TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto Kytkeminen Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22"

Transkriptio

1 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR609 Kytkeminen Käynnistys.ja.perustoiminnot Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot Muiden.laitteiden.ohjaus Lisäohjeita Kiitämme sinua Onkyo-AV-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä. Käyttöohjeiden avulla saat täyden hyödyn uuden AV-viritinvahvistimesi monipuolisista ominaisuuksia ja pääset nauttimaan ensiluokkaisesta äänentoistosta. Säilytä ohjeet kätevässä paikassa mahdollista tulevaa tarvetta varten. FI 1 FI

2 VaroiTus: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KoSTEALLE ILmALLE, SILLÄ SIITÄ SAATTAA AIHEuTuA TuLIPALo TAI SÄHKöISKu. Huomioi: ÄLÄ AVAA LAITTEEN KoTELoA, JoTTA VÄLTÄT SÄHKöISKuN VAArAN. LAITTEEN SISÄLLÄ EI ole KÄyTTÄJÄN HuoLLETTAVIA osia. HuoLLoN SAA TEHDÄ VAIN VALTuuTETTu HuoL- ToPALVELu. WArNING risk of ELECTrIC SHoCK Do NoT open VAroITuS SÄHKöISKuN VAArA ÄLÄ AVAA LAITEKoTELoA Tasasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet saattavat olla niin voimakkaita, että ne voivat aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Tasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. 7. Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan antamia asennusohjeita. 8. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämminilmaventtiilien, uunien, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyyteen. 9. Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. Suojamaadoitusta ei saa ohittaa. Pyydä tarvittaessa valtuutettua asennuspalvelua varmistamaan pistorasian sopivuus. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen mukana myytäviä jalustoja tai kannattamia. Jos sijoitat laitteen liikuteltavalle alustalle, noudata ehdotonta varovaisuutta siirtojen Siirrä PORTABLE paketteja CART WARNING varoen S3125A aikana. Putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja. 13. Irrota laite järjestelmästä ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi. 14. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalilla tavalla tai se on pudonnut. 15 Huollontarve Irrota laite pistorasiasta ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa: A. laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, B. laitteen sisään on joutunut esine tai nestettä, C. laite on kastunut, D. laite ei toimi normaalisti, vaikka noudatat kaikkia käyttöohjeita. Säädä vain käyttöohjeessa neuvottuja asetuksia. Asetusten virheellinen muuttaminen voi aiheuttaa vauriota, ja laitteen palauttaminen alkuperäiseen toimivaan tilaan saattaa vaatia valtuutetun asentajan tekemiä suuria korjaustöitä. E. laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollain muulla tavalla, F. laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. 16. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Älä sijoita kynttilää tai muuta palavaa esinettä laitteen päälle. 17. Akut ja paristot Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettuja akkuja tai paristoja. 18. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 20 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 10 cm laitteen taakse. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 10 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois. 2 FI

3 Varotoimenpiteitä 1. Tallenteiden tekijänoikeus: Tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa ei saa kopioida muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön ilman oikeudenomistajan lupaa. 2. sulake: Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen sisällä olevaa sulaketta. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys onkyo-kaupiaaseen. 3. Hoito: Puhdista laite säänöllisesti pehmeällä pyyhkeellä. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Kuivaa laite heti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, ohenteita, alkoholia tai muita liuotteita, sillä ne voivat viottaa laitteen pintaa ja kotelon merkintöjä. 4. Virta VaroiTus LuE SEurAAVAT ohjeet HuoLELLISESTI ENNENKuIN KyTKET LAITTEEN SÄHKöVErK- KooN ENSImmÄISEN KErrAN. Sähköverkon jännite riippuu maasta, jossa laitetta käytetään. Varmista, että laitteen takalevyssä oleva merkintä vastaa sähköverkon jännitettä (AC 230 V, 50 Hz). Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista, että pääset helposti tarttumaan pistotulppaan. on/standby-kytkin ei irrota laitetta kokonaan sähköverkosta. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. 5. Kuulovaurion estäminen Kuulokkeiden liian voimakas äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion. 6. Paristojen ja akkujen kuumeneminen Älä altista paristoja tai akkuja voimakkaalle auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. 7. Älä kosketa laitetta märillä käsillä: Älä käsittele laitetta tai virtajohtoa märillä tai kosteilla käsillä. Jos vettä tai muuta nestettä outuu laitteen sisään, vie se valtuutettuun onkyo-huoltoon tarkastettavaksi. 8. Käsittely Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä myyntipakauksessa. Älä jätä kumisia tai muovisia esineitä laitteen päälle pitkäksi ajasi, jotta ne eivät jätä jälkiä kotelon pintaan. Kansi ja takalevy kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. Se on normaali ilmiö. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, se ei välttämättä toimi halutulla tavalla seuraavalla käyttökerralla. Siksi laitetta kannattaa käyttää aika ajoin. 3 FI

4 Euroopassa käytettävät mallit Vaatimustenmukaisuusvakuutus onkyo EuroPE ELECTroNICS GmBH LIEGNITzErSTrASSE 6, GroEBENzELL, GErmANy Vakuutamme, että tässä käyttöohjeessa kuvattu onkyo-tuote täyttää asiaan liittyvät tekniset normit kuten EN60065, EN55013, EN55020 ja EN , GroEBENzELL, GErmANy onkyo EuroPE ELECTroNICS GmbH Pakkauksen sisältö Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat: FM-antenni.sisäkäyttöön.(s..21) AM-silmukka-antenni.(s..21) Virtajohto.(Taiwanin.mallit).(s..21) Kaiutinkaapeleiden.merkintätarrat.(s..13) Kaiutinasetusten.säätömikrofoni.(s..31) Kauko-ohjain.(RC-803M).ja.kaksi.paristoa.(AA/R6) * Tuoteluetteloissa ja pakkauksissa tuotteen nimen lopussa oleva kirjain viittaa väriin. Tekniset ominaisuudet ja toiminnot ovat samat väristä riippumatta. & Paristojen asentaminen Jos kauko-ohjain ei toimi kunnolla, vaihda paristot uusiin. Älä laita paristokoteloon yhtäaikaa vanhaa ja uutta paristoa tai eri typpisiä paristoja. Paristot.(AA/R6) Poista paristot kotelosta, jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan. Siten vältät paristojen vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat viat. Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti mahdollisimman pian, jotta vältät niiden vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat vahingot. & Kauko-ohjaimen suuntaaminen Suuntaa kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiin oheisen kuvan mukaisesti. Kauko-ohjausanturi AV-viritinvahvistin Noin.5.m 4 FI

5 Sisällysluettelo Johdanto Tärkeitä turvaohjeita... 2 Varotoimenpiteet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 ominaisuudet... 6 Etu- ja takalevy... 8 Etulevy... 8 Näyttö... 9 Takalevy Kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen ohjaus Kytkeminen av-viritinvahvistimen kytkeminen Kaiuttimien kytkeminen Tietoa AV-laitteiden kytkemisestä Lisälaitteiden kytkeminen HDmI-kaapelilla...17 Lisälaitteiden kytkeminen ri-yhteensopivien onkyo-laitteiden kytkeminen Tallentimen kytkeminen Antennin kytkeminen Virtajohdon kytkeminen Käynnistys ja perustoiminnot av-viritinvahvistimen asettaminen käyttö- tai valmiustilaan Käyttötila (on) Valmiustila (STANDBy) Toisto Kuvaruutuvalikkojen kielen valinta ohjelmalähteen toiston aloitus ohjelman toisto usb-laitteesta tai verkosta Näytön kuvakkeet ipodin/iphonen toisto usb-liitännän kautta usb-laitteen toisto Internet radion kuunteleminen Palvelimella olevien musiikkitiedostojen kuuntelu Tiedostojen etätoisto (remote Playback) Fm/Am-radion kuuntelu Perustoimintojen käyttö Kaiutinasetusten automaattinen säätö Kuuntelutilojen käyttö Home menu -valikon käyttö uniajastimen käyttö Näytön kirkkauden säätö ohjelmalähdetietojen näyttö ohjelmalähteen tunnuksen vaihtaminen music optimizer -toiminnon käyttäminen AV-viritinvahvistimen mykistäminen Kuulokkeiden käyttö Tallentaminen Edistykselliset toiminnot Edistykselliset asetukset Kuvaruudussa näkyvät asetusvalikot (Setup menu) Asetusvalikoiden käyttö Tulo/Lähtö-asetelma (Input/output Assign) Kaiutinasetukset (Speaker Setup) Äänentoiston hienosäätö (Audio Adjust) ohjelmalähdeasetukset (Source Setup) Kuuntelutilan esivalinta (Listening mode Preset)...55 yleistä (miscellaneous) Laitteiston hallinta (Hardware Setup) Kauko-ohjaimen asetukset (remote Controller Setup) Lukitusasetus (Lock Setup) Audioasetusten muuttaminen Zone 2 -järjestelmä zone 2 -järjestelmän kytkeminen zone 2 -toimintojen ohjaus muiden laitteiden ohjaus ipod/iphone-toisto onkyo-telakan kautta onkyo-telakan käyttö ipodin/iphonen ohjaus muiden laitteiden ohjaus Esiohjelmoidut kauko-ohjauskoodit Sopivan kauko-ohjauskoodin selvittäminen Kauko-ohjauskoodin syöttäminen ri-väylään kytkettyjen onkyo-laitteiden kauko-ohjauskoodit ohjelmalähdevalitsimien tehdasasetusten palauttaminen Kauko-ohjaimen tehdasasetusten palauttaminen Lisälaitteiden toimintojen kauko-ohjaus Lisäohjeita ongelmatilanteen ratkaisu Verkkotoiminnot/usB-järjestelmä Firmware-ohjelmiston päivittäminen Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä Tietoa HDmi-järjestestelmästä rihd-yhteensopivan television, soittimen tai tallentimen käyttö Tekniset tiedot Voit palauttaa AV-viritinvahvistimen tehdasasetukset seuraavalla tavalla. Kytke ensin virta päälle. Paina sitten yhtäaikaa VCr/DVr- ja on/standby-näppäintä (s. 69). 5 FI

6 ominaisuudet Vahvistin ohmia (FTC) ohmia (IEC) ohmia (JEITA) optimum Gain Volume Circuitry -piiri Järeä ja tehokas H.C.P.S. (High Current Power Supply) -muuntaja Jitter Cleaning Circuit -tekniikka Prosessointi THX Select2 Plus* 1 -sertifioitu Qdeo * 2 -tekniikka HDmI-videosignaalin skaalaukseen (4K-yhteensopiva) HDmI (äänen paluukanava, 3D, DeepColor, x.v.color* 3, Lip Sync, DTS* 4 -HD master Audio, DTS-HD High resolution Audio, Dolby TrueHD* 5, Dolby Digital Plus, DSD ja multi-ch PCm) Dolby Pro Logic IIz* 5 ja Audyssey DSX * 6 Ei-skaalaava järjestelmä A-Form Listening mode memory -järjestelmä Direct-toimintatila Pure Audio -toimintatila (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) music optimizer* 7 -toiminto pakatuille digitaalisille äänitiedostoille 192 khz / 24 bit -DA-muuntimet Tehokas ja huipputarkka 32-bittinen DSP-piiri Yleistä 40 Fm/Am-pikavalintaa Audyssey 2EQ * 6 korjaa huoneakustiikan ongelmat Audyssey Dynamic EQ * 6 -loudness-korjaus Audyssey Dynamic Volume * 6 optimoi kuuntelutasot ja dynamiikan Jakosuotimen säätö (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz) AV-tahdistus (enintään 800 ms) Automaattinen kytkeytyminen valmiustilaan Kuvaruutuvalikot HDmI-liitännän kautta Esiohjelmoitu ri-yhteensopiva kauko-ohjain Liitännät 6 HDmI* 8 -tuloa (1 etulevyssä) ja 1 lähtö onkyo rihd -liitäntä järjestelmäohjausta varten 4 digitaalituloa (2 optista / 2 koaksiaalista) Komponenttivideokytkin (2 tuloa / 1 lähtö) universal Port -liitäntä ipod /iphone * 9 - telakalle / HD radio * 10 -virittimelle (Pohjois- Amerikan mallit) / DAB+ -virittimelle (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) Kaiutinlähdöissä valmius banaaniliittimiin* 11. Powered zone 2 -monihuonetoiminto Bi-Amping-kaksoisvahvistus etukaiuttimille surround-takakanavien avulla Analoginen rgb-videotulo (D-sub 15) PC-tietokoneelle Internet-radion kytkentävalmius (SiriusXm Internet radio/vtuner/last.fm/pandora/ rhapsody/slacker/mediafly/napster) *Palvelujen saatavuus riippuu käyttömaasta. Audiotiedostojen suoratoisto verkosta* 12 Etulevyn usb-tulo muistilaitteita ja ipod /iphone -malleja* 6 varten (albumikuva) 6 FI

7 THX ja THX-logo ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa THX Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. THX Select2 Plus THX Select2 Plus -sertifiointi edellyttää, että kotiteatterilaite läpäisee tiukat laatua ja suorituskykyä mittaavat testit. Vain hyväksytyssä tuotteessa saa olla THX Select2 Plus -logo. Se varmistaa, että hankkimasi kotiteatterilaite tuottaa sinulle ensiluokkaisia kokemuksia pitkään. THX Select2 Plus -vaatimukset sisältävät satoja tarkastelukohteita etu- ja päätevahvistimen toiminnasta digitaalisiin ja analogisiin piireihin. THS Select2 Plus -viritinvahvistimissa on erityistä THX-tekniikkaa (THX-kuuntelutilat jne.), jotta elokuvien ääniraidat soivat upeasti kotiteatterissa. *2 Qdeo ja Quiet Video ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa marvel tai sen tytäryhtiö. *3 x.v.color on tavaramerkki, jonka omistaa Sony Corporation. *4 Valmistuksessa käytetty seuraavien yhdysvaltalaisia patenttien ja patenttivarausten lisenssejä: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ja muut asiaan liittyvät yhdysvaltalaiset ja kansainväliset patentit ja patenttivaraukset. DTS ja symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-HD, DTS-HD master Audio ja DTS-logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc. Tuote sisältää ohjelmistoja. DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. *9 iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod shuffle ja ipod touch ovat yhdysvalloissa ja muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. made for ipod ja made for iphone tarkoittavat, että laite on suunniteltu kytkettäväksi ipodiin tai iphoneen. Valmistaja on varmistanut, että laite täyttää Apple-yrityksen asettamat laatuvaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusmääräysten tai muiden säädösten mukaisuudesta. Tämän laitteen käyttö ipodin tai iphonen kanssa saattaa häiritä langattomia toimintoja. *10 HD radio, HD radio ready ja HD radio ready -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa ibiquity Digital Corporation. HD radio -lähetysten vastaanotto edellyttää järjestelmään onkyo up-ht1 HD radio -virittimen (lisävaruste). *11 Euroopassa ei saa käyttää banaaniliittimiä kaiuttimien kytkemiseen vahvistimeen. *12 DLNA, DLNA -logo ja DLNA CErTIFIED ovat tavaramerkkejä tai sertifiointitunnuksia, jotka omistaa Digital Living Network Alliance. *13 Windows ja Windows-logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa microsoft. *5 Valmistuksessa käytetty Dolby Laboratories -yhtiön myöntämää lisenssiä. Dolby, Pro Logic, Surround EX ja kaksois-d-tunnus ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby Laboratories. *6 Valmistettu Audyssey Laboratories Inc. -yrityksen lisensseillä. Patenttivaraukset yhdysvalloissa ja muissa maissa. Audyssey 2EQ, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic Volume ja Audyssey DSX ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Audyssey Laboratories, Inc. *7 music optimizer on tavaramerkki, jonka omistaa onkyo Corporation. *8 HDmI, HDmI-logo ja High-Definition multimedia Interface ovat tavaramerkkejä tai yhdysvalloissa tai muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDmI Licensing LLC. 7 FI

8 Etu- ja takalevy Etulevy Eri maissa myytävät mallit poikkeavat hiukan toisistaan. Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1 on/standby-näppäin (s. 22) 2 zone 2- ja off-näppäin (s. 62) 3 Kauko-ohjausanturi (s. 4) 4 Näyttö (s. 9) 5 LISTENING mode -näppäimet (s. 34) 6 DImmEr-näppäin (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit (s. 40) 7 memory-näppäin (s. 29) 8 TuNING mode -näppäin (s. 28) 9 SETuP-näppäin (s. 43) 10 TuNING-, PrESET-, nuoli- ja ENTEr-näppäimet (s. 28, 29) 11 return-näppäin 12 master VoLumE -äänenvoimakkuussäädin ja ilmaisin (s. 23) 13 music optimizer -näppäin ja -ilmaisin (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit) (s. 41, 60) 14 PHoNES-kuulokelähtö (s. 42) 15 AuX INPuT HDmI -liitäntä (s. 17) 16 ToNE- ja ToNE LEVEL -näppäimet (s. 59) 17 ohjelmalähdevalitsimet (s. 23) 18 DISPLAy-näppäin (s. 41) 19 VIDEo-liitäntä (s. 18) 20 usb-liitäntä (s. 18) 21 SETuP mic -tulo (s. 31) 22 HDmI THru -ilmaisin (s. 57) 23 PurE AuDIo -näppäin ja -ilmaisin (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (s. 34) 24 rt/pty/tp-näppäin (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (s. 30) 8 FI

9 Näyttö Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1 Kaiutin/Kanava-ilmaisimet 2 z2 (zone 2) -ilmaisin (s. 62) 3 Toimintatilan ja signaalityypin ilmaisimet (s. 34, 60) 4, ja osoittimensiirtoilmaisimet (24) 5 NET-ilmaisin (s. 25, 58) 6 Viritystavan ilmaisimet rds-ilmaisin (s. 29) AuTo-ilmaisin (s. 28) TuNED-ilmaisin (s. 28) Fm STErEo -ilmaisin (s. 28) 7 Audiosignaalin ilmaisin 8 Bi AmP -ilmaisin (15, 46) 9 Audyssey-ilmaisin (s. 31, 50) Dynamic EQ -ilmaisin (s. 50) Dynamic Vol -ilmaisin (s. 51) 10 Kuulokeilmaisin (42) 11 Tekstikenttä 12 muting-ilmaisin (s. 41) 13 Äänenvoimakkuusilmaisin (23) 14 usb-ilmaisin (24, 25) 15 SLEEP-ilmaisin (s. 40, 54) 9 FI

10 Takalevy (Pohjois-Amerikan,.Euroopan,.Australian.ja.Aasian.mallit) (Taiwanin.mallit) 1 DIGITAL IN, CoAXIAL/oPTICAL (koaksiaalinen ja optinen digitaalitulo) 2 ComPoNENT VIDEo IN/ouT (komponenttivideotulo ja -lähtö) 3 ETHErNET (verkkoliitäntä) 4 Fm ANTENNA, Am ANTENNA (Fm- ja Am-antennitulot) 5 PC IN (liitäntä PC-tietokoneelle) 6 HDmI IN/ouT (HDmI-tulot ja -lähdöt) 7 Virtajohto (Pohjois-Amerikan, Euroopan, Australian ja Aasian mallit) 8 ri remote CoNTroL (ri-kauko-ohjausliitäntä) 9 BD/DVD IN, VCr/DVr IN ja out, CBL/SAT IN, GAmE IN, PC IN, TV/CD IN (liitännät komposiittivideosignaalia ja analogista audiosignaalia käyttäville ohjelmalähteille) 10 monitor out V (videomonitorilähtö) 11 zone 2 LINE out (linjatasoinen lähtö zone 2 -huonetta varten) 12 SuBWooFEr PrE out (subwooferin esivahvistinlähtö) 13 universal PorT (liitäntä telakkaa varten) 14 SPEAKErS: CENTEr, FroNT, SurrouND, SurrouND BACK tai FroNT HIGH, zone 2 (kaiutinlähdöt: keski, etu, surround, surround taka tai etuylä, zone 2) 15 AC INLET (virtatulo; Taiwanin mallit) Lue lisäohjeita kohdasta AV-viritinvahvistimen kytkeminen (s ). 10 FI

11 Kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen ohjaus Paina aluksi receiver-näppäintä, jotta kauko-ohjain asettuu AV-viritinvahvistimen ohjaustilaan. Voit kauko-ohjata myös onkyo-blu-ray Disc/ DVD-, CD-soitinta sekä muita lisälaitteita. Lue lisätietoja kohdasta Kauko-ohjauskoodien syöttäminen (s. 66). Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1 receiver -näppäin (s. 22) 2 remote mode/input SELECTor -näppäimet (s. 23) 3 Nuolinäppäimet / / / ja ENTEr-näppäin 4 SETuP-näppäin (s. 43) 5 Kuntelutilanäppäimet (s. 34) 6 DImmEr-näppäin (s. 40) 7 muting-näppäin (s. 41) 8 DISPLAy-näppäin (s. 41) 9 VoL / -näppäin (s. 23) 10 return-näppäin 11 HomE-näppäin (s. 40, 59) 12 SLEEP-näppäin (s. 40) & Virittimen ohjaus Kun haluat ohjata AV-viritinvahvistimen viritintä, paina ensin TuNEr-näppäintä (tai receiver-näppäintä). Valitse Fm- tai Am-aaltoalue painelemalla TuNEr-näppäintä. 1 Nuolinäppäimet / (s. 28) 2 D.TuN-näppäin (s. 29) 3 DISPLAy-näppäin 4 CH +/ -näppäin (s. 29) 5 Numeronäppäimet (s. 29) 11 FI

12 AV-viritinvahvistimen kytkeminen Kaiuttimien kytkeminen Kaiutinkaapeleiden kytkeminen Kytke kaiuttimet oikeisiin kaiutinlähtöihin kuvan mukaisesti. Jos sinulla on vain yksi surround-takakaiutin, kytke se SurrouND BACK or FroNT HIGH L -lähtöön. Surround oikea Surround vasen Surround-taka/ etuylä oikea Surround-taka/ etuylä vasen Etuoikea Etuvasen Keski Vihje määritä Kaiutinasetelma -valikon (s. 46) asetuksilla tai Audyssey 2EQ -kalibrointitoiminnolla (s. 31), onko järjestelmässäsi surround-takakaiuttimet vai etuyläkaiuttimet. & ruuvikiristeiset kaiutinliittimet Kuori johtimien päät paljaiksi noin mm matkalta ja kierrä johdinsäikeet tiiviiksi nipuiksi oheisen kuvan mukaisesti mm & Banaaniliittimien käyttö (Pohjois-amerikan mallit) Kierrä liittimen kiristysholkki kiinni ennen banaaniliittimen kytkemistä. Älä työnnä pelkkää johtimen päätä liittimen keskireikään. & Jousikiristeiset kaiutinliittimet Kuori johtimien päät paljaiksi noin mm matkalta ja kierrä johdinsäikeet tiiviiksi nipuiksi oheisen kuvan mukaisesti mm 12 FI

13 Kaiutinasetelma oheinen taulukko havainnollistaa toistettavien kanavien määrää suhteessa kaiuttimien määrään. Voimakkaan ja tarkan bassontoiston varmistamiseksi järjestelmään kannattaa hankkia aktiivinen subwoofer riippumatta muiden kaiuttimien määrästä. Säädä kaiutinasetukset joko automaattisesti (s. 31) tai manuaalisesti (s. 45), jotta surround-äänentoisto on mahdollisimman hyvä. Kanavamäärä Etukaiuttimet X X X X X X X Keskikaiutin X X X X X Surround-kaiuttimet X X X X X Surround-takakaiutin* 1 * 2 X Surround-takakaiuttimet* 2 X Etuyläkaiuttimet* 2 X *1 Jos sinulla on vain yksi surround-takakaiutin, kytke se SurrouND BACK or FroNT HIGH L -lähtöön. *2 Surround-takakaiuttimia ja etuyläkaiuttimia ei voi käyttää yhtäaikaa. Kaiutinkaapeleiden merkintätarrojen kiinnittäminen Kaiutinliitimien väri helpottaa oikean liittimen tunnistamista ja kytkemistä. Kaiuttimien kytkemisessä huomioitavaa Lue seuraavat ohjeet ennen kaiuttimien kytkemistä. (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit) Kaiuttimien impedanssi voi olla 6 16 ohmia. Jos impedanssi on liian pieni ja käytät vahvistinta suurella teholla pitkän aikaa, vahvistimen suojapiiri saattaa aktivoitua. (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) Kaiuttimien impedanssi voi olla 4 16 ohmia. Jos jonkin kaiuttimen impedanssi on vähintään 4 ohmia, mutta alle 6 ohmia, valitse minimiimpedanssiasetukseksi 4ohms (s. 46). Jos impedanssi on liian pieni ja käytät vahvistinta suurella teholla pitkän aikaa, vahvistimen suojapiiri saattaa aktivoitua. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kytkentöjen tekemistä. Lue kaiuttimien omat käyttöohjeet. Kiinnitä erityistä huomiota kaiutinliitäntöjen napaisuuteen. Kytke siis vahvistimen positiivinen (+) liitin kaiuttimen positiiviseen liittimeen ja negatiivinen ( ) negatiiviseen. Väärä napaisuus aiheuttaa vaihevirheen, jolloin ääni kuulostaa epäselvältä ja ponnettomalta. Vältä liian pitkiä tai ohuita kaiutinkaapeleita, sillä ne saattavat heikentää äänenlaatua. Älä aiheuta oikosulkua positiivisen ja negatiivisen johtimen välille, jotta AV-viritinvahvistin ei rikkoudu. Estä johtimen metallisäikeiden osuminen AV-viritinvahvistimen takalevyyn, jotta laite ei rikkoudu. Kaiutin Etuvasen,.etuylävasen,.Zone.2.vasen Etuoikea,.etuyläoikea,.Zone.2.oikea Keski Surround.vasen Surround.oikea Surround-takavasen Surround-takaoikea Väri Valkoinen Punainen Vihreä Sininen Harmaa Ruskea Kellanruskea Pakkauksessa on värilliset tunnistetarrat, jotka kannattaa kiinnittää kaiutinkaapeleiden positiivisiin (+) johtoihin edellä olevan taulukon mukaisesti. Kun olet kiinnittänyt väritarrat, sinun on helppo kytkeä kaapelit oikeisiin kaiutinliittimiin. 13 FI

14 LINE INPUT LINE INPUT Kaiutinliittimeen saa kytkeä vain yhden kaiuttimen. muuten AV-viritinvahvistin voi rikkoutua. Älä kytke samaa kaiutinta useampaan kaiutinlähtöön. Dipolikaiuttimien käyttö Voit kytkeä surround-kanaviin ja surround-takakanaviin dipolikaiuttimet. Ne suuntaavat äänensä kahteen suuntaan. Dipolikaiuttimissa on yleensä nuoli, joka osoittaa kaiuttimen suositellun asennon. Surround-dipolikaiuttimet (A) kannattaa sijoittaa niin, että nuoli osoittaa televisioon/valkokankaaseen. Surroundtakakanavien dipolikaiuttimet (B) kannattaa puolestaan sijoittaa siten, että niiden nuolet osoittavat toisiaan kohti. oheinen kuva havainnollistaa sijoittelua. A A B B aktiivisen subwooferin kytkeminen Etsi subwooferin paikka laittamalla soimaan runsaasti bassoa sisältävä elokuva tai musiikkikappale ja siirtele subwooferia huoneessa. Valitse paikka, jossa bassot toistuvat tukevina ja selkeinä. Laitteessa on kaksi SuBWooFEr PrE out -lähtöä, joten voit kytkeä järjestelmään helposti kaksi aktiivista subwooferia. Lähdöt syöttävät saman signaalin. LINE INPUT LINE INPUT Vihje Jos järjestelmässä on passiivinen subwoofer ja sille erillinen vahvistin, kytke SuBWooFEr PrE out -esivahvistinlähtö erillisen vahvistimen signaalituloon. Aktiivinen.subwoofer Nurkassa 1/3. etäisyydellä. seinästä 14 FI

15 Etukaiuttimien bi-amping-kaksoisvahvistus Tärkeää: Kun teet bi-amping-kytkennän, poista kaiuttimien diskantti- ja bassoliittimiä yhdistävät kytkentäsillat. Bi-ampin edellyttää, että kauttimet ovat yhteensopivia. Selvitä asia kaiuttimien omista käyttöohjeista. Bi-amping-kytkentä parantaa basson- ja diskantintoistoa entisestään. Kun bi-amping-kytkentä on käytössä, AV-viritinvahvistin pystyy ohjaamaan pääkuunteluhuoneessa 5.1-kanavaista äänentoistoa. Kun olet saanut bi-amping-johdotuksen valmiiksi, kytke AV-viritinvahvistimen virta päälle ja tee bi-amping-järjestelmän edellyttämät kaiutinasetukset, jotta vahvistin asettuu oikeaan toimintatilaan (s. 46). Diskanttielementti Bassoelementti Etuoikea Etuvasen 15 FI

16 Tietoa AV-laitteiden kytkemisestä Esimerkkijärjestelmiä Kytkeminen HDmi-kaapelilla :.Video.ja.audio Kytkeminen muilla kaapeleilla :.Video :.Audio AV-viritinvahvistin AV-viritinvahvistin TV,.projektori.tms. Blu-ray.Disc-.tai. DVD-soitin Pelikonsoli TV,.projektori.tms. Blu-ray.Disc-.tai. DVD-soitin Pelikonsoli Lue kaikkien AV-laitteiden omat käyttöohjeet ennen kytkentöjen tekemistä. Oikein! Älä kytke virtajohtoa ennenkuin olet tehnyt ja tarkastanut kaikki muut kytkennät. Kytke liittimet huolellisesti varmistaaksesi hyvän kontaktin. (Huono kontakti aiheuttaa hurinaa ja toimintahäiriöitä). Väärin! Pidä audio- ja videokaapelit erillään virta- ja kaiutinkaapeleista estääksesi häiriöiden syntymisen. av-kaapelit ja liittimet signaali Kaapeli Liitin Kuvaus Video.ja. audio Video Audio HDMI HDMI HDMI-liitännän.kautta.voi.kulkea.sekä. digitaalinen.video-.että.audiosignaali.. Komponenttivideo Analoginen. RGB Komponenttivideokaapelissa.kirkkaussignaali. (Y).ja.värierotussignaalit.(PB,.PB).kulkevat.eri. johdoissa,.mikä.tuottaa.parhaan.kuvanlaadun.. (Komponenttivideoliitäntöjen.tarkka.merkintätapa.riippuu.television.valmistajasta). Komposiittivideo Optinen. digitaaliaudiokaapeli Koaksiaalinen. digitaaliaudiokaapeli V Keltainen Komposiittivideoliitäntä.on.hyvin.yleinen.televisioissa,. videonauhureissa.ja.muissa.videolaitteissa. OPTICAL Optisen.digitaaliliitännän.kautta.voit.toistaa. digitaalista.audiota.kuten.pcm*,.dolby.digital.ja. DTS..Äänenlaatu.on.verratavissa.koaksiaalisen. digitaaliliitännän.tarjoamaan.äänenlaatuun. Oranssi Koaksiaalisen.digitaaliliitännän.kautta.voit. toistaa.digitaalista.audiota.kuten.pcm*,.dolby. Digital.ja.DTS..Äänenlaatu.on.verratavissa.optisen.digitaaliliitännän.tarjoamaan.äänenlaatuun. L Valkoinen Analogisen.audioliitännän.(RCA).kautta.kulkee. analoginen.audiosignaali. R Punainen Analoginen.audiokaapeli.(RCA) Y PB/CB PR/CR Vihreä Sininen Punainen PC-tietokoneiden.ja.näyttöjen.tavallinen. analoginen.liitintyyppi.(d-sub,.d-sub-mini). 16 FI * PCm-signaalin yhteensopivat näytetaajuudet ovat 32/44,1/48/88,2/96 khz. HDmI-liitäntä mahdollistaa myös 176,4/192 khz näytetaajuuden käytön. AV-viritinvahvistimessa ei ole SCArT-liitäntää. AV-viritinvahvistimen optisissa liittimissä on suojaläpät, jotka avautuvat, kun kaapelin liitin työnnetään paikoilleen. Läppä sulkeutuu automaattisesti, kun irrotat kaapelin. Työnnä kaapelin liitinpää aina huolellisesti loppuun asti. Varoitus Kytke ja irrota optisen kaapelin liitin suorassa kulmassa, jotta suojaläppä ei viotu.

17 Lisälaitteiden kytkeminen HDmI-kaapelilla Videonauhuri.tai.DVD/DVR-tallennin Pelikonsoli TV,.projektori.tms. Tietokone Satelliitti/kaapeliverkkosovitin.tms. Blu-ray.Disc/DVD-soitin Videokamera Kytke laitteet sopiviin liittimiin. oheinen taulukko osoittaa tehdasasetusten mukaisen asetelman. X: voit muuttaa asetelmaa (s. 44). Liitin Laite muutettavissa Tulo HDMI.IN.1 Blu-ray Disc/DVD-soitin X HDMI.IN.2 Videonauhuri tai DVD/DVr-tallennin X HDMI.IN.3 Satelliitti/kaapeliverkkosovitin tms. X HDMI.IN.4 Pelikonsoli X HDMI.IN.5 Tietokone AUX.INPUT.HDMI Videokamera Lähtö HDMI.OUT TV, projektori tms. Lue lisätietoja seuraavista kohdista: Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä, (s. 81). Tietoa HDmI-järjestelmästä (s. 83). rihd-yhteensopivan television, soittimen tai tallentimen käyttö (s. 84). & Äänen paluukanava (arc, audio return Channel) Äänen paluukanavatoiminnon (ArC) ansiosta HDmI-yhteensopiva televisio voi syöttää audiosignaalin AV-viritinvahvistimen HDmI out -lähdön kautta eteenpäin. Äänen paluukanavatoiminnon käyttö edellyttää seuraavaa: - Televisio on ArC-yhteensopiva - ohjelmalähteeksi on valittu TV/CD - HDmI Control (rihd) -asetuksena on on (s. 56) - Audio return Channel -asetuksena on Auto (s. 57) Vihje HDmI IN -tulon kautta kulkevan audiosignaalin kuunteleminen television kaiuttimista: - Valitse rihd-yhteensopivan television osalta HDmI Control (rihd) -asetukseksi on (s. 56). - Jos televisio ei ole rihd-yhteensopiva, valitse Audio TV out -asetukseksi on (s. 57) tai HDmI Control (rihd) -asetukseksi off. - Valitse Blu-ray Disc/DVD-soittimen HDmI-audiolähtöasetukseksi PCm. - Voit kuunnella televisiota AV-viritinvahvistimen kautta. Lue lisätietoja kohdasta Lisälaitteiden kytkeminen (s. 18). Kun aiot kuunnella HDmI-yhteensopivaa laitetta AV-viritinvahvistimen kautta, muokkaa asetukset siten, että laitteen kuva näkyy televisiosta (valitse lisäksi television ohjelmalähteeksi AV-viritinvahvistimeen kytketty HDmI-laite). Jos televisio on sammutettuna tai sen ohjelmalähteeksi on valittu jokin muu laite, myöskään AV-viritinvahvistimen kautta ei välttämättä kuulu lisälaitteen ääntä. Kun Audio TV out -asetuksena on on (s. 57) kuulet äänet television kaiuttimista. Jos sitten säädät AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuutta, kuulet äänet myös sen kautta. Kun HDmI Control (rihd) -asetuksena on on (s. 56) kuulet äänet rihd-yhteensopivan television kaiuttimista. Jos sitten säädät AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuutta, television kaiuttimet mykistyvät ja kuulet äänet vain AV-viritinvahvistimen kautta. Voit mykistää AV-viritinvahvistimen kaiuttimet muuttamalla sen tai television asetuksia tai säätämällä AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuuden minimiin. 17 FI

18 Lisälaitteiden kytkeminen Kuvaruutuvalikot näkyvät televisiosta vain silloin, jos televisio on kytketty HDmI out -liitäntään. Jos televisio on kytketty monitor out V- tai ComPoNENT VIDEo out -lähtöön, käytä asetusten muokkauksessa AV-viritinvahvistimen omaa näyttöä. Kytke laitteet sopiviin liittimiin. oheinen taulukko osoittaa tehdasasetusten mukaisen asetelman. Lue lisää kohdasta Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä (s. 81). X (taulukossa): voit muuttaa asetelmaa (s. 45). No. Liitäntä Laitteet muutettavissa 1 USB,.VIDEO ipod/iphone.(videotoisto) 2 USB* 1 ipod/iphone,.mp3-soitin,.usb-flash-muisti 3 DIGITAL.IN OPTICAL 1.(GAME) Pelikonsoli X 2.(TV/CD) TV,.CD-soitin X COAXIAL 1.(BD/DVD) Blu-ray.Disc/DVD-soitin X 2.(CBL/SAT) Satelliitti/kaapeliboksi,.RI.Dock.-telakka.tms. X 4 COMPONENT. IN.1.(BD/DVD) Blu-ray.Disc/DVD-soitin,.RI.Dock.-telakka X VIDEO IN.2.(CBL/SAT) Satelliitti/kaapeliboksi,.RI.Dock.-telakka.tms. X OUT TV,.projektori.tms. 5 ETHERNET Reititin 6 MONITOR.OUT TV,.projektori.tms. BD/DVD.IN Blu-ray.Disc/DVD-soitin VCR/DVR.IN Videonahuri,.DVD/DVR-tallennin,.RI.Dock.-telakka CBL/SAT.IN Satelliitti/kaapeliboksi.tms. GAME.IN Pelikonsoli,.RI.Dock.-telakka PC.IN Tietokone TV/CD.IN TV,.CD-soitin,.kasettidekki,.MD,.CD-R,. levysoitin* 3,.RI.Dock.-telakka 7 PC.IN* 2. Tietokone 8 UNIVERSAL.PORT Yhteensopiva.telakka.(UP-A1.tms.) 18 FI *1 Älä kytke AV-viritinvahvistimen usb-liitäntää tietokoneen usb-liitäntään. Tietokoneessa olevaa musiikkia ei voi toistaa sen kautta tässä järjestelmässä. *2 Kun tietokone on kytketty PC IN -tuloon ja valitset ohjelmalähteeksi PC, tietokoneen videosignaali syötetään eteenpäin HDmI out -lähdöstä. Jos kuitenkin olet linkittänyt PC-ohjelmalähdevalitsimeen HDmI IN -tulon, AV-viritinvahvistin syöttää HDmI IN -tulon signaalin eikä PC IN -tulon signaalin. Kun haluat käytää PC IN -tulon signaalia, valitse HDmI Input -kohdan PC -asetukseksi (s. 44). *3 Kytke järjestelmään levysoitin (mm-äänirasia), jossa on sisäänrakennettu esivahvistin. Jos levysoittimessa ei ole sellaista, hanki erillinen levysoitinesivahvistin. Jos levysoittimessasi on mc-tyyppinen äänirasia, tarvitset järjestelmään mc-vahvistinyksikön tai mc-muuntimen ja levysoitinesivahvistimen. Lue tarkemmat ohjeet levysoittimen omasta käyttöoppaasta.

19 Kytkentätapa 3 mahdollistaa Dolby Digital- ja DTS-äänentoiston. (Jos haluat tallentaa tai kuunnella myös zone 2 -huoneessa, käytä kytkemistapoja 3 ja 6). Kytkentätapa 6 mahdollistaa musiikin kuuntelun ja tallentamisen zone 2 -huoneessa. Jos Blu-ray Disc/DVD -soittimessasi on sekä stereo- että monikanavalähtö, käytä stereolähtöä kytkemisavassa 6. & Videokuvan tallentaminen Edellä kuvatut kytkemistavat eivät mahdollista videon tallentamista AV-viritinvahvistimen kautta. Siihen tarvittavat kytkennät selitetään kohdassa Tallentaminen (s. 42). 19 FI

20 ri-yhteensopivien onkyo-laitteiden kytkeminen 1 Kytke kaikki onkyo-laitteet analogisilla audiokaapeleilla (kytkemisvaihtoehto 6, s. 18). 2 Tee ri-toiminnon edellyttämä kytkentä (ks.kuva). 3 Jos järjestelmässä on ri Dock -telakka tai kasettidekki, muuta ohjelmalähdetunnus sopivaksi (s. 41). ri (remote Interactive) -järjestelmä mahdollista seuraavat erikoistoiminnot: & Järjestelmän päällekytkeminen / automaattinen virrankytkentä Kun käynnistät ri-yhteensopivan ohjelmalähteen toiston, AV-viritinvahvistin herää automaattisesti valmiustilasta ja asettuu ohjelmalähteen edellyttämään toimintatilaan. & suora ohjelmalähteenvaihto Kun käynnistät ri-yhteensopivan laitteen toiston, AV-viritinvahvistin ottaa sen ohjelmalähteekseen automaattisesti. & Kauko-ohjaus Voit ohjata ri-yhteensopivia onkyo-laitteita AV-viritinvahvistimen kauko-ohjaimella. Suuntaa kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiin älä lisälaitteeseen. Kauko-ohjaus edellyttää, että olet syöttänyt jo aiemmin laitteiston tarvitsemat ohjauskoodit (s. 67). CD-soitin.tms. RI.Dock.-telakka R L ANALOG AUDIO OUT R L ANALOG AUDIO OUT Tee ri-kytkennät ri-kaapeleilla. ri-kaapeli on onkyo-laitteiden vakiovaruste. Joissakin laitteissa on kaksi ri-liitäntää. Voit kytkeä kumman tahansa AV-viritinvahvistimeen, ja toisen voit kytkeä johonkin muuhun ri-yhteensopivaan ohjelmalähteeseen. Kytke ri-liitäntään vain onkyo-laite. muiden valmistajien laitteiden kytkeminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriön. Erillislaite ei välttämättä tue kaikkia ri-järjestelmän mahdollistamia toimintoja. Lue tarkat tiedot laitteen omasta käyttöohjeesta. Kun zone 2 -toiminto on käytössä, automaattinen virrankytkentä ja suora ohjelmalähteenvaihto eivät ole toiminnassa. Tallentimen kytkeminen Lue.lisätietoja.kohdasta. Tallentaminen,.(s..42).. Videonauhuri,. DVD-,.kasetti-,.CD-R-,. MD-tallennin.tms.. AUDIO IN AV-viritinvahvistin pitää olla käyttötilassa tallennuksen aikana. Tallennus ei onnistu, jos laite on vain valmiustilassa. Jos haluat tallentaa television tai videonauhurin syöttämää ohjelmaa suoraan videotallentimelle käyttämättä välissä AV-viritinvahvistinta, kytke L R VIDEO IN ohjelmalähde ja tallennin suoraan toisiinsa. Lue tarkemmat ohjeet television ja videolaitteiden omista käyttöohjeista. Komposiittivideotuloon syötettyä ohjelmaa voi tallentaa vain komposiittivideolähdön kautta. Jos televisio tai muu video-ohjelmalähde on kytketty komposiittivideotuloon, kytke tallennin komposiittivideolähtöön. Surround-ääntä ja DSP-toimintatilan tuottamaa ääntä ei voi tallentaa. Kopiosuojatuista Blu-ray Disc- ja DVD-levyistä ei voi tehdä tallenteita. Digitaalituloon syötettyä ohjelmaa ei voi tallentaa. Tallentaminen onnistuu vain analogiliitäntöjen kautta. DTS-signaali tallentuu vain kohinana, joten älä yritä tehdä analogista tallennetta DTS CD- tai LD-levystä. (Euroopamn, Australian ja Aasian mallit) Kuva ei näy, kun Pure Audio -kuuntelutila on käytössä, koska silloin videopiiri on kytketty pois toiminnasta. Valitse jokin muu kuuntelutila, jos haluat tallentaa kuvaa. 20 FI

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TX-NR509. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 11. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 19

TX-NR509. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 11. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 19 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR509 Kytkeminen... 11 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 19 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 39 Muiden.laitteiden.ohjaus... 53 Lisäohjeita... 59 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR709. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR709. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR709 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 43 Muiden.laitteiden.ohjaus... 66 Lisäohjeita... 74 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR809. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR809. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR809 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 44 Muiden.laitteiden.ohjaus... 70 Lisäohjeita... 79 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR414. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR414. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR414 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...19 Edistyneet toiminnot...39 Muiden laitteiden ohjaus...53

Lisätiedot

TX-SR309. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 10. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 17

TX-SR309. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 10. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 17 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-SR309 Kytkeminen... 10 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 17 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 29 Muiden.laitteiden.ohjaus... 38 Lisäohjeita... 43 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR515. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR515. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR515 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...45 Muiden laitteiden ohjaus...68

Lisätiedot

TX-NR808. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot...

TX-NR808. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot... AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR808 Käyttöohje Kytkeminen... 13 Käynnistys ja perustoiminnot... 24 Edistyneet toiminnot... 41 ipod ja muut lisälaitteet... 75 Lisäohjeita... 88 Kiitämme sinua

Lisätiedot

Sisältö AV-viritinvahvistin HT-R548 Käyttöohje

Sisältö AV-viritinvahvistin HT-R548 Käyttöohje AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 HT-R548 Kytkeminen... 10 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 17 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 32 Muiden.laitteiden.ohjaus... 42 Lisäohjeita... 47 Kiitämme

Lisätiedot

TX-SR308. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 37. Kytkeminen... 11. Käynnistys ja perustoiminnot... 18. Edistyneet toiminnot...

TX-SR308. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 37. Kytkeminen... 11. Käynnistys ja perustoiminnot... 18. Edistyneet toiminnot... AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 37 TX-SR308 Käyttöohje Kytkeminen... 11 Käynnistys ja perustoiminnot... 18 Edistyneet toiminnot... 28 ipod ja muut lisälaitteet... 37 Lisäohjeita... 44 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72

Lisätiedot

TX-SR313. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-SR313. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-SR313 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...37 Muiden laitteiden ohjaus...48

Lisätiedot

TX-NR708. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot...

TX-NR708. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot... AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR708 Käyttöohje Kytkeminen... 13 Käynnistys ja perustoiminnot... 24 Edistyneet toiminnot... 42 ipod ja muut lisälaitteet... 73 Lisäohjeita... 84 Kiitämme sinua

Lisätiedot

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18 Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella Sisältö Johdanto... 2 TX-8050 Käyttöohje Kytkeminen... 10 Käyttö... 18 Kiitämme sinua Onkyo-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden

Lisätiedot

TX-NR626. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Fi-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR626. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Fi-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR626 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...21 Toisto...29 Edistyneet toiminnot...48 Muiden laitteiden

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

TX-8030. Sisältö. Stereoviritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 9. Käyttö... 17

TX-8030. Sisältö. Stereoviritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 9. Käyttö... 17 Stereoviritinvahvistin TX-8030 Sisältö Johdanto... 2 Käyttöohje Kytkeminen... 9 Käyttö... 17 Kiitämme sinua Onkyo-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä. Käyttöohjeiden

Lisätiedot

Getting Started... Sisältö Connections... Alkuvalmistelut... 2 Basic Operations... Playing CDs... Playing Your ipod Kytkeminen /iphone/ipad.......

Getting Started... Sisältö Connections... Alkuvalmistelut... 2 Basic Operations... Playing CDs... Playing Your ipod Kytkeminen /iphone/ipad....... CD HiFi MINI SYSTEM SYSTEME AMPLI-TUNER CD TX-8020 CS-265 STEREOVIRITINVAHVISTIN CD Receiver (CR-265) Speakers (D-T25) KÄYTTÖOHJE Instruction Manual Getting Started... En-2 Sisältö Connections... En-14

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

(keltainen) (valkoinen) (punainen) (keltainen) (valkoinen) (punainen)

(keltainen) (valkoinen) (punainen) (keltainen) (valkoinen) (punainen) Kytkennät Antenni ISO-antenniliitin (valkoinen) (punainen) (valkoinen) (punainen) Videotuloon Audiotuloon (O/V) Audiolähtöön (O/V) Vahvistin Vahvistin Takavasen Takaoikea Etuvasen Etuoikea Vahvistin Subwooferit

Lisätiedot

SPST-tyyppisen virtakytkimen kytkentäkaavio (lisävaruste)

SPST-tyyppisen virtakytkimen kytkentäkaavio (lisävaruste) SPST-tyyppisen virtakytkimen kytkentäkaavio (Asenna kytkin, jos virtalukon ACC-asento ei ole käytettävissä) IVA-W520R ACC (punainen) Virtakaapeli akulta SPST-virtakytkin Sulake (5 A) Sulake (20 A) Akku

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

(keltainen) (punainen) (valkoinen) (keltainen) (punainen) (valkoinen) OPASTE (musta) KAMERATULO (keltainen)

(keltainen) (punainen) (valkoinen) (keltainen) (punainen) (valkoinen) OPASTE (musta) KAMERATULO (keltainen) Kytkennät KAUKO-OHJ.LÄHTÖ (valk./ruskea) KAUKO-OHJ.TULO (valk./ruskea) PERUUTUSVALO (oranssi/valk.) KAMERAKYTKIN (musta) OPASTEOHJAIN (valkoinen/vihreä) (musta) (punainen) (valkoinen) (punainen) (valkoinen)

Lisätiedot

Kauko-ohjauslähtö (valkoinen/ruskea) Kauko-ohj.tulo (valk./ruskea) Peruutusvalo (oranssi/valk.)

Kauko-ohjauslähtö (valkoinen/ruskea) Kauko-ohj.tulo (valk./ruskea) Peruutusvalo (oranssi/valk.) Kytkennät Antenni ISO-antenniliitin Kauko-ohjauslähtö (valkoinen/ruskea) Kauko-ohj.tulo (valk./ruskea) Peruutusvalo (oranssi/valk.) (punainen) (punainen) Rattikauko-ohjaimen kytkentäyksikköön Peruutuskameraan

Lisätiedot

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje C326BEE Stereovahvistin Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet Äänipalkki HT-ST3 Käyttöohjeet FI Sisällys Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Palkkikaiuttimen ja bassokaiuttimen yhdistäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot Äänen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA WR-1 Käyttöohjeet FI VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! TÄMÄ MERKKI VAROITTAA SINUA VAARALLISESTA KORKEAJÄNNIT- TEESTÄ LAITTEEN SISÄLLÄ. VAROITUS

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI THE BRIDGE IIIP ipod- ja iphone-telakka Omistajan käsikirja iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI Sisältö Johdanto 3 Ominaisuudet 3 Pakkauksen sisältö 3 Yhteensopivuus 3 Asennus 4 ipod/iphone akun lataus

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

CS-245BT. Stereojärjestelmä. Käyttöohje 1 FI. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245BT) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen...

CS-245BT. Stereojärjestelmä. Käyttöohje 1 FI. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245BT) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... Alkuvalmistelut... 2 Stereojärjestelmä Kytkeminen... 13 CS-245BT CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245BT) Kaiuttimet (D-T05) Käyttöohje Perustoiminnot... 16 CD-levyjen toisto... 18 ipod/iphone/ipad-toisto...

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-SR313

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-SR313 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas QSG_suo 29/12/04 15:15 Page 55 Personal Sound System (PSS) - aloitusopas Lue tämä aloitusopas, ennen kuin otat PSS-järjestelmän käyttöön.toivomme,että oma äänijärjestelmä (pss) on sinulle iloa. Rekisteröitymisen

Lisätiedot

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Tuotetiedot Kytkentä Kuvaus A 1 Välikytkin: - Keskikaiutin / Subwoofer - Linjatulo: V / O Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Jos käytetään 2-4 kaiuttimen

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen.

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen. MP3-soitin korttilukijalla KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. SOITIN KUVA YLHÄÄLTÄ Korttipaikka TUETUT MUISTIKORTTITYYPIT Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja

Lisätiedot

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen...

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... Alkuvalmistelut... 2 Stereojärjestelmä Kytkeminen... 14 CS-245 CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Käyttöohje Perustoiminnot... 17 CD-levyjen.toisto... 19 ipod/iphone-toisto... 24 Radion.kuunteleminen...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO CS-245BT http://fi.yourpdfguides.com/dref/5224936

Käyttöoppaasi. ONKYO CS-245BT http://fi.yourpdfguides.com/dref/5224936 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

BDS. Integroitu kotiteatterijärjestelmä. Pikakäyttöopas

BDS. Integroitu kotiteatterijärjestelmä. Pikakäyttöopas Integroitu kotiteatterijärjestelmä Pikakäyttöopas Johdanto, Kaiutinten sijoittaminen ja liitännät Kiitos, että valitsit Harman Kardon -tuotteen! Tämä pikakäyttöopas sisältää kaiken tiedon, mitä tarvitset

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-ST7

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-ST7 Äänipalkki Käyttöohjeet FI HT-ST7 Sisällys Asennus/Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Langattomien lähetin-vastaanotinten liittäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot

Lisätiedot

TX-8150 KÄYTTÖOHJE. Verkkotoiminnoilla varustettu stereoviritinvahvistin

TX-8150 KÄYTTÖOHJE. Verkkotoiminnoilla varustettu stereoviritinvahvistin Verkkotoiminnoilla varustettu stereoviritinvahvistin TX-8150 KÄYTTÖOHJE Kiitos Onkyo-tuotteen hankinnasta. Säilytä ohjeet huolella myöhempää tarvetta varten. FI-1 Sisältö Osat ja toiminnot... 7 Etulevy...

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

Käyttöohje. AV-vahvistin

Käyttöohje. AV-vahvistin AV-vahvistin Käyttöohje Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 10.7.2014 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

CBX-500 CBX-600UKD. CD Radio Äänijärjestelmä. Käyttöohje. Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... 14. Perustoiminnot... 18

CBX-500 CBX-600UKD. CD Radio Äänijärjestelmä. Käyttöohje. Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... 14. Perustoiminnot... 18 CD Radio Äänijärjestelmä CBX-500 CBX-600UKD Käyttöohje Alkuvalmistelut... 2 Kytkeminen... 14 Perustoiminnot... 18 CD-levyjen ja USB-flash-muistin toisto... 20 ipod-toisto... 29 Radion kuunteleminen...

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. AD200. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  AD200. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome AD200 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 2 Telakointikaiutin 3 Johdanto 3 Toimituksen sisältö 3 Päälaitteen yleiskuvaus

Lisätiedot

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot...

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... Johdanto Sisältö Yleistä tietoa Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti. Näin varmistat parhaan käyttömukavuuden. Käyttöohje opastaa sinua SHARP-tuotteen käytössä. Pakkauksen

Lisätiedot

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo Tuotetiedot Sisäiset tulot/lähdöt ja siltaus A1: Siltaus: - Keskikaiutin / Lisäbassovahvistin -> Vaihtaa äänen keskikaiuttimen ja lisäbassovahvistimen välillä (5.1). Lisätietoja käytöstä on ohjekirjan

Lisätiedot

quick guide RSE Volvo pidättää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Valinnat on merkitty tähdellä (*).

quick guide RSE Volvo pidättää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Valinnat on merkitty tähdellä (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Autonne on varustettu ainutlaatuinen multimedialaitteistolla. Rear Seat Entertainment -järjestelmä laajentaa auton varsinaista äänentoistolaitteistoa

Lisätiedot

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/videovastaanotin Pikaopas SUOMI Johdanto, Kaiuttimen sijoittelu ja Liittäminen Johdanto Kiitos Harman Kardon tuotteen valitsemisesta! Tämä pikaopas sisältää kaiken

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

aurelia aniara Käyttöohje

aurelia aniara Käyttöohje aurelia aniara Käyttöohje Jalustan ja seinäkiinnikkeen asentaminen Onnittelemme erinomaisen kaiutinvalintasi johdosta! Toivotamme Sinulle iloisia kuunteluhetkiä Aurelia Aniara- kaiuttimiesi parissa vuosiksi

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Ominaisuudet. - PSP MP5-soitin. - USB-kytkentäkaapeli - kuulokkeet - englanninkielinen pikaopas - seinäadapteri latausta varten

Pakkauksen sisältö. Ominaisuudet. - PSP MP5-soitin. - USB-kytkentäkaapeli - kuulokkeet - englanninkielinen pikaopas - seinäadapteri latausta varten Pakkauksen sisältö - PSP MP5-soitin - USB-kytkentäkaapeli - kuulokkeet - englanninkielinen pikaopas - seinäadapteri latausta varten Ominaisuudet - Integroitu 1GB muisti - lisämuistipaikka microsd-kortille

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi Langaton kuuntelujärjestelmä E-Lab 제 www.koulupalvelu.fi 1. E-LAB on Mikä on e-lab? E-Lab langaton kieltenopetusjärjestelmä jonka valmistaa YUSUNG C&C LTD: Etelä-Korea. Se on suunniteltu käytettäväksi

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

TX-SR608. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto Kytkeminen Käynnistys ja perustoiminnot Edistyneet toiminnot...

TX-SR608. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto Kytkeminen Käynnistys ja perustoiminnot Edistyneet toiminnot... AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-SR608 Käyttöohje Kytkeminen... 13 Käynnistys ja perustoiminnot... 22 Edistyneet toiminnot... 38 ipod ja muut lisälaitteet... 58 Lisäohjeita... 66 Kiitämme sinua

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Marantz CDR310 - pikaohje

Marantz CDR310 - pikaohje Marantz CDR310 - pikaohje 1. Power switch Virtakytkin, liu uta sivulle. 2. DISPLAY button Painikkeesta muutetaan näytön tietoja. 3. LIGHT button Painamalla kerran näytön valo syttyy 3 sekunniksi.pidä painettuna

Lisätiedot

Marantz PMD661. Äänittäminen

Marantz PMD661. Äänittäminen 1 2 3 4 Marantz PMD661 Äänittäminen Laite on valmis äänittämään muutaman sekunnin kuluttua virran päälle kytkemisestä (right side 2). Äänitys käynnistyy Rec-painikkeella (top 8) ja loppuu Stop-painikkeella

Lisätiedot

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan monistaminen tai siirtäminen sähköisesti tai mekaanisesti valokuvaamalla tai nauhoittamalla tieto- tai hakujärjestelmiin

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

H201 Käyttöohje (FI) OMINAISUUDET

H201 Käyttöohje (FI) OMINAISUUDET OMINAISUUDET 1. Yhdysrakenteinen AM/FM-antenni 2. 10 pikavalinta-asemaa (5 kummallakin aaltoalueella) 3. Vedenkestävä rakenne JIS7 standardin mukaisesti 4. Automaattinen asemanhaku 5. Suurikokoinen ja

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.7.2014 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot