HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy."

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 04 Taloustutkimus Oy Marraskuu 04 Tuomo Turja Markus Mervola

2 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus.... Aineiston keruu....4 Tulosten luotettavuus.... AINEISTON RAKENNE.... TULOKSET Tehtyjen matkojen määrä Tehtyjen matkojen kulkutapa Tehtyjen matkojen tarkoitus....4 HSL:n matkakortin käyttäminen Liikkuminen ammatissa henkilöautolla Talouden käytössä olevat henkilöautot Joukkoliikenteen käyttäminen Polkupyörän käyttäminen... 5 ATK-TAULUKOT (erillinen Excel-tiedosto) KYSYMYSLOMAKE LUOTETTAVUUSRAJATAULUKOT

3 . JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston toimeksiannosta.. Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin kaupungissa tapahtuvien kaupungin sisäisten matkojen kulkutapajakauma. Tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten Helsingin sisäisiä matkoja yhden vuorokauden aikana klo 04:00 :59 välisenä aikana. Tutkimus antaa käsityksen siitä, miten helsinkiläiset liikkuvat jalan, pyöräillen, joukkoliikennevälineillä, henkilöautolla tai muulla kulkuvälineellä. Kulkutavan lisäksi tutkimuksessa selvitettiin matkojen määrä ja tarkoitus.. Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus Tutkimuksen kohderyhmänä oli Helsingin kaupungin 7 79-vuotias väestö. Haastatteluja tehtiin yhteensä 00 kpl. Näyte muodostettiin satunnaispoimintana Helsingin asukkaiden puhelinnumeroista. Otoksessa preferoitiin matkapuhelinnumeroita. Mikäli varsinaiselle kohdehenkilölle ei löytynyt matkapuhelin- tai lankanumeroa, haettiin viitehenkilön avulla talouden lankapuhelinnumeroa. Haastateltavien valinnassa noudatettiin sukupuoli-, ikä- ja aluekiintiöintiä. 7 4-vuotiaita tavoiteltiin heidän vanhempiensa kautta, joten otokseen poimittiin myös tieto 7 4-vuotiaiden lasten lukumäärästä. Alle 5-vuotiaiden haastattelut toteutettiin niin, että ensiksi soitettiin heidän jommallekummalle vanhemmalle ja pyydettiin lupa haastatteluun. Seuraavaksi kysyttiin pystyykö vanhempi vastaamaan lapsen puolesta vai tulisiko haastattelijan soittaa suoraan lapselle.. Aineiston keruu Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin tietokoneohjatun Taloustutkimuksen CATI-ohjelmiston avulla välisenä aikana. Työhön osallistui 55 tutkimushaastattelijaa Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastattelukeskuksessa..4 Tulosten luotettavuus Tutkimuksen tulokset ovat tutkimusotoksen avulla saatuja estimaatteja, joihin saattaa sisältyä tiettyä satunnaistekijöiden aiheuttamaa virhettä. Virhemarginaalin suuruus riippuu otoksen tai osaotoksen koosta ja tulokseksi saadusta % -luvusta. Tutkimuksen päätulosten (n=054) virhemarginaali on enimmillään noin +,8 %.

4 . AINEISTON RAKENNE Tutkimusta varten poimittiin väestörekisteristä satunnaisotannalla 000 henkilön perusotos helsinkiläisistä. Otos sisälsi vastaajien syntymävuoden, sukupuolen, postinumeron ja kuntakoodin. Oheisessa taulukossa on esitetty vertailu väestöstä ja vastaajajoukosta asuinalueen, sukupuolen ja iän mukaan. Taustamuuttuja Väestö Vastaajat N= n=00 Alue % % Kantakaupunki Esikaupunki Sukupuoli % % Nainen Mies Ikäluokka % % 7 7 vuotta vuotta 0 44 vuotta vuotta vuotta 8 8 Haastattelut kiintiöitiin vastaamaan väestöä. Vastaajajakauma toteutui joka ryhmässä tavoitellun mukaisesti. Vastaajajoukossa yliedustettuina oli 7-7-vuotiaat. Lopulliset tulokset painotettiin kuitenkin vastaamaan kohderyhmää väestössä. Yhden haastattelun keskimääräinen kesto oli 7 min 0 s. Haastatteluja varten otoksesta käytettiin 7505 puhelinnumeroa. Haastattelusta kieltäytyi 659 vastaajaa. Toimimattomia puhelinnumeroita oli 9 kpl.

5 4. TULOKSET. Tehtyjen matkojen määrä Tutkimuksessa matkalla tarkoitettiin siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Vastaajia pyydettiin kertomaan edellisen vuorokauden aikana tekemänsä matkat aamusta kello 4.00:sta yöhön klo.59 asti sen kulkutavan mukaan, jolla tehtiin kilometreissä pisin matka. Mukaan otettiin vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Tutkimusajankohtana matkoja tehtiin kaiken kaikkiaan kappaletta. Keskimäärin helsinkiläiset tekivät,90 matkaa päivässä. Kantakaupungissa matkoja oli hieman enemmän henkeä kohti. Kantakaupungissa liikuttiin esikaupunkia selvästi yleisemmin kävellen ja hieman yleisemmin joukkoliikenteellä. Esikaupungissa taas henkilöautoa käytettiin matkoihin kantakaupunkia selvästi useammin. Tehtyjen matkojen absoluuttinen määrä Helsingissä oli nyt pienempi kuin vuonna 0. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen kulkutavat sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä. Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä 04,5 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,9 0,0,0 0,0 0,4,8 0,0,5 0,6 0,8,0,0,5 0,9 0, 0,9,0 0, 0, 0,5,0, 0,9 0,0 Kaikki vastaajat Kantakaupunki Esikaupunki

6 5 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä 00, 0, 0 ja 04,5 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,5,0,5,0 0,5,9 0,0 0,6 0,9 0,,0,0 0,0 0,7,0 0, 0,9,6 0,6,0 0, 0,7,8 0,0 0,8 0,9 0, 0,9,0 0,0 0,4,0 0,,,0 0,0 0,4, 0,,,7 0,, 0, 0,9,8,8 0,0 0,0 0,4 0,8,0 0,9 0, 0,, 0,9,9 0,0 0,8 0,9 0, 0,8,5 0,8 0,9 0, 0,5,8 0,0 0,9 0,9 0, 0,7 0, Kaikki vastaajat Kantakaupunki Esikaupunki

7 6 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 04 4,0,5,0,5,0,5,0 0,5,4 0, 0,4, 0,5, Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,8 0,0 0,4, 0,0,,0 0,0,8 0,0 0,6, 0,0 0,4 0,5 0,9,0 0,4,5, 0,8 0,5 0,4 0, 0,,7, 0,9 0,9 0,9,0,8,8,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6,,4 0,8 0,0, 0,4 0,9,,0 0,8 0,8 0,5 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9, 0,0 Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen 7-7 v. 8-9 v v v. 65+ v. Yht. Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen

8 7 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 00, 0, 0 ja 04 4,0,5,0,5,0,5,0 0,5 0,0,6,6 0,0 0,,4,4 0,4 0, 0,5 0,5 0,6,,,, 0,5 0,6 0, 0,6,5,,4, Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa ,9,0 0,0 0,0,8,8 0,4 0,5 0,4 0,5,,5,5, 0, 0, 0, 0, 0,9 0,7 0,6 0, ,,, 0,0 0,0,7 0,8 0,8 0,,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,4 0,4 0,7 0, 0,5, 0,9 0,8 0, ,8,8,7 0,0 0,0,4 0, 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0, 0, 0, 0, 0,9 0,9 0,8 0, ,7 0,0,,4 0,0 0,6,0 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0, 0,5 0, 0, 0,,, 0,9 0, ,8,9,8 0,0 0,,6 0, 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, 0,4 0, 0, 0,9 0,9 0,8 0, v. 8-9 v v v. 65+ v. Mies Nainen,0,0 0,0 0,0,9 0,5 0,5,6 0,6 0,4,,,, 0, 0, 0, 0,,,0,0 0,

9 8. Tehtyjen matkojen kulkutapa Yleisin matkojen kulkutapa oli kävely (4 % tehdyistä matkoista), jonka osuus edellisiin tutkimuskertoihin verrattuna on edelleen kasvanut. Kävelyn osuus korostuu erityisesti kantakaupungissa. Seuraavaksi useimmin matkoja tehtiin henkilöautolla kuljettajana (7 %) ja bussilla (5 %). Ainoa tilastollisesti merkittävä muutos verrattuna viime vuoteen on se, että metron käyttö pääasiallisena kulkutapana on hieman harvinaisempaa. Kävelyn lisäksi kantakaupungissa korostuu luonnollisesti raitiovaunulla kulkeminen, mikä olikin siellä kävelyn jälkeen eniten käytetty liikkumistapa. Esikaupungissa korostuu erityisesti henkilöauton käyttö kuljettajana ja bussilla kulkeminen. Matkoista tehtiin polkupyörällä %, metrolla ja raitiovaunulla 6 %. Muiden kulkutapojen osuudet jäivät näitä vähäisemmiksi. Raitiovaunulla tehdyt matkat, kuten liikennöintialueestakin voi päätellä, korostuvat kantakaupungissa asuvilla. Metrolla, henkilöautolla matkustajana ja junalla tehtyjen matkojen osuus on suurempi esikaupungissa asuvilla. Kantakaupungissa asuvien kävellen tehtyjen matkojen osuus on edellisvuoteen verrattuna suurentunut merkittävästi. Kaikkien muiden kulkutapojen osuus on joko pysynyt samana tai hieman pienentynyt. Suurinta lasku on ollut bussilla tehtyjen matkojen osuudessa. Esikaupungissa muutokset kulkuneuvojen käytössä ovat pieniä ja tilastollisesti ei-merkitseviä. Vuorokauden aikana tehdyistä matkoista %:ssa käytettiin joukkoliikennettä, 4 % matkoista käveltiin, %:ssa käytettiin henkilöautoa ja %:ssa pyöräiltiin. Tarkasteltaessa henkilöauton ja joukkoliikenteen osuuksia, on joukkoliikenteen osuus suurempi (59 %) kuin henkilöauton (4 %). Joukkoliikenteen käyttö korostuu erityisesti työmatkoissa ja opiskelu- ja koulumatkoissa. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen jakautuminen matkan pääasiallisen kulkutavan mukaan sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä.

10 9 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 04 % päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu henkilöautolla matkustajana juna Kaikki, N= Kantakaupunki, N=540 5 Esikaupunki, N= taksilla muu kulkutapa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus %

11 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 0 ja 04 KAIKKI VASTAAJAT % päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu henkilöautolla matkustajana juna taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= , N= *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus %

12 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 0 ja 04 KANTAKAUPUNKI % päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* raitiovaunu bussi** polkupyörä henkilöautolla kuljettajana metro 67 6 henkilöautolla matkustajana juna taksilla muu kulkutapa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus % , N= , N= , N= , N=46 000

13 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 0 ja 04 ESIKAUPUNKI % päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** 0 polkupyörä 0 8 metro 90 7 henkilöautolla matkustajana juna 5 raitiovaunu taksilla 0 muu kulkutapa , N= , N= , N= , N= *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus %

14 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 04 Päivän aikana tehdyt matkat kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu henkilöautolla matkustajana Kaikki, N= Kantakaupunki, N=540 5 Esikaupunki, N= juna taksilla muu kulkutapa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus matkaa

15 4 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 0 ja 04 KAIKKI VASTAAJAT - Päivän aikana tehdyt matkat kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu henkilöautolla matkustajana juna taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= , N= *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus %

16 5 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 0 ja 04 KANTAKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat kävely* raitiovaunu bussi** polkupyörä henkilöautolla kuljettajana metro henkilöautolla matkustajana juna taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= , N= *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus %

17 6 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 0 ja 04 ESIKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro henkilöautolla matkustajana juna raitiovaunu taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= , N= *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus %

18 7 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 04 % päivän aikana tehdyistä matkoista, N= % % Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa 4% 4% % % 59%

19 8 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 04 % päivän aikana tehdyistä työmatkoista, N=6 000 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne 4% % % Henkilöauto Muu kulkutapa 5% % 49% 67%

20 9 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 04 % päivän aikana tehdyistä opiskelu-/koulumatkoista, N= Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne 6% % 0% Henkilöauto Muu kulkutapa % 49% 4% 89%

21 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 0 ja 04 % päivän aikana tehdyistä matkoista Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa Kaikki matkat 04, N= , N= , N= , N= Työmatkat 04, N= , N= , N= , N= Opiskelu- ja koulumatkat 04, N= , N= , N= , N= %

22 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 0 ja 04 % joukkoliikenteellä ja henkilöautolla päivän aikana tehdyistä matkoista Joukkoliikenne Henkilöauto Kaikki matkat 04, N= , N= , N= , N= Työmatkat 04, N= , N= , N= , N= Opiskelu- ja koulumatkat 04, N= , N= , N= , N= %

23 . Tehtyjen matkojen tarkoitus Reilu kolmannes (6 %) kaikista matkoista oli vapaa-ajan matkoja. Myös kolmanneksessa (4 %) matkan tarkoitus oli työ-, koulu- tai opiskelumatka. Tarkemmin eriteltynä % oli työmatkoja ja % koulu- tai opiskelumatkoja. Vapaa-ajan matkojen osuus tehdyistä matkoista on hieman kasvanut viime vuodesta ja niiden osuus on nyt suurempi kuin työ- ja opiskelumatkojen osuus. Työ- ja opiskelumatkojen osuus on siten pienentynyt. Muita muutoksia matkojen tarkoituksessa ei ole tapahtunut edellisvuoteen verrattuna.. Myös ostosmatkojen osuus (6 %) on kasvussa. Työmatkojen osuus kantakaupungissa asuvilla on suurempi kuin esikaupungissa asuvilla. Esikaupungissa asuvien matkojen tarkoitus on sen sijaan useammin ollut jokin asiointimatka (muu kuin ostosmatka). Vastaajan ikä selittää tietenkin merkittävästi sitä, millaisia matkoja tehdään. Nuorten (7-7- vuotiaat) matkoista lähes puolet (49 %) on koulu- ja opiskelumatkoja ja 4 % vapaa-ajan matkoja. Yli 65-vuotiaiden matkat ovat useimmin joko vapaa-ajan matkoja (48 %) tai ostosmatkoja (9 %). Nuorilla aikuisilla (8 9-vuotiaat) vapaa-ajan matkat ovat hieman työmatkoja yleisempiä vuotiailla taas työ- ja vapaa-ajanmatkat ovat yhtä yleisiä. Seuraavien sivujen kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen pääasialliset tarkoitukset sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä.

24 Tehtyjen matkojen tarkoitus 04 % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=540 5 Esikaupunki, N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen %

25 4 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 0 ja 04 KAIKKI VASTAAJAT - % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) 6 4 Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) , N= , N= Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen 4 4 0, N= , N= Muu matka *) yleensä kodin ja työpaikan välinen %

26 5 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 0 ja 04 KANTAKAUPUNKI - % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) 6 45 Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen , N= , N= , N= , N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka %

27 6 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 0 ja 04 ESIKAUPUNKI - % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) 6 5 Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Toisen henkilö kyyditseminen , N= , N= , N= , N= Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) 4 Muu matka *) yleensä kodin ja työpaikan välinen %

28 7 Tehtyjen matkojen tarkoitus 04 Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=540 5 Esikaupunki, N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen matkaa

29 8 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 0 ja 04 KAIKKI VASTAAJAT - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= matkaa

30 9 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 0 ja 04 KANTAKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= matkaa

31 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 0 ja 04 ESIKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Toisen henkilö kyyditseminen Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= matkaa

32 Tehtyjen matkojen tarkoitus 04 % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Toisen henkilö kyyditseminen Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=540 5 Esikaupunki, N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen %

33 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 0 ja 04 KAIKKI VASTAAJAT - % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) 6 4 Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Toisen henkilö kyyditseminen Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) , N= , N= , N= , N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka %

34 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 0 ja 04 KANTAKAUPUNKI - % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) 6 45 Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan , N=540 5 Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen , N= , N= , N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka %

35 4 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 0 ja 04 ESIKAUPUNKI - % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) 6 5 Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Toisen henkilö kyyditseminen , N= , N= , N= , N= Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka %

36 5 Tehtyjen matkojen tarkoitus 04 Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=540 5 Esikaupunki, N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen matkaa

37 6 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 0 ja 04 KAIKKI VASTAAJAT - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= matkaa

38 7 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 0 ja 04 KANTAKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= matkaa

39 8 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 0 ja 04 ESIKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Toisen henkilö kyyditseminen Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= matkaa

40 9.4 HSL:n matkakortin käyttäminen Kaikista vastaajista 89 %:lla on käytössään HSL:n matkakortti. Naisilla ja 8-9-vuotialla matkakortti on kaikista yleisin vuotiailla matkakortti on jonkin verran harvinaisempi (84 %:lla). Kantakaupungissa asuvat omistavat matkakortin hieman useammin kuin esikaupungissa asuvat. Matkakortti on yleistynyt joka vuosi tasaisesti vuodesta 00. Yli puolet (56 %) matkakortin käyttäjistä käyttää korttia lataamalla siihen arvoa. Kausilippuna matkakorttia käyttää kaksi viidestä (4 %). Arvoa lataavien osuus on nyt hieman korkeampi kuin viime vuonna ja siten kausilippua käytetään hieman harvemmin. Kantakaupungissa ja esikaupungissa asuvien välillä ei ole merkittävää eroa sen suhteen, käytetäänkö matkakorttia kausilippuna vai lataamalla siihen arvoa. Kausilippukäyttö on yleisintä 8-9-vuotiaiden keskuudessa ja harvinaisinta yli 65-vuotiaiden keskuudessa.

41 40 Onko teillä HSL:n matkakortti 00, 0, 0 ja 04 % vastaajista Kyllä Ei Kaikki vastaajat 04, n=00 0, n=054 0, n=00 00, n=08 Kantakaupunki 04, n=967 0, n=995 0, n=6 00, n=4 Esikaupunki 04, n=05 0, n=059 0, n=685 00, n= %

42 4 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 04 % vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna Kaikki, n=660 Kantakaupunki, n=884 Esikaupunki, n= %

43 4 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 00, 0, 0 ja 04 KAIKKI VASTAAJAT - % vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna , n=660 0, n=660 0, n=88 00, n= %

44 4 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 00, 0, 0 ja 04 KANTAKAUPUNKI - % vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna , n=884 0, n=889 0, n=7 00, n= %

45 44 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 00, 0, 0 ja 04 ESIKAUPUNKI - % vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna , n=776 0, n=77 0, n=565 00, n= %

46 45.5 Liikkuminen ammatissa henkilöautolla Kahdeksantoista vuotta täyttäneistä vastaajista 4 % oli liikkunut tutkimusajankohtana ammatissaan henkilöautolla kuljettaen henkilöitä tai tavaroita, mikä on hieman enemmän enemmän kuin viime vuonna, mutta hieman vähemmän kuin vuonna 0. Osuus on sama kantakaupungissa että esikaupungissa asuvilla. Liikuitteko eilen (tutkimuspäivänä) ammatissanne henkilöautolla kuljettaen henkilöiltä tai tavaroita 00, 0, 0 ja 04 % yli 8-vuotiaista vastaajista Kyllä Ei Kaikki vastaajat 04, n=708 0, n=844 0, n=90 00, n=9 Kantakaupunki 04, n=9 0, n=955 0, n=98 00, n=06 Esikaupunki 04, n=795 0, n=889 0, n=605 00, n= %

47 46.6 Talouden käytössä olevat henkilöautot Vastaajista 6 %:lla oli taloudessaan käytössä vähintään yksi henkilöauto. Autottomien osuus on samaa tasoa kuin edellisvuonna. Kantakaupungissa autottomia on huomattavasti enemmän, hieman yli puolet (5 %) siellä asuvista. Puolella helsinkiläistalouksista on yksi auto. Kaksi autoa on %:lla ja kolme autoa tai enemmän %:lla talouksista. Autoista työsuhdeautoja on 9 %. Valtaosalla (8 %) on käytössään vakinainen pysäköintipaikka kotona, mutta vain vajaalla kolmasosalla työpaikalla. Kantakaupungissa vakinaisten pysäköintipaikkojen osuudet ovat luonnollisesti pienemmät kuin esikaupungissa. Vastaajista (täysi-ikäiset, joiden taloudessa on auto/autoja käytössä) käyttää autoa päivittäin kolmannes ja niin ikään kolmannes muutaman kerran viikossa. Joka kymmenes käyttää autoa kerran viikossa. Tätä harvemmin autoa käyttäviä on joka kymmenes. Noin joka kymmenes niistä täysikäisistä, joiden taloudessa on auto, ei käytä autoa koskaan itse. Esikaupungeissa asuvat käyttävät autoa aktiivisemmin kuin kantakaupungissa asuvat. Esikaupungissa asuvista autoa päivittäin käyttävien osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 0. Kuinka monta henkilöautoa taloudellanne on vakituisessa käytössä? 00, 0, 0 ja 04 % vastaajista Kaikki vastaajat 04, n=00 0, n=054 0, n=00 00, n=08 Kantakaupunki 04, n=967 0, n= , n=6 00, n=4 Esikaupunki 04, n=05 0, n=059 0, n=685 00, n=704 + Ei yhtään / ei vastausta %

48 47 Kuinka monta näistä on työsuhdeautoja? 00, 0, 0 ja 04 % vastaajista, joiden taloudessa auto/autoja käytössä + Ei yhtään / ei vastausta Kaikki vastaajat 04, n=86 0, n=907 0, n=66 00, n=679 Kantakaupunki 04, n=46 0, n=469 0, n=46 00, n=64 Esikaupunki 04, n=99 0, n=48 0, n=470 00, n= %

49 48 Onko teillä vakinainen pysäköintipaikka? 04 % vastaajista, joiden taloudessa auto/autoja käytössä 8 Kaikki vastaajat, n=86 0 Kantakaupunki, n=46 6 Kotona Työpaikalla Esikaupunki, n= %

50 49 Käytättekö itse taloutenne käytössä olevaa autoa? 00, 0, 0 ja 04 % yli 8-vuotiaista vastaajista, joiden taloudella auto/autoja käytössä Kaikki vastaajat 04, n=6 0, n=666 0, n=55 00, n=556 Kantakaupunki 04, n=4 0, n=46 0, n=5 00, n=44 Esikaupunki 04, n=98 0, n=40 0, n=98 00, n=4 Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa Kerran, pari kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan %

51 50.7 Joukkoliikenteen käyttäminen Lähes kaikki vastaajat käyttävät joukkoliikennettä ainakin joskus. Päivittäin joukkoliikennettä käyttää 5 % ja muutaman kerran viikossa 7 prosenttia vastaajista. Kerran viikossa joukkoliikennettä käyttäviä on %, kerran-pari kuukaudessa käyttäviä on 5 % ja sitä harvemmin käyttäviä on 8 %. Vain % vastaajista ei käytä joukkoliikennettä lainkaan. Joukkoliikennettä päivittäin käyttävien osuus on hieman laskenut, mutta lasku ei ole tilastollisesti riittävän merkittävä. Joukkoliikennettä käyttävät selvästi aktiivisimmin 8 9-vuotiaat ja siten opiskelijat/koululaiset. Muita aktiivisempia käyttäjiä ovat myös naiset ja kantakaupungissa asuvat. Joukkoliikenteen käyttäminen on vähäisempää talouksissa, joissa on käytössä auto. Käytättekö itse joukkoliikennettä (bussi, juna, metro, raitiovaunu)? 00, 0, 0 ja 04 % vastaajista Kaikki vastaajat 04, n=00 0, n=054 0, n=00 00, n=08 Kantakaupunki 04, n=967 0, n=995 0, n=6 00, n=4 Esikaupunki 04, n=05 0, n=059 0, n=685 00, n=704 Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa Kerran, pari kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan %

52 5.8 Polkupyörän käyttäminen Noin kolmella neljästä helsinkiläisestä on käytössään polkupyörä vähintään silloin tällöin ja kahdella kolmesta aina tai melkein aina. Kuten aikaisempinakin vuosina neljäsosalla ei ole käytössä lainkaan polkupyörää. Esikaupungissa asuvilla on käytössään pyörä useammin kuin kanta-kaupungissa asuvilla. Yleisimmin talouksista löytyy kaksi tai useampia aikuisten pyöriä ja lasten pyöriä. Potkupyörien ja muiden pyörien osuudet ovat vähäisiä. Onko teillä käytettävissänne polkupyörä? 00, 0, 0 ja 04 % vastaajista Aina tai melkein aina Silloin tällöin Ei Kaikki vastaajat 04, n=00 0, n=054 0, n=00 00, n=08 Kantakaupunki 04, n=967 0, n=995 0, n=6 00, n=4 Esikaupunki 04, n=05 0, n=059 0, n=685 00, n= %

53 5 Mitä polkupyöriä taloudessa on? 04 % vastaajista + Ei yhtään / ei vastausta Kaikki vastaajat, n=00 Aikuisten Lasten Potkupyörä eli kickbike 98 Jokin muu polkupyörä 98 Kantakaupunki, n=967 Aikuisten Lasten Potkupyörä eli kickbike 98 Jokin muu polkupyörä 98 Esikaupunki, n=05 Aikuisten Lasten Potkupyörä eli kickbike 98 Jokin muu polkupyörä 97 Keskiarvo,7 0,44 0,0 0,0,49 0,6 0,0 0,0,8 0,5 0,0 0, %

54 HAASTATTELULOMAKE

55 Puhelinhaastattelu 5-79-vuotiaat Ohje haastattelijalle: Matkoista ja kulkutavoista Matkalla tarkoitetaan siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Matkoja ovat esim. meno kotoa töihin tai työpaikalta kokoukseen. Matkoja voidaan jakaa ryhmiin mm. kulkutavan tai matkan tarkoituksen (esim. ostosmatka) mukaan. Matkoiksi luetaan lyhyetkin kävelymatkat, lukuun ottamatta rakennuksen sisällä tapahtuvia matkoja. Lenkin muotoinen matka esim. kävelylenkki kotoa kotiin, ilmoitetaan kahdeksi matkaksi siten, että ensimmäinen matka on lähtöpisteestä lenkin etäisimpään pisteeseen ja toinen sieltä takaisin. Henkilöhaastattelun kysymykset Olen tutkimushaastattelija NN Taloustutkimuksesta, hyvää iltaa. Teemme parhaillaan helsinkiläisten tekemiä matkoja ja matkojen kulkuvälineitä koskevaa tutkimusta. Voimmeko esittää muutamia kysymyksiä koskien edellisen päivän matkojanne? Haastattelu kestää noin 7-8 minuuttia. SUOSTUU > SIIRRY KYSYMYKSIIN KIELTÄYTYY > Sitten en vaivaa teitä pidempään. Mukavaa illan jatkoa! Lomakkeen aluksi kysyn muutaman taustatietokysymyksen.... Asutteko Helsingissä? ) Kyllä ) Ei -> LOPETA. Mikä on ikänne? vuotta. Mikä on asuinpaikkanne postinumero? Sitten siirrymme tutkimuskysymyksiin 4. Pyydämme teitä nyt kertomaan edellisen vuorokauden aikana tekemänne matkat aamusta klo 4.00:sta yöhön klo.59 sen kulkutavan mukaan, jolla teitte kilometreissä pisimmän matkan. Mukaan otetaan vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat eli jos olette töissä esim. Vantaalla, matkaa ei huomioida. Pienet poikkeamiset kioskille, kauppaan yms. eivät katkaise matkaa. Mikäli olette ammattimaisesti liikkuva, kuten autonkuljettaja, taksinkuljettaja, postinkantaja tms. pyydämme teitä ilmoittamaan matkat niiltä osin, kun ne eivät ole ammattiin liittyviä matkoja. A. Ensin kysyn edellisen vuorokauden aikana tekemiänne matkoja aamulla, eli kello välisenä aikana.

56 Kuinka monta matkaa teitte edellisen vuorokauden aikaan aamulla? En yhtään - > SIIRRY KOHTAAN B Mikä oli aamulla tekemänne ensimmäisen matkan tarkoitus? Oliko se.. LUETELLAAN -8 ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA KOKO LISTA, SITTEN TARVITTAESSA:. työmatka (yleensä kodin ja työpaikan välinen). työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka). koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan 4. ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) 5. asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) 6. toisen henkilö kyyditseminen 7. vapaa-ajan matka(liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) VAI 8. muu matka Entä mikä oli aamulla tekemän ensimmäisen matkan pääasiallinen kulkutapa? Pääasiallinen kulkutapa on se, jolla kuljitte kilometreissä pisimmän matkan Oliko se LUETELLAAN ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA MIKÄLI HAASTATELTAVA EI VASTAA HETI. MIKÄLI PITÄÄ TARKENTAA, KYSY TARKENTAVIA KYSYMYKSIÄ, ESIM. OLIKO HENKILÖAUTOSSA KULJETTAJANA VAI MATKUSTAJANA -0. kävely (myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset). polkupyörä. bussi (myös palvelulinja, koulukuljetus) 4. metro 5. raitiovaunu 6. juna 7. henkilöautolla kuljettajana 8. henkilöautolla matkustajana 9. taksilla VAI 0. muu kulkutapa SAMAT KYSYMYKSET KAIKISTA MATKOISTA B. Sitten kysyn edellisen vuorokauden aikana tekemiänne matkoja päivällä, eli kello välisenä aikana. Kuinka monta matkaa teitte edellisen vuorokauden aikaan päivällä? En yhtään - > SIIRRY KOHTAAN C

57 Mikä oli päivällä tekemänne ensimmäisen matkan tarkoitus? Oliko se.. LUETELLAAN -8 ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA KOKO LISTA, SITTEN TARVITTAESSA:. työmatka (yleensä kodin ja työpaikan välinen). työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka). koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan 4. ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) 5. asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) 6. toisen henkilö kyyditseminen 7. vapaa-ajan matka(liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) VAI 8. muu matka Entä mikä oli päivällä tekemänne ensimmäisen matkan pääasiallinen kulkutapa? Pääasiallinen kulkutapa on se, jolla kuljitte kilometreissä pisimmän matka Oliko se LUETELLAAN ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA -0. kävely (myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset). polkupyörä. bussi (myös palvelulinja, koulukuljetus) 4. metro 5. raitiovaunu 6. juna 7. henkilöautolla kuljettajana 8. henkilöautolla matkustajana 9. taksilla VAI 0. muu kulkutapa SAMAT KYSYMYKSET KAIKISTA MATKOISTA C. Sitten kysyn edellisen vuorokauden aikana tekemiänne matkoja illalla, eli kello välisenä aikana. Kuinka monta matkaa teitte edellisen vuorokauden aikaan illalla? En yhtään - > SIIRRY kysymykseen 5 Mikä oli illalla tekemänne ensimmäisen matkan tarkoitus? Oliko se.. LUETELLAAN -8 ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA KOKO LISTA, SITTEN TARVITTAESSA:. työmatka (yleensä kodin ja työpaikan välinen). työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka). koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan 4. ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) 5. asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) 6. toisen henkilö kyyditseminen 7. vapaa-ajan matka(liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) VAI

58 8. muu matka Entä mikä oli illalla tekemänne ensimmäisen matkan pääasiallinen kulkutapa? Pääasiallinen kulkutapa on se, jolla kuljitte kilometreissä pisimmän matka Oliko se LUETELLAAN ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA -0. kävely (myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset). polkupyörä. bussi (myös palvelulinja, koulukuljetus) 4. metro 5. raitiovaunu 6. juna 7. henkilöautolla kuljettajana 8. henkilöautolla matkustajana 9. taksilla VAI 0. muu kulkutapa SAMAT KYSYMYKSET KAIKISTA MATKOISTA 5. Onko teillä HSL:n matkakortti?. Kyllä. Ei 6. JOS ON MATKAKORTTI: Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti LUETELLAAN, VOI VALITA USEITA. lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen. Helsingin sisäisenä kausilippuna. jonain muuna kausilippuna 4. koululaislippuna 5. Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna 7. Liikuitteko edellisenä vuorokautena (tutkimuspäivänä) ammatissanne henkilöautolla kuljettaen henkilöitä tai tavaroita? (HAASTATTELIJA: tähän kuuluvat mm. autonkuljettaja, taksinkuljettaja, lähetti, postinjakaja ruokapalvelun työntekijä, autokoulun opettaja yms. Tähän EI kuulu esim. toimistotyöntekijät, jotka menevät asiakasneuvotteluihin henkilöautolla.). kyllä. ei 8. Kuinka monta henkilöautoa taloudellanne on vakituisessa käytössä? kpl Ei yhtään 9. JOS KÄYTÖSSÄ ON AUTO: Kuinka monta näistä on työsuhdeautoja? kpl Ei yhtään

59 0. JOS KÄYTÖSSÄ ON AUTO: Onko teillä vakinainen pysäköintipaikka LUETELLAAN a. Kotona b. Työpaikalla Kumpaakin vastausvaihtoehdot.kyllä. Ei. JOS KÄYTÖSSÄ ON AUTO, JA VASTAAJA ON 8-VUOTIAS TAI VANHEMPI: Käytättekö te itse taloutenne käytössä olevaa henkilöautoa LUETELLAAN - 6:. päivittäin. muutaman kerran viikossa. kerran viikossa 4. kerran, pari kuukaudessa 5. harvemmin 6. ei koskaan. Käytättekö te joukkoliikennettä (bussi, juna, metro, raitiovaunu) LUETELLAAN -6. päivittäin. muutaman kerran viikossa. kerran viikossa 4. kerran, pari kuukaudessa 5. harvemmin 6. ei koskaan. Onko teillä käytettävissänne polkupyörä LUETELLAAN -. aina tai melkein aina. silloin tällöin. ei 4. Montako polkupyörää taloudessanne on? LUETTELE, KAIKKIIN VASTAUS NUMEROINA. Montako aikuisten pyörää?. Montako lasten pyörää?. Montako kickbikea (ei lasten) 4. Jokin muu polkupyörä Lopuksi kysymme vielä muutaman taustatietokysymyksen vastausten tilastollista luokittelua varten 5. MERKITSE VASTAAJAN SUKUPUOLI ) mies ) nainen 6. Kuinka monta henkilöä kuuluu talouteenne te mukaan lukien?

60 henkilöä 7. JOS HENKILÖITÄ ON ENEMMÄN KUIN : Kuinka monta alle kouluikäistä lasta talouteenne kuuluu? henkilöä Ei yhtään 8. Asutteko. kerrostalossa. rivitalossa tai paritalossa. omakotitalossa 4. muu asumismuoto 9. Kuinka moni taloudessanne asuvista käy tällä hetkellä säännöllisesti ansiotyössä? henkilöä Ei yhtään 0. Käyttekö työssä kokopäiväisesti vai osapäiväisesti vai oletteko ollenkaan ansiotyössä tällä hetkellä? HAASTATTELIJA: LUETTELE VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA. Eläkeläisellä voi olla osapäivätyö. Silloin ei ole eläkeläinen vaan osapäivätyöläinen.. vähintään 0 tuntia viikossa (kokopäivätyö). alle 0 tuntia viikossa (osapäivätyö). vaihtelevasti 4. olen koululainen/opiskelija 5. olen eläkkeellä 6. olen työtön 7. olen varusmies/siviilipalvelumies 8. en ole ansiotyössä tällä hetkellä (kotiäiti tai -isä) EOS. JOS KÄY TÖISSÄ VÄHINTÄÄN VAIHTELEVASTI, K8 VAST -: Jos käytte töissä, mikä on työpaikkanne postinumero? JOS EI MUISTA POSTINUMEROA, KYSY KADUN NIMEÄ EOS Tässä olivatkin kaikki kysymyksemme. Teitä haastatteli tutkimushaastattelija NN, hyvää illan jatkoa!

61 Puhelinhaastattelu 7-4-vuotiaat Ohje haastattelijalle: Matkoista ja kulkutavoista Matkalla tarkoitetaan siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Matkoja ovat esim. meno kotoa töihin tai työpaikalta kokoukseen. Matkoja voidaan jakaa ryhmiin mm. kulkutavan tai matkan tarkoituksen (esim. ostosmatka) mukaan. Matkoiksi luetaan lyhyetkin kävelymatkat, lukuun ottamatta rakennuksen sisällä tapahtuvia matkoja. Lenkin muotoinen matka esim. kävelylenkki kotoa kotiin, ilmoitetaan kahdeksi matkaksi siten, että ensimmäinen matka on lähtöpisteestä lenkin etäisimpään pisteeseen ja toinen sieltä takaisin. Henkilöhaastattelun kysymykset Olen tutkimushaastattelija NN Taloustutkimuksesta, hyvää iltaa. Teemme parhaillaan helsinkiläisten tekemiä matkoja ja matkojen kulkuvälineitä koskevaa tutkimusta. Voisimmeko esittää muutaman kysymyksen teidän 7-4-vuotiaan lapsen edellispäivän matkoista? Haastattelu kestää noin 7-8 minuuttia. Jos vastaaja ilmoittaa oma-aloitteisesti, että toivoisi, että lasta haastateltaisiin puhelimitse, kysytään lapsen puhelinnumero ja soitetaan suoraan lapselle. Tällöin kysymykset esitetään tähän käsikirjoitukseen kirjoitetusta lapsenne matkat -muodon sijasta muodossa matkasi. SUOSTUU > SIIRRY KYSYMYKSIIN KIELTÄYTYY > Sitten en vaivaa teitä pidempään. Mukavaa illan jatkoa! LAPSENNE NIMI (Jos useita 7-4-vuotiaita valitaan se, jolla oli viimeksi syntymäpäivä): LAPSEN PUHELINNUMERO: Lomakkeen aluksi kysyn muutaman taustatietokysymyksen.... Asutteko Helsingissä? ) Kyllä ) Ei -> LOPETA. Mikä on lapsenne ikänne? vuotta. Mikä on asuinpaikkanne postinumero? Sitten siirrymme tutkimuskysymyksiin 4. Pyydämme teitä nyt kertomaan lapsenne edellisen vuorokauden aikana tekemät matkat aamusta klo 4.00:sta yöhön klo.59 sen kulkutavan mukaan, jolla lapsenne teki kilometreissä pisimmän matkan. Mukaan otetaan vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat eli jos lapsenne on koulussa tai töissä esim. Vantaalla, matkaa ei huomioida. Pienet poikkeamiset kioskille, kauppaan yms. eivät katkaise matkaa.

62 A. Ensin kysyn lapsenne edellisen vuorokauden aikana tekemistä matkoista aamulla, eli kello välisenä aikana. Kuinka monta matkaa lapsenne teki edellisen vuorokauden aikaan aamulla? En yhtään - > SIIRRY KOHTAAN B Mikä oli lapsenne aamulla tekemän ensimmäisen matkan tarkoitus? Oliko se.. LUETELLAAN -8 ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA KOKO LISTA, SITTEN TARVITTAESSA:. työmatka (yleensä kodin ja työpaikan välinen). työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka). koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan 4. ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) 5. asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) 6. toisen henkilön kyyditseminen (älä luettele) 7. vapaa-ajan matka(liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) VAI 8. muu matka Entä mikä oli lapsenne aamulla tekemän ensimmäisen matkan pääasiallinen kukutapa? Pääasiallinen kulkutapa on se, jolla lapsenne kulki kilometreissä pisimmän matkan Oliko se LUETELLAAN ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA MIKÄLI HAASTATELTAVA EI VASTAA HETI. MIKÄLI PITÄÄ TARKENTAA, KYSY TARKENTAVIA KYSYMYKSIÄ, ESIM. OLIKO HENKILÖAUTOSSA KULJETTAJANA VAI MATKUSTAJANA -0. kävely (myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset). polkupyörä. bussi (myös palvelulinja, koulukuljetus) 4. metro 5. raitiovaunu 6. juna 7. henkilöautolla kuljettajana (älä luettele) 8. henkilöautolla matkustajana 9. taksilla VAI 0. muu kulkutapa SAMAT KYSYMYKSET KAIKISTA MATKOISTA B. Sitten kysyn lapsenne edellisen vuorokauden aikana tekemistä matkoista päivällä, eli kello välisenä aikana. Kuinka monta matkaa lapsenne teki edellisen vuorokauden aikaan päivällä? 8.

63 En yhtään - > SIIRRY KOHTAANC Mikä oli lapsenne päivällä tekemän ensimmäisen matkan tarkoitus? Oliko se.. LUETELLAAN -8 ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA KOKO LISTA, SITTEN TARVITTAESSA:. työmatka (yleensä kodin ja työpaikan välinen). työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka). koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan 4. ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) 5. asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) 6. toisen henkilön kyyditseminen (älä luettele) 7. vapaa-ajan matka(liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) VAI 8. muu matka Entä mikä oli lapsenne päivällä tekemän ensimmäisen matkan pääasiallinen kulkutapa? Pääasiallinen kulkutapa on se, jolla lapsenne kulki kilometreissä pisimmän matka Oliko se LUETELLAAN ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA -0. kävely (myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset). polkupyörä. bussi (myös palvelulinja, koulukuljetus) 4. metro 5. raitiovaunu 6. juna 7. henkilöautolla kuljettajana (älä luettele) 8. henkilöautolla matkustajana 9. taksilla VAI 0. muu kulkutapa SAMAT KYSYMYKSET KAIKISTA MATKOISTA C. Sitten kysyn lapsenne edellisen vuorokauden aikana tekemistä matkoista illalla, eli kello välisenä aikana. Kuinka monta matkaa lapsenne teki edellisen vuorokauden aikaan illalla? En yhtään - > SIIRRY kysymykseen 5 Mikä oli lapsenne illalla tekemän ensimmäisen matkan tarkoitus? Oliko se.. LUETELLAAN -8 ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA KOKO LISTA, SITTEN TARVITTAESSA:

64 . työmatka (yleensä kodin ja työpaikan välinen). työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka). koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan 4. ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) 5. asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) 6. toisen henkilön kyyditseminen (älä luettele) 7. vapaa-ajan matka(liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) VAI 8. muu matka Entä mikä oli lapsenne illalla tekemän ensimmäisen matkan pääasiallinen kulkutapa? Pääasiallinen kulkutapa on se, jolla lapsenne kulki kilometreissä pisimmän matka Oliko se LUETELLAAN ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA -0. kävely (myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset). polkupyörä. bussi (myös palvelulinja, koulukuljetus) 4. metro 5. raitiovaunu 6. juna 7. henkilöautolla kuljettajana (älä luettele) 8. henkilöautolla matkustajana 9. taksilla VAI 0. muu kulkutapa SAMAT KYSYMYKSET KAIKISTA MATKOISTA 5. Onko lapsellanne käytössä HSL:n matkakortti?. Kyllä. Ei 6. JOS ON MATKAKORTTI: Käyttääkö lapsenne matkakorttia pääsääntöisesti LUETELLAAN, VOI VALITA USEITA. lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen. Helsingin sisäisenä kausilippuna. jonain muuna kausilippuna 4. koululaislippuna 5. Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna 7. Kuinka monta henkilöautoa taloudellanne on vakituisessa käytössä? kpl Ei yhtään 8. JOS KÄYTÖSSÄ ON AUTO: Kuinka monta näistä on työsuhdeautoja? kpl Ei yhtään

65 9. JOS KÄYTÖSSÄ ON AUTO: Onko teillä vakinainen pysäköintipaikka LUETELLAAN a. Kotona b. Työpaikalla Kumpaakin vastausvaihtoehdot.kyllä. Ei 0. Käyttääkö lapsenne joukkoliikennettä (bussi, juna, metro, raitiovaunu) LUETELLAAN -6. päivittäin. muutaman kerran viikossa. kerran viikossa 4. kerran, pari kuukaudessa 5. harvemmin 6. ei koskaan. Onko lapsellanne käytettävissä polkupyörä LUETELLAAN -. aina tai melkein aina. silloin tällöin. ei. Montako polkupyörää taloudessanne on? LUETTELE, KAIKKIIN VASTAUS NUMEROINA. Montako aikuisten pyörää?. Montako lasten pyörää?. Montako kickbikea (ei lasten) 4. Jokin muu polkupyörä Lopuksi kysymme vielä muutaman taustatietokysymyksen vastausten tilastollista luokittelua varten. MERKITSE LAPSEN SUKUPUOLI (Jos ei selviä kyselyn aikana, kysy onko lapsenne tyttö vai poika)? ) poika ) tyttö 4. Kuinka monta henkilöä talouteenne kuuluu te mukaan lukien? henkilöä 5. JOS HENKILÖITÄ ON ENEMMÄN KUIN : Kuinka monta alle kouluikäistä lasta talouteenne kuuluu? henkilöä Ei yhtään 6. Asutteko

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Helsinkiläisten liikkumistottumukset Helsinkiläisten liikkumistottumukset 206 www.hel.fi/ksv Sisällys. JOHDANTO. Tutkimuksen tarkoitus.2 Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus.3 Aineiston keruu.4 Tulosten luotettavuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2010 Taloustutkimus Oy Marraskuu 2010 Tuomo Turja 29.11.2010 Lotta Engdahl 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 3 Julkaisija Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 RAPORTIN NIMI 2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 RAPORTIN NIMI 3 Julkaisija

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. HELSINKILÄISTEN

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU LIITE 1 TYÖOHJELMA 5.5.2015/THe HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU TUTKIMUKSEN TAUSTAA Helsingin liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Sitä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TAUSTATIEDOT Sukupuoli mies nainen Syntymävuosi: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET Asutteko... LUETTELE omakotitalossa 52 1 maatalossa 2 paritalossa 3 rivitalossa 4 kerrostalossa 5 asuntolassa/laitoksessa 6 muu asumismuoto

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN 10.11.2010 Hyvinkääläiset tekevät syysarkena keskimäärin 3,4. Matkat

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia puhelinhaastattelu internet-tutkimus

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017 kaikki vastaajat, N= 7 940 Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä 13.6.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne 1

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2013 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto.

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2013 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. LIIKENNEBAROMETRI

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI LOHJA Perusturvakeskus Vammaispalvelu Kalevankatu 4, 08100 Lohja 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Puhelin

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO. Liikennebarometri Taloustutkimus Oy

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO. Liikennebarometri Taloustutkimus Oy HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Liikennebarometri Taloustutkimus Oy Tuomo Turja/Lotta Engdahl 16.08. Liikennebarometri 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista?

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? LIVE-tilaisuus 20.5.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Tampereen kaupunkiseudun ja Liikennetutkimuksen tarve ja käyttökohteet alueellisen liikenteen kysynnän perustietoaineisto merkitys kasvanut kaupunkiseutujenjaniidenja niiden kehysalueiden kasvun myötä

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Perusraportti Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Kysely toteutettiin Webropol kyselytyökalun avulla ajanjaksolla15.8.-1.9.2016. Vastaajia oli 311. 1. Vastaajan sukupuoli 2. Vastaajan

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely

Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely Pääasiallinen liikkumismuoto kesäkaudella (huhti-syyskuu) Mitkä seuraavista ratkaisevat kulkumuodon työmatkalla kesäkaudella (huhti-syyskuu)? * Voit valita useamman kohdan

Lisätiedot

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ-BAROMETRI Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tiivistelmä Helsingin seudun 14 kunnan 15 vuotta täyttäneille asukkaille suunnattu mielipidetiedustelu,

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi Kyselyyn vastasi sähköisesti 34 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 2 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Liikennebarometri 2016

Liikennebarometri 2016 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennebarometri 2016 www.hel.fi/ksv SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1 Tutkimuksen tarkoitus... 2 1.2 Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja näytteenmuodostus...

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2004 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto.

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2004 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto. OTANTATUTKIMUS OY Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Lempäälän peruskoulut

Lempäälän peruskoulut Lempäälän peruskoulut Liikkuminen koulumatkalla kouluittain Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (kpl) Kulkutapa talvella (kpl) Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (%) Kulkutapa talvella (%)

Lisätiedot

SITO OY INNOLINK RESEARCH OY

SITO OY INNOLINK RESEARCH OY Kajaanin ja Utajärven liikkumiskysely SITO OY INNOLINK RESEARCH OY Kajaanin ja Utajärven liikkumiskysely Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kajaanin kaupunki Utajärven kunta Julkaistu:

Lisätiedot

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Women in the European Union - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv

KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv vaikeavammainen hakija VpL 2, VpA 5 Kuljetuspalveluun (VpA 5 ) oikeutetulla on mahdollisuus saada välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista.

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Rekisteritietojen poiminnasta vastaa: Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki Puhelin: 09 229 161

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Rekisteritietojen poiminnasta vastaa: Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki Puhelin: 09 229 161 TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 21.08.2012 Huom! Lomake on muokattu erityisesti tieteellistä tutkimusta varten ja se on laajuudeltaan informatiivisempi

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä. Seurantasuunnitelma 12/2015

Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä. Seurantasuunnitelma 12/2015 Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä Seurantasuunnitelma 12/2015 1 Työn toteuttaminen Työ toteutettiin osana valtakunnallista kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevaa T&K ohjelmaa 2015. Seurantasuunnitelman

Lisätiedot

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan -työmatkaliikkumishanke Helsingin kaupungin henkilöstölle (n. 40.000) suunnattu poikkihallinnollinen

Lisätiedot

Miten kuljemme töihin? Jyväskylän kaupungin henkilökunnan työmatkaliikenne Kartoituksen tulokset

Miten kuljemme töihin? Jyväskylän kaupungin henkilökunnan työmatkaliikenne Kartoituksen tulokset Miten kuljemme töihin? Jyväskylän kaupungin henkilökunnan työmatkaliikenne Kartoituksen tulokset 6.4.2017 Ville Voltti 6.4.2017 Tutkimuksen perustiedot Tutkimusviikko ma 13.3.- pe 17.3.2017 (kysely auki

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Hanna Kalenoja & Hanne Tiikkaja Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Henkilöliikennetutkimus Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Hanna Kalenoja & Hanne

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot