Sisällys. Yleistä... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Yleistä... 3"

Transkriptio

1 1 Sisällys Yleistä Liikuntatieteellinen toiminta ( )... 4 Liikuntatieteellinen asiantuntijatoiminta... 4 Liikunnan ja terveyden edistäminen (1011)... 4 Liikuntapoliittinen ja liikunnan tiedepoliittinen toiminta ( )... 5 Liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi ( )... 5 Liikunnan tiedonvälitysyksiköiden toiminnan edistäminen ( )... 6 Kuntotestaustoiminnan edistäminen ( )... 6 Liikuntalääketieteellisen toiminnan edistäminen ( )... 6 Erityisliikuntatoiminnan edistäminen ( )... 7 Tutkimus- ja kehittämishankkeet (1015)... 7 Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojekti ( )... 7 Kuntotestauksen laadun kehittäminen ( )... 8 Valtio liikuntarakentamisen linjaajana ( )... 8 Liikunnan tiedonvälityksen arviointi ( )... 9 Uudet hankkeet ( )... 9 Erityisliikuntaa kuntiin - kehittämis- ja konsultointiprojekti Liikunta tieteellisenä toimintana: Liikuntatieteiden institutionaalistuminen ja kehitys Suomessa... 9 Kansainvälinen toiminta (1016)... 9 International Council of Sport Sciences and Physical Education ( ) European Network of Sport Sciences, Education and Employment ( ) Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports ( ) Kansainväliset sisarorganisaatiot ( ) Muut kansainväliset yhdistykset - tieteelliset yhdistykset ( ) Koulutustoiminta (20) XII Liikuntatieteen päivät (2021) XV Liikuntalääketieteen päivät (2022) XVIII Kuntotestauspäivät (2023) Erityisliikunnan päivät 2006 (2024) VIII Liikuntapoliittiset neuvottelupäivät 2007 (2025) th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports (2026) FIEP World Congress 2008 (2028) Julkaisutoiminta (30) 15 Internet-sivusto (3031) Julkaisu -sarja (3032) Liikunta & Tiede -lehti (3033) Liikunta & Tiede -tutkimusliite (3034) Impulssi -sarja (3035) Motion Sport in Finland (3036) Asiantuntijarekisteri ( )... 17

2 2 4. Hallinto (40) Hallintoelimet (4041) Toimisto (4042) Toiminnan kehittäminen (4043) Tiedotus ja markkinointi (4044) Jäsenpalvelut (4045) Rahastot (4049) Talous Liitteet 1. Liikuntatieteellisen Seuran varsinaiset yhteisöjäsenet Liikuntatieteellisen Seuran henkilökunta vuonna Työryhmät Julkaisut 5. Esitelmät 6. Tuloslaskelma ja tase

3 3 Yleistä ry on perustettu vuonna Sen tarkoituksena on edistää Suomessa asuvien liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia liikuntatieteiden avulla. Vuoden 2006 toiminta perustui vuonna 2005 vahvistettuun strategiaan vuosille Liikuntatieteellinen asiantuntijatoiminta jatkui eri toimialoilla: liikunnan ja terveyden edistäminen, liikunta- ja -tiedepolitiikka, liikuntakulttuurin ja -tieteen seuranta ja arviointi, liikunnan tiedonvälitys, liikuntalääketiede, kuntotestaustoiminta ja erityisliikunta. Tutkimusja kehittämishankkeista jatkuivat Erityisliikuntaa kuntiin ja Kuntotestauksen laadun kehittäminen. Uutena hankkeena käynnistyi: Valtio liikuntarakentamisen linjaajana. Hankesuunnittelu käynnistettiin hankkeissa: Liikunta tieteellisenä toimintana ja Erityisliikunnan talousvaikutukset. Katsauksia ja selvityksiä toteutettiin useita: Liikuntatutkimusyhteistyö Pohjoismaissa ja Baltiassa selvityksen loppuraportti jätettiin selvityksen tilaajalle OPM:lle tammikuussa. Esiselvitys OPM:n kesällä 2006 käynnistämään Kansallinen liikuntaohjelma hankkeeseen jätettiin selvityksen tilaajalle huhtikuussa. Kirjallisuusselvitys aiheesta State of the Art on Swimming Physiology and coaching practice: bridging the gap between theory and practice toteutettiin maaliskuussa ja esitettiin kansainvälisessä tieteellisessä kongressissa kesäkuussa. Kansainvälisessä toiminnassa painottuvat keskeiset yhteistyökumppanit ICSSPE, ENSSEE, SFMSS ja Sisarorganisaatiot sekä osallistuminen kansainvälisiin tieteellisiin kongresseihin. Koulutustoiminnan keskeisimmät hankkeet olivat Erityisliikunnan neuvottelupäivät Jyväskylässä elokuussa yleisteemanaan kaikille avoin liikunta sekä 8th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports yhteistyössä XV Liikuntalääketieteen Päivien kanssa Vierumäellä marraskuussa. Vuosittain toistuvista tapahtumista Kuntotestauspäivät pidettiin Helsingissä maaliskuussa. Vuonna 2007 pidettävien liikuntapoliittisten neuvottelupäivien suunnittelu käynnistettiin keväällä Kansainvälisten kongressien osalta suunnittelutyö jatkui hankkeessa FIEP maailmankongressi Pienimuotoisia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia pidettiin useita eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Julkaisutoiminnassa painottui Liikunta & Tiede -lehti, josta ilmestyi kuusi numeroa. Lehdissä julkaistiin kaikkiaan noin 150 artikkelia, tutkimusuutista, kirja-arviota tai puheenvuoroa / tai kaikkiaan noin 150 erityyppistä artikkelia. Joulukuun numero sisälsi perinteiseen tapaan liikuntatieteelliset tutkimukset. Motion Sport in Finland -lehdestä ilmestyi kaksi numeroa, joissa julkaistiin kaikkiaan noin 60 artikkelia, haastattelua tai uutista / tai kaikkiaan noin 60 erityyppistä artikkelia. Seuran julkaisusarjassa julkaistiin teos Asvalttiprinssit (Harinen ym.) sekä valmisteltiin uusintapainosta kirjasta: Kuntotestauksen käsikirja. Uutena teoksena aloitettiin valmistelu oppikirjasta: Ryhmäilmiöt. Sen julkaiseminen tapahtuu vuonna Seuran internetsivustoa kehitettiin sähköisten julkaisujen välineenä. Hallinnon ja koko Seuran tärkeänä kehittämiskohteena vuonna 2006 olivat kumppanuudet, sillä LTS toimii sitä paremmin ja tehokkaammin mitä enemmän sillä on laadukkaita strategisia kumppanuussuhteita. Toisena tärkeänä kehittämiskohteena ovat Seuran toiminnan käytännöt, niiden johtaminen ja mekanismit, sillä koko Seuran toiminta tehostuu, kun eri toimintatavat kuvataan niin, että niiden suorituskykyä voidaan mitata.

4 4 Kolmantena kehittämiskohteena ovat henkilöstön osaaminen ja toimintaan osallistuminen. Taloudenhoidon painopisteenä vuonna 2006 oli turvata talouden vakaa kehitys. Seuran taloushallinnon järjestelmää on uudistettu vuosina Vuonna 2006 toimintaa hienosäädettiin. Seuran talous perustuu valtionapuihin, oman toiminnan tuottoihin, jäsenmaksuihin ja muuhun varainhankintaan. Vuoden 2006 lopussa Seuralla oli 896 henkilö- ja 15 yhteisöjäsentä. Seuran toimistossa työskenteli 10 kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen henkilö. Lyhytaikaisissa 1 2 kk työsuhteissa työskenteli kolme henkilöä. Seuran toimisto sijaitsee Olympiastadionin eteläkaarteessa Helsingissä. Yhden työntekijän toimipiste sijaitsi urheilumuseon tiloissa. 1. Liikuntatieteellinen toiminta (10) Liikuntatieteellinen toiminta on Seuran keskeinen toimintasektori. Sen tehtävänä on seurata ja arvioida liikuntatieteiden, liikuntakulttuurin ja liikuntapolitiikan ilmiöitä ja kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti. Sektorin pääelementit ovat liikuntatieteellinen asiantuntijatoiminta, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä kansainvälinen toiminta. Liikuntatieteellinen asiantuntijatoiminta Seura toimii aktiivisesti liikunnan ja liikuntatieteiden eri osa-alueiden ja erityisalojen tiedon, osaamisen ja yhteistyön syventämiseksi. Toiminnalla reagoidaan sekä jäsenkunnasta että liikuntatieteiden ja liikuntakulttuurin kentältä nouseviin tarpeisiin. Liikunnan ja terveyden edistäminen (1011) Seura jatkoi maailman terveysjärjestö WHO:n vuotuisen Move for Health terveysliikuntapäivän tunnetuksi tekemistä ja kansallisen Liiku Terveemmäksi -hankkeen (LiikuTe) koordinoimista. LiikuTe päivää vietettiin teemalla Aktiiviset yhteisöt. Tapahtumakalenteriin rekisteröitiin 202 tapahtumaa 127 paikkakunnalla. LiikuTe -päivää vietti arviolta yli suomalaista. Hankkeen yhteistyökumppaneina oli 68 liikunta- ja terveysalan järjestöä. Hankkeen päätapahtumia olivat Porukalla valtakunnalliset perheliikuntatapahtumat, jotka toteutettiin yli sadalla paikkakunnalla Suomen Voimisteluliitto Svolin kevätnäytökset eri puolilla Suomea nimettiin LiikuTe kevätnäytöksiksi. Työmarkkinajärjestöjen johtajat antoivat julkilausuman, jossa annettiin liikuntasuositus ja korostettiin liikunnan merkitystä työterveyden kehittämisessä ja työkunnon ylläpitämisessä. Oy Veikkaus Ab:n kanssa toteutettiin esitekampanja, jonka välityksellä jaettiin yhteistyökumppaneille ja paikallistoimijoille 5000 esitettä. Kunnanjohtajille postitettiin infokirje hankkeesta ja liikuntavirastoihin ja uimahalleihin perinteinen LiikuTe kuntakirje. Opetushallituksen sivuille toimitettiin LiikuTe infoa. LiikuTe sivu ilmestyi Liikunta & Tiede lehdissä 1 (s.25), 2 (s.55) ja 6 (s.88) sekä Motion Sport in Finland lehdissä 1 (s. 46) ja 2 (s. 19). STT:lle ja järjestöille toimitettiin tiedotteita. LiikuTe puhe ja tekstipohja julkaistiin hankkeen verkkosivuilla. Hankkeelle painatettiin näyttelyposteri, joka oli esillä useissa valtakunnallisissa liikunta-alan koulutustilaisuuksissa. Tilaajille postitettiin noin 600 julistetta. Julkaistiin artikkeli Suomen hankkeesta The Physical Activity Network of the Americas verkoston teoksessa: Best practices for physical activity promotion around the world.

5 5 Neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa ja työryhmä seitsemän kertaa. Tiedotustyöryhmä laati hankkeelle viestintäsuunnitelman. Liikuntapoliittinen ja liikunnan tiedepoliittinen toiminta ( ) Seura on ollut liikuntapoliittinen vaikuttaja ja keskustelufoorumi perustamisestaan lähtien. Liikuntapoliittiset neuvottelupäivät ovat Seuran tunnetuin liikuntapoliittisia teemoja pohtiva tapahtuma. Vuoden 2006 aikana Seuran edustajat ovat osallistuneet eri yhteistyötahojen järjestämiin neuvottelutilaisuuksiin ja keskusteluihin vuoden 2007 neuvottelupäivän toteuttamiseksi valtakunnallisesti edustavalla pohjalla. Seura antoi lausunnon oikeusministeriön kansalaistoimintaa koskevaan mietintöön OM 2006:14. Seura osallistui OPM:n kansallinen liikuntaohjelma suunnitteluun ja ideointiin paitsi hankkeen esiselvityksen tekijänä myös osallistumalla OPM:n järjestöpäiville syyskuussa sekä järjestämällä aihetta käsittelevän Seuran hallituksen asiantuntijafoorumin Seuran aikakauslehdet, sarjat ja Internet-sivut olivat luontevia julkaisukanavia liikuntapoliittisille kannanotoille ja katsauksille. Liikunta & Tiede -lehti julkaisi Seuran edustajien liikuntapoliittisia näkemyksiä ja kannanottoja Polttopisteessä" -palstalla. Seuran edustajat ovat vuoden aikana osallistuneet lukuisiin eri järjestöjen asiantuntijatapaamisiin ja tilaisuuksiin. Viron olympiakomitean pyynnöstä Seura antoi lausunnon Viroon suunnitteilla olevasta valmentajakoulutusjärjestelmästä vuonna Keväällä 2006 Seuran edustajat vierailivat Tallinnassa ja Tartossa huhtikuussa keskustelemassa Viron hankkeen toteutumisesta ja jatkokehittelystä. Liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi ( ) Liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi ovat Seuran perinteisiä tehtäviä. Valtion liikuntahallinto on vuosittain tilannut Seuralta raportteja, selvityksiä ja tutkimuksia liikuntakulttuurin ja -tieteiden alueelta. Liikuntailmiöiden aktiivinen havainnointi ja ymmärtäminen sekä mahdollisten kehityssuuntien hahmottaminen ja tiedon kerääminen kuuluivat myös vuonna 2006 Seuran tehtäviin. Seura toteutti opetusministeriön tilauksesta selvityksen liikuntatutkimusyhteistyöstä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Selvityksen tekemisestä oli sovittu elokuussa 2005 pohjoismaisten liikunta-alan ministeriöiden virkamieskokouksessa. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa millaista yhteistyötä Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä tehdään liikuntatieteiden alueella yleisesti ja toimiiko tämä yhteistyö integraation välineenä maiden välillä? Lisäksi sovittiin selvitettäväksi minkälaista tutkimusta ja yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltian maissa tehdään aihealueella "Liikunta integraation välineenä". Selvitystyön loppuraportti (Kokkonen-Pyykkönen Kanerva) jätettiin tilaajalle tammikuussa Seura antoi arviointiraportin Irlannin opetusministeriölle tammikuussa 2006 aiheessa: Consultation and feedback for LIFELONG INVOLVEMENT IN SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY (Kanerva, Piispanen, Keskinen). Seura toteutti opetusministeriön tilauksesta esiselvityksen OPM:n kesällä 2006 käynnistämään Kansallinen liikuntaohjelma -hankkeeseen. Selvitys jätettiin selvityksen tilaajalle huhtikuussa. (Pyykkönen)

6 6 Seura osallistui Osteoporoosiliiton ja UKK-instituutin toteuttaman Kansallisen luuliikunta -ohjelman suunnitteluun (Keskinen). Luuliikuntasuositukset lapsille, nuorille, aikuisille ja ikääntyville valmistuivat syksyllä 2006 ja ovat saatavilla mm. sivuston materiaalipankin välityksellä. Kirjallisuusselvitys aiheesta State of the Art on Swimming Physiology and coaching practice: bridging the gap between theory and practice toteutettiin maaliskuussa (OP Keskinen) ja esitettiin kansainvälisessä tieteellisessä kongressissa kesäkuussa (KL Keskinen) Seuran henkilökunta on toiminut asiantuntijana ja lausunnon antajana tieteellisille lehdille ja organisaatioille: International Journal of Sport Science & Coaching (Keskinen), British Journal of Sports Medicine (Keskinen), Portuguese Journal of Sport Sciences (Keskinen), Liikunta & Tiede (Keskinen, Rovio). Seuran pääsihteeri Keskinen toimi vastaväittäjänä Porton yliopistossa Portugalissa syyskuussa järjestetyssä tohtorin väitöksessä (Ricardo Pinto Fernades). Seuran pääsihteeri Keskinen toimi ohjaajana ja työn arvioijana Jyväskylän yliopistossa valmistuneelle Pro-Gradu -tutkielmalle (Jaakko Merikari). Seura osallistui yhteistyössä Tahko Pihkala seuran, Suomen Ladun ja Helsingin Sanomien kanssa Studia Athletica luentosarjan järjestämiseen helmi-, maalis- ja huhtikuussa Tilaisuudet pidettiin Tieteiden talon tiloissa. Liikunnan tiedonvälitysyksiköiden toiminnan edistäminen ( ) Liikunnan tiedonvälitysyksiköiden vuotuiset neuvottelutilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden keskustella liikuntatieteellisestä tietohuollosta ja sen kehittämisestä. Suomessa toimivat liikunnan tiedonvälitysyksiköt kokoontuivat vuonna 2006 LTS:n johdolla kaksi kertaa. keskeisiä teemoja olivat Liikuntatieteellisen Seuran Tiedonvälityshanke, opetusministeriön Strategisen tiedolla johtamisen kehittäminen liikunnan valtionhallinnossa -hanke sekä IASI- ja NORSIB-kokousasioita. Kuntotestaustoiminnan edistäminen ( ) Seura toteutti tehtäväänsä kuntotestaustoiminnan laadun ja turvallisuuden edistäjänä sekä tiedonvälittäjänä. Osoitteessa avattiin verkkosivusto, joka toimii kuntotestaustiedon levityskanavana. Huhtikuussa 2006 toimintansa aloittanut Kuntotestauksen laatujärjestelmä toimii sivuston kautta. Alan tietoa välitettiin myös Liikunta & Tiede -lehden sekä Kuntotestauspäivien kautta. Toukokuussa kokoontui kuntotestauksen asiantuntijafoorumi pohtimaan alan kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja. Kuntotestausvaliokunta kokoontui viisi kertaa. Ryhmä mm. suunnitteli XVIII Kuntotestauspäivät ja osallistui kuntotestaus.net -sivuston sekä laatujärjestelmän kehitystyöhön. Kolmivuotinen vuonna 2005 alkanut Kuntotestauksen laadun kehittämishanke jatkui. Liikuntalääketieteellisen toiminnan edistäminen ( ) Liikuntalääketieteellisen toiminnan ydinalueet olivat liikuntalääketieteen valiokunnan työskentely ja Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus kilpailun toteutus. Valiokunta kokoontui neljä kertaa. Vuosittain järjestettävään Vuoden Liikuntalääketieteellinen tutkimus kilpailuun osallistui 38 tutkimusta. Tutkimukset esitettiin Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports -kongressissa englanninkielisinä. Abstraktit julkaistiin englanniksi kongressin abstraktikirjassa ja suomeksi Liikunta & Tiede lehdessä (Liite 4). Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus palkinto myönnettiin Kai Savosen tutkimusryhmälle tutkimuksesta Suorituskyky

7 7 syketaajuudella 100 lyöntiä/min ja kuolleisuus verenpainetaudissa. Palkintosumma oli arvoltaan ja se maksettiin Seuran nuorten tutkijain rahastosta (liikuntalääketiede). Erityisliikuntatoiminnan edistäminen ( ) LTS on toiminut jo 1960 luvulta lähtien erityisliikunnan kehitys-, koulutus- ja julkaisutoiminnassa. LTS toimii aktiivisesti alan kehittämiseksi yhteistyössä OPM:n, valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston ja Jyväskylän yliopiston kanssa. LTS harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä toteuttaa erityisliikuntaa käsitteleviä valtakunnallisia koulutustilaisuuksista kahden vuoden välein. Seura avasi vuoden 2006 alussa Erityisliikuntaa kuntiin projektia varten omat www-sivut Sivut ovat palvelleet ensisijaisesti projektiin osallistuneita kuntia ja niiden työryhmiä, mutta samalla myös muita erityisliikunnan kehittämisestä kiinnostuneita tahoja. Erityisuinnin kehittämisprojekti Seura osallistui asiantuntijana käynnistyneeseen erityisryhmille suunnattuun kolmivuotiseen harrasteuinnin kehittämisprojektiin. Projektin arviointi ja päätöstilaisuus pidetään Seurasta projektiin nimettiin henkilöt sekä johto-, että ohjausryhmään. Projektista vastasi Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH). Projektin avulla luotiin edellytyksiä erityistukea tarvitsevien henkilöiden säännölliselle uinnin harrastamiselle ja sillä oli selkeä kosketuspinta Erityisliikuntaa kuntiin -projektikuntien kanssa. Projektin toiminta keskittyi erityisuinnin konsultointiin, koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen. Vuonna 2005 toteutetun erityisuinnin kartoittamisen suunnittelussa ja vuonna 2006 toteutetun loppuraportin ohjauksessa seura oli vahvassa asemassa. Erityisuintiprojektin toimintaa koordinoitiin yhteistyössä Erityisliikuntaa kuntiin -projektiin osallistuneiden kuntien kanssa, joissa järjestettiin yhteistyössä vesiliikuntakoulutuksia. Vammaisliikunnan aktivointihanke Seura järjesti IFAPA 2005 kongressissa saatujen tietojen pohjalta vammaisliikunnan aktivointia ja sen tilaa Suomessa käsittelevän asiantuntijafoorumin. Tapaamiseen osallistui monipuolisesti keskeisiä vammaisliikunnan ympärillä toimivia tahoja. Tapaamisen tuloksena päätettiin perustaa työryhmä ideoimaan vammaisliikunnan aktivointia koskevia toimenpiteitä VLN:n ELJ:n inkluusioraportin suositusten mukaisesti. Työryhmä kokoontui LTS:n johdolla keväällä 2006 kolme kertaa ja työryhmän suosituksesta vammaisliikunnan aktivointi sisällytettiin yhdeksi kolmesta pääosasta vuonna 2007 käynnistyvää kansallista Liikuntaa kaikille -ohjelmaa. Tutkimus- ja kehittämishankkeet (1015) Liikuntakulttuurin kehityssuuntien ja tehtyjen valintojen arviointi sekä tulevaisuuden visioiden hahmottaminen ovat Seuran vakiintuneita toimintoja. Toiminta-alueena on liikuntatieteiden koko kenttä. Uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden valinnassa keskeiset kriteerit ovat niiden ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Seuran rooli tuli parhaiten esille Suomen liikuntahallintoa tukevassa sektoritutkimuksessa ja kehitystoiminnassa sekä liikunnan tiedonvälitystoiminnassa. Erityisliikuntaa kuntiin -kehittämis- ja konsultointiprojekti ( ) LTS käynnisti opetusministeriön aloitteesta kolmivuotisen kuntien erityisliikunnan kehittämishankkeen vuoden 2004 alussa (suunnittelu aloitettiin syksyllä 2003). Hankkeen

8 8 ohjausryhmä koostui opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Liikuntatieteellisen Seuran edustajista. Projektiorganisaatio kokonaisuudessaan muodostui valtakunnallisella tasolla ohjausryhmästä ja projektipäälliköstä sekä kuntatasolle muodostetuista kuntakohtaisista työryhmistä. Työryhmät koostuvat 4 8 eri hallinnonalan edustajista. Edustettuina ovat mm. liikuntatoimi, sosiaali- ja terveystoimi, kansalaisopistot, erityisliikuntajärjestöt ja liikunnasta vastaava lautakunta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja lisätä erityisliikuntatoimintaa projektikunnissa mm. hankkimalla uusia ammattitaitoisia ohjaajia erityisryhmien liikuntaan. Hankkeeseen pyydettiin mukaan niitä yli asukkaan kuntia, joilla ei ole erityisliikunnan vastuutyöntekijää liikuntatoimessaan. Hankkeessa mukana oli 13 kokeilukuntaa. Hanke on jatkoa seuran vuosina toteuttamalle vastaavalle kehittämis- ja konsultointiprojektille. Projektiin osallistuville kunnille välitettiin tietoa erityisliikunnan kehittämisen yksityiskohdista, työstettiin yhteistyössä kuntien kanssa erityisryhmien liikunnan kehittämisohjelmia, opastettiin erityisliikunnanohjaajan toimien perustamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä järjestettiin koulutusta eri osa-alueille. Kunnissa tehdyt erityisliikunnan peruskartoitukset ja sen pohjalta tehdyt kehittämissuunnitelmat pitävät sisällään kuntakohtaiset selvitykset mm. liikuntaryhmien lukumäärästä ja toimivuudesta, liikuntaesteettömyydestä, erityisliikunnasta tiedottamisesta, koulutustarpeista ja hallinnon alojen yhteistyöstä. Selvitykset toimivat pohjana erityisliikunnan kehittämiselle ja erityisliikunnanohjaajan palkkaamisen perusteluille. Projektin tuloksena erityisliikuntaryhmien määrä projektikunnissa lisääntyi 56 % (perustettiin 169 uutta erityisliikuntaryhmää) ja erityisliikuntaan osallistuvien määrä lisääntyi 76 % (noin uutta osallistujaa). Projektikuntiin palkattiin seitsemään projektikuntaan erityisliikunnasta vastaava uusi työntekijä. Projektin loppuraportti ilmestyy LTS julkaisuna maaliskuussa Kuntotestauksen laadun kehittäminen ( ) Vuosille ajoittuvan Kuntotestauksen laadun kehittäminen -hankkeen tavoitteena on pyrkiä parantamaan kuntotestaamisen laatua ja turvallisuutta sekä yhtenäistämään testauskäytäntöjä. Hankkeen yhteydessä avattiin vuonna sivusto, jonka alle keskitetään kuntotestauksen alalla toimivien asiantuntijayhteisöjen tiedonvälitys. Kuntotestauksen laadun seurantajärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2006 keväällä. Järjestelmä on herättänyt testauspiireissä kiinnostusta. Vuoden loppuun mennessä järjestelmään on hyväksytty 13 testauspaikkaa. Näiden lisäksi tietojaan järjestelmään on kirjannut 8 testauspaikkaa. Seurantajärjestelmästä saatujen kokemusten perusteella järjestelmää ja siihen liittymistä kehitetään edelleen vuonna Valtio liikuntapaikkarakentamisen linjaajana ( ) Valtio on ollut ja yhä on keskeinen tekijä liikuntarakentamisessa Suomessa. Hankkeen tavoitteena on laatia tieteelliset mitat täyttävä kokonaisesitys valtion liikuntahallinnon toimenpiteistä ja niiden merkityksistä liikuntarakentamisen alueella 1930-luvulta nykypäiviin. Tarkastelun painopiste on viimeisten neljän vuosikymmenen kehityksessä. Hankkeen suunnittelu aloitettiin syksyllä Hankkeen varsinainen tutkimusosuus käynnistyy tammikuun 2007 alussa järjestettävällä asiantuntijatapaamisella.

9 9 Liikunnan tiedonvälityksen arviointi ( ) Seura aloitti vuonna 2005 liikunnan tiedonvälityksen tilaa selvittävän arvioinnin. Selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskatsaus liikunnan tiedonvälityksen kehittymisestä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana sekä luoda perustaa alan jatkokehittämiseen. Hankkeessa tehtiin kysely liikunnan tiedonvälitysyksiköille, liikuntatiedon soveltajille ja liikuntatiedon tuottajille. Arviointia työstettiin vuoden 2006 aikana ja se julkaistaan vuoden 2007 aikana Seura Impulssi-sarjassa. Uudet hankkeet ( ) Erityisliikuntaa kuntiin -kehittämis- ja konsultointiprojekti LTS on yhteistyössä Opetusministeriön, Sosiaali- ja Terveysministeriön sekä Kuntaliiton laatinut suunnitelman, jonka tarkoituksena on käynnistää huhtikuussa 2007 uusi kolmivuotinen kuntien erityisliikunnan kehittämis- ja konsultointihanke. Sen tavoitteena on edellisen vuosien projektin tapaan kehittää ja lisätä erityisliikuntatoimintaa projektikunnissa mm. hankkimalla uusia ammattitaitoisia ohjaajia erityisryhmien liikuntaan. Hankkeeseen pyydettiin ilmoittautumaan mukaan niitä yli asukkaan kuntia, joilla ei ole erityisliikunnan vastuutyöntekijää liikuntatoimessaan. Hankkeeseen ilmoittautui mukaan 9 kuntaa. Hankkeen ohjausryhmä koostuu opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, vammaisliikuntajärjestöjen ja Liikuntatieteellisen Seuran edustajista. Projektiorganisaatio kokonaisuudessaan muodostuu valtakunnallisella tasolla ohjausryhmästä ja projektipäälliköstä sekä kuntatasolle muodostetuista kuntakohtaisista työryhmistä. Liikunta tieteellisenä toimintana: Liikuntatieteiden institutionaalistuminen ja kehitys Suomessa Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) ja Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja Terveystieteiden tiedekunnan (JY) toimesta päätettiin käynnistää yhteinen tutkimushanke Liikunta tieteellisenä toiminta: Liikuntatieteiden synty ja kehitys Suomessa. Keskusteluja hankkeesta käytiin erikseen sekä JY:n että LTS:n piirissä. Hankkeessa on kyse liikuntatieteiden oppihistorian ja identiteetin tutkimuksesta: kansallisen liikuntatieteellisen toiminnan kokonaisvaltainen analyysi, joka tarjoaa tapahtuneelle kehitykselle historiallista perspektiiviä sekä toimii alan tutkijakoulutuksen, tiedepoliittisen suunnittelun ja keskustelun virittäjänä ja rikastuttajana. Suunnittelutyötä johtamaan ja tarkennettua tutkimussuunnitelmaa laatimaan LTS palkkasi määräaikaiseen työsuhteeseen ajalla erikoistutkijaksi dosentti Heikki Roiko-Jokelan Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitokselta. Kansainvälinen toiminta (1016) Kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpitäminen on Seuran perinteinen toimintaalue. Seura toimii ulkomaisista lähteistä saatavan tiedon välittäjänä ja Suomen näkemysten eteenpäin viejänä ulkomaisten toimijoiden suuntaan.

10 10 International Council of Sport Sciences and Physical Education (ICSSPE) ( ) ICSSPE on liikuntatieteiden maailmanlaajuinen yhdistys, jolla on keskeinen asema Kansainvälisen Olympiakomitean (IOC), UNESCO:n ja Maailman Terveysjärjestön (WHO) läheisenä yhteistyökumppanina. Se on edelleen myös idän ja lännen sekä etelän ja pohjoisen liikuntamaailmojen ideologioita yhdistävä järjestö. Seuralla on paljolti samanlainen tehtäväkenttä Suomessa kuin ICSSPE:llä maailmanlaajuisesti: tiedon välittäminen, monitieteisen liikuntatutkimuksen edistäminen ja yhteistyön lisääminen. Hallintoneuvos Lauri Tarasti toimii ICSSPE:n hallituksessa sekä Seuran että muiden suomalaisten jäsenorganisaatioiden (Suomen Liikunta ja Urheilu, JY, LIKES, Työväen Urheiluliitto, UKK-instituutti) yhteisenä edustajana kaudella Tarasti osallistui järjestön hallituksen kokoukseen Berliinissä Saksassa syyskuussa Pääsihteeri Keskinen osallistui Seuran edustajana ICSSPE:n yleiskokoukseen syyskuussa sekä ICSSPE:n julkaisuvaliokunnan kokoukseen toukokuussa Berliinissä Saksassa. European Network of Sport Sciences, Education and Employment (ENSSEE) ( ) Seura osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen, pääasiassa Euroopan Unionin maat käsittävän yhdistyksen, ENSSEE:n, toimintaan. Seuran pääsihteeri Kari L. Keskinen on toiminut sekä Suomen yliopistojen että Seuran edustajana ENSSEE:n keskeisessä hallintoelimessä Co-ordinating Group:ssa kaudella ENSSEE ajautui vuoden 2005 aikana johtajuuskriisiin. Sen seurauksena vuoden 2005 sääntömääräinen vuosikokous jouduttiin siirtämään pidettäväksi alkuvuonna Keskinen osallistui koordinaatioryhmän kokoukseen Lyonissa Ranskassa ja samassa yhteydessä pidettiin edellisenä vuotena pitämättä jäänyt yhdistyksen yleiskokous. ENSSEE sai uudeksi puheenjohtajaksi professori Walter Tokarskin Kölnin yliopistosta Saksasta. Uuteen hallitukseen valittiin Suomesta professori Lauri Laakso Jyväskylästä yliopistojen edustajana ja vararehtori Leena Kaivola Suomen urheiluopistosta ei-yliopistollisena edustajana. Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports (SFMSS) ( ) Seura osallistui aktiivisesti pohjoismaisen säätiön toimintaan. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska perustivat säätiön vuonna 1989 edistämään pohjoismaista yhteistyötä liikuntatieteiden ja liikuntalääketieteen aloilla. Yhdistyksen muodostavat liikuntatieteelliset ja -lääketieteelliset yhdistykset Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta sekä Suomen Urheilulääkäriyhdistys (SULY) ja Suomesta. Säätiön puheenjohtajana kaudella toimi ylilääkäri Olli J. Heinonen Paavo Nurmi - keskuksesta Turusta. Suomen toinen edustaja on Seuran pääsihteeri Kari L. Keskinen. Vuonna 2006 SFMSS julkaisi pohjoismaista tieteellistä aikakauslehteä Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports (6 numeroa). Säätiön hallituksen kokouksiin Seuran edustaja osallistui kaksi kertaa: Tukholmassa Ruotsissa elokuussa ja Vierumäellä skandinaavisen kongressin yhteydessä marraskuussa. Kansainväliset sisarorganisaatiot ( ) Seura pyrkii aktiiviseen vuorovaikutukseen kansainvälisten sisarorganisaatioidensa kanssa. Seura toimii yhteistyössä Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Viron liikuntatieteellisten organisaatioiden kanssa ja hakee yhteyksiä Suomen lähialueilla oleviin vastaaviin

11 11 organisaatioihin. Seuralla on yhteistyösopimus China Sport Science Societyn (CSSS) kanssa. Seuran edustajat (Vuolle, Keskinen, Kanerva, Kokkonen) vierailivat Tallinnan ja Tarton yliopistoissa huhtikuussa Vierailun yhteydessä tutustuttiin Tallinnan vastaperustettuun yliopistoon ja sen liikuntatieteellisen tiedekunnan uuteen dekaaniin professori Kristian Portiin. Tarton vierailun aikana järjestettiin Suomen ja Viron välinen yhteistyöseminaari Tarton yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaanin professori Vahur Ööpikin johdolla. Jyväskylän yliopistossa heinäkuussa 2006 järjestetyn AISEP-kongressin yhteydessä LTS:n edustajat tutustuivat Aasiassa toimivaan Asian Council of Sport Sciences (ACESS) organisaatioon sen edustajien välityksellä. Seura toimi isäntänä Kiinan opetusministeriön valtuuskunnan kunniaksi järjestetyllä illallistapaamisella vierailullaan Jyväskylässä syyskuussa Valtuuskunta tutustui Jyväskylän yliopiston toimintaan sekä Jyväskylän seudulla toimiviin hyvinvointiteknologian yrityksiin. Muut kansainväliset yhdistykset (tieteelliset yhdistykset) ( ) LTS seuraa useiden kansainvälisten liikuntatieteellisten organisaatioiden toimintaa osallistumalla niiden järjestämiin kongresseihin sekä niiden julkaisujen ja internetsivustojen kautta. LTS levittää omien tiedonvälityskanaviensa kautta näiden yhdistysten välittämää tietoa sekä jäsenistönsä että asiasta kiinnostuneiden käyttöön. ECSS European College of Sport Sciences (ECSS) edistää eurooppalaista liikuntatieteellistä tutkimusta ja osaamista. Perustamisensa jälkeen vuodesta 1996 sen jäsenmäärä on kasvanut yli henkilöksi ja sen vuosittaisissa kongresseissa kävijöiden määrä on vakiintunut runsaaseen henkilöön yli 70 maasta. Vuonna 2006 ECSS:n toiminnasta saatiin tietoa sen Internet-sivujen, European Journal of Sport Sciences -lehden ja Lausannessa Sveitsissä järjestetyn kongressin avulla. Kongressissa Seuraa edusti Liikunta & Tiede -lehden päätoimittaja Katriina Kukkonen-Harjula. ACSM American College of Sports Medicine (ACSM) on johtava liikuntatieteiden ja liikuntalääketieteen tieteellinen yhdistys maailmassa. Se perustettiin vuonna 1953 edistämään pohjoisamerikkalaista liikuntalääketieteellistä tutkimusta ja osaamista. Sen jäsenmäärä on n henkilöä ja sen vuosittaisissa kongresseissa on osallistujia lähes henkilöä yli 100 maasta. Vuonna 2005 Seura sai tietoa ACSM:n toiminnasta sen Internet-sivujen, oppimateriaalien ja kuukausittain ilmestyneen Medicine & Science in Sports & Exercise -lehden avulla. FIEP Fédération Internationale d Education Physique (FIEP) on perustettu vuonna 1923 maailmanlaajuiseksi liikuntakasvatuksen ja -kulttuurin kattojärjestöksi. Sen tarkoituksena on edistää liikuntakasvatusta, kansainvälistä yhteistyötä ja liikuntatieteellistä tutkimusta sekä lisätä ajatusten vaihtoa. Tavoitteena on lisäksi ratkoa maailmanlaajuisia liikuntakasvatuksen alueella esiintyviä ongelmia, etenkin koululiikunnassa. Seura toimii yhteistyössään FIEP:n kanssa ns. partnership-periaatteella. Yhteydenpito tapahtuu FIEP:n delegaatti FT Airikki Pousin välityksellä. Vuonna 2005 FIEP:n hallitus päätti myöntää Suomen FIEP:n jäsenille oikeuden järjestää FIEP:n seuraava maailmankongressi Suomessa vuonna 2008.

12 12 WCSS World Commission of Sport Sciences (WCSS) on ICSSPE:n suojeluksessa toimiva maailmanlaajuinen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta liikunnan ja urheilun alueella. WCSS:n alaisuudessa toimii johtoryhmiä (Steering Group) eri lajeissa: kriketti, jalkapallo, golf, uinti, ampumaurheilu, mailapelit ja talviurheilu. Seuran pääsihteeri Kari L. Keskinen on jäsen Steering Group Biomechanics and Medicine in Swimming -johtoryhmässä, joka järjesti tieteellisen kongressin X International Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming Portugalin Portossa kesäkuussa IASI International Association for Sports Information (Kansainvälinen liikuntatieteiden informaatiopalvelujärjestö) toimii ICSSPE:n alaisena pysyvänä komiteana. IASI:n tarkoituksena on kehittää maailmanlaajuisesti liikunnan dokumentaatio- ja informaatiopalvelutoimintaa. Jäsenjärjestöinä ovat eri puolilla maailmaa lähes 60 maassa toimivat liikuntakirjastot ja -tietopalvelut. IASI:n hallituksessa on Suomen edustajana työskennellyt Anita Pälvimäki Jyväskylän yliopiston kirjastosta. LTS on IASI:n jäsen ja saa tietoa yhdistyksen toiminnasta sähköpostilistan välityksellä. NORSIB Nordisk samarbetsorgan för idrottsinformation och biblioteken (NORSIB) on pohjoismainen liikuntakorkeakoulujen ja liikuntajärjestöjen kirjastojen ja tietopalvelujen sekä muiden liikuntakirjastojen yhteistyöelin. NORSIB:in tehtävänä on kehittää liikunnan kirjasto-, dokumentointi- ja informaatiopalveluja Pohjoismaissa. LTS seuraa yhdistyksen toimintaa ja osallistuu NORSIB:n kokouksiin silloin kun ne järjestetään Suomessa. EASM European Association of Sports Management (EASM) on eurooppalainen tieteellinen yhdistys, joka toimii liikuntahallinnon tutkimuksen ja kehittämisen alueella. Se järjestää vuosittain kansainvälisen kongressin Euroopassa. Vuonna 2006 kongressi järjestettiin Nikosiassa, Kyproksella ( ). LTS:n edustajana kongressissa oli koulutus- ja viestintäpäällikkö Jari Kanerva. ISSA International Sociology of Sports Association on vuonna 1965 perustettu maailmanlaajuinen liikuntasosiologian tieteellinen yhdistys. ISSA:n maailmankongressi pidettiin osana ICSSPE:n Pre-Olympic Congressia Kreikan Thessalonikissa elokuussa LTS seuraa aktiivisesti ISSA:n toimintaa niiden kongressien, tieteellisten julkaisujen ja oppimateriaalien välityksellä. EASS European Association for Sociology of Sport (EASS) on eurooppalainen liikuntasosiologinen yhdistys. Sen tehtävänä on edistää liikuntasosiologista tutkimusta ja vuorovaikutusta Euroopassa. Tämä on erityisen tärkeää Euroopan nykyisessä kehitysvaiheessa kun eurooppalaiset kansakunnat pyrkivät integroitumaan sekä valtiollisesti että yhteiskunnallisen toiminnan eri alueilla. EASS:n kolmas kansainvälinen kongressi järjestettiin Jyväskylässä , jossa LTS oli mukana näyttelyosastolla. Professori Hannu Itkonen valittiin yhdistyksen hallitukseen. THENAPA Thematic Network of Adapted Physical Activity (THENAPA) on erityisliikunnan kansainvälinen yhteistyöverkosto, joka voidaan suomentaa joko "Erityisliikunnan temaattinen yhteysverkosto" tai "Soveltavan liikunnan temaattinen yhteysverkosto". Verkosto on toiminut pääasiassa eurooppalaisten liikunta-alan yliopistojen ja korkeakoulujen yhteydenpitovälineenä vuodesta 1999 lähtien. Se on tuottanut koulutusmateriaalia sekä organisoinut yhteydenpitoa ja tiedonvälitystä

13 13 ( LTS seuraa aktiivisesti verkoston toimintaa yhteistyössä Lahden Ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston (VLN/ELJ) kanssa. IFAPA International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA) on erityisliikunnan kansainvälinen tieteellinen yhdistys. LTS on seurannut aktiivisesti alan kansainvälistä tutkimusta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston (VLN/ELJ) kanssa. Seuran hallitus päätti liittyä organisaation yhteisöjäseneksi vuodesta 2007 lähtien. TAFISA Trim and Fitness International Sport for All Association (TAFISA) on kansainvälinen kuntoliikuntajärjestöjen kattojärjestö, jonka tarkoituksena on edistää kuntoliikuntaa ja jäsenjärjestöjensä yhteistyötä. Seura osallistui TAFISA:n kansainväliseen seminaariin Active Workplace Helsingissä Seminaari on osa TAFISA:n, Euroopan työpaikkaliikuntaliitto EFCS:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n välistä yhteistyötä, jolla edistetään työpaikkojen terveysliikuntaa. Seminaarin tavoitteena oli kehittää Liiku terveemmäksi -päivän järjestämistä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Suomen Kuntoliikuntaliitto hoiti seminaarin käytännön järjestelyt. 2. Koulutustoiminta (20) Koulutustoiminnan tehtävänä on välittää liikuntatieteellistä tietoa ja osaamista. Tärkeänä Tavoitteena on myös keskustelun herättäminen. Toiminta sisältää koulutustilaisuuksia, kongresseja ja seminaareja liikuntatieteiden eri aloilla. Vuonna 2006 LTS:n koulutustapahtumiin osallistui yhteensä 735 henkilöä. XII Liikuntatieteen päivät 2008 (2021) Edelliset XI Liikuntatieteen päivät pidettiin 2005 Kongressikeskus Fellmannissa, Lahdessa. Päivien teemana oli Mitä uutta ja innovatiivista liikuntatieteellisellä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on saatu aikaan ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden sekä toiminta- ja suorituskyvyn edistämiseksi?. Vuonna 2006 käynnistettiin XII Liikuntatieteiden päivien alustava suunnittelu. Liikuntalääketieteen Päivät (2022) XV Liikuntalääketieteen Päivät yhdistettiin Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports -kongressiin, joka järjestettiin Vierumäellä. Erillisiä kotimaisia päiviä ei pidetty. Tapahtuman järjestäjinä olivat ry ja Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry. Päivien yhteydessä raportoitiin Vuoden Liikuntalääketieteellinen tutkimus kilpailuun osallistuneet tutkimukset (liite 4). Kuntotestauspäivät (2023) XVIII Kuntotestauspäivät järjestettiin Helsingissä teemalla Työura nousussa, kunto laskussa missä menee työhyvinvointi?. Päivien sisältö suunniteltiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Käytännön testaajien lisäksi mukana oli erityisesti työterveyshuollon asiantuntijoita ja tutkijoita. Osallistujia oli 160 ja päivien aikana pidettiin 14 luentoa ja 5 alustusta (liite 5). Tapahtumasta raportoitiin Liikunta & Tiede -lehdessä (liite 4) sekä sivustolla.

14 14 Vuoden 2006 aikana valmistauduttiin Vuokatin urheiluopistolla keväällä 2007 järjestettävien XIX Kuntotestauspäivien toteuttamiseen suunnittelemalla ja painattamalla päivien esite. Markkinointi käynnistyi joulukuussa. Suunnittelutyö tehtiin yhdessä Vuokatin urheiluopiston, Snowpolis Vuokatin ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Molempien päivien sisällöstä vastasi kuntotestausvaliokunta. Erityisliikunnan päivät (2024) Kuudennet Erityisliikunnan päivät: LIIKUNTA SOVELTUU KAIKILLE! järjestettiin yhteistyössä OPM:n, Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteellisen tiedekunnan, Lahden Ammattikorkeakoulun, Ikäinstituutin, erityisliikuntajärjestöjen ja valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston kanssa kongressikeskus Paviljongissa Jyväskylässä. Osallistujia päivillä oli 308, joista osallistumismaksun maksaneita oli yhteensä 189 henkilöä. Henkilökuntaa, puhujia, puheenjohtajia, kutsuvieraita, lehdistöä, näytteilleasettajia, demovetäjiä ja -esiintyjiä, JKL:n liikuntaviraston työntekijöitä ja opiskelijoita oli yhteensä 119. Osallistujista suurimmat ryhmät olivat kuntien erityisliikunnanohjaajat ja erityisliikunnan järjestötyöntekijät. Ohjelma oli jaettu pääluentoihin (inkluusio -teema, vammaisurheilu, iäkkäiden liikunta, kuntien erityisliikunta ja eurooppalainen koulutusyhteistyö), kahdeksaan teemaseminaariin (1. Kaikille soveltuva lasten ja nuorten liikunta, 2. Kuntoutujasta aktiiviseksi liikkujaksi, 3. Kuntien erityisliikunnan kehitysnäkymät, 4. Mielenterveyskuntoutujien liikunnan haasteet, 5. Iäkkäiden erityisliikunta, 6. Liikuntatilojen ja -ympäristön esteettömyys, 7. Näköaloja vaikeavammaisten liikuntaan ja vertaistukeen, 8. Soveltavan liikunnan tutkimus- ja kehityshankkeet), kymmeneen demonstraatioon ja neljään demo-sessioon. Lisäksi järjestettiin posteri-, järjestö- ja kaupalliset näyttelyt sekä iltajuhla. Kansainväliset luennoitsijat tulivat Hollannista ja Kanadasta. Teemaseminaarien osallistujat pohtivat oman alansa kehitystarpeita, joista koostettiin suositukset, jotka annettiin tiedoksi opetusministeriön liikuntayksikölle, valtion liikuntaneuvostolle ja erityisliikunnan jaostolle sekä alan toimijoille. Seminaarin luentoja julkaistiin Liikunta & Tiede -lehdessä 4/2006 (liite 4), LTS:n Internet -sivustossa ja teemaseminaarien tausta-aineistoina. Pidetyt esitelmät on luetteloitu liitteessä 5. VIII Liikuntapoliittiset neuvottelupäivät 2007 (2025) VIII Liikuntapoliittisten neuvottelupäivien valmisteluja jatkettiin vuonna Pääteemaksi valittiin liikkumattomuus, jota käsitellään monipuolisesti eri esityksissä ja kuudessa teemaseminaarissa. Neuvottelupäivät ovat Helsingin yliopiston tiloissa ja iltatilaisuus Säätytalossa. Päivien järjestelytoimikunta kokoontui vuoden 2006 aikana neljä kertaa. Toimikunnassa oli edustettuna valtion liikuntaneuvosto, Jyväskylän yliopisto, Suomen Liikunta ja Urheilu ja Opiskelijoiden liikuntaliitto. The 8th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports (2026) Pohjoismainen liikuntalääketieteen kongressi: The 8th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports järjestettiin Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä yhteistyössä Liikuntatieteellisen Seuran, Suomen Urheilulääkäriyhdistyksen ja opetusministeriön kanssa. Kongressin taustaorganisaatio on Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports. Kongressin ohjelma muodostui pääluennoista, kolmesta rinnakkaisseminaarista ja suullisista ja kirjallisista posteriesityksistä. Lisäksi järjestettiin järjestö- ja kaupallinen

15 15 näyttely, vapaa-ajan liikuntaa ja iltaohjelmaa. Pääluennoitsijat tulivat Suomen lisäksi Ruotsista, USA:sta ja Kanadasta. Kongressin luennot, abstraktit ja posterit julkaistiin englanniksi abstraktikirjassa ja kongressin Internet -sivustolla ( ja osa niistä myös suomeksi Liikunta & Tiede - lehdessä 5/2006 (liitteet 4 ja 5). Kongressin yhteydessä järjestettiin Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2006 kilpailu, joka toteutettiin englanninkielisenä. Kongressiin osallistui 269 osallistujaa 15 maasta. Suomesta osallistujia oli 184 ja muista pohjoismaista 24 (Ruotsista 11, Tanskasta 9, Norjasta 4). Lisäksi osallistujia oli Virosta, Tsekistä, Kanadasta, Kiinasta, Englannista, Iranista, Islannista, Italiasta, Sveitsistä, Hollannista ja USA:sta. Fédération Internationale d Education Physique World Conference 2008 (2028) Federation International d Education Physique (FIEP) hallitus on myöntänyt maailmanlaajuisen tieteellisen kongressinsa järjestämisoikeudet Suomessa toimiville jäsenjärjestöilleen kesällä Kongressin yhteydessä järjestetään joka 4. vuosi pidettävä FIEP:n yleiskokous. Järjestelyiden osalta yhteistyökumppanuuden muodostavat LTS, Suomen Urheiluopisto, Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteiden laitos, Liikunnan ja Terveystiedon opettajain liitto ry, Koululiikuntaliitto, Opetusministeriö ja Opetushallitus. Kongressin järjestelytoimikunta kokoontui vuoden 2006 aikana neljä kertaa ja sen päätöksellä kongressipaikaksi valittiin Suomen urheiluopisto (Vierumäki), sillä Jyväskylän yliopiston kanssa ei päästy sopimukseen kongressin toteuttamiseksi. Nyt järjestelyistä vastaa erillinen kongressiorganisaatio Vierumäellä.. FIEP:n asioita Suomessa hoitaa FT Airikki Pousi huolehtien yhteyksistä konferenssijärjestäjien ja FIEP:n keskushallinnon välillä. Kongressin teemaksi valittiin liikuntakasvatus, jolloin esille tuodaan liikuntakasvatuksen alueella tehtävää liikuntatieteellistä tutkimusta, lujitetaan kansainvälistä yhteistyötä, ratkotaan liikuntakasvatuksen alueen, etenkin koululiikunnassa, ilmeneviä ongelmia sekä edistetään liikuntakasvatusta sen kaikissa muodoissa. 3. Julkaisutoiminta (30) Julkaisutoiminnan tehtävänä on välittää liikuntatieteellistä tietoa liikunta-alan ammattilaisille, päättäjille, opiskelijoille ja alasta kiinnostuneille kansalaisille. Internet-sivusto ( ) LTS:n Internet-sivuston ( sisältöjä kehitettiin vuonna 2006 vastaamaan entistä paremmin eri liikuntatieteiden aloille kohdistuvaan erityistiedon tarpeeseen. Seuran varsinaisen sivuston tukena toimivat liikunnan ja terveyden edistämiseen keskittyvä Liiku Terveemmäksi sivusto ( kuntotestauksen erityiskysymyksiin keskittyvä sekä erityisliikunnan tietotarpeita ja Erityisliikuntaa kuntiin projektia palveleva sivusto. Skandinaavisen kongressin tarpeita palveli sivusto. Monipuolisen erikoissivuston avulla pyrittiin rakentamaan tiedonhankintakanavia liikunnan ammattilaisten käyttöön. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu -sarja (3032) Sarjassa julkaistaan käsi- ja oppikirjoja, Seuran tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuottamaa liikuntatietoa sekä Seuralle tarjottua ajankohtaista ja tutkittua liikuntatietoa, jolla on laajaa ja yleistä merkitystä. Sarjassa on ilmestynyt toistaiseksi 159 julkaisua. Vuonna

16 julkaistiin teos Asfalttiprinssit - tutkimus skeittareista (toim. Harinen-Itkonen- Rautopuro). Lisäksi syksyllä 2006 toteutettiin aiemmin julkaistun teoksen Kuntotestauksen käsikirja (toim. Keskinen Häkkinen Kallinen) päivittäminen lisäpainoksen painattamiseksi alkuvuonna Syksyllä 2006 käynnistettiin uuden Ryhmäilmiöoppikirjan suunnittelu. Hankkeen tavoitteena on tuottaa käytännönläheinen, viimeisimpään tutkimustietoon perustuva oppikirja valmentajille, liikunnan opettajille, liikunnan ohjaajille ja liikuntaryhmien ohjaajille. Koska teos perustuu viimeisimpään tutkimustietoon, hyötyvät siitä myös alan asiantuntijat ja tutkijat. Teos pyritään julkaisemaan toukokuussa Liikunta & Tiede -lehti (3033) Liikunta & Tiede -lehti on liikuntakulttuurin, -tieteiden ja -politiikan asioista kertova kotimainen aikakauslehti. Lehti tuottaa, kokoaa, muokkaa ja välittää tietoa liikunnan eri osa-alueilta, liikunnan tutkimuksesta ja liikuntapolitiikasta. Lehti pyrkii herättämään keskustelua ajankohtaisista teemoista. Lehti on samalla Seuran jäsenlehti, keskeinen viestintäkanava ja äänenkannattaja. Lehti palvelee laajaa liikunnan ammattilaisten kenttää luotettavana, ajankohtaisena ja asiantuntevana tietolähteenä. Lehden päätoimittajina toimivat vanhempi tutkija Katriina Kukkonen-Harjula (vastaava) ja Seuran pääsihteeri Kari L. Keskinen. Lehden toimituskunta kokoontui kaksi kertaa. Liikunta & Tiede -lehdestä ilmestyi kuusi numeroa, joissa julkaistiin kaikkiaan noin 150 artikkelia, tutkimusuutista, kirja-arviota tai puheenvuoroa / tai kaikkiaan noin 150 erityyppistä artikkelia. (Liite 4). Lehdessä käsiteltyjä teemoja olivat mm. suomalaisten lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus ja siihen liikunnallisuuteen vaikuttavat tekijät(1/2006, 2/2006), liikunnan merkitys yhteisöllisyyden areenana (3/2006), erityisryhmien liikunta (4/2006), liikuntalääketiede, liikuntavammat (5/2006) sekä liikunnan kansalaistoiminta (6/2006). Seuran Internetsivuilla julkaistiin kunkin numeron pääkirjoitus sekä sisältösivu. Liikunta & Tiede -tutkimusliite (3034) Liikunta & Tiede -lehti tarjoaa vuosittaisen foorumin suomenkielellä julkaistaville tieteellisille alkuperäisjulkaisuille ja katsauksille. Tutkimusliite toimii jatkokoulutuksen välineenä tieteellistä tutkimus- ja julkaisutoimintaa aloitteleville nuorille tutkijoille. Se on samalla myös tutkijoiden meritoitumisväylä tutkijan uralla. Arviointi toteutettiin siten, että kukin julkaistavaksi esitetty artikkeli arvioitettiin kahdella väitelleellä asiantuntijalla (peer review) ja arvioitsijoiden kommentit (blind review) toimitettiin kirjoittajalle korjausten tekemistä varten. Asiantuntijoista koostuva toimitusryhmä hyväksyi tämän jälkeen artikkelit julkaistavaksi, mikäli ne läpäisivät tieteellisen kritiikin. Vuonna 2006 arvioitavaksi jätettiin 21 artikkelia, joista joulukuussa numerossa sekä LTS:n internet-sivuilla pdf-muodossa julkaistiin kymmenen artikkelia (liite 4). Vuoden 2007 ensimmäisessä numerossa varaudutaan julkaisemaan vielä lisämuokkausta vaatineet tutkimusartikkelit. Arvioinnissa mukana oleva asiantuntijakunta muodostaa kriittisen vuorovaikutteisen asiantuntijoiden verkoston, joka auttaa kehittämään liikuntatutkimuksen ja tutkijakoulutuksen tasoa. Tutkimusliitteen päätoimittajana toimi vastaava päätoimittaja Katriina Kukkonen-Harjula. Tutkimusliitteen toimitusryhmä kokoontui kaksi kertaa. Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi -sarja (3035) Sarjassa julkaistaan ajankohtaisia katsauksia ja sektoritutkimusluonteisia selvityksiä sekä avauksia uusilta tutkimusalueilta. Seura on julkaissut Impulssi-sarjaa vuodesta Sarjassa on ilmestynyt 23 raporttia. Vuonna 2006 työstettiin raporttia: Liikunnan tiedonvälityksen haasteet (työnimi).

17 17 Motion Sport in Finland -lehti (3036) Motion Sport in Finland -lehti on englanninkielinen, kansainväliselle yleisölle suunnattu suomalaista liikuntakulttuuria esittelevä aikakauslehti. Motion Sport in Finland -lehdestä ilmestyi kaksi numeroa, joissa julkaistiin kaikkiaan noin 60 artikkelia, haastattelua tai uutista / tai kaikkiaan noin 60 erityyppistä artikkelia. Lehti käsittelee maamme liikuntakulttuurin ja urheiluelämän ajankohtaisia ilmiöitä, ihmisiä ja tapahtumia. Motion esittelee sekä tunnettuja ja tunnustettuja että nuoria ja lupaavia huippu-urheilijoita, liikunnan eri alojen ammattilaisia, järjestöjä ja vaikuttajia. Lehdessä käsitellään myös suomalaista liikuntatutkimusta. Lehteä kehitetään yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa, jotta lehti palvelisi mahdollisimman hyvin koko liikuntakenttää. Lehti toimii suomalaisen liikuntakulttuurin, -tutkimuksen ja liikunnan toimijoitten kansainvälisen kanssakäymisen ja tunnetuksi tekemisen välineenä ja tiedotuslehtenä, Suomen liikunnan käyntikorttina maailmalla. Lehteä voidaan pitää koko suomalaisen liikuntasektorin yhteisenä kansainvälisenä asiakaslehtenä. Vuoden 2006 numeroissa käsiteltiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden teemoiksi valittuja terveysliikuntaa, kansalaistoiminnan haasteita, analysoitiin suomalaisten liikunnallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Esillä olivat lisäksi mm. suomalainen huippu-urheilua palveleva soveltava tutkimus esimerkkinä mäkihyppy ja optimisuorituksen komponenttien kartoitus sekä välinekehitys. Suomalaisen urheiluseuratoiminnan merkkivuosi oli myös usean lajiliiton merkkivuosi. Esillä olivat 110-vuotias Svoli, 100- vuotiaat Suomen uimaliitto, Suomen yleisurheiluliitto ja Suomen painiliitto. Lehden verkkoversio sisälsi pääkirjoituksen ja sisältöesittelyn lisäksi varsinaiset artikkelit pdf-tiedostoina. Lehden artikkelit indeksoidaan kansainvälisissä urheilun ja liikunnan tietokeskuksissa SIRC:ssä ja EBSCO:ssa. Lehden päätoimittajana toimi johtaja Matti Saari A-lehdistä. Lehden toimituskunta kokoontui kaksi kertaa. Asiantuntijarekisteri ( ) Seura ylläpitää tietokantaa suomalaisen liikuntatieteen tekijöistä. Siihen on koottu tietoja suomalaisista liikuntatutkijoista ja heidän tutkimusaiheistaan ja keskeisistä julkaisuistaan. Rekisterissä olevien noin 550 henkilön tietoja päivitettiin laajamittaisesti viimeksi vuosina 1998 ja Hallinto (40) Hallinnon tehtävänä on sujuvalla toiminnallaan tukea Seuran varsinaisten toimintasektoreiden toimintaa. Hallintoelimet (4041) Seuran hallitus jäsenet edustavat monipuolisesti liikuntatieteiden ja -kulttuurin eri osaalueita. Hallituksen puheenjohtajana toimi emeritusprofessori Pauli Vuolle Jyväskylästä ja varapuheenjohtajana laboratorionjohtaja Antti Uutela Helsingistä. Hallituksen jäsenistä koostuva työvaliokunta valmisteli hallitukselle esitettävät asiat yhdessä pääsihteerin kanssa. Hallitus, työvaliokunta ja pääsihteeri vastasivat toiminnan suuntaamisesta Seuran vuosikokousten mukaisesti. Hallitus ja työvaliokunta toimivat eri hankkeiden

18 18 toteutumisen arviointiryhmänä ja palautteen antajana. Hallituksen kokoonpano on liitteessä 3. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja työvaliokunta kaksi kertaa ja yksi puhelinkokous. Kevätkokous pidettiin Tieteiden talossa. Läsnä oli 11 Seuran jäsentä. Syyskokous pidettiin Tieteiden talossa Jäsenistä paikalla oli 15 henkilöä. Syyskokouksessa hyväksyttiin sille esitetyt sääntömuutosesitykset, jotka ovat uudestaan esillä Seuran kevätkokouksessa Seuran hallitus päätti pidetyssä kokouksessaan, että Seuran nimi käännetään englanninkielellä: "Finnish Society of Sport Sciences". Uusi käännös otettiin käyttöön välittömästi. Uusi englanninkielinen nimi esiintyy Seuran suomenkielisen nimen rinnalla eri asiakirjoissa ja julkaisuissa tarpeen mukaan. Seuran neuvottelukunta kokoontui keskustelemaan aiheesta Miten voimme edistää Suomessa asuvien liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia? Mukana tässä hallituksen asiantuntijafoorumissa oli neuvottelukunnan lisäksi vuoden 2006 ja vuodelle 2007 valittu hallitus sekä Seuran henkilökunta. Toimisto (4042) Seuran toimiston tehtävänä on toteuttaa Seuran hallituksen sille määräämät tehtävät. Toimiston varsinaisen henkilökunnan muodostivat seitsemän kokoaikaista henkilöä ja yksi osa-aikainen henkilö. Eri projekteissa toimi vuoden aikana seitsemän projektihenkilöä (liite 2). Projektihenkilöiden työsuhteiden kesto vaihteli kuukaudesta 12 kuukauteen. Seuran tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen jäi virkavapaalle toimestaan ajalla Hänen sijaisekseen tutkimus- ja julkaisupäälliköksi valittiin LitT Esa Rovio alkaen. Seuran toimiston työtilat sijaitsivat Helsingin Olympiastadionin Eteläkaarteen toimistotiloissa. Yhden toimihenkilön työtilat sijaitsivat Urheilumuseon tiloissa, koska pyörätuolilla ei ole mahdollista liikkua Seuran varsinaisiin työtiloihin hissin puuttumisen takia. Toimiston henkilökunta kokoontui toimistopalavereihin 9 kertaa. Vuoden alussa siirryttiin langattomaan puhelinjärjestelmään. Toiminnan kehittäminen (4043) Toimiston henkilökunta osallistui ammattitaitoa kehittävään koulutukseen ja käytti eri alojen asiantuntemusta sekä oman toimintansa että palvelurakenteen kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Seuran organisaatio panostaa työssä oppimiseen ja ammattitaidon jatkuvaan kehittymiseen. Seuran hallituksen vuonna 2005 asettama palkkatyöryhmä viimeisteli seuran toimihenkilöiden uuden palkkausjärjestelmän alkuvuodesta Hallituksen päätöksellä uusi palkkajärjestelmä otettiin käyttöön Toimiston henkilökunnan kehittämiskokous pidettiin Suomen urheiluopistolla Vierumäellä Päivien aikana käytiin läpi ja valmisteltiin vuonna 2007 toteutettavaksi aiotut hankkeet ja selvennettiin henkilökunnan jäsenten välistä työnjakoa Seuran eri tehtävissä. Valmistelutyön tulokset purettiin Seuran hallituksen kesäkokouksessa Tampereella

19 19 Tiedotus ja markkinointi (4044) Vuonna 2006 LTS tiedotti ja markkinoi toiminnastaan omien lehtiensä, Internet-sivustonsa ja tapahtumiensa avulla. Jäseniä lähestyttiin henkilökohtaisella postilla ja Liikunta & Tiede -lehden jäsensivujen välityksellä. LTS:n järjestämiä tilaisuuksia markkinoitiin esitteillä, lehtimainoksin ja sähköpostin välityksellä. Itse tilaisuuksissa esiteltiin LTS:n toimintaa avauspuheenvuoroissa sekä omilla näyttelyosastoilla. Jäsenpalvelut (4045) Tarkoituksena on tuottaa Seuran jäsenille liikuntatieteellistä asiantuntijuutta ja osaamista kehittävää palvelua laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Jäsenistö on Seuralle paitsi sen omistaja myös sen voimavara ja toiminnan kohderyhmä. Liikuntatieteellisen Seuran jäsenet ovat koulutettuja ja laaja-alaisesti liikuntatieteitä ja liikuntakulttuuria edustavia henkilöitä. Seuran yhteisöjäsenet ovat liikuntatieteellisiä asiantuntijalaitoksia ja järjestöjä (liite 1). Seuralla oli yhteensä 896 varsinaista henkilöjäsentä (varsinaisia jäseniä 591, opiskelijoita 243, LIITO/LTS -jäseniä 22, yli 70-vuotiaita jäsenmaksusta vapautettuja 17, kunniajäseniä 6 ja Seuran eläkeläisiä 2) sekä 15 varsinaista yhteisöjäsentä. Seuran varsinaisen jäsenen maksu oli 33 euroa, opiskelijajäsenmaksu 21 euroa, perhejäsenmaksu 40 euroa ja Liito/LTS jäsenmaksu 22 euroa. Yhteisöjäsenmaksu oli 140 euroa. Jäsenmaksuun sisältyivät Liikunta & Tiede -lehden vuosikerta (6 numeroa) ja Motion Sport in Finland -lehden vuosikerta (2 numeroa). Jäsenet saivat alennuksia Seuran julkaisuista ja koulutustilaisuuksista. Rahastot (4049) Liikuntalääketieteen päivien yhteydessä järjestettävän tutkimuskilpailun perusteella jaetaan Nuorten tutkijain rahastosta sen sääntöjen mukaisesti tutkijoille suunnattuja apurahoja ja palkintoja. Rahastosta jaettiin marraskuussa 2006 järjestetyillä Liikuntalääketieteen päivillä palkinto Kai Savosen tutkijaryhmälle. Liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehitystoiminnan stipendirahastoa kartutettiin kevätkokouksen päätöksen mukaisesti eurolla. Rahastosta ei jaettu palkintoja tai apurahoja toimintavuoden aikana. Talous Toiminnan tuotto oli yhteensä ,68. Tuotto perustui valtionavustuksiin (46,9 %), projektituottoihin (32,8 %), oman toiminnan tuottoihin (17,3 %), jäsenmaksuihin (2,5 %) ja muuhun varainhankintaan (0,5 %). Tuloslaskelma osoitti ,94 ylijäämää.

20 20 Liite 1. Liikuntatieteellisen Seuran yhteisöjäsenet Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Jyväskylä Lahden Ammattikorkeakoulu Liikunnan laitos, Lahti Laurea Ammattikorkeakoulu, Espoo Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Jyväskylä Liikunnan ja Terveystiedon opettajat ry (LIITO), Helsinki Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL), Helsinki Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö (ODL), Oulu Paavo Nurmi -keskus, Turku Polar Electro Oy, Kempele Suomen Osteoporoosiliitto ry, Helsinki Suomen Sydänliitto ry, Helsinki Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry (SULY), Helsinki Tampereen Urheilulääkäriasema (TAULA), Tampere Urheilulääketieteen säätiö, Helsinki Urheiluopistosäätiö, Helsinki Liite 2. Liikuntatieteellisen Seuran henkilökunta vuonna 2006 Vakituinen henkilökunta pääsihteeri Kari L.Keskinen koordinaattori Tiina Heinonen koulutus- ja viestintäpäällikkö Jari Kanerva sihteeri Kyllikki Marttala toimituspäällikkö Leena Nieminen kirjanpitäjä Arto Pohjamo (o.t.o.) tutkimus- ja julkaisupäällikkö Esa Rovio tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen virkavapaalla ajalla vastaava toimistosihteeri Tuula Valli Projektityöntekijät projektipäällikkö Toni Piispanen (Erityisliikuntaa kuntiin, ) projektisuunnittelija Jyrki Aho (Kuntotestauksen laadun kehittäminen, ; 50 % työsuhde) projektipäällikkö Eeva Tulisalo (6. Erityisliikunnan päivät; Liiku Terveemmäksi; 8th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports; Motion Sport in Finland, ) mikrotukihenkilö Vesa Ovaskainen (o.to.; ) tutkija Jouko Kokkonen (Balttia tutkimus ) erikoistutkija Heikki Roiko-Jokela (Liikunta tieteellisenä toimintana, ) tutkija Ossi Keskinen (State of the Art on Swimming Physiology ; Kuntotestauksen käsikirjan lisäpainoksen valmistelu )

LTS:n toimintakertomus vuodelta 2005

LTS:n toimintakertomus vuodelta 2005 1 Sisällys 1. Yleistä... 3 Sääntöjen määräämät tehtävät... 3 Avainsanat... 3 Arvot... 3 Tavoitetila... 4 Strategiset päämäärät... 4 Toiminnallinen rakenne... 4 Resurssit... 4 2. Liikuntatieteellinen toiminta...

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu Versio 15.3.2013 korjattu Vuosikertomus 2012 Käsittelyaikataulu: toimiston valmistelu 4.2.2013 mennessä postitus hallitukselle 5.2.2013 hallituksen kokouskäsittely 12.2.2013 korjattu versio kommenttien

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3.

Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3. Vuosikertomus 2011 Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3.2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Tutkimus ja kehittämistoiminta... 4

Lisätiedot

Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Versio 12.9.2012 Liikuntatieteellisen Seuran Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Aikataulu: Asiakirjan valmistelu 31.8.2012 Valtionapuhakemus 7.9.2012 Hallitus 10.9.2012 Hallitus 23.10.2012 Syyskokous 23.10.2012

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 Liikuntatieteellisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2009 Vuosi 2009 oli Seuran historian 76. toimintavuosi. Seuran sääntöjen 2 mukaisena

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 Yleistä Kuntien erityisliikunnanohjaajien vuosittainen työseminaari toteutettiin Helsingissä 18.8.2011 Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Liikuntatieteellinen Seura ry Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015... 2 Hanketoiminta... 3 Julkaisut... 4 Liikunta & Tiede -lehti... 5 Koulutus...

Lisätiedot

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09. Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09. Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09 Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen LÄHTÖKOHTIA Suomessa hyvää tutkimusosaamista, myös urheilussa Kohtuullisen

Lisätiedot

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Keskiviikko 9.11.2011 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:45 Tervetuloa Liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi,

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn sekä mittaaminen. Kuntotestauspäivät. 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn sekä mittaaminen. Kuntotestauspäivät. 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn arviointi sekä mittaaminen Kuntotestauspäivät 2015 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja Valmennuksen EXTRA-PÄIVÄ 21.3.2015 9.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Ajankohtaista julkaisemisessa 23.3.2017 ESITYS 1. Julkaisufoorumi ja tasoluokat 2. Suomenkieliset

Lisätiedot

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Käsittelyaikataulu: hallitukselle 11.2.2014 hallituksen kokouskäsittely 14.2.2014 kommentoitu versio hallitukselle 11.3.2014 hallituksen päätös

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Sisällys Yleistä... 2 Hanketoiminta... 3 Vuonna 2014 valmistuneet hankkeet... 3 Vuodelle 2015 jatkuneet hankkeet... 4 Julkaisutoiminta...

Lisätiedot

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos 8.12.2016 1 Kuulumisia University of Victoria,

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu Esitys johtoryhmään 21.2.2017 Viestinnän sisältöjen vuosisuunnittelu Viestintä- ja markkinointipäällikkö esittää, että Xamkin johtoryhmä osallistuu vastuullaan olevan

Lisätiedot

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI . INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI Marko Juslin Intergraph-käyttäjäkerho lienee yksi aktiivisimmista alallaan. Organisoitunutta käyttäjäkerhotoimintaa on tänään yli kahdessakymmenessä

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liikuntatieteellinen Seura ry Mannerheimintie 15 b B 00260 Helsinki www.lts.fi Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017... 2 Tiedon kokoaminen ja analysointi...

Lisätiedot

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS)

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Kehittämislinjaukset 2/15 27.8.2015 3 Helsingin rautatieasemalla oli meneillään

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

FIG Working Week Suomessa 2017

FIG Working Week Suomessa 2017 FIG Working Week Suomessa 2017 FIG MIL - MAKLI FIG Working Week 2017 Sisältö FIG:n esittely WW2017 järjestäjäorganisaatiot MIL ja MAKLI FIG Working Week konsepti Suomen Working Weekin esittely Mikä FIG

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 17.11.2011) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Tutkimus, julkaiseminen ja väitöskirja Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto 15.5.2012 Otto Auranen tutkija, Tampereen

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

1933-2013. Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät

1933-2013. Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät 1933-2013 Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät 2013 20.-21.3.2013 TAMPERE, UKK-INSTITUUTTI KESKIVIIKKO 20.3.2013 9.00 ILMOITTAUTUMINEN JA KAHVI 9.30 AVAUS VÄESTÖN KUNTOTESTAUS

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

IFLAn strategiset tavoitteet 2011-2015

IFLAn strategiset tavoitteet 2011-2015 IFLA IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) Kirjastoseurojen ja kirjastojen kansainvälinen liitto 1500 jäsentä 150 maassa Perustettu 1927 Edinburgissa toimisto Haagissa,

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki VALTION LIIKUNTANEUVOSTO Erityisliikunnan jaosto LIIKUNTATIETEELLINEN SEURA RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki SEMINAARIN

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN 1 SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN Timo Laitinen Puheenjohtaja Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6.-7.9.2006, Hyvinkää 2 Liikunta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Kehyslakiluonnos (poliittinen

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus SAFETY 2016 -konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Tutkija, Laura Kolehmainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.4.2016, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Aikuisliikunnan asiantuntijajärjestö asiantuntijuutta jo vuodesta 1961

Aikuisliikunnan asiantuntijajärjestö asiantuntijuutta jo vuodesta 1961 Aikuisliikunnan asiantuntijajärjestö asiantuntijuutta jo vuodesta 1961 SAKU ry sadonkorjuutalkoot 13.9.2010 Mikko Koivu Työpaikkaliikunnan päällikkö Suomen Kuntoliikuntaliitto Liiton missio ja tehtävät

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Toni Piispanen Liikuntatieteellinen Seura ry Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Grand Marina Esityksen teemat 1. Yleisesti kehittämishankemaailmasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT. Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto

ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT. Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄ Liikuntatieteellinen koulutus alkoi Jyväskylässä

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Olli J. Heinonen. Lääketieteellinen tiedekunta. Terveysliikunta

PROFESSORILUENTO. Professori Olli J. Heinonen. Lääketieteellinen tiedekunta. Terveysliikunta PROFESSORILUENTO Professori Olli J. Heinonen Terveysliikunta Lääketieteellinen tiedekunta 19.11.2014 Professori Olli J. Heinonen pitää professoriluentonsa Medisiinan Osmo Järvi -salissa 19. marraskuuta

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Yleiset toimintalinjat Yhdistys on yleislääkäreiden ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden yhdysside yleislääketieteen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot