CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut Kytkeminen...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen..."

Transkriptio

1 Alkuvalmistelut... 2 Stereojärjestelmä Kytkeminen CS-245 CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Käyttöohje Perustoiminnot CD-levyjen.toisto ipod/iphone-toisto Radion.kuunteleminen USB-flash-muistin.toisto...29 Kiitämme sinua Onkyo-stereojärjestelmän hankkimisesta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä ja käyttöä. Näiden ohjeiden avulla saat täyden hyödyn uuden Onkyo-stereojärjestelmäsi monipuolisista ominaisuuksia ja pääset nauttimaan ensiluokkaisesta äänentoistosta. Säilytä ohjeet kätevässä paikassa myöhempää käyttöä varten. Kello.ja.ajastin Lisäohjeita FI 1 FI

2 VARoiTUS: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KoSTEALLE ILmALLE, SILLÄ SIITÄ SAATTAA AIHEuTuA TuLIPALo TAI SÄHKöISKu. HUomioi: ÄLÄ AVAA LAITTEEN KoTELoA, JoTTA VÄLTÄT SÄHKöISKuN VAArAN. LAITTEEN SISÄLLÄ EI ole KÄyTTÄJÄN HuoLLETTAVIA osia. HuoLLoN SAA TEHDÄ VAIN VALTuuTETTu HuoLToPALVELu. WArNING risk of ELECTrIC SHoCK Do NoT open VAroITuS SÄHKöISKuN VAArA ÄLÄ AVAA LAITEKoTELoA Tasasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet saattavat olla niin voimakkaita, että ne voivat aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Tasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Tärkeitä.turvaohjeita 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. 7. Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan antamia asennusohjeita. 8. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämminilmaventtiilien, uunien, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyyteen. 9. Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. Suojamaadoitusta ei saa ohittaa. Pyydä tarvittaessa valtuutettua asennuspalvelua varmistamaan pistorasian sopivuus. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen mukana myytäviä jalustoja tai kannattamia. Jos sijoitat laitteen liikuteltavalle alustalle, noudata ehdotonta varovaisuutta siirtojen Siirrä PORTABLE paketteja CART WARNING varoen S3125A aikana. Putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja. 13. Irrota laite järjestelmästä ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi. 14. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalilla tavalla tai se on pudonnut. 15 Huollontarve Irrota laite pistorasiasta ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa: A. laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, B. laitteen sisään on joutunut esine tai nestettä, C. laite on kastunut esimerkiksi sateessa, D. laite ei toimi normaalisti, vaikka noudatat kaikkia käyttöohjeita. Säädä vain käyttöohjeessa neuvottuja asetuksia. Asetusten virheellinen muuttaminen voi aiheuttaa vauriota, ja laitteen palauttaminen alkuperäiseen toimivaan tilaan saattaa vaatia valtuutetun asentajan tekemiä suuria korjaustöitä. E. laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollain muulla tavalla, F. laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. 16. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Älä sijoita kynttilää tai muuta palavaa esinettä laitteen päälle. 17. Akut ja paristot Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettuja akkuja tai paristoja. 18. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 20 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 10 cm laitteen taakse. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 10 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois. 2 FI

3 Varotoimenpiteitä 1.. Tallenteiden.tekijänoikeus: Tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa ei saa kopioida muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön ilman oikeudenomistajan lupaa. 2.. Sulake: Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen sisällä olevaa sulaketta. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys onkyo-kaupiaaseen. 3.. Hoito: Puhdista laite säänöllisesti pehmeällä pyyhkeellä. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Kuivaa laite heti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, ohenteita, alkoholia tai muita liuotteita, sillä ne voivat viottaa laitteen pintaa ja kotelon merkintöjä. 4.. Virta. VARoiTUS LuE SEurAAVAT ohjeet HuoLELLISESTI ENNENKuIN KyTKET LAITTEEN SÄHKöVErKKooN ENSImmÄISEN KErrAN. Sähköverkon jännite riippuu maasta, jossa laitetta käytetään. Varmista, että laitteen takalevyssä oleva merkintä vastaa sähköverkon jännitettä (AC 230 V, 50 Hz). Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista, että pääset helposti tarttumaan pistotulppaan. [PoWEr]-näppäimellä tai [PoWEr]- ja [on/standby]-näppäimellä varustetut laitteet: yhteys sähköverkkoon ei katkea kokonaan, vaikka katkaiset virran [PoWEr]-näppäimellä. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. Vain [on/standby]-näppäimellä varustetut laitteet: yhteys sähköverkkoon ei katkea kokonaan, kun asetat laitteen valmiustilaan [on/standby]- näppäimellä. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. 5.. Kuulovaurion.estäminen Huomioi Kuulokkeiden liian voimakas äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion. 6.. Paristojen.ja.akkujen.kuumeneminen Varoitus Älä altista paristoja tai akkuja voimakkaalle auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. 7.. Älä.kosketa.laitetta.märillä.käsillä:. Älä käsittele laitetta tai virtajohtoa märillä tai kosteilla käsillä. Jos vettä tai muuta nestettä joutuu laitteen sisään, vie se valtuutettuun onkyo-huoltoon tarkastettavaksi. 8.. Käsittely Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä myyntipakauksessa. Älä jätä kumisia tai muovisia esineitä laitteen päälle pitkäksi ajasi, jotta ne eivät jätä jälkiä kotelon pintaan. Kansi ja takalevy kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. Se on normaali ilmiö. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, se ei välttämättä toimi halutulla tavalla seuraavalla käyttökerralla. Siksi laitetta kannattaa käyttää aika ajoin. Kun lopetat kuuntelun, poista levy soittimesta ja katkaise laitteen virta. 9.. Laitteen.asentaminen Asenna laite paikkaan, jossa on hyvä ilmankierto. Varmista jäähdytysilman esteetön kierto laitteen ympärillä etenkin silloin, jos sijoitat sen laitekaappiin. riittämätön ilmankierto voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja toimintahäiriön. Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle tai muille lämmönlähteille, sillä ylikuumeneminen lyhentää optisen lukupään käyttöikää. Älä sijoita laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Estä esimerkiksi kaiuttimien aiheuttama värinä. Älä sijoita laitetta kaiuttimien päälle tai aivan niiden yläpuolelle. Asenna laite vaakatasoon. Älä asenna laitetta kyljelleen tai kaltevalle pinnalle, sillä siitä voi aiheutua toimintahäiriö. Television, radion tai videonauhurin viereen sijoitettu laite saattaa vaikuttaa kuvan tai äänen laatuun. Siirrä laitteet tarvittaessa kauemmas toisistaan. 10..Kosteuden.tiivistyminen Kosteus saattaa viottaa tätä laitetta. Lue seuraavat ohjeet huolella: optinen lukupää on yksi laitteen tärkeimmistä osista. Siihen saattaa tiivistyä kosteutta. Kosteutta saattaa tiivistyä seuraavissa tilanteissa: - Laite siirretään kylmästä lämpimään paikkaan. - Lämmitin käynnistetään tai ilmastointilaitteen kylmä ilmavirta kohdistuu laitteeseen. - Laite siirretään kesällä ilmastoidusta huoneesta kuumaan ja kosteaan paikkaan. - Laitetta käytetään kosteassa paikassa. Älä käytä laitetta paikassa, jossa se altistuu kosteudelle. Epäsopivat olosuhteet voivat viottaa levyjä ja laitteen osia. Jos laitteeseen tiivistyy kosteutta, poista levy ja jätä laite päälle kahdeksi tai kolmeksi tunniksi. Sinä aikana laite lämpenee ja kosteus haihtuu. Tässä laitteessa on CLASS 1 LASEr ProDuCT -luokan puolijohdelaserjärjestelmä. Noudata huolellisesti kaikkia ohjeita. Jos havaitset toimintahäiriön tai muita pulmia, ota yhteys laitteen myyjään. Älä avaa laitekoteloa, jotta et altistu laser-säteelle. VARoiTUS: AVATuSTA LAITTEESTA LÄHTEE CLASS 1m -LuoKAN NÄKyVÄÄ JA NÄKymÄTöNTÄ LASEr-SÄTEILyÄ. ÄLÄ KATSo SuorAAN LAITTEEN optisiin osiin. 3 FI

4 Varotoimenpiteitä Jatkoa LAITTEEN ToImINTA PEruSTuu LASEr-SÄTEESEEN. ohjeiden VASTAINEN KÄyTTö TAI SÄÄTö VoI ALTISTAA HENKILöN VAArALLISELLE SÄTEILyLLE. Laitteen takalevyssä on oheisen kuvan mukainen varoitusmerkki. 1. Tämän CLASS 1 LASEr ProDuCT -luokituksen mukaisen laitteen sisällä hyödynnetään laser-järjestelmää. 2. Älä avaa laitekoteloa, jotta et altistu laser-säteelle. Laitteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Euroopassa.käytettävät.mallit Vaatimustenmukaisuusvakuutus onkyo EuroPE ELECTroNICS GmBH LIEGNITzErSTrASSE 6, GroEBENzELL, GErmANy Vakuutamme, että tässä käyttöohjeessa kuvattu onkyo-tuote täyttää asiaan liittyvät tekniset normit kuten EN60065, EN55013, EN55020 ja EN , GroEBENzELL, GErmANy onkyo EuroPE ELECTroNICS GmbH Ennen uusien kaiuttimien käyttöä Asenna kaiuttimet tukevalle ja tasaiselle alustalle. Jos alusta on kalteva tai hutera, kaiuttimet voivat pudota aiheuttaen vahinkoa. Samalla niiden äänenlaatu voi huonontua. Kaiuttimien lähellä ei saa olla vettä tai muuta nestettä. Kaiuttimiin joutuva neste voi rikkoa esimerkiksi basso- ja diskanttielementin. Älä käsittele kaiuttimia märillä tai kosteilla käsillä. Kaiuttimien käytössä huomioitavaa Kaiuttimet sietävät teknisissä tiedoissa mainittua tehoa, kunhan ohjelmana on normaali musiikki. Jos kaiuttimeen syötetään esimerkiksi seuraavan tyyppistä epäsopivaa signaalia, puhekelan liian suuri sähkövirta voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja johtimen rikkoutumisen, vaikka signaalin kokonaisteho olisi sallituissa lukemissa: 1. Fm-radioasemien väleissä ilmenevä kohina. 2. Kasetin pikakelauksesta aiheutuva äänisignaali. 3. ulkoisen oskillaattorin, soittimen tai muun signaalilähteen hyvin korkea ääni. 4. Vahvistimen oskillaatiosta aiheutuva häiriösignaali. 5. Testi-CD-levyn epäsopiva signaali tms. 6. Audiokaapeleiden kiinnittämisestä tai irrottamisesta aiheutuva jysähdys tai naksahdus. (Katkaise vahvistimen virta aina ennen johtojen kytkemistä tai irrottamista). 7. mikrofonin kiertoilmiö. Kaiuttimissa on tehokkaat magneetit. Älä laita ruuvimeisseliä tai muuta metalliesinettä aivan kaiuttimen viereen, jotta magneetti ei vedä sitä puoleensa eiheuttaen esimerkiksi diskanttielementin rikkoutumisen tai muun vahingon. 4 FI Kaiuttimien käyttö television tai tietokoneen lähellä ulkoinen magneettikenttä voi vaikuttaa television ja tietokonenäytön kuvaan. Siksi liian lähellä olevat tavalliset kaiuttimet voivat aiheuttaa kuvaan värivirheitä tai vääristymiä. Tämän ilmiön estämiseksi näissä kaiuttimissa on sisäinen magneettisuojaus. Siitäkin huolimatta joissain tilanteissa näyttöön saattaa aiheutua värivirheitä. Jos ongelmia ilmenee, katkaise television tai näytön virta, odota noin minuuttia ja kytke virta sitten uudestaan. Tämä tavallisesti aktivoi degaussingtoiminnon, joka neutraloi näytön magneettikentän ja poistaa samalla kuvan värivääristymät. Jos ongelma ei poistu, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta tai näytöstä. Huomioi, että värivirhe voi johtua myös muusta lähellä olevasta magneetista tai demagnetointilaitteesta. Television tai näytön sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa sen, että kaiuttimista kuuluu kohinaa, vaikka vahvistin olisi pois päältä. Jos näin käy, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta tai näytöstä.

5 Pakkauksen sisältö Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat: Cr-245 Kaiuttimet (D-T05) Kaiutinkaapelit Kauko-ohjain (rc-823s) 8 Jalkaa Fm-antenni sisäkäyttöön Virtajohto (Litintyyppi riippuu hankintamaasta). * Tuoteluetteloissa ja pakkauksissa tuotetunnuksen lopussa oleva kirjain viittaa väriin. Tekniset ominaisuudet ja toiminnot ovat samat väristä riippumatta. 5 FI

6 ominaisuudet Yleistä CD-soittimella, radiolla ja ipod/iphone* 1 -telakalla varustettu äänentoistojärjestelmä Super Bass (S.Bass) -toiminto syventää bassontoistoa Basson ja diskantin säätimet Linjatasoinen tuloliitäntä erillistä soitinta varten AuDIo out (SuBWooFEr) -lähtö erillistä subwooferia varten VIDEo out -lähtö syöttää ipodin/iphonen videosignaalin eteenpäin Kuulokeliitäntä Näytön himmennys Kaiuttimet Tyylikäs kaiutinkotelo Kaksitierakenne, bassorefleksikotelo ipod Digitaalinen liitäntä ipodia/iphonea varten* 2 ipodin/iphonen ohjaus kauko-ohjaimella yhteensopivuus: ipod touch (1., 2., 3., ja 4. sukupolvi), ipod classic, ipod nano (2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi), iphone 4, iphone 3 GS, iphone 3 G ja iphone *1. iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod shuffle ja ipod touch ovat yhdysvalloissa ja muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. made for ipod ja made for iphone tarkoittavat, että laite on suunniteltu kytkettäväksi ipodiin tai iphoneen. Valmistaja on varmistanut, että laite täyttää Apple-yrityksen asettamat laatuvaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusmääräysten tai muiden säädösten mukaisuudesta. Tämän laitteen käyttö ipodin tai iphonen kanssa saattaa häiritä langattomia toimintoja. *2 ipodin/iphonen käyttö edellyttää, että se laitetaan suoraan CD-viritinvahvistimen ylälevyssä olevaan ipod/iphone-telakkaan. *3 Toiminnon käytettävyys riippuu ipodin/iphonen mallista ja ohjelmistosta. Radio Fm-viritin 30 Fm-pikavalintaa rds (radio Data System) -järjestelmä Fm-asemien automaattinen tallennus pikavalintoihin CD-soitin Audio-CD-levyt ja mp3-tiedostoja sisältävät CD-levyt (CD-r ja CD-rW) Satunnaistoisto Kaksi jatkuvan toiston tilaa (yksi kappale tai kaikki kappaleet) USB-flash-muisti mp3-tiedostojen toisto usb-flash-muistista Ajastin ja kello ohjelmoitava ajastin uniajastin ipodin/iphonen herätystoiminto kytkee viritinvahvistimen virran päälle ja ohjelmalähteeksi valikoituu samalla ipod/iphone* 3 6 FI

7 Sisällysluettelo Tärkeitä.turvaohjeita... 2 Varotoimenpiteitä... 3 Pakkauksen.sisältö... 5 ominaisuudet... 6 CD-viritinvahvistimen.osat... 8 ylä- ja etulevy... 8 Näyttö... 9 Takalevy... 9 Kauko-ohjain CD-viritinvahvistimen.käytön.valmistelu Jalkojen kiinnittäminen kaiuttimiin Kauko-ohjaimen käyttö Pariston vaihtaminen Tietoa.levyistä.(Audio.CD.ja.mP3). ja.usb-flash-muistista.(mp3) Fm-antennin.kytkeminen Kaiuttimien.kytkeminen muiden.laitteiden.kytkeminen Aktiivisen subwooferin kytkeminen Audio-ohjelmalähteen kytkeminen Television kytkeminen Virtajohdon kytkeminen Perustoiminnot CD-viritinvahvistimen virran kytkeminen päälle ohjelmalähteen valitseminen Äänenvoimakkuuden säätäminen CD-viritinvahvistimen mykistäminen nopeasti (vain kauko-ohjaimella) Kuulokkeiden käyttö Basson ja diskantin säätäminen (vain kauko-ohjaimella) Super Bass -toiminnon käyttö (vain kauko-ohjaimella) Näytön kirkkauden säätäminen (vain kauko-ohjaimella) CD-soittimen.toisto CD-viritinvahvistimen käyttö Kauko-ohjaimen käyttö CD-levyn tietojen näyttö mp3-tiedostojen valinta mp3-tietojen näyttö Satunnaistoisto Jatkuva toisto ipod/iphone-toisto ipod-telakkasovittimen asentaminen ylälevyn näppäimien käyttö Kauko-ohjaimen käyttö Navigointi ipodin valikoissa kauko-ohjainta käyttäen ipodin/iphonen videoiden toisto Radion.kuunteleminen Fm-radioaseman virittäminen Fm-radioasemien tallentaminen pikavalintoihin automaattisesti (Auto Preset) Fm-radioasemien tallentaminen pikavalintoihin manuaalisesti radioasemien pikavalinta rds-tietojen tarkastelu (vain kauko-ohjaimella) radioaseman poistaminen pikavalinnasta USB-flash-muistin.toisto Kellon.asetukset Kellon säätäminen Ajastimen.käyttö Ajastimen ohjelmointi (Timer) Ajastimen kytkeminen päälle ja pois uniajastimen käyttö (Sleep Timer) Ajastus ipodin/iphonen herätyskellotoiminnon avulla ongelmatilanteen.ratkaisu Tekniset.tiedot FI

8 CD-viritinvahvistimen osat ylälevy ja etulevy a b Ylälevy c d e f g h i Etulevy j k l m n o Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1. ipod/iphone-telakka.(24) 2. Telakan.suojakansi.(24) 3..oN/STANDBY-näppäin.(17,.31,.33,.34) 4. input-näppäin.(17,.24,.25,.26,.27,.29) 5. [ ]./.PRESET.[ ].-näppäin.(19,.24,.27) 6. [ ]./.PRESET.[ ].-näppäin.(19,.24,.27) 7. [ ]-näppäin.(19,.24,.34) 8. [ / ]-näppäin.(19,.29) 9. VoLUmE.[ ]/[+].-näppäimet.(17,.25) 10. Kuulokeliitäntä.(17) 11. USB-liitäntä.(29) 12. Näyttö 13. Levykelkka.(19) 14. Kauko-ohjausanturi.(11) 15. [ ]-näppäin.(19) 8 FI

9 CD-viritinvahvistimen osat Jatkoa Näyttö a b c ˆˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆˆ 8 9 j k l m n 1. SLEEP-ilmaisin (uniajastin) 2. Toiston. ja.taukotilan. ilmaisimet 3. USB-ilmaisin 4. FoLDER-ilmaisin (kansio) 5. S.BASS-ilmaisin 6. muting-ilmaisin (mykistys) 7. Toistotilan.ilmaisimet 8. TimER-ilmaisimet (ajastin) 9. Viritystavan.ilmaisimet 10. RDS-ilmaisin 11. FiLE-ilmaisin (tiedosto) 12. TRACK-ilmaisin (kappale) 13. Tekstikenttä 14. DiSC-,.ToTAL-.ja.REmAiN-ilmaisimet.. (levy, kaikki, jäljellä) Takalevy a b c d e f 1. Fm-antenniliitäntä 2. LiNE.iN.-tulo 3. ViDEo.oUT.-lähtö 4. AUDio.oUT.(SUBWooFER).-lähtö 5. SPEAKERS-kaiutinlähdöt 6. AC.iNLET.-virtaliitäntä Lue kytkemisohjeet sivuilta FI

10 CD-viritinvahvistimen osat Jatkoa Kauko-ohjain a b c m n d e f g h i j k l o p q r s t Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1. CLoCK.CALL.-näppäin.(30) 2. muting-näppäin.(17) 3. TimER-näppäin.(30,.31,.32) 4. ohjelmalähdevalitsimet.(17) 5. Lopetus.[ ].(20,.25). Toisto/Tauko.[ /. ].(20,.21,.22,.25,.29). [ ]/[ ],.PRESET.[ ]/[ ].(20,.25,.27). [ ]/[ ],.TUNiNG.[ ]/[ ].(20,.25,.26) 6. VoLUmE.[ ]/[+].-näppäimet.(17) 7. menu-näppäin.(25) 8. Nuolinäppäimet.[ ]/[ ]/[ ]/[ ].ja.. ENTER-näppäin 9. mode-näppäin.(21,.25,.26) 10. DimmER-näppäin.(18) 11. SHUFFLE-näppäin.(22,.25) 12. PLAYLiST.[ ]/[ ].-näppäimet.(25) 13..-näppäin.(17,.31,.33) 14. SLEEP-näppäin.(32) 15. PRESET.mEmoRY.-näppäin.(26,.27) 16. TREBLE/BASS-näppäimet.(18) 17. S.BASS-näppäin.(18) 18. CLEAR-näppäin.(18,.22,.28) 19. REPEAT-näppäin.(23) 20. DiSPLAY-näppäin.(20,.22,.28,.30,.32) 10 FI

11 CD-viritinvahvistimen käytön valmistelu Jalkojen kiinnittäminen kaiuttimiin Voit parantaa äänenlaatua kiinnittämällä kaiuttimien pohjiin pakkaukseen kuuluva jalat. Ne nostavat kaiuttimet irti alustasta pienentäen siten kosketuspintaa. Lisäksi jalat pitävät kaiuttimet vakaasti paikoillaan ja estävät mahdollisen liukumisen. Pariston vaihtaminen Käytä vain oikean tyyppistä paristoa (Cr2025). Työnnä ohut tikku tai muu kapeakärkinen esine koloon ja vedä paristonpidin auki nuolen osoittamaan suuntaan. Jalat Takalevy Pohja Positiivinen napa (+) D-T05 Kauko-ohjaimen käyttö Poista muovikieleke ennen kauko-ohjaimen käyttöä. Suuntaa kauko-ohjain viritinvahvistimen etulevyssä olevaan kauko-ohjausanturiin kuvan mukaisesti. Kauko-ohjausanturi CR-245 Jos kauko-ohjain ei toimi kunnolla, vaihda paristo uuteen. Poista paristo kotelosta, jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan. Siten vältät pariston vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat viat. Hävitä käytetty paristo asianmukaisesti mahdollisimman pian, jotta vältät sen vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat vahingot. Varoitus: Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa purkautua räjähdyksenomaisesti. Käytä kauko-ohjaimessa vain oikean tyyppistä paristoa Noin 5 m 11 FI

12 Tietoa levyistä (Audio CD ja mp3) ja usb-flash-muistista (mp3) Toistettavuuteen liittyviä huomioita Voit toistaa tällä soittimella CD-levyjä, joissa on jokin seuraavista tunnuksista. Käytä vain audiokäyttöön tarkoitettuja levyjä. Älä käytä esimerkiksi tietokoneeseen tarkoitettuja CD-rom-levyjä, sillä haitallinen kohina saattaa rikkoa viritinvahvistimen. * Voit käyttää CD-r- ja CD-rW-levyjä. Huomioi, että levyn ominaisuudet, naarmut, lika tai tallennuntapa voivat estää toiston. CD-tallentimella tehty levy pitää finalisoida ennenkuin sitä voi toistaa tällä soittimella. Älä käytä erikoisen muotoisia levyjä (sydän, kahdeksankulmio tms.). Epäsopiva levy voi jumiutua ja rikkoa CD-soittimen. Kopiosuojatut CD-levyt Kopioinninestotoiminnolla varustettu CD-levy ei välttämättä täytä virallisia CD-normeja. Sellaisia erikoislevyjä ei voi toistaa tällä CD-soittimella. MP3-tiedostoja sisältävät levyt Voit toistaa CD-r/CD-rW-levyjä, joihin on tallennettu mp3-tiedostoja. Käytä levyjä, joiden tallennuksessa on käytetty ISo9660 Level 2 -tiedostojärjestelmää. (Hakemistotasoja voi olla kahdeksan, kuten ISo9660 Level 1 -normissa). HFS-tiedostojärjestelmän mukaan tallennetut levyt eivät ole yhteensopivia. Levy pitää finalisoida ennenkuin sitä voi toistaa tällä soittimella. mp3-tiedoston tiedostopäätteenä pitää olla.mp3 tai.mp3. Soitin tukee tiedostoja, joiden formaatti on mpeg 1 Audio Layer 3, näytetaajuus 32/44,1/48 khz ja tiedonsiirtonopeus (CBr) kb/s. CD-levyllä voi olla 299 kansiota. yhdessä kansiossa voi olla 648 tiedostoa. Toisto USB-flash-muistista Voit toistaa usb-muistiin tallennettuja mp3-tiedostoja tämän järjestelmän kautta. usb-flash-muisti pitää alustaa FAT16- tai FAT32-formaatin mukaisesti. mp3-tiedoston tiedostopäätteenä pitää olla.mp3 tai.mp3. Soitin tukee tiedostoja, joiden formaatti on mpeg 1 Audio Layer 3, näytetaajuus 32/44,1/48 khz ja tiedonsiirtonopeus (CBr) kb/s. usb-muistissa voi olla 299 kansiota. yhdessä kansiossa voi olla 648 tiedostoa. Tallentimella tai tietokoneella poltetut levyt eivät välttämättä ole yhteensopivia. (Esimerkiksi levyn ominaisuudet, viallisuus, lika, soittimen lukupään lika tai tiivistynyt kosteus voivat estää toiston). Tietokoneella poltetun levyn yhteensopivuus riippuu esimerkiksi tallennusohjelmistosta. Tallenna levy yhteensopivassa formaatissa. (Tutustu tallennusohjelmiston ja -laitteiston omiin käyttöohjeisiin. Levyn toisto voi estyä, jos sen tallennuskapasiteetti on riittämätön. Levyjen käsittely Tartu levyn reunoihin ja tarvittaessa keskireikään. Älä koske levyn toistopintaan. (Toistopinnalla ei ole etikettiä tai muita merkintöjä). Etikettipuoli (painettuja merkintöjä) Toistopuoli Älä kiinnitä paperia tai tarroja äläkä kirjoita mitään levyn kumpaankaan pintaan. Älä naarmuta tai muuten vahingoita levyä. Vuokralevyjen käytössä huomioitavaa Älä käytä levyjä, joissa on suojakelmun jäänteitä, repsottavia etikettejä tai koristetarroja. Tällaiset levyt voivat juuttua CD-soittimeen ja viottaa sitä. 12 FI

13 Tietoa levyistä (Audio CD ja mp3) ja usb-flash-muistista (mp3) Jatkoa Etikettitulostukseen soveltuvien levyjen käytössä huomioitavaa Älä jätä CD-soittimeen pitkäksi ajaksi sellaista CD-r/CD-rW-levyä, jossa on mustesuihkutulostimella tehty etiketti. Sellainen levy voi juuttua soittimeen ja aiheuttaa laitevian. Kun lopetat toiston, poista levy CD-soittimesta ja laita se säilytyskoteloonsa. Juuri tulostettu levy voi tarttua helposti kiinni, joten älä laita sitä soimaan heti valmistuksen jälkeen. Levyjen hoito Jos levy on likainen, soitin ei pysty toistamaan sitä kunnolla, jolloin äänenlaatu saattaa olla huono. Pyyhi sormenjäljet ja pöly varovasti pois pehmeällä kankaalla. Suuntaa kevyet pyyhkäisyt keskeltä reunoja kohti. Pinttyneitä tahroja varten voit kostuttaa kankaan vedellä. Kuivaa levy lopuksi kuivalla liinalla. Älä käytä esimerkiksi vinyylilevyille tarkoitettuja puhdistussuihkeita tai staattista sähköä poistavia aineita. Älä käytä puhdistuksessa bensiiniä, ohenteita tai muita liuotinaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyn pintaa. 13 FI

14 Fm-antennin kytkeminen Kytke pakkaukseen kuuluva Fm-antenni seuraavalla tavalla. Viritinvahvistin ei vastaanota radiolähetyksiä ilman kunnon antennisignaalia, joten radion kuunteleminen edellyttää antennin kytkemistä. Työnnä liitin kokonaan paikoilleen Kun viritinvahvistin on käyttövalmis, avaa radio, viritä haluttu asema ja suuntaa antenni siten, että vastaanotto onnistuu mahdollisimman hyvin. Vihje: Jos sisäkäyttöön tarkoitettu Fm-vakioantenni ei riitä hyvään vastaanottoon, käytä talon Fm-ulkoantennia. Kaiuttimien kytkeminen Oikea kaiutin Kaiutinkaapelit Viritinvahvistin Vasen kaiutin Punaisella merkitty johto Kytke oikea kaiutin CD-viritinvahvistimen SPEAKErS r -kaiutinlähtöön ja vasen kaiutin SPEAKErS L -kaiutinlähtöön. Kiinnitä erityistä huomiota kaiutinliitäntöjen napaisuuteen. Kytke siis vahvistimen positiivinen (+) liitin kaiuttimen positiiviseen liittimeen ja negatiivinen ( ) negatiiviseen. Väärä napaisuus aiheuttaa signaaliin vaihevirheen, jolloin ääni kuulostaa epäselvältä ja ponnettomalta. Kytke punaiset kaiutinjohdot positiiviisiin (+) liittimiin. Kytke järjestelmään vain pakkaukseen kuuluvat kaiuttimet (D-T05). Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista, jotka syntyvät muiden kaiuttimien käytöstä. Älä kytke kumpaakin kaiutinta samaan kaiutinlähtöön (L tai r). Vastaavasti yhteen kaiuttimeen saa kytkeä vain toisen kaiutinlähdön liittimet. Poista esileikattu eristevaippa johtimen päästä ja kierrä paljaat johdinsäikeet tiiviiksi nipuksi. Paina kaiutinliittimen kielekettä, työnnä johdin avautuneeseen reikään ja vapauta kieleke, jotta johdin lukittuu paikoilleen. Varmista, että liitin kiristyy paljaaseen johtimeen eikä sen eristevaippaan. Älä aiheuta oikosulkua positiivisen ja negatiivisen johtimen välille, jotta viritinvahvistin tai kaiuttimet eivät rikkoudu. 14 FI R

15 muiden laitteiden kytkeminen VIDEO IN Viritinvahvistin Analoginen audiokaapeli (RCA) Televisio, projektori tms. Aktiivinen subwoofer Pistorasiaan Kasettidekki tms. (Virtajohdon liitintyyppi riippuu hankintamaasta) Kytkemisessä huomioitavaa Lue järjestelmän kaikkien laitteiden käyttöohjeet ennen kytkentöjen tekemistä. Älä kytke virtajohtoa ennenkuin olet tehnyt ja tarkastanut kaikki muut kytkennät. Liittimien värikoodit rca-audioliittimet on yleensä merkitty punaisella ja valkoisella värillä. Kytke rca-kaapelin punainen liitin oikeaan audiokanavaan (se on tyypillisesti merkitty kirjaimella r ) ja valkoinen liitin vasempaan audiokanavan (se on tyypillisesti merkitty kirjaimella L ). Kytke liittimet huolellisesti varmistaaksesi hyvän kontaktin. (Huono kontakti aiheuttaa hurinaa ja toimintahäiriöitä). Oikein! Väärin! Älä laita viritinvahvistimen päälle mitään, jotta jäähdytysilma pääsee vapaasti kiertämään. Aktiivisen subwooferin kytkeminen Kytke CD-viritinvahvistimen AuDIo out: SuBWooFEr -lähtö sopivalla kaapelilla aktiiviseen subwooferiin. Jos sinulla on passiivinen subwoofer, kytke AuDIo out: SuBWooFEr -lähtö subwooferin erilliseen vahvistimeen. Älä kytke tai irrota virtajohtoa, kun subwooferin virta on päällä. muuten subwoofer voi rikkoutua. Katkaise subwooferin virta ennen kaapeleiden kytkemistä. Audio-ohjelmalähteen kytkeminen Kytke CD-viritinvahvistimen LINE IN -tulo sopivalla kaapelilla kasettidekin, television tai muun audio-ohjelmalähteen vastaavaan output (PLAy) -audiolähtöön. Television kytkeminen Jos haluat katsella ipodin/iphonen videoita televisiosta, kytke CD-viritinvahvistimen VIDEo out -lähtö television tai projektorin VIDEo IN -tuloon. 15 FI

16 muiden laitteiden kytkeminen Jatkoa Virtajohdon kytkeminen Kytke virtajohto vain täysin yhteensopivaan pistorasiaan. Käytä vain pakkaukseen kuuluvaa virtajohtoa. Älä kytke pakkaukseen kuuluvaa virtajohtoa mihinkään muuhun laitteeseen. Johdon väärästä käyttötavasta voi aiheutua laitevika tai onnettomuus. Älä irrota virtajohtoa AC INLET -liittimestä, kun johdon toinen pää on kiinni pistoriasiassa. Voit saada vakavan sähköiskun, jos vahingossa kosketat virtajohdon liitinnapoja johdon ollessa kytkettynä pistorasiaan. Kytke kaiuttimet ja kaikki AV-laitteet ennen virtajohdon kytkemistä. CD-viritinvahvistimen virran päällekytkeminen saattaa aiheuttaa hetkellisen jännitepiikin, joka häiritsee muita samassa virtapiirissä olevia laitteita. Jos näin käy, siirrä viritinvahvistin toiseen virtapiiriin. Kytke virtajohto helposti käytettävään pistorasiaan, jotta voit irrottaa virtajohdon tarvittaessa nopeasti. 16 FI

17 Perustoiminnot MUTING Nosta.äänenvoimakkuutta.VoLUmE.[+].-näppäimellä.ja.laske.sitä.VoLUmE.[ ].-näppäimellä. Voit käyttää myös kauko-ohjaimen VoLumE [ ]/[+] -näppäimiä. ohjelmalähdevalitsimet INPUT ON/STANDBY VOLUME [ ]/[+] VOLUME [ ]/[+] CD-viritinvahvistimen virran kytkeminen päälle Paina.[.oN/STANDBY]-näppäintä. Voit vaihtoehtoisesti painaa kauko-ohjaimen [ ]-näppäintä. CD-viritinvahvistin asettuu valmiustilasta käyttötilaan ja näytön taustavalo syttyy. Jos ipod/iphone on kiinnitettynä CD-viritinvahvistimeen, näyttöön ilmestyy sana Connecting ja ipodin/iphonen akku latautuu. Kun CD-viritinvahvistin on valmiustilassa, näytössä oleva Charging -sana osoittaa, että akkua ladataan. ohjelmalähteen valitseminen Voit valita ohjelmalähteeksi CD-levyn, ipodin (usb), Fm-radion tai LINE IN -tuloon kytketyn soittimen. Valitse haluamasi ohjelmalähde joko kaukoohjaimen ohjelmalähdevalitsimilla tai painelemalla CD-viritinvahvistimen [INPuT]-näppäintä riittävän monta kertaa. ohjelmalähde vaihtuu joka painalluksella seuraavasti: CD ipod (USB) FM LINE Äänenvoimakkuuden säätäminen CD-viritinvahvistimen mykistäminen nopeasti (vain kauko-ohjaimella) mykistystoiminnolla voit kätevästi hiljentää CD-viritinvahvistimen väliaikaisesti. Paina.kauko-ohjaimen.[mUTiNG]-näppäintä. CD-viritinvahvistimen ääni mykistyy kuulumattomiin. Näyttöön ilmestyy hetkeksi muting -sana. muting-ilmaisin vilkkuu niin kauan kuin CD-viritinvahvistin on mykistettynä. Lopeta mykistys painamalla uudestaan [muting]-näppäintä. mykistys loppuu myös silloin, jos painat CD-viritinvahvistimen VoLumE [ ]/[+] -näppäimiä tai kauko-ohjaimen VoLumE [ ]/[+] -näppäimiä. mykistystila päättyy myös silloin, jos katkaiset CD-viritinvahvistimen virran. Kuulokkeiden käyttö Voit kytkeä CD-viritinvahvistimen [ ]-liitäntään kuulokkeet kuunnellaksesi ohjelmaa omassa rauhassa. (Kuulokkeissa pitää olla ø3,5 mm plugiliitin). Laske äänenvoimakkuus pieneksi ennenkuin kytket kuulokkeet. Kaiuttimista ei kuulu ääntä, kun kuulokkeet on kytketty [ ]-liitäntään. 17 FI

18 Perustoiminnot Jatkoa Super Bass -toiminnon käyttö (vain kauko-ohjaimella) Kytke.Super.Bass.-toiminto.päälle.painamalla. [S.BASS]-näppäintä. / DIMMER TREBLE BASS S.BASS CLEAR Asetus vaihtuu joka painalluksella seuraavasti: S.Bass off, S.Bass 1, S.Bass 2 ja S.Bass off. Kun haluat ottaa Super Bass -toiminnon pois käytöstä, painele [S.BASS]-näppäintä, kunnes asetuksena on S.Bass off. Basson ja diskantin säätäminen (vain kauko-ohjaimella) Säädä.bassontoistoa.painamalla.ensin.[BASS]-.ja. sitten.[ ]/[ ]-näppäimiä.. Säädä.diskantintoistoa.painamalla.ensin. [TREBLE]-.ja.sitten.[ ]/[ ]-näppäimiä. Tehdasasetuksena on 0. Basson ja diskantin säätöväli on Voit palauttaa basson ja diskantinsäädön kätevästi arvoon 0 painamalla säätötoiminnon aikana [CLEAr]-näppäintä. Näytön kirkkauden säätäminen (vain kauko-ohjaimella) Voit säätää näytön kirkkauden tilanteeseen sopivaksi. Säädä.näytön.kirkkautta.kauko-ohjaimen. [DimmER]-näppäimellä..Kirkkaus.vaihtuu.joka. painalluksella.seuraavasti:.himmennetty,. normaali.kirkkaus. Jos et paina mitään näppäintä 5 sekunnin kuluessa, nättö palaa automaattisesti aiempaan toimintatilaansa. 18 FI

19 CD-levyjen toisto CD-viritinvahvistimen käyttö &.. Näytön.sisältö.toiston.ollessa.pysäytettynä:. Audio.CD DISC TOTAL -ilmaisin palaa CD / Kappaleiden kokonaismäärä Kokonaistoistoaika Levykelkka Kappaleiden valitseminen Palaa soivan kappaleen alkuun painamalla [ ]-näppäintä kerran. Palaa edellisten kappaleiden alkuun painamalla [ ]-näppäintä useamman kerran. Siirry seuraavien kappaleiden alkuun painelemalla [ ]-näppäintä. 1. Avaa.levykelkka.painamalla.[ ]-näppäintä. Vihje: Kun painat [ ]-näppäintä CD-viritinvahvistimen ollessa valmiustilassa, laite herää käyttötilaan ja levykelkka avautuu. Seuraavalla sivulla neuvotaan näiden toimintojen käyttöä kauko-ohjaimella. 2. Laita.CD-levy.levykelkkaan.etikettipuoli. ylöspäin. Jos CD-levy on halkaisijaltaan 8 cm, laita se täsmälleen levykelkan keskelle. 3. Käynnistä.toisto.painamalla.. [ /. ]-näppäintä. Levykelkka sulkeutuu ja toisto käynnistyy. Näyttöön syttyy -ilmaisin. Toiston.lopettaminen: Paina [ ]-näppäintä. Toisto loppuu automaattisesti, kun levyn viimeinen kappale on soitettu. Toiston.keskeyttäminen.taukotilaan: Paina [ / ]-näppäintä. Näyttöön syttyy -ilmaisin. Jatka toistoa painamalla uudestaan [ / ]-näppäintä. CD-levyn.poistaminen: Avaa levykelkka painamalla [ ]-näppäintä. 19 FI

20 CD-levyjen toisto Jatkoa Kauko-ohjaimen käyttö Paina.CD-näppäintä.valitaksesi. CD-levyn.ohjelmalähteeksi. Toisto käynnistyy automaattisesti, jos CD-levy on jo soittimessa. Toiston.lopetus Kappaleen.valinta [ ]-näppäimellä palaat soivan kappaleen alkuun. Lisäpainalluksilla edellisten kappaleiden alkuun. [ ]-näppäimellä seuraavien kappaleiden alkuun. Paluu.juurikansioon.(vain.mP3) Toiminto on käytettävissä, kun [MODE]-näppäimellä on ensin aktivoitu kansion/tiedoston valintatila. Näytön.sisällön.vaihto Toiston.käynnistäminen Kun painat näppäintä valmiustilassa, laite herää käyttötilaan. Jos ohjelmalähteenä oli edellisellä kerralla CD-levy, sen toisto käynnisty nyt automaattisesti. Paina.[ /. ]-näppäintä. uudelleen.keskeyttääksesi. toiston.taukotilaan. Jatka toistoa paina näppäintä uudelleen. Toistokohdan.pikasiirto. eteen-.tai.taaksepäin Paina toiston aikana pitkään [ ] siirtyäksesi eteenpäin ja [ ] siirtyäksesi taaksepäin. Äänenvoimakkuuden.säätö Nosta äänenvoimakkuutta VOLUME [+] -näppäimellä. Laske äänenvoimakkuutta VOLUME [ ] -näppäimellä. Kansioiden/tiedostojen. valitseminen.(vain.mp3) Paina [MODE]-näppäintä. Paina sitten [ ] valitaksesi edellisen kansion/tiedoston. [ ]-näppäimellä valitset seuraavan kansion/tiedoston. Siirry kansioon [ ]-näppäimellä. [ ]-näppäimellä palaat korkeammalla hierarkiatasolla olevaan kansioon. Selaa [ ]-näppäimellä kansiossa olevia tiedostoja. CD-levyn tietojen näyttö Painele kauko-ohjaimen [DISPLAy]-näppäintä nähdäksesi seuraavia CD-levyyn liittyviä tietoja. Voit tarkastella tietoja laitteen ollessa toisto- tai taukotilassa. CD Ei ilmaisinta Kulunut toistoaika näkyy tavallisesti CD REmAiN Kappaleen jäljellä oleva toistoaika CD ToTAL.REmAiN Levyn jäljellä oleva toistoaika 20 FI Audio CD Lue mp3-tietojen näytöstä sivulta 22. Levyn tyyppi

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18 Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella Sisältö Johdanto... 2 TX-8050 Käyttöohje Kytkeminen... 10 Käyttö... 18 Kiitämme sinua Onkyo-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden

Lisätiedot

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR609 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 43 Muiden.laitteiden.ohjaus... 63 Lisäohjeita... 69 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72

Lisätiedot

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39 Sisältö Blu-ray Disc -soitin Esittely... 2 BD-SP309 Kytkeminen... 15 Toisto... 19 Käyttöohje Asetukset... 39 Ongelmatilanteen ratkaisu...50 Lisäohjeita... 54 Kiitos Onkyo BLU-RAY DISC -soittimen hankkimisesta.

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi R-S700, R-S500 Stereovahvistin Käyttöohje Julkaisija: Musta Pörssi Oy Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus-

Lisätiedot

IVA-D105R Dual Zone. Mediakeskus. Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön!

IVA-D105R Dual Zone. Mediakeskus. Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön! FI Mediakeskus IVA-D105R Dual Zone Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite on 12 V ja siinä on negatiivinen

Lisätiedot

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC FI RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC CD-soitin CDE-9880R CDE-9882Ri Käyttö- ja asennusohje Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Tämä soitin on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite

Lisätiedot

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). CD/USB NETWORK XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

CD Radio Cassette-Corder

CD Radio Cassette-Corder 2-548-054-33 (1) CD Radio Cassette-Corder Käyttöohjeet CFD-S35CP 2005 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. HUOMAUTUS Soittimen virtapainikkeen

Lisätiedot

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje Blu-ray-soitin Malli M-ER803 Käyttöohje 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

DVD-viritinvahvistin DR-645

DVD-viritinvahvistin DR-645 DVD-viritinvahvistin DR-645 Käyttöopas Onnittelemme sinua tämän Onkyo DVD-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen kytkemistä ja käyttöä. Noudattamalla käyttöoppaan ohjeita

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Käyttöohjeet Aloittaminen Verkkoyhteydet Toiminnot Lisätietoja Vianetsintä Varoitukset/tekniset tiedot CMT-MX700Ni/MX750Ni VAROITUS Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä,

Lisätiedot

CS Příručka pro uživatele 3. PL Instrukcja obsługi 79. PT Manual do utilizador 97. EL Εγχειρίδιο χρήσης 23. FI Käyttöopas 43

CS Příručka pro uživatele 3. PL Instrukcja obsługi 79. PT Manual do utilizador 97. EL Εγχειρίδιο χρήσης 23. FI Käyttöopas 43 Register your product and get support at www.philips.com/welcome FWM200D/12 CS Příručka pro uživatele 3 EL Εγχειρίδιο χρήσης 23 Käyttöopas 43 HU Felhasználói kézikönyv 61 PL Instrukcja obsługi 79 PT Manual

Lisätiedot

Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi

Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi Honda SD-navigointijärjestelmä Audio Navigointi Esipuhe Turvallisuusvaroitukset Noudata alla olevia varoituksia käyttäessäsi tätä järjestelmää. Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se saatavilla (esimerkiksi

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision 3 3 1 4 8 0 4 4 233 33148.044 Käyttöohje Viewvision Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja pois Levyn asettaminen

Lisätiedot

DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet

DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet DRS-1810 - Sisään rakennettu Dolby Digital dekooderi parhaan tuloksen luomiseksi. - Ainutlaatuinen laser-pään ylijännite-suojajärjestelmä kaksinkertaistaa kestoiän.

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI DVD-SOITIN - KUVANAUHURI Käyttöohje SD-900 - Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi

Lisätiedot

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 Power for the Digital Revolution Sisällys 3 Esittely ja terminologia 4 Ominaisuudet ja pakkauksen sisältö 5 Etulevyn säätimet 6 Etulevyn näyttö 7 Kauko-ohjain

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Käyttö- ja asennusohje

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Käyttö- ja asennusohje www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Käyttö- ja asennusohje Sisältö Sisältö Tästä ohjekirjasta...5 Käytetyt tunnukset...5 Tarkoituksenmukainen käyttö...5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...5

Lisätiedot

DVD-LS92 DVD-LS70. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin. Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL.

DVD-LS92 DVD-LS70. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin. Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin DVD-LS92 DVD-LS70 Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Lue käyttöohje kokonaan, ennen kuin alat käyttää laitetta.

Lisätiedot

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C A/V-viritinvahvistin Käyttöohje Sisällysluettelo Johdanto 3 Mukana tulevat tarvikkeet 3 Tärkeitä turvallisuustietoja 3 AVR:n sijoittaminen 3 Etupaneelin ohjaimet 4 Takapaneelin liitännät 5 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041 Käyttöopas DVD Viewvision DR+ 3 2 8 1 8 0 4 1 233 32818.041 - Sisältö Kauko-ohjain Assist DVD-toiminnot... 3 Laitteen etupaneeli...4 Laitteen takapaneeli ja näyttö... 5 Tervetuloa...6 Toimituspakkauksen

Lisätiedot

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä

Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Malli nro SC-BTT230 SC-BTT200 SC-BTT100 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin SC-BTT230. Laiteohjelmiston päivitys Panasonic

Lisätiedot

Käyttöohje SCPH-75004. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

Käyttöohje SCPH-75004. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. FI Käyttöohje SCPH-75004 Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. 7008133 VAROITUKSET Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Siten voit

Lisätiedot

HK 990 Integroitu vahvistin

HK 990 Integroitu vahvistin HK 990 Integroitu vahvistin KÄYTTÖOHJE SUOMI Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 2 Turvallisuusohjeet 3 Esittely ja ominaisuudet 4 Etupaneelin hallinta ja toiminnot 5 Takapaneelin liitännät 7 Kaukosäädin

Lisätiedot