!!!!!!!!! VIHREÄ'LINJA' AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!!!!!!!!! VIHREÄ'LINJA' AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET!"

Transkriptio

1 VIHREÄLINJA AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET

2 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Koulutuspaketti 5D7koulutuspäivää sopivaanaikaan sopivassapaikassa sovittuunhintaan Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemi Tuotevastaava MarkkuMikkola Kouluttaja SYKLINVIHREÄLINJA Ammattipätevyyskoulutukset EIPELKKÄÄ PÄTEVYYTTÄD HUIPPUOSAAMISTA LIIKENTEESEEN

3 YMPÄRISTÖLOGISTIIKKA Koulutammevuosittainnoin1000kuljettajaakuormaGjalinjaGautonkuljettajienammattipätevyysdirekG tiivinkoulutuksissamme.tarjoammeavoimiaammattipätevyysjatkokoulutuspäiviätoimipisteissämme RiihimäelläjaHelsingissäMalmillasekätarpeenmukaanSeinäjoella. Koulutuksiimme+kuuluvat+mm.+ UudistetutADRGvaarallistenaineidenajolupaG koulutukset TurvallisuuskorttikoulutuksetTieturva1TyöG turvakorttitulityökorttihygieniapassieng siapukoulutus) KuormausjakuormansidontakappaletavaraG kuljetuksissa Asiakaspalvelukoulutus Taloudellisenjaennakoivanajonkoulutukset AjoGjalepoaikaGasetus/digipiirturi koulutus AnnammelisäksivarastoinninparissatyöskenteleG villehenkilöillemm.trukkikorttikoulutustasekä vaarallistenaineidenkäsittelykoulutusta. TarjoammeyrityksilletilauksestakustannustehokG kaastikoulutuspäiviäetelägsuomenjapohjanmaan alueellaisommillehenkilöstöryhmille.koulutus voidaanjärjestääjokoyrityksenneomissatiloissa taisyklinjärjestämissävuokratiloissayrityksenne lähellä. + + Järjestämme+myös:++ KuljetusalanperustasonammattipätevyyskouG lutusta YhdistelmäajoneuvonkuljettajanammattitutG kintoonvalmistavaakoulutusta. AvoimetkoulutuspäivämmelöydätkoulutuskalenG teristammenettisivuiltammeosoitteessa: Ota+yhteyttä+heti+niin+keskustellaan+lisää+ Arto+Niemi+logistiikantuotevastaava Ei+pelkkää+pätevyyttä++ +huippuosaamista+liikenteeseen SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

4 EIPELKKÄÄPÄTEVYYTTÄ HUIPPUOSAAMISTALIIKENTEESEEN SyklinvihreälinjaonkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuormaf ja linjafautonkuljettajien ammattipätevyysf direktiivinmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.syklin vihreä linja Fkoulutuksia järjestetään ammattipätevyysf direktiivin mukaisina koulutuspäivinä Syklin toimipisf teissäriihimäelläsekämalmilla.koulutusohjelmatovat LiikenteenturvallisuusvirastonTraFi:nhyväksymiä. Koulutuspäivät löytyvät Syklin logistiikan Internet F sivuilta ja niihin voi ilmoittautua jokainen CAP Fkoulutusta tarvitseva kuljettaja. Osa koulutuksista järjestäänmyösns.nonfstopinaelikunilmoittautuneita on10henkilöäjärjestämmekoulutuksen. Kuljetusyrityksille Syklin vihreä linja tarjoaa joustavan ratkaisun hankkia kuljettajilleen rekisteröidyn ammattif pätevyyden joko yksittäisinä päivinä tai koulutuspaf kettina.koulutusvoidaanjärjestäätilaajanvalitsemassa paikassa:yrityksenomissatiloissahotellissaoppilaitokf sessa laivakoulutuksena esim. Helsinki Tukholma F risteilynä)taisyklinkoulutustiloissa. Koulutusajankohdan valitseminen on joustavaa ja koulutuksia järjestetään myös viikonloppuisin mikä helpottaakuljettajientyöjärjestelyitä.asiakasvoilaatia oman koulutuspaketin vaikka 5 direktiivipäivää tarvitf semistaanaiheista.mikälisopivaakoulutusohjelmaa ei löydy Syklin 35:stä valmiista päiväohjelmasta Sykli räätälöihalutundirektiivifpäivänohjelmanjahakeesille hyväksynnäntrafi:ssa. 5päivänkoulutuspakettivoikoostuaesimerkiksi seuraavistadirektiivipäivistä: Tieturva1 Kuormaus/kuormasidontakappaletavarakuljetukF sissa Maanteidentavaraliikenteensäädökset Tienpäälläannettavahätäensiapu Ennakoivajataloudellinenajaminen 7päivänkoulutuspakettivoisisältääesimerkiksi: ADRFperuskoulutus3koulutuspäivää) Trukinajokortti Työturvallisuuskoulutus Kuljetustenkannattavuus/asiakaspalvelu Ennakoivajataloudellinenajaminen SyklinvihreälinjatähtääsiihenettäSuomenteilläliikF kuvaraskaskalustokulkeeammattitaitoistenmuut huomioivienjaympäristöäkunnioittavienkuljettajien ohjauksessa. MikälikiinnostuitsaatlisätietoaSyklinlogistiikan Internet;sivuiltataituotevastaavaltamme: ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

5 DIREKTIIVIKOULUTUKSET Turvallisuuskortitjaosaamistodistukset Tieturva1ja2 Tieturvakortit Työturvallisuus Työturvakortti Tulitöidenturvallisuus Tulityökortti Elintarvikehygieniaautokuljettajille HyM gieniapassi Vesihygieniaautonkuljettajille VesihyM gieniakortti Turvallisettyötavatjaensiapu KuormausjakuormansidontakappaletavaraM kuljetuksissa TrukinkäyttökuormaMautonkuormauksessa Tienpäälläannettavahätäensiapu EA1 Raskaanliikenteenturvallisuuspäivä Ajoluvatvaarallistenaineidenkuljetuksiin ADR peruskurssit ADR täydennyskurssit ADR säiliökurssi ADR luokkien1ja7erikoiskurssit Jätealanerityiskoulutukset LokaMjaviemärihuollonlaitteidentoimintaMja rakennekoulutus LokaMjaviemärihuollontyöprosessit Jätteidenkuljettamiseenliittyvätvaatimukset Taloudellisuuspalvelujasäädökset Ennakoivataloudellinenajo Kuljetustenkannattavuusjaasiakaspalvelu Työhyvinvointipäivä Maanteidentavaraliikenteensäädökset AjoMjalepoaikaMasetusdigitaalinenajopiirturi 35:nvalmiinTraFi:nhyväksymänpäiväohjelmamM melisäksivoimmeräätälöidäyrityksennetarpeisiin liittyviäeriohjelmia. Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava Eipelkkääpätevyyttä huippuosaamistaliikenteeseen SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

6 AJOGJALEPOAIKAGASETUSJADIGITAALINENAJOPIIRTURI Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaGjalinjaGautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite Koulutuksen tavoitteena on syventää kuljettajien ammatillistaosaamistaliikennekäyttäytymisessäja työturvallisuudessaantaaajankohtaisettiedotajog jalepoaikagasetuksestasekävankattaidotdigipiirg turinkäyttämiseen. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennöitsijät. Sisältölyhyesti: katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) Turvallinenliikennejatyömaa AjoGjalepoaikaGasetusjadigitaalinenajopiirturi Digitaalisenajopiirturinkeskeisetperusasiatja toiminnat AjoGjalepoaikadigipiirturillajasenvalvonta Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaGja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

7 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Turvallinenliikennejatyömaa Työmaidenturvallisuusvaatimukset Liikennekäyttäytyminen AjoDjalepoaikaDasetusjadigitaalinenajopiirturi Yleisetmääräyksetpisinyhtäjaksoinenajoaikapisinvuorokautinenajoaika viikoittainenajoaikavuorokautinenajoaikajaviikkolepo Työajoistaharjoitustehtäväjaharjoitustehtävänpurku Digipiirturinyleistätaustaajakäytönperusteet Digitaalisenajopiirturinkeskeisetperusasiatjatoiminnat Yrityksenvelvollisuudetsekäkuljettajanoikeudetjavelvollisuudet Kuljettajakortinhakeminenjauusiminen Toimintamallisiirryttäessädigipiirturillisestaajoneuvostaperinteisenpiirturinautoon taipäinvastoinjatoiminnatpoikkeustilanteissa Näppäimetaktivointikalibrointijalukitseminen KortinasettaminenjapoistaminenajoGjalepoajantarkistaminenajonaikanajakortin tietojentulostaminensekälisäyksetpiirturinmuistiin AjoDjalepoaikadigipiirturillajasenvalvonta KeskeisiäkäytännönasioitaajoGjalepoaikaansekäpiirturienmanuaali/digi) käyttöönliittyen Tienpäällätapahtuvattarkastukset Kuljettajakortinjapiirturilevyjensekädigipiirturintietojenanalysointi Harjoitustehtäviä SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

8 ENNAKOIVANAJOTAVANKOULUTUS Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaGjalinjaGautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa kuljettajat ajamaan taloudellisesti ja turvallisesti jolloin polttoainetta säästyy ympäristöä rasittavia päästöjä syntyy vähemmän renkaat ja ajoneuvo kuluvat hitaammin ja liikennevahinkojen määrä pienenee. Lisäksi kuljettaja oppii lukemaan liikennettäjasäästämäänitseäänajamallaoikein. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovatkuormagjalinjag autonkuljettajat. Sisältölyhyesti: katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) Voimansiirronominaisuudetkäytön optimoimiseksi Hallintalaitteidenteknisetominaisuudetja toiminta Polttoaineenkäytönoptimointi Ajoneuvonkuormitusturvallisuussääntöjenja tarkoituksenmukaisesti Tieliikenteensosiaalinenympäristöjasiihen liittyväsäännöstö Liikenteeseenjatyötapaturmiinliittyvätriskit Kuljettajanfyysisenjahenkisensuorituskyvyn merkitys Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaGja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

9 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Johdantoennakoivaanajotapaa Ympäristövastuullinenajattelutapakuljettajalla Liikenteenpäästötjavaikutuksetympäristöön Kuljettajanmerkitysennakoivaanajotapaan Asenteet Työssäjaksaminenjaomakunto Ammattitaitoinenkuljettaja Ennakoivajataloudellinenajotapa Ennakointieritilanteissa Taloudellinenajaminen Yrityksenkustannussuhteetjataloudellisenajotavanmerkityssiihen Ajonopeudenmerkityspolttoaineenkulutukseen Kuljettajanasenne Ennakointiliikenteessä Turvallinenajotapa Erilaistentilanteidenhallintaliikenteessä LiikeGenergianhyödyntäminen Kuljettajanoikeahavainnointitekniikka Tekniikanjahuollonmerkitysennakoivaanajotapaan Ennakoivahuoltojakalustonvalinta Yhteenvetoennakoivastajataloudellisestaajamisestajamitäseon SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

10 SPR:NAMMATTIKULJETTAJANENSIAPUKURSSI Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite SuomenPunainenRistiSPR)onsuunnitellutenF siapukurssinammattikuljettajille.kurssinsisällössä onotettuhuomioonliikenteeseenliittyvätriskifja onnettomuustilanteet.tavoitteenaonettäenf siapukurssinkäytyäänammattikuljettajatunnistaa tapaturmariskitliikenneonnettomuuksissajaosaa ehkäistäniitäsekäsaavalmiuksiatoimiaenf siavunantajanaonnettomuusfjasairauskohtaustif lanteissa. Kohderyhmä KoulutuksenkohderyhmänäovatkuormaFjalinjaF autonkuljettajat. Sisältölyhyesti katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) Tapaturmariskitjaturvallisuuskulttuuri Tyyppivammatliikenneonnettomuudessa Turvallisuusauttamistoiminnassa Erityistilanteetjaevakuointi Henkeäuhkaavattilanteet Toimintaensiaputilanteessa Tyypillisimmätsairauskohtaukset Ensiapuvälineet Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaFjakahviF tauot.kurssinhyväksytystisuorittanuthenkilösaa SPR:nhätäensiapukortin. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

11 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Oppijakso12oppituntia) Tapaturmariskitjaturvallisuuskulttuuri Tyyppivammatliikenneonnettomuudessa Turvallisuusauttamistoiminnassa Evakuointi Erityistilanteet Avunhälyttäminen Harjoituksia Oppijakso22oppituntia) Henkeäuhkaavattilanteet Hätäensiavunantaminen Ensiavunharjoituksia Oppijakso32oppituntia) Toimintaensiaputilanteessa Muutensiapuavaativattilanteet Ensiapuvälineet Ensiavunharjoituksia Oppijakso41oppitunti) Tyypillisimmätsairauskohtaukset Ensiapusairauskohtauksensattuessa Ensiavunharjoituksia SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

12 KUORMAUS/KUORMANSIDONTAKAPPALETAVARAKULJETUKSISSA Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaEjalinjaEautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite KoulutuksenjälkeenosallistujatietääkuormansiE dontaejavarmistamismääräyksetsekäosaatehdä kuormansidonnanjavarmistamisenlakiejaturvale lisuusmääräystenmukaisesti. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennoitsijät. Koulutuksensisältö Kuormausjapainojakauma AkseliEteliEjakokonaispainot KuormansidontaEjasuojausvälineet Ylikuormamaksulaki Kuljetustenvalvonta KuormansidontaEjasuojausvälineidenkäyttö jatarkistukset Käytännönharjoituksiaerilaistenkuormien sidonnoistajatuennoista. Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaEja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

13 TIETURVA1FKOULUTUS Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite TiellätyöskentelynturvallisuuteenliittyvänosaaF misenlisääminen.oppiatunnistamaantyöhönliitf tyviävaarojajakeinojaniidenhallintaan.työntekif jäävelvoittavientyöturvallisuussäännöstentuntef minen.yhtenäisiinliikennejärjestelyjenperiaatteif siinpyrkiminen. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennoitsijät. Koulutuksensisältö katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) Tiellätyönskentelynvaaratjaongelmat Turvallisuudenvarmistaminenliikenteen järjestelyin. Turvallisuudenvarmistaminenliikkumisessa. Työturvallisuustehtävätrakentamisessa. Varautuminenonnettomuustilanteisiin. Laajuus Koulutuskestää8oppituntiasekäruokaFja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

14 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Avausjajohdanto Pätevyysvaatimuksettielläjatehtävässätyössä Tie tienpitäjänvelvoitteetjavastuut Tiellätyöskentelynehdot Tiellätyöskentelynvaaratjaongelmat Yleistä Liikenteenaiheuttamatvaarat Työympäristössäilmenevätvaarat Omantoiminnanmerkitys Tiellätyöskentelynmuodostamatvaaratmuille Muuttiellätyöskentelynongelmat Kuljettajanominaisuudet Esimerkkejäonnettomuustilanteista Turvallisuudenvarmistaminenliikenteenjärjestelyin Työkohteenliikennejärjestelyjenperusasiat Liikenteenohjaajanatoimiminen Nopeudenrajoittaminen Tietöistätiedottaminen Turvallisuudenvarmistaminenliikkumisessa Yleistä Kuljettajanatoimiminen Työkoneidenkunnonseuranta Päivittäinentoimintakokeilu Turvallisettyömenetelmät HuolellisuusFjavarovaisuusvelvoitteet Poikkeussäännöttyökoneenkäytössä Liikennesäännötsuljetullaalueella Konetyöhönliittyvätohjeet Työkoneidenvaroituslaitteet Periaatteettyökoneidenhavaittavuudenvarmistamisessa Työturvallisuustehtävätrakentamisessa Rakennustyömaankeskeisetturvallisuustehtävät Eriosapuoltenturvallisuustehtävät Varoitusvaatetusjamuuthenkilökohtaisetsuojaimet Varautuminenonnettomuustilanteisiin Yleinenauttamisvelvollisuus Yleisetohjeetonnettomuustilanteessa Onnettomuuteenvarautuminentyökohteessa Paloturvallisuus SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

15 TIETURVA2FKOULUTUS Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Kohderyhmä Tieturva2Fkoulutusontarkoitettutielläkadullatai muulla liikennealueella liikennefjatyöturvallisuuf desta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Erityisesti se on tarkoitettu työnjohtof tehtävissä työskenteleville. Edellytyksenä Tieturva 2 Fkurssille osallistumiselle on voimassa oleva Tieturva1Fpätevyys. * Koulutuksen*tavoitteena*on*antaa*valmiudet:* tiellätehtävientöidenriskientuntemiseenja niihinvarautumiseen yhteisenrakennustyömaaneriosapuolten vastuidentuntemiseen turvallisuusasioidenhuomioimiseen rakennustyönsuunnittelussaja toteuttamisessasekätyömaanjohtamisessa rakennustyömaanlakisääteistensuunnitelmien tuntemiseenjalaatimiseen työnaikaistenliikennejärjestelyjen suunnitteluunjatoteuttamiseen tiehallinnonohjeidentuntemiseen rakennustyömaanlakisääteistentarkastusten tuntemiseen perehdyttämisvelvoitteidentuntemiseen yhdenmukaiseenkäyttäytymiseentiellä tehtävässätyössä Laajuus* Kaksipäiväinenkoulutuskestääyhteensä16 oppituntiasekäruokafjakahvitauot. Koulutuksen*hinta* Koulutuksenhintaon*290 +alv24%35960 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) * * Ota*yhteyttä*heti*niin*keskustellaan*lisää* Arto*Niemi*logistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

16 TIETURVA2FKERTAUSKURSSI Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Kohderyhmä Kertauskurssiontarkoitettuhenkilöillejotka haluavatuusiatieturva2fpätevyydenjafkortin. Tieturva2FpätevyysjaFkorttiovatvoimassa5 vuotta.niidenuusimiseksihenkilönonsuoritettava yksipäiväinenkertauskurssi.kertauskurssilleon hakeuduttavatieturvakortissailmoitetunviimeisen voimassaolokuukaudenkuluessataiviimeistään silloinkunpätevyysonvanhentunutkorkeintaan3 kuukautta. * Koulutuksen*sisältö*lyhyesti:* Kurssinavaus Tienpitäjänvaatimuksettiellätyöskentelylle Yhteisentierakennustyömaanturvallisuus Työmaanturvallisuussuunnittelujatyökohteen liikennejärjestelyjensuunnittelu Työmaanturvallisuusseuranta Ihmisenkäyttäytyminenliikenteessä Tiehallinnonym.ohjeidenläpikäynti Kirjallinenloppukuulusteluyhteenvetoja kurssinpäättäminen * * * * Laajuus* Koulutuskestääyhteensä8oppituntiasekäruokaF jakahvitauot. Koulutuksen*hinta* Koulutuksenhintaon*200 *voimassa)2013)sykli)ei)ole)alvbvelvollinen.)hinb taan)lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut.)) * * Ota*yhteyttä*heti*niin*keskustellaan*lisää* Arto*Niemi*logistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

17 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Tavoite Edistäätyöturvallisuuttakuljetusalallajayhteisillä työpaikoillatoimiessa.koulutusedesauttaaautonh kuljettajaaennakoimaantyöturvallisuusriskejäjoh kapäiväisessätyöskentelyssäänjavähentämään niidensyntymistä. Kohderyhmä Koulutuksenkohderyhmänäovatautonkuljettajat jaliikennöitsijät. Sisältölyhyesti katsotarkempikuvausseuraavaltasivulta) TyöturvallisuusyhteisillätyöpaikoillajatapaH turmientorjunta Perehdytysjaturvallinentyöpaiväyhteisellä työpaikalla Keskeistenvaaratekijöidentunnistaminenja niidentorjunta YhteistoimintajaonnettomuustilanteissatoiH miminen Laajuus Koulutuskestää8oppituntiasekäruokaHjakahviH tauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava TYÖTURVALLISUUSKULJETUSALALLA Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaHjalinjaHautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.

18 KOULUTUKSENSISÄLTÖ Työturvallisuusyhteisillätyöpaikoillajatapaturmientorjunta Vastuutturvallisuudestajatyösuojeluyhteistyöstäyhteisillätyöpaikoilla TurvallisuusHminunasiani;lastauksetpurkamisetterminaalitrakennustyömaatjne. Tapaturmientorjuntakuljetusalalla Työnvaarojenselvittäminenjaarviointi Tapaturmieninhimillisettaloudellisetjayhteiskunnallisetvaikutukset Perehdytysjaturvallinentyöpäiväyhteisellätyöpaikalla Perehdyttämisohjelmansisältöjaperehdyttämisenhaasteetyhteisellätyöpaikalla LiikkuminentyöpaikoillaHaluevalvontakulkuluvatjakuljettajanohjeet Työpaikkojenjärjestysjasiisteys Henkilösuojaimet Luvanvaraisettyöt PäihteetjatupakointiHlainsäädäntöjakuljettajanohjeet Kameratjamuutlaitteetsekätietoturvallisuus Kuljettajanrooliyhteisellätyöpaikalla Keskeistenvaaratekijöidentunnistaminenjaniidentorjunta Yhteistyönmerkityseriosapuoltenkesken Koneetlaitteetjatyövälineetkuljetusalalla Pneumaattisetjahydraulisetlaitteetkuljetusalalla Nostotyötnostoliinattikkaattelineetkuilutjaaukot Suljetutjaahtaattilatsäiliötyöt Kemikaalit SähköH/avojohdotjanosturityötniidenläheisyydessä Yhteistoimintajaonnettomuustilanteissatoimiminen Toimintahätätilanteissajaliikenneonnettomuuksissa Hätäilmoitusjaensiapu Alkusammutus Kaasuvaara Toimintauhkatilanteissa Työturvallisuuskorttikoe SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

19 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Tavoite Edistäätyöturvallisuuttatöissäjoissasyntyy kipinöitätaijoissakäytetäänliekkiätaimuuta lämpöäjajotkaaiheuttavatpalovaaraa. Kohderyhmä Tulitöitätekevätjatulityövartioinatoimivat henkilötjotkatarvitsevatsuomenpelastuslan KeskusjärjestönSPEK)myöntämänTulityöluvan. Sisältölyhyesti: Riskittulitöissä Tulityönsuunnittelujaturvallinentoteutus Toimintaonnettomuustilanteensattuessa AlkusammutusLjasuojausharjoitus Koe Laajuus Koulutuskestää8oppituntiasekäruokaLja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava TULITYÖKORTTILKOULUTUS Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaLjalinjaLautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.

20 KULJETUSTENKANNATTAVUUSJAASIAKASPALVELU Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaJjalinjaJautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite Tavoitteena on saada kuljettajat ajattelemaan oman toimintansa vaikutuksia koko yrityksen taloudelliseen tilanteeseen sekä ymmärtämään asiakaspalvelunmerkityksenomassatyössään. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennöitsijät. Koulutuksensisältö: Kannattavuudenmerkitys Kustannuslaskennantaustatietoja Kuljettajapalvelunmyyjänä Hinnoittelunperusteet Kuljettajanmerkityskannattavuuteen Toimitusvarmuudestahuolehtiminen Asiakastyytyväisyydenmerkitys kokonaisuudessa Laatujärjestelmätjaniidenmerkitys käytännössä Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaJja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

21 MAANTEIDENTAVARALIIKENTEENSÄÄDÖKSET Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaHjalinjaHautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite Opettaa tuntemaan maanteiden tavaraliikenteen keskeisen lainsäädännön päivitetyn sisällön ja soveltamaansitäomassatyössään. Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat jaliikennöitsijät. Sisältölyhyesti: KuljettajienammattipätevyysdirektiivinmukaiH sentäydennyskoulutusvaatimuksenkeskeinen sisältö Tärkeimmätmaanteidentavaraliikenteessä noudatettavatsopimuksetjaniidenmerkitys kuljettajantyöhön Kuormanvarmistaminen Digitaalisenjaanalogisenajopiirturinkäyttö YlikuormamaksutjaHsakot Vaarallistenaineidenkuljettamistakoskevat säädöksetjaniissätapahtuneetmuutokset Ajoneuvonmitatmassatjaajoneuvotekniset määräykset Suoritealakohtaisetajankohtaisetasiat Muutajankohtaisetlainsäädäntömuutokset Laajuus Koulutuskestää7oppituntiasekäruokaHja kahvitauot. Koulutuksenhinta Koulutuksenhintaon*130 +alv24%16120 ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)mahdolliset)viranomaismaksut)) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

22 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Tavoite Vaarallistenaineidenkuljettamiseentarvitaan ADRJajolupa.PerusajoluvallavoidaankuljettaavaaJ rallisiaaineitakappaletavaranalukuunottamatta luokkia1räjähteet)ja7radioaktiivisetaineet). Perusajoluvansaakäymälläkolmepäivääkestävän peruskurssinjasuorittamallahyväksytystiajolupaj kokeen.neljäpäivääkestävälläyhdistetylläperusj kurssillajakokeellasaaperusajoluvankaikkiin luokkiin. KoulutusantaakuljettajalletiedotvaarallistenaiJ neidenkuljetuksiinliittyvistäriskeistäperustiedot onnettomuudenvälttämiseksisekätiedotonnetj tomuustilanteessatarvittavistavälttämättömistä toimenpiteistähenkilöidenomaisuudenjaympäj ristönsuojaamiseksi.koulutuksenjälkeenkuljettaj jallaonsellaisetperustaidotjatiedotettähänellä onedellytyksettoimiaturvallisenavaarallistenaij neidenkuljettajana. Kohderyhmä VaarallistenaineidenkuormaJautonkuljettajat Kurssit Peruskurssi*eiluokkia1ja7kesto3pv18h) Yhdistettyperuskurssi*kaikkiluokatkesto4pv 26h) *kurssien1.päiväonammattipätevyyspäivä Koulutustenhinnat Peruskurssinhintaon*400 +alv24%49600 ) Yhdistetynperuskurssinhintaon*470 +alv24% ) *voimassa alkaentoistaiseksihintaan lisätäänajolupa;jakoemaksusekämahdolliset viranomaismaksut. Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava ADRJPERUSKURSSIT SyklinvihreälinjaonkoulutuspakettijokasisältääkuormaJjalinjaJautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.

23 ADR<PERUSKURSSIT Koulutustensisällöt Peruskurssi 1.päivä LainsäädännönrakenneADRVAKjamuutsäännökset) Osapuoltenvastuutjavelvoitteetvaarallistenaineidenkuljetuksissa Turvallisuusneuvonantaja TietoamuistakuljetusmuodoistaperusasiatainakinIMDGjaMoU) Luokitusjaaineidenvaaraominaisuudet Määritelmät Pakkauksetpakkaaminenkollimerkinnät Vapautuksetrajoitetutmäärätpoikkeusmäärätjavapaaraja Yhteenkuormaus 2.päivä Ajolupavaatimukset Kuljetuksenasiakirjat Jätteidensiirtoympäristönsuojeluakoskevattiedotjätteidensiirronvalvonnassa) Kuljetusyksikönvarusteet Kuljetusyksikköäjaajoneuvoakoskevatvaatimuksetsekäajoneuvonhyväksyntä ToimintavaaraJjaonnettomuustilanteissa Suojavarusteidenkäyttö Ensiapuvaarallistenaineidenonnettomuustilanteissa Tulipalonsammuttaminenjakäytännönsammutusharjoitus 3.päivä Kuljetusyksikönmerkintä Kuljetusrajoituksetliikennemerkit PysäköiminenjavalvontamääräyksetsJlausekkeet) Turvatoimiakoskevatasiatturvasuunnitelma Toimintaohjeettunnelikuljetuksissakuljetusrajoituksettunneleissa Kuormaustapurkamistajakuljettamistakoskevatmääräykset Yhdistettyperuskurssi Peruskurssinsisältölisättynäluokkien1räjähteet)ja7radioaktiivisetaineet) erityisvaatimuksetkuljetuksissa SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

24 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki Tavoite KoulutuksellatäydennetäänvoimassaolevaavaaF rallistenaineidenkuljetustenadrfperusajolupaa. AjoluvanlaajennuseivaikutakuljettajanperusajoF luvanvoimassaoloaikaan. Kohderyhmä VaarallistenaineidenkuormaFautonkuljettajat Kurssit Säiliökuljetustenerikoiskurssi*lisääajolupaan säiliökuljetusmuodonkesto12h Luokan1erikoiskurssilisääajolupaanoikeuF denkuljettaaräjähteitäkesto8h Luokan7erikoiskurssilisääajolupaanoikeuF denkuljettaaradioaktiivisiaaineitakesto8h *säiliökurssin1.päiväonammattipätevyyspäivä. Koulutustenhinnat Säiliökuljetustenerikoiskurssihintaon*200 +alv24%24800 ) Luokan1tai7erikopiskurssinhintaon*200 +alv24%24800 ) *voimassa alkaentoistaiseksihintaan lisätäänajolupa<jakoemaksusekämahdolliset viranomaismaksut. Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava ADR SÄILIÖFJAERIKOISKURSSIT SyklinvihreälinjaonkoulutuspakettijokasisältääkuormaFjalinjaFautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset.

25 ADR<SÄILIÖ<JAERIKOISKURSSIT Koulutustensisällöt Säiliökuljetustenerikoiskurssi 1.päivä LainsäädännönrakenneADRVAKjamuutsäännökset) Vastuutjavelvollisuudetvaarallistenaineidensäiliökuljetuksissa Säiliökuljetuksenakuljetettavienaineidenluokat Määritelmätajolupavaatimuksetsäililiökuljetustenasiakirjatkuljetusyksikönvarusteet Kuljetusyksikköäjaajoneuvoakoskevatvaatimuksetsekähyväksynnät Säiliöidenhyväksynnätmerkintäkilvetjatarkastuksetsäiliöasiakirja Säiliökooditjasäiliöhierarkia Säiliöajoneuvonkäyttäytyminentielläkuormanliikkumisenvaikutukset Toimintasäiliöajoneuvononnettomuusjavuototilanteissa Harjoitustehtäviä 2.päivä Säiliökuljetusyksikönmerkintä Kuljetusrajoituksetsäiliökuljetuksilleliikennemerkit PysäköiminenjavalvontamääräyksetSFlausekkeet) Turvatoimiakoskevatasiatturvasuunnitelma Turvallisuustunnelikuljetuksissakuljetusrajoituksettunneleissa Säiliöidentäyttöäjapurkaustakoskevatmääräyksetjamenetelmät Säiliöidenpuhdistuskaasulladesinfioitujenkonttienjasäiliöidenpuhdistus Harjoitustehtäviä Luokan1erikoiskurssi Räjähteidenkuljetuksiinliittyväteritysvaatimukset Luokan7erikoiskurssi Radioaktiivistenaineidenkuljetuksiinliittyväteritysvaatimukset SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

26 ADR TÄYDENNYSKURSSIT Syklinvihreä)linja)onkoulutuspakettijokasisältääkuormaIjalinjaIautonkuljettajien ammattipätevyydenmukaanvaadittavatjatkokoulutukset. Tavoite VaarallistenaineidenkuljetustenADRIajolupaon voimassa5vuotta.täydennyskoulutuksentarkoii tuksenaonsaattaavaarallistenaineidenkuljettajan tiedotajantasalle.täydennyskoulutusjasitävasi taavakoeonsuoritettavaennenaikaisemmin myönnetynajoluvanvoimassaolonpäättymistä Kohderyhmä VaarallistenaineidenkuormaIautonkuljettajat Kurssit Täydennysperuskurssiperusajoluvanpäivitys eiluokkia1ja7)kesto9h SäiliökuljetustentäydennyskurssisäiliökuljeI tusmuodonpäivityseiluokkia1ja7)kesto6h Luokan1täydennyskurssiräjähdekuljetusten päivityskesto4h Luokan7täydennyskurssiradioaktiivistenaiI neidenkuljetusluvanpäivityskesto4h Yhdistettytäydennyskurssikaikkienluokkien perus+säiliöluvanpäivityskesto16h2päii vää) *Kurssien)1.)päivä)on)ammattipätevyyspäivä. Koulutustenhinnat Täydennysperuskurssinhintaon 200 +ALV24%yht.24800) Säiliökuljetustentäydennyskurssinhintaon 180 +ALV24%yht.22320) Luokan1tai7täydennyskurssinhintaon 150 +ALV24%yht.18600) Yhdistetyntäydennyskurssinhintaon 320 +ALV24%yht.39680) ) *voimassa) )alkaen)toistaiseksi)hintaan) lisätään)ajolupa<)ja)koemaksu)sekä)mahdolliset) viranomaismaksut.) Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää ArtoNiemilogistiikantuotevastaava SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

27 ADR<TÄYDENNYSKOULUTUS Koulutustensisällöt Täydennysperuskurssi Uudettekniikat Lainsäädäntömuutokset Turvatoimet Turvallisuussuunnitelma Vaarallisetaiheet Säiliökuljetustentäydennyskurssi Päivitetääntiedotsäiliökuljetuksiinliittyvästäkalustostajalainsäädännöstä Kerrataanvaarallistenaineidenkuljetuksiinliittyviäriskejä Annetaanajantasallaolevatietoaonnettomuuksienjaympäristövahinkojenestämiseksi Luokan1täydennyskurssi Päivitetääntiedoträjähdekuljetustenerityisvaatimuksistakuljetuksissa Luokan7täydennyskurssi Päivitetääntiedotradioaktiivistenaineideneritysvaatimuksistakuljetuksissa Yhdistettytäydennyskurssi Kahdenpäivänyhdistetyllätäydennyskurssillapäivitetäänkuljettajantiedotkaikkiluokat sisältäväänperusajolupaansekäsäiliölupaan SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

28 SuomenympäristöopistoSYKLI PL Riihimäki

Kaikki palvelut kuljetusalalle www.lis.fi

Kaikki palvelut kuljetusalalle www.lis.fi 1 Kaikki palvelut kuljetusalalle www.lis.fi 2/2010 (1.6. 31.12.2010) Kurssit järjestää LIS Group Oy, joka on yksityinen ammattikuljettajien sekä laatu- ja turvallisuusasioiden koulutukseen erikoistunut

Lisätiedot

Jotta menestyisitte paremmin

Jotta menestyisitte paremmin 1 2/2010 (1.6. 31.12.2010) LIS Group Oy auttaa yrityksiä menestymään tarjoamalla korkealaatuisia koulutus-, laatu- ja turvallisuuspalveluja. Olemme joustava ja voimakkaassa kasvussa oleva organisaatio.

Lisätiedot

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Tähän koulutuskalenteriin on koottu Syklin lyhytkoulutukset, jotka ovat kaikille avoimia, yleensä puolen tai yhden päivän koulutuksia.

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

TÄYDENNYSKOULUTUKSET TÄYDENNYSKOULUTUKSET SYKSY 2014 - KEVÄT 2015 Tarjoamme osaamista työelämän tarpeisiin. Vahvistamalla omaa ja työyhteisösi osaamista varmistat menestymisen tulevaisuudessa. Tavoitteemme on kouluttaa ja

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY Olemme luotettava ja ammattitaitoinen alueellinen turvallisuusalan palvelujärjestö. Koulutamme ja konsultoimme turvallisuusasioissa yrityksiä sekä yhteisöjä. Järjestämme

Lisätiedot

Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita

Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita Annamme kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksia seuraavissa aiheissa. Kouluttajina on aiheen hallitsevat ja rutinoituneet ammattipätevät kouluttajat. 1. Ajo- ja lepoajat, digipiirturi ja kuormansidonta

Lisätiedot

Autamme mielellämme teitä kustannuslaskennassa ja sopimusneuvotteluun valmistautumisessa. Uusi indeksi julkaistaan jokaisen kuukauden 17. päivänä.

Autamme mielellämme teitä kustannuslaskennassa ja sopimusneuvotteluun valmistautumisessa. Uusi indeksi julkaistaan jokaisen kuukauden 17. päivänä. JÄSENKIRJE 3/2009 28.8.2009 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys Sisältö: Kustannuskehitys Perusteettomat laskut Ohjeistus sikainfluenssasta Jäsenmaksulaskutus Jakelulogistiikka 2009 Helsinki Koulutuksia ja

Lisätiedot

Koulutus. Ammattikirjat

Koulutus. Ammattikirjat Koulutus 2013 Ammattikirjat SPEKin järjestämä turvallisuuskoulutus 2013 Helmikuu Turvallinen kiinteistö paloturvallisuus, ylläpito ja velvoitteet 12.2. Helsinki Paloilmoittimen hoitajakurssi 21.2. Mikkeli

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä AIKUISKOULUTUSTA Pieksämäellä Työelämän koulutuskori Syksy 2014 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen yksikköön! Tähän esitteeseen olemme koonneet opintokokonaisuuksia eri aloilta.

Lisätiedot

Emerco Oy MAASTOAJO RASKAALLA AJONEUVOLLA TARJOUS ON VOIMASSA 1.6 12.9.2014 VÄLISEN AJAN

Emerco Oy MAASTOAJO RASKAALLA AJONEUVOLLA TARJOUS ON VOIMASSA 1.6 12.9.2014 VÄLISEN AJAN Emerco Oy MAASTOAJO RASKAALLA TARJOUS ON VOIMASSA 1.6 12.9.2014 VÄLISEN AJAN TARJOUS MAASTOAJO RASKAALLA Tarjoamme raskaan liikenteen maastoajokoulutusta 15 % tarjoushinnalla. Yhden maastoajo raskaalla

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN. Koulutuskalenteri SYKSY KOULUTUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE

LOIMAAN SEUTUKUNNAN. Koulutuskalenteri SYKSY KOULUTUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE LOIMAAN SEUTUKUNNAN Koulutuskalenteri 2011 SYKSY KOULUTUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE Hyvä lukija Seutukunnan vireä ja ajantasainen koulutustarjonta on taas koottu syksyn koulutuskalenteriin. Suuri osa

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI. www.kvlakk.fi. www.kvlakk.fi

KOULUTUSKALENTERI. www.kvlakk.fi. www.kvlakk.fi 2014 KOULUTUSKALENTERI www.kvlakk.fi at = ammattitutkinto pt= perustutkinto eat=erikoismmattitutkinto HOPS= henkilökohtainen opintosuunnitelma www.kvlakk.fi SISÄLTÖ YRITYSPALVELUT... 3 NUORTEN AIKUISTEN

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Tähän esitteeseen olemme koonneet koulutustarjontaa eri aloilta. Koulutuskokonaisuudet soveltuvat henkilöstökoulutukseksi

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, AUTONKULJETTAJA... 4

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN. Koulutuskalenteri KEVÄT KOULUTUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE

LOIMAAN SEUTUKUNNAN. Koulutuskalenteri KEVÄT KOULUTUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE LOIMAAN SEUTUKUNNAN Koulutuskalenteri 2012 KEVÄT KOULUTUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE Hyvä lukija Seutukunnan vireä ja ajantasainen koulutustarjonta on taas koottu kevään koulutuskalenteriin. Suuri osa

Lisätiedot

SYKSY. KOULUTUSKALENTERI www.kvlakk.fi

SYKSY. KOULUTUSKALENTERI www.kvlakk.fi SYKSY 2015 KOULUTUSKALENTERI SISÄLTÖ YRITYSPALVELUT... 3 OSAAMISOHJELMAT...4 RAKENNUSALA...6 METALLI- JA TALOTEKNIIKKA... 7 AJONEUVO-ALA... 8 LOGISTIIKKA-ALA... 9 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA...10 LIIKETALOUS,

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä

AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä AIKUISKOULUTUSTA Pieksämäellä Syksy 2013 1 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen yksikköön! Tähän esitteeseen olemme koonneet opintokokonaisuuksia eri aloilta. Opintokokonaisuudet

Lisätiedot

Napapiirin logistiikka

Napapiirin logistiikka N Ä Y T T E L Y T J A M E S S U T 2 0 1 1 K U S T A N N U S I N D E K S I K U N T O U T U S T A 10 10 Napapiirin logistiikka on sesonkipainotteista + Kuljetusverkoston eettiset ohjeet koulutuspaketti tiukkaa

Lisätiedot

Pieksämäellä alkavat tutkinnot syksyllä 2012

Pieksämäellä alkavat tutkinnot syksyllä 2012 Pieksämäellä alkavat tutkinnot syksyllä 2012 Liiketalous ja kauppa: Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, aloitus 5.9.2012 Myynnin ammattitutkinto, aloitus sopimuksen mukaan Taloushallinnon ammattitutkinto,

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 24.09.2003 saapunut hakemuksenne, sekä 08.10.2003 saapuneet lisäselvitykset. Asia Säädösperusta Hakija,

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi

VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi KEMIKAALITURVALLISUUS ILMAKULJETUKSET ICAO-TI & IATA DGR PERUSKURSSI Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) mukainen peruskoulutus.

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET

TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET Miksi? Kenelle? MIKSI TYÖNANTAJAN TULISI KOULUTTAA AJAMISTA? Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja opastaa ja perehdyttää työntekijät työhönsä mikäli ajaminen

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

GLP-koulutusten sarja Suomessa

GLP-koulutusten sarja Suomessa 1. GLP-koulutusten sarja Suomessa GLP-koulutusta suomalaisten GLP-toimijoiden tarpeisiin käytännön esimerkkien, keskustelujen, kokemusten ja harjoitusten kautta kattava ja monipuolinen GLP-toimijan tietopaketti

Lisätiedot

Tieturva 1. Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja

Tieturva 1. Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja Tieturva 1 Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja Tieturva 1 Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja Toteuttamisvaiheen

Lisätiedot

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 1 Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 Tarkemmat tiedot: www.aktiivi-instituutti.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA. Opistosta... 4 Ilmoittautumisesta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS...

Lisätiedot

Ei voimassa. Korvattu 20.5.2014 Liikenneviraston oppaalla 3/2014 Tieturva 1.

Ei voimassa. Korvattu 20.5.2014 Liikenneviraston oppaalla 3/2014 Tieturva 1. Ei voimassa. Korvattu 20.5.2014 Liikenneviraston oppaalla 3/2014. 1 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIETÖIDEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY- JA TURVALLISUUSKOULUTUS PERUSKURSSIN OPPIKIRJA Tietöiden liikenteen järjestely-

Lisätiedot