CS-245BT. Stereojärjestelmä. Käyttöohje 1 FI. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245BT) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut Kytkeminen...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CS-245BT. Stereojärjestelmä. Käyttöohje 1 FI. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245BT) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen..."

Transkriptio

1 Alkuvalmistelut... 2 Stereojärjestelmä Kytkeminen CS-245BT CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245BT) Kaiuttimet (D-T05) Käyttöohje Perustoiminnot CD-levyjen toisto ipod/iphone/ipad-toisto Bluetooth-laitteen toisto Radion kuunteleminen USB-flash-muistin toisto...25 Kiitämme sinua Onkyo-stereojärjestelmän hankkimisesta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä ja käyttöä. Näiden ohjeiden avulla saat täyden hyödyn uuden Onkyo-stereojärjestelmäsi monipuolisista ominaisuuksia ja pääset nauttimaan ensiluokkaisesta äänentoistosta. Säilytä ohjeet kätevässä paikassa myöhempää käyttöä varten. Kello ja ajastin Lisäohjeita FI

2 Varoitus: Älä altista laitetta sateelle tai kostealle ilmalle, sillä siitä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku. Huomioi: Älä avaa laitteen koteloa, jotta vältät sähköiskun vaaran. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Huollon saa tehdä vain valtuutettu huoltopalvelu. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITEKOTELOA Tasasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet saattavat olla niin voimakkaita, että ne voivat aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Tasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. 7. Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan antamia asennusohjeita. 8. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämminilmaventtiilien, uunien, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyyteen. 9. Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. Suojamaadoitusta ei saa ohittaa. Pyydä tarvittaessa valtuutettua asennuspalvelua varmistamaan pistorasian sopivuus. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen mukana myytäviä jalustoja tai kannattamia. Jos sijoitat laitteen liikuteltavalle alustalle, noudata ehdotonta varovaisuutta siirtojen Siirrä PORTABLE paketteja CART WARNING varoen S3125A aikana. Putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja. 13. Irrota laite järjestelmästä ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi. 14. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalilla tavalla tai se on pudonnut. 15 Huollontarve Irrota laite pistorasiasta ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa: A. laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, B. laitteen sisään on joutunut esine tai nestettä, C. laite on kastunut esimerkiksi sateessa, D. laite ei toimi normaalisti, vaikka noudatat kaikkia käyttöohjeita. Säädä vain käyttöohjeessa neuvottuja asetuksia. Asetusten virheellinen muuttaminen voi aiheuttaa vauriota, ja laitteen palauttaminen alkuperäiseen toimivaan tilaan saattaa vaatia valtuutetun asentajan tekemiä suuria korjaustöitä. E. laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollain muulla tavalla, F. laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. 16. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Älä sijoita kynttilää tai muuta palavaa esinettä laitteen päälle. 17. Akut ja paristot Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettuja akkuja tai paristoja. 18. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 20 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 10 cm laitteen taakse. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 10 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois. 2 FI

3 Varotoimenpiteitä 1. Tallenteiden tekijänoikeus: Tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa ei saa kopioida muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön ilman oikeudenomistajan lupaa. 2. Sulake: Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen sisällä olevaa sulaketta. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys Onkyo-kaupiaaseen. 3. Hoito: Puhdista laite säänöllisesti pehmeällä pyyhkeellä. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Kuivaa laite heti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, ohenteita, alkoholia tai muita liuotteita, sillä ne voivat viottaa laitteen pintaa ja kotelon merkintöjä. 4. Virta Varoitus Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ENNENKuin kytket laitteen SÄHKöverkkoon ensimmäisen kerran. Sähköverkon jännite riippuu maasta, jossa laitetta käytetään. Varmista, että laitteen takalevyssä oleva merkintä vastaa sähköverkon jännitettä (AC 230 V, 50 Hz). Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista, että pääset helposti tarttumaan pistotulppaan. [POWER]-näppäimellä tai [POWER]- ja [ON/STANDBY]-näppäimellä varustetut laitteet: yhteys sähköverkkoon ei katkea kokonaan, vaikka katkaiset virran [POWER]-näppäimellä. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. Vain [ON/STANDBY]-näppäimellä varustetut laitteet: Yhteys sähköverkkoon ei katkea kokonaan, kun asetat laitteen valmiustilaan [ON/STANDBY]- näppäimellä. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. 5. Kuulovaurion estäminen Huomioi Kuulokkeiden liian voimakas äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion. 6. Paristojen ja akkujen kuumeneminen Varoitus Älä altista paristoja tai akkuja voimakkaalle auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. 7. Älä kosketa laitetta märillä käsillä: Älä käsittele laitetta tai virtajohtoa märillä tai kosteilla käsillä. Jos vettä tai muuta nestettä joutuu laitteen sisään, vie se valtuutettuun Onkyo-huoltoon tarkastettavaksi. 8. Käsittely Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä myyntipakauksessa. Älä jätä kumisia tai muovisia esineitä laitteen päälle pitkäksi ajasi, jotta ne eivät jätä jälkiä kotelon pintaan. Kansi ja takalevy kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. Se on normaali ilmiö. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, se ei välttämättä toimi halutulla tavalla seuraavalla käyttökerralla. Siksi laitetta kannattaa käyttää aika ajoin. Kun lopetat kuuntelun, poista levy soittimesta ja katkaise laitteen virta. 9. Laitteen asentaminen Asenna laite paikkaan, jossa on hyvä ilmankierto. Varmista jäähdytysilman esteetön kierto laitteen ympärillä etenkin silloin, jos sijoitat sen laitekaappiin. Riittämätön ilmankierto voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja toimintahäiriön. Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle tai muille lämmönlähteille, sillä ylikuumeneminen lyhentää optisen lukupään käyttöikää. Älä sijoita laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Estä esimerkiksi kaiuttimien aiheuttama värinä. Älä sijoita laitetta kaiuttimien päälle tai aivan niiden yläpuolelle. Asenna laite vaakatasoon. Älä asenna laitetta kyljelleen tai kaltevalle pinnalle, sillä siitä voi aiheutua toimintahäiriö. Television, radion tai videonauhurin viereen sijoitettu laite saattaa vaikuttaa kuvan tai äänen laatuun. Siirrä laitteet tarvittaessa kauemmas toisistaan. 10. Kosteuden tiivistyminen Kosteus saattaa viottaa tätä laitetta. Lue seuraavat ohjeet huolella: optinen lukupää on yksi laitteen tärkeimmistä osista. Siihen saattaa tiivistyä kosteutta. Kosteutta saattaa tiivistyä seuraavissa tilanteissa: - Laite siirretään kylmästä lämpimään paikkaan. - Lämmitin käynnistetään tai ilmastointilaitteen kylmä ilmavirta kohdistuu laitteeseen. - Laite siirretään kesällä ilmastoidusta huoneesta kuumaan ja kosteaan paikkaan. - Laitetta käytetään kosteassa paikassa. Älä käytä laitetta paikassa, jossa se altistuu kosteudelle. Epäsopivat olosuhteet voivat viottaa levyjä ja laitteen osia. Jos laitteeseen tiivistyy kosteutta, poista levy ja jätä laite päälle kahdeksi tai kolmeksi tunniksi. Sinä aikana laite lämpenee ja kosteus haihtuu. Tässä laitteessa on CLASS 1 LASER PRODUCT -luokan puolijohdelaserjärjestelmä. Noudata huolellisesti kaikkia ohjeita. Jos havaitset toimintahäiriön tai muita pulmia, ota yhteys laitteen myyjään. Älä avaa laitekoteloa, jotta et altistu laser-säteelle. VAROITUS: AVATUSTA LAITTEESTA LÄHTEE CLASS 1M -LUOKAN NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASER-SÄTEILYÄ. ÄLÄ KATSO SUORAAN LAITTEEN OPTISIIN OSIIN. 3 FI

4 Varotoimenpiteitä Jatkoa LAITTEEN TOIMINTA PERUSTUU LASER-SÄTEESEEN. OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ TAI SÄÄTÖ VOI ALTISTAA HENKILÖN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. Laitteen takalevyssä on oheisen kuvan mukainen varoitusmerkki. 1. Tämän CLASS 1 LASER PRODUCT -luokituksen mukaisen laitteen sisällä hyödynnetään laser-järjestelmää. 2. Älä avaa laitekoteloa, jotta et altistu laser-säteelle. Laitteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Euroopassa käytettävät mallit Onkyo Corporation vakuuttaa täten että CR-245BT -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 4 FI

5 Varotoimenpiteitä Jatkoa Ennen uusien kaiuttimien käyttöä Asenna kaiuttimet tukevalle ja tasaiselle alustalle. Jos alusta on kalteva tai hutera, kaiuttimet voivat pudota aiheuttaen vahinkoa. Samalla niiden äänenlaatu voi huonontua. Kaiuttimien lähellä ei saa olla vettä tai muuta nestettä. Kaiuttimiin joutuva neste voi rikkoa esimerkiksi basso- ja diskanttielementin. Älä käsittele kaiuttimia märillä tai kosteilla käsillä. Kaiuttimien käytössä huomioitavaa Kaiuttimet sietävät teknisissä tiedoissa mainittua tehoa, kunhan ohjelmana on normaali musiikki. Jos kaiuttimeen syötetään esimerkiksi seuraavan tyyppistä epäsopivaa signaalia, puhekelan liian suuri sähkövirta voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja johtimen rikkoutumisen, vaikka signaalin kokonaisteho olisi sallituissa lukemissa: 1. FM-radioasemien väleissä ilmenevä kohina. 2. Kasetin pikakelauksesta aiheutuva äänisignaali. 3. Ulkoisen oskillaattorin, soittimen tai muun signaalilähteen hyvin korkea ääni. 4. Vahvistimen oskillaatiosta aiheutuva häiriösignaali. 5. Testi-CD-levyn epäsopiva signaali tms. 6. Audiokaapeleiden kiinnittämisestä tai irrottamisesta aiheutuva jysähdys tai naksahdus. (Katkaise vahvistimen virta aina ennen johtojen kytkemistä tai irrottamista). 7. Mikrofonin kiertoilmiö. Kaiuttimissa on tehokkaat magneetit. Älä laita ruuvimeisseliä tai muuta metalliesinettä aivan kaiuttimen viereen, jotta magneetti ei vedä sitä puoleensa eiheuttaen esimerkiksi diskanttielementin rikkoutumisen tai muun vahingon. Kaiuttimien käyttö television tai tietokoneen lähellä Ulkoinen magneettikenttä voi vaikuttaa television ja tietokonenäytön kuvaan. Siksi liian lähellä olevat tavalliset kaiuttimet voivat aiheuttaa kuvaan värivirheitä tai vääristymiä. Tämän ilmiön estämiseksi näissä kaiuttimissa on sisäinen magneettisuojaus. Siitäkin huolimatta joissain tilanteissa näyttöön saattaa aiheutua värivirheitä. Jos ongelmia ilmenee, katkaise television tai näytön virta, odota noin minuuttia ja kytke virta sitten uudestaan. Tämä tavallisesti aktivoi degaussingtoiminnon, joka neutraloi näytön magneettikentän ja poistaa samalla kuvan värivääristymät. Jos ongelma ei poistu, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta tai näytöstä. Huomioi, että värivirhe voi johtua myös muusta lähellä olevasta magneetista tai demagnetointilaitteesta. Television tai näytön sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa sen, että kaiuttimista kuuluu kohinaa, vaikka vahvistin olisi pois päältä. Jos näin käy, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta tai näytöstä. 5 FI

6 Pakkauksen sisältö Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat: CD-soitin/viritinvahvistin (CS-245BT) Kauko-ohjain (RC-854C) FM-antenni sisäkäyttöön Virtajohto (Liitintyyppi riippuu hankintamaasta) Kaiuttimet (D-T05) Kaiutinkaapelit 8 jalkatapit * Tuoteluetteloissa ja pakkauksissa näkyy tuotteen nimen perässä kirjain, joka viittaa tuotteen väriin. Tuotteen toimintaperiaate ja käyttötapa ei riipu väristä. Jalkojen kiinnittäminen kaiuttimiin Voit parantaa äänenlaatua kiinnittämällä kaiuttimien pohjiin pakkaukseen kuuluva jalat. Ne nostavat kaiuttimet irti alustasta pienentäen siten kosketuspintaa. Lisäksi jalat pitävät kaiuttimet vakaasti paikoillaan ja estävät mahdollisen liukumisen. Suuntaa kauko-ohjain viritinvahvistimen etulevyssä olevaan kauko-ohjausanturiin kuvan mukaisesti. CR-245BT Kauko-ohjausanturi Pariston vaihtaminen Noin 5 m Käytä vain oikean tyyppistä paristoa (CR2025). 30 Työnnä ohut tikku 30 tai muu kapeakärkinen esine koloon ja vedä paristonpidin auki nuolen osoittamaan suuntaan. Jalat Takalevy Positiivinen napa (+) Pohja 6 FI D-T05 Kauko-ohjaimen käyttö 6 Poista muovikieleke ennen kauko-ohjaimen käyttöä. Jos kauko-ohjain ei toimi kunnolla, vaihda paristo uuteen. Poista paristo kotelosta, jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan. Siten vältät pariston vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat viat. Hävitä käytetty paristo asianmukaisesti mahdollisimman pian, jotta vältät sen vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat vahingot. Varoitus: Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa purkautua räjähdyksenomaisesti. Käytä kauko-ohjaimessa vain oikean tyyppistä paristoa.

7 Ominaisuudet Yleistä Super Bass (S.Bass) -toiminto syventää bassontoistoa Basson ja diskantin säätimet Linjatasoinen tuloliitäntä erillistä soitinta varten AUDIO OUT (SUBWOOFER) -lähtö erillistä subwooferia varten Kuulokeliitäntä Näytön himmennys Kaiuttimet Tyylikäs kaiutinkotelo Kaksitierakenne, bassorefleksikotelo ipod Digitaalinen liitäntä ipodia/iphonea/ipadia varten* 1 ipodin/iphonen/ipadin ohjaus kauko-ohjaimella Yhteensopivuus: Made for ipod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi), ipod nano (2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi), iphone 4S, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipad (3. sukupolvi), ipad 2 ja ipad Radio FM-viritin 30 FM-pikavalintaa RDS (Radio Data System) -järjestelmä FM-asemien automaattinen tallennus pikavalintoihin CD-soitin Audio-CD-levyt ja MP3-tiedostoja sisältävät CD-levyt (CD-R ja CD-RW) Satunnaistoisto Kaksi jatkuvan toiston tilaa (yksi kappale tai kaikki kappaleet) USB-flash-muisti MP3-tiedostojen toisto USB-flash-muistista Ajastin ja kello Ohjelmoitava ajastin Uniajastin ipodin/iphonen herätystoiminto kytkee viritinvahvistimen virran päälle ja ohjelmaläh-teeksi valikoituu samalla ipod/iphone/ipad* 2 *1. ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod shuffle ja ipod touch ovat Yhdysvalloissa ja muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. Made for ipod, Made for iphone ja Made for ipad tarkoittavat, että laite on suunniteltu kytkettäväksi ipodiin, iphoneen tai ipadiin. Valmistaja on varmistanut, että laite täyttää Apple-yrityksen asettamat laatuvaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusmääräysten tai muiden säädösten mukaisuudesta. Tämän laitteen käyttö ipodin, iphonen tai ipadin kanssa saattaa häiritä langattomia toimintoja. *2 Toiminnon käytettävyys riippuu ipodin/iphonen/ ipadin mallista ja ohjelmistosta. *3 Onkyo ei takaa, että Bluetooth yhteyden voi avata CR-245BT-järjestelmän ja jokaisen Bluetooth-yhteensopivan ohjelmalähteen välille. Varmista laitteiden yhteensopivuus laitteiden käyttöohjeista ja myyjältä. Joissakin maissa on langattomien Bluetooth-toimintojen käyttöön liittyviä rajoituksia. Tarkista paikalliset säännöt viranomaisilta. Bluetooth -merkki ja vastaavat logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. Onkyolla on niiden käyttöön oikeuttava lisenssi. Muut tavaramerkit tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. Laitteen pohjassa tai takalevyssä on laitteen ominaisuuksia selventävä arvokilpi. Huomioi siinä olevat varoitukset. *4 aptx on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa CSR plc. Bluetooth Musiikin toisto on mahdollista langattoman Bluetooth-yhteyden* 3 kautta Profiili: A2DP 1.2 Audiokoodekit: SBC, AAC ja aptx* 4 7 FI

8 Sisällysluettelo Alkuvalmistelut Tärkeitä turvaohjeita... 2 Varotoimenpiteitä... 3 Pakkauksen sisältö... 6 Jalkojen kiinnittäminen kaiuttimiin... 6 Kauko-ohjaimen käyttö... 6 Pariston vaihtaminen... 6 Ominaisuudet... 7 CD-viritinvahvistimen osat... 9 ylälevy ja etulevy... 9 Näyttö Takalevy Kauko-ohjain Tietoa levyistä (Audio CD ja MP3) ja USB-flash-muistista (MP3) Kytkeminen FM-antennin kytkeminen Talon ulkoisen FM-antennin kytkeminen Kaiuttimien kytkeminen Muiden laitteiden kytkeminen Aktiivisen subwooferin kytkeminen Audio-ohjelmalähteen kytkeminen Virtajohdon kytkeminen Perustoiminnot Perustoiminnot CD-viritinvahvistimen virran kytkeminen päälle...16 Automaattinen virrankatkaisu (Auto Standby, ASb) O ohjelmalähteen valitseminen Äänenvoimakkuuden säätäminen CD-viritinvahvistimen mykistäminen nopeasti...16 Kuulokkeiden käyttö Basson ja diskantin säätäminen Super Bass -toiminnon käyttö Näytön kirkkauden säätäminen CD-levyjen toisto CD-levyjen toisto CD-viritinvahvistimen käyttö CD-levyn tietojen näyttö M mp3-tiedostojen valinta M mp3-tietojen näyttö Satunnaistoisto Jatkuva toisto ipod/iphone/ipad-toisto ipod/iphone/ipad-toisto ipodin/iphonen/ipadin toisto U usb-liitännän kautta Navigointi ipodin valikoissa kauko-ohjainta käyttäen Bluetooth-laitteen toisto Bluetooth-laitteen toisto Bluetooth-yhteydellä kytketyn ohjelmalähteen käyttö Bluetooth-tietojen näyttö Bluetooth-valmiustilan asettaminen (Bluetooth Standby)...22 Radion kuunteleminen Radion kuunteleminen FM-radioaseman virittäminen FM-radioasemien tallentaminen pikavalintoihin automaattisesti (Auto Preset)...23 FM-radioasemien tallentaminen pikavalintoihin manuaalisesti R radioasemien pikavalinta R rds-tietojen tarkastelu R radioaseman poistaminen pikavalinnasta USB-flash-muistin toisto USB-flash-muistin toisto Kello ja ajastin Kellon asetukset Kellon säätäminen Ajastimen käyttö Ajastimen ohjelmointi (Timer) Ajastimen kytkeminen päälle ja pois uniajastimen käyttö (Sleep Timer) Ajastus ipodin herätyskellotoiminnon avulla Lisäohjeita Ongelmatilanteen ratkaisu Tekniset tiedot FI

9 CD-viritinvahvistimen osat Ylälevy ja etulevy Ylälevy Etulevy Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. ON/STANDBY-näppäin (16, 22, 26, 27, 28) Bluetooth PAIRING -näppäin (22) INPUT-näppäin (16, 22) [ ] / PRESET [ ] -näppäin (18, 21, 24, 28) [ ] / PRESET [ ] -näppäin (18, 21, 24) [ / ]-näppäin (18, 19, 25) VOLUME [ ]/[+] -näppäimet (16, 21) Kuulokeliitäntä ( ) (16) USB-liitäntä (25) Näyttö Levykelkka (18) Kauko-ohjausanturi (6) [ ]-näppäin (18) 9 FI

10 CD-viritinvahvistimen osat Jatkoa Näyttö SLEEP-ilmaisin (uniajastin) Toiston ja taukotilan ilmaisimet USB-ilmaisin Bluetooth-ilmaisimet FOLDER-ilmaisin (kansio) S.BASS-ilmaisin MUTING-ilmaisin (mykistys) Toistotilan ilmaisimet TIMER-ilmaisimet (ajastin) Viritystavan ilmaisimet RDS-ilmaisin FILE-ilmaisin (tiedosto) TRACK-ilmaisin (kappale) Tekstikenttä DISC-, TOTAL- ja REMAIN-ilmaisimet (levy, kaikki, jäljellä) Takalevy FM-antenniliitäntä LINE IN -tulo AUDIO OUT (SUBWOOFER) -lähtö SPEAKERS-kaiutinlähdöt AC INLET -virtaliitäntä Lue kytkemisohjeet sivuilta FI

11 CD-viritinvahvistimen osat Jatkoa Kauko-ohjain Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. CLOCK CALL -näppäin (25) MUTING-näppäin (16) TIMER-näppäin (25, 26, 27) Ohjelmalähdevalitsimet (16, 21, 23, 24, 25) Lopetus [ ] (18, 21) Toisto/Tauko [ / ] (18, 19, 21, 25) [ ]/[ ], PRESET [ ]/[ ] (18, 21, 24) [ ]/[ ], TUNING [ ]/[ ] (18, 21, 23) VOLUME [ ]/[+] -näppäimet (16, 21) MENU-näppäin (21) Nuolinäppäimet [ ]/[ ]/[ ]/[ ] ja ENTER-näppäin MODE-näppäin (19, 23) DIMMER-näppäin (17) SHUFFLE-näppäin (20, 21) PLAYLIST [ ]/[ ] -näppäimet (21) -näppäin (16, 26, 27) SLEEP-näppäin (27) PRESET MEMORY -näppäin (23, 24) TREBLE/BASS-näppäimet (17) S.BASS-näppäin (17) CLEAR-näppäin (17, 20, 24) REPEAT-näppäin (20, 21) DISPLAY-näppäin (18, 19, 22, 24, 25, 26) 11 FI

12 Tietoa levyistä (Audio CD ja MP3) ja USB-flash-muistista (MP3) Toistettavuuteen liittyviä huomioita Voit toistaa tällä soittimella CD-levyjä, joissa on jokin seuraavista tunnuksista. Käytä vain audiokäyttöön tarkoitettuja levyjä. Älä käytä esimerkiksi tietokoneeseen tarkoitettuja CD-ROM-levyjä, sillä haitallinen kohina saattaa rikkoa viritinvahvistimen. * Voit käyttää CD-R- ja CD-RW-levyjä. Huomioi, että levyn ominaisuudet, naarmut, lika tai tallennuntapa voivat estää toiston. CD-tallentimella tehty levy pitää finalisoida ennenkuin sitä voi toistaa tällä soittimella. Älä käytä erikoisen muotoisia levyjä (sydän, kahdeksankulmio tms.). Epäsopiva levy voi jumiutua ja rikkoa CD-soittimen. Kopiosuojatut CD-levyt Kopioinninestotoiminnolla varustettu CD-levy ei välttämättä täytä virallisia CD-normeja. Sellaisia erikoislevyjä ei voi toistaa tällä CD-soittimella. MP3-tiedostoja sisältävät levyt Voit toistaa CD-R/CD-RW-levyjä, joihin on tallennettu MP3-tiedostoja. Käytä levyjä, joiden tallennuksessa on käytetty ISO9660 Level 2 -tiedostojärjestelmää. (Hakemistotasoja voi olla kahdeksan, kuten ISO9660 Level 1 -normissa). HFS-tiedostojärjestelmän mukaan tallennetut levyt eivät ole yhteensopivia. Levy pitää finalisoida ennenkuin sitä voi toistaa tällä soittimella. MP3-tiedoston tiedostopäätteenä pitää olla.mp3 tai.mp3. Soitin tukee tiedostoja, joiden formaatti on MPEG 1 Audio Layer 3, näytetaajuus 32/44,1/48 khz ja tiedonsiirtonopeus (CBR) kb/s. CD-levyllä voi olla 299 kansiota. Yhdessä kansiossa voi olla 648 tiedostoa. Toisto USB-flash-muistista Voit toistaa USB-muistiin tallennettuja MP3-tiedostoja tämän järjestelmän kautta. USB-flash-muisti pitää alustaa FAT16- tai FAT32-formaatin mukaisesti. MP3-tiedoston tiedostopäätteenä pitää olla.mp3 tai.mp3. Soitin tukee tiedostoja, joiden formaatti on MPEG 1 Audio Layer 3, näytetaajuus 32/44,1/48 khz ja tiedonsiirtonopeus (CBR) kb/s. USB-muistissa voi olla 299 kansiota. Yhdessä kansiossa voi olla 648 tiedostoa. Tallentimella tai tietokoneella poltetut levyt eivät välttämättä ole yhteensopivia. (Esimerkiksi levyn ominaisuudet, viallisuus, lika, soittimen lukupään lika tai tiivistynyt kosteus voivat estää toiston). Tietokoneella poltetun levyn yhteensopivuus riippuu esimerkiksi tallennusohjelmistosta. Tallenna levy yhteensopivassa formaatissa. (Tutustu tallennusohjelmiston ja -laitteiston omiin käyttöohjeisiin. Levyn toisto voi estyä, jos sen tallennuskapasiteetti on riittämätön. Levyjen käsittely Tartu levyn reunoihin ja tarvittaessa keskireikään. Älä koske levyn toistopintaan. (Toistopinnalla ei ole etikettiä tai muita merkintöjä). Etikettipuoli (painettuja merkintöjä) Toistopuoli Älä kiinnitä paperia tai tarroja äläkä kirjoita mitään levyn kumpaankaan pintaan. Älä naarmuta tai muuten vahingoita levyä. Vuokralevyjen käytössä huomioitavaa Älä käytä levyjä, joissa on suojakelmun jäänteitä, repsottavia etikettejä tai koristetarroja. Tällaiset levyt voivat juuttua CD-soittimeen ja viottaa sitä. 12 FI

13 Tietoa levyistä (Audio CD ja MP3) ja USB-flash-muistista (MP3) Jatkoa Etikettitulostukseen soveltuvien levyjen käytössä huomioitavaa Älä jätä CD-soittimeen pitkäksi ajaksi sellaista CD-R/CD-RW-levyä, jossa on mustesuihkutulostimella tehty etiketti. Sellainen levy voi juuttua soittimeen ja aiheuttaa laitevian. Kun lopetat toiston, poista levy CD-soittimesta ja laita se säilytyskoteloonsa. Juuri tulostettu levy voi tarttua helposti kiinni, joten älä laita sitä soimaan heti valmistuksen jälkeen. Levyjen hoito Jos levy on likainen, soitin ei pysty toistamaan sitä kunnolla, jolloin äänenlaatu saattaa olla huono. Pyyhi sormenjäljet ja pöly varovasti pois pehmeällä kankaalla. Suuntaa kevyet pyyhkäisyt keskeltä reunoja kohti. Pinttyneitä tahroja varten voit kostuttaa kankaan vedellä. Kuivaa levy lopuksi kuivalla liinalla. Älä käytä esimerkiksi vinyylilevyille tarkoitettuja puhdistussuihkeita tai staattista sähköä poistavia aineita. Älä käytä puhdistuksessa bensiiniä, ohenteita tai muita liuotinaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyn pintaa. FM-antennin kytkeminen Kytke pakkaukseen kuuluva FM-antenni seuraavalla tavalla. Viritinvahvistin ei vastaanota radiolähetyksiä ilman kunnon antennisignaalia, joten radion kuunteleminen edellyttää antennin kytkemistä. Työnnä liitin kokonaan paikoilleen Varoitus: Älä vahingoita itseäsi terävällä nastalla. Nasta tms. FM-antenni sisäkäyttöön (vakiovaruste) Kun viritinvahvistin on käyttövalmis, avaa radio, viritä haluttu asema ja suuntaa antenni siten, että vastaanotto onnistuu mahdollisimman hyvin. Vihje: Jos sisäkäyttöön tarkoitettu FM-antenni (vakiovaruste) ei riitä hyvään vastaanottoon, käytä talon ulkoista FM-antennia (lisävaruste). Talon ulkoisen FM-antennin kytkeminen Jos sisäkäyttöön tarkoitettu FM-antenni ei riitä radiosignaalin hyvään vastaanottoon, kytke laite talon ulkoiseen FM-antenniin (lisävaruste). FM-ulkoantenni toimii parhaiten, kun se on asennettu talon ulkopuolelle. Joissain tapauksissa sen voi asentaa myös esimerkiksi ullakolle tai luhtikäytävään. Älä sijoita FM-antennia rakennusten muodostamaan katveeseen, vaan pyri järjestämään sille esteetön yhteys lähimpään FM-lähettimeen. Pyri sijoittamaan ulkoantenni kauas häiriölähteistä, kuten loisteputkista tai vilkkaasti liikennöidyistä kaduista. Turvallisuuden takia ulkoantenni tulee sijoittaa riittävän kauas sähkölinjoista ja muista korkeajännitteisistä laitteista. Ulkoantenni pitää maadottaa paikallisten sääntöjen mukaisesti sähköiskujen välttämiseksi FI

14 FM-antennin kytkeminen Jatkoa TV/FM-antennijakajan käyttö Samaa antennia ei yleensä kannata käyttää sekä FM-radiolähetysten että televisiolähetysten vastaanottoon, sillä siitä voi aiheutua häiriöitä. Jos tilanne kuitenkin sitä edellyttää, käytä sopivaa TV/FM-antennijakajaa kuvan mukaisesti. CD-viritinvahvistimeen TV/FM-antennijakaja Televisioon (tai videonauhuriin) Kaiuttimien kytkeminen Oikea kaiutin Kaiutinkaapelit Vasen kaiutin Punaisella merkitty johto Kiinnitä erityistä huomiota kaiutinliitäntöjen napaisuuteen. Kytke siis vahvistimen positiivinen (+) liitin kaiuttimen positiiviseen liittimeen ja negatiivinen ( ) negatiiviseen. Väärä napaisuus aiheuttaa signaaliin vaihevirheen, jolloin ääni kuulostaa epäselvältä ja ponnettomalta. Kytke punaiset kaiutinjohdot positiiviisiin (+) liittimiin. Kytke järjestelmään vain pakkaukseen kuuluvat kaiuttimet (D-T05). Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista, jotka syntyvät muiden kaiuttimien käytöstä. Älä kytke kumpaakin kaiutinta samaan kaiutinlähtöön (L tai R). Vastaavasti yhteen kaiuttimeen saa kytkeä vain toisen kaiutinlähdön liittimet. CD-viritinvahvistin Poista esileikattu eristevaippa johtimen päästä ja kierrä paljaat johdinsäikeet tiiviiksi nipuksi. Paina kaiutinliittimen kielekettä, työnnä johdin avautuneeseen reikään ja vapauta kieleke, jotta johdin lukittuu paikoilleen. Varmista, että liitin kiristyy paljaaseen johtimeen eikä sen eristevaippaan. Kytke oikea kaiutin CD-viritinvahvistimen SPEAKERS R -kaiutinlähtöön ja vasen kaiutin SPEAKERS L -kaiutinlähtöön. Älä aiheuta oikosulkua positiivisen ja negatiivisen R johtimen välille, jotta viritinvahvistin tai kaiuttimet eivät rikkoudu. R R 14 FI

15 Muiden laitteiden kytkeminen CD-viritinvahvistin Analoginen audiokaapeli (RCA) Aktiivinen subwoofer Pistorasiaan Kasettidekki tms. (Virtajohdon liitintyyppi riippuu hankintamaasta) Kytkemisessä huomioitavaa Lue järjestelmän kaikkien laitteiden käyttöohjeet ennen kytkentöjen tekemistä. Älä kytke virtajohtoa ennenkuin olet tehnyt ja tarkastanut kaikki muut kytkennät. Kytke liittimet huolellisesti varmistaaksesi hyvän kontaktin. (Huono kontakti aiheuttaa hurinaa ja toimintahäiriöitä). Oikein! Väärin! Älä laita viritinvahvistimen päälle mitään, jotta jäähdytysilma pääsee vapaasti kiertämään. Aktiivisen subwooferin kytkeminen Kytke CD-viritinvahvistimen AUDIO OUT: SUBWOOFER -lähtö sopivalla kaapelilla aktiiviseen subwooferiin. Jos sinulla on passiivinen subwoofer, kytke AUDIO OUT: SUBWOOFER -lähtö subwooferin erilliseen vahvistimeen. Älä kytke tai irrota virtajohtoa, kun subwooferin virta on päällä. Muuten subwoofer voi rikkoutua. Katkaise subwooferin virta ennen kaapeleiden kytkemistä. Audio-ohjelmalähteen kytkeminen Kytke CD-viritinvahvistimen LINE IN -tulo sopivalla kaapelilla kasettidekin, television tai muun audio-ohjelmalähteen vastaavaan OUTPUT (PLAY) -audiolähtöön. Virtajohdon kytkeminen Kytke virtajohto vain täysin yhteensopivaan pistorasiaan. Käytä vain pakkaukseen kuuluvaa virtajohtoa. Älä kytke pakkaukseen kuuluvaa virtajohtoa mihinkään muuhun laitteeseen. Johdon väärästä käyttötavasta voi aiheutua laitevika tai onnettomuus. Älä irrota virtajohtoa AC INLET -liittimestä, kun johdon toinen pää on kiinni pistoriasiassa. Voit saada vakavan sähköiskun, jos vahingossa kosketat virtajohdon liitinnapoja johdon ollessa kytkettynä pistorasiaan. Kytke kaiuttimet ja kaikki AV-laitteet ennen virtajohdon kytkemistä. CD-viritinvahvistimen virran päällekytkeminen saattaa aiheuttaa hetkellisen jännitepiikin, joka häiritsee muita samassa virtapiirissä olevia laitteita. Jos näin käy, siirrä viritinvahvistin toiseen virtapiiriin. Kytke virtajohto helposti käytettävään pistorasiaan, jotta voit irrottaa virtajohdon tarvittaessa nopeasti. 15 FI

16 Perustoiminnot Tämän luvun ohjeissa käytetään kauko-ohjainta ellei toisin mainita. CD-viritinvahvistimen virran kytkeminen päälle Paina [ ]-näppäintä. CD-viritinvahvistin asettuu valmiustilasta käyttötilaan ja näytön taustavalo syttyy. Kun painat -näppäintä uudestaan, laite asettuu takaisin valmiustilaan. Voit käyttää virrankytkentään myös viritinvahvistimen etulevyn [ ON/STANDBY]-näppäintä. Kun ohjelmalähteenä on USB-kaapelilla kytketty ipod/iphone/ipad ja kytkentätilan asetuksena on ipod (sivu 21), CD-viritinvahvistimen näytössä lukee Charging. Se tarkoittaa, että ipodin/ iphonen/ipadin akku latautuu, vaikka CD-viritinvahvistin olisi vain valmiustilassa. Vihje: Lue virrankytkennästä lisää alla olevasta luvusta Automaattinen kytkeytyminen valmiustilaan (ASb). Automaattinen virrankatkaisu (Auto Standby, ASb) Tämän toiminnon ansiosta CD-viritinvahvistin asettuu automaattisesti käyttötilasta valmiustilaan, kun toistosta tai jonkin toiminnon käytöstä on kulunut 20 minuuttia. Tehdasasetuksen mukaan toiminto on käytössä eli asetuksena on On. Voit muuttaa tätä asetusta silloin, kun toisto on lopetettuna. 1 Paina kauko-ohjaimen [SLEEP]-näppäintä yhtäjaksoisesti noin 3 sekuntia. Jos automaattinen virrankatkaisu on käytössä, CD-viritinvahvistimen näyttöön ilmestyy teksti AutoStby On. Sovella samaa periaatetta kytkeäksesi toiminnon päälle (On) tai pois (Off). Kun Auto Standby -toiminto on käytössä, myös Bluetooth Standby -toiminto on käytettävissä (sivu 22). Ohjelmalähteen valitseminen Voit valita ohjelmalähteeksi CD-levyn, ipodin (USB), FM-radion, Bluetooth-laitteen tai LINE IN -tuloon kytketyn soittimen. Valitse haluamasi ohjelmalähde joko kaukoohjaimen ohjelmalähdevalitsimilla tai painelemalla CD-viritinvahvistimen [INPUT]-näppäintä riittävän monta kertaa. Ohjelmalähde vaihtuu joka painalluksella seuraavasti: CD ipod (USB) FM Äänenvoimakkuuden säätäminen Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi kauko-ohjaimen VOLUME [+]/[ ] -näppäimillä. Voit käyttää myös CD-viritinvahvistimen etulevyn VOLUME [ ]/[+] -näppäimiä. CD-viritinvahvistimen mykistäminen nopeasti Mykistystoiminnolla voit kätevästi hiljentää CD-viritinvahvistimen väliaikaisesti. Paina kauko-ohjaimen [MUTING]-näppäintä. CD-viritinvahvistimen ääni mykistyy kuulumattomiin. Näyttöön ilmestyy hetkeksi Muting -sana. MUTING-ilmaisin vilkkuu niin kauan kuin CD-viritinvahvistin on mykistettynä. Lopeta mykistys painamalla uudestaan [MUTING]-näppäintä tai säätämällä äänenvoimakkuutta. Mykistystila päättyy myös silloin, jos laitat CD-viritinvahvistimen käyttötilasta valmiustilaan. Kuulokkeiden käyttö Bluetooth LINE Voit kytkeä CD-viritinvahvistimen [ ]-liitäntään kuulokkeet kuunnellaksesi ohjelmaa omassa rauhassa. (Kuulokkeissa pitää olla ø3,5 mm plugiliitin). Laske äänenvoimakkuus pieneksi ennenkuin kytket kuulokkeet. Kaiuttimista ei kuulu ääntä, kun kuulokkeet on kytketty [ ]-liitäntään. 16 FI

17 Perustoiminnot Jatkoa Basson ja diskantin säätäminen Säädä bassontoistoa painamalla ensin [BASS]- ja sitten [ ]/[ ]-näppäimiä. Säädä diskantintoistoa painamalla ensin [TREBLE]- ja sitten [ ]/[ ]-näppäimiä. Tehdasasetuksena on 0. Basson ja diskantin säätöväli on Voit palauttaa basson ja diskantinsäädön kätevästi arvoon 0 painamalla säätötoiminnon aikana [CLEAR]-näppäintä. Jos et paina mitään näppäintä 5 sekunnin kuluessa, nättö palaa automaattisesti aiempaan toimintatilaansa. Super Bass -toiminnon käyttö Kytke Super Bass -toiminto päälle painamalla [S.BASS]-näppäintä. Asetus vaihtuu joka painalluksella seuraavasti: S.Bass Off, S.Bass 1, S.Bass 2. Kun haluat ottaa Super Bass -toiminnon pois käytöstä, painele [S.BASS]-näppäintä, kunnes asetuksena on S.Bass Off. Näytön kirkkauden säätäminen Säädä näytön kirkkaus tilanteeseen sopivaksi. Säädä näytön kirkkautta kauko-ohjaimen [DIMMER]-näppäimellä. Kirkkaus vaihtuu joka painalluksella seuraavasti: himmennetty, normaali kirkkaus. 17 FI

18 CD-levyjen toisto Tämän luvun ohjeissa käytetään kauko-ohjainta ellei toisin mainita. CD-viritinvahvistimen käyttö 1 Avaa levykelkka painamalla CD-viritinvahvistimen etulevyn [ ]-näppäintä. Vihje: Kun painat [ ]-näppäintä CD-viritinvahvistimen ollessa valmiustilassa, laite herää käyttötilaan ja levykelkka avautuu. 2 Laita CD-levy levykelkkaan etikettipuoli ylöspäin. Jos CD-levy on halkaisijaltaan 8 cm, laita se täsmälleen levykelkan keskelle. 3 Käynnistä toisto painamalla CD-viritinvahvistimen [ / ]-näppäintä. Kun käytät kauko-ohjainta, paina ensin CD-näppäintä ja sitten [ / ]-näppäintä Levykelkka sulkeutuu ja toisto käynnistyy. Näyttöön syttyy -ilmaisin. Kappaleiden valitseminen Palaa soivan kappaleen alkuun painamalla [ ]-näppäintä kerran. Palaa edellisten kappaleiden alkuun painamalla [ ]-näppäintä useamman kerran. Siirry seuraavien kappaleiden alkuun painelemalla [ ]-näppäintä. CD-levyn tietojen näyttö Painele kauko-ohjaimen [DISPLAY]-näppäintä nähdäksesi seuraavia CD-levyyn liittyviä tietoja. Voit tarkastella tietoja laitteen ollessa toisto- tai taukotilassa. Kulunut toistoaika REMAIN ilmaisin syttyy, kun näytössä on kappaleen jäljellä oleva toistoaika. TOTAL REMAIN ilmaisin syttyy, kun näytössä on koko levyn jäljellä oleva toistoaika. CD-levyn tyyppi Toiston lopettaminen: Paina [ ]-näppäintä. Toisto loppuu myös automaattisesti, kun levyn viimeinen kappale on soitettu. Toiston keskeyttäminen taukotilaan: Paina [ / ]-näppäintä. Näyttöön syttyy -ilmaisin. Jatka toistoa painamalla uudestaan [ / ]-näppäintä. Toistokohdan pikasiirto eteenpäin tai taaksepäin: Paina toiston aikana pitkään [ ]-näppäintä, kun haluat pikasiirtää toistokohtaa eteenpäin. [ ]-näppäimellä siirryt vastaavasti taaksepäin. CD-levyn poistaminen: Avaa levykelkka painamalla etulevyn [ ]-näppäintä. Näytön sisältö toiston ollessa pysäytettynä Audio CD DISC TOTAL -ilmaisin palaa CD FI Kappaleiden kokonaismäärä Kokonaistoistoaika

19 CD-levyjen toisto Jatkoa MP3-tiedostojen valinta MP3-tiedostot voidaan tallentaa CD-levylle kansioittain eri hierarkiatasoille, jotta kokonaisuudet säilyvät hallitussa järjestyksessä. Siten kansiossa voi olla alakansioita tiedostoineen. Tiedostoja voidaan tallentaa myös hierarkian alussa olevaan juurikansioon. Yhdessä kansiossa voi olla yhteensä enintään 648 tiedostoa ja kansiota. Tiedostot ja kansiot näkyvät aakkosjärjestyksessä. Jos et valitse toistettavaksi tiettyä MP3-tiedostoa tai kansiota, kaikki MP3-tiedostot toistetaan numerojärjestyksessä alkaen numerosta 1. Jos aktivoit satunnaistoiston, tiedostoja ei toisteta numerojärjestyksessä vaan soittimen arpomassa järjestyksessä. Lopeta satunnaistoisto, kun haluat kuunnella kappaleet numerojärjestyksessä. (Sivu 20). 1 Lopeta toisto ja paina sitten [MODE]-näppäintä. FOLDER -ilmaisin syttyy ja ensimmäisen kansion nimi tulee näkyviin. 2 Valitse [ ]/[ ]-nuolinäppäimillä haluamasi kansio. Siirry kansioon painamalla [ENTER]- tai [ ]-näppäintä. Jatka samalla periaatteella, kunnes olet päässyt haluamaasi kansioon. Jos näyttöön ilmestyy, palaa ylemmälle valikkohierarkian tasolle painamalla [ENTER]-näppäintä. 3 Valitse [ ]/[ ]-nuolinäppäimillä kansiossa oleva MP3-tiedosto. Näyttöön ilmestyy MP3-tiedoston nimi. Jos haluamasi tiedosto on muussa kansiossa, paina ensin [ ]/[ ]-näppäintä ja valitse oikea kansio [ ]/[ ]-nuolinäppäimillä ja paina lopuksi [ENTER]-näppäintä. Valitse sitten [ ]/[ ]-nuolinäppäimillä halumasi tiedosto. 4 Käynnistä toisto [ENTER]- tai [ / ]-näppäimellä. Toisto alkaa valitusta MP3-tiedostosta ja jatkuu kunnes kaikki MP3-tiedostot on soitettu. Jos haluat valita toiston aikana jossain toisessa kansiossa olevan MP3-tiedoston, toimi seuraavalla tavalla. Paina [MODE]-näppäintä, valitse kansio nuolinäppäimillä [ ]/[ ]/[ ]/[ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Valitse lopuksi haluamasi MP3-tiedosto [ ]/[ ]-nuolinäppäimillä. Toiston keskeyttäminen taukotilaan Keskeytä toisto painamalla [ / ]-näppäintä. Jatka toistoa painamalla näppäintä uudestaan. Siirtyminen ylemmälle tai alemmalle kansiohierarkiatasolle Siirry ylemmälle hierarkiatasolle [ ]-näppäimellä ja alemmalle tasolle [ ]-näppäimellä. Paluu juurikansioon Paina ensin [MODE]-näppäintä ja sitten [MENU]-näppäintä. MP3-tietojen näyttö Tämän toiminnon avulla näet soivaan MP3-tiedostoon liittyviä tietoja, kuten nimen, esittäjän ja albumin. Painele toiston aikana [DISPLAY]-näppäintä nähdäksesi seuraavia MP3-tiedostoon liittyviä tietoja. Tiedot näkyvät seuraavassa järjestyksessä. Kulunut toistoaika: Aikalukema osoittaa, kuinka kauan MP3-tiedosto on jo soinut (tehdasasetus). Jäljellä oleva aika: Aikalukema osoittaa, kuinka kauan MP3-tiedoston toisto vielä kestää. Tiedoston nimi: MP3-tiedoston nimi. Kansion nimi: Sen kansion nimi, jossa soiva tiedosto sijaitsee. Näytetaajuus ja tiedonsiirtonopeus: Toistettavana olevan MP3-tiedoston näytetaajuus ja tiedonsiirtonopeus. Levyn tunnus: Soivan levyn nimi. Näyttö näyttää oikein vain tavalliset kirjaimet ja numerot. Yhteensopimattomat merkit voivat estää kansion, tiedoston tai levyn nimen näkymisen osittain tai kokonaan. 19 FI

20 CD-levyjen toisto Jatkoa Satunnaistoisto Satunnaistoistotilassa kaikki levyn kappaleet soitetaan soittimen arpomassa järjestyksessä. Huomioi, että voit yhdistää satunnaistoiston ja jatkuvan toiston. sama MP3-tiedosto voi soida useamman kerran satunnaistoiston aikana. Voit aktivoida satunnaistoiston, kun ohjelmalähteenä on CD-levy tai USB-liitännän laite. 1 Paina [SHUFFLE]-näppäintä, jotta RANDOM-ilmaisin syttyy. 2 Käynnistä satunnaistoisto painamalla [ / ]-näppäintä. Jatkuva toisto Tämän toiminnon avulla voit kuunnella jatkuvasti samaa levyä tai vain yhtä kappaletta. Huomioi, että voit yhdistää jatkuvan toiston ja satunnaistoiston. Painele [REPEAT]-näppäintä, jotta näyttöön syttyy REPEAT - tai REPEAT 1 -ilmaisin. Jos valitset REPEAT -vaihtoehdon, koko levy soi yhä uudestaan. Jos valitset REPEAT 1 -vaihtoehdon, sama kappale soi koko ajan. Kun valittuna on REPEAT 1 -toimintatila ja painat [SHUFFLE]-näppäintä, yhden kappaleen jatkuva toisto loppuu ja tavallinen satunnaistoisto käynnistyy. Satunnaistoiston lopettaminen Lopeta satunnaistoisto painamalla joko [SHUFFLE]- tai [CLEAR]-näppäintä. CD-levyn satunnaistoisto loppuu toisaalta automaattisesti, jos otat levyn pois soittimesta. Jatkuvan toiston lopettaminen Painele [REPEAT]-näppäintä, kunnes sekä REPEAT- että REPEAT 1 -ilmaisin sammuvat. CD-levyn jatkuva toisto loppuu toisaalta automaattisesti, jos otat levyn pois soittimesta. 20 FI

21 ipod/iphone/ipad-toisto Tämän luvun ohjeissa käytetään kauko-ohjainta ellei toisin mainita. Päivitä ipodiin/iphoneen/ipadiin uusin ohjelmisto Applen verkkosivuilta ennenkuin kytket sen tähän CD-viritinvahvistimeen. Toimintojen käytettävyys riippuu ipodin/ iphonen/ipadin mallista ja toistettavasta ohjelmasta. ipodin/iphonen/ipadin toisto USB-liitännän kautta Yhteensopivat ipod/iphone/ipad-mallit ( Made for ): ipod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi), ipod nano (2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi), iphone 4S, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipad (3. sukupolvi), ipad 2 ja ipad 1 Paina [ipod]-näppäintä. Voit myös käyttää CD-viritinvahvistimen etulevyn [INPUT]-painiketta. Jos CD-viritinvahvistimen näyttöön ilmestyy USB -tunnus, USB-liitännän kytkentätila on hienosäädetty tavallista USB-laitetta varten. Paina pitkään [MODE]-näppäintä, jotta näyttöön ilmestyy ipod -tunnus. Silloin usb-liitännän kytkentätila vaihtuu ipodiin/ iphoneen/ipadiin sopivaksi. Kytke ipod/iphone/ipad tämän jälkeen uudestaan kiinni. 2 Kytke ipod/iphone/ipad sen omiin varusteisiin kuuluvalla kaapelilla CD-viritinvahvistimen etulevyn USB-liitäntään. CD-viritinvahvistimen näytössä näkyvä Connecting -tunnus osoittaa, että ipod/iphone/ipad yhdistyy järjestelmään ja että sen sisältöä luetaan. Lopuksi CD-viritinvahvistimen näyttöön ilmestyy ipod -tunnus. Jos kytkentä ei ole onnistunut kunnolla, näyttöön ilmestyy No Device -tunnus. Vihje: ipodin/iphonen/ipadin kytkemiseen kannattaa käyttää vain Applen alkuperäistä USB-kaapelia. 3 Paina [ / ]-näppäintä. Toisto käynnistyy. Toiston keskeyttäminen taukotilaan Keskeytä toisto painamalla [ / ]-näppäintä. Jatka toistoa painamalla [ / ]-näppäintä uudestaan. Voit keskeyttää toiston myös [ ]-näppäimellä. Kappaleiden valitseminen Palaa soivan tai taukotilassa olevan kappaleen alkuun painamalla kerran [ ]-näppäintä. Painele [ ]-näppäintä uudestaan, jos haluat siirtyä edellisten kappaleiden alkuun. [ ]-näppäimellä siirryt seuraavien kappaleiden alkuun. Toistokohdan pikasiirto eteenpäin tai taaksepäin Paina toiston aikana pitkään [ ]-näppäintä, kun haluat pikasiirtää toistokohtaa eteenpäin. [ ]-näppäimellä siirryt vastaavasti taaksepäin. Satunnaistoisto Kun haluat kuunnella ipodin/iphonen/ipadin ohjelmaa satunnaisessa järjestyksessä, paina [SHUFLE]-näppäintä. Jatkuva toisto Kun haluat kuunnella jatkuvasti samaa ipodin/ iphonen/ipadin kappaletta tai levyä, valitse jatkuvan toiston tila [REPEAT]-näppäimellä. Toistolistan valinta Valitse kuunneltava toistolista PLAYLIST [ ]/[ ] -näppäimillä. Navigointi ipodin valikoissa kauko-ohjainta käyttäen 1 Paina [MENU]-näppäintä avataksesi ipodin valikon. 2 Valitse valikon kohta näppäimillä [ ]/[ ]/[ ]/[ ] ja hyväksy valinta painamalla lopuksi [ENTER]-näppäintä. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi CD-viritinvahvistimen tai kauko-ohjaimen VOLUME [ ]/[+] -näppäimillä. ipodin/iphonen omat tasonsäätimet eivät ole käytössä. 21 FI

22 Bluetooth-laitteen toisto Bluetooth-yhteydellä kytketyn ohjelmalähteen käyttö Voit kuunnella matkapuhelimessasi olevaa musiikkia tämän järjestelmän kautta, jos matkapuhelimesi on A2DP-yhteensopiva. Voit kytkeä tähän järjestelmään langattomasti matkapuhelimen, ipodin tai muun Bluetoothyhteensopivan soittimen. 1 Valitse ohjelmalähteeksi Bluetooth painelemalla ylälevyn [INPUT]-näppäintä. Vihje: Voit käyttää myös kauko-ohjaimen [ /LINE]- näppäintä. 2 Paina ylälevyn [ Bluetooth PAIRING] -näppäintä, jotta langattoman laiteparin muodostuminen käynnistyy. CD-viritinvahvistimen näyttöön ilmestyy Pairing... -sana. Voit tarvittaessa keskeyttää toiminnon painamalla [ Bluetooth PAIRING]-näppäintä yli 2 sekuntia. 3 Bluetooth-yhteydellä kytketyn matkapuhelimen, ipodin tai muun laitteen ja tämän CD-viritinvahvistimen etäisyys voi olla tavallisesti jopa 10 metriä. Lue Bluetooth-yhteyden käytöstä lisää laitteiden omista käyttöohjeista. Huomioi, että käyttöpaikan olosuhteet voivat vaikuttaa langattoman yhteyden toimivuuteen. Siten kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kunnolla, vaikka laitteiden välinen etäisyys olisi alle 10 metriä. Siirrä tarvittaessa laitteet lähemmäs toisiaan ja kokeile toimintoja sitten uudestaan. 4 Kun Bluetooth-laitteen yhteysvalikossa näkyy Onkyo CR-245BT, laitteet ovat tunnistaneet toisensa ja langattoman yhteyden avaaminen on mahdollista. Kun haluat avata yhteyden, valitse Onkyo CR-245BT ja syötä tarvittaessa salasanaksi Kun Bluetooth-yhteys on avautunut, CD-viritinvahvistimen näytössä lukee Bluetooth ja -ilmaisin palaa yhtäjaksoisesti. 5 Valitse kuunneltava kappale ja paina kannettavan soittimen / -toistonäppäintä. Musiikki alkaa nyt soida CD-viritinvahvistimen kautta. Huomioi, että langaton Bluetooth-yhteys ei ole avautunut, jos -ilmaisin ei pala, vaikka näytössä lukee Bluetooth. Laiteparin muodostuminen ei aina onnistu, vaikka Pairing... -toiminto on käynnistetty asianmukaisesti ja toiminnosta on kulunut jo 2 minuuttia. Jos näin käy, tee uudestaan edellä neuvotut vaiheet 1 4. Jos ääni ei kuulu, vaikka langaton laitepari on muodostunut asianmukaisesti, varmista oikeat toimenpiteet laitteiden omista käyttöohjeista. Varmista esimerkiksi se, että Onkyo CR-24BT on valittu Bluetooth-soittimen toistokanavaksi. CD-viritinvahvistimen muistiin mahtuu jopa kahdeksan Bluetooth-soittimen laiteparitiedot. Jos avaat yhteyden yhdeksänteen soittimeen, vanhimmat yhteystiedot korvautuvat uusilla. Langatonta yhteyttä ei voi avata samanaikaisesti useampaan ohjelmalähteeseen. Bluetooth-tietojen näyttö Saat näyttöön seuraavat tiedot, kun paina [DISPLAY]-näppäintä Bluetooth-yhteyden ollessa avattuna. Näytön sisältö vaihtuu joka painalluksella seuraavasti: Audiokoodekki Näytetaajuus Bluetooth-valmiustilan asettaminen (Bluetooth Standby) Kun tämä toiminto on käytössä, CD-viritinvahvistin herää automaattisesti valmiustilasta käyttötilaan, kun käytät Bluetooth-soittimen toimintoja. Tehdasasetuksena on Off eli Bluetooth Standby ei ole käytössä. Kun haluat muuttaa tätä asetusta, laita CD-viritinvahvistin ensin käyttötilasta valmiustilaan. 1 Paina pitkään [ ON/STANDBY]-näppäintä viritinvahvistimen ollessa valmiustilassa (paina noin 3 sekuntia) SLEEP-ilmaisin alkaa palaa himmeästi. Sovella samaa periaatetta, kun haluat laittaa toiminnon päälle ( On ) tai pois ( Off ). 22 FI

23 Radion kuunteleminen Tämän luvun ohjeissa käytetään kauko-ohjainta ellei toisin mainita. FM-radioaseman virittäminen Näyttöön syttyy ( )-ilmaisin, kun radioasema on viritynyt kuuluviin. Kun viritin vastaanottaa FM-aseman signaalin stereofonisena, näytössä on lisäksi FM ST -tunnus. Valitse [MODE]-näppäimellä radion toimintatilaksi Auto tai Mono. Auto-toimintatilassa asema kuuluu stereona tai monona riippuen signaalin laadusta. Mono-toimintatilassa radioasema kuuluu aina monona. 1 Valitse [TUNER]-näppäimellä ohjelmalähteeksi FM. Voit käyttää myös CD-viritinvahvistimen [INPUT]-näppäintä. 2 Viritä haluamasi asema kuuluviin TUNING [ ]/[ ]-näppäimillä. FM-viritystaajuus muuttuu 0,05 MHz jokaisella TUNING-näppäimen painalluksella. Jos painat näppäintä pitkään, viritystaajuus alkaa muuttua jatkuvasti. Kun vapautat näppäimen, viritystaajuuden haku pysähtyy seuraavan aseman kohdalle. Voit halutessasi keskeyttää haun painamalla [CLEAR]-näppäintä. Heikon FM-radioaseman virittäminen Jos FM-aseman signaali on heikko, sen vastaanotto ei välttämättä onnistu kunnolla. Valitse tällöin [MODE]-näppäimellä toimintatilaksi Mono, sillä monofonisena heikon aseman ääni kuuluu todennäköisesti häiriöttömämmin. FM-radioasemien tallentaminen pikavalintoihin automaattisesti (Auto Preset) Auto Preset -toiminnolla tallennat samalla kerralla kaikki riittävän voimakkaat FM-radioasemat pikavalintoihin. Pikavalintojen ansiosta suosikkiasemat on helppo virittää kuuluviin tarvitsematta joka kerta hakea oikeaa taajuutta erikseen. Jos haluat, voit tallentaa yksittäisiä FM-radioasemia pikavalintoihin myös manuaalisesti (sivu 24). Automaattisessa tallentamisessa huomioitavaa! Auto Preset -toiminto pyyhkii pikavalintamuistista aiemmat asemat uusien tieltä. 1 Valitse [TUNER]-näppäimellä ohjelmalähteeksi FM. Voit käyttää myös CD-viritinvahvistimen [INPUT]-näppäintä. Muista suunnata FM-antenni kunnolla, jotta asemien vastaanotto onnistuu mahdollisimman hyvin. 2 Paina [PRESET MEMORY] -näppäintä. Näyttöön ilmestyy Auto Preset? -kysymys (tehdäänkö automaattinen pikavalintatallennus?). 3 Käynnistä Auto Preset -toiminto painamalla [ENTER]-näppäintä. Pikavalintoihin tallentuu jopa 30 radioasemaa viritystaajuuden mukaisessa järjestyksessä. Voit halutessasi keskeyttää Auto Preset -toiminnon painamalla [CLEAR]-näppäintä. Olosuhteista riippuen jokin pikavalinta saattaa tallentua ilman radioasemaa. Silloin kyseisen pikavalinnan kohdalla kuuluu vain kohinaa, joten se kannattaa poistaa muistista (sivu 24). 23 FI

24 Radion kuunteleminen Jatkoa FM-radioasemien tallentaminen pikavalintoihin manuaalisesti Tällä toiminnolla voit tallentaa pikavalintoihin FM-radioasemia yksi kerrallaan. Pikavalintojen ansiosta suosikkiasemat on helppo virittää kuuluviin tarvitsematta joka kerta hakea oikeaa taajuutta erikseen. Jos haluat, voit tallentaa FM-radioasemat pikavalintoihin myös automaattisesti (sivu 23). Tietoa pikavalinnoista Voit tallentaa pikavalintoihin jopa 30 FM-radioasemaa. 1 Viritä kuuluviin asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan (sivu 23). 2 Paina pitkään [PRESET MEMORY] -näppäintä, kunnes pikavalintanumero alkaa vilkkua. Kun asema on tallentunut, pikavalintanumero lakkaa vilkkumasta. Pikavalintanumerot tallentuvat suuruusjärjes-tyksessä alkaen ensimmäisestä vapaasta muistipaikasta. Jos kaikki 30 pikavalintaa ovat jo käytössä, näytössä lukee Preset FULL. Pyyhi muistista tarpeettomat asemat, jotta voit tallentaa uusia niiden tilalle. Radioasemien pikavalinta Tällä toiminnolla voit hakea kuuluviin ne asemat, jotka olet tallentanut pikavalintoihin (sivut 23 ja 24). 1 Valitse [TUNER]-näppäimellä ohjelmalähteeksi FM. Voit käyttää myös CD-viritinvahvistimen [INPUT]-näppäintä. Kuuluviin virittyy se pikavalintaan tallennettu radioasema, jota kuuntelit edellisellä kerralla. 2 Valitse PRESET [ ]/[ ] -näppäimillä haluamasi pikavalinta. [ ]-näpppäimellä haet edellisen aseman ja [ ]-näppäimellä seuraavan aseman. Vihje: Jos painat kauko-ohjaimen [TUNER]-näppäintä CD-viritinvahvistimen ollessa valmiustilassa, laite herää käyttötilaan ja edellisellä kerralla kuunneltu radioasema virittyy kuuluviin. RDS-tietojen tarkastelu Painele [DISPLAY]-näppäintä hakeaksesi näyttöön haluamasi tiedot. Viritystaajuus ja pikavalintanumero Aseman tunnus Radion tekstit (jos asema niitä lähettää) RDS-tietojen näkyminen edellyttää, että FM-radioasema lähettää tekstejä RDS-järjestelmän avulla. Mitä RDS tarkoittaa? RDS on lyhenne sanoista Radio Data System. Se on tekniikka, jonka avulla voidaan välittää monenlaista informaatiota varsinaisen FM-radiolähetyksen yhteydessä. RDS-järjestelmän kehitti Euroopan yleisradiounioni (EBU), ja se on käytössä useissa Euroopan maissa. Nykyään monet radioasemat hyödyntävät RDS-toimintoja erilaisten tekstien lähettämiseen. Tämä laite pystyy näyttämään näytössään radioaseman tunnuksen (PS, Program Service Name) ja radion lähettämät tekstit (RT, Radio Text). Näytössä palaa RDS-ilmaisin, kun viritettynä on RDS-tietoa lähettävä FM-radioasema. Jos FM RDS -aseman signaali on heikko, RDS-tekstien näkyminen saattaa estyä osittain tai jopa kokonaan. Näytössä voi lukea Waiting -sana, kun viritin odottaa radiotekstien latautumista. Radioaseman poistaminen pikavalinnasta 1 Valitse pikavalinta, jonka haluat poistaa. 2 Paina pitkään [CLEAR]-näppäintä, jotta pikavalinta tyhjenee. Kun asema on poistettu pikavalinnasta, jäljelle jääneiden asemien järjestysnumerot muuttuvat automaattisesti uuden tilanteen mukaiseksi. 24 FI

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI)

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI) Bluetooth -sana ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja SANGEAN ELECTRONICS INC käyttää näitä merkkejä lisenssillä. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet 2.

Lisätiedot

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje C326BEE Stereovahvistin Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. TOIMINNOT 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 3. Tajuusaluevalitsin (BAND) 4. Bass Boost -painike 5. Äänenvoimakkuuden säätö (VOLUME) 6. Viritin (TUNER) 7. CD LED-näyttö

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään

1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään 1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään 2. Bass boost :Tästä painamalla aktivoituu bassonkorostustoiminto. 3. Äänen voimakkuus : Äänen voimakkuuden säätö. 4. CD repeat : Paina kerran soiton aikana,

Lisätiedot

Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA.

Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE KUIN SE MENEE. Kolmion sisällä oleva salama varoittaa

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DJ-200. Kuljetettava, omatehoinen 10" kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä

KÄYTTÖOHJE DJ-200. Kuljetettava, omatehoinen 10 kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä KÄYTTÖOHJE DJ-200 Kuljetettava, omatehoinen 10" kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä Älä altista kaiuttimia ja vahvistinta/mikseriä vedelle/nesteille tai korkealle kosteudelle. Se voi vaurioittaa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL CLOCK RADIO Sonoclock 660 PLL FI ALARM 1 ALARM 2 MEM/TIME COLOUR ON/OFF RDS/WEC SLEEP/NAP DISPLAY DIMMER 0 P SNOOZE AUTO DIMMER DISPLAY BATTERY P + &TUNING% C ANTENNA RESET Ü 3 SUOMI SUOMI 05-17 4 SUOMI

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

BeoSound Opaskirja

BeoSound Opaskirja BeoSound 9000 Opaskirja BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Opaskirjan sisältö 3 Bang & Olufsen -tuotteen käytön oppiminen on helppoa kahden oppaan avulla. Opaskirja Ohjekirja BeoSound

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnöt vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnöt vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin : Valinta nauhurin, radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot...

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... Johdanto Sisältö Yleistä tietoa Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti. Näin varmistat parhaan käyttömukavuuden. Käyttöohje opastaa sinua SHARP-tuotteen käytössä. Pakkauksen

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen 1 2 1. MDS BT-80. Digitaalinen vahvistin Bluetooth yhteydellä. Voidaan liittää kaikkiin kaiuttimiin ja systeemeihin.

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja Simppeli 4HK Simppeli 6HK Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: ReSound LiNXkuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: Made for iphone (MFi) -toiminnon ottaminen käyttöön ja käyttäminen Yhteensopivat laitteet ReSound LiNX on yhteensopiva MFi-toiminnon

Lisätiedot

VAROTOIMET LUE NÄMÄ HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN JATKAT. Verkkolaite

VAROTOIMET LUE NÄMÄ HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN JATKAT. Verkkolaite VAROTOIMET LUE NÄMÄ HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN JATKAT Verkkolaite VAROITUS Tämä verkkolaite on suunniteltu käytettäväksi vain Yamaha/Steinberg-laitteiden kanssa. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI KC93E http://fi.yourpdfguides.com/dref/3809856

Käyttöoppaasi. HITACHI KC93E http://fi.yourpdfguides.com/dref/3809856 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HITACHI KC93E. Löydät kysymyksiisi vastaukset HITACHI KC93E käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Kun audio- tai videojärjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo vaihtuu punaiseksi.

Kun audio- tai videojärjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo vaihtuu punaiseksi. BeoLab 4 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalot muuttuvat punaisiksi, mikä ilmoittaa, että

Lisätiedot

BeoLab 7-6. Opaskirja

BeoLab 7-6. Opaskirja BeoLab 7-6 Opaskirja CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun vaaran älä irrota laitteen kantta äläkä avaa laitetta takaa. Laitteen sisällä ei ole osia, jotka käyttäjä

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa AJ3400/12. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  AJ3400/12. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/support Kysy Philipsiltä AJ3400/12 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 3 2 Kelloradio 3 Toimituksen sisältö 3 3 Television käyttäminen

Lisätiedot

LEVYSOITIN JA FM-RADIO/ / / / / / / / / / MALLI: VPR-130 KÄYTTÖOHJE DENVER ELECTRONICS A/S PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN KAIKKI TEKIJÄNOIKEUDET

LEVYSOITIN JA FM-RADIO/ / / / / / / / / / MALLI: VPR-130 KÄYTTÖOHJE DENVER ELECTRONICS A/S PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN KAIKKI TEKIJÄNOIKEUDET LEVYSOITIN JA FM-RADIO MALLI: VPR-130 KÄYTTÖOHJE DENVER ELECTRONICS AS PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN KAIKKI TEKIJÄNOIKEUDET www.denver-electronics.com www.facebook.comdenverelectronics VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA.

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA BH-900

Käyttöoppaasi. NOKIA BH-900 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

BeoLab 11. Opaskirja

BeoLab 11. Opaskirja BeoLab 11 Opaskirja VAROITUS: Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Kastuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Suojaa laite pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen päälle mitään nesteitä

Lisätiedot

BeoLab Opaskirja

BeoLab Opaskirja BeoLab 8002 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo syttyy punaisena. Kaiuttimet ovat valmiustilassa

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Langattoman HF:n (HS-11W) käyttöohje painos

Langattoman HF:n (HS-11W) käyttöohje painos Langattoman HF:n (HS-11W) käyttöohje 9235346 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA CORPORATION ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-11W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET OMINAISUUDET 1,5 LCD näyttö sisällerakennettu koko taajuuden FM lähetin (87,5-108,0MHz) MP3/WMA audiomuodon tuki USB muistilaitteelta tai SD kortilta Kansiojärjestelmän

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Tu r va l l i s u u s Lue tämä käyttöohje Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot