Yhteenveto. Liikenteen nykytila Oulun seudulla. Oulun seudun liikennetutkimus Yhteenvetoraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto. Liikenteen nykytila Oulun seudulla. Oulun seudun liikennetutkimus Yhteenvetoraportti"

Transkriptio

1 Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Yhteenvetoraportti Liikenteen nykytila Oulun seudulla Yhteenveto Oulun seutu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikenne- ja viestintäministeriö 2010

2 Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Yhteenvetoraportti Hanna Kalenoja, Tampereen teknillinen yliopisto Kati Kiiskilä, Destia Oy Kannen kuvat: Tommi Mäkelä Oulun seutu Pohjois Pohjanmaan ELY keskus Liikenne ja viestintäministeriö 2010

3 ESIPUHE Oulun seudulla tehtiin vuonna 2009 laaja liikennetutkimus, jossa selvitettiin henkilöhaastattelulla asukkaiden matkustustottumuksia ja määräpaikkatutkimuksilla ajoneuvoliikenteen suuntautumista. Lisäksi liikennetutkimuksessa selvitettiin ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää liikennelaskennoilla. Liikennetutkimuksen haastattelututkimuksiin osallistui yhteensä noin Oulun seudun asukasta. Vastaava laaja liikennetutkimus on tätä aiemmin toteutettu Oulun seudulla vuonna Liikennetutkimuksen ovat toteuttaneet Oulun seutu, Pohjois Pohjanmaan ELY keskus sekä liikenne ja viestintäministeriö. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Erkki Martikainen Oulun kaupungilta. Ohjausryhmään kuuluivat lisäksi Jani Huttula ja Risto Leppänen Pohjois Pohjanmaan ELY keskuksesta, Claes Krüger ja Anne Leskinen Oulun seudulta ja Jukka Talvi Oulun kaupungilta. Lisäksi ohjausryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet Jouko Hintsala ja Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy:stä. Liikennetutkimuksen käytännön toteutuksesta ovat vastanneet Destia Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, FinnRaj Oy ja Strafica Oy. Liikennetutkimuksen puhelinhaastatteluista ja internet lomakkeiden toteutuksesta on vastannut Innolink Research Oy. Liikennetutkimuksen tulokset on raportoitu kolmessa osaraportissa: Osaraportti 1 Henkilöliikennetutkimus Osaraportti 2 Ajoneuvoliikenteen tutkimukset Osaraportti 3 Liikennelaskennat Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu liikennetutkimuksen päätulokset. Tämä yhteenvetoraportti ja kaikki tutkimuksen osaraportit on saatavilla internetistä seuraavasta osoitteesta:

4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Liikennetutkimuksen toteutus Oulun seudun asukas ja työpaikkamäärän kehitys OULUN SEUDUN MATKUSTUSTOTTUMUKSET Matkojen määrän kehitys Oulun seudulla Liikennemäärien kehitys Matkojen tarkoitus Matkojen kulkutavat Matkojen pituus Lasten liikkumistottumukset Kotitalouksien autollisuus ja autonkäyttötottumukset Vertailua muihin kaupunkiseutuihin Ajoneuvoliikenteen tutkimuksen tuloksia ulkoisesta liikenteestä... 23

5 1 YHTEENVETO Oulun seudun liikennetutkimukseen osallistui lähes Oulun seudulla asuvaa Oulun seudulla tehtiin syystalvella 2009 laaja liikennetutkimus, jossa selvitettiin henkilöhaastattelulla asukkaiden matkustustottumuksia ja määräpaikkatutkimuksilla ajoneuvoliikenteen suuntautumista. Tutkimuksessa käytettiin Suomessa ensimmäistä kertaa internettutkimusta henkilöliikennetutkimuksen osana. Lisäksi selvitettiin ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää käsin ja koneellisti tehdyillä liikennelaskennoilla. Liikennetutkimuksen haastattelututkimuksiin osallistui yhteensä noin Oulun seudun asukasta. Vastaava laaja liikennetutkimus on tätä aiemmin toteutettu Oulun seudulla vuonna Oulun seudun asukkaat tekevät päivittäin lähes matkaa Oulun seudun asukkaat tekevät arkisin lähes matkaa, joista yli 60 prosenttia on Oulun kaupungin sisäisiä matkoja ja viidennes muiden kuntien sisäisiä matkoja. Kuntien välisten matkojen osuus matkoista on 15 prosenttia. Lisäksi seudulle tehdään matkoja myös Oulun seudun ulkopuolelta ja seudun läpi kulkee pitkämatkaisia matkoja. Matkojen määrä on viime vuosikymmeninä kasvanut seudun asukasmäärän kasvun myötä samoilla matkaluvuilla laskettuna matkojen määrä on vuodesta 1989 vuoteen 2009 siirryttäessä kasvanut noin päivittäisellä matkalla. Suhteellinen matkojen määrän kasvu on vuosina ollut noin 33 prosenttia. Liikenteen kasvu näkyy esimerkiksi Oulujoen siltojen liikennemäärien kasvuna, sillä siltojen yhteenlaskettu liikennemäärä on vuosina kasvanut yli 30 prosenttia. Seudun asukkaiden päivittäisistä matkoista muodostuu arkisin noin 6 miljoonan kilometrin liikennesuorite. Tästä kilometrimäärästä henkilöautolla tehdään noin 4,6 miljoonaa kilometriä. Kaikista seudun asukkaiden tekemistä matkoista noin kolmannes on alle 2 kilometrin mittaisia ja noin puolet lyhyempiä kuin 5 kilometriä. Liikennesuoritteesta noin kolmannes syntyy yli 100 kilometrin mittaisista matkoista. Oulun seutu erottuu muista kaupunkiseuduista pyöräilyn suurella osuudella Oulun seudulla pyöräilyn osuus on huomattavasti muita samankokoisia ja suurempia kaupunkiseutuja suurempi. Vastaavasti kävelyn ja joukkoliikenteen osuudet ovat jonkin verran muita kaupunkiseutuja pienemmät. Polkupyörän kulkutapaosuus on Oulun seudulla lähes kaksinkertainen pääkaupunkiseutuun ja sen työssäkäyntialueeseen verrattuna ja noin viisinkertainen Tampereen seutuun verrattuna. Pyöräilyn osuus on Oulun seudulla Jyväskylän seutuun verrattuna noin neljänneksen suurempi. Jalankulku ja pyöräily ovat menettäneet hieman kulkutapaosuuttaan Viime vuosikymmenten aikana jalankulun ja pyöräilyn osuus on Oulun seudulla vähentynyt työssäkäyntialueen laajenemisen, autoistumisen ja taajamarakenteen kasvusta aiheutuvien matkojen pitenemisen myötä. Oulun seudulla jalankulun ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulku

6 2 tapaosuus oli vuonna 1989 noin 40 prosenttia ja vuonna 2009 noin 35 prosenttia. Oulun kaupungissa asuvilla muutokset ovat olleet seudun muita kuntia suurempia, sillä Oulussa jalankulun osuus on pienentynyt noin 3 prosenttiyksikköä ja pyöräilyn osuus noin 9 prosenttiyksikköä. Oulun seudulla tehtävistä matkoista noin 60 prosenttia tehdään henkilöautolla. Henkilöauton osuus matkoista on vuoteen 1989 verrattuna kasvanut seudulla noin 7 prosenttiyksikköä ja Oulun kaupungissa noin 6 prosenttiyksikköä. Henkilöauton omistus on Oulun seudulla yleistynyt ja vuonna 2009 lähes kolmannes väestöstä asui kotitaloudessa, jossa on enemmän kuin yksi henkilöauto. Kaksikymmentä vuotta sitten vastaava osuus oli vain 15 prosenttia. Joukkoliikenteen suosio on Oulun seudulla pysynyt lähes ennallaan Seudun asukkaiden tekemistä matkoista noin 5 prosenttia tehdään linja autolla. Linjaauton osuus matkoista oli seudulla vuoden 1989 liikennetutkimuksessa 6 prosenttia, joten muutokset kulkutapaosuudessa ovat olleet pieniä. Joukkoliikenteen kysyntä on muuttunut vuosien saatossa suhteellisen vähän, jos otetaan huomioon samaan aikaan tapahtunut nopea autoistumiskehitys. Oulun kaupungin sisällä joukkoliikenteen kulkutapaosuus oli 1960 luvun alussa 9 prosenttia, 1980 luvun lopussa 6 prosenttia ja vuonna 2009 noin 5 prosenttia. Suurimmat matkaryhmät ovat ostosmatkat ja työmatkat Hieman yli viidennes seudulla tehtävistä matkoista on arkisin ostosmatkoja. Työmatkojen osuus on hieman pienempi kuin ostosmatkojen. Noin neljännes matkoista kuuluu vapaaajan matkojen ryhmään, johon lukeutuvat erilaiset harrastusmatkat, vierailumatkat, ulkoilumatkat ja muut vapaa ajan viettoon liittyvät matkat. Muiden kyyditsemiseksi tehtävien matkojen osuus on Oulun seudulla 5 prosenttia kaikista matkoista. Ostosmatkoista 60 prosenttia liittyy päivittäistavaroiden ostoksiin ja 40 prosenttia erilaisiin erikoistavaroiden ostosmatkoihin. Päivittäistavaroiden ostosmatkoista noin 40 prosenttia matkoista suuntautuu suuriin hypermarketteihin, noin kolmannes supermarket kokoluokan kauppoihin ja hieman alle 30 prosenttia lähikauppoihin. Erikoistavarakaupan ostosmatkoista noin kolmannes suuntautuu kauppakeskuksiin ja tavarataloihin. Muita usein toistuvia erikoiskaupan kohteita ovat huoltoasemat, rautakaupat ja muut tilaa vaativan kaupan toimipaikat sekä apteekit. Ostosmatkoja tehdään melko tasaisesti kaikissa eri väestöryhmissä lukuun ottamatta alle 18 vuotiaita, jotka tekevät noin puolet vähemmän ostosmatkoja kuin aikuisikäiset. Huvi ja harrastusluonteisia matkoja tekevät eniten lapset ja nuoret ja työmatkoja vuotiaat. Muiden perheenjäsenten kyyditsemismatkoja tekevät eniten vuotiaat naiset.

7 3 1 JOHDANTO 1.1 Liikennetutkimuksen toteutus Oulun seudun liikennetutkimus toteutettiin syyskuun ja joulukuun välisenä aikana vuonna Liikennetutkimuksessa tehtiin henkilöhaastattelututkimus, ajoneuvoliikenteen tutkimus sekä liikennelaskentoja. Tavoitteena on ollut kartoittaa Oulun seudun liikenteen nykytilaa ja kerätä tietoa liikennesuunnittelun tausta aineistoksi. A Henkilöhaastattelut 8200:n asukkaan otanta yli 5 vuotiaat Oulun seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia puhelinhaastattelu internet tutkimus postikysely noin vastaajaa noin matkan havaintoaineisto B Ajoneuvoliikenteen tutkimus ajoneuvoliikenteen määräpaikkatutkimus kerää tietoa reitinvalinnasta ja ajoneuvoliikenteen lähtö ja määräpaikoista tuo tietoa seudun ulkoisesta liikenteestä tienvarsihaastattelut ulkokehällä rekisteritunnustutkimus (kuvaus) sisäkehällä, posti ja internet tutkimus ajoneuvojen lähtö ja määräpaikkarekisteri seudun sisäisen ja ulkoisen liikenteen määrä päätieverkolla C Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen laskennat nykyisten liikennemäärien selvittäminen liikenneverkon kuormitustilanteen selvittäminen koneelliset liikennelaskennat 35 pisteessä LAM pisteiden ja jatkuvien laskentapisteiden tietojen hankinta kevyen liikenteen käsin laskennat ja koneelliset laskennat 30 pisteessä liikennemäärätiedot laskentapisteistä liikenteen kausivaihtelukertoimet Kuva 1.1 Oulun seudun liikennetutkimuksen osavaiheet. Henkilöhaastattelun otantaan poimittiin yhteensä noin henkilöä satunnaisotantana Väestötietojärjestelmästä. Haastatteluun osallistui yhteensä noin Oulun seudulla asuvaa. Henkilöhaastattelulla kerättiin tietoa asukkaiden tekemistä matkoista. Ajoneuvoliikenteen tutkimus toteutettiin tienvarsihaastatteluina ja rekisteritunnustutkimuksena Oulun seudun sisääntuloteillä ja vilkkaimmilla läpikulkuteillä. Ajoneuvoliikenteen tutkimuksen tavoitteena on ollut kerätä tietoa seudun kautta kulkevan liikenteen määrästä ja seudun ulkopuolelta seudulle kulkevan liikenteen määrästä. Ajoneuvoliikenteen tutkimuksessa tehtiin tienvarsihaastatteluja kuudessa Oulun seudun ulkorajan pisteessä. Lisäksi liikennettä kuvattiin Oulun kaupungin neljällä sillan tutkimuspisteessä, jonka ohiajaneille lähettiin kyselylomake. Yhteensä tietoa kerättiin noin autoilijalta. 1.2 Oulun seudun asukas ja työpaikkamäärän kehitys Seudulla on viimeksi tehty laaja liikennetutkimus vuonna Oulun seutu on viime vuosikymmenten aikana ollut yksi Suomen nopeimmin kasvavista kaupunkiseuduista. Kaupunkiseudun kasvu on lisännyt myös liikenteen kysyntää ja liikenteen ruuhkautumista Oulun seudulla. Kuvassa 1.1 on esitetty seudun kuntien asukasmäärän kehitys vuosina 1990

8 Oulun kaupungin asukasmäärä on kasvanut tällä aikavälillä noin asukkaalla ja seudun muiden kuntien noin asukkaalla. Seudulla asui syyskuussa 2009 noin asukasta Hailuoto Haukipudas Kempele Kiiminki Oulu Liminka Lumijoki Muhos Oulunsalo Tyrnävä Kuva 1.2 Oulun seudun kuntien väestön määrän kehitys vuosina (Tilastokeskus, Altika) Oulun seutu on muiden kasvukaupunkiseutujen tavoin kasvanut erityisesti ympäröivien kuntien asukasmäärässä mitattuna. Oulun kaupungin väestömäärä kasvoi eniten vuosina , mutta 2000 luvulla väestön määrä on kasvanut seudun muissa kunnissa Oulun kaupunkia nopeammin (kuva 1.3). asukasta vuodessa seudun muut kunnat Oulu Kuva 1.3 Asukkaiden määrän kasvu Oulussa ja seudun muissa kunnissa vuosina (Tilastokeskus, Altika)

9 5 Seudun liikennetarpeisiin ja liikenteen kysyntään vaikuttavat asukkaiden määrän ja yhdyskuntarakenteen lisäksi erilaisten toimintojen, kuten työpaikkojen, kaupan toimintojen ja yhteiskunnallisten palvelujen, sijoittuminen. Erityisesti työssäkäyntialueen kasvaminen ja kaupan palvelujen vetovoimaisuuden kasvu ovat viime vuosina lisänneet suurten kaupunkiseutujen vetovoimaa. Kuvassa 1.4 on esitetty Oulussa työssäkäyvän väestön osuus seudun kunnissa. Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu Lumijoki Kempele Liminka Tyrnävä Muhos Oulussa työssäkäyviä (%) muualla työssäkäyviä (%) Kuva 1.4 Oulussa työssäkäyvien osuus kuntien työllisestä työvoimasta vuoden 2004 lopussa (Lähde: Oulun seudun elinkeinorakenne , lyhennelmä).

10 6 2 OULUN SEUDUN MATKUSTUSTOTTUMUKSET 2.1 Matkojen määrän kehitys Oulun seudulla Seudun asukkaat tekevät talviarkisin keskimäärin 2,9 matkaa vuorokaudessa. Kaiken kaikkiaan seudun yli 5 vuotiaat asukkaat tekevät arkisin lähes matkaa, joista suurin osa on oman kunnan sisäisiä matkoja (kuva 2.1). Kuvassa esitettyjen matkojen lisäksi seudun ulkopuolella asuvat tekevät matkoja Oulun seudulle ja myös Oulun seudun sisällä. Lisäksi Oulun seudun halki kulkee pitkiä läpikulkumatkoja, joiden lähtö ja määräpaikka on seudun ulkopuolella. Matkojen määrä on vuoteen 1989 verrattuna kasvanut väestön määrän kasvun myötä noin kolmanneksen, jos matkojen määrä lasketaan keskimääräisen matkaluvun kautta. Seudun asukkaiden tekemistä matkoista kertyy kaiken kaikkiaan noin 6 miljoonaa kilometriä vuorokaudessa. seudun kuntien väliset matkat % 92 % 5 % Oulun sisäiset matkat % 22 % 5 5 % seudun muiden kuntien sisäiset matkat seudun asukkaiden tekemät matkat seudun ulkopuolelle % 2 % 2 % 2 51 % Kuva 2.1 Oulun seudun asukkaiden tekemien kuntien sisäisten, kuntien välisten ja seudun ulkopuolelle suuntautuvien matkojen määrä. Seudun kuntien välillä tehdään arkisin lähes matkaa. Eniten matkoja tehdään Oulun ja Kempeleen, Oulun ja Haukiputaan sekä Oulun ja Kiimingin välillä. Kuntien välisistä matkoista 35 % on työmatkoja, 18 % vapaa ajan matkoja, 17 % ostosmatkoja, asiointi ja kyyditsemismatkoja ja koulu tai opiskelumatkoja. Kuvassa 2.2 on esitetty kuntien välisten matkojen määrä sekä työmatkojen osuus matkoista. Työmatkojen osuus on suurin Oulun ja Limingan sekä Oulun ja Haukiputaan välisillä matkoilla, joissa työmatkojen osuus on noin 40 %. Kempeleestä, Muhokselta ja Kiimingistä

11 7 Ouluun suuntautuvilla matkoilla työmatkojen osuus on 3. Ostosmatkojen osuus on suurin Kempeleeseen ja Ouluun suuntautuvilla matkoilla. Kaikista seudun kuntien välisten matkojen lähtö ja määräpaikoista Oulun osuus on noin 40 %. Toiseksi yleisin seudullisten matkojen lähtö tai määräpaikka on Kempele. Hailuoto Oulunsalo Lumijoki 300 (11 %) 500 (1) 700 (38 %) 300 (1) 600 (1) Haukipudas Liminka (40 %) (31 %) (3) (18 %) 700 (37 %) Kempele (37 %) (42 %) 700 (22 %) (20 %) Kiiminki (3) (3) Tyrnävä Oulu (3) Muhos 400 (40 %) 500 (40 %) Kuva 2.2 Seudun kuntien välisten matkojen määrä talviarkivuorokauden aikana ja työmatkojen osuus kuntien välisistä matkoista. 2.2 Liikennemäärien kehitys Ajoneuvoliikenne Liikennetutkimuksessa ajoneuvoliikenteen koneellista laskentaa tehtiin 35 pisteessä. Lisäksi tutkimuskäyttöön hankittiin tietoa Oulun kaupungin jatkuvista liikennevalolaskentapisteistä. Myös ajoneuvoliikenteen määrien muutoksista on kerätty aikasarjatietoa. Liikenteen määrä sekä keskustan kehällä että Oulujoen silloilla on kasvanut tasaisesti jo yli 30 vuoden ajan. Silloilla kasvu on ollut nopeampaa kuin keskustan kehällä. Liikennemäärät ovat kasvaneet eniten Pohjantien sillalla ja Erkkolan sillalla. Molemmilla silloilla liikenteenmäärä on yli kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa. Merikosken siltojen liikennemäärä näyttää vakiintuneen nykyiselle tasolleen jo 15 vuotta sitten.

12 8 ajoneuvoa/ arkivuorokausi Merikosken sillat Rautasilta Pohjantien silta Erkkolan silta Vuosi Kuva 2.3 Ajoneuvoliikenteen määrä Oulujoen silloilla. ajoneuvoa/ arkivuorokausi Keskustan kehä Oulujoen sillat Vuosi Kuva 2.4 Ajoneuvoliikenteen määrä keskustan kehällä ja Oulujoen silloilla. Jalankulun ja pyöräilyn määrän kehitys Oulun kaupunki on jo pitkään seurannut jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennemäärää Oulujoen silloilla ja keskustan kehällä. Liikennetutkimuksessa kevyen liikenteen laskentoja tehtiin käsin 30 pisteessä ja koneellisesti neljässä pisteessä. Liikennetutkimuksessa kerätyillä laskentatiedoilla täydennettiin pitkäaikaista aikasarjaa, joka muodostetaan 13 mittauspisteen tuloksista. Laskentatuloksissa on melko paljon vuosittaista vaihtelua, johtuen muun muassa säätilasta. Tulosten perusteella jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä näyttäisi säilyneen melko samalla tasolla viime vuosikymmenet.

13 9 Kevyt liikenne Oulujoen silloilla jalankulkijat pyöräilijät Kuva 2.5 Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä arkivuorokaudessa Oulujoen silloilla. Vuosi Kevyt liikenne keskustan kehällä jalankulkijat pyöräilijät Kuva 2.6 Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä arkivuorokaudessa keskustan kehällä. Käsinlaskennoissa seurattiin myös polkupyöräkypärän käyttöä. Vuoden 2009 kaikkien laskentapisteiden perusteella noin joka neljäs oululainen käyttää pyöräilykypärää. Kuvassa 2.7 on esitetty kypärän käyttö jatkuvassa seurannan olevien pisteiden osalta. Viime vuosien kehitystrendi osoittaa pyöräilykypärän käytön lisääntyneen. Vuosi

14 10 Kypärää käyttävien pyöräilijöiden osuus kaikista pyöräilijöistä 25 % 20 % 10 % 5 % 0 % Vuosi Kuva 2.7 Kypärää käyttävien polkupyöräilijöiden osuuden kehitys. 2.3 Matkojen tarkoitus Hieman yli viidennes seudulla tehtävistä matkoista on arkisin ostosmatkoja (kuva 2.8). Työmatkojen osuus on noin viidenneksen luokkaa ja vapaa ajan matkojen osuus noin neljännes, jos vapaa ajan matkoihin lasketaan huvi ja harrastusmatkat, vierailumatkat ja ulkoilumatkat. Muiden kyyditsemisestä syntyvien matkojen osuus on 5 % ja erilaisten asiointimatkojen osuus. työasiointimatkat päivähoitomatkat 2 % muut matkat ulkoilumatkat asiointimatkat ostosmatkat 22 % vierailumatkat 8 % toisen henkilön kyyditseminen 5 % huvi ja harrastusmatkat 1 koulu ja opiskelumatkat 1 Kuva 2.8 Matkojen jakautuminen eri tarkoitusryhmiin. työmatkat 20 %

15 11 Eniten matkoja arkisin tekevät lapset sekä vuotiaat (kuva 2.9). Lapsilla ja nuorilla koulumatkojen osuus matkoista on suuri. Myös nuorten vuotiaiden aikuisten ryhmässä on paljon opiskeluun liittyvä matkoja, mutta nuoret aikuiset tekevät kuitenkin paljon myös työmatkoja. Työmatkojen määrä on suurimmillaan vuotiailla. Ostos ja asiointimatkojen ja ulkoilumatkojen määrä on melko samansuuruinen kaikissa väestöryhmissä lukuun ottamatta alle 18 vuotiaita, jotka tekevät noin puolet vähemmän ostosmatkoja kuin aikuiset. Iäkkäät tekevät jonkin verran työikäisiä enemmän ostosmatkoja. Huvi ja harrastusluonteisia vapaa ajan matkoja tekevät eniten lapset ja nuoret ja vähiten iäkkäät naiset. Muiden perheenjäsenten kyyditseminen on erityisesti vuotiailla naisilla päivittäisissä liikkumisessa tärkeä matkaryhmä. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 matkaa/vrk 0,6 0,3 0,6 0,4 0,6 0,1 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,5 0,6 0,4 0,8 0,7 0,4 0,6 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,9 0,3 0,6 0,6 0,3 0,8 0,3 1,6 1,5 1,5 1,4 0,6 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 0,8 0,7 0,5 0,6 0,4 0,6 0, yli yli 74 mies nainen työmatkoja työasiointimatkoja koulumatkoja ostosmatkoja asiointimatkoja päivähoitomatkoja vierailumatkoja vapaa ajan matkoja ulkoilumatkoja kyyditsemismatkoja muita matkoja Kuva 2.9 Matkojen määrä eri väestöryhmissä ryhmiteltynä matkan tarkoituksen mukaan. Ostosmatkoja ei ole mahdollista liikennetutkimuksen aineiston perusteella yksityiskohtaisesti erotella päivittäistavaroiden ja erikoistavaroiden ostosmatkoihin, sillä monissa kaupan kohteissa valikoimassa on sekä päivittäistavarakaupan tuotteita että erikoistavaroita. Arviolta 60 % Oulun seudun asukkaiden ostosmatkoista liittyy arkisin päivittäistavarakaupan ostoksiin ja 40 % erikoiskaupan ostoksiin. Kuvassa 2.10 on esitetty ostosmatkojen jakautuminen eri kauppatyyppeihin. Kaiken kaikkiaan päivittäistavarakaupan ostosmatkat jakaantuvat melko tasan hypermarket, supermarket ja lähikauppakokoluokan toimipaikkojen kesken. Hypermarketin osuus päivittäistavarakauppatyyppien matkoista on noin 40 % ja supermarkettien noin kolmannes. Suurimmat yksittäiset erikoiskaupan kohteet ovat kauppakeskukset ja tavaratalot, huoltoasemat, rautakaupat ja muu tilaa vaativa kauppa sekä apteekit.

16 12 kirpputori 2 % huonekaluliike 2 % erikoispäivittäistavaraliike 2 % apteekki 2 % rakennustarvikeliike, rautakauppa 2 % autoliike, autotarvikeliike, autohuolto huoltoasema kodinkone tai kodinelektroniikkaliike muu tekninen kauppa 1 % 1 % kioski 1 % kauppakeskus 7 % muu erikoisliike hypermarket 25 % tavaratalo 7 % supermarket 20 % lähikauppa 17 % Kuva 2.10 Ostosmatkakohteiden jakautuminen eri kauppatyyppeihin. 2.4 Matkojen kulkutavat Kaikista seudun asukkaiden tekemistä matkoista noin 60 % tehdään henkilöautolla, polkupyörällä, 1 kävellen ja 5 % linja autolla. Kuntien välillä on havaittavissa melko suuria eroja erityisesti henkilöautoliikenteen kulkutapaosuudessa. Polkupyörän osuus on oululaisten tekemillä matkoilla hieman yli viidenneksen ja muissa kunnissa 8. Joukkoliikenteen osuus on Oulussa sama kuin koko seudulla keskimäärin. Kuvassa 2.11 on esitetty seudun asukkaiden tekemien matkojen kulkutapajakauma asuinkunnittain. Viimeaikainen yhdyskuntarakenteen ja liikkumistarpeiden kehitys on lisännyt henkilöauton suosiota arkiliikkumisessa. Myös Oulun seudulla henkilöauton käyttö on yleistynyt päivittäisillä matkoilla. Kuvassa 2.12 on esitetty Oulussa asuvien kulkutapajakauma eri vuosikymmeninä toteutetuissa liikennetutkimuksissa. Vaikka tutkimustavat ovat eri tutkimuksissa vaihdelleet, tulokset kertovat yleispiirteisesti liikkumistottumuksissa tapahtuneen muutoksen yhä useampi käyttää henkilöautoa pääkulkutapanaan. Toisaalta myös jalankululla ja pyöräilyllä on edelleen erittäin vankka asema arkiliikkumisessa, sillä noin 40 % päivittäisistä matkoista tehdään jalan tai pyörällä. Vuoteen 1989 verrattuna jalankulun osuus on kasvanut ja joukkoliikenteen osuus ei juurikaan ole pienentynyt, sen sijaan pyöräilystä on siirtynyt matkoja henkilöautoliikenteeseen.

17 13 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hailuoto 21 % 8 % 60 % Haukipudas 1 18 % 49 % Kempele 11 % Kiiminki 12 % 9 % 5 1 Liminka 1 18 % 4 1 Lumijoki 8 % 12 % 52 % 2 % Muhos 1 51 % Oulu 21 % 42 % 12 % 5 % Oulunsalo 10 % 17 % 57 % 12 % Tyrnävä 8 % 50 % 11 % koko seutu % kävely polkupyörä henkilöauto, kuljettajana henkilöauto, matkustajana linja auto taksi, koulutaksi, invataksi mopo, mopoauto muu kulkutapa Kuva 2.11 Matkojen kulkutapajakauma asuinkunnittain. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % 42 % 17 % 9 % % 48 % % 5 5 % kävely pyöräily henkilöauto joukkoliikenne muu kulkutapa Kuva 2.12 Kulkutapajakauma Oulun kaupungissa eri vuosikymmeninä toteutetuissa liikennetutkimuksissa. Kuvassa 2.13 on esitetty kulkutapajakauma kuntien sisäisillä matkoilla Oulun seudun eri kunnissa sekä kuntien välisillä matkoilla. Seudun sisäisistä matkoista jalan ja pyörällä tehdään Seudun kuntien välisistä matkoista yli 90 % tehdään henkilöautolla.

18 14 Seudun kuntien sisäisten matkojen määrä ja kulkutavat joukkoliikenteellä kävellen Haukipudas Oulunsalo henkilöautolla 52 % henkilöautolla polkupyörällä 51 % 30 % Kiiminki joukkoliikenteellä kävellen polkupyörällä 22 % 28 % polkupyörällä henkilöautolla 17 % Hailuoto kävellen 57 % 3 Haukipudas joukkoliikenteellä henkilöautolla % kävellen 5 matkaa Kiiminki 20 % Oulu polkupyörällä matkaa 1 Hailuoto matkaa Oulu henkilöautolla polkupyörällä Oulunsalo 5 22 % matkaa Lumijoki matkaa Muhos Kempele joukkoliikenteellä kävellen % matkaa Lumijoki matkaa matkaa joukkoliikenteellä 5 % kävellen polkupyörällä Liminka Muhos 20 % henkilöautolla 25 % 60 % matkaa Kempele joukkoliikenteellä 1 % kävellen Tyrnävä joukkoliikenteellä matkaa 2 % kävellen henkilöautolla 57 % polkupyörällä 18 % henkilöautolla 52 % polkupyörällä 27 % joukkoliikenteellä kävellen 7 % joukkoliikenteellä 7 % kävellen 22 % Tyrnävä Liminka seudun kuntien väliset matkat linja autolla polkupyörällä 5 % 2 % henkilöautolla henkilöautolla 42 % 40 % polkupyörällä 3 polkupyörällä 31 % henkilöautolla 92 % Kuva 2.13 Kulkutapajakauma Oulun seudun kuntien sisäisillä matkoilla ja seudun kuntien välisillä matkoilla.

19 15 Eri kulkutapojen käytössä on havaittavissa suuria väestöryhmäkohtaisia eroja. Kuvassa 2.14 on esitetty matkaluku kulkutavoittain eri ikäryhmissä. Joukkoliikennettä käyttävät Oulun seudulla eniten vuotiaat ja vuotiaat seudun asukkaat ja vähiten yli 30 vuotiaat miehet. Eniten matkoja kävellen ja pyörällä tekevät alle 25 vuotiaat. Kävelymatkojen määrä on aikuisikäisillä naisilla ikäryhmästä huolimatta sama, sen sijaan iäkkäät miehet tekevät työikäisiä miehiä enemmän matkoja kävellen. Naiset tekevät aikuisikäisten ryhmissä miehiä useammin matkoja polkupyörällä, sen sijaan nuorten aikuisten ryhmissä miehet pyöräilevät naisia useammin. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 matkaa/vrk 0,1 0,9 0,1 1,1 0,5 2,2 0,5 2,5 1,5 2,3 1,5 1,8 1,7 1,1 1,1 0,8 0,6 0,5 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,9 0,1 0,3 0,6 0,7 1,6 2,2 2,6 2,1 1,5 1,0 1,1 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0, yli yli 74 mies nainen kävelymatkoja polkupyörämatkoja henkilöautomatkoja linja automatkoja Kuva 2.14 Matkaluku kulkutavoittain eri väestöryhmissä. Henkilöautoa käytetään eniten työ ja työasiointimatkoilla (kuva 2.15). Työmatkoilla henkilöauton osuus matkoista on noin 70 %, kävelyn ja pyöräilyn 25 % ja joukkoliikenteen. Koulu ja opiskelumatkoilla jalankulun ja pyöräilyn osuus on yli 60 % ja joukkoliikenteen osuus. Myös vapaa ajan matkoilla jalankululla ja pyöräilyllä on tärkeä merkitys. Huvija harrastusmatkoista ja vierailumatkoista yli kolmannes tehdään jalan tai pyörällä. Vapaaajan matkoilla myös henkilöauton matkustajana kulkevien osuus on muita matkoja suurempi. Ostosmatkoilla henkilöauton kulkutapaosuus on keskimäärin kaksi kolmasosaa ja jalankulun ja pyöräilyn hieman alle kolmanneksen. Kuvassa 2.16 on esitetty eri kauppatyyppeihin suuntautuvien matkojen kulkutapajakauma. Hypermarket kokoluokan toimipaikkoihin suuntautuvista matkoista yli 80 % tehdään henkilöautolla. Supermarketteihin suuntautuvista matkoista noin 40 % tehdään kävellen tai pyörällä, ja lähikaupoissa jalankulun ja pyöräilyn osuus on lähes 60 %. Tavarataloihin suuntautuvista matkoista joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus on noin 65 %. Joukkoliikenteen merkitys on yleisesti erikoistavaraliikkeisiin suuntautuvilla matkoilla suurempi kuin päivittäistavaroiden ostosmatkoilla. Tilaa vievän kaupan matkoista yli 90 % tehdään henkilöautolla. Henkilöauton matkustajana kulkevien osuus on suurin kauppakeskuksiin, apteekkeihin, hypermarketteihin ja muihin erikoisliikkeisiin suuntautuvilla matkoilla.

20 16 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % työmatkat 7 % 18 % 6 koulumatkat 4 11 % 7 % työasiointimatkat 9 % 78 % ostosmatkat 18 % 1 49 % 2 % huvi ja harrastusmatkat 1 40 % 2 vierailumatkat 1 21 % 42 % 18 % asiointimatkat 9 % 5 1 kyyditsemismatkat 2 % 69 % 2 päivähoitomatkat 1 45 % 2 ulkoilu 88 % 9 % muut matkat 25 % 1 37 % 5 % kävely polkupyörä henkilöauto, kuljettajana henkilöauto, matkustajana linja auto mopo, mopoauto muu kulkutapa Kuva 2.15 Matkojen kulkutapajakauma tarkoitusryhmittäin. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % hypermarket 11 % 6 supermarket 22 % 45 % 1 lähikauppa 38 % 3 8 % tavaratalo % 12 % kauppakeskus 7 % 51 % 2 tilaa vievä kauppa 7 18 % apteekki 17 % 10 % 4 25 % erikoispäivittäistavaraliike 12 % 62 % kirpputori 27 % 3 10 % kioski 38 % 3 20 % muu erikoisliike 1 4 kävely polkupyörä henkilöauto, kuljettajana henkilöauto, matkustajana linja auto Kuva 2.16 Matkojen kulkutapajakauma eri kauppatyyppeihin suuntautuvilla matkoilla.

21 Matkojen pituus Seudun asukkaiden tekemien matkojen pituus on keskimäärin 11 kilometriä (taulukko 2.1). Kävelymatkan keskipituus on 1,4 kilometriä, polkupyörämatkan noin 3 kilometriä ja henkilöautomatkan noin 15 kilometriä. Taulukko 2.1 Matkan keskipituus (km) kulkutavoittain. kulkutapa matkan keskipituus (km) kävely 1,4 polkupyörä 2,9 henkilöauto, kuljettajana 14,3 henkilöauto, matkustajana 14,8 linja auto 12,9 mopo, mopoauto 5,4 lautta / laiva 26,6 juna 336 lentokone 583 Kaikista seudun asukkaiden tekemistä matkoista noin 30 % on alle 2 kilometrin mittaisia, noin puolet lyhyempiä kuin 5 kilometriä ja 90 % alle 20 kilometrin mittaisia. Liikennesuoritteesta kuitenkin yli puolet syntyy yli 40 kilometrin mittaisista matkoista. Kuvassa 2.17 on esitetty matkojen pituusjakauma sekä eripituisten matkojen osuus kokonaissuoritteesta. 35 % 30 % 25 % 20 % 10 % 5 % 0 % alle 2 km 2 4 km 4 6 km 6 8 km 8 10 km km km km km km km km km yli 100 km osuus matkoista osuus suoritteesta Kuva 2.17 Eripituisten matkojen osuus matkoista ja liikennesuoritteesta. Kuvassa 2.18 on esitetty matkojen keskimääräinen pituus asuinkunnittain ja matkaryhmittäin Oulun seudun sisäisillä matkoilla. Pisimpiä matkoja tehdään työmatkoilla, joiden keskipituus koko seudulla on noin 11 kilometriä. Työmatkat ovat pisimpiä Lumijoella, Muhoksella ja Tyrnävällä asuvilla. Ostosmatkojen keskipituus on noin 6 km ja pisimpiä ostosmatkat ovat Lumijoella ja Tyrnävällä. Huvi ja harrastusmatkat ovat hieman ostosmatkoja pidempiä ja ne ovat pisimpiä Tyrnävällä, Kiimingissä ja Limingalla. Vierailumatkat ovat pisimpiä Hailuodossa ja Lumijoella asuvilla.

22 18 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 (km) 11,4 työmatkat 5,2 koulu ja opiskelumatkat ostosmatkat huvi ja harrastusmatkat vierailumatkat asiointimatkat 6,0 7,5 8,1 7,9 koko seutu Hailuoto Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä kyyditseminen 7,7 Kuva 2.18 Seudun sisäisten matkojen keskipituus asuinkunnittain (km). Ostosmatkojen keskipituus on Oulun seudulla noin 6 km. Lyhimpiä ovat matkat lähikauppaan, kioskiin, supermarkettiin ja apteekkiin. Pisimpiä matkoja tehdään autoliikkeisiin, rakennustarvike ja rautakauppaan sekä muihin tilaa vaativan kaupan liikkeisiin. Kuvassa 2.19 on esitetty päivittäistavarakaupan toimipaikkoihin suuntautuvien matkojen pituusjakauma. Lähikauppoihin suuntautuvista matkoista kaksi kolmasosaa ja supermarket kokoluokan kauppoihin suuntautuvista matkoista noin puolet on pituudeltaan alle 2 kilometrin mittaisia. 50 % 40 % 39 % 30 % 20 % 10 % 12 % 28 % 25 % 21 % % 12 % 1 12 % 10 % 5 % 5 % 5 % 22 % 17 % 11 % 0 % alle 1 km 1 2 km 2 3 km 3 4 km 4 5 km 5 7,5 km yli 7,5 km hypermarket supermarket lähikauppa Kuva 2.19 Eri kauppatyyppeihin suuntautuvien päivittäistavaroiden ostosmatkojen pituuksien jakauma (osuus kaikista matkoista).

23 19 Kulkutapajakauma vaihtelee huomattavasti eripituisilla matkoilla (kuva 2.20). Alle 2,5 kilometrin mittaisista matkoista Oulussa noin kaksi kolmasosaa ja Oulun seudun muissa kunnissa hieman yli puolet tehdään kävellen tai pyöräillen. 2,5 5 kilometrin mittaisilla matkoilla jalankulun osuus pienenee, mutta polkupyörän osuus matkoista säilyy melko suurena Oulussa pyöräilyn osuus on 28 % ja muissa kunnissa ,5 km:n mittaisilla matkoilla pyöräilyn osuus vähenee Oulussa noin 10 %:iin ja muissa kunnissa hieman alle 10 %:iin matkoista. Joukkoliikennettä käytetään eniten 5 7,5 kilometrin mittaisilla matkoilla. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % alle 2,5 km 3 32 % 2 8 % Oulu 2,5 5 km 5 7,5 km 7 % 11 % 28 % 57 % 4 18 % 1 5 % 10 % yli 7,5 km 70 % 17 % 7 % alle 2,5 km 25 % 31 % 3 11 % muut seudun kunnat 2,5 5 km 5 7,5 km yli 7,5 km 5 % 8 % 2 61 % 7 52 % 1 18 % 18 % 10 % kävely polkupyörä henkilöauto, kuljettajana henkilöauto, matkustajana linja auto Kuva 2.20 Kulkutapajakauma eripituisilla matkoilla Oulussa ja seudun muissa kunnissa asuvilla. 2.6 Lasten liikkumistottumukset Kuvassa 2.21 on esitetty 6 12 vuotiaiden ja vuotiaiden kulkutapajakauma koulu, ostos ja vapaa ajan matkoilla. Alle 12 vuotiaat lapset tekevät koulumatkoistaan noin 80 % kävellen tai pyörällä, sen sijaan ostos, huvi ja harrastusmatkoilla lasten tyypillisin kulkutapa on henkilöauton matkustajana kulkeminen. Autolla kyyditsemisen osuus on suurin huvija harrastusmatkoilla. Lasten vierailumatkat kohdentuvat usein lähiympäristöön ja niillä jalankulun ja pyöräilyn osuus on yli 80 %. Nuoret kulkevat koulumatkansa useimmiten polkupyörällä tai linja autolla. Myös nuorten matkoilla henkilöautolla kyyditsemisen merkitys on huomattavan suuri erityisesti huvi ja harrastusmatkoilla. Nuoret käyttävät mopoa liikkumiseen erityisesti vapaa ajan matkoillaan.

24 20 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % koulumatkat 30 % 50 % 10 % 10 % 6 12 v ostosmatkat 8 % 32 % 60 % huvi ja harrastusmatkat % vierailumatkat 28 % 2 11 % koulumatkat 1 45 % 9 % 28 % v ostosmatkat 27 % 29 % 30 % 8 % huvi ja harrastusmatkat 3 37 % 12 % 12 % vierailumatkat 35 % 35 % 18 % kävely polkupyörä henkilöauton kyydissä linja auto mopo Kuva 2.21 Lasten ja nuorten kulkutapajakauma eri matkaryhmissä. 2.7 Kotitalouksien autollisuus ja autonkäyttötottumukset Kuvassa 2.22 on esitetty ajokortin omistus väestöryhmittäin Oulun seudulla. Ajokortin haltijoiden osuus on työikäisten ryhmässä miehillä yli 95 % ja naisilla noin 90 %. Iäkkäiden naisten keskuudessa on paljon ajokortittomia, sen sijaan yli 74 vuotiaista miehistä ajokortin haltijoiden osuus on vielä yli 60 %. Nuorten aikuisten keskuudessa ajokortittomia on miesten ryhmässä noin 10 % ja naisten ryhmässä hieman alle viidennes. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % yli yli 74 mies nainen ajokortti Kuva 2.22 Ajokortin haltijuus eri ikäryhmissä. ei ajokorttia

25 21 Henkilöautotiheys on Oulun seudulla kasvanut melko tasaisesti vuosina Kuvassa 2.23 on esitetty henkilöautotiheyden kehitys seudun kunnissa viime vuosikymmeninä luvun taitteessa seudun kuntien henkilöautotiheys oli autoa tuhatta asukasta kohti, ja vuoteen 2008 mennessä autotiheys on kasvanut autoon tuhatta asukasta kohti. Autotiheys ylitti 500 auton rajan vuonna 2008 Muhoksen, Ylikiimingin ja Kempeleen kunnissa Hailuoto Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Ylikiiminki Kuva 2.23 Henkilöautotiheyden (henkilöautoa/1000 asukasta) kehitys seudun kunnissa. (Tilastokeskus) Kuvassa 2.24 on esitetty havaintoaineiston perusteella laskettu seudun asukkaiden jakautuminen autollisiin ja autottomiin talouksiin. Kaiken kaikkiaan 1 seudun asukkaista asuu autottomissa talouksissa ja moniautoisissa talouksissa asuvien osuus on noin 30 %. 2 autoa 29 % enemmän kuin 2 autoa 2 % ei autoa 1 25 % vuonna 1989 vuonna auto 5 59 % vuonna 1989 Kuva 2.24 Seudun asukkaiden jakautuminen autollisiin ja autottomiin kotitalouksiin. Vihreässä laatikossa on esitetty autonomistusryhmien osuus vuoden 1989 liikennetutkimuksessa.

26 22 Kotitalouden autollisuus vaikuttaa huomattavasti matkustustottumuksiin. Kuvassa 2.25 on esitetty kulkutapajakauma autollisiin ja autottomiin talouksiin kuuluvissa vastaajaryhmissä. Autottomissa talouksissa asuvat tekevät noin 75 % matkoistaan jalan tai pyörällä ja joukkoliikenteen osuus on 1. Yhden auton talouksissa asuvilla jalankulun ja pyöräilyn osuus on noin kolmannes ja useamman auton talouksissa asuvilla neljännes kaikista matkoista. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei autoa 3 41 % 9 % 1 1 auto 1 17 % 49 % enemmän kuin 1 auto 11 % 57 % 1 kävely polkupyörä henkilöauto, kuljettajana henkilöauto, matkustajana linja autolla Kuva 2.25 Autottomissa, yhden auton ja usean auton kotitalouksissa asuvien kulkutapajakauma. Kotitalouksien hallinnassa olevilla autoilla ajetaan Oulun seudulla keskimäärin km vuodessa. Kyselyn tulosten mukaan yhden auton kotitalouksissa autolla ajettavien ajokilometrien määrä oli keskimäärin km/v. Kahden auton kotitalouksissa ensimmäisellä kotitalouden henkilöautolla ajettiin keskimäärin km vuodessa ja toisella autolla keskimäärin km vuodessa. 2.8 Vertailua muihin kaupunkiseutuihin Liikennetutkimuksen tulosten perusteella Oulun seudulla polkupyörän osuus on huomattavasti muita kaupunkiseutuja suurempi ja vastaavasti kävelyn ja joukkoliikenteen osuudet ovat jonkin verran muita kaupunkiseutuja pienemmät. Kuvassa 2.26 on esitetty vertailukuva eri kulkutapojen osuuksista Oulun seudulla, pääkaupunkiseudulla ja sen työssäkäyntialueella, Tampereen seudulla ja Jyväskylän seudulla. Tampereen ja Jyväskylän alueellisissa liikennetutkimuksissa perusjoukkona olivat yli 14 vuotiaat asukkaat, joten tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi kuvaan on poimittu kaikilta kaupunkiseuduilta yli 14 vuotiaiden vastaajien kulkutapajakauma. Polkupyörän kulkutapaosuus on Oulun seudulla lähes kaksinkertainen pääkaupunkiseutuun ja sen työssäkäyntialueeseen verrattuna ja noin viisinkertainen Tampereen seutuun verrattuna. Polkupyöräilyn osuus on Oulun seudulla Jyväskylän seutuun verrattuna noin neljänneksen suurempi. Kaikilla kaupunkiseuduilla jalankulun ja pyö

27 23 räilyn yhteenlaskettu osuus on noin 30 % matkoista. Joukkoliikennettä Oulun seudulla käytetään huomattavasti vähemmän kuin pääkaupunkiseudulla ja Tampereen seudulla. PKS % 8 % 42 % 8 % 17 % Tampereen seutu % 9 % 12 % Jyväskylän seutu % 51 % 10 % 5 % Oulun seutu % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % kävely pyöräily henkilöauto, kuljettajana henkilöauto, matkustajana joukkoliikenne muu kulkutapa Kuva 2.26 Kulkutapajakauma Oulun seudulla, Jyväskylän seudulla, Tampereen seudulla ja pääkaupunkiseudulla viimeaikaisissa liikennetutkimuksissa (yli 14 vuotiaat seudun asukkaat). 2.9 Ajoneuvoliikenteen tutkimuksen tuloksia ulkoisesta liikenteestä Ajoneuvoliikenteen tutkimuksessa seudun ulkorajan tutkimuspisteissä haastateltiin Oulun seudulta poispäin matkustavia autoilijoita. Vilkkaimmat haastattelupisteet olivat valtatie 4:llä. Suurin osa matkoista on Oulun seudulta alkaneita. Vt 4:n tutkimuspisteissä noin viidesosa matkoista on seudun läpi kulkevaa liikennettä. Vt 20:lla osuus on 1. Muissa pisteissä osuus jäi alle kymmenesosaan matkoista (kuva 2.27). Pitkämatkaisen liikenteen suuri osuus näkyy myös keskimääräisissä matkapituuksissa. Vt 22 tutkimuspisteessä keskimääräinen matkapituus on noin 70 km. Muissa pisteissä matkan pituus on keskimäärin noin kaksinkertainen, mutta pistekohtainen vaihtelu on suurta. Oulun seudun ulkorajan pisteissä arkipäivänä poispäin Oulun seudulta tehtävistä matkoista suurin osa on opiskeluun tai työhön liittyviä (kuva 2.28). Vain Kiimingin vt 20:n tutkimuspisteessä työ ja opiskelumatkoja on vähemmän kuin vapaa ajanmatkoja. Ostos ja asiointimatkojen osuus on eri pisteissä 7 17 %. Matkojen toistuvuus vaihtelee paljon eri tutkimuspisteissä. Eniten toistuvia matkoja tehdään vt 22:n, Haukiputaan vt 4:n ja Limingan vt 8:n pisteissä. Päivittäin tai lähes päivittäin toistuvien matkojen osuus on noin kolmannes tai jopa enemmän. Kiimingin vt 20:n ja Tyr

28 24 nävän vt 4:n pisteet ovat luonteeltaan erilaisia. Päivittäin tai lähes päivittäin toistuvien matkojen osuus on alle viidesosa matkoista ajoneuvoja/arkivuorokausi Ei tietoa Seudun läpi kulkevat matkat Matkat Oulun seudun ja muun Suomen välillä Oulun seudun sisäiset matkat 0 Haukipudas, vt 4 Kiiminki, vt 20 Liminka, kt 86 Liminka, vt 8 Oulu, vt 22 Tyrnävä, vt 4 Tutkimuspisteet, liikenne Oulun seudulta ulospäin Kuva 2.27 Matkojen paikallisuus Oulun seudun ulkorajan tutkimuspisteissä ajoneuvoja/arkivuorokausi Ei tietoa muu vapaa aika ostos tai asiointimatka opiskelu/työ Haukipudas, vt 4 Kiiminki, vt 20 Liminka, kt 86 Liminka, vt 8 Oulu, vt 22 Tyrnävä, vt 4 Tutkimuspisteet, liikenne Oulun seudulta ulospäin Kuva 2.28 Oulun seudulta poispäin kulkeneiden matkojen matkan tarkoitus. Oulujoen ylittävien siltojen liikenteestä noin puolet kulkee Pohjantien siltaa, eli moottoritietä pitkin. Pohjantien siltä palvelee myös selvästi enemmän läpikulkuliikennettä kuin muut sillat. Oulun seudun läpi siltoja pitkin kulkevasta liikenteestä 95 % kulkee moottoritietä pitkin. Noin kolme neljäsosaa muiden siltojen kuin Pohjantien sillan liikenteestä on

29 25 Oulun kaupungin sisäistä liikennettä. Rautasillalla osuus on hieman muita siltoja pienempi. Keskimääräinen matkapituus Pohjantien sillalla on noin 70 km, kun se muilla silloilla on km Ei tietoa ajoneuvoja/arkivuorokausi Seudun läpi kulkevat matkat Matkat Oulun seudun ja muun Suomen välillä Muut Oulun seudun sisäiset matkat Oulun kaupungin sisäiset matkat 0 Erkkolan silta Merikosken sillat Pohjantien silta Rautasilta Kuva 2.29 Matkojen paikallisuus Oulun kaupungin silloilla. Kuvassa 2.30 on esitetty Oulun kaupungin silloilla kulkeneiden ajoneuvojen matkojen määräpaikat. Noin joka neljäs matka suuntautuu kotiin. Pohjantien sillalla on ostos ja asiointiliikennettä muita siltoja vähemmän, kun taas Merikosken silloilla sitä on muita siltoja enemmän. Yli kolmannes siltojen yli tehdyistä matkoista on päivittäin tai lähes päivittäin toistuvia. Poikkeuksena on Merikosken silta, jossa osuus on vain neljäsosa matkoista. Tämä selittyy pienemmällä työ ja koulumatkojen osuudella ja suuremmalla asiointimatkojen osuudella. Tutkimuksessa kysyttiin myös matkojen toistuvuutta. Päivittäin tai lähes päivittäin toistuvista matkoista yhdeksän kymmenestä on työ tai opiskelumatkoja. Vapaa ajan matkojen osuus kasvaa sitä suuremmaksi, mitä satunnaisemmin matka tehdään. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa tehtävistä matkoista lähes puolet on vapaa ajanmatkoja. Ostos ja asiointimatkoja tehdään sekä melko säännöllisesti että satunnaisesti. Noin joka kuudes muutaman kerran viikossa tehtävistä matkoista on ostos ja asiointimatka. Osuus laskee vain hieman tarkasteltaessa harvemmin tehtäviä matkoja.

30 ei tietoa ajoneuvoja/arkivuorokausi muu vapaa aika ostos ja asiointi opiskelu/työ koti 0 Erkkolan silta Merikosken sillat Pohjantien silta Rautasilta Kuva 2.30 Oulun kaupungin siltojen läpikulkeneiden matkojen määräpaikat. Henkilöauton kuormitusaste on pienentynyt vuoden 1962 ja 1989 tutkimusten välisenä aikana autonomistuksen kasvun myötä, mutta kehityskulku näyttää jonkin verran hidastuneen (taulukko 2.2). Henkilöauton kuormitusaste vaihtelee huomattavasti eri matkaryhmissä. Kuormitusaste työmatkoilla on keskimääräistä pienempi, noin 1,2 henkilöä ajoneuvoa kohti. Taulukko 2.2 Henkilöauton keskikuormitus tutkimuspisteittäin (henkilöä/ajoneuvo). tutkimuspiste vuosi 1962 vuosi 1989 vuosi 2009 Erkkolan silta 1,37 1,40 Merikosken sillat 1,65 1,36 1,43 Pohjantien silta 1,38 1,38 Rautasilta 1,35 1,32 Haukipudas, vt 4 1,45 Kiiminki, vt 20 1,48 Liminka, kt 86 1,41 Liminka, vt 8 1,43 Oulu, vt 22 1,56 Tyrnävä, vt 4 1,58 Oulun kaupungin rajat 2,17 Keskimäärin kaikki pisteet 1,43

31 Oulun seudun liikennetutkimus 2009

Yhteenveto. Liikenteen nykytila Oulun seudulla. Oulun seudun liikennetutkimus 2009. Yhteenvetoraportti

Yhteenveto. Liikenteen nykytila Oulun seudulla. Oulun seudun liikennetutkimus 2009. Yhteenvetoraportti Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Yhteenvetoraportti Liikenteen nykytila Oulun seudulla Yhteenveto 1 2 3 Oulun seutu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia puhelinhaastattelu internet-tutkimus

Lisätiedot

Yhteenveto. Liikenteen nykytila Jyväskylän seudulla. Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009. Yhteenvetoraportti

Yhteenveto. Liikenteen nykytila Jyväskylän seudulla. Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009. Yhteenvetoraportti Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009 Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009 Yhteenvetoraportti Liikenteen nykytila Jyväskylän seudulla Yhteenveto 1 2 3 4 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Katsaus liikennetutkimuksen tuloksiin 19.4.2013 Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne Yleistietoa

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista

Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Tampereen kaupunkiseudun ja Liikennetutkimuksen tarve ja käyttökohteet alueellisen liikenteen kysynnän perustietoaineisto merkitys kasvanut kaupunkiseutujenjaniidenja niiden kehysalueiden kasvun myötä

Lisätiedot

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista?

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? LIVE-tilaisuus 20.5.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2011

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2011 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 211 Liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 211 Liikennemääräraportti 11.9.212 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 27.3.2013

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 27.3.2013 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 27.3.2013 Hanna Kalenoja, Terhi Luukkonen, Harri Rauhamäki TTY, Liikenteen tutkimuskeskus Verne Kati Kiiskilä, Johanna Hätälä SITO Oy Kimmo

Lisätiedot

Yhteenveto. Henkilöliikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009. Osaraportti 1

Yhteenveto. Henkilöliikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009. Osaraportti 1 Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009 Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009 Osaraportti 1 Henkilöliikennetutkimus Yhteenveto 1 2 3 4 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Lahden seudun liikennetutkimus 2010

Lahden seudun liikennetutkimus 2010 Lahden seudun liikennetutkimus 2010 Lahden seudun liikennetutkimus 2010 Osaraportti 1 Henkilöliikennetutkimus 1 2 3 Uudenmaan ELY-keskus Lahden kaupunki Asikkalan kunta Hollolan kunta Nastolan kunta Orimattilan

Lisätiedot

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä 13.6.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne 1

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Hanna Kalenoja & Hanne Tiikkaja Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Henkilöliikennetutkimus Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Hanna Kalenoja & Hanne

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

KOKKOLAN LIIKENNETUTKIMUS JA -MALLIT 2012 Matkapäiväkirjatutkimus Liikennelaskennat Liikennemallit ja -ennusteet

KOKKOLAN LIIKENNETUTKIMUS JA -MALLIT 2012 Matkapäiväkirjatutkimus Liikennelaskennat Liikennemallit ja -ennusteet KOKKOLAN LIIKENNETUTKIMUS JA -MALLIT 2012 Matkapäiväkirjatutkimus Liikennelaskennat Liikennemallit ja -ennusteet ESIPUHE Kokkolassa on laadittu syksyn 2012 aikana laaja liikennetutkimus, jossa on selvitetty

Lisätiedot

ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 YHTEENVETORAPORTTI

ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 YHTEENVETORAPORTTI ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 YHTEENVETORAPORTTI LIIKENNETUTKIMUS 2012 YHTEENVETORAPORTTI Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F +358 20 755 7071 www.ramboll.fi Sisällys Liikennetutkimuksen

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2005. Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA-hanke)

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA-hanke) 1 Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA-hanke) Raportti: http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/3201142-v-liikkuminen_vapaa-ajalla.pdf Tekijöiden yhteystiedot:

Lisätiedot

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN 10.11.2010 Hyvinkääläiset tekevät syysarkena keskimäärin 3,4. Matkat

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA Liikennemääräraportti 2013 Liikennemääräraportti 2013 2 16.6.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Tampereen ajoneuvokannan kehitys... 3 Joukkoliikenteen

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. HELSINKILÄISTEN

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Oulussa

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Oulussa Pasi Metsäpuro Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Oulussa PYKÄLÄ II -tutkimusprojekin osaraportti Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampere Pyöräilyn potentiaali vs.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matkustus ja matkustajaprofiilit muutoksessa

Joukkoliikenteen matkustus ja matkustajaprofiilit muutoksessa Joukkoliikenteen matkustus ja matkustajaprofiilit muutoksessa Joukkoliikenteen toimintaympäristön muutokset 11.12.2012 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Liikkumistutkimuksen tulokset

Liikkumistutkimuksen tulokset Liikkumistutkimuksen tulokset Lehdistötilaisuus Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumistottumukset: tehtyjen matkojen määrä ja joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista?

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Ajokortin haltijaryhmät ja niiden kehitys vuosina 2008-2040 Ajoneuvohallintokeskus 10.12.2009 Tampereen teknillinen yliopisto erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkimusapulainen

Lisätiedot

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Liikkumistarpeet kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Hanna Kalenoja Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 1 Liikkumistarpeet yksilön näkökulmasta

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Oulun kaupunkiseudun joukkoliikenteen uusi suunta?

Oulun kaupunkiseudun joukkoliikenteen uusi suunta? Oulun kaupunkiseudun joukkoliikenteen uusi suunta? Syysseminaari, Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki Uusi Oulu 1.1.2013 H A U K I P U D A S K I I M

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia LISÄÄ KAUPPAMATKOJA PYÖRÄILLEN OVATKO PYÖRÄILIJÄT HYVIÄ ASIAKKAITA? Lähde: Cycle logistics Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia Sara Lukkarinen, Suomi pyöräilee tietoisku 7.3.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2017 1 (5) 2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2016 (a-asia) HEL 2017-003541 T 08 00 00 Hankenumero 0861_3 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut Yleistä

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU LIITE 1 TYÖOHJELMA 5.5.2015/THe HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU TUTKIMUKSEN TAUSTAA Helsingin liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Sitä

Lisätiedot

ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUS

ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUS ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUS Esipuhe Rovaniemelle laadittiin liikennejärjestelmäsuunnitelma 1990-luvun alkupuoliskolla. Suunnittelualue käsitti kaupungin lisäksi silloisen

Lisätiedot

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA)

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA) 1 Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA) EKOTULI ja LINTU -seminaari 28.4.2010 TkL Kati Kiiskilä, SITO kati.kiiskila@sito.fi p. 020 747 6696 2 VAPAALLA -projekti

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2015 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2016 2 22.8.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2016 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2016 2 4.9.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Helsinkiläisten liikkumistottumukset Helsinkiläisten liikkumistottumukset 206 www.hel.fi/ksv Sisällys. JOHDANTO. Tutkimuksen tarkoitus.2 Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus.3 Aineiston keruu.4 Tulosten luotettavuus

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Tuusulan yleiskaavaehdotuksen ennusteet

Tuusulan yleiskaavaehdotuksen ennusteet Tuusulan yleiskaavaehdotuksen ennusteet 22.12.2016 1 Ennusteiden taustat ja analyysit 2 Yleistä Tuusulan liikennemallilla on tuotettu yleiskaavaehdotuksen mukainen ennuste vuodelle 2040 Yleiskaavaehdotuksen

Lisätiedot

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA HÄMEENLINNAN VOUTILA. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA HÄMEENLINNAN VOUTILA. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA HÄMEENLINNAN VOUTILA Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Aluerajaus ja aineistot Sijoittuminen liikkumisvyöhykkeille VÄESTÖMÄÄRÄ Koko Kohdealue

Lisätiedot

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Tampereella

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Tampereella Pasi Metsäpuro Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Tampereella PYKÄLÄ II -tutkimusprojekin osaraportti Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampere 4 Pyöräilyn potentiaali

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

SITO OY INNOLINK RESEARCH OY

SITO OY INNOLINK RESEARCH OY Kajaanin ja Utajärven liikkumiskysely SITO OY INNOLINK RESEARCH OY Kajaanin ja Utajärven liikkumiskysely Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kajaanin kaupunki Utajärven kunta Julkaistu:

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma 2

Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma 2 1 Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma 2 TRANSECO-tutkimusohjelma TransEco-tutkimusseminaari 3.11.2011 Hanna Kalenoja, TTY TTY & VTT Liikennevirasto, LVM, Trafi, VM, Tieliikenteen tietokeskus

Lisätiedot

Tulevaisuuden matkustuskäyttäytyminen

Tulevaisuuden matkustuskäyttäytyminen Ajatuksia teemasta: Tulevaisuuden matkustuskäyttäytyminen Mikä muuttuu, mikä pysyy? Projektipäällikkö, TkL Kati Kiiskilä Insinööritoimisto Liidea Oy kati.kiiskila@liidea.fi Liikennesuunnittelun paradigman

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2014

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2014 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2014 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2014 2 7.8.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennemalli / motiiviseminaari 28.4.2009. Markku Kivari

Rakennemalli / motiiviseminaari 28.4.2009. Markku Kivari - Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu Rakennemalli / motiiviseminaari 28.4.2009 Markku Kivari Jyväskylän kaupunkiliikennepoliittinen ohjelma (luonnos 2008) Jyväskylän liikennepoliittisen ohjelman

Lisätiedot

Jalankulun reunavyöhyke

Jalankulun reunavyöhyke LiikkumistottumuksetToimintojen sijoittuminen Alakeskukset Joukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Matkatuotokset Jalankulun reunavyöhyke Työssäkäyntialu Liikkumisprofiilit Autovyöhyke

Lisätiedot

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Helsingissä

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Helsingissä Pasi Metsäpuro Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Helsingissä PYKÄLÄ II -tutkimusprojekin osaraportti Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampere 4 Pyöräilyn potentiaali

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 04 Taloustutkimus Oy Marraskuu 04 Tuomo Turja 8..04 Markus Mervola SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

GIS-pohjainen toimintamalli henkilöautoliikenteen tuottaman CO2-päästön arviointiin

GIS-pohjainen toimintamalli henkilöautoliikenteen tuottaman CO2-päästön arviointiin GIS-pohjainen toimintamalli henkilöautoliikenteen tuottaman CO2-päästön arviointiin ILKA-hankkeen tuloksia Heidi Määttä-Juntunen Projektipäällikkö Ilmastoystävällinen kaavoitus (ILKA) Maantieteen laitos

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAPPEENRANNAN LAURITSALAN SUURALUE. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAPPEENRANNAN LAURITSALAN SUURALUE. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAPPEENRANNAN LAURITSALAN SUURALUE Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Aluerajaus ja aineistot Sijoittuminen liikkumisvyöhykkeille VÄESTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Hyvinkäällä

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Hyvinkäällä Pasi Metsäpuro Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Hyvinkäällä PYKÄLÄ II -tutkimusprojekin osaraportti Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampere 24 2 Pyöräilyn potentiaali

Lisätiedot

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Kokkolassa

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Kokkolassa Pasi Metsäpuro Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Kokkolassa PYKÄLÄ II -tutkimusprojekin osaraportti Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampere Pyöräilyn potentiaali

Lisätiedot

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella projektinjohtaja Reijo Sandberg Marja-Vantaa-projekti Maankäytön ja ympäristön toimiala www.vantaa.fi/marja-vantaa Marja- Vantaa city ASUNTOMESSUT 2015 KESKUSTA

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 3 Julkaisija Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011 2011 Lähtökohdat Raportti II a 10.8.2011 Sisältö Väestö... 4 Asuminen Tuusulassa... 7 Liikenne... 12 Liikkumistottumukset... 12 Joukkoliikenne... 12 Henkilöautoliikenne... 14 Elinkeinot... 15 2 Tuusulan

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.5.2010/Liite LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET. *varastoon/lainaamoon hankitut välineet

Perusturvalautakunta 25.5.2010/Liite LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET. *varastoon/lainaamoon hankitut välineet Perusturvalautakunta 25.5.2010/Liite LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET HAILUOTO ka -08 ja -09 12 510 -Sisältää eri tileiltä kootut määrärahat 8 266 1 168 11 440 2 658 Esh palvelut - 535-793 Henkilöstökuluosuus

Lisätiedot

Urban Zone (UZ), Tampere

Urban Zone (UZ), Tampere iikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Alakeskukset oukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Matkatuotokset Jalankulun reunavyöhyke UZ Työssäkäyntialu Liikkumisprofiilit Autovyöhyke

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 RAPORTIN NIMI 2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 RAPORTIN NIMI 3 Julkaisija

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen

JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen HLJ 2011 JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Mikä on JULKI? 6 Palvelut

Lisätiedot

Joustotyö, yhdyskuntarakenne ja ympäristö. Ville Helminen, SYKE FLEXI hankkeen seminaari, Tammisaari 6.3.2012

Joustotyö, yhdyskuntarakenne ja ympäristö. Ville Helminen, SYKE FLEXI hankkeen seminaari, Tammisaari 6.3.2012 Joustotyö, yhdyskuntarakenne ja ympäristö Ville Helminen, SYKE FLEXI hankkeen seminaari, Tammisaari 6.3.2012 Taustaa SYKEn rakennetun ympäristön yksikössä tutkitaan mm. yhdyskuntarakenteen kehitystä, siihen

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Hankkeessa tutkittiin vähähiilisen liikkumisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Liikennemalli pohjautui haastattelututkimukseen

Hankkeessa tutkittiin vähähiilisen liikkumisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Liikennemalli pohjautui haastattelututkimukseen TEKES tutkimushanke, vähähiilinen liikkumismalli Hankkeessa tutkittiin vähähiilisen liikkumisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia Työssä muodostettiin liikennemalli, jonka avulla tarkasteltiin eri skenaarioiden

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Oulun seudun kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskentatiedon tietopalvelu

Oulun seudun kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskentatiedon tietopalvelu Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Kempeleen kunta Oulun kaupunki Oulun seudun kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskentatiedon tietopalvelu VÄLIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2017 5.4.2017 Seurantajakson keskeisimmät

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaava

Hervantajärven osayleiskaava Hervantajärven osayleiskaava liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 16.10.2008 Hanna Kalenoja 1 Johdanto...2 2 Maankäyttö ja liikenneverkkovaihtoehdot...3 2.1 Osa aluejako...3 2.2 Maankäyttövaihtoehdot...3

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Maria Salonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke

Maria Salonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke Kestävää arkiliikkumista: Tapaustutkimus Kuninkaankolmion asukkaiden kulkutapapreferensseistä Maria Salonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke Anna Broberg Marketta Kyttä Tuuli Toivonen Mikä MetropAccess?

Lisätiedot

KEVYESTI LIIKKUVA LIMINKA

KEVYESTI LIIKKUVA LIMINKA POHJOIS-POHJANMAAN JA KAINUUN LIIKENNETURVALLISUUSSEMINAARI KEVYESTI LIIKKUVA LIMINKA 5.10.2017 Venanzia Rizzi Limingan kunnanarkkitehti RENESSANSSI 1490 HUMANISMI: mies on universumin keskipiste. Kaikki

Lisätiedot

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Virpi Ansio 16.9.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Kevennetty liikkumiskysely mikä se on ja millaisia tuloksia se antaa? - Esimerkkejä Kajaanissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot