz* 5 ja Audyssey DSX * 6 Non-Scaling Configuration -järjestelmä A-Form Listening mode memory -järjestelmä Direct mode -toimintatila Pure Audio mode -toimintatila music optimizer* 7 -toiminto pakatuille digitaalisille äänitiedostoille 192 khz / 24 bit -DA-muuntimet Tehokas ja huipputarkka 32-bittinen DSP-piiri Yleistä 40 Fm/Am-pikavalintaa Dolby Volume* 5 Audyssey multeq XT* 6 korjaa huoneakustiikan aiheuttama ongelmat Audyssey Dynamic EQ * 6 -loudness-korjaus Audyssey Dynamic Volume * 6 optimoi kuuntelutasot ja dynamiikan Jakosuotimen säätö (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz) AV-tahdistus (enintään 800 ms) Automaattinen kytkeytyminen valmiustilaan Kuvaruutuvalikot HDmI-liitännän kautta Esiohjelmoitu, oppiva ja ri-yhteensopiva kauko-ohjain, jossa on 4 makronäppäintä ja toimintatilanäppäinten LED-ilmaisimet Liitännät 8 HDmI* 8 -tuloa (1 etulevyssä) ja 2 lähtöä onkyo rihd -liitäntä järjestelmäohjausta varten 5 digitaalituloa (2 optista / 3 koaksiaalista) Komponenttivideokytkin (2 tuloa / 1 lähtö) universal Port -liitäntä ipod /iphone * 9 - telakalle / HD radio * 10 -virittimelle (Pohjois- Amerikan mallit) / DAB+ -virittimelle (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) Kaiutinlähdöissä valmius banaaniliittimiin* 11. Powered zone 2 -monihuonetoiminto Bi-Amping-kaksoisvahvistus etukaiuttimille surround-takakanavien avulla Analoginen rgb-videotulo (D-sub 15) PC-tietokoneelle Internet-radion kytkentävalmius (SiriusXm Internet radio/vtuner/last.fm/pandora/ rhapsody/slacker/mediafly/napster) *Palvelujen saatavuus riippuu käyttömaasta. Audiotiedostojen suoratoisto verkosta* 12 Etulevyn usb-tulo muistilaitteita ja ipod /iphone -malleja* 9 varten (albumikuvan näyttövalmius) 6 FI

7 THX ja THX-logo ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa THX Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. THX Select2 Plus THX Select2 Plus -sertifiointi edellyttää, että kotiteatterilaite läpäisee tiukat laatua ja suorituskykyä mittaavat testit. Vain hyväksytyssä tuotteessa saa olla THX Select2 Plus -logo. Se varmistaa, että hankkimasi kotiteatterilaite tuottaa sinulle ensiluokkaisia kokemuksia pitkään. THX Select2 Plus -vaatimukset sisältävät satoja tarkastelukohteita etu- ja päätevahvistimen toiminnasta digitaalisiin ja analogisiin piireihin. THS Select2 Plus -viritinvahvistimissa on erityistä THX-tekniikkaa (THX-kuuntelutilat jne.), jotta elokuvien ääniraidat soivat upeasti kotiteatterissa. *2 Qdeo ja Quiet Video ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa marvel tai sen tytäryhtiö. *3 x.v.color on tavaramerkki, jonka omistaa Sony Corporation. *4 *5 Valmistuksessa käytetty seuraavien yhdysvaltalaisia patenttien ja patenttivarausten lisenssejä: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ja muut asiaan liittyvät yhdysvaltalaiset ja kansainväliset patentit ja patenttivaraukset. DTS ja symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-HD, DTS-HD master Audio ja DTS-logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc. Tuote sisältää ohjelmistoja. DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. *9 *10 iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod shuffle ja ipod touch ovat yhdysvalloissa ja muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. made for ipod ja made for iphone tarkoittavat, että laite on suunniteltu kytkettäväksi ipodiin tai iphoneen. Valmistaja on varmistanut, että laite täyttää Apple-yrityksen asettamat laatuvaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusmääräysten tai muiden säädösten mukaisuudesta. Tämän laitteen käyttö ipodin tai iphonen kanssa saattaa häiritä langattomia toimintoja. HD radio, HD radio ready ja HD radio ready -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa ibiquity Digital Corporation. HD radio -lähetysten vastaanotto edellyttää järjestelmään onkyo up-ht1 HD radio -virittimen (lisävaruste). *11 Euroopassa ei saa käyttää banaaniliittimiä kaiuttimien kytkemiseen vahvistimeen. *12 DLNA, DLNA-logo ja DLNA CErTIFIED ovat tavaramerkkejä, palvelutunnuksia tai sertifiointitunnuksia, jotka omistaa Digital Living Network Alliance. *13 Windows ja Windows-logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa microsoft. * Xantech on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Xantech Corporation. * Niles on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Niles Audio Corporation. Valmistuksessa käytetty Dolby Laboratories -yhtiön myöntämää lisenssiä. Dolby, Pro Logic, Surround EX ja kaksois-d-tunnus ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby Laboratories. *6 Valmistettu Audyssey Laboratories Inc. -yrityksen lisensseillä. Patenttivaraukset yhdysvalloissa ja muissa maissa. Audyssey multeq XT, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic Volume ja Audyssey DSX ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Audyssey Laboratories, Inc. *7 music optimizer on tavaramerkki, jonka omistaa onkyo Corporation. *8 HDmI, HDmI-logo ja High-Definition multimedia Interface ovat tavaramerkkejä tai yhdysvalloissa tai muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDmI Licensing LLC. 7 FI

8 Etu- ja takalevy Etulevy (Pohjois-Amerikan.ja.Taiwanin.mallit) (Euroopan,.Australian,.Aasian.ja.Taiwanin.mallit) Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1 on/standby-näppäin (s. 22) 2 zone 2- ja off-näppäin (s. 64) 3 Kauko-ohjausanturi (s. 4) 4 Näyttö (s. 9) 5 LISTENING mode -näppäimet (s. 34) 6 DImmEr-näppäin (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit (s. 40) 7 memory-näppäin (s. 29) 8 TuNING mode -näppäin (s. 28) 9 DISPLAy-näppäin (s. 41) 10 SETuP-näppäin (s. 43) 11 TuNING-, PrESET-, nuoli- ja ENTEr-näppäimet (s. 28, 29) 12 return-näppäin 13 master VoLumE -äänenvoimakkuussäädin ja ilmaisin (s. 23) 14 PurE AuDIo -näppäin ja -ilmaisin (s. 34) 15 PHoNES-kuulokelähtö (s. 41) 16 AuX INPuT HDmI -liitäntä (s. 17) 17 ToNE-näppäimet (s. 61) 18 ohjelmalähdevalitsimet (s. 23) 19 VIDEo-liitäntä (s. 18) 20 usb-liitäntä (s. 18) 21 SETuP mic -tulo (s. 31) 22 HDmI THru -ilmaisin (s. 58) 23 rt/pty/tp-näppäin (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (s. 30) 8 FI

9 Näyttö Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1 Kaiutin/Kanava-ilmaisimet 2 z2 (zone 2) -ilmaisin (s. 64) 3 Toimintatilan ja signaalityypin ilmaisimet (s. 34, 62) 4, ja osoittimensiirtoilmaisimet (s. 24) 5 NET-ilmaisin (s. 25, 60) 6 Viritystavan ilmaisimet rds-ilmaisin (s. 29) AuTo-ilmaisin (s. 28) TuNED-ilmaisin (s. 28) Fm STErEo -ilmaisin (s. 28) 7 Audiosignaalin ilmaisin 8 Bi AmP -ilmaisin (s. 14, 46) 9 Audyssey-ilmaisin (s. 31, 52) Dynamic EQ -ilmaisin (s. 52) (Dolby) Vol -ilmaisin (s. 51) Dynamic Vol -ilmaisin (s. 52) 10 Kuulokeilmaisin (s. 41) 11 Tekstikenttä 12 muting-ilmaisin (s. 41) 13 Äänenvoimakkuusilmaisin (s. 23) 14 usb-ilmaisin (s. 24, 25) 15 SLEEP-ilmaisin (s. 40, 56) 9 FI

10 Takalevy (Pohjois-Amerikan.mallit) (Euroopan,.Australian,.Aasian.ja.Taiwanin.mallit) 1 DIGITAL IN, CoAXIAL/oPTICAL (koaksiaalinen ja optinen digitaalitulo) 2 rs232 (ohjausyksikön liitäntä 3 ri remote CoNTroL (ri-kauko-ohjausliitäntä) 4 universal PorT (liitäntä telakkaa varten) 5 ETHErNET (verkkoliitäntä) 6 HDmI IN, HDmI out main, HDmI out SuB (HDmI-tulot ja -lähdöt) 7 monitor out V ja S (komposiitti- ja S-Videomonitorilähdöt) 8 ComPoNENT VIDEo IN, monitor out (komponenttivideotulot ja -lähtö) 9 Ir IN (infrapunakauko-ohjaustulo) 10 zone 2 12V TrIGGEr out (zone 2 -huoneen kaukokäynnistyslähtö) 11 Fm ANTENNA, Am ANTENNA (Fm- ja Am-antennitulot) 12 PC IN (liitäntä PC-tietokoneelle) 13 Virtajohto (Pohjois-Amerikan mallit) 14 GND (maadoitusruuvi) 15 BD/DVD IN, VCr/DVr IN ja out, CBL/SAT IN, GAmE IN, PC IN, TV/CD IN, PHoNo IN (liitännät komposiittivideo-, S-Video- ja analogista audiosignaalia käyttäville ohjelmalähteille) 16 FroNT L/r, CENTEr, Surr L/r, Surr BACK L/r, SuBWooFEr (monikanavatulo: etu, keski, surround, surround-taka, subwoofer) 17 PrE out: FroNT L/r, CENTEr, Surr L/r, SB/FH/FW L/r, SuBWooFEr (esivahvistinlähtö: etu, keski, surround, surround-taka/etuylä/etutehoste, subwoofer) 18 zone 2 LINE out (linjatasoinen lähtö zone 2 -huonetta varten) 19 FroNT L/r, CENTEr, Surr L/r, Surr BACK L/r, FroNT HIGH L/r, FroNT WIDE/zoNE 2 L/r (kaiutinlähdöt: etu, keski, surround, surround-taka, etuylä, etutehoste/zone 2) 20 AC INLET (virtatulo: Euroopan, Australian, Aasian ja Taiwanin mallit) Lue lisäohjeita kohdasta AV-viritinvahvistimen kytkeminen (s ). 10 FI

11 Kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen ohjaus Paina aluksi receiver-näppäintä, jotta kauko-ohjain asettuu AV-viritinvahvistimen ohjaustilaan. Voit kauko-ohjata myös onkyo-blu-ray Disc/ DVD-, CD-soitinta sekä muita lisälaitteita. Lue lisätietoja kohdasta Kauko-ohjauskoodien syöttäminen (s. 69). *1 Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1 receiver -näppäin (s. 22) 2 ACTIVITIES-näppäimet (42, 72) 3 remote mode/input SELECTor -näppäimet (s. 23) 4 SP LAyouT -näppäin (s. 41) 5 Nuolinäppäimet / / / ja ENTEr-näppäin 6 SETuP-näppäin (s. 43) 7 Kuntelutilanäppäimet (s. 34) 8 DImmEr-näppäin (s. 40) 9 DISPLAy-näppäin (s. 41) 10 muting-näppäin (s. 41) 11 VoL / -näppäin (s. 23) 12 return-näppäin 13 HomE-näppäin (s. 40, 61) 14 SLEEP-näppäin (s. 40) & Virittimen ohjaus Kun haluat ohjata AV-viritinvahvistimen viritintä, paina ensin TuNEr-näppäintä (tai receiver-näppäintä). Valitse Fm- tai Am-aaltoalue painelemalla TuNEr-näppäintä toistuvasti. 1 Nuolinäppäimet / (s. 28) 2 D.TuN-näppäin (s. 29) 3 DISPLAy-näppäin 4 CH +/ -näppäin (s. 29) 5 Numeronäppäimet (s. 29) *1 Voit vaihtaa kauko-ohjaimen toimintatilaa (eli ohjattavaa laitetta) vaihtamatta samalla ohjelmlähdettä. Paina ensin mode-näppäintä ja sitten 8 sekunnin kuluessa remote mode -kohdan sopivaa valitsinta. Nyt voit ohjata kyseisen laitteen toimintoja AV-viritinvahvistimen kauko-ohjaimella. 11 FI

12 AV-viritinvahvistimen kytkeminen Kaiuttimien kytkeminen Kaiutinkaapeleiden kytkeminen Kytke kaiuttimet oikeisiin kaiutinlähtöihin kuvan mukaisesti. Jos sinulla on vain yksi surround-takakaiutin, kytke se Surr BACK L -lähtöön. Etuylä oikea Etutehoste oikea Etuoikea Etuvasen Etutehoste Etuylä Keski vasen vasen Surround oikea Surround takaoikea Surround takavasen Surround vasen & ruuvikiristeiset kaiutinliittimet Kuori johtimien päät paljaiksi noin mm matkalta ja kierrä johdinsäikeet tiiviiksi nipuiksi oheisen kuvan mukaisesti mm & Banaaniliittimien käyttö (Pohjois-amerikan mallit) Kierrä liittimen kiristysholkki kiinni ennen banaaniliittimen kytkemistä. Älä työnnä pelkkää johtimen päätä liittimen keskireikään. 12 FI

13 Kaiutinasetelma oheinen taulukko havainnollistaa toistettavien kanavien määrää suhteessa kaiuttimien määrään. Voimakkaan ja tarkan bassontoiston varmistamiseksi järjestelmään kannattaa hankkia aktiivinen subwoofer riippumatta muiden kaiuttimien määrästä. Säädä kaiutinasetukset joko automaattisesti (s. 31) tai manuaalisesti (s. 46), jotta surround-äänentoisto on mahdollisimman hyvä. X X X X X X X X X X X Kaiutinmäärä Etukaiuttimet X X X X X X X X X X X X X X X Keskikaiutin X X X X X X X X X X X X X Surroundkaiuttimet X X X X X X X X X X X X X Surroundtakakaiut. X X X X *1*2 Surroundtakakaiut. *2 Etuyläkaiuttimet X X *2 Etutehostekaiuttimet* X X X 2 *1 Jos sinulla on vain yksi surround-takakaiutin, kytke se Surr BACK L -kaiutinlähtöön. *2 Etuylä-, surround-taka- ja etutehostekaiuttimia ei voi käyttää yhtäaikaa. Kaiuttimien kytkemisessä huomioitavaa Lue seuraavat ohjeet ennen kaiuttimien kytkemistä. Kaiuttimen impedanssi voi olla 4 16 ohmia. Jos jonkin kaiuttimen impedanssi on vähintään 4 ohmia, mutta alle 6 ohmia, valitse minimiimpedanssiasetukseksi 4ohms (s. 46). Jos impedanssi on liian pieni ja käytät vahvistinta suurella teholla pitkän aikaa, vahvistimen suojapiiri saattaa aktivoitua. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kytkentöjen tekemistä. Lue kaiuttimien omat käyttöohjeet. Kiinnitä erityistä huomiota kaiutinliitäntöjen napaisuuteen. Kytke siis vahvistimen positiivinen (+) liitin kaiuttimen positiiviseen liittimeen ja negatiivinen ( ) negatiiviseen. Väärä napaisuus aiheuttaa signaaliin vaihevirheen, jolloin ääni kuulostaa epäselvältä ja ponnettomalta. Vältä liian pitkiä tai ohuita kaiutinkaapeleita, sillä ne saattavat heikentää äänenlaatua. Älä aiheuta oikosulkua positiivisen ja negatiivisen johtimen välille, jotta AV-viritinvahvistin ei rikkoudu. Estä johtimen metallisäikeiden osuminen AV-viritinvahvistimen takalevyyn, jotta laite ei rikkoudu. Kaiutinkaapeleiden merkintätarrojen kiinnittäminen Kaiutinliitimien väri helpottaa oikean liittimen tunnistamista ja kytkemistä. Kaiutin Etuvasen,.etuylävasen,. etutehostevasen,.zone.2.vasen Väri Valkoinen Kaiutinliittimeen saa kytkeä vain yhden kaiuttimen. muuten AV-viritinvahvistin voi rikkoutua. Älä kytke samaa kaiutinta useampaan kaiutinlähtöön. Etuoikea,.etuyläoikea,. etutehostevasen,.zone.2.oikea Keski Surround.vasen Surround.oikea Surround-takavasen Surround-takaoikea Punainen Vihreä Sininen Harmaa Ruskea Vaaleanruskea Pakkauksessa on värilliset tunnistetarrat, jotka kannattaa kiinnittää kaiutinkaapeleiden positiivisiin (+) johtoihin edellä olevan taulukon mukaisesti. Kun olet kiinnittänyt väritarrat, sinun on helppo kytkeä kaapelit oikeisiin kaiutinliittimiin. 13 FI

14 LINE INPUT LINE INPUT Dipolikaiuttimien käyttö Voit kytkeä surround-kanaviin ja surround-takakanaviin dipolikaiuttimet. Ne suuntaavat äänensä kahteen suuntaan. Dipolikaiuttimissa on yleensä nuoli, joka osoittaa kaiuttimen suositellun asennon. Surround-dipolikaiuttimet (A) kannattaa sijoittaa niin, että nuoli osoittaa televisioon/valkokankaaseen. Surround-takakanavien dipolikaiuttimet (B) kannattaa puolestaan sijoittaa siten, että niiden nuolet osoittavat toisiaan kohti. oheinen kuva havainnollistaa sijoittelua. A TV/valkokangas A B B aktiivisen subwooferin kytkeminen Etsi subwooferin paikka laittamalla soimaan runsaasti bassoa sisältävä elokuva tai musiikkikappale ja siirtele subwooferia huoneessa. Valitse paikka, jossa bassot toistuvat tukevina ja selkeinä. Laitteessa on kaksi SuBWooFEr PrE out -lähtöä, joten voit kytkeä järjestelmään helposti kaksi aktiivista subwooferia. Lähdöt syöttävät saman signaalin. LINE INPUT LINE INPUT Vihje Jos järjestelmässä on passiivinen subwoofer ja sille erillinen vahvistin, kytke SuBWooFEr PrE out -esivahvistinlähtö erillisen vahvistimen signaalituloon. Aktiivinen.subwoofer Nurkassa 1/3. etäisyydellä. seinästä Etukaiuttimien bi-amping-kaksoisvahvistus Tärkeää: Kun teet bi-amping-kytkennän, poista kaiuttimien diskantti- ja bassoliittimiä yhdistävät kytkentäsillat. Bi-ampin edellyttää, että kauttimet ovat yhteensopivia. Selvitä asia kaiuttimien omista käyttöohjeista. Bi-amping-kytkentä parantaa basson- ja diskantintoistoa entisestään. Kun bi-amping-kytkentä on käytössä, AV-viritinvahvistin pystyy ohjaamaan pääkuunteluhuoneessa 5.1-kanavaista äänentoistoa. Kun olet saanut bi-amping-johdotuksen valmiiksi, kytke AV-viritinvahvistimen virta päälle ja tee bi-amping-järjestelmän edellyttämät kaiutinasetukset, jotta vahvistin asettuu oikeaan toimintatilaan (s. 46). Etuoikea Diskanttielementti Bassoelementti Etuvasen 14 FI

15 Erillisen päätevahvistimen kytkeminen Jos tarvitset enemmän vahvistintehoa, voit kytkeä järjestelmään erillisen päätevahvistimen ja käyttää AV-viritinvahvistinta etuvahvistimena. Kytke kaikkien kaiutinkanavien lähdöt erilliseen vahvistimeen. Lue tarkat ohjeet päätevähvistimen omasta ohjekirjasta. *1 Valite asetukseksi None niiden kanavien osalta, jotka eivät ole käytössä (s. 47). SB: Surround-takakanava FH: Etuyläkanava FW: Etutehostekanava L R Päätevahvistin *1 15 FI

16 Tietoa AV-laitteiden kytkemisestä Esimerkkijärjestelmiä Kytkeminen HDmi-kaapelilla :.Video.ja.audio AV-viritinvahvistin Kytkeminen muilla :.Video kaapeleilla AV-viritinvahvistin :.Audio TV,.projektori.tms. Blu-ray.Disc-.tai. DVD-soitin Pelikonsoli TV,.projektori.tms. Blu-ray.Disc-.tai. DVD-soitin Pelikonsoli Lue kaikkien AV-laitteiden omat käyttöohjeet ennen kytkentöjen tekemistä. Oikein! Älä kytke virtajohtoa ennenkuin olet tehnyt ja tarkastanut kaikki muut kytkennät. Kytke liittimet huolellisesti varmistaaksesi hyvän kontaktin. (Huono kontakti aiheuttaa hurinaa ja toimintahäiriöitä). Väärin! Pidä audio- ja videokaapelit erillään virta- ja kaiutinkaapeleista estääksesi häiriöiden syntymisen. av-kaapelit ja liittimet signaali Kaapeli Liitin Kuvaus Video.ja. audio Video Audio HDMI HDMI HDMI-liitännän.kautta.voi.kulkea.sekä. digitaalinen.video-.että.audiosignaali.. Komponenttivideo Analoginen. RGB S-Video Komponenttivideokaapelissa.kirkkaussignaali. (Y).ja.värierotussignaalit.(PB,.PB).kulkevat.eri. johdoissa,.mikä.tuottaa.parhaan.kuvanlaadun.. (Komponenttivideoliitäntöjen.tarkka.merkintätapa.riippuu.television.valmistajasta). Komposiittivideo Optinen. digitaaliaudiokaapeli Koaksiaalinen. digitaaliaudiokaapeli Y PB/CB PR/CR Vihreä Sininen Punainen PC-tietokoneiden.ja.näyttöjen.tavallinen. analoginen.liitintyyppi.(d-sub,.d-sub-mini). 16 FI S-Video-järjestelmässä.kirkkaus-.ja.värisignaali. kulkevat.omissa.johtimissa..s-video.tuottaa. paremman.kuvan.kuin.komposiittivideo. V Keltainen Komposiittivideoliitäntä.on.hyvin.yleinen.televisioissa,. videonauhureissa.ja.muissa.videolaitteissa. OPTICAL Optisen.digitaaliliitännän.kautta.voit.toistaa. digitaalista.audiota.kuten.pcm*,.dolby.digital.ja. DTS..Äänenlaatu.on.verratavissa.koaksiaalisen. digitaaliliitännän.tarjoamaan.äänenlaatuun. Oranssi Koaksiaalisen.digitaaliliitännän.kautta.voit. toistaa.digitaalista.audiota.kuten.pcm*,.dolby. Digital.ja.DTS..Äänenlaatu.on.verratavissa.optisen.digitaaliliitännän.tarjoamaan.äänenlaatuun. L Valkoinen Analogisen.audioliitännän.(RCA).kautta.kulkee. analoginen.audiosignaali. R Punainen Analoginen.audiokaapeli.(RCA) monikanavainen analoginen audio (rca) Kaapelin.kautta.kulkee.monikanavainen. analoginen.audiosignaali..sillä.kytketään. esimerkiksi.dvd-soittimen.7.1-kanavainen.audiolähtö..yhden.monikanavakaapelin.sijaan.voit. käyttää.myös.erillisiä.kaapeleita. * PCm-signaalin yhteensopivat näytetaajuudet ovat 32/44,1/48/88,2/96 khz. HDmI-liitäntä mahdollistaa myös 176,4/192 khz näytetaajuuden käytön. AV-viritinvahvistimessa ei ole SCArT-liitäntää. optisissa liittimissä on suojaläpät, jotka avautuvat, kun kaapelin liitin työnnetään paikoilleen. Läppä sulkeutuu automaattisesti, kun irrotat kaapelin. Työnnä kaapelin liitinpää aina huolellisesti loppuun asti. Varoitus Kytke ja irrota optisen kaapelin liitin suorassa kulmassa, jotta suojaläppä ei viotu.

17 Lisälaitteiden kytkeminen HDmI-kaapelilla Videonauhuri.tai.DVD/DVR-tallennin Pelikonsoli TV,.projektori.tms. Tietokone Kytke laitteet sopiviin liittimiin. oheinen taulukko osoittaa tehdasasetusten mukaisen asetelman. X: voit muuttaa asetelmaa (s. 45). Liitin Laite muutettavissa Tulo HDMI.IN.1 Blu-ray Disc/DVD-soitin X HDMI.IN.2 Videonauhuri tai DVD/DVr-tallennin X HDMI.IN.3 Satelliitti/kaapeliverkkosovitin tms. X HDMI.IN.4 Pelikonsoli X HDMI.IN.5 Tietokone X HDMI.IN.6 muu laite X HDMI.IN.7 muu laite X AUX.INPUT.HDMI Videokamera Lähtö HDMI.OUT.MAIN TV HDMI.OUT.SUB Satelliitti/kaapeliverkkosovitin.tms. Projektori tms. Blu-ray.Disc/DVD-soitin Lue lisätietoja seuraavista kohdista: Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä, (s. 83). rihd-yhteensopivan television, soittimen tai tallentimen käyttö (s. 86). Tietoa HDmI-järjestelmästä (s. 88). Videokamera & Äänen paluukanava (arc, audio return Channel) Äänen paluukanavatoiminnon (ArC) ansiosta HDmI-yhteensopiva televisio voi syöttää audiosignaalin AV-viritinvahvistimen HDmI out main -lähdön kautta eteenpäin. Äänen paluukanavatoiminnon käyttö edellyttää seuraavaa: - Televisio on ArC-yhteensopiva - ohjelmalähteeksi on valittu TV/CD - HDmI Control (rihd) -asetuksena on on (s. 58) - Audio return Channel -asetuksena on Auto (s. 59) Vihje HDmI IN -tulon kautta kulkevan audiosignaalin kuunteleminen television kaiuttimista: - Valitse rihd-yhteensopivan television osalta HDmI Control (rihd) -asetukseksi on (s. 58). - Jos televisio ei ole rihd-yhteensopiva, valitse Audio TV out -asetukseksi on (s. 59) tai HDmI Control (rihd) -asetukseksi off. - Valitse Blu-ray Disc/DVD-soittimen HDmI-audiolähtöasetukseksi PCm. - Voit kuunnella televisiota AV-viritinvahvistimen kautta. Lue Lisälaitteiden kytkeminen (s. 18). Kun aiot kuunnella HDmI-yhteensopivaa laitetta AV-viritinvahvistimen kautta, muokkaa asetukset siten, että laitteen kuva näkyy televisiosta (valitse lisäksi television ohjelmalähteeksi AV-viritinvahvistimeen kytketty HDmI-laite). Jos televisio on sammutettuna tai sen ohjelmalähteeksi on valittu jokin muu laite, myöskään AV-viritinvahvistimen kautta ei välttämättä kuulu lisälaitteen ääntä. Kun Audio TV out -asetuksena on on (s. 59) kuulet äänet television kaiuttimista. Jos sitten säädät AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuutta, kuulet äänet myös sen kautta. Kun HDmI Control (rihd) -asetuksena on on (s. 58) kuulet äänet rihd-yhteensopivan television kaiuttimista. Jos sitten säädät AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuutta, television kaiuttimet mykistyvät ja kuulet äänet vain AV-viritinvahvistimen kautta. Voit mykistää AV-viritinvahvistimen kaiuttimet muuttamalla sen tai television asetuksia tai säätämällä AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuuden minimiin. 17 FI

18 Lisälaitteiden kytkeminen Kuvaruutuvalikot näkyvät vain televisiosta, joka on kytketty HDmI out main -liitäntään. Jos televisio on kytketty muuhun videolähtöön, käytä asetusten muokkauksessa AV-viritinvahvistimen omaa näyttöä. 18 FI

19 Kytke laitteet sopiviin liittimiin. oheinen taulukko osoittaa tehdasasetusten mukaisen asetelman. Lue lisää kohdasta Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä (s. 83). X (taulukossa): voit muuttaa asetelmaa (s. 45). No. Liitäntä Laitteet muutettavissa 1 USB,.VIDEO ipod/iphone.(videotoisto) 2 USB* 1 ipod/iphone,.mp3-soitin,.usb-flash-muisti 3 DIGITAL.IN COAXIAL 1.(BD/DVD) Blu-ray.Disc/DVD-soitin X 2.(VCR/DVR) Videonahuri,.DVD/DVR-tallennin,.RI.Dock.-telakka X 3.(CBL/SAT) Satelliitti/kaapelisovitin,.RI.Dock.-telakka.tms. X OPTICAL 1.(GAME) Pelikonsoli X 2.(TV/CD) TV,.CD-soitin X 4 UNIVERSAL.PORT Yhteensopiva.telakka.(UP-A1.tms.) 5 ETHERNET Reititin 6 MONITOR.OUT TV,.projektori.tms. BD/DVD.IN Blu-ray.Disc/DVD.-soitin VCR/DVR.IN Videonahuri,.DVD/DVR-tallennin,.RI.Dock.-telakka CBL/SAT.IN Satelliitti/kaapelisovitin.tms. GAME.IN Pelikonsoli,.RI.Dock.-telakka PC.IN Tietokone TV/CD.IN TV,.CD-soitin,.kasettidekki,.MD,.CD-R,. levysoitin* 2,.RI.Dock.-telakka PHONO.IN Levysoitin* 2 7 Monikanavatulo* 3. DVD-soitin,.DVD-Audio,.Super.Audio.CD. -yhteensopiva.soitin,.mpeg-dekooderi 8 COMPONENT. IN.1.(BD/DVD) Blu-ray.Disc/DVD.-soitin X VIDEO IN.2.(CBL/SAT) Satelliitti/kaapelisovitin,.RI.Dock.-telakka.tms. X MONITOR.OUT TV,.projektori.tms. 9 PC.IN* 2 Tietokone *1 Älä kytke AV-viritinvahvistimen usb-liitäntää tietokoneen usb-liitäntään. Tietokoneessa olevaa musiikkia ei voi toistaa sen kautta tässä järjestelmässä. *2 Jos mm-äänirasialla varustetussa levysoittimessa on oma esivahvistin, kytke se TV/CD IN -tuloon. Jos esivahvistinta ei ole tai se on kytketty pois käytöstä, kytke levysoitin PHoNo IN -tuloon. Jos levysoittimessa on mc-äänirasia, hanki erillinen mc-vahvistinyksikkö tai -sovitin ja kytke se PHoNo IN -tuloon. Lue lisäohjeet levysoittimen omasta käyttöohjekirjasta. Kytke levysoittimen maadoitusjohto AV-viritinvahvistimen GND-ruuviin. Jos tästä aiheutuu hurinaa, irroita maadoistusjohto GND-ruuvista. *3 ota monikanavatulo käyttöön BD/DVD-ohjelmalähdevalitsimella. Lue myös kohta Audiosignaalin esivalinta (s. 55) sekä kohta Subwoofer Input Sensitivity (Subwoofer-tulon herkkyys) (s. 46). *4 Kun tietokone on kytketty PC IN -tuloon ja valitset ohjelmalähteeksi PC, tietokoneen videosignaali syötetään eteenpäin HDmI out -lähdöstä. Jos kuitenkin olet linkittänyt PC-ohjelmalähdevalitsimeen HDmI IN -tulon, AV-viritinvahvistin syöttää HDmI IN -tulon signaalin eikä PC IN -tulon signaalin. Kun haluat käyttää PC IN -tulon signaalia, valitse HDmI Input -kohdan PC -asetukseksi (s. 45). Kytkentätapa 3 mahdollistaa Dolby Digital- ja DTS-äänentoiston. (Jos haluat tallentaa tai kuunnella myös zone 2 -huoneessa, käytä kytkemistapoja 3 ja 6). Kytkentätapa 6 mahdollistaa musiikin kuuntelun ja tallentamisen zone 2 -huoneessa. Jos Blu-ray Disc/DVD -soittimessasi on sekä stereo- että monikanavalähtö, käytä stereolähtöä kytkemistavassa 6. & Videokuvan tallentaminen Edellä neuvotut kytkemistavat eivät mahdollista videon tallentamista AV-viritinvahvistimen kautta. Siihen tarvittavat kytkennät selitetään kohdassa Tallentaminen (s. 42). 19 FI

20 ri-yhteensopivien onkyo-laitteiden kytkeminen 1 Kytke kaikki onkyo-laitteet analogisilla audiokaapeleilla (kytkemisvaihtoehto 6, s. 18). 2 Tee ri-toiminnon edellyttämä kytkentä (ks.kuva). 3 Jos järjestelmässä on ri Dock -telakka tai kasettidekki, muuta ohjelmalähdetunnus sopivaksi (s. 41). ri (remote Interactive) -järjestelmä mahdollista seuraavat erikoistoiminnot: & Järjestelmän päällekytkeminen / automaattinen virrankytkentä Kun käynnistät ri-yhteensopivan ohjelmalähteen toiston, AV-viritinvahvistin herää automaattisesti valmiustilasta ja asettuu ohjelmalähteen edellyttämään toimintatilaan. & suora ohjelmalähteenvaihto Kun käynnistät ri-yhteensopivan laitteen toiston, AV-viritinvahvistin ottaa sen ohjelmalähteekseen automaattisesti. & Kauko-ohjaus Voit ohjata ri-yhteensopivia onkyo-laitteita AV-viritinvahvistimen kauko-ohjaimella. Suuntaa kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiin älä lisälaitteeseen. Kauko-ohjaus edellyttää, että olet syöttänyt jo aiemmin laitteiston tarvitsemat ohjauskoodit (s. 70). CD-soitin.tms. RI.Dock.-telakka R L ANALOG AUDIO OUT R L ANALOG AUDIO OUT Tee ri-kytkennät ri-kaapeleilla. ri-kaapeli on onkyo-laitteiden vakiovaruste. Joissakin laitteissa on kaksi ri-liitäntää. Voit kytkeä kumman tahansa AV-viritinvahvistimeen, ja toisen voit kytkeä johonkin muuhun ri-yhteensopivaan ohjelmalähteeseen. Kytke ri-liitäntään vain onkyo-laite. muiden valmistajien laitteiden kytkeminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriön. Erillislaite ei välttämättä tue kaikkia ri-järjestelmän mahdollistamia toimintoja. Lue tarkat tiedot laitteen omasta käyttöohjeesta. Kun zone 2 -toiminto on käytössä, automaattinen virrankytkentä ja suora ohjelmalähteenvaihto eivät ole toiminnassa. Tallentimen kytkeminen Lue.lisätietoja.kohdasta. Tallentaminen,.(s..42).. 20 FI Videonauhuri,. DVD-,.kasetti-,.CD-R-,. MD-tallennin.tms.. L AUDIO IN R VIDEO IN AV-viritinvahvistin pitää olla käyttötilassa tallennuksen aikana. Tallennus ei onnistu, jos laite on vain valmiustilassa. Jos haluat tallentaa television tai videonauhurin ohjelmaa videotallentimelle käyttämättä välissä AV-viritinvahvistinta, kytke ohjelmalähde ja tallennin suoraan toisiinsa. Lue lisää television ja videolaitteiden omista käyttöohjeista. Komposiittivideotulon ohjelmaa voi tallentaa vain komposiittivideolähdön kautta. Jos siis ohjelmalähde on kytketty komposiittivideotuloon, kytke tallennin komposiittivideolähtöön. Surround-ääntä ja DSP-toimintatilan tuottamaa ääntä ei voi tallentaa. Kopiosuojatuista Blu-ray Disc- ja DVD-levyistä ei voi tehdä tallenteita. Digitaalitulon ohjelmaa ei voi tallentaa. vain analogisen tulosignaalin tallennus on mahdollista. DTS-signaali tallentuu kohinana, joten älä yritä tehdä analogista tallennetta DTS CD- tai LD-levystä. Kuva ei näy, kun Pure Audio -kuuntelutila on käytössä, koska silloin videopiiri on kytketty pois toiminnasta. Valitse jokin muu kuuntelutila, jos haluat tallentaa kuvaa.

21 Antennin kytkeminen Kytke pakkaukseen kuuluva Fm-antenni ja Am-silmukka-antenni näiden ohjeitten mukaisesti. AV-viritinvahvistin ei vastaanota radiolähetyksiä ilman kunnon antennia, joten radion kuunteleminen edellyttää antennin kytkemistä. Varoitus Älä vahingoita itseäsi käsitellessäsi nastoja. Pohjois-amerikan ja Taiwanin mallit Euroopan, australian ja aasian mallit Paina Työnnä.johdin.sisään Vapauta Työnnä.liitin. kokonaan.paikoilleen Työnnä.liitin. kokonaan.paikoilleen AM-silmukka-antenin.asentaminen Nasta.tms. AM-silmukka-antenni.(vakiovaruste) FM-sisäantenni.(vakiovaruste) Kun AV-viritinvahvistin on käyttövalmis, avaa radio ja suuntaa antenni siten, että radiolähetysten vastaanotto onnistuu mahdollisimman hyvin. Sijoita Am-silmukka-antenni mahdollisimman kauas AV-viritinvahvistimesta, televisiosta, kaiutinkaapeleista ja virtajohdoista. Vihje Jos sisäkäyttöön tarkoitettu Fm-vakioantenni ei riitä hyvään vastaanottoon, käytä talon Fm-ulkoantennia. Jos sisäkäyttöön tarkoitettu Am-vakioantenni ei riitä hyvään vastaanottoon, käytä talon Am-ulkoantennia. Virtajohdon kytkeminen (Euroopan, australian, aasian ja Taiwanin mallit) 1 Kytke pakkauksessa oleva virtajohto AV-viritinvahvistimen AC INLET -virtatuloon. Pistorasiaan.(AC) 2 Kytke virtajohto pistorasiaan. Kytke kaiuttimet ja AV-laitteet ennen virtajohdon kytkemistä. AV-viritinvahvistimen virrankytkeminen saattaa aiheuttaa hetkellisen jännitepiikin, joka häiritsee muita samassa virtapiirissä olevia laitteita. Siirrä AV-viritinvahvistin tarvittaessa toiseen virtapiiriin. Käytä AV-viritinvahvistimen virrankytkentään vain sen omaa virtajohtoa. Se on suunniteltu juuri tähän laitteeseen eikä sitä tule käyttää muuhun tarkoitukseen. Älä irrota virtajohtoa AV-viritinvahvistimesta, kun johdon toinen pää on kiinni pistoriasiassa. Varomaton käyttö voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Irrota virtajohto aina ensin pistorasiasta ja vasta sitten AV-viritinvahvistimesta. 21 FI

22 AV-viritinvahvistimen asettaminen käyttö- tai valmiustilaan on/standby RECEIVER RECEIVER Käyttötila (on) Paina etulevyn on/standby-näppäintä. tai Paina ensin kauko-ohjaimen receiver-näppäintä ja sitten receiver -näppäintä. AV-viritinvahvistin asettuu käyttötilaan ja näytön taustavalo syttyy. Valmiustila (STANDBy) Paina etulevyn on/standby-näppäintä. tai Paina ensin kauko-ohjaimen receiver-näppäintä ja sitten receiver -näppäintä. AV-viritinvahvistin asettuu valmiustilaan. Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen käytön lopettamista, jotta liian suuri voimakkuus ei yllätä seuraavalla käyttökerralla. Vihje Lue lisää kohdasta Laitteen asettuminen valmiustilaan automaattisesti, (s. 59). 22 FI

23 Toisto Kuvaruutuvalikot näkyvät vain televisiosta, joka on kytketty HDmI out main -liitäntään. Jos televisio on kytketty muuhun videolähtöön, käytä asetusten muokkauksessa AV-viritinvahvistimen omaa näyttöä. Tässä osiossa viitataan kauko-ohjaimen toimintoihin ellei toisin mainita. ohjelman toisto usb-laitteesta tai verkosta Lue myös muiden laitteiden ohjaus (s. 69). Paina.ensin.USBtai.NET-näppäintä Kuvaruutuvalikkojen kielen valinta 8 Voit valita kuvaruudussa näkyvien asetusvalikoiden kielen. Valitse osd Setup -kohdan Language - asetus sopivaksi (s. 57). ohjelmalähteen toiston aloitus 9 & Kauko-ohjaimen näppäimillä 1 Paina ensin receiver-näppäintä valitse sitten ohjelmalähde INPuT SELECTor -näppäimillä. 2 Käynnistä soittimen toisto. Lue lisäksi: ipodin/iphonen toisto usb-liitännän kautta (S. 24) usb-laitteen toisto (s. 25) Internet radion kuunteleminen (s. 25) Palvelimella olevien musiikkitiedostojen kuuntelu (s. 27) Etätoisto (s. 27) Fm/Am-radion kuuntelu (s. 28) ipodin/iphonen toisto onkyo-telakan kautta (s. 66) muiden laitteiden ohjaus (s. 69) 3 Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi VoL / -näppäimillä. 4 Valitse kuuntelutila ja nauti upeasta äänentoistosta! Lue lisäksi: Kuuntelutilojen käyttö (s. 34) Audyssey (s. 52) & av-viritinvahvistimen näppäimillä 1 Valitse haluamasi ohjelmalähde etulevyn näppäimillä. 2 Käynnistä soittimen toisto. 3 Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi master VoLumE -säätimellä. 4 Valitse kuuntelutila ja nauti upeasta äänentoistosta! ToP menu Toistettavan.median.tai.palvelun.päävalikon.avaus 2 /.ja.enter Navigointi.valikoissa / Siirtyminen.valikkosivulta.toiselle PLaYLisT. / Toistolistan.valinta.Standard-toimintatilassa. (ipod/iphone) 3 Toiston.aloitus 4 Siirtyminen.soivan.kappaleen.alkuun.. Lisäpainalluksilla.edellisten.kappaleiden.alkuun. 5 Toistokohdan.pikasiirto.taaksepäin 6 Toiston.keskeyttäminen.taukotilaan 7 search Hakunäppäimellä.voit.siirtyä.toisto-.ja. valikkoikkunan.välillä.toiston.ollessa.käynnissä 8 DisPLaY Näytön.sisällön.vaihto 9 album +/- Albumin.valinta.Standard-toimintatilassa. (ipod/iphone) FI

24 10 menu Paluu.Internet-radiopalvelun.päävalikkoon 11 return Paluu.edelliseen.valikkoon 12 Siirtyminen.seuraavaan.kappaleeseen 13 Toistokohdan.pikasiirto.eteenpäin 14 Toiston.lopettaminen 15 mode Standard-.tai.Extended-toimintatilan.valinta,. kun.ohjelmalähteenä.on.ipod/iphone 16 random Satunnaistoiston.käynnistäminen 17 repeat Jatkuvan.toiston.valitseminen Näppäinten käytettävyys riippuu ohjattavan laitteen ja median ominaisuuksista. Näytön kuvakkeet Näyttöön voi ilmestyä toiston aikana toimintatilaa havainnollistavia kuvakkeita. Näyttöön ilmestyviä kuvakkeita Kuvake merkitys Kansio Kappale Toisto Tauko Pikasiirto.eteenpäin Pikasiirto.taaksepäin Esittäjä Albumi Yhden.kappaleen.jatkuva.toisto Kansion.jatkuva.toisto.(USB-laite) Jatkuva.toisto Satunnaistoisto ipodin/iphonen toisto usb-liitännän kautta Tämän kohdan neuvoilla pystyt kuuntelemaan ipodin/ iphonen musiikkitiedostoja AV-viritinvahvistimen kautta. yhteensopivat ipod/iphone-mallit ( made For ): ipod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi), ipod classic, ipod with video, ipod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi), iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone 1 Valitse ohjelmalähteeksi usb. 2 Kytke ipod/iphone sen omalla usb-kaapelilla AV-viritinvahvistimen etulevyn usb-liitäntään. Näytössä lukee Connecting..., kun järjestelmä lukee ipodin/iphonen sisältöä. usb-ilmaisin syttyy. Jos ilmaisin vilkkuu, AV-viritinvahvistin ei pysty lukemaan ipodin/iphonen sisältöä. 3 Valitse mode-näppäimellä toimintatilaksi Extended mode (music) tai Extended mode (Video). Kuvaruutuun ilmestyy ipodin/iphonen sisältövalikko. Siirry haluamasi kansion kohdalle / -näppäimillä ja avaa se ENTErnäppäimellä. Vihje Tehdasasetuksen mukaan ipod/iphonetoimintatilana on Standard mode. Voit palata Standard-toimintatilaan painamalla mode-näppäintä riittävän monta kertaa. Toimintatila jää AV-viritinvahvistimen muistiin, kun irrotat ipodin/iphonen. Jos toimintatilaksi jäi esimerkiksi Extended mode (music), se aktivoituu automaattisesti seuraavalla käyttökerralla. Voit käyttää myös etulevyn / -, ENTEr- ja TuNING mode -näppäimiä. TuNING mode -näppäimellä saat vaihdettua toimintatilan. ipodin/iphonen kytkemiseen kannattaa käyttää vain Apple Inc. -yrityksen hyväksymää usb-kaapelia. 4 Valitse / -näppäimellä musiikki- tai videotiedosto ja käynnistä sen toisto ENTEr- tai -näppäimellä. Älä irrota usb-laitetta tai ipodin/iphonen usb-kaapelia AV-viritinvahvistimesta, kun näytössä lukee Connecting.... Kun ipod/iphone on kytkettynä tämän laitteen usb-liitäntään, kuulokeliitäntä ei ole käytettävissä kuunteluun. Albumin.satunnaistoisto.(iPod/iPhone) 24 FI

25 Extended mode (music) (laajennettu musiikkitoimintatila) musiikkisisältö näkyy kuvaruudussa, joten voit tehdä valintoja sen avulla. Päävalikko: Playlist (toistolistat), Artists (esittäjät), Albums (albumit), Genres (musiikkityylit), Songs (kappaleet), Composers (säveltäjät), Shuffle Songs (satunnaistoisto), Now Playing (parhaillaan soiva kappale) Extended mode (Video) (laajennettu videotoimintatila) Videosisältö näkyy kuvaruudussa, joten voit tehdä valintoja sen avulla. Päävalikko: movies (elokuvat), music Videos (musiikkivideot), TV Shows (TV-ohjelmat), Video Podcasts (videopodcastit), rentals (vuokravideot) standard mode (tavallinen toimintatila) Sisältövalikko ei näy kuvaruudussa, mutta voit ohjata tiedostojen toistoa ipodin/iphonen tai kauko-ohjaimen toiminnoilla (usb). Seuraavia ipod-malleja ei voi käyttää Standard mode -toimintatilassa. Käytä Extended mode -tilaa. - ipod with video - ipod nano (1. sukupolvi) usb-laitteen toisto Tämän kohdan neuvoilla pystyt kuuntelemaan usb-laitteen (usb-flash-muisti tai mp3-soitin tms.) musiikkitiedostoja AV-viritinvahvistimen kautta. Lue lisäksi: Verkkotoiminnot/uSB-järjestelmä, (s. 89). 1 Valitse usb-näppäimellä ohjelmalähteeksi usb. 2 Kytke usb-laite AV-viritinvahvistimen etulevyn usb-liitäntään. usb-ilmaisin syttyy. Ilmaisin vilkkuu, jos AVviritinvahvistin ei pysty lukemaan usb-laitteen sisältöä. Internet radion kuunteleminen Internet-radiolähdetysten vastaanottaminen edellyttää, että AV-viritinvahvistin on kytketty kotiverkkoon, jossa on Internet-yhteys (s. 89). Valitse haluamasi Internet-radioasema AV-viritinvahvistimeen yhteydessä olevan tietokoneen selainohjelmalla. Laite tukee seuraavia Internet-radion formaatteja: PLS, m3u ja podcastit (rss). Kuuntelun onnistuminen riippuu kuitenkin viime kädessä Internet-radioaseman käyttämästä data- tai audioformaatista. ohjelmapalveluiden saatavuus riippuu käyttöpaikasta. Lue lisää erillisistä ohjeista. vtuner internet radion kuunteleminen Tällä laitteella voit kuunnella vtuner Internet radiota ilman lisäveloitusta. Kytkeydy verkkoon, avaa vtuner Internet radio ja hae mieluisia asemia ja podcasteja kuunneltaviksi koska tahansa. Hyödynnä myös kätevää -portaalia löytääksesi parhaat asemat, järjestelläksesi suosikit sopivasti, lisätäksesi omia asemia, hakeaksesi lisätietoja jne. Kun olet kokeillut vtuner Internet radiota, voit käyttää laitteesi mac-osoitetta luodaksesi kirjautumistilin (sähköpostiosoite ja salasana) -portaaliin. Selvitä laitteen mac-osoite Verkkoasetukset -kohdan ohjeilla (s. 60). 1 Paina NET-näppäintä. NET -valikkoikkuna avautuu ja NET-ilmaisin syttyy. Jos ilmaisin vilkkuu, tarkista ensimmäisenä, että Ethernet-johto on kytketty kunnolla. 2 Valitse / -näppäimillä kohta vtuner Internet radio ja paina sitten ENTEr-näppäintä. 3 Paina ENTEr-näppäintä. Kuvaruutuun ilmestyy usb-laitteen sisältövalikko. Siirry haluamaasi kansion kohdalle / -näppäimillä ja paina sitten ENTEr-näppäintä. 4 Valitse / -näppäimellä musiikkitiedosto ja käynnistä sen toisto ENTEr- tai -näppäimellä. Älä irrota usb-laitetta tai ipodin/iphonen usb-kaapelia AV-viritinvahvistimesta, kun näytössä lukee Connecting FI

26 3 Valitse ohjelma näppäimillä / ja paina sitten ENTEr-näppäintä. Toisto käynnistyy. My Music 0 : 11 Greate Artist My Favorite Paina menu-näppäintä päästäksesi tekemään seuraavat valikkovalinnat. stations like this: Luettelossa näkyy parhaillaan soivan kaltaisia radioasemia. add this station to my Favorites: Lisää asema my Favorites -suosikkilistalle. ToP menu -näppäimellä pääset Internet radio -palvelun päävalikkoon. Vihje Kun painelet SEArCH-näppäintä, näyttöön avautuu vuorotellen toistoikkuna ja radiovalikko. muiden internet-radioiden kuuntelu Voit kuunnella myös muita Internet-radioita. Siirry seuraaviin ohjeisiin, kun olet suorittanut ensin vtuner Internet radion kuunteleminen -kohdan vaiheen 1. 1 Avaa tietokoneen selainohjelma ja syötä sen osoitekenttään AV-viritinvahvistimen IP-osoite. Selainohjelma avaa yhteyden AV-viritinvahvistimeen (WEB Setup menu -valikko). my Favorites -suosikkien rekisteröinti* 1 Voit lisätä parhaillaan kuunneltavan kappaleen tai aseman my Favorites -suosikkilistalle. muistiin mahtuu jopa 40 Internet-radioasemaa. Kun asema on my Favorites -pikavalintamuistissa, sen uudelleenhaku onnistuu helposti. Siirrät vain osoittimen aseman kohdalle ja painat ENTEr-näppäintä. *1 Voit tallentaa hakutoimintojen löytämät asemat ja kappaleet pikavalintoihin, mutta niiden kuuntelu ei käynnisty hausta suoraan. & internet radion päävalikko Create new station: Lisää my Favorites -suosikkeihin mieluinen radioasema tai Internet radio. rename this station: Voit nimetä my Favorites -listalla olevat asemat ja kappaleet uudelleen. Delete from my Favorites: Voit poistaa asemia tai kappaleita my Favorites -suosikeista. 1. Paina menu-näppäintä aseman ollessa valittuna tai kappaleen soidessa. 2 Siirrä osoitin näppäimillä / kohtaan Add to my Favorites (lisää asema suosikkeihin) ja paina sitten ENTEr-näppäintä. 3 Siirrä osoitin / / / -näppäimillä kohtaan ok ja paina sitten ENTEr-näppäintä. Vihje Kun aiot nimetä aseman, lue myös kohta ohjelmalähdetunnusten valinta (s. 53). Selvitä AV-viritinvahvistimen IP-osoite IP Address (IP-osoite) -kohdan ohjeilla (s. 60). Kun järjestelmä käyttää DHCP-protokollaa, reititin ei välttämättä varaa aina samaa IP-osoitetta AV-viritinvahvistimelle. Jos yhteys ei avaudu AV-viritinvahvistimeen, tarkasta sen IP-osoite Verkkoasetukset -kohdan ohjeilla. 2 Klikkaa my Farorites -kielekettä. 3 Syötä pikavalinnan nimi ja Internet-osoite (url). 4 Klikkaa kohtaa Save, jotta Internet-radioasema tallentuu muistiin. 5 Kyseinen Internet-radioasema löytyy nyt kätevästi my Favorites -suosikkilistalta. 26 FI

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR609 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 43 Muiden.laitteiden.ohjaus... 63 Lisäohjeita... 69 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72

Lisätiedot

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18 Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella Sisältö Johdanto... 2 TX-8050 Käyttöohje Kytkeminen... 10 Käyttö... 18 Kiitämme sinua Onkyo-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden

Lisätiedot

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen...

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... Alkuvalmistelut... 2 Stereojärjestelmä Kytkeminen... 14 CS-245 CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Käyttöohje Perustoiminnot... 17 CD-levyjen.toisto... 19 ipod/iphone-toisto... 24 Radion.kuunteleminen...

Lisätiedot

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39 Sisältö Blu-ray Disc -soitin Esittely... 2 BD-SP309 Kytkeminen... 15 Toisto... 19 Käyttöohje Asetukset... 39 Ongelmatilanteen ratkaisu...50 Lisäohjeita... 54 Kiitos Onkyo BLU-RAY DISC -soittimen hankkimisesta.

Lisätiedot

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot Turvallisuusohjeita Tärkeät turvallisuusohjeet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lue nämä ohjeet Säilytä nämä ohjeet Huomioi kaikki varoitukset

Lisätiedot

Käyttöohje. AV-vastaanotin

Käyttöohje. AV-vastaanotin -vastaanotin Julkaisija: Musta Pörssi Oy Kutojantie 4 0630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin

Monikanavainen AV-viritinvahvistin 4-454-467-51(1) (FI) Monikanavainen AV-viritinvahvistin Käyttöohjeet STR-DN840 VAROITUS Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tulipalon välttämiseksi

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-184-699-22(1) Multi Channel AV Receiver Käyttöohjeet STR-DA3600ES 2010 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi. Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja

Lisätiedot

MAS 100/ MAS 110. Musiikkijärjestelmä Käyttäjän ohjekirja

MAS 100/ MAS 110. Musiikkijärjestelmä Käyttäjän ohjekirja MAS 100/ MAS 110 Musiikkijärjestelmä Käyttäjän ohjekirja turvallisuusohjeet Tärkeät turvallisuusohjeet 1. Lue nämä ohjeet 2. Säilytä nämä ohjeet 3. Huomioi kaikki varoitukset 4. Seuraa kaikkia ohjeita

Lisätiedot

AVR 255/AVR 355 Audio/video-viritinvahvistin

AVR 255/AVR 355 Audio/video-viritinvahvistin AVR 255/AVR 355 Audio/video-viritinvahvistin OMISTAJAN KÄSIKIRJA SUOMI AVR Info Resolution Audio Effects Video Modes Surround Modes Back/Exit A B OK L K Source List Composit Sisältö 3 Johdanto 4 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C A/V-viritinvahvistin Käyttöohje Sisällysluettelo Johdanto 3 Mukana tulevat tarvikkeet 3 Tärkeitä turvallisuustietoja 3 AVR:n sijoittaminen 3 Etupaneelin ohjaimet 4 Takapaneelin liitännät 5 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Blu-ray Disc-/DVDkotiteatterijärjestelmä

Blu-ray Disc-/DVDkotiteatterijärjestelmä 4-265-166-11(1) (FI) Blu-ray Disc-/DVDkotiteatterijärjestelmä Käyttöohje BDV-EF200 VAROITUS Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja

Lisätiedot

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi R-S700, R-S500 Stereovahvistin Käyttöohje Julkaisija: Musta Pörssi Oy Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus-

Lisätiedot

Käyttöopas M-SC-BTT362/262. BluRay TM -kotiteatteri. Kuvassa SC-BTT362 (Ison-Britannian malli)

Käyttöopas M-SC-BTT362/262. BluRay TM -kotiteatteri. Kuvassa SC-BTT362 (Ison-Britannian malli) Käyttöopas BluRay TM -kotiteatteri M-SC-BTT362/262 Kuvassa SC-BTT362 (Ison-Britannian malli) Panasonic Nordic Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset

Lisätiedot

AV-vastaanotin Käyttöohje

AV-vastaanotin Käyttöohje AV-vastaanotin Käyttöohje Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa

Lisätiedot

Malli SR6004 Malli SR5004. Käyttöohje

Malli SR6004 Malli SR5004. Käyttöohje Surround-viritinvahvistin Malli SR6004 Malli SR5004 Käyttöohje CE-merkintä Malli SR6004/SR5004 on valmistettu EMC- ja matalajännitelaitteita koskevien direktiivien mukaisesti. 1 VAROITUKSIA Älä altista

Lisätiedot

Viritinvahvistin. Malli SR6006. Käyttöohje (lyhennetty versio)

Viritinvahvistin. Malli SR6006. Käyttöohje (lyhennetty versio) Viritinvahvistin Malli SR6006 Käyttöohje (lyhennetty versio) 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä

Lisätiedot

AV Surround-viritinvahvistin

AV Surround-viritinvahvistin AV Surround-viritinvahvistin Malli SR5006 Käyttöohje (lyhennetty versio) 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen

Lisätiedot

AVR 1510S, AVR 151S, AVR 151S/230C A/V-viritinvahvistin. Käyttöopas

AVR 1510S, AVR 151S, AVR 151S/230C A/V-viritinvahvistin. Käyttöopas AVR 1510S, AVR 151S, AVR 151S/230C A/V-viritinvahvistin Käyttöopas AVR Sisällysluettelo JOHDANTO 3 MUKANA TULEVAT OHEISLAITTEET 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA 3 AVR:N SIJOITTAMINEN 3 ETUPANEELIN OHJAIMET

Lisätiedot

CD-N500 Verkkoon kytkettävä CD-soitin Käyttöohje

CD-N500 Verkkoon kytkettävä CD-soitin Käyttöohje CD-N500 Verkkoon kytkettävä CD-soitin Käyttöohje Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat

Lisätiedot

RX-V677 RX-V777. AV-vahvistin

RX-V677 RX-V777. AV-vahvistin AV-vahvistin RX-V677 RX-V777 Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme

Lisätiedot

IVA-D105R Dual Zone. Mediakeskus. Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön!

IVA-D105R Dual Zone. Mediakeskus. Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön! FI Mediakeskus IVA-D105R Dual Zone Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite on 12 V ja siinä on negatiivinen

Lisätiedot

AVR 1710S, AVR 171S, AVR 171S/230C AVR 1610S, AVR 161S, AVR 161S/230C A/V-viritinvahvistin. Käyttöopas

AVR 1710S, AVR 171S, AVR 171S/230C AVR 1610S, AVR 161S, AVR 161S/230C A/V-viritinvahvistin. Käyttöopas AVR 1710S, AVR 171S, AVR 171S/230C AVR 1610S, AVR 161S, AVR 161S/230C A/V-viritinvahvistin Käyttöopas AVR Sisällysluettelo JOHDANTO 3 MUKANA TULEVAT OHEISLAITTEET 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA 3 AVR:N

Lisätiedot

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 Power for the Digital Revolution Sisällys 3 Esittely ja terminologia 4 Ominaisuudet ja pakkauksen sisältö 5 Etulevyn säätimet 6 Etulevyn näyttö 7 Kauko-ohjain

Lisätiedot

Verkkosoitin NA7004. Käyttöohje

Verkkosoitin NA7004. Käyttöohje Verkkosoitin NA7004 Käyttöohje 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman tarkoitus

Lisätiedot

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -viritinvahvistin Käyttöohje BD/DVD-aluekoodit ja sisällysluettelo BDS-vastaanotin on suunniteltu yhteensopivaksi useimmille Blu-ray Disc- ja DVDtallenteille koodattujen

Lisätiedot

AVR 1650/AVR 165. Audio/videovastaanotin. Omistajan Käsikirja SUOMI

AVR 1650/AVR 165. Audio/videovastaanotin. Omistajan Käsikirja SUOMI Audio/videovastaanotin Omistajan Käsikirja SUOMI Sisällysluettelo Johdanto 3 Toimitukseen kuuluvat lisälaitteet 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA 3 AV-vastaanottimen sijoittaminen 3 Etupanelin hallintapainikkeet

Lisätiedot

WALKMAN-soitin NWD-B103 NWD-B105 NWD-B103F NWD-B105F. Sisältö. Käyttöopas 3-210-125-12(1)FIN. Lisätietoa laitteen käyttäjälle

WALKMAN-soitin NWD-B103 NWD-B105 NWD-B103F NWD-B105F. Sisältö. Käyttöopas 3-210-125-12(1)FIN. Lisätietoa laitteen käyttäjälle 3-210-125-12(1)FIN WALKMAN-soitin Lisätietoa laitteen käyttäjälle Äänitteet on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. Muuta käyttöä varten pitää tekijänoikeuksien haltijalta pyytää erillinen lupa. Sony ei

Lisätiedot