Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA)"

Transkriptio

1 1 Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA) EKOTULI ja LINTU -seminaari TkL Kati Kiiskilä, SITO p

2 2 VAPAALLA -projekti pähkinänkuoressa Tausta Suurin osa suomalaisten tekemistä matkoista on vapaa-ajan matkoja ja tehdään useimmiten henkilöautolla. Vapaa-ajan matkat vain vähän tutkittu verrattuna muihin matkaryhmiin. Tavoite Selvittää vapaa-ajan matkojen tarkoitusjakaumaa ja tuottaa maankäytön ja liikennesuunnittelun tueksi tietoa erilaisista vapaa-ajan matkaryhmistä. Päätulokset Uutta tietoa vapaa-ajan matkojen luonteesta henkilöliikennetutkimus- ja matkailuaineistoja käyttäen. Vapaa-ajan matkojen ryhmittely arki-, erityis- ja lomavapaa-ajan liikkumiseen. Vapaa-ajan liikkumista kuvaavia liikkujaryhmittelyjä. Laajan toimenpidejoukon läpikäyminen vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta Toteutus Vuonna 2009 osana Tiehallinnon EKOTULI-ohjelmaa. Tutkimuksen toteutti Tampereen teknillinen yliopisto ja Destia Oy.

3 Vapaa-ajan matkojen ryhmittelyjä laajimmasta 3 suppeimpaa kaikki vapaa-ajalla tehdyt matkat = muut kuin työ-, kouluja päiväkotimatkat ostospaikka vierailukohteet harrastuskohteet teatteri, konsertti, elokuvat, urheilutapahtumat ravintola, kahvila lasten saatto kouluun tai harrastuksiin koiran ulkoilutus ulkoilu kampaamo, hieroja jne. terveydenhoitoon liittyvät matkat lomamatkat vapaa-ajan asunto kirjasto yhdistystoiminta vapaa-ajan vapaa-ajalla tehdyt matkat, mutta ei ostosmatkoja vierailukohteet harrastuskohteet teatteri, konsertti, elokuvat, urheilutapahtumat ravintola, kahvila lasten saatto harrastuksiin koiran ulkoilutus ulkoilu kampaamo, hieroja, jne. terveydenhoitoon liittyvät matkat lomamatkat vapaa-ajan asunto kirjasto yhdistystoiminta vapaa-ajan opiskelupaikka vapaa-ajalla tehdyt matkat, mutta ei ostosmatkoja ja henkilökohtaisia asiointimatkoja vierailukohteet harrastuskohteet teatteri, konsertti, elokuvat, urheilutapahtumat ravintola, kahvila lasten saatto harrastuksiin lomamatkat vapaa-ajan asunto kirjasto yhdistystoiminta vapaa-ajan viettotarkoituksessa tehdyt matkat vierailukohteet harrastuskohteet teatteri, konsertti, elokuvat, urheilutapahtumat ravintola, kahvila lomamatkat vapaa-ajan asunto

4 Arki-, erityis- ja lomavapaa-ajan määrittely 4 Arkivapaa"aika päivittäistavarakauppa,! erikoiskauppa,!vierailu! ystävien!ja!sukulaisten!luona,! ulkoilulenkki,!kuntosali,! liikuntaharrastuskohde,! terveyspalvelut,! lounasravintola,!muiden! perheenjäsenten! kyyditseminen,! pankkiasiointi oma!elinpiiri!(rajana!100!km) Työ" ja!koulumatkat päivittäiset!työmatkat,!koulumatkat,!opiskelumatkat!ja! matkat!päiväkotiin,!työasiointimatkat!omassa!elinpiirissä lähiympäristö asuinalueen!lähiympäristö alakeskus oman!kunnan!keskus Erityisvapaa"aika huvi" ja!harrastuskohteet,! muut!vapaa"ajan!matkat,! (esimerkiksi! elokuvateatteri,!teatteri,! urheilutapahtuma,! konsertti,!kylpylä)! Erityisvapaa"aika huvi" ja!harrastuskohteet,! muut!vapaa"ajan!matkat,! matkat!vapaa"ajan! asunnolle! (esimerkiksi!teatteri,! urheilutapahtuma,! konsertti,!kylpylä,!hiihto" keskus,!vierailu!sukulais" ten!ja!ystävien!luona)! Työasiointi työasiointimatkat!oman! elinpiirin!ulkopuolelle maakuntakeskus muut!kaupunkiseudut kotimaan!pitkät!matkat Lomavapaa"aika lomamatkat,! yöpymisen!sisältäneet! vierailumatkat! päivittäisen!elinpiirin! ulkopuolelle,!muut! yöpymisen!sisältäneet! kotimaan!vapaa"ajan! matkat,!ulkomaan! vapaa"ajan!matkat valtakunnan!keskus vierailukohteet!koti" ja! ulkomailla! kotimaan!matkailukohde ulkomaan!lomakohteet Työasiointimatkat! ulkomaille työasiointikohteet! ulkomailla

5 Keskimääräinen liikkumisen jalanjälki erityis" ja! lomavapaa"aika 8!% osuus!matkoista työ" ja!koulu" matkat 31!% erityis" ja! lomavapaa"aika 41!% osuus!kilometreistä työ" ja!koulumatkat 26!% 5 arkivapaa"aika 61!% arkivapaa"aika 33!% matkaryhmä matkoja! vuodessa kilometrejä vuodessa päivittäiset!työmatkat 190 2!560 työasiointimatkat 41 2!020 päivittäistavaroiden!ostosmatkat muut!ostosmatkat arkivapaa"aika asiointimatkat 98 1!100 opiskelu",!koulu" ja!päivähoitomatkat erityis" ja!loma" vapaa"aika päivittäiset!vierailumatkat 131 2!070 lyhyet!vapaa"ajan!matkat 248 2!660 mökkimatkat 18 1!170 pitkät!vierailumatkat!(yli!200!km)! 8 2!050 pitkät!vapaa"ajanmatkat!(yli!200!km) 7 4!370 HLT

6 Suomalaisten tekemien ulkomaanmatkojen määrä asuinseuduittain 6 3 ulkomaanmatkaa/asukas!vuodessa 2,5 0,5 2 1,5 1 0,5 0 0,2 0,2 0,3 0,9 0,1 0,7 0,7 0,7 0,5 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 alle!20!000 asukkaan kaupunkiseudut!ja muut!seutukunnat 20!000!"!45!000 asukkaan kaupunkiseudut 45!000!"!80!000 asukkaan kaupunkiseudut Oulun,!Jyväskylän, Kuopion!ja!Lahden seutukunnat 0,4 Tampereen!ja Turun!seutukunnat 1,3 0,4 0,3 Helsingin!seutu vaikutusalueineen ulkomaan!vapaa"ajan!päivämatka ulkomaan!lomamatka!tai!muu!vapaa"ajan!matka työhön!liittyvä!ulkomaan!risteily ulkomaan!vapaa"ajan!risteily työhön!liittyvä!ulkomaan!päivämatka työ"!tai!kokousmatka!ulkomaille Tilastokeskus, Suomalaisten matkailu

7 Esimerkki liikkujaryhmittelyistä: Yöpymisen sisältäneiden matkojen ja ulkomaan lomamatkojen liikkujaryhmät - iäkkäät Aktiivisesti!matkustavat kolmannes!asuu!uudellamaalla noin!70!%!ryhmästä asuu!kahden! hengen!taloudessa 8!yöpymisen!sisältävää kotimaan!vapaa" ajan!matkaa!vuodessa 5!ulkomaan!päivämatkaa!tai!risteilyä vuodessa 2!pitkää yöpymisen!sisältävää ulkomaan! matkaa!vuodessa 9!% Pitkiä matkoja!tekevät hyvätuloisia!paljon!pitkiä matkoja!tekevät yli!80!%!asuu!kahden!hengen!taloudessa 7!kotimaan!yöpymisen!sisältävää vapaa" ajan!matkaa!vuodessa eivät!tee!ulkomaan!päivämatkoja 1,3!yöpymisen!sisältävää ulkomaan!vapaa" ajan!matkaa!vuodessa 33!% 58!% Hillityt!liikkujat 40!%!asuu!yhden!hengen!taloudessa pieni" ja!keskituloisia! hieman!alle!puolet!asuu!pienillä kaupunkiseuduilla!ja!maaseutumaisissa! seutukunnissa 3,4!yöpymisen!sisältävää kotimaan! vapaa"ajan!matkaa!vuodessa 0,6!yöpymisen!sisältävää ulkomaan! matkaa!vuodessa

8 8 Vapaa-ajan matkoihin vaikuttamisen keinovalikoima vapaa-ajanviettotapoihin vaikuttamisen toimenpiteet maankäytön suunnittelu ja kaavoitus liikenneinfrastruktuurin ja -palveluiden suunnittelu liikkumisen ohjaus (mm. tiedottaminen ja markkinointi) osallistujien vaatimustaso kasvaa osaavien ja innostuneiden paikallisten ja osaavien vetäjien määrä vähenee harrastetoiminta keskittyy liikuntakeskuksiin ja suurseuroihin satunnaisharrastajien määrä vähenee innostuneiden vapaaehtoisten määrä vähenee vapaaehtoisista valvojista ja siivoojista on puutetta lähiharrastepaikkojen käyttömahdollisuudet vähenevät käytössä ilmenevien ongelmien vuoksi (mm. ilkivalta, siivouksen hinta) harrastamisen hinta nousee ja harrastustoiminnassa siirrytään kertamaksusta kausimaksuun harrastetoiminnan järjestäminen muuttuu yhä enemmän yritystoiminnaksi ja aluesidonnaisuus vähenee

9 Esimerkki liikkumisen ohjauksen keinoista sekä niiden kohdentumisesta arki-, erityis- ja lomavapaa-ajan liikkumiseen 9 (xxx = merkittävät vaikutusmahdollisuudet, xx = jonkin verran vaikutusmahdollisuuksia, x = vähän vaikutusmahdollisuuksia, tyhjä = ei lainkaan vaikutusmahdollisuuksia) Toimenpiteitä Kuvaus Arki Erityis Loma Vapaa-ajan toimintojen, keskusten ja tapahtumien liikkumisen ohjaussuunnitelmat. Voidaan tehdä myös asuinalueille tai yksilöille. Kampanjat, kilpailut, mainonta, kannustaminen ja asennevaikuttaminen. Voi olla myös uuden tuotteen (esim. joukkoliikennelippu tai palvelu) markkinointia. Hinnoittelu Kaupunkipyörät, hotellien pyörät, jne. Polkupyörä-, rullaluistin-, ym. vuokraamot tai kirjastot Ohjatut pyöräretket Kestävän vapaa-ajan liikkumisen ideaverkosto Suunnitelman tavoitteena lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä useilla erityyppisillä toimenpiteillä. Erilaisiin asenne- ja tunneargumentteihin perustuvaa toimintaa, joilla pyritään lisäämään kävelyn ja pyöräilyn määrää. Kulkutapavaihtoehtoihin vaikuttaminen poikkeuksellisella hinnoittelulla, esim. joukkoliikennelippu sisältyy sisäänpääsymaksuun. Ilmaiseksi tai panttimaksua vastaan käytettävissä olevat pyörät. Liikkumisvälineiden vuokraustoiminta tai ilmainen kirjastotoiminta lyhytaikaiseen käyttöön. Jonkin teeman ympärille rakennettu pyöräretki. Yleensä matkailuun liittyvä, mutta myös esim. asukasyhteistyönä asuinalueilla lapsille järjestettävät retket ovat mahdollisia. Tarkoitus levittää hyviä käytäntöjä kestävään matkailuun ja vapaa-ajan liikkumiseen liittyen. x xxx xxx xxx xx x xx xxx x xxxx x x xxxx x xx xxx xx xxx

10 10 Lisätietoja Raportti: Tilaajan yhteystiedot: Erika Helin, Hämeen ELY-keskus, Tekijöiden yhteystiedot: Hanna Kalenoja, TTY, Kati Kiiskilä, SITO, Kiitos!

Henkilöliikennetutkimus 2010 2011. suomalaisten liikkuminen

Henkilöliikennetutkimus 2010 2011. suomalaisten liikkuminen 212 Henkilöliikennetutkimus 21 211 suomalaisten liikkuminen Henkilöliikennetutkimus 21 211 Suomalaisten liikkuminen Kannen kuva: Pyöräilykuntien verkosto ry Lukujen aloituskuvat: Luku 6 Reijo Helaakoski,

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana Marketta Kyttä Maarit Kahila PehmoGIS tutkimuksemme elinympäristön koetusta laadusta on käynnissä oleva tutkimus, joka alkoi Ympäristöministeriön ympäristöklusteri

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Reput ja Reissumies diasarjan taustateksti

Reput ja Reissumies diasarjan taustateksti Reput ja Reissumies diasarjan taustateksti Käyttäjälle: Tätä diasarjaa saa vapaasti esittää neuvontatilaisuuksissa. Voit käyttää esitystä sellaisenaan tai koostaa dioista oman kokonaisuuden. 31 dian esityksen

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Kannen kuva: Yleiset

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys KIRSTI AHLQVIST MINNA SANTAVUORI PEKKA MUSTONEN ILMO MASSA ARJA RYTKÖNEN TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

VINKKEJÄ LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETUKSEEN

VINKKEJÄ LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETUKSEEN VINKKEJÄ LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETUKSEEN Ympäristövastuullisuus, liikunta ja terveyden edistäminen kulkevat käsi kädessä. Liikunnalla ja urheilulla on ympäristövaikutuksia. Urheilun aiheuttama ympäristökuormitus

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Tanja Matarma MITÄ ON LIIKUNTA? Laadullinen tutkimus 6.- ja 9.-luokkalaisten liikuntakäsityksistä ja suhteesta liikuntaan

Tanja Matarma MITÄ ON LIIKUNTA? Laadullinen tutkimus 6.- ja 9.-luokkalaisten liikuntakäsityksistä ja suhteesta liikuntaan Tanja Matarma Laadullinen tutkimus 6.- ja 9.-luokkalaisten liikuntakäsityksistä ja suhteesta liikuntaan Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 5/2012 TURUN LAPSI- JA NUORISOTUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA AALTO-YLIOPISTO/REAL ESTATE RESEARCH GROUP REG AALTO-YLIOPISTO/YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS YTK TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO/EDGE TURUN KAUPPAKORKEAKOULU/TALOUSMAANTIEDE KAUPPAKESKUKSET

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen Tämä opas on julkaistu osana Good Relations -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeuksia ja kansalaisuutta

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin Otsikko: Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset Ulkoasu ja taitto: Timo Perälä Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, Oulu Kannen kuva: Timo Perälä Oulu 23 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

MLL kunnan kumppanina

MLL kunnan kumppanina MLL kunnan kumppanina MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2014. Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset

TEM raportteja 20/2014. Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset TEM raportteja 20/2014 Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset Elinkeino- ja innovaatio-osasto 3.7.2014 Sisällys Liikuntaliiketoiminnan luvut... 4 1. Johdanto... 5 2. Kuinka selvitys tehtiin?...

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot