!!!!!!!!! VIHREÄ'LINJA' AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!!!!!!!!! VIHREÄ'LINJA' AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET!"

Transkriptio

1 VIHREÄLINJA AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET

2 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Koulutuspaketti 5D7koulutuspäivää sopivaanaikaan sopivassapaikassa sovittuunhintaan Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemi Tuotevastaava MarkkuMikkola Kouluttaja SYKLINVIHREÄLINJA Ammattipätevyyskoulutukset EIPELKKÄÄ PÄTEVYYTTÄD HUIPPUOSAAMISTA LIIKENTEESEEN

3 YMPÄRISTÖLOGISTIIKKA Koulutammevuosittainnoin1000kuljettajaakuormaGjalinjaGautonkuljettajienammattipätevyysdirekG tiivinkoulutuksissamme.tarjoammeavoimiaammattipätevyysjatkokoulutuspäiviätoimipisteissämme RiihimäelläjaHelsingissäMalmillasekätarpeenmukaanSeinäjoella. Koulutuksiimme+kuuluvat+mm.+ UudistetutADRGvaarallistenaineidenajolupaG koulutukset TurvallisuuskorttikoulutuksetTieturva1TyöG turvakorttitulityökorttihygieniapassieng siapukoulutus) KuormausjakuormansidontakappaletavaraG kuljetuksissa Asiakaspalvelukoulutus Taloudellisenjaennakoivanajonkoulutukset AjoGjalepoaikaGasetus/digipiirturi koulutus AnnammelisäksivarastoinninparissatyöskenteleG villehenkilöillemm.trukkikorttikoulutustasekä vaarallistenaineidenkäsittelykoulutusta. TarjoammeyrityksilletilauksestakustannustehokG kaastikoulutuspäiviäetelägsuomenjapohjanmaan alueellaisommillehenkilöstöryhmille.koulutus voidaanjärjestääjokoyrityksenneomissatiloissa taisyklinjärjestämissävuokratiloissayrityksenne lähellä. + + Järjestämme+myös:++ KuljetusalanperustasonammattipätevyyskouG lutusta YhdistelmäajoneuvonkuljettajanammattitutG kintoonvalmistavaakoulutusta. AvoimetkoulutuspäivämmelöydätkoulutuskalenG teristammenettisivuiltammeosoitteessa: Ota+yhteyttä+heti+niin+keskustellaan+lisää+ Arto+Niemi+logistiikantuotevastaava Ei+pelkkää+pätevyyttä++ +huippuosaamista+liikenteeseen SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

4 EIPELKKÄÄPÄTEVYYTTÄ HUIPPUOSAAMISTALIIKENTEESEEN SyklinvihreälinjaonkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuormaf ja linjafautonkuljettajien ammattipätevyysf direktiivinmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.syklin vihreä linja Fkoulutuksia järjestetään ammattipätevyysf direktiivin mukaisina koulutuspäivinä Syklin toimipisf teissäriihimäelläsekämalmilla.koulutusohjelmatovat LiikenteenturvallisuusvirastonTraFi:nhyväksymiä. Koulutuspäivät löytyvät Syklin logistiikan Internet F sivuilta ja niihin voi ilmoittautua jokainen CAP Fkoulutusta tarvitseva kuljettaja. Osa koulutuksista järjestäänmyösns.nonfstopinaelikunilmoittautuneita on10henkilöäjärjestämmekoulutuksen. Kuljetusyrityksille Syklin vihreä linja tarjoaa joustavan ratkaisun hankkia kuljettajilleen rekisteröidyn ammattif pätevyyden joko yksittäisinä päivinä tai koulutuspaf kettina.koulutusvoidaanjärjestäätilaajanvalitsemassa paikassa:yrityksenomissatiloissahotellissaoppilaitokf sessa laivakoulutuksena esim. Helsinki Tukholma F risteilynä)taisyklinkoulutustiloissa. Koulutusajankohdan valitseminen on joustavaa ja koulutuksia järjestetään myös viikonloppuisin mikä helpottaakuljettajientyöjärjestelyitä.asiakasvoilaatia oman koulutuspaketin vaikka 5 direktiivipäivää tarvitf semistaanaiheista.mikälisopivaakoulutusohjelmaa ei löydy Syklin 35:stä valmiista päiväohjelmasta Sykli räätälöihalutundirektiivifpäivänohjelmanjahakeesille hyväksynnäntrafi:ssa. 5päivänkoulutuspakettivoikoostuaesimerkiksi seuraavistadirektiivipäivistä: Tieturva1 Kuormaus/kuormasidontakappaletavarakuljetukF sissa Maanteidentavaraliikenteensäädökset Tienpäälläannettavahätäensiapu Ennakoivajataloudellinenajaminen 7päivänkoulutuspakettivoisisältääesimerkiksi: ADRFperuskoulutus3koulutuspäivää) Trukinajokortti Työturvallisuuskoulutus Kuljetustenkannattavuus/asiakaspalvelu Ennakoivajataloudellinenajaminen SyklinvihreälinjatähtääsiihenettäSuomenteilläliikF kuvaraskaskalustokulkeeammattitaitoistenmuut huomioivienjaympäristöäkunnioittavienkuljettajien ohjauksessa. MikälikiinnostuitsaatlisätietoaSyklinlogistiikan Internet;sivuiltataituotevastaavaltamme: ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

5 DIREKTIIVIKOULUTUKSET Turvallisuuskortitjaosaamistodistukset Tieturva1ja2 Tieturvakortit Työturvallisuus Työturvakortti Tulitöidenturvallisuus Tulityökortti Elintarvikehygieniaautokuljettajille HyM gieniapassi Vesihygieniaautonkuljettajille VesihyM gieniakortti Turvallisettyötavatjaensiapu KuormausjakuormansidontakappaletavaraM kuljetuksissa TrukinkäyttökuormaMautonkuormauksessa Tienpäälläannettavahätäensiapu EA1 Raskaanliikenteenturvallisuuspäivä Ajoluvatvaarallistenaineidenkuljetuksiin ADR peruskurssit ADR täydennyskurssit ADR säiliökurssi ADR luokkien1ja7erikoiskurssit Jätealanerityiskoulutukset LokaMjaviemärihuollonlaitteidentoimintaMja rakennekoulutus LokaMjaviemärihuollontyöprosessit Jätteidenkuljettamiseenliittyvätvaatimukset Taloudellisuuspalvelujasäädökset Ennakoivataloudellinenajo Kuljetustenkannattavuusjaasiakaspalvelu Työhyvinvointipäivä Maanteidentavaraliikenteensäädökset AjoMjalepoaikaMasetusdigitaalinenajopiirturi 35:nvalmiinTraFi:nhyväksymänpäiväohjelmamM melisäksivoimmeräätälöidäyrityksennetarpeisiin liittyviäeriohjelmia. Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava Eipelkkääpätevyyttä huippuosaamistaliikenteeseen SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

6 AJOGJALEPOAIKAGASETUSJADIGITAALINENAJOPIIRTURI Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaGjalinjaGautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite Koulutuksen tavoitteena on syventää kuljettajien ammatillistaosaamistaliikennekäyttäytymisessäja työturvallisuudessaantaaajankohtaisettiedotajog jalepoaikagasetuksestasekävankattaidotdigipiirg turinkäyttämiseen. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennöitsijät. Sisältölyhyesti: katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) Turvallinenliikennejatyömaa AjoGjalepoaikaGasetusjadigitaalinenajopiirturi Digitaalisenajopiirturinkeskeisetperusasiatja toiminnat AjoGjalepoaikadigipiirturillajasenvalvonta Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaGja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

7 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Turvallinenliikennejatyömaa Työmaidenturvallisuusvaatimukset Liikennekäyttäytyminen AjoDjalepoaikaDasetusjadigitaalinenajopiirturi Yleisetmääräyksetpisinyhtäjaksoinenajoaikapisinvuorokautinenajoaika viikoittainenajoaikavuorokautinenajoaikajaviikkolepo Työajoistaharjoitustehtäväjaharjoitustehtävänpurku Digipiirturinyleistätaustaajakäytönperusteet Digitaalisenajopiirturinkeskeisetperusasiatjatoiminnat Yrityksenvelvollisuudetsekäkuljettajanoikeudetjavelvollisuudet Kuljettajakortinhakeminenjauusiminen Toimintamallisiirryttäessädigipiirturillisestaajoneuvostaperinteisenpiirturinautoon taipäinvastoinjatoiminnatpoikkeustilanteissa Näppäimetaktivointikalibrointijalukitseminen KortinasettaminenjapoistaminenajoGjalepoajantarkistaminenajonaikanajakortin tietojentulostaminensekälisäyksetpiirturinmuistiin AjoDjalepoaikadigipiirturillajasenvalvonta KeskeisiäkäytännönasioitaajoGjalepoaikaansekäpiirturienmanuaali/digi) käyttöönliittyen Tienpäällätapahtuvattarkastukset Kuljettajakortinjapiirturilevyjensekädigipiirturintietojenanalysointi Harjoitustehtäviä SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

8 ENNAKOIVANAJOTAVANKOULUTUS Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaGjalinjaGautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa kuljettajat ajamaan taloudellisesti ja turvallisesti jolloin polttoainetta säästyy ympäristöä rasittavia päästöjä syntyy vähemmän renkaat ja ajoneuvo kuluvat hitaammin ja liikennevahinkojen määrä pienenee. Lisäksi kuljettaja oppii lukemaan liikennettäjasäästämäänitseäänajamallaoikein. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovatkuormagjalinjag autonkuljettajat. Sisältölyhyesti: katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) Voimansiirronominaisuudetkäytön optimoimiseksi Hallintalaitteidenteknisetominaisuudetja toiminta Polttoaineenkäytönoptimointi Ajoneuvonkuormitusturvallisuussääntöjenja tarkoituksenmukaisesti Tieliikenteensosiaalinenympäristöjasiihen liittyväsäännöstö Liikenteeseenjatyötapaturmiinliittyvätriskit Kuljettajanfyysisenjahenkisensuorituskyvyn merkitys Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaGja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

9 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Johdantoennakoivaanajotapaa Ympäristövastuullinenajattelutapakuljettajalla Liikenteenpäästötjavaikutuksetympäristöön Kuljettajanmerkitysennakoivaanajotapaan Asenteet Työssäjaksaminenjaomakunto Ammattitaitoinenkuljettaja Ennakoivajataloudellinenajotapa Ennakointieritilanteissa Taloudellinenajaminen Yrityksenkustannussuhteetjataloudellisenajotavanmerkityssiihen Ajonopeudenmerkityspolttoaineenkulutukseen Kuljettajanasenne Ennakointiliikenteessä Turvallinenajotapa Erilaistentilanteidenhallintaliikenteessä LiikeGenergianhyödyntäminen Kuljettajanoikeahavainnointitekniikka Tekniikanjahuollonmerkitysennakoivaanajotapaan Ennakoivahuoltojakalustonvalinta Yhteenvetoennakoivastajataloudellisestaajamisestajamitäseon SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

10 SPR:NAMMATTIKULJETTAJANENSIAPUKURSSI Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite SuomenPunainenRistiSPR)onsuunnitellutenF siapukurssinammattikuljettajille.kurssinsisällössä onotettuhuomioonliikenteeseenliittyvätriskifja onnettomuustilanteet.tavoitteenaonettäenf siapukurssinkäytyäänammattikuljettajatunnistaa tapaturmariskitliikenneonnettomuuksissajaosaa ehkäistäniitäsekäsaavalmiuksiatoimiaenf siavunantajanaonnettomuusfjasairauskohtaustif lanteissa. Kohderyhmä KoulutuksenkohderyhmänäovatkuormaFjalinjaF autonkuljettajat. Sisältölyhyesti katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) Tapaturmariskitjaturvallisuuskulttuuri Tyyppivammatliikenneonnettomuudessa Turvallisuusauttamistoiminnassa Erityistilanteetjaevakuointi Henkeäuhkaavattilanteet Toimintaensiaputilanteessa Tyypillisimmätsairauskohtaukset Ensiapuvälineet Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaFjakahviF tauot.kurssinhyväksytystisuorittanuthenkilösaa SPR:nhätäensiapukortin. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

11 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Oppijakso12oppituntia) Tapaturmariskitjaturvallisuuskulttuuri Tyyppivammatliikenneonnettomuudessa Turvallisuusauttamistoiminnassa Evakuointi Erityistilanteet Avunhälyttäminen Harjoituksia Oppijakso22oppituntia) Henkeäuhkaavattilanteet Hätäensiavunantaminen Ensiavunharjoituksia Oppijakso32oppituntia) Toimintaensiaputilanteessa Muutensiapuavaativattilanteet Ensiapuvälineet Ensiavunharjoituksia Oppijakso41oppitunti) Tyypillisimmätsairauskohtaukset Ensiapusairauskohtauksensattuessa Ensiavunharjoituksia SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

12 KUORMAUS/KUORMANSIDONTAKAPPALETAVARAKULJETUKSISSA Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaEjalinjaEautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite KoulutuksenjälkeenosallistujatietääkuormansiE dontaejavarmistamismääräyksetsekäosaatehdä kuormansidonnanjavarmistamisenlakiejaturvale lisuusmääräystenmukaisesti. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennoitsijät. Koulutuksensisältö Kuormausjapainojakauma AkseliEteliEjakokonaispainot KuormansidontaEjasuojausvälineet Ylikuormamaksulaki Kuljetustenvalvonta KuormansidontaEjasuojausvälineidenkäyttö jatarkistukset Käytännönharjoituksiaerilaistenkuormien sidonnoistajatuennoista. Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaEja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

13 TIETURVA1FKOULUTUS Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite TiellätyöskentelynturvallisuuteenliittyvänosaaF misenlisääminen.oppiatunnistamaantyöhönliitf tyviävaarojajakeinojaniidenhallintaan.työntekif jäävelvoittavientyöturvallisuussäännöstentuntef minen.yhtenäisiinliikennejärjestelyjenperiaatteif siinpyrkiminen. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennoitsijät. Koulutuksensisältö katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) Tiellätyönskentelynvaaratjaongelmat Turvallisuudenvarmistaminenliikenteen järjestelyin. Turvallisuudenvarmistaminenliikkumisessa. Työturvallisuustehtävätrakentamisessa. Varautuminenonnettomuustilanteisiin. Laajuus Koulutuskestää8oppituntiasekäruokaFja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

14 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Avausjajohdanto Pätevyysvaatimuksettielläjatehtävässätyössä Tie tienpitäjänvelvoitteetjavastuut Tiellätyöskentelynehdot Tiellätyöskentelynvaaratjaongelmat Yleistä Liikenteenaiheuttamatvaarat Työympäristössäilmenevätvaarat Omantoiminnanmerkitys Tiellätyöskentelynmuodostamatvaaratmuille Muuttiellätyöskentelynongelmat Kuljettajanominaisuudet Esimerkkejäonnettomuustilanteista Turvallisuudenvarmistaminenliikenteenjärjestelyin Työkohteenliikennejärjestelyjenperusasiat Liikenteenohjaajanatoimiminen Nopeudenrajoittaminen Tietöistätiedottaminen Turvallisuudenvarmistaminenliikkumisessa Yleistä Kuljettajanatoimiminen Työkoneidenkunnonseuranta Päivittäinentoimintakokeilu Turvallisettyömenetelmät HuolellisuusFjavarovaisuusvelvoitteet Poikkeussäännöttyökoneenkäytössä Liikennesäännötsuljetullaalueella Konetyöhönliittyvätohjeet Työkoneidenvaroituslaitteet Periaatteettyökoneidenhavaittavuudenvarmistamisessa Työturvallisuustehtävätrakentamisessa Rakennustyömaankeskeisetturvallisuustehtävät Eriosapuoltenturvallisuustehtävät Varoitusvaatetusjamuuthenkilökohtaisetsuojaimet Varautuminenonnettomuustilanteisiin Yleinenauttamisvelvollisuus Yleisetohjeetonnettomuustilanteessa Onnettomuuteenvarautuminentyökohteessa Paloturvallisuus SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

15 TIETURVA2FKOULUTUS Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Kohderyhmä Tieturva2Fkoulutusontarkoitettutielläkadullatai muulla liikennealueella liikennefjatyöturvallisuuf desta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Erityisesti se on tarkoitettu työnjohtof tehtävissä työskenteleville. Edellytyksenä Tieturva 2 Fkurssille osallistumiselle on voimassa oleva Tieturva1Fpätevyys. * Koulutuksen*tavoitteena*on*antaa*valmiudet:* tiellätehtävientöidenriskientuntemiseenja niihinvarautumiseen yhteisenrakennustyömaaneriosapuolten vastuidentuntemiseen turvallisuusasioidenhuomioimiseen rakennustyönsuunnittelussaja toteuttamisessasekätyömaanjohtamisessa rakennustyömaanlakisääteistensuunnitelmien tuntemiseenjalaatimiseen työnaikaistenliikennejärjestelyjen suunnitteluunjatoteuttamiseen tiehallinnonohjeidentuntemiseen rakennustyömaanlakisääteistentarkastusten tuntemiseen perehdyttämisvelvoitteidentuntemiseen yhdenmukaiseenkäyttäytymiseentiellä tehtävässätyössä Laajuus* Kaksipäiväinenkoulutuskestääyhteensä16 oppituntiasekäruokafjakahvitauot. Koulutuksen*hinta* Koulutuksenhintaon*290 +alv24%35960 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) * * Ota*yhteyttä*heti*niin*keskustellaan*lisää* Arto*Niemi*logistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

16 TIETURVA2FKERTAUSKURSSI Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Kohderyhmä Kertauskurssiontarkoitettuhenkilöillejotka haluavatuusiatieturva2fpätevyydenjafkortin. Tieturva2FpätevyysjaFkorttiovatvoimassa5 vuotta.niidenuusimiseksihenkilönonsuoritettava yksipäiväinenkertauskurssi.kertauskurssilleon hakeuduttavatieturvakortissailmoitetunviimeisen voimassaolokuukaudenkuluessataiviimeistään silloinkunpätevyysonvanhentunutkorkeintaan3 kuukautta. * Koulutuksen*sisältö*lyhyesti:* Kurssinavaus Tienpitäjänvaatimuksettiellätyöskentelylle Yhteisentierakennustyömaanturvallisuus Työmaanturvallisuussuunnittelujatyökohteen liikennejärjestelyjensuunnittelu Työmaanturvallisuusseuranta Ihmisenkäyttäytyminenliikenteessä Tiehallinnonym.ohjeidenläpikäynti Kirjallinenloppukuulusteluyhteenvetoja kurssinpäättäminen * * * * Laajuus* Koulutuskestääyhteensä8oppituntiasekäruokaF jakahvitauot. Koulutuksen*hinta* Koulutuksenhintaon*200 *voimassa)2013)sykli)ei)ole)alvbvelvollinen.)hinb taan)lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut.)) * * Ota*yhteyttä*heti*niin*keskustellaan*lisää* Arto*Niemi*logistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

17 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Tavoite Edistäätyöturvallisuuttakuljetusalallajayhteisillä työpaikoillatoimiessa.koulutusedesauttaaautonh kuljettajaaennakoimaantyöturvallisuusriskejäjoh kapäiväisessätyöskentelyssäänjavähentämään niidensyntymistä. Kohderyhmä Koulutuksenkohderyhmänäovatautonkuljettajat jaliikennöitsijät. Sisältölyhyesti katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) TyöturvallisuusyhteisillätyöpaikoillajatapaH turmientorjunta Perehdytysjaturvallinentyöpaiväyhteisellä työpaikalla Keskeistenvaaratekijöidentunnistaminenja niidentorjunta YhteistoimintajaonnettomuustilanteissatoiH miminen Laajuus Koulutuskestää8oppituntiasekäruokaHjakahviH tauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava TYÖTURVALLISUUSKULJETUSALALLA Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaHjalinjaHautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.

18 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Työturvallisuusyhteisillätyöpaikoillajatapaturmientorjunta Vastuutturvallisuudestajatyösuojeluyhteistyöstäyhteisillätyöpaikoilla TurvallisuusHminunasiani;lastauksetpurkamisetterminaalitrakennustyömaatjne. Tapaturmientorjuntakuljetusalalla Työnvaarojenselvittäminenjaarviointi Tapaturmieninhimillisettaloudellisetjayhteiskunnallisetvaikutukset Perehdytysjaturvallinentyöpäiväyhteisellätyöpaikalla Perehdyttämisohjelmansisältöjaperehdyttämisenhaasteetyhteisellätyöpaikalla LiikkuminentyöpaikoillaHaluevalvontakulkuluvatjakuljettajanohjeet Työpaikkojenjärjestysjasiisteys Henkilösuojaimet Luvanvaraisettyöt PäihteetjatupakointiHlainsäädäntöjakuljettajanohjeet Kameratjamuutlaitteetsekätietoturvallisuus Kuljettajanrooliyhteisellätyöpaikalla Keskeistenvaaratekijöidentunnistaminenjaniidentorjunta Yhteistyönmerkityseriosapuoltenkesken Koneetlaitteetjatyövälineetkuljetusalalla Pneumaattisetjahydraulisetlaitteetkuljetusalalla Nostotyötnostoliinattikkaattelineetkuilutjaaukot Suljetutjaahtaattilatsäiliötyöt Kemikaalit SähköH/avojohdotjanosturityötniidenläheisyydessä Yhteistoimintajaonnettomuustilanteissatoimiminen Toimintahätätilanteissajaliikenneonnettomuuksissa Hätäilmoitusjaensiapu Alkusammutus Kaasuvaara Toimintauhkatilanteissa Työturvallisuuskorttikoe SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

19 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Tavoite Edistäätyöturvallisuuttatöissäjoissasyntyy kipinöitätaijoissakäytetäänliekkiätaimuuta lämpöäjajotkaaiheuttavatpalovaaraa. Kohderyhmä Tulitöitätekevätjatulityövartioinatoimivat henkilötjotkatarvitsevatsuomenpelastuslan KeskusjärjestönSPEK)myöntämänTulityöluvan. Sisältölyhyesti: Riskittulitöissä Tulityönsuunnittelujaturvallinentoteutus Toimintaonnettomuustilanteensattuessa AlkusammutusLjasuojausharjoitus Koe Laajuus Koulutuskestää8oppituntiasekäruokaLja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava TULITYÖKORTTILKOULUTUS Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaLjalinjaLautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.

20 KULJETUSTENKANNATTAVUUSJAASIAKASPALVELU Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaJjalinjaJautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite Tavoitteena on saada kuljettajat ajattelemaan oman toimintansa vaikutuksia koko yrityksen taloudelliseen tilanteeseen sekä ymmärtämään asiakaspalvelunmerkityksenomassatyössään. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennöitsijät. Koulutuksensisältö: Kannattavuudenmerkitys Kustannuslaskennantaustatietoja Kuljettajapalvelunmyyjänä Hinnoittelunperusteet Kuljettajanmerkityskannattavuuteen Toimitusvarmuudestahuolehtiminen Asiakastyytyväisyydenmerkitys kokonaisuudessa Laatujärjestelmätjaniidenmerkitys käytännössä Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaJja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

21 MAANTEIDENTAVARALIIKENTEENSÄÄDÖKSET Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaHjalinjaHautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite Opettaa tuntemaan maanteiden tavaraliikenteen keskeisen lainsäädännön päivitetyn sisällön ja soveltamaansitäomassatyössään. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennöitsijät. Sisältölyhyesti: KuljettajienammattipätevyysdirektiivinmukaiH sentäydennyskoulutusvaatimuksenkeskeinen sisältö Tärkeimmätmaanteidentavaraliikenteessä noudatettavatsopimuksetjaniidenmerkitys kuljettajantyöhön Kuormanvarmistaminen Digitaalisenjaanalogisenajopiirturinkäyttö YlikuormamaksutjaHsakot Vaarallistenaineidenkuljettamistakoskevat säädöksetjaniissätapahtuneetmuutokset Ajoneuvonmitatmassatjaajoneuvotekniset määräykset Suoritealakohtaisetajankohtaisetasiat Muutajankohtaisetlainsäädäntömuutokset Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaHja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

22 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Tavoite Vaarallistenaineidenkuljettamiseentarvitaan ADRJajolupa.PerusajoluvallavoidaankuljettaavaaJ rallisiaaineitakappaletavaranalukuunottamatta luokkia1räjähteet)ja7radioaktiivisetaineet). Perusajoluvansaakäymälläkolmepäivääkestävän peruskurssinjasuorittamallahyväksytystiajolupaj kokeen.neljäpäivääkestävälläyhdistetylläperusj kurssillajakokeellasaaperusajoluvankaikkiin luokkiin. KoulutusantaakuljettajalletiedotvaarallistenaiJ neidenkuljetuksiinliittyvistäriskeistäperustiedot onnettomuudenvälttämiseksisekätiedotonnetj tomuustilanteessatarvittavistavälttämättömistä toimenpiteistähenkilöidenomaisuudenjaympäj ristönsuojaamiseksi.koulutuksenjälkeenkuljettaj jallaonsellaisetperustaidotjatiedotettähänellä onedellytyksettoimiaturvallisenavaarallistenaij neidenkuljettajana. Kohderyhmä VaarallistenaineidenkuormaJautonkuljettajat Kurssit Peruskurssi*eiluokkia1ja7kesto3pv18h) Yhdistettyperuskurssi*kaikkiluokatkesto4pv 26h) *kurssien1.päiväonammattipätevyyspäivä Koulutustenhinnat Peruskurssinhintaon*400 +alv24%49600 ) Yhdistetynperuskurssinhintaon*470 +alv24% ) *voimassa alkaentoistaiseksihintaan lisätäänajolupa;jakoemaksusekämahdolliset viranomaismaksut. Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava ADRJPERUSKURSSIT SyklinvihreälinjaonkoulutuspakettijokasisältääkuormaJjalinjaJautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.

23 ADR<PERUSKURSSIT Koulutustensisällöt Peruskurssi 1.päivä LainsäädännönrakenneADRVAKjamuutsäännökset) Osapuoltenvastuutjavelvoitteetvaarallistenaineidenkuljetuksissa Turvallisuusneuvonantaja TietoamuistakuljetusmuodoistaperusasiatainakinIMDGjaMoU) Luokitusjaaineidenvaaraominaisuudet Määritelmät Pakkauksetpakkaaminenkollimerkinnät Vapautuksetrajoitetutmäärätpoikkeusmäärätjavapaaraja Yhteenkuormaus 2.päivä Ajolupavaatimukset Kuljetuksenasiakirjat Jätteidensiirtoympäristönsuojeluakoskevattiedotjätteidensiirronvalvonnassa) Kuljetusyksikönvarusteet Kuljetusyksikköäjaajoneuvoakoskevatvaatimuksetsekäajoneuvonhyväksyntä ToimintavaaraJjaonnettomuustilanteissa Suojavarusteidenkäyttö Ensiapuvaarallistenaineidenonnettomuustilanteissa Tulipalonsammuttaminenjakäytännönsammutusharjoitus 3.päivä Kuljetusyksikönmerkintä Kuljetusrajoituksetliikennemerkit PysäköiminenjavalvontamääräyksetsJlausekkeet) Turvatoimiakoskevatasiatturvasuunnitelma Toimintaohjeettunnelikuljetuksissakuljetusrajoituksettunneleissa Kuormaustapurkamistajakuljettamistakoskevatmääräykset Yhdistettyperuskurssi Peruskurssinsisältölisättynäluokkien1räjähteet)ja7radioaktiivisetaineet) erityisvaatimuksetkuljetuksissa SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

24 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Tavoite KoulutuksellatäydennetäänvoimassaolevaavaaF rallistenaineidenkuljetustenadrfperusajolupaa. AjoluvanlaajennuseivaikutakuljettajanperusajoF luvanvoimassaoloaikaan. Kohderyhmä VaarallistenaineidenkuormaFautonkuljettajat Kurssit Säiliökuljetustenerikoiskurssi*lisääajolupaan säiliökuljetusmuodonkesto12h Luokan1erikoiskurssilisääajolupaanoikeuF denkuljettaaräjähteitäkesto8h Luokan7erikoiskurssilisääajolupaanoikeuF denkuljettaaradioaktiivisiaaineitakesto8h *säiliökurssin1.päiväonammattipätevyyspäivä. Koulutustenhinnat Säiliökuljetustenerikoiskurssihintaon*200 +alv24%24800 ) Luokan1tai7erikopiskurssinhintaon*200 +alv24%24800 ) *voimassa alkaentoistaiseksihintaan lisätäänajolupa<jakoemaksusekämahdolliset viranomaismaksut. Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava ADR SÄILIÖFJAERIKOISKURSSIT SyklinvihreälinjaonkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.

25 ADR<SÄILIÖ<JAERIKOISKURSSIT Koulutustensisällöt Säiliökuljetustenerikoiskurssi 1.päivä LainsäädännönrakenneADRVAKjamuutsäännökset) Vastuutjavelvollisuudetvaarallistenaineidensäiliökuljetuksissa Säiliökuljetuksenakuljetettavienaineidenluokat Määritelmätajolupavaatimuksetsäililiökuljetustenasiakirjatkuljetusyksikönvarusteet Kuljetusyksikköäjaajoneuvoakoskevatvaatimuksetsekähyväksynnät Säiliöidenhyväksynnätmerkintäkilvetjatarkastuksetsäiliöasiakirja Säiliökooditjasäiliöhierarkia Säiliöajoneuvonkäyttäytyminentielläkuormanliikkumisenvaikutukset Toimintasäiliöajoneuvononnettomuusjavuototilanteissa Harjoitustehtäviä 2.päivä Säiliökuljetusyksikönmerkintä Kuljetusrajoituksetsäiliökuljetuksilleliikennemerkit PysäköiminenjavalvontamääräyksetSFlausekkeet) Turvatoimiakoskevatasiatturvasuunnitelma Turvallisuustunnelikuljetuksissakuljetusrajoituksettunneleissa Säiliöidentäyttöäjapurkaustakoskevatmääräyksetjamenetelmät Säiliöidenpuhdistuskaasulladesinfioitujenkonttienjasäiliöidenpuhdistus Harjoitustehtäviä Luokan1erikoiskurssi Räjähteidenkuljetuksiinliittyväteritysvaatimukset Luokan7erikoiskurssi Radioaktiivistenaineidenkuljetuksiinliittyväteritysvaatimukset SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

26 ADR TÄYDENNYSKURSSIT Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaIjalinjaIautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite VaarallistenaineidenkuljetustenADRIajolupaon voimassa5vuotta.täydennyskoulutuksentarkoii tuksenaonsaattaavaarallistenaineidenkuljettajan tiedotajantasalle.täydennyskoulutusjasitävasi taavakoeonsuoritettavaennenaikaisemmin myönnetynajoluvanvoimassaolonpäättymistä Kohderyhmä VaarallistenaineidenkuormaIautonkuljettajat Kurssit Täydennysperuskurssiperusajoluvanpäivitys eiluokkia1ja7)kesto9h SäiliökuljetustentäydennyskurssisäiliökuljeI tusmuodonpäivityseiluokkia1ja7)kesto6h Luokan1täydennyskurssiräjähdekuljetusten päivityskesto4h Luokan7täydennyskurssiradioaktiivistenaiI neidenkuljetusluvanpäivityskesto4h Yhdistettytäydennyskurssikaikkienluokkien perus+säiliöluvanpäivityskesto16h2päii vää) *Kurssien)1.)päivä)on)ammattipätevyyspäivä. Koulutustenhinnat Täydennysperuskurssinhintaon 200 +ALV24%yht.24800) Säiliökuljetustentäydennyskurssinhintaon 180 +ALV24%yht.22320) Luokan1tai7täydennyskurssinhintaon 150 +ALV24%yht.18600) Yhdistetyntäydennyskurssinhintaon 320 +ALV24%yht.39680) ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)ajolupa<)ja)koemaksu)sekä)mahdolliset) viranomaismaksut.) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

27 ADR<TÄYDENNYSKOULUTUS Koulutustensisällöt Täydennysperuskurssi Uudettekniikat Lainsäädäntömuutokset Turvatoimet Turvallisuussuunnitelma Vaarallisetaiheet Säiliökuljetustentäydennyskurssi Päivitetääntiedotsäiliökuljetuksiinliittyvästäkalustostajalainsäädännöstä Kerrataanvaarallistenaineidenkuljetuksiinliittyviäriskejä Annetaanajantasallaolevatietoaonnettomuuksienjaympäristövahinkojenestämiseksi Luokan1täydennyskurssi Päivitetääntiedoträjähdekuljetustenerityisvaatimuksistakuljetuksissa Luokan7täydennyskurssi Päivitetääntiedotradioaktiivistenaineideneritysvaatimuksistakuljetuksissa Yhdistettytäydennyskurssi Kahdenpäivänyhdistetyllätäydennyskurssillapäivitetäänkuljettajantiedotkaikkiluokat sisältäväänperusajolupaansekäsäiliölupaan SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

28 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

VIHREÄ LINJA AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET

VIHREÄ LINJA AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET VIHREÄ LINJA AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET KOULUTUSPAKETTI 5-7 koulutuspäivää sopivaan aikaan sopivassa paikassa sovittuun hintaan EI PELKKÄÄ PÄTEVYYTTÄ HUIPPUOSAAMISTA LIIKENTEESEEN! Tuotevastaava Markku

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 26.11.2009 1.1 31.5.2010 Lisätty kokeeseen

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry VAKKI PAKKI nro;3/2012

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry VAKKI PAKKI nro;3/2012 Sivu 1 / 11 Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry VAKKI PAKKI nro;3/2012 Aiheina: Vuosikokous 09.03.2012 Koulutus asiaa Trafi TNA tutkinnot 2012 Koulutuspalveluita ADR- seminaari ja 10v juhla illallinen

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 1 KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 Aika Osa I 22. 23.8.2016 klo 8:00 15:00 Osa II 3.-4.10.2016 klo 8:00 15:00 Paikka Kohderyhmä Järjestäjä Kouluttaja Osallistujamäärä Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo,

Lisätiedot

LYHYT- JA TÄYDENNYS- KOULUTUKSET

LYHYT- JA TÄYDENNYS- KOULUTUKSET KEVÄT 2017 LYHYT- JA TÄYDENNYS- KOULUTUKSET 1 KOKOUS-, JUHLA- JA TAPAHTUMAPALVELUT Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus tarjoaa viihtyisiä ja moderneja kokous- ja tapahtuma- tai juhlatiloja yksityisten henkilöiden

Lisätiedot

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu. Kurssimaksumme koulutuksesta. 1.6.2016 ALKAEN MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380 MOPOAUTOKOULUTUS (AM 121) 425 B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Tiedon tarpeet päätöksenteon eri portailla

Tiedon tarpeet päätöksenteon eri portailla Tiedon tarpeet päätöksenteon eri portailla TransEco tutkijaseminaari Jochim Donner Toimintaympäristö Tutkimuksen ja demonstraatioiden merkitys kasvaa Kansainvälisten sitoumusten takaraja tulee vastaan

Lisätiedot

Ohje ID (5)

Ohje ID (5) Ohje ID-1635406 1 (5) 09.12.2016 POL-2016-17842 Voimassaoloaika 1.1.2017 alkaen toistaiseksi Säädösperuste Säädösperuste Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta (12.8.2016/652)

Lisätiedot

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 30.3.2009 1.1 26.11.2009 Koulutuksen kokemusten

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

VOLVO TRUCKS KULJETTAJAKOULUTUS

VOLVO TRUCKS KULJETTAJAKOULUTUS VOLVO TRUCKS KULJETTAJAKOULUTUS Koulutustarjonta 2016 Koulutuksen on oltava investointi joka maksaa itsensä takaisin. Volvo Trucks kuljettajakoulutus Koulutuksen on oltava aina tavoitteellista toimintaa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KURSSIKALENTERI: KEVÄT 2016

KURSSIKALENTERI: KEVÄT 2016 KURSSIKALENTERI: KEVÄT 2016 Medika Nova on Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n rekisteröimä kouluttaja. KOKO KEHON VYÖHYKETERAPIA/REFLEKSOLOGIA TASO 1 Opiskelu aloitetaan jalkaterässä sijaitsevasta heijastejärjestelmästä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

KURSSIKALENTERI: LUKUKAUSI SYKSY 2016-KEVÄT 2017

KURSSIKALENTERI: LUKUKAUSI SYKSY 2016-KEVÄT 2017 KURSSIKALENTERI: LUKUKAUSI SYKSY 2016-KEVÄT 2017 Medika Nova on Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n rekisteröimä kouluttaja. KOKO KEHON VYÖHYKETERAPIA/REFLEKSOLOGIA TASO 1 Opiskelu aloitetaan jalkaterässä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite 4. Työsuojelu ja työturvallisuus työpaikalla yleisesti 5. Työsuojelu ja työturvallisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

VoiTas-projekti Nurmijärvellä

VoiTas-projekti Nurmijärvellä VoiTas-projekti 2003-2006 Nurmijärvellä Liikuntapalvelut oma tulosalue sosiaali- ja terveystoimen toimialalla asukkaita: vuonna 2003 36 000 vuonna 2011 40 000 kolme isoa päätaajamaa: Kirkonkylä Klaukkala

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

ARVIOINTIA: Suomessa käytössä olevan version arviointitutkimuksen mukaan osanottajilla oli. KUVAUS PAJASTA Oulunsalo 23.4.07

ARVIOINTIA: Suomessa käytössä olevan version arviointitutkimuksen mukaan osanottajilla oli. KUVAUS PAJASTA Oulunsalo 23.4.07 KUVAUS PAJASTA Oulunsalo 23.4.07 TEEMA: TUNTEELLISET LAPSET OULUNSALOSSA VETÄJÄ: Nina Ollikainen, kiertävä erityislastentarhanopettaja KÄYTÄNNÖLLISTÄ TAUSTAA : Oulunsalon kunnan kiertävä erityislastentarhanopettaja

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

ADR-ajolupakokeiden pitäminen ja arviointi

ADR-ajolupakokeiden pitäminen ja arviointi Ohje 1 (5) Antopäivä: 3.2.2012 Voimaantulopäivä: 10.2.2012 Voimassa: 30.6.2016 saakka Säädösperusta: Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011 Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa ohjeen TRAFI/22055/03.04.03.01/2011.

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN

VAARALLISTEN AINEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi KEMIKAALITURVALLISUUS ILMAKULJETUKSET ICAO-TI & IATA DGR PERUSKURSSI Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) mukainen peruskurssi.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

J Ä S E N T I E D O T E

J Ä S E N T I E D O T E Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry ry J Ä S E N T I E D O T E 1 / / 2007 2006 17.2.2006 8.2.2007 Tässä numerossa: SKAL:n jäsenmaksut vuonna 2007 Nimitys LVM:n ohje: Ympäristöystävällisyys Vetoliikenteen

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

Ammattipätevyyskoulutuksen jatkokoulutuspäivien merkitys kuljettajalle sekä kuljetusliikkeelle

Ammattipätevyyskoulutuksen jatkokoulutuspäivien merkitys kuljettajalle sekä kuljetusliikkeelle Ammattipätevyyskoulutuksen jatkokoulutuspäivien merkitys kuljettajalle sekä kuljetusliikkeelle Pertti Heino Opinnäytetyö Kesäkuu 2016 Tekniikan ja liikenteen ala Insinööri (YAMK), logistiikan tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset Sosiaalinen media www.facebook.com/pspel pohjoissuomenpelastusliitto Nettisivuilta ajankohtaista tietoa Toimintatilastot 2014: Nuorisotyö 21 nuoriso-osastoa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 TOIMITTAJAT

TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 TOIMITTAJAT TIELIIKENNELAIT 2014 TOIMITTAJAT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 KAHDESKYMMENESSEITSEMÄS PAINOS Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 21/2014 (julkaisupäivä 21.1.2014)

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

BIKE PAL. Turvallista matkaa! Pyöräilijöiden käsikirja

BIKE PAL. Turvallista matkaa! Pyöräilijöiden käsikirja BIKE PAL Turvallista matkaa! Pyöräilijöiden käsikirja Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto (ETSC) on kansainvälinen valtioista riippumaton järjestö, joka perustettiin vuonna 1993. Sen perustamisen taustalla

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa.

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Haasteet Simulaattori laitteena ei ratkaise koulutushaasteita itse asiassa se voi tuoda niitä lisää.

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Koulu- ja päiväkotiyhteistyö 2016-2017 Viimeksi päivitetty 30.1.2017 Vihdin kunnankirjasto 2 Ohjelmatarjottimen taustaa Kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 1.8.2012 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE

OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE HN/AN/ES/JM ASIOINTIOHJE 29.06.2016 OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE Hietaseen saapuminen Kaikki tavaran tuojat ja hakijat ilmoittautuvat Stevecon autovastaanotossa Hietasen portilla.

Lisätiedot

Kuljetuspalveluiden ja kuljetusteknistenharjoitusten oppisisällön uudelleen järjestely

Kuljetuspalveluiden ja kuljetusteknistenharjoitusten oppisisällön uudelleen järjestely Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kujanpää Teemu Kehittämishanke Kuljetuspalveluiden ja kuljetusteknistenharjoitusten oppisisällön uudelleen järjestely Työn ohjaaja Jukka Nurmiaho

Lisätiedot

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Päivin öin Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Suomen Kaukokiito Oy Kuljetusliike I. Lehtonen Oy Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy Auramaayhtiöt Kuljetusliike Taipale Oy Kuljetusliike

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Lisätietoja: www.shorinjiryu.fi

Lisätietoja: www.shorinjiryu.fi Vantaan Jukara KARATE JUDO AIKIDO KARATE Kausitiedote Syksy 2006 SHORINJIRYU KARATEN SM KILPAILUT Kokusai Shorinjiryu karaten avoimet SM-kilpailut järjestetään 28.10.2006 Espoossa. Jukarasta kisoihin lähtee

Lisätiedot

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017 AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017 Ammattiosasto koulutuksen järjestäjänä Ammattiosastojen jäsenilleen järjestämää koulutustoimintaa tuetaan kurssituen muodossa. Kurssituki on enintään 23 euroa / opetustunti

Lisätiedot

Potilassiirtokuljetukset taksilla

Potilassiirtokuljetukset taksilla 1/10 TP 15/2016 Potilassiirtokuljetukset taksilla 1. : Hankintatoimisto Suomi puh. +358 401491143 fax hankintapalvelut@lpshp.fi : : : ja Ylitornion kunnat). Asukasluku on alueella noin 63 500 psykiatrinen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos 7.11.2016 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2017 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 29.-30.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

TALVIRENKAAT KXS10 Ohjaava rengas ympärivuotiseen käyttöön UUTUUS! ALV 0% ALV 24% 5XS /80 R 22.5 M+S 156/150L D B 2 73 db 551,90 684,35 3PMSF

TALVIRENKAAT KXS10 Ohjaava rengas ympärivuotiseen käyttöön UUTUUS! ALV 0% ALV 24% 5XS /80 R 22.5 M+S 156/150L D B 2 73 db 551,90 684,35 3PMSF Raskaan kaluston RENGASHINNASTO 2017 kuorma-autot linja-autot rekat TALVIRENKAAT KXS10 Ohjaava rengas ympärivuotiseen käyttöön UUTUUS! ALV 0% ALV 24% 5XS18031 315/80 R 22.5 M+S 156/150L D B 2 73 db 551,90

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus VAK-päivä 9.2.2017 Santtu Hellstén STUK http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilynkayttajalle/toiminnanvalvonta/radioaktiivisten-aineidenkuljetus Aiheet Pikakurssi säteilyyn

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

UUTUUDET KRS50 Ohjaava rengas ALV 0% ALV 24% 5S506538 385/65 R 22.5 160K C B 1 69 db 589,84 731,40 UUTUUS! KXS10 Ohjaava rengas ympärivuotiseen käyttöön 5XS18031 315/80 R 22.5 M+S 156/150L D B 2 73 db

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa 1.5.2016 alkaen 1 2 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa

Lisätiedot

KA-koulutus / syksy 2013

KA-koulutus / syksy 2013 KA-koulutus / syksy 213 Yhteenveto syksyn 213 kuluessa järjestetystä KA-koulutuksesta Järjestetty koulutus Koulutuksiin osallistui 253 eri henkilöä (osa useampaan koulutustilaisuuteen) Koulutustilaisuuksia

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005 N:o 16 19 SISÄLLYS N:o Sivu 16 Laki Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä

Lisätiedot

Luvat ja Valvonta. Osastonjohtaja Janne Huhtamäki

Luvat ja Valvonta. Osastonjohtaja Janne Huhtamäki Vaatimustenmukaisuus Luvat ja Valvonta Osastonjohtaja Janne Huhtamäki Vaatimustenmukaisuus-toimiala Vaatimustenmukaisuus Henkilöluvat Organisaatio-luvat Liikenneväline- ja infraluvat Valvonta Lupakirjat

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely Opetusmateriaali Fermat'n periaatteen esittely Hengenpelastajan tehtävässä kuvataan miten hengenpelastaja yrittää hakea nopeinta reittiä vedessä apua tarvitsevan ihmisen luo - olettaen, että hengenpelastaja

Lisätiedot

KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTO Esityslista

KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTO Esityslista KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTO Esityslista Aika: Torstai 3.9.2015 kello 18.00 Paikka: Kouvolan kaupungintalon valtuustosali Torikatu 10, 45100 Kouvola Puheenjohtaja: Eveliina Komonen Sihteeri: Henna Rämä Läsnä:

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittarit ja mittaaminen Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta tietyllä kohderyhmällä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Mallilukujärjestys Teknistieteellinen kandidaattiohjelma Tietotekniikka, 2. vuosikurssi

Mallilukujärjestys Teknistieteellinen kandidaattiohjelma Tietotekniikka, 2. vuosikurssi 8.8.2016 Mallilukujärjestys 2016 2017 Yleisiä ohjeita Opinto-oppaat ja kurssikuvaukset Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinto-oppaat löytyvät osoitteesta http://studyguides.aalto.fi. Kurssien tarkemmat

Lisätiedot

LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero. Tarjouspyyntö: 2/2015, T1 POPELY/449/2015

LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero. Tarjouspyyntö: 2/2015, T1 POPELY/449/2015 LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS ja koulutuskuvauksen numero 8 Prosessi ja kuljetustyöntekijät 83 T1 Monitoimikoneenkuljettajankoulutus Taivalkoski tai Kuusamo Laajuus (otp)

Lisätiedot

VAK-yhteistyöryhmä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla. Skal

VAK-yhteistyöryhmä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla. Skal VAK-yhteistyöryhmä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla Skal 17.11.2016 Ryhmän tavoitteet Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden varmistaminen yhteistyöllä Yhteistyö

Lisätiedot

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 29.9.2011 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden YKY Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaneessa yksikössä oppiaineita vanhoista

Lisätiedot

KEVÄT 2016 KOULUTUSTA AMMATTILAISILLE LOGISTIIKKA

KEVÄT 2016 KOULUTUSTA AMMATTILAISILLE LOGISTIIKKA KEVÄT 2016 KOULUTUSTA AMMATTILAISILLE LOGISTIIKKA Varastointi Trukkikoulutus Logistiikan turvallisuus Ostot Kuvauspaikka: Berner Oy VARASTO EI OLE VIRASTO VARASTOSSA RIITTÄÄ VIPINÄÄ! LOGISTIIKKA-ALALLA

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat 1 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan yrityksen ja työpaikan sekä työssä noudatettavat työpaikan järjestykseen ja turvallisuuteen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

EKL-peruskurssin kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 3

EKL-peruskurssin kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 3 EKL-peruskurssin kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 3 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm nro 1.0 30.3.2009 1.1 Muutoksen sisältö EKL-peruskurssin kurssisuunnitelma

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

Tehtäväsarja I Kertaa tarvittaessa materiaalin lukuja 1 3 ja 9. Tarvitset myös luvusta 4 määritelmän 4.1.

Tehtäväsarja I Kertaa tarvittaessa materiaalin lukuja 1 3 ja 9. Tarvitset myös luvusta 4 määritelmän 4.1. HY / Avoin yliopisto Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, kesä 2015 Harjoitus 2 Ratkaisut palautettava viimeistään maanantaina 25.5.2015 klo 16.15. Tehtäväsarja I Kertaa tarvittaessa materiaalin lukuja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot