Versio Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013"

Transkriptio

1 Versio Liikuntatieteellisen Seuran Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Aikataulu: Asiakirjan valmistelu Valtionapuhakemus Hallitus Hallitus Syyskokous

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 2 Tiedeviestintää tukeva hanketoiminta... 3 Tiedeviestintää tukeva julkaisu- ja koulutustoiminta... 5 Yhteiskuntavaikuttaminen... 6 Hallinto

3 Tiivistelmä Liikuntatieteellisen Seuran tarkoituksena on edistää Suomessa asuvien liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia liikunta- ja terveystieteiden avulla. Avainsanat liikunta, liikunta- ja terveystieteet ja tiedeviestintä kuvaavat Seuraa toimintaympäristössään ja sen toiminnan pääpiirteet. Liikunta on Seuran toiminta-alue, liikunta- ja terveystieteet tuottavat Seuran toimintaan asiasisältöä ja liikunnan tiedeviestintä on Seuran ydintehtävä. Liikuntatieteellinen Seura on liikunnan tiedeviestintään erikoistunut asiantuntijayhteisö, jonka toteuttama tiedeviestintä on asiakaslähtöistä viestintää tutkijoilta soveltajille. Se lisää tutkimusten julkisuutta ja hyödyntämistä sekä päätöksenteon tietopohjaa. Tiedeviestintä yhdistää tutkimusten tulokset politiikan ja hallinnon tavoitteisiin ja ottaa huomioon käytännön realiteetit. Tiedeviestinnässä olennaista on eri lähteistä saatavan tiedon kokoaminen, analysointi ja kriittinen arviointi. Tiedeviestinnän luonteeseen kuuluu myös keskustelun herättäminen ja keskusteluun osallistuminen (vaikuttaminen). Tiedeviestintä palvelee sekä tutkijoita että soveltajia. Seuran toiminnan kaikki eri osa-alueet hankkeet, julkaisut, koulutus, vaikuttaminen ovat tiedeviestintää. Vuonna 2013 seura terävöittää sekä tiedeviestinnän tavoitteita että hanketoimintaansa keskittymällä erityisesti tiedeviestintään perustuviin hankkeisiin. Seuran selvitykset ja kehittämishankkeet ovat soveltavia ja yhteiskunnallisesti puhuttelevia. Ne toteutetaan olemassa olevien tietotarpeiden näkökulmasta. Asiakkaita ovat päätöksentekijät sekä liikunnan ja terveyden ammattilaiset. Julkaisu- ja koulutustoiminnoilla vastataan sekä päätöksentekijöiden että laajempien tahojen tietotarpeisiin. Seuran julkaisut ja koulutustilaisuudet tavoittavat päätöksentekijöiden lisäksi opiskelijat ja liikunta-alan ammateissa toimivat. Julkaisut ja koulutustilaisuudet ovat keskeinen osa seuran tiedeviestintää. Niiden kautta seuran vaikuttavuus ulottuu laajasti eri toimialueille. Koulutustilaisuudet mahdollistavat aidon vuorovaikutuksen tiedon tuottajien ja soveltajien välillä. Julkaisut ja koulutustilaisuudet ovat myös tärkeitä omarahoituksen lähteitä. Koska Seura on liikuntakulttuurin riippumaton analysoija tiedepohjalta, tarjoutuu sille hyvä mahdollisuus osallistua liikuntapoliittiseen ja liikuntatiedepoliittiseen keskusteluun ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. Yhteisen keskustelun kautta vauhditetaan liikuntatiedon hyödyntämistä. Vuosi 2013 on koko Suomen liikuntatieteen kannalta erityinen kun Liikuntatieteellinen Seura täyttää 80 vuotta ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Vuonna 2013 Jyväskylän yliopiston opettajainkoulutus juhlii lisäksi 150 vuotista historiaansa. Liikuntatieteellinen Seura ja Liikuntatieteellinen tiedekunta tekevät liikuntatiedettä tunnetuksi Liikuntatieteen vuosi 2013 teemalla Seuran hallinto jatkaa vuoden 2011 lopulla käynnistettyä laatujärjestelmänsä kehittämistä. Seuran toiminnan dokumentointia jatketaan. Toiminnan ja sen tuottamien tulosten mittaamiseen ja arvioimiseen kehitetään mittareita, joiden avulla Seuran suorituskykyä voidaan arvioida sekä sisäisesti että ulkoisesti. Toiminnan ja sen tuottamien tulosten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Euroopan laatupalkintojärjestelmän (EFQM) periaatteita ja organisaatioiden yhteistä arviointimallia (CAF). 3

4 Tiedeviestintää tukeva hanketoiminta Seura pyrkii tunnistamaan liikuntakulttuurin alueita, joilla tutkimus- ja selvitystoimintaa tarvitaan ja tekee aloitteita soveltavien tutkimus- ja selvityshankkeiden käynnistämiseksi. Seuran tutkimus- ja selvitystoiminta perustuu olemassa oleviin tietotarpeisiin ja on lähtökohdiltaan soveltavaa ja asiakaskeskeistä. Selvitys- ja kehittämishankkeet Seuran päättyvät selvitys- ja kehittämishankkeet vuonna 2013 ovat: - Liikuntatiedon hyödyntäminen (1/2013) - Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt (2/2013, yhteistyössä Museoviraston kanssa) - Liikunnan kehittämishankkeet ja hyvät käytännöt (3/2013) - Liikunta- ja terveystieteistä valmistuneiden urakehitys (5/2013) Vuonna 2013 jatkuvat hankkeet: Katsaus lasten ja nuorten liikunnan tutkimuksesta ( ) Vuonna 2013 aloitettaviksi suunnitellut hankkeet: - Erityisliikunnan tiedonvälityksen kehittäminen (2013) - Erityisliikunnan kehittäminen kunta- ja aluetasoilla ( ) Vuonna 2013 päähuomio kohdistetaan hankkeiden tuottamien rekistereiden hyödyntämiseen. Seuran ylläpitämässä tutkija- ja asiantuntijarekisterissä on (8/2012) noin 800 suomalaisen tutkijan ja asiantuntijan tiedot. Seuran keräämässä hankerekisterissä on toistaiseksi (8/2012) kerätty lähes tuhat hanketta (projekti päättyy 3/2013). Meneillään on myös OKM:n vetämä prosessi Liikuntatiedon saavutettavuus ja sitä tukeva seuran hanke Liikuntatiedon hyödyntäminen. Seura varautuu prosessin tuloksena (5/2013) vastaanottamaan myös tutkimusrekisterin ylläpitämistehtävän. Kolmitahoisen rekisterikokonaisuuden tutkijat/asiantuntijat, hankkeet ja tutkimukset pohjalta seuralla olisi hyvät mahdollisuudet luoda kokonaiskuvaa suomalaisesta liikuntatutkimuksesta ja tehostaa uuden tiedon ja asiantuntijoiden hyödyntämistä päätöksenteossa. Kokonaisuus tarjoaisi kivijalan seuran tiedeviestinnälle. Edellä mainitun kokonaisuuden hallitseminen ja analysointi edellyttää resursointia projektityön päätyttyä (3/2013). Rekisterit ja hankkeet Tutkija- ja asiantuntijaverkosto. Seura ylläpitää liikunta- ja terveystieteiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden sähköistä verkostoa ( tutkijaverkostoa ). Rekisteri koottiin projektityönä vuonna Noin 800 henkilön verkosto on itsenäinen ja kriittinen tutkijayhteisö, joka tuottaa yhteiskunnallisesti puhuttelevaa, tieteellisesti pätevää ja uusia näkökulmia tuottavaa liikunta- ja terveystietoa. Seura toimii verkoston kotipesänä ja moottorina. Verkosto edistää monitieteistä tutkijoiden välistä vuoropuhelua sekä aktivoi tutkijoita liikunnan tiedepoliittiseen keskusteluun. Verkosto toimii myös viestintä- ja rekrytointikanavana hallinnon, järjestöjen ja tutkijoiden välillä. Verkoston avulla tutkijat saavat tietoa tutkimustarpeista ja tiedon käyttäjät informaatiota ajankohtaisesta tutkimuksesta ja tutkimuskeskustelusta. Vuonna 2013 tutkimusverkoston hyödyntämistä parannetaan analysoimalla verkoston tietoja. Tuloksena julkaistaan yhteenveto suomalaisista liikuntatutkijoista ja asiantuntijoista sekä heidän edustamistaan tutkimusalueista. Liikuntahankkeet ja niiden hyvät käytännöt on seuranta ja arviointiprojekti (2011 3/2013), jossa kootaan liikunnan alueella 2000 luvulla toteutettuja paikallistason hankkeita ja hyviä käytäntöjä sekä arvioidaan niiden toteutumista, vaikuttavuutta ja niiden kautta juurrutettuja uusia käytäntöjä. Samalla arvioidaan ohjelma ja projektityön merkitystä liikunnan edistämisessä. Hanke luo pohjan jatkuvasti päivittyvälle ohjelma- ja projektityön seurannalle ja arvioinnille verkkoympäristössä. Hanke tukee valtion 4

5 liikuntahallinnon päätöksentekoa ja koordinointia tukemalla ohjelma- ja projektityön kehittämistä hallinnon eri tasoilla. Projektin tutkijana toimii Saku Rikala. Hankkeen loppuraportti valmistuu keväällä Projektin päättymisen jälkeen rekisteriä on tarkoitus ylläpitää ja analysoida osana seuran normaalia toimintaa. Liikuntatiedon hyödyntäminen -hankkeen tavoitteena on kehittää järjestelmää, joka parantaa liikuntatutkimusten ja -tiedon hyödynnettävyyttä päätöksenteossa. Hankkeen tuottama tieto tukee liikuntahallinnon Liikuntatiedon saavutettavuus -työryhmän työtä (päättyy 5/2013) sekä valtion liikuntaneuvoston toteuttamaa liikuntapolitiikan arviointityötä. Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuoden 2013 alussa. Seura linjaa toimintaansa projektin ja OKM-prosessin tuottaman tiedon perusteella kesällä Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt on Seuran ja Museoviraston yhteishanke ( ), jonka tavoitteena on opastaa arvokkaiden liikuntaympäristöjen ja -rakennusten säilyttämiseen. Hankkeen tuloksena julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla kaikille avoin ja päivittyvä tietokantapohjainen arvokkaiden liikuntaympäristöjen esittely. Samalla laaditaan liikuntaympäristöjen arvottamista tukeva opas. Hanke on osa laajempaa Rakennettu hyvinvointi -hanketta (museovirasto). Hankkeen tutkijana työskentelee Hilkka Högström. Hankkeen loppuraportti valmistuu vuonna Liikunta- ja terveystieteistä valmistuneiden urakehitys -selvityksessä hankitaan tietoa liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnasta vuosina valmistuneiden maistereiden sekä työelämässä toimivien liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon (AMK-tutkinnon) suorittaneiden urakehityksestä. Tutkimus luo pohjaa liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan ja alan ammattikorkeakoulujen koulutuksen tuloksellisuuden, yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden arvioinnille sekä tukee alan koulutuksen edelleen kehittämistä. Hankkeen tutkijana toimii Pauli Vuolle. Vuonna 2011 aloitetun tutkimuksen loppuraportti valmistuu vuonna Erityisliikunnan kuntahanke hanke tuottaa tietoa ja uusia toimintatapoja erityisliikunnan kehittämiseen uudistuvassa kuntakentässä. Hanke pohjautuu VLN/ELJ:n työsuunnitelman tavoitteisiin, jossa tavoitteena on kehittää ja lisätä erityisliikuntatoimintaa 14 yli asukkaan projektikunnassa, joissa toistaiseksi ei ole systemaattista erityisliikuntatoimintaa. Samalla tuotetaan kuntayhteistyömalli palvelemaan sellaisia kuntia, joissa ei ole erityisliikunnan vastuuhenkilöä. Projektikuntien saavutettu toiminta vakiinnutetaan ja toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen kunnissa niiden omalla toiminnalla. Hanke pohjautuu soveltuvin osin LTS:n toteuttamien ERIKU ja hankkeiden hyviin kokemuksiin. Soveltavan liikunnan tiedonvälitys ja viestintäselvitys-hanke pohjautuu VLN/ELJ:n työsuunnitelman tavoitteisiin, jossa selvitetään soveltavan liikunnan tiedotuksen ja viestinnän kehitystä, onnistumista ja kokonaistarpeita sekä urheilu- ja liikuntatoimittajien tietämystä alueesta. Hankkeen kesto on noin puoli vuotta. Katsaus lasten ja nuorten liikunnan tutkimuksesta. Seura käynnisti loppuvuodesta 2011 liikuntatieteellisen tutkimuksen teemakohtaisen katsaustoiminnan yhdessä OKM:n liikuntayksikön ja valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston kanssa. Ensimmäinen katsaus ( ) kohdistuu lasten ja nuorten liikunnan tutkimukseen. Hankkeen tulokset palvelevat sekä alan tutkimuksen että kehittämistoiminnan edistämistä. Hankeen tutkijoina toimivat YTT Päivi Berg Nuorisotutkimusseurasta ja FT Maarit Piirtola UKK-instituutista. Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä, jota johtaa professori Taru lintunen Jyväskylän yliopistosta. Hankkeen toteuttamistavoista ja työnjaosta sovitaan erikseen tiedejaoston ja ministeriön liikuntayksikön kanssa. Seuran tutkijaverkostoa hyödynnetään katsauksen toteuttamisessa. 5

6 Tieteen edistäminen Seura tarjoaa vertaisarviointiin perustuvan foorumin suomenkielisille tieteellisille alkuperäisjulkaisuille ja katsauksille. Artikkelit julkaistaan Liikunta & Tiede -lehdessä sekä Seuran Internet-sivuilla. Suomenkielinen arviointi- ja julkaisuprosessi on osa tieteellistä jatkokoulutusta liikunta- ja terveystieteiden alalla Suomessa. Seuran järjestämien kansallisten ja kansainvälisten kongressi- ja seminaaritapahtumien yhteydessä järjestetään lisäksi tutkimuskilpailuja, joiden yhteydessä voidaan jakaa stipendejä Seuran hallinnoimista rahastoista. Seura osallistuu Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) tieteellisten julkaisujen laadun arviointiin liittyvään Julkaisufoorumi-hankkeeseen (http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/). Sen tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi myös laadullisesti. Seura osallistuu myös kansainvälisten tieteellisten julkaisujen vertaisarviointitoimintaan. Tiedeviestintää tukeva julkaisu- ja koulutustoiminta Seura tuottaa palveluita, jotka tukevat liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisia, tutkijoita ja tiedon soveltajia ammattiosaamisen kehittämisessä sekä edistää liikunta alan toimijoiden verkottumista. Internet-sivusto Seura kehittää Internet-sivustoa viestintäkanavana, joka keskittyy tieteen tulosten ja sovellutusten esilletuontiin sekä liikuntapolitiikan ja liikunnan tiedepolitiikan ajankohtaisten teemojen käsittelyyn. Seura ylläpitää osoitteita ja erillissivuja, jotka ohjautuvat automaattisesti sivuille: palvelee erityisesti kuntotestauksen asiantuntijaverkostoa, toimii soveltavan liikunnan tiedonvälityskanavana. Liiku Terveemmäksi yhteistyöryhmän materiaalipankkina toimii -sivusto. Seuran englanninkieliset verkkosivut toimivat seuran linkkinä ulkomaille. Julkaisutoiminta Liikunta & Tiede -lehti on liikuntakulttuurin, -tieteen ja -politiikan teemoihin keskittynyt aikakauslehti. Lehti julkaisee omana kokonaisuutenaan tieteellisiä alkuperäistutkimuksia ja katsauksia, jotka ovat läpi käyneet tieteellisen vertaisarvioinnin. Lehti palvelee liikunnan ammattilaisten kenttää ajankohtaisena ja asiantuntevana tietolähteenä sekä seuran jäsenlehtenä, viestintäkanavana ja äänenkannattajana. Lehti on myös Liikunnan ja terveystiedon opettajien liiton LIITO ry:n jäsenetulehti. Lehden toimituskunta koostuu monitieteisestä tutkimuksen ja liikunnan eri toimijatahojen edustajista. Lehden vastaavana päätoimittajana toimii professori Pasi Koski Turun yliopistosta. Vuoden 2013 vuosikerta sisältää kuusi numeroa, joista yksi on kaksoisnumero. Lehden verkkoversiossa seuran Internet-sivuilla julkaistaan keskeisiä osia kunkin numeron sisällöstä sekä kaikki vertaisarvioidut suomenkieliset tutkimusartikkelit. Seuran julkaisusarjat ovat olennainen osa LTS:n toteuttamaa tiedeviestintää. LTS:n julkaisut on suunnattu ensisijaisesti liikunnan ja terveysalan ammattilaisille sekä opiskelijoille, mutta julkaisuista hyötyvät myös muut alalla toimivat henkilöt. Seuran julkaisusarjassa ilmestyy laajoille soveltajaryhmille (esim. opiskelijat) suunnattuja käsi- ja oppikirjoja. Vuoden 2013 aikana Kuntotestauksen käsikirja uudistetaan ja ajanmukaistetaan. Uusi käsikirja pyritään julkaisemaan alkuvuodesta 2014.; Tutkimuksia ja selvityksiä - sarjassa julkaistaan ensisijaisesti seuran selvitys- ja kehittämishankkeiden raportteja, mutta Seura varautuu julkaisemaan sekä painetuissa sarjoissaan että verkkosivuillaan asiakaslähtöisiä tutkimuksia ja selvityksiä 6

7 liikuntakulttuurin eri alueilta.; Impulssi-sarjassa julkaistaan keskustelevia, tietoon pohjautuvia puheenvuoroja ja selvityksiä, joilla on myös liikuntapoliittinen ulottuvuus. Koulutustoiminta Liikuntatieteiden päivät on liikunnan toimijoiden ja liikuntatutkimuksen kohtauspaikka. Päivien tavoitteena on välittää liikuntaan liittyvää tieteellistä tietoa käytännönläheisesti liikunta- ja terveysalan vaikuttajille ja soveltajille. Samalla päivät ovat katsaus liikuntatutkimuksen nykytilaan Suomessa. Päivien ohjelmassa on myös tutkimuskilpailu. Vuoden 2013 teemaksi on valittu Tieteellisen tiedon soveltaminen käytäntöön. Se kuvaa hyvin koko Seuran tavoitetta tuoda tieteellinen tieto soveltajien käytettäväksi. Liikuntatieteen Päivät pidetään Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tiloissa osana Liikuntatieteen vuosi 2013 tapahtumia. Liikuntalääketieteen päivät on liikuntalääketieteen kansallinen päätapahtuma Suomessa. Osallistujat ovat lääkäreitä, fysioterapeutteja, muita terveydenhuollon ja liikunta-alan ammattilaisia sekä näiden alojen päättäjiä, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. Päivien yhteydessä järjestettävä liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailu toimii suomalaisen liikuntalääketieteellisen tutkimuksen edistäjänä ja nuorten tutkijoiden tieteellisen jatkokoulutuksen foorumina. XXII Liikuntalääketieteen Päivät järjestetään Helsingin Biomedicum -keskuksessa marraskuussa Kuntotestauspäivät on kuntotestauksen vuosittainen kansallinen päätapahtuma Suomessa. Päivät edistävät kuntotestauskentän yhtenäisyyttä, yhteisiä pelisääntöjä ja verkostoitumista. Osallistujat ovat testaustyön ammattilaisia sekä liikunnan että terveydenhuollon kentältä, alan tutkijoita, opettajia, päättäjiä ja muita asiantuntijoita. XXV Kuntotestauspäivät järjestetään maaliskuussa 2013 UKK-instituutissa Tampereella. Erityisliikunnan Päivät toteutetaan vuonna Suunnittelutyö aloitetaan vuonna 2013 kokoamalla erillinen järjestelytoimikunta. Erityisliikunnan Päivien tavoitteena on toimia kokoavana koulutus- ja viestintätapahtumana sekä valtakunnallisten linjausten ja kannanottojen foorumina. Päivillä esitellään asiantuntijoiden työn tuloksia erityisliikunnan toimijoille ja suurelle yleisölle sekä pohditaan tulosten merkitystä alan kehitykselle. Päivien tavoitteena on arvioida ja kehittää erityisliikunnan osaamista, edistää erityisliikunnan ja muun liikuntakulttuurin yhteyksiä ja yhteistoimintaa ja luoda pohjaa toiminnan jatkuvuudelle. Päivillä esitellään erityisliikunnan uusia käytäntöjä, viimeisintä tutkimustietoa ja kehityshankkeita, luodaan perustaa lähivuosien kehitystavoitteille sekä ideoidaan uusia kehittämishankkeita. Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports 2014 on tapahtuma, jonka LTS ja Suomen Urheilulääkäriyhdistys (SULY) toteuttavat vuonna 2014 Suomessa. LTS ja SULY ovat Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports -yhdistyksen (SFMSS) jäseniä yhdessä Norjan, Ruotsin ja Tanskan urheilulääketieteellisten yhdistysten kanssa. SFMSS:llä on kaksi tehtävää: 1) julkaista kansainvälistä tieteellistä lehteä Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports ja 2) järjestää kahden vuoden välein kansainvälinen tieteellinen kongressi Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports. Vuonna 2014 on Suomen vuoro toimia kongressin järjestäjänä. Suunnittelutyö on käynnistynyt vuonna 2012 yhdessä Suomen Urheilulääkäriyhdistyksen kanssa. Yhteiskuntavaikuttaminen Seura osallistuu sekä kotimaiseen että kansainväliseen liikuntapoliittiseen keskusteluun ja kehittää yhteistyötä ja käytäntöjä eri toimijoiden kanssa. Seura vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 7

8 lausuntojen ja kannanottojen kautta sekä verkostoitumalla koti- ja ulkomaisten organisaatioiden ja julkisyhteisöjen kanssa. Seura toimii liikunta- ja terveystieteiden puolestapuhujana sekä kotimaisissa että kansainvälisissä yhteyksissä. Toiminta tuottaa lausuntoja, julkilausumia ja kantaaottavia kirjoituksia sekä osallisuutta eri organisaatioiden toiminnassa. Seura hyödyntää kansainvälistä toimintaa omassa tiedeviestinnässään. Kotimaan toiminta LTS on liikunnan, liikuntakulttuurin ja liikuntatieteen riippumaton analysoija ja yhteiskunnallinen osallistuja. LTS toimii liikunnan asiamiehenä tiedepohjalta. LTS:n hankkeet ja julkaisut ovat osa LTS:n liikuntapoliittista ja -tiedepoliittista vaikuttamista. Seura antaa lausuntoja liikunta- ja tiedepoliittisissa kysymyksissä, ottaa kantaa ja tekee aloitteita sekä osallistuu eri työryhmien työskentelyyn. Seura tarjoaa liikuntapoliittisen ja -tiedepoliittisen foorumin liikuntakulttuurin eri toimijoille. LTS seuraa ja edistää maassamme harjoitettavaa liikuntalääketieteellistä toimintaa, levittää alan tietoa sekä terveydenhuollon että liikunta-alan ammattilaisille ja edistää kotimaista liikuntalääketieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Vuosittain järjestetään Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailu Liikuntalääketieteen Päivien yhteydessä. Liikuntalääketieteen valiokunta, jossa ovat edustettuina Suomen kuusi liikuntalääketieteen keskusta, toimii LTS:n asiantuntijaelimenä. Vuonna 2013 kehitetään erityisesti LTS:n liikuntalääketieteellisen toiminnan verkkoviestintää. LTS seuraa ja edistää maassamme harjoitettavaa kuntotestaustoimintaa, kuntotestaustoiminnan laatua, turvallisuutta ja yhtenäisiä toimintakäytäntöjä. Tehtävänä on alan tiedon levittäminen sekä alan toimijoiden yhteisenä kohtaamis- ja keskustelufoorumina toimiminen. Toiminnan painopisteitä ovat kuntotestauksen laatujärjestelmän kehittäminen, kuntotestauksen hyvien käytäntöjen levittäminen ja kuntotestauskoulutuksen kehittäminen. Kuntotestausvaliokunta, jossa ovat edustettuina kuntotestauksen keskeiset toimijatahot, toimii LTS:n asiantuntijaelimenä. Vuonna 2013 kehitetään erityisesti KUNNONtesti laatutyökalun toimivuutta LTS:n verkkosivustossa. LTS seuraa ja edistää soveltavaa liikuntaa koordinoimalla maassamme toteutettavia alan selvitys- ja kehittämishankkeita sekä erityisliikunnanohjaajien ja alan oppilaitosten kouluttajien työtä. LTS järjestää seminaareja erityisliikunnanohjaajille ja erityisliikunnan alan kouluttajille sekä alan hankkeille. Suurimmat kahden vuoden välein järjestettävät seminaarit muodostavat valtakunnallisen alan kehityksen jatkuvan seurannan ja arvioinnin. LTS toteuttaa tehtävää yhteistoiminnassa OKM:n liikuntayksikön ja valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoksen ja sen alaisen tutkimus- ja koulutustyöryhmän kanssa. Kansainvälinen toiminta Seura on osallistunut liikuntatieteiden kansainväliseen toimintaan kautta historiansa. Kansainvälinen toiminta tuottaa Seuralle paitsi kansainvälisiä kontakteja, myös uutta tietoa liikunta-alan tutkimuksesta ja kansainvälisestä kehityksestä liikunta- ja liikuntatiedepolitiikassa. Seuran keskeinen yhteistyökumppani on maailman kattojärjestö International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) sekä sen jäsenjärjestöt ja työryhmät. Seuran edustajina kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa vuonna 2013 toimivat seuraavat henkilöt: - Pääsihteeri Keskinen on ICSSPE:n johtoryhmän jäsen kaudella Keskinen on myös ICSSPE:n Editorial Board:n puheenjohtaja. - Pääsihteeri Keskinen on World Commission of Science and Sport (WCSS) johtoryhmän jäsen ja sen alaisen Biomechanics and Medicine in Swimming (BMS) johtoryhmän puheenjohtaja. 8

9 - Ylilääkäri Harri Selänne LIKES tutkimuskeskuksesta toimii Scandinavian Foundation for Medicine and Science in Sports -säätiön hallituksessa kaudella Professori Pasi Koski (Liikunta & Tiede -lehden vastaava päätoimittaja) on International Sociology of Sports Association (ISSA) -yhdistyksen hallituksen jäsen. - Koordinaattori Toni Piispanen on European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA) yhdistyksen varapuheenjohtaja kaudella Koulutus- ja viestintäpäällikkö Jari Kanerva seuraa Nordisk samarbetsorgan för idrottsinformation och biblioteken (NORSIB) yhdistyksen toimintaa ja osallistuu sen Suomessa pidettäviin kokouksiin. - Seura ylläpitää yhteistyötä China Sport Science Society kanssa yhteistyösopimuksen pohjalta. - Seura pitää lisäksi yhteyttä alan tieteellisiin yhdistyksiin edustajiensa välityksellä (mm. ACSM, AIESEP, ECSS, FIEP, IFAPA) sekä osallistumalla näiden järjestämiin tieteellisiin kongresseihin -sivuston tavoitteena on palvella sekä kansainvälistä lukijakuntaa että suomalaisia liikuntaorganisaatioita, tutkijoita ja tutkimuslaitoksia välittämällä englanninkielistä tietoa Suomessa käynnissä olevista liikunnan kehittämis- ja tutkimushankkeista, toimijoista ja tutkimustuloksista. Lisäksi sivustolle tuotetaan valtion liikuntahallinnon kansainväliseen yhteistyöhön, vaikuttamiseen, linjausten taustoittamiseen ja perusteluun tarvittavaa jäsentävää ja perehdyttävää ajankohtaista materiaalia. Hallinto Hallinnon tehtävänä on varmistaa Seuran varsinaisen toiminnan sujuvuus ja taloudelliset edellytykset. Seuran toimintaa kehitetään prosessiohjattuna organisaationa. Seuran toimintoja ja toimiston vakinaisen henkilökunnan työnkuvia kehitetään palvelemaan Seuran ydintehtävää tiedeviestintää. Hallintoelimet Seuran hallitus koostuu liikuntakulttuurin ja liikunta- ja terveystieteiden osa-alueiden asiantuntijoista. Seuran puheenjohtajana jatkaa Antti Uutela (THL) ja varapuheenjohtajana Taru Lintunen (JY). Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi. Vuosittain hallitukseen valitaan neljä jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus kokoontuu kuusi kertaa. Hallitus vastaa Seuran toiminnasta vuosikokouksen päätösten mukaisesti. Työvaliokunta valmistelee hallitukselle esitettävät asiat yhdessä seuran pääsihteerin kanssa. Hallituksen ja toimiston yhteisessä kesäkokouksessa arvioidaan seuran työskentelyä ja suunnitellaan tulevaa toimintaa. Seuran neuvottelukunta kokoontuu vuosittain yhden kerran hallituksen ja henkilökunnan yhteiskokoukseen keskustelemaan Seuran kehittämislinjoista. Toimisto Seurassa työskentelee jatkuvassa työsuhteessa kahdeksan päätoimista ja yksi osapäiväinen henkilö. Toimiston henkilökunta toteuttaa hallituksen sille määräämät tehtävät ja kehittää Seuran toimintaa pääsihteerin johdolla yhteistyössä hallituksen kanssa. Toimisto vastaa koko Seuraa koskevasta kehittämistoiminnasta, tarjoaa työympäristön sekä hallinnon että talouden palvelut Seuran piirissä toteutettaville hankkeille. Seuralla on vakituisen henkilökunnan lisäksi määräaikaisia projektityöntekijöitä kulloinkin käynnissä olevien hankkeiden palveluksessa. Liikunta- ja terveystieteiden opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia työharjoitteluun. Seuran toimisto on Stadion-säätiön tiloissa Helsingissä. Sivutoimipiste sijaitsee SLU-talossa (Radiokatu 20). 9

10 Seuran hallinto jatkaa vuoden 2011 lopulla käynnistettyä laatujärjestelmänsä kehittämistä. Seuran toiminnan dokumentointia jatketaan. Toiminnan ja sen tuottamien tulosten mittaamiseen ja arvioimiseen kehitetään mittareita, joiden avulla Seuran suorituskykyä voidaan arvioida sekä sisäisesti että ulkoisesti. Toiminnan ja sen tuottamien tulosten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Euroopan laatupalkintojärjestelmän (EFQM) periaatteita ja organisaatioiden yhteistä arviointimallia (CAF). Tiedotus ja markkinointi Liikuntatieteellisen Seuran viestimet liikuntatiedon välittämiseen ovat julkaisut (lehdet ja kirjat), wwwsivustot ja koulutustapahtumat. Seuran markkinointia tehdään paitsi omissa tilaisuuksissa, soveltuvin osin yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. Kustakin hankkeesta laaditaan tiedotus- ja markkinointisuunnitelma, jolloin myös eri hankkeiden väliset synergiaedut tulee hyödynnettyä. Vuonna 2013 tulee kuluneeksi 80 vuotta Liikuntatieteellisen seuran perustamisesta ja 50 vuotta Liikuntatieteellisen tiedekunnan perustamisesta. LTS ja Jyväskylän Liikuntatieteellinen tiedekunta ovat päättäneet yhdessä viettää teemavuotta vuonna LIIKUNTATIETEEN VUOSI teemalla nostetaan esiin liikuntatieteen yleistä ja erityistä merkitystä laajemmalla rintamalla kuin vain omissa piireissä. Markkinoinnissa käytetään yhteistä tunnusta juhlavuodelle sekä esitettä, jossa on kalenteri juhlavuoden tapahtumista. Juhlavuoden suunnittelu käynnistyi keväällä Jäsenmaksut Jäsenmaksut vuonna 2013 ovat seuraavat: - varsinainen jäsen 38 euroa - perhejäsen 46 euroa - opiskelijajäsen 23 euroa - LTS-LIITO jäsen 23 euroa - yhteisöjäsen 175 / 200* euroa - asiantuntijayhteisö 120 euroa *Yhteisöjäsen, joka käyttää kuntotestausverkoston palveluja maksaa jäsenmaksua 200 euroa. Jäsenetuna jäsenet saavat Liikunta & Tiede -lehden vuosikerran ja alennuksia seuran tuotteista. Lehden postituksesta ulkomaiseen osoitteeseen peritään 10 euron vuotuinen lisämaksu Muu varainhankinta Seuran talous perustuu oman toiminnan tuottoihin, jäsenmaksuihin, valtionapuun ja muilta tahoilta saataviin tuottoihin. Seura pyrkii kehittämään toimintaansa niin, että omalla toiminnalla pystyttäisiin kattamaan aiempaa suurempi osa toimintavaroista. Urheilujärjestöille tyypillisten sponsorointitulojen hankkiminen on osoittautunut lukuisista yrityksistä huolimatta haasteelliseksi. Rahastot Seura hallinnoi kahta rahastoa, joille on määritetty säännöt. Vaikka rahastoja on kartutettu vuosittain LTS omilla tuotoilla, ottaa Seura vastaan myös ulkopuolisten tahojen tekemiä lahjoituksia. Seuran hallitus päättää rahastoista myönnettävistä stipendeistä. Liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahastoon voi tehdä lahjoituksia tilille numero: Sampopankki (IBAN FI BIC DABAFIHH). Viite: Liikuntatieteiden rahasto. Nuorten tutkijain rahastoon voi tehdä lahjoituksia tilille numero: Sampopankki (IBAN FI BIC DABAFIHH). Viite: Liikuntalääketieteen rahasto Liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahastoon talletettuja varoja käytetään liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseen. Rahastosta jaetaan stipendejä ja palkintoja Seuran hallituksen päättämällä tavalla. 10

11 Nuorten tutkijain rahastoon talletettuja varoja jaetaan hallituksen päätöksen mukaisesti tutkijoille suunnattuina stipendeinä Liikuntalääketieteen päivillä. Rahastosta jaetaan stipendejä ja palkintoja Seuran hallituksen päättämällä tavalla. 11

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 Liikuntatieteellisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2009 Vuosi 2009 oli Seuran historian 76. toimintavuosi. Seuran sääntöjen 2 mukaisena

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2013... 3 1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 1.2. Organisaation kehittäminen... 5 2. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Liikuntatieteen jaoston toimintakertomus kaudelta 2007 2011

Liikuntatieteen jaoston toimintakertomus kaudelta 2007 2011 Liikuntatieteen jaoston toimintakertomus kaudelta 2007 2011 1. Liikuntatieteen jaoston tehtävä osana valtion liikuntaneuvostoa Opetus ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä liikuntalain mukaisissa

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2011 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu 1.3 Tutkijayhteisöllisyyden ja organisaation kehittäminen 2 ORGANISAATIO...

Lisätiedot

8. Erityisliikunnan päivät. Agora, Jyväskylän yliopisto 26. 27.8.2014 ENNAKKOAINEISTO JÄRJESTÄJÄT

8. Erityisliikunnan päivät. Agora, Jyväskylän yliopisto 26. 27.8.2014 ENNAKKOAINEISTO JÄRJESTÄJÄT 8. Erityisliikunnan päivät Agora, Jyväskylän yliopisto 26. 27.8.2014 ENNAKKOAINEISTO JÄRJESTÄJÄT Liikuntatieteellinen Seura ry Opetus- ja kulttuuriministeriö Valtion liikuntaneuvoston erityisryhmien liikunnan

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2015... 3 1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 1.2. Organisaation kehittäminen... 6 2. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2012... 3 2 ORGANISAATIO... 6 2.1 Henkilöstö... 6 2.2 Hallitus... 6 3 TUTKIMUSTOIMINTA... 7 3.1

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Yhteenveto liikuntaneuvoston ja sen jaostojen toimikaudesta sekä eväitä tulevaan työhön Toimitus: Antti Vesala Kirjoittajat: Kari Koivumäki, Minna Paajanen, Antti Vesala;

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Strategisen tiedolla johtamisen kehittäminen liikunnan valtionhallinnossa

Strategisen tiedolla johtamisen kehittäminen liikunnan valtionhallinnossa Opetusministeriö Liikunta Undervisningsministeriet Strategisen tiedolla johtamisen kehittäminen liikunnan valtionhallinnossa Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:20 Opetusministeriön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot