VUOSIKERTOMUS hallitus hallitus kevätkokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus hallitus kevätkokous

2 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa asuvien liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia liikunta ja terveystieteiden avulla. Päätehtävänä on liikuntatieteellisen tiedon välittäminen sitä tarvitseville liikunta alan ammattilaisille sekä Suomen kansalaisille. Yhdistys onkin pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että liikunta ja terveystieteiden sekä liikunnan eri alojen ammattilaisilla, julkishallinnolla, päätöksentekijöillä ja kansalaisilla on käytössään liikuntatieteellistä tietoa liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojensa tueksi. Tehtävä on laaja alaisuudessaan erittäin haastava. LTS on vastannut haasteeseen tarjoamalla laadukkaita tiedonvälityspalveluita (koulutus, julkaisut, Internet sivusto) ja liikuntatieteellistä asiantuntijuutta ja osaamista edistävää toimintaa. Toiminta on ollut monipuolista ja osallistuminen LTS:n tilaisuuksiin on pysynyt vuodesta toiseen vakaana. Osallistujien palaute on ollut suotuisaa. Myös julkaisuille on ollut kysyntää ja LTS on koettu sidosryhmiensä keskuudessa halutuksi yhteistyökumppaniksi. LTS:n syyskokous hyväksyi uuden strategian, joka linjaa toimintaa vuosille Uudessa strategiassa LTS:n missioksi täsmentyi Suomessa asuvien liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tiedeviestinnän avulla. Se määrittää LTS:n liikunta alan keskeiseksi tiedeviestijäksi ja asiantuntijuuden edistäjäksi. Visionsa yhdistys toteuttaa jäsenistön, toimiston henkilökunnan, tutkimusverkoston ja yhteistyökumppaneitten avulla. Tiedeviestintä on avainsana, joka luonnehtii LTS:n tutkimus ja kehittämistoimintaa, tiedeviestintäpalveluita sekä yhteiskuntavaikuttamista. Yhteistoiminta Suomessa toimivien tutkimusyhteisöjen ja niiden piirissä vaikuttavien liikunta alan tutkijoiden kanssa muodostaa toiminnan ytimen. LTS kokosi vuoden aikana runsaat 700 henkilöä käsittävän tutkimusverkoston, jonka valmius toteuttaa mm. valtionhallinnolta tulevia selvityspyyntöjä on saavutettu syksyn 2010 aikana. Opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) liikuntayksikön kanssa LTS jatkoi keskustelua toimenpiteistä, joilla liikuntayksikkö voisi aiempaa tehokkaammin hyödyntää tulevaisuussuuntautuneen strategisen johtamisen ja päätöksenteon tukena liikunnan ja liikuntatieteiden alan asiantuntemusta. Tutkimusverkosto on näiden keskustelujen pohjalta saanut useita toimeksiantoja ja selvityspyyntöjä vuoden 2010 lopulla. Kehitystyö valtionhallinnon tietohuollon tehostamiseksi jatkuu yhteistyössä OKM:n liikuntayksikön kanssa. LTS asetti toimintansa lähtökohdaksi, että se voi vastata sekä oman jäsenistönsä että julkishallinnon tiedontarpeisiin aikaisempaa paremmin. LTS:n tulorahoitus on kehittynyt myönteisesti vuonna Toiminnan tuotto oli yhteensä ,73 euroa. Vilkkaasta toiminnasta johtuen myös menot kasvoivat. Tuloslaskelma oli ,78 alijäämäinen. Liikuntatieteellinen toiminta 2010 Liikuntatieteellinen toiminta sisältää asiantuntijatoiminnan, yhteiskuntavaikuttamisen, kansainvälisen toiminnan sekä tutkimus ja kehittämishankkeet. Toiminnassa tulee esille LTS:n rooli tieteellisenä seurana, jolla on tavanomaista tieteellistä yhdistystä laajempi yhteiskunnallinen toiminta. 2

3 Asiantuntijatoiminta Asiantuntijatoiminnan tavoitteena oli edistää vuorovaikutusta ja asiantuntemuksen kehittymistä LTS:n hoitamilla toimialoilla kuten liikuntalääketiede, kuntotestaus ja soveltava liikunta. Toiminta oli vireää ja yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa menestyksellistä. Liikuntalääketieteen valiokunta kokoontui viisi kertaa. Se toteutti vuoden 2010 liikuntalääketieteellinen tutkimus kilpailun. Sen voitti Riitta Luodon tutkijaryhmä Tampereelta. Valiokunnan johdolla käynnistettiin selvitys liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksesta. Loppuraportti julkaistaan vuoden 2011 aikana. LTS edisti kuntotestaustoiminnan laatua ja turvallisuutta välittämällä tietoa Liikunta & Tiede lehden ja Kuntotestauspäivien avulla. Kuntotestausvaliokunta ja kuntotestausverkosto pelkistivät alan hyvät käytännöt suositusten muotoon ja jatkoi niiden tunnetuksi tekemistä. Alan koulutustilannetta selvitettiin koulutusta toteuttaville tahoille suunnatulla kyselyllä. Selvitys valmistuu vuoden 2011 aikana. Erityisryhmien liikunnassa valtion liikuntaneuvoston (VLN) erityisliikunnan jaoksen aiemmin hoitamia tehtäviä toteutettiin LTS:n toimesta. Tapahtumia olivat kouluttajatapaamiset, hankekoordinaattoreiden tapaamiset ja suurten kuntien erityisliikunnan (ERLI) toimijoiden tapaamiset. LTS toteutti tieteellisen arvioinnin yhteensä 15 kotimaiselle tieteelliselle alkuperäisartikkelille. Näistä julkaisukynnyksen ylitti 11 artikkelia. Näistä ensimmäinen osa (6 kpl) julkaistiin Liikunta & Tiede lehden joulukuun numerossa ja loput vuoden 2011 puolella. Vuoden 2009 artikkeleista julkaistiin toinen osa (2 kpl) vuoden 2010 ensimmäisessä numerossa. Artikkelit julkaistiin myös Seuran Internet sivuilla (www.lts.fi). LTS toteutti tieteellisen arvioinnin yhteensä 18 kansainväliselle tieteelliselle artikkelille (European Journal of Applied Physiology, International Journal of Sports Medicine, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Journal of Sport Sciences, Biomechanics and Medicine in Swimming XI. Yhteiskuntavaikuttaminen LTS seurasi liikuntakulttuurin ja tieteen kehitystä ja otti osaa alalla käytävään keskusteluun työryhmissä, toimikunnissa ja lausuntojen avulla sekä kantaaottavilla kirjoituksilla erityisesti Liikunta & Tiede lehdessä. Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat jäseninä OKM:n Liikunnan edistämisen neuvottelukunnassa. Seuran tutkimus ja julkaisupäällikkö oli jäsen Valtion liikuntapoliittisten toimenpiteiden arviointi ohjausryhmässä (OKM/VLN). Seura antoi lausunnon huippu urheilun muutostyöryhmän mietintöön. Seura tuki toiminnallaan Kunto ry:n ohjelmaa Active Cities sen vetämässä Liiku Terveemmäksi kampanjassa. Seura julkaisi teemaa käsittelevän artikkelikokonaisuuden Liikunta & Tiede lehden 2 3/2010 numerossaan. 3

4 Tutkimus ja kehittämistoiminta Seura käynnisti keväällä 2010 julkishallinnon ja muiden liikuntasektorin toimijoiden tietotarpeita palvelevan tutkimusverkoston kehittämisen. Vuoden 2010 aikana tutkimusverkosto saavutti valmiuden toimia tutkimusten ja selvitysten tuottajana. Tutkimushankkeissa LTS teki yhteistyötä liikunta ja terveystieteiden tutkijoiden ja tutkijayhteisöjen kanssa. Kehittämishankkeissa yhteistyössä olivat mukana sekä järjestöt että julkisyhteisöt (OKM, Sosiaali ja terveysministeriö, Kuntaliitto). Valtio liikuntarakentamisen linjaajana tutkimus valmistui huhtikuussa ja julkaistiin LTS:n julkaisusarjassa. Tutkimus kuvaa valtion 80 vuotta kestäneen tukipolitiikan vaiheita liikuntapaikkarakentamisen ja korjaamisen alueilla. Erityisliikuntaa kuntiin kehittämishanke päättyi maaliskuussa ja sen loppuraportti julkaistiin LTS:n julkaisusarjassa. Projektin yhteistahot olivat opetusministeriö, sosiaali ja terveysministeriö, Suomen kuntaliitto ja yhdeksän projektikuntaa. Liikunnasta väitelleiden tohtoreiden urakehitys tutkimus valmistui marraskuussa ja julkaistiin LTS:n julkaisusarjassa. Tutkimusta täydentävät 43 tohtorin pienoismuistelmat teemalla miten minusta tuli tohtori? Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena hankkeen valmistelu jatkui. LTS:n ja Jyväskylän yliopiston yhteishankkeen tavoitteena on liikuntatieteiden oppihistorian ja identiteetin kirjoittaminen. Tutkimus julkaistaan vuonna LTS osallistui asiantuntijana Suomen Urheilumuseon selvitykseen Urheilujohtajuuden muuttuminen 1960 luvulta 2000 luvulla. Hankkeen raportti julkaistaan vuonna LTS laati taustaselvityksen ja kirjallisuuskatsauksen teemasta Suomalaisen opiskelijaliikunnan historia. Hanke on yhteistyöprojekti Opiskelijoiden liikuntaliiton ja Helsingin Yliopiston Yliopistoliikunnan kanssa. LTS käynnisti Liikuntalääketieteen erikoislääkärit selvityksen laadinnan. Hankkeen tavoitteena on selvittää liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksen volyymi, tarve ja erikoislääkäreiden sijoittuminen terveydenhuollon kenttään ja yhteiskunnan palvelukseen. Hankkeen raportti julkaistaan keväällä LTS aloitti Liikunnan hyvät käytännöt kuntatasolla seuranta ja arviointiprojektin joulukuussa. Kaksivuotisessa hankkeessa kootaan liikunnan alueella 2000 luvulla toteutettuja paikallistason hyviä käytäntöjä ja arvioidaan niiden toteutumista, vaikuttavuutta ja niiden kautta juurrutettuja uusia käytäntöjä. Samalla arvioidaan ohjelma ja projektityön merkitystä liikunnan edistämisessä. LTS aloitti sektoritutkimuksen Valtion liikuntahallinnon merkitys terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa joulukuussa. Hanke valmistuu lokakuussa LTS aloitti selvityksen Liikunnan asema koulutusjärjestelmässä joulukuussa. Hanke valmistuu toukokuussa LTS laati yhteistyössä Museoviraston kanssa tutkimussuunnitelman teemasta Hyvinvointi Suomen liikuntaympäristöt. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa arvokkaat ja säilyttämisen arvoiset suomalaiset liikuntaympäristöt ja rakennukset. Tutkimuksen on määrä käynnistyä keväällä Tutkimussuunnitelma jätettiin OKM:lle joulukuussa. 4

5 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan tavoitteena oli ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita läheisiin yhteistyökumppaneihin ja pyrkiä vaikuttamaan kansainvälisten yhteisöjen päättävissä elimissä. Yhteistyön avulla LTS pysyi ajan tasalla kansainvälisten yhteisöjen toiminnasta. LTS:n edustaja Toni Piispanen valittiin Euroopan erityisliikuntajärjestön (EUFAPA) hallituksen varapuheenjohtajaksi kolmikaudeksi Kansainvälisessä toiminnassa tärkein yhteistyökumppani oli maailmanjärjestö ICSSPE (International Council of Sport Science and Physical Education), sen hallitus, työryhmät ja toimikunnat (Editorial Board, World Commission of Science and Sports; WCSS, International Sociology of Sports Association; ISSA). ICSSPE:n yleiskokous, hallituksen ja isojen komiteoiden kokoukset (pääsihteeri Keskinen) pidettiin Havannassa Kuubassa (heinäkuu), Editorial Board n kokoukset (Keskinen) pidettiin Lontoossa (toukokuu) ja Berliinissä Saksassa (marraskuu). WCSS:n johtoryhmän kokous (Keskinen) pidettiin St. Christophissa Itävallassa huhtikuussa ja Steering Group Swimming kokous Oslossa Norjassa Biomechanics and Medicine in swimming kongressin yhteydessä (kesäkuu). ISSA:n hallituksen kokous pidettiin Göteborgissa Ruotsissa heinäkuussa 2010 (erikoistutkija Pasi Koski). ENSSEE verkoston (European Network of Sport Science, Education & Employment) toimintaa seurattiin sähköisen median avulla ja tapaamalla sen edustajia eri tilaisuuksissa. LTS osallistui Skandinaavisen liikuntalääketieteen säätiön toimintaan sen hallituksessa edustajansa välityksellä (ylilääkäri Harri Selänne) LTS osallistui kansainvälisen erityisliikunnan maailmanjärjestön IFAPA:n (International Federation of Adapted Physical Activity) toimintaan edustajansa välityksellä (professori Pauli Rintala). LTS osallistui erityisliikunnan eurooppalaisen järjestön EUFAPA (European Federation of Adapted Physical Acticity) toimintaan sen hallituksessa Toni Piispasen toimesta. LTS osallistui China Sport Science Society n 30 vuotisjuhlallisuuksiin ja juhlaseminaariin pekingissä Kiinassa puheenjohtajansa Antti Uutelan toimesta joulukuussa LTS:n edustaja osallistui ulkomaisten yliopistojen vetämiin tutkimushankkeisiin Eestissä (Tarton yliopisto), Portugalissa (University of Porto; University of Braganca), Espanjassa (University of Barcelona) ja Saksassa (University of Cologne). Koulutustoiminta Koulutustoiminnan tavoitteena oli tuottaa LTS:n jäsenistöä ja muiden alasta kiinnostuneiden osaamista ja asiantuntemusta kehittävää koulutusta. Runsas tarjonta ja tilaisuuksista kerätty palauteaineisto osoittivat, että toiminnassa onnistuttiin hyvin. Kuntotestauksen neuvottelupäivät pidettiin Liikuntakeskus Pajulahdessa teemalla Millit sekunneiksi ja kilot senteiksi lajinomaisesta testauksesta tuloksiin? Päivien sisältö suunniteltiin yhteistyössä kuntotestausvaliokunnan ja Liikuntakeskus pajulahdenasiantuntijoiden kanssa. Osallistujia oli noin 130 henkilöä ja päivien aikana pidettiin 17 kutsuluentoa. Tapahtumasta raportoitiin Liikunta & Tiede lehdessä sekä sivustolla. 7. Erityisliikunnan päivät ( ) ja kansainvälisen erityisliikunnan EUCAPA 2010 kongressi ( ) pidettiin toukokuussa Jyväskylässä. Kaksoiskongressin toteuttamisesta vastasivat LTS, Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteiden laitos ja Jyväskylän kaupunki opetusministeriön tuella. Erityisliikunnan päivillä oli noin 250 osallistujaa ja päivillä annettiin 27 suositusta soveltavan liikunnan kehittämiseksi 5

6 tulevaisuudessa. EUCAPA 2010 kongressissa oli noin 220 osallistujaa 35 maasta. Kongressiohjelmassa oli neljä pääluentoa, 70 suullista esitystä, 60 posteriesitystä. Päivillä julkaistiin Liikunta & Tiede lehden erityisliikunnan teemanumero. Liikuntalääketieteen päivät järjestettiin Helsingissä Biomedicum keskuksessa teemalla Liikunta lääkkeestä elämäntavaksi. Osallistujia oli yhteensä 212 henkilöä. Päivien aikana pidettiin 17 kutsuluentoa, raportoitiin 44 tutkimusta, jotka osallistuivat liikuntalääketieteellinen tutkimus 2010 kilpailuun sekä järjestettiin kolme työpajaa. Riitta Luoto voitti ensimmäisen palkinnon (1000 ) LTS:n ja Liikuntalääketieteen keskusten järjestämässä Vuoden 2010 liikuntalääketieteellinen tutkimus kilpailussa. Nuori tutkija kilpailun voitti Saana Saltevo (500 ). Päivillä julkaistiin Liikunta & Tiede lehden liikuntalääketieteen teemanumero. LTS jatkoi yhteistyötä Kisakallion urheiluopiston kanssa sen toteuttaessa Kuntotestaajan 20 ov täydennyskoulutusohjelmaansa. Seuran edustajat toimivat ohjelmassa luennoitsijoina ja ohjelman suunnittelutehtävissä. Puolustusvoimien urheilukoulussa, Hennalan varuskunnassa, Lahdessa järjestettävät XXIII Kuntotestauspäivät suunniteltiin ja esite painettiin ja postitettiin. Teemana on turva alojen (poliisitoimi, pelastusala, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos) testaustoiminta ja sen kehittäminen. Suunnittelutyö tehtiin yhdessä kuntotestausvaliokunnan, Puolustusvoimien sekä paloalan asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 2011 järjestettävien Liikuntapoliittiset neuvottelupäivät päivien valmisteluja jatkettiin vuoden 2009 aikana opetusministeriön tuella. LTS suunnitteli liikuntatieteellisen teemasession Liikuttaako arki? vuoden 2011 Tieteen Päiville. Tieteen päivien teemaksi valittiin Arjen arvoitus Vardagens under ja LTS:n teemasession nimeksi Liikuttaako arki?. LTS:n edustajat osallistuivat muiden organisaatioiden tilaisuuksiin luennoitsijoina (Urheiluhistoriallinen seura, Jyväskylän yliopisto, VLN, tiedejaosto, Kisakallion urheiluopisto, Kuntaliitto, Orton, Euroopan Uimaliitto LEN) Julkaisutoiminta Julkaisutoiminnan tavoitteena oli tuottaa jäsenten ja muiden kiinnostuneiden tahojen käyttöön osaamista ja asiantuntemusta kehittävää kirjallista materiaalia. Runsas tarjonta ja julkaisujen myynnin suotuisa kehitys osoittivat, että toiminnassa onnistuttiin hyvin. Erityisliikunnan kehittäminen kunnissa (Toni Piispanen; LTS:n julk. nro 164, 67 s.). Julkaisu on Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis ja konsultointiprojektin loppuraportti. Valtio liikuntarakentamisen linjaajana (Jouko Kokkonen; LTS:n julk. nro 165, 400 s.). Julkaisu on saman nimisen hankkeen loppuraportti. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille (Kari Kauranen, Niina Nurkka; LTS:n julk.nro 166, 435 s.). Liikunnasta väitelleiden tohtorien urakehitys (Pauli Vuolle; LTS:n tutkimuksia ja selvityksiä nro 2, 131 s.). Tutkimusta täydentää 43 tohtorin pienoismuistelmat otsikolla miten minusta tulitohtori. 6

7 Soveltava liikunta teoksen kirjoittaminen jatkui yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa (Pauli Rintala, Terhi Huovinen, Satu Niemelä). Teos julkaistaan vuonna Liikunta & Tiede lehti julkaisi kuusi numeroa, joista oli kaksoisnumero. Vastaavana päätoimittajana toimi erikoistutkija Pasi Koski. Lehti julkaisi kuusi tieteellistä vertaisarvioitua tutkimusta, 49 tutkimukseen perustuvaa popularisoitua asiantuntija artikkelia, 51 tutkimusuutista (väitökset, referaatit), 12 kirja arviointia, 44 tutkimustiivistelmää ja jokaisessa numerossa kantaaottavia kirjoituksia kuten pääkirjoitukset, polttopiste ja kolumnit. Lehden painos oli kpl, säännöllinen tilauskanta runsaat kpl. Painoksen loppuosa oli jakelussa Seuran ja sen yhteistyökumppaneiden eri tilaisuuksissa. Motion Sport in Finland lehteä julkaistiin yksi numero. Lehden päätoimittajana toimi johtaja Matti Saari A lehdistä. Lehdessä oli 19 populaaria artikkelia ja uutisia suomalaisilta liikunta alan organisaatioilta. Lehden painos oli kpl ja levikki runsaat kpl. Kansainvälisen jakelun osuus oli n kpl. Painoksen loppuosa jaettiin Seuran ja sen yhteistyökumppaneiden eri tilaisuuksissa. Kyseinen numero oli lehden viimeinen numero. Hallinto ja tukitoiminta LTS:n strategia 2020 sai syyskokouksen hyväksynnän Se selkeyttää yhdistyksen toimintaa liikunta alan keskeisenä tiedeviestijänä ja asiantuntijuutta edistävänä organisaationa. Puheenjohtajana toimi professori Antti Uutela Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksesta ja varapuheenjohtajana professori Taru Lintunen Jyväskylän yliopistosta. Hallituksen jäsenet (henkilökohtainen varajäsen) olivat Maarit Keskinen (Raija Korpelainen), Kirsi Hämäläinen (Mirja Hirvensalo), Sirpa Lusa (Juha Peltonen), Maria Laakso (Reijo Häyrinen), Mika Suikki (Jussi Ansala), Olli Paakkari (Outi Palkama), Jari Parkkari (Harri Selänne), Jukka Sarpakunnas (Lasse Mikkelsson). Työvaliokuntaan kuuluivat Antti Uutela, Taru Lintunen, Mika Suikki, Sirpa Lusa ja pääsihteeri Kari Keskinen. Opiskelijajäseninä toimivat Henna Törmänen ja Veera Pälvimäki. Uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle valittiin Maarit Keskinen (Raija Korpelainen), Olli Paakkari (Tiina Apajalahti) ja Jari Parkkari (Harri Selänne). Kuvio 1. Seuran jäsenmäärän kehitys vuosina

8 LTS:lla oli yhteensä 987 jäsentä (kuvio 1), joista 922 oli henkilöjäseniä ja 55 yhteisöjä. Jäsenmäärä on ollut lievästi nouseva 2000 luvulla. Jäsenistön vaihtuvuus oli n. 10 %. LTS:n toimiston vakituinen henkilökunta oli yhdeksän henkilöä, joiden työpanos oli n. 7.4 henkilötyövuotta. LTS:n toimintajärjestelmän kuvaaminen aloitettiin uuden strategian valmistumisen myötä. Viitekehyksenä käytetään Euroopan laatupalkintomallia (EFQM) ja organisaatioiden yhteistä arviointimallia (CAF). Talous Toiminnan tuotot olivat yhteensä ,73 euroa, jotka perustuivat valtion yleisavustukseen euroa (56,1 %), projektituottoihin ,45 euroa (22,9 %) ja oman toiminnan tuottoihin ,28 euroa (21,0 %). Taulukossa 1 on esitetty tulojen ja menojen jakautuminen toimintasektoreiden välillä. Avustuksia siirrettiin edelliseltä vuodelta yhteensä ,10 euroa käytettäväksi vuonna Muita avustuksia saatiin Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta euroa. Osanotto ja näyttelytuotot olivat yhteensä ,20 euroa (10,8 %) ja julkaisutoiminnan tuotot ,17 euroa (4,9 %). Jäsenmaksuilla kerättiin ,00 euroa (3,1 %) ja sijoitus ja rahoitustoiminnasta saatiin 4.269,65 euroa (0,4 %). Eräiden hankkeiden omakustannusosuuksia ei näy Seuran kassavirrassa eikä sisälly tuloslaskelmaan. ERIKU hankkeen kuntatyöntekijöiden palkkauskulut olivat n euroa + työnantajakulut, Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena hankkeessa työskentelevän päätutkijan palkkauskulut (Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos), arvioitiin n euroa + työnantajamaksut. Soveltava liikunta kirjan toimitusryhmän työskentelystä (3 + 1 henkilöä) aiheutuvat omakustannukset (Jyväskylän yliopisto) arvioidaan n euroa + työnantajamaksut. Valtion yleisavustus kohdistui ensisijaisesti toimiston vakituisten työntekijöiden palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka jaettiin kustannuspaikoille arvioidun työpanoksen osuudella. Koko henkilöstön palkkauskulut olivat ,82 euroa, joista yleisavustukseen kohdistui ,70 euroa. Tilikauden aikana LTS maksoi palkkoja yhteensä 18 henkilölle, joista 8 oli jatkuvassa kokopäiväisessä ja yksi osapäiväisessä työsuhteessa LTS:aan ja muut 9 henkilöä osa tai kokopäiväisissä projektitehtävissä pääasiassa muiden työnantajien palveluksessa. Taulukko 1. Erittely tulojen ja menojen jakautumisesta toimintasektoreitten välillä tulot menot Yli /alijäämä Liikuntatieteellinen toiminta , , ,45 Koulutustoiminta , , ,42 Julkaisutoiminta , , ,26 Koko hallintosektori , , ,45 Jäsenmaksut ,00 174, ,97 Korkotuotot 4.269,65 16, ,36 Tilikauden tulos yhteensä , , ,78 Tuloslaskelman alijäämä ,58 euroa syntyi monen tekijän yhteisvaikutuksena. Merkittävässä osassa olivat koulutustilaisuuksiin liittyneet ennakoimattomat kustannukset, erityiset tilavuokrat (EUCAPA kongressi Jyväskylässä ja Liikuntalääketieteen päivät Helsingissä), jotka eivät olleet vuoden 2010 talousarviota laadittaessa tiedossa. Samoin kirjapaino Aurasen konkurssi keväällä 2010 aiheutti seuralle ylimääräisiä kustannuksia. Eräiden tutkimushankkeiden loppuun saattamisesta (valtio liikuntapaikkarakentamisen linjaajana ja tohtorien urakehitys) sekä julkaisujen painatuksista (mm. 8

9 Biomekaniikkakirja) aiheutui kustannuksia, joiden kattamiseen ei talousarvion laatimisen yhteydessä riittävästi varauduttu. Hallitus esittää Seuran kevätkokouksen päätettäväksi, että tilikauden tuloslaskelma hyväksytään ja, että alijäämä katetaan aikaisempien vuosien karttumasta. Vuoden 2009 tuloksesta on siirretty pidetyn kevätkokouksen päätöksellä yhteensä ,67 vapaaseen pääomaan, jolla vuonna 2010 syntynyt alijäämä on mahdollista kattaa. Rahoitukselliset riskit ja epävarmuustekijät LTS:n taloudessa on OKM:n kautta saatavan rahoituksen merkitys oleellinen. Vaikka omien tuottojen osuus kasvoikin edellisestä vuodesta ollen n. 21 %, on sen osuuden vahvistamiseen kiinnitettävä huomiota. Seuran jäsenmäärä on pysynyt vakaana koko 2000 luvun ajan. Jäsenmaksujen osuus kokonaistuotoista oli 3,1 %. Jäsentuottojen suhteellista osuutta tulorahoituksesta ei voida kasvattaa merkittävästi, ellei jäsenmäärä samalla kasva huomattavasti nykyistä enemmän. Jäsenmaksutuottojen lisäykseen pyritään vaikuttamaan vahvistamalla mm. asiantuntijaverkostojen toimintaa. 9

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos 8.12.2016 1 Kuulumisia University of Victoria,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS)

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Kehittämislinjaukset 2/15 27.8.2015 3 Helsingin rautatieasemalla oli meneillään

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liikuntatieteellinen Seura ry Mannerheimintie 15 b B 00260 Helsinki www.lts.fi Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017... 2 Tiedon kokoaminen ja analysointi...

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Kunnanhallitus 115 17.08.2015 Kunnanhallitus 237 28.11.2016 KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 17.08.2015 115 Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta kuntien toimintaan eniten vaikuttavia säännöksiä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot