SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen"

Transkriptio

1 Kauden valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista kokoelmanhallintajärjestelmää. 3. Museon kotisivujen asiantuntijaosuuden rikastaminen Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä Painopiste Tavoite Valtakunnallinen kokoelmanhallintajärje stelmä Näyttely-yhteistyö Museo hanke tuottaa uuden kokoelman hallintajärjestelmän Laadukkaita valokuvanäyttelyitä saadaan esille eri puolilla Suomea ja kansainvälisesti. SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen asiantuntijana mm. määrittely- ja asiasanoituskysymyksissä. Museo etsii näyttelyilleen jo suunnitteluvaiheessa partnereita kotimaisten ja ulkomaisten museoiden ja vastaavien instituutioiden joukosta. Tulevaa näyttelyohjelmistoa esitellään etukäteen mahdollisille museokumppaneille. Näyttelybudjetteja voidaan mahdollisesti kasvattaa yhteistyöllä ja saadaan esim. näyttelyluetteloihin rahoitusta. Yhteistyötä etsitään erityisesti myös kotimaisten valokuvakeskusten kanssa. Laadukkaita valokuvanäyttelyitä on laajasti saatavilla. Sivu 1 / 6

2 Asiasanoituksen edistäminen Valokuvan asiasanaston laadinta ja julkaiseminen Valokuvan asiasanaston laaditaan mm. kuvien luetteloijan tarpeisiin. Koskee museoita ja arkistoja joilla valokuva-aineistoja. Työssä otetaan huomioon Museo 2015-hankkeen suositukset. Julkaistaan museon verkkosivuilla, jolloin myös kirjastojen käytössä. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti Painopiste Tavoite Lehtikuvan tallennus Journalistisen kuvaarkiston Museo jatkaa Museoviraston kanssa perustaminen valtakunnallisen journalistisen kuva- arkiston perustamishanketta. Hankkeen eri sidosryhmät ovat edustettuina hankkeen neuvottelukunnassa: yksityiset valokuvaajat ja journalistiset kuvaarkistot, Kopiosto jne. Aineistoja KDK:n asiakasliittymän kautta suuren yleisön ulottuville. Esineiden tallennus Suunnittelukaudella luodaan valokuva-alan esineiden tallentamiselle valtakunnalliset suuntaviivat Valokuvakulttuurin esinekokoelman tallennusvastuiden osalta avataan keskustelu suunnittelukaudella Valokuvataiteen museon, Suomen kansallismuseon, Tekniikan museon ja muiden toimijoiden välillä ja pyritään laatimaan valtakunnallisen kokoelmapolitiikan suuntaviivat joissa huomioidaan erit. uudemmat digitalisoitumisen seurauksena tulleet valokuvateollisuuteen ja kauppaan liittyvät laajat valokuvakulttuurin muutokset. Arkiston perustaminen vaikuttaa SVM:n kartuntapolitiikkaan. Sivu 2 / 6

3 Suomalaisen valokuvataiteen tallentaminen Edistetään keinoja turvata merkittävän suomalaisen valokuvataiteen tallentumista julkisiin kokoelmiin Kehitetään yhteistyömuotoja museoiden kanssa Kehitetään yhteistyömuotoja taiteilijoiden kanssa Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistyöstä huolehtiminen Painopiste Tavoite Kuva-arkistojen valtakunnallinen yhteistyö Museoviraston ja SVM:n työnjako Kuva-arkistojen valtakunnallisen yhteistyön parantaminen, kiinteä verkottuminen Museoviraston ja SVM:n välillä sovitaan kokoelmiin, asiantuntijapalveluihin ja valtakunnalliseen koulutukseen sekä taideinstituution ulkopuolella tuotettuihin kulttuurihistoriallisiin aineistoihin liittyvistä työnjakokysymyksistä. Kuva-arkistojen valtakunnallista yhteistyötä kehitetään joka toinen vuosi järjestettävillä kuvaarkistopäivillä (2013, 2015). Koskee museoita ja arkistoja joilla valokuva-aineistoja, Yhteistyökumppanina Museovirasto. Kuva-arkistojen viestintäringistä tulee arjen työkalu arkistojen työntekijöille. SVM käynnistää suunnittelukaudella keskustelut MV:n kuvakokoelmien kanssa. Sivu 3 / 6

4 Valtakunnallinen kokoelmatyö ja dokumentointi Painopiste Tavoite Nykydokumentointi Tako-hankkeena Osallistutaan TAKO 9 -ryhmän toteutetaan toimintaan. pimiödokumentointi ja yksi muu hanke Kokoelmien tuonti verkkoon Museon kokoelmat tuodaan verkkoon KDK:n asiakasliittymän kautta. Dokumentoidaan viimeisiä valokuvaajien filmiajan pimiöitä. Luodaan KDK:n ja teknisten asiantuntijoiden kanssa rajapinnat KDK:n asiakasliittymän ja SVM:n FileMaker-pohjaisen järjestelmän välille. Esitellään dokumentoinnin pohjalta pimiötyöskentelyä näyttelyssä. SVM:n kokoelmia tuodaan suuren yleisön saataville verkkoon KDK:n toisessa aallossa. Tarkistetaan metatiedon kelvollisuus. Omaan erikoisalaan liittyvän tiedon tuottaminen, välittäminen ja saatavuus Painopiste Tavoite kohdistuvat museoihin Museon verkkosivuston Verkkosivuilla tiedon ja rakenteen ja sisällön neuvonnan kehittäminen keskittäminen ja helppo saatavuus, jatkuva keskustelu. Museon verkkosivuille itsenäinen yksikkö, joka keskittyy ammatilliseen tietoon, neuvontaan. Tällä alueella valokuva-alan suomalainen tietopankki, käsikirja, opas ja kohtauspaikka. Asiantuntijaosio on suunnattu erityisesti museoja arkistoalan ammattilaisille, valokuva-alan ja valokuvataiteen ammattilaisille, alan oppilaitoksille, tutkijoille jne. Sivu 4 / 6

5 Valokuvataidetta ja historiaa tutkitusti esittelevät julkaisut ja näyttelyt Luento-opetusta valokuvahistoriasta Tutkimus- ja julkaisuohjelma Kirjat I.K. Inha valokuvaajan työ (Jukka Kukkonen ja Kati Lintonen, 2013) ja Valokuvataidetta kansalle (Elina Heikka, Kati Lintonen, Anna-Kaisa Rastenberger, 2012) Museo valmistelee toistettavan luentosarjan valokuvataiteesta ja valokuvauksen historiasta. Luento paikkaa opiskelijoiden puutteellista tietämystä valokuvahistorian kysymyksistä. Luodaan suunnittelukaudella linjaukset jatkuvalle tutkimus- ja julkaisuohjelmalle. Linjauksissa otetaan huomioon museon rooli valtakunnallisena erikoismuseona. Inha-kirja on ensimmäinen catalogue raisonné suomalaisen valokuvaajan toiminnasta Otetaan huomioon mahdollisuudet yhteisjulkaisuihin. Luentosarjaa tarjotaan mm. yliopistoille, taidekorkeakouluille sekä valokuva-alan oppilaitoksille pääkaupunkiseudulla ja mahdollisesti valtakunnallisesti. Yhteistyö kustantajien kanssa. Julkaistaan yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. Museovirasto) I.K. Inhan koko tuotannon esittelevä kirja ja mahdollisimman pian kirjan ilmestymisen jälkeen sen pohjalta näyttely. Julkaisut suunnataan eri kohderyhmille. Sivu 5 / 6

6 Asiantuntijapalvelut, tietopalvelut ja neuvonta Painopiste Tavoite Verkkopalvelujen kehittäminen: tietopalvelu Verkkopalveluiden kehittäminen: suomalaiset valokuvaajat Verkkopalveluiden kehittäminen: kirjastotietokanta Asiantuntijapalvelu Kysy museolta - verkkopalvelun kehittäminen ja valtakunnallistaminen. Kuka kuvasi - suomalaiset valokuvaajat verkkopalvelu tuo verkkoon museon keräämät tiedot Suomessa toimineista ammattikuvaajista ja keskeisistä valokuvauksen harrastajista, jotka ovat aloittaneet kuvaustoimintansa ennen 1950-lukua. Museo tuo verkkoon museon sisäisessä käytössä olevan PrettyLibtietokannan (2014). Valokuva-alan tietämyksen edistäminen valtakunnallisesti Kysy museolta -verkkopalvelun toiminnallisuuden kehittäminen SVM:n vetämässä hankkeessa (2012), jossa mukana seitsemän museota. Museo antaa laajaa valokuva-alaa koskevaa asiantuntijapalvelua maan muille museoille ja kuva-arkistoille Kirjastotietokanta tuodaan verkkoon palvelemaan valokuvasta kiinnostuneita asiantuntijoita. Tietokanta sisältää huomattavan tarkkaa asiasanoitusta. Museo antaa valtakunnallista asiantuntijapalvelua mm. tutkijoille, konservaattoreille, valokuvaajille ja digitoijille. Kysy museolta -verkkopalvelu otetaan käyttöön monissa museoissa. Kuka kuvasi -sivusto tehdään palvelemaan sekä asiantuntijoita että suurta yleisöä heidän tiedon tarpeessaan. Sivusto valmistuu vuoden vaihteessa Sivu 6 / 6