!!!!!!!!! VIHREÄ'LINJA' AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!!!!!!!!! VIHREÄ'LINJA' AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET!"

Transkriptio

1 VIHREÄLINJA AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET

2 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Koulutuspaketti 5D7koulutuspäivää sopivaanaikaan sopivassapaikassa sovittuunhintaan Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemi Tuotevastaava MarkkuMikkola Kouluttaja SYKLINVIHREÄLINJA Ammattipätevyyskoulutukset EIPELKKÄÄ PÄTEVYYTTÄD HUIPPUOSAAMISTA LIIKENTEESEEN

3 YMPÄRISTÖLOGISTIIKKA Koulutammevuosittainnoin1000kuljettajaakuormaGjalinjaGautonkuljettajienammattipätevyysdirekG tiivinkoulutuksissamme.tarjoammeavoimiaammattipätevyysjatkokoulutuspäiviätoimipisteissämme RiihimäelläjaHelsingissäMalmillasekätarpeenmukaanSeinäjoella. Koulutuksiimme+kuuluvat+mm.+ UudistetutADRGvaarallistenaineidenajolupaG koulutukset TurvallisuuskorttikoulutuksetTieturva1TyöG turvakorttitulityökorttihygieniapassieng siapukoulutus) KuormausjakuormansidontakappaletavaraG kuljetuksissa Asiakaspalvelukoulutus Taloudellisenjaennakoivanajonkoulutukset AjoGjalepoaikaGasetus/digipiirturi koulutus AnnammelisäksivarastoinninparissatyöskenteleG villehenkilöillemm.trukkikorttikoulutustasekä vaarallistenaineidenkäsittelykoulutusta. TarjoammeyrityksilletilauksestakustannustehokG kaastikoulutuspäiviäetelägsuomenjapohjanmaan alueellaisommillehenkilöstöryhmille.koulutus voidaanjärjestääjokoyrityksenneomissatiloissa taisyklinjärjestämissävuokratiloissayrityksenne lähellä. + + Järjestämme+myös:++ KuljetusalanperustasonammattipätevyyskouG lutusta YhdistelmäajoneuvonkuljettajanammattitutG kintoonvalmistavaakoulutusta. AvoimetkoulutuspäivämmelöydätkoulutuskalenG teristammenettisivuiltammeosoitteessa: Ota+yhteyttä+heti+niin+keskustellaan+lisää+ Arto+Niemi+logistiikantuotevastaava Ei+pelkkää+pätevyyttä++ +huippuosaamista+liikenteeseen SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

4 EIPELKKÄÄPÄTEVYYTTÄ HUIPPUOSAAMISTALIIKENTEESEEN SyklinvihreälinjaonkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuormaf ja linjafautonkuljettajien ammattipätevyysf direktiivinmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.syklin vihreä linja Fkoulutuksia järjestetään ammattipätevyysf direktiivin mukaisina koulutuspäivinä Syklin toimipisf teissäriihimäelläsekämalmilla.koulutusohjelmatovat LiikenteenturvallisuusvirastonTraFi:nhyväksymiä. Koulutuspäivät löytyvät Syklin logistiikan Internet F sivuilta ja niihin voi ilmoittautua jokainen CAP Fkoulutusta tarvitseva kuljettaja. Osa koulutuksista järjestäänmyösns.nonfstopinaelikunilmoittautuneita on10henkilöäjärjestämmekoulutuksen. Kuljetusyrityksille Syklin vihreä linja tarjoaa joustavan ratkaisun hankkia kuljettajilleen rekisteröidyn ammattif pätevyyden joko yksittäisinä päivinä tai koulutuspaf kettina.koulutusvoidaanjärjestäätilaajanvalitsemassa paikassa:yrityksenomissatiloissahotellissaoppilaitokf sessa laivakoulutuksena esim. Helsinki Tukholma F risteilynä)taisyklinkoulutustiloissa. Koulutusajankohdan valitseminen on joustavaa ja koulutuksia järjestetään myös viikonloppuisin mikä helpottaakuljettajientyöjärjestelyitä.asiakasvoilaatia oman koulutuspaketin vaikka 5 direktiivipäivää tarvitf semistaanaiheista.mikälisopivaakoulutusohjelmaa ei löydy Syklin 35:stä valmiista päiväohjelmasta Sykli räätälöihalutundirektiivifpäivänohjelmanjahakeesille hyväksynnäntrafi:ssa. 5päivänkoulutuspakettivoikoostuaesimerkiksi seuraavistadirektiivipäivistä: Tieturva1 Kuormaus/kuormasidontakappaletavarakuljetukF sissa Maanteidentavaraliikenteensäädökset Tienpäälläannettavahätäensiapu Ennakoivajataloudellinenajaminen 7päivänkoulutuspakettivoisisältääesimerkiksi: ADRFperuskoulutus3koulutuspäivää) Trukinajokortti Työturvallisuuskoulutus Kuljetustenkannattavuus/asiakaspalvelu Ennakoivajataloudellinenajaminen SyklinvihreälinjatähtääsiihenettäSuomenteilläliikF kuvaraskaskalustokulkeeammattitaitoistenmuut huomioivienjaympäristöäkunnioittavienkuljettajien ohjauksessa. MikälikiinnostuitsaatlisätietoaSyklinlogistiikan Internet;sivuiltataituotevastaavaltamme: ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

5 DIREKTIIVIKOULUTUKSET Turvallisuuskortitjaosaamistodistukset Tieturva1ja2 Tieturvakortit Työturvallisuus Työturvakortti Tulitöidenturvallisuus Tulityökortti Elintarvikehygieniaautokuljettajille HyM gieniapassi Vesihygieniaautonkuljettajille VesihyM gieniakortti Turvallisettyötavatjaensiapu KuormausjakuormansidontakappaletavaraM kuljetuksissa TrukinkäyttökuormaMautonkuormauksessa Tienpäälläannettavahätäensiapu EA1 Raskaanliikenteenturvallisuuspäivä Ajoluvatvaarallistenaineidenkuljetuksiin ADR peruskurssit ADR täydennyskurssit ADR säiliökurssi ADR luokkien1ja7erikoiskurssit Jätealanerityiskoulutukset LokaMjaviemärihuollonlaitteidentoimintaMja rakennekoulutus LokaMjaviemärihuollontyöprosessit Jätteidenkuljettamiseenliittyvätvaatimukset Taloudellisuuspalvelujasäädökset Ennakoivataloudellinenajo Kuljetustenkannattavuusjaasiakaspalvelu Työhyvinvointipäivä Maanteidentavaraliikenteensäädökset AjoMjalepoaikaMasetusdigitaalinenajopiirturi 35:nvalmiinTraFi:nhyväksymänpäiväohjelmamM melisäksivoimmeräätälöidäyrityksennetarpeisiin liittyviäeriohjelmia. Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava Eipelkkääpätevyyttä huippuosaamistaliikenteeseen SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

6 AJOGJALEPOAIKAGASETUSJADIGITAALINENAJOPIIRTURI Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaGjalinjaGautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite Koulutuksen tavoitteena on syventää kuljettajien ammatillistaosaamistaliikennekäyttäytymisessäja työturvallisuudessaantaaajankohtaisettiedotajog jalepoaikagasetuksestasekävankattaidotdigipiirg turinkäyttämiseen. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennöitsijät. Sisältölyhyesti: katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) Turvallinenliikennejatyömaa AjoGjalepoaikaGasetusjadigitaalinenajopiirturi Digitaalisenajopiirturinkeskeisetperusasiatja toiminnat AjoGjalepoaikadigipiirturillajasenvalvonta Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaGja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

7 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Turvallinenliikennejatyömaa Työmaidenturvallisuusvaatimukset Liikennekäyttäytyminen AjoDjalepoaikaDasetusjadigitaalinenajopiirturi Yleisetmääräyksetpisinyhtäjaksoinenajoaikapisinvuorokautinenajoaika viikoittainenajoaikavuorokautinenajoaikajaviikkolepo Työajoistaharjoitustehtäväjaharjoitustehtävänpurku Digipiirturinyleistätaustaajakäytönperusteet Digitaalisenajopiirturinkeskeisetperusasiatjatoiminnat Yrityksenvelvollisuudetsekäkuljettajanoikeudetjavelvollisuudet Kuljettajakortinhakeminenjauusiminen Toimintamallisiirryttäessädigipiirturillisestaajoneuvostaperinteisenpiirturinautoon taipäinvastoinjatoiminnatpoikkeustilanteissa Näppäimetaktivointikalibrointijalukitseminen KortinasettaminenjapoistaminenajoGjalepoajantarkistaminenajonaikanajakortin tietojentulostaminensekälisäyksetpiirturinmuistiin AjoDjalepoaikadigipiirturillajasenvalvonta KeskeisiäkäytännönasioitaajoGjalepoaikaansekäpiirturienmanuaali/digi) käyttöönliittyen Tienpäällätapahtuvattarkastukset Kuljettajakortinjapiirturilevyjensekädigipiirturintietojenanalysointi Harjoitustehtäviä SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

8 ENNAKOIVANAJOTAVANKOULUTUS Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaGjalinjaGautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa kuljettajat ajamaan taloudellisesti ja turvallisesti jolloin polttoainetta säästyy ympäristöä rasittavia päästöjä syntyy vähemmän renkaat ja ajoneuvo kuluvat hitaammin ja liikennevahinkojen määrä pienenee. Lisäksi kuljettaja oppii lukemaan liikennettäjasäästämäänitseäänajamallaoikein. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovatkuormagjalinjag autonkuljettajat. Sisältölyhyesti: katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) Voimansiirronominaisuudetkäytön optimoimiseksi Hallintalaitteidenteknisetominaisuudetja toiminta Polttoaineenkäytönoptimointi Ajoneuvonkuormitusturvallisuussääntöjenja tarkoituksenmukaisesti Tieliikenteensosiaalinenympäristöjasiihen liittyväsäännöstö Liikenteeseenjatyötapaturmiinliittyvätriskit Kuljettajanfyysisenjahenkisensuorituskyvyn merkitys Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaGja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

9 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Johdantoennakoivaanajotapaa Ympäristövastuullinenajattelutapakuljettajalla Liikenteenpäästötjavaikutuksetympäristöön Kuljettajanmerkitysennakoivaanajotapaan Asenteet Työssäjaksaminenjaomakunto Ammattitaitoinenkuljettaja Ennakoivajataloudellinenajotapa Ennakointieritilanteissa Taloudellinenajaminen Yrityksenkustannussuhteetjataloudellisenajotavanmerkityssiihen Ajonopeudenmerkityspolttoaineenkulutukseen Kuljettajanasenne Ennakointiliikenteessä Turvallinenajotapa Erilaistentilanteidenhallintaliikenteessä LiikeGenergianhyödyntäminen Kuljettajanoikeahavainnointitekniikka Tekniikanjahuollonmerkitysennakoivaanajotapaan Ennakoivahuoltojakalustonvalinta Yhteenvetoennakoivastajataloudellisestaajamisestajamitäseon SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

10 SPR:NAMMATTIKULJETTAJANENSIAPUKURSSI Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite SuomenPunainenRistiSPR)onsuunnitellutenF siapukurssinammattikuljettajille.kurssinsisällössä onotettuhuomioonliikenteeseenliittyvätriskifja onnettomuustilanteet.tavoitteenaonettäenf siapukurssinkäytyäänammattikuljettajatunnistaa tapaturmariskitliikenneonnettomuuksissajaosaa ehkäistäniitäsekäsaavalmiuksiatoimiaenf siavunantajanaonnettomuusfjasairauskohtaustif lanteissa. Kohderyhmä KoulutuksenkohderyhmänäovatkuormaFjalinjaF autonkuljettajat. Sisältölyhyesti katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) Tapaturmariskitjaturvallisuuskulttuuri Tyyppivammatliikenneonnettomuudessa Turvallisuusauttamistoiminnassa Erityistilanteetjaevakuointi Henkeäuhkaavattilanteet Toimintaensiaputilanteessa Tyypillisimmätsairauskohtaukset Ensiapuvälineet Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaFjakahviF tauot.kurssinhyväksytystisuorittanuthenkilösaa SPR:nhätäensiapukortin. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

11 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Oppijakso12oppituntia) Tapaturmariskitjaturvallisuuskulttuuri Tyyppivammatliikenneonnettomuudessa Turvallisuusauttamistoiminnassa Evakuointi Erityistilanteet Avunhälyttäminen Harjoituksia Oppijakso22oppituntia) Henkeäuhkaavattilanteet Hätäensiavunantaminen Ensiavunharjoituksia Oppijakso32oppituntia) Toimintaensiaputilanteessa Muutensiapuavaativattilanteet Ensiapuvälineet Ensiavunharjoituksia Oppijakso41oppitunti) Tyypillisimmätsairauskohtaukset Ensiapusairauskohtauksensattuessa Ensiavunharjoituksia SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

12 KUORMAUS/KUORMANSIDONTAKAPPALETAVARAKULJETUKSISSA Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaEjalinjaEautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite KoulutuksenjälkeenosallistujatietääkuormansiE dontaejavarmistamismääräyksetsekäosaatehdä kuormansidonnanjavarmistamisenlakiejaturvale lisuusmääräystenmukaisesti. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennoitsijät. Koulutuksensisältö Kuormausjapainojakauma AkseliEteliEjakokonaispainot KuormansidontaEjasuojausvälineet Ylikuormamaksulaki Kuljetustenvalvonta KuormansidontaEjasuojausvälineidenkäyttö jatarkistukset Käytännönharjoituksiaerilaistenkuormien sidonnoistajatuennoista. Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaEja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

13 TIETURVA1FKOULUTUS Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite TiellätyöskentelynturvallisuuteenliittyvänosaaF misenlisääminen.oppiatunnistamaantyöhönliitf tyviävaarojajakeinojaniidenhallintaan.työntekif jäävelvoittavientyöturvallisuussäännöstentuntef minen.yhtenäisiinliikennejärjestelyjenperiaatteif siinpyrkiminen. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennoitsijät. Koulutuksensisältö katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) Tiellätyönskentelynvaaratjaongelmat Turvallisuudenvarmistaminenliikenteen järjestelyin. Turvallisuudenvarmistaminenliikkumisessa. Työturvallisuustehtävätrakentamisessa. Varautuminenonnettomuustilanteisiin. Laajuus Koulutuskestää8oppituntiasekäruokaFja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

14 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Avausjajohdanto Pätevyysvaatimuksettielläjatehtävässätyössä Tie tienpitäjänvelvoitteetjavastuut Tiellätyöskentelynehdot Tiellätyöskentelynvaaratjaongelmat Yleistä Liikenteenaiheuttamatvaarat Työympäristössäilmenevätvaarat Omantoiminnanmerkitys Tiellätyöskentelynmuodostamatvaaratmuille Muuttiellätyöskentelynongelmat Kuljettajanominaisuudet Esimerkkejäonnettomuustilanteista Turvallisuudenvarmistaminenliikenteenjärjestelyin Työkohteenliikennejärjestelyjenperusasiat Liikenteenohjaajanatoimiminen Nopeudenrajoittaminen Tietöistätiedottaminen Turvallisuudenvarmistaminenliikkumisessa Yleistä Kuljettajanatoimiminen Työkoneidenkunnonseuranta Päivittäinentoimintakokeilu Turvallisettyömenetelmät HuolellisuusFjavarovaisuusvelvoitteet Poikkeussäännöttyökoneenkäytössä Liikennesäännötsuljetullaalueella Konetyöhönliittyvätohjeet Työkoneidenvaroituslaitteet Periaatteettyökoneidenhavaittavuudenvarmistamisessa Työturvallisuustehtävätrakentamisessa Rakennustyömaankeskeisetturvallisuustehtävät Eriosapuoltenturvallisuustehtävät Varoitusvaatetusjamuuthenkilökohtaisetsuojaimet Varautuminenonnettomuustilanteisiin Yleinenauttamisvelvollisuus Yleisetohjeetonnettomuustilanteessa Onnettomuuteenvarautuminentyökohteessa Paloturvallisuus SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

15 TIETURVA2FKOULUTUS Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Kohderyhmä Tieturva2Fkoulutusontarkoitettutielläkadullatai muulla liikennealueella liikennefjatyöturvallisuuf desta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Erityisesti se on tarkoitettu työnjohtof tehtävissä työskenteleville. Edellytyksenä Tieturva 2 Fkurssille osallistumiselle on voimassa oleva Tieturva1Fpätevyys. * Koulutuksen*tavoitteena*on*antaa*valmiudet:* tiellätehtävientöidenriskientuntemiseenja niihinvarautumiseen yhteisenrakennustyömaaneriosapuolten vastuidentuntemiseen turvallisuusasioidenhuomioimiseen rakennustyönsuunnittelussaja toteuttamisessasekätyömaanjohtamisessa rakennustyömaanlakisääteistensuunnitelmien tuntemiseenjalaatimiseen työnaikaistenliikennejärjestelyjen suunnitteluunjatoteuttamiseen tiehallinnonohjeidentuntemiseen rakennustyömaanlakisääteistentarkastusten tuntemiseen perehdyttämisvelvoitteidentuntemiseen yhdenmukaiseenkäyttäytymiseentiellä tehtävässätyössä Laajuus* Kaksipäiväinenkoulutuskestääyhteensä16 oppituntiasekäruokafjakahvitauot. Koulutuksen*hinta* Koulutuksenhintaon*290 +alv24%35960 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) * * Ota*yhteyttä*heti*niin*keskustellaan*lisää* Arto*Niemi*logistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

16 TIETURVA2FKERTAUSKURSSI Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Kohderyhmä Kertauskurssiontarkoitettuhenkilöillejotka haluavatuusiatieturva2fpätevyydenjafkortin. Tieturva2FpätevyysjaFkorttiovatvoimassa5 vuotta.niidenuusimiseksihenkilönonsuoritettava yksipäiväinenkertauskurssi.kertauskurssilleon hakeuduttavatieturvakortissailmoitetunviimeisen voimassaolokuukaudenkuluessataiviimeistään silloinkunpätevyysonvanhentunutkorkeintaan3 kuukautta. * Koulutuksen*sisältö*lyhyesti:* Kurssinavaus Tienpitäjänvaatimuksettiellätyöskentelylle Yhteisentierakennustyömaanturvallisuus Työmaanturvallisuussuunnittelujatyökohteen liikennejärjestelyjensuunnittelu Työmaanturvallisuusseuranta Ihmisenkäyttäytyminenliikenteessä Tiehallinnonym.ohjeidenläpikäynti Kirjallinenloppukuulusteluyhteenvetoja kurssinpäättäminen * * * * Laajuus* Koulutuskestääyhteensä8oppituntiasekäruokaF jakahvitauot. Koulutuksen*hinta* Koulutuksenhintaon*200 *voimassa)2013)sykli)ei)ole)alvbvelvollinen.)hinb taan)lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut.)) * * Ota*yhteyttä*heti*niin*keskustellaan*lisää* Arto*Niemi*logistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

17 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Tavoite Edistäätyöturvallisuuttakuljetusalallajayhteisillä työpaikoillatoimiessa.koulutusedesauttaaautonh kuljettajaaennakoimaantyöturvallisuusriskejäjoh kapäiväisessätyöskentelyssäänjavähentämään niidensyntymistä. Kohderyhmä Koulutuksenkohderyhmänäovatautonkuljettajat jaliikennöitsijät. Sisältölyhyesti katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) TyöturvallisuusyhteisillätyöpaikoillajatapaH turmientorjunta Perehdytysjaturvallinentyöpaiväyhteisellä työpaikalla Keskeistenvaaratekijöidentunnistaminenja niidentorjunta YhteistoimintajaonnettomuustilanteissatoiH miminen Laajuus Koulutuskestää8oppituntiasekäruokaHjakahviH tauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava TYÖTURVALLISUUSKULJETUSALALLA Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaHjalinjaHautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.

18 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Työturvallisuusyhteisillätyöpaikoillajatapaturmientorjunta Vastuutturvallisuudestajatyösuojeluyhteistyöstäyhteisillätyöpaikoilla TurvallisuusHminunasiani;lastauksetpurkamisetterminaalitrakennustyömaatjne. Tapaturmientorjuntakuljetusalalla Työnvaarojenselvittäminenjaarviointi Tapaturmieninhimillisettaloudellisetjayhteiskunnallisetvaikutukset Perehdytysjaturvallinentyöpäiväyhteisellätyöpaikalla Perehdyttämisohjelmansisältöjaperehdyttämisenhaasteetyhteisellätyöpaikalla LiikkuminentyöpaikoillaHaluevalvontakulkuluvatjakuljettajanohjeet Työpaikkojenjärjestysjasiisteys Henkilösuojaimet Luvanvaraisettyöt PäihteetjatupakointiHlainsäädäntöjakuljettajanohjeet Kameratjamuutlaitteetsekätietoturvallisuus Kuljettajanrooliyhteisellätyöpaikalla Keskeistenvaaratekijöidentunnistaminenjaniidentorjunta Yhteistyönmerkityseriosapuoltenkesken Koneetlaitteetjatyövälineetkuljetusalalla Pneumaattisetjahydraulisetlaitteetkuljetusalalla Nostotyötnostoliinattikkaattelineetkuilutjaaukot Suljetutjaahtaattilatsäiliötyöt Kemikaalit SähköH/avojohdotjanosturityötniidenläheisyydessä Yhteistoimintajaonnettomuustilanteissatoimiminen Toimintahätätilanteissajaliikenneonnettomuuksissa Hätäilmoitusjaensiapu Alkusammutus Kaasuvaara Toimintauhkatilanteissa Työturvallisuuskorttikoe SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

19 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Tavoite Edistäätyöturvallisuuttatöissäjoissasyntyy kipinöitätaijoissakäytetäänliekkiätaimuuta lämpöäjajotkaaiheuttavatpalovaaraa. Kohderyhmä Tulitöitätekevätjatulityövartioinatoimivat henkilötjotkatarvitsevatsuomenpelastuslan KeskusjärjestönSPEK)myöntämänTulityöluvan. Sisältölyhyesti: Riskittulitöissä Tulityönsuunnittelujaturvallinentoteutus Toimintaonnettomuustilanteensattuessa AlkusammutusLjasuojausharjoitus Koe Laajuus Koulutuskestää8oppituntiasekäruokaLja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava TULITYÖKORTTILKOULUTUS Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaLjalinjaLautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.

20 KULJETUSTENKANNATTAVUUSJAASIAKASPALVELU Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaJjalinjaJautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite Tavoitteena on saada kuljettajat ajattelemaan oman toimintansa vaikutuksia koko yrityksen taloudelliseen tilanteeseen sekä ymmärtämään asiakaspalvelunmerkityksenomassatyössään. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennöitsijät. Koulutuksensisältö: Kannattavuudenmerkitys Kustannuslaskennantaustatietoja Kuljettajapalvelunmyyjänä Hinnoittelunperusteet Kuljettajanmerkityskannattavuuteen Toimitusvarmuudestahuolehtiminen Asiakastyytyväisyydenmerkitys kokonaisuudessa Laatujärjestelmätjaniidenmerkitys käytännössä Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaJja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

21 MAANTEIDENTAVARALIIKENTEENSÄÄDÖKSET Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaHjalinjaHautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite Opettaa tuntemaan maanteiden tavaraliikenteen keskeisen lainsäädännön päivitetyn sisällön ja soveltamaansitäomassatyössään. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennöitsijät. Sisältölyhyesti: KuljettajienammattipätevyysdirektiivinmukaiH sentäydennyskoulutusvaatimuksenkeskeinen sisältö Tärkeimmätmaanteidentavaraliikenteessä noudatettavatsopimuksetjaniidenmerkitys kuljettajantyöhön Kuormanvarmistaminen Digitaalisenjaanalogisenajopiirturinkäyttö YlikuormamaksutjaHsakot Vaarallistenaineidenkuljettamistakoskevat säädöksetjaniissätapahtuneetmuutokset Ajoneuvonmitatmassatjaajoneuvotekniset määräykset Suoritealakohtaisetajankohtaisetasiat Muutajankohtaisetlainsäädäntömuutokset Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaHja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

22 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Tavoite Vaarallistenaineidenkuljettamiseentarvitaan ADRJajolupa.PerusajoluvallavoidaankuljettaavaaJ rallisiaaineitakappaletavaranalukuunottamatta luokkia1räjähteet)ja7radioaktiivisetaineet). Perusajoluvansaakäymälläkolmepäivääkestävän peruskurssinjasuorittamallahyväksytystiajolupaj kokeen.neljäpäivääkestävälläyhdistetylläperusj kurssillajakokeellasaaperusajoluvankaikkiin luokkiin. KoulutusantaakuljettajalletiedotvaarallistenaiJ neidenkuljetuksiinliittyvistäriskeistäperustiedot onnettomuudenvälttämiseksisekätiedotonnetj tomuustilanteessatarvittavistavälttämättömistä toimenpiteistähenkilöidenomaisuudenjaympäj ristönsuojaamiseksi.koulutuksenjälkeenkuljettaj jallaonsellaisetperustaidotjatiedotettähänellä onedellytyksettoimiaturvallisenavaarallistenaij neidenkuljettajana. Kohderyhmä VaarallistenaineidenkuormaJautonkuljettajat Kurssit Peruskurssi*eiluokkia1ja7kesto3pv18h) Yhdistettyperuskurssi*kaikkiluokatkesto4pv 26h) *kurssien1.päiväonammattipätevyyspäivä Koulutustenhinnat Peruskurssinhintaon*400 +alv24%49600 ) Yhdistetynperuskurssinhintaon*470 +alv24% ) *voimassa alkaentoistaiseksihintaan lisätäänajolupa;jakoemaksusekämahdolliset viranomaismaksut. Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava ADRJPERUSKURSSIT SyklinvihreälinjaonkoulutuspakettijokasisältääkuormaJjalinjaJautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.

23 ADR<PERUSKURSSIT Koulutustensisällöt Peruskurssi 1.päivä LainsäädännönrakenneADRVAKjamuutsäännökset) Osapuoltenvastuutjavelvoitteetvaarallistenaineidenkuljetuksissa Turvallisuusneuvonantaja TietoamuistakuljetusmuodoistaperusasiatainakinIMDGjaMoU) Luokitusjaaineidenvaaraominaisuudet Määritelmät Pakkauksetpakkaaminenkollimerkinnät Vapautuksetrajoitetutmäärätpoikkeusmäärätjavapaaraja Yhteenkuormaus 2.päivä Ajolupavaatimukset Kuljetuksenasiakirjat Jätteidensiirtoympäristönsuojeluakoskevattiedotjätteidensiirronvalvonnassa) Kuljetusyksikönvarusteet Kuljetusyksikköäjaajoneuvoakoskevatvaatimuksetsekäajoneuvonhyväksyntä ToimintavaaraJjaonnettomuustilanteissa Suojavarusteidenkäyttö Ensiapuvaarallistenaineidenonnettomuustilanteissa Tulipalonsammuttaminenjakäytännönsammutusharjoitus 3.päivä Kuljetusyksikönmerkintä Kuljetusrajoituksetliikennemerkit PysäköiminenjavalvontamääräyksetsJlausekkeet) Turvatoimiakoskevatasiatturvasuunnitelma Toimintaohjeettunnelikuljetuksissakuljetusrajoituksettunneleissa Kuormaustapurkamistajakuljettamistakoskevatmääräykset Yhdistettyperuskurssi Peruskurssinsisältölisättynäluokkien1räjähteet)ja7radioaktiivisetaineet) erityisvaatimuksetkuljetuksissa SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

24 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Tavoite KoulutuksellatäydennetäänvoimassaolevaavaaF rallistenaineidenkuljetustenadrfperusajolupaa. AjoluvanlaajennuseivaikutakuljettajanperusajoF luvanvoimassaoloaikaan. Kohderyhmä VaarallistenaineidenkuormaFautonkuljettajat Kurssit Säiliökuljetustenerikoiskurssi*lisääajolupaan säiliökuljetusmuodonkesto12h Luokan1erikoiskurssilisääajolupaanoikeuF denkuljettaaräjähteitäkesto8h Luokan7erikoiskurssilisääajolupaanoikeuF denkuljettaaradioaktiivisiaaineitakesto8h *säiliökurssin1.päiväonammattipätevyyspäivä. Koulutustenhinnat Säiliökuljetustenerikoiskurssihintaon*200 +alv24%24800 ) Luokan1tai7erikopiskurssinhintaon*200 +alv24%24800 ) *voimassa alkaentoistaiseksihintaan lisätäänajolupa<jakoemaksusekämahdolliset viranomaismaksut. Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava ADR SÄILIÖFJAERIKOISKURSSIT SyklinvihreälinjaonkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.

25 ADR<SÄILIÖ<JAERIKOISKURSSIT Koulutustensisällöt Säiliökuljetustenerikoiskurssi 1.päivä LainsäädännönrakenneADRVAKjamuutsäännökset) Vastuutjavelvollisuudetvaarallistenaineidensäiliökuljetuksissa Säiliökuljetuksenakuljetettavienaineidenluokat Määritelmätajolupavaatimuksetsäililiökuljetustenasiakirjatkuljetusyksikönvarusteet Kuljetusyksikköäjaajoneuvoakoskevatvaatimuksetsekähyväksynnät Säiliöidenhyväksynnätmerkintäkilvetjatarkastuksetsäiliöasiakirja Säiliökooditjasäiliöhierarkia Säiliöajoneuvonkäyttäytyminentielläkuormanliikkumisenvaikutukset Toimintasäiliöajoneuvononnettomuusjavuototilanteissa Harjoitustehtäviä 2.päivä Säiliökuljetusyksikönmerkintä Kuljetusrajoituksetsäiliökuljetuksilleliikennemerkit PysäköiminenjavalvontamääräyksetSFlausekkeet) Turvatoimiakoskevatasiatturvasuunnitelma Turvallisuustunnelikuljetuksissakuljetusrajoituksettunneleissa Säiliöidentäyttöäjapurkaustakoskevatmääräyksetjamenetelmät Säiliöidenpuhdistuskaasulladesinfioitujenkonttienjasäiliöidenpuhdistus Harjoitustehtäviä Luokan1erikoiskurssi Räjähteidenkuljetuksiinliittyväteritysvaatimukset Luokan7erikoiskurssi Radioaktiivistenaineidenkuljetuksiinliittyväteritysvaatimukset SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

26 ADR TÄYDENNYSKURSSIT Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaIjalinjaIautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite VaarallistenaineidenkuljetustenADRIajolupaon voimassa5vuotta.täydennyskoulutuksentarkoii tuksenaonsaattaavaarallistenaineidenkuljettajan tiedotajantasalle.täydennyskoulutusjasitävasi taavakoeonsuoritettavaennenaikaisemmin myönnetynajoluvanvoimassaolonpäättymistä Kohderyhmä VaarallistenaineidenkuormaIautonkuljettajat Kurssit Täydennysperuskurssiperusajoluvanpäivitys eiluokkia1ja7)kesto9h SäiliökuljetustentäydennyskurssisäiliökuljeI tusmuodonpäivityseiluokkia1ja7)kesto6h Luokan1täydennyskurssiräjähdekuljetusten päivityskesto4h Luokan7täydennyskurssiradioaktiivistenaiI neidenkuljetusluvanpäivityskesto4h Yhdistettytäydennyskurssikaikkienluokkien perus+säiliöluvanpäivityskesto16h2päii vää) *Kurssien)1.)päivä)on)ammattipätevyyspäivä. Koulutustenhinnat Täydennysperuskurssinhintaon 200 +ALV24%yht.24800) Säiliökuljetustentäydennyskurssinhintaon 180 +ALV24%yht.22320) Luokan1tai7täydennyskurssinhintaon 150 +ALV24%yht.18600) Yhdistetyntäydennyskurssinhintaon 320 +ALV24%yht.39680) ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)ajolupa<)ja)koemaksu)sekä)mahdolliset) viranomaismaksut.) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

27 ADR<TÄYDENNYSKOULUTUS Koulutustensisällöt Täydennysperuskurssi Uudettekniikat Lainsäädäntömuutokset Turvatoimet Turvallisuussuunnitelma Vaarallisetaiheet Säiliökuljetustentäydennyskurssi Päivitetääntiedotsäiliökuljetuksiinliittyvästäkalustostajalainsäädännöstä Kerrataanvaarallistenaineidenkuljetuksiinliittyviäriskejä Annetaanajantasallaolevatietoaonnettomuuksienjaympäristövahinkojenestämiseksi Luokan1täydennyskurssi Päivitetääntiedoträjähdekuljetustenerityisvaatimuksistakuljetuksissa Luokan7täydennyskurssi Päivitetääntiedotradioaktiivistenaineideneritysvaatimuksistakuljetuksissa Yhdistettytäydennyskurssi Kahdenpäivänyhdistetyllätäydennyskurssillapäivitetäänkuljettajantiedotkaikkiluokat sisältäväänperusajolupaansekäsäiliölupaan SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

28 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

Jotta menestyisitte paremmin

Jotta menestyisitte paremmin 1 2/2010 (1.6. 31.12.2010) LIS Group Oy auttaa yrityksiä menestymään tarjoamalla korkealaatuisia koulutus-, laatu- ja turvallisuuspalveluja. Olemme joustava ja voimakkaassa kasvussa oleva organisaatio.

Lisätiedot

Materiaalia voi käyttää hyvin osana logistiikan perustutkinnon koulutuksessa autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan

Materiaalia voi käyttää hyvin osana logistiikan perustutkinnon koulutuksessa autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan Saatteeksi opetusmateriaalin käyttäjälle ja tutustujalle. Sisällön soveltuvuus koulutukseen: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, tavaraliikenne kouluttajan materiaali on suunnattu nimensä mukaisesti

Lisätiedot

Rakennamme yrityksesi menestystä.

Rakennamme yrityksesi menestystä. Ovi osaamiseen. Rakennamme yrityksesi menestystä. Hyvä asiakkaamme! Käsissäsi on Kaakkois-Suomen oppilaitosverkoston kokoama koulutuskalenteri. Tästä löydät alueellamme syksyllä 2014 alkavat matkailu-,

Lisätiedot

Emerco Oy MAASTOAJO RASKAALLA AJONEUVOLLA TARJOUS ON VOIMASSA 1.6 12.9.2014 VÄLISEN AJAN

Emerco Oy MAASTOAJO RASKAALLA AJONEUVOLLA TARJOUS ON VOIMASSA 1.6 12.9.2014 VÄLISEN AJAN Emerco Oy MAASTOAJO RASKAALLA TARJOUS ON VOIMASSA 1.6 12.9.2014 VÄLISEN AJAN TARJOUS MAASTOAJO RASKAALLA Tarjoamme raskaan liikenteen maastoajokoulutusta 15 % tarjoushinnalla. Yhden maastoajo raskaalla

Lisätiedot

Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana

Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana Inskomkapt Ilmo Suurnäkki ADR-seminaari 11.5. Esityksen sisältö Logistiikka operaatioiden mahdollistaja 1. Puolustusvoimien intressit kuljettajakoulutukseen 2. Nykytilanne

Lisätiedot

Kaikki palvelut kuljetusalalle www.lis.fi

Kaikki palvelut kuljetusalalle www.lis.fi 1 Kaikki palvelut kuljetusalalle www.lis.fi 2/2010 (1.6. 31.12.2010) Kurssit järjestää LIS Group Oy, joka on yksityinen ammattikuljettajien sekä laatu- ja turvallisuusasioiden koulutukseen erikoistunut

Lisätiedot

Koulutuskalenteri Kevät 2015. Ovi osaamiseen.

Koulutuskalenteri Kevät 2015. Ovi osaamiseen. Koulutuskalenteri Kevät 2015 Ovi osaamiseen. Rakennamme yrityksesi menestystä. Hyvä asiakkaamme! Käsissäsi on Kaakkois-Suomen oppilaitosverkoston kokoama koulutuskalenteri. Tästä löydät alueellamme keväällä

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry VAKKI PAKKI nro;3/2012

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry VAKKI PAKKI nro;3/2012 Sivu 1 / 11 Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry VAKKI PAKKI nro;3/2012 Aiheina: Vuosikokous 09.03.2012 Koulutus asiaa Trafi TNA tutkinnot 2012 Koulutuspalveluita ADR- seminaari ja 10v juhla illallinen

Lisätiedot

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti SPR:n Turvapassi-koulutus Turvapassi-koulutus Yksi työpäivä

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov

OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, koulutuksen järjestämislupa (opm Dnro 250/530/2007) liitteeksi yhdistelmäajoneuvon

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI SYKSY. www.kvlakk.fi. www.kvlakk.fi

KOULUTUSKALENTERI SYKSY. www.kvlakk.fi. www.kvlakk.fi SYKSY 2014 KOULUTUSKALENTERI at = ammattitutkinto pt= perustutkinto eat=erikoismmattitutkinto HOPS= henkilökohtainen opintosuunnitelma SISÄLTÖ YRITYSPALVELUT... 3 NUORTEN AIKUISTEN KOULUTUKSET...4 METALLIALA...6

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Suojainasiantuntija TM - koulutusohjelma Heli Koskinen, Työympäristön kehittäminen heli.koskinen@ttl.fi 2 Taustaa Aikaisempi turvallisuustuotteiden kaupan koulutuspaketti suojainmyyjille

Lisätiedot

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Usein kuultu väite on, ettei ammattitaitoisia koneistajia ole riittävästi Osaamista on mahdollista parantaa asiantuntevalla koulutuksella. Koulutamme koneistajista

Lisätiedot

LYHYT- JA TÄYDENNYS- KOULUTUKSET

LYHYT- JA TÄYDENNYS- KOULUTUKSET KEVÄT 2017 LYHYT- JA TÄYDENNYS- KOULUTUKSET 1 KOKOUS-, JUHLA- JA TAPAHTUMAPALVELUT Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus tarjoaa viihtyisiä ja moderneja kokous- ja tapahtuma- tai juhlatiloja yksityisten henkilöiden

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI. www.kvlakk.fi. www.kvlakk.fi

KOULUTUSKALENTERI. www.kvlakk.fi. www.kvlakk.fi 2014 KOULUTUSKALENTERI www.kvlakk.fi at = ammattitutkinto pt= perustutkinto eat=erikoismmattitutkinto HOPS= henkilökohtainen opintosuunnitelma www.kvlakk.fi SISÄLTÖ YRITYSPALVELUT... 3 NUORTEN AIKUISTEN

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Koulutusohjelmat vuodelle 2015 1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Sisältää henkilöliikenteen kuljettajan lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet häiriö-, vaara ja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu. Kurssimaksumme koulutuksesta. 1.6.2016 ALKAEN MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380 MOPOAUTOKOULUTUS (AM 121) 425 B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

Lisätiedot

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi Rakennusalan työsuojelun peruskurssi 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso 23. 24.10.2012 Siikaranta-opisto opitaan yhdessä Rakennusalan työsuojelun peruskurssi, Siikaranta-opisto 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso

Lisätiedot

J Ä S E N T I E D O T E

J Ä S E N T I E D O T E Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry ry J Ä S E N T I E D O T E 7 / 12006 / 2006 17.2.2006 13.12.2006 Tässä numerossa: Moduuliajoneuvojen leveys Kustannusindeksi Liikennelupahakemukset netissä Loppuvuoden

Lisätiedot

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 1 KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 Aika Osa I 22. 23.8.2016 klo 8:00 15:00 Osa II 3.-4.10.2016 klo 8:00 15:00 Paikka Kohderyhmä Järjestäjä Kouluttaja Osallistujamäärä Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo,

Lisätiedot

Infrastruktuurin tuottamisen johtaminen (12) (RAPS)

Infrastruktuurin tuottamisen johtaminen (12) (RAPS) Infrastruktuurin tuottamisen johtaminen (12) (RAPS) Koulutusohjelma 2014 Käyttäjälähtöinen infrastruktuuri Kestävä kehitys infrarakennuttamisessa Elinkaaren hallinta RAKLI ry ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Lisätiedot

TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET

TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET Miksi? Kenelle? MIKSI TYÖNANTAJAN TULISI KOULUTTAA AJAMISTA? Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja opastaa ja perehdyttää työntekijät työhönsä mikäli ajaminen

Lisätiedot

BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS. 27.10.2010. Kemi. Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS. 27.10.2010. Kemi. Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS 27.10.2010. Kemi Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Työpaikat ja koulutusmäärät olleet liian pitkään epätasapainossa: - Maanteiden

Lisätiedot

Mun juttu hankkeen Savonlinnan seuturyhmän kokous

Mun juttu hankkeen Savonlinnan seuturyhmän kokous Mun juttu -hanke ASIALISTA 2009 16.10.2009 Mun juttu hankkeen Savonlinnan seuturyhmän kokous Aika Pe 30.10.2009 klo 12.00 14.00 Paikka Iso neuvotteluhuone, Vipunen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,

Lisätiedot

J Ä S E N T I E D O T E

J Ä S E N T I E D O T E Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry ry J Ä S E N T I E D O T E Tässä numerossa: Suomen kanta voitti EU-parlamentin kuljetusyrittäjä-äänestyksessä Autonkuljettajien uudet palkkataulukot 2,60 leveiden moduuliyhdistelmien

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ. Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia

SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ. Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia MIKÄ ON SIMULAATTORI? Simulaattori on laite, joka pyrkii mallintamaan tosielämää mahdollisimman

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi

VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi KEMIKAALITURVALLISUUS ILMAKULJETUKSET ICAO-TI & IATA DGR PERUSKURSSI Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) mukainen peruskoulutus.

Lisätiedot

J Ä S E N T I E D O T E

J Ä S E N T I E D O T E Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry ry J Ä S E N T I E D O T E 51 // 2009 2006 17.2.2006 19.8.2009 Tässä numerossa: ULKOMAALAISTEN KULJETUSYRITTÄJIEN TILAPÄISEEN SUOMESSA TYÖSKENTELYYN TIUKENNUKSIA Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat

Opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat Opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat 2 Sisältö 1. Maksuton opetus... 3 2. Liiketalous ja kauppa, Pori... 3 3. Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely, Rauma... 4 4. Sosiaali- ja terveysala, Pori...

Lisätiedot

Paloturvallisuuskoulutuksen portaat

Paloturvallisuuskoulutuksen portaat Paloturvallisuuskoulutuksen portaat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 27 9.-11.12.2009 Riitta Piironen Osaamisen kehittämisen näkymät Henkilöstön kehittämien yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

VOLVO TRUCKS KULJETTAJAKOULUTUS

VOLVO TRUCKS KULJETTAJAKOULUTUS VOLVO TRUCKS KULJETTAJAKOULUTUS Koulutustarjonta 2016 Koulutuksen on oltava investointi joka maksaa itsensä takaisin. Volvo Trucks kuljettajakoulutus Koulutuksen on oltava aina tavoitteellista toimintaa

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 30.3.2009 1.1 26.11.2009 Koulutuksen kokemusten

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

OSAAMISTA VESIHUOLLON AMMATTILAISILLE

OSAAMISTA VESIHUOLLON AMMATTILAISILLE OSAAMISTA VESIHUOLLON AMMATTILAISILLE Yhteystiedot Suomen ympäristöopisto SYKLI, PL 72, 11101 Riihimäki Timo Tolonen, koulutuspäällikkö p. 0400 378 000 Riikka Elo, kouluttaja p. 040 572 2786 Vesa Arvonen,

Lisätiedot

Tiedon tarpeet päätöksenteon eri portailla

Tiedon tarpeet päätöksenteon eri portailla Tiedon tarpeet päätöksenteon eri portailla TransEco tutkijaseminaari Jochim Donner Toimintaympäristö Tutkimuksen ja demonstraatioiden merkitys kasvaa Kansainvälisten sitoumusten takaraja tulee vastaan

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA Yleissivistävän opetuksen koulutushanke 2008 2010 Turussa KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA Tavoitteet Koulutushankkeen tavoitteena on edistää kouluille ja oppilaitoksille asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden

Lisätiedot

SYKSY. KOULUTUSKALENTERI www.kvlakk.fi

SYKSY. KOULUTUSKALENTERI www.kvlakk.fi SYKSY 2015 KOULUTUSKALENTERI SISÄLTÖ YRITYSPALVELUT... 3 OSAAMISOHJELMAT...4 RAKENNUSALA...6 METALLI- JA TALOTEKNIIKKA... 7 AJONEUVO-ALA... 8 LOGISTIIKKA-ALA... 9 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA...10 LIIKETALOUS,

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Ilmoittautuneet saavat kurssikutsun viikon ennen kurssin alkua tarkempine kurssin aikataulu ja koulutuspaikkatietoineen.

Ilmoittautuneet saavat kurssikutsun viikon ennen kurssin alkua tarkempine kurssin aikataulu ja koulutuspaikkatietoineen. DIAGNO FINLAND OY KOULUTUS Juha Seppälä 15.9.2014 DIAGNO-KOULUTUSOHJELMA SYKSY 2014 Ohessa Diagnon tarjoamat koulutukset syksyllä 2014. Viimeisimmät ja ajankohtaisimmat tiedot kaikista järjestämistämme

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa

Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa 22. - 23.5.2013 Hämeenlinna Pekka Kari / www.cap.fi 1 CAP-YHTIÖT CAP-Yhtiöt Oy Hallinto CAP-Koulutus Oy Ammattipätevyyden jatkokoulutukset

Lisätiedot

KURSSIKALENTERI: KEVÄT 2016

KURSSIKALENTERI: KEVÄT 2016 KURSSIKALENTERI: KEVÄT 2016 Medika Nova on Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n rekisteröimä kouluttaja. KOKO KEHON VYÖHYKETERAPIA/REFLEKSOLOGIA TASO 1 Opiskelu aloitetaan jalkaterässä sijaitsevasta heijastejärjestelmästä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Asia Säädösperusta Päätös Ehdot ja rajoitukset Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Ajokorttiasetus 19 2.

Lisätiedot

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta AJOLUPAKURSSI 10.2.2014 Ajolupakursseille haluaa moni. Nyt se on taas mahdollista. Seuraava B-ajolupakurssi järjestetään maanantaina 10.2.2014. Kurssi on henkilökunnan

Lisätiedot

ANTIN AUTOKOULU OY. Asemakatu 12. 92100 Raahe. info@antinautokoulu.fi. puh. 08-221130, fax. 08-221132

ANTIN AUTOKOULU OY. Asemakatu 12. 92100 Raahe. info@antinautokoulu.fi. puh. 08-221130, fax. 08-221132 ANTIN AUTOKOULU OY Asemakatu 12 92100 Raahe info@antinautokoulu.fi puh. 08-221130, fax. 08-221132 KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Lisätiedot

KURSSIKALENTERI: LUKUKAUSI SYKSY 2016-KEVÄT 2017

KURSSIKALENTERI: LUKUKAUSI SYKSY 2016-KEVÄT 2017 KURSSIKALENTERI: LUKUKAUSI SYKSY 2016-KEVÄT 2017 Medika Nova on Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n rekisteröimä kouluttaja. KOKO KEHON VYÖHYKETERAPIA/REFLEKSOLOGIA TASO 1 Opiskelu aloitetaan jalkaterässä

Lisätiedot

Ammattipätevyyskoulutuksen jatkokoulutuspäivien merkitys kuljettajalle sekä kuljetusliikkeelle

Ammattipätevyyskoulutuksen jatkokoulutuspäivien merkitys kuljettajalle sekä kuljetusliikkeelle Ammattipätevyyskoulutuksen jatkokoulutuspäivien merkitys kuljettajalle sekä kuljetusliikkeelle Pertti Heino Opinnäytetyö Kesäkuu 2016 Tekniikan ja liikenteen ala Insinööri (YAMK), logistiikan tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen ABB Oy Jukka Peltola April 29, 2015 Slide 1 ABB Vaasassa globaali liiketoiminta Liikevaihto yli 700 miljoonaa euroa

Lisätiedot

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA Tehokkaampaa työskentelyä Dynafleetin avulla. Ei ole väliä kuinka monta kuorma-autoa omistat tai mitä kuljetat Dynafleet auttaa sinua kehittämään kuljetusten tuottavuutta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite 4. Työsuojelu ja työturvallisuus työpaikalla yleisesti 5. Työsuojelu ja työturvallisuus

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 7.9.2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 7.9.2009 KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS, 10 ov Arvioinnin kohde Ammattiosaamisen näyttö Muu osaamisen arviointi 1. Turvallisuussääntöihin perustuva järkevän ajokäyttäytymisen parantaminen Tavoitteet ja

Lisätiedot

Ilmoittautuminen onnistuu myös ilmoittautumislomakkeella internetsivuiltamme. http://www.diagno.fi/lomake.html?id=3

Ilmoittautuminen onnistuu myös ilmoittautumislomakkeella internetsivuiltamme. http://www.diagno.fi/lomake.html?id=3 DIAGNO FINLAND OY KOULUTUS Ari Katila 1.9.2015 DIAGNON KOULUTUSOHJELMA SYKSY 2015 Ohessa Diagnon tarjoamat koulutukset syksyllä 2015. Viimeisimmät ja ajankohtaisimmat tiedot kaikista järjestämistämme kursseista

Lisätiedot

VoiTas-projekti Nurmijärvellä

VoiTas-projekti Nurmijärvellä VoiTas-projekti 2003-2006 Nurmijärvellä Liikuntapalvelut oma tulosalue sosiaali- ja terveystoimen toimialalla asukkaita: vuonna 2003 36 000 vuonna 2011 40 000 kolme isoa päätaajamaa: Kirkonkylä Klaukkala

Lisätiedot

Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa LAMK

Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa LAMK Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa Teemu Koistinen LAMK Henkilöstölogistiikka MM-kisat 2017 Lahti Yksityisautoilun vähentäminen kaupunkialueella Fokus: Lahden ulkopuolelta autolla tulevien kisaturistien

Lisätiedot

Kone- ja metallialan koulutuksia yrityksille Keuruulla keväällä 2009

Kone- ja metallialan koulutuksia yrityksille Keuruulla keväällä 2009 1/5 Kone- ja metallialan koulutuksia yrityksille Keuruulla keväällä 2009 Kehittämisyhtiö Keulink Oy toteuttaa vuoden 2009 aikana pääasiassa seutukunnan metalliteollisuuteen räätälöityjä lyhytkestoisia

Lisätiedot

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus 25.3.2010 Pasi Rentola 1 Ammatillisen koulutuksen volyymit Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 144 000 Opetussuunnitelmaperusteinen

Lisätiedot

Muistio 1(5) 10.12.2009 LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI. Kokous 4/2009

Muistio 1(5) 10.12.2009 LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI. Kokous 4/2009 Muistio 1(5) 10.12.2009 LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Kokous 4/2009 Aika: to 10.11.2009 klo 14:00-16:10 Paikka: Kisakallion Urheiluopisto, kokoustila Kokouksen jälkeen illallinen Suurkodalla Läsnä: Risto

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN

VAARALLISTEN AINEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi KEMIKAALITURVALLISUUS ILMAKULJETUKSET ICAO-TI & IATA DGR PERUSKURSSI Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) mukainen peruskurssi.

Lisätiedot

Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu)

Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu) Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu) Huom! Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löydät osoitteesta www.haapop.fi MAALISKUU 2012 SUOMI TUTUKSI -VIIKONLOPPUKURSSI: KIRJALLISUUS 30. 31.3.2012

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

ADR-ajolupakokeiden pitäminen ja arviointi

ADR-ajolupakokeiden pitäminen ja arviointi Ohje 1 (5) Antopäivä: 3.2.2012 Voimaantulopäivä: 10.2.2012 Voimassa: 30.6.2016 saakka Säädösperusta: Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011 Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa ohjeen TRAFI/22055/03.04.03.01/2011.

Lisätiedot

LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007. Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa

LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007. Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007 Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa YHTEISÖLUPA Ammattimaisen tavaraliikenteen harjoittaminen lukeutuu luvanvaraisiin elinkeinoaloihin. Koti-

Lisätiedot

J Ä S E N T I E D O T E

J Ä S E N T I E D O T E Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry ry J Ä S E N T I E D O T E 41 // 2007 2006 17.2.2006 5.9.2007 Tässä numerossa: Nollatoleranssi ylinopeuksiin Koulutustilaisuus Kustannusindeksi Uudet palkkataulukot Nimitys

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Ruukin ja Linjamäen koulujen. TURVALLISUUSVUOSI lv. 2007-2008

Ruukin ja Linjamäen koulujen. TURVALLISUUSVUOSI lv. 2007-2008 Ruukin ja Linjamäen koulujen TURVALLISUUSVUOSI lv. 2007-2008 "Tavoitteena turvallisuustietoinen Koulutie" Ruukin koulu, Koulutie 7 Päätavoitteemme on ehkäistä ja rajoittaa onnettomuuksien ja vahinkojen

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

GLP-koulutusten sarja Suomessa

GLP-koulutusten sarja Suomessa 1. GLP-koulutusten sarja Suomessa GLP-koulutusta suomalaisten GLP-toimijoiden tarpeisiin käytännön esimerkkien, keskustelujen, kokemusten ja harjoitusten kautta kattava ja monipuolinen GLP-toimijan tietopaketti

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Kainuun prikaati Maavoimien valmiusyhtymä. Liikenneturvallisuus

Kainuun prikaati Maavoimien valmiusyhtymä. Liikenneturvallisuus Maavoimien valmiusyhtymä Liikenneturvallisuus Varusmiehet Varusmiehet 3 500/vuosi 1850 varusmiestä kahdesti vuodessa noin 30 naista kahdesti vuodessa maksimivahvuus 2520 11,8 10,1 33,5 8,6 22,5 9,8 Muut

Lisätiedot

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. F.E.C -koulutukset Syksy 2014

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. F.E.C -koulutukset Syksy 2014 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. F.E.C -koulutukset Syksy 2014 Tähän koulutuskalenteriin on koottu ne Syklin koulutukset, jotka ovat avoimia Syklin F.E.C -opiskelijoille. Koulutukset ovat pääosin

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

2 Luku YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN

2 Luku YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 28.2.2012 9/011/2012 1 (2) 2 Luku YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon osaamisalat ovat Jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljettaminen

Lisätiedot

SINUSTAKO MOTORSPORT-MEKAANIKKO

SINUSTAKO MOTORSPORT-MEKAANIKKO SINUSTAKO MOTORSPORT-MEKAANIKKO www.kvlakk.fi Motorsport-mekaanikon koulutus Moottoriurheiluun painottuvassa automekaanikon koulutuksessa yhdistyvät kaksi vahvaa suomalaista osaamisalaa, autourheilu ja

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu

Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu Syventävä koulutus, phase 1 Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu Liite 1/3 Tietoa jatkokoulutuksista Kenelle ja missä? Fysio ProFarm:n järjestämät syventävät jatkokoulutukset ovat suunnattu

Lisätiedot

Ilmoittautuneet saavat kurssikutsun viikon ennen kurssin alkua tarkempine kurssin aikataulu ja koulutuspaikkatietoineen.

Ilmoittautuneet saavat kurssikutsun viikon ennen kurssin alkua tarkempine kurssin aikataulu ja koulutuspaikkatietoineen. DIAGNO FINLAND OY KOULUTUS Juha Seppälä 26.3.2014 DIAGNO-KOULUTUSOHJELMA KEVÄT 2014 Ohessa Diagnon tarjoamat koulutukset keväällä 2014. Viimeisimmät ja ajankohtaisimmat tiedot kaikista järjestämistämme

Lisätiedot

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 BETONIALAN PÄTEVÖITYSKOULUTUSTA 1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 1. jakso 11...13.11.2014 2. jakso 9...11.12.2014 3. jakso 13...15.1.2015 4. jakso 10...12.2.2015

Lisätiedot

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta.

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. TARJOUSPYYNTÖ Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. Auraussopimus on kolmivuotinen ja tehdään ajalle

Lisätiedot

PRIDE-valmennuksen arviointi

PRIDE-valmennuksen arviointi PRIDE-valmennuksen arviointi «Hyvä valmistautuminen sijaisvanhemmuuteen Tone Nordby seniorrådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Norja Side 1 Presentasjon Helsinki, mai 2015 Tausta Norja osti

Lisätiedot

Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH

Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH Perttu Vuorenmaa Osastonjohtaja Logistiikkaosasto PL3932 00099 Helsingin kaupunki perttu.vuorenmaa@edu.hel.fi Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH Heltech

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot