VUOSIKERTOMUS hallitus hallitus kevätkokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus hallitus kevätkokous

2 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa asuvien liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia liikunta ja terveystieteiden avulla. Päätehtävänä on liikuntatieteellisen tiedon välittäminen sitä tarvitseville liikunta alan ammattilaisille sekä Suomen kansalaisille. Yhdistys onkin pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että liikunta ja terveystieteiden sekä liikunnan eri alojen ammattilaisilla, julkishallinnolla, päätöksentekijöillä ja kansalaisilla on käytössään liikuntatieteellistä tietoa liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojensa tueksi. Tehtävä on laaja alaisuudessaan erittäin haastava. LTS on vastannut haasteeseen tarjoamalla laadukkaita tiedonvälityspalveluita (koulutus, julkaisut, Internet sivusto) ja liikuntatieteellistä asiantuntijuutta ja osaamista edistävää toimintaa. Toiminta on ollut monipuolista ja osallistuminen LTS:n tilaisuuksiin on pysynyt vuodesta toiseen vakaana. Osallistujien palaute on ollut suotuisaa. Myös julkaisuille on ollut kysyntää ja LTS on koettu sidosryhmiensä keskuudessa halutuksi yhteistyökumppaniksi. LTS:n syyskokous hyväksyi uuden strategian, joka linjaa toimintaa vuosille Uudessa strategiassa LTS:n missioksi täsmentyi Suomessa asuvien liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tiedeviestinnän avulla. Se määrittää LTS:n liikunta alan keskeiseksi tiedeviestijäksi ja asiantuntijuuden edistäjäksi. Visionsa yhdistys toteuttaa jäsenistön, toimiston henkilökunnan, tutkimusverkoston ja yhteistyökumppaneitten avulla. Tiedeviestintä on avainsana, joka luonnehtii LTS:n tutkimus ja kehittämistoimintaa, tiedeviestintäpalveluita sekä yhteiskuntavaikuttamista. Yhteistoiminta Suomessa toimivien tutkimusyhteisöjen ja niiden piirissä vaikuttavien liikunta alan tutkijoiden kanssa muodostaa toiminnan ytimen. LTS kokosi vuoden aikana runsaat 700 henkilöä käsittävän tutkimusverkoston, jonka valmius toteuttaa mm. valtionhallinnolta tulevia selvityspyyntöjä on saavutettu syksyn 2010 aikana. Opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) liikuntayksikön kanssa LTS jatkoi keskustelua toimenpiteistä, joilla liikuntayksikkö voisi aiempaa tehokkaammin hyödyntää tulevaisuussuuntautuneen strategisen johtamisen ja päätöksenteon tukena liikunnan ja liikuntatieteiden alan asiantuntemusta. Tutkimusverkosto on näiden keskustelujen pohjalta saanut useita toimeksiantoja ja selvityspyyntöjä vuoden 2010 lopulla. Kehitystyö valtionhallinnon tietohuollon tehostamiseksi jatkuu yhteistyössä OKM:n liikuntayksikön kanssa. LTS asetti toimintansa lähtökohdaksi, että se voi vastata sekä oman jäsenistönsä että julkishallinnon tiedontarpeisiin aikaisempaa paremmin. LTS:n tulorahoitus on kehittynyt myönteisesti vuonna Toiminnan tuotto oli yhteensä ,73 euroa. Vilkkaasta toiminnasta johtuen myös menot kasvoivat. Tuloslaskelma oli ,78 alijäämäinen. Liikuntatieteellinen toiminta 2010 Liikuntatieteellinen toiminta sisältää asiantuntijatoiminnan, yhteiskuntavaikuttamisen, kansainvälisen toiminnan sekä tutkimus ja kehittämishankkeet. Toiminnassa tulee esille LTS:n rooli tieteellisenä seurana, jolla on tavanomaista tieteellistä yhdistystä laajempi yhteiskunnallinen toiminta. 2

3 Asiantuntijatoiminta Asiantuntijatoiminnan tavoitteena oli edistää vuorovaikutusta ja asiantuntemuksen kehittymistä LTS:n hoitamilla toimialoilla kuten liikuntalääketiede, kuntotestaus ja soveltava liikunta. Toiminta oli vireää ja yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa menestyksellistä. Liikuntalääketieteen valiokunta kokoontui viisi kertaa. Se toteutti vuoden 2010 liikuntalääketieteellinen tutkimus kilpailun. Sen voitti Riitta Luodon tutkijaryhmä Tampereelta. Valiokunnan johdolla käynnistettiin selvitys liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksesta. Loppuraportti julkaistaan vuoden 2011 aikana. LTS edisti kuntotestaustoiminnan laatua ja turvallisuutta välittämällä tietoa Liikunta & Tiede lehden ja Kuntotestauspäivien avulla. Kuntotestausvaliokunta ja kuntotestausverkosto pelkistivät alan hyvät käytännöt suositusten muotoon ja jatkoi niiden tunnetuksi tekemistä. Alan koulutustilannetta selvitettiin koulutusta toteuttaville tahoille suunnatulla kyselyllä. Selvitys valmistuu vuoden 2011 aikana. Erityisryhmien liikunnassa valtion liikuntaneuvoston (VLN) erityisliikunnan jaoksen aiemmin hoitamia tehtäviä toteutettiin LTS:n toimesta. Tapahtumia olivat kouluttajatapaamiset, hankekoordinaattoreiden tapaamiset ja suurten kuntien erityisliikunnan (ERLI) toimijoiden tapaamiset. LTS toteutti tieteellisen arvioinnin yhteensä 15 kotimaiselle tieteelliselle alkuperäisartikkelille. Näistä julkaisukynnyksen ylitti 11 artikkelia. Näistä ensimmäinen osa (6 kpl) julkaistiin Liikunta & Tiede lehden joulukuun numerossa ja loput vuoden 2011 puolella. Vuoden 2009 artikkeleista julkaistiin toinen osa (2 kpl) vuoden 2010 ensimmäisessä numerossa. Artikkelit julkaistiin myös Seuran Internet sivuilla ( LTS toteutti tieteellisen arvioinnin yhteensä 18 kansainväliselle tieteelliselle artikkelille (European Journal of Applied Physiology, International Journal of Sports Medicine, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Journal of Sport Sciences, Biomechanics and Medicine in Swimming XI. Yhteiskuntavaikuttaminen LTS seurasi liikuntakulttuurin ja tieteen kehitystä ja otti osaa alalla käytävään keskusteluun työryhmissä, toimikunnissa ja lausuntojen avulla sekä kantaaottavilla kirjoituksilla erityisesti Liikunta & Tiede lehdessä. Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat jäseninä OKM:n Liikunnan edistämisen neuvottelukunnassa. Seuran tutkimus ja julkaisupäällikkö oli jäsen Valtion liikuntapoliittisten toimenpiteiden arviointi ohjausryhmässä (OKM/VLN). Seura antoi lausunnon huippu urheilun muutostyöryhmän mietintöön. Seura tuki toiminnallaan Kunto ry:n ohjelmaa Active Cities sen vetämässä Liiku Terveemmäksi kampanjassa. Seura julkaisi teemaa käsittelevän artikkelikokonaisuuden Liikunta & Tiede lehden 2 3/2010 numerossaan. 3

4 Tutkimus ja kehittämistoiminta Seura käynnisti keväällä 2010 julkishallinnon ja muiden liikuntasektorin toimijoiden tietotarpeita palvelevan tutkimusverkoston kehittämisen. Vuoden 2010 aikana tutkimusverkosto saavutti valmiuden toimia tutkimusten ja selvitysten tuottajana. Tutkimushankkeissa LTS teki yhteistyötä liikunta ja terveystieteiden tutkijoiden ja tutkijayhteisöjen kanssa. Kehittämishankkeissa yhteistyössä olivat mukana sekä järjestöt että julkisyhteisöt (OKM, Sosiaali ja terveysministeriö, Kuntaliitto). Valtio liikuntarakentamisen linjaajana tutkimus valmistui huhtikuussa ja julkaistiin LTS:n julkaisusarjassa. Tutkimus kuvaa valtion 80 vuotta kestäneen tukipolitiikan vaiheita liikuntapaikkarakentamisen ja korjaamisen alueilla. Erityisliikuntaa kuntiin kehittämishanke päättyi maaliskuussa ja sen loppuraportti julkaistiin LTS:n julkaisusarjassa. Projektin yhteistahot olivat opetusministeriö, sosiaali ja terveysministeriö, Suomen kuntaliitto ja yhdeksän projektikuntaa. Liikunnasta väitelleiden tohtoreiden urakehitys tutkimus valmistui marraskuussa ja julkaistiin LTS:n julkaisusarjassa. Tutkimusta täydentävät 43 tohtorin pienoismuistelmat teemalla miten minusta tuli tohtori? Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena hankkeen valmistelu jatkui. LTS:n ja Jyväskylän yliopiston yhteishankkeen tavoitteena on liikuntatieteiden oppihistorian ja identiteetin kirjoittaminen. Tutkimus julkaistaan vuonna LTS osallistui asiantuntijana Suomen Urheilumuseon selvitykseen Urheilujohtajuuden muuttuminen 1960 luvulta 2000 luvulla. Hankkeen raportti julkaistaan vuonna LTS laati taustaselvityksen ja kirjallisuuskatsauksen teemasta Suomalaisen opiskelijaliikunnan historia. Hanke on yhteistyöprojekti Opiskelijoiden liikuntaliiton ja Helsingin Yliopiston Yliopistoliikunnan kanssa. LTS käynnisti Liikuntalääketieteen erikoislääkärit selvityksen laadinnan. Hankkeen tavoitteena on selvittää liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksen volyymi, tarve ja erikoislääkäreiden sijoittuminen terveydenhuollon kenttään ja yhteiskunnan palvelukseen. Hankkeen raportti julkaistaan keväällä LTS aloitti Liikunnan hyvät käytännöt kuntatasolla seuranta ja arviointiprojektin joulukuussa. Kaksivuotisessa hankkeessa kootaan liikunnan alueella 2000 luvulla toteutettuja paikallistason hyviä käytäntöjä ja arvioidaan niiden toteutumista, vaikuttavuutta ja niiden kautta juurrutettuja uusia käytäntöjä. Samalla arvioidaan ohjelma ja projektityön merkitystä liikunnan edistämisessä. LTS aloitti sektoritutkimuksen Valtion liikuntahallinnon merkitys terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa joulukuussa. Hanke valmistuu lokakuussa LTS aloitti selvityksen Liikunnan asema koulutusjärjestelmässä joulukuussa. Hanke valmistuu toukokuussa LTS laati yhteistyössä Museoviraston kanssa tutkimussuunnitelman teemasta Hyvinvointi Suomen liikuntaympäristöt. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa arvokkaat ja säilyttämisen arvoiset suomalaiset liikuntaympäristöt ja rakennukset. Tutkimuksen on määrä käynnistyä keväällä Tutkimussuunnitelma jätettiin OKM:lle joulukuussa. 4

5 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan tavoitteena oli ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita läheisiin yhteistyökumppaneihin ja pyrkiä vaikuttamaan kansainvälisten yhteisöjen päättävissä elimissä. Yhteistyön avulla LTS pysyi ajan tasalla kansainvälisten yhteisöjen toiminnasta. LTS:n edustaja Toni Piispanen valittiin Euroopan erityisliikuntajärjestön (EUFAPA) hallituksen varapuheenjohtajaksi kolmikaudeksi Kansainvälisessä toiminnassa tärkein yhteistyökumppani oli maailmanjärjestö ICSSPE (International Council of Sport Science and Physical Education), sen hallitus, työryhmät ja toimikunnat (Editorial Board, World Commission of Science and Sports; WCSS, International Sociology of Sports Association; ISSA). ICSSPE:n yleiskokous, hallituksen ja isojen komiteoiden kokoukset (pääsihteeri Keskinen) pidettiin Havannassa Kuubassa (heinäkuu), Editorial Board n kokoukset (Keskinen) pidettiin Lontoossa (toukokuu) ja Berliinissä Saksassa (marraskuu). WCSS:n johtoryhmän kokous (Keskinen) pidettiin St. Christophissa Itävallassa huhtikuussa ja Steering Group Swimming kokous Oslossa Norjassa Biomechanics and Medicine in swimming kongressin yhteydessä (kesäkuu). ISSA:n hallituksen kokous pidettiin Göteborgissa Ruotsissa heinäkuussa 2010 (erikoistutkija Pasi Koski). ENSSEE verkoston (European Network of Sport Science, Education & Employment) toimintaa seurattiin sähköisen median avulla ja tapaamalla sen edustajia eri tilaisuuksissa. LTS osallistui Skandinaavisen liikuntalääketieteen säätiön toimintaan sen hallituksessa edustajansa välityksellä (ylilääkäri Harri Selänne) LTS osallistui kansainvälisen erityisliikunnan maailmanjärjestön IFAPA:n (International Federation of Adapted Physical Activity) toimintaan edustajansa välityksellä (professori Pauli Rintala). LTS osallistui erityisliikunnan eurooppalaisen järjestön EUFAPA (European Federation of Adapted Physical Acticity) toimintaan sen hallituksessa Toni Piispasen toimesta. LTS osallistui China Sport Science Society n 30 vuotisjuhlallisuuksiin ja juhlaseminaariin pekingissä Kiinassa puheenjohtajansa Antti Uutelan toimesta joulukuussa LTS:n edustaja osallistui ulkomaisten yliopistojen vetämiin tutkimushankkeisiin Eestissä (Tarton yliopisto), Portugalissa (University of Porto; University of Braganca), Espanjassa (University of Barcelona) ja Saksassa (University of Cologne). Koulutustoiminta Koulutustoiminnan tavoitteena oli tuottaa LTS:n jäsenistöä ja muiden alasta kiinnostuneiden osaamista ja asiantuntemusta kehittävää koulutusta. Runsas tarjonta ja tilaisuuksista kerätty palauteaineisto osoittivat, että toiminnassa onnistuttiin hyvin. Kuntotestauksen neuvottelupäivät pidettiin Liikuntakeskus Pajulahdessa teemalla Millit sekunneiksi ja kilot senteiksi lajinomaisesta testauksesta tuloksiin? Päivien sisältö suunniteltiin yhteistyössä kuntotestausvaliokunnan ja Liikuntakeskus pajulahdenasiantuntijoiden kanssa. Osallistujia oli noin 130 henkilöä ja päivien aikana pidettiin 17 kutsuluentoa. Tapahtumasta raportoitiin Liikunta & Tiede lehdessä sekä sivustolla. 7. Erityisliikunnan päivät ( ) ja kansainvälisen erityisliikunnan EUCAPA 2010 kongressi ( ) pidettiin toukokuussa Jyväskylässä. Kaksoiskongressin toteuttamisesta vastasivat LTS, Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteiden laitos ja Jyväskylän kaupunki opetusministeriön tuella. Erityisliikunnan päivillä oli noin 250 osallistujaa ja päivillä annettiin 27 suositusta soveltavan liikunnan kehittämiseksi 5

6 tulevaisuudessa. EUCAPA 2010 kongressissa oli noin 220 osallistujaa 35 maasta. Kongressiohjelmassa oli neljä pääluentoa, 70 suullista esitystä, 60 posteriesitystä. Päivillä julkaistiin Liikunta & Tiede lehden erityisliikunnan teemanumero. Liikuntalääketieteen päivät järjestettiin Helsingissä Biomedicum keskuksessa teemalla Liikunta lääkkeestä elämäntavaksi. Osallistujia oli yhteensä 212 henkilöä. Päivien aikana pidettiin 17 kutsuluentoa, raportoitiin 44 tutkimusta, jotka osallistuivat liikuntalääketieteellinen tutkimus 2010 kilpailuun sekä järjestettiin kolme työpajaa. Riitta Luoto voitti ensimmäisen palkinnon (1000 ) LTS:n ja Liikuntalääketieteen keskusten järjestämässä Vuoden 2010 liikuntalääketieteellinen tutkimus kilpailussa. Nuori tutkija kilpailun voitti Saana Saltevo (500 ). Päivillä julkaistiin Liikunta & Tiede lehden liikuntalääketieteen teemanumero. LTS jatkoi yhteistyötä Kisakallion urheiluopiston kanssa sen toteuttaessa Kuntotestaajan 20 ov täydennyskoulutusohjelmaansa. Seuran edustajat toimivat ohjelmassa luennoitsijoina ja ohjelman suunnittelutehtävissä. Puolustusvoimien urheilukoulussa, Hennalan varuskunnassa, Lahdessa järjestettävät XXIII Kuntotestauspäivät suunniteltiin ja esite painettiin ja postitettiin. Teemana on turva alojen (poliisitoimi, pelastusala, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos) testaustoiminta ja sen kehittäminen. Suunnittelutyö tehtiin yhdessä kuntotestausvaliokunnan, Puolustusvoimien sekä paloalan asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 2011 järjestettävien Liikuntapoliittiset neuvottelupäivät päivien valmisteluja jatkettiin vuoden 2009 aikana opetusministeriön tuella. LTS suunnitteli liikuntatieteellisen teemasession Liikuttaako arki? vuoden 2011 Tieteen Päiville. Tieteen päivien teemaksi valittiin Arjen arvoitus Vardagens under ja LTS:n teemasession nimeksi Liikuttaako arki?. LTS:n edustajat osallistuivat muiden organisaatioiden tilaisuuksiin luennoitsijoina (Urheiluhistoriallinen seura, Jyväskylän yliopisto, VLN, tiedejaosto, Kisakallion urheiluopisto, Kuntaliitto, Orton, Euroopan Uimaliitto LEN) Julkaisutoiminta Julkaisutoiminnan tavoitteena oli tuottaa jäsenten ja muiden kiinnostuneiden tahojen käyttöön osaamista ja asiantuntemusta kehittävää kirjallista materiaalia. Runsas tarjonta ja julkaisujen myynnin suotuisa kehitys osoittivat, että toiminnassa onnistuttiin hyvin. Erityisliikunnan kehittäminen kunnissa (Toni Piispanen; LTS:n julk. nro 164, 67 s.). Julkaisu on Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis ja konsultointiprojektin loppuraportti. Valtio liikuntarakentamisen linjaajana (Jouko Kokkonen; LTS:n julk. nro 165, 400 s.). Julkaisu on saman nimisen hankkeen loppuraportti. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille (Kari Kauranen, Niina Nurkka; LTS:n julk.nro 166, 435 s.). Liikunnasta väitelleiden tohtorien urakehitys (Pauli Vuolle; LTS:n tutkimuksia ja selvityksiä nro 2, 131 s.). Tutkimusta täydentää 43 tohtorin pienoismuistelmat otsikolla miten minusta tulitohtori. 6

7 Soveltava liikunta teoksen kirjoittaminen jatkui yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa (Pauli Rintala, Terhi Huovinen, Satu Niemelä). Teos julkaistaan vuonna Liikunta & Tiede lehti julkaisi kuusi numeroa, joista oli kaksoisnumero. Vastaavana päätoimittajana toimi erikoistutkija Pasi Koski. Lehti julkaisi kuusi tieteellistä vertaisarvioitua tutkimusta, 49 tutkimukseen perustuvaa popularisoitua asiantuntija artikkelia, 51 tutkimusuutista (väitökset, referaatit), 12 kirja arviointia, 44 tutkimustiivistelmää ja jokaisessa numerossa kantaaottavia kirjoituksia kuten pääkirjoitukset, polttopiste ja kolumnit. Lehden painos oli kpl, säännöllinen tilauskanta runsaat kpl. Painoksen loppuosa oli jakelussa Seuran ja sen yhteistyökumppaneiden eri tilaisuuksissa. Motion Sport in Finland lehteä julkaistiin yksi numero. Lehden päätoimittajana toimi johtaja Matti Saari A lehdistä. Lehdessä oli 19 populaaria artikkelia ja uutisia suomalaisilta liikunta alan organisaatioilta. Lehden painos oli kpl ja levikki runsaat kpl. Kansainvälisen jakelun osuus oli n kpl. Painoksen loppuosa jaettiin Seuran ja sen yhteistyökumppaneiden eri tilaisuuksissa. Kyseinen numero oli lehden viimeinen numero. Hallinto ja tukitoiminta LTS:n strategia 2020 sai syyskokouksen hyväksynnän Se selkeyttää yhdistyksen toimintaa liikunta alan keskeisenä tiedeviestijänä ja asiantuntijuutta edistävänä organisaationa. Puheenjohtajana toimi professori Antti Uutela Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksesta ja varapuheenjohtajana professori Taru Lintunen Jyväskylän yliopistosta. Hallituksen jäsenet (henkilökohtainen varajäsen) olivat Maarit Keskinen (Raija Korpelainen), Kirsi Hämäläinen (Mirja Hirvensalo), Sirpa Lusa (Juha Peltonen), Maria Laakso (Reijo Häyrinen), Mika Suikki (Jussi Ansala), Olli Paakkari (Outi Palkama), Jari Parkkari (Harri Selänne), Jukka Sarpakunnas (Lasse Mikkelsson). Työvaliokuntaan kuuluivat Antti Uutela, Taru Lintunen, Mika Suikki, Sirpa Lusa ja pääsihteeri Kari Keskinen. Opiskelijajäseninä toimivat Henna Törmänen ja Veera Pälvimäki. Uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle valittiin Maarit Keskinen (Raija Korpelainen), Olli Paakkari (Tiina Apajalahti) ja Jari Parkkari (Harri Selänne). Kuvio 1. Seuran jäsenmäärän kehitys vuosina

8 LTS:lla oli yhteensä 987 jäsentä (kuvio 1), joista 922 oli henkilöjäseniä ja 55 yhteisöjä. Jäsenmäärä on ollut lievästi nouseva 2000 luvulla. Jäsenistön vaihtuvuus oli n. 10 %. LTS:n toimiston vakituinen henkilökunta oli yhdeksän henkilöä, joiden työpanos oli n. 7.4 henkilötyövuotta. LTS:n toimintajärjestelmän kuvaaminen aloitettiin uuden strategian valmistumisen myötä. Viitekehyksenä käytetään Euroopan laatupalkintomallia (EFQM) ja organisaatioiden yhteistä arviointimallia (CAF). Talous Toiminnan tuotot olivat yhteensä ,73 euroa, jotka perustuivat valtion yleisavustukseen euroa (56,1 %), projektituottoihin ,45 euroa (22,9 %) ja oman toiminnan tuottoihin ,28 euroa (21,0 %). Taulukossa 1 on esitetty tulojen ja menojen jakautuminen toimintasektoreiden välillä. Avustuksia siirrettiin edelliseltä vuodelta yhteensä ,10 euroa käytettäväksi vuonna Muita avustuksia saatiin Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta euroa. Osanotto ja näyttelytuotot olivat yhteensä ,20 euroa (10,8 %) ja julkaisutoiminnan tuotot ,17 euroa (4,9 %). Jäsenmaksuilla kerättiin ,00 euroa (3,1 %) ja sijoitus ja rahoitustoiminnasta saatiin 4.269,65 euroa (0,4 %). Eräiden hankkeiden omakustannusosuuksia ei näy Seuran kassavirrassa eikä sisälly tuloslaskelmaan. ERIKU hankkeen kuntatyöntekijöiden palkkauskulut olivat n euroa + työnantajakulut, Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena hankkeessa työskentelevän päätutkijan palkkauskulut (Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos), arvioitiin n euroa + työnantajamaksut. Soveltava liikunta kirjan toimitusryhmän työskentelystä (3 + 1 henkilöä) aiheutuvat omakustannukset (Jyväskylän yliopisto) arvioidaan n euroa + työnantajamaksut. Valtion yleisavustus kohdistui ensisijaisesti toimiston vakituisten työntekijöiden palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka jaettiin kustannuspaikoille arvioidun työpanoksen osuudella. Koko henkilöstön palkkauskulut olivat ,82 euroa, joista yleisavustukseen kohdistui ,70 euroa. Tilikauden aikana LTS maksoi palkkoja yhteensä 18 henkilölle, joista 8 oli jatkuvassa kokopäiväisessä ja yksi osapäiväisessä työsuhteessa LTS:aan ja muut 9 henkilöä osa tai kokopäiväisissä projektitehtävissä pääasiassa muiden työnantajien palveluksessa. Taulukko 1. Erittely tulojen ja menojen jakautumisesta toimintasektoreitten välillä tulot menot Yli /alijäämä Liikuntatieteellinen toiminta , , ,45 Koulutustoiminta , , ,42 Julkaisutoiminta , , ,26 Koko hallintosektori , , ,45 Jäsenmaksut ,00 174, ,97 Korkotuotot 4.269,65 16, ,36 Tilikauden tulos yhteensä , , ,78 Tuloslaskelman alijäämä ,58 euroa syntyi monen tekijän yhteisvaikutuksena. Merkittävässä osassa olivat koulutustilaisuuksiin liittyneet ennakoimattomat kustannukset, erityiset tilavuokrat (EUCAPA kongressi Jyväskylässä ja Liikuntalääketieteen päivät Helsingissä), jotka eivät olleet vuoden 2010 talousarviota laadittaessa tiedossa. Samoin kirjapaino Aurasen konkurssi keväällä 2010 aiheutti seuralle ylimääräisiä kustannuksia. Eräiden tutkimushankkeiden loppuun saattamisesta (valtio liikuntapaikkarakentamisen linjaajana ja tohtorien urakehitys) sekä julkaisujen painatuksista (mm. 8

9 Biomekaniikkakirja) aiheutui kustannuksia, joiden kattamiseen ei talousarvion laatimisen yhteydessä riittävästi varauduttu. Hallitus esittää Seuran kevätkokouksen päätettäväksi, että tilikauden tuloslaskelma hyväksytään ja, että alijäämä katetaan aikaisempien vuosien karttumasta. Vuoden 2009 tuloksesta on siirretty pidetyn kevätkokouksen päätöksellä yhteensä ,67 vapaaseen pääomaan, jolla vuonna 2010 syntynyt alijäämä on mahdollista kattaa. Rahoitukselliset riskit ja epävarmuustekijät LTS:n taloudessa on OKM:n kautta saatavan rahoituksen merkitys oleellinen. Vaikka omien tuottojen osuus kasvoikin edellisestä vuodesta ollen n. 21 %, on sen osuuden vahvistamiseen kiinnitettävä huomiota. Seuran jäsenmäärä on pysynyt vakaana koko 2000 luvun ajan. Jäsenmaksujen osuus kokonaistuotoista oli 3,1 %. Jäsentuottojen suhteellista osuutta tulorahoituksesta ei voida kasvattaa merkittävästi, ellei jäsenmäärä samalla kasva huomattavasti nykyistä enemmän. Jäsenmaksutuottojen lisäykseen pyritään vaikuttamaan vahvistamalla mm. asiantuntijaverkostojen toimintaa. 9

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 Liikuntatieteellisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2009 Vuosi 2009 oli Seuran historian 76. toimintavuosi. Seuran sääntöjen 2 mukaisena

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu Versio 15.3.2013 korjattu Vuosikertomus 2012 Käsittelyaikataulu: toimiston valmistelu 4.2.2013 mennessä postitus hallitukselle 5.2.2013 hallituksen kokouskäsittely 12.2.2013 korjattu versio kommenttien

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3.

Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3. Vuosikertomus 2011 Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3.2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Tutkimus ja kehittämistoiminta... 4

Lisätiedot

Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Versio 12.9.2012 Liikuntatieteellisen Seuran Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Aikataulu: Asiakirjan valmistelu 31.8.2012 Valtionapuhakemus 7.9.2012 Hallitus 10.9.2012 Hallitus 23.10.2012 Syyskokous 23.10.2012

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä... 3

Sisällys. Yleistä... 3 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikuntatieteellinen toiminta (1011 1014)... 4 Liikuntatieteellinen asiantuntijatoiminta... 4 Liikunnan ja terveyden edistäminen (1011)... 4 Liikuntapoliittinen ja liikunnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Liikuntatieteellinen Seura ry Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015... 2 Hanketoiminta... 3 Julkaisut... 4 Liikunta & Tiede -lehti... 5 Koulutus...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Keskiviikko 9.11.2011 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:45 Tervetuloa Liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi,

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Käsittelyaikataulu: hallitukselle 11.2.2014 hallituksen kokouskäsittely 14.2.2014 kommentoitu versio hallitukselle 11.3.2014 hallituksen päätös

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

LTS:n toimintakertomus vuodelta 2005

LTS:n toimintakertomus vuodelta 2005 1 Sisällys 1. Yleistä... 3 Sääntöjen määräämät tehtävät... 3 Avainsanat... 3 Arvot... 3 Tavoitetila... 4 Strategiset päämäärät... 4 Toiminnallinen rakenne... 4 Resurssit... 4 2. Liikuntatieteellinen toiminta...

Lisätiedot

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos 8.12.2016 1 Kuulumisia University of Victoria,

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 Yleistä Kuntien erityisliikunnanohjaajien vuosittainen työseminaari toteutettiin Helsingissä 18.8.2011 Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Sisällys Yleistä... 2 Hanketoiminta... 3 Vuonna 2014 valmistuneet hankkeet... 3 Vuodelle 2015 jatkuneet hankkeet... 4 Julkaisutoiminta...

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liikuntatieteellinen Seura ry Mannerheimintie 15 b B 00260 Helsinki www.lts.fi Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017... 2 Tiedon kokoaminen ja analysointi...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn sekä mittaaminen. Kuntotestauspäivät. 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn sekä mittaaminen. Kuntotestauspäivät. 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn arviointi sekä mittaaminen Kuntotestauspäivät 2015 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja Valmennuksen EXTRA-PÄIVÄ 21.3.2015 9.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS)

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Kehittämislinjaukset 2/15 27.8.2015 3 Helsingin rautatieasemalla oli meneillään

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki KORKEAKOULULIIKUNNAN VISIO 2020 JA SUOSITUKSET Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Vähän suositusten taustaa Suositusten

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT. Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto

ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT. Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄ Liikuntatieteellinen koulutus alkoi Jyväskylässä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura Hyväksytty hallituksen kokouksessa

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura Hyväksytty hallituksen kokouksessa Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura 29.3.2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2017 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 1. Hallituksen toiminta ja kokoukset Hallitus uudisti hallituksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Toni Piispanen Liikuntatieteellinen Seura ry Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Grand Marina Esityksen teemat 1. Yleisesti kehittämishankemaailmasta

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot