KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 sivu KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysosasto Hallinto ja projektit 405 Työllisyyden hoito 410 Sosiaalipalvelut 440 Terveydenhuolto 450 Hoiva ja hoitotyönpalvelut 460 Vammaispalvelut SIVISTYSLAUTAKUNTA 29 Sivistysosasto 500 Hallinto ja projektit 505 Varhaiskasvatus 510 Perusopetus 520 Lukio 535 Kansalaisopisto 540 Musiikkiopisto 550 Vapaa-aika 595 Ruokapalvelu TEKNINEN LAUTAKUNTA 42 Tekninen osasto 700 Hallintopalvelut 710 Maankäyttö 730 Kiinteistöt 750 Kunnallistekniikka 770 Vesihuoltolaitos 780 Pelastustoimi 790 Yritystilat

2 2 HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE TOIMINTA-AJATUS Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 100 Vaalit Vaalit tulosalueen tehtävänä on vastata valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä Kemijärven kaupungissa. 150 Tilintarkastus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 200 Yleishallinto Yleishallinnon tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, konsernia ohjaavien sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuudesta, osastojen ja toimielinten tukemisesta johtamisessa, kehittämisessä, valmistelussa ja täytäntöönpanossa, kaupungin talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja yleishallinnon toiminnasta sekä kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta, päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. Yleishallintoon sisältyvät yleisjohdon, yhteisöpalvelujen, hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelujen ja muun yleishallinnon kustannukset.

3 3 230 Elinkeinojen edistäminen Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitsemme riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten liiketoiminnan kehittymistä. Alueelle tarvitaan uusia yrittäjiä jo toimivien yritysten jatkajiksi. Uusia yrittäjiä tarvitaan myös tuomaan uutta pääomaa sekä uudenlaista ja erilaista osaamista alueelle. Etabloutumisen tukeminen eri tavoin on elinkeinojen edistämisen osalta tärkeä tehtävä. Alueella meneillään olevat isot investointihankkeet mahdollistavat osaltaan alueen teollisen- ja palveluliiketoiminnan monipuolistumisen ja kasvamisen. Elinkeinojen edistämiseen sisältyy maaseutuhallinnon, elinkeinopalveluiden, hankkeiden omarahoituksen, tapahtuma-avustusten sekä Kemijärven Kehitys Oy:n ostopalvelusopimuksen kustannukset. Kemijärven Kehitys Oy:n strategiassa esiin tuodut kehittämissuunnitelmat otetaan huomioon vuoden 2015 aikana. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Hallinto-osasto 100 VAALIT (TUA) Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen toimittaminen Päätetty yleiset ennakkoäänestyspaikat, määrätty ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt ja äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat, asetettu vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta sekä toimitettu vaali lakien ja 150 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 200 YLEISHALLINTO (TUA) 2000 Yleisjohto (TY) Toimivat ja laadukkaat palvelut asetusten mukaan. Arviointikertomuksessa esiin tulleiden huomautusten määrä Kaupunkistrategian toteuttaminen v lopulla hyväksytyn kaupunkistrategian 2020 toimenpideohjelman ja mittareiden laatiminen ja toimenpiteiden Strategian painopistealueiden toteuttaminen ja arviointi Organisaatio- ja palvelurakenneuudistus Organisaatio- ja palelurakenneuudistuksen johtaminen ja muutosviestintä 2010 Yhteisöpalvelut (TY) Kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toiminnassa näkyväksi kaupungin Päätökset valitusta organisaatiovaihtoehdosta Maksuosuudet suhteessa kaupungin saamiin

4 4 Toimivat ja laadukkaat palvelut 2020 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut (TY) Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö edunvalvonta ja palveluiden tuottaminen taloudellisesti Henkilöstömenojen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen strategiakaudelle valmisteltavalla henkilöstöohjelmalla Osaamiskartoitus sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen Henkilöstöraportoinnin kehittäminen johtamisen välineeksi Työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen palveluihin, neuvottelut maksuosuuksien tasosta Henkilöstökustannukset, sairauspoissaolot pv/hlö Osaamiskartoitus toteutettu Koulutusrahaan oikeuttavat koulutuspäivät (kpv) ja saatu koulutuskorvaus ( ) Uusi raportointijärjestelmä käytössä Ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu Tasapainoinen kuntatalous Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja kustannusvastaavasti Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon prosessien uudistaminen 2030 Muu yleishallinto (TY) Viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen organisaatio- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttaminen suunnitelman työstäminen v aikana osana organisaatiouudistusta Ystävyyskaupunkitoiminta nykyisten ystävyyskuntien kanssa Avustustoiminta kylille päätökset uudesta organisaatiosta v syksyllä, palvelurakenteen toimintojen uudistaminen prosessit toiminnassa v alussa Ystävyyskuntavierailujen määrä Avustuskäytännön kehittäminen Hyvinvointi- ja turvallisuusneuvottelu-kunnan toiminta 2040 Joukkoliikenne (TY) Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen tukeminen ja tarjouskilpailun toteuttaminen 2050 Tietohallinto /TY) Tietohallinnon toiminnan tehostaminen, prosessien päivittäminen vastaamaan Saavutettavuus tulevaa organisaatiota ja koulutukset Hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitteluyhtei styön vahvistaminen Matkustajat/ vuoro Matkat/ kk Tuet/vuoro Uusi tietohallinnon toimintamalli ja koulutussuunnitelma valmiina ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN (TUA) 2300 Elinkeinopalvelut /TY Aktiivinen elinkeinoelämä Asiakastyytyväisyyden lähtötilan mittaaminen jatkokehittämistä ja seurantaa varten Yrityspalveluiden kehittäminen, sopimukset naapurikuntien kanssa Toimintasuunnitelma ja sen toteuttaminen yhdessä Asiakastyytyväisyystutkimus ja lähtötila-analyysi tulevaa varten Sopimus aikaan alkuvuonna ( mennessä) Toteutuneet toimenpiteet

5 5 yhteistyökumppaneiden kanssa (omistajanvaihdokset erityisesti) Aktivoituminen kentälle Asiakaskäyntien ja yhteydenottojen määrä 2320 Kehittämishankkeet /TY Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille (ideat toimijoilta) Yrityslähtöisten hankkeiden toteuttaminen Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli Selvitetään Kemijärven Kehitys Oy:n strategian toteutumisen edellytykset Maaseutupalvelut / TY Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus Sitoutuneet yritykset Hankkeiden määrä. Tulokset ja tehdyt toimenpiteet Strategian toteutuminen ja tehdyt toimenpiteet Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Yleishallinto TPE 2014 TA 2015 henkilöstöpalvelut sairauspoissaolot sairauspoissaolot 17,1 pv/hlö pv/hlö talouspalvelut tietohallinnon toiminnan tehokkuus tietohallinnon kustannukset koulutusrahaan oikeuttavat koulutuspäivät (kpv) ja saatu koulutuskorvaus ( ) prosessien uudistaminen, henkilöstömäärän vähennys yhdellä Sovellusmäärän järkeistäminen, prosessien joustavuus 1.8% koko kaupungin budjetista

6 6

7 7 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö) puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan Lappi Timberin tuotannon käynnistyminen ja muiden elinkeinollisten yrityshankkeiden toteutuminen. Kemijärvi toimii Itä-Lapin logistisena ja palvelullisena keskuksena entistä vahvemmin. Soklin kaivokseen liittyvät päätökset vaikuttavat myönteisesti Kemijärven elinkeinorakenteen ja yritystoimintojen kehittämiseen. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginvaltuuston linjaama organisaatio- ja palvelurakenneuudistus, mikä näkyy kaikkien toimintojen läpikäyntinä ja prosessien uudistamisena. Tavoitteena on saada aikaa kustannussäästöjä ja lisätä tuottavuutta. Henkilöstömäärän vähennys ja talouden tasapainottamistoimet etenevät valtuustosopimuksessa linjattujen tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstöhallinnon työtehtäviin vaikuttavat meneillään oleva rakennemuutos ja vuoden aikana voimaan astuvat lainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimusten muutokset. Kaupunkistrategiaan määriteltyjen, henkilöstöä koskevien tavoitteiden arkeen saattamiseksi valmistelussa on henkilöstöohjelma, jolla pyritään ennakoivasti ja tarvelähtöisesti varmistamaan niiden toteutuminen ja seuranta strategiakaudella. Vuonna 2014 toteutuneiden lakimuutosten myötä käynnistettyä henkilöstö- ja koulutussuunnittelua jatketaan tavoitteena saada se palvelemaan niin tämänhetkisiä kuin rakennemuutoksenkin myötä ajankohtaistuvia osaamisen kehittämisen tarpeita. Yhdenvertaisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen voimaan astuminen asettaa vaatimuksen kaupungin tasa-arvo-ohjelman päivittämiselle. Toisiaan sekä palvelurakenneuudistusta tukevaa henkilöstöohjelmaa, lakisääteistä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa sekä tasa-arvo-ohjelmaa valmistellaan yhteistoiminnassa talousarviovuonna samalla, kun palvelurakenneuudistusta koskevaa lakisääteistä yhteistoimintamenettelyä jatketaan. Keskeistä on toimintaympäristön muutokset huomioiden toteuttaa valmistelu avoimesti ja saattaa toimenpiteet käytäntöön vastuullisesti, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtien. Tietohallinnossa toteutetaan opetuspuolen tietoteknisen ympäristön uudelleen organisointi liittyen ammatillisen koulutuksen siirtymiseen. Kulunvalvonnan ja työaikaseurannan laajentaminen kaupungin kiinteistöissä jatkuu ja käytössä olevien ohjelmistojen, puhelinliittymien ja tietoteknisen ympäristön järkeistäminen etenee vastaamaan nykyistä tarvetta. Samalla pyritään alentamaan tietohallinnon sekä koko kaupungin kokonaiskulua. Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Ohjelmakauden vaihtuminen tuo maaseutuyrittämiseen merkittäviä muutoksia. Maaseutuyritysten erikoistuminen ja yrityskoon kasvu jatkuu.

8 8 5. TOIMINNAN PAINOPISTELAUEET V Hallinto-osaston painopistealueena on Kemijärven kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen ja kaupunkiorganisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tähän liittyen hallinto-osasto vastaa elinkeino- ja maaseutupalveluista sekä koordinoi ja ohjaa kaupungin toimintojen ja henkilöstön tehtävien läpikäyntiä yhdessä muiden osastojen kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseja määritellään ja esitykset toiminnan rakenteiksi valmistellaan osana palvelurakenneuudistusta. Tukipalvelut organisoidaan toimimaan paremmin johtamisen tukena tavoitteena toiminnan tuloksellisuuden parantaminen. Tietohallinnon painopistealueet ovat tavoiteorganisaation mukaisen tietohallinnon uudelleen organisointi, sisäisten tukipalveluiden järjestäminen ennakoimaan tulevaa eläköitymistä, tietohallinnon prosessien tarkentaminen, tietoteknisen osaamisen parantaminen ja investointien järkevä suunnittelu koko organisaatiossa, sisäisen valvonnan tehostaminen sekä tietohallinnon kulujen järkeistäminen. Painopistealueena kehittämisessä on työllisyys- ja elinkeinostrategia mukaiset päätoimialat. Painopistealueina ovat matkailu, kauppa- ja palvelut sekä mekaaninen puunjalostus. Erityistä huomiota kiinnitetään myös Kemijärven kaupunkikeskustan kehittämiseen, Kylien elinvoimaisuuden kehittämiseen, luonnontuotteiden hyödyntämiseen sekä tuotannollisten toimialojen kehittämiseen.

9 9 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 100 Vaalit 1000 Vaalit KS 2014 KS 2015/ Muutos Muutos TA+LTA 2014 TA 2015 % MENOT ,4 TULOT NETTOMENO ,8 150 Tilintarkastus 1500 Tilintarkastus MENOT ,9 NETTOMENO ,9 200 Yleishallinto 2000 Yleisjohto MENOT ,8 NETTOMENO , Yhteisöpalvelut MENOT ,3 NETTOMENO , Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut MENOT ,2 TULOT ,2 NETTOMENO , Muu yleishallinto MENOT ,9 TULOT NETTOMENO , Joukkoliikenne MENOT ,7 TULOT ,5 NETTOMENO Tietohallinta- ja viestintäpalvelut MENOT ,4 TULOT ,5

10 10 NETTOMENO ,9 230 Elinkeinojen edistäminen KS 2014 KS 2015 Muutos Muutos 2300 Elinkeinopalvelut TA+LTA TA 2015 MENOT TULOT ,3 NETTOMENO , Kehittämishankkeet MENOT ,2 TULOT ,6 NETTOMENO , Maaseutupalvelut MENOT ,8 TULOT NETTOMENO ,1 Osasto Yhteensä MENOT ,3 TULOT ,4 NETTOMENO ,2

11 11 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA TP 2013 TPE 2014 TA 2015 KS 2015 alakohdit. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

12 12 Avustukset: talousarvio v 2015 Avustukset Oppisopimusavustukset Metsätaloussuunnitelmat Kemijärven matkailuyhdistyksen markkinointiavustus Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen markkinointiavustus Yrittäjäpalkinnot Kemijärven Moottorikerho ry / Giant Kemijärven Moottorikerho ry / SnowCross/lumetus Kemijärven Moottorikerho ry / museo Kemijärven Moottorikerho ry / Papatuspäivät Kemijärven Urheilijat ry / Yukigassen RuskaSwing Kemijärven Kuvanveistoviikot ry Taivaantulet kevyen musiikin tapahtuma Lentopallotapahtuma, Team Lakkapää Kemppateatterin tapahtuma-avustus Naavan avustus (infonpalkkaus) Kemijäven Kehitys Oy:n tapahtumantuotanto (sis.osto) Joulun avaus, uuden vuoden juhla Haukiviikko Yöttömän Yön Soutu tapahtuma Kemijärvi viikko/kemijärvi päivät Metsäpäivät YHTEENSÄ

13 13 PROJEKTIT 2015 Oma osuus/v Nimi Hankeaika Hallinnoija Rahoittaja 2015 Päätös Itä-lapin kiviainesprojekti Itä-Lapin Kuntayhtymä Lapin liitto VARAUS 2015 KÄYNNISTETTÄVIIN HANKKEISIIN, Kuntayhtymä Itä-Lapin kuntayhtymä ELY Pohjoisimman Lapin Leader ry maaseudun kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus Pohjoisimman Lapin Leader Ry EU, valtio, kunnat KH Hyvinvointialan naisyrittäjyys lappiin Lapin Yliopisto ELY Invest In Lapland II Rovaniemen Kehitys Oy lapin liitto / Ely EcoCool Elinkeino lapin liitto Salla-Kantalahti ratatyöryhmän tukeminen KJ / Itä-Lapin kuntayhtymä EMPI KH Itä-lapin Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen (SLK2) Elinkeino-osasto ELY KH Teollisuuden toimintaedellytysten selvityshanke/pohjois-suomi Toteuttaja Metsäkeskus ELY Sopimus Lapin yliopiston, Metsähallituksen, Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan tutkimusyhteistyöstä Lapin yliospisto 3000 Varaus uusille hankkeille Yhteensä

14 14 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat, riittävät ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 400 Hallinto ja projektit Hallinto- ja talousyksikkö ja sosiaali- ja terveysosaston projektit. Tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstöhallinnon ym. tukipalveluja sekä hallinnoi projekteja sosiaali- ja terveysosastolla. 405 Työllisyyden hoito Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on rakentaa alueelle moni alainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä, koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia sekä opintoihin liittyviä työssä oppimispaikkoja. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moni ammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuunhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 410 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, lastenvalvonnan tehtävät ja vammaispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta. Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan ja lisätä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. 440 Terveydenhuolto Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä.

15 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalveluissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyville asiakkaille parempaa ja inhimillistä palvelua sekä hoitoa. Tavoitteena on rakentaa asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä oikea-aikainen arkipärjäämisen hoito ja huolenpito. Kotona-asumista tuetaan mahdollisimman pitkään eri tukitoimenpitein ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustamalla sekä kotikuntoutuksella. Kunta järjestää myös kevyempiä asumispalvelu-vaihtoehtoja. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN HALLINTO JA PROJEKTIT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Kustannustietoisuuden ja talous-vastuun lisääminen Osallistuminen palvelurakenne- ja tavoiteorganisaatiotyöhön Neuvonta ja ohjaus talousasioissa Raporttien säännöllinen seuranta Osaamiskartoitukset ja henkilöstösuunnitelmat Toimintakatteen riittävyys Uusi organisointimalli käytössä TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen palvelutarvearvio. Työttömien terveystarkastukset ja palvelutarvearvio. Toteutuneet, lukumäärä Kuntouttavan työtoiminnan laadun kasvattaminen. Ostopalvelusopimuksen uudistaminen ja toiminnan kehittäminen Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiön kanssa. Työtilojen uudistaminen. Asiakastyytyväisyys. Uudet toimitilat käytössä.

16 16 VAT-arviointi (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat VAT-järjestelmässä. Toteutuneet, lukumäärä Palkkatukityön laadun kehittäminen. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön laadun parantaminen. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden etenemisen seuraaminen. Palkkatukityössä olevien asiakkaiden jatkopolun parantaminen Yritysyhteistyön lisääminen. Ohjeistus kesätyöntekijöille ja kaupungin osastoille. Asiakastyytyväisyyskysely. Eteenpäin siirtyneet asiakkaat (esim. koulutukseen, työhön).toteutuneet, lukumäärä. Arviointi- ja jatkokeskustelut. Toteutuneet, lukumäärä Yritysvierailut. Ohjeistus laadittu.. Asiakastyytyväisyys-kyselyn tulokset. SOSIAALIPALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 4100 Sosiaalipalvelut Sosiaalikuntoutuksen toimeenpanon suunnittelu Suunnittelun eteneminen Uusien asiakkaiden kokonaistilanteen kartoittaminen Tehdyt kartoitukset lkm 4110 Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointineuvolan suunnittelu ja toimeenpano Ennaltaehkäisevän työn ja palveluiden kehittäminen Hyvinvointineuvola on aloittanut toimintansa Käyttöönotetut palvelut Avohuollon palveluiden monipuolistaminen Tuki- ja sijaisperheiden käytön lisääminen 4120 Toimeentuloturva Palvelun tuottaminen lakisääteisessä määräajassa Palveluohjauksen tehostaminen Käyttöönotetut palvelut Asiakasmäärät tuki- ja sijaisperheissä Sosiaalihuollon lainsäädäntö ja tilastot Tehdyt palveluohjaukset

17 Yksityistalouden neuvontapalvelut Dokumentoinnin päivittäminen Jonotusaikojen lyhentäminen Asiakkaan omatoimisuuden lisääminen Asianmukaiset ja ajantasaiset asiakastiedot Keskimääräinen jonotusaika Hakemusten käsittelyaika TERVEYDENHUOLTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Turvataan potilaan hoitoon pääsy Huolehditaan siitä, että oikeita palveluja lain edellyttämässä ajassa on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Hoitoon pääsytietojen seuranta omana toimintana ja THL:n toimesta Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen painopistealueena erityisesti: - liikunta-aktiivisuuden edistäminen - yksinäisyyden ehkäiseminen - järjestöyhteistyön hyödyntäminen Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle 4400 Perusterveydenhuolto Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtyminen Lapin keskussairaalaan alkaen Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa Uudet ryhmäkoti- ja pienkotiasumispaikat valmistuvat vuoden 2015 aikana Vuodeosasto 2 säilyy pitkäaikaisvuodeosastona ja sairaansijoja vähennetään luonnollisen poistuman kautta Vuodeosasto 1 muuttuu arviointi- ja kuntoutusosastoksi Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla Terveyden/hyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Erityislupa 24 h päivystyksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysministeriöstä siihen saakka, kun yöpäivystys siirtyy Rovaniemelle Resurssien suuntaamista kotikuntoutukseen Ergonomiakorttikoulutuksen jatkaminen Sairaansijat vähenevät vuoden 2015 aikana seuraavasti: Osasto 1 27 ss alkaen ss Osasto 2 20 ss Akuutti osasto 27 ss Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä Palvelun laadun mittaaminen Yöpäivystys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet

18 18 Kantapalveluiden käyttöönotto Tekninen valmius Pegasos ohjelmiston osalta valmistuu Käyttöönotto 4425 Suun terveydenhuolto Ikääntyvien ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon tehostaminen 4430 Työterveyshuolto Toiminnan tehostaminen ja sairasvastaanoton vakiinnuttaminen 4440 Erikoissairaanhoito oma toiminta Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Leikkaussalien hyödyntämiseen etsitään uusia malleja Erikoislääkärien poliklinikkatoiminnan jatkaminen 4450 Erikoissairaanhoito ostopalvelut Oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen työnjaon hyödyntäminen maksimaalisesti 4450 Mielenterveystyö Tehostetaan laitos- ja ryhmäkotihoidossa sekä kotipalvelun piirissä olevien neuvontaa ja ohjausta ns. Lahden mallin mukaisesti Lääkäriresurssien varmistaminen ja työnjaon kehittäminen Henkilöstön uudelleensijoitukset Resurssien ohjaaminen avohoidon ja ikäihmisten palveluihin Selvitetään yritysten kiinnostusta vuokrata toimitiloja Poliklinikkatoiminnan järjestäminen ystävälääkäreiden toimesta Ostopalvelujen käyttö vasta sen jälkeen, kun kaikki omat resurssit on hyödynnetty kokonaisuudessaan. Ostopalveluissa olevien kotiuttamisen edistäminen, jotta potilaat eivät jää turhaan ostopalvelujen piiriin välttämätöntä tarvetta pidempään Toiminta on systemaattista Jono- ja käyntitilastot Henkilöstömitoitukset Toimivat poliklinikat Lähetekäytännön seuranta Ostopalvelumenojen kehi-tys Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden päivystysyhteistyön ja arvioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välillä Avokuntoutukseen panostaminen; päivätoiminta, kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus SST menetelmän käyttöönotto (yhden käyntikerran työskentely-menetelmä) Erikoistuva psykiatri työskentelee välisen ajan lähes täysiaikaisesti Kemijärvellä. Työnantajana toimii Lapin keskussairaala. Kotona selviytyvien asiakasmäärät Menetelmä on otettu käyttöön

19 19 HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Kotihoidon ja kotipalvelun yhteistyön kehittäminen ja palveluohjauksen aloittaminen Kotihoidon osaamisen vahvistaminen Kotihoidon aluejaon/tiimien perustaminen siten, että kotisairaanhoitajat ovat tiimien vetäjiä sairaanhoidollisen tiedon jakaminen mm. tiimin jäsenille Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta ja ajan tasalla pito tiiminvetäjän (sairaanhoitajan) johdolla Palveluohjaus aloitetaan Uusien sovellusten käyttöönotto; RAI-toimintakyvyn arviointimittari Mobiili-kotihoitojärjestelmä Tiimityön toteutuminen siten, että tiimit toimivat alueellisesti Palveluiden asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun parantaminen asiakaskyselyt jatkuvan palautteen avulla Palveluohjaaja on nimetty ja työaikaa on varattu (2 pv/viikko) Palvelutarpeen aktiivinen seuranta Asiakaskohtaisen hoidon laatu paranee Asiakkaan oikea-aikainen hoidonporrastus Laitospaikkojen vähentäminen ja uusien vaihtoehtoisten asumispalvelujen kehittäminen Pienkoti-Taika avataan helmikuun puolessa välissä Koivula-kodin laajennus valmistuu syyskuun alusta 2015 Kotiuttamistiimi aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta Omaishoidettavien jaksohoitopaikat avataan Tunturilan yhteyteen vuosien vaihteessa Laitoshoitopaikat vähenevät suositusten mukaisiksi (2-3 %/75-vuotiaat) vuoteen 2017 mennessä Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstön kustannustietoisuuden vahvistaminen Henkilöstön työhyvinvointi Hoitohenkilökunnan systemaattinen työnkierto aloitetaan eri yksiköiden välillä Käyttösuunnitelman aktiivinen seuranta työpaikkakokouksissa Työn organisointi ja vastuuttaminen yksiköissä Palkkaus työnvaativuuden mukaan Osaamiskartoitukset Toimintakatteessa pysyminen Työhyvinvointikyselyt Työtyytyväisyyden lisääntyminen Sairauspoissaolojen seuranta TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 460 Vammaispalvelut Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla. Uusi kehitysvammaisten 12-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti valmis käyttöönotettavaksi

20 20 Kotona asumisen tukeminen. Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla. Henkilöstön koulutusohjelma. Henkilöstösuunnitelma on mitoituksen mukainen.

21 Vaikeavammaisten palvelut Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen. Valitaan uusi asukkaiden hälytys- ja valvontajärjestelmä. Järjestelmä on käytössä Ylläpitävät vammaispalvelut Nuorten kehitysvammaisten arjesta selviytymisen tehostaminen. Käynnistetään nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta, toimintaa on yhtenä päivänä viikossa. Asiakkaiden määrä nuorten päivätoiminnassa Vammaispalvelujen hallinto Erityishuollon palvelujen toteutuminen lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Yhteistyön lisääminen eri sidosryhmien välillä erityishuollossa ja vammaispalveluissa. Laaditaan erityishuoltopäätökset säännöllisen erityishuollon palvelun piirissä oleville asiakkaille. Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä ja vammaisneuvosto kokoontuvat säännöllisesti. Erityishuoltopäätösten määrä ja %-osuus säännöllisistä asiakkuuksista. Työryhmien kokousten määrä Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet säädösten mukaiset. Asiakaspäätökset palveluista ja tukitoimista säädösten edellyttämissä aikarajoissa. Päätökset 100 % aikarajojen puitteissa. Vammaispalveluasiakkaiden ja päätösten lukumäärä. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallinto ja projektit: TP 2013 TPE 2014 TA 2015 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöstökustannukset euroa/asukas 30,64 31,51 30,64 Työllisyydenhoito: Toimintakate/asukas Työmarkkinatuen saajat (sakkolista) k.a. 99, , , Sosiaalityö: Sosiaalityön kustannukset euroa/asukas 300,46 316,34 260,51 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset (sis ed.) 55,53 69,22 - Toimeentulotukimenot/asukas 58,35 60,67 55,80

22 22 Terveydenhuolto: Perusterveydenhuollon kustannukset /asukas 1 026, , ,64 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut /asukas 1 120, , ,40 Mielenterveystyö /asukas 186,00 207,37 192,88 Hoiva- ja hoitotyön palvelut: Hoiva- ja hoitotyön kustannukset /asukas - 986,18 895,54 Vammaispalvelut: Vaikeavammaisten palvelut, oma toiminta /suorite Vaikeavammaisten palvelut, ostopalvelu /suorite Ylläpitävät vammaispalvelut /suorite Vaikeavammaisten päiväpalvelujen päivät Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät Vaikeavammaisten laitoshoidon päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen päiväpalvelujen päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen palveluasumisen päivät Asunnon muutostöiden lkm Henkilökohtainen apu, avustettavien lukumäärä Kuljetuspalvelun asiakasmäärä Vammaispalv lain muk palveluasumisen asiakasmäärä Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset/asukas Vammaispalvelut /asukas

23 23 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 400 Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveysosastolla eläköityy noin 50 henkilöä vuosina Näistä hoitohenkilökuntaa 2/3 osaa. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointi tulee olemaan suuri haaste. Hallinnon henkilökuntapoistuma on 75 % vuoden 2017 loppuun mennessä. Vakinaisiin toimiin on ollut vielä hyvin hakijoita, mutta sijaisista on pulaa. Sosiaali- ja terveyden huollon palveluista kevään 2014 aikana valmistuneen Nordic Healtcare Groupin laatiman selvitystyön ja valtuustoryhmien välisen sopimuksen perusteella on käynnistetty rakennemuutokset toteutettavaksi talousarvio 2015 vuonna sekä taloussuunnitelmavuosina. Valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen. 410 Sosiaalityö Sosiaalipalveluiden toteuttamisessa paikalliset olot ovat henkilöstön ja taloudellisten voimavarojen lisäksi tärkeä toiminnan toteuttamista määrittävä tekijä. Paikkakunnalla on paljon pitkäaikaistyöttömiä. Pitkittynyt työttömyys johtaa usein siihen, että ongelmia kasautuu samoille ihmisille. Ihmisten elämäntilanteet vaativat sosiaalityöltä yksilöllisiä ratkaisuja jolloin paikallisten olojen tuntemus ja yhteistyötaidot korostuvat. Uusittu sosiaalihuoltolaki tulee voimaan Toiminta tulee sopeuttaa lain vaatimusten mukaiseksi. Sosiaalihuollon lainsäädännön ja asetusten toteutumista valvotaan entistä tehokkaammin ja säännöllisesti. Lakien mukaisia määräaikoja koskeva tiedonkeruu tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, tämä aiheuttaa lisäpaineita prosessien muodollisten vaatimusten toteutumiselle. 405 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidon tulosalue on keskitetty sote-osaston alaisuuteen ja työllisyyskoordinaattori on nimetty alkaen. Toimintaympäristö ja vastuualueet ovat selkiytyneet siten, että työllisyydenhoidon alaisuuteen kuuluvat kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, sosiaalinen työllistäminen, Kemijärvi-lisä, velvoitetyöllistettävät sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön järjestäminen. Uudistettu työllisyydenhoidon palvelujärjestelmä alkaa perusterveydenhuollon, sosiaali- ja terveysosaston ja yhteispalveluverkoston tuottamista lakisääteisistä terveystarkastus- ja kuntoutuspalveluista. Jatkumon varmistamiseksi tuotetaan yksilöityjä vaihtoehtoisia työhön kuntoutumisen menetelmiä, koulutusmahdollisuuksia, palkkatukityötä, työelämätaitojen vahvistamista ja tukea työnhakuun. Uutta toimintamallia tuotetaan kaupungin normaalissa toimintaympäristössä. Uuteen palvelumalliin liittyy läheisesti paikallisesti tehtävä työ- ja toimintakyvyn arviointi (VAT), joka toimii kuntoutusvalmennuksena kohti koulutusta, työelämää tai muuta pidempikestoista ratkaisua, esim. eläkeselvittelyä. Tätä toimintaa konsultoi kuntoutuslääkäri. VAT-järjestelmän pääkäyttäjä on Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö. Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a pykälä muuttui voimaan tulleella lakimuutoksella siten, että työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa päivää työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatukea 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. Kuntarahan osuus tulee jyrkästi nousemaan vuonna Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelulaki on tullut voimaan Sen mukaan TE-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan ja lakisääteistetään. Monialainen yhteispalvelu perustuu toimintamallissa mukana olevien tahojen verkostoyhteistyöhön. Vuosi 2015 on siirtymäaikaa yhteistoimintaverkostojen muodostamiselle ja verkoston yhteisten toimipisteiden resursoinnille, joten täysimääräisesti verkostojen tulisi toimia alkaen.

24 Terveydenhuolto Potilaan mahdollisuus valita perusterveydenhuollon yksikkö vuodeksi kerrallaan aiheuttaa jonkin verran potilaiden siirtymisiä terveyskeskusten välillä. Kemijärvellä on myyty runsaasti ns. kakkosasuntoja, mikä voi lisätä terveyskeskuksen asiakasmäärää. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus tulee muuttamaan terveyspalvelujen palvelurakennetta lähivuosina. Erityisesti tarkastelun kohteena tulee olemaan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut sisältävät eri-ikäisten ihmisten tarpeenmukaisen hoivan ja huolenpidon terveydenhoidosta saattohoitoon saakka. Hoiva- ja hoitopalvelut tukevat asiakkaan omaehtoista selviytymistä kuntoutuksen keinoin. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteuttamista valvoo aluehallintovirasto ja Valvira. Valtakunnallisten laatusuositusten toteuttaminen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75-vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017, jonka jälkeen luku vakiintuu. Palveluohjauksen avulla ikäihmisten arkipärjäämistä tuetaan. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten määrä, noin 110 henkilöä, säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Nordic Healthcare Grupin väliraportin mukaan: Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on korvattava muilla palveluilla. Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista asumispalvelua on paljon. Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-vuotiaisiin. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 401. Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -2,5 milj euroa vuoteen 2018 mennessä 405. Työllisyydenhoito - Kuntouttavan työtoiminnan laadun parantaminen. TE-toimiston, Kelan ja kaupungin yhteisen toimintamallin muodostaminen lain edellyttämällä tavalla.

25 Sosiaalipalvelut Tulosalueen jokaisessa yksikössä on painopisteenä asiakkuusprosessien eteneminen lakien mukaisesti ja määräajoissa pysyminen. Aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa tavoitteiden saavuttamisen yhtenä keinona on monialainen verkostotyöskentely. Lasten ja nuorten palveluissa keskiössä ovat avohuoltopalveluiden ja sijaisperhetoiminnan lisääminen Terveydenhuolto Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuoteen 2018 mennessä Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastojen tarkistaminen 450. Hoiva- ja hoitotyön palvelut Kotiintarjottavien palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen Ikäihmisten palveluohjaus kevyempiin palvelumuotoihin ja asumispalveluihin laitoshoidon vähentämiseksi Toiminnan sisäisen sujuvuuden ja asiakas- ja toimintaprosessin tarkastelu sekä yksiköiden sisällä että niiden välillä. Lisäksi niistä johdettavat toimenpiteet Vammaispalvelut Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen laajentaminen paikkakunnalla Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa

26 26 6. MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 4000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto TA 2014 TA 2015 Muutos Muutos +MUUT % 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO , Projektit 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,0 400 Hallinto ja projektit 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Työllisyyden hoito 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,2 405 Työllisyyden hoito 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Sosiaalipalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Lasten ja nuorten huolto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Toimeentuloturva 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,6 Yksityistalouden 4140 neuvontapalvelut 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO ,7 410 Sosiaalipalvelut

27 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Perusterveydenhuolto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Terveydenhuollon tukipalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Suun terveydenhuolto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,4 Erikoissairaanhoito, oma 4440 toiminta 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,0 Erikoissairaanhoito, 4445 ostopalvelut 9900 MENOT , NETTOMENO , Mielenterveystyö 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Ympäristöterveydenhuolto 9900 MENOT , TULOT 9930 NETTOMENO ,9 440 Terveydenhuolto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,4 Ennaltaehkäis. ja kuntouttavat 4500 palvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Kotihoito 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Asumispalvelut 9900 MENOT , TULOT ,0

28 NETTOMENO , Hoiva- ja hoitotyön hallinto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,6 450 Hoiva- ja hoitotyön palvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Vaikeavammaisten palvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Ylläpitävät vammaispalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Vammaispalvelun hallinto , Vammaispalv lain muk kust ,0 NETTOMENO ,9 Sote yhteensä ,8

29 29 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA 40 Tuloslaskelma sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveyslautakunta 3000 TOIMINTATUOTOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 KS 2015 TPE Myyntituotot Liiketoiminnan 3010 myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Terveydenhuollon 3210 maksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3301 Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja 4003 palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorv. ja muut 4230 henk.men.korjaus Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

30 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja 4500 tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja 4500 tavarat Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN 8800 YLI-/ALIJÄÄMÄ

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1. Toiminta-ajatus 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TOTEUTUMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TOTEUTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 30.4.2015 1. Toiminta-ajatus 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 31.12.2015 1. Toiminta-ajatus 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI 31.8.2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI 31.12.2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 31.8.2015 1. Toiminta-ajatus 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

OSASTO: HALLINTO-OSASTO Liite 13; kh

OSASTO: HALLINTO-OSASTO Liite 13; kh OSASTO: HALLINTO-OSASTO Liite 13; kh 24.11.2014 Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa, huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista, vastata elinkeinopalveluista

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 (sis. elinkeinojen kehittäminen tulosalueen)

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 (sis. elinkeinojen kehittäminen tulosalueen) KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI 31.8.2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen kehittäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut

Työllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Työllisyydenhoidon kehitysohjelma Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Raportointi Kaupungin johtoryhmälle 11.4. ja KH Sukolle 18.4. 1 Kehitysohjelman tilanteen yleiskuvaus Päätös työvoima- ja yrityspalvelujen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: HALLINTO-OSASTO Raportti ajal ta 1.1. 20 15-30.4. 20 15 1. Toiminta-ajatus Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa, huolehtia kaupungin

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)% Loimaa Sivu 1 20172210 Sosiaalityön hallinto Muut suoritteiden myyntitu 79 79 Sosiaalitoimen maksut 100 400 400 400 100 400 400 400 Tuet ja avustukset 118 785 75 000 75 000 23 055,74 51 944 30,7 745 1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot