TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto Kytkeminen Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22"

Transkriptio

1 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR609 Kytkeminen Käynnistys.ja.perustoiminnot Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot Muiden.laitteiden.ohjaus Lisäohjeita Kiitämme sinua Onkyo-AV-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä. Käyttöohjeiden avulla saat täyden hyödyn uuden AV-viritinvahvistimesi monipuolisista ominaisuuksia ja pääset nauttimaan ensiluokkaisesta äänentoistosta. Säilytä ohjeet kätevässä paikassa mahdollista tulevaa tarvetta varten. FI 1 FI

2 VaroiTus: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KoSTEALLE ILmALLE, SILLÄ SIITÄ SAATTAA AIHEuTuA TuLIPALo TAI SÄHKöISKu. Huomioi: ÄLÄ AVAA LAITTEEN KoTELoA, JoTTA VÄLTÄT SÄHKöISKuN VAArAN. LAITTEEN SISÄLLÄ EI ole KÄyTTÄJÄN HuoLLETTAVIA osia. HuoLLoN SAA TEHDÄ VAIN VALTuuTETTu HuoL- ToPALVELu. WArNING risk of ELECTrIC SHoCK Do NoT open VAroITuS SÄHKöISKuN VAArA ÄLÄ AVAA LAITEKoTELoA Tasasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet saattavat olla niin voimakkaita, että ne voivat aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Tasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. 7. Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan antamia asennusohjeita. 8. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämminilmaventtiilien, uunien, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyyteen. 9. Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. Suojamaadoitusta ei saa ohittaa. Pyydä tarvittaessa valtuutettua asennuspalvelua varmistamaan pistorasian sopivuus. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen mukana myytäviä jalustoja tai kannattamia. Jos sijoitat laitteen liikuteltavalle alustalle, noudata ehdotonta varovaisuutta siirtojen Siirrä PORTABLE paketteja CART WARNING varoen S3125A aikana. Putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja. 13. Irrota laite järjestelmästä ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi. 14. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalilla tavalla tai se on pudonnut. 15 Huollontarve Irrota laite pistorasiasta ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa: A. laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, B. laitteen sisään on joutunut esine tai nestettä, C. laite on kastunut, D. laite ei toimi normaalisti, vaikka noudatat kaikkia käyttöohjeita. Säädä vain käyttöohjeessa neuvottuja asetuksia. Asetusten virheellinen muuttaminen voi aiheuttaa vauriota, ja laitteen palauttaminen alkuperäiseen toimivaan tilaan saattaa vaatia valtuutetun asentajan tekemiä suuria korjaustöitä. E. laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollain muulla tavalla, F. laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. 16. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Älä sijoita kynttilää tai muuta palavaa esinettä laitteen päälle. 17. Akut ja paristot Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettuja akkuja tai paristoja. 18. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 20 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 10 cm laitteen taakse. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 10 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois. 2 FI

3 Varotoimenpiteitä 1. Tallenteiden tekijänoikeus: Tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa ei saa kopioida muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön ilman oikeudenomistajan lupaa. 2. sulake: Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen sisällä olevaa sulaketta. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys onkyo-kaupiaaseen. 3. Hoito: Puhdista laite säänöllisesti pehmeällä pyyhkeellä. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Kuivaa laite heti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, ohenteita, alkoholia tai muita liuotteita, sillä ne voivat viottaa laitteen pintaa ja kotelon merkintöjä. 4. Virta VaroiTus LuE SEurAAVAT ohjeet HuoLELLISESTI ENNENKuIN KyTKET LAITTEEN SÄHKöVErK- KooN ENSImmÄISEN KErrAN. Sähköverkon jännite riippuu maasta, jossa laitetta käytetään. Varmista, että laitteen takalevyssä oleva merkintä vastaa sähköverkon jännitettä (AC 230 V, 50 Hz). Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista, että pääset helposti tarttumaan pistotulppaan. on/standby-kytkin ei irrota laitetta kokonaan sähköverkosta. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. 5. Kuulovaurion estäminen Kuulokkeiden liian voimakas äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion. 6. Paristojen ja akkujen kuumeneminen Älä altista paristoja tai akkuja voimakkaalle auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. 7. Älä kosketa laitetta märillä käsillä: Älä käsittele laitetta tai virtajohtoa märillä tai kosteilla käsillä. Jos vettä tai muuta nestettä outuu laitteen sisään, vie se valtuutettuun onkyo-huoltoon tarkastettavaksi. 8. Käsittely Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä myyntipakauksessa. Älä jätä kumisia tai muovisia esineitä laitteen päälle pitkäksi ajasi, jotta ne eivät jätä jälkiä kotelon pintaan. Kansi ja takalevy kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. Se on normaali ilmiö. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, se ei välttämättä toimi halutulla tavalla seuraavalla käyttökerralla. Siksi laitetta kannattaa käyttää aika ajoin. 3 FI

4 Euroopassa käytettävät mallit Vaatimustenmukaisuusvakuutus onkyo EuroPE ELECTroNICS GmBH LIEGNITzErSTrASSE 6, GroEBENzELL, GErmANy Vakuutamme, että tässä käyttöohjeessa kuvattu onkyo-tuote täyttää asiaan liittyvät tekniset normit kuten EN60065, EN55013, EN55020 ja EN , GroEBENzELL, GErmANy onkyo EuroPE ELECTroNICS GmbH Pakkauksen sisältö Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat: FM-antenni.sisäkäyttöön.(s..21) AM-silmukka-antenni.(s..21) Virtajohto.(Taiwanin.mallit).(s..21) Kaiutinkaapeleiden.merkintätarrat.(s..13) Kaiutinasetusten.säätömikrofoni.(s..31) Kauko-ohjain.(RC-803M).ja.kaksi.paristoa.(AA/R6) * Tuoteluetteloissa ja pakkauksissa tuotteen nimen lopussa oleva kirjain viittaa väriin. Tekniset ominaisuudet ja toiminnot ovat samat väristä riippumatta. & Paristojen asentaminen Jos kauko-ohjain ei toimi kunnolla, vaihda paristot uusiin. Älä laita paristokoteloon yhtäaikaa vanhaa ja uutta paristoa tai eri typpisiä paristoja. Paristot.(AA/R6) Poista paristot kotelosta, jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan. Siten vältät paristojen vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat viat. Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti mahdollisimman pian, jotta vältät niiden vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat vahingot. & Kauko-ohjaimen suuntaaminen Suuntaa kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiin oheisen kuvan mukaisesti. Kauko-ohjausanturi AV-viritinvahvistin Noin.5.m 4 FI

5 Sisällysluettelo Johdanto Tärkeitä turvaohjeita... 2 Varotoimenpiteet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 ominaisuudet... 6 Etu- ja takalevy... 8 Etulevy... 8 Näyttö... 9 Takalevy Kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen ohjaus Kytkeminen av-viritinvahvistimen kytkeminen Kaiuttimien kytkeminen Tietoa AV-laitteiden kytkemisestä Lisälaitteiden kytkeminen HDmI-kaapelilla...17 Lisälaitteiden kytkeminen ri-yhteensopivien onkyo-laitteiden kytkeminen Tallentimen kytkeminen Antennin kytkeminen Virtajohdon kytkeminen Käynnistys ja perustoiminnot av-viritinvahvistimen asettaminen käyttö- tai valmiustilaan Käyttötila (on) Valmiustila (STANDBy) Toisto Kuvaruutuvalikkojen kielen valinta ohjelmalähteen toiston aloitus ohjelman toisto usb-laitteesta tai verkosta Näytön kuvakkeet ipodin/iphonen toisto usb-liitännän kautta usb-laitteen toisto Internet radion kuunteleminen Palvelimella olevien musiikkitiedostojen kuuntelu Tiedostojen etätoisto (remote Playback) Fm/Am-radion kuuntelu Perustoimintojen käyttö Kaiutinasetusten automaattinen säätö Kuuntelutilojen käyttö Home menu -valikon käyttö uniajastimen käyttö Näytön kirkkauden säätö ohjelmalähdetietojen näyttö ohjelmalähteen tunnuksen vaihtaminen music optimizer -toiminnon käyttäminen AV-viritinvahvistimen mykistäminen Kuulokkeiden käyttö Tallentaminen Edistykselliset toiminnot Edistykselliset asetukset Kuvaruudussa näkyvät asetusvalikot (Setup menu) Asetusvalikoiden käyttö Tulo/Lähtö-asetelma (Input/output Assign) Kaiutinasetukset (Speaker Setup) Äänentoiston hienosäätö (Audio Adjust) ohjelmalähdeasetukset (Source Setup) Kuuntelutilan esivalinta (Listening mode Preset)...55 yleistä (miscellaneous) Laitteiston hallinta (Hardware Setup) Kauko-ohjaimen asetukset (remote Controller Setup) Lukitusasetus (Lock Setup) Audioasetusten muuttaminen Zone 2 -järjestelmä zone 2 -järjestelmän kytkeminen zone 2 -toimintojen ohjaus muiden laitteiden ohjaus ipod/iphone-toisto onkyo-telakan kautta onkyo-telakan käyttö ipodin/iphonen ohjaus muiden laitteiden ohjaus Esiohjelmoidut kauko-ohjauskoodit Sopivan kauko-ohjauskoodin selvittäminen Kauko-ohjauskoodin syöttäminen ri-väylään kytkettyjen onkyo-laitteiden kauko-ohjauskoodit ohjelmalähdevalitsimien tehdasasetusten palauttaminen Kauko-ohjaimen tehdasasetusten palauttaminen Lisälaitteiden toimintojen kauko-ohjaus Lisäohjeita ongelmatilanteen ratkaisu Verkkotoiminnot/usB-järjestelmä Firmware-ohjelmiston päivittäminen Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä Tietoa HDmi-järjestestelmästä rihd-yhteensopivan television, soittimen tai tallentimen käyttö Tekniset tiedot Voit palauttaa AV-viritinvahvistimen tehdasasetukset seuraavalla tavalla. Kytke ensin virta päälle. Paina sitten yhtäaikaa VCr/DVr- ja on/standby-näppäintä (s. 69). 5 FI

6 ominaisuudet Vahvistin ohmia (FTC) ohmia (IEC) ohmia (JEITA) optimum Gain Volume Circuitry -piiri Järeä ja tehokas H.C.P.S. (High Current Power Supply) -muuntaja Jitter Cleaning Circuit -tekniikka Prosessointi THX Select2 Plus* 1 -sertifioitu Qdeo * 2 -tekniikka HDmI-videosignaalin skaalaukseen (4K-yhteensopiva) HDmI (äänen paluukanava, 3D, DeepColor, x.v.color* 3, Lip Sync, DTS* 4 -HD master Audio, DTS-HD High resolution Audio, Dolby TrueHD* 5, Dolby Digital Plus, DSD ja multi-ch PCm) Dolby Pro Logic IIz* 5 ja Audyssey DSX * 6 Ei-skaalaava järjestelmä A-Form Listening mode memory -järjestelmä Direct-toimintatila Pure Audio -toimintatila (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) music optimizer* 7 -toiminto pakatuille digitaalisille äänitiedostoille 192 khz / 24 bit -DA-muuntimet Tehokas ja huipputarkka 32-bittinen DSP-piiri Yleistä 40 Fm/Am-pikavalintaa Audyssey 2EQ * 6 korjaa huoneakustiikan ongelmat Audyssey Dynamic EQ * 6 -loudness-korjaus Audyssey Dynamic Volume * 6 optimoi kuuntelutasot ja dynamiikan Jakosuotimen säätö (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz) AV-tahdistus (enintään 800 ms) Automaattinen kytkeytyminen valmiustilaan Kuvaruutuvalikot HDmI-liitännän kautta Esiohjelmoitu ri-yhteensopiva kauko-ohjain Liitännät 6 HDmI* 8 -tuloa (1 etulevyssä) ja 1 lähtö onkyo rihd -liitäntä järjestelmäohjausta varten 4 digitaalituloa (2 optista / 2 koaksiaalista) Komponenttivideokytkin (2 tuloa / 1 lähtö) universal Port -liitäntä ipod /iphone * 9 - telakalle / HD radio * 10 -virittimelle (Pohjois- Amerikan mallit) / DAB+ -virittimelle (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) Kaiutinlähdöissä valmius banaaniliittimiin* 11. Powered zone 2 -monihuonetoiminto Bi-Amping-kaksoisvahvistus etukaiuttimille surround-takakanavien avulla Analoginen rgb-videotulo (D-sub 15) PC-tietokoneelle Internet-radion kytkentävalmius (SiriusXm Internet radio/vtuner/last.fm/pandora/ rhapsody/slacker/mediafly/napster) *Palvelujen saatavuus riippuu käyttömaasta. Audiotiedostojen suoratoisto verkosta* 12 Etulevyn usb-tulo muistilaitteita ja ipod /iphone -malleja* 6 varten (albumikuva) 6 FI

7 THX ja THX-logo ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa THX Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. THX Select2 Plus THX Select2 Plus -sertifiointi edellyttää, että kotiteatterilaite läpäisee tiukat laatua ja suorituskykyä mittaavat testit. Vain hyväksytyssä tuotteessa saa olla THX Select2 Plus -logo. Se varmistaa, että hankkimasi kotiteatterilaite tuottaa sinulle ensiluokkaisia kokemuksia pitkään. THX Select2 Plus -vaatimukset sisältävät satoja tarkastelukohteita etu- ja päätevahvistimen toiminnasta digitaalisiin ja analogisiin piireihin. THS Select2 Plus -viritinvahvistimissa on erityistä THX-tekniikkaa (THX-kuuntelutilat jne.), jotta elokuvien ääniraidat soivat upeasti kotiteatterissa. *2 Qdeo ja Quiet Video ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa marvel tai sen tytäryhtiö. *3 x.v.color on tavaramerkki, jonka omistaa Sony Corporation. *4 Valmistuksessa käytetty seuraavien yhdysvaltalaisia patenttien ja patenttivarausten lisenssejä: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ja muut asiaan liittyvät yhdysvaltalaiset ja kansainväliset patentit ja patenttivaraukset. DTS ja symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-HD, DTS-HD master Audio ja DTS-logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc. Tuote sisältää ohjelmistoja. DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. *9 iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod shuffle ja ipod touch ovat yhdysvalloissa ja muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. made for ipod ja made for iphone tarkoittavat, että laite on suunniteltu kytkettäväksi ipodiin tai iphoneen. Valmistaja on varmistanut, että laite täyttää Apple-yrityksen asettamat laatuvaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusmääräysten tai muiden säädösten mukaisuudesta. Tämän laitteen käyttö ipodin tai iphonen kanssa saattaa häiritä langattomia toimintoja. *10 HD radio, HD radio ready ja HD radio ready -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa ibiquity Digital Corporation. HD radio -lähetysten vastaanotto edellyttää järjestelmään onkyo up-ht1 HD radio -virittimen (lisävaruste). *11 Euroopassa ei saa käyttää banaaniliittimiä kaiuttimien kytkemiseen vahvistimeen. *12 DLNA, DLNA -logo ja DLNA CErTIFIED ovat tavaramerkkejä tai sertifiointitunnuksia, jotka omistaa Digital Living Network Alliance. *13 Windows ja Windows-logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa microsoft. *5 Valmistuksessa käytetty Dolby Laboratories -yhtiön myöntämää lisenssiä. Dolby, Pro Logic, Surround EX ja kaksois-d-tunnus ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby Laboratories. *6 Valmistettu Audyssey Laboratories Inc. -yrityksen lisensseillä. Patenttivaraukset yhdysvalloissa ja muissa maissa. Audyssey 2EQ, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic Volume ja Audyssey DSX ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Audyssey Laboratories, Inc. *7 music optimizer on tavaramerkki, jonka omistaa onkyo Corporation. *8 HDmI, HDmI-logo ja High-Definition multimedia Interface ovat tavaramerkkejä tai yhdysvalloissa tai muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDmI Licensing LLC. 7 FI

8 Etu- ja takalevy Etulevy Eri maissa myytävät mallit poikkeavat hiukan toisistaan. Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1 on/standby-näppäin (s. 22) 2 zone 2- ja off-näppäin (s. 62) 3 Kauko-ohjausanturi (s. 4) 4 Näyttö (s. 9) 5 LISTENING mode -näppäimet (s. 34) 6 DImmEr-näppäin (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit (s. 40) 7 memory-näppäin (s. 29) 8 TuNING mode -näppäin (s. 28) 9 SETuP-näppäin (s. 43) 10 TuNING-, PrESET-, nuoli- ja ENTEr-näppäimet (s. 28, 29) 11 return-näppäin 12 master VoLumE -äänenvoimakkuussäädin ja ilmaisin (s. 23) 13 music optimizer -näppäin ja -ilmaisin (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit) (s. 41, 60) 14 PHoNES-kuulokelähtö (s. 42) 15 AuX INPuT HDmI -liitäntä (s. 17) 16 ToNE- ja ToNE LEVEL -näppäimet (s. 59) 17 ohjelmalähdevalitsimet (s. 23) 18 DISPLAy-näppäin (s. 41) 19 VIDEo-liitäntä (s. 18) 20 usb-liitäntä (s. 18) 21 SETuP mic -tulo (s. 31) 22 HDmI THru -ilmaisin (s. 57) 23 PurE AuDIo -näppäin ja -ilmaisin (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (s. 34) 24 rt/pty/tp-näppäin (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (s. 30) 8 FI

9 Näyttö Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1 Kaiutin/Kanava-ilmaisimet 2 z2 (zone 2) -ilmaisin (s. 62) 3 Toimintatilan ja signaalityypin ilmaisimet (s. 34, 60) 4, ja osoittimensiirtoilmaisimet (24) 5 NET-ilmaisin (s. 25, 58) 6 Viritystavan ilmaisimet rds-ilmaisin (s. 29) AuTo-ilmaisin (s. 28) TuNED-ilmaisin (s. 28) Fm STErEo -ilmaisin (s. 28) 7 Audiosignaalin ilmaisin 8 Bi AmP -ilmaisin (15, 46) 9 Audyssey-ilmaisin (s. 31, 50) Dynamic EQ -ilmaisin (s. 50) Dynamic Vol -ilmaisin (s. 51) 10 Kuulokeilmaisin (42) 11 Tekstikenttä 12 muting-ilmaisin (s. 41) 13 Äänenvoimakkuusilmaisin (23) 14 usb-ilmaisin (24, 25) 15 SLEEP-ilmaisin (s. 40, 54) 9 FI

10 Takalevy (Pohjois-Amerikan,.Euroopan,.Australian.ja.Aasian.mallit) (Taiwanin.mallit) 1 DIGITAL IN, CoAXIAL/oPTICAL (koaksiaalinen ja optinen digitaalitulo) 2 ComPoNENT VIDEo IN/ouT (komponenttivideotulo ja -lähtö) 3 ETHErNET (verkkoliitäntä) 4 Fm ANTENNA, Am ANTENNA (Fm- ja Am-antennitulot) 5 PC IN (liitäntä PC-tietokoneelle) 6 HDmI IN/ouT (HDmI-tulot ja -lähdöt) 7 Virtajohto (Pohjois-Amerikan, Euroopan, Australian ja Aasian mallit) 8 ri remote CoNTroL (ri-kauko-ohjausliitäntä) 9 BD/DVD IN, VCr/DVr IN ja out, CBL/SAT IN, GAmE IN, PC IN, TV/CD IN (liitännät komposiittivideosignaalia ja analogista audiosignaalia käyttäville ohjelmalähteille) 10 monitor out V (videomonitorilähtö) 11 zone 2 LINE out (linjatasoinen lähtö zone 2 -huonetta varten) 12 SuBWooFEr PrE out (subwooferin esivahvistinlähtö) 13 universal PorT (liitäntä telakkaa varten) 14 SPEAKErS: CENTEr, FroNT, SurrouND, SurrouND BACK tai FroNT HIGH, zone 2 (kaiutinlähdöt: keski, etu, surround, surround taka tai etuylä, zone 2) 15 AC INLET (virtatulo; Taiwanin mallit) Lue lisäohjeita kohdasta AV-viritinvahvistimen kytkeminen (s ). 10 FI

11 Kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen ohjaus Paina aluksi receiver-näppäintä, jotta kauko-ohjain asettuu AV-viritinvahvistimen ohjaustilaan. Voit kauko-ohjata myös onkyo-blu-ray Disc/ DVD-, CD-soitinta sekä muita lisälaitteita. Lue lisätietoja kohdasta Kauko-ohjauskoodien syöttäminen (s. 66). Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1 receiver -näppäin (s. 22) 2 remote mode/input SELECTor -näppäimet (s. 23) 3 Nuolinäppäimet / / / ja ENTEr-näppäin 4 SETuP-näppäin (s. 43) 5 Kuntelutilanäppäimet (s. 34) 6 DImmEr-näppäin (s. 40) 7 muting-näppäin (s. 41) 8 DISPLAy-näppäin (s. 41) 9 VoL / -näppäin (s. 23) 10 return-näppäin 11 HomE-näppäin (s. 40, 59) 12 SLEEP-näppäin (s. 40) & Virittimen ohjaus Kun haluat ohjata AV-viritinvahvistimen viritintä, paina ensin TuNEr-näppäintä (tai receiver-näppäintä). Valitse Fm- tai Am-aaltoalue painelemalla TuNEr-näppäintä. 1 Nuolinäppäimet / (s. 28) 2 D.TuN-näppäin (s. 29) 3 DISPLAy-näppäin 4 CH +/ -näppäin (s. 29) 5 Numeronäppäimet (s. 29) 11 FI

12 AV-viritinvahvistimen kytkeminen Kaiuttimien kytkeminen Kaiutinkaapeleiden kytkeminen Kytke kaiuttimet oikeisiin kaiutinlähtöihin kuvan mukaisesti. Jos sinulla on vain yksi surround-takakaiutin, kytke se SurrouND BACK or FroNT HIGH L -lähtöön. Surround oikea Surround vasen Surround-taka/ etuylä oikea Surround-taka/ etuylä vasen Etuoikea Etuvasen Keski Vihje määritä Kaiutinasetelma -valikon (s. 46) asetuksilla tai Audyssey 2EQ -kalibrointitoiminnolla (s. 31), onko järjestelmässäsi surround-takakaiuttimet vai etuyläkaiuttimet. & ruuvikiristeiset kaiutinliittimet Kuori johtimien päät paljaiksi noin mm matkalta ja kierrä johdinsäikeet tiiviiksi nipuiksi oheisen kuvan mukaisesti mm & Banaaniliittimien käyttö (Pohjois-amerikan mallit) Kierrä liittimen kiristysholkki kiinni ennen banaaniliittimen kytkemistä. Älä työnnä pelkkää johtimen päätä liittimen keskireikään. & Jousikiristeiset kaiutinliittimet Kuori johtimien päät paljaiksi noin mm matkalta ja kierrä johdinsäikeet tiiviiksi nipuiksi oheisen kuvan mukaisesti mm 12 FI

13 Kaiutinasetelma oheinen taulukko havainnollistaa toistettavien kanavien määrää suhteessa kaiuttimien määrään. Voimakkaan ja tarkan bassontoiston varmistamiseksi järjestelmään kannattaa hankkia aktiivinen subwoofer riippumatta muiden kaiuttimien määrästä. Säädä kaiutinasetukset joko automaattisesti (s. 31) tai manuaalisesti (s. 45), jotta surround-äänentoisto on mahdollisimman hyvä. Kanavamäärä Etukaiuttimet X X X X X X X Keskikaiutin X X X X X Surround-kaiuttimet X X X X X Surround-takakaiutin* 1 * 2 X Surround-takakaiuttimet* 2 X Etuyläkaiuttimet* 2 X *1 Jos sinulla on vain yksi surround-takakaiutin, kytke se SurrouND BACK or FroNT HIGH L -lähtöön. *2 Surround-takakaiuttimia ja etuyläkaiuttimia ei voi käyttää yhtäaikaa. Kaiutinkaapeleiden merkintätarrojen kiinnittäminen Kaiutinliitimien väri helpottaa oikean liittimen tunnistamista ja kytkemistä. Kaiuttimien kytkemisessä huomioitavaa Lue seuraavat ohjeet ennen kaiuttimien kytkemistä. (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit) Kaiuttimien impedanssi voi olla 6 16 ohmia. Jos impedanssi on liian pieni ja käytät vahvistinta suurella teholla pitkän aikaa, vahvistimen suojapiiri saattaa aktivoitua. (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) Kaiuttimien impedanssi voi olla 4 16 ohmia. Jos jonkin kaiuttimen impedanssi on vähintään 4 ohmia, mutta alle 6 ohmia, valitse minimiimpedanssiasetukseksi 4ohms (s. 46). Jos impedanssi on liian pieni ja käytät vahvistinta suurella teholla pitkän aikaa, vahvistimen suojapiiri saattaa aktivoitua. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kytkentöjen tekemistä. Lue kaiuttimien omat käyttöohjeet. Kiinnitä erityistä huomiota kaiutinliitäntöjen napaisuuteen. Kytke siis vahvistimen positiivinen (+) liitin kaiuttimen positiiviseen liittimeen ja negatiivinen ( ) negatiiviseen. Väärä napaisuus aiheuttaa vaihevirheen, jolloin ääni kuulostaa epäselvältä ja ponnettomalta. Vältä liian pitkiä tai ohuita kaiutinkaapeleita, sillä ne saattavat heikentää äänenlaatua. Älä aiheuta oikosulkua positiivisen ja negatiivisen johtimen välille, jotta AV-viritinvahvistin ei rikkoudu. Estä johtimen metallisäikeiden osuminen AV-viritinvahvistimen takalevyyn, jotta laite ei rikkoudu. Kaiutin Etuvasen,.etuylävasen,.Zone.2.vasen Etuoikea,.etuyläoikea,.Zone.2.oikea Keski Surround.vasen Surround.oikea Surround-takavasen Surround-takaoikea Väri Valkoinen Punainen Vihreä Sininen Harmaa Ruskea Kellanruskea Pakkauksessa on värilliset tunnistetarrat, jotka kannattaa kiinnittää kaiutinkaapeleiden positiivisiin (+) johtoihin edellä olevan taulukon mukaisesti. Kun olet kiinnittänyt väritarrat, sinun on helppo kytkeä kaapelit oikeisiin kaiutinliittimiin. 13 FI

14 LINE INPUT LINE INPUT Kaiutinliittimeen saa kytkeä vain yhden kaiuttimen. muuten AV-viritinvahvistin voi rikkoutua. Älä kytke samaa kaiutinta useampaan kaiutinlähtöön. Dipolikaiuttimien käyttö Voit kytkeä surround-kanaviin ja surround-takakanaviin dipolikaiuttimet. Ne suuntaavat äänensä kahteen suuntaan. Dipolikaiuttimissa on yleensä nuoli, joka osoittaa kaiuttimen suositellun asennon. Surround-dipolikaiuttimet (A) kannattaa sijoittaa niin, että nuoli osoittaa televisioon/valkokankaaseen. Surroundtakakanavien dipolikaiuttimet (B) kannattaa puolestaan sijoittaa siten, että niiden nuolet osoittavat toisiaan kohti. oheinen kuva havainnollistaa sijoittelua. A A B B aktiivisen subwooferin kytkeminen Etsi subwooferin paikka laittamalla soimaan runsaasti bassoa sisältävä elokuva tai musiikkikappale ja siirtele subwooferia huoneessa. Valitse paikka, jossa bassot toistuvat tukevina ja selkeinä. Laitteessa on kaksi SuBWooFEr PrE out -lähtöä, joten voit kytkeä järjestelmään helposti kaksi aktiivista subwooferia. Lähdöt syöttävät saman signaalin. LINE INPUT LINE INPUT Vihje Jos järjestelmässä on passiivinen subwoofer ja sille erillinen vahvistin, kytke SuBWooFEr PrE out -esivahvistinlähtö erillisen vahvistimen signaalituloon. Aktiivinen.subwoofer Nurkassa 1/3. etäisyydellä. seinästä 14 FI

15 Etukaiuttimien bi-amping-kaksoisvahvistus Tärkeää: Kun teet bi-amping-kytkennän, poista kaiuttimien diskantti- ja bassoliittimiä yhdistävät kytkentäsillat. Bi-ampin edellyttää, että kauttimet ovat yhteensopivia. Selvitä asia kaiuttimien omista käyttöohjeista. Bi-amping-kytkentä parantaa basson- ja diskantintoistoa entisestään. Kun bi-amping-kytkentä on käytössä, AV-viritinvahvistin pystyy ohjaamaan pääkuunteluhuoneessa 5.1-kanavaista äänentoistoa. Kun olet saanut bi-amping-johdotuksen valmiiksi, kytke AV-viritinvahvistimen virta päälle ja tee bi-amping-järjestelmän edellyttämät kaiutinasetukset, jotta vahvistin asettuu oikeaan toimintatilaan (s. 46). Diskanttielementti Bassoelementti Etuoikea Etuvasen 15 FI

16 Tietoa AV-laitteiden kytkemisestä Esimerkkijärjestelmiä Kytkeminen HDmi-kaapelilla :.Video.ja.audio Kytkeminen muilla kaapeleilla :.Video :.Audio AV-viritinvahvistin AV-viritinvahvistin TV,.projektori.tms. Blu-ray.Disc-.tai. DVD-soitin Pelikonsoli TV,.projektori.tms. Blu-ray.Disc-.tai. DVD-soitin Pelikonsoli Lue kaikkien AV-laitteiden omat käyttöohjeet ennen kytkentöjen tekemistä. Oikein! Älä kytke virtajohtoa ennenkuin olet tehnyt ja tarkastanut kaikki muut kytkennät. Kytke liittimet huolellisesti varmistaaksesi hyvän kontaktin. (Huono kontakti aiheuttaa hurinaa ja toimintahäiriöitä). Väärin! Pidä audio- ja videokaapelit erillään virta- ja kaiutinkaapeleista estääksesi häiriöiden syntymisen. av-kaapelit ja liittimet signaali Kaapeli Liitin Kuvaus Video.ja. audio Video Audio HDMI HDMI HDMI-liitännän.kautta.voi.kulkea.sekä. digitaalinen.video-.että.audiosignaali.. Komponenttivideo Analoginen. RGB Komponenttivideokaapelissa.kirkkaussignaali. (Y).ja.värierotussignaalit.(PB,.PB).kulkevat.eri. johdoissa,.mikä.tuottaa.parhaan.kuvanlaadun.. (Komponenttivideoliitäntöjen.tarkka.merkintätapa.riippuu.television.valmistajasta). Komposiittivideo Optinen. digitaaliaudiokaapeli Koaksiaalinen. digitaaliaudiokaapeli V Keltainen Komposiittivideoliitäntä.on.hyvin.yleinen.televisioissa,. videonauhureissa.ja.muissa.videolaitteissa. OPTICAL Optisen.digitaaliliitännän.kautta.voit.toistaa. digitaalista.audiota.kuten.pcm*,.dolby.digital.ja. DTS..Äänenlaatu.on.verratavissa.koaksiaalisen. digitaaliliitännän.tarjoamaan.äänenlaatuun. Oranssi Koaksiaalisen.digitaaliliitännän.kautta.voit. toistaa.digitaalista.audiota.kuten.pcm*,.dolby. Digital.ja.DTS..Äänenlaatu.on.verratavissa.optisen.digitaaliliitännän.tarjoamaan.äänenlaatuun. L Valkoinen Analogisen.audioliitännän.(RCA).kautta.kulkee. analoginen.audiosignaali. R Punainen Analoginen.audiokaapeli.(RCA) Y PB/CB PR/CR Vihreä Sininen Punainen PC-tietokoneiden.ja.näyttöjen.tavallinen. analoginen.liitintyyppi.(d-sub,.d-sub-mini). 16 FI * PCm-signaalin yhteensopivat näytetaajuudet ovat 32/44,1/48/88,2/96 khz. HDmI-liitäntä mahdollistaa myös 176,4/192 khz näytetaajuuden käytön. AV-viritinvahvistimessa ei ole SCArT-liitäntää. AV-viritinvahvistimen optisissa liittimissä on suojaläpät, jotka avautuvat, kun kaapelin liitin työnnetään paikoilleen. Läppä sulkeutuu automaattisesti, kun irrotat kaapelin. Työnnä kaapelin liitinpää aina huolellisesti loppuun asti. Varoitus Kytke ja irrota optisen kaapelin liitin suorassa kulmassa, jotta suojaläppä ei viotu.

17 Lisälaitteiden kytkeminen HDmI-kaapelilla Videonauhuri.tai.DVD/DVR-tallennin Pelikonsoli TV,.projektori.tms. Tietokone Satelliitti/kaapeliverkkosovitin.tms. Blu-ray.Disc/DVD-soitin Videokamera Kytke laitteet sopiviin liittimiin. oheinen taulukko osoittaa tehdasasetusten mukaisen asetelman. X: voit muuttaa asetelmaa (s. 44). Liitin Laite muutettavissa Tulo HDMI.IN.1 Blu-ray Disc/DVD-soitin X HDMI.IN.2 Videonauhuri tai DVD/DVr-tallennin X HDMI.IN.3 Satelliitti/kaapeliverkkosovitin tms. X HDMI.IN.4 Pelikonsoli X HDMI.IN.5 Tietokone AUX.INPUT.HDMI Videokamera Lähtö HDMI.OUT TV, projektori tms. Lue lisätietoja seuraavista kohdista: Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä, (s. 81). Tietoa HDmI-järjestelmästä (s. 83). rihd-yhteensopivan television, soittimen tai tallentimen käyttö (s. 84). & Äänen paluukanava (arc, audio return Channel) Äänen paluukanavatoiminnon (ArC) ansiosta HDmI-yhteensopiva televisio voi syöttää audiosignaalin AV-viritinvahvistimen HDmI out -lähdön kautta eteenpäin. Äänen paluukanavatoiminnon käyttö edellyttää seuraavaa: - Televisio on ArC-yhteensopiva - ohjelmalähteeksi on valittu TV/CD - HDmI Control (rihd) -asetuksena on on (s. 56) - Audio return Channel -asetuksena on Auto (s. 57) Vihje HDmI IN -tulon kautta kulkevan audiosignaalin kuunteleminen television kaiuttimista: - Valitse rihd-yhteensopivan television osalta HDmI Control (rihd) -asetukseksi on (s. 56). - Jos televisio ei ole rihd-yhteensopiva, valitse Audio TV out -asetukseksi on (s. 57) tai HDmI Control (rihd) -asetukseksi off. - Valitse Blu-ray Disc/DVD-soittimen HDmI-audiolähtöasetukseksi PCm. - Voit kuunnella televisiota AV-viritinvahvistimen kautta. Lue lisätietoja kohdasta Lisälaitteiden kytkeminen (s. 18). Kun aiot kuunnella HDmI-yhteensopivaa laitetta AV-viritinvahvistimen kautta, muokkaa asetukset siten, että laitteen kuva näkyy televisiosta (valitse lisäksi television ohjelmalähteeksi AV-viritinvahvistimeen kytketty HDmI-laite). Jos televisio on sammutettuna tai sen ohjelmalähteeksi on valittu jokin muu laite, myöskään AV-viritinvahvistimen kautta ei välttämättä kuulu lisälaitteen ääntä. Kun Audio TV out -asetuksena on on (s. 57) kuulet äänet television kaiuttimista. Jos sitten säädät AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuutta, kuulet äänet myös sen kautta. Kun HDmI Control (rihd) -asetuksena on on (s. 56) kuulet äänet rihd-yhteensopivan television kaiuttimista. Jos sitten säädät AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuutta, television kaiuttimet mykistyvät ja kuulet äänet vain AV-viritinvahvistimen kautta. Voit mykistää AV-viritinvahvistimen kaiuttimet muuttamalla sen tai television asetuksia tai säätämällä AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuuden minimiin. 17 FI

18 Lisälaitteiden kytkeminen Kuvaruutuvalikot näkyvät televisiosta vain silloin, jos televisio on kytketty HDmI out -liitäntään. Jos televisio on kytketty monitor out V- tai ComPoNENT VIDEo out -lähtöön, käytä asetusten muokkauksessa AV-viritinvahvistimen omaa näyttöä. Kytke laitteet sopiviin liittimiin. oheinen taulukko osoittaa tehdasasetusten mukaisen asetelman. Lue lisää kohdasta Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä (s. 81). X (taulukossa): voit muuttaa asetelmaa (s. 45). No. Liitäntä Laitteet muutettavissa 1 USB,.VIDEO ipod/iphone.(videotoisto) 2 USB* 1 ipod/iphone,.mp3-soitin,.usb-flash-muisti 3 DIGITAL.IN OPTICAL 1.(GAME) Pelikonsoli X 2.(TV/CD) TV,.CD-soitin X COAXIAL 1.(BD/DVD) Blu-ray.Disc/DVD-soitin X 2.(CBL/SAT) Satelliitti/kaapeliboksi,.RI.Dock.-telakka.tms. X 4 COMPONENT. IN.1.(BD/DVD) Blu-ray.Disc/DVD-soitin,.RI.Dock.-telakka X VIDEO IN.2.(CBL/SAT) Satelliitti/kaapeliboksi,.RI.Dock.-telakka.tms. X OUT TV,.projektori.tms. 5 ETHERNET Reititin 6 MONITOR.OUT TV,.projektori.tms. BD/DVD.IN Blu-ray.Disc/DVD-soitin VCR/DVR.IN Videonahuri,.DVD/DVR-tallennin,.RI.Dock.-telakka CBL/SAT.IN Satelliitti/kaapeliboksi.tms. GAME.IN Pelikonsoli,.RI.Dock.-telakka PC.IN Tietokone TV/CD.IN TV,.CD-soitin,.kasettidekki,.MD,.CD-R,. levysoitin* 3,.RI.Dock.-telakka 7 PC.IN* 2. Tietokone 8 UNIVERSAL.PORT Yhteensopiva.telakka.(UP-A1.tms.) 18 FI *1 Älä kytke AV-viritinvahvistimen usb-liitäntää tietokoneen usb-liitäntään. Tietokoneessa olevaa musiikkia ei voi toistaa sen kautta tässä järjestelmässä. *2 Kun tietokone on kytketty PC IN -tuloon ja valitset ohjelmalähteeksi PC, tietokoneen videosignaali syötetään eteenpäin HDmI out -lähdöstä. Jos kuitenkin olet linkittänyt PC-ohjelmalähdevalitsimeen HDmI IN -tulon, AV-viritinvahvistin syöttää HDmI IN -tulon signaalin eikä PC IN -tulon signaalin. Kun haluat käytää PC IN -tulon signaalia, valitse HDmI Input -kohdan PC -asetukseksi (s. 44). *3 Kytke järjestelmään levysoitin (mm-äänirasia), jossa on sisäänrakennettu esivahvistin. Jos levysoittimessa ei ole sellaista, hanki erillinen levysoitinesivahvistin. Jos levysoittimessasi on mc-tyyppinen äänirasia, tarvitset järjestelmään mc-vahvistinyksikön tai mc-muuntimen ja levysoitinesivahvistimen. Lue tarkemmat ohjeet levysoittimen omasta käyttöoppaasta.

19 Kytkentätapa 3 mahdollistaa Dolby Digital- ja DTS-äänentoiston. (Jos haluat tallentaa tai kuunnella myös zone 2 -huoneessa, käytä kytkemistapoja 3 ja 6). Kytkentätapa 6 mahdollistaa musiikin kuuntelun ja tallentamisen zone 2 -huoneessa. Jos Blu-ray Disc/DVD -soittimessasi on sekä stereo- että monikanavalähtö, käytä stereolähtöä kytkemisavassa 6. & Videokuvan tallentaminen Edellä kuvatut kytkemistavat eivät mahdollista videon tallentamista AV-viritinvahvistimen kautta. Siihen tarvittavat kytkennät selitetään kohdassa Tallentaminen (s. 42). 19 FI

20 ri-yhteensopivien onkyo-laitteiden kytkeminen 1 Kytke kaikki onkyo-laitteet analogisilla audiokaapeleilla (kytkemisvaihtoehto 6, s. 18). 2 Tee ri-toiminnon edellyttämä kytkentä (ks.kuva). 3 Jos järjestelmässä on ri Dock -telakka tai kasettidekki, muuta ohjelmalähdetunnus sopivaksi (s. 41). ri (remote Interactive) -järjestelmä mahdollista seuraavat erikoistoiminnot: & Järjestelmän päällekytkeminen / automaattinen virrankytkentä Kun käynnistät ri-yhteensopivan ohjelmalähteen toiston, AV-viritinvahvistin herää automaattisesti valmiustilasta ja asettuu ohjelmalähteen edellyttämään toimintatilaan. & suora ohjelmalähteenvaihto Kun käynnistät ri-yhteensopivan laitteen toiston, AV-viritinvahvistin ottaa sen ohjelmalähteekseen automaattisesti. & Kauko-ohjaus Voit ohjata ri-yhteensopivia onkyo-laitteita AV-viritinvahvistimen kauko-ohjaimella. Suuntaa kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiin älä lisälaitteeseen. Kauko-ohjaus edellyttää, että olet syöttänyt jo aiemmin laitteiston tarvitsemat ohjauskoodit (s. 67). CD-soitin.tms. RI.Dock.-telakka R L ANALOG AUDIO OUT R L ANALOG AUDIO OUT Tee ri-kytkennät ri-kaapeleilla. ri-kaapeli on onkyo-laitteiden vakiovaruste. Joissakin laitteissa on kaksi ri-liitäntää. Voit kytkeä kumman tahansa AV-viritinvahvistimeen, ja toisen voit kytkeä johonkin muuhun ri-yhteensopivaan ohjelmalähteeseen. Kytke ri-liitäntään vain onkyo-laite. muiden valmistajien laitteiden kytkeminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriön. Erillislaite ei välttämättä tue kaikkia ri-järjestelmän mahdollistamia toimintoja. Lue tarkat tiedot laitteen omasta käyttöohjeesta. Kun zone 2 -toiminto on käytössä, automaattinen virrankytkentä ja suora ohjelmalähteenvaihto eivät ole toiminnassa. Tallentimen kytkeminen Lue.lisätietoja.kohdasta. Tallentaminen,.(s..42).. Videonauhuri,. DVD-,.kasetti-,.CD-R-,. MD-tallennin.tms.. AUDIO IN AV-viritinvahvistin pitää olla käyttötilassa tallennuksen aikana. Tallennus ei onnistu, jos laite on vain valmiustilassa. Jos haluat tallentaa television tai videonauhurin syöttämää ohjelmaa suoraan videotallentimelle käyttämättä välissä AV-viritinvahvistinta, kytke L R VIDEO IN ohjelmalähde ja tallennin suoraan toisiinsa. Lue tarkemmat ohjeet television ja videolaitteiden omista käyttöohjeista. Komposiittivideotuloon syötettyä ohjelmaa voi tallentaa vain komposiittivideolähdön kautta. Jos televisio tai muu video-ohjelmalähde on kytketty komposiittivideotuloon, kytke tallennin komposiittivideolähtöön. Surround-ääntä ja DSP-toimintatilan tuottamaa ääntä ei voi tallentaa. Kopiosuojatuista Blu-ray Disc- ja DVD-levyistä ei voi tehdä tallenteita. Digitaalituloon syötettyä ohjelmaa ei voi tallentaa. Tallentaminen onnistuu vain analogiliitäntöjen kautta. DTS-signaali tallentuu vain kohinana, joten älä yritä tehdä analogista tallennetta DTS CD- tai LD-levystä. (Euroopamn, Australian ja Aasian mallit) Kuva ei näy, kun Pure Audio -kuuntelutila on käytössä, koska silloin videopiiri on kytketty pois toiminnasta. Valitse jokin muu kuuntelutila, jos haluat tallentaa kuvaa. 20 FI

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TX-NR808. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot...

TX-NR808. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot... AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR808 Käyttöohje Kytkeminen... 13 Käynnistys ja perustoiminnot... 24 Edistyneet toiminnot... 41 ipod ja muut lisälaitteet... 75 Lisäohjeita... 88 Kiitämme sinua

Lisätiedot

Getting Started... Sisältö Connections... Alkuvalmistelut... 2 Basic Operations... Playing CDs... Playing Your ipod Kytkeminen /iphone/ipad.......

Getting Started... Sisältö Connections... Alkuvalmistelut... 2 Basic Operations... Playing CDs... Playing Your ipod Kytkeminen /iphone/ipad....... CD HiFi MINI SYSTEM SYSTEME AMPLI-TUNER CD TX-8020 CS-265 STEREOVIRITINVAHVISTIN CD Receiver (CR-265) Speakers (D-T25) KÄYTTÖOHJE Instruction Manual Getting Started... En-2 Sisältö Connections... En-14

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje C326BEE Stereovahvistin Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Tuotetiedot Kytkentä Kuvaus A 1 Välikytkin: - Keskikaiutin / Subwoofer - Linjatulo: V / O Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Jos käytetään 2-4 kaiuttimen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot...

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... Johdanto Sisältö Yleistä tietoa Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti. Näin varmistat parhaan käyttömukavuuden. Käyttöohje opastaa sinua SHARP-tuotteen käytössä. Pakkauksen

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo Tuotetiedot Sisäiset tulot/lähdöt ja siltaus A1: Siltaus: - Keskikaiutin / Lisäbassovahvistin -> Vaihtaa äänen keskikaiuttimen ja lisäbassovahvistimen välillä (5.1). Lisätietoja käytöstä on ohjekirjan

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje. AV-vahvistin

Käyttöohje. AV-vahvistin AV-vahvistin Käyttöohje Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TX-8150 KÄYTTÖOHJE. Verkkotoiminnoilla varustettu stereoviritinvahvistin

TX-8150 KÄYTTÖOHJE. Verkkotoiminnoilla varustettu stereoviritinvahvistin Verkkotoiminnoilla varustettu stereoviritinvahvistin TX-8150 KÄYTTÖOHJE Kiitos Onkyo-tuotteen hankinnasta. Säilytä ohjeet huolella myöhempää tarvetta varten. FI-1 Sisältö Osat ja toiminnot... 7 Etulevy...

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Tuotetiedot C: Asennus

Tuotetiedot C: Asennus Tuotetiedot A: Analogiset tulot ja lähdöt B: Digitaalinen S/PDIF-lähtö ja -tulo C: Sisäiset analogiset tulot C A B Asennus Ennen asennusta: Jos sinulla on äänikortti järjestelmässä, poista se käytöstä

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

10 watin lähtöteho. Kompakti, monipuolinen kitaracombo, jossa on 8 (20 cm) kaiutin.

10 watin lähtöteho. Kompakti, monipuolinen kitaracombo, jossa on 8 (20 cm) kaiutin. PIKAOPAS Sisältö Ominaisuudet................................... 2 Pikaopas...3 Yläpaneeli (Kitarasoundin muokkaaminen)...4 AMPLIFIER (Vahvistin)...4 EQUALIZER (Ekvalisaattori)...4 Virran kytkeminen päälle

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SUOMI. Erikoispiirteet. Johdanto. Lisävarusteet. Sisältö. Yleiset tiedot. Su-1. Yleiset tiedot Varotoimet... 2 Säädöt ja merkkivalot...

SUOMI. Erikoispiirteet. Johdanto. Lisävarusteet. Sisältö. Yleiset tiedot. Su-1. Yleiset tiedot Varotoimet... 2 Säädöt ja merkkivalot... Johdanto Erikoispiirteet Yleiset tiedot Kiitos tämän SHARP-laitteen ostamisesta. Jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla, lue tämä käyttöohje huolellisesti. Siinä neuvotaan SHARP-laitteen käyttössä.

Lisätiedot

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI)

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI) Bluetooth -sana ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja SANGEAN ELECTRONICS INC käyttää näitä merkkejä lisenssillä. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet 2.

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC SC-HTE200EG http://fi.yourpdfguides.com/dref/5806124

Käyttöoppaasi. PANASONIC SC-HTE200EG http://fi.yourpdfguides.com/dref/5806124 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Sisällys Siirry haluamaasi osioon napsauttamalla sen otsikkoa

Sisällys Siirry haluamaasi osioon napsauttamalla sen otsikkoa BeoRemote One Sisällys Siirry haluamaasi osioon napsauttamalla sen otsikkoa Päivittäinen käyttö BeoRemote Onen ja opaskirjan esittely, 3 BeoRemote Onen käyttö, 4 BeoRemote One -kaukosäätimen tarkemmat

Lisätiedot

Kauko-ohjain (vain tietyt mallit)

Kauko-ohjain (vain tietyt mallit) Kauko-ohjain (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Kun audio- tai videojärjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo vaihtuu punaiseksi.

Kun audio- tai videojärjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo vaihtuu punaiseksi. BeoLab 4 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalot muuttuvat punaisiksi, mikä ilmoittaa, että

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 4. Beo4-näppäimet yksityiskohtaisesti, 6 Beo4-näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 4. Beo4-näppäimet yksityiskohtaisesti, 6 Beo4-näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys 3 Beo4-kaukosäätimen käyttö, 4 Beo4-näppäimet yksityiskohtaisesti, 6 Beo4-näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukautus, 9 Beo4:n asetukset Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin. Erilaiset

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

FI rad RNV500.qxd 23/08/01 09:44 Page 1. RNV500 CD Micro-järjestelmä. Käyttöohje. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

FI rad RNV500.qxd 23/08/01 09:44 Page 1. RNV500 CD Micro-järjestelmä. Käyttöohje. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. FI rad RNV500.qxd 23/08/01 09:44 Page 1 RNV500 CD Micro-järjestelmä Käyttöohje Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. FI rad RNV500.qxd 23/08/01 09:44 Page 2 tutustu CD micro -järjestelmääsi Sleep-

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Multimedia. Asiakirjan osanumero: 419465-351

Multimedia. Asiakirjan osanumero: 419465-351 Multimedia Asiakirjan osanumero: 419465-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan, miten tietokoneen multimedialaitteita ja ohjelmistoja käytetään. Multimediaominaisuudet vaihtelevat tietokoneen mallin

Lisätiedot