Suomen Taksiliitto ry. Taksinkuljettajakoulutus Opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Taksiliitto ry. Taksinkuljettajakoulutus Opetussuunnitelma"

Transkriptio

1

2 Suomen Taksiliitto ry Taksinkuljettajakoulutus

3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO TAKSILIIKENTEEN LAIT JA SÄÄNNÖKSET Taksinkuljettajan ajolupa ja ajokortti Taksiliikennelaki kuljettajaa koskevilta osilta Taksinkuljettajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet Muut säännöt ja ammattietiikka KULJETTAJA TYÖNTEKIJÄNÄ Työsuhteeseen liittyvät termit ja säännöt Ajopäiväkirjat TAKSILIIKENTEEN KÄYTÄNNÖT JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT Ajoneuvo ja sen varusteet Taksiliikenteen taksat Taksamittarin peruskäyttö Maksaminen taksissa ASIAKASPALVELU JA TAKSIPALVELUJEN LAATU Ammattimainen asiakaspalvelu Taksipalvelujen laatuvaatimukset Taksipalvelujen laatu myynnin ja markkinoinnin osatekijänä ERILAISTEN KULJETUSTARPEIDEN JA MATKUSTAJARYHMIEN HUOMIOINTI Erilaiset matkustajaryhmät Yhteiskunnan järjestämät kuljetukset sekä taksien rooli osana julkista liikennettä Sairasvakuutuslain mukaiset kuljetukset sekä matkojen yhdistely TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA JA ENSIAPU Toiminta liikenneonnettomuudessa Ensiapu Vakuutusasiat onnettomuustilanteessa LIIKENNETURVALLISUUS, TAKSILIIKENTEEN TURVALLISUUS JA AJOTAPA SEKÄ KULJETTAJAN TYÖKYKY Liikenneturvallisuus Taksinkuljettajan turvallisuus Ajotapa Kuljettajan työkyky

4 JOHDANTO Taksinkuljettajan ammattitaidon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi kuljettajan on suoritettava taksinkuljettajan koulutus ja koe sekä jatkokoulutus. Perustason ammattipätevyyskoulutus suoritetaan lainsäädäntöä; Laki taksinkuljettajan ammattipätevyydestä 695/2009 ja valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä 825/2009 noudattaen. on laadittu asetuksen 2 :ssä määrätyn oppiaineluettelon mukaisesti, tosin aiheet käsitellään eri järjestyksessä. Taksinkuljettajan ammattipätevyyskoulutuksen kokonaislaajuus on vähintään 30 oppituntia ja opetusmenetelmänä käytetään tietopuoleista opetusta. an on sisällytetty asetuksen 2 :ssä olevan 1 momentin 2 kohdan d alakohdassa ja 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettua opetusta käytännön harjoituksina. Tämä opetussuunnitelma sisältää koulutuksen tavoitteet, koulutuksen sisällön ja keston sekä opetusmenetelmät. Suomen Taksiliitto ry

5 1. TAKSILIIKENTEEN LAIT JA SÄÄNNÖKSET Tavoite: Tämän opetusjakson aikana perehdytään taksinkuljettajan kannalta keskeisimpien säännösten sisältöön. Tavoitteena on, että tuleva kuljettaja ymmärtää ajoluvan saamisen ja peruuttamisen edellytykset sekä taksinkuljettajan ammattipätevyys- ja terveysvaatimukset, sekä tuntee ajokorttiasetuksen. Lisäksi kuljettajan tulee tuntea taksiliikennelaki kuljettajaa koskevilta osilta, kuljettajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet sekä alan ammattietiikka. Sisältö ja kesto: 3 x 45 min Taksinkuljettajan ajolupa ja ajokortti Taksiliikennelaki kuljettajaa koskevilta osilta Taksinkuljettajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet Muut säännöt ja ammattietiikka Koulutuksen sisältö: 1.1 Taksinkuljettajan ajolupa ja ajokortti Ajokorttiasetus soveltuvin osin Taksinkuljettajan ajoluvan saamisen edellytykset Taksinkuljettajan ammattipätevyysvaatimukset sekä terveysvaatimukset Ajolupaan ja luvan mukana pitämiseen liittyvät tiedot Ajoluvan peruuttaminen 1.2 Taksiliikennelaki kuljettajaa koskevilta osilta 1.3 Taksinkuljettajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet Kuljettajan vastuut ja velvollisuudet Yleisvastuu kuljetuksen suorittamisesta Yleisvastuu kuljetettavista 1.4 Muut säännöt ja ammattietiikka Paikalliset ohjeet ja taksialan yleiset toimintaperiaatteet 3

6 2. KULJETTAJA TYÖNTEKIJÄNÄ Tavoite: Tämän opetusjakson aikana käsitellään työntekijän kannalta keskeisiä työsuhteeseen liittyviä asioita. Tavoitteena on tuntea työsuhteeseen liittyvät termit ja säännöt sekä ymmärtää ajopäiväkirjan täyttämisen merkityksen sekä tuntea siihen liittyvät käytännöt. Sisältö ja kesto: 2 x 45 min Työsuhteeseen liittyvät termit ja säännöt Ajopäiväkirjat Koulutuksen sisältö: 2.1 Työsuhteeseen liittyvät termit ja säännöt Työsuhde, työsopimus, palkkaustavat, työaika, vuosiloma Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet 2.2 Ajopäiväkirjat Kuljettajan ajopäiväkirja Auton ajopäiväkirja 4

7 3. TAKSILIIKENTEEN KÄYTÄNNÖT JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT Tavoite: Tämän opetusjakson aikana perehdytään taksiliikenteen ja taksinkuljettajan työn sujuvuuden kannalta keskeisimpiin käytäntöihin ja käyttöjärjestelmiin. Tavoitteena on tuntea taksiauto ja siihen liittyvät varusteet ja asiakirjat. Opetusjakson aikana tutustutaan myös taksiliikenteen taksoihin sekä taksamittarin käyttöön. Lisäksi tulee tietää maksupäätteiden toimintaperiaatteet, maksuvälineiden käyttöön liittyvät asiat sekä miten rahaa käsitellään. Sisältö ja kesto: 8 x 45 min Ajoneuvo ja sen varusteet Taksiliikenteen taksat Taksamittarin peruskäyttö Maksaminen taksissa Koulutuksen sisältö: 3.1 Ajoneuvo ja sen varusteet Taksiauto ja sen varusteet Taksiautossa mukana pidettävät asiakirjat Ajoneuvoon ja sen käyttöön liittyvät ajoneuvolainsäädännön vaatimukset 3.2 Taksiliikenteen taksat Taksa-asetus ja sen sitovuus Taksojen käyttöön liittyviä käytäntöjä 3.3 Taksamittarin peruskäyttö Taksamittarin käyttö Perusmaksun soveltamisalueen periaate 3.4 Maksaminen taksissa Erilaiset maksutavat taksissa Rahan käsittely Maksupäätteiden käyttö ja toimintaperiaatteet 5

8 4. ASIAKASPALVELU JA TAKSIPALVELUJEN LAATU Tavoite: Tämän opetusjakson aikana käsitellään ammattimaisen ja laadukkaan asiakaspalvelun tärkeys kuljettajana toimimisessa. Tutustutaan myös taksiliikennelain laatuvaatimuksiin ja markkinoinnin merkitykseen liiketoiminnassa. Tavoitteena on osata taksipalvelujen laatuvaatimukset ja ymmärtää paikallistuntemuksen, asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen merkitys taksinkuljettajan työssä. Lisäksi tulee tuntea matkustusmukavuuteen liittyvät tekijät sekä tiedostaa kuljettajan rooli markkinoinnin onnistumisessa. Sisältö ja kesto: 4 x 45 min Ammattimainen asiakaspalvelu Taksipalvelujen laatuvaatimukset Taksipalvelujen laatu myynnin ja markkinoinnin osatekijänä Koulutuksen sisältö: 4.1 Ammattimainen asiakaspalvelu Laadukkaan asiakaspalvelun merkitys Kuljettajan käyttäytyminen ja vuorovaikutus kuljetettavan kanssa Asiakaspalvelu taksimatkan aikana ja matkustusmukavuus 4.2 Taksipalvelujen laatuvaatimukset Taksiliikennelakiin kirjatut taksipalvelujen laatuvaatimukset Paikallistuntemuksen merkitys sekä etäisyyksien ja matka-aikojen arviointi 4.3 Taksipalvelujen laatu myynnin ja markkinoinnin osatekijänä 6

9 5. ERILAISTEN KULJETUSTARPEIDEN JA MATKUSTAJARYHMIEN HUOMIOINTI Tavoite: Tämän opetusjakson aikana käsitellään erilaisten asiakasryhmien palveluun liittyviä erityispiirteitä. Perehdytään myös sairasvakuutuslain kuljetuksiin sekä yhteiskunnan järjestämiin kuljetuksiin ja taksin rooliin osana julkista liikennettä. Tavoitteena on erilaisten matkustajien ja matkustajaryhmien tunnistaminen ja erilaisuuden ymmärtäminen sekä näiden huomioiminen asiakaspalvelussa. Lisäksi tulee tietää käytännön toimet liikunta- ja aistirajoitteisia henkilöitä kuljettaessa sekä päivähoito- ja koululaiskuljetusten yhteydessä. Oppilaan tulee myös tuntea taksien rooli osana julkista liikennettä sekä Kelan matkakorvausohjeet ja matkojen yhdistelyyn liittyvät asiat. Sisältö ja kesto: 5 x 45 min Erilaiset matkustajaryhmät Yhteiskunnan järjestämät kuljetukset sekä taksien rooli osana joukkoliikennettä Sairasvakuutuslain mukaiset kuljetukset sekä matkojen yhdistely Koulutuksen sisältö: 5.1 Erilaiset matkustajaryhmät Taksin eri asiakasryhmät Erilaisuus ja sen ymmärtäminen sekä vaikutus asiakaspalveluun Erilaisten matkustajien ja matkustajaryhmien avun tarpeen tunnistaminen ja avustaminen (Opetusjaksoon sisältyy käytännön harjoituksia koskien erityisryhmien kuljetuksia, katso sivu 10) 5.2 Yhteiskunnan järjestämät kuljetukset sekä taksien rooli osana julkista liikennettä Vammais-, päivähoito- ja koululaiskuljetukset ja niihin liittyvät käytännöt Vanhusten kuljetukset ja niihin liittyvät käytännöt Vaatimukset kuljettajalle ja taksialalle Taksien rooli osana julkista liikennettä 5.3 Sairasvakuutuslain mukaiset kuljetukset sekä matkojen yhdistely Kelan matkakorvausohjeet Matkojen yhdistely 7

10 6. TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA JA ENSIAPU Tavoite: Tämän opetusjakson aikana perehdytään siihen miten onnettomuustilanteessa toimitaan ja miten ensiapua annetaan jos onnettomuus tai sairauskohtaus yllättää. Tarkastellaan myös miten vakuutusasiat tulisi hoitaa onnettomuustilanteessa. Tavoitteena on tuntea toiminta liikenneonnettomuustilanteessa sekä tietää miten hätäensiapua annetaan ja miten vakuutusasiat hoidetaan. Sisältö ja kesto: 4 x 45 min Toiminta liikenneonnettomuudessa Ensiapu Vakuutusasiat onnettomuustilanteessa Koulutuksen sisältö: 6.1 Toiminta liikenneonnettomuudessa 6.2 Ensiapu 6.3 Vakuutusasiat onnettomuustilanteessa 8

11 7. LIIKENNETURVALLISUUS, TAKSILIIKENTEEN TURVALLISUUS JA AJOTAPA SEKÄ KULJETTAJAN TYÖKYKY Tavoite: Tämän opetusjakson aikana tutustutaan liikenneturvallisuuteen sekä taksinkuljettajan turvallisuuteen. Tutustutaan myös ennakoivaan ja ympäristöystävälliseen ajotapaan sekä kuljettajan työkykyyn ja työterveyteen vaikuttaviin tekijöihin. Tavoitteena on, että kuljettaja ymmärtää miten liikenne-turvallisuuteen ja taksiliikenteen turvallisuuteen voi itse vaikuttaa, osaa käyttää turvalaitteita oikein ja on tietoinen kuljettajaan kohdistuvista uhkatekijöistä sekä tietää miten toimia turvallisesti asiakaspalvelu-tilanteessa. Lisäksi tulee ymmärtää ajotavan taloudelliset, ympäristöystävälliset ja liikenneturvallisuuteen liittyvät vaikutukset sekä tietää omaan työsuoritukseen ja työkykyyn vaikuttavat tekijät. Sisältö ja kesto: 4 x 45 min Liikenneturvallisuus Taksinkuljettajan turvallisuus Ajotapa Kuljettajan työkyky Koulutuksen sisältö: 7.1 Liikenneturvallisuus Yleinen liikenneturvallisuus Taksiliikenteen turvallisuus sekä asiakkaiden turvallinen kuljettaminen Teknisten apuvälineiden, turvalaitteiden ja viestimien oikea käyttö ja kiinnittäminen kuljetuksissa (Opetusjaksoon sisältyy käytännön harjoituksia koskien erityisryhmien kuljetuksia, katso sivu 10) Turvalaitteisiin liittyvät säädökset 7.2 Taksinkuljettajan turvallisuus Taksinkuljettajan henkilökohtainen turvallisuus Kuljettajaan kohdistuvat uhkatekijät sekä mahdolliset ongelmatilanteet taksinkuljettajan työssä Turvallinen toiminta asiakastilanteessa sekä vaarallisten tilanteiden ennaltaehkäisy 7.3 Ajotapa Turvallinen, ennakoiva ja ympäristöystävällinen ajotapa Ympäristövaatimukset ja Ekotaksiohjelma 7.4 Kuljettajan työkyky Työsuoritukseen vaikuttavat tekijät. Terveydentilan, fyysisen ja henkisen suorituskyvyn, väsymyksen, ruokavalion ja lääkeaineiden käytön vaikutus ajokykyyn. Työkyvyn ja terveyden ylläpitoon vaikuttavat tekijät 9

12 Harjoitukset Erilaisten matkustajien ja matkustajaryhmien avun tarpeen tunnistaminen ja avustaminen (osiosta: Erilaisten kuljetustarpeiden ja matkustajaryhmien huomiointi) sekä Teknisten apuvälineiden, turvalaitteiden ja viestimien oikea käyttö ja kiinnittäminen kuljetuksissa (osiosta: Liikenneturvallisuus, taksiliikenteen turvallisuus ja ajotapa sekä kuljettajan työkyky). 1. Pyörätuolilla tai paarilla matkustava asiakas Harjoitellaan pyörätuolin ja/tai paarin työntämistä, asiakkaan auttamista autoon ja autosta pois, sekä pyörätuolin ja/tai paarin siirtämistä autoon sekä sen kiinnittämistä. Harjoitellaan: - pyörätuolin ja/tai paarin työntämistä - pyörätuolin kanssa liikkumista portaissa - asiakkaan auttamista autoon ja autosta pois - pyörätuolin ja/tai paarien kiinnittämistä - asiakkaan turvavyön käyttöä Välineet: Pyörätuoli ja/tai sähköpyörätuoli ja/tai paari sekä ajoneuvo ja/tai taksi ja/tai invataksi Ja/tai, tai vaihtoehtoisesti vastaavanlainen harjoitus. 2. Näkövammainen asiakas Harjoitellaan näkövammaisen henkilön kanssa liikkumista sekä avustamista taksimatkan aikana. Harjoitus tehdään pareittain, toinen osapuoli opastaa ja toinen toimii näkövammaisena asiakkaana. Harjoitellaan: - liikkumista sisä- sekä ulkotiloissa - autoon menoa ja sieltä poistuminen Välineet: Ajoneuvo ja/tai taksi Oppilasmäärä/opettaja: enintään 15/1 10

13

14

15

16

TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY

TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY JOHDANTO Taksiliikennelaki (217/2007), laki taksinkuljettajien ammattipçtevyydestç ja valtioneuvoston asetus taksinkuljettajan

Lisätiedot

Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen

Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen 1. Taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvät säännökset Tavoite on osata taksinkuljettajaa koskevat lait ja säädökset, tietää vastuunsa ja velvoitteensa

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina)

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina) MUUTOS LIITE 1 (41) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina) 1.3 Koulutusohjelmien tavoitteet Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman (autonkuljettaja,

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, AUTONKULJETTAJA... 4

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013 2, 2013 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA...

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyydestä, joka kuljettajalta

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo

Lisätiedot

Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita

Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita Annamme kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksia seuraavissa aiheissa. Kouluttajina on aiheen hallitsevat ja rutinoituneet ammattipätevät kouluttajat. 1. Ajo- ja lepoajat, digipiirturi ja kuormansidonta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 24.09.2003 saapunut hakemuksenne, sekä 08.10.2003 saapuneet lisäselvitykset. Asia Säädösperusta Hakija,

Lisätiedot

Kaikki palvelut kuljetusalalle www.lis.fi

Kaikki palvelut kuljetusalalle www.lis.fi 1 Kaikki palvelut kuljetusalalle www.lis.fi 2/2010 (1.6. 31.12.2010) Kurssit järjestää LIS Group Oy, joka on yksityinen ammattikuljettajien sekä laatu- ja turvallisuusasioiden koulutukseen erikoistunut

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4 3 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4 1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTA...4 1.2 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN JA TEKOTAPA...4 2 HENKILÖSTÖN PALVELUOSAAMISEN KEHITTÄMISTARVE...5 2.1 PALVELUOSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (6) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

12.2.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

12.2.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 12.2.2015 B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1 1 Opetuslupa henkilöauton ajokorttia varten... 3 1.1 Poliisi, katsastusasema ja tutkintoja vastaanottava palvelupiste...

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Varastopalvelujen koulutusohjelma VARASTONHOITAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2014 Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.8.2014

Lisätiedot

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos Työryhmän jäsenet: Eero K. Niemi, pj. Sirpa Ropponen, siht. Silja Siltala Anna-Liisa Tarvainen Ari-Pekka Elovaara Saara Remes Dennis Pasterstein Ville Jaakola Opetushallitus Opetushallitus Kuntaliitto

Lisätiedot

Maantieliikenteen ammattikuljettajien työterveyshuolto

Maantieliikenteen ammattikuljettajien työterveyshuolto Maantieliikenteen ammattikuljettajien työterveyshuolto opas sisällön suunnitteluun ja toteutukseen Paula Kärmeniemi Jaana Laitinen Jari Latvala Seppo Olkkonen Markku Sainio Aira Ylä-Outinen Työterveyslaitos,

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1 Forssan ammatti instituutti Tekniikka ja liikenne AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma (ajoneuvoasentaja) hyväksytty kyha 26.9.2006

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 29 4 Tässä luvussa on esitetty käsikirjamaisesti yleisiä, käytössä olevia ja hyviä liikenneturvallisuustyön muotoja. 4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014 2 3 Sisällys 1.

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS LOGISTIIKAN OPETUSSUUNNITELMASSA

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS LOGISTIIKAN OPETUSSUUNNITELMASSA 0 TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS LOGISTIIKAN OPETUSSUUNNITELMASSA Jaana Heikanen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Logistiikan koulutusohjelma YAMK Tekniikan ja liikenteen ala 1 KUVAILULEHTI Tekijä(t) Heikanen, Jaana Julkaisun

Lisätiedot

Taksinkuljettajan ammattitaito Työryhmän mietintö

Taksinkuljettajan ammattitaito Työryhmän mietintö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 73/2005 Liikenne Taksinkuljettajan ammattitaito Työryhmän mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.9.2005

Lisätiedot