Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma 2"

Transkriptio

1 1 Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma 2 TRANSECO-tutkimusohjelma TransEco-tutkimusseminaari Hanna Kalenoja, TTY TTY & VTT Liikennevirasto, LVM, Trafi, VM, Tieliikenteen tietokeskus

2 Henkilöautokannan hallinta- ja ennustemallin rakenne ja työvaiheet 2 Yksilön liikkumistarve yhdyskunta- ja aluerakenne väestön sosiodemografinen rakenne auton omistus, valinta ja käyttötavat ajokortillisuus Liikkumismahdollisuudet asuinalueen sijainti yhdyskuntarakenteessa joukkoliikenteen palvelutaso liikenteen hinnoittelu Työvaiheet 1 2 Autokannan ennustemalli alueelliset henkilöautokantamallit autokannan koko ja koostumus liikennesuorite autokannan liikenneturvallisuus- ja ympäristöominaisuudet Yhteiskunnan ohjaustoimet 1. Alueellinen väestö- ja kotitalousrakenteen malli 2. Auton omistuksen ja käyttötapojen mallit 3. Autokannan ohjausmekanismien kuvaus 4. Henkilöauton hankinta- ja poistumamalli 3 veromekanismit normit ja lainsäädäntö liikenteen taloudellinen ohjaus 5. Ajoneuvokannan koostumuksen ja käytön mallintaminen 6. Tulostietojen räätälöinti muiden tietojärjestelmien tarpeisiin 4 5 Tulosten hyödyntäminen muissa laskentajärjestelmissä LIISA-malli energiankulutus pakokaasupäästöt 6 YKR-järjestelmä alueelliset autokantatiedot alueelliset suoritetiedot

3 3 Ahma 2 -mallin rakenne A. väestö- ja kotitalousrakennemalli aggregaattimalli lähtöaineistona Tilastokeskuksen väestötilastot ja YKR-aineisto trendiennuste (kohortti-ennuste) B. autonomistusmalli ja suoritemalli disaggregaattimalli lähtöaineistoina ATJ- ja verotustiedot, HLT, alueelliset liikennetutkimukset ja katsastusasemilla kerätty suoriteaineisto poimii lähtötietoja mallista A C. autokantamalli aggregaattimalli ajoneuvojen ensirekisteröintien ja poistuman mallinnus lähtöaineistona ajoneuvorekisteri poimii lähtötietoja malleista A ja B

4 Hierarkkisen autonomistusmallin rakenne (A- ja B-mallit) 4 kuntaryhmä kuntaryhmä 1 kuntaryhmä 2 kuntaryhmä 3 alueryhmä alueryhmä 1 alueryhmä 2 alueryhmä 3 kotitaloustyyppi kotitaloustyyppi 1 kotitaloustyyppi 2 kotitaloustyyppi 3 autollisuus auto ei autoa moni - autoisuus 1. auto 2. auto hallintasuhde kokoluokka suorite oma auto pieni ajokm/v työsuhdeauto oma auto työsuhdeauto pieni keskiluokka iso keskiluokka pieni tila - auto suuri tila - auto ajokm/v ajokm/v ajokm/v ajokm/v käyttövoima bensiini diesel kaasu sähkö biopolttoaineet kuntaryhmä 4 alueryhmä 4 kotitaloustyyppi 4 suuri ajokm/v kuntaryhmä 5 alueryhmä 5 kotitaloustyyppi 5 kuntaryhmä 6 - TK, YKR TK, YKR katsastusasematiedot väestötietojärjestelmä ATJ+vero, YKR, HLT, alueelliset HLT:t HLT, alueelliset HLT:t, ATJ+vero ATJ+ver o ATJ ATJ

5 5 Kooste lähtötietoaineistoista ajoneuvorekisteri ajoneuvojen ominaisuustiedot (ikä, kokoluokka, käyttövoima) haltijan perustiedot (asuinpaikka, ikä, sukupuoli) verohallinnon tiedot kotitalouden taustatiedot, mm. kotitalouskoko, tulot, auton hallintasuhde ajokorttitilastot ajokortin haltijoiden ominaisuustiedot (asuinpaikka, ikä, sukupuoli) käytössä vuodelta pohjana aiempi ajokortin haltijoista laadittu ennustemalli väestöä ja yhdyskuntarakennetta koskevat paikkatiedot YKR-aineiston tiedot 250 metrin ruutuaineistona, mm. asukastiheys, aluetehokkuus, taajamasijainti, vyöhyke, autollisuus valtakunnallinen kunnittainen väestöennuste (Tilastokeskus) liikkumistarvetta, auton omistusta ja käyttöä koskevat tiedot valtakunnalliset henkilöliikennetutkimukset alueelliset liikennetutkimukset (mm. HSL:n laaja liikennetutkimus, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän ja Lahden seudut) ajoneuvojen mittarilukematiedot katsastustiedoista

6 6 Mallin kuntaryhmät autonomistuksen ja -käytön disaggregaattimallien Kuntaryhmäjaottelu lähtöaineistot alueelliset liikennetutkimukset valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus kuntia (vuonna 2007) Helsingin seutu vaikutusalueineen (19) Tampereen ja Turun kaupunkiseudut (25) Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut (32) asukkaan kaupunkiseudut (44) asukkaan kaupunkiseudut (104) alle asukkaan kaupunkiseudut ja muut seutukunnat (176)

7 Mallin alueryhmät - yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet taajamaruuduissa, esimerkkinä Uusimaa ja Riihimäen seutu

8 8 Alueellinen väestö- ja kotitalousrakenteen malli kotitalousrakenne, tulotaso, sosiodemografiset taustatekijät 3x2x4(1) luokkaa, yhteensä 14 luokkaa alue- ja yhdyskuntarakenne ja liikkumismahdollisuudet Elinvaihe opiskelijatalous työikäisten talous eläkeläistalous aikuisten määrä lasten määrä 0, >0 0, 1, 2, yli 2 0 alueellinen jako yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyys 6x5 luokkaa alueryhmä Helsingin seutu vaikutusalueineen Tampereen ja Turun kaupunkiseudut Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut asukkaan kaupunkiseudut asukkaan kaupunkiseudut alle asukkaan kaupunkiseudut ja muut seutukunnat vyöhyke jalankulkuvyöhyke jalankulun reunavyöhyke joukkoliikennevyöhyke autovyöhyke taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

9 9 Kotitalouden autonomistusmallien rakenne kotitaloudet, joissa on 1 aikuinen kotitaloudet, joissa on 1 ajokortti kotitaloudet, joihin kuuluu vähintään kaksi ajokortillista aikuista kotitalous kotitalous ei autoa 1 auto ei autoa auto 1 auto >1 auto

10 10 Ajoneuvojen kokoluokitus kokoluokat on määritelty pituuden (ja korkeuden) ja henkilömäärän mukaan Kokoluokka Pituus mm Henkilömäärä 45 % Tyypillisin päästö- 40 % luokka 35 % A Pienet autot > B 30 % 25 % B Pieni keskiluokka > C 20 % C Suuri keskiluokka > C 15 % 10 % D Suuret autot > D E Tila-autot > D F Suuret tila-autot 9 F 5 % 0 % pituustieto puuttuu A B C D E

11 Eri kokoluokan ajoneuvojen osuus kunnittain vuoden 2010 ajoneuvokannassa (osuus luokitelluista henkilöautoista) 11 Kokoluokka A - pienet autot Kokoluokka B - pieni keskiluokka Kokoluokka C - suuri keskiluokka Kokoluokka D - suuret autot kunnat uusi - Aosuus kunnat uusi - Bosuus kunnat uusi - Cosuus kunnat uusi - Dosuus 0,229-0,287 (71) 0,204-0,229 (69) 0,19-0,204 (62) 0,166-0,19 (75) 0-0,166 (71) 0,517-0,595 (68) 0,493-0,517 (69) 0,47-0,493 (69) 0,442-0,47 (68) 0-0,442 (74) 0,262-0,324 (70) 0,248-0,262 (60) 0,232-0,248 (77) 0,214-0,232 (69) 0-0,214 (72) 0,0263-0,0605 (72) 0,0237-0,0263 (67) 0,0206-0,0237 (70) 0,0165-0,0206 (65) 0-0,0165 (74)

12 12 Henkilöautojen keskimääräinen omamassa (kg) kunnittain kunnat uusi - Keskiarvokohteestaomamassa (76) (41) (49) (82) (100)

13 Dieselkäyttöisten ajoneuvojen osuus henkilöautoista kunnittain 13 kunnat uusi - diesel 0,4-0,45 (1) 0,35-0,4 (3) 0,3-0,35 (21) 0,25-0,3 (42) 0,2-0,25 (105) 0,15-0,2 (112) 0,1-0,15 (35) 0,05-0,1 (2) muut (27) käyttövoimajakauma koko henkilöautokannassa % Muulla polttoaineella kulkevia henkilöautoja yhteensä (0,04 %) % 0 bensiini diesel

14 14 Ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt kunnittain kunnat uusi - KeskiarvokohteestaCO (1) (5) (154) (148) (13) muut (27) keskimääräinen hiilidioksidipäästö kokoluokittain (g/ajonkm) bensiini diesel pituustieto puuttuu A B C D E

15 15 Hankkeen tilannekatsaus kirjallisuustutkimus kirjallisuustutkimus raportoidaan Ahma2:n erillisenä taustaraporttina lähtötiedot elo- ja syyskuun aikana on käsitelty touko-kesäkuussa saatuja ATJpoimintoja, mittarilukematietoja ja valmisteltu niiden yhdistämistä YKRtietoihin ATJ-tietojen yhdistämistä verohallinnon tietoihin (VM) selvitetään vielä mallin rakenne ja estimoinnit mallien estimointi on aloitettu syyskuussa mallien lopullinen estimointi voidaan tehdä, kun YKR-tiedot ja verohallinnon tiedot ovat käytettävissä ohjausmekanismien suunnittelu alkaa seuraavassa työvaiheessa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat

Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 13/2008 Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat Ennuste henkilöauton ajo-oikeuden haltijoiden jakaumasta vuosille

Lisätiedot

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 36 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TERHI LUUKKONEN TOMMI MÄKELÄ MARKUS PÖLLÄNEN HANNA KALENOJA JORMA MÄNTYNEN JARKKO RANTALA Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 TAUSTARAPORTTI

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1772 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt Liisa 95 -laskentajärjestelmä Kari Mäkelä & Heikki Kanner VTT Yhdyskuntatekniikka Juhani Laurikko VTT Energia VALTION

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012 7 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 0050 Helsinki PL

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, eheyttäminen, ilmastonmuutos - miten saada otetta asiaan?

Yhdyskuntarakenne, eheyttäminen, ilmastonmuutos - miten saada otetta asiaan? Yhdyskuntarakenne, eheyttäminen, ilmastonmuutos - miten saada otetta asiaan? Kokonainen -seminaari 1.6.2010 Kuntaliitto Olli Maijala Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö / Olli Maijala 1.6.2010 1 Kasvihuonekaasupäästölähteiden

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2009. Henkilöliikennetutkimus 2010 2011 Esiselvitys

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2009. Henkilöliikennetutkimus 2010 2011 Esiselvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2009 Henkilöliikennetutkimus 2010 2011 Esiselvitys Helsinki, 2009 ESIPUHE Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on Suomessa toteutettu kuuden vuoden välein

Lisätiedot

KESTÄVÄN KULUTUKSEN MAHDOLLISUUDET EKOTEHOKKAASSA ELINYMPÄRISTÖSSÄ

KESTÄVÄN KULUTUKSEN MAHDOLLISUUDET EKOTEHOKKAASSA ELINYMPÄRISTÖSSÄ VATT-TUTKIMUKSIA 120 VATT RESEARCH REPORTS Adriaan Perrels Kirsti Ahlqvist* Eva Heiskanen** Pekka Lahti*** KESTÄVÄN KULUTUKSEN MAHDOLLISUUDET EKOTEHOKKAASSA ELINYMPÄRISTÖSSÄ Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Ajoneuvostrategia 2015. Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C. Anna Kumpulainen Tuomas Raivio. Gaia Consulting Oy

Ajoneuvostrategia 2015. Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C. Anna Kumpulainen Tuomas Raivio. Gaia Consulting Oy Ajoneuvostrategia 2015 Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C Anna Kumpulainen Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy JOHDANTO Tämä muistio on Ajoneuvostrategia 2015 -hankkeen taustamuistio C, jossa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 2012 Sisältö METKAMYLLY -MENETELMÄ... 3 TOIMINTAPERIAATTEET... 3 TUOTOKSET... 4 METKAMYLLYSTÄ PÄIJÄT-HÄME MYLLYKSI... 6 LÄHTÖTIEDOT... 6 PÄIJÄT-HÄMEMYLLYN

Lisätiedot

Seudulliset ilmasto-ohjelmat

Seudulliset ilmasto-ohjelmat Seudulliset ilmasto-ohjelmat kuntien ja seutuyhteistyön roolit ja velvoitteet ilmastonmuutoksen hillinnässä Oulunseudun kuntapäättäjien Kestävä Yhdyskunta -seminaari 3.12.2008 Tutkimuspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET. Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012

HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET. Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012 HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012 Ennusteiden laadinta Helsingin, Espoon ja koko Helsingin seudun väestöennusteiden laadintaan käytetään

Lisätiedot

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Heikki Viinikka 165 292 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot Sivu 46 l PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot Raportti Luonnos MKH 2.12.2013 Teemme muutosta yhdessä Sivu 47 Pirkanmaan liitto 2013 MKH 2.12.2013 Kansikuvat Lentokuva Vallas

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt SUOMEN YMPÄRISTÖ 12 2010 Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Kehitysvertailuja 2005 2050 Pekka Lahti Paavo Moilanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 12

Lisätiedot

SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014

SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014 SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014 Uudenmaan ja Helsingin seudun työpaikkaprojektiot Projektioiden päivitys 2014 Aiemmin laaditut

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA TUTKIMUSRAPORTTI VTT R 04419 12 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2011 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juhani Laurikko, Nils Olof Nylund (toim.)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla Ympäristöministeriön raportteja 8 2014 Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla Antti Rehunen, Ville Helminen, Petteri Kosonen, Arto Viinikka, Ossi Ahonen ja Hanna Käyhkö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030

Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1 Tausta

Lisätiedot

PAIKALLISJUNALIIKENTEEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA VAIKUTUKSET KESKI-SUOMESSA 2010-2030

PAIKALLISJUNALIIKENTEEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA VAIKUTUKSET KESKI-SUOMESSA 2010-2030 PAIKALLISJUNALIIKENTEEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA VAIKUTUKSET KESKI-SUOMESSA 2010-2030 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 / vaihde Julkaisu: B 173 ISBN 978-951-594-377-4

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys RAPORTTEJA 45 2013 Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys Etelä-Pohjanmaan maakunnan joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2014-2018 JAAKKO RINTAMÄKI NIKO SETÄLÄ MARKO TIKKANEN Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot