TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12"

Transkriptio

1 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72 Lisäohjeita...79 Internet Radion käyttö Kauko-ohjauskoodit FI-1

2 Varoitus: Älä altista laitetta sateelle tai kostealle ilmalle, sillä siitä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku. Huomioi: ÄLÄ AVAA LAITTEEN KoTELoa, JoTTA VÄLTÄT sähköiskun VAArAN. LAITTEEN SISÄLLÄ EI ole KÄyTTÄJÄN HuoLLETTAVIA osia. HuoLLoN SAA TEHDÄ VAIN VALTuuTETTu huoltopalvelu. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITEKOTELOA Tasasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet saattavat olla niin voimakkaita, että ne voivat aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Tasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. 7. Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan antamia asennusohjeita. 8. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämminilmaventtiilien, uunien, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden lähelle. 9. Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. Suojamaadoitusta ei saa ohittaa. Pyydä tarvittaessa valtuutettua asennuspalvelua varmistamaan pistorasian sopivuus. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen mukana myytäviä jalustoja tai kannattamia. Jos sijoitat laitteen liikuteltavalle alustalle, noudata ehdotonta varovaisuutta siirtojen aikana. Putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja. 13. Irrota laite järjestelmästä ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi. 14. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalilla tavalla tai se on pudonnut. 15 Huollontarve Irrota laite pistorasiasta ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa: A. laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, B. laitteen sisään on joutunut esine tai nestettä, C. laite on kastunut, Fi-2 Siirrä PORTABLE paketteja CART WARNING varoen S3125A Turvaohjeet ja esittely D. laite ei toimi normaalisti, vaikka noudatat kaikkia käyttöohjeita. Säädä vain käyttöohjeessa neuvottuja asetuksia. Asetusten virheellinen muuttaminen voi aiheuttaa vauriota, ja laitteen palauttaminen alkuperäiseen toimivaan tilaan saattaa vaatia valtuutetun asentajan tekemiä suuria korjaustöitä. E. laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollain muulla tavalla, F. laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. 16. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Älä sijoita kynttilää tai muuta palavaa esinettä laitteen päälle. 17. Akut ja paristot Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettuja akkuja tai paristoja. 18. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 20 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 10 cm laitteen taakse. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 10 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois.

3 Turvaohjeet ja esittely Varotoimenpiteitä 1. Tallenteiden tekijänoikeus: Tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa ei saa kopioida muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön ilman oikeudenomistajan lupaa. 2. Sulake: Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen sisällä olevaa sulaketta. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys Onkyo-kaupiaaseen. 3. Hoito: Puhdista laite säänöllisesti pehmeällä pyyhkeellä. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Kuivaa laite heti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, ohenteita, alkoholia tai muita liuotteita, sillä ne voivat viottaa laitteen pintaa ja kotelon merkintöjä. 4. Virta Varoitus Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennenkuin kytket laitteen sähköverkkoon ensimmäisen kerran. Sähköverkon jännite riippuu maasta, jossa laitetta käytetään. Varmista, että laitteen takalevyssä oleva merkintä vastaa sähköverkon jännitettä (AC 230 V, 50 Hz). Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista, että pääset helposti tarttumaan pistotulppaan. [POWER]-näppäimellä tai [POWER]- ja [ON/STANDBY]-näppäimellä varustetut laitteet: Yhteys sähköverkkoon ei katkea kokonaan, vaikka katkaiset virran [POWER]-näppäimellä. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. Vain [ON/STANDBY]-näppäimellä varustetut laitteet: Yhteys sähköverkkoon ei katkea kokonaan, kun asetat laitteen valmiustilaan [ON/STANDBY]- näppäimellä. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. 5. Kuulovaurion estäminen Kuulokkeiden liian voimakas äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion. 6. Paristojen ja akkujen kuumeneminen Älä altista paristoja tai akkuja voimakkaalle auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. 7. Älä kosketa laitetta märillä käsillä: Älä käsittele laitetta tai virtajohtoa märillä tai kosteilla käsillä. Jos vettä tai muuta nestettä outuu laitteen sisään, vie se valtuutettuun Onkyo-huoltoon tarkastettavaksi. 8. Käsittely Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä myyntipakauksessa. Älä jätä kumisia tai muovisia esineitä laitteen päälle pitkäksi ajasi, jotta ne eivät jätä jälkiä kotelon pintaan. Kansi ja takalevy kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. Se on normaali ilmiö. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, se ei välttämättä toimi halutulla tavalla seuraavalla käyttökerralla. Siksi laitetta kannattaa käyttää aika ajoin. FI-3

4 Turvaohjeet ja esittely Euroopassa käytettävät mallit Vaatimustenmukaisuusvakuutus Onkyo Europe Electronics GmbH Liegnitzerstrasse 6, Groebenzell, Germany Vakuutamme, että tässä käyttöohjeessa kuvattu Onkyo-tuote täyttää asiaan liittyvät tekniset normit kuten EN60065, EN55013, EN55020 ja EN , Groebenzell, Germany Onkyo Europe Electronics GmbH Fi-4

5 Turvaohjeet ja esittely Pakkauksen sisältö Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat: FM-antenni sisäkäyttöön (sivu 19) AM-silmukka-antenni sisäkäyttöön (sivu 19) Virtajohto (Taiwanin mallit) (sivu 19) Kaiutinkaapeleiden tunnistetarrat (sivu 13) Kaiutinasetusten säätömikrofoni (sivu 35) Kauko-ohjain (RC-837M) ja kaksi paristoa (AA/R6) Pikaopas * Tuoteluetteloissa ja pakkauksissa tuotteen nimen lopussa oleva kirjain viittaa väriin. Tekniset ominaisuudet ja toiminnot ovat samat väristä riippumatta. Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti mahdollisimman pian, jotta vältät niiden vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat vahingot. Kauko-ohjaimen suuntaaminen Suuntaa kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiin oheisen kuvan mukaisesti. Kauko-ohjausanturi AV-viritinvahvistin Noin 5 m Paristojen asentaminen Paristot (AA/R6) Jos kauko-ohjain ei toimi kunnolla, vaihda paristot uusiin. Älä laita paristokoteloon yhtäaikaa vanhaa ja uutta paristoa tai eri tyyppisiä paristoja. Poista paristot kotelosta, jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan. Siten vältät paristojen vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat viat. Kiitos Onkyo-AV-viritinvahvistimen hankkimisesta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä ja käyttöä. Näiden ohjeiden avulla saat täyden hyödyn uuden AV-viritinvahvistimesi monipuolisista ominaisuuksia ja pääset nauttimaan ensiluokkaisesta äänentoistosta. Säilytä ohjeet kätevässä paikassa myöhempää käyttöä varten. FI-5

6 Sisällysluettelo Turvaohjeet ja esittely Tärkeitä turvaohjeita...2 Varotoimenpiteitä...3 Pakkauksen sisältö...5 Ominaisuudet...7 Etu- ja takalevy...8 Etulevy...8 Näyttö...9 Takalevy...10 Kauko-ohjain...11 AV-viritinvahvistimen kauko-ohjaus...11 Kytkeminen AV-viritinvahvistimen kytkeminen...12 Kaiuttimien kytkeminen...12 Tietoa AV-laitteiden kytkemisestä...15 Kytkeminen HDMI-kaapelilla...16 Laitteiden kytkeminen...17 RI-yhteensopivien Onkyo-laitteiden kytkeminen Antennien kytkeminen...19 Virtajohdon kytkeminen...19 Käynnistys ja perustoiminnot AV-viritinvahvistimen asettaminen käyttö- tai valmiustilaan...20 Käyttötila (ON)...20 Valmiustila (STANDBY)...20 Perusasetukset...21 Kuvaruutuvalikon kielen valinta...21 Automaattinen säätö (Audyssey 2EQ: Auto Setup) Ohjelmalähteen kytkennät (Source Connection) Kauko-ohjaimen asetukset (Remote Mode Setup) Verkkoyhteys (Network Connection)...22 Perusasetusten säädön lopettaminen (Terminating the Initial Setup)...22 Toisto...23 Ohjelmalähteen toisto...23 Ohjelman toisto USB-laitteesta tai verkosta...24 Näytön kuvakkeet...25 ipodin/iphonen toisto USB-liitännän kautta...25 USB-laitteen toisto...26 vtuner-internet-radion kuunteleminen...27 Muiden Internet-radioiden rekisteröinti...28 Verkkopalveluikkunan kuvakkeiden järjestely...28 Palvelimella olevien musiikkitiedostojen kuuntelu...29 Tiedostojen etätoisto (Remote Playback)...30 AM/FM-radion kuuntelu...31 Perustoimintojen käyttö...34 Kaiutinasetusten automaattinen säätö...34 Kuuntelutilojen käyttö...37 Home-valikon käyttö...44 Uniajastimen käyttö...45 Näytön kirkkauden säätö...45 Ohjelmalähdetietojen näyttö...45 Ohjelmalähdetunnuksen vaihto...45 Whole House Mode -toimintatila...46 Music Optimizer -toiminnon käyttö...46 AV-viritinvahvistimen mykistäminen...46 Kuulokkeiden käyttö...46 Edistyneet toiminnot Asetusvalikot...47 Quick Setup -pikavalikon käyttö...47 Audioasetusten muuttaminen Quick Setup -valikossa...48 Setup (HOME) -valikon käyttö...50 HYBRID STANDBY -ilmaisin...51 Asetusvalikoiden sisältö...51 Tulo/Lähtöasetelma (Input/Output Assign)...52 Kaiutinasetukset (Speaker Setup)...54 Äänentoiston hienosäätö (Audio Adjust)...57 Ohjelmalähdeasetukset (Source Setup)...59 Kuuntelutilan esivalinta (Listening Mode Preset) Yleistä (Miscellaneous)...64 Laitteiston hallinta (Hardware)...65 Kauko-ohjausasetus (Remote Controller Setup) Lukitusasetus (Lock Setup)...69 Turvaohjeet ja esittely Monihuonejärjestelmä...70 Monihuonejärjestelmän kytkeminen...70 Monihuonetoimintojen ohjaus...71 Muiden laitteiden ohjaus ipod/iphone-toisto Onkyo-telakan kautta...72 Onkyo-telakan käyttö...72 ipodin/iphonen ohjaus...73 Muiden laitteiden ohjaus...74 Esiohjelmoidut kauko-ohjauskoodit...74 Sopivan kauko-ohjauskoodin selvittäminen...74 Kauko-ohjauskoodin syöttäminen...75 Värinäppäinten ohjelmointi...75 RI-väylään kytkettyjen Onkyo-laitteiden kauko-ohjauskoodit...76 Ohjelmalähdevalitsimien tehdasasetusten palauttaminen...76 Kauko-ohjaimen kaikkien tehdasasetusten palauttaminen...76 Lisälaitteiden kauko-ohjaus...77 Lisäohjeita Ongelmatilanteen ratkaisu...79 Firmware-laiteohjelmiston päivittäminen...85 Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä RIHD-yhteensopivan television, soittimen tai tallentimen käyttö...92 Tietoa HDMI-järjestelmästä...94 Verkkotoiminnot/USB-järjestelmä...95 Lisenssit ja tavaramerkit...98 Tekniset tiedot...99 Voit palauttaa AV-viritinvahvistimen tehdasasetukset seuraavalla tavalla. Kytke ensin virta päälle. Paina sitten yhtäaikaa CBL/SAT- ja ON/STANDBY-näppäintä (sivu 79). Fi-6

7 Turvaohjeet ja esittely Ominaisuudet Vahvistin ohmia (FTC) ohmia (IEC) ohmia (JEITA) Optimum Gain Volume Circuitry -piiri H.C.P.S. (High Current Power Supply) -muuntaja 3 Stage Inverted Darlington Amplifier -tekniikka Prosessointi THX Select2 Plus -sertifioitu Qdeo -tekniikka HDMI-videosignaalin skaalaukseen (4K-yhteensopiva) HDMI (Audio Return Channel, 3D, DeepColor, x.v.color, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD ja Multi-CH PCM) Dolby Pro Logic IIz ja Audyssey DSX Non-Scaling-järjestelmä A-Form Listening Mode Memory -järjestelmä Direct-toimintatila Pure Audio -toimintatila (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) Music Optimizer -toiminto pakatuille digitaalisille äänitiedostoille 192 khz / 24bit -DA-muuntimet Tehokas ja huipputarkka 32-bittinen DSP-piiri Jitter Cleaning Circuitry -järjestelmä Liitännät 8 HDMI-tuloa (1 etulevyssä) ja 2 HDMI-lähtöä Onkyo RIHD-liitäntä järjestelmäohjausta varten 4 digitaalituloa (2 optista / 2 koaksiaalista) Komponenttivideokytkin (1 tulo / 1 lähtö) Kaiutinlähdöissä banaaniliittimien käyttövalmius * Euroopassa ei saa käyttää banaaniliittimiä kaiuttimien kytkemiseen vahvistimeen. Powered Zone 2 -monihuonetoiminto Bi-Amping-kaksoisvahvistus etukaiuttimille surround-takakanavien avulla Internet Radion kytkentävalmius (SiriusXM Internet Radio/vTuner/Last.fm/ Pandora/Rhapsody/Slacker/AUPEO!) * Palvelujen saatavuus riippuu käyttömaasta. Audiotiedostojen suoratoistovalmius verkosta 2 USB-tuloa (edessä/takana)* muistilaitteita ja ipod /iphone -malleja varten (kansikuvanäyttö). * Vain etulevyn USB-liitäntä on ipod/iphone-yhteensopiva) MHL-yhteensopiva etulevyn AUX-tulo Yleistä 40 FM/AM-pikavalintaa Audyssey 2EQ korjaa huoneakustiikan ongelmat Audyssey Dynamic EQ -loudness-korjaus Audyssey Dynamic Volume optimoi kuuntelutasot ja dynamiikan Jakosuotimen säätö (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz) AV-tahdistus (enintään 800 ms) Automaattinen kytkeytyminen valmiustilaan Kuvaruutuvalikkojen näyttö HDMI-liitännän kautta Esiohjelmoitu RI-yhteensopiva kauko-ohjain FI-7

8 Turvaohjeet ja esittely Etu- ja takalevy Etulevy (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit) (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. ON/STANDBY-näppäin (20) ZONE 2- ja ZONE 3 -näppäimet (46, 71) Kauko-ohjausanturi (5) Näyttö (9) LISTENING MODE -näppäimet (37) DIMMER-näppäin (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit) (45) MEMORY-näppäin (32) TUNING MODE -näppäin (31) SETUP-näppäin (50) TUNING / (31), PRESET / (32), osoittimen siirto, ENTER-näppäin RETURN-näppäin MASTER VOLUME -äänenvoimakkuussäädin (23) MUSIC OPTIMIZER -näppäin ja -ilmaisin (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit) (46, 49) PHONES-kuulokeliitäntä (46) AUX INPUT HDMI/MHL -liitäntä (16) TONE-näppäin, sävynsäätönäppäimet (48) Ohjelmalähdevalitsimet (23) DISPLAY-näppäin (45) VIDEO-liitäntä (17) USB-liitäntä (17) SETUP MIC -tulo (35) HYBRID STANDBY -ilmaisin (51) PURE AUDIO -näppäin ja -ilmaisin (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (37) RT/PTY/TP-näppäin (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (33) Fi-8

9 Turvaohjeet ja esittely Näyttö Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. Z2 (Zone 2) -ilmaisin (71) Z3 (Zone 3) -ilmaisin (71) 3D-ilmasin Ilmaisin syttyy 3D-tulosignaalin merkiksi. Kuulokeilmaisin (46), ja osoitinilmaisin (25) Kuuntelutilan ja signaalityypin ilmaisimet (37) Audyssey-ilmaisin (34, 59) Audyssey DSX -ilmaisin (41) Dynamic EQ -ilmaisin (59) Dynamic Vol -ilmaisin (59) M.Opt-ilmaisin (46, 49) Viritystavan ilmaisimet RDS-ilmaisin (ei koske Pohjois-Amerikan eikä Taiwanin malleja) (32) AUTO-ilmaisin (31) TUNED-ilmaisin (31) FM STEREO-ilmaisin (31) MUTING-ilmaisin (46) Tuloilmaisin (90) HDMI-ilmaisin (66) DIGITAL-ilmaisin ARC-ilmasiin (66) USB-ilmaisin (25, 26) NET-ilmaisin (27 30, 68) Tekstikenttä SLEEP-ilmaisin (45) Kanava/yksikköilmaisin ch-ilmaisin Hz-ilmaisin m/ft-ilmaisin db-ilmaisin ASb-ilmaisin (67) FI-9

10 Turvaohjeet ja esittely Takalevy (Pohjois-Amerikan, Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (Taiwanin mallit) DIGITAL IN, COAXIAL/OPTICAL (koaksiaalinen ja optinen digitaalitulo) COMPONENT VIDEO IN/OUT (komponenttivideotulo ja -lähtö) USB-liitäntä ETHERNET-liitäntä FM ANTENNA, AM ANTENNA (FM- ja AM-antennitulot) HDMI IN/OUT (HDMI OUT MAIN ja HDMI OUT SUB) (HDMI-tulot ja -lähdöt) SPEAKERS (kaiutinlähdöt) CENTER (keski), FRONT (etu), SURROUND (surround), SURROUND BACK or FRONT HIGH (surround-taka tai etuylä), ZONE 2 (toinen huone) Virtajohto (Pohjois-Amerikan, Euroopan, Australian ja Aasian mallit) RI REMOTE CONTROL (RI-kauko-ohjausliitäntä) BD/DVD IN, CBL/SAT IN, STB/DVR IN, GAME IN, PC IN, TV/CD IN (liitännät komposiittivideosignaalia ja analogista audiosignaalia käyttäville ohjelmalähteille) MONITOR OUT V (videomonitorilähtö) SUBWOOFER PRE OUT (esivahvistinlähtö subwooferia varten) ZONE 2 / ZONE 3 LINE OUT (linjatasoinen lähtö ZONE 2 / ZONE 3 -huonetta varten) AC INLET (virtatulo) (Taiwanin mallit) Lue lisäohjeita kohdasta AV-viritinvahvistimen kytkeminen (sivut 12 19). Fi-10

11 Turvaohjeet ja esittely Kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen kauko-ohjaus Paina aluksi RECEIVER-näppäintä, jotta kauko-ohjain asettuu AV-viritinvahvistimen ohjaustilaan. Voit kauko-ohjata myös Onkyo-Blu-ray Disc/ DVD-soitinta, CD-soitinta ja muita lisälaitteita. Lue lisätietoja kohdasta Kauko-ohjauskoodien syöttäminen (sivu 75). Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. RECEIVER -näppäin (20) REMOTE MODE/INPUT SELECTOR -näppäimet (23) / / / -näppäimet, ENTER-näppäin Q SETUP -näppäin (47) Kuuntelutilanäppäimet (37) DIMMER-näppäin (45) DISPLAY-näppäin (45) MUTING-näppäin (46) VOL / -näppäin (23) RETURN-näppäin HOME-näppäin (44) SLEEP-näppäin (45) Virittimen ohjaus Kun haluat ohjata AV-viritinvahvistimen viritintä, paina aluksi FM- tai AM-näppäintä (tai RECEIVER-näppäintä), jotta kauko-ohjain asettuu radion ohjaustilaan. 1 / -näppäimet (31) 2 D.TUN-näppäin (31) 3 DISPLAY-näppäin 4 CH +/ -näppäin (32) 5 Numeronäppäimet (31) FI-11

12 Kytkeminen AV-viritinvahvistimen kytkeminen Kaiuttimien kytkeminen Kaiutinasetelma Oheinen taulukko havainnollistaa toistettavien kanavien määrää suhteessa kaiuttimien määrään. Voimakkaan ja tarkan bassontoiston varmistamiseksi järjestelmään kannattaa hankkia aktiivinen subwoofer riippumatta muiden kaiuttimien määrästä. Säädä kaiutinasetukset huolellisesti, jotta surround-äänentoisto on mahdollisimman hyvä. Voit hienosäätää asetukset automaattisesti (sivu 34) tai manuaalisesti (sivu 54). Surroundkaiutin oikea Surroundkaiutin vasen Kaiuttimien määrä Etukaiuttimet Keskikaiutin Surround-kaiuttimet Surround-takakaiutin* 1 * 2 4 Surround-takakaiuttimet* 2 4 Etuyläkaiuttimet* 2 4 *1 Jos sinulla on vain yksi surround-takakaiutin, kytke se SURROUND BACK or FRONT HIGH L -lähtöön. *2 Surround-takakaiuttimia ja etuyläkaiuttimia ei voi käyttää yhtäaikaa. Kaiutinkaapeleiden kytkeminen Kytke kaiuttimet oikeisiin kaiutinlähtöihin kuvan mukaisesti. Jos käytössäsi on vain yksi surroundtakakaiutin, kytke se SURROUND BACK or FRONT HIGH L -merkinnällä varustettuun kaiutinlähtöön. Vihje Määritä Speaker Configuration -valikossa (sivu 54) tai Audyssey 2EQ -kalibroinnin (sivu 34) avulla, onko järjestelmässäsi surround-takakaiuttimet vai etuyläkaiuttimet. Ruuvikiristeiset kaiutinliittimet Kuori johtimien päät paljaiksi noin mm matkalta ja kierrä johdinsäikeet tiiviiksi nipuiksi oheisen kuvan mukaisesti mm Surround-taka/ Etuyläkaiutin oikea Fi-12 Surround-taka/ Etuyläkaiutin vasen Etukaiutin oikea Etukaiutin vasen Jousikiristeiset kaiutinliittimet Kuori johtimien päät paljaiksi noin mm matkalta ja kierrä johdinsäikeet tiiviiksi nipuiksi oheisen kuvan mukaisesti mm Banaaniliittimien käyttö (Pohjois-Amerikan mallit) Keskikaiutin Kierrä liittimen kiristysholkki kiinni ennen banaaniliittimen kytkemistä. Älä työnnä pelkkää johtimen päätä liittimen keskireikään.

13 Kaiutinkaapelitarrojen kiinnittäminen Kaiutinliittimet on merkitty väreillä, jotta oikean liittimen tunnistamien onnistuu helposti. Kaiutin Etuvasen, etuylävasen, Zone 2 vasen Etuoikea, etuyläoikea, Zone 2 oikea Keski Surround vasen Surround oikea Surround-takavasen Surround-takaoikea Väri Valkoinen Punainen Vihreä Sininen Harmaa Ruskea Kellanruskea Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kytkentöjen tekemistä. Lue kaiuttimien omat käyttöohjeet. Kiinnitä erityistä huomiota kaiutinliitäntöjen napaisuuteen. Kytke siis vahvistimen positiivinen (+) liitin kaiuttimen positiiviseen liittimeen ja negatiivinen ( ) negatiiviseen. Väärä napaisuus aiheuttaa vaihevirheen, jolloin ääni kuulostaa epäselvältä ja ponnettomalta. Vältä liian pitkiä tai ohuita kaiutinkaapeleita, sillä ne saattavat heikentää äänenlaatua. Älä aiheuta oikosulkua positiivisen ja negatiivisen johtimen välille, jotta AV-viritinvahvistin ei rikkoudu. Estä johtimen metallisäikeiden osuminen AV-viritinvahvistimen takalevyyn, jotta laite ei rikkoudu. Kytkeminen Yhteen kaiutinliittimeen saa kytkeä vain yhden kaiuttimen. Muuten AV-viritinvahvistin voi rikkoutua. Älä kytke samaa kaiutinta useampaan kaiutinlähtöön. Pakkauksessa on värilliset tunnistetarrat, jotka kannattaa kiinnittää kaiutinkaapeleiden positiivisiin (+) johtoihin edellä olevan taulukon mukaisesti. Kun olet kiinnittänyt väritarrat, sinun on helppo kytkeä kaapelit oikeisiin kaiutinliittimiin. Kaiuttimien kytkemisessä huomioitavaa Lue seuraavat ohjeet ennen kaiuttimien kytkemistä. (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit): Kaiuttimien impedanssi voi olla 6 16 ohmia. Jos impedanssi on liian pieni ja käytät vahvistinta suurella teholla pitkän aikaa, vahvistimen suojapiiri saattaa aktivoitua. (Euroopan, Australian ja Aasian mallit): Kaiuttimen impedanssi voi olla 4 16 ohmia. Jos jonkin kaiuttimen impedanssi on vähintään 4 ohmia, mutta alle 6 ohmia, valitse minimiimpedanssiasetukseksi 4ohms (sivu 54). Jos impedanssi on liian pieni ja käytät vahvistinta suurella teholla pitkän aikaa, vahvistimen suojapiiri saattaa aktivoitua. FI-13

14 LINE INPUT LINE INPUT Dipolikaiuttimien käyttö Aktiivisen subwooferin käyttö Kytkeminen Etukaiuttimien bi-amping-kaksoisvahvistus LINE INPUT LINE INPUT Tärkeää: Kun teet bi-amping-kytkennän, poista kaiuttimien diskantti- ja bassoliittimiä yhdistävät kytkentäsillat. Bi-ampin edellyttää, että kauttimet ovat yhteensopivia. Selvitä asia kaiuttimien omista käyttöohjeista. a b Voit kytkeä surround-kanaviin ja surroundtakakanaviin dipolikaiuttimet. Ne suuntaavat äänensä kahteen suuntaan. Dipolikaiuttimissa on yleensä nuoli, joka osoittaa kaiuttimen suositellun asennon. Surround-kanavien dipolikaiuttimet (a) kannattaa sijoittaa niin, että nuoli osoittaa television/valkokankaan suuntaan. Surround-takakanavien dipolikaiuttimet (b) kannattaa puolestaan sijoittaa siten, että niiden nuolet osoittavat toisiaan kohti. Oheinen kuva havainnollistaa sijoittelua. b a Aktiivinen subwoofer 1/3 etäisyydellä sivuseinästä Etsi subwooferin paikka laittamalla soimaan runsaasti bassoääntä sisältävä elokuva tai musiikkikappale ja siirtele subwooferia huoneessa. Valitse paikka, jossa bassot toistuvat tukevina ja selkeinä. Laitteessa on kaksi SUBWooFEr PRE out -lähtöä, joten voit kytkeä järjestelmään helposti kaksi aktiivista subwooferia. Lähdöt syöttävät saman signaalin. Vihje Nurkassa Jos järjestelmässäsi on passiivinen subwoofer, kytke sen erillinen vahvistin tämän laitteen subwoofer-esivahvistinlähtöön (SUBWOOFER PRE OUT). Bi-amping-kytkentä parantaa basson- ja diskantintoistoa entisestään. Kun bi-ampingkytkentä on käytössä, AV-viritinvahvistin pystyy ohjaamaan pääkuunteluhuoneessa 5.1-kanavaista äänentoistoa. Kun olet saanut bi-ampingjohdotuksen valmiiksi, kytke AV-viritinvahvistimen virta päälle ja tee bi-amping-järjestelmän edellyttämät kaiutinasetukset, jotta vahvistin asettuu oikeaan toimintatilaan (s. 54). Etuoikea Diskanttielementti Bassoelementti Etuvasen Fi-14

15 Tietoa AV-laitteiden kytkemisestä AV-laitteiden kytkeminen HDMI-kaapeli TV, projektori tms. Blu-ray Disc/ DVD-soitin : Video ja audio AV-viritinvahvistin Pelikonsoli Muut kaapelit : Video : Audio TV, projektori tms. Blu-ray Disc/ DVD-soitin AV-viritinvahvistin Pelikonsoli Lue kaikkien AV-laitteiden omat käyttöohjeet ennen kytkentöjen tekemistä. Älä kytke virtajohtoa ennenkuin olet tehnyt ja tarkastanut kaikki muut kytkennät. Kytke liittimet huolellisesti varmistaaksesi hyvän Oikein! kontaktin. (Huono kontakti aiheuttaa hurinaa ja toimintahäiriöitä). Pidä audio- ja videokaapelit erillään virta- ja kaiutinkaapeleista estääksesi häiriöiden syntymisen. Väärin! AV-kaapelit ja liittimet HDMI HDMI-liitännän kautta voi kulkea sekä digitaalinen video- että audiosignaali. Komponenttivideo Komponenttivideokaapelissa kirkkaussignaali (Y) ja värierotussignaalit (PB, PB) kulkevat eri johdoissa, mikä tuottaa parhaan kuvanlaadun. (Komponenttivideoliitäntöjen tarkka merkintätapa riippuu television valmistajasta). Y PB PR Komposiittivideo Komposiittivideoliitäntä on hyvin yleinen televisioissa, videonauhureissa ja muissa videolaitteissa. Keltainen Optinen digitaaliaudio Optisen digitaaliliitännän kautta voit toistaa digitaalista audiota kuten PCM* 1, Dolby Digital ja DTS. Äänenlaatu on verratavissa koaksiaalisen digitaaliliitännän tarjoamaan äänenlaatuun. Koaksiaalinen digitaaliaudio Vihreä Sininen Punainen Koaksiaalisen digitaaliliitännän kautta voit toistaa digitaalista audiota kuten PCM* 1, Dolby Digital ja DTS. Äänenlaatu on verratavissa optisen digitaaliliitännän tarjoamaan äänenlaatuun. Oranssi Analoginen audio (RCA) Analogisen audioliitännän (RCA) kautta kulkee analoginen audiosignaali. Valkoinen *1 PCM-signaalin yhteensopivat näytetaajuudet ovat 32/44,1/48/88,2/96 khz. HDMI-liitäntä mahdollistaa jopa 176,4/192 khz näytetaajuuden. AV-viritinvahvistimessa ei ole SCART-liitäntää. AV-viritinvahvistimen optisissa liittimissä on suojaläpät, jotka avautuvat, kun kaapelin liitin työnnetään paikoilleen. Läppä sulkeutuu automaattisesti, kun irrotat kaapelin. Työnnä kaapelin liitinpää aina huolellisesti loppuun asti. Varoitus Punainen Kytkeminen Kytke ja irrota optisen kaapelin liitin suorassa kulmassa, jotta suojaläppä ei viotu. FI-15

16 Kytkeminen Kytkeminen HDMI-kaapelilla Satelliittiviritin, kaapelisovitin tms. Tietokone TV, projektori tms. Videokamera tms. Pelikonsoli Blu-ray Disc/DVD-soitin Jos televisiossa ei ole äänen paluukanavatoimintoa (Audio Return Channel, ACR), kytke televisiosta AV-viritinvahvistimeen HDMIkaapelin lisäksi myös optinen digitaalikaapeli. Kun haluat kuulla HDMI-kaapelilla kytketyn laitteen äänet AV-viritinvahvistimen kautta, valitse sen asetukset siten, että kuva näkyy televisiosta. (Valitse television ohjelmalähteeksi AV-viritinvahvistimeen kytketty HDMI-laite). Jos televisio on sammutettuna tai sen ohjelmalähteeksi on valittu jokin muu laite, ääni ei välttämättä kuulu AV-viritinvahvistimen kautta. Kytke laitteet sopiviin liittimiin. Oheinen taulukko osoittaa tehdasasetusten mukaisen asetelman. 4 (taulukossa): voit muuttaa asetelmaa (sivu 52). Liitin Laite IN1 Blu-ray Disc/DVD-soitin 4 IN2 Satelliitti/Kaapeliverkkosovitin tms. 4 IN3 Digisovitin/DVR-tallennin tms. 4 IN4 Pelikonsoli 4 IN5 Tietokone 4 IN6 Muu laite 4 IN7 Muu laite 4 Etulevyn tulo Videokamera tms. OUT MAIN Televisio OUT SUB Projektori tms. Lue lisäksi seuraavat ohjeet: Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä (sivu 89). RIHD-yhteensopivan television, soittimen tai tallentimen käyttö (sivu 92). Tietoa HDMI-järjestelmästä (sivu 94). Fi-16 Vihje Kun haluat kuunnella HDMI IN -liitäntään kytketyn laitteen ääntä television kaiuttimista, valitse HDMI Through -asetus järjestelmään sopivaksi (sivu 66) ja laita AV-viritinvahvistin käyttötilasta valmiustilaan. Jos Blu-ray Disc/DVD -soittimen ääni ei kuulu, vaikka noudatat edellä mainittua ohjetta, aseta Blu-ray Disc/DVD-soitin syöttämään PCM-formaatin mukaista audiosignaalia. Äänen paluukanava (ARC, Audio Return Channel) Äänen paluukanavatoiminnon (ARC) ansiosta HDMI-yhteensopivasta televisiosta tuleva ääni voidaan syöttää AV-viritinvahvistimen HDMI OUT MAIN -lähdön kautta eteenpäin. Toiminnonkäyttö edellyttää seuraavaa: - Televisio on ARC-yhteensopiva. - Ohjelmalähteeksi on valittu TV/CD. - HDMI Control(RIHD) -asetuksena on On (sivu 65). - Audio Return Channel (ARC) -asetuksena on Auto (sivu 66). MHL (Mobile High-Definition Link) Etulevyn AUX-lisälaitetulo on MHL (Mobile High-Definition Link) -yhteensopiva, joten voit kytkeä siihen teräväpiirtovideota syöttävän ohjelmalähteen.

17 Laitteiden kytkeminen Kytke laitteet sopiviin liittimiin. Oheinen taulukko osoittaa tehdasasetusten mukaisen asetelman. Lue lisäksi kohta Kytkemisvihjeitä ja videosignaalin kulkureittejä (sivu 89). Kuvaruutuvalikot näkyvät vain televisiosta, joka on kytketty HDMI OUT MAIN -liitäntään. Jos televisio on kytketty johonkin muuhun videoliitäntään, käytä asetuksiin AV-viritinvahvistimen omaa näyttöä. 4 (taulukossa): voit muuttaa asetelmaa (sivu 53). No. Liitäntä Laite 1 USB, VIDEO* 1 ipod/iphone (videotoisto) 2 USB* 2 * 3 ipod/iphone, MP3-soitin, USB-flash-muisti 3 DIGITAL IN OPTICAL 1 (GAME) Pelikonsolit 4 OPTICAL 2 (TV/CD) TV, CD-soitin 4 COAXIAL 1 (BD/DVD) Blu-ray Disc/DVD-soitin 4 COAXIAL 1 (CBL/SAT) Satelliitti/kaapelisovitin, 4 RI Dock -telakka tms. 4 COMPONENT VIDEO IN (CBL/SAT) Satelliitti/kaapelisovitin, 4 RI Dock -telakka tms. OUT TV, projektori tms. 5 ETHERNET Reititin 6 MONITOR OUT TV, projektori tms. BD/DVD IN Blu-ray Disc/DVD-soitin CBL/SAT IN Satell./kaapelisovitin tms. STB/DVR IN Digisovitin/DVR-tallennin tms. GAME IN Pelikonsoli, ri Dock -telakka PC IN Tietokone TV/CD IN TV, CD-soitin, kasettinauhuri, MD, CD-R, levysoitin*, RI Dock -telakka Kytkeminen *1 Kun ohjelmalähteenä on USB, videosignaalin voi syöttää järjestelmään VIDEO-liitännän kautta. VIDEO-liitäntään tuleva videosignaali syötetään eteenpäin MONITOR OUT- ja HDMI-lähdön kautta. *2 Älä kytke AV-viritinvahvistimen USB-liitäntää tietokoneen USB-liitäntään. Tietokoneessa olevia musiikkitiedostoja ei voi toistaa tällä tavalla. *3 Vain etulevyn USB-liitäntä on ipod/iphone-yhteensopiva. *4 Kytke järjestelmään levysoitin, joka on varustettu levysoitinesivahvistimella (MM). Jos levysoittimessa ei ole sellaista, hanki erillinen levysoitinesivahvistin. Jos levysoittimessasi on MC-tyyppinen äänirasia, tarvitset järjestelmään erillisen MC-vahvistinyksikön tai MC-sovittimen ja levysoitinesivahvistimen. Lue tarkemmat ohjeet lisälaitteiden omista käyttöoppaista. Kytkemistapa 3 mahdollistaa Dolby Digital- ja DTS-äänentoiston. (Jos haluat kuunnella myös Zone 2/3 -huoneessa, käytä kytkemistapoja 3 ja 6). Kytkentätapa 6 mahdollistaa musiikin kuuntelun Zone 2/3 -huoneessa. Jos Blu-ray Disc/DVD-soittimessasi on sekä tavallinen stereolähtö että monikanavalähtö, käytä stereolähtöä kytkemistavassa 6. FI-17

18 Kytkeminen RI-yhteensopivien Onkyo-laitteiden kytkeminen 1 Kytke kaikki Onkyo-laitteet analogisilla audiokaapeleilla (edellä olevan taulukon kytkemistapa 6), (sivu 17). 2 Tee RI-toiminnon edellyttämä kytkentä (katso oheista kuvaa). 3 Jos järjestelmässä on RI-telakka tai kasettidekki, muuta sen ohjelmalähdetunnus sopivaksi (sivu 45). RI (Remote Interactive) -järjestelmä mahdollista seuraavat erikoistoiminnot: Kasettinauhuri tms. R L ANALOG AUDIO OUT Järjestelmän päällekytkeminen / Automaattinen virrankytkentä Kun käynnistät RI-yhteensopivan ohjelmalähteen toiston, AV-viritinvahvistin herää automaattisesti valmiustilasta ja asettuu ohjelmalähteen edellyttämään toimintatilaan. Suora ohjelmalähteenvaihto Kun käynnistät RI-yhteensopivan laitteen toiston, AV-viritinvahvistin ottaa sen ohjelmalähteekseen automaattisesti. Kauko-ohjaus Voit ohjata RI-yhteensopivia Onkyo-laitteita AV-viritinvahvistimen kauko-ohjaimella. Suuntaa kauko-ohjain tällöin AV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiin eikä lisälaitteeseen. Kauko-ohjaus edellyttää, että olet syöttänyt laitteistoon sopivat ohjauskoodit (sivu 76). RI Dock -telakka R L ANALOG AUDIO OUT Tee RI-kytkennät RI-kaapeleilla. RI-kaapeli kuuluu Onkyo-soittimien vakiovarusteisiin. Joissakin laitteissa on kaksi RI-liitäntää. Voit kytkeä kumman tahansa AV-viritinvahvistimeen, ja toisen voit kytkeä johonkin muuhun RI-yhteensopivaan ohjelmalähteeseen. Kytke RI-liitäntään vain Onkyo-laite. Muiden laitteiden kytkeminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriön. Erillislaite ei välttämättä tue kaikkia RI-järjestelmän mahdollistamia toimintoja. Lue tarkat tiedot laitteen omasta käyttöohjeesta. Kun Zone 2/3 -toiminto on käytössä, automaattinen virrankytkentä ja suora ohjelmalähteenvaihto eivät ole toiminnassa. Fi-18

19 Kytkeminen Antennien kytkeminen Kytke pakkaukseen kuuluva FM-antenni ja AM-silmukka-antenni näiden ohjeiden mukaisesti. AV-viritinvahvistin ei vastaanota radiolähetyksiä ilman kunnon antennia, joten radion kuunteleminen edellyttää antennin kytkemistä. Virtajohdon kytkeminen 1 (Taiwanin mallit) Kytke pakkaukseen kuuluva virtajohto AC INLET -liittimeen. Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit Euroopan, Australian ja Aasian mallit Paina Työnnä johdin liittimeen Vapauta Työnnä liitin kokonaan paikoilleen Työnnä liitin kokonaan paikoilleen Pistorasiaan AM-silmukka-antenin asentaminen AM-silmukka-antenni (vakiovaruste) Varoitus Älä vahingoita itseäsi käsitellessäsi nastoja. Nasta tms. FM-antenni (vakiovaruste) Kun AV-viritinvahvistin on käyttövalmis, avaa radio ja suuntaa antenni siten, että radiolähetysten vastaanotto onnistuu mahdollisimman hyvin. Sijoita AM-silmukka-antenni mahdollisimman kauas AV-viritinvahvistimesta, televisiosta, kaiutinkaapeleista ja virtajohdoista. 2 Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan. Kytke kaiuttimet ja kaikki AV-laitteet ennen virtajohdon kytkemistä. AV-viritinvahvistimen virran päällekytkeminen saattaa aiheuttaa hetkellisen jännitepiikin, joka häiritsee muita samassa virtapiirissä olevia laitteita. Jos näin käy, siirrä viritinvahvistin toiseen virtapiiriin. Käytä vain pakkaukseen kuuluvaa virtajohtoa. Pakkauksessa oleva virtajohto on tarkoitettu vain tähän laitteeseen, joten älä käytä sitä minkään muun laitteen virtajohtona. Älä irrota virtajohtoa viritinvahvistimesta, kun johdon toinen pää on kiinni pistoriasiassa. Voit saada vakavan sähköiskun, jos vahingossa kosketat virtajohdon liitinnapoja johdon ollessa kytkettynä pistorasiaan. Vihje Jos sisäkäyttöön tarkoitettu FM-vakioantenni ei riitä hyvään vastaanottoon, käytä talon FM-ulkoantennia. Jos sisäkäyttöön tarkoitettu AM-vakioantenni ei riitä hyvään vastaanottoon, käytä talon AM-ulkoantennia. FI-19

20 AV-viritinvahvistimen asettaminen käyttö- tai valmiustilaan ON/STANDBY RECEIVER RECEIVER Käyttötila (ON) 1 Paina etulevyn ON/STANDBY-näppäintä. tai Paina ensin kauko-ohjaimen RECEIVER-näppäintä ja sitten RECEIVER-näppäintä. AV-viritinvahvistin asettuu käyttötilaan ja näytön taustavalo syttyy. Valmiustila (STANDBY) 1 Paina etulevyn ON/STANDBY-näppäintä. tai Paina ensin kauko-ohjaimen RECEIVER-näppäintä ja sitten RECEIVER-näppäintä. AV-viritinvahvistin asettuu valmiustilaan. Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen käytön lopettamista, jotta liian suuri voimakkuus ei yllätä seuraavalla käyttökerralla. Vihje Näyttöön voi ilmestyä HYBRID STANDBY -ilmaisin riippuen asetuksista (sivu 51). Lue virran kytkeytymisestä lisää kohdasta Automaattinen kytkeytyminen valmiustilaan (sivu 67). Käynnistys ja perustoiminnot Varmista järjestelmän sujuva käyttö muutamalla helpolla toimenpiteellä (perusasetukset) Yksinkertaisten alkuvalmistelujen avulla muokkaat AV-viritinvahvistimen perusasetukset ennen varsinaisen käytön aloittamista. Perusasetukset sinun pitää tehdä vain kerran. Lue Perusasetukset (sivu 21). Näyttöön voi avautua Firmware Update Available -ikkuna Kun laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmisto, näyttöön ilmestyy Firmware Update Available -viesti (uusi firmware-laiteohjelmisto on ladattavissa). Toiminto edellyttää, että AV-viritinvahvistin on kytketty kotiverkkoon (sivu 95). Päivitä laiteohjelmisto näytön ohjeita seuraten. Valitse etulevyn tai kauko-ohjaimen / - ja ENTER-näppäimillä jokin seuraavista vaihtoehdoista. Update Now: Laiteohjelmiston päivittäminen aloitetaan saman tien. Lue Firmware-laiteohjelmiston päivittäminen (sivu 85). Remind me Later: Päivittämiskehotus ilmestyy uudestaan seuraavalla AV-viritinvahvistimen käyttökerralla. Never Remind me: Päivittämiskehotuksen ei ilmesty näyttöön automaattisesti. Vihje Voit sallia tai estää päivittämisviestin ilmestymisen. Lue Päivittämiskehotus (Update Notice) (sivu 68). Fi-20

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TX-NR515. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR515. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR515 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...45 Muiden laitteiden ohjaus...68

Lisätiedot

TX-NR414. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR414. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR414 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...19 Edistyneet toiminnot...39 Muiden laitteiden ohjaus...53

Lisätiedot

TX-NR626. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Fi-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR626. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Fi-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR626 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...21 Toisto...29 Edistyneet toiminnot...48 Muiden laitteiden

Lisätiedot

TX-NR509. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 11. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 19

TX-NR509. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 11. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 19 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR509 Kytkeminen... 11 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 19 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 39 Muiden.laitteiden.ohjaus... 53 Lisäohjeita... 59 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR809. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR809. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR809 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 44 Muiden.laitteiden.ohjaus... 70 Lisäohjeita... 79 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR709. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR709. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR709 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 43 Muiden.laitteiden.ohjaus... 66 Lisäohjeita... 74 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR609 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 43 Muiden.laitteiden.ohjaus... 63 Lisäohjeita... 69 Kiitämme

Lisätiedot

TX-NR808. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot...

TX-NR808. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot... AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR808 Käyttöohje Kytkeminen... 13 Käynnistys ja perustoiminnot... 24 Edistyneet toiminnot... 41 ipod ja muut lisälaitteet... 75 Lisäohjeita... 88 Kiitämme sinua

Lisätiedot

TX-SR313. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-SR313. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-SR313 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...37 Muiden laitteiden ohjaus...48

Lisätiedot

TX-NR708. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot...

TX-NR708. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 13. Käynnistys ja perustoiminnot... 24. Edistyneet toiminnot... AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR708 Käyttöohje Kytkeminen... 13 Käynnistys ja perustoiminnot... 24 Edistyneet toiminnot... 42 ipod ja muut lisälaitteet... 73 Lisäohjeita... 84 Kiitämme sinua

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

TX-SR308. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 37. Kytkeminen... 11. Käynnistys ja perustoiminnot... 18. Edistyneet toiminnot...

TX-SR308. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 37. Kytkeminen... 11. Käynnistys ja perustoiminnot... 18. Edistyneet toiminnot... AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 37 TX-SR308 Käyttöohje Kytkeminen... 11 Käynnistys ja perustoiminnot... 18 Edistyneet toiminnot... 28 ipod ja muut lisälaitteet... 37 Lisäohjeita... 44 Kiitämme

Lisätiedot

TX-SR309. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 10. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 17

TX-SR309. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 10. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 17 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-SR309 Kytkeminen... 10 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 17 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 29 Muiden.laitteiden.ohjaus... 38 Lisäohjeita... 43 Kiitämme

Lisätiedot

Sisältö AV-viritinvahvistin HT-R548 Käyttöohje

Sisältö AV-viritinvahvistin HT-R548 Käyttöohje AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 HT-R548 Kytkeminen... 10 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 17 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 32 Muiden.laitteiden.ohjaus... 42 Lisäohjeita... 47 Kiitämme

Lisätiedot

(keltainen) (valkoinen) (punainen) (keltainen) (valkoinen) (punainen)

(keltainen) (valkoinen) (punainen) (keltainen) (valkoinen) (punainen) Kytkennät Antenni ISO-antenniliitin (valkoinen) (punainen) (valkoinen) (punainen) Videotuloon Audiotuloon (O/V) Audiolähtöön (O/V) Vahvistin Vahvistin Takavasen Takaoikea Etuvasen Etuoikea Vahvistin Subwooferit

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

SPST-tyyppisen virtakytkimen kytkentäkaavio (lisävaruste)

SPST-tyyppisen virtakytkimen kytkentäkaavio (lisävaruste) SPST-tyyppisen virtakytkimen kytkentäkaavio (Asenna kytkin, jos virtalukon ACC-asento ei ole käytettävissä) IVA-W520R ACC (punainen) Virtakaapeli akulta SPST-virtakytkin Sulake (5 A) Sulake (20 A) Akku

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

Kauko-ohjauslähtö (valkoinen/ruskea) Kauko-ohj.tulo (valk./ruskea) Peruutusvalo (oranssi/valk.)

Kauko-ohjauslähtö (valkoinen/ruskea) Kauko-ohj.tulo (valk./ruskea) Peruutusvalo (oranssi/valk.) Kytkennät Antenni ISO-antenniliitin Kauko-ohjauslähtö (valkoinen/ruskea) Kauko-ohj.tulo (valk./ruskea) Peruutusvalo (oranssi/valk.) (punainen) (punainen) Rattikauko-ohjaimen kytkentäyksikköön Peruutuskameraan

Lisätiedot

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18 Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella Sisältö Johdanto... 2 TX-8050 Käyttöohje Kytkeminen... 10 Käyttö... 18 Kiitämme sinua Onkyo-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden

Lisätiedot

(keltainen) (punainen) (valkoinen) (keltainen) (punainen) (valkoinen) OPASTE (musta) KAMERATULO (keltainen)

(keltainen) (punainen) (valkoinen) (keltainen) (punainen) (valkoinen) OPASTE (musta) KAMERATULO (keltainen) Kytkennät KAUKO-OHJ.LÄHTÖ (valk./ruskea) KAUKO-OHJ.TULO (valk./ruskea) PERUUTUSVALO (oranssi/valk.) KAMERAKYTKIN (musta) OPASTEOHJAIN (valkoinen/vihreä) (musta) (punainen) (valkoinen) (punainen) (valkoinen)

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Getting Started... Sisältö Connections... Alkuvalmistelut... 2 Basic Operations... Playing CDs... Playing Your ipod Kytkeminen /iphone/ipad.......

Getting Started... Sisältö Connections... Alkuvalmistelut... 2 Basic Operations... Playing CDs... Playing Your ipod Kytkeminen /iphone/ipad....... CD HiFi MINI SYSTEM SYSTEME AMPLI-TUNER CD TX-8020 CS-265 STEREOVIRITINVAHVISTIN CD Receiver (CR-265) Speakers (D-T25) KÄYTTÖOHJE Instruction Manual Getting Started... En-2 Sisältö Connections... En-14

Lisätiedot

TX-8030. Sisältö. Stereoviritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 9. Käyttö... 17

TX-8030. Sisältö. Stereoviritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 9. Käyttö... 17 Stereoviritinvahvistin TX-8030 Sisältö Johdanto... 2 Käyttöohje Kytkeminen... 9 Käyttö... 17 Kiitämme sinua Onkyo-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä. Käyttöohjeiden

Lisätiedot

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje C326BEE Stereovahvistin Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE

Lisätiedot

Käyttöohje. AV-vahvistin

Käyttöohje. AV-vahvistin AV-vahvistin Käyttöohje Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet Äänipalkki HT-ST3 Käyttöohjeet FI Sisällys Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Palkkikaiuttimen ja bassokaiuttimen yhdistäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot Äänen

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Ominaisuudet. - PSP MP5-soitin. - USB-kytkentäkaapeli - kuulokkeet - englanninkielinen pikaopas - seinäadapteri latausta varten

Pakkauksen sisältö. Ominaisuudet. - PSP MP5-soitin. - USB-kytkentäkaapeli - kuulokkeet - englanninkielinen pikaopas - seinäadapteri latausta varten Pakkauksen sisältö - PSP MP5-soitin - USB-kytkentäkaapeli - kuulokkeet - englanninkielinen pikaopas - seinäadapteri latausta varten Ominaisuudet - Integroitu 1GB muisti - lisämuistipaikka microsd-kortille

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-ST7

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-ST7 Äänipalkki Käyttöohjeet FI HT-ST7 Sisällys Asennus/Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Langattomien lähetin-vastaanotinten liittäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot

Lisätiedot

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA WR-1 Käyttöohjeet FI VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! TÄMÄ MERKKI VAROITTAA SINUA VAARALLISESTA KORKEAJÄNNIT- TEESTÄ LAITTEEN SISÄLLÄ. VAROITUS

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

CS-245BT. Stereojärjestelmä. Käyttöohje 1 FI. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245BT) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen...

CS-245BT. Stereojärjestelmä. Käyttöohje 1 FI. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245BT) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... Alkuvalmistelut... 2 Stereojärjestelmä Kytkeminen... 13 CS-245BT CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245BT) Kaiuttimet (D-T05) Käyttöohje Perustoiminnot... 16 CD-levyjen toisto... 18 ipod/iphone/ipad-toisto...

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/videovastaanotin Pikaopas SUOMI Johdanto, Kaiuttimen sijoittelu ja Liittäminen Johdanto Kiitos Harman Kardon tuotteen valitsemisesta! Tämä pikaopas sisältää kaiken

Lisätiedot

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI THE BRIDGE IIIP ipod- ja iphone-telakka Omistajan käsikirja iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI Sisältö Johdanto 3 Ominaisuudet 3 Pakkauksen sisältö 3 Yhteensopivuus 3 Asennus 4 ipod/iphone akun lataus

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot...

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... Johdanto Sisältö Yleistä tietoa Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti. Näin varmistat parhaan käyttömukavuuden. Käyttöohje opastaa sinua SHARP-tuotteen käytössä. Pakkauksen

Lisätiedot

Käyttöohje. AV-vahvistin

Käyttöohje. AV-vahvistin AV-vahvistin Käyttöohje Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa

Lisätiedot

CBX-500 CBX-600UKD. CD Radio Äänijärjestelmä. Käyttöohje. Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... 14. Perustoiminnot... 18

CBX-500 CBX-600UKD. CD Radio Äänijärjestelmä. Käyttöohje. Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... 14. Perustoiminnot... 18 CD Radio Äänijärjestelmä CBX-500 CBX-600UKD Käyttöohje Alkuvalmistelut... 2 Kytkeminen... 14 Perustoiminnot... 18 CD-levyjen ja USB-flash-muistin toisto... 20 ipod-toisto... 29 Radion kuunteleminen...

Lisätiedot

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Tuotetiedot Kytkentä Kuvaus A 1 Välikytkin: - Keskikaiutin / Subwoofer - Linjatulo: V / O Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Jos käytetään 2-4 kaiuttimen

Lisätiedot

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo Tuotetiedot Sisäiset tulot/lähdöt ja siltaus A1: Siltaus: - Keskikaiutin / Lisäbassovahvistin -> Vaihtaa äänen keskikaiuttimen ja lisäbassovahvistimen välillä (5.1). Lisätietoja käytöstä on ohjekirjan

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

AV-vastaanotin Käyttöohje

AV-vastaanotin Käyttöohje AV-vastaanotin Käyttöohje Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Käyttöohje Lue mukana toimitettu Turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.

Käyttöohje Lue mukana toimitettu Turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. AV-vahvistin Käyttöohje Lue mukana toimitettu Turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Suomi Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään.. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.

Lisätiedot

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen...

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... Alkuvalmistelut... 2 Stereojärjestelmä Kytkeminen... 14 CS-245 CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Käyttöohje Perustoiminnot... 17 CD-levyjen.toisto... 19 ipod/iphone-toisto... 24 Radion.kuunteleminen...

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

AV-vahvistin. Lue "Turvallisuusohjeet" huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

AV-vahvistin. Lue Turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. AV-vahvistin Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO CS-245BT http://fi.yourpdfguides.com/dref/5224936

Käyttöoppaasi. ONKYO CS-245BT http://fi.yourpdfguides.com/dref/5224936 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

AVR 1650, AVR 165. Audio/videovastaanotin. Pikaopas SUOMI

AVR 1650, AVR 165. Audio/videovastaanotin. Pikaopas SUOMI Audio/videovastaanotin Pikaopas SUOMI Johdanto, Kaiuttimen sijoittelu ja Liittäminen Johdanto Kiitos harman kardon tuotteen valitsemi Tämä pikaopas sisältää kaiken tarvittavan tiedon uuden harman hardon

Lisätiedot

RX-V677 RX-V777. AV-vahvistin

RX-V677 RX-V777. AV-vahvistin AV-vahvistin RX-V677 RX-V777 Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

TX-8150 KÄYTTÖOHJE. Verkkotoiminnoilla varustettu stereoviritinvahvistin

TX-8150 KÄYTTÖOHJE. Verkkotoiminnoilla varustettu stereoviritinvahvistin Verkkotoiminnoilla varustettu stereoviritinvahvistin TX-8150 KÄYTTÖOHJE Kiitos Onkyo-tuotteen hankinnasta. Säilytä ohjeet huolella myöhempää tarvetta varten. FI-1 Sisältö Osat ja toiminnot... 7 Etulevy...

Lisätiedot

C-7030. Sisältö. CD-soitin. Käyttöohje. Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... 13. Perustoiminnot... 15. Levyn.toisto... 16

C-7030. Sisältö. CD-soitin. Käyttöohje. Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... 13. Perustoiminnot... 15. Levyn.toisto... 16 CD-soitin C-7030 Käyttöohje Sisältö Alkuvalmistelut... 2 Kytkeminen... 13 Perustoiminnot... 15 Levyn.toisto... 16 Vaihtoehtoisia.erikoistoistotiloja...21 MP3/WMA-asetukset... 24 Kiitämme sinua Onkyo-tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

quick guide RSE Volvo pidättää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Valinnat on merkitty tähdellä (*).

quick guide RSE Volvo pidättää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Valinnat on merkitty tähdellä (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Autonne on varustettu ainutlaatuinen multimedialaitteistolla. Rear Seat Entertainment -järjestelmä laajentaa auton varsinaista äänentoistolaitteistoa

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

aurelia aniara Käyttöohje

aurelia aniara Käyttöohje aurelia aniara Käyttöohje Jalustan ja seinäkiinnikkeen asentaminen Onnittelemme erinomaisen kaiutinvalintasi johdosta! Toivotamme Sinulle iloisia kuunteluhetkiä Aurelia Aniara- kaiuttimiesi parissa vuosiksi

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä

MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä 1. Etupaneeli MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä 2. Ominaisuuksia analoginen äänipöytä 6 mono sisääntulokanavaa (kanavat 1-6) 4 stereosisääntulokanavaa (kanavat 7-8, 9-10, 11-12

Lisätiedot

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen.

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen. MP3-soitin korttilukijalla KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. SOITIN KUVA YLHÄÄLTÄ Korttipaikka TUETUT MUISTIKORTTITYYPIT Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja

Lisätiedot

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi Langaton kuuntelujärjestelmä E-Lab 제 www.koulupalvelu.fi 1. E-LAB on Mikä on e-lab? E-Lab langaton kieltenopetusjärjestelmä jonka valmistaa YUSUNG C&C LTD: Etelä-Korea. Se on suunniteltu käytettäväksi

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

BDS. Integroitu kotiteatterijärjestelmä. Pikakäyttöopas

BDS. Integroitu kotiteatterijärjestelmä. Pikakäyttöopas Integroitu kotiteatterijärjestelmä Pikakäyttöopas Johdanto, Kaiutinten sijoittaminen ja liitännät Kiitos, että valitsit Harman Kardon -tuotteen! Tämä pikakäyttöopas sisältää kaiken tiedon, mitä tarvitset

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del

User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del R2 User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Sisältö 02SISÄLTÖ 03TIEDOT

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

aurelia magenta Käyttöohje

aurelia magenta Käyttöohje aurelia magenta Käyttöohje Jalustan ja seinäkiinnikkeen asentaminen Kaiuttimet kiinnitetään jalustaan tai seinäkiinnikkeeseen valmistajan ohjeiden mukaan. Jalustat ja seinäkiinnikkeet voidaan kiinnittää

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

Marantz PMD661. Äänittäminen

Marantz PMD661. Äänittäminen 1 2 3 4 Marantz PMD661 Äänittäminen Laite on valmis äänittämään muutaman sekunnin kuluttua virran päälle kytkemisestä (right side 2). Äänitys käynnistyy Rec-painikkeella (top 8) ja loppuu Stop-painikkeella

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Marantz CDR310 - pikaohje

Marantz CDR310 - pikaohje Marantz CDR310 - pikaohje 1. Power switch Virtakytkin, liu uta sivulle. 2. DISPLAY button Painikkeesta muutetaan näytön tietoja. 3. LIGHT button Painamalla kerran näytön valo syttyy 3 sekunniksi.pidä painettuna

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot