SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2010"

Transkriptio

1 Sivu 1/10 Dnro:378/D.a.5/2011 Lapin aluehallintovirasto; peruspalvelut PL Rovaniemi SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2010 Saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja järjestettäessä palvelunjärjestäjän tulee ottaa huomioon perustuslain mukainen kansalaisten oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetty velvollisuus huolehtia muutoinkin siitä, että asiakkaita voidaan palvella ja palveluja tuottaa huomioiden asiakkaiden kieli ja kulttuuritausta. Valtion tulo- ja menoarviossa saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen osoitetulla valtionavustuksella tuetaan palvelunjärjestäjiä näiden tavoitteiden toteuttamisessa. Avustuksella tuetut toiminnat eivät saa samanaikaisesti muuta valtionavustusta. Suunnitelmat hankkeiden jatkamisesta mainitaan jokaisen hankkeen kohdalla erikseen. ENONTEKIÖN KUNTA Enontekiön kunta käytti myönnettyä valtionavustusta ,41, joka jakautui muutetun sopimuksen mukaisiin toimintoihin seuraavasti: 1) Hetan saamenkielisen ryhmäperhepäiväkodin Miessin toimintaan ,00 Saamenkielisessä ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kaksi äidinkieleltään saamenkielistä perhepäivähoitajaa. Saamenkielisen päivähoidon piirissä on ollut yhteensä 4 lasta, joilla yhteensä 428 läsnäolopäivää. Valtionavustuksella on kunnan näkemyksen mukaan turvattu Hetan alueella saamelaislasten subjektiivinen oikeus saamenkieliseen päivähoitoon. Lasten kultuurin ja perinteen tuntemusta on pyritty vahvistamaan yhteistyössä Saamelaiskäräjien saamelainen lastenkulttuurikeskus hankkeen kanssa. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,00 2) Saamenkielinen kotiavustajatoiminta - Veahkki ,28 ostopalveluna Palvelu toteutettiin ostopalveluna Sámi soster ry:ltä. Veahkki I työskenteli ajalla ja Veahkki II ajalla Työntekijän tehtävänä oli omakielisen ja omaan kulttuuriin pohjautuvan tuen avulla tukea saamelaisten ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kotona asumista sekä kunnan osoittamia lapsiperheitä. Työhön on kuulunut myös henkistä tukemista, sosiaalisen verkoston vahvistamista, yhteiskunnallisten palvelujen hakemisessa ja käyttämisessä avustamista. Työntekijä on tukenut omaishoitajien työtä mahdollistamalla saamenkielisten omaishoitajien vapaapäiviä. Toiminnan piirissä oli yhteensä 37 kotitaloutta, joista lapsiperheitä oli 3. Käyntikertoja oli yhteensä 315. Palvelutarpeen arvioinnin ja palvelupäätöksen teki kunnan saamelainen kehittäjäsosiaalityöntekijä. Kunta peri toiminnasta maksuasetuksen mukaan kotipalvelumaksun.

2 Sivu 2/10 Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,00. 3) Saamenkielinen terveydenhoitaja ,13 (uusi) Enontekiön kunta teki määräaikaisen sopimuksen Muonio-Enontekiön kansanterveystyön ky:n kanssa saamenkielisen terveydenhoitajan palkkaamisesta ajalle Terveydenhoitaja aloitti Hetan terveysasemalla Terveydenhoitajan työssä painottui kotiin annettavat palvelut, erityisesti kotisairaanhoito. Lisäksi terveydenhoitaja työhön kuului äitiys- ja lastenneuvolatyötä, kouluterveydenhuoltoa, työttömien terveystarkastuksia ja vastaanottoa. Tarvittaessa terveydenhoitaja on toiminut potilaan kielitukena lääkärin vastaanotolla. Helmikuun alussa 2011 Enontekiöllä alkoi verkkoneuvontapalvelu, jossa terveydenhoitaja vastaa kysymyksiin sairaanhoitajan verkko- ja rokotusneuvonnassa. Terveydenhoitaja on osallistunut Posken pitämiin Ikihyvä-elintaparyhmäohjauksiin diabeteksen ja valtimosairauksien ehkäisemiseksi. Terveydenhuoltokäyntejä oli yhteensä 183, joista kotisairaanhoitokäyntejä 74, äitiys- ja lastenneuvolakäyntejä 29, kouluterveydenhoitokäyntejä 13, vastaanottokäyntejä 43, työttömien terveystarkastuksia 1, Ikihyvä-ryhmäkäyntejä 18 sekä työparina lääkärin vastaanotolla 5 käyntiä. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,00. INARIN KUNTA Inarin kunta käytti myönnettyä valtionavustusta yhteensä ,27 muutetun sopimuksen mukaisiin toimintoihin seuraavasti: 1) Inarin pohjoissaamenkielisen ryhmäperhepäiväkoti, Urbin toiminta ,00 Vakinainen lastentarhanopettaja palasi työlomalta Lisäksi työssä on ollut kaksi vakinaista perhepäivähoitajaa 50 % työajalla. Inarin ryhmäperhepäiväkodissa oli hoidossa , joista yksi oli koululaisten iltapäivätoiminnassa. Toteutuneita hoitopäiviä oli Kaikki pohjoissaamenkielistä päivähoitoa tarvitsevat lapset Inarissa saivat päivähoitopaikan ryhmäperhepäiväkodissa. Haasteena on kelpoisuusehdot täyttävien ja kielitaitoisten sijaisten saanti sekä pienten yksiköiden toiminnan järjestäminen ja kehittäminen vastaamaan muuttuvia hoidon ja työajan käytön tarpeita. Kunnan näkemyksen mukaan ryhmäperhepäiväkotien säilyttäminen ja toiminnan kehittäminen on erittäin tarpeellista pohjoissaamenkielisen päivähoidon mahdollistamiseksi myös jatkossa. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,00. 2) Ivalon pohjoissaamenkielisen ryhmäperhepäiväkoti, Nástin toiminta ,80 Kevätkaudella ryhmäperhepäiväkodissa oli työssä vakinaisen perhepäivähoitajan lisäksi määräaikainen työntekijä 2,5 kuukauden ajan ryhmäperhepäiväkodissa oli hoidossa 3 lasta ja toteutuneita hoitopäiviä oli yhteensä 601. Kaikki pohjoissaamenkielistä päivähoitoa tarvitsevat lapset Ivalossa saivat päivähoitopaikan ryhmäperhepäiväkodissa. Haasteena on kelpoisuusehdot täyttävien ja kielitaitoisten sijaisten saanti sekä pienten yksiköiden toiminnan järjestäminen ja kehittäminen vastaamaan muuttuvia hoidon ja työajan käytön tarpeita. Kunnan näkemyksen mukaan ryhmäperhepäiväkotien säilyttäminen ja toiminnan kehittäminen on erittäin tarpeellista pohjoissaamenkielisen päivähoidon mahdollistamiseksi myös jatkossa.

3 Sivu 3/10 Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle , Koltansaamenkielinen terveydenhoitaja/palveluneuvoja Sevettijärven alueelle / Pohjoissaamenkielinen kotipalvelutyöntekijä Pohjois-Inarin alueelle ,04 Koltansaamenkielinen terveydenhoitaja/palveluneuvoja on toiminut kokoaikaisena työntekijänä Sevettijärven alueella ajalla Työsuhde päättyi työntekijän irtisanouduttua toimestaan. Työtehtäviin on kuulunut terveydenhoitajan vastaanottotoiminta laaja-alaisen työkuvan mukaan käsittäen paikallisen väestön terveyden ja sairaanhoitoon liittyvät hoidot vauvasta vaariin. Lisäksi osa työpanoksesta on muodostunut erilaisista koltankielisistä neuvontapalveluista, palveluiden käytön opastuksesta, tukien, korvausten ja avustusten anomisista, hakemusten tekemisestä, perusteiden kartoittamisesta sekä Kelan lomakkeiden täyttämisestä. Työtehtävät ovat nivoutuneet toisiinsa ja toteutuneet neuvolavastaanotoilla ja kotikäynneillä. Asiakaskäyntejä (154) ja käyntikertoja (360) terveydenhoitajalla oli seuraavasti: - asiakasmäärät: avosairaanhoito ja aikuisneuvola 110 hlöä, kotisairaanhoito 29 hlöä, lastenneuvola 6 hlöä, kouluterveydenhuolto 9 hlöä - käyntikerrat: avosairaanhoito 126, kotisairaanhoito 139, aikuisneuvola 71, lastenneuvola 15, kouluterveydenhuolto 9. Pohjoissaamenkielinen kotipalvelutyöntekijä on toiminut Pohjois-Inarin alueella ajalla kokoaikaisena työntekijänä. Pohjoissaamenkielinen kotipalvelu mahdollisti ikäihmisten kotona asumisen omakielisen ja kulttuurisen tuen avulla mahdollisimman pitkään. Työtehtäviin on kuulunut kotona asumisen turvaava perushoito, kodinhoito ja asiointiin liittyvä palvelu. Työntekijä on tehnyt myös lapsiperhetyötä ja koulutuksensa mukaisesti kotisairaanhoitotyötä. Pohjois-Inarin alueella asuvat ikäihmiset ovat voineet osallistua kaksi kertaa kuukaudessa päivätoimintaan Inarissa. Päivätoimintaan on sisältynyt ruokailu, muistelua, bingoa, liikuntaa sekä erilaisia juhlia ja retkiä. Työntekijä on tehnyt yhteistyötä myös Samisoster ry:n kanssa osallistumalla vanhusten retkelle Enontekiölle. Asiakkaita kotipalvelutyöntekijällä oli 14 ja suoritteita yhteensä 559 käyntiä. Pohjoissaamenkielinen kotipalvelutyöntekijä toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,50. 5) Koltansaamenkielinen kotipalvelutyöntekijä Sevettijärven alueelle ,22 Koltansaamenkielinen kotipalvelutyöntekijä on toiminut Sevettijärven alueella kokoaikaisena työntekijänä. Toimi vakinaistettiin alkaen. Työtehtäviin on kuulunut kotona asuvien ikäihmisten perushoitoon, kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät tehtävät. Toiminnan tavoitteena on ollut turvata omakielinen kotipalvelu Sevettijärven alueella. Sevettijärven alueella asuvat ikäihmiset ovat voineet osallistua myös päivätoimintaan kahden viikon välein, jonne heidät on kuljetettu taksilla. Toiminta on käsittänyt ruuan valmistusta, muistelua, leikkejä ja erilaisia juhlia ja retkiä. Ikäihmiselle on järjestetty taksikuljetus toimintapaikalle. Kotipalveluita sai yhteensä 15 asiakasta. Asiakaskäyntejä oli yhteensä 459. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,50.

4 6) Koltansaamenkielinen lähihoitaja, Männikön palvelukoti, palveluasumisen osasto Mustikka ,45 Sivu 4/10 Männikön palvelukodissa työskenteli kolttasaamenkielinen lähihoitaja kaksivuorotyössä ajalla Männikössä asui vuonna kolttasaamenkielistä vanhusta. Omakielisen hoidon tarve on suuri, koska osa asukkaista ymmärtää vain koltansaamea. Asukkaan ollessa hoidettavana vuodeosastolla, on lähihoitaja toiminut myös siellä tulkkina. Männikön palvelukodin kahdelle saamenkieliselle lähihoitajalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ) Koltansaamenkielinen kylätyöntekijä Sevettijärvi-Näätämö alueella ,52 Koltansaamenkielinen kylätyöntekijä työskenteli 85 % työajalla ajalla ja Työntekijä avusti vanhusväestöä raskaissa kotitöissä (lumityöt, polttopuiden hankinta, halonhakkuu) ja teki pienimuotoisia korjaustöitä. Palvelun saajat ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Toiminnalle on kokoaikainen ja kokovuotinen tarve. Asiakkaita kylätyöntekijällä oli 20 ja asiakaskäyntejä yhteensä 235. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,00. 8) Saamenkielinen kylätyöntekijä Pohjois-Inarin alueelle 741,88 (uusi) Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Inarin kunnan muutosesityksen inarinsaamenkielisen Kaamanen-Partakko alueen kylätyöntekijän toimen muuttamista saamenkieliseksi kylätyöntekijäksi. Lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen, jonka Lapin aluehallintoviranomainen edelleen vahvisti. Toimeen ei saatu saamenkielentaitoista työntekijää. Inarin kunta esitti muutosta toistamiseen esittäen kylätyöntekijän toimialueen muuttamista Pohjois-Inarin alueeksi. Saamelaiskäräjien sosiaalija terveyslautakunta hyväksyi muutosehdotuksen , jonka Lapin aluehallintoviranomainen edelleen vahvisti. Toimeen ei saatu saamenkielentaitoista työntekijää. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,00. 9) Kolttasaamenkielinen kieli- ja kulttuuripesä, Ivalo ,85 Kolttasaamenkielinen kielipesä aloitti toimintansa Ivalossa Kieltä opetetaan lapsille kielikylpymenetelmällä. Kielen omaksumista tuetaan havainnollistamalla puhetta mm. elein, äänenpainoin, kuvin, esinein, lauluin ja liikkein. Kielipesässä työskenteli kaksi lastenhoitajaa hoidossa oli 9 lasta, joista koululaisten iltapäivätoiminnassa oli yksi. Toteutuneita hoitopäiviä oli yhteensä Kunnan näkemyksen mukaan kielipesätoiminta ei kuulu kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Koska kielipesätoiminta on ollut kokopäiväistä, ovat lapset saaneet tarvittavan päivähoidon kolttasaamenkielellä. Toiminnassa on huomioitu kielen lisäksi kolttasaamelainen kulttuuri tekemällä laajasti yhteistyötä kolttasaamelaisen yhteisön ja ikääntyneiden ihmisten kanssa. 2,5 vuoden aikana kielipesässä on saatu aikaan hyviä tuloksia lasten kielenoppimisessa ja kulttuurin elvyttämisessä. Haasteena on saada tulevaisuudessa kielipesään lisää lapsia ja lapsille mahdollisuus saada koltansaamenkielistä perusopetusta.

5 Sivu 5/10 Toiminnalle myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustusta vuodelle ) Inarinsaamenkielinen kieli- ja kulttuuripesä, Inari ,51 Anarâšgielâ Servi ry on Inarin kunnan kanssa tehdyllä ostopalvelusopimuksella järjestänyt kielipesäpäivähoitoa vuodesta 2002 lähtien. Kielipesä toimii yhdistyksen omistamassa rakennuksessa Inarin kirkonkylässä. Kielipesässä oli ajalla yhteensä 12 alle kouluikäistä lasta, joista yksi oli esikoululainen. Toteutuneita läsnäolopäiviä lapsilla kertyi vuoden aikana yhteensä 2030 pv. Työntekijöitä kielipesässä oli kolme, joista yksi on toiminnasta vastaava lastenohjaaja ja kaksi perhepäivähoitajaa. Kaikki inarinsaamea äidinkielenään puhuvat lapset ovat saaneet kielipesästä hoitopaikan ja lähes kaikki muutkin kielipesään hakeneet ovat saaneet hoitopaikan. Kielipesä toimii myös äidinkielisten lasten lakisääteisenä päivähoitopaikkana. Toiminnassa on huomioitu kielen lisäksi inarinsaamelainen kulttuuri tekemällä laajasti yhteistyötä inarinsaamelaisen yhteisön ja ikääntyneiden ihmisten kanssa. Kielipesän toiminnan jatkuminen turvaa tulevina vuosina inarinsaamenkieliset palvelut Inarin kunnassa. Toiminnalle myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustusta vuodelle SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kunta käytti myönnettyä valtionavustusta yhteensä ,00 sopimuksen mukaisiin toimintoihin seuraavasti: 1) Saamenkielinen lähihoitaja Sodankylän keskustan koti- ja laitoshoidossa oleville saamenkielisille vanhuksille sekä saamenkielisten terveyspalvelujen tarjoamiseksi Vuotson alueella ,00 Saamenkielinen lähihoitaja on jatkanut toimintaansa Sodankylän keskustan kotihoidossa, palvelutaloilla ja tehostetun asumisen yksikössä olevien saamenkielisten vanhusten hoitotiimeissä. Kirkonkylän alueella asuvat saamenkieliset kotisairaanhoidon asiakkaat ohjattiin saamenkieliselle lähihoitajalle yli tiimirajojen. Kotona asuvat ovat saaneet hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista palvelua saamelaistyönä. Palvelutaloilla asuville työ toteutettiin henkilökohtaisen avustajan periaatteella. Vuotson alueella lähihoitaja on antanut palveluja saamenkielisille kotisairaanhoidon asiakkaille tarpeen mukaan. Vuoden 2010 lopussa tehtiin Vuotson alueen 13 ikäihmiselle palvelujen tarpeen kartoitus. Kartoituksen tuloksena kolemelle laadittiin hoito- ja palvelusuunnitelma ja saamenkielinen lähihoitaja on aloittanut suunnitelman mukaiset kotikäynnit. Toiminnan tavoitteena on saamenkielisen vanhusväestön mahdollisimman pitkään kotona selviytyminen huomioiden henkilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tuen tarve. Vuonna 2010 säännöllisten palvelujen piirissä oli yhteensä 9 saamelaista ikäihmistä. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,00.

6 Sivu 6/10 UTSJOEN KUNTA Utsjoen kunta käytti myönnettyä valtionavustusta yhteensä ,32 joka jakautui sopimuksen mukaisiin toimintoihin seuraavasti: 1) Utsjoen saamenkielisen päivähoitoyksikön toiminta ,00 Saamenkielisessä päivähoitoyksikössä oli vuonna 2010 hoidossa yhteensä 25 lasta ja toteutuneita hoitopäiviä Väliaikaista päivähoitoa tarjottiin myös Norjan Tanan kunnassa asuville saamenkielisille lapsille. Yksikössä työskentelee varhaiskasvatuksen ohjaaja/ lastentarhanopettaja, jolla lapsiryhmävastuuta 50 % työajasta, perhepäivähoitaja, määräaikainen lastenhoitaja ja kaksi määräaikaista päiväkotiapulaista. Kaikki saamenkielistä päivähoitoa hakeneet saivat hoitopaikan. Yksikön toiminnassa keskityttiin saamen kieleen ja kulttuuriin erilaisten retkien, vierailujen, yhteisten tapahtumien ja juhlien merkeissä. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,00. 2) Perhetyö lastensuojelun avohuollon tukitoimena saamelaisperheissä ,50 Saamenkielinen perhetyö on toiminut lastensuojelun avohuollon tukitoimena saamelaisperheissä. Palvelu ostetaan Lapin Ensi- ja turvakodilta. Toiminnan tavoitteena on varhainen puuttuminen ja tuki perheille huolien noustessa esille. Ajoissa annettu tuki auttaa perheitä pääsemään kriisivaiheen yli, eikä voimakkaampia puuttumistoimia useimmiten tarvita. Perhetyöllä on ehkäisty kodin ulkopuolisia sijoituksia, joihin päädyttäessä lapsi jouduttaisiin sijoittamaan vieraaseen kieli- ja kulttuuriympäristöön. Työntekijä on ollut tukena myös saamen kielen ja kulttuurin vahvistamisessa kaksikulttuurisissa perheissä. Perhetyön piirissä oli vuonna perhettä, joista 6 perheessä ainakin toinen vanhemmista oli saamelainen. Lisäksi toiminnan piirissä on ollut yksi itsenäistyvä nuori. Kotikäyntejä tehtiin kaikkiaan 366. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,50. 3) Karasjoen kriisi- ja insestikeskuksen sopimuksen jatkaminen 1248,75 Utsjoen kunta on jatkanut vuonna 2002 aloitettua yhteistyötä Karasjoen kriisi- ja insestikeskuksen kanssa. Keskuksen kautta kuntalaiset saavat saamenkielisiä kriisipuhelin- ja turvakotipalveluita. Työskentely perustuu vertaistukeen ja palveluohjaukseen. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,00. 4) Auttaja-Aslak toiminta Utsjoki-Nuorgam alueella ,00 ja Karigasniemi- Nuvvus alueella ,00 Utsjoki-Nuorgam alueella toimi yksi ja Karigasniemi-Nuvvus alueella yksi kokovuotinen ja aikainen työntekijä. Auttaja-Aslakin kohderyhmänä ovat olleet kotona asuvat vanhukset ja mielenterveyskuntoutujat ja heidän läheisensä. Vuonna 2002 aloitettu toiminta on jatkanut ja vakiintunut vanhusten kotona asumisen vuotuisissa tukitehtävissä. Toiminnassa on pyritty myös vastaamaan asiakkaiden yksinäisyyden ongelmaan ja varaamaan aikaa kiireettömään yhdessäoloon, kuunteluun ja keskusteluun. Auttaja-Aslak toiminnan piirissä on ollut koko

7 Sivu 7/10 kunnan alueella vuoden 2010 aikana 72 taloutta, joista 0-3 tunnin suoritteita oli 809, 3-5 tunnin suoritteita 164 ja yli 5 tunnin suoritteita 52. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle 2011 seuraavasti: Auttaja-Aslak, Utsjoki ,00 ja Auttaja-Aslak,Karigasniemi ) Hoivatyöntekijä ,00 Vuonna 2002 aloitettu hoivatyöntekijä on jatkanut aiempaan tapaan saamelaisvanhusten ja muutoin toimintakyvyiltään rajoittuneiden henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien aktivoimista omatoimisuuteen ja auttanut osallistumaan yhteisön tapahtumiin. Hoivatyöntekijän työhön kuuluu myös asiakkaiden kodeissa tehdyt työt ja kotikäynnit. Työntekijä työskentelee myös avopalvelukeskuksessa ja yhdessä toiminnanohjaajan kanssa osallistuu erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Hoivatyöntekijän toiminnan piirissä oli 41 taloutta, joista 0-3 tunnin suoritteita oli 143, 3-5 tunnin suoritteita 42 ja yli 5 tunnin suoritteita 22. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ) Saamenkielinen toiminnanohjaaja ,00 Toiminnan ohjaus tapahtui pääosin Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosastolla ja avopalvelukeskuksessa. Työntekijä tukee vuodeosaston ja avopalvelukeskuksen asukkaita ja asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Työskentely on asiakaslähtöistä kahdestaan asiakkaan kanssa tai pienryhmissä tapahtuvaa. Toiminnanohjauksella mahdollistetaan samojen asioiden tekeminen laitoksessa kuin mihin vanhukset ovat kotona tottuneet. Työhön sisältyy mm. ulkoilua, saunottamista, tulistelua, lehtien lukua, käsitöiden tekoa, musiikkia. Lisäksi järjestetään sukupolvien välisiä kohtaamisia, järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Toiminnanohjaukseen osallistui vuodeosastolla keskimäärin 14 asukasta (päivittäin 7 henkilöä) ja avopalvelukeskuksessa keskimäärin 9 asukasta (päivittäin 5 henkilöä). Lisäksi viikoittain toiminnanohjaaja kävi kaikkien asukkaiden luona keskustelemassa kahden kesken. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ) Saamenkielinen terveydenhoitaja ,08 Saamenkielisen terveydenhoitajan työn painopiste on ollut lapsiperheiden, lasten ja vanhusten palveluissa. Lisäksi hän on osallistunut saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluja kehittäviin tilaisuuksiin. Terveydenhoitaja työskenteli 60 % työajalla. Toiminta-alueena oli koko kunnan alue. Vuoden 2010 aikana terveydenhoitajalla oli terveydenhuoltokäyntejä yhteensä 583, joista neuvolakäyntejä 214, avosairaanhoitokäyntejä 162, kotisairaanhoitokäyntejä 133 ja kouluterveydenhoitokäyntejä 74. Toiminnalle myönnettiin valtionavustusta vuodelle ,00.

8 Sivu 8/10 SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMINEN SAAMELAISALUEEN KUNNISSA VUONNA 2010 Yhteenveto valtionavustuksen käytöstä kunnittain: Enontekiön kunta ,41 Inarin kunta ,27 Sodankylän kunta ,00 Utsjoen kunta ,32 yhteensä ,00 Saamenkieliset ja saamelaisista lähtökohdista toteutetut hyvinvointipalvelut ovat tärkeitä saamelaisväestön hyvinvoinnin lisäksi myös saamen kielien ja kulttuurin säilymiselle sekä vahvistumiselle tulevaisuudessa. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen osoitettu erillismääräraha on edistänyt saamelaisen alkuperäiskansan kielellisten ja kulttuuristen perusoikeuksien turvaamista saamelaisten kotiseutualueella kulttuuriitsehallinnon perustalta. Erillismäärärahan kautta saamelaiset voivat keskeisesti vaikuttaa heille suunnattujen palvelujen toteuttamiseen, järjestämistapoihin ja palvelujen sisältöihin ja näin ohjata kielensä ja kulttuurinsa ylläpitämistä ja kehittämistä asuinalueellaan. Saamenkielisestä peruspalvelutuotannosta vastaavat pääosin kunnat. Joitakin palveluita tuottavat myös järjestöt ostopalveluna (Sámisoster ry, Inarinsaamen kielen yhdistys). Toisaalta saamenkielisestä ja kulttuuriset erityispiirteet huomioon ottavasta sosiaali- ja terveydenhuollosta päättäminen kuuluu kulttuuri-itsehallinnon piiriin ja siitä vastaa saamelaiskäräjät. Lainsäädäntö velvoittaa kuntia järjestämään sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut asukkaiden tarpeen, kielen ja kulttuuritaustan mukaisesti. Lainsäädäntö ei kuitenkaan säätele yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä tai järjestämistapaa. Itsehallintooikeuden mukaan saamelaisilla tulee olla mahdollisuus päättää itse, siitä millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja he tarvitsevat, millaiselle perustalle ja arvomaailmalle sekä näkemyksille hyvinvoinnista niiden tulisi rakentua ja miten ne tulisi parhaiten järjestää. Saamelaiskäräjät on useissa yhteyksissä esittänyt saamelaisten kieleen ja kulttuuriin kuuluvan itsehallinnon vahvistamiseksi, että valtionapuviranomaisen tehtävät saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen osalta siirretään Saamelaiskäräjien hoidettavaksi. Talousarviovuonna painopistealueiksi valittiin varhaiskasvatus, terveydenhoito- ja vanhusten palvelut. Saamelaiskäräjät pitää tärkeänä saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen laadullista kehittämistä saamelaiskulttuurin pohjalta saamelaisväestön tarpeita vastaaviksi. Varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli lasten saamen kielen ja identiteteetin vahvistamisessa sekä laajemminkin saamelaisen kansaryhmän ja saamen kielen säilymiselle ja kehittymiselle käyttökielenä. Erillismäärärahalla palkatut kotipalvelutyöntekijät ovat olleet tärkeitä saamelaisvanhusten ja mielenterveyskuntoutujien kotona selviytymisen tukemisessa, sosiaalisten kontaktien ja yhteisösuhteiden ylläpidossa. Saamelaisalueella omaishoitajien tilanne on huolestuttava. Omaishoitajat hoitavat omaisiaan vähimmällä tuella ja koulutuksella. Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien toteutuminen on sattumanvaraista. Oikeus vapaapäiviin on aivan välttämätöntä jaksamisen kannalta. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen pitkäjänteisen kehittämisen suurimpana esteenä on rahoituksen riittämättömyys ja määräaikaisuus sekä koulutetun henkilöstön puute. Valtionavustuksen määräaikaisuus ei heikennä vain saamenkielisten asiakkaiden palveluiden

9 Sivu 9/10 saatavuutta, kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista, mutta myös vakituisen henkilöstön saatavuutta, työhön sitoutumista ja palvelujen kehittämistä. Saamelaisten kotiseutualueen kunnista erityisesti Inarin kunta palkkaa mielellään erillismäärärahalla tuettuja vanhustyöntekijöitä osa-aikaisiin ja määräaikaisiin työsuhteisiin, jolloin työntekijöitä on erityisen vaikeaa saada pienissä pätkissä tehtäviin töihin. Tämä vaikuttaa erityisesti palvelujen saatavuuteen ja työntekijöiden eläke-etuihin. Saamenkielisten saamelaiseen kulttuuriin pohjautuvien palvelujen kehittäminen on alkuvaiheessa. Palveluiden sisällöllinen ja laadullinen kehittäminen sekä koulutuksen ja työnohjauksen järjestäminen määrärahalla palkatulle henkilöstölle toimenkuvan ja identiteetin vahvistamiseksi on tästä syystä erityisen tärkeää. Saamelaisten hyvinvoinnin tilaa tulisi pikaisesti kartoittaa tutkimuksella. Tarkastelun pääpaino tulisi olla saamelaisten omissa kokemuksissa hyvinvointipalveluiden saatavuudesta, laadusta ja puutteista. Ajantasaista ja kattavaa tutkimustietoa palveluiden toteutumisesta ja tarpeista tarvitaan resurssien asianmukaiseen mitoitukseen, palvelujen arviointiin ja kehittämiseen sekä palvelutarpeen ennakoinnin pohjaksi. Saamen kieleen ja kulttuurin pohjautuva perhetyötä on kehitetty Utsjoen kunnassa erillisen hankkeella, jonka jälkeen toimintaa on tuettu vuodesta 2004 lähtien erillismäärärahalla. Perhetyön siirtyessä Lapin ensi- ja turvakoti ry:n toteuttamaksi määrittyy työnteon malli pääasiassa suomalaisen yhteiskunnan tarpeiden pohjalta, joka ei suoraan sovellu saamelaisperheissä tehtävän työn malliksi. Erilaisissa ostopalveluissa tulee voida ottaa paikallinen ympäristö, kieli- ja kulttuuritausta sekä asiakkaiden todelliset tarpeet huomioon palvelun tuottamistavoissa ja sisällöissä. Lisäksi työnantajien tulee kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota työntekijöiden kieli- ja kulttuuritaustan mukaiseen työnohjaukseen. Saamen kielten säilyminen edellyttää, että yhteiskunta luo kielten säilymiselle ja kehittymiselle riittävät edellytykset. Tämä edellyttää kaikkien saamen kielten kohdalla positiivisia erityistoimia. Alkuperäiskansan kielten käyttömahdollisuuksien vahvistaminen kaikilla elämän alueilla on tärkeää kielen säilymiselle ja kehittymiselle. Saamenkielinen päivähoito voi olla lapsen ainoa saamenkielinen ympäristö. Saamenkieliseen päivähoitoon tulevien lasten saamen kielen hallinta voi olla hyvinkin eri tasoilla. Pohjoissaamenkielisessä päivähoidossa kielitaidoiltaan eritasoiset lapset sijoittuvat samaan ryhmään. Mikäli kielen omaksumisen tukemiseen ei kiinnitetä riittävää huomiota, tilanne voi johtaa saamenkielisen lapsen kielen vaihtumiseksi suomen kieleen. Erityisenä haasteena on se, miten varhaiskasvatuksessa huomioidaan lapsen kielelliset ja kulttuuriset tarpeet monimuotoisessa lapsiryhmässä, jossa on erilaisia oppijoita ja joiden kielitaidon taso ja tuen tarpeet vaihtelevat paljon. Saamelaiskäräjät pitää erittäin tärkeänä lisäresurssien osoittamista saamenkielisen varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen vahvistamiseen ja tukemiseen sekä kielitaidoiltaan eritasoisten lapset jakamiseen eri ryhmiin.

10 Sivu 10/10 Ristenrauna Magga Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Pia Ruotsala Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri

SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2008

SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2008 Dnro:380/D.a.5/2009 Sivu 1/10 Lapin lääninhallitus PL 8002 96101 Rovaniemi SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2008 Saamenkielisten

Lisätiedot

SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2007

SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2007 Sivu 1/10 Dnro:330/D.a.5/08 Lapin lääninhallitus PL 8002 96101 Rovaniemi SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2007 Saamenkielisten

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Heidi Eriksen, Utsjoen terveyskeskus. Inari 25 2 2015

Heidi Eriksen, Utsjoen terveyskeskus. Inari 25 2 2015 Saamenkieliset sosiaali ja terveyspalvelut Suomessa Heidi Eriksen, SANKS, BUP Karasjok, Utsjoen terveyskeskus Inari 25 2 2015 Historiaa 1993 Saamelaisvaltuuskunta puutteita omakielisissä ja kulttuurin

Lisätiedot

Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen

Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen Yhteistyösuunnitelma 8.11.2008 Tavoitteena on.... saamenkielisten ja sisällöltään saamelaisten palvelujen; saamelaisen varhaiskasvatuksen, vanhustenhuollon,

Lisätiedot

laitosasuminen Inarissa

laitosasuminen Inarissa Saamelaisten ikäihmisten palvelu- ja laitosasuminen Inarissa Saamen kielen ja kulttuurin huomioiminen laitos- ja palveluasumisessa Mirja Laiti 22.05.2013 Kieli- ja kulttuuritaustan huomioiminen arjessa

Lisätiedot

Inarinsaamenkielisen päivähoidon järjestäminen Inarin kirkonkylällä

Inarinsaamenkielisen päivähoidon järjestäminen Inarin kirkonkylällä Sivistyslautakunta 65 20.09.2017 Sivistyslautakunta 79 10.10.2017 Inarinsaamenkielisen päivähoidon järjestäminen Inarin kirkonkylällä 414/12.07.00/2017 SIVLK 65 Varhaiskasvatusjohtaja Onneli Sieppi on

Lisätiedot

Inarin kunta, sivistysosasto (varhaiskasvatus), Piiskuntie 2, Ivalo. Ivalon päiväkoti, Násti (pohj.saamenryhmä)

Inarin kunta, sivistysosasto (varhaiskasvatus), Piiskuntie 2, Ivalo. Ivalon päiväkoti, Násti (pohj.saamenryhmä) Selvityslomake SELVITYS SAAMENKIELISEN PÄIVÄHOIDON TURVAAMISEKSI MYÖNNETYN AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ 2015 Toteuttaja Päivähoidon järjestämisestä vastaava taho Inarin kunta, sivistysosasto (varhaiskasvatus),

Lisätiedot

Saamen kielten ja kulttuurien huomioiminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä

Saamen kielten ja kulttuurien huomioiminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Saamen kielten ja kulttuurien huomioiminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Koulutus- ja kehittämistilaisuus Saamelainen sosiaalityö, vanhustyö ja terveydenhoito 31.1.2009 Sámiid sosiálabálvalusaid

Lisätiedot

1. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen nykytila

1. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen nykytila ESITYS 1 (8) 10.10.2008 Dnro:462/D.a.2/08 Oikeusministeri Tuija Brax Peruspalveluministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi SAAMENKIELISTEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Esityslista 1/ Asia Otsikko Sivu 1 Katsaus saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja

Utsjoen kunta Esityslista 1/ Asia Otsikko Sivu 1 Katsaus saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja Utsjoen kunta Esityslista 1/2017 1 Aika klo 12:00 Paikka Sivistystoimisto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Katsaus saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja 3 opetuksen tilanteeseen 2 Nuorgamin kielipesän

Lisätiedot

Vanhuspalvelut Inarissa ennaltaehkäisevä työ ja kuntoutus

Vanhuspalvelut Inarissa ennaltaehkäisevä työ ja kuntoutus Vanhuspalvelut Inarissa ennaltaehkäisevä työ ja kuntoutus t Vanhuspalveluiden rakennemuutos aluetyöpaja Rovaniemellä Inari kuntana Pinta-alaltaan lt Suomen suurin kunta 17 321 km² (= Salla, Kemijärvi,

Lisätiedot

Taulukko 1 Saamen kieli äidinkielenä saamelaisten kotiseutualueella 19 Taulukko 2 Saamen kielen hyvä kielitaito saamelaisten kotiseutualueella 21

Taulukko 1 Saamen kieli äidinkielenä saamelaisten kotiseutualueella 19 Taulukko 2 Saamen kielen hyvä kielitaito saamelaisten kotiseutualueella 21 Liite 13 Taulukko-osuus Taulukko 1 Saamen kieli äidinkielenä saamelaisten kotiseutualueella 19 Taulukko 2 Saamen kielen hyvä kielitaito saamelaisten kotiseutualueella 21 Taulukko 3 Saamen kielen tyydyttävä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN SAAMELAISYKSIKÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN SAAMELAISYKSIKÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN SAAMELAISYKSIKÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Yhteyshenkilö Sari Guttorm Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Saamelaisyksikkö, Saamelaiskäräjät 040 7432 393

Lisätiedot

PaKaste -hankkeen seurantaraportointi

PaKaste -hankkeen seurantaraportointi PaKaste -hankkeen seurantaraportointi 1. Raportoija: Anne-Maria Näkkäläjärvi, saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 2. Sosiaalityön kehittämistiimi: saamenkielisen/saamelaiselta kulttuuripohjalta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,6 % (313 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,6 % (313 hlöä) UTSJOKI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 260 25,6 % (313 hlöä) 1 304 1 301 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 327 (26 %)

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,3 % (430hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,3 % (430hlöä) ENONTEKIÖ 1 Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 890 22,3 % (430hlöä) 1 817 1 777 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 421 (22%)

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat Paljon palveluita käyttävät -hanke. Saamelaisosuus Kehittäjätyöntekijä Kristiina Magga

Paljon tukea tarvitsevat Paljon palveluita käyttävät -hanke. Saamelaisosuus Kehittäjätyöntekijä Kristiina Magga Paljon tukea tarvitsevat Paljon palveluita käyttävät -hanke Saamelaisosuus 1.9.2016 28.4.2017 Kehittäjätyöntekijä Kristiina Magga Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. HANKKEEN TAVOITTEET... 3 3. SAAMENKIELEN JA

Lisätiedot

Saamelaiserityinen päihdetyö näkyväksi. Ristenrauna Magga Toiminnanjohtaja Sámisoster ry

Saamelaiserityinen päihdetyö näkyväksi. Ristenrauna Magga Toiminnanjohtaja Sámisoster ry Saamelaiserityinen päihdetyö näkyväksi Ristenrauna Magga Toiminnanjohtaja Sámisoster ry 1 Valtakunnallinen yhdistys - tarkoituksena valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana

Lisätiedot

asumispalveluissa Utsjoen kunta Anu Puustinen 22.5.2013

asumispalveluissa Utsjoen kunta Anu Puustinen 22.5.2013 Saamen kielen a kulttuurin Saamen kielen a kulttuurin huomioiminen laitos a huomioiminen laitos a asumispalveluissa Utsoen kunta Utsoen kunta Anu Puustinen 22.5.2013 Utsoella ikäihmisten koti, asumis,

Lisätiedot

Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari

Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari Inari 20.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Yhdessä olemme yhteisö rakennamme jotain uutta kohtaamisista syntyy yhteinen

Lisätiedot

Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma

Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma TAITO 2017 Osaamisen ydintä etsimässä Konferenssi Tampereen Taitokeskuksessa 25.-26.4.2017 4.5.2017 Tiina Ervelius, Eeva Mertaniemi, Elina Pekonen

Lisätiedot

SAAMELAINEN PALVELUOHJAUSPOLKU

SAAMELAINEN PALVELUOHJAUSPOLKU SAAMELAINEN PALVELUOHJAUSPOLKU Paljon tukea tarvitsevat- Paljon palveluita käyttävät- kehittämishanke Kristiina Magga 11.10.2017 Kristiina Magga, Pauliina Näkkäläjärvi, Anne-Maria Näkkäläjärvi 6.4.2017

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Inarin päiväkoti, pohjoissaamenryhmä Urbi Saarikoskentie 4 b, 99870 Inari. Vuoden 2015 aikana lapsia oli hoidossa 17-21.

Inarin päiväkoti, pohjoissaamenryhmä Urbi Saarikoskentie 4 b, 99870 Inari. Vuoden 2015 aikana lapsia oli hoidossa 17-21. SELVITYS SAAMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TURVAAMISEKSI MYÖNNETYN AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ 2015 Toteuttaja Vastuuhenkilön yhteystiedot Varhaiskasvatuksen järjestämisestä vastaava taho Inarin kunta, Sivistysosasto,

Lisätiedot

Toiminnallisuus. Työntekijöiden osallistaminen saamelaisen. SaKaste Saamelaisten sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämisrakenne hanke

Toiminnallisuus. Työntekijöiden osallistaminen saamelaisen. SaKaste Saamelaisten sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämisrakenne hanke Kokemus Tunne Toiminnallisuus Työntekijöiden osallistaminen saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman juurruttamisessa SaKaste Saamelaisten sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämisrakenne hanke PaKaste

Lisätiedot

SAAMELAINEN PALVELUOHJAUSPOLKU

SAAMELAINEN PALVELUOHJAUSPOLKU SAAMELAINEN PALVELUOHJAUSPOLKU Paljon tukea tarvitsevat- Paljon palveluita käyttävätkehittämishanke Kristiina Magga, Pauliina Näkkäläjärvi, Anne-Maria Näkkäläjärvi 6.4.2017 Inari, työpaja, Sajos Tästä

Lisätiedot

Arvoisa valtion työntekijä,

Arvoisa valtion työntekijä, Arvoisa valtion työntekijä, Saamelaiskäräjät tekee nykyisen saamen kielilain voimassaoloaikana 1.1.2004 lähtien ensimmäisen laajamittaisen selvityksen saamen kieltä koskevan lainsäädännön soveltamisesta

Lisätiedot

PUHE Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuusseminaari Inarissa

PUHE Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuusseminaari Inarissa Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuusseminaari Inarissa SAAMELAISVÄESTÖN TULEVAISUUDEN PALVELUT SAAMELAISTEN KULTTUURI-ITSEHALLINNON JA PERUSOIKEUKSIEN NÄKÖKULMASTA 1. Alkusanat Suomen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Saamelainen palveluohjausmalli. Palveluneuvonnan ja -ohjauksen verkoston kokous Pia Ruotsala, Saamelaiskäräjät

Saamelainen palveluohjausmalli. Palveluneuvonnan ja -ohjauksen verkoston kokous Pia Ruotsala, Saamelaiskäräjät Saamelainen palveluohjausmalli Palveluneuvonnan ja -ohjauksen verkoston kokous 10.5.2017 Pia Ruotsala, Saamelaiskäräjät Saamelaisten oikeudellinen asema Saamelaiset ovat EU:n ja Suomen ainoa oikeudellisesti

Lisätiedot

Muiden kieliryhmien kielelliset oikeudet

Muiden kieliryhmien kielelliset oikeudet Muiden kieliryhmien kielelliset oikeudet Perustuslain 17 :ssä säädetään myös muiden kuin kansalliskieliä käyttävien oikeudesta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Pykälässä mainitaan erikseen

Lisätiedot

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka 18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Saapuvilla olleen äsenet Leena

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5) Dnro:487/D.a.2/2007. Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto. Viite: Lausuntopyyntö 27.9.

LAUSUNTO 1 (5) Dnro:487/D.a.2/2007. Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto. Viite: Lausuntopyyntö 27.9. LAUSUNTO 1 (5) 31.10.2007 Dnro:487/D.a.2/2007 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 27.9.2007 LAUSUNTO SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ Saamelaiskäräjät

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

SAAMELAISEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISPÄIVÄT

SAAMELAISEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISPÄIVÄT KUTSU 1 (5) 24.4.2012 Dnro:250/D.a.6/2012 SAAMELAISEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISPÄIVÄT Saamelaiskäräjien hallinnoima SaKaste Saamelaisten sosiaali ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 Dnro:345/D.a.5/2010 Sivu 1/9 Lapin aluehallintovirasto; peruspalvelut PL 8002 96101 Rovaniemi SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ

Lisätiedot

Koulutus- ja kehittämistilaisuus saamelaiset / saamenkieliset sosiaalija terveyspalvelut

Koulutus- ja kehittämistilaisuus saamelaiset / saamenkieliset sosiaalija terveyspalvelut Saamelaisten / saamenkielisten sosiaalipalvelujen kehittämisyksikköhanke Sämmilij/ sämikielâlâš sosiaalpalvâlusâi ovdedemhaahâ Sámiid / sámegielagiid sosiálabalvalusaid ovddidanossodat Säämi / sää mǩiõlsa

Lisätiedot

Palvelujen paikat saamelaisten hyvinvoinnin toteutumisessa Lydia Heikkilä Tutkija SámiSoster ry

Palvelujen paikat saamelaisten hyvinvoinnin toteutumisessa Lydia Heikkilä Tutkija SámiSoster ry Palvelujen paikat saamelaisten hyvinvoinnin toteutumisessa 15.1.2014 Lydia Heikkilä Tutkija SámiSoster ry Lähtökohtana Heikkilä, Lydia & Laiti-Hedemäki, Elsa & Pohjola, Anneli 2013: Buorre eallin Saamelaisten

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) INARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 814 21.6 % 6 364 6 271 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 465 (22%) 2 318 (36%)

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

SaKaste Saamelaisten sosiaali- ja

SaKaste Saamelaisten sosiaali- ja SaKaste Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden l kehittämisrakenne -hanke PaKaste 2 osahanke 1.10.2011-31.10.2013 Saamelaiskäräjät, Poske saamelaisyksikkö Kolpeneen kuntayhtymä, Saamelaisten kotiseutualueen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Kuntiin tehtävä tilastokysely 2007

Kuntiin tehtävä tilastokysely 2007 Arvoisa vastaanottaja Kuntiin tehtävä tilastokysely 2007 Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Stakes ovat yhdessä valmistelleet joka kolmas vuosi kuntiin tehtävän tilastokyselyn. Se täydentää

Lisätiedot

SAAMELAISKÄRÄJIEN TALOUSARVIO VUODEKSI 2005

SAAMELAISKÄRÄJIEN TALOUSARVIO VUODEKSI 2005 SAAMELAISKÄRÄJIEN TALOUSARVIO VUODEKSI 2005 Hyväksytty saamelaiskäräjien kokouksessa 22.-23.2.2005 2 1. Saamelaiskäräjien toiminnan yleiset perusteet Saamelaiskäräjät on saamelaisvaltuuskunnan sijaan lailla

Lisätiedot

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 kriittiset resurssit

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Sodankylän vanhustyö ja POSKE:n seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeeseen osallistuminen (SODEKE aluetiimi)

Sodankylän vanhustyö ja POSKE:n seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeeseen osallistuminen (SODEKE aluetiimi) Sodankylän vanhustyö ja POSKE:n seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeeseen osallistuminen (SODEKE aluetiimi) Seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeen aloitusseminaari Rovaniemellä 24.1.2008

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli ( ) Levi

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli ( ) Levi POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli (1.3.2009 31.10.2011) Levi 24.3.09 I-VAIHEEN Lapin osuus: perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalipalveluita

Lisätiedot

Tenonlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishanke. 1.9.2010-31.10.2012 LOPPUSEMINAARI UTSJOKI 12.9.2012 Hankejohtaja Päivi Salminen

Tenonlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishanke. 1.9.2010-31.10.2012 LOPPUSEMINAARI UTSJOKI 12.9.2012 Hankejohtaja Päivi Salminen Tenonlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishanke 1.9.2010-31.10.2012 LOPPUSEMINAARI UTSJOKI 12.9.2012 Hankejohtaja Päivi Salminen TENONLAAKSO KARASJOKI 2900 TANA 3000 UTSJOKI 1300 -PALVELUELINKEINOT,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Arvoisa kunnan työntekijä,

Arvoisa kunnan työntekijä, Kysymyslomake 2 Kunnan työntekijät Arvoisa kunnan työntekijä, Saamelaiskäräjät tekee nykyisen saamen kielilain voimassaoloaikana 1.1.2004 lähtien ensimmäisen laajamittaisen selvityksen saamen kieltä koskevan

Lisätiedot

Kulttuurisensitiivisyys hoito- ja diakoniaopinnoissa saamelaisalueella

Kulttuurisensitiivisyys hoito- ja diakoniaopinnoissa saamelaisalueella 4.5.2017 Kulttuurisensitiivisyys hoito- ja diakoniaopinnoissa saamelaisalueella Tiina Ervelius projektipäällikkö, lehtori, TtM, sh & Tiisu-Maria Näkkäläjärvi hanketyöntekijä, opettaja, YAMK ft Olen oppinut

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4/2017 46 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 09.05.2017 klo 16:00-17:05 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa IKÄIHMINEN TOIMIJANA-hanke Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa 1.1.-31.8.2014 Anu Puustinen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Asiakaspalautejärjestelmä Arviointivälineen kartoitus KUNNAN

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

MUISTIO 1 (5) Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman kuulemistilaisuus / Kieliturvasihteeri Siiri Jomppanen

MUISTIO 1 (5) Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman kuulemistilaisuus / Kieliturvasihteeri Siiri Jomppanen MUISTIO 1 (5) Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman kuulemistilaisuus 28.9.2016 / Kieliturvasihteeri Siiri Jomppanen Perus-ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017-2019 teemoiksi on valittu: Ihmisoikeuskasvatus-

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013 Palveluseteli valinnan välineenä Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa Rauhankatu 11, Vaasa Johtaja Viveca Salminen Kotipalveluohjaaja Nina Koskela Kolme kotia

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Arvoisa vähemmistövaltuutettu, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, hyvät läsnäolijat!

Arvoisa vähemmistövaltuutettu, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, hyvät läsnäolijat! PUHE 1 (5) 13.5.2008 Arvoisa vähemmistövaltuutettu, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, hyvät läsnäolijat! Saamelaiskäräjien puolesta haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi keskustelemaan

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä , lasten lukumäärä

Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä , lasten lukumäärä Lasten päiväkodit Lasten ryhmäpäiväkodit Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä 31.12., lasten lukumäärä Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa 31.12., lasten lukumäärä ikävuosittain Alle

Lisätiedot

Asia: LAUSUNTO VARHAISKASVATUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN ESITYKSISTÄ

Asia: LAUSUNTO VARHAISKASVATUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN ESITYKSISTÄ LAUSUNTO 1 (8) 23.5.2013 Dnro:325/D.a.2/14 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi varhaiskasvatuslaki@minedu.fi Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 15.4.2014. Varhaiskasvatusta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä INARIN KUNTA VARHAISKASVATUSHAKEMUS Sivistysosasto Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2 kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea 99800 IVALO Ei Kyllä Saapumispv.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot