TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto Kytkeminen Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22"

Transkriptio

1 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR609 Kytkeminen Käynnistys.ja.perustoiminnot Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot Muiden.laitteiden.ohjaus Lisäohjeita Kiitämme sinua Onkyo-AV-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä. Käyttöohjeiden avulla saat täyden hyödyn uuden AV-viritinvahvistimesi monipuolisista ominaisuuksia ja pääset nauttimaan ensiluokkaisesta äänentoistosta. Säilytä ohjeet kätevässä paikassa mahdollista tulevaa tarvetta varten. FI 1 FI

2 VaroiTus: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KoSTEALLE ILmALLE, SILLÄ SIITÄ SAATTAA AIHEuTuA TuLIPALo TAI SÄHKöISKu. Huomioi: ÄLÄ AVAA LAITTEEN KoTELoA, JoTTA VÄLTÄT SÄHKöISKuN VAArAN. LAITTEEN SISÄLLÄ EI ole KÄyTTÄJÄN HuoLLETTAVIA osia. HuoLLoN SAA TEHDÄ VAIN VALTuuTETTu HuoL- ToPALVELu. WArNING risk of ELECTrIC SHoCK Do NoT open VAroITuS SÄHKöISKuN VAArA ÄLÄ AVAA LAITEKoTELoA Tasasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet saattavat olla niin voimakkaita, että ne voivat aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Tasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. 7. Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan antamia asennusohjeita. 8. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämminilmaventtiilien, uunien, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyyteen. 9. Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. Suojamaadoitusta ei saa ohittaa. Pyydä tarvittaessa valtuutettua asennuspalvelua varmistamaan pistorasian sopivuus. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen mukana myytäviä jalustoja tai kannattamia. Jos sijoitat laitteen liikuteltavalle alustalle, noudata ehdotonta varovaisuutta siirtojen Siirrä PORTABLE paketteja CART WARNING varoen S3125A aikana. Putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja. 13. Irrota laite järjestelmästä ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi. 14. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalilla tavalla tai se on pudonnut. 15 Huollontarve Irrota laite pistorasiasta ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa: A. laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, B. laitteen sisään on joutunut esine tai nestettä, C. laite on kastunut, D. laite ei toimi normaalisti, vaikka noudatat kaikkia käyttöohjeita. Säädä vain käyttöohjeessa neuvottuja asetuksia. Asetusten virheellinen muuttaminen voi aiheuttaa vauriota, ja laitteen palauttaminen alkuperäiseen toimivaan tilaan saattaa vaatia valtuutetun asentajan tekemiä suuria korjaustöitä. E. laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollain muulla tavalla, F. laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. 16. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Älä sijoita kynttilää tai muuta palavaa esinettä laitteen päälle. 17. Akut ja paristot Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettuja akkuja tai paristoja. 18. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 20 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 10 cm laitteen taakse. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 10 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois. 2 FI

3 Varotoimenpiteitä 1. Tallenteiden tekijänoikeus: Tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa ei saa kopioida muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön ilman oikeudenomistajan lupaa. 2. sulake: Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen sisällä olevaa sulaketta. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys onkyo-kaupiaaseen. 3. Hoito: Puhdista laite säänöllisesti pehmeällä pyyhkeellä. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Kuivaa laite heti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, ohenteita, alkoholia tai muita liuotteita, sillä ne voivat viottaa laitteen pintaa ja kotelon merkintöjä. 4. Virta VaroiTus LuE SEurAAVAT ohjeet HuoLELLISESTI ENNENKuIN KyTKET LAITTEEN SÄHKöVErK- KooN ENSImmÄISEN KErrAN. Sähköverkon jännite riippuu maasta, jossa laitetta käytetään. Varmista, että laitteen takalevyssä oleva merkintä vastaa sähköverkon jännitettä (AC 230 V, 50 Hz). Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista, että pääset helposti tarttumaan pistotulppaan. on/standby-kytkin ei irrota laitetta kokonaan sähköverkosta. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. 5. Kuulovaurion estäminen Kuulokkeiden liian voimakas äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion. 6. Paristojen ja akkujen kuumeneminen Älä altista paristoja tai akkuja voimakkaalle auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. 7. Älä kosketa laitetta märillä käsillä: Älä käsittele laitetta tai virtajohtoa märillä tai kosteilla käsillä. Jos vettä tai muuta nestettä outuu laitteen sisään, vie se valtuutettuun onkyo-huoltoon tarkastettavaksi. 8. Käsittely Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä myyntipakauksessa. Älä jätä kumisia tai muovisia esineitä laitteen päälle pitkäksi ajasi, jotta ne eivät jätä jälkiä kotelon pintaan. Kansi ja takalevy kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. Se on normaali ilmiö. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, se ei välttämättä toimi halutulla tavalla seuraavalla käyttökerralla. Siksi laitetta kannattaa käyttää aika ajoin. 3 FI

4 Euroopassa käytettävät mallit Vaatimustenmukaisuusvakuutus onkyo EuroPE ELECTroNICS GmBH LIEGNITzErSTrASSE 6, GroEBENzELL, GErmANy Vakuutamme, että tässä käyttöohjeessa kuvattu onkyo-tuote täyttää asiaan liittyvät tekniset normit kuten EN60065, EN55013, EN55020 ja EN , GroEBENzELL, GErmANy onkyo EuroPE ELECTroNICS GmbH Pakkauksen sisältö Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat: FM-antenni.sisäkäyttöön.(s..21) AM-silmukka-antenni.(s..21) Virtajohto.(Taiwanin.mallit).(s..21) Kaiutinkaapeleiden.merkintätarrat.(s..13) Kaiutinasetusten.säätömikrofoni.(s..31) Kauko-ohjain.(RC-803M).ja.kaksi.paristoa.(AA/R6) * Tuoteluetteloissa ja pakkauksissa tuotteen nimen lopussa oleva kirjain viittaa väriin. Tekniset ominaisuudet ja toiminnot ovat samat väristä riippumatta. & Paristojen asentaminen Jos kauko-ohjain ei toimi kunnolla, vaihda paristot uusiin. Älä laita paristokoteloon yhtäaikaa vanhaa ja uutta paristoa tai eri typpisiä paristoja. Paristot.(AA/R6) Poista paristot kotelosta, jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan. Siten vältät paristojen vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat viat. Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti mahdollisimman pian, jotta vältät niiden vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat vahingot. & Kauko-ohjaimen suuntaaminen Suuntaa kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiin oheisen kuvan mukaisesti. Kauko-ohjausanturi AV-viritinvahvistin Noin.5.m 4 FI

5 Sisällysluettelo Johdanto Tärkeitä turvaohjeita... 2 Varotoimenpiteet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 ominaisuudet... 6 Etu- ja takalevy... 8 Etulevy... 8 Näyttö... 9 Takalevy Kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen ohjaus Kytkeminen av-viritinvahvistimen kytkeminen Kaiuttimien kytkeminen Tietoa AV-laitteiden kytkemisestä Lisälaitteiden kytkeminen HDmI-kaapelilla...17 Lisälaitteiden kytkeminen ri-yhteensopivien onkyo-laitteiden kytkeminen Tallentimen kytkeminen Antennin kytkeminen Virtajohdon kytkeminen Käynnistys ja perustoiminnot av-viritinvahvistimen asettaminen käyttö- tai valmiustilaan Käyttötila (on) Valmiustila (STANDBy) Toisto Kuvaruutuvalikkojen kielen valinta ohjelmalähteen toiston aloitus ohjelman toisto usb-laitteesta tai verkosta Näytön kuvakkeet ipodin/iphonen toisto usb-liitännän kautta usb-laitteen toisto Internet radion kuunteleminen Palvelimella olevien musiikkitiedostojen kuuntelu Tiedostojen etätoisto (remote Playback) Fm/Am-radion kuuntelu Perustoimintojen käyttö Kaiutinasetusten automaattinen säätö Kuuntelutilojen käyttö Home menu -valikon käyttö uniajastimen käyttö Näytön kirkkauden säätö ohjelmalähdetietojen näyttö ohjelmalähteen tunnuksen vaihtaminen music optimizer -toiminnon käyttäminen AV-viritinvahvistimen mykistäminen Kuulokkeiden käyttö Tallentaminen Edistykselliset toiminnot Edistykselliset asetukset Kuvaruudussa näkyvät asetusvalikot (Setup menu) Asetusvalikoiden käyttö Tulo/Lähtö-asetelma (Input/output Assign) Kaiutinasetukset (Speaker Setup) Äänentoiston hienosäätö (Audio Adjust) ohjelmalähdeasetukset (Source Setup) Kuuntelutilan esivalinta (Listening mode Preset)...55 yleistä (miscellaneous) Laitteiston hallinta (Hardware Setup) Kauko-ohjaimen asetukset (remote Controller Setup) Lukitusasetus (Lock Setup) Audioasetusten muuttaminen Zone 2 -järjestelmä zone 2 -järjestelmän kytkeminen zone 2 -toimintojen ohjaus muiden laitteiden ohjaus ipod/iphone-toisto onkyo-telakan kautta onkyo-telakan käyttö ipodin/iphonen ohjaus muiden laitteiden ohjaus Esiohjelmoidut kauko-ohjauskoodit Sopivan kauko-ohjauskoodin selvittäminen Kauko-ohjauskoodin syöttäminen ri-väylään kytkettyjen onkyo-laitteiden kauko-ohjauskoodit ohjelmalähdevalitsimien tehdasasetusten palauttaminen Kauko-ohjaimen tehdasasetusten palauttaminen Lisälaitteiden toimintojen kauko-ohjaus Lisäohjeita ongelmatilanteen ratkaisu Verkkotoiminnot/usB-järjestelmä Firmware-ohjelmiston päivittäminen Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä Tietoa HDmi-järjestestelmästä rihd-yhteensopivan television, soittimen tai tallentimen käyttö Tekniset tiedot Voit palauttaa AV-viritinvahvistimen tehdasasetukset seuraavalla tavalla. Kytke ensin virta päälle. Paina sitten yhtäaikaa VCr/DVr- ja on/standby-näppäintä (s. 69). 5 FI

6 ominaisuudet Vahvistin ohmia (FTC) ohmia (IEC) ohmia (JEITA) optimum Gain Volume Circuitry -piiri Järeä ja tehokas H.C.P.S. (High Current Power Supply) -muuntaja Jitter Cleaning Circuit -tekniikka Prosessointi THX Select2 Plus* 1 -sertifioitu Qdeo * 2 -tekniikka HDmI-videosignaalin skaalaukseen (4K-yhteensopiva) HDmI (äänen paluukanava, 3D, DeepColor, x.v.color* 3, Lip Sync, DTS* 4 -HD master Audio, DTS-HD High resolution Audio, Dolby TrueHD* 5, Dolby Digital Plus, DSD ja multi-ch PCm) Dolby Pro Logic IIz* 5 ja Audyssey DSX * 6 Ei-skaalaava järjestelmä A-Form Listening mode memory -järjestelmä Direct-toimintatila Pure Audio -toimintatila (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) music optimizer* 7 -toiminto pakatuille digitaalisille äänitiedostoille 192 khz / 24 bit -DA-muuntimet Tehokas ja huipputarkka 32-bittinen DSP-piiri Yleistä 40 Fm/Am-pikavalintaa Audyssey 2EQ * 6 korjaa huoneakustiikan ongelmat Audyssey Dynamic EQ * 6 -loudness-korjaus Audyssey Dynamic Volume * 6 optimoi kuuntelutasot ja dynamiikan Jakosuotimen säätö (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz) AV-tahdistus (enintään 800 ms) Automaattinen kytkeytyminen valmiustilaan Kuvaruutuvalikot HDmI-liitännän kautta Esiohjelmoitu ri-yhteensopiva kauko-ohjain Liitännät 6 HDmI* 8 -tuloa (1 etulevyssä) ja 1 lähtö onkyo rihd -liitäntä järjestelmäohjausta varten 4 digitaalituloa (2 optista / 2 koaksiaalista) Komponenttivideokytkin (2 tuloa / 1 lähtö) universal Port -liitäntä ipod /iphone * 9 - telakalle / HD radio * 10 -virittimelle (Pohjois- Amerikan mallit) / DAB+ -virittimelle (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) Kaiutinlähdöissä valmius banaaniliittimiin* 11. Powered zone 2 -monihuonetoiminto Bi-Amping-kaksoisvahvistus etukaiuttimille surround-takakanavien avulla Analoginen rgb-videotulo (D-sub 15) PC-tietokoneelle Internet-radion kytkentävalmius (SiriusXm Internet radio/vtuner/last.fm/pandora/ rhapsody/slacker/mediafly/napster) *Palvelujen saatavuus riippuu käyttömaasta. Audiotiedostojen suoratoisto verkosta* 12 Etulevyn usb-tulo muistilaitteita ja ipod /iphone -malleja* 6 varten (albumikuva) 6 FI

7 THX ja THX-logo ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa THX Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. THX Select2 Plus THX Select2 Plus -sertifiointi edellyttää, että kotiteatterilaite läpäisee tiukat laatua ja suorituskykyä mittaavat testit. Vain hyväksytyssä tuotteessa saa olla THX Select2 Plus -logo. Se varmistaa, että hankkimasi kotiteatterilaite tuottaa sinulle ensiluokkaisia kokemuksia pitkään. THX Select2 Plus -vaatimukset sisältävät satoja tarkastelukohteita etu- ja päätevahvistimen toiminnasta digitaalisiin ja analogisiin piireihin. THS Select2 Plus -viritinvahvistimissa on erityistä THX-tekniikkaa (THX-kuuntelutilat jne.), jotta elokuvien ääniraidat soivat upeasti kotiteatterissa. *2 Qdeo ja Quiet Video ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa marvel tai sen tytäryhtiö. *3 x.v.color on tavaramerkki, jonka omistaa Sony Corporation. *4 Valmistuksessa käytetty seuraavien yhdysvaltalaisia patenttien ja patenttivarausten lisenssejä: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ja muut asiaan liittyvät yhdysvaltalaiset ja kansainväliset patentit ja patenttivaraukset. DTS ja symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-HD, DTS-HD master Audio ja DTS-logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc. Tuote sisältää ohjelmistoja. DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. *9 iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod shuffle ja ipod touch ovat yhdysvalloissa ja muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. made for ipod ja made for iphone tarkoittavat, että laite on suunniteltu kytkettäväksi ipodiin tai iphoneen. Valmistaja on varmistanut, että laite täyttää Apple-yrityksen asettamat laatuvaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusmääräysten tai muiden säädösten mukaisuudesta. Tämän laitteen käyttö ipodin tai iphonen kanssa saattaa häiritä langattomia toimintoja. *10 HD radio, HD radio ready ja HD radio ready -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa ibiquity Digital Corporation. HD radio -lähetysten vastaanotto edellyttää järjestelmään onkyo up-ht1 HD radio -virittimen (lisävaruste). *11 Euroopassa ei saa käyttää banaaniliittimiä kaiuttimien kytkemiseen vahvistimeen. *12 DLNA, DLNA -logo ja DLNA CErTIFIED ovat tavaramerkkejä tai sertifiointitunnuksia, jotka omistaa Digital Living Network Alliance. *13 Windows ja Windows-logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa microsoft. *5 Valmistuksessa käytetty Dolby Laboratories -yhtiön myöntämää lisenssiä. Dolby, Pro Logic, Surround EX ja kaksois-d-tunnus ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby Laboratories. *6 Valmistettu Audyssey Laboratories Inc. -yrityksen lisensseillä. Patenttivaraukset yhdysvalloissa ja muissa maissa. Audyssey 2EQ, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic Volume ja Audyssey DSX ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Audyssey Laboratories, Inc. *7 music optimizer on tavaramerkki, jonka omistaa onkyo Corporation. *8 HDmI, HDmI-logo ja High-Definition multimedia Interface ovat tavaramerkkejä tai yhdysvalloissa tai muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDmI Licensing LLC. 7 FI

8 Etu- ja takalevy Etulevy Eri maissa myytävät mallit poikkeavat hiukan toisistaan. Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1 on/standby-näppäin (s. 22) 2 zone 2- ja off-näppäin (s. 62) 3 Kauko-ohjausanturi (s. 4) 4 Näyttö (s. 9) 5 LISTENING mode -näppäimet (s. 34) 6 DImmEr-näppäin (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit (s. 40) 7 memory-näppäin (s. 29) 8 TuNING mode -näppäin (s. 28) 9 SETuP-näppäin (s. 43) 10 TuNING-, PrESET-, nuoli- ja ENTEr-näppäimet (s. 28, 29) 11 return-näppäin 12 master VoLumE -äänenvoimakkuussäädin ja ilmaisin (s. 23) 13 music optimizer -näppäin ja -ilmaisin (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit) (s. 41, 60) 14 PHoNES-kuulokelähtö (s. 42) 15 AuX INPuT HDmI -liitäntä (s. 17) 16 ToNE- ja ToNE LEVEL -näppäimet (s. 59) 17 ohjelmalähdevalitsimet (s. 23) 18 DISPLAy-näppäin (s. 41) 19 VIDEo-liitäntä (s. 18) 20 usb-liitäntä (s. 18) 21 SETuP mic -tulo (s. 31) 22 HDmI THru -ilmaisin (s. 57) 23 PurE AuDIo -näppäin ja -ilmaisin (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (s. 34) 24 rt/pty/tp-näppäin (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (s. 30) 8 FI

9 Näyttö Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1 Kaiutin/Kanava-ilmaisimet 2 z2 (zone 2) -ilmaisin (s. 62) 3 Toimintatilan ja signaalityypin ilmaisimet (s. 34, 60) 4, ja osoittimensiirtoilmaisimet (24) 5 NET-ilmaisin (s. 25, 58) 6 Viritystavan ilmaisimet rds-ilmaisin (s. 29) AuTo-ilmaisin (s. 28) TuNED-ilmaisin (s. 28) Fm STErEo -ilmaisin (s. 28) 7 Audiosignaalin ilmaisin 8 Bi AmP -ilmaisin (15, 46) 9 Audyssey-ilmaisin (s. 31, 50) Dynamic EQ -ilmaisin (s. 50) Dynamic Vol -ilmaisin (s. 51) 10 Kuulokeilmaisin (42) 11 Tekstikenttä 12 muting-ilmaisin (s. 41) 13 Äänenvoimakkuusilmaisin (23) 14 usb-ilmaisin (24, 25) 15 SLEEP-ilmaisin (s. 40, 54) 9 FI

10 Takalevy (Pohjois-Amerikan,.Euroopan,.Australian.ja.Aasian.mallit) (Taiwanin.mallit) 1 DIGITAL IN, CoAXIAL/oPTICAL (koaksiaalinen ja optinen digitaalitulo) 2 ComPoNENT VIDEo IN/ouT (komponenttivideotulo ja -lähtö) 3 ETHErNET (verkkoliitäntä) 4 Fm ANTENNA, Am ANTENNA (Fm- ja Am-antennitulot) 5 PC IN (liitäntä PC-tietokoneelle) 6 HDmI IN/ouT (HDmI-tulot ja -lähdöt) 7 Virtajohto (Pohjois-Amerikan, Euroopan, Australian ja Aasian mallit) 8 ri remote CoNTroL (ri-kauko-ohjausliitäntä) 9 BD/DVD IN, VCr/DVr IN ja out, CBL/SAT IN, GAmE IN, PC IN, TV/CD IN (liitännät komposiittivideosignaalia ja analogista audiosignaalia käyttäville ohjelmalähteille) 10 monitor out V (videomonitorilähtö) 11 zone 2 LINE out (linjatasoinen lähtö zone 2 -huonetta varten) 12 SuBWooFEr PrE out (subwooferin esivahvistinlähtö) 13 universal PorT (liitäntä telakkaa varten) 14 SPEAKErS: CENTEr, FroNT, SurrouND, SurrouND BACK tai FroNT HIGH, zone 2 (kaiutinlähdöt: keski, etu, surround, surround taka tai etuylä, zone 2) 15 AC INLET (virtatulo; Taiwanin mallit) Lue lisäohjeita kohdasta AV-viritinvahvistimen kytkeminen (s ). 10 FI

11 Kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen ohjaus Paina aluksi receiver-näppäintä, jotta kauko-ohjain asettuu AV-viritinvahvistimen ohjaustilaan. Voit kauko-ohjata myös onkyo-blu-ray Disc/ DVD-, CD-soitinta sekä muita lisälaitteita. Lue lisätietoja kohdasta Kauko-ohjauskoodien syöttäminen (s. 66). Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. 1 receiver -näppäin (s. 22) 2 remote mode/input SELECTor -näppäimet (s. 23) 3 Nuolinäppäimet / / / ja ENTEr-näppäin 4 SETuP-näppäin (s. 43) 5 Kuntelutilanäppäimet (s. 34) 6 DImmEr-näppäin (s. 40) 7 muting-näppäin (s. 41) 8 DISPLAy-näppäin (s. 41) 9 VoL / -näppäin (s. 23) 10 return-näppäin 11 HomE-näppäin (s. 40, 59) 12 SLEEP-näppäin (s. 40) & Virittimen ohjaus Kun haluat ohjata AV-viritinvahvistimen viritintä, paina ensin TuNEr-näppäintä (tai receiver-näppäintä). Valitse Fm- tai Am-aaltoalue painelemalla TuNEr-näppäintä. 1 Nuolinäppäimet / (s. 28) 2 D.TuN-näppäin (s. 29) 3 DISPLAy-näppäin 4 CH +/ -näppäin (s. 29) 5 Numeronäppäimet (s. 29) 11 FI

12 AV-viritinvahvistimen kytkeminen Kaiuttimien kytkeminen Kaiutinkaapeleiden kytkeminen Kytke kaiuttimet oikeisiin kaiutinlähtöihin kuvan mukaisesti. Jos sinulla on vain yksi surround-takakaiutin, kytke se SurrouND BACK or FroNT HIGH L -lähtöön. Surround oikea Surround vasen Surround-taka/ etuylä oikea Surround-taka/ etuylä vasen Etuoikea Etuvasen Keski Vihje määritä Kaiutinasetelma -valikon (s. 46) asetuksilla tai Audyssey 2EQ -kalibrointitoiminnolla (s. 31), onko järjestelmässäsi surround-takakaiuttimet vai etuyläkaiuttimet. & ruuvikiristeiset kaiutinliittimet Kuori johtimien päät paljaiksi noin mm matkalta ja kierrä johdinsäikeet tiiviiksi nipuiksi oheisen kuvan mukaisesti mm & Banaaniliittimien käyttö (Pohjois-amerikan mallit) Kierrä liittimen kiristysholkki kiinni ennen banaaniliittimen kytkemistä. Älä työnnä pelkkää johtimen päätä liittimen keskireikään. & Jousikiristeiset kaiutinliittimet Kuori johtimien päät paljaiksi noin mm matkalta ja kierrä johdinsäikeet tiiviiksi nipuiksi oheisen kuvan mukaisesti mm 12 FI

13 Kaiutinasetelma oheinen taulukko havainnollistaa toistettavien kanavien määrää suhteessa kaiuttimien määrään. Voimakkaan ja tarkan bassontoiston varmistamiseksi järjestelmään kannattaa hankkia aktiivinen subwoofer riippumatta muiden kaiuttimien määrästä. Säädä kaiutinasetukset joko automaattisesti (s. 31) tai manuaalisesti (s. 45), jotta surround-äänentoisto on mahdollisimman hyvä. Kanavamäärä Etukaiuttimet X X X X X X X Keskikaiutin X X X X X Surround-kaiuttimet X X X X X Surround-takakaiutin* 1 * 2 X Surround-takakaiuttimet* 2 X Etuyläkaiuttimet* 2 X *1 Jos sinulla on vain yksi surround-takakaiutin, kytke se SurrouND BACK or FroNT HIGH L -lähtöön. *2 Surround-takakaiuttimia ja etuyläkaiuttimia ei voi käyttää yhtäaikaa. Kaiutinkaapeleiden merkintätarrojen kiinnittäminen Kaiutinliitimien väri helpottaa oikean liittimen tunnistamista ja kytkemistä. Kaiuttimien kytkemisessä huomioitavaa Lue seuraavat ohjeet ennen kaiuttimien kytkemistä. (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit) Kaiuttimien impedanssi voi olla 6 16 ohmia. Jos impedanssi on liian pieni ja käytät vahvistinta suurella teholla pitkän aikaa, vahvistimen suojapiiri saattaa aktivoitua. (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) Kaiuttimien impedanssi voi olla 4 16 ohmia. Jos jonkin kaiuttimen impedanssi on vähintään 4 ohmia, mutta alle 6 ohmia, valitse minimiimpedanssiasetukseksi 4ohms (s. 46). Jos impedanssi on liian pieni ja käytät vahvistinta suurella teholla pitkän aikaa, vahvistimen suojapiiri saattaa aktivoitua. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kytkentöjen tekemistä. Lue kaiuttimien omat käyttöohjeet. Kiinnitä erityistä huomiota kaiutinliitäntöjen napaisuuteen. Kytke siis vahvistimen positiivinen (+) liitin kaiuttimen positiiviseen liittimeen ja negatiivinen ( ) negatiiviseen. Väärä napaisuus aiheuttaa vaihevirheen, jolloin ääni kuulostaa epäselvältä ja ponnettomalta. Vältä liian pitkiä tai ohuita kaiutinkaapeleita, sillä ne saattavat heikentää äänenlaatua. Älä aiheuta oikosulkua positiivisen ja negatiivisen johtimen välille, jotta AV-viritinvahvistin ei rikkoudu. Estä johtimen metallisäikeiden osuminen AV-viritinvahvistimen takalevyyn, jotta laite ei rikkoudu. Kaiutin Etuvasen,.etuylävasen,.Zone.2.vasen Etuoikea,.etuyläoikea,.Zone.2.oikea Keski Surround.vasen Surround.oikea Surround-takavasen Surround-takaoikea Väri Valkoinen Punainen Vihreä Sininen Harmaa Ruskea Kellanruskea Pakkauksessa on värilliset tunnistetarrat, jotka kannattaa kiinnittää kaiutinkaapeleiden positiivisiin (+) johtoihin edellä olevan taulukon mukaisesti. Kun olet kiinnittänyt väritarrat, sinun on helppo kytkeä kaapelit oikeisiin kaiutinliittimiin. 13 FI

14 LINE INPUT LINE INPUT Kaiutinliittimeen saa kytkeä vain yhden kaiuttimen. muuten AV-viritinvahvistin voi rikkoutua. Älä kytke samaa kaiutinta useampaan kaiutinlähtöön. Dipolikaiuttimien käyttö Voit kytkeä surround-kanaviin ja surround-takakanaviin dipolikaiuttimet. Ne suuntaavat äänensä kahteen suuntaan. Dipolikaiuttimissa on yleensä nuoli, joka osoittaa kaiuttimen suositellun asennon. Surround-dipolikaiuttimet (A) kannattaa sijoittaa niin, että nuoli osoittaa televisioon/valkokankaaseen. Surroundtakakanavien dipolikaiuttimet (B) kannattaa puolestaan sijoittaa siten, että niiden nuolet osoittavat toisiaan kohti. oheinen kuva havainnollistaa sijoittelua. A A B B aktiivisen subwooferin kytkeminen Etsi subwooferin paikka laittamalla soimaan runsaasti bassoa sisältävä elokuva tai musiikkikappale ja siirtele subwooferia huoneessa. Valitse paikka, jossa bassot toistuvat tukevina ja selkeinä. Laitteessa on kaksi SuBWooFEr PrE out -lähtöä, joten voit kytkeä järjestelmään helposti kaksi aktiivista subwooferia. Lähdöt syöttävät saman signaalin. LINE INPUT LINE INPUT Vihje Jos järjestelmässä on passiivinen subwoofer ja sille erillinen vahvistin, kytke SuBWooFEr PrE out -esivahvistinlähtö erillisen vahvistimen signaalituloon. Aktiivinen.subwoofer Nurkassa 1/3. etäisyydellä. seinästä 14 FI

15 Etukaiuttimien bi-amping-kaksoisvahvistus Tärkeää: Kun teet bi-amping-kytkennän, poista kaiuttimien diskantti- ja bassoliittimiä yhdistävät kytkentäsillat. Bi-ampin edellyttää, että kauttimet ovat yhteensopivia. Selvitä asia kaiuttimien omista käyttöohjeista. Bi-amping-kytkentä parantaa basson- ja diskantintoistoa entisestään. Kun bi-amping-kytkentä on käytössä, AV-viritinvahvistin pystyy ohjaamaan pääkuunteluhuoneessa 5.1-kanavaista äänentoistoa. Kun olet saanut bi-amping-johdotuksen valmiiksi, kytke AV-viritinvahvistimen virta päälle ja tee bi-amping-järjestelmän edellyttämät kaiutinasetukset, jotta vahvistin asettuu oikeaan toimintatilaan (s. 46). Diskanttielementti Bassoelementti Etuoikea Etuvasen 15 FI

16 Tietoa AV-laitteiden kytkemisestä Esimerkkijärjestelmiä Kytkeminen HDmi-kaapelilla :.Video.ja.audio Kytkeminen muilla kaapeleilla :.Video :.Audio AV-viritinvahvistin AV-viritinvahvistin TV,.projektori.tms. Blu-ray.Disc-.tai. DVD-soitin Pelikonsoli TV,.projektori.tms. Blu-ray.Disc-.tai. DVD-soitin Pelikonsoli Lue kaikkien AV-laitteiden omat käyttöohjeet ennen kytkentöjen tekemistä. Oikein! Älä kytke virtajohtoa ennenkuin olet tehnyt ja tarkastanut kaikki muut kytkennät. Kytke liittimet huolellisesti varmistaaksesi hyvän kontaktin. (Huono kontakti aiheuttaa hurinaa ja toimintahäiriöitä). Väärin! Pidä audio- ja videokaapelit erillään virta- ja kaiutinkaapeleista estääksesi häiriöiden syntymisen. av-kaapelit ja liittimet signaali Kaapeli Liitin Kuvaus Video.ja. audio Video Audio HDMI HDMI HDMI-liitännän.kautta.voi.kulkea.sekä. digitaalinen.video-.että.audiosignaali.. Komponenttivideo Analoginen. RGB Komponenttivideokaapelissa.kirkkaussignaali. (Y).ja.värierotussignaalit.(PB,.PB).kulkevat.eri. johdoissa,.mikä.tuottaa.parhaan.kuvanlaadun.. (Komponenttivideoliitäntöjen.tarkka.merkintätapa.riippuu.television.valmistajasta). Komposiittivideo Optinen. digitaaliaudiokaapeli Koaksiaalinen. digitaaliaudiokaapeli V Keltainen Komposiittivideoliitäntä.on.hyvin.yleinen.televisioissa,. videonauhureissa.ja.muissa.videolaitteissa. OPTICAL Optisen.digitaaliliitännän.kautta.voit.toistaa. digitaalista.audiota.kuten.pcm*,.dolby.digital.ja. DTS..Äänenlaatu.on.verratavissa.koaksiaalisen. digitaaliliitännän.tarjoamaan.äänenlaatuun. Oranssi Koaksiaalisen.digitaaliliitännän.kautta.voit. toistaa.digitaalista.audiota.kuten.pcm*,.dolby. Digital.ja.DTS..Äänenlaatu.on.verratavissa.optisen.digitaaliliitännän.tarjoamaan.äänenlaatuun. L Valkoinen Analogisen.audioliitännän.(RCA).kautta.kulkee. analoginen.audiosignaali. R Punainen Analoginen.audiokaapeli.(RCA) Y PB/CB PR/CR Vihreä Sininen Punainen PC-tietokoneiden.ja.näyttöjen.tavallinen. analoginen.liitintyyppi.(d-sub,.d-sub-mini). 16 FI * PCm-signaalin yhteensopivat näytetaajuudet ovat 32/44,1/48/88,2/96 khz. HDmI-liitäntä mahdollistaa myös 176,4/192 khz näytetaajuuden käytön. AV-viritinvahvistimessa ei ole SCArT-liitäntää. AV-viritinvahvistimen optisissa liittimissä on suojaläpät, jotka avautuvat, kun kaapelin liitin työnnetään paikoilleen. Läppä sulkeutuu automaattisesti, kun irrotat kaapelin. Työnnä kaapelin liitinpää aina huolellisesti loppuun asti. Varoitus Kytke ja irrota optisen kaapelin liitin suorassa kulmassa, jotta suojaläppä ei viotu.

17 Lisälaitteiden kytkeminen HDmI-kaapelilla Videonauhuri.tai.DVD/DVR-tallennin Pelikonsoli TV,.projektori.tms. Tietokone Satelliitti/kaapeliverkkosovitin.tms. Blu-ray.Disc/DVD-soitin Videokamera Kytke laitteet sopiviin liittimiin. oheinen taulukko osoittaa tehdasasetusten mukaisen asetelman. X: voit muuttaa asetelmaa (s. 44). Liitin Laite muutettavissa Tulo HDMI.IN.1 Blu-ray Disc/DVD-soitin X HDMI.IN.2 Videonauhuri tai DVD/DVr-tallennin X HDMI.IN.3 Satelliitti/kaapeliverkkosovitin tms. X HDMI.IN.4 Pelikonsoli X HDMI.IN.5 Tietokone AUX.INPUT.HDMI Videokamera Lähtö HDMI.OUT TV, projektori tms. Lue lisätietoja seuraavista kohdista: Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä, (s. 81). Tietoa HDmI-järjestelmästä (s. 83). rihd-yhteensopivan television, soittimen tai tallentimen käyttö (s. 84). & Äänen paluukanava (arc, audio return Channel) Äänen paluukanavatoiminnon (ArC) ansiosta HDmI-yhteensopiva televisio voi syöttää audiosignaalin AV-viritinvahvistimen HDmI out -lähdön kautta eteenpäin. Äänen paluukanavatoiminnon käyttö edellyttää seuraavaa: - Televisio on ArC-yhteensopiva - ohjelmalähteeksi on valittu TV/CD - HDmI Control (rihd) -asetuksena on on (s. 56) - Audio return Channel -asetuksena on Auto (s. 57) Vihje HDmI IN -tulon kautta kulkevan audiosignaalin kuunteleminen television kaiuttimista: - Valitse rihd-yhteensopivan television osalta HDmI Control (rihd) -asetukseksi on (s. 56). - Jos televisio ei ole rihd-yhteensopiva, valitse Audio TV out -asetukseksi on (s. 57) tai HDmI Control (rihd) -asetukseksi off. - Valitse Blu-ray Disc/DVD-soittimen HDmI-audiolähtöasetukseksi PCm. - Voit kuunnella televisiota AV-viritinvahvistimen kautta. Lue lisätietoja kohdasta Lisälaitteiden kytkeminen (s. 18). Kun aiot kuunnella HDmI-yhteensopivaa laitetta AV-viritinvahvistimen kautta, muokkaa asetukset siten, että laitteen kuva näkyy televisiosta (valitse lisäksi television ohjelmalähteeksi AV-viritinvahvistimeen kytketty HDmI-laite). Jos televisio on sammutettuna tai sen ohjelmalähteeksi on valittu jokin muu laite, myöskään AV-viritinvahvistimen kautta ei välttämättä kuulu lisälaitteen ääntä. Kun Audio TV out -asetuksena on on (s. 57) kuulet äänet television kaiuttimista. Jos sitten säädät AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuutta, kuulet äänet myös sen kautta. Kun HDmI Control (rihd) -asetuksena on on (s. 56) kuulet äänet rihd-yhteensopivan television kaiuttimista. Jos sitten säädät AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuutta, television kaiuttimet mykistyvät ja kuulet äänet vain AV-viritinvahvistimen kautta. Voit mykistää AV-viritinvahvistimen kaiuttimet muuttamalla sen tai television asetuksia tai säätämällä AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuuden minimiin. 17 FI

18 Lisälaitteiden kytkeminen Kuvaruutuvalikot näkyvät televisiosta vain silloin, jos televisio on kytketty HDmI out -liitäntään. Jos televisio on kytketty monitor out V- tai ComPoNENT VIDEo out -lähtöön, käytä asetusten muokkauksessa AV-viritinvahvistimen omaa näyttöä. Kytke laitteet sopiviin liittimiin. oheinen taulukko osoittaa tehdasasetusten mukaisen asetelman. Lue lisää kohdasta Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä (s. 81). X (taulukossa): voit muuttaa asetelmaa (s. 45). No. Liitäntä Laitteet muutettavissa 1 USB,.VIDEO ipod/iphone.(videotoisto) 2 USB* 1 ipod/iphone,.mp3-soitin,.usb-flash-muisti 3 DIGITAL.IN OPTICAL 1.(GAME) Pelikonsoli X 2.(TV/CD) TV,.CD-soitin X COAXIAL 1.(BD/DVD) Blu-ray.Disc/DVD-soitin X 2.(CBL/SAT) Satelliitti/kaapeliboksi,.RI.Dock.-telakka.tms. X 4 COMPONENT. IN.1.(BD/DVD) Blu-ray.Disc/DVD-soitin,.RI.Dock.-telakka X VIDEO IN.2.(CBL/SAT) Satelliitti/kaapeliboksi,.RI.Dock.-telakka.tms. X OUT TV,.projektori.tms. 5 ETHERNET Reititin 6 MONITOR.OUT TV,.projektori.tms. BD/DVD.IN Blu-ray.Disc/DVD-soitin VCR/DVR.IN Videonahuri,.DVD/DVR-tallennin,.RI.Dock.-telakka CBL/SAT.IN Satelliitti/kaapeliboksi.tms. GAME.IN Pelikonsoli,.RI.Dock.-telakka PC.IN Tietokone TV/CD.IN TV,.CD-soitin,.kasettidekki,.MD,.CD-R,. levysoitin* 3,.RI.Dock.-telakka 7 PC.IN* 2. Tietokone 8 UNIVERSAL.PORT Yhteensopiva.telakka.(UP-A1.tms.) 18 FI *1 Älä kytke AV-viritinvahvistimen usb-liitäntää tietokoneen usb-liitäntään. Tietokoneessa olevaa musiikkia ei voi toistaa sen kautta tässä järjestelmässä. *2 Kun tietokone on kytketty PC IN -tuloon ja valitset ohjelmalähteeksi PC, tietokoneen videosignaali syötetään eteenpäin HDmI out -lähdöstä. Jos kuitenkin olet linkittänyt PC-ohjelmalähdevalitsimeen HDmI IN -tulon, AV-viritinvahvistin syöttää HDmI IN -tulon signaalin eikä PC IN -tulon signaalin. Kun haluat käytää PC IN -tulon signaalia, valitse HDmI Input -kohdan PC -asetukseksi (s. 44). *3 Kytke järjestelmään levysoitin (mm-äänirasia), jossa on sisäänrakennettu esivahvistin. Jos levysoittimessa ei ole sellaista, hanki erillinen levysoitinesivahvistin. Jos levysoittimessasi on mc-tyyppinen äänirasia, tarvitset järjestelmään mc-vahvistinyksikön tai mc-muuntimen ja levysoitinesivahvistimen. Lue tarkemmat ohjeet levysoittimen omasta käyttöoppaasta.

19 Kytkentätapa 3 mahdollistaa Dolby Digital- ja DTS-äänentoiston. (Jos haluat tallentaa tai kuunnella myös zone 2 -huoneessa, käytä kytkemistapoja 3 ja 6). Kytkentätapa 6 mahdollistaa musiikin kuuntelun ja tallentamisen zone 2 -huoneessa. Jos Blu-ray Disc/DVD -soittimessasi on sekä stereo- että monikanavalähtö, käytä stereolähtöä kytkemisavassa 6. & Videokuvan tallentaminen Edellä kuvatut kytkemistavat eivät mahdollista videon tallentamista AV-viritinvahvistimen kautta. Siihen tarvittavat kytkennät selitetään kohdassa Tallentaminen (s. 42). 19 FI

20 ri-yhteensopivien onkyo-laitteiden kytkeminen 1 Kytke kaikki onkyo-laitteet analogisilla audiokaapeleilla (kytkemisvaihtoehto 6, s. 18). 2 Tee ri-toiminnon edellyttämä kytkentä (ks.kuva). 3 Jos järjestelmässä on ri Dock -telakka tai kasettidekki, muuta ohjelmalähdetunnus sopivaksi (s. 41). ri (remote Interactive) -järjestelmä mahdollista seuraavat erikoistoiminnot: & Järjestelmän päällekytkeminen / automaattinen virrankytkentä Kun käynnistät ri-yhteensopivan ohjelmalähteen toiston, AV-viritinvahvistin herää automaattisesti valmiustilasta ja asettuu ohjelmalähteen edellyttämään toimintatilaan. & suora ohjelmalähteenvaihto Kun käynnistät ri-yhteensopivan laitteen toiston, AV-viritinvahvistin ottaa sen ohjelmalähteekseen automaattisesti. & Kauko-ohjaus Voit ohjata ri-yhteensopivia onkyo-laitteita AV-viritinvahvistimen kauko-ohjaimella. Suuntaa kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiin älä lisälaitteeseen. Kauko-ohjaus edellyttää, että olet syöttänyt jo aiemmin laitteiston tarvitsemat ohjauskoodit (s. 67). CD-soitin.tms. RI.Dock.-telakka R L ANALOG AUDIO OUT R L ANALOG AUDIO OUT Tee ri-kytkennät ri-kaapeleilla. ri-kaapeli on onkyo-laitteiden vakiovaruste. Joissakin laitteissa on kaksi ri-liitäntää. Voit kytkeä kumman tahansa AV-viritinvahvistimeen, ja toisen voit kytkeä johonkin muuhun ri-yhteensopivaan ohjelmalähteeseen. Kytke ri-liitäntään vain onkyo-laite. muiden valmistajien laitteiden kytkeminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriön. Erillislaite ei välttämättä tue kaikkia ri-järjestelmän mahdollistamia toimintoja. Lue tarkat tiedot laitteen omasta käyttöohjeesta. Kun zone 2 -toiminto on käytössä, automaattinen virrankytkentä ja suora ohjelmalähteenvaihto eivät ole toiminnassa. Tallentimen kytkeminen Lue.lisätietoja.kohdasta. Tallentaminen,.(s..42).. Videonauhuri,. DVD-,.kasetti-,.CD-R-,. MD-tallennin.tms.. AUDIO IN AV-viritinvahvistin pitää olla käyttötilassa tallennuksen aikana. Tallennus ei onnistu, jos laite on vain valmiustilassa. Jos haluat tallentaa television tai videonauhurin syöttämää ohjelmaa suoraan videotallentimelle käyttämättä välissä AV-viritinvahvistinta, kytke L R VIDEO IN ohjelmalähde ja tallennin suoraan toisiinsa. Lue tarkemmat ohjeet television ja videolaitteiden omista käyttöohjeista. Komposiittivideotuloon syötettyä ohjelmaa voi tallentaa vain komposiittivideolähdön kautta. Jos televisio tai muu video-ohjelmalähde on kytketty komposiittivideotuloon, kytke tallennin komposiittivideolähtöön. Surround-ääntä ja DSP-toimintatilan tuottamaa ääntä ei voi tallentaa. Kopiosuojatuista Blu-ray Disc- ja DVD-levyistä ei voi tehdä tallenteita. Digitaalituloon syötettyä ohjelmaa ei voi tallentaa. Tallentaminen onnistuu vain analogiliitäntöjen kautta. DTS-signaali tallentuu vain kohinana, joten älä yritä tehdä analogista tallennetta DTS CD- tai LD-levystä. (Euroopamn, Australian ja Aasian mallit) Kuva ei näy, kun Pure Audio -kuuntelutila on käytössä, koska silloin videopiiri on kytketty pois toiminnasta. Valitse jokin muu kuuntelutila, jos haluat tallentaa kuvaa. 20 FI

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72

Lisätiedot

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39 Sisältö Blu-ray Disc -soitin Esittely... 2 BD-SP309 Kytkeminen... 15 Toisto... 19 Käyttöohje Asetukset... 39 Ongelmatilanteen ratkaisu...50 Lisäohjeita... 54 Kiitos Onkyo BLU-RAY DISC -soittimen hankkimisesta.

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi R-S700, R-S500 Stereovahvistin Käyttöohje Julkaisija: Musta Pörssi Oy Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus-

Lisätiedot

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C A/V-viritinvahvistin Käyttöohje Sisällysluettelo Johdanto 3 Mukana tulevat tarvikkeet 3 Tärkeitä turvallisuustietoja 3 AVR:n sijoittaminen 3 Etupaneelin ohjaimet 4 Takapaneelin liitännät 5 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Viritinvahvistin. Malli SR6006. Käyttöohje (lyhennetty versio)

Viritinvahvistin. Malli SR6006. Käyttöohje (lyhennetty versio) Viritinvahvistin Malli SR6006 Käyttöohje (lyhennetty versio) 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä

Lisätiedot

IVA-D105R Dual Zone. Mediakeskus. Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön!

IVA-D105R Dual Zone. Mediakeskus. Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön! FI Mediakeskus IVA-D105R Dual Zone Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite on 12 V ja siinä on negatiivinen

Lisätiedot

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 Power for the Digital Revolution Sisällys 3 Esittely ja terminologia 4 Ominaisuudet ja pakkauksen sisältö 5 Etulevyn säätimet 6 Etulevyn näyttö 7 Kauko-ohjain

Lisätiedot

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas Stereovastaanotin Käyttäjän opas Sisällysluettelo Johdanto 3 Kuvaus ja ominaisuudet 3 Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa 4 Stereovastaanottimen sijoittaminen 4 HK 3700/3770 -vastaanottimen etupaneelin

Lisätiedot

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -viritinvahvistin Käyttöohje BD/DVD-aluekoodit ja sisällysluettelo BDS-vastaanotin on suunniteltu yhteensopivaksi useimmille Blu-ray Disc- ja DVDtallenteille koodattujen

Lisätiedot

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje Blu-ray-soitin Malli M-ER803 Käyttöohje 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman

Lisätiedot

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ,

Lisätiedot

AVR 1650/AVR 165. Audio/videovastaanotin. Omistajan Käsikirja SUOMI

AVR 1650/AVR 165. Audio/videovastaanotin. Omistajan Käsikirja SUOMI Audio/videovastaanotin Omistajan Käsikirja SUOMI Sisällysluettelo Johdanto 3 Toimitukseen kuuluvat lisälaitteet 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA 3 AV-vastaanottimen sijoittaminen 3 Etupanelin hallintapainikkeet

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision 3 3 1 4 8 0 4 4 233 33148.044 Käyttöohje Viewvision Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja pois Levyn asettaminen

Lisätiedot

HK 990 Integroitu vahvistin

HK 990 Integroitu vahvistin HK 990 Integroitu vahvistin KÄYTTÖOHJE SUOMI Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 2 Turvallisuusohjeet 3 Esittely ja ominaisuudet 4 Etupaneelin hallinta ja toiminnot 5 Takapaneelin liitännät 7 Kaukosäädin

Lisätiedot

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC FI RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC CD-soitin CDE-9880R CDE-9882Ri Käyttö- ja asennusohje Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Tämä soitin on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite

Lisätiedot

Surround-viritinvahvistin. Malli SR4001/SR5001. Käyttöohje. CE-merkintä

Surround-viritinvahvistin. Malli SR4001/SR5001. Käyttöohje. CE-merkintä Surround-viritinvahvistin Malli SR4001/SR5001 Käyttöohje CE-merkintä Malli SR4001/SR5001 on valmistettu EMC- ja matalajännitelaitteita koskevien direktiivien mukaisesti. 1 VAROITUKSIA Älä altista tätä

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet 3-196-450-32(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD870/HXD970/HXD1070 2007

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156 Sisällysluettelo Yleistä Yleistä... 152 Huomautuksia laitteen käytöstä... 152 Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Yleistä kierrätyksestä... 152 Tuotteen yleiskuvaus

Lisätiedot

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E Panasonic Nordic Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten. Ohjeessa olevat kuvat ovat suuntaa antavia esimerkkejä. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041 Käyttöopas DVD Viewvision DR+ 3 2 8 1 8 0 4 1 233 32818.041 - Sisältö Kauko-ohjain Assist DVD-toiminnot... 3 Laitteen etupaneeli...4 Laitteen takapaneeli ja näyttö... 5 Tervetuloa...6 Toimituspakkauksen

Lisätiedot

suomi laitemalleille, jotka ovat myynnissä Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa ja Latinalaisessa Amerikassa Käyttöohje

suomi laitemalleille, jotka ovat myynnissä Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa ja Latinalaisessa Amerikassa Käyttöohje Digital Sound Projector TM - Digitaalinen ääniprojektori Kättöohje Julkaisija: Musta Pörssi Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. suomi laitemalleille, jotka ovat mnnissä Euroopassa, Aasiassa,

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVD-viritinvahvistin DR-645

DVD-viritinvahvistin DR-645 DVD-viritinvahvistin DR-645 Käyttöopas Onnittelemme sinua tämän Onkyo DVD-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen kytkemistä ja käyttöä. Noudattamalla käyttöoppaan ohjeita

Lisätiedot

käyttöohje Mielikuvitus rajana

käyttöohje Mielikuvitus rajana BD-ES6000 BD-ES6000E Blu-ray -levysoitin käyttöohje Mielikuvitus rajana Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit sen osoitteessa www.samsung.com/register

Lisätiedot

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD 2850-ST Sisällysluettelo 1. Aloittaminen 3 1 Kytkennät 5 2 Asennus 6 3 Vastaanottimen käyttäminen 6 2. Tuotteen kuvaus 7 Turvaohjeet 8 Tuotteen kuvaus 9 Kaukosäädin

Lisätiedot