Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä Käynnistys.ja.perustoiminnot 24 Edistyneet.toiminnot ipod.ja.muut. lisälaitteet Lisäohjeita Kiitämme sinua Onkyo-AV-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä. ÄLÄAVAALAITTEENKOTELOA,JOTTAVÄLTÄT SÄHKÖISKUNVAARAN.LAITTEENSISÄLLÄEIOLE KÄYTTÄJÄNHUOLLETTAVIAOSIA. HUOLLONSAATEHDÄVAINVALTUUTETTU HUOLTOPALVELU. WARNING RISKOFELECTRICSHOCK DONOTOPEN VAROITUS SÄHKÖISKUNVAARA ÄLÄAVAALAITEKOTELOA Tasasivuisessakolmiossaolevasalamanuolivaroittaakäyttäjääkotelonsisäisistä eristämättömistäjännitteistä.jännitteet saattavatollaniinvoimakkaita,ettäne voivataiheuttaavaarallisensähköiskun. Tasasivuisessakolmiossaoleva huutomerkkiosoittaa,ettäkäyttöohjeissaon erityisentärkeitäkäyttö-tai huolto-ohjeitakohteeseenliittyen. Tärkeitä turvaohjeita Luekaikkiohjeethuolella. Säilytäohjeetmyöhempäätarvettavarten. Huomioikaikkivaroitukset. Noudatakaikkiakäyttöohjeita. Äläkäytälaitettavedenläheisyydessä. Käytäpuhdistukseenvainkuivaakangasta. Äläpeitäjäähdytysaukkoja. Noudatakaikkia valmistajanantamiaasennusohjeita. 8. Äläsijoitalaitettalämmittimien,lämminilmaventtiilien,uunien,vahvistimientaimuiden lämpöätuottavienlaitteidenläheisyyteen. 9. Käytäyhteensopivaapistorasiaajavirtajohtoa. Suojamaadoitustaeisaaohittaa.Pyydä tarvittaessavaltuutettuaasennuspalvelua varmistamaanpistorasiansopivuus. 10.Sijoitavirtajohtositen,etteisejoudu kulkuväylälletaipuristuksiinesineitävasten. Varmista,etteipistotulppa,pistorasiaeikä virtajohdonliitoksetvaurioidu. 11.Käytäainoastaanvalmistajansuosittelemia lisätarvikkeita. PORTABLE CART WARNING Siirräpakettejavaroen 12.Käytävainvalmistajan hyväksymiätailaitteen mukanamyytäviäjalustoja taikannattamia.jos sijoitatlaitteenliiku teltavallealustalle, noudataehdotonta S3125A varovaisuuttasiirtojen aikana.putoavalaitesaattaaaiheuttaavahinkoja. 13.Irrotalaitejärjestelmästäukkosenajaksitaijättäessäsisenpitkäksiajaksikäyttämättömäksi. 14.Huoltotoimenpiteetsaasuorittaavain valtuutettuhuoltopalvelu. Toimitalaiteheti huoltoon,jossevahingoittuujollakintavalla. Laitepitäähuoltaa,jossenvirtajohtoon viottunut,laitteensisäänonroiskunutnestettä, laitteensisäänonpudonnutjokinesine,laiteon altistunutsateelletaikosteudelle,laiteeitoimi normaalillatavallataiseonpudonnut. 15 Huollontarve Irrotalaitepistorasiastajatoimitavaltuutettuun huoltoliikkeeseenseuraavissatilanteissa: A. laitteenvirtajohtotaipistotulppaon vaurioitunut, B. laitteensisäänonjoutunutesinetai nestettä, C. laiteonkastunut, D.laiteeitoiminormaalisti,vaikkanoudatat kaikkiakäyttöohjeita.säädävain käyttöohjeessaneuvottujaasetuksia. Asetustenvirheellinenmuuttaminenvoi aiheuttaavauriota,jalaitteenpalauttaminen alkuperäiseentoimivaantilaansaattaa vaatiavaltuutetunasentajantekemiäsuuria korjaustöitä. E. laiteonpudonnuttaiseonvaurioitunut jollainmuullatavalla, F. laiteeitoiminormaalistitaisentoimintaon muuttunuthuomattavasti. 16.Esineentainesteenjoutuminenlaitteensisään Älätyönnämitäänesineitälaitteenaukkoihin. Nesaattavatosuajännitteellisiinosiintai aiheuttaaoikosulun,mikävoiaiheuttaa tulipalontaisähköiskun. Äläläikytänestettä laitteenpäälle.äläsijoitamaljakkoataimuuta nesteellätäytettyäastiaalaitteenpäälle.älä sijoitakynttiläätaimuutapalavaaesinettä laitteenpäälle. 17.Akutjaparistot Huomioiympäristönäkökohdatjapaikalliset määräyksethävittäessäsikäytöstäpoistettuja akkujataiparistoja. 18.Varmistajäähdytysilmanriittäväkierto,jos sijoitatlaitteenkirjahyllyyn,laiteräkkiintai muuhunumpinaiseentilaan.varaavähintään 20cmtyhjäätilaalaitteenpäällejasivuillesekä vähintään10cmlaitteentaakse.laitteenpäällä olevantasonjatakaseinänväliintuleejättää 10cmtilaa,jottalämmennytilmapääsee nousemaansenkauttapois. 2 FI Varotoimenpiteitä 1. Tallenteiden tekijänoikeus:tekijänoikeuksilla suojattuaaineistoaeisaakopioidamuuhun kuinomaanyksityiseenkäyttöönilman oikeudenomistajanlupaa. 2. Sulake:Käyttäjäeivoiitsevaihtaalaitteen sisälläolevaasulaketta.josvirtaeikytkeydy päälle,otayhteysonkyo-kaupiaaseen. 3. Hoito:Puhdistalaitesäänöllisestipehmeällä pyyhkeellä.hankaliatahrojavartenvoit kostuttaapyyhkeenmiedollapuhdistusai neellajavedellä.kuivaalaitehetipuhdistuksen jälkeen.äläkäytähankaaviapyyhkeitä, ohenteita,alkoholiataimuitaliuotteita,sillä nevoivatviottaalaitteenpintaajakotelon merkintöjä. 4. Virta VAROITUS LUESEURAAVATOHJEETHUOLELLISESTI ENNENKUINKYTKETLAITTEENSÄHKÖVERKKOONENSIMMÄISENKERRAN. Sähköverkonjänniteriippuumaasta,jossa laitettakäytetään.varmista,ettälaitteen takalevyssäolevamerkintävastaasähköverkon jännitettä(ac230v,50hz). Laiteirrotetaansähköverkostairrottamalla virtajohtopistorasiasta.varmista,ettäpääset helpostitarttumaanpistotulppaan. ON/STANDBY-kytkineiirrotalaitettakokonaan sähköverkosta.josetaiokäyttäälaitettapitkään aikaan,irrotavirtajohtopistorasiasta. Kuulovaurion estäminen Kuulokkeidenliianvoimakasäänenpaine saattaaaiheuttaakuulovaurion. Paristojen ja akkujen kuumeneminen Äläaltistaparistojataiakkujavoimakkaalle auringonpaisteelle,tulelletaimuulle kuumuudelle. Älä kosketa laitetta märillä käsillä: Äläkäsittelelaitettataivirtajohtoamärillätai kosteillakäsillä. Josvettätaimuutanestettä outuulaitteensisään,viesevaltuutettuun Onkyo-huoltoontarkastettavaksi. 8. Käsittely Kuljetalaitettasenalkuperäisessä myyntipakauksessa. Äläjätäkumisiataimuovisiaesineitälaitteen päällepitkäksiajasi,jottaneeivätjätäjälkiä kotelonpintaan. Kansijatakalevykuumenevatpitkäaikai sessakäytössä. Seonnormaaliilmiö. Joslaiteonpitkäänkäyttämättömänä,seei välttämättätoimihalutullatavallaseuraavalla käyttökerralla.

3 Siksilaitettakannattaa käyttääaikaajoin FI 3 Euroopassa käytettävät mallit Vaatimustenmukaisuusvakuutus ONKYOEUROPE ELECTRONICSGMBH LIEGNITZERSTRASSE6, 82194GROEBENZELL, GERMANY Vakuutamme,ettätässäkäyttöohjeessakuvattuOnkyo-tuote täyttääasiaanliittyvätteknisetnormitkutenen60065,en55013, EN55020jaEN ,-3-3. GROEBENZELL,GERMANY Pakkauksensisältö Varmista,ettäpakkaussisältääseuraavatosat: -FM-antennisisäkäyttöön(s.21) -AM-silmukka-antenni(s.21) -Virtakaapeli(s. 21) -Kaiutinkaapelit(s.13) -Kaiutinasetustensäätömikrofoni(s.29) -Kauko-ohjainjakaksiparistoa(AA/R6) * Tuoteluetteloissajapakkauksissatuotteen nimenlopussaolevakirjainviittaaväriin. Teknisetominaisuudetjatoiminnotovatsamat väristäriippumatta. ONKYOEUROPEELECTRONICSGmbH Kaukoohjaimenkäyttö Paristojen asentaminen Huomaa Joskauko-ohjain eitoimikunnolla, vaihdaparistotuusiin. Älälaitaparistokoteloon yhtäaikaavanhaaja Paristot.(AA/R6) uuttaparistoataieri typpisiäparistoja. Poistaparistotkotelosta, josetaiokäyttääkauko-ohjaintapitkään aikaan.sitenvältätparistojenvuotamisestatai syöpymisestäaiheutuvatviat. Hävitäkäytetytparistotasianmukaisestimahdollisimmanpian,jottavältätniidenvuotamisestataisyöpymisestäaiheutuvatvahingot. Kauko-ohjaimen suuntaaminen Suuntaakauko-ohjainAV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiinoheisenkuvanmukaisesti. Lähetys Kauko-ohjausanturi AVviritinvahvistin Noin.5.m Vastaanotto Lähetin AV-viritinvahvistin Vastaanotin FI Noin.5. m Sisällysluettelo Johdanto Tärkeitä turvaohjeita 2 Varotoimenpiteet. 3 Pakkauksen sisältö Kauko-ohjaimenkäyttö Ominaisuudet.. 6 Etu- ja takalevy... 8 Etulevy

4 .. 8. Näyttö Takalevy Kauko-ohjain AV-viritinvahvistimenohjaus Tietoa kotiteatterista Kotiteatterinkäyttö Edistyneettoiminnot Edistyneet asetukset Kuvaruudussanäkyvätasetusvalikot (SetupMenu).

5 41 Asetusvalikoidenkäyttö Tulo/Lähtö-asetelma(Input/OutputAssign) Kaiutinasetustenmuuttaminen (SpeakerSetup) Äänentoistonhienosäätö(AudioAdjust).. 49 Ohjelmalähdeasetukset(SourceSetup) Kuuntelutilanesivalinta (ListeningModePreset) Yleistä(Miscellaneous) Laitteistonhallinta(Hardware) Lukitusasetus(LockSetup) Audioasetustenmuuttaminen NET/USB-ohjelmalähde Tietoaverkkotoiminnoista AV-viritinvahvistimenkytkeminen Internet-radionkuunteleminen Palvelimellaolevienmusiikkitiedostojen kuuntelu.

6 Tiedostojenetätoistomediapalvelimesta/ tietokoneesta(remoteplayback) Verkkoasetukset TietoaUSB-liitännästä Multi Zone -monihuonejärjestelmä Zone2-järjestelmänkytkeminen Zone3-järjestelmänkytkeminen PoweredZone2-järjestelmänasetukset MultiZone-monihuoneasetukset Zone2/3-järjestelmänkäyttö Kauko-ohjaimenkäyttöZone2/3-huoneessa monihuoneohjaussarjanavulla Kytkeminen AV-viritinvahvistimen kytkeminen Kaiuttimienkytkeminen TietoaAV-laitteidenkytkemisestä LisälaitteidenkytkeminenHDMI-kaapelilla Lisälaitteidenkytkeminen. 19 RI-yhteensopivienOnkyo-laitteidenkytkeminen..ddot; Yleistä 40SIRIUS*9/FM/AM-pikavalintaa (Pohjois-Amerikanmallit) 40FM/AMpikavalintaa(muutmallit) AudysseyMultEQ *4-kalibrointitoiminto AudysseyDynamicEQ *4-loudness-korjaus AudysseyDynamicVolume *4optimoi kuuntelutasotjadynamiikan Jakosuotimensäätö (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200Hz) AV-tahdistus(enintään250ms) Automaattinenvirrankatkaisu Kaukoohjain:kaksisuuntainen,esiohjelmoitu (valikkoasetukset),ri-yhteensopiva,ohjelmoitava,4makronäppäintä,led-ilmaisimet Prosessointi THXSelect2Plus*1-sertifioitu HDMIVideoUpscaling-muunnos (1080p-yhteensopivuus),FaroudjaDCDi CinemaEnhancement-järjestelmä HDMI(ver.1.4a,äänenpaluukanava,3D), Deep-Color,x. v.color*,lipsync,dts*2-hdmaster Audio,DTS-HDHighResolutionAudio,Dolby TrueHD*3,DolbyDigitalPlus,DSDjaMulti-CHPCM DolbyProLogicIIz*3-

7 uusisurround-formaatti (sisältääetuyläkaiuttimet) AudysseyDSXTM*4uusillesurround-kanaville (etutehoste-jaetuyläkaiuttimet) 4DSPtilaapeleihin:Rock/Sports/Action/RPG Eiskaalaavajärjestelmä Kuuntelutilanmuisti Direct-kuuntelutila PureAudio-kuuntelutila MusicOptimizer*5-toimintopakatuille digitaalisilleäänitiedostoille 192kHz/24bit-DA-muuntimet Tehokasjahuipputarkka32-bittinenDSP-piiri JitterCleaningCircuit-tekniikka *1 ValmistuksessakäytettyTHXLtd.-yritysen Yhdysvaltalaisiajamuunmaalaisiapatenttejaja patenttivarauksia.thxjathxlogoovattavaramerkkejätairekisteröityjätavaramerkkejä,jotka omistaathxltd.kaikkioikeudetpidätetään. *2 Valmistuksessakäytettyseuraavien Yhdysvaltalaisiapatenttienjapatenttivarausten lisenssejä:5,451,942;5,956,674;5,974,380; 5,978,762;6,226,616;6,487,535;7,212,872; 7,333,929;7,392,195;7,272,567jamuutasiaan liittyvätyhdysvaltalaisetjakansainväliset patentitjapatenttivaraukset.dts,dts-logot, symboli,dts-hdjadts-hdmasteraudioovat tavaramerkkejätairekisteröityjätavaramerkkejä,jotkaomistaadts,inc.tuotesisältääohjelmiston. DTS,Inc.Kaikkioikeudetpidätetään. Liitännät 7HDMI*6-tuloa(1etulevyssä)ja2lähtöä OnkyoRIHD-järjestelmäohjaus 6digitaalituloa(3optista/3koaksiaalista) Komponenttivideokytkin(2tuloa/1lähtö) UniversalPort-liitäntäiPod*-telakalle/HD RadioTM*7-virittimelle(Pohjois-Amerikanmallit) /DAB+-virittimelle(Euroopan,Australianja Aasianmallit) Kaksiesivahvistinlähtöäsubwoofereille Kaiutinliittimissävalmiusbanaaniliittimen käyttöön*8. PoweredZone2-monihuonetoiminto InternetRadion*-kytkentävalmius(SIRIUS InternetRadio*9/vTuner/Last.fm/Pandora/ Rhapsody/Slacker/Mediafly/Napster) *Palvelujensaatavuusriippuukäyttömaasta. Audiotiedostojentoistolähiverkonkautta Bi-Amping-valmiusetukaiuttimille surround-takakanavienavulla AnaloginenRGB-videotulo(D-sub15)tietokoneelle *3 ValmistuksessakäytettyDolbyLaboratories -yhtiönmyöntämäälisenssiä.dolby,prologic, SurroundEXjakaksois-D-tunnusovattavaramerkkejä,jotkaomistaaDolbyLaboratories.

8 FI *4 ValmistettuAudysseyLaboratoriesTM-yrityksen lisensseillä.patenttivarauksetyhdysvalloissaja muissamaissa.audysseymulteq,audyssey DSX,AudysseyDynamicVolume ja AudysseyDynamicEQ ovatrekisteröityjä tavaramerkkejä,jotkaomistaaaudysseylaboratories. *5 MusicOptimizerTMontavaramerkki,jonka omistaaonkyocorporation. *6 HDMI,HDMI-logojaHigh-DefinitionMultimedia InterfaceovattavaramerkkejätaiYhdysvalloissataimuuallarekisteröityjätavaramerkkejä, jotkaomistaahdmilicensingllc. 6 *7 HDRadioTMjaHDRadioReady-logoovat tavaramerkkejä,jotkaomistaaibiquitydigital Corporation.HDRadio-lähetystenvastaanotto edellyttääjärjestelmäänonkyoup-ht1hd Radio-virittimen(lisävaruste). *8 Euroopassaeisaakäyttääbanaaniliittimiä kaiuttimienkytkemiseenvahvistimeen. *9 SIRIUS,XMjakaikkiaiheeseenliittyvätmerkit jalogotovattavaramerkkejä,jotkaomistaa SiriusXMRadioInc.tytäryhtiöineen.Kaikki oikeudetpidätetään.palvelueiolekäytössä AlaskassaeikäHavaijilla. THXSelect2Plus THXSelect2Plus-sertifiointiedellyttää,että kotiteatterilaiteläpäiseetiukatlaatuajasuorituskykyämittaavattestit.vainhyväksytyssä tuotteessasaaollathxselect2plus-logo. Sevarmistaa,ettähankkimasikotiteatterilaitetuottaasinulleensiluokkaisiakokemuksiapitkään. THXSelect2Plus-vaatimukset sisältävätsatojatarkastelukohteitaetu-ja päätevahvistimentoiminnastadigitaalisiinja analogisiinpiireihin.thsselect2plusviritinvahvistimissaonerityistäthx-tekniikkaa (THX-kuuntelutilatjne.),jottaelokuvienääniraidatsoivatupeastikotiteatterissa. * Xantechonrekisteröitytavaramerkki,jonka omistaaxantechcorporation. * Nilesonrekisteröitytavaramerkki,jonka omistaanilesaudiocorporation. Tässälaitteessakäytetäänkopioinninsuojaustekniikkaa,jokaonsuojattuYhdysvaltalaisilla patenteillajamuillatekijänoikeussäädöksillä. SenkäyttöedellyttääMacrovisionCorporation -yrityksenlupaa.järjestelmäontarkoitettukotona jamuissarajoitetuissatilanteissakäytettäviin laitteisiinelleimacrovisiontoisinvaltuuta. Toiminnonohitustaimuuttaminenonkielletty. iphone,ipod,ipodclassic,ipodnano,ipod shufflejaipodtouchovatyhdysvalloissaja muuallarekisteröityjätavaramerkkejä,jotka omistaaappleinc. ipadontavaramerkki,jonka omistaaappleinc. "MadeforiPod"ja"MadeforiPhone"tarkoittavat,ettälaiteonsuunniteltukytkettäväksi ipodiintaiiphoneen.valmistajaonvarmistanut, ettälaitetäyttääapple-yrityksenasettamat laatuvaatimukset.appleeivastaatämän laitteentoiminnastaeikäturvallisuusmääräysten taimuidensäädöstenmukaisuudesta. * "x.v.color"ontavaramerkki,jonkaomistaa SonyCorporation. * "Rhapsody"ja"Rhapsody"-logoovat rekisteröityjätavaramerkkejä,jotkaomistaa RealNetworks,Inc. * "DLNA ","DLNA"-logoja"DLNACERTIFIEDTM" ovattavaramerkkejätaisertifiointitunnuksia, jotkaomistaadigitallivingnetworkalliance. FI 7 Etu-jatakalevy Etulevy Suojakansi Avaa. suojakansi.painamalla.tästä Selkeydenvuoksikuvaaneiolemerkittylaitteessaolevialogoja.Luelisäohjeitasulkeisiinmerkityiltäsivuilta. Erimaissamyytävätmallitpoikeavathiukantoisistaan ON/STANDBY-näppäin(s.24) STANDBY-ilmaisin(s.24) ZONE2-ilmaisin(s.72) ZONE3-ilmaisin(s.72) Kauko-ohjausanturi/lähetin(s. 4) Näyttö(s.9) 7 DISPLAY-näppäin(s.25) 8 MASTERVOLUME-äänenvoimakkuussäädin(s.25) 9 PUREAUDIO-näppäin(s.35) 10 HDMITHRU-ilmaisin(s. 57) 11 Ohjelmalähdevalitsimet(BD/DVD,VCR/DVR, CBL/SAT,GAME,PC,AUX,TUNER,TV/CD, PHONO,PORTjaNET/USB)(s.25) (Pohjois- Amerikan.ja.Taiwanin.mallit) (Euroopan,. Australian.ja.Aasian.mallit) FI Luelisäohjeitasulkeisiinmerkityiltäsivuilta. 12 PHONES-kuulokelähtö(s.27) 13 ZONE2-,ZONE3-jaOFFnäppäimet(s.72) 14 TONE-näppäin(s.58,73) 15 LEVEL-näppäin(s.73) 16 MONITOROUT-näppäin(s.43) 17 LISTENINGMODE-näppäimet(MOVIE/TV, MUSIC,GAMEjaTHX)(s. 35) 18 DIMMER-näppäin(Pohjois-Amerikanja Taiwaninmallit)(s.25) 19 MEMORY-näppäin(s.32) 20 TUNINGMODE-näppäin(s.31) 21 TUNING-,PRESET-,nuoli-jaENTER-näppäimet (s.31,32) 22 SETUP-näppäin(s.41) 23 RETURN-näppäin 24 SETUPMIC-tulo(s.29) 25 USB-liitäntä(s.68) 26 AUXINPUT-tulot(HDMI,VIDEO,AUDIOL/Rja DIGITAL)(s.18,19) 27 Näppäimet ja (s.58,73) 28 MUSICOPTIMIZER-näppäin(s. 59) 29 Virtakytkin(s.24) 30 RT/PTY/TP-näppäin(Euroopan,Australianja Aasianmallit)(s.32) Näyttö Luelisäohjeitasulkeisiinmerkityiltäsivuilta Kaiutin/Kanavailmaisimet Z2(PoweredZone2)-ilmaisin(s.70) Kuuntelutilanjasignaalityypinilmaisimet(s. 36,58) NETWORK-ilmaisin(s.61) Viritystavanilmaisimet RDS-ilmaisin(s.33) AUTO-ilmaisin(s.32) TUNED-ilmaisin(s.32) FMSTEREO-ilmaisin(s. 32) SLEEP-ilmaisin(s.26) 7 BIAMP-ilmaisin(s.16) 8 Kuulokkeidenilmaisin(s.27) 9 Audyssey-ilmaisin(s.29,49) 10 Tekstikenttä 11 USB-ilmaisin(s.67) 12 Äänenvoimakkuustaso(s.25) 13 MUTING-ilmaisin(s.26) 14 Audiosignaalinilmaisin FI 9 Takalevy Erimaissamyytävätmallitpoikeavathiukantoisistaan. * DIGITALIN,COAXIAL/OPTICAL (koaksiaalinenjaoptinendigitaalitulo) RS323(ohjausjärjestelmänliitäntä) RIREMOTECONTROL (RI-järjestelmäkaukoohjausliitäntä) UNIVERSALPORT(liitäntätelakkaavarten) ETHERNET(verkkoliitäntä) SIRIUS(satelliittiradionantenniliitäntä;PohjoisAmerikanmallit) 7 MONITOROUTVjaS(videomonitorilähdöt) 8 COMPONENTVIDEOIN,MONITOROUT (komponenttivideotuloja-lähtö) 9 HDMIIN,HDMIOUTMAIN,HDMIOUTSUB (HDMI-tulotja-lähdöt) 10 IRIN,IROUT(infrapunakauko-ohjaustuloja-lähtö) 11 ZONE2jaZONE312VTRIGGEROUT (ZONE2-jaZONE3-huoneenkaukokäynnistyslähdöt) 12 FMANTENNA,AMANTENNA (FM-jaAM-antennitulot) 13 PCIN(tuloliitäntäPC-tietokonettavarten) 14 ACINLET(virtatulo) 15 GND(maadoitusruuvi) 16 BD/DVDIN,VCR/DVRINjaOUT,CBL/SATIN, GAMEIN,PCIN,TV/CDIN,PHONOIN (liitännätkomposiittivideo-jas-videosignaalia sekäanalogistaaudiosignaaliakäyttäville ohjelmalähteille) 17 FRONTL/R,CENTER,SURRL/R, SURRBACKL/R,SUBWOOFER (monikanavatulo:etu,keski,surround, surround-taka,subwoofer) 18 PREOUT:FRONTL/R,CENTER,SURRL/R,SB/ FH/FW,SUBWOOFER,ZONE2L/R,ZONE3L/R (esivahvistinlähtö:etu,keski,surround, surroundtaka/etuylä/etutehoste,subwoofer, Zone2,Zone3) 19 FRONTL/R,CENTER,SURRL/R, SURRBACKL/R,FRONTHIGHL/R, FRONTWIDE/ZONE2L/R(kaiutinähdöt) Luelisäohjeitakohdasta"AV-viritinvahvistimen kytkeminen"(s.

9 1322). 10 FI Kauko-ohjain AV-viritinvahvistimenohjaus PainaaluksiRECEIVER-näppäintä,jotta kauko-ohjainasettuuav-viritinvahvistimen ohjaustilaan. VoitkaukoohjatamyösOnkyo-Blu-rayDisc-/ DVD-jaCD-soitintasekämuitalisälaitteita. Luelisätietojakohdasta"Kauko-ohjauskoodien syöttäminen"(s.82). Luelisäohjeitasulkeisiinmerkityiltäsivuilta. * *2 STANDBY-näppäin(s.24) ON-näppäin(s.24) ACTIVITIES-makronäppäimet(ALLOFF, MYMOVIE,MYTV,MYMUSIC)(s.27,87) REMOTEMODE/INPUTSELECTOR-näppäimet (BD/DVD,VCR/DVR,CBL/SAT,GAME,PC,AUX, TUNER,TV/CD,PHONO,PORT,NET/USB),(s.25) 5 SPLAYOUT-näppäin(s. 26) 6 Nuolinäppäimet / / / jaenter-näppäin 7 SETUP-näppäin(s.41) 8 LISTENINGMODE-näppäin(MOVIE/TV, MUSIC,GAME,THX),(s.35) 9 DIMMERnäppäin(s.25) 10 DISPLAY-näppäin(s.25) 11 MUTING-näppäin(s. 26) 12 VOL / -näppäimet(s.25) 13 RETURN-näppäin 14 HOME-näppäin(s.26) 15 SLEEP-näppäin(s.26) & Virittimen ohjaus KunhaluatohjataAVviritinvahvistimenviritintä, painaaluksituner-näppäintä(taireceivernäppäintä),jottakauko-ohjainasettuuradion ohjaustilaan. ValitsesittenaaltoalueeksiFMtaiAMpainelemalla TUNER-näppäintä. 1 Nuolinäppäimet / (s.31) 2 D.TUN-näppäin(ohjelmalähteenäoltava "TUNER"),(s.31) 3 CH+/-näppäin(s.32) 4 Numeronäppäimet(s.31) *1 Kunhaluatvaihtaakauko-ohjaimentoimintatilaa vaihtamattasamallaohjelmalähdettä,painaensin MODE-näppäintäjasitten8sekunninkuluessa haluamaasiremotemode-kohdanohjelmalähdevalitsinta.nytvoitohjatakyseistäohjelmalähdettäav-viritinvahvistimenkauko-ohjaimella. *2 VIDEOnäppäimelläavaatkätevästiHOME-valikon. 11 FI Tietoakotiteatterista Kotiteatterinkäyttö MonipuolisenAVviritinvahvistimenansiostapääsetnauttimaankotiteatterissasisurround-äänentoistosta, jokaluoaidontuntuisenjaavaranäänimaiseman.tunnelmaonkuinelokuvateatterissataikonserttisalissa. Blu-rayDisc-jaDVD-levyjätoistettaessavoithyödyntääDTS-jaDolbyDigital-toimintatilaajatelevisiota katseltaessapuolestaandolbyprologiciix-,dtsneo:6-taionkyonomaadsp-toimintatilaa.pääset myösnauttimaanthxsurroundexäänentoistosta.(järjestelmäänannattaahankkiathx-sertifioidutkaiuttimet). 1, 2 Etukaiuttimet (vasen ja oikea) Etukaiuttimettoimivatkotiteatterinpääkaiuttiminamuodostaen äänimaisemantukevanperustan.sijoitaetukaiuttimetkuuntelijan päänkorkeudelletelevisionkummallekinpuolellejasuuntaane kuuntelupisteeseen.etukaiuttimienjakuuntelupisteentulisimuodostaatasasivuinenkolmio. 3 Keskikaiutin Keskikaiutintäydentääetukaiuttimienäänenluomallaentistäparemman tilavaikutelmanjaäänikuvan.elokuvienosaltakeskikaiutintakäytetään pääasiassapuheosuuksientoistoon.sijoitasetelevisionylä-tai alapuolellejasuuntaakuuntelupisteeseen.pyriasettamaankeskikaiutin kuuntelijanpäänjaetukaiuttimienkorkeudelle. 4, 5 Surround-kaiuttimet (vasen ja oikea) Surround-kaiuttimettarkentavatääntenpaikantumistajaavartavat tilavaikutelmaa.sijoitanekuuntelupisteensivuilletaihiukantaakse noin60100cmkuuntelijanpäätäkorkeammalle.pyrisijoittamaan surroundkaiuttimetyhtäkauaskuuntelupisteestä. Nurkassa 1/3. etäisyydellä. seinästä 6 Subwoofer(it) SubwoofertoistaaLFE(Low- FrequencyEffects)-kanavanbassoäänet.Bassontoistonvoimakkuusjaäänenlaaturiippuusubwooferinpaikasta,huoneenmuodostajakuntelupisteensijainnista. Yleensäsubwooferkannattaasijoittaahuoneenetunurkkaantai oheisenkuvanmukaisestikolmanneksenetäisyydelleseinästä. 7, 8 Surround-takakaiuttimet (vasen ja oikea) Vihje Etsisubwooferinpaikkalaittamalla soimaanrunsaastibassoa sisältäväelokuvataimusiikkikappalejasiirtelesubwooferia huoneessa.valitsepaikka, jossabassottoistuvattukevinaja selkeinä. NämäkaiuttimettarvitaanesimerkiksiDolbyDigitalEX-,DTS-ES Matrix-,DTS-ESDiscrete-jaTHXSurroundEX-äänentoistoon.Ne lisäävättilaäänenluonnollisuuttajasaavatkuuntelijantakaakuuluvat äänetpaikantumaanentistätarkemmin.sijoitakaiuttimetkuuntelupisteentaaksenoin60-100cmkuuntelijanpäätäkorkeammalle. 9, 10 Etuyläkaiuttimet (vasen ja oikea) NämäkaiuttimettarvitaanDolbyProLogicIIzHeight-jaAudyssey DSXTMäänentoistoon.Neparantavatmerkittävästitilantuntua. Sijoitakaiuttimetvähintään100cmetukaiuttimientasonyläpuolelle (mahdollisimmanylös)jakäännänehiukansuurempaankulmaan kuinetukaiuttimet. 11, 12 Etutehostekaiuttimet (vasen ja oikea) NämäkaiuttimettarvitaanAudysseyDSX-äänentoistoon. Neparantavatmerkittävästitilantuntua.Sijoitakaiuttimet kohtuullisenkauasetukaiuttimiensivuille.luelisätietojakaiuttimien sijoittami-sestaaudysseydsx-kuuntelutilaavartenosoitteesta audyssey.com/technology/dsx.html. 12 FI AV-viritinvahvistimenkytkeminen Kaiuttimienkytkeminen Kaiutinasetelma Oheinentaulukkohavainnollistaatoistettavien kanavienmäärääsuhteessakaiuttimienmäärään. 7.1-kanavaiseensurround-äänentoistoontarvitset seitsemänkaiutintajaaktiivisensubwooferin. Kaiutinmäärä Etukaiuttimet Keskikaiutin Surroundkaiuttimet Surroundtakakaiut.*1*2 Surroundtakakaiut.*2 Etuyläkaiuttimet*2 Etutehostekaiuttimet*2 2 x 3 x x x 4 x 5 x x x 6 x x x x x x x x x 7 x x x 7 x x x 7 x x x 8 x x x x 8 x x x x x x x x x x x x 9 x x x 9 x x x 9 x x x x x x x x x x x x x Kaiuttimien kytkemisessä huomioitavaa Lueseuraavatohjeetennenkaiuttimienkytkemistä. Kaiuttimienimpedanssivoiolla416ohmia. Jos jonkunkaiuttimenimpedanssionvähintään4mutta alle6ohmia,asetakaiuttimienminimi-impedanssiasetukseksi"4ohms"(s.45).joskaiuttimien impedanssionliianpienijakäytätvahvistinta suurellatehollapitkänaikaa,vahvistimensuojapiiri saattaaaktivoitua. Irrotavirtajohtopistorasiastaennenkytkentöjen tekemistä. Luekaiuttimienomatkäyttöohjeet. Kiinnitäerityistähuomiotakaiutinliitäntöjennapaisuuteen.Kytkesiisvahvistimenpositiivinen (+)liitinkaiuttimenpositiiviseenliittimeenja negatiivinen(- )negatiiviseen.vääränapaisuus aiheuttaavaihevirheen,jolloinäänikuulostaa epäselvältäjaponnettomalta. Vältäliianpitkiätaiohuitakaiutinkaapeleita, sillänesaattavatheikentäääänenlaatua. Äläaiheutaoikosulkuapositiivisenjanegatiivisen johtimenvälille,jottaav-viritinvahvistineirikkoudu.

10 Estäjohtimenmetallisäikeidenosuminen AV-viritinvahvistimentakalevyyn,jotta AV-viritinvahvistineirikkoudu. *1 Jossinullaonvainyksisurround-takakaiutin, kytkesesurrbackl-kaiutinlähtöön. *2 Etuylä-,surround-taka-jaetutehostekaiuttimia eivoikäyttääyhtäaikaa. Voimakkaanjatarkanbassontoistonvarmistamiseksijärjestelmäänkannattaahankkiaaktiivinen subwooferriippumattamuidenkaiuttimien määrästä.säädäkaiutinasetuksethuolellisesti, jottasurround-äänentoistoonmahdollisimman hyvä.voitsäätääasetuksetautomaattisesti(s.28) taimanuaalisesti(s.45). Yhteenkaiutinliittimeensaakytkeävainyhden johdon,jottaav-viritinvahvistineirikkoudu. Äläkytkekaiutintauseampaankuinyhteen kaiutinlähtöön. Kaiutinkaapelitarrojen kiinnittäminen AV-viritinvahvistimenpositiiviset(+)kaiutinliittimet ovatpunaisiajanegatiiviset()mustia. Kaiutin Etuvasen,.etuylävasen,.etutehostevasen,. Zone.2.vasen Etuoikea,.etuyläoikea,.etutehostevasen,. Zone. 2.oikea Keski Surround.vasen Surround.oikea Surround-takavasen Surround-takaoikea Väri Valkoinen Punainen Vihreä Sininen Harmaa Ruskea Vaaleanruskea Pakkauksessaonvärillisettunnistetarrat,jotka kannattaakiinnittääkaiutinkaapeleidenpositiivisiin (+)johtoihinedelläolevantaulukonmukaisesti. Kunoletkiinnittänytväritarrat,sinunonhelppo kytkeäkaapelitoikeisiinkaiutinliittimiin. 13 FI Kaiutinkaapeleiden kytkeminen Ruuvikiristeiset kaiutinliittimet Kuorijohtimienpäätpaljaiksinoin1215mm matkaltajakierräjohdinsäikeettiiviiksinipuiksi oheisenkuvanmukaisesti mm Banaaniliittimien käyttö (Pohjois-Amerikan mallit) Kierräliittimenkiristysholkkikiinniennenbanaaniliittimenkytkemistä. Älätyönnäpelkkääjohtimenpäätäliittimenkeskireikään. Kytkekaiuttimetoikeisiinkaiutinlähtöihinkuvanmukaisesti. Jossinullaonvainyksisurround-takakaiutin, kytkesesurrbackl-kaiutinlähtöön. Etuylä oikea Etutehoste oikea Etuoikea Etuvasen Etutehoste vasen Etuylä vasen Keski Surround oikea Surround takaoikea Surround takavasen Surround vasen 14 FI Dipolikaiuttimien käyttö Voitkytkeäsurround-kanaviinjatakakanaviin dipolikaiuttimet.nesuuntaavatäänensäkahteen suuntaan.dipolikaiuttimissaonyleensänuoli,joka osoittaakaiuttimensuositellunasennon. Surrounddipolikaiuttimetkannattaasijoittaaniin, ettänuoliosoittaatelevisioon/valkokankaaseen. Surround-takakanaviendipolikaiuttimetkannattaa puolestaansijoittaasiten,ettäniidennuolet osoittavattoisiaankohti.oheinenkuva havainnollistaasijoittelua. 1,2 3 4,5 6 7,8 9,10 11,12 Etukaiuttimet Keskikaiutin Surround-kaiuttimet Subwoofer(it) Surround-takakaiuttimet Etuyläkaiuttimet Etutehostekaiuttimet Dipolikaiuttimet Tavalliset.kaiuttimet TV/valkokangas TV/valkokangas Aktiivisen subwooferin kytkeminen KytkeAV-viritinvahvistimenSUBWOOFER PREOUT-lähtösopivallakaapelillaaktiivisen subwooferinyhteensopivaantuloonoheisen kuvanmukaisesti.joskäytätpassiivista subwooferiajaerillistävahvistinta,kytke SUBWOOFERPREOUTlähtövahvistimen yhteensopivaantuloon. Laitteessaonkaksi samanlaistasubwoofer-lähtöä,jotenvoit laittaajärjestelmäänkaksiaktiivistasubwooferia. Aktiiviset.subooferit LINE INPUT LINE INPUT LINE INPUT LINE INPUT Etukaiuttimien bi-amping-kaksoisvahvistus LähtökohtaisestiFRONTL/R-lähtöontarkoitettu etukaiuttimillejasurrbackl/rpuolestaansurround-kaiuttimille. Vaihtoehtoisestivoitkäyttääniitäyhdessä etukaiuttimille,jotkamahdollistavatbi-amping -kytkennän.senansiostakaiuttimendiskantti-ja bassoelementtejävoidaanohjataomillavahvistimilla, mikäparantaaäänenlaatua. Kunbi-ampingkytkentäonkäytössä, AV-viritinvahvistinpystyyohjaamaan pääkuunteluhuoneessa5.1-kanavaista äänentoistoa. KytkeFRONTL/R-lähtökaiuttimen bassoelementteihinjasurrbackl/r-lähtö diskanttielementteihin. KunoletsaanutBi-amping-johdotuksenvalmiiksi, kytkeavviritinvahvistimenvirtapäälle.valitse sitten"speakerstype(front)"-asetukseksi"bi-amp", jottavahvistinasettuuoikeaantoimintatilaan(s. 45). Oikea kaiutin Diskantti Basso Vasen kaiutin Tärkeää: Kunteetbi-amping-kytkennän,poistakaiuttimiendiskantti-jabassoliittimiäyhdistävätkytkentäsillat. Bi-ampinedellyttää,ettäkauttimetovatyhteensopivia.Selvitäasiakaiuttimienomistakäyttöohjeista. 15 FI Erillisenpäätevahvistimenkytkeminen Jostarvitsetlisäätehoa,voitkytkeäjärjestelmäänerillisenpäätevahvistimenjakäyttääAV-viritinvahvistintaetuvahvistimena. KytkepäätevahvistinPREOUT-lähtöönjakytkekaikkikaiuttimetpäätevahvistimeen. KytkeaktiivinensubwooferAV-viritinvahvistimenSUBWOOFERPREOUTlähtöön.Laitteessaonkaksi subwoofer-lähtöä,jotkasyöttävätsamansignaalinjamahdollistavatjopakahdensubwooferinkäytön. Päätevahvistin Aktiiviset subwooferit Lue.lisää. kohdasta. "Aktiivisen.subwooferin.kytkeminen".(s..15) Vasenetukaiutin Keskikaiutin Oikeaetukaiutin Vasensurround-kaiutin Oikeasurroundkaiutin Vasensurround-taka/etutehoste/etuylälaiutin*1 Oikeasurround-taka/etutehoste/etuylälaiutin*1 Huomaa *1 Valiteasetukseksi"None"niidenkanavien osalta,jotkaeivätolekäytössä(s.46). SB:Surround-takakanava FH:Etuyläkanava FW:Etutehostekanava 16 FI TietoaAV-laitteidenkytkemisestä Esimerkkijärjestelmiä Kytkeminen HDMI-kaapelilla :. Video.ja.audio Kytkeminen muilla kaapeleilla :.Video :.Audio AV-viritinvahvistin AV-viritinvahvistin TV,.projektori.tms. Blu-ray.Disc-.tai. DVD-soitin Pelikonsoli TV,.projektori.tms. Blu-ray.Disc-. tai. DVD-soitin Pelikonsoli Oikein! LuekaikkienAV-laitteidenomatkäyttöohjeetennenkytkentöjentekemistä. Äläkytkevirtajohtoaennenkuinolettehnytjatarkastanutkaikkimuutkytkennät. Kytkeliittimethuolellisesti.(Huonokontaktiaiheuttaahurinaajatoimintahäiriöitä). Väärin! Pidäaudio-javideokaapeliterilläänvirta-jakaiutinkaapeleistaestääksesihäiriöidensyntymisen. AV-kaapelit ja -liittimet Signaali Kaapeli Video.ja. HDMI audio Video Komponenttivideo Y PB/CB PR/CR Liitin HDMI Kuvaus HDMI-liitännän.

11 kautta.voi.kulkea.sekä.digitaalinen.video-. että.audiosignaali.. Komponenttivideokaapelissa.kirkkaussignaali. (Y).ja.värierotussignaalit.(PB,.PB). kulkevat.eri. Sininen johdoissa,.mikä.tuottaa. parhaan.kuvanlaadun.. Punainen (Merkintätapa.riippuu. television.valmistajasta). Vihreä PC-tietokoneiden.ja.näyttöjen.tavallinen. analoginen.liitintyyppi.(d-sub,.d-sub-mini). S-Video-järjestelmässä.kirkkaus-.ja.värisignaali. kulkevat.omissa.johtimissa..s-video.tuottaa. paremman.kuvan.kuin.komposiittivideo. Analoginen RGB S-Video Komposiittivideo Audio Optinen digitaaliaudio Koaksiaalinendigitaaliaudio Analoginen audio(rca) Monikanavainen analoginen audio(rca) V Keltainen Komposiittivideoliitäntä. on.hyvin.yleinen.televisioissa,. videonauhureissa. ja.muissa.videolaitteissa. Optisen.digitaaliliitännän.kautta.voit.toistaa. digitaalista.audiota. kuten.pcm*,.dolby.digital.ja. DTS..Äänenlaatu.on.verratavissa. koaksiaali-sen. digitaaliliitännän.äänenlaatuun. Koaksiaalisen.digitaaliliitännän. kautta.voit. toistaa.digitaalista.audiota. kuten.pcm*,.dolby. Digital.a.DTS..Äänenlaatu.on.verratavissa. optisen.digitaaliliitännän.äänenlaatuun. OPTICAL Oranssi L R Valkoinen Analogisen.RCA-audioliitännän.kautta.kulkee. analoginen.audiosignaali. Punainen Kaapelin. kautta.kulkee.monikanavainen. analoginen.audiosignaali..sillä.kytketään. esimerkiksi.dvd-soittimen. 7.1-kanavainen.audiolähtö..Yhden.monikanavakaapelin.sijaan.voit. käyttää.myös. erillisiä.kaapeleita. * PCM-signaalinyhteensopivatnäytetaajuudetovat32/44,1/48/88,2/96kHz.HDMI-liitäntämahdollistaa jopa176,4/192khznäytetaajuudenkäytön. Huomaa AV-viritinvahvistimessaeioleSCART-liitäntää. AV-viritinvahvistimenoptisissaliittimissäon suojaläpät,jotkaavautuvat,kunkaapelinliitin työnnetäänpaikoilleen.läppäsulkeutuu automaattisesti,kunirrotatkaapelin.työnnä kaapelinliitinpääainahuolellisestiloppuunasti. Varoitus Kytkejairrotaoptisenkaapelinliitinsuorassa kulmassa,jottasuojaläppäeiviotu. FI 17 LisälaitteidenkytkeminenHDMI-kaapelilla Videonauhuri. tai.dvd/dvr-tallennin Pelikonsoli TV,.projektori.tms. Blu-ray. Disc/DVD-soitin Tietokone Satelliittiviritin,.kaapelisovitin,.digiboksi.tms. Videokamera Kytkelaitteetsopiviinliittimiin. Oheinentaulukkoosoittaatehdasasetustenmukaisenasetelman. X(taulukossa):voitmuuttaaasetelmaa(s.42). Liitin Tulo HDMI.IN.1 HDMI.IN.2 HDMI.IN.3 HDMI. IN.4 HDMI.IN.5 HDMI.IN.6 AUX.INPUT.HDMI Lähtö HDMI.OUT.MAIN HDMI. OUT.SUB Signaali Audio/Video Laite Blu-ray.Disc/DVD-soitin Videonauhuri.tai.DVD/DVR-tallennin Satelliittiviritin,. kaapelisovitin,.digiboksi.tms. Pelikonsoli Tietokone Muu.laite Videokamera TV Projektori. tms. Muutettavissa x x x x x x Luelisätietojakohdasta"TietoaHDMI-järjestelmästä"(s.95)ja"RIHD-yhteensopivantelevision,soittimen taitallentimenkäyttö"(s.96). & Äänen paluukanava (ARC, Audio Return Channel) Äänenpaluukanavatoiminnon(ARC)ansiostaHDMIyhteensopivatelevisiovoisyöttääaudiosignaalin AV-viritinvahvistimenHDMIOUTMAINlähdönkauttaeteenpäin.Toimintoedellyttää,ettäohjelmalähteeksionvalittu"TV/CD". ARCtoimintoedellyttää,ettäohjelmalähteeksionvalittu"TV/CD",televisionpitääolla ARC-yhteensopivaja"HDMIControl(RIHD)"-asetuksenapitääolla"On"(s.56). Vihje HDMIIN-tulonkauttakulkevanaudiosignaalinkuunteleminentelevisionkaiuttimista: - ValitseRIHDyhteensopivantelevisionosalta"TVControl"-asetukseksi"On"(s.57). - JostelevisioeioleRIHD-yhteensopiva,valitse"AudioTVOUT"-asetukseksi"On"(s.56)tai "TVControl"-asetukseksi"Off". - ValitseBlu-rayDisc/DVDsoittimenHDMI-audiolähtöasetukseksi"PCM". - VoitkuunnellatelevisiotaAV-viritinvahvistimenkautta.Luelisätietojakohdasta "Lisälaitteidenkytkeminen"(s.19). Huomaa KunaiotkuunnellaHDMI-yhteensopivaalaitettaAV-viritinvahvistimenkautta,muokkaaasetuksetsiten, ettälaitteenkuvanäkyytelevisiosta(valitselisäksitelevisionohjelmalähteeksiav-viritinvahvistimeen kytkettyhdmilaite).jostelevisioonsammutettunataisenohjelmalähteeksionvalittujokinmuulaite, myöskäänav-viritinvahvistimenkauttaeivälttämättäkuululisälaitteenääntä. Kun"AudioTVOUT"-asetuksenaon"On"(s.56)kuuletäänettelevisionkaiuttimista. JostämänjälkeensäädätAV-viritinvahvistimenäänenvoimakkuutta,kuuletäänetmyösAV-viritinvahvistimenkautta. Kun"TVControl"-asetuksenaon"On"(s.57)kuuletäänetRIHD-yhteensopivantelevisionkaiuttimista. JostämänjälkeensäädätAVviritinvahvistimenäänenvoimakkuutta,televisionkaiuttimetmykistyvätja kuuletäänetvainav-viritinvahvistimenkautta.voitmykistääavviritinvahvistimenkaiuttimetmuuttamallasentaitelevisionasetuksiataisäätämälläav-viritinvahvistimenäänenvoimakkuudenminimiin. 18 FI Lisälaitteidenkytkeminen Etulevy Takalevy Kytkelaitteetsopiviinliittimiin.Oheinentaulukkoosoittaatehdasasetustenmukaisenasetelman. X(taulukossa):voitmuuttaaasetelmaa(s.44). No. 1 Liitäntä AUX.INPUT VIDEO AUDIO.L/R DIGITAL 2 COMPONENT VIDEO IN.1.(BD/DVD) IN.2.(CBL/SAT) MONITOR.OUT 3 DIGITAL COAXIAL IN.1.(BD/DVD) IN. 2.(VCR/DVR) IN.3.(CBL/SAT) OPTICAL IN.1.(GAME) IN.2.(TV/CD) 4 MONITOR.OUT BD/DVD.IN VCR/DVR. IN CBL/SAT.IN GAME.IN PC.IN TV/CD.IN PHONO. IN UNIVERSAL. PORT PC.IN Monikanavatulo Analoginen.audio/video Analoginen.RGB Analoginen. audio Analoginen.audio Komposiittivideo,.S-Video Analoginen.audio, komposiitivideo,.s-video Digitaalinen.audio Signaali Komposiittivideo Analoginen.audio Digitaalinen.audio Komponenttivideo Blu-ray.Disc/DVD-soitin Satelliittiviritin,.kaapelisovitin,. digiboksi.tms. TV,.projektori.tms. Blu-ray.Disc/DVD-soitin Videonauhuri,.DVD/DVR-tallennin Satelliittiviritin,.kaapelisovitin,. digiboksi.

12 tms. Pelikonsoli TV,.CD-soitin TV,.projektori.tms. Blu-ray.Disc/DVD-soitin Videonahuri.tai.DVD-tallennin./. DVR-tallennin Satelliittiviritin,.kaapelisovitin,. digiboksi.tms. Pelikonsoli Tietokone TV,.CD-soitin,.kasettidekki,.MD,. CD-R,.levysoitin*1 Levysoitin*1 Yhteensopiva. telakka. (UP-A1.Dock.tms.) Tietokone DVD-soitin,.DVD-Audio-.tai. Super.Audio.CD-soitin,. MPEG-dekooderi *2 *3 x x x x x x x Laitteet Videokamera.tms. Muutettavissa 19 FI Huomaa *1 JosMMäänirasiallavarustetussalevysoittimessaonomaesivahvistin,kytkeseTV/CDIN-tuloon. Josesivahvistintaeioletaiseonkytkettypoiskäytöstä,kytkelevysoitinPHONOIN-tuloon.Jos levysoittimessaonmc-äänirasia,hankierillinenmc-vahvistinyksikkötaisovitinjakytkesephonoin -tuloon.

13 Luelisäohjeetlevysoittimenomastakäyttöohjekirjasta. KytkelevysoittimenmaadoistusjohtoAV-viritinvahvistimenGND-ruuviin.Jostästäaiheutuuhurinaa, irroitamaadoistusjohtognd-ruuvista. *2 KuntietokoneonkytkettyPCIN-tuloonjavalitsetohjelmalähteeksi"PC",tietokoneenvideosignaali syötetääneteenpäinhd MIOUT-lähdöstä.JostoisaaltaoletlinkittänytHDMIIN-tulonPC-ohjelmalähdevalitsimeen,AV-viritinvahvistinsyöttääensisijaisestiHDMIIN-tulonsignaalin. Tämäjohtuusiitä,että AV-viritinvahvistinvalitseeensisijaisenvideotulonseuraavassajärjestyksessä: HDMI>komponenttivideo>analoginenRGB. *3 OtamonikanavatulokäyttöönBD/DVD-ohjelmalähdevalitsimella.Luemyöskohta"Audiosignaalin esivalinta"(s.60)sekäkohta"subwooferinputsensitivity(subwoofer-tulonherkkyys)"(s.45). AV-viritinvahvistinsyöttääAUXINPUT-tulonaudiojavideosignaalinVCR/DVROUT-lähdönkautta eteenpäin. Kytkentätapa"4"mahdollistaamusiikinkuuntelunjatallentamisenZone2/3-huoneessa.Voitmyös tallentaamusiikkiapäähuoneessajakuunnellasitäsamallazone2/3-huoneessa. Kytkentätapa"3"mahdollistaaDolbyDigital-jaDTSäänentoiston.(Joshaluatkuunnellataitallentaa musiikkiapäähuoneenohellamyöszone2/3-huoneessa,käytäkytkemistapoja"3"ja"4"). & Videokuvan tallentaminen EdelläolevienkytkentöjenavullaetvoitallentaavideotaAV-viritinvahvistimenkautta. Luevideotallennuksentarvitsemistakytkennöistäjäljempää(s.34). RI-yhteensopivienOnkyo-laitteidenkytkeminen Vaihe 1: KytkekaikkiOnkyo-laitteetanalogisilla audiokaapeleilla(katsoedellisentaulukon kytkemisvaihtoehtoa4)(s.19). Vaihe 2: TeeRI-toiminnonedellyttämäkytkentä(ks.kuva). Vaihe 3: JosjärjestelmässäonRIDock-telakkataikasettidekki,muutaohjelmalähdetunnussopivaksi(s.27). RI(RemoteInteractive)-järjestelmämahdollista seuraavaterikoistoiminnot: & Järjestelmän päällekytkeminen / Automaattinen virrankytkentä KunkäynnistätRI-yhteensopivanohjelmalähteentoiston, AVviritinvahvistinherääautomaattisestivalmiustilastaja asettuuohjelmalähteenedellyttämääntoimintatilaan. & Suora ohjelmalähteenvaihto KunkäynnistätRI-yhteensopivanlaitteentoiston,AV-viritinvahvistinottaasenohjelmalähteekseenautomaattisesti. & Kauko-ohjaus VoitohjataRI-yhteensopiviaOnkyo-laitteitaAV-viritinvahvistimenkauko-ohjaimella.Suuntaakauko-ohjain AV-viritinvahvistimenkaukoohjausanturiineikälisälaitteeseen.Kauko-ohjausedellyttää,ettäoletsyöttänytjo aiemminlaitteistontarvitsematohjauskoodit(s.82). REMOTE CONTROL Huomaa TeeRI-kytkennätRI-kaapeleilla.RI-kaapelion Onkyo-soittimienvakiovaruste(DVD,CDjne.) JoissakinlaitteissaonkaksiRIliitäntää.Voit kytkeäkummantahansaav-viritinvahvistimeen, jatoisenvoitkytkeäjohonkinmuuhunri-yhteensopivaanohjelmalähteeseen. KytkeRIliitäntäänvainOnkyo-laite. Muidenvalmistajienlaitteidenkytkeminensaattaaaiheuttaavian. LisälaiteeivälttämättätuekaikkiaRI-järjestelmänmahdollistamiatoimintoja.Luetarkat tiedotonkyo-laitteenomastakäyttöohjeesta. KunZone2-taiZone3-monihuonetoimintoon käytössä,"järjestelmänpäällekytkeminen/ Automaattinenvirrankytkentä"-ja"Suoraohjelmalähteenvaihto"-toiminnoteivätolekäytettävissä. ÄläteeerillistäRI-kytkentää,josohjaatjärjestelmääHDMIliitännänkautta. Lue"HDMIControl(RIHD);(RIHD-ohjausHDMIliitännänkautta)"(s.56). IN L R TV/CD FRONT L R BD/DVD CD-soitin.tms. R L ANALOG AUDIO OUT 20 FI DVD-soitin. tms. R L ANALOG AUDIO OUT Antenninkytkeminen KytkepakkaukseenkuuluvaFM-antennijaAM-silmukka-antenninäidenohjeittenmukaisesti.AVviritinvahvistinei vastaanotaradiolähetyksiäilmankunnonantennia,jotenradionkuunteleminenedellyttääantenninkytkemistä. Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit Euroopan, Australian ja Aasian mallit Varoitus Älävahingoitaitseäsikäsitellessäsinastoja. Työnnä.liitin. kokonaan.paikoilleen Työnnä.liitin. kokonaan. paikoilleen Paina Työnnä.johdin.sisään Vapauta AM-silmukka-antenin.asentaminen Nasta.tms. FM-sisäantenni.(vakiovaruste) AM-silmukka-antenni.(vakiovaruste) Huomaa KunAVviritinvahvistinonkäyttövalmis,avaaradiojasuuntaaantennisiten,ettäradiolähetysten vastaanottoonnistuumahdollisimmanhyvin. SijoitaAM-silmukkaantennimahdollisimmankauasAV-viritinvahvistimesta,televisiosta, kaiutinkaapeleistajavirtajohdoista. Vihje JossisäkäyttööntarkoitettuFMvakioantennieiriitähyväänvastaanottoon,käytätalonFM-ulkoantennia. JossisäkäyttööntarkoitettuAM-vakioantennieiriitähyväänvastaanottoon,käytätalonAM-ulkoantennia. Virtajohdonkytkeminen Huomaa KytkekaiuttimetjaAV-laitteetennenvirtajohdon kytkemistä. AV-viritinvahvistimenvirrankytkeminensaattaa aiheuttaahetkellisenjännitepiikin,jokahäiritsee muitasamassavirtapiirissäolevialaitteita.siirrä AV-viritinvahvistintarvittaessatoiseenvirtapiiriin. KäytävainAV-viritinvahvistimenmukana toimitettuavirtajohtoa.seontarkoitettuvain AV-viritinvahvistimenkäyttöön,jotenäläkytke sitämuihinlaitteisiin. ÄläirrotavirtajohtoaAV-viritinvahvistimesta,kun sentoinenpääonyhäkytkettynäpistorasiaan. Johdonvääränlaisestakäsittelystäsaattaa aiheutuasähköisku.irrotavirtajohtoainaensin pistorasiastajavastasittenavviritinvahvistimesta. Vaihe 1: Kytkepakkauksessaolevavirtajohto AV-viritinvahvistimenACINLET-virtatuloon. Pistorasiaan.(AC) Vaihe 2: Kytkevirtajohtopistorasiaan.Pyrivälttämään jatkojohtoja. 21 FI Mitäliitäntöjäkannattaakäyttää? AV-viritinvahvistimessaonuseitae rilaisialiitinvaihtoehtoja,jotenvoithelpostikytkeäsiihenmonentyyppisiäavlisälaitteita.valitsesopivaliitäntätapalaitteidenominaisuuksienperusteella.käytävalinnan apunaseuraaviaohjeita. Videoliitännät Voitkäyttäävideolaitteidenkytkemiseenseuraavialiitäntätyyppejä:komposiittivideo,S-Video,PC-IN (analoginenrgb),komponenttivideotaihdmi.viimeksimainit tutuottaaparhaankuvanlaadun.av-viritinvahvistinkäsitteleevideosignaalintarpeenmukaanupconvert-taidownconvert-muunnoksellariippuen "MonitorOut"-kohdanasetuksesta(s.

14 42). Tavallisestitämämerkitseesignaalinupconversion-muunnosta komponenttivideolähtööntaihdmi-lähtöönsopivaksi. THXsuositustenmukaanvideosignaalikannattaasyöttääjärjestelmänläpiilmanupconversion-muunnosta (komponenttitulokomponenttilähtöönjne.).ohitaprosessointiseuraavasti.painayhtäaikaaav-viritinvahvistimenvcr/dvr-jareturn-näppäintä. JatkaVCR/DVR-näppäimenyhtäjaksoistapainamistajavalitse asetukseksi"skip"painelemallareturn-näppäintäriittävänmontakertaa.voitottaaupconversionmuunnoksenuudelleenkäyttöönsoveltamallasamaaohjettavalitaksesiasetukseksi"use"-vaihtoehdon. & "Monitor Out" -asetuksena "HDMI Main" tai "HDMI Sub" VideosignaalikulkeeAV-viritinvahvistimenläpioheisenkuvan Videosignaalin.kulkureitti mukaisesti.komposiitti-,s-video-,pcin(analogrgb)-jakombluray. Disc/DVD.-soitin.tms. ponenttivideosignaaliprosessoidaanupconversion-muunnoksellahdmi-lähtöönsopivaksi. PC.IN Käytänäitäasetuksia,joskytketAVviritinvahvistimestajoko Komposiitti S-Video (Analog.RGB) Komponentti HDMI HDMIOUTMAIN-taiHDMIOUTSUB-lähdöntelevisioon. IN Komposiittivideo-,S-Video-jakomponenttivideolähdöt AV-viritinpuolestaansyöttävättulosignaaliteteenpäinilmanprosessointia. vavistin Huomaa Josetkäytäsamaaliitäntääkuinmitä"MonitorOut" -asetukseenonvalittu,"monitorout"-asetukseksivaihtuu automaattisesti"analog"(s.23). Tällöinlähtösignaalin resoluutioasetusvastaahdmi-lähdönasetusta(s.42). Lisäksimahdollinen"1080p"-asetusvaihtuu"1080i" -asetukseksija"auto"-asetus"through"-asetukseksi. & "Monitor Out" -asetuksena "Both", "Both(Main)" tai "Both(Sub)" Komposiitti S-Video MONITOR OUT Komponentti HDMI TV,.projektori.tms. VideosignaalikulkeeAV-viritinvahvistimenläpioheisenkuvan Videosignaalin.kulkureitti mukaisesti.komposiitti-,s- Video-,PCIN(AnalogRGB)-ja Blu-ray.Disc/DVD. -soitin.tms. komponenttivideosignaaliprosessoidaanupconversion-muunnoksellakumpaankinhdmi-lähtöönsopivaksi. PC.IN Käytänäitäasetuksia,joskytketAVviritinvahvistimestasekä Komposiitti S-Video (Analog. RGB) Komponentti HDMI HDMIOUTMAIN-ettäHDMIOUTSUB-lähdöneritelevisioiIN hin.komposiittivideo-,s-video-jakomponenttivideolähdöt AVviritinpuolestaansyöttävättulosignaaliteteenpäinilmanprosessointia. vavistin Both: VideosignaalisyötetäänkummastakinHDMI-lähdöstä televisioihinsopivallaresoluutiolla.etvoiitsemuuttaa"resolution"-asetusta."pictureadjust"-asetus määritetään"hdmimain"-kohdassa. Both(Main): VideosignaalisyötetäänkummastakinHDMI-lähdöstä, muttahdmioutmain-lähtöonensisijainen. Resoluutioratkaisee,syötetäänkövideosignaalialainkaan HDMIOUTSUB-lähdöstä. Both(Sub): VideosignaalisyötetäänkummastakinHDMI-lähdöstä, muttahdmioutsub-lähtöonensisijainen. Resoluutioratkaisee,syötetäänkövideosignaalialainkaan HDMIOUTMAIN-lähdöstä. Komposiitti S-Video MONITOR OUT Komponentti HDMI FI TV,.projektori.tms. 22 Huomaa "MonitorOut"-asetukseksivaihtuuautomaattisesti"Analog"(s.42),josmolempialähtöjäeiole kytketty,vaikkaasetuksenaon"both"taiensisijaistalähtöäeiolekytketty,vaikkaasetuksenaon "Both(Main)"tai"Both(Sub). & "Monitor Out" -asetuksena "Analog" VideosignaalikulkeeAV-viritinvahvistimenläpioheisen Videosignaalin. kulkureitti kuvanmukaisesti.komposiitti-,s-video-ja Blu-ray.Disc/DVD.-soitin.tms. PCIN(AnalogRGB)-videosignaaliprosessoidaan upconversionmuunnoksellakomponenttivideolähtöön Komposiitti S-Video PC.IN Komponentti HDMI sopivaksi.käytäntätäasetusta,joskytketav-viritinvah(analog.rgb) vistimestatelevisiooncomponentvideomonitor IN OUT-lähdön. AV-viritinKomposiittivideosignaalimuunnetaanupconversionvavistin muunnoksellas- Videolähtöönsopivaksija S-Videosignaalidownconversion-muunnoksella MONITOR OUT komposiittivideolähtöönsopivaksi. Nämämuunnokset Komposiitti S-Video Komponentti HDMI koskevatmonitoroutv-ja-s-lähtöjä,muttaei *1 VCR/DVROUTV-ja-S-lähtöjä. TV,.projektori.tms. Komposiittivideo-,S-Video-jakomponenttivideolähdöt syöttävätvastaavattulosignaaliteteenpäinilman prosessointia. Signaalinkulkuontällainenmyössilloin, *1 PCIN(AnalogRGB)-tulonvideosignaali syötetääneteenpäin720p-resoluutioisena. kun"resolution"-asetuksenaon"through"(s.43). & Videosignaalin reitti ja resoluutio Kun"MonitorOut"-asetuksenaon"Analog"(s.42)ja Videosignaalin. kulkureitti "Resolution"-asetuksenaonjokumuukuin"Through" Blu-ray.Disc/DVD.-soitin.tms. (s.43),videosignaalinkulureittionoheisenkuvan mukainen.komposiittivideo-jas-videosignaali prosessoidaanupconversionmuunnoksella Komposiitti S-Video Komponentti HDMI komponenttivideolähtöönsopivaksi. IN Komposiittivideo-,S-Video-jakomponenttivideolähdöt syöttävätvastaavatanalogisettulosignaaliteteenpäin AVviritinvavistin ilmanprosessointia.hdmi-tulosignaaliaeisyötetä MONITOR OUT eteenpäin. Komposiitti S-Video Komponentti HDMI TV,. projektori.tms. Audioliitännät Voitkäyttääaudiolaitteidenkytkemiseenseuraavia liitäntätyyppejä:analoginen,optinen,koaksiaalinen, analoginenmonikanavaliitäntäjahdmi. Huomioikytkemistavanvalinnassa,että AV-viritinvahvistineimuunnadigitaalista audiosignaaliaanalogiseksitaipäinvastoin.siten esimerkiksioptiseentaikoaksiaaliseen digitaaliaudiotuloontulevaasignaaliaeisyötetä eteenpäinanalogisestavcr/dvrout-lähdöstä. Audiosignaalin.kulkureitti Blu-ray.Disc/DVD.-soitin.tms. Analoginen Monikanava Optinen Koaksiaalinen HDMI AV-viritinvavistin Analoginen *1 *3 *1*3 IN *1 *1 OUT *1 *2 Jossignaaliasyötetäänsamanaikaisestiuseampaan TV,.projektori.tms. tuloon,signaalivalikoituuautomaattisesti seuraavassajärjestyksessä:hdmi,digitaalinen liitäntä,analoginenliitäntä. *1 Riippuu"AudioTVOUT"-asetuksesta(s. 56). *2 Paluutoimintoonkäytettävissä,kun"Audio ReturnChannel"-asetuksenaon"Auto"(s.57), ohjelmalähteenäontv/cdjatelevisiossaon äänenpaluukanavatoiminto(arc). *3 Vainvasenjaoikeaetukanavatoistetaan.

15 Powered by TCPDF ( HDMI 23 FI AV-viritinvahvistimenasettaminenkäyttö-taivalmiustilaan Pohjois-Amerikanja Taiwaninmallit: ON/STANDBY Euroopan,Australianja Aasianmallit: STANDBY-valmiustilailmaisin STANDBY ON STANDBY-valmiustilailmaisin RECEIVER POWER Käyttötila(ON) 1 PainaetulevynPOWERpäävirtakytkinON-asentoon( ). AV-viritinvahvistinasettuuvalmiustilaanjaSTANDBY-ilmaisinsyttyy. 2 PainaetulevynON/STANDBY-näppäintä. tai Painaensinkauko-ohjaimenRECEIVERnäppäintäjasittenON-näppäintä. AV-viritinvahvistinheräävalmiustilastakäyttötilaan,näytöntaustavalosyttyyjaSTANDBY-ilmaisinsammuu. Jospainatuudelleenkauko-ohjaimenON-näppäintä,kaikkiRI-järjestelmänlaitteetkytkeytyvätpäälle. Valmiustila(STANDBY) 1 PainaetulevyntaikaukoohjaimenON/STANDBY-näppäintä. tai Painaensinkauko-ohjaimenRECEIVER-näppäintäjasittenSTANDBY-näppäintä. AVviritinvahvistinasettuukäyttötilastavalmiustilaan.Säädääänenvoimakkuuspieneksiennenkäytön lopettamista,jottaliiansuurivoimakkuuseiyllätäseuraavallakäyttökerralla.kunhaluatkatkaista AV-viritinvahvistimenpäävirran,painaetulevynPOWERpäävirtakytkinOFF-asentoon( ). 24 FI Peruskäyttö Tässäkäyttöohjeessaviitataan kauko-ohjaimentoimintoihinelleitoisinmainita. Ohjelmalähdetietojennäyttö Voitlukeanäytöstäohjelmalähteeseenliityviätietoja.(Ei koskeuniversalport-liitäntäänkytkettyäohjelmalähdettä). Kuvaruutuvalikkojenkieli Valitsekuvaruutuvalikoidenkieliitsellesisopivaksi. PainaensinRECEIVER-näppäintäjapainele Luelisääkohdasta"OSDSetup(kuvaruutuvaliksittenDISPLAYnäppäintä,kunnesnäytössäon koasetukset)""language",(s.54). haluamasitiedot. Ohjelmalähteentoistonaloitus & AV-viritinvahvistimen näppäimillä 1 Valitsehaluamasiohjelmalähde INPUTSELECTOR-näppäimillä. 2 Käynnistäsoittimentoisto. Luelisäksi: "Muidenlaitteidenohjaus"(s. 80) "ipod-soittimenohjaus"(s.75) "Radionkuuntelu"(s.31) Vihje VoitvaihtoehtoisestikäyttääAV-viritinvahvistimenetulevynDISPLAY-näppäintä. Saatnäyttööntyypillisestiseuraavanlaisettiedot:... Ohjelmalähde. Kuuntelutila*1 Signaalin. formaatti*2. Näytetaajuus Tulosignaalin. resoluutio Lähtösignaalin....resoluutio *1 Ohjelmalähteentunnusnäkyytässätehdasasetuksenmukaisena,vaikkaolisitmuutanutsitä"Nimen muokkaaminen"-kohdanohjeilla(s.52). *2 Josohjelmasignaalionanaloginen,näytössä einäyformaattitietoja.pcm-signaalinosalta näytössälukeenäytetaajuus.jossignaali ondigitaalinen,muttaeipcm-muotoinen, näytössälukeesignaalinformaattijakanavamäärä. MonikanavaisenPCM-signaalinja eräidenmuidendigitaalistensignaalienosalta näytössälukeeformaatti,kanavamääräja näytetaajuus.tietoviipyynäytössänoinkolme sekuntia,jonkajälkeennäyttöasettuuaiempaantoimintatilaansa. 3 Säädääänenvoimakkuussopivaksi MASTERVOLUME-säätimellä. 4 Valitsekuuntelutilajanautiupeasta äänentoistosta! Luelisäksi: "Kuuntelutilojenkäyttö"(s.35) "Audyssey"(s.50) & Kaukoohjaimen näppäimillä 1 PainaensinRECEIVER-näppäintäja valitsesittenohjelmalähde INPUTSELECTOR-näppäimillä. 2 Käynnistäsoittimentoisto. Luelisäksi: "Muidenlaitteidenohjaus"(s.80) "ipod-soittimenohjaus"(s.75) "Radionkuuntelu"(s. 31) Näytönkirkkaudensäätö VoitsäätääAV-viritinvahvistimennäytönkirkkaudensopivaksi. PainaensinRECEIVER-näppäintäjavalitsesitten sopivakirkkauspainelemalladimmer-näppäintä. Normal(tavallinen) +MASTERVOLUME-ilmaisinpalaa Normal(tavallinen) +MASTERVOLUMEilmaisineipala Dim(himmeä) +MASTERVOLUME-ilmaisineipala Dimmer(himmeämpi) +MASTERVOLUME-ilmaisineipala 3 Säädääänenvoimakkuussopivaksi VOL / -näppäimillä. 4 Valitsekuuntelutilajanautiupeasta äänentoistosta! Luelisäksi: "Kuuntelutilojenkäyttö"(s.35) "Audyssey"(s. 50) 25 FI AV-viritinvahvistimenmykistäminen VoitmykistääAV-viritinvahvistimenäänentilapäisesti. PainaensinRECEIVER-jasittenMUTINGnäppäintä.ÄänimykistyyjaMUTING-ilmaisinalkaa vilkkuanäytössä. Home-pikavalikonkäyttö Homepikavalikonavullapääsethelpostiuseinkäyttämiisivalikoihintarvitsemattajokakertanavigoida kokovalikkopolunläpi.tässävalikossavoitmuuttaaasetuksiajatarkastellavoimassaoleviatietoja. 1 PainaensinRECEIVER-jasittenHome-näppäintä. Kuvaruutuunilmestyyseuraavavalikko. BD/DVD Audio Video Info Input Listening Mode Bass Treble Subwoofer Level Center Level Dynamic EQ Dynamic Volume 0dB Vihje LopetamykistyspainamallauudelleenMUTINGnäppäintätaisäätämällääänenvoimakkuutta. Mykistystilaloppuuautomaattisesti,joslaitat AVviritinvahvistimenkäyttötilastavalmiustilaan. Uniajastimenkäyttö UniajastinsammuttaaAV-viritinvahvistimen automaattisestihalutunajankuluttua. PainaensinRECEIVER-näppäintä.Painelesitten SLEEP-näppäintä,kunnesuniajastusonsopiva. Voitsäätääuniajastuksenvälillä9010minuuttia, 10minuutinporrastuksella. SLEEP-ilmaisinsyttyynäyttöönuniajastuksen merkiksi.valittuaikanäkyynäytössänoin5sekunninajan,jonkajälkeennäyttöasettuuaiempaan tilaansa. 2 Siirräosoitintanäppäimillä / / /. & Audio*1 (ääni) Voitmuuttaaseuraaviaasetuksia:"Bass", "Treble","SubwooferLevel","CenterLevel", "DynamicEQ","DynamicVolume", "LateNight","MusicOptimizer","Re-EQ", "Re-EQ(THX)"ja"AudioSelector". Luelisäksi: "Audyssey"(s.50) "Ääniasetustenmuuttaminen"(s.58) & Video*2 (kuva) Vihje Joshaluatperuauniajastuksen,paineleSLEEPnäppäintä,kunnesSLEEP-ilmaisinsammuu. Voittarkastaajäljelläolevanajanpainamalla SLEEP-näppäintä.

TX-NR808. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot...

TX-NR808. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot... AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR808 Käyttöohje Kytkeminen... 13 Käynnistys ja perustoiminnot... 24 Edistyneet toiminnot... 41 ipod ja muut lisälaitteet... 75 Lisäohjeita... 88 Kiitämme sinua

Lisätiedot

TX-NR708. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot...

TX-NR708. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot... AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR708 Käyttöohje Kytkeminen... 13 Käynnistys ja perustoiminnot... 24 Edistyneet toiminnot... 42 ipod ja muut lisälaitteet... 73 Lisäohjeita... 84 Kiitämme sinua

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

TX-SR308. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 37. Kytkeminen... 11. Käynnistys ja perustoiminnot... 18. Edistyneet toiminnot...

TX-SR308. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 37. Kytkeminen... 11. Käynnistys ja perustoiminnot... 18. Edistyneet toiminnot... AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 37 TX-SR308 Käyttöohje Kytkeminen... 11 Käynnistys ja perustoiminnot... 18 Edistyneet toiminnot... 28 ipod ja muut lisälaitteet... 37 Lisäohjeita... 44 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR809. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR809. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR809 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 44 Muiden.laitteiden.ohjaus... 70 Lisäohjeita... 79 Kiitämme

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

TX-NR626. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Fi-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR626. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Fi-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR626 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...21 Toisto...29 Edistyneet toiminnot...48 Muiden laitteiden

Lisätiedot

TX-NR515. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR515. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR515 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...45 Muiden laitteiden ohjaus...68

Lisätiedot

TX-SR313. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-SR313. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-SR313 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...37 Muiden laitteiden ohjaus...48

Lisätiedot

TX-NR709. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR709. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR709 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 43 Muiden.laitteiden.ohjaus... 66 Lisäohjeita... 74 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72

Lisätiedot

TX-NR414. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR414. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR414 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...19 Edistyneet toiminnot...39 Muiden laitteiden ohjaus...53

Lisätiedot

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR609 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 43 Muiden.laitteiden.ohjaus... 63 Lisäohjeita... 69 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR509. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 11. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 19

TX-NR509. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 11. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 19 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR509 Kytkeminen... 11 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 19 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 39 Muiden.laitteiden.ohjaus... 53 Lisäohjeita... 59 Kiitämme

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

(keltainen) (valkoinen) (punainen) (keltainen) (valkoinen) (punainen)

(keltainen) (valkoinen) (punainen) (keltainen) (valkoinen) (punainen) Kytkennät Antenni ISO-antenniliitin (valkoinen) (punainen) (valkoinen) (punainen) Videotuloon Audiotuloon (O/V) Audiolähtöön (O/V) Vahvistin Vahvistin Takavasen Takaoikea Etuvasen Etuoikea Vahvistin Subwooferit

Lisätiedot

Kauko-ohjauslähtö (valkoinen/ruskea) Kauko-ohj.tulo (valk./ruskea) Peruutusvalo (oranssi/valk.)

Kauko-ohjauslähtö (valkoinen/ruskea) Kauko-ohj.tulo (valk./ruskea) Peruutusvalo (oranssi/valk.) Kytkennät Antenni ISO-antenniliitin Kauko-ohjauslähtö (valkoinen/ruskea) Kauko-ohj.tulo (valk./ruskea) Peruutusvalo (oranssi/valk.) (punainen) (punainen) Rattikauko-ohjaimen kytkentäyksikköön Peruutuskameraan

Lisätiedot

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet Äänipalkki HT-ST3 Käyttöohjeet FI Sisällys Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Palkkikaiuttimen ja bassokaiuttimen yhdistäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot Äänen

Lisätiedot

Getting Started... Sisältö Connections... Alkuvalmistelut... 2 Basic Operations... Playing CDs... Playing Your ipod Kytkeminen /iphone/ipad.......

Getting Started... Sisältö Connections... Alkuvalmistelut... 2 Basic Operations... Playing CDs... Playing Your ipod Kytkeminen /iphone/ipad....... CD HiFi MINI SYSTEM SYSTEME AMPLI-TUNER CD TX-8020 CS-265 STEREOVIRITINVAHVISTIN CD Receiver (CR-265) Speakers (D-T25) KÄYTTÖOHJE Instruction Manual Getting Started... En-2 Sisältö Connections... En-14

Lisätiedot

TX-SR309. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 10. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 17

TX-SR309. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 10. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 17 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-SR309 Kytkeminen... 10 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 17 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 29 Muiden.laitteiden.ohjaus... 38 Lisäohjeita... 43 Kiitämme

Lisätiedot

Käyttöohje. AV-vahvistin

Käyttöohje. AV-vahvistin AV-vahvistin Käyttöohje Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa

Lisätiedot

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo Tuotetiedot Sisäiset tulot/lähdöt ja siltaus A1: Siltaus: - Keskikaiutin / Lisäbassovahvistin -> Vaihtaa äänen keskikaiuttimen ja lisäbassovahvistimen välillä (5.1). Lisätietoja käytöstä on ohjekirjan

Lisätiedot

(keltainen) (punainen) (valkoinen) (keltainen) (punainen) (valkoinen) OPASTE (musta) KAMERATULO (keltainen)

(keltainen) (punainen) (valkoinen) (keltainen) (punainen) (valkoinen) OPASTE (musta) KAMERATULO (keltainen) Kytkennät KAUKO-OHJ.LÄHTÖ (valk./ruskea) KAUKO-OHJ.TULO (valk./ruskea) PERUUTUSVALO (oranssi/valk.) KAMERAKYTKIN (musta) OPASTEOHJAIN (valkoinen/vihreä) (musta) (punainen) (valkoinen) (punainen) (valkoinen)

Lisätiedot

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/videovastaanotin Pikaopas SUOMI Johdanto, Kaiuttimen sijoittelu ja Liittäminen Johdanto Kiitos Harman Kardon tuotteen valitsemisesta! Tämä pikaopas sisältää kaiken

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-ST7

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-ST7 Äänipalkki Käyttöohjeet FI HT-ST7 Sisällys Asennus/Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Langattomien lähetin-vastaanotinten liittäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot

Lisätiedot

TX-SR608. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto Kytkeminen Käynnistys ja perustoiminnot Edistyneet toiminnot...

TX-SR608. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto Kytkeminen Käynnistys ja perustoiminnot Edistyneet toiminnot... AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-SR608 Käyttöohje Kytkeminen... 13 Käynnistys ja perustoiminnot... 22 Edistyneet toiminnot... 38 ipod ja muut lisälaitteet... 58 Lisäohjeita... 66 Kiitämme sinua

Lisätiedot

SPST-tyyppisen virtakytkimen kytkentäkaavio (lisävaruste)

SPST-tyyppisen virtakytkimen kytkentäkaavio (lisävaruste) SPST-tyyppisen virtakytkimen kytkentäkaavio (Asenna kytkin, jos virtalukon ACC-asento ei ole käytettävissä) IVA-W520R ACC (punainen) Virtakaapeli akulta SPST-virtakytkin Sulake (5 A) Sulake (20 A) Akku

Lisätiedot

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Tuotetiedot Kytkentä Kuvaus A 1 Välikytkin: - Keskikaiutin / Subwoofer - Linjatulo: V / O Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Jos käytetään 2-4 kaiuttimen

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

AV-vastaanotin Käyttöohje

AV-vastaanotin Käyttöohje AV-vastaanotin Käyttöohje Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa

Lisätiedot

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje C326BEE Stereovahvistin Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE

Lisätiedot

Sisältö AV-viritinvahvistin HT-R548 Käyttöohje

Sisältö AV-viritinvahvistin HT-R548 Käyttöohje AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 HT-R548 Kytkeminen... 10 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 17 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 32 Muiden.laitteiden.ohjaus... 42 Lisäohjeita... 47 Kiitämme

Lisätiedot

AVR 1650, AVR 165. Audio/videovastaanotin. Pikaopas SUOMI

AVR 1650, AVR 165. Audio/videovastaanotin. Pikaopas SUOMI Audio/videovastaanotin Pikaopas SUOMI Johdanto, Kaiuttimen sijoittelu ja Liittäminen Johdanto Kiitos harman kardon tuotteen valitsemi Tämä pikaopas sisältää kaiken tarvittavan tiedon uuden harman hardon

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

TYYn uusi videotykki - esimerkkejä

TYYn uusi videotykki - esimerkkejä TYYH 31/2014 Liite 1 TYYn uusi videotykki - esimerkkejä Gigantti Philips PicoPix PPX3407-349 Philips PicoPix on pienikokoinen ja kevyt taskukokoinen LED-videoprojektori. Saat laadukkaan kuvan missä vain

Lisätiedot

SUOMI. Erikoispiirteet. Johdanto. Lisävarusteet. Sisältö. Yleiset tiedot. Su-1. Yleiset tiedot Varotoimet... 2 Säädöt ja merkkivalot...

SUOMI. Erikoispiirteet. Johdanto. Lisävarusteet. Sisältö. Yleiset tiedot. Su-1. Yleiset tiedot Varotoimet... 2 Säädöt ja merkkivalot... Johdanto Erikoispiirteet Yleiset tiedot Kiitos tämän SHARP-laitteen ostamisesta. Jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla, lue tämä käyttöohje huolellisesti. Siinä neuvotaan SHARP-laitteen käyttössä.

Lisätiedot

RX-V677 RX-V777. AV-vahvistin

RX-V677 RX-V777. AV-vahvistin AV-vahvistin RX-V677 RX-V777 Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO V6065EA käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

SUOMI. AV-surroundvastaanotin AV Surround Receiver SR5009. Pika-aloitusopas

SUOMI. AV-surroundvastaanotin AV Surround Receiver SR5009. Pika-aloitusopas SUOMI Pika-aloitusopas AV-surroundvastaanotin AV Surround Receiver SR5009 Tervetuloa Kiitos, että valitsit Marantzin AV-vastaanottimen. Tästä oppaasta löydät ohjeet AV-vastaanottimen asennukseen askel

Lisätiedot

AV-vahvistin. Lue "Turvallisuusohjeet" huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

AV-vahvistin. Lue Turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. AV-vahvistin Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

Käyttöohje. AV-vahvistin

Käyttöohje. AV-vahvistin AV-vahvistin Käyttöohje Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa

Lisätiedot

AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot

AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot Turvallisuusohjeita Tärkeät turvallisuusohjeet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lue nämä ohjeet Säilytä nämä ohjeet Huomioi kaikki varoitukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HARMAN KARDON AVR 2650 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4122392

Käyttöoppaasi. HARMAN KARDON AVR 2650 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4122392 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

AVR 160 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

AVR 160 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA AVR 160 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Turvallisuusohjeita Tärkeät turvallisuusohjeet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lue nämä ohjeet Säilytä nämä ohjeet Huomioi kaikki varoitukset Seuraa kaikkia

Lisätiedot

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18 Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella Sisältö Johdanto... 2 TX-8050 Käyttöohje Kytkeminen... 10 Käyttö... 18 Kiitämme sinua Onkyo-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden

Lisätiedot

NR1606. AV-surroundvastaanotin AV Surround Receiver. Käyttäjän opas. Sisältö Kytkennät Toisto Asetukset Vinkkejä Liitteet

NR1606. AV-surroundvastaanotin AV Surround Receiver. Käyttäjän opas. Sisältö Kytkennät Toisto Asetukset Vinkkejä Liitteet Sisältö Kytkennät Toisto Asetukset Vinkkejä Liitteet. AV-surroundvastaanotin AV Surround Receiver NR1606 Voit tulostaa enemmän kuin yhden PDF-sivun arkille. Display Käyttäjän opas Etupaneeli Näyttö Takapaneeli

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Laitteen turvallisen ja oikean käytön varmistamiseksi lue oppaan "Lue tämä ensin" Turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen turvallisen ja oikean käytön varmistamiseksi lue oppaan Lue tämä ensin Turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Laitteen turvallisen ja oikean käytön varmistamiseksi lue oppaan "Lue tämä ensin" Turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Kaukosäätimen

Lisätiedot

T 748 AV-viritinvahvistin

T 748 AV-viritinvahvistin Käyttöohje T 748 AV-viritinvahvistin TURVALLISUUSOHJEITA MERKKIEN SELITYKSET Kolmion sisällä oleva salama varoittaa laitteen sisällä olevasta vaarallisen korkeasta jännitteestä. TURVAOHJEITA Lue nämä ohjeet

Lisätiedot

TX-NR686 Käyttöohje. Sisällysluettelo. Kytkennät. - Kaiuttimien kytkeminen. Soitto. Asetukset. Vianhaku. Liite. Lisätietoja AV-VASTAANOTIN

TX-NR686 Käyttöohje. Sisällysluettelo. Kytkennät. - Kaiuttimien kytkeminen. Soitto. Asetukset. Vianhaku. Liite. Lisätietoja AV-VASTAANOTIN AV-VASTAANOTIN TX-NR686 Käyttöohje Fi Sisällysluettelo Kytkennät - Kaiuttimien kytkeminen Soitto Asetukset Vianhaku Liite Lisätietoja»»»»»»»» Sisällysluettelo» Kytkennät» Soitto» Asetukset» Pakkauksen

Lisätiedot

AV-asennus- kaapelit ja -välijohdot.

AV-asennus- kaapelit ja -välijohdot. bedea AV-asennuskaapelit ja -välijohdot. 21.3.2014 19-napainen suojattu MultiLine-kaapeli. Ruuvaamalla päihin joko HDMI-liitin (#8714) tai HDMI-liitinpaneeli (#8713), saadaan aikaan täysiverinen High Speed

Lisätiedot

Pikaopas LX9000R. Yleistietoa. Mukanatoimitetut laitteet. Suomi

Pikaopas LX9000R. Yleistietoa. Mukanatoimitetut laitteet. Suomi 1 4 0 Suomi 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Yleistietoa Tämä pikaopas antaa laitteesta karkean yleiskuvan ja auttaa aloittamaan nopeasti perusvaiheista. Lue mukanatoimitetusta käyttöohjeesta yksityiskohtaiset tiedot.

Lisätiedot

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot Turvallisuusohjeita Tärkeät turvallisuusohjeet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lue nämä ohjeet Säilytä nämä ohjeet Huomioi kaikki varoitukset

Lisätiedot

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot Turvallisuusohjeita Tärkeät turvallisuusohjeet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lue nämä ohjeet Säilytä nämä ohjeet Huomioi kaikki varoitukset

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

AVR 1650/AVR 165. Audio/videovastaanotin. Omistajan Käsikirja SUOMI

AVR 1650/AVR 165. Audio/videovastaanotin. Omistajan Käsikirja SUOMI Audio/videovastaanotin Omistajan Käsikirja SUOMI Sisällysluettelo Johdanto 3 Toimitukseen kuuluvat lisälaitteet 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA 3 AV-vastaanottimen sijoittaminen 3 Etupanelin hallintapainikkeet

Lisätiedot

Käyttöohje Lue mukana toimitettu Turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.

Käyttöohje Lue mukana toimitettu Turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. AV-vahvistin Käyttöohje Lue mukana toimitettu Turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Suomi Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään.. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.

Lisätiedot

Kaiuttimien kytkeminen Tärkeää! Katkaise virta vahvistimesta/ vastaanottimesta ennen kytkemistä!

Kaiuttimien kytkeminen Tärkeää! Katkaise virta vahvistimesta/ vastaanottimesta ennen kytkemistä! FM 75 ANTENNA GND CD/V-CD AM AUDIO IN/OUT TV/ AUX TAPE/DCC VC 1 IN IN PAY EC IN PAY VIDEO IN/OUT VC1 MON OUT EC OUT SUOUND SPEAKES CENTE SPEAKE SYSTEM CONTO C5 FONT SPEAKES MAINS OUTETS 230V 50HZ 100W

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC SC-HTE200EG http://fi.yourpdfguides.com/dref/5806124

Käyttöoppaasi. PANASONIC SC-HTE200EG http://fi.yourpdfguides.com/dref/5806124 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD962SA/001 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982101

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD962SA/001 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982101 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-SR313

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-SR313 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VDO DAYTON CD 413 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3701439

Käyttöoppaasi. VDO DAYTON CD 413 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3701439 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

AVR 156. Audio/videovastaanotin. Pikaopas SUOMI

AVR 156. Audio/videovastaanotin. Pikaopas SUOMI Audio/videovastaanotin Pikaopas SUOMI Johdanto, Kaiuttimen sijoittelu ja Liittäminen Johdanto Kiitos harman kardon tuotteen valitsemi Tämä pikaopas sisältää kaiken tarvittavan tiedon uuden harman hardon

Lisätiedot

Phono:47k Ohms @ 200 pf, Aux (Line): 10 kohms ASB312 kaiutinjakaja 2tie stereo 25,90

Phono:47k Ohms @ 200 pf, Aux (Line): 10 kohms ASB312 kaiutinjakaja 2tie stereo 25,90 TC450 59,00 RIAA korjain 12VDC/100mA. Mahdollistaa magneettisella rasialla varustetun levysoittimen liittämisen vahvistimen/stereoiden AUX liitäntään. sisääntulo ulostulo taajuus signaali/kohina virtalähde

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

HKTS 11 Kotiteatterikaiutinjärjestelmä

HKTS 11 Kotiteatterikaiutinjärjestelmä HKTS 11 Kotiteatterikaiutinjärjestelmä OMISTAJAN KÄSIKIRJA Power for the Digital Revolution Sisältö 3 Johdanto 4 SUB-TS11-subwooferin säätimet ja liitännät 6 Kaiuttimien sijoittaminen 7 Asennusvaihtoehdot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC SC-HTB170 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5028742

Käyttöoppaasi. PANASONIC SC-HTB170 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5028742 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. AV-vastaanotin

Käyttöohje. AV-vastaanotin -vastaanotin Julkaisija: Musta Pörssi Oy Kutojantie 4 0630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat

Lisätiedot

Leddura-tuotesarja. Laser Leddura xt Lexinus Mensa. 65 inch. Smart innovation! Kun ykkösluokan innovaatiot johtavat.

Leddura-tuotesarja. Laser Leddura xt Lexinus Mensa. 65 inch. Smart innovation! Kun ykkösluokan innovaatiot johtavat. Laser Lexinus Mensa Leddura-tuotesarja Kun ykkösluokan innovaatiot johtavat. Ammattimainen ja interaktiivinen kosketusnäyttö. Kokemus lisää tuotettavuutta, edesauttaa yhteistyötä ja tarjoaa tehokkaita

Lisätiedot

TX-8030. Sisältö. Stereoviritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 9. Käyttö... 17

TX-8030. Sisältö. Stereoviritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 9. Käyttö... 17 Stereoviritinvahvistin TX-8030 Sisältö Johdanto... 2 Käyttöohje Kytkeminen... 9 Käyttö... 17 Kiitämme sinua Onkyo-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä. Käyttöohjeiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HARMAN KARDON AVR 132 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1252983

Käyttöoppaasi. HARMAN KARDON AVR 132 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1252983 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

CR70137 1 m CR70138 2 m CR70139 3 m CR70140 5 m CR70141 7,5 m CR70142 10 m CR70143 15 m CR70144 20 m. CR70312 1 m CR70314 2 m CR70315 3 m CR70316 5 m

CR70137 1 m CR70138 2 m CR70139 3 m CR70140 5 m CR70141 7,5 m CR70142 10 m CR70143 15 m CR70144 20 m. CR70312 1 m CR70314 2 m CR70315 3 m CR70316 5 m HDMI - DVI Clicktronic välijohdot Clicktronic in viimeisimmän sukupolven The Casual Series välikaapelit tarjoavat kokemuksen täydellisestä kuvanlaadusta ja dynaamisesta äänestä. Vieläpä erittäin kukkaroystävälliseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

YSP-4300 YSP-3300 [YSP-CU3300 + NS-WSW160] [YSP-CU4300 + NS-WSW160] Digital Sound Projector TM KÄYTTÖOHJE

YSP-4300 YSP-3300 [YSP-CU3300 + NS-WSW160] [YSP-CU4300 + NS-WSW160] Digital Sound Projector TM KÄYTTÖOHJE YSP-4300 [YSP-CU4300 + NS-WSW60] YSP-3300 [YSP-CU3300 + NS-WSW60] Digital Sound Projector TM KÄYTTÖOHJE Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER VSX-S510-K http://fi.yourpdfguides.com/dref/5599226

Käyttöoppaasi. PIONEER VSX-S510-K http://fi.yourpdfguides.com/dref/5599226 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

YAS-101 SOUNDBAR-KAIUTIN KÄYTTÖOHJE

YAS-101 SOUNDBAR-KAIUTIN KÄYTTÖOHJE G SOUNDBAR-KAIUTIN YAS-101 KÄYTTÖOHJE Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

AVR 3650, AVR 365 AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver

AVR 3650, AVR 365 AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver 3650, AVR 365 AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver Omistajan Käsikirja SUOMI Johdanto 3 Mukana tulevat lisälaitteet 3 TÄRKEITÄ TURvallisuustietoJA 3 Vastaanottimen sijoittaminen 3 Etupanelin hallintapainikkeet

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY STR-DA5500ES http://fi.yourpdfguides.com/dref/2844233

Käyttöoppaasi. SONY STR-DA5500ES http://fi.yourpdfguides.com/dref/2844233 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome. Kysy. Philipsiltä HTL2153B.

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome. Kysy. Philipsiltä HTL2153B. Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome Kysy Philipsiltä HTL2153B Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 Ohje ja tuki 2 Turvallisuus 2 Tuotteen huolto

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Tu r va l l i s u u s Lue tämä käyttöohje Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja

Lisätiedot

SUOMI. Su-1. Johdanto. Erikoispiirteet. Sisältö. Lisävarusteet. Yleiset tiedot. Yleiset tiedot Varotoimet... 2 Säädöt ja merkkivalot...

SUOMI. Su-1. Johdanto. Erikoispiirteet. Sisältö. Lisävarusteet. Yleiset tiedot. Yleiset tiedot Varotoimet... 2 Säädöt ja merkkivalot... Johdanto Erikoispiirteet Yleiset tiedot Kiitos tämän SHARP-laitteen ostamisesta. Jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla, lue tämä käyttöohje huolellisesti. Siinä neuvotaan SHARP-laitteen käyttö.

Lisätiedot

Monikanavainen AV-vahvistin

Monikanavainen AV-vahvistin 4-266-497-11(2) (FI) Monikanavainen AV-vahvistin Käyttöohjeet STR-DH820 2011 Sony Corporation VAROITUS Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tulipalon

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG HW-C450 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2594896

Käyttöoppaasi. SAMSUNG HW-C450 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2594896 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-287-969-11(2) (FI) Multi Channel AV Receiver Käyttöohjeet STR-DA3700ES 4 VAROITUS Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla

Lisätiedot

M2A.1000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it

M2A.1000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it M2A.000 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 2 Ω 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 7 6 8 RCA-tuloliitäntä matalatasoiselle signaalille Kaiutintasoinen

Lisätiedot

2-635-893-91(3) DVD Recorder. Käyttöohjeet RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation

2-635-893-91(3) DVD Recorder. Käyttöohjeet RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation 2-635-893-91(3) DVD Recorder Käyttöohjeet RDR-HX1010 2005 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu

Lisätiedot

AVR 260 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

AVR 260 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA AVR 260 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Sisältö 3 Turvallisuusohjeita 4 Johdanto 6 Etulevyn säätimet 8 Takalevyn liitännät 11 Kauko-ohjaimen toiminnot 13 Asennus ja kytkennät 13 Audiolaitteiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY STR-DA2400ES http://fi.yourpdfguides.com/dref/2843291

Käyttöoppaasi. SONY STR-DA2400ES http://fi.yourpdfguides.com/dref/2843291 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot