Muut työelämään liittyvät lainsäädäntöuudistukset; - raamiratkaisu 2011 ja Kataisen hallitusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muut työelämään liittyvät lainsäädäntöuudistukset; - raamiratkaisu 2011 ja Kataisen hallitusohjelma"

Transkriptio

1 Muut työelämään liittyvät lainsäädäntöuudistukset; - raamiratkaisu 2011 ja Kataisen hallitusohjelma Työmarkkinaseminaari Kuntamarkkinat, Helsinki Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

2 KT ja työelämän lainsäädäntö - kolmikannan renessanssi KT:n tehtävä on valvoa kuntasektorin työnantajien etua ja vaikuttaa työelämää koskevan lainsäädännön valmisteluun. Työelämää uudistetaan ja kehitetään kolmikantaisesti yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Pääministeri Kataisen hallitusohjelma ja vuoden 2011 työmarkkinoiden raamiratkaisu sisältävät kymmeniä kirjauksia työelämän sääntelystä ja sen valmistelusta KT:n edustajia useissa eri hallitusohjelman (HO 20 työryhmää) ja raamiratkaisun (RAAMI 14 työryhmää) työryhmissä ja hankkeissa Osa työryhmistä ja hankkeista johtaa todennäköisesti lainsäädännön lisäksi myös vaatimuksiin työehtosopimusmuutoksista dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

3 Työelämän yhdenvertaisuus Työ- ja elinkeinoministeriö asetti uuden työryhmän valmistelemaan yhdenvertaisuuslain työelämäkysymyksiä Työryhmään kuuluivat työnantaja- ja työntekijäpuolen keskusjärjestöt sekä Vähemmistövaltuutetun toimisto, Oikeusministeriö, Ihmisoikeusliitto ja Näkövammaisten keskusliitto Edellinen komiteamietintö vuodelta 2009 sisälsi useita eriäviä mielipiteitä; myös KT Kuntatyönantajilta Tämän jälkeen uutena asiana apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen päätökset , ja : Aiheena kollektiivisen sopimusjärjestelmän merkitys vs. perustuslain ja yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellot. dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

4 Ehdotuksen sisällöstä Työryhmän tuli peruskysymyksenä mm. selvittää, laaditaanko työelämäkysymyksille oma yhdenvertaisuuslaki vai olisivatko työelämäkysymykset ja ns. yleiset yhdenvertaisuuskysymykset yhdessä ja samassa laissa Työryhmä laati ehdotuksen työelämäkysymysten omasta laista, mutta lopullisesti kysymys yksi vai kaksi lakia jäi poliittisten päätöstentekijöiden ratkaistavaksi Työryhmän työ päättyi erimielisenä Työryhmän erimielinen muistio lähettiin sellaisenaan oikeusministeriöön Poliittisen päätöksen perusteella yhdenvertaisuuslain työstäminen jatkuu todennäköisesti syksyllä 2012 oikeusministeriön johdolla yhden lain valmistelemisella ilman kolmikantaa dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

5 Uudistuksen joitain keskeisiä kohtia Yhdenvertaisuus suunnitelman laatiminen vähintään 30 hengen työpaikalla Työnantajalla velvollisuus pyynnöstä antaa luottamusmiehelle tieto niistä toimista, joihin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi Järjestäytymisen merkitys Kohtuulliset mukautukset vammaisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi työnantajalla selvitysvelvollisuus mukautusten epäämisestä dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

6 Erimielisyydet Pitäisikö työnantajalle asettaa velvollisuus selvittää työntekijän valintaperusteita, jos joku työnhakijoista epäilee tulleensa syrjityksi kielletyllä syrjintäperusteella? Tarvitaanko työsuojeluviranomaisen lisäksi joku toinen matalan kynnyksen oikeussuojakeino? onko tarpeen jättää hyvitykseen oikeuttavien kiellettyjen syrjintäperusteiden luettelo sillä tavoin avoimeksi, että myös muu henkilöön liittyvä syy (Perustuslaista) voisi tulla hyvitykseen oikeuttavana perusteena kysymykseen? Olisiko syytä määritellä myös olettamaan perustuva syrjintä, moniperusteinen syrjintä ja läheissyrjintä syrjinnän muodoiksi? dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

7 Työlainsäädäntö ja työelämän kehittäminen, ns. Trendityöryhmä TEM ja STM käynnistivät yhdessä poikkihallinnollisen selvitys- ja kehittämishankkeen, jossa selvitettiin työmarkkinoiden ja yritystoiminnan muutostrendejä ja rakennemuutoksia sekä arvioitiin niiden vaikutuksia työn tekemisen muotoihin, työvoiman käyttötapoihin ja työaikakysymyksiin. Selvitysten ja arviointien perusteella päätettiin kolmikantaisesti tarvittavista jatkotoimista, jotka olivat lähinnä tilanteen seuraamista Tarkastelun kohteena olivat muun muassa määräaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutukset työntekijöiden asemaan, työelämän laatuun ja työuriin sekä työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa olevan itsensä työllistämisen ongelmakohdat sosiaalivakuutuksessa ja työlainsäädännössä. KT Kuntatyönantajien täydentävä lausuma koskien määräaikaisten asemaa Jatkotoimenpiteissä osa-aikaisten asemaa pohtiva työryhmä Työryhmä jäi hallituskauden ajaksi pysyväksi koordinoivaksi työryhmäksi dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

8 Työlainsäädäntö ja työelämän kehittäminen, Työvoiman käyttötavat Selvitetään kolmikantaisesti 0-työsopimusten ( tarvittaessa työhön kutsuttavat ) epäsäännöllisiin työaikoihin liittyviä mahdollisia muutostarpeita Vuokratyötä koskeva kolmikantainen selvitystyö Lähtökohta: määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteet sekä perusperiaatteet ovat yhteneväisiä kaikissa työsuhdemuodoissa toteutuuko periaate myös vuokratyön määräaikaisissa työsuhteissa? arvioitava mm. tulisiko ottaa käyttöön määräaikaisen sopimuksen päättymiseen liittyvä ennakkoilmoitus dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

9 Työlainsäädäntö ja työelämän kehittäminen, Työvoiman käyttötavat, vuokratyö Ryhmässä sovittu jatkotoimista, jotka koskevat lainsäädäntömuutoksia, vuokratyöoppaan päivittämistä sekä kaksivaiheisen selvityksen teettämistä toistaiseksi voimassa olevien ja määräaikaisten sopimusten käytöstä vuokratyössä. TSL 2 luku 4 (työsuhteen keskeisistä ehdoista annettava selvitys) Jatkossa selvityksestä olisi käytävä ilmi määräaikaisen työsopimuksen määräaikaisuuden peruste sekä määräaikaisen sopimuksen päättymisen ajankohta tai sopimuksen päättymisen arvioitu ajankohta. Vuokratyössä selvityksessä tulee antaa tieto määräaikaisen sopimuksen taustalla olevan käyttäjäyrityksen asiakastilauksen syystä ja kestosta sekä vuokrayrityksessä tarjolla olevista muista vuokratyöntekijän työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä vastaavista työtehtävistä. Lainsäädäntömuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

10 Työelämän sääntelytyöryhmä TEM on asettanut hallituskauden ajaksi pysyvän kolmikantaisen työelämän sääntelyryhmän seuraamaan, arvioimaan ja tekemään tarvittavia ehdotuksia työelämän sääntelyyn ja työelämän kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä Vireillä esim. Vuosilomalain uudistaminen Sairausloman vaikutus vuosiloman ansainta TES/VES:ien suhde yhdenvertaisuuteen 0-sopimukset dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

11 Henkilöstösuunnittelun kehittäminen kaksikantainen raamityöryhmä mallin luominen keskeiseksi työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan työkaluksi joustavat työaikojen käyttö, määräaikaisten palvelussuhteiden läpikäyminen, osatyökykyisten asema, ammatillisen osaamisen kehittäminen ja molempien yhteistoimintalakien muuttaminen siten, että em. asiat sisällytetään henkilöstösuunnitelmiin työ kesken dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

12 Naisten ja miesten välisen tasa-arvon parantaminen Vaalikauden alussa laaditaan tasa-arvo-ohjelma. Siinä otetaan huomioon eduskunnan hyväksymä valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Kolmikantaista samanpalkkaisuusohjelmaa jatketaan tavoitteena naisten ja miesten palkkaeron kaventaminen enintään 15 %:iin vuoteen 2015 mennessä. Palkkakartoituksen kehittämistarpeita selvittävä työryhmä (mahdolliset tasa-arvolain kehittämistarpeet) Jatketaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista lainvalmistelussa, talousarvion laadinnassa sekä muissa tasa-arvon kannalta merkittävissä hankkeissa. dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

13 Lisää hankkeita Osatyökykyisten työllistämistä selvittävä työryhmä Tavoite parantaa osatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia työntekoon Tapaturmavakuutuslakia uudistava työryhmä Tavoittelee kokonaisuudistusta (jatkaa edelliseltä hallituskaudelta) Opintovapaalakia uudistava työryhmä dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

14 Hallitusohjelmassa lisäksi: Hallitus edistää yhdessä työelämän osapuolten kanssa hyviin käytäntöihin perustuvia toimintamalleja, joilla työpaikoista tehdään perheystävällisempiä. Ansioperusteiseen perhevapaajärjestelmän kehittämiseen liittyvät asiat valmistellaan kolmikantaisesti (vapaat, osa-aikatyö, rahoituksen uudistaminen, isien kannustaminen vapaiden käyttöön). Säästölistalla oli vuorotteluvapaalain korvaustason alentaminen, joka peruttiin Raami 2011 yhteydessä dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

15 Lisäksi työelämää kehitetään mm. seuraavasti: Tavoitellaan kestävää kasvua ja työllisyyttä tukevaa elinkeinopolitiikkaa työurien pidentämistä alusta, keskeltä ja lopusta työllistymistä tukevia veroratkaisuja sekä työn ja sosiaaliturvan yhteensovitusta Nuorten yhteiskuntatakuu: jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. nuorille suunnattua työvoimapoliittista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta lisätään. Selvitetään uusia toimia nuorten työelämään kiinnittymisen parantamiseksi yhdistämällä työtä ja koulutusta. dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

16 Kuntalain uudistaminen hallitusohjelmassa - henkilöstöosio Virkajohdon aseman selkiyttäminen, mm Johtajasopimus Kuntayhtymäjohtajan rinnastaminen kuntajohtajaan Normihankkeesta: Yhteen palvelussuhteeseen siirtyminen => työsopimussuhde Työsuhteeseen ottamisen ja kunnallisen päätöksenteon yhdistäminen Henkilöstöosio poistettiin kesäkuussa 2012 Selvitys yhteen palvelussuhteeseen siirtymisen edellytyksistä tehtäneen KT:n ja pääsopijajärjestöjen kanssa syksyllä 2012 dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

17 Kuntalain uudistaminen Kunnat ja markkinat -jaosto Kilpailuneutraliteettityöryhmän pohjalta valmistellaan kuntalain muutosta, jonka mukaan kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen tulisi antaa tehtävä osakeyhtiön, muun yhteisön tai säätiön hoidettavaksi. Toteutuessaan säännösten vaikutukset henkilöstöön ovat merkittäviä: uuden yhtiön yms. henkilöstö siirtyy kunta-alalta yksityiselle sektorille. Yhtiöittämisen yhteydessä ratkaistava Työnantajan järjestäytyminen; noudatettava työehtosopimus Eläkeyhtiön valinta Kuntakonsernissa noudatettava henkilöstöpolitiikka dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

18 Miten henkilöstöhallinnon ja tilaajaorganisaation yhteispeli sujuu muuttuvan lainsäädännön soveltamisessa? Tilaajavastuulain muutos Hankintalain muutokset Selvitettävä, että sopimuskumppanit ovat luotettavia ja noudattavat työehtoja Työsopimuslakiin lisätty uusi luku 11 a lukien Laittomasti maassa oleskelevan palkkaamisesta seuraamusmaksu Lisätietoja: Uudistettu rakentamistoimintaa koskevasta tilaajavastuu ja veronumero opas. TEM www. - ei vielä ilmestynyt Kuntaliiton yleiskirje / ei vielä ilmestynyt dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

19 Yhteystiedot Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen KT Kuntatyönantajat Toinen linja 14, Helsinki puh tai dia1255so-kuntamarkkinat 2012 lakiuudistukset.pptx

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 152/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Helsinki 2012 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 ISBN

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä 1.2 ja 2.

Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä 1.2 ja 2. 1 TEM muistiokooste, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2005 2007 16.12.2004

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2005 2007 16.12.2004 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2005 2007 16.12.2004 1 Kannen kuva Henrik Sörensen/Gorilla Painatus: Keili Oy ISBN 951-714-235-8 2 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2005 2007 Sisällysluettelo Työllisyyttä,

Lisätiedot

TEM raportteja 16/2012

TEM raportteja 16/2012 TEM raportteja 16/2012 Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Pääministeri

Lisätiedot

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 VUOKRATYÖHANKE... 5 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2001-2002

TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2001-2002 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2001-2002 15.12.2000 KOHTI TÄYSTYÖLLISYYTTÄ Uuden vuosituhannen ensimmäinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu vuosille 2001-2002 on syntynyt. Palkankorotukset ja indeksiehto

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen. Muistio 1 (10) 24.2.2015 UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen. Muistio 1 (10) 24.2.2015 UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen Muistio 1 (10) 24.2.2015 UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI Soveltamisala Uusi yhdenvertaisuuslaki (YVL 1325/2014, HE 19/2014, TyVM 11/2014)

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004 Neuvottelutulos 15.11.2002 TYÖLLISYYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA OSTOVOIMAA Keskusjärjestöjen neuvottelutulos tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi on syntynyt. Ratkaisu

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille Julkaisun sisältö: Aulikki Sippola, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS Julkaisun sisältöä voi lainata mainitsemalla lainauksen yhteydessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

Submission on the Green Paper on 'Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century" by the Government of Finland

Submission on the Green Paper on 'Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century by the Government of Finland Submission on the Green Paper on 'Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century" by the Government of Finland Komission laatimassa Vihreässä kirjassa työoikeuden tulevaisuudesta pyritään

Lisätiedot

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1 22.3.2012 TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1. Hyvinvointi syntyy työstä Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen väestön ikääntyessä edellyttää kilpailukykyisiä yrityksiä,

Lisätiedot

HE 161/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. henkilöä kohti.

HE 161/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. henkilöä kohti. Hallituksen esitys Eduskunnalle työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoimapalvelulakia, työttömyysturvalakia,

Lisätiedot

Reilun työn pelisäännöt

Reilun työn pelisäännöt Reilun työn pelisäännöt Sinä olet meille Aivan Erityinen Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto asiantuntijaja esimiestehtävissä toimiville sekä näihin valmistuville opiskelijoille. Kasvavaan

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus 2005 2007

Tulopoliittinen sopimus 2005 2007 Tulopoliittinen sopimus 2005 2007 2 Tulopoliittinen sopimus 2005 2007 3 Joulukuun puolivälissä allekirjoitettu kaksi- ja puolivuotinen sopimus ohjaa tulopolitiikan uusille raiteille. Uutta ovat niin paikallinen

Lisätiedot

HE 80/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi

HE 80/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi HE 80/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Neuvottelutulos tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005-2007

Neuvottelutulos tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005-2007 Neuvottelutulos tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005-2007 29.11.2004 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Marraskuu 2004 Sisällys 1 Lähtökohdat...4 2 Työ- ja virkaehtosopimusratkaisut...4 2.1

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot