Versio Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013"

Transkriptio

1 Versio Liikuntatieteellisen Seuran Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Aikataulu: Asiakirjan valmistelu Valtionapuhakemus Hallitus Hallitus Syyskokous

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 2 Tiedeviestintää tukeva hanketoiminta... 3 Tiedeviestintää tukeva julkaisu- ja koulutustoiminta... 5 Yhteiskuntavaikuttaminen... 6 Hallinto

3 Tiivistelmä Liikuntatieteellisen Seuran tarkoituksena on edistää Suomessa asuvien liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia liikunta- ja terveystieteiden avulla. Avainsanat liikunta, liikunta- ja terveystieteet ja tiedeviestintä kuvaavat Seuraa toimintaympäristössään ja sen toiminnan pääpiirteet. Liikunta on Seuran toiminta-alue, liikunta- ja terveystieteet tuottavat Seuran toimintaan asiasisältöä ja liikunnan tiedeviestintä on Seuran ydintehtävä. Liikuntatieteellinen Seura on liikunnan tiedeviestintään erikoistunut asiantuntijayhteisö, jonka toteuttama tiedeviestintä on asiakaslähtöistä viestintää tutkijoilta soveltajille. Se lisää tutkimusten julkisuutta ja hyödyntämistä sekä päätöksenteon tietopohjaa. Tiedeviestintä yhdistää tutkimusten tulokset politiikan ja hallinnon tavoitteisiin ja ottaa huomioon käytännön realiteetit. Tiedeviestinnässä olennaista on eri lähteistä saatavan tiedon kokoaminen, analysointi ja kriittinen arviointi. Tiedeviestinnän luonteeseen kuuluu myös keskustelun herättäminen ja keskusteluun osallistuminen (vaikuttaminen). Tiedeviestintä palvelee sekä tutkijoita että soveltajia. Seuran toiminnan kaikki eri osa-alueet hankkeet, julkaisut, koulutus, vaikuttaminen ovat tiedeviestintää. Vuonna 2013 seura terävöittää sekä tiedeviestinnän tavoitteita että hanketoimintaansa keskittymällä erityisesti tiedeviestintään perustuviin hankkeisiin. Seuran selvitykset ja kehittämishankkeet ovat soveltavia ja yhteiskunnallisesti puhuttelevia. Ne toteutetaan olemassa olevien tietotarpeiden näkökulmasta. Asiakkaita ovat päätöksentekijät sekä liikunnan ja terveyden ammattilaiset. Julkaisu- ja koulutustoiminnoilla vastataan sekä päätöksentekijöiden että laajempien tahojen tietotarpeisiin. Seuran julkaisut ja koulutustilaisuudet tavoittavat päätöksentekijöiden lisäksi opiskelijat ja liikunta-alan ammateissa toimivat. Julkaisut ja koulutustilaisuudet ovat keskeinen osa seuran tiedeviestintää. Niiden kautta seuran vaikuttavuus ulottuu laajasti eri toimialueille. Koulutustilaisuudet mahdollistavat aidon vuorovaikutuksen tiedon tuottajien ja soveltajien välillä. Julkaisut ja koulutustilaisuudet ovat myös tärkeitä omarahoituksen lähteitä. Koska Seura on liikuntakulttuurin riippumaton analysoija tiedepohjalta, tarjoutuu sille hyvä mahdollisuus osallistua liikuntapoliittiseen ja liikuntatiedepoliittiseen keskusteluun ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. Yhteisen keskustelun kautta vauhditetaan liikuntatiedon hyödyntämistä. Vuosi 2013 on koko Suomen liikuntatieteen kannalta erityinen kun Liikuntatieteellinen Seura täyttää 80 vuotta ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Vuonna 2013 Jyväskylän yliopiston opettajainkoulutus juhlii lisäksi 150 vuotista historiaansa. Liikuntatieteellinen Seura ja Liikuntatieteellinen tiedekunta tekevät liikuntatiedettä tunnetuksi Liikuntatieteen vuosi 2013 teemalla Seuran hallinto jatkaa vuoden 2011 lopulla käynnistettyä laatujärjestelmänsä kehittämistä. Seuran toiminnan dokumentointia jatketaan. Toiminnan ja sen tuottamien tulosten mittaamiseen ja arvioimiseen kehitetään mittareita, joiden avulla Seuran suorituskykyä voidaan arvioida sekä sisäisesti että ulkoisesti. Toiminnan ja sen tuottamien tulosten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Euroopan laatupalkintojärjestelmän (EFQM) periaatteita ja organisaatioiden yhteistä arviointimallia (CAF). 3

4 Tiedeviestintää tukeva hanketoiminta Seura pyrkii tunnistamaan liikuntakulttuurin alueita, joilla tutkimus- ja selvitystoimintaa tarvitaan ja tekee aloitteita soveltavien tutkimus- ja selvityshankkeiden käynnistämiseksi. Seuran tutkimus- ja selvitystoiminta perustuu olemassa oleviin tietotarpeisiin ja on lähtökohdiltaan soveltavaa ja asiakaskeskeistä. Selvitys- ja kehittämishankkeet Seuran päättyvät selvitys- ja kehittämishankkeet vuonna 2013 ovat: - Liikuntatiedon hyödyntäminen (1/2013) - Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt (2/2013, yhteistyössä Museoviraston kanssa) - Liikunnan kehittämishankkeet ja hyvät käytännöt (3/2013) - Liikunta- ja terveystieteistä valmistuneiden urakehitys (5/2013) Vuonna 2013 jatkuvat hankkeet: Katsaus lasten ja nuorten liikunnan tutkimuksesta ( ) Vuonna 2013 aloitettaviksi suunnitellut hankkeet: - Erityisliikunnan tiedonvälityksen kehittäminen (2013) - Erityisliikunnan kehittäminen kunta- ja aluetasoilla ( ) Vuonna 2013 päähuomio kohdistetaan hankkeiden tuottamien rekistereiden hyödyntämiseen. Seuran ylläpitämässä tutkija- ja asiantuntijarekisterissä on (8/2012) noin 800 suomalaisen tutkijan ja asiantuntijan tiedot. Seuran keräämässä hankerekisterissä on toistaiseksi (8/2012) kerätty lähes tuhat hanketta (projekti päättyy 3/2013). Meneillään on myös OKM:n vetämä prosessi Liikuntatiedon saavutettavuus ja sitä tukeva seuran hanke Liikuntatiedon hyödyntäminen. Seura varautuu prosessin tuloksena (5/2013) vastaanottamaan myös tutkimusrekisterin ylläpitämistehtävän. Kolmitahoisen rekisterikokonaisuuden tutkijat/asiantuntijat, hankkeet ja tutkimukset pohjalta seuralla olisi hyvät mahdollisuudet luoda kokonaiskuvaa suomalaisesta liikuntatutkimuksesta ja tehostaa uuden tiedon ja asiantuntijoiden hyödyntämistä päätöksenteossa. Kokonaisuus tarjoaisi kivijalan seuran tiedeviestinnälle. Edellä mainitun kokonaisuuden hallitseminen ja analysointi edellyttää resursointia projektityön päätyttyä (3/2013). Rekisterit ja hankkeet Tutkija- ja asiantuntijaverkosto. Seura ylläpitää liikunta- ja terveystieteiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden sähköistä verkostoa ( tutkijaverkostoa ). Rekisteri koottiin projektityönä vuonna Noin 800 henkilön verkosto on itsenäinen ja kriittinen tutkijayhteisö, joka tuottaa yhteiskunnallisesti puhuttelevaa, tieteellisesti pätevää ja uusia näkökulmia tuottavaa liikunta- ja terveystietoa. Seura toimii verkoston kotipesänä ja moottorina. Verkosto edistää monitieteistä tutkijoiden välistä vuoropuhelua sekä aktivoi tutkijoita liikunnan tiedepoliittiseen keskusteluun. Verkosto toimii myös viestintä- ja rekrytointikanavana hallinnon, järjestöjen ja tutkijoiden välillä. Verkoston avulla tutkijat saavat tietoa tutkimustarpeista ja tiedon käyttäjät informaatiota ajankohtaisesta tutkimuksesta ja tutkimuskeskustelusta. Vuonna 2013 tutkimusverkoston hyödyntämistä parannetaan analysoimalla verkoston tietoja. Tuloksena julkaistaan yhteenveto suomalaisista liikuntatutkijoista ja asiantuntijoista sekä heidän edustamistaan tutkimusalueista. Liikuntahankkeet ja niiden hyvät käytännöt on seuranta ja arviointiprojekti (2011 3/2013), jossa kootaan liikunnan alueella 2000 luvulla toteutettuja paikallistason hankkeita ja hyviä käytäntöjä sekä arvioidaan niiden toteutumista, vaikuttavuutta ja niiden kautta juurrutettuja uusia käytäntöjä. Samalla arvioidaan ohjelma ja projektityön merkitystä liikunnan edistämisessä. Hanke luo pohjan jatkuvasti päivittyvälle ohjelma- ja projektityön seurannalle ja arvioinnille verkkoympäristössä. Hanke tukee valtion 4

5 liikuntahallinnon päätöksentekoa ja koordinointia tukemalla ohjelma- ja projektityön kehittämistä hallinnon eri tasoilla. Projektin tutkijana toimii Saku Rikala. Hankkeen loppuraportti valmistuu keväällä Projektin päättymisen jälkeen rekisteriä on tarkoitus ylläpitää ja analysoida osana seuran normaalia toimintaa. Liikuntatiedon hyödyntäminen -hankkeen tavoitteena on kehittää järjestelmää, joka parantaa liikuntatutkimusten ja -tiedon hyödynnettävyyttä päätöksenteossa. Hankkeen tuottama tieto tukee liikuntahallinnon Liikuntatiedon saavutettavuus -työryhmän työtä (päättyy 5/2013) sekä valtion liikuntaneuvoston toteuttamaa liikuntapolitiikan arviointityötä. Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuoden 2013 alussa. Seura linjaa toimintaansa projektin ja OKM-prosessin tuottaman tiedon perusteella kesällä Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt on Seuran ja Museoviraston yhteishanke ( ), jonka tavoitteena on opastaa arvokkaiden liikuntaympäristöjen ja -rakennusten säilyttämiseen. Hankkeen tuloksena julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla kaikille avoin ja päivittyvä tietokantapohjainen arvokkaiden liikuntaympäristöjen esittely. Samalla laaditaan liikuntaympäristöjen arvottamista tukeva opas. Hanke on osa laajempaa Rakennettu hyvinvointi -hanketta (museovirasto). Hankkeen tutkijana työskentelee Hilkka Högström. Hankkeen loppuraportti valmistuu vuonna Liikunta- ja terveystieteistä valmistuneiden urakehitys -selvityksessä hankitaan tietoa liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnasta vuosina valmistuneiden maistereiden sekä työelämässä toimivien liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon (AMK-tutkinnon) suorittaneiden urakehityksestä. Tutkimus luo pohjaa liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan ja alan ammattikorkeakoulujen koulutuksen tuloksellisuuden, yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden arvioinnille sekä tukee alan koulutuksen edelleen kehittämistä. Hankkeen tutkijana toimii Pauli Vuolle. Vuonna 2011 aloitetun tutkimuksen loppuraportti valmistuu vuonna Erityisliikunnan kuntahanke hanke tuottaa tietoa ja uusia toimintatapoja erityisliikunnan kehittämiseen uudistuvassa kuntakentässä. Hanke pohjautuu VLN/ELJ:n työsuunnitelman tavoitteisiin, jossa tavoitteena on kehittää ja lisätä erityisliikuntatoimintaa 14 yli asukkaan projektikunnassa, joissa toistaiseksi ei ole systemaattista erityisliikuntatoimintaa. Samalla tuotetaan kuntayhteistyömalli palvelemaan sellaisia kuntia, joissa ei ole erityisliikunnan vastuuhenkilöä. Projektikuntien saavutettu toiminta vakiinnutetaan ja toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen kunnissa niiden omalla toiminnalla. Hanke pohjautuu soveltuvin osin LTS:n toteuttamien ERIKU ja hankkeiden hyviin kokemuksiin. Soveltavan liikunnan tiedonvälitys ja viestintäselvitys-hanke pohjautuu VLN/ELJ:n työsuunnitelman tavoitteisiin, jossa selvitetään soveltavan liikunnan tiedotuksen ja viestinnän kehitystä, onnistumista ja kokonaistarpeita sekä urheilu- ja liikuntatoimittajien tietämystä alueesta. Hankkeen kesto on noin puoli vuotta. Katsaus lasten ja nuorten liikunnan tutkimuksesta. Seura käynnisti loppuvuodesta 2011 liikuntatieteellisen tutkimuksen teemakohtaisen katsaustoiminnan yhdessä OKM:n liikuntayksikön ja valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston kanssa. Ensimmäinen katsaus ( ) kohdistuu lasten ja nuorten liikunnan tutkimukseen. Hankkeen tulokset palvelevat sekä alan tutkimuksen että kehittämistoiminnan edistämistä. Hankeen tutkijoina toimivat YTT Päivi Berg Nuorisotutkimusseurasta ja FT Maarit Piirtola UKK-instituutista. Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä, jota johtaa professori Taru lintunen Jyväskylän yliopistosta. Hankkeen toteuttamistavoista ja työnjaosta sovitaan erikseen tiedejaoston ja ministeriön liikuntayksikön kanssa. Seuran tutkijaverkostoa hyödynnetään katsauksen toteuttamisessa. 5

6 Tieteen edistäminen Seura tarjoaa vertaisarviointiin perustuvan foorumin suomenkielisille tieteellisille alkuperäisjulkaisuille ja katsauksille. Artikkelit julkaistaan Liikunta & Tiede -lehdessä sekä Seuran Internet-sivuilla. Suomenkielinen arviointi- ja julkaisuprosessi on osa tieteellistä jatkokoulutusta liikunta- ja terveystieteiden alalla Suomessa. Seuran järjestämien kansallisten ja kansainvälisten kongressi- ja seminaaritapahtumien yhteydessä järjestetään lisäksi tutkimuskilpailuja, joiden yhteydessä voidaan jakaa stipendejä Seuran hallinnoimista rahastoista. Seura osallistuu Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) tieteellisten julkaisujen laadun arviointiin liittyvään Julkaisufoorumi-hankkeeseen ( Sen tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi myös laadullisesti. Seura osallistuu myös kansainvälisten tieteellisten julkaisujen vertaisarviointitoimintaan. Tiedeviestintää tukeva julkaisu- ja koulutustoiminta Seura tuottaa palveluita, jotka tukevat liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisia, tutkijoita ja tiedon soveltajia ammattiosaamisen kehittämisessä sekä edistää liikunta alan toimijoiden verkottumista. Internet-sivusto Seura kehittää Internet-sivustoa viestintäkanavana, joka keskittyy tieteen tulosten ja sovellutusten esilletuontiin sekä liikuntapolitiikan ja liikunnan tiedepolitiikan ajankohtaisten teemojen käsittelyyn. Seura ylläpitää osoitteita ja erillissivuja, jotka ohjautuvat automaattisesti sivuille: palvelee erityisesti kuntotestauksen asiantuntijaverkostoa, toimii soveltavan liikunnan tiedonvälityskanavana. Liiku Terveemmäksi yhteistyöryhmän materiaalipankkina toimii -sivusto. Seuran englanninkieliset verkkosivut toimivat seuran linkkinä ulkomaille. Julkaisutoiminta Liikunta & Tiede -lehti on liikuntakulttuurin, -tieteen ja -politiikan teemoihin keskittynyt aikakauslehti. Lehti julkaisee omana kokonaisuutenaan tieteellisiä alkuperäistutkimuksia ja katsauksia, jotka ovat läpi käyneet tieteellisen vertaisarvioinnin. Lehti palvelee liikunnan ammattilaisten kenttää ajankohtaisena ja asiantuntevana tietolähteenä sekä seuran jäsenlehtenä, viestintäkanavana ja äänenkannattajana. Lehti on myös Liikunnan ja terveystiedon opettajien liiton LIITO ry:n jäsenetulehti. Lehden toimituskunta koostuu monitieteisestä tutkimuksen ja liikunnan eri toimijatahojen edustajista. Lehden vastaavana päätoimittajana toimii professori Pasi Koski Turun yliopistosta. Vuoden 2013 vuosikerta sisältää kuusi numeroa, joista yksi on kaksoisnumero. Lehden verkkoversiossa seuran Internet-sivuilla julkaistaan keskeisiä osia kunkin numeron sisällöstä sekä kaikki vertaisarvioidut suomenkieliset tutkimusartikkelit. Seuran julkaisusarjat ovat olennainen osa LTS:n toteuttamaa tiedeviestintää. LTS:n julkaisut on suunnattu ensisijaisesti liikunnan ja terveysalan ammattilaisille sekä opiskelijoille, mutta julkaisuista hyötyvät myös muut alalla toimivat henkilöt. Seuran julkaisusarjassa ilmestyy laajoille soveltajaryhmille (esim. opiskelijat) suunnattuja käsi- ja oppikirjoja. Vuoden 2013 aikana Kuntotestauksen käsikirja uudistetaan ja ajanmukaistetaan. Uusi käsikirja pyritään julkaisemaan alkuvuodesta 2014.; Tutkimuksia ja selvityksiä - sarjassa julkaistaan ensisijaisesti seuran selvitys- ja kehittämishankkeiden raportteja, mutta Seura varautuu julkaisemaan sekä painetuissa sarjoissaan että verkkosivuillaan asiakaslähtöisiä tutkimuksia ja selvityksiä 6

7 liikuntakulttuurin eri alueilta.; Impulssi-sarjassa julkaistaan keskustelevia, tietoon pohjautuvia puheenvuoroja ja selvityksiä, joilla on myös liikuntapoliittinen ulottuvuus. Koulutustoiminta Liikuntatieteiden päivät on liikunnan toimijoiden ja liikuntatutkimuksen kohtauspaikka. Päivien tavoitteena on välittää liikuntaan liittyvää tieteellistä tietoa käytännönläheisesti liikunta- ja terveysalan vaikuttajille ja soveltajille. Samalla päivät ovat katsaus liikuntatutkimuksen nykytilaan Suomessa. Päivien ohjelmassa on myös tutkimuskilpailu. Vuoden 2013 teemaksi on valittu Tieteellisen tiedon soveltaminen käytäntöön. Se kuvaa hyvin koko Seuran tavoitetta tuoda tieteellinen tieto soveltajien käytettäväksi. Liikuntatieteen Päivät pidetään Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tiloissa osana Liikuntatieteen vuosi 2013 tapahtumia. Liikuntalääketieteen päivät on liikuntalääketieteen kansallinen päätapahtuma Suomessa. Osallistujat ovat lääkäreitä, fysioterapeutteja, muita terveydenhuollon ja liikunta-alan ammattilaisia sekä näiden alojen päättäjiä, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. Päivien yhteydessä järjestettävä liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailu toimii suomalaisen liikuntalääketieteellisen tutkimuksen edistäjänä ja nuorten tutkijoiden tieteellisen jatkokoulutuksen foorumina. XXII Liikuntalääketieteen Päivät järjestetään Helsingin Biomedicum -keskuksessa marraskuussa Kuntotestauspäivät on kuntotestauksen vuosittainen kansallinen päätapahtuma Suomessa. Päivät edistävät kuntotestauskentän yhtenäisyyttä, yhteisiä pelisääntöjä ja verkostoitumista. Osallistujat ovat testaustyön ammattilaisia sekä liikunnan että terveydenhuollon kentältä, alan tutkijoita, opettajia, päättäjiä ja muita asiantuntijoita. XXV Kuntotestauspäivät järjestetään maaliskuussa 2013 UKK-instituutissa Tampereella. Erityisliikunnan Päivät toteutetaan vuonna Suunnittelutyö aloitetaan vuonna 2013 kokoamalla erillinen järjestelytoimikunta. Erityisliikunnan Päivien tavoitteena on toimia kokoavana koulutus- ja viestintätapahtumana sekä valtakunnallisten linjausten ja kannanottojen foorumina. Päivillä esitellään asiantuntijoiden työn tuloksia erityisliikunnan toimijoille ja suurelle yleisölle sekä pohditaan tulosten merkitystä alan kehitykselle. Päivien tavoitteena on arvioida ja kehittää erityisliikunnan osaamista, edistää erityisliikunnan ja muun liikuntakulttuurin yhteyksiä ja yhteistoimintaa ja luoda pohjaa toiminnan jatkuvuudelle. Päivillä esitellään erityisliikunnan uusia käytäntöjä, viimeisintä tutkimustietoa ja kehityshankkeita, luodaan perustaa lähivuosien kehitystavoitteille sekä ideoidaan uusia kehittämishankkeita. Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports 2014 on tapahtuma, jonka LTS ja Suomen Urheilulääkäriyhdistys (SULY) toteuttavat vuonna 2014 Suomessa. LTS ja SULY ovat Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports -yhdistyksen (SFMSS) jäseniä yhdessä Norjan, Ruotsin ja Tanskan urheilulääketieteellisten yhdistysten kanssa. SFMSS:llä on kaksi tehtävää: 1) julkaista kansainvälistä tieteellistä lehteä Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports ja 2) järjestää kahden vuoden välein kansainvälinen tieteellinen kongressi Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports. Vuonna 2014 on Suomen vuoro toimia kongressin järjestäjänä. Suunnittelutyö on käynnistynyt vuonna 2012 yhdessä Suomen Urheilulääkäriyhdistyksen kanssa. Yhteiskuntavaikuttaminen Seura osallistuu sekä kotimaiseen että kansainväliseen liikuntapoliittiseen keskusteluun ja kehittää yhteistyötä ja käytäntöjä eri toimijoiden kanssa. Seura vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 7

8 lausuntojen ja kannanottojen kautta sekä verkostoitumalla koti- ja ulkomaisten organisaatioiden ja julkisyhteisöjen kanssa. Seura toimii liikunta- ja terveystieteiden puolestapuhujana sekä kotimaisissa että kansainvälisissä yhteyksissä. Toiminta tuottaa lausuntoja, julkilausumia ja kantaaottavia kirjoituksia sekä osallisuutta eri organisaatioiden toiminnassa. Seura hyödyntää kansainvälistä toimintaa omassa tiedeviestinnässään. Kotimaan toiminta LTS on liikunnan, liikuntakulttuurin ja liikuntatieteen riippumaton analysoija ja yhteiskunnallinen osallistuja. LTS toimii liikunnan asiamiehenä tiedepohjalta. LTS:n hankkeet ja julkaisut ovat osa LTS:n liikuntapoliittista ja -tiedepoliittista vaikuttamista. Seura antaa lausuntoja liikunta- ja tiedepoliittisissa kysymyksissä, ottaa kantaa ja tekee aloitteita sekä osallistuu eri työryhmien työskentelyyn. Seura tarjoaa liikuntapoliittisen ja -tiedepoliittisen foorumin liikuntakulttuurin eri toimijoille. LTS seuraa ja edistää maassamme harjoitettavaa liikuntalääketieteellistä toimintaa, levittää alan tietoa sekä terveydenhuollon että liikunta-alan ammattilaisille ja edistää kotimaista liikuntalääketieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Vuosittain järjestetään Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailu Liikuntalääketieteen Päivien yhteydessä. Liikuntalääketieteen valiokunta, jossa ovat edustettuina Suomen kuusi liikuntalääketieteen keskusta, toimii LTS:n asiantuntijaelimenä. Vuonna 2013 kehitetään erityisesti LTS:n liikuntalääketieteellisen toiminnan verkkoviestintää. LTS seuraa ja edistää maassamme harjoitettavaa kuntotestaustoimintaa, kuntotestaustoiminnan laatua, turvallisuutta ja yhtenäisiä toimintakäytäntöjä. Tehtävänä on alan tiedon levittäminen sekä alan toimijoiden yhteisenä kohtaamis- ja keskustelufoorumina toimiminen. Toiminnan painopisteitä ovat kuntotestauksen laatujärjestelmän kehittäminen, kuntotestauksen hyvien käytäntöjen levittäminen ja kuntotestauskoulutuksen kehittäminen. Kuntotestausvaliokunta, jossa ovat edustettuina kuntotestauksen keskeiset toimijatahot, toimii LTS:n asiantuntijaelimenä. Vuonna 2013 kehitetään erityisesti KUNNONtesti laatutyökalun toimivuutta LTS:n verkkosivustossa. LTS seuraa ja edistää soveltavaa liikuntaa koordinoimalla maassamme toteutettavia alan selvitys- ja kehittämishankkeita sekä erityisliikunnanohjaajien ja alan oppilaitosten kouluttajien työtä. LTS järjestää seminaareja erityisliikunnanohjaajille ja erityisliikunnan alan kouluttajille sekä alan hankkeille. Suurimmat kahden vuoden välein järjestettävät seminaarit muodostavat valtakunnallisen alan kehityksen jatkuvan seurannan ja arvioinnin. LTS toteuttaa tehtävää yhteistoiminnassa OKM:n liikuntayksikön ja valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoksen ja sen alaisen tutkimus- ja koulutustyöryhmän kanssa. Kansainvälinen toiminta Seura on osallistunut liikuntatieteiden kansainväliseen toimintaan kautta historiansa. Kansainvälinen toiminta tuottaa Seuralle paitsi kansainvälisiä kontakteja, myös uutta tietoa liikunta-alan tutkimuksesta ja kansainvälisestä kehityksestä liikunta- ja liikuntatiedepolitiikassa. Seuran keskeinen yhteistyökumppani on maailman kattojärjestö International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) sekä sen jäsenjärjestöt ja työryhmät. Seuran edustajina kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa vuonna 2013 toimivat seuraavat henkilöt: - Pääsihteeri Keskinen on ICSSPE:n johtoryhmän jäsen kaudella Keskinen on myös ICSSPE:n Editorial Board:n puheenjohtaja. - Pääsihteeri Keskinen on World Commission of Science and Sport (WCSS) johtoryhmän jäsen ja sen alaisen Biomechanics and Medicine in Swimming (BMS) johtoryhmän puheenjohtaja. 8

9 - Ylilääkäri Harri Selänne LIKES tutkimuskeskuksesta toimii Scandinavian Foundation for Medicine and Science in Sports -säätiön hallituksessa kaudella Professori Pasi Koski (Liikunta & Tiede -lehden vastaava päätoimittaja) on International Sociology of Sports Association (ISSA) -yhdistyksen hallituksen jäsen. - Koordinaattori Toni Piispanen on European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA) yhdistyksen varapuheenjohtaja kaudella Koulutus- ja viestintäpäällikkö Jari Kanerva seuraa Nordisk samarbetsorgan för idrottsinformation och biblioteken (NORSIB) yhdistyksen toimintaa ja osallistuu sen Suomessa pidettäviin kokouksiin. - Seura ylläpitää yhteistyötä China Sport Science Society kanssa yhteistyösopimuksen pohjalta. - Seura pitää lisäksi yhteyttä alan tieteellisiin yhdistyksiin edustajiensa välityksellä (mm. ACSM, AIESEP, ECSS, FIEP, IFAPA) sekä osallistumalla näiden järjestämiin tieteellisiin kongresseihin -sivuston tavoitteena on palvella sekä kansainvälistä lukijakuntaa että suomalaisia liikuntaorganisaatioita, tutkijoita ja tutkimuslaitoksia välittämällä englanninkielistä tietoa Suomessa käynnissä olevista liikunnan kehittämis- ja tutkimushankkeista, toimijoista ja tutkimustuloksista. Lisäksi sivustolle tuotetaan valtion liikuntahallinnon kansainväliseen yhteistyöhön, vaikuttamiseen, linjausten taustoittamiseen ja perusteluun tarvittavaa jäsentävää ja perehdyttävää ajankohtaista materiaalia. Hallinto Hallinnon tehtävänä on varmistaa Seuran varsinaisen toiminnan sujuvuus ja taloudelliset edellytykset. Seuran toimintaa kehitetään prosessiohjattuna organisaationa. Seuran toimintoja ja toimiston vakinaisen henkilökunnan työnkuvia kehitetään palvelemaan Seuran ydintehtävää tiedeviestintää. Hallintoelimet Seuran hallitus koostuu liikuntakulttuurin ja liikunta- ja terveystieteiden osa-alueiden asiantuntijoista. Seuran puheenjohtajana jatkaa Antti Uutela (THL) ja varapuheenjohtajana Taru Lintunen (JY). Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi. Vuosittain hallitukseen valitaan neljä jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus kokoontuu kuusi kertaa. Hallitus vastaa Seuran toiminnasta vuosikokouksen päätösten mukaisesti. Työvaliokunta valmistelee hallitukselle esitettävät asiat yhdessä seuran pääsihteerin kanssa. Hallituksen ja toimiston yhteisessä kesäkokouksessa arvioidaan seuran työskentelyä ja suunnitellaan tulevaa toimintaa. Seuran neuvottelukunta kokoontuu vuosittain yhden kerran hallituksen ja henkilökunnan yhteiskokoukseen keskustelemaan Seuran kehittämislinjoista. Toimisto Seurassa työskentelee jatkuvassa työsuhteessa kahdeksan päätoimista ja yksi osapäiväinen henkilö. Toimiston henkilökunta toteuttaa hallituksen sille määräämät tehtävät ja kehittää Seuran toimintaa pääsihteerin johdolla yhteistyössä hallituksen kanssa. Toimisto vastaa koko Seuraa koskevasta kehittämistoiminnasta, tarjoaa työympäristön sekä hallinnon että talouden palvelut Seuran piirissä toteutettaville hankkeille. Seuralla on vakituisen henkilökunnan lisäksi määräaikaisia projektityöntekijöitä kulloinkin käynnissä olevien hankkeiden palveluksessa. Liikunta- ja terveystieteiden opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia työharjoitteluun. Seuran toimisto on Stadion-säätiön tiloissa Helsingissä. Sivutoimipiste sijaitsee SLU-talossa (Radiokatu 20). 9

10 Seuran hallinto jatkaa vuoden 2011 lopulla käynnistettyä laatujärjestelmänsä kehittämistä. Seuran toiminnan dokumentointia jatketaan. Toiminnan ja sen tuottamien tulosten mittaamiseen ja arvioimiseen kehitetään mittareita, joiden avulla Seuran suorituskykyä voidaan arvioida sekä sisäisesti että ulkoisesti. Toiminnan ja sen tuottamien tulosten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Euroopan laatupalkintojärjestelmän (EFQM) periaatteita ja organisaatioiden yhteistä arviointimallia (CAF). Tiedotus ja markkinointi Liikuntatieteellisen Seuran viestimet liikuntatiedon välittämiseen ovat julkaisut (lehdet ja kirjat), wwwsivustot ja koulutustapahtumat. Seuran markkinointia tehdään paitsi omissa tilaisuuksissa, soveltuvin osin yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. Kustakin hankkeesta laaditaan tiedotus- ja markkinointisuunnitelma, jolloin myös eri hankkeiden väliset synergiaedut tulee hyödynnettyä. Vuonna 2013 tulee kuluneeksi 80 vuotta Liikuntatieteellisen seuran perustamisesta ja 50 vuotta Liikuntatieteellisen tiedekunnan perustamisesta. LTS ja Jyväskylän Liikuntatieteellinen tiedekunta ovat päättäneet yhdessä viettää teemavuotta vuonna LIIKUNTATIETEEN VUOSI teemalla nostetaan esiin liikuntatieteen yleistä ja erityistä merkitystä laajemmalla rintamalla kuin vain omissa piireissä. Markkinoinnissa käytetään yhteistä tunnusta juhlavuodelle sekä esitettä, jossa on kalenteri juhlavuoden tapahtumista. Juhlavuoden suunnittelu käynnistyi keväällä Jäsenmaksut Jäsenmaksut vuonna 2013 ovat seuraavat: - varsinainen jäsen 38 euroa - perhejäsen 46 euroa - opiskelijajäsen 23 euroa - LTS-LIITO jäsen 23 euroa - yhteisöjäsen 175 / 200* euroa - asiantuntijayhteisö 120 euroa *Yhteisöjäsen, joka käyttää kuntotestausverkoston palveluja maksaa jäsenmaksua 200 euroa. Jäsenetuna jäsenet saavat Liikunta & Tiede -lehden vuosikerran ja alennuksia seuran tuotteista. Lehden postituksesta ulkomaiseen osoitteeseen peritään 10 euron vuotuinen lisämaksu Muu varainhankinta Seuran talous perustuu oman toiminnan tuottoihin, jäsenmaksuihin, valtionapuun ja muilta tahoilta saataviin tuottoihin. Seura pyrkii kehittämään toimintaansa niin, että omalla toiminnalla pystyttäisiin kattamaan aiempaa suurempi osa toimintavaroista. Urheilujärjestöille tyypillisten sponsorointitulojen hankkiminen on osoittautunut lukuisista yrityksistä huolimatta haasteelliseksi. Rahastot Seura hallinnoi kahta rahastoa, joille on määritetty säännöt. Vaikka rahastoja on kartutettu vuosittain LTS omilla tuotoilla, ottaa Seura vastaan myös ulkopuolisten tahojen tekemiä lahjoituksia. Seuran hallitus päättää rahastoista myönnettävistä stipendeistä. Liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahastoon voi tehdä lahjoituksia tilille numero: Sampopankki (IBAN FI BIC DABAFIHH). Viite: Liikuntatieteiden rahasto. Nuorten tutkijain rahastoon voi tehdä lahjoituksia tilille numero: Sampopankki (IBAN FI BIC DABAFIHH). Viite: Liikuntalääketieteen rahasto Liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahastoon talletettuja varoja käytetään liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseen. Rahastosta jaetaan stipendejä ja palkintoja Seuran hallituksen päättämällä tavalla. 10

11 Nuorten tutkijain rahastoon talletettuja varoja jaetaan hallituksen päätöksen mukaisesti tutkijoille suunnattuina stipendeinä Liikuntalääketieteen päivillä. Rahastosta jaetaan stipendejä ja palkintoja Seuran hallituksen päättämällä tavalla. 11

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu Versio 15.3.2013 korjattu Vuosikertomus 2012 Käsittelyaikataulu: toimiston valmistelu 4.2.2013 mennessä postitus hallitukselle 5.2.2013 hallituksen kokouskäsittely 12.2.2013 korjattu versio kommenttien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Liikuntatieteellinen Seura ry Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015... 2 Hanketoiminta... 3 Julkaisut... 4 Liikunta & Tiede -lehti... 5 Koulutus...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3.

Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3. Vuosikertomus 2011 Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3.2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Tutkimus ja kehittämistoiminta... 4

Lisätiedot

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Käsittelyaikataulu: hallitukselle 11.2.2014 hallituksen kokouskäsittely 14.2.2014 kommentoitu versio hallitukselle 11.3.2014 hallituksen päätös

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

LTS:n toimintakertomus vuodelta 2005

LTS:n toimintakertomus vuodelta 2005 1 Sisällys 1. Yleistä... 3 Sääntöjen määräämät tehtävät... 3 Avainsanat... 3 Arvot... 3 Tavoitetila... 4 Strategiset päämäärät... 4 Toiminnallinen rakenne... 4 Resurssit... 4 2. Liikuntatieteellinen toiminta...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Sisällys Yleistä... 2 Hanketoiminta... 3 Vuonna 2014 valmistuneet hankkeet... 3 Vuodelle 2015 jatkuneet hankkeet... 4 Julkaisutoiminta...

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä... 3

Sisällys. Yleistä... 3 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikuntatieteellinen toiminta (1011 1014)... 4 Liikuntatieteellinen asiantuntijatoiminta... 4 Liikunnan ja terveyden edistäminen (1011)... 4 Liikuntapoliittinen ja liikunnan

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liikuntatieteellinen Seura ry Mannerheimintie 15 b B 00260 Helsinki www.lts.fi Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017... 2 Tiedon kokoaminen ja analysointi...

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Keskiviikko 9.11.2011 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:45 Tervetuloa Liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi,

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki VALTION LIIKUNTANEUVOSTO Erityisliikunnan jaosto LIIKUNTATIETEELLINEN SEURA RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki SEMINAARIN

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 Liikuntatieteellisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2009 Vuosi 2009 oli Seuran historian 76. toimintavuosi. Seuran sääntöjen 2 mukaisena

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 Yleistä Kuntien erityisliikunnanohjaajien vuosittainen työseminaari toteutettiin Helsingissä 18.8.2011 Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Toni Piispanen Liikuntatieteellinen Seura ry Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Grand Marina Esityksen teemat 1. Yleisesti kehittämishankemaailmasta

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta. Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta. Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Linjaukset Laaditaan liikuntatutkimuksen Suunta-asiakirjan sijaan liikunnan tiedolla

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Tutkimusmatkalla. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Tutkimusmatkalla. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Tutkimusmatkalla Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Teemaryhmässä on varhaiskasvatuksen, liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntijoita ja vaikuttajia (12), jotka edustavat merkittäviä sidosryhmiä

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 17.11.2011) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS)

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Kehittämislinjaukset 2/15 27.8.2015 3 Helsingin rautatieasemalla oli meneillään

Lisätiedot

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus Muuttua ammatillinen koulutus ja opettajuus Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU Puheenjohtaja Mari Räkköläinen 29.3.2017 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä etäyhteydet OTTU ry OTTU ry on tieteellinen

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Ajankohtaista julkaisemisessa 23.3.2017 ESITYS 1. Julkaisufoorumi ja tasoluokat 2. Suomenkieliset

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto, TSV Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu oletteko valmiit? OKM:n, TSV:n ja UNIFI:n seminaari Helsinki 17.2.2014 TSV

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos 8.12.2016 1 Kuulumisia University of Victoria,

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Liiton uuden strategian mukaiset valinnat 2. Vuoden 2016 toiminnan tärkeimmät tavoitteet Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi

Lisätiedot

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Julkaisujen avoimuus -työryhmä, 18.9.2014 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Raportti ministeriölle Avoin saatavuus -työryhmän suositukset (marraskuu

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Toimintaympäristön murros tiedepolitiikan strategisten valintojen taustalla Tutkimuksen paradigman muutokset

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät:

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät: 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2017 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Julkaisufoorumien luokittelu

Julkaisufoorumien luokittelu Julkaisufoorumien luokittelu Suunnittelija Janne Pölönen, TSV OKM:n bibliometriikkaseminaari Helsingin yliopisto 11.3.2013 Julkaisufoorumi-luokitus Vuonna 2011 valmistunut tieteellisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot