TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12"

Transkriptio

1 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72 Lisäohjeita...79 Internet Radion käyttö Kauko-ohjauskoodit FI-1

2 Varoitus: Älä altista laitetta sateelle tai kostealle ilmalle, sillä siitä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku. Huomioi: ÄLÄ AVAA LAITTEEN KoTELoa, JoTTA VÄLTÄT sähköiskun VAArAN. LAITTEEN SISÄLLÄ EI ole KÄyTTÄJÄN HuoLLETTAVIA osia. HuoLLoN SAA TEHDÄ VAIN VALTuuTETTu huoltopalvelu. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITEKOTELOA Tasasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet saattavat olla niin voimakkaita, että ne voivat aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Tasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. 7. Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan antamia asennusohjeita. 8. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämminilmaventtiilien, uunien, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden lähelle. 9. Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. Suojamaadoitusta ei saa ohittaa. Pyydä tarvittaessa valtuutettua asennuspalvelua varmistamaan pistorasian sopivuus. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen mukana myytäviä jalustoja tai kannattamia. Jos sijoitat laitteen liikuteltavalle alustalle, noudata ehdotonta varovaisuutta siirtojen aikana. Putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja. 13. Irrota laite järjestelmästä ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi. 14. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalilla tavalla tai se on pudonnut. 15 Huollontarve Irrota laite pistorasiasta ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa: A. laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, B. laitteen sisään on joutunut esine tai nestettä, C. laite on kastunut, Fi-2 Siirrä PORTABLE paketteja CART WARNING varoen S3125A Turvaohjeet ja esittely D. laite ei toimi normaalisti, vaikka noudatat kaikkia käyttöohjeita. Säädä vain käyttöohjeessa neuvottuja asetuksia. Asetusten virheellinen muuttaminen voi aiheuttaa vauriota, ja laitteen palauttaminen alkuperäiseen toimivaan tilaan saattaa vaatia valtuutetun asentajan tekemiä suuria korjaustöitä. E. laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollain muulla tavalla, F. laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. 16. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Älä sijoita kynttilää tai muuta palavaa esinettä laitteen päälle. 17. Akut ja paristot Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettuja akkuja tai paristoja. 18. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 20 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 10 cm laitteen taakse. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 10 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois.

3 Turvaohjeet ja esittely Varotoimenpiteitä 1. Tallenteiden tekijänoikeus: Tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa ei saa kopioida muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön ilman oikeudenomistajan lupaa. 2. Sulake: Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen sisällä olevaa sulaketta. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys Onkyo-kaupiaaseen. 3. Hoito: Puhdista laite säänöllisesti pehmeällä pyyhkeellä. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Kuivaa laite heti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, ohenteita, alkoholia tai muita liuotteita, sillä ne voivat viottaa laitteen pintaa ja kotelon merkintöjä. 4. Virta Varoitus Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennenkuin kytket laitteen sähköverkkoon ensimmäisen kerran. Sähköverkon jännite riippuu maasta, jossa laitetta käytetään. Varmista, että laitteen takalevyssä oleva merkintä vastaa sähköverkon jännitettä (AC 230 V, 50 Hz). Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista, että pääset helposti tarttumaan pistotulppaan. [POWER]-näppäimellä tai [POWER]- ja [ON/STANDBY]-näppäimellä varustetut laitteet: Yhteys sähköverkkoon ei katkea kokonaan, vaikka katkaiset virran [POWER]-näppäimellä. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. Vain [ON/STANDBY]-näppäimellä varustetut laitteet: Yhteys sähköverkkoon ei katkea kokonaan, kun asetat laitteen valmiustilaan [ON/STANDBY]- näppäimellä. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. 5. Kuulovaurion estäminen Kuulokkeiden liian voimakas äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion. 6. Paristojen ja akkujen kuumeneminen Älä altista paristoja tai akkuja voimakkaalle auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. 7. Älä kosketa laitetta märillä käsillä: Älä käsittele laitetta tai virtajohtoa märillä tai kosteilla käsillä. Jos vettä tai muuta nestettä outuu laitteen sisään, vie se valtuutettuun Onkyo-huoltoon tarkastettavaksi. 8. Käsittely Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä myyntipakauksessa. Älä jätä kumisia tai muovisia esineitä laitteen päälle pitkäksi ajasi, jotta ne eivät jätä jälkiä kotelon pintaan. Kansi ja takalevy kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. Se on normaali ilmiö. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, se ei välttämättä toimi halutulla tavalla seuraavalla käyttökerralla. Siksi laitetta kannattaa käyttää aika ajoin. FI-3

4 Turvaohjeet ja esittely Euroopassa käytettävät mallit Vaatimustenmukaisuusvakuutus Onkyo Europe Electronics GmbH Liegnitzerstrasse 6, Groebenzell, Germany Vakuutamme, että tässä käyttöohjeessa kuvattu Onkyo-tuote täyttää asiaan liittyvät tekniset normit kuten EN60065, EN55013, EN55020 ja EN , Groebenzell, Germany Onkyo Europe Electronics GmbH Fi-4

5 Turvaohjeet ja esittely Pakkauksen sisältö Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat: FM-antenni sisäkäyttöön (sivu 19) AM-silmukka-antenni sisäkäyttöön (sivu 19) Virtajohto (Taiwanin mallit) (sivu 19) Kaiutinkaapeleiden tunnistetarrat (sivu 13) Kaiutinasetusten säätömikrofoni (sivu 35) Kauko-ohjain (RC-837M) ja kaksi paristoa (AA/R6) Pikaopas * Tuoteluetteloissa ja pakkauksissa tuotteen nimen lopussa oleva kirjain viittaa väriin. Tekniset ominaisuudet ja toiminnot ovat samat väristä riippumatta. Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti mahdollisimman pian, jotta vältät niiden vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat vahingot. Kauko-ohjaimen suuntaaminen Suuntaa kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiin oheisen kuvan mukaisesti. Kauko-ohjausanturi AV-viritinvahvistin Noin 5 m Paristojen asentaminen Paristot (AA/R6) Jos kauko-ohjain ei toimi kunnolla, vaihda paristot uusiin. Älä laita paristokoteloon yhtäaikaa vanhaa ja uutta paristoa tai eri tyyppisiä paristoja. Poista paristot kotelosta, jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan. Siten vältät paristojen vuotamisesta tai syöpymisestä aiheutuvat viat. Kiitos Onkyo-AV-viritinvahvistimen hankkimisesta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden kytkemistä ja käyttöä. Näiden ohjeiden avulla saat täyden hyödyn uuden AV-viritinvahvistimesi monipuolisista ominaisuuksia ja pääset nauttimaan ensiluokkaisesta äänentoistosta. Säilytä ohjeet kätevässä paikassa myöhempää käyttöä varten. FI-5

6 Sisällysluettelo Turvaohjeet ja esittely Tärkeitä turvaohjeita...2 Varotoimenpiteitä...3 Pakkauksen sisältö...5 Ominaisuudet...7 Etu- ja takalevy...8 Etulevy...8 Näyttö...9 Takalevy...10 Kauko-ohjain...11 AV-viritinvahvistimen kauko-ohjaus...11 Kytkeminen AV-viritinvahvistimen kytkeminen...12 Kaiuttimien kytkeminen...12 Tietoa AV-laitteiden kytkemisestä...15 Kytkeminen HDMI-kaapelilla...16 Laitteiden kytkeminen...17 RI-yhteensopivien Onkyo-laitteiden kytkeminen Antennien kytkeminen...19 Virtajohdon kytkeminen...19 Käynnistys ja perustoiminnot AV-viritinvahvistimen asettaminen käyttö- tai valmiustilaan...20 Käyttötila (ON)...20 Valmiustila (STANDBY)...20 Perusasetukset...21 Kuvaruutuvalikon kielen valinta...21 Automaattinen säätö (Audyssey 2EQ: Auto Setup) Ohjelmalähteen kytkennät (Source Connection) Kauko-ohjaimen asetukset (Remote Mode Setup) Verkkoyhteys (Network Connection)...22 Perusasetusten säädön lopettaminen (Terminating the Initial Setup)...22 Toisto...23 Ohjelmalähteen toisto...23 Ohjelman toisto USB-laitteesta tai verkosta...24 Näytön kuvakkeet...25 ipodin/iphonen toisto USB-liitännän kautta...25 USB-laitteen toisto...26 vtuner-internet-radion kuunteleminen...27 Muiden Internet-radioiden rekisteröinti...28 Verkkopalveluikkunan kuvakkeiden järjestely...28 Palvelimella olevien musiikkitiedostojen kuuntelu...29 Tiedostojen etätoisto (Remote Playback)...30 AM/FM-radion kuuntelu...31 Perustoimintojen käyttö...34 Kaiutinasetusten automaattinen säätö...34 Kuuntelutilojen käyttö...37 Home-valikon käyttö...44 Uniajastimen käyttö...45 Näytön kirkkauden säätö...45 Ohjelmalähdetietojen näyttö...45 Ohjelmalähdetunnuksen vaihto...45 Whole House Mode -toimintatila...46 Music Optimizer -toiminnon käyttö...46 AV-viritinvahvistimen mykistäminen...46 Kuulokkeiden käyttö...46 Edistyneet toiminnot Asetusvalikot...47 Quick Setup -pikavalikon käyttö...47 Audioasetusten muuttaminen Quick Setup -valikossa...48 Setup (HOME) -valikon käyttö...50 HYBRID STANDBY -ilmaisin...51 Asetusvalikoiden sisältö...51 Tulo/Lähtöasetelma (Input/Output Assign)...52 Kaiutinasetukset (Speaker Setup)...54 Äänentoiston hienosäätö (Audio Adjust)...57 Ohjelmalähdeasetukset (Source Setup)...59 Kuuntelutilan esivalinta (Listening Mode Preset) Yleistä (Miscellaneous)...64 Laitteiston hallinta (Hardware)...65 Kauko-ohjausasetus (Remote Controller Setup) Lukitusasetus (Lock Setup)...69 Turvaohjeet ja esittely Monihuonejärjestelmä...70 Monihuonejärjestelmän kytkeminen...70 Monihuonetoimintojen ohjaus...71 Muiden laitteiden ohjaus ipod/iphone-toisto Onkyo-telakan kautta...72 Onkyo-telakan käyttö...72 ipodin/iphonen ohjaus...73 Muiden laitteiden ohjaus...74 Esiohjelmoidut kauko-ohjauskoodit...74 Sopivan kauko-ohjauskoodin selvittäminen...74 Kauko-ohjauskoodin syöttäminen...75 Värinäppäinten ohjelmointi...75 RI-väylään kytkettyjen Onkyo-laitteiden kauko-ohjauskoodit...76 Ohjelmalähdevalitsimien tehdasasetusten palauttaminen...76 Kauko-ohjaimen kaikkien tehdasasetusten palauttaminen...76 Lisälaitteiden kauko-ohjaus...77 Lisäohjeita Ongelmatilanteen ratkaisu...79 Firmware-laiteohjelmiston päivittäminen...85 Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä RIHD-yhteensopivan television, soittimen tai tallentimen käyttö...92 Tietoa HDMI-järjestelmästä...94 Verkkotoiminnot/USB-järjestelmä...95 Lisenssit ja tavaramerkit...98 Tekniset tiedot...99 Voit palauttaa AV-viritinvahvistimen tehdasasetukset seuraavalla tavalla. Kytke ensin virta päälle. Paina sitten yhtäaikaa CBL/SAT- ja ON/STANDBY-näppäintä (sivu 79). Fi-6

7 Turvaohjeet ja esittely Ominaisuudet Vahvistin ohmia (FTC) ohmia (IEC) ohmia (JEITA) Optimum Gain Volume Circuitry -piiri H.C.P.S. (High Current Power Supply) -muuntaja 3 Stage Inverted Darlington Amplifier -tekniikka Prosessointi THX Select2 Plus -sertifioitu Qdeo -tekniikka HDMI-videosignaalin skaalaukseen (4K-yhteensopiva) HDMI (Audio Return Channel, 3D, DeepColor, x.v.color, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD ja Multi-CH PCM) Dolby Pro Logic IIz ja Audyssey DSX Non-Scaling-järjestelmä A-Form Listening Mode Memory -järjestelmä Direct-toimintatila Pure Audio -toimintatila (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) Music Optimizer -toiminto pakatuille digitaalisille äänitiedostoille 192 khz / 24bit -DA-muuntimet Tehokas ja huipputarkka 32-bittinen DSP-piiri Jitter Cleaning Circuitry -järjestelmä Liitännät 8 HDMI-tuloa (1 etulevyssä) ja 2 HDMI-lähtöä Onkyo RIHD-liitäntä järjestelmäohjausta varten 4 digitaalituloa (2 optista / 2 koaksiaalista) Komponenttivideokytkin (1 tulo / 1 lähtö) Kaiutinlähdöissä banaaniliittimien käyttövalmius * Euroopassa ei saa käyttää banaaniliittimiä kaiuttimien kytkemiseen vahvistimeen. Powered Zone 2 -monihuonetoiminto Bi-Amping-kaksoisvahvistus etukaiuttimille surround-takakanavien avulla Internet Radion kytkentävalmius (SiriusXM Internet Radio/vTuner/Last.fm/ Pandora/Rhapsody/Slacker/AUPEO!) * Palvelujen saatavuus riippuu käyttömaasta. Audiotiedostojen suoratoistovalmius verkosta 2 USB-tuloa (edessä/takana)* muistilaitteita ja ipod /iphone -malleja varten (kansikuvanäyttö). * Vain etulevyn USB-liitäntä on ipod/iphone-yhteensopiva) MHL-yhteensopiva etulevyn AUX-tulo Yleistä 40 FM/AM-pikavalintaa Audyssey 2EQ korjaa huoneakustiikan ongelmat Audyssey Dynamic EQ -loudness-korjaus Audyssey Dynamic Volume optimoi kuuntelutasot ja dynamiikan Jakosuotimen säätö (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz) AV-tahdistus (enintään 800 ms) Automaattinen kytkeytyminen valmiustilaan Kuvaruutuvalikkojen näyttö HDMI-liitännän kautta Esiohjelmoitu RI-yhteensopiva kauko-ohjain FI-7

8 Turvaohjeet ja esittely Etu- ja takalevy Etulevy (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit) (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. ON/STANDBY-näppäin (20) ZONE 2- ja ZONE 3 -näppäimet (46, 71) Kauko-ohjausanturi (5) Näyttö (9) LISTENING MODE -näppäimet (37) DIMMER-näppäin (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit) (45) MEMORY-näppäin (32) TUNING MODE -näppäin (31) SETUP-näppäin (50) TUNING / (31), PRESET / (32), osoittimen siirto, ENTER-näppäin RETURN-näppäin MASTER VOLUME -äänenvoimakkuussäädin (23) MUSIC OPTIMIZER -näppäin ja -ilmaisin (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit) (46, 49) PHONES-kuulokeliitäntä (46) AUX INPUT HDMI/MHL -liitäntä (16) TONE-näppäin, sävynsäätönäppäimet (48) Ohjelmalähdevalitsimet (23) DISPLAY-näppäin (45) VIDEO-liitäntä (17) USB-liitäntä (17) SETUP MIC -tulo (35) HYBRID STANDBY -ilmaisin (51) PURE AUDIO -näppäin ja -ilmaisin (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (37) RT/PTY/TP-näppäin (Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (33) Fi-8

9 Turvaohjeet ja esittely Näyttö Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. Z2 (Zone 2) -ilmaisin (71) Z3 (Zone 3) -ilmaisin (71) 3D-ilmasin Ilmaisin syttyy 3D-tulosignaalin merkiksi. Kuulokeilmaisin (46), ja osoitinilmaisin (25) Kuuntelutilan ja signaalityypin ilmaisimet (37) Audyssey-ilmaisin (34, 59) Audyssey DSX -ilmaisin (41) Dynamic EQ -ilmaisin (59) Dynamic Vol -ilmaisin (59) M.Opt-ilmaisin (46, 49) Viritystavan ilmaisimet RDS-ilmaisin (ei koske Pohjois-Amerikan eikä Taiwanin malleja) (32) AUTO-ilmaisin (31) TUNED-ilmaisin (31) FM STEREO-ilmaisin (31) MUTING-ilmaisin (46) Tuloilmaisin (90) HDMI-ilmaisin (66) DIGITAL-ilmaisin ARC-ilmasiin (66) USB-ilmaisin (25, 26) NET-ilmaisin (27 30, 68) Tekstikenttä SLEEP-ilmaisin (45) Kanava/yksikköilmaisin ch-ilmaisin Hz-ilmaisin m/ft-ilmaisin db-ilmaisin ASb-ilmaisin (67) FI-9

10 Turvaohjeet ja esittely Takalevy (Pohjois-Amerikan, Euroopan, Australian ja Aasian mallit) (Taiwanin mallit) DIGITAL IN, COAXIAL/OPTICAL (koaksiaalinen ja optinen digitaalitulo) COMPONENT VIDEO IN/OUT (komponenttivideotulo ja -lähtö) USB-liitäntä ETHERNET-liitäntä FM ANTENNA, AM ANTENNA (FM- ja AM-antennitulot) HDMI IN/OUT (HDMI OUT MAIN ja HDMI OUT SUB) (HDMI-tulot ja -lähdöt) SPEAKERS (kaiutinlähdöt) CENTER (keski), FRONT (etu), SURROUND (surround), SURROUND BACK or FRONT HIGH (surround-taka tai etuylä), ZONE 2 (toinen huone) Virtajohto (Pohjois-Amerikan, Euroopan, Australian ja Aasian mallit) RI REMOTE CONTROL (RI-kauko-ohjausliitäntä) BD/DVD IN, CBL/SAT IN, STB/DVR IN, GAME IN, PC IN, TV/CD IN (liitännät komposiittivideosignaalia ja analogista audiosignaalia käyttäville ohjelmalähteille) MONITOR OUT V (videomonitorilähtö) SUBWOOFER PRE OUT (esivahvistinlähtö subwooferia varten) ZONE 2 / ZONE 3 LINE OUT (linjatasoinen lähtö ZONE 2 / ZONE 3 -huonetta varten) AC INLET (virtatulo) (Taiwanin mallit) Lue lisäohjeita kohdasta AV-viritinvahvistimen kytkeminen (sivut 12 19). Fi-10

11 Turvaohjeet ja esittely Kauko-ohjain AV-viritinvahvistimen kauko-ohjaus Paina aluksi RECEIVER-näppäintä, jotta kauko-ohjain asettuu AV-viritinvahvistimen ohjaustilaan. Voit kauko-ohjata myös Onkyo-Blu-ray Disc/ DVD-soitinta, CD-soitinta ja muita lisälaitteita. Lue lisätietoja kohdasta Kauko-ohjauskoodien syöttäminen (sivu 75). Lue lisäohjeita sulkeisiin merkityiltä sivuilta. RECEIVER -näppäin (20) REMOTE MODE/INPUT SELECTOR -näppäimet (23) / / / -näppäimet, ENTER-näppäin Q SETUP -näppäin (47) Kuuntelutilanäppäimet (37) DIMMER-näppäin (45) DISPLAY-näppäin (45) MUTING-näppäin (46) VOL / -näppäin (23) RETURN-näppäin HOME-näppäin (44) SLEEP-näppäin (45) Virittimen ohjaus Kun haluat ohjata AV-viritinvahvistimen viritintä, paina aluksi FM- tai AM-näppäintä (tai RECEIVER-näppäintä), jotta kauko-ohjain asettuu radion ohjaustilaan. 1 / -näppäimet (31) 2 D.TUN-näppäin (31) 3 DISPLAY-näppäin 4 CH +/ -näppäin (32) 5 Numeronäppäimet (31) FI-11

12 Kytkeminen AV-viritinvahvistimen kytkeminen Kaiuttimien kytkeminen Kaiutinasetelma Oheinen taulukko havainnollistaa toistettavien kanavien määrää suhteessa kaiuttimien määrään. Voimakkaan ja tarkan bassontoiston varmistamiseksi järjestelmään kannattaa hankkia aktiivinen subwoofer riippumatta muiden kaiuttimien määrästä. Säädä kaiutinasetukset huolellisesti, jotta surround-äänentoisto on mahdollisimman hyvä. Voit hienosäätää asetukset automaattisesti (sivu 34) tai manuaalisesti (sivu 54). Surroundkaiutin oikea Surroundkaiutin vasen Kaiuttimien määrä Etukaiuttimet Keskikaiutin Surround-kaiuttimet Surround-takakaiutin* 1 * 2 4 Surround-takakaiuttimet* 2 4 Etuyläkaiuttimet* 2 4 *1 Jos sinulla on vain yksi surround-takakaiutin, kytke se SURROUND BACK or FRONT HIGH L -lähtöön. *2 Surround-takakaiuttimia ja etuyläkaiuttimia ei voi käyttää yhtäaikaa. Kaiutinkaapeleiden kytkeminen Kytke kaiuttimet oikeisiin kaiutinlähtöihin kuvan mukaisesti. Jos käytössäsi on vain yksi surroundtakakaiutin, kytke se SURROUND BACK or FRONT HIGH L -merkinnällä varustettuun kaiutinlähtöön. Vihje Määritä Speaker Configuration -valikossa (sivu 54) tai Audyssey 2EQ -kalibroinnin (sivu 34) avulla, onko järjestelmässäsi surround-takakaiuttimet vai etuyläkaiuttimet. Ruuvikiristeiset kaiutinliittimet Kuori johtimien päät paljaiksi noin mm matkalta ja kierrä johdinsäikeet tiiviiksi nipuiksi oheisen kuvan mukaisesti mm Surround-taka/ Etuyläkaiutin oikea Fi-12 Surround-taka/ Etuyläkaiutin vasen Etukaiutin oikea Etukaiutin vasen Jousikiristeiset kaiutinliittimet Kuori johtimien päät paljaiksi noin mm matkalta ja kierrä johdinsäikeet tiiviiksi nipuiksi oheisen kuvan mukaisesti mm Banaaniliittimien käyttö (Pohjois-Amerikan mallit) Keskikaiutin Kierrä liittimen kiristysholkki kiinni ennen banaaniliittimen kytkemistä. Älä työnnä pelkkää johtimen päätä liittimen keskireikään.

13 Kaiutinkaapelitarrojen kiinnittäminen Kaiutinliittimet on merkitty väreillä, jotta oikean liittimen tunnistamien onnistuu helposti. Kaiutin Etuvasen, etuylävasen, Zone 2 vasen Etuoikea, etuyläoikea, Zone 2 oikea Keski Surround vasen Surround oikea Surround-takavasen Surround-takaoikea Väri Valkoinen Punainen Vihreä Sininen Harmaa Ruskea Kellanruskea Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kytkentöjen tekemistä. Lue kaiuttimien omat käyttöohjeet. Kiinnitä erityistä huomiota kaiutinliitäntöjen napaisuuteen. Kytke siis vahvistimen positiivinen (+) liitin kaiuttimen positiiviseen liittimeen ja negatiivinen ( ) negatiiviseen. Väärä napaisuus aiheuttaa vaihevirheen, jolloin ääni kuulostaa epäselvältä ja ponnettomalta. Vältä liian pitkiä tai ohuita kaiutinkaapeleita, sillä ne saattavat heikentää äänenlaatua. Älä aiheuta oikosulkua positiivisen ja negatiivisen johtimen välille, jotta AV-viritinvahvistin ei rikkoudu. Estä johtimen metallisäikeiden osuminen AV-viritinvahvistimen takalevyyn, jotta laite ei rikkoudu. Kytkeminen Yhteen kaiutinliittimeen saa kytkeä vain yhden kaiuttimen. Muuten AV-viritinvahvistin voi rikkoutua. Älä kytke samaa kaiutinta useampaan kaiutinlähtöön. Pakkauksessa on värilliset tunnistetarrat, jotka kannattaa kiinnittää kaiutinkaapeleiden positiivisiin (+) johtoihin edellä olevan taulukon mukaisesti. Kun olet kiinnittänyt väritarrat, sinun on helppo kytkeä kaapelit oikeisiin kaiutinliittimiin. Kaiuttimien kytkemisessä huomioitavaa Lue seuraavat ohjeet ennen kaiuttimien kytkemistä. (Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit): Kaiuttimien impedanssi voi olla 6 16 ohmia. Jos impedanssi on liian pieni ja käytät vahvistinta suurella teholla pitkän aikaa, vahvistimen suojapiiri saattaa aktivoitua. (Euroopan, Australian ja Aasian mallit): Kaiuttimen impedanssi voi olla 4 16 ohmia. Jos jonkin kaiuttimen impedanssi on vähintään 4 ohmia, mutta alle 6 ohmia, valitse minimiimpedanssiasetukseksi 4ohms (sivu 54). Jos impedanssi on liian pieni ja käytät vahvistinta suurella teholla pitkän aikaa, vahvistimen suojapiiri saattaa aktivoitua. FI-13

14 LINE INPUT LINE INPUT Dipolikaiuttimien käyttö Aktiivisen subwooferin käyttö Kytkeminen Etukaiuttimien bi-amping-kaksoisvahvistus LINE INPUT LINE INPUT Tärkeää: Kun teet bi-amping-kytkennän, poista kaiuttimien diskantti- ja bassoliittimiä yhdistävät kytkentäsillat. Bi-ampin edellyttää, että kauttimet ovat yhteensopivia. Selvitä asia kaiuttimien omista käyttöohjeista. a b Voit kytkeä surround-kanaviin ja surroundtakakanaviin dipolikaiuttimet. Ne suuntaavat äänensä kahteen suuntaan. Dipolikaiuttimissa on yleensä nuoli, joka osoittaa kaiuttimen suositellun asennon. Surround-kanavien dipolikaiuttimet (a) kannattaa sijoittaa niin, että nuoli osoittaa television/valkokankaan suuntaan. Surround-takakanavien dipolikaiuttimet (b) kannattaa puolestaan sijoittaa siten, että niiden nuolet osoittavat toisiaan kohti. Oheinen kuva havainnollistaa sijoittelua. b a Aktiivinen subwoofer 1/3 etäisyydellä sivuseinästä Etsi subwooferin paikka laittamalla soimaan runsaasti bassoääntä sisältävä elokuva tai musiikkikappale ja siirtele subwooferia huoneessa. Valitse paikka, jossa bassot toistuvat tukevina ja selkeinä. Laitteessa on kaksi SUBWooFEr PRE out -lähtöä, joten voit kytkeä järjestelmään helposti kaksi aktiivista subwooferia. Lähdöt syöttävät saman signaalin. Vihje Nurkassa Jos järjestelmässäsi on passiivinen subwoofer, kytke sen erillinen vahvistin tämän laitteen subwoofer-esivahvistinlähtöön (SUBWOOFER PRE OUT). Bi-amping-kytkentä parantaa basson- ja diskantintoistoa entisestään. Kun bi-ampingkytkentä on käytössä, AV-viritinvahvistin pystyy ohjaamaan pääkuunteluhuoneessa 5.1-kanavaista äänentoistoa. Kun olet saanut bi-ampingjohdotuksen valmiiksi, kytke AV-viritinvahvistimen virta päälle ja tee bi-amping-järjestelmän edellyttämät kaiutinasetukset, jotta vahvistin asettuu oikeaan toimintatilaan (s. 54). Etuoikea Diskanttielementti Bassoelementti Etuvasen Fi-14

15 Tietoa AV-laitteiden kytkemisestä AV-laitteiden kytkeminen HDMI-kaapeli TV, projektori tms. Blu-ray Disc/ DVD-soitin : Video ja audio AV-viritinvahvistin Pelikonsoli Muut kaapelit : Video : Audio TV, projektori tms. Blu-ray Disc/ DVD-soitin AV-viritinvahvistin Pelikonsoli Lue kaikkien AV-laitteiden omat käyttöohjeet ennen kytkentöjen tekemistä. Älä kytke virtajohtoa ennenkuin olet tehnyt ja tarkastanut kaikki muut kytkennät. Kytke liittimet huolellisesti varmistaaksesi hyvän Oikein! kontaktin. (Huono kontakti aiheuttaa hurinaa ja toimintahäiriöitä). Pidä audio- ja videokaapelit erillään virta- ja kaiutinkaapeleista estääksesi häiriöiden syntymisen. Väärin! AV-kaapelit ja liittimet HDMI HDMI-liitännän kautta voi kulkea sekä digitaalinen video- että audiosignaali. Komponenttivideo Komponenttivideokaapelissa kirkkaussignaali (Y) ja värierotussignaalit (PB, PB) kulkevat eri johdoissa, mikä tuottaa parhaan kuvanlaadun. (Komponenttivideoliitäntöjen tarkka merkintätapa riippuu television valmistajasta). Y PB PR Komposiittivideo Komposiittivideoliitäntä on hyvin yleinen televisioissa, videonauhureissa ja muissa videolaitteissa. Keltainen Optinen digitaaliaudio Optisen digitaaliliitännän kautta voit toistaa digitaalista audiota kuten PCM* 1, Dolby Digital ja DTS. Äänenlaatu on verratavissa koaksiaalisen digitaaliliitännän tarjoamaan äänenlaatuun. Koaksiaalinen digitaaliaudio Vihreä Sininen Punainen Koaksiaalisen digitaaliliitännän kautta voit toistaa digitaalista audiota kuten PCM* 1, Dolby Digital ja DTS. Äänenlaatu on verratavissa optisen digitaaliliitännän tarjoamaan äänenlaatuun. Oranssi Analoginen audio (RCA) Analogisen audioliitännän (RCA) kautta kulkee analoginen audiosignaali. Valkoinen *1 PCM-signaalin yhteensopivat näytetaajuudet ovat 32/44,1/48/88,2/96 khz. HDMI-liitäntä mahdollistaa jopa 176,4/192 khz näytetaajuuden. AV-viritinvahvistimessa ei ole SCART-liitäntää. AV-viritinvahvistimen optisissa liittimissä on suojaläpät, jotka avautuvat, kun kaapelin liitin työnnetään paikoilleen. Läppä sulkeutuu automaattisesti, kun irrotat kaapelin. Työnnä kaapelin liitinpää aina huolellisesti loppuun asti. Varoitus Punainen Kytkeminen Kytke ja irrota optisen kaapelin liitin suorassa kulmassa, jotta suojaläppä ei viotu. FI-15

16 Kytkeminen Kytkeminen HDMI-kaapelilla Satelliittiviritin, kaapelisovitin tms. Tietokone TV, projektori tms. Videokamera tms. Pelikonsoli Blu-ray Disc/DVD-soitin Jos televisiossa ei ole äänen paluukanavatoimintoa (Audio Return Channel, ACR), kytke televisiosta AV-viritinvahvistimeen HDMIkaapelin lisäksi myös optinen digitaalikaapeli. Kun haluat kuulla HDMI-kaapelilla kytketyn laitteen äänet AV-viritinvahvistimen kautta, valitse sen asetukset siten, että kuva näkyy televisiosta. (Valitse television ohjelmalähteeksi AV-viritinvahvistimeen kytketty HDMI-laite). Jos televisio on sammutettuna tai sen ohjelmalähteeksi on valittu jokin muu laite, ääni ei välttämättä kuulu AV-viritinvahvistimen kautta. Kytke laitteet sopiviin liittimiin. Oheinen taulukko osoittaa tehdasasetusten mukaisen asetelman. 4 (taulukossa): voit muuttaa asetelmaa (sivu 52). Liitin Laite IN1 Blu-ray Disc/DVD-soitin 4 IN2 Satelliitti/Kaapeliverkkosovitin tms. 4 IN3 Digisovitin/DVR-tallennin tms. 4 IN4 Pelikonsoli 4 IN5 Tietokone 4 IN6 Muu laite 4 IN7 Muu laite 4 Etulevyn tulo Videokamera tms. OUT MAIN Televisio OUT SUB Projektori tms. Lue lisäksi seuraavat ohjeet: Kytkemisvaihtoehtoja ja signaalin kulkureittejä (sivu 89). RIHD-yhteensopivan television, soittimen tai tallentimen käyttö (sivu 92). Tietoa HDMI-järjestelmästä (sivu 94). Fi-16 Vihje Kun haluat kuunnella HDMI IN -liitäntään kytketyn laitteen ääntä television kaiuttimista, valitse HDMI Through -asetus järjestelmään sopivaksi (sivu 66) ja laita AV-viritinvahvistin käyttötilasta valmiustilaan. Jos Blu-ray Disc/DVD -soittimen ääni ei kuulu, vaikka noudatat edellä mainittua ohjetta, aseta Blu-ray Disc/DVD-soitin syöttämään PCM-formaatin mukaista audiosignaalia. Äänen paluukanava (ARC, Audio Return Channel) Äänen paluukanavatoiminnon (ARC) ansiosta HDMI-yhteensopivasta televisiosta tuleva ääni voidaan syöttää AV-viritinvahvistimen HDMI OUT MAIN -lähdön kautta eteenpäin. Toiminnonkäyttö edellyttää seuraavaa: - Televisio on ARC-yhteensopiva. - Ohjelmalähteeksi on valittu TV/CD. - HDMI Control(RIHD) -asetuksena on On (sivu 65). - Audio Return Channel (ARC) -asetuksena on Auto (sivu 66). MHL (Mobile High-Definition Link) Etulevyn AUX-lisälaitetulo on MHL (Mobile High-Definition Link) -yhteensopiva, joten voit kytkeä siihen teräväpiirtovideota syöttävän ohjelmalähteen.

17 Laitteiden kytkeminen Kytke laitteet sopiviin liittimiin. Oheinen taulukko osoittaa tehdasasetusten mukaisen asetelman. Lue lisäksi kohta Kytkemisvihjeitä ja videosignaalin kulkureittejä (sivu 89). Kuvaruutuvalikot näkyvät vain televisiosta, joka on kytketty HDMI OUT MAIN -liitäntään. Jos televisio on kytketty johonkin muuhun videoliitäntään, käytä asetuksiin AV-viritinvahvistimen omaa näyttöä. 4 (taulukossa): voit muuttaa asetelmaa (sivu 53). No. Liitäntä Laite 1 USB, VIDEO* 1 ipod/iphone (videotoisto) 2 USB* 2 * 3 ipod/iphone, MP3-soitin, USB-flash-muisti 3 DIGITAL IN OPTICAL 1 (GAME) Pelikonsolit 4 OPTICAL 2 (TV/CD) TV, CD-soitin 4 COAXIAL 1 (BD/DVD) Blu-ray Disc/DVD-soitin 4 COAXIAL 1 (CBL/SAT) Satelliitti/kaapelisovitin, 4 RI Dock -telakka tms. 4 COMPONENT VIDEO IN (CBL/SAT) Satelliitti/kaapelisovitin, 4 RI Dock -telakka tms. OUT TV, projektori tms. 5 ETHERNET Reititin 6 MONITOR OUT TV, projektori tms. BD/DVD IN Blu-ray Disc/DVD-soitin CBL/SAT IN Satell./kaapelisovitin tms. STB/DVR IN Digisovitin/DVR-tallennin tms. GAME IN Pelikonsoli, ri Dock -telakka PC IN Tietokone TV/CD IN TV, CD-soitin, kasettinauhuri, MD, CD-R, levysoitin*, RI Dock -telakka Kytkeminen *1 Kun ohjelmalähteenä on USB, videosignaalin voi syöttää järjestelmään VIDEO-liitännän kautta. VIDEO-liitäntään tuleva videosignaali syötetään eteenpäin MONITOR OUT- ja HDMI-lähdön kautta. *2 Älä kytke AV-viritinvahvistimen USB-liitäntää tietokoneen USB-liitäntään. Tietokoneessa olevia musiikkitiedostoja ei voi toistaa tällä tavalla. *3 Vain etulevyn USB-liitäntä on ipod/iphone-yhteensopiva. *4 Kytke järjestelmään levysoitin, joka on varustettu levysoitinesivahvistimella (MM). Jos levysoittimessa ei ole sellaista, hanki erillinen levysoitinesivahvistin. Jos levysoittimessasi on MC-tyyppinen äänirasia, tarvitset järjestelmään erillisen MC-vahvistinyksikön tai MC-sovittimen ja levysoitinesivahvistimen. Lue tarkemmat ohjeet lisälaitteiden omista käyttöoppaista. Kytkemistapa 3 mahdollistaa Dolby Digital- ja DTS-äänentoiston. (Jos haluat kuunnella myös Zone 2/3 -huoneessa, käytä kytkemistapoja 3 ja 6). Kytkentätapa 6 mahdollistaa musiikin kuuntelun Zone 2/3 -huoneessa. Jos Blu-ray Disc/DVD-soittimessasi on sekä tavallinen stereolähtö että monikanavalähtö, käytä stereolähtöä kytkemistavassa 6. FI-17

18 Kytkeminen RI-yhteensopivien Onkyo-laitteiden kytkeminen 1 Kytke kaikki Onkyo-laitteet analogisilla audiokaapeleilla (edellä olevan taulukon kytkemistapa 6), (sivu 17). 2 Tee RI-toiminnon edellyttämä kytkentä (katso oheista kuvaa). 3 Jos järjestelmässä on RI-telakka tai kasettidekki, muuta sen ohjelmalähdetunnus sopivaksi (sivu 45). RI (Remote Interactive) -järjestelmä mahdollista seuraavat erikoistoiminnot: Kasettinauhuri tms. R L ANALOG AUDIO OUT Järjestelmän päällekytkeminen / Automaattinen virrankytkentä Kun käynnistät RI-yhteensopivan ohjelmalähteen toiston, AV-viritinvahvistin herää automaattisesti valmiustilasta ja asettuu ohjelmalähteen edellyttämään toimintatilaan. Suora ohjelmalähteenvaihto Kun käynnistät RI-yhteensopivan laitteen toiston, AV-viritinvahvistin ottaa sen ohjelmalähteekseen automaattisesti. Kauko-ohjaus Voit ohjata RI-yhteensopivia Onkyo-laitteita AV-viritinvahvistimen kauko-ohjaimella. Suuntaa kauko-ohjain tällöin AV-viritinvahvistimen kauko-ohjausanturiin eikä lisälaitteeseen. Kauko-ohjaus edellyttää, että olet syöttänyt laitteistoon sopivat ohjauskoodit (sivu 76). RI Dock -telakka R L ANALOG AUDIO OUT Tee RI-kytkennät RI-kaapeleilla. RI-kaapeli kuuluu Onkyo-soittimien vakiovarusteisiin. Joissakin laitteissa on kaksi RI-liitäntää. Voit kytkeä kumman tahansa AV-viritinvahvistimeen, ja toisen voit kytkeä johonkin muuhun RI-yhteensopivaan ohjelmalähteeseen. Kytke RI-liitäntään vain Onkyo-laite. Muiden laitteiden kytkeminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriön. Erillislaite ei välttämättä tue kaikkia RI-järjestelmän mahdollistamia toimintoja. Lue tarkat tiedot laitteen omasta käyttöohjeesta. Kun Zone 2/3 -toiminto on käytössä, automaattinen virrankytkentä ja suora ohjelmalähteenvaihto eivät ole toiminnassa. Fi-18

19 Kytkeminen Antennien kytkeminen Kytke pakkaukseen kuuluva FM-antenni ja AM-silmukka-antenni näiden ohjeiden mukaisesti. AV-viritinvahvistin ei vastaanota radiolähetyksiä ilman kunnon antennia, joten radion kuunteleminen edellyttää antennin kytkemistä. Virtajohdon kytkeminen 1 (Taiwanin mallit) Kytke pakkaukseen kuuluva virtajohto AC INLET -liittimeen. Pohjois-Amerikan ja Taiwanin mallit Euroopan, Australian ja Aasian mallit Paina Työnnä johdin liittimeen Vapauta Työnnä liitin kokonaan paikoilleen Työnnä liitin kokonaan paikoilleen Pistorasiaan AM-silmukka-antenin asentaminen AM-silmukka-antenni (vakiovaruste) Varoitus Älä vahingoita itseäsi käsitellessäsi nastoja. Nasta tms. FM-antenni (vakiovaruste) Kun AV-viritinvahvistin on käyttövalmis, avaa radio ja suuntaa antenni siten, että radiolähetysten vastaanotto onnistuu mahdollisimman hyvin. Sijoita AM-silmukka-antenni mahdollisimman kauas AV-viritinvahvistimesta, televisiosta, kaiutinkaapeleista ja virtajohdoista. 2 Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan. Kytke kaiuttimet ja kaikki AV-laitteet ennen virtajohdon kytkemistä. AV-viritinvahvistimen virran päällekytkeminen saattaa aiheuttaa hetkellisen jännitepiikin, joka häiritsee muita samassa virtapiirissä olevia laitteita. Jos näin käy, siirrä viritinvahvistin toiseen virtapiiriin. Käytä vain pakkaukseen kuuluvaa virtajohtoa. Pakkauksessa oleva virtajohto on tarkoitettu vain tähän laitteeseen, joten älä käytä sitä minkään muun laitteen virtajohtona. Älä irrota virtajohtoa viritinvahvistimesta, kun johdon toinen pää on kiinni pistoriasiassa. Voit saada vakavan sähköiskun, jos vahingossa kosketat virtajohdon liitinnapoja johdon ollessa kytkettynä pistorasiaan. Vihje Jos sisäkäyttöön tarkoitettu FM-vakioantenni ei riitä hyvään vastaanottoon, käytä talon FM-ulkoantennia. Jos sisäkäyttöön tarkoitettu AM-vakioantenni ei riitä hyvään vastaanottoon, käytä talon AM-ulkoantennia. FI-19

20 AV-viritinvahvistimen asettaminen käyttö- tai valmiustilaan ON/STANDBY RECEIVER RECEIVER Käyttötila (ON) 1 Paina etulevyn ON/STANDBY-näppäintä. tai Paina ensin kauko-ohjaimen RECEIVER-näppäintä ja sitten RECEIVER-näppäintä. AV-viritinvahvistin asettuu käyttötilaan ja näytön taustavalo syttyy. Valmiustila (STANDBY) 1 Paina etulevyn ON/STANDBY-näppäintä. tai Paina ensin kauko-ohjaimen RECEIVER-näppäintä ja sitten RECEIVER-näppäintä. AV-viritinvahvistin asettuu valmiustilaan. Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen käytön lopettamista, jotta liian suuri voimakkuus ei yllätä seuraavalla käyttökerralla. Vihje Näyttöön voi ilmestyä HYBRID STANDBY -ilmaisin riippuen asetuksista (sivu 51). Lue virran kytkeytymisestä lisää kohdasta Automaattinen kytkeytyminen valmiustilaan (sivu 67). Käynnistys ja perustoiminnot Varmista järjestelmän sujuva käyttö muutamalla helpolla toimenpiteellä (perusasetukset) Yksinkertaisten alkuvalmistelujen avulla muokkaat AV-viritinvahvistimen perusasetukset ennen varsinaisen käytön aloittamista. Perusasetukset sinun pitää tehdä vain kerran. Lue Perusasetukset (sivu 21). Näyttöön voi avautua Firmware Update Available -ikkuna Kun laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmisto, näyttöön ilmestyy Firmware Update Available -viesti (uusi firmware-laiteohjelmisto on ladattavissa). Toiminto edellyttää, että AV-viritinvahvistin on kytketty kotiverkkoon (sivu 95). Päivitä laiteohjelmisto näytön ohjeita seuraten. Valitse etulevyn tai kauko-ohjaimen / - ja ENTER-näppäimillä jokin seuraavista vaihtoehdoista. Update Now: Laiteohjelmiston päivittäminen aloitetaan saman tien. Lue Firmware-laiteohjelmiston päivittäminen (sivu 85). Remind me Later: Päivittämiskehotus ilmestyy uudestaan seuraavalla AV-viritinvahvistimen käyttökerralla. Never Remind me: Päivittämiskehotuksen ei ilmesty näyttöön automaattisesti. Vihje Voit sallia tai estää päivittämisviestin ilmestymisen. Lue Päivittämiskehotus (Update Notice) (sivu 68). Fi-20

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C A/V-viritinvahvistin Käyttöohje Sisällysluettelo Johdanto 3 Mukana tulevat tarvikkeet 3 Tärkeitä turvallisuustietoja 3 AVR:n sijoittaminen 3 Etupaneelin ohjaimet 4 Takapaneelin liitännät 5 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Viritinvahvistin. Malli SR6006. Käyttöohje (lyhennetty versio)

Viritinvahvistin. Malli SR6006. Käyttöohje (lyhennetty versio) Viritinvahvistin Malli SR6006 Käyttöohje (lyhennetty versio) 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet 3-196-450-32(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD870/HXD970/HXD1070 2007

Lisätiedot

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys...

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys... Sisältö SOUNDBAR MXSB-252 Laatikon sisältö... 2 Tärkeät turvaohjeet... 3 Osien tunnistus... 6 Pääyksikkö: Näkymä ylhäältä... 6 Näkymä takaa... 6 Älykäs kauko-ohjain... 6 Ennen käyttöä... 7 Älykkään kauko-ohjaimen

Lisätiedot

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas Blu-ray Disc -soitin Käyttöopas Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 3 PURKAMINEN 5 SIJOITUSPAIKKA 5 PUHDISTUS 5 KIITOS, ETTÄ VALITSIT HARMAN KARDON -TUOTTEEN 5 BDT 3:N / BDT 30:N OMINAISUUDET

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

suomi laitemalleille, jotka ovat myynnissä Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa ja Latinalaisessa Amerikassa Käyttöohje

suomi laitemalleille, jotka ovat myynnissä Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa ja Latinalaisessa Amerikassa Käyttöohje Digital Sound Projector TM - Digitaalinen ääniprojektori Kättöohje Julkaisija: Musta Pörssi Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. suomi laitemalleille, jotka ovat mnnissä Euroopassa, Aasiassa,

Lisätiedot

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 4 8 Satelliittikanavat

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI azur Sinun musiikkisi + meidän intomme Sisältö Tärkeitä turvallisuustietoja Tärkeitä turvallisuustietoja...2 Rajoitettu takuu...4 Takalevyliitännät...5

Lisätiedot

YHT-196. Käyttöohje. Kotiteatterivahvistin

YHT-196. Käyttöohje. Kotiteatterivahvistin YHT-196 Kotiteatterivahvistin Käyttöohje Julkaisija: Musta Pörssi Oy Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus-

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus

Lisätiedot

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Purkaminen 5 Sijoituspaikka 5 Puhdistus 5 Kiitos kun valitsit Harman Kardon -laitteen! 5 BDT 2/BDT 20:n ominaisuudet 6 Mukana tulevat

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Käyttöopas NWZ-X1050 / X1060. 2009 Sony Corporation 4-141-618-21 (1)

Käyttöopas NWZ-X1050 / X1060. 2009 Sony Corporation 4-141-618-21 (1) Käyttöopas NWZ-X1050 / X1060 2009 Sony Corporation 4-141-618-21 (1) Käyttöoppaan selaaminen Käyttöoppaassa olevien painikkeiden käyttäminen Voit siirtyä Sisällysluetteloon tai Hakemistoon napsauttamalla

Lisätiedot

JBL ON STAGE * 400P. SUORITUSKYKYINEN iphone JA ipod-kaiutintelakka. KÄYTTÖOHJE Suomi... 99. iphone on lisävaruste. Suomi

JBL ON STAGE * 400P. SUORITUSKYKYINEN iphone JA ipod-kaiutintelakka. KÄYTTÖOHJE Suomi... 99. iphone on lisävaruste. Suomi JBL ON STAGE * 400P SUORITUSKYKYINEN iphone JA ipod-kaiutintelakka iphone on lisävaruste. KÄYTTÖOHJE Suomi... 99 Suomi TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. Lue nämä käyttöohjeet,

Lisätiedot

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallent mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

HKTS 9/16. Kotiteatterikaiutinjärjestelmä. Käyttäjän ohjekirja Suomi

HKTS 9/16. Kotiteatterikaiutinjärjestelmä. Käyttäjän ohjekirja Suomi HKTS 9/16 Kotiteatterikaiutinjärjestelmä Käyttäjän ohjekirja Suomi HKTS 9/16 Kotiteatterikaiutinjärjestelmän omistajan käyttöopas Sisältö Johdanto...3 Kuvaus ja ominaisuudet...3 HKTS200SUB-järjestelmän

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) 3 Copyright (Copyright 2006 Bitwise Technologies Ltd) Tämän dokumentin sisällön kopiointi, jakelu, tallennus tai siirto osittain tai kokonaan missä tahansa muodossa ilman Bitwise Technologies Ltd:n ennakkoon

Lisätiedot

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING K Z OPNE1 N- NLOG URNBLE LEVYON OWNER' KÄYÖOHJE MNUL MODE D EMPLO MNUL DEL UURO BEDENUNGNLEUNG MNULE D RUZON GEBRUKNWJZNG BRUKNVNNG N N G G ENGLH UOM FRNÇ EPÑOL DEUCH LNO NEDERLND VENK 1 HOCK, DO NO REMOVE

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 3 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 4 Tutustuminen

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje Elisa Viihde TV palveluiden käyttöohje Päivitetty 29.3.2009 1 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö... 4 2 Laitteiden asentaminen... 4 2.1 Pikaohje laitteiden asennukseen... 4 2.2 Digiboksin asentaminen... 5 2.2.1

Lisätiedot