absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun"

Transkriptio

1 PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun väliset liikennemäärät ovat kasvaneet, mutta Lahden suunnalla työssäkäyntiliikenne on kuitenkin kasvanut uuden ratayhteyden myötä Turun suuntaa voimakkaammin. Näyttääkin siltä, että jos Etelä-Suomen kaupunkiseuduista halutaan rakentaa yhtenäistä työmarkkina-aluetta, on nopean raideliikenteen kehittäminen keskusten välille ensiarvoisen tärkeää. Tässä tietoiskussa tarkastellaan Turun ja Helsingin välisten liikennevirtojen kehitystä vuodesta 2005 nykytilaan. Tarkastelujaksolla välille valmistui moottoritie kokonaisuudessaan, mutta nopeaa n kautta kulkevaa junayhteyttä, eli Tunnin junaa, vasta suunnitellaan. Vertailukohteena toimii Lahti Helsinki-väli, jolle valmistui kyseisenä ajanjaksona uusi nopeampi ratayhteys. Liikennevirtoja tarkastellaan laajasti niin työssäkäynnin suuntautumisen, ajoneuvomäärien, rautateiden matkustajamäärien kuin henkilöliikennetutkimuksenkin näkökulmista. Työssäkäynnin suuntautumista tarkastellaan ihmisten asuinja työpaikkojen sijainnin perusteella. Turun ja Helsingin välillä määrällisesti merkittävimmät kaupunkikeskusten väliset työmatkavirrat suuntautuvat Turusta ja lta pääkaupunkiseudulle. Lisäksi merkittäviä työmatkavirtoja on Turun seudun ja n välillä, sta pääkaupunkiseudulle sekä pääkaupunkiseudulta Turkuun ja lle. Huomionarvoista on hyvin heikko työssäkäyntiliikenne Varsinais-Suomen ja n välillä, josta ratayhteys toistaiseksi puuttuu. Työmatkavirtojen kasvu on sen sijaan ollut nopeinta juuri Varsinais-Suomen ja n välillä, mitä selittänee moottoritieyhteyden valmistuminen vertailuajankohtien välissä. Tarkasteltaessa absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun välillä, jossa raideyhteydet ovat parantuneet merkittävästi. Pitkän matkan työssäkäyntiliikenteen lisääntyminen näyttäisi siis olevan ennemmin kytköksissä uuden raideliikenneyhteyden rakentamiseen kuin moottoritieyhteyden kehittämiseen. Työssäkäyntitiedot eivät kerro suoraan ihmisten liikkumisesta, vaikka ne antavat kuvan liikennevirtojen potentiaalisesta volyymista. Toteutuneista liikennemääristä saadaan luotettavaa tietoa liikenteen automaattisten mittausasemien keräämistä ajoneuvomääristä tai joukkoliikenteen matkustajamääristä. Keskimääräinen ajoneuvomäärä Turun ja Helsingin välillä kasvoi yli 15 % E18-moottoritien valmistuttua kokonaan vuonna Ajoneuvomäärien kasvu on kuitenkin ollut yhtä voimakasta Lahden suunnalla, jossa on ollut moottoritie koko tarkastelujakson Tieliikenteen liikennemäärien kasvu ei siis vaikuttaisi olevan merkittävästi yhteydessä tien laadun ja kapasiteetin kanssa, vaan kasvua selittävät muut tekijät. Raideliikenteen matkustajamäärien kehityksessä on sen sijaan selvä ero Turku Helsinki- ja Lahti Helsinki-väleillä. Siinä missä matkustajamäärät ovat pysyneet Turun suunnalla lähes ennallaan jaksolla , on Lahden uusi oikorata kasvattanut rataosuuden matkustajavirtoja lähes neljänneksellä. Pelkän tilastotiedon valossa ei ole mahdollista tarkastella eri liikennemuotojen kulkutapaosuuksia yksimittaisesti keskenään. Ihmisten liikkumiskäyttäytymisestä saadaankin tietoa vain kyselynä toteutettavan henkilöliikennetutkimuksen avulla. Sen ongelmana on kuitenkin tulosten luotettavuus: koska valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa kahden kaupungin välisiä matkoja kertyy tutkimukseen väistämättä vähän, ei tuloksia voi tulkita muuta kuin suuntaa-antavina Kuva 1 Suurimpien keskusten välinen työmatkaliikenne Tunnin juna -vyöhykkeellä ja Lahden oikoradan suunnalla vuonna 2012.

2 Mahdollisista epätarkkuustekijöistä huolimatta näyttää selvältä, että raideliikenteen kulkutapaosuus on Lahden ja pääkaupunkiseudun välillä tehdyissä matkoissa selvästi korkeampi kuin Turun ja Helsingin välillä ja että raideliikenteen kulkutapaosuus on kasvanut Lahden suunnalla selvästi Turun suuntaa enemmän. Havainto käy yksiin matkustajamäärätietojen kanssa, mikä lisää tulkinnan luotettavuutta. Autoliikenteen kulkutapaosuus näyttää sen sijaan kasvaneen Turku Helsinki-välillä moottoritien avaamisen jälkeen, mutta pienentyneen Lahti Helsinki-välillä. Kasvanut ajoneuvomäärä valtatie 4:llä näyttäisi siis selittyvän ennen kaikkea Lahden ohi kulkevalla liikenteellä. Henkilöliikennetutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida myös vertaamalla edellä esitettyjä kulkutapaosuuksia kaikkiin suurten kaupunkien välillä tehtyihin matkoihin. Kulkutapaosuuksien kehitys suurten kaupunkien välillä vastaakin melko hyvin Turku Helsinki- ja Lahti Helsinki-välien kehitystä: junan kulkutapaosuus on kasvanut ja linja-auton sekä henkilöauton pienentynyt. Poikkeuksena ovat Turun ja Helsingin väliset matkat, joissa henkilöauto on moottoritien valmistumisen myötä kasvattanut kulkutapaosuuttaan. Huomionarvoista on, että kun tarkastellaan suurten kaupunkien välisiä kulkutapaosuuksia matkan tarkoituksen mukaan, käy ilmi, että valtaosa kaupunkien välisistä pitkistä työmatkoista tehdään junalla. Myös lisääntynyt työmatkaliikenne lahden oikoradan suunnalla puoltaa näkemystä nopean raideliikenteen ja pitkän matkan työssäkäyntiliikenteen välisestä yhteydestä. Tämän pohjalta näyttääkin kiistattomalta, että jos eteläisestä Suomesta halutaan kehittää yhtä yhtenäistä työmarkkina-aluetta ja laajaa monikeskuksista metropolikokonaisuutta, on nopeiden raideyhteyksien kehittäminen keskusten välillä ensiarvoisen tärkeää. Kuva 2 Suurimpien keskusten välisen työmatkaliikenteen absoluuttinen muutos Tunnin juna -vyöhykkeellä sekä Lahden oikoradan suunnalla Kuva 3 Suurimpien keskusten välisen työmatkaliikenteen suhteellinen muutos Tunnin juna -vyöhykkeellä sekä Lahden oikoradan suunnalla % % % % +34 % % % +22 % % +35 % %

3 Ajoneuvoa vuodessa (milj.) Matkustajaa vuodessa (milj.) ,4 % ,3 % 8 8,7 2,57 6 7,4 2 2,09 +16,9 % +2, 4 3,6 4,2 1 1,29 1, Turku Helsinki Lahti Helsinki 0 Turku Helsinki Lahti Kerava/Riihimäki Kuva 4 Turku Helsinki- ja Lahti Helsinki-tieosuuksien välinen ajoneuvoliikenne vuosina 2005 ja Ajoneuvoliikenne on mitattu liikenteen automaattisilla mittauspisteillä Turun suunnalla välillä Paimio ja Lahden suunnalla välillä Lahti. Tietolähde: Liikennevirasto, tieliikennetilasto. Kuva 5 Turku Helsinki-rataosuuden keskimääräinen matkustajamäärä sekä Lahti Kerava- ja Lahti Riihimäki-rataosuuksien yhteenlaskettu matkustajamäärä vuosina 2005 ja Tietolähde: Liikennevirasto, rautatietilasto.

4 65 % (+5 %-yks.) (--yks.) 29 % (+2 %-yks.) (-5 %-yks.) (-4 %-yks.) 33 % (+9 %-yks.) 1,5 milj. 1,5 milj. 1,6 milj. 1,6 milj. 61 % (+2 %-yks.) (--yks.) 32 % (+4 %-yks.) 59 % (+1 %-yks.) (-9 %-yks.) 34 % (+8 %-yks.) Kuva 6 Matkamäärien ja kulkutapaosuuksien kehitys Turun seudun ja pääkaupunkiseudun sekä Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun välillä vuosina 2004/ /2011. Tietolähde: Liikennevirasto, henkilöliikennetutkimus ( ja ). Pohjakartta: Maanmittauslaitos. HUOM! Liikennemäärät ja kulkutapaosuudet ovat suuntaa-antavia, ja etenkin muutosta kuvaavat luvut saattavat sisältää merkittäviä virheitä. Virheet johtuvat henkilöliikennetutkimuksen pienestä otosmäärästä, minkä seurauksena kaupunkiseutujen välisiä kokonaisliikennevirtojen on arvioitu keskimäärin vain noin 200 tutkitun matkan perusteella.

5 Suurten kaupunkein väliset yli 100 km matkat Kulkutapaosuus (%) 100 % 80 % 45 % 23 % 41 % 23 % 11 % 28 % 2 8 % 11 % 3 Juna Bussi Auto 3 % 40 % 20 % 0 % 1 71 % 6 65 % 63 % % 33 % 2004/ / / / / / / /2011 Työmatka Työasiamatka Vapaa-ajan matka Matkat yhteensä Kuva 7 Suurimpien kaupunkien välisten yli 100 km pitkien matkojen kulkutapajakaumat tutkimusvuosina ja Tarkastelussa on mukana pääkaupunkiseudun, Turun, Tampereen, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion välillä tehdyt matkat pois lukien lentoliikenne. Tietolähde: Liikennevirasto, henkilöliikennetutkimus ( ja ). Kaikki yli 100 km matkat Kulkutapaosuus (%) 100 % 80 % 19 % 9 % 30 % 10 % 4 % 19 % 3 % 9 % 9 % 12 % 8 % Juna Bussi Auto 5 % 40 % 71 % 64 % 85 % 78 % 85 % 85 % 84 % 82 % 20 % 0 % 2004/ / / / / / / /2011 Työmatka Työasiamatka Vapaa-ajan matka Matkat yhteensä Kuva 8 Kaikkien yli 100 km pitkien matkojen kulkutapajakaumat tutkimusvuosina ja Tarkastelussa on mukana kaikki Suomessa tehdyt yli 100 km matkat pois lukien lentoliikenne. Tietolähde: Liikennevirasto, henkilöliikennetutkimus ( ja ).

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Varsinais-Suomesta yhtenäinen asunto- ja työmarkkina-alue. Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy Varsinais-Suomen maakuntafoorumi 14.11.

Varsinais-Suomesta yhtenäinen asunto- ja työmarkkina-alue. Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy Varsinais-Suomen maakuntafoorumi 14.11. Varsinais-Suomesta yhtenäinen asunto- ja työmarkkina-alue Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy Varsinais-Suomen maakuntafoorumi 14.11.2014 Miksi? Laaja työ- ja asunto-markkina-alue hyödyttää keskusaluetta:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Henkilöliikennetutkimus 2010 2011. suomalaisten liikkuminen

Henkilöliikennetutkimus 2010 2011. suomalaisten liikkuminen 212 Henkilöliikennetutkimus 21 211 suomalaisten liikkuminen Henkilöliikennetutkimus 21 211 Suomalaisten liikkuminen Kannen kuva: Pyöräilykuntien verkosto ry Lukujen aloituskuvat: Luku 6 Reijo Helaakoski,

Lisätiedot

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin Otsikko: Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset Ulkoasu ja taitto: Timo Perälä Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, Oulu Kannen kuva: Timo Perälä Oulu 23 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Segregaatiosta ja sen inhimillisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä

Segregaatiosta ja sen inhimillisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä Segregaatiosta ja sen inhimillisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä Huono-osaisuus kasautui aiemmin yksittäisiin kortteleihin ja taloihin, mutta viime aikoina se on eriytynyt alueellisesti laajemmin.

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Ajoneuvostrategia 2015. Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C. Anna Kumpulainen Tuomas Raivio. Gaia Consulting Oy

Ajoneuvostrategia 2015. Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C. Anna Kumpulainen Tuomas Raivio. Gaia Consulting Oy Ajoneuvostrategia 2015 Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C Anna Kumpulainen Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy JOHDANTO Tämä muistio on Ajoneuvostrategia 2015 -hankkeen taustamuistio C, jossa

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede

Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede Hyvän asuinympäristön jäljillä asumispreferenssit ja toivotun uuden rakentamisen sijoittuminen Espoossa Anniina Lehtonen 2014 Ohjaaja: Harry Schulman

Lisätiedot

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 Tapaturmataajuus 16 18 14 16 12 14 10 12 8 10 6 8 4 6 2 4 0 2 Työkyvyttömyyden kesto Palkansaajien työpaikkatapaturmat Työtapaturmat Tilastojulkaisu 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot