CS-245BT. Stereojärjestelmä. Käyttöohje 1 FI. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245BT) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut Kytkeminen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CS-245BT. Stereojärjestelmä. Käyttöohje 1 FI. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245BT) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen..."

Transkriptio

1 Alkuvalmistelut... 2 Stereojärjestelmä Kytkeminen CS-245BT CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245BT) Kaiuttimet (D-T05) Käyttöohje Perustoiminnot CD-levyjen toisto ipod/iphone/ipad-toisto Bluetooth-laitteen toisto Radion kuunteleminen USB-flash-muistin toisto...25 Kiitämme sinua Onkyo-stereojärjestelmän hankkimisesta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä ja käyttöä. Näiden ohjeiden avulla saat täyden hyödyn uuden Onkyo-stereojärjestelmäsi monipuolisista ominaisuuksia ja pääset nauttimaan ensiluokkaisesta äänentoistosta. Säilytä ohjeet kätevässä paikassa myöhempää käyttöä varten. Kello ja ajastin Lisäohjeita FI

2 Varoitus: Älä altista laitetta sateelle tai kostealle ilmalle, sillä siitä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku. Huomioi: Älä avaa laitteen koteloa, jotta vältät sähköiskun vaaran. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Huollon saa tehdä vain valtuutettu huoltopalvelu. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITEKOTELOA Tasasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet saattavat olla niin voimakkaita, että ne voivat aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Tasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. 7. Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan antamia asennusohjeita. 8. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämminilmaventtiilien, uunien, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyyteen. 9. Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. Suojamaadoitusta ei saa ohittaa. Pyydä tarvittaessa valtuutettua asennuspalvelua varmistamaan pistorasian sopivuus. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen mukana myytäviä jalustoja tai kannattamia. Jos sijoitat laitteen liikuteltavalle alustalle, noudata ehdotonta varovaisuutta siirtojen Siirrä PORTABLE paketteja CART WARNING varoen S3125A aikana. Putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja. 13. Irrota laite järjestelmästä ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi. 14. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalilla tavalla tai se on pudonnut. 15 Huollontarve Irrota laite pistorasiasta ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa: A. laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, B. laitteen sisään on joutunut esine tai nestettä, C. laite on kastunut esimerkiksi sateessa, D. laite ei toimi normaalisti, vaikka noudatat kaikkia käyttöohjeita. Säädä vain käyttöohjeessa neuvottuja asetuksia. Asetusten virheellinen muuttaminen voi aiheuttaa vauriota, ja laitteen palauttaminen alkuperäiseen toimivaan tilaan saattaa vaatia valtuutetun asentajan tekemiä suuria korjaustöitä. E. laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollain muulla tavalla, F. laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. 16. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Älä sijoita kynttilää tai muuta palavaa esinettä laitteen päälle. 17. Akut ja paristot Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettuja akkuja tai paristoja. 18. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 20 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 10 cm laitteen taakse. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 10 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois. 2 FI

3 Varotoimenpiteitä 1. Tallenteiden tekijänoikeus: Tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa ei saa kopioida muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön ilman oikeudenomistajan lupaa. 2. Sulake: Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen sisällä olevaa sulaketta. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys Onkyo-kaupiaaseen. 3. Hoito: Puhdista laite säänöllisesti pehmeällä pyyhkeellä. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Kuivaa laite heti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, ohenteita, alkoholia tai muita liuotteita, sillä ne voivat viottaa laitteen pintaa ja kotelon merkintöjä. 4. Virta Varoitus Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ENNENKuin kytket laitteen SÄHKöverkkoon ensimmäisen kerran. Sähköverkon jännite riippuu maasta, jossa laitetta käytetään. Varmista, että laitteen takalevyssä oleva merkintä vastaa sähköverkon jännitettä (AC 230 V, 50 Hz). Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista, että pääset helposti tarttumaan pistotulppaan. [POWER]-näppäimellä tai [POWER]- ja [ON/STANDBY]-näppäimellä varustetut laitteet: yhteys sähköverkkoon ei katkea kokonaan, vaikka katkaiset virran [POWER]-näppäimellä. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. Vain [ON/STANDBY]-näppäimellä varustetut laitteet: Yhteys sähköverkkoon ei katkea kokonaan, kun asetat laitteen valmiustilaan [ON/STANDBY]- näppäimellä. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. 5. Kuulovaurion estäminen Huomioi Kuulokkeiden liian voimakas äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion. 6. Paristojen ja akkujen kuumeneminen Varoitus Älä altista paristoja tai akkuja voimakkaalle auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. 7. Älä kosketa laitetta märillä käsillä: Älä käsittele laitetta tai virtajohtoa märillä tai kosteilla käsillä. Jos vettä tai muuta nestettä joutuu laitteen sisään, vie se valtuutettuun Onkyo-huoltoon tarkastettavaksi. 8. Käsittely Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä myyntipakauksessa. Älä jätä kumisia tai muovisia esineitä laitteen päälle pitkäksi ajasi, jotta ne eivät jätä jälkiä kotelon pintaan. Kansi ja takalevy kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. Se on normaali ilmiö. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, se ei välttämättä toimi halutulla tavalla seuraavalla käyttökerralla. Siksi laitetta kannattaa käyttää aika ajoin. Kun lopetat kuuntelun, poista levy soittimesta ja katkaise laitteen virta. 9. Laitteen asentaminen Asenna laite paikkaan, jossa on hyvä ilmankierto. Varmista jäähdytysilman esteetön kierto laitteen ympärillä etenkin silloin, jos sijoitat sen laitekaappiin. Riittämätön ilmankierto voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja toimintahäiriön. Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle tai muille lämmönlähteille, sillä ylikuumeneminen lyhentää optisen lukupään käyttöikää. Älä sijoita laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Estä esimerkiksi kaiuttimien aiheuttama värinä. Älä sijoita laitetta kaiuttimien päälle tai aivan niiden yläpuolelle. Asenna laite vaakatasoon. Älä asenna laitetta kyljelleen tai kaltevalle pinnalle, sillä siitä voi aiheutua toimintahäiriö. Television, radion tai videonauhurin viereen sijoitettu laite saattaa vaikuttaa kuvan tai äänen laatuun. Siirrä laitteet tarvittaessa kauemmas toisistaan. 10. Kosteuden tiivistyminen Kosteus saattaa viottaa tätä laitetta. Lue seuraavat ohjeet huolella: optinen lukupää on yksi laitteen tärkeimmistä osista. Siihen saattaa tiivistyä kosteutta. Kosteutta saattaa tiivistyä seuraavissa tilanteissa: - Laite siirretään kylmästä lämpimään paikkaan. - Lämmitin käynnistetään tai ilmastointilaitteen kylmä ilmavirta kohdistuu laitteeseen. - Laite siirretään kesällä ilmastoidusta huoneesta kuumaan ja kosteaan paikkaan. - Laitetta käytetään kosteassa paikassa. Älä käytä laitetta paikassa, jossa se altistuu kosteudelle. Epäsopivat olosuhteet voivat viottaa levyjä ja laitteen osia. Jos laitteeseen tiivistyy kosteutta, poista levy ja jätä laite päälle kahdeksi tai kolmeksi tunniksi. Sinä aikana laite lämpenee ja kosteus haihtuu. Tässä laitteessa on CLASS 1 LASER PRODUCT -luokan puolijohdelaserjärjestelmä. Noudata huolellisesti kaikkia ohjeita. Jos havaitset toimintahäiriön tai muita pulmia, ota yhteys laitteen myyjään. Älä avaa laitekoteloa, jotta et altistu laser-säteelle. VAROITUS: AVATUSTA LAITTEESTA LÄHTEE CLASS 1M -LUOKAN NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASER-SÄTEILYÄ. ÄLÄ KATSO SUORAAN LAITTEEN OPTISIIN OSIIN. 3 FI

4 Varotoimenpiteitä Jatkoa LAITTEEN TOIMINTA PERUSTUU LASER-SÄTEESEEN. OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ TAI SÄÄTÖ VOI ALTISTAA HENKILÖN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. Laitteen takalevyssä on oheisen kuvan mukainen varoitusmerkki. 1. Tämän CLASS 1 LASER PRODUCT -luokituksen mukaisen laitteen sisällä hyödynnetään laser-järjestelmää. 2. Älä avaa laitekoteloa, jotta et altistu laser-säteelle. Laitteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Euroopassa käytettävät mallit Onkyo Corporation vakuuttaa täten että CR-245BT -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 4 FI

5 Varotoimenpiteitä Jatkoa Ennen uusien kaiuttimien käyttöä Asenna kaiuttimet tukevalle ja tasaiselle alustalle. Jos alusta on kalteva tai hutera, kaiuttimet voivat pudota aiheuttaen vahinkoa. Samalla niiden äänenlaatu voi huonontua. Kaiuttimien lähellä ei saa olla vettä tai muuta nestettä. Kaiuttimiin joutuva neste voi rikkoa esimerkiksi basso- ja diskanttielementin. Älä käsittele kaiuttimia märillä tai kosteilla käsillä. Kaiuttimien käytössä huomioitavaa Kaiuttimet sietävät teknisissä tiedoissa mainittua tehoa, kunhan ohjelmana on normaali musiikki. Jos kaiuttimeen syötetään esimerkiksi seuraavan tyyppistä epäsopivaa signaalia, puhekelan liian suuri sähkövirta voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja johtimen rikkoutumisen, vaikka signaalin kokonaisteho olisi sallituissa lukemissa: 1. FM-radioasemien väleissä ilmenevä kohina. 2. Kasetin pikakelauksesta aiheutuva äänisignaali. 3. Ulkoisen oskillaattorin, soittimen tai muun signaalilähteen hyvin korkea ääni. 4. Vahvistimen oskillaatiosta aiheutuva häiriösignaali. 5. Testi-CD-levyn epäsopiva signaali tms. 6. Audiokaapeleiden kiinnittämisestä tai irrottamisesta aiheutuva jysähdys tai naksahdus. (Katkaise vahvistimen virta aina ennen johtojen kytkemistä tai irrottamista). 7. Mikrofonin kiertoilmiö. Kaiuttimissa on tehokkaat magneetit. Älä laita ruuvimeisseliä tai muuta metalliesinettä aivan kaiuttimen viereen, jotta magneetti ei vedä sitä puoleensa eiheuttaen esimerkiksi diskanttielementin rikkoutumisen tai muun vahingon. Kaiuttimien käyttö television tai tietokoneen lähellä Ulkoinen magneettikenttä voi vaikuttaa television ja tietokonenäytön kuvaan. Siksi liian lähellä olevat tavalliset kaiuttimet voivat aiheuttaa kuvaan värivirheitä tai vääristymiä. Tämän ilmiön estämiseksi näissä kaiuttimissa on sisäinen magneettisuojaus. Siitäkin huolimatta joissain tilanteissa näyttöön saattaa aiheutua värivirheitä. Jos ongelmia ilmenee, katkaise television tai näytön virta, odota noin minuuttia ja kytke virta sitten uudestaan. Tämä tavallisesti aktivoi degaussingtoiminnon, joka neutraloi näytön magneettikentän ja poistaa samalla kuvan värivääristymät. Jos ongelma ei poistu, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta tai näytöstä. Huomioi, että värivirhe voi johtua myös muusta lähellä olevasta magneetista tai demagnetointilaitteesta. Television tai näytön sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa sen, että kaiuttimista kuuluu kohinaa, vaikka vahvistin olisi pois päältä. Jos näin käy, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta tai näytöstä. 5 FI

6 Pakkauksen sisältö Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat: CD-soitin/viritinvahvistin (CS-245BT) Kauko-ohjain (RC-854C) FM-antenni sisäkäyttöön Virtajohto (Liitintyyppi riippuu hankintamaasta) Kaiuttimet (D-T05) Kaiutinkaapelit 8 jalkatapit * Tuoteluetteloissa ja pakkauksissa näkyy tuotteen nimen perässä kirjain, joka viittaa tuotteen väriin. Tuotteen toimintaperiaate ja käyttötapa ei riipu väristä. Jalkojen kiinnittäminen kaiuttimiin Voit parantaa äänenlaatua kiinnittämällä kaiuttimien pohjiin pakkaukseen kuuluva jalat. Ne nostavat kaiuttimet irti alustasta pienentäen siten kosketuspintaa. Lisäksi jalat pitävät kaiuttimet vakaasti paikoillaan ja estävät mahdollisen liukumisen. Suuntaa kauko-ohjain viritinvahvistimen etulevyssä olevaan kauko-ohjausanturiin kuvan mukaisesti. CR-245BT Kauko-ohjausanturi Pariston vaihtaminen Noin 5 m Käytä vain oikean tyyppistä paristoa (CR2025). 30 Työnnä ohut tikku 30 tai muu kapeakärkinen esine koloon ja vedä paristonpidin auki nuolen osoittamaan suuntaan. Jalat Takalevy Positiivinen napa (+) Pohja 6 FI D-T05 Kauko-ohjaimen käyttö 6 Poista muovikieleke ennen kauko-ohjaimen käyttöä. Jos kauko-ohjain ei toimi kunnolla, vaihda paristo uuteen. Poista paristo kotelosta, jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan. Siten vältät pariston vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat viat. Hävitä käytetty paristo asianmukaisesti mahdollisimman pian, jotta vältät sen vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat vahingot. Varoitus: Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa purkautua räjähdyksenomaisesti. Käytä kauko-ohjaimessa vain oikean tyyppistä paristoa.

7 Ominaisuudet Yleistä Super Bass (S.Bass) -toiminto syventää bassontoistoa Basson ja diskantin säätimet Linjatasoinen tuloliitäntä erillistä soitinta varten AUDIO OUT (SUBWOOFER) -lähtö erillistä subwooferia varten Kuulokeliitäntä Näytön himmennys Kaiuttimet Tyylikäs kaiutinkotelo Kaksitierakenne, bassorefleksikotelo ipod Digitaalinen liitäntä ipodia/iphonea/ipadia varten* 1 ipodin/iphonen/ipadin ohjaus kauko-ohjaimella Yhteensopivuus: Made for ipod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi), ipod nano (2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi), iphone 4S, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipad (3. sukupolvi), ipad 2 ja ipad Radio FM-viritin 30 FM-pikavalintaa RDS (Radio Data System) -järjestelmä FM-asemien automaattinen tallennus pikavalintoihin CD-soitin Audio-CD-levyt ja MP3-tiedostoja sisältävät CD-levyt (CD-R ja CD-RW) Satunnaistoisto Kaksi jatkuvan toiston tilaa (yksi kappale tai kaikki kappaleet) USB-flash-muisti MP3-tiedostojen toisto USB-flash-muistista Ajastin ja kello Ohjelmoitava ajastin Uniajastin ipodin/iphonen herätystoiminto kytkee viritinvahvistimen virran päälle ja ohjelmaläh-teeksi valikoituu samalla ipod/iphone/ipad* 2 *1. ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod shuffle ja ipod touch ovat Yhdysvalloissa ja muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. Made for ipod, Made for iphone ja Made for ipad tarkoittavat, että laite on suunniteltu kytkettäväksi ipodiin, iphoneen tai ipadiin. Valmistaja on varmistanut, että laite täyttää Apple-yrityksen asettamat laatuvaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusmääräysten tai muiden säädösten mukaisuudesta. Tämän laitteen käyttö ipodin, iphonen tai ipadin kanssa saattaa häiritä langattomia toimintoja. *2 Toiminnon käytettävyys riippuu ipodin/iphonen/ ipadin mallista ja ohjelmistosta. *3 Onkyo ei takaa, että Bluetooth yhteyden voi avata CR-245BT-järjestelmän ja jokaisen Bluetooth-yhteensopivan ohjelmalähteen välille. Varmista laitteiden yhteensopivuus laitteiden käyttöohjeista ja myyjältä. Joissakin maissa on langattomien Bluetooth-toimintojen käyttöön liittyviä rajoituksia. Tarkista paikalliset säännöt viranomaisilta. Bluetooth -merkki ja vastaavat logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. Onkyolla on niiden käyttöön oikeuttava lisenssi. Muut tavaramerkit tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. Laitteen pohjassa tai takalevyssä on laitteen ominaisuuksia selventävä arvokilpi. Huomioi siinä olevat varoitukset. *4 aptx on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa CSR plc. Bluetooth Musiikin toisto on mahdollista langattoman Bluetooth-yhteyden* 3 kautta Profiili: A2DP 1.2 Audiokoodekit: SBC, AAC ja aptx* 4 7 FI

8 Sisällysluettelo Alkuvalmistelut Tärkeitä turvaohjeita... 2 Varotoimenpiteitä... 3 Pakkauksen sisältö... 6 Jalkojen kiinnittäminen kaiuttimiin... 6 Kauko-ohjaimen käyttö... 6 Pariston vaihtaminen... 6 Ominaisuudet... 7 CD-viritinvahvistimen osat... 9 ylälevy ja etulevy... 9 Näyttö Takalevy Kauko-ohjain Tietoa levyistä (Audio CD ja MP3) ja USB-flash-muistista (MP3) Kytkeminen FM-antennin kytkeminen Talon ulkoisen FM-antennin kytkeminen Kaiuttimien kytkeminen Muiden laitteiden kytkeminen Aktiivisen subwooferin kytkeminen Audio-ohjelmalähteen kytkeminen Virtajohdon kytkeminen Perustoiminnot Perustoiminnot CD-viritinvahvistimen virran kytkeminen päälle...16 Automaattinen virrankatkaisu (Auto Standby, ASb) O ohjelmalähteen valitseminen Äänenvoimakkuuden säätäminen CD-viritinvahvistimen mykistäminen nopeasti...16 Kuulokkeiden käyttö Basson ja diskantin säätäminen Super Bass -toiminnon käyttö Näytön kirkkauden säätäminen CD-levyjen toisto CD-levyjen toisto CD-viritinvahvistimen käyttö CD-levyn tietojen näyttö M mp3-tiedostojen valinta M mp3-tietojen näyttö Satunnaistoisto Jatkuva toisto ipod/iphone/ipad-toisto ipod/iphone/ipad-toisto ipodin/iphonen/ipadin toisto U usb-liitännän kautta Navigointi ipodin valikoissa kauko-ohjainta käyttäen Bluetooth-laitteen toisto Bluetooth-laitteen toisto Bluetooth-yhteydellä kytketyn ohjelmalähteen käyttö Bluetooth-tietojen näyttö Bluetooth-valmiustilan asettaminen (Bluetooth Standby)...22 Radion kuunteleminen Radion kuunteleminen FM-radioaseman virittäminen FM-radioasemien tallentaminen pikavalintoihin automaattisesti (Auto Preset)...23 FM-radioasemien tallentaminen pikavalintoihin manuaalisesti R radioasemien pikavalinta R rds-tietojen tarkastelu R radioaseman poistaminen pikavalinnasta USB-flash-muistin toisto USB-flash-muistin toisto Kello ja ajastin Kellon asetukset Kellon säätäminen Ajastimen käyttö Ajastimen ohjelmointi (Timer) Ajastimen kytkeminen päälle ja pois uniajastimen käyttö (Sleep Timer) Ajastus ipodin herätyskellotoiminnon avulla Lisäohjeita Ongelmatilanteen ratkaisu Tekniset tiedot FI

9 CD-viritinvahvistimen osat Ylälevy ja etulevy Ylälevy Etulevy Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. ON/STANDBY-näppäin (16, 22, 26, 27, 28) Bluetooth PAIRING -näppäin (22) INPUT-näppäin (16, 22) [ ] / PRESET [ ] -näppäin (18, 21, 24, 28) [ ] / PRESET [ ] -näppäin (18, 21, 24) [ / ]-näppäin (18, 19, 25) VOLUME [ ]/[+] -näppäimet (16, 21) Kuulokeliitäntä ( ) (16) USB-liitäntä (25) Näyttö Levykelkka (18) Kauko-ohjausanturi (6) [ ]-näppäin (18) 9 FI

10 CD-viritinvahvistimen osat Jatkoa Näyttö SLEEP-ilmaisin (uniajastin) Toiston ja taukotilan ilmaisimet USB-ilmaisin Bluetooth-ilmaisimet FOLDER-ilmaisin (kansio) S.BASS-ilmaisin MUTING-ilmaisin (mykistys) Toistotilan ilmaisimet TIMER-ilmaisimet (ajastin) Viritystavan ilmaisimet RDS-ilmaisin FILE-ilmaisin (tiedosto) TRACK-ilmaisin (kappale) Tekstikenttä DISC-, TOTAL- ja REMAIN-ilmaisimet (levy, kaikki, jäljellä) Takalevy FM-antenniliitäntä LINE IN -tulo AUDIO OUT (SUBWOOFER) -lähtö SPEAKERS-kaiutinlähdöt AC INLET -virtaliitäntä Lue kytkemisohjeet sivuilta FI

11 CD-viritinvahvistimen osat Jatkoa Kauko-ohjain Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. CLOCK CALL -näppäin (25) MUTING-näppäin (16) TIMER-näppäin (25, 26, 27) Ohjelmalähdevalitsimet (16, 21, 23, 24, 25) Lopetus [ ] (18, 21) Toisto/Tauko [ / ] (18, 19, 21, 25) [ ]/[ ], PRESET [ ]/[ ] (18, 21, 24) [ ]/[ ], TUNING [ ]/[ ] (18, 21, 23) VOLUME [ ]/[+] -näppäimet (16, 21) MENU-näppäin (21) Nuolinäppäimet [ ]/[ ]/[ ]/[ ] ja ENTER-näppäin MODE-näppäin (19, 23) DIMMER-näppäin (17) SHUFFLE-näppäin (20, 21) PLAYLIST [ ]/[ ] -näppäimet (21) -näppäin (16, 26, 27) SLEEP-näppäin (27) PRESET MEMORY -näppäin (23, 24) TREBLE/BASS-näppäimet (17) S.BASS-näppäin (17) CLEAR-näppäin (17, 20, 24) REPEAT-näppäin (20, 21) DISPLAY-näppäin (18, 19, 22, 24, 25, 26) 11 FI

12 Tietoa levyistä (Audio CD ja MP3) ja USB-flash-muistista (MP3) Toistettavuuteen liittyviä huomioita Voit toistaa tällä soittimella CD-levyjä, joissa on jokin seuraavista tunnuksista. Käytä vain audiokäyttöön tarkoitettuja levyjä. Älä käytä esimerkiksi tietokoneeseen tarkoitettuja CD-ROM-levyjä, sillä haitallinen kohina saattaa rikkoa viritinvahvistimen. * Voit käyttää CD-R- ja CD-RW-levyjä. Huomioi, että levyn ominaisuudet, naarmut, lika tai tallennuntapa voivat estää toiston. CD-tallentimella tehty levy pitää finalisoida ennenkuin sitä voi toistaa tällä soittimella. Älä käytä erikoisen muotoisia levyjä (sydän, kahdeksankulmio tms.). Epäsopiva levy voi jumiutua ja rikkoa CD-soittimen. Kopiosuojatut CD-levyt Kopioinninestotoiminnolla varustettu CD-levy ei välttämättä täytä virallisia CD-normeja. Sellaisia erikoislevyjä ei voi toistaa tällä CD-soittimella. MP3-tiedostoja sisältävät levyt Voit toistaa CD-R/CD-RW-levyjä, joihin on tallennettu MP3-tiedostoja. Käytä levyjä, joiden tallennuksessa on käytetty ISO9660 Level 2 -tiedostojärjestelmää. (Hakemistotasoja voi olla kahdeksan, kuten ISO9660 Level 1 -normissa). HFS-tiedostojärjestelmän mukaan tallennetut levyt eivät ole yhteensopivia. Levy pitää finalisoida ennenkuin sitä voi toistaa tällä soittimella. MP3-tiedoston tiedostopäätteenä pitää olla.mp3 tai.mp3. Soitin tukee tiedostoja, joiden formaatti on MPEG 1 Audio Layer 3, näytetaajuus 32/44,1/48 khz ja tiedonsiirtonopeus (CBR) kb/s. CD-levyllä voi olla 299 kansiota. Yhdessä kansiossa voi olla 648 tiedostoa. Toisto USB-flash-muistista Voit toistaa USB-muistiin tallennettuja MP3-tiedostoja tämän järjestelmän kautta. USB-flash-muisti pitää alustaa FAT16- tai FAT32-formaatin mukaisesti. MP3-tiedoston tiedostopäätteenä pitää olla.mp3 tai.mp3. Soitin tukee tiedostoja, joiden formaatti on MPEG 1 Audio Layer 3, näytetaajuus 32/44,1/48 khz ja tiedonsiirtonopeus (CBR) kb/s. USB-muistissa voi olla 299 kansiota. Yhdessä kansiossa voi olla 648 tiedostoa. Tallentimella tai tietokoneella poltetut levyt eivät välttämättä ole yhteensopivia. (Esimerkiksi levyn ominaisuudet, viallisuus, lika, soittimen lukupään lika tai tiivistynyt kosteus voivat estää toiston). Tietokoneella poltetun levyn yhteensopivuus riippuu esimerkiksi tallennusohjelmistosta. Tallenna levy yhteensopivassa formaatissa. (Tutustu tallennusohjelmiston ja -laitteiston omiin käyttöohjeisiin. Levyn toisto voi estyä, jos sen tallennuskapasiteetti on riittämätön. Levyjen käsittely Tartu levyn reunoihin ja tarvittaessa keskireikään. Älä koske levyn toistopintaan. (Toistopinnalla ei ole etikettiä tai muita merkintöjä). Etikettipuoli (painettuja merkintöjä) Toistopuoli Älä kiinnitä paperia tai tarroja äläkä kirjoita mitään levyn kumpaankaan pintaan. Älä naarmuta tai muuten vahingoita levyä. Vuokralevyjen käytössä huomioitavaa Älä käytä levyjä, joissa on suojakelmun jäänteitä, repsottavia etikettejä tai koristetarroja. Tällaiset levyt voivat juuttua CD-soittimeen ja viottaa sitä. 12 FI

13 Tietoa levyistä (Audio CD ja MP3) ja USB-flash-muistista (MP3) Jatkoa Etikettitulostukseen soveltuvien levyjen käytössä huomioitavaa Älä jätä CD-soittimeen pitkäksi ajaksi sellaista CD-R/CD-RW-levyä, jossa on mustesuihkutulostimella tehty etiketti. Sellainen levy voi juuttua soittimeen ja aiheuttaa laitevian. Kun lopetat toiston, poista levy CD-soittimesta ja laita se säilytyskoteloonsa. Juuri tulostettu levy voi tarttua helposti kiinni, joten älä laita sitä soimaan heti valmistuksen jälkeen. Levyjen hoito Jos levy on likainen, soitin ei pysty toistamaan sitä kunnolla, jolloin äänenlaatu saattaa olla huono. Pyyhi sormenjäljet ja pöly varovasti pois pehmeällä kankaalla. Suuntaa kevyet pyyhkäisyt keskeltä reunoja kohti. Pinttyneitä tahroja varten voit kostuttaa kankaan vedellä. Kuivaa levy lopuksi kuivalla liinalla. Älä käytä esimerkiksi vinyylilevyille tarkoitettuja puhdistussuihkeita tai staattista sähköä poistavia aineita. Älä käytä puhdistuksessa bensiiniä, ohenteita tai muita liuotinaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyn pintaa. FM-antennin kytkeminen Kytke pakkaukseen kuuluva FM-antenni seuraavalla tavalla. Viritinvahvistin ei vastaanota radiolähetyksiä ilman kunnon antennisignaalia, joten radion kuunteleminen edellyttää antennin kytkemistä. Työnnä liitin kokonaan paikoilleen Varoitus: Älä vahingoita itseäsi terävällä nastalla. Nasta tms. FM-antenni sisäkäyttöön (vakiovaruste) Kun viritinvahvistin on käyttövalmis, avaa radio, viritä haluttu asema ja suuntaa antenni siten, että vastaanotto onnistuu mahdollisimman hyvin. Vihje: Jos sisäkäyttöön tarkoitettu FM-antenni (vakiovaruste) ei riitä hyvään vastaanottoon, käytä talon ulkoista FM-antennia (lisävaruste). Talon ulkoisen FM-antennin kytkeminen Jos sisäkäyttöön tarkoitettu FM-antenni ei riitä radiosignaalin hyvään vastaanottoon, kytke laite talon ulkoiseen FM-antenniin (lisävaruste). FM-ulkoantenni toimii parhaiten, kun se on asennettu talon ulkopuolelle. Joissain tapauksissa sen voi asentaa myös esimerkiksi ullakolle tai luhtikäytävään. Älä sijoita FM-antennia rakennusten muodostamaan katveeseen, vaan pyri järjestämään sille esteetön yhteys lähimpään FM-lähettimeen. Pyri sijoittamaan ulkoantenni kauas häiriölähteistä, kuten loisteputkista tai vilkkaasti liikennöidyistä kaduista. Turvallisuuden takia ulkoantenni tulee sijoittaa riittävän kauas sähkölinjoista ja muista korkeajännitteisistä laitteista. Ulkoantenni pitää maadottaa paikallisten sääntöjen mukaisesti sähköiskujen välttämiseksi FI

14 FM-antennin kytkeminen Jatkoa TV/FM-antennijakajan käyttö Samaa antennia ei yleensä kannata käyttää sekä FM-radiolähetysten että televisiolähetysten vastaanottoon, sillä siitä voi aiheutua häiriöitä. Jos tilanne kuitenkin sitä edellyttää, käytä sopivaa TV/FM-antennijakajaa kuvan mukaisesti. CD-viritinvahvistimeen TV/FM-antennijakaja Televisioon (tai videonauhuriin) Kaiuttimien kytkeminen Oikea kaiutin Kaiutinkaapelit Vasen kaiutin Punaisella merkitty johto Kiinnitä erityistä huomiota kaiutinliitäntöjen napaisuuteen. Kytke siis vahvistimen positiivinen (+) liitin kaiuttimen positiiviseen liittimeen ja negatiivinen ( ) negatiiviseen. Väärä napaisuus aiheuttaa signaaliin vaihevirheen, jolloin ääni kuulostaa epäselvältä ja ponnettomalta. Kytke punaiset kaiutinjohdot positiiviisiin (+) liittimiin. Kytke järjestelmään vain pakkaukseen kuuluvat kaiuttimet (D-T05). Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista, jotka syntyvät muiden kaiuttimien käytöstä. Älä kytke kumpaakin kaiutinta samaan kaiutinlähtöön (L tai R). Vastaavasti yhteen kaiuttimeen saa kytkeä vain toisen kaiutinlähdön liittimet. CD-viritinvahvistin Poista esileikattu eristevaippa johtimen päästä ja kierrä paljaat johdinsäikeet tiiviiksi nipuksi. Paina kaiutinliittimen kielekettä, työnnä johdin avautuneeseen reikään ja vapauta kieleke, jotta johdin lukittuu paikoilleen. Varmista, että liitin kiristyy paljaaseen johtimeen eikä sen eristevaippaan. Kytke oikea kaiutin CD-viritinvahvistimen SPEAKERS R -kaiutinlähtöön ja vasen kaiutin SPEAKERS L -kaiutinlähtöön. Älä aiheuta oikosulkua positiivisen ja negatiivisen R johtimen välille, jotta viritinvahvistin tai kaiuttimet eivät rikkoudu. R R 14 FI

15 Muiden laitteiden kytkeminen CD-viritinvahvistin Analoginen audiokaapeli (RCA) Aktiivinen subwoofer Pistorasiaan Kasettidekki tms. (Virtajohdon liitintyyppi riippuu hankintamaasta) Kytkemisessä huomioitavaa Lue järjestelmän kaikkien laitteiden käyttöohjeet ennen kytkentöjen tekemistä. Älä kytke virtajohtoa ennenkuin olet tehnyt ja tarkastanut kaikki muut kytkennät. Kytke liittimet huolellisesti varmistaaksesi hyvän kontaktin. (Huono kontakti aiheuttaa hurinaa ja toimintahäiriöitä). Oikein! Väärin! Älä laita viritinvahvistimen päälle mitään, jotta jäähdytysilma pääsee vapaasti kiertämään. Aktiivisen subwooferin kytkeminen Kytke CD-viritinvahvistimen AUDIO OUT: SUBWOOFER -lähtö sopivalla kaapelilla aktiiviseen subwooferiin. Jos sinulla on passiivinen subwoofer, kytke AUDIO OUT: SUBWOOFER -lähtö subwooferin erilliseen vahvistimeen. Älä kytke tai irrota virtajohtoa, kun subwooferin virta on päällä. Muuten subwoofer voi rikkoutua. Katkaise subwooferin virta ennen kaapeleiden kytkemistä. Audio-ohjelmalähteen kytkeminen Kytke CD-viritinvahvistimen LINE IN -tulo sopivalla kaapelilla kasettidekin, television tai muun audio-ohjelmalähteen vastaavaan OUTPUT (PLAY) -audiolähtöön. Virtajohdon kytkeminen Kytke virtajohto vain täysin yhteensopivaan pistorasiaan. Käytä vain pakkaukseen kuuluvaa virtajohtoa. Älä kytke pakkaukseen kuuluvaa virtajohtoa mihinkään muuhun laitteeseen. Johdon väärästä käyttötavasta voi aiheutua laitevika tai onnettomuus. Älä irrota virtajohtoa AC INLET -liittimestä, kun johdon toinen pää on kiinni pistoriasiassa. Voit saada vakavan sähköiskun, jos vahingossa kosketat virtajohdon liitinnapoja johdon ollessa kytkettynä pistorasiaan. Kytke kaiuttimet ja kaikki AV-laitteet ennen virtajohdon kytkemistä. CD-viritinvahvistimen virran päällekytkeminen saattaa aiheuttaa hetkellisen jännitepiikin, joka häiritsee muita samassa virtapiirissä olevia laitteita. Jos näin käy, siirrä viritinvahvistin toiseen virtapiiriin. Kytke virtajohto helposti käytettävään pistorasiaan, jotta voit irrottaa virtajohdon tarvittaessa nopeasti. 15 FI

16 Perustoiminnot Tämän luvun ohjeissa käytetään kauko-ohjainta ellei toisin mainita. CD-viritinvahvistimen virran kytkeminen päälle Paina [ ]-näppäintä. CD-viritinvahvistin asettuu valmiustilasta käyttötilaan ja näytön taustavalo syttyy. Kun painat -näppäintä uudestaan, laite asettuu takaisin valmiustilaan. Voit käyttää virrankytkentään myös viritinvahvistimen etulevyn [ ON/STANDBY]-näppäintä. Kun ohjelmalähteenä on USB-kaapelilla kytketty ipod/iphone/ipad ja kytkentätilan asetuksena on ipod (sivu 21), CD-viritinvahvistimen näytössä lukee Charging. Se tarkoittaa, että ipodin/ iphonen/ipadin akku latautuu, vaikka CD-viritinvahvistin olisi vain valmiustilassa. Vihje: Lue virrankytkennästä lisää alla olevasta luvusta Automaattinen kytkeytyminen valmiustilaan (ASb). Automaattinen virrankatkaisu (Auto Standby, ASb) Tämän toiminnon ansiosta CD-viritinvahvistin asettuu automaattisesti käyttötilasta valmiustilaan, kun toistosta tai jonkin toiminnon käytöstä on kulunut 20 minuuttia. Tehdasasetuksen mukaan toiminto on käytössä eli asetuksena on On. Voit muuttaa tätä asetusta silloin, kun toisto on lopetettuna. 1 Paina kauko-ohjaimen [SLEEP]-näppäintä yhtäjaksoisesti noin 3 sekuntia. Jos automaattinen virrankatkaisu on käytössä, CD-viritinvahvistimen näyttöön ilmestyy teksti AutoStby On. Sovella samaa periaatetta kytkeäksesi toiminnon päälle (On) tai pois (Off). Kun Auto Standby -toiminto on käytössä, myös Bluetooth Standby -toiminto on käytettävissä (sivu 22). Ohjelmalähteen valitseminen Voit valita ohjelmalähteeksi CD-levyn, ipodin (USB), FM-radion, Bluetooth-laitteen tai LINE IN -tuloon kytketyn soittimen. Valitse haluamasi ohjelmalähde joko kaukoohjaimen ohjelmalähdevalitsimilla tai painelemalla CD-viritinvahvistimen [INPUT]-näppäintä riittävän monta kertaa. Ohjelmalähde vaihtuu joka painalluksella seuraavasti: CD ipod (USB) FM Äänenvoimakkuuden säätäminen Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi kauko-ohjaimen VOLUME [+]/[ ] -näppäimillä. Voit käyttää myös CD-viritinvahvistimen etulevyn VOLUME [ ]/[+] -näppäimiä. CD-viritinvahvistimen mykistäminen nopeasti Mykistystoiminnolla voit kätevästi hiljentää CD-viritinvahvistimen väliaikaisesti. Paina kauko-ohjaimen [MUTING]-näppäintä. CD-viritinvahvistimen ääni mykistyy kuulumattomiin. Näyttöön ilmestyy hetkeksi Muting -sana. MUTING-ilmaisin vilkkuu niin kauan kuin CD-viritinvahvistin on mykistettynä. Lopeta mykistys painamalla uudestaan [MUTING]-näppäintä tai säätämällä äänenvoimakkuutta. Mykistystila päättyy myös silloin, jos laitat CD-viritinvahvistimen käyttötilasta valmiustilaan. Kuulokkeiden käyttö Bluetooth LINE Voit kytkeä CD-viritinvahvistimen [ ]-liitäntään kuulokkeet kuunnellaksesi ohjelmaa omassa rauhassa. (Kuulokkeissa pitää olla ø3,5 mm plugiliitin). Laske äänenvoimakkuus pieneksi ennenkuin kytket kuulokkeet. Kaiuttimista ei kuulu ääntä, kun kuulokkeet on kytketty [ ]-liitäntään. 16 FI

17 Perustoiminnot Jatkoa Basson ja diskantin säätäminen Säädä bassontoistoa painamalla ensin [BASS]- ja sitten [ ]/[ ]-näppäimiä. Säädä diskantintoistoa painamalla ensin [TREBLE]- ja sitten [ ]/[ ]-näppäimiä. Tehdasasetuksena on 0. Basson ja diskantin säätöväli on Voit palauttaa basson ja diskantinsäädön kätevästi arvoon 0 painamalla säätötoiminnon aikana [CLEAR]-näppäintä. Jos et paina mitään näppäintä 5 sekunnin kuluessa, nättö palaa automaattisesti aiempaan toimintatilaansa. Super Bass -toiminnon käyttö Kytke Super Bass -toiminto päälle painamalla [S.BASS]-näppäintä. Asetus vaihtuu joka painalluksella seuraavasti: S.Bass Off, S.Bass 1, S.Bass 2. Kun haluat ottaa Super Bass -toiminnon pois käytöstä, painele [S.BASS]-näppäintä, kunnes asetuksena on S.Bass Off. Näytön kirkkauden säätäminen Säädä näytön kirkkaus tilanteeseen sopivaksi. Säädä näytön kirkkautta kauko-ohjaimen [DIMMER]-näppäimellä. Kirkkaus vaihtuu joka painalluksella seuraavasti: himmennetty, normaali kirkkaus. 17 FI

18 CD-levyjen toisto Tämän luvun ohjeissa käytetään kauko-ohjainta ellei toisin mainita. CD-viritinvahvistimen käyttö 1 Avaa levykelkka painamalla CD-viritinvahvistimen etulevyn [ ]-näppäintä. Vihje: Kun painat [ ]-näppäintä CD-viritinvahvistimen ollessa valmiustilassa, laite herää käyttötilaan ja levykelkka avautuu. 2 Laita CD-levy levykelkkaan etikettipuoli ylöspäin. Jos CD-levy on halkaisijaltaan 8 cm, laita se täsmälleen levykelkan keskelle. 3 Käynnistä toisto painamalla CD-viritinvahvistimen [ / ]-näppäintä. Kun käytät kauko-ohjainta, paina ensin CD-näppäintä ja sitten [ / ]-näppäintä Levykelkka sulkeutuu ja toisto käynnistyy. Näyttöön syttyy -ilmaisin. Kappaleiden valitseminen Palaa soivan kappaleen alkuun painamalla [ ]-näppäintä kerran. Palaa edellisten kappaleiden alkuun painamalla [ ]-näppäintä useamman kerran. Siirry seuraavien kappaleiden alkuun painelemalla [ ]-näppäintä. CD-levyn tietojen näyttö Painele kauko-ohjaimen [DISPLAY]-näppäintä nähdäksesi seuraavia CD-levyyn liittyviä tietoja. Voit tarkastella tietoja laitteen ollessa toisto- tai taukotilassa. Kulunut toistoaika REMAIN ilmaisin syttyy, kun näytössä on kappaleen jäljellä oleva toistoaika. TOTAL REMAIN ilmaisin syttyy, kun näytössä on koko levyn jäljellä oleva toistoaika. CD-levyn tyyppi Toiston lopettaminen: Paina [ ]-näppäintä. Toisto loppuu myös automaattisesti, kun levyn viimeinen kappale on soitettu. Toiston keskeyttäminen taukotilaan: Paina [ / ]-näppäintä. Näyttöön syttyy -ilmaisin. Jatka toistoa painamalla uudestaan [ / ]-näppäintä. Toistokohdan pikasiirto eteenpäin tai taaksepäin: Paina toiston aikana pitkään [ ]-näppäintä, kun haluat pikasiirtää toistokohtaa eteenpäin. [ ]-näppäimellä siirryt vastaavasti taaksepäin. CD-levyn poistaminen: Avaa levykelkka painamalla etulevyn [ ]-näppäintä. Näytön sisältö toiston ollessa pysäytettynä Audio CD DISC TOTAL -ilmaisin palaa CD FI Kappaleiden kokonaismäärä Kokonaistoistoaika

19 CD-levyjen toisto Jatkoa MP3-tiedostojen valinta MP3-tiedostot voidaan tallentaa CD-levylle kansioittain eri hierarkiatasoille, jotta kokonaisuudet säilyvät hallitussa järjestyksessä. Siten kansiossa voi olla alakansioita tiedostoineen. Tiedostoja voidaan tallentaa myös hierarkian alussa olevaan juurikansioon. Yhdessä kansiossa voi olla yhteensä enintään 648 tiedostoa ja kansiota. Tiedostot ja kansiot näkyvät aakkosjärjestyksessä. Jos et valitse toistettavaksi tiettyä MP3-tiedostoa tai kansiota, kaikki MP3-tiedostot toistetaan numerojärjestyksessä alkaen numerosta 1. Jos aktivoit satunnaistoiston, tiedostoja ei toisteta numerojärjestyksessä vaan soittimen arpomassa järjestyksessä. Lopeta satunnaistoisto, kun haluat kuunnella kappaleet numerojärjestyksessä. (Sivu 20). 1 Lopeta toisto ja paina sitten [MODE]-näppäintä. FOLDER -ilmaisin syttyy ja ensimmäisen kansion nimi tulee näkyviin. 2 Valitse [ ]/[ ]-nuolinäppäimillä haluamasi kansio. Siirry kansioon painamalla [ENTER]- tai [ ]-näppäintä. Jatka samalla periaatteella, kunnes olet päässyt haluamaasi kansioon. Jos näyttöön ilmestyy, palaa ylemmälle valikkohierarkian tasolle painamalla [ENTER]-näppäintä. 3 Valitse [ ]/[ ]-nuolinäppäimillä kansiossa oleva MP3-tiedosto. Näyttöön ilmestyy MP3-tiedoston nimi. Jos haluamasi tiedosto on muussa kansiossa, paina ensin [ ]/[ ]-näppäintä ja valitse oikea kansio [ ]/[ ]-nuolinäppäimillä ja paina lopuksi [ENTER]-näppäintä. Valitse sitten [ ]/[ ]-nuolinäppäimillä halumasi tiedosto. 4 Käynnistä toisto [ENTER]- tai [ / ]-näppäimellä. Toisto alkaa valitusta MP3-tiedostosta ja jatkuu kunnes kaikki MP3-tiedostot on soitettu. Jos haluat valita toiston aikana jossain toisessa kansiossa olevan MP3-tiedoston, toimi seuraavalla tavalla. Paina [MODE]-näppäintä, valitse kansio nuolinäppäimillä [ ]/[ ]/[ ]/[ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Valitse lopuksi haluamasi MP3-tiedosto [ ]/[ ]-nuolinäppäimillä. Toiston keskeyttäminen taukotilaan Keskeytä toisto painamalla [ / ]-näppäintä. Jatka toistoa painamalla näppäintä uudestaan. Siirtyminen ylemmälle tai alemmalle kansiohierarkiatasolle Siirry ylemmälle hierarkiatasolle [ ]-näppäimellä ja alemmalle tasolle [ ]-näppäimellä. Paluu juurikansioon Paina ensin [MODE]-näppäintä ja sitten [MENU]-näppäintä. MP3-tietojen näyttö Tämän toiminnon avulla näet soivaan MP3-tiedostoon liittyviä tietoja, kuten nimen, esittäjän ja albumin. Painele toiston aikana [DISPLAY]-näppäintä nähdäksesi seuraavia MP3-tiedostoon liittyviä tietoja. Tiedot näkyvät seuraavassa järjestyksessä. Kulunut toistoaika: Aikalukema osoittaa, kuinka kauan MP3-tiedosto on jo soinut (tehdasasetus). Jäljellä oleva aika: Aikalukema osoittaa, kuinka kauan MP3-tiedoston toisto vielä kestää. Tiedoston nimi: MP3-tiedoston nimi. Kansion nimi: Sen kansion nimi, jossa soiva tiedosto sijaitsee. Näytetaajuus ja tiedonsiirtonopeus: Toistettavana olevan MP3-tiedoston näytetaajuus ja tiedonsiirtonopeus. Levyn tunnus: Soivan levyn nimi. Näyttö näyttää oikein vain tavalliset kirjaimet ja numerot. Yhteensopimattomat merkit voivat estää kansion, tiedoston tai levyn nimen näkymisen osittain tai kokonaan. 19 FI

20 CD-levyjen toisto Jatkoa Satunnaistoisto Satunnaistoistotilassa kaikki levyn kappaleet soitetaan soittimen arpomassa järjestyksessä. Huomioi, että voit yhdistää satunnaistoiston ja jatkuvan toiston. sama MP3-tiedosto voi soida useamman kerran satunnaistoiston aikana. Voit aktivoida satunnaistoiston, kun ohjelmalähteenä on CD-levy tai USB-liitännän laite. 1 Paina [SHUFFLE]-näppäintä, jotta RANDOM-ilmaisin syttyy. 2 Käynnistä satunnaistoisto painamalla [ / ]-näppäintä. Jatkuva toisto Tämän toiminnon avulla voit kuunnella jatkuvasti samaa levyä tai vain yhtä kappaletta. Huomioi, että voit yhdistää jatkuvan toiston ja satunnaistoiston. Painele [REPEAT]-näppäintä, jotta näyttöön syttyy REPEAT - tai REPEAT 1 -ilmaisin. Jos valitset REPEAT -vaihtoehdon, koko levy soi yhä uudestaan. Jos valitset REPEAT 1 -vaihtoehdon, sama kappale soi koko ajan. Kun valittuna on REPEAT 1 -toimintatila ja painat [SHUFFLE]-näppäintä, yhden kappaleen jatkuva toisto loppuu ja tavallinen satunnaistoisto käynnistyy. Satunnaistoiston lopettaminen Lopeta satunnaistoisto painamalla joko [SHUFFLE]- tai [CLEAR]-näppäintä. CD-levyn satunnaistoisto loppuu toisaalta automaattisesti, jos otat levyn pois soittimesta. Jatkuvan toiston lopettaminen Painele [REPEAT]-näppäintä, kunnes sekä REPEAT- että REPEAT 1 -ilmaisin sammuvat. CD-levyn jatkuva toisto loppuu toisaalta automaattisesti, jos otat levyn pois soittimesta. 20 FI

21 ipod/iphone/ipad-toisto Tämän luvun ohjeissa käytetään kauko-ohjainta ellei toisin mainita. Päivitä ipodiin/iphoneen/ipadiin uusin ohjelmisto Applen verkkosivuilta ennenkuin kytket sen tähän CD-viritinvahvistimeen. Toimintojen käytettävyys riippuu ipodin/ iphonen/ipadin mallista ja toistettavasta ohjelmasta. ipodin/iphonen/ipadin toisto USB-liitännän kautta Yhteensopivat ipod/iphone/ipad-mallit ( Made for ): ipod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi), ipod nano (2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi), iphone 4S, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipad (3. sukupolvi), ipad 2 ja ipad 1 Paina [ipod]-näppäintä. Voit myös käyttää CD-viritinvahvistimen etulevyn [INPUT]-painiketta. Jos CD-viritinvahvistimen näyttöön ilmestyy USB -tunnus, USB-liitännän kytkentätila on hienosäädetty tavallista USB-laitetta varten. Paina pitkään [MODE]-näppäintä, jotta näyttöön ilmestyy ipod -tunnus. Silloin usb-liitännän kytkentätila vaihtuu ipodiin/ iphoneen/ipadiin sopivaksi. Kytke ipod/iphone/ipad tämän jälkeen uudestaan kiinni. 2 Kytke ipod/iphone/ipad sen omiin varusteisiin kuuluvalla kaapelilla CD-viritinvahvistimen etulevyn USB-liitäntään. CD-viritinvahvistimen näytössä näkyvä Connecting -tunnus osoittaa, että ipod/iphone/ipad yhdistyy järjestelmään ja että sen sisältöä luetaan. Lopuksi CD-viritinvahvistimen näyttöön ilmestyy ipod -tunnus. Jos kytkentä ei ole onnistunut kunnolla, näyttöön ilmestyy No Device -tunnus. Vihje: ipodin/iphonen/ipadin kytkemiseen kannattaa käyttää vain Applen alkuperäistä USB-kaapelia. 3 Paina [ / ]-näppäintä. Toisto käynnistyy. Toiston keskeyttäminen taukotilaan Keskeytä toisto painamalla [ / ]-näppäintä. Jatka toistoa painamalla [ / ]-näppäintä uudestaan. Voit keskeyttää toiston myös [ ]-näppäimellä. Kappaleiden valitseminen Palaa soivan tai taukotilassa olevan kappaleen alkuun painamalla kerran [ ]-näppäintä. Painele [ ]-näppäintä uudestaan, jos haluat siirtyä edellisten kappaleiden alkuun. [ ]-näppäimellä siirryt seuraavien kappaleiden alkuun. Toistokohdan pikasiirto eteenpäin tai taaksepäin Paina toiston aikana pitkään [ ]-näppäintä, kun haluat pikasiirtää toistokohtaa eteenpäin. [ ]-näppäimellä siirryt vastaavasti taaksepäin. Satunnaistoisto Kun haluat kuunnella ipodin/iphonen/ipadin ohjelmaa satunnaisessa järjestyksessä, paina [SHUFLE]-näppäintä. Jatkuva toisto Kun haluat kuunnella jatkuvasti samaa ipodin/ iphonen/ipadin kappaletta tai levyä, valitse jatkuvan toiston tila [REPEAT]-näppäimellä. Toistolistan valinta Valitse kuunneltava toistolista PLAYLIST [ ]/[ ] -näppäimillä. Navigointi ipodin valikoissa kauko-ohjainta käyttäen 1 Paina [MENU]-näppäintä avataksesi ipodin valikon. 2 Valitse valikon kohta näppäimillä [ ]/[ ]/[ ]/[ ] ja hyväksy valinta painamalla lopuksi [ENTER]-näppäintä. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi CD-viritinvahvistimen tai kauko-ohjaimen VOLUME [ ]/[+] -näppäimillä. ipodin/iphonen omat tasonsäätimet eivät ole käytössä. 21 FI

22 Bluetooth-laitteen toisto Bluetooth-yhteydellä kytketyn ohjelmalähteen käyttö Voit kuunnella matkapuhelimessasi olevaa musiikkia tämän järjestelmän kautta, jos matkapuhelimesi on A2DP-yhteensopiva. Voit kytkeä tähän järjestelmään langattomasti matkapuhelimen, ipodin tai muun Bluetoothyhteensopivan soittimen. 1 Valitse ohjelmalähteeksi Bluetooth painelemalla ylälevyn [INPUT]-näppäintä. Vihje: Voit käyttää myös kauko-ohjaimen [ /LINE]- näppäintä. 2 Paina ylälevyn [ Bluetooth PAIRING] -näppäintä, jotta langattoman laiteparin muodostuminen käynnistyy. CD-viritinvahvistimen näyttöön ilmestyy Pairing... -sana. Voit tarvittaessa keskeyttää toiminnon painamalla [ Bluetooth PAIRING]-näppäintä yli 2 sekuntia. 3 Bluetooth-yhteydellä kytketyn matkapuhelimen, ipodin tai muun laitteen ja tämän CD-viritinvahvistimen etäisyys voi olla tavallisesti jopa 10 metriä. Lue Bluetooth-yhteyden käytöstä lisää laitteiden omista käyttöohjeista. Huomioi, että käyttöpaikan olosuhteet voivat vaikuttaa langattoman yhteyden toimivuuteen. Siten kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kunnolla, vaikka laitteiden välinen etäisyys olisi alle 10 metriä. Siirrä tarvittaessa laitteet lähemmäs toisiaan ja kokeile toimintoja sitten uudestaan. 4 Kun Bluetooth-laitteen yhteysvalikossa näkyy Onkyo CR-245BT, laitteet ovat tunnistaneet toisensa ja langattoman yhteyden avaaminen on mahdollista. Kun haluat avata yhteyden, valitse Onkyo CR-245BT ja syötä tarvittaessa salasanaksi Kun Bluetooth-yhteys on avautunut, CD-viritinvahvistimen näytössä lukee Bluetooth ja -ilmaisin palaa yhtäjaksoisesti. 5 Valitse kuunneltava kappale ja paina kannettavan soittimen / -toistonäppäintä. Musiikki alkaa nyt soida CD-viritinvahvistimen kautta. Huomioi, että langaton Bluetooth-yhteys ei ole avautunut, jos -ilmaisin ei pala, vaikka näytössä lukee Bluetooth. Laiteparin muodostuminen ei aina onnistu, vaikka Pairing... -toiminto on käynnistetty asianmukaisesti ja toiminnosta on kulunut jo 2 minuuttia. Jos näin käy, tee uudestaan edellä neuvotut vaiheet 1 4. Jos ääni ei kuulu, vaikka langaton laitepari on muodostunut asianmukaisesti, varmista oikeat toimenpiteet laitteiden omista käyttöohjeista. Varmista esimerkiksi se, että Onkyo CR-24BT on valittu Bluetooth-soittimen toistokanavaksi. CD-viritinvahvistimen muistiin mahtuu jopa kahdeksan Bluetooth-soittimen laiteparitiedot. Jos avaat yhteyden yhdeksänteen soittimeen, vanhimmat yhteystiedot korvautuvat uusilla. Langatonta yhteyttä ei voi avata samanaikaisesti useampaan ohjelmalähteeseen. Bluetooth-tietojen näyttö Saat näyttöön seuraavat tiedot, kun paina [DISPLAY]-näppäintä Bluetooth-yhteyden ollessa avattuna. Näytön sisältö vaihtuu joka painalluksella seuraavasti: Audiokoodekki Näytetaajuus Bluetooth-valmiustilan asettaminen (Bluetooth Standby) Kun tämä toiminto on käytössä, CD-viritinvahvistin herää automaattisesti valmiustilasta käyttötilaan, kun käytät Bluetooth-soittimen toimintoja. Tehdasasetuksena on Off eli Bluetooth Standby ei ole käytössä. Kun haluat muuttaa tätä asetusta, laita CD-viritinvahvistin ensin käyttötilasta valmiustilaan. 1 Paina pitkään [ ON/STANDBY]-näppäintä viritinvahvistimen ollessa valmiustilassa (paina noin 3 sekuntia) SLEEP-ilmaisin alkaa palaa himmeästi. Sovella samaa periaatetta, kun haluat laittaa toiminnon päälle ( On ) tai pois ( Off ). 22 FI

23 Radion kuunteleminen Tämän luvun ohjeissa käytetään kauko-ohjainta ellei toisin mainita. FM-radioaseman virittäminen Näyttöön syttyy ( )-ilmaisin, kun radioasema on viritynyt kuuluviin. Kun viritin vastaanottaa FM-aseman signaalin stereofonisena, näytössä on lisäksi FM ST -tunnus. Valitse [MODE]-näppäimellä radion toimintatilaksi Auto tai Mono. Auto-toimintatilassa asema kuuluu stereona tai monona riippuen signaalin laadusta. Mono-toimintatilassa radioasema kuuluu aina monona. 1 Valitse [TUNER]-näppäimellä ohjelmalähteeksi FM. Voit käyttää myös CD-viritinvahvistimen [INPUT]-näppäintä. 2 Viritä haluamasi asema kuuluviin TUNING [ ]/[ ]-näppäimillä. FM-viritystaajuus muuttuu 0,05 MHz jokaisella TUNING-näppäimen painalluksella. Jos painat näppäintä pitkään, viritystaajuus alkaa muuttua jatkuvasti. Kun vapautat näppäimen, viritystaajuuden haku pysähtyy seuraavan aseman kohdalle. Voit halutessasi keskeyttää haun painamalla [CLEAR]-näppäintä. Heikon FM-radioaseman virittäminen Jos FM-aseman signaali on heikko, sen vastaanotto ei välttämättä onnistu kunnolla. Valitse tällöin [MODE]-näppäimellä toimintatilaksi Mono, sillä monofonisena heikon aseman ääni kuuluu todennäköisesti häiriöttömämmin. FM-radioasemien tallentaminen pikavalintoihin automaattisesti (Auto Preset) Auto Preset -toiminnolla tallennat samalla kerralla kaikki riittävän voimakkaat FM-radioasemat pikavalintoihin. Pikavalintojen ansiosta suosikkiasemat on helppo virittää kuuluviin tarvitsematta joka kerta hakea oikeaa taajuutta erikseen. Jos haluat, voit tallentaa yksittäisiä FM-radioasemia pikavalintoihin myös manuaalisesti (sivu 24). Automaattisessa tallentamisessa huomioitavaa! Auto Preset -toiminto pyyhkii pikavalintamuistista aiemmat asemat uusien tieltä. 1 Valitse [TUNER]-näppäimellä ohjelmalähteeksi FM. Voit käyttää myös CD-viritinvahvistimen [INPUT]-näppäintä. Muista suunnata FM-antenni kunnolla, jotta asemien vastaanotto onnistuu mahdollisimman hyvin. 2 Paina [PRESET MEMORY] -näppäintä. Näyttöön ilmestyy Auto Preset? -kysymys (tehdäänkö automaattinen pikavalintatallennus?). 3 Käynnistä Auto Preset -toiminto painamalla [ENTER]-näppäintä. Pikavalintoihin tallentuu jopa 30 radioasemaa viritystaajuuden mukaisessa järjestyksessä. Voit halutessasi keskeyttää Auto Preset -toiminnon painamalla [CLEAR]-näppäintä. Olosuhteista riippuen jokin pikavalinta saattaa tallentua ilman radioasemaa. Silloin kyseisen pikavalinnan kohdalla kuuluu vain kohinaa, joten se kannattaa poistaa muistista (sivu 24). 23 FI

24 Radion kuunteleminen Jatkoa FM-radioasemien tallentaminen pikavalintoihin manuaalisesti Tällä toiminnolla voit tallentaa pikavalintoihin FM-radioasemia yksi kerrallaan. Pikavalintojen ansiosta suosikkiasemat on helppo virittää kuuluviin tarvitsematta joka kerta hakea oikeaa taajuutta erikseen. Jos haluat, voit tallentaa FM-radioasemat pikavalintoihin myös automaattisesti (sivu 23). Tietoa pikavalinnoista Voit tallentaa pikavalintoihin jopa 30 FM-radioasemaa. 1 Viritä kuuluviin asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan (sivu 23). 2 Paina pitkään [PRESET MEMORY] -näppäintä, kunnes pikavalintanumero alkaa vilkkua. Kun asema on tallentunut, pikavalintanumero lakkaa vilkkumasta. Pikavalintanumerot tallentuvat suuruusjärjes-tyksessä alkaen ensimmäisestä vapaasta muistipaikasta. Jos kaikki 30 pikavalintaa ovat jo käytössä, näytössä lukee Preset FULL. Pyyhi muistista tarpeettomat asemat, jotta voit tallentaa uusia niiden tilalle. Radioasemien pikavalinta Tällä toiminnolla voit hakea kuuluviin ne asemat, jotka olet tallentanut pikavalintoihin (sivut 23 ja 24). 1 Valitse [TUNER]-näppäimellä ohjelmalähteeksi FM. Voit käyttää myös CD-viritinvahvistimen [INPUT]-näppäintä. Kuuluviin virittyy se pikavalintaan tallennettu radioasema, jota kuuntelit edellisellä kerralla. 2 Valitse PRESET [ ]/[ ] -näppäimillä haluamasi pikavalinta. [ ]-näpppäimellä haet edellisen aseman ja [ ]-näppäimellä seuraavan aseman. Vihje: Jos painat kauko-ohjaimen [TUNER]-näppäintä CD-viritinvahvistimen ollessa valmiustilassa, laite herää käyttötilaan ja edellisellä kerralla kuunneltu radioasema virittyy kuuluviin. RDS-tietojen tarkastelu Painele [DISPLAY]-näppäintä hakeaksesi näyttöön haluamasi tiedot. Viritystaajuus ja pikavalintanumero Aseman tunnus Radion tekstit (jos asema niitä lähettää) RDS-tietojen näkyminen edellyttää, että FM-radioasema lähettää tekstejä RDS-järjestelmän avulla. Mitä RDS tarkoittaa? RDS on lyhenne sanoista Radio Data System. Se on tekniikka, jonka avulla voidaan välittää monenlaista informaatiota varsinaisen FM-radiolähetyksen yhteydessä. RDS-järjestelmän kehitti Euroopan yleisradiounioni (EBU), ja se on käytössä useissa Euroopan maissa. Nykyään monet radioasemat hyödyntävät RDS-toimintoja erilaisten tekstien lähettämiseen. Tämä laite pystyy näyttämään näytössään radioaseman tunnuksen (PS, Program Service Name) ja radion lähettämät tekstit (RT, Radio Text). Näytössä palaa RDS-ilmaisin, kun viritettynä on RDS-tietoa lähettävä FM-radioasema. Jos FM RDS -aseman signaali on heikko, RDS-tekstien näkyminen saattaa estyä osittain tai jopa kokonaan. Näytössä voi lukea Waiting -sana, kun viritin odottaa radiotekstien latautumista. Radioaseman poistaminen pikavalinnasta 1 Valitse pikavalinta, jonka haluat poistaa. 2 Paina pitkään [CLEAR]-näppäintä, jotta pikavalinta tyhjenee. Kun asema on poistettu pikavalinnasta, jäljelle jääneiden asemien järjestysnumerot muuttuvat automaattisesti uuden tilanteen mukaiseksi. 24 FI

Käyttöoppaasi. ONKYO CS-245BT http://fi.yourpdfguides.com/dref/5224936

Käyttöoppaasi. ONKYO CS-245BT http://fi.yourpdfguides.com/dref/5224936 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen...

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... Alkuvalmistelut... 2 Stereojärjestelmä Kytkeminen... 14 CS-245 CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Käyttöohje Perustoiminnot... 17 CD-levyjen.toisto... 19 ipod/iphone-toisto... 24 Radion.kuunteleminen...

Lisätiedot

CBX-500 CBX-600UKD. CD Radio Äänijärjestelmä. Käyttöohje. Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... 14. Perustoiminnot... 18

CBX-500 CBX-600UKD. CD Radio Äänijärjestelmä. Käyttöohje. Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... 14. Perustoiminnot... 18 CD Radio Äänijärjestelmä CBX-500 CBX-600UKD Käyttöohje Alkuvalmistelut... 2 Kytkeminen... 14 Perustoiminnot... 18 CD-levyjen ja USB-flash-muistin toisto... 20 ipod-toisto... 29 Radion kuunteleminen...

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

C-7030. Sisältö. CD-soitin. Käyttöohje. Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... 13. Perustoiminnot... 15. Levyn.toisto... 16

C-7030. Sisältö. CD-soitin. Käyttöohje. Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... 13. Perustoiminnot... 15. Levyn.toisto... 16 CD-soitin C-7030 Käyttöohje Sisältö Alkuvalmistelut... 2 Kytkeminen... 13 Perustoiminnot... 15 Levyn.toisto... 16 Vaihtoehtoisia.erikoistoistotiloja...21 MP3/WMA-asetukset... 24 Kiitämme sinua Onkyo-tuotteen

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin CD-TAPE(OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin - AM/FM/FM 3. FM antenni 4. CD pesä 5. Virityspyörä 6. BASS BOOST painike 7. CD hyppy/etsi eteen 8. CD hyppy/etsi taakse 9. CD ohjelmointi

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA WR-1 Käyttöohjeet FI VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! TÄMÄ MERKKI VAROITTAA SINUA VAARALLISESTA KORKEAJÄNNIT- TEESTÄ LAITTEEN SISÄLLÄ. VAROITUS

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN

malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN FI malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN Ylläpito ja tekniset tiedot LATAA ladattavat paristot täyteen ennen kuin käytät niitä ensimmäisen kerran. LUE käyttöohjeet ennen kuin yrität käyttää laitetta.

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET 1. Äänenvoimakkuus 2. Toiminnonvalitsin (RADIO-TAPE-CD) 3. CD play/pause 4. CD hyppy/haku taaksepäin 5. CD hyppy/haku eteenpäin 6. CD stop 7. Kuulokkeet nostaa väkivivulla

Lisätiedot

FIN. FM-Stereo RDS (RDBS) / AM Kannettava digitaaliradio. Käyttöohje 3A81QD140FIN0

FIN. FM-Stereo RDS (RDBS) / AM Kannettava digitaaliradio. Käyttöohje 3A81QD140FIN0 Käyttöohje FM-Stereo RDS (RDBS) / AM Kannettava digitaaliradio 3A81QD1400 TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 1. Lue tämä käyttöohje. 2. Säilytä tämä käyttöohje. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikki

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. AD200. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  AD200. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome AD200 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 2 Telakointikaiutin 3 Johdanto 3 Toimituksen sisältö 3 Päälaitteen yleiskuvaus

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

FI rad RNV500.qxd 23/08/01 09:44 Page 1. RNV500 CD Micro-järjestelmä. Käyttöohje. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

FI rad RNV500.qxd 23/08/01 09:44 Page 1. RNV500 CD Micro-järjestelmä. Käyttöohje. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. FI rad RNV500.qxd 23/08/01 09:44 Page 1 RNV500 CD Micro-järjestelmä Käyttöohje Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. FI rad RNV500.qxd 23/08/01 09:44 Page 2 tutustu CD micro -järjestelmääsi Sleep-

Lisätiedot

TC-20. CD/Radio Kannettava soitin KÄYTTÖOHJE VAROITUS

TC-20. CD/Radio Kannettava soitin KÄYTTÖOHJE VAROITUS TC-20 CD/Radio Kannettava soitin VAROITUS KÄYTTÖOHJE VAROITUS ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI. VAARA SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARA

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje C326BEE Stereovahvistin Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa Käyttöohje LANGATON ÄÄNIJÄRJESTELMÄ Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa 1 OSIEN SIJAINTI 1. DISKANTTITASON SÄÄTÖ 9. TASAVIRRAN SISÄÄNTULO 2. BASSONTASON SÄÄTÖ 10. AUX SISÄÄNTULO 3,5MM LIITIN

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

TX-8030. Sisältö. Stereoviritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 9. Käyttö... 17

TX-8030. Sisältö. Stereoviritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 9. Käyttö... 17 Stereoviritinvahvistin TX-8030 Sisältö Johdanto... 2 Käyttöohje Kytkeminen... 9 Käyttö... 17 Kiitämme sinua Onkyo-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä. Käyttöohjeiden

Lisätiedot

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI THE BRIDGE IIIP ipod- ja iphone-telakka Omistajan käsikirja iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI Sisältö Johdanto 3 Ominaisuudet 3 Pakkauksen sisältö 3 Yhteensopivuus 3 Asennus 4 ipod/iphone akun lataus

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI)

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI) Bluetooth -sana ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja SANGEAN ELECTRONICS INC käyttää näitä merkkejä lisenssillä. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet 2.

Lisätiedot

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin 1) Paristojen ja akun käyttö 2 2) MiniDisc-levyn asettaminen soittimeen ja poistaminen soittimesta 2 3) Hold-kytkin 2 4) Laitteen kytkeminen mikrofoniin / tietokoneeseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VDO DAYTON CD 413 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3701439

Käyttöoppaasi. VDO DAYTON CD 413 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3701439 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Getting Started... Sisältö Connections... Alkuvalmistelut... 2 Basic Operations... Playing CDs... Playing Your ipod Kytkeminen /iphone/ipad.......

Getting Started... Sisältö Connections... Alkuvalmistelut... 2 Basic Operations... Playing CDs... Playing Your ipod Kytkeminen /iphone/ipad....... CD HiFi MINI SYSTEM SYSTEME AMPLI-TUNER CD TX-8020 CS-265 STEREOVIRITINVAHVISTIN CD Receiver (CR-265) Speakers (D-T25) KÄYTTÖOHJE Instruction Manual Getting Started... En-2 Sisältö Connections... En-14

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

H201 Käyttöohje (FI) OMINAISUUDET

H201 Käyttöohje (FI) OMINAISUUDET OMINAISUUDET 1. Yhdysrakenteinen AM/FM-antenni 2. 10 pikavalinta-asemaa (5 kummallakin aaltoalueella) 3. Vedenkestävä rakenne JIS7 standardin mukaisesti 4. Automaattinen asemanhaku 5. Suurikokoinen ja

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi Langaton kuuntelujärjestelmä E-Lab 제 www.koulupalvelu.fi 1. E-LAB on Mikä on e-lab? E-Lab langaton kieltenopetusjärjestelmä jonka valmistaa YUSUNG C&C LTD: Etelä-Korea. Se on suunniteltu käytettäväksi

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

MINI-DISK. 1. MINI-DISK levykkeen asentaminen levyke-asemaan

MINI-DISK. 1. MINI-DISK levykkeen asentaminen levyke-asemaan 1 MINI-DISK MINI-DISK soittimella voidaan tallentaa ääntä ulkopuolisen mikrofonin tai toisen äänilähteen ulostulon kautta. MINI-DISK nauhurilla (ei ole varsinainen nauhuri vaan digitaalinen äänitys- ja

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Tajuusaluevalitsin (BAND) 3. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 4. Bass Boost painike 5. CD Painike 6. CD ohjelmointi (PROGRAM) 7. CD stop 8. CD soitto / tauko -painike

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

SPST-tyyppisen virtakytkimen kytkentäkaavio (lisävaruste)

SPST-tyyppisen virtakytkimen kytkentäkaavio (lisävaruste) SPST-tyyppisen virtakytkimen kytkentäkaavio (Asenna kytkin, jos virtalukon ACC-asento ei ole käytettävissä) IVA-W520R ACC (punainen) Virtakaapeli akulta SPST-virtakytkin Sulake (5 A) Sulake (20 A) Akku

Lisätiedot

MT-101LT/MT-101BR/MT-101DB

MT-101LT/MT-101BR/MT-101DB MT-101LT/MT-101BR/MT-101DB Levysoitin-stereo-järjestelmä SÄÄTIMIEN SIJAINNIT JA KUVAUKSET 1. Levylautanen 2. Keskitappi 3. 45 RPM -sovitin 4. Laskuvipu 5. Äänivarren pidike 6. Nopeudenvalitsin (33/45/78)

Lisätiedot

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

WR-11 Käyttöohje (FI)

WR-11 Käyttöohje (FI) TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä käyttöohjeet. 2. Säilytä nämä käyttöohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä altista laitetta kosteudelle. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

VIANMÄÄRITYSMENETTELY SSD-NAVI (versio 3.00)

VIANMÄÄRITYSMENETTELY SSD-NAVI (versio 3.00) 1 - SISÄLLYS Asiakkaan valitus Vianmääritys Yleiskuvaus ja pinnijärjestys Luku 2 Yleinen toimintaongelma Luku 3 Ei toimintaa tai ei käynnisty (musta ruutu): Luku 3-1 Painike ei toimi Luku 3-2 Kosketusnäyttö

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET DM-18 KANNETTAVA CD SOITIN

KÄYTTÖOHJEET DM-18 KANNETTAVA CD SOITIN KÄYTTÖOHJEET DM-18 KANNETTAVA CD SOITIN VAROITUS: TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI, ÄLÄ ALTISTA TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. www.denver-electronics.com KÄYTTÖOHJEET KANNETTAVA CD SOITIN

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Nokia stereo-hf WH /1

Nokia stereo-hf WH /1 Nokia stereo-hf WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

WR-1 Käyttöohje (FI)

WR-1 Käyttöohje (FI) TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä käyttöohjeet. 2. Säilytä nämä käyttöohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä altista laitetta kosteudelle. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Kahden mikrofonin. Sing-A-Long stereo CD-soitin. Käyttöohje

Kahden mikrofonin. Sing-A-Long stereo CD-soitin. Käyttöohje Kahden mikrofonin Sing-A-Long stereo CD-soitin Käyttöohje Kahden mikrofonin Sing-A-Long stereo CD-soitin POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF SWITCH

Lisätiedot