Vuosikertomus Käsittelyaikataulu: hallitus hallitus vuosikokous julkaiseminen netissä 30.3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011 Käsittelyaikataulu: hallitus hallitus vuosikokous julkaiseminen netissä

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Tutkimus ja kehittämistoiminta... 4 Asiantuntija- ja tutkijaverkosto... 4 Hankkeet... 4 Tieteen edistäminen... 5 Tiedeviestintäpalvelut... 5 Internet-sivusto... 5 Liikunta & Tiede lehti... 6 Julkaisut... 6 Koulutustoiminta... 6 Yhteiskuntavaikuttaminen... 7 Liikuntalääketieteellinen toiminta... 7 Kuntotestaustoiminta... 8 Soveltava liikunta... 8 Liikunta- ja liikuntatiedepoliittinen vaikuttaminen... 9 Liikunnan tiedonvälitysyksiköt... 9 Kansainvälinen toiminta... 9 Kansainvälinen viestintä... 9 Hallinto ja tukitoiminta Hallintoelimet Toimisto Viestintä ja markkinointi Jäsenet Talous... 12

3 Tiivistelmä Vuosi 2011 oli Seuran historian 78. ja strategiakauden ensimmäinen toimintavuosi. Erityisenä kehittämiskohteena oli uuden strategian jalkauttaminen toimintaan. Toiminta tapahtui kolmella pääsektorilla, joilla kaikilla oli sama johtoajatus: asiakassuuntautuneen liikunta-alan tiedeviestinnän toteuttaminen. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteutettiin yhteensä 10 hankkeen voimin. Näistä kaksi oli varsinaisia tutkimushankkeita ja muut selvityksiä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa sovituista aiheista. Asiantuntija- ja tutkimusverkosto aloitti toimintansa tiedonvälityskanavana tutkimuksen, hallinnon ja eri toimijoiden välillä. Vuoden 2011 aikana verkostolle välitettiin ajankohtaista tietoa sekä liikuntahallinnon että -tieteen tapahtumista ja muun muassa tutkijoille tarjolla olleista rahoitusmahdollisuuksista eri hankkeissa. Seura tuotti jäsenistölle ja liikunta-alan ammattilaisille heidän ammattitaitoaan kehittävää palvelua julkaisemalla Liikunta & Tiede -lehteä, ammattikirjallisuutta ja hankeraportteja sekä toteuttamalla valtakunnallisia koulutus- ja seminaaritapahtumia kuntotestauksen, liikuntalääketieteen ja soveltavan liikunnan aloilla. Vuoden päätteeksi Seura avasi uudistetut Internet-sivustonsa osoitteessa Kesäkuussa 2011 Seura avasi englanninkielisen -sivuston. Seura jatkoi kuntotestauksen hyvien käytäntöjen kehittämistä kuntotestausverkoston kanssa ja liikuntalääketieteen erikoislääkäriselvityksen valmistelua yhteistyössä liikuntalääketieteen keskusten kanssa. Soveltavan liikunnan toiminnassa pääasiallisena yhteistyökumppanina oli valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaos, jonka kanssa Seura toteutti useita seminaareja ja koulutustilaisuuksia alan toimijoille. Seuran merkittävin kansainvälinen yhteistyökumppani vuonna 2011 oli kansainvälinen liikuntatieteen ja -kasvatuksen kattojärjestö ICSSPE (International Council of Sport Science and Physical Education) jäsenjärjestöineen ja työryhmineen. Seuran hallinto- ja tukitoiminnassa oli pääpaino taloushallinnon järjestelmien ja järjestörekisterin kehittämisessä. Toimintajärjestelmän kehittämistä jatkettiin toimiston henkilökunnan kuukausikokouksissa ja toimiston kehittämispäivien yhteydessä. Päättyneen toimintavuoden tuloslaskelma oli 7.138,33 euroa ylijäämäinen.

4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Liikuntatieteellinen Seura (LTS) vastaa liikunta-alan keskeisenä tiedeviestijänä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien esittämiin tiedontarpeisiin toteuttamalla käytännön läheistä soveltavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Seura ylläpitää liikunnan tutkijoista ja liikuntakulttuurin alan asiantuntijoista koostuvaa tutkimusverkostoa, toteuttaa asiakassuuntautunutta tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä edistää Suomessa tapahtuvaa liikuntatieteellistä tutkimusta. Asiantuntija- ja tutkijaverkosto LTS:n ylläpitämään liikunnan tutkijoista ja liikuntakulttuurin asiantuntijoista koostuvaan rekisteriin, on kerätty lähes 800 henkilön tiedot avoimista lähteistä, ja toimitettu jokaiselle tarkastettavaksi. Yhteisö on itsenäinen, riippumaton verkosto, jota hyödynnetään tiedon hankinnassa ja rekrytoinneissa. Verkosto toimii tiedonvälityskanavana tutkimuksen, hallinnon ja eri toimijoiden välillä. Yhteydenpito verkostoon tapahtui pääasiassa sähköpostin välityksellä. Vuoden 2011 aikana tutkimusverkostolle välitettiin ajankohtaista tietoa sekä liikuntahallinnon että -tieteen tapahtumista ja muun muassa tutkijoille tarjolla olleista rahoitusmahdollisuuksista eri hankkeissa. Verkosto kutsuttiin liikuntatieteen pohjoismaista tieteenala-arviointia koskeneeseen tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen liikuntalääketieteen päivien yhteydessä. Tutkimus- ja kehittämishankkeet Vuoden 2011 aikana Seurassa oli käynnissä kymmenen hanketta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. LTS:n ja Suomen Urheilumuseon yhteishanke Urheilujohtajuuden muuttuminen (Jouko Kokkonen & Teijo Pyykkönen) valmistui toukokuussa. Haastatteluihin perustuva selvitys julkaistiin LTS:n Impulssisarjassa. Selvitys liikunnan asemasta koulutusjärjestelmässä (Perttu Laakso, Lauri Laakso ja Teijo Pyykkönen) valmistui kesäkuussa. Selvityksessä tarkasteltiin miten suomalainen koulutusjärjestelmä (varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste, korkea-aste) tukee liikunnallisuutensa perusteella erilaisiin ryhmiin jakautuvien lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua. Selvityksen tulokset raportoitiin kesäkuussa tilaajalle (OKM/VLN). Raportti (69 sivua) luovutettiin tilaajalle syyskuussa. Selvitys aasialaisesta liikuntakulttuurista (Teuvo Tuomi) valmistui syyskuussa ja julkaistiin LTS:n Impulssi-sarjassa. LTS:n ja LIKESin yhteistyönä laadittu raportti vähän liikkuvien elämäntavoista ja vähän liikkuvien aktivointiin tähtäävästä liikuntapolitiikasta (Esa Rovio & Pyykkönen) valmistui lokakuussa. Raportti julkaistiin lokakuussa sekä LTS:n Impulssi-sarjassa että LIKESin julkaisuja -sarjassa. Raportti oli samalla LIKESin (Rovio) toteuttaman tutkimuksen Liikuntakynnyksen yli vähäinen liikunta aikuisten elämäntapana väliraportti. LTS toteutti selvityksen valtion liikuntahallinnon merkitystä terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa (Kerkko Huhtanen & Pyykkönen). Selvitysraportti julkaistiin tammikuussa 2012 sekä valtion liikuntaneuvoston julkaisuja -sarjassa että LTS:n tutkimuksia ja selvityksiä -sarjassa. Tutkimus- ja selvityshankkeista viisi jatkui vuodelle 2012: Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena -tutkimus (Heikki Roiko-Jokela) Liikuntalääketieteen erikoislääkärit -selvitys (Timo Takala & Arja Uusitalo) Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt -tutkimus (Hilkka Högström; LTS:n ja Museoviraston yhteishanke) Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnasta sekä ammattikorkeakouluista vuosina valmistuneiden urakehitys (Pauli Vuolle) Liikunnan hyvät käytännöt (Saku Rikala)

5 Tieteen edistäminen Suomenkieliset tutkimusartikkelit: Seura ylläpitää vertaisarviointiin perustuvaa foorumia suomenkielisille tieteellisille alkuperäisjulkaisuille ja katsauksille. Vuonna 2011 arvioitiin yhteensä 18 artikkelia. Näistä kahdeksan artikkelia julkaistiin Liikunta & Tiede -lehden numerossa 6/2011 ja neljä jäi julkaistavaksi lehden numerossa 1/2012. Artikkelit julkaistiin Seuran Internet-sivuilla heti niiden ilmestyttyä lehdessä. Suomenkielinen arviointi- ja julkaisuprosessi on muodostunut tärkeäksi osaksi tieteellistä jatkokoulutusta liikunta- ja terveystieteiden alalla Suomessa. Tutkimuskilpailut: Seuran järjestämien kansallisten ja kansainvälisten kongressi- ja seminaaritapahtumien yhteydessä järjestetään tutkimuskilpailuja, joiden yhteydessä voidaan mm. jakaa stipendejä Seuran hallinnoimista rahastoista. Vuonna 2011 toteutettiin vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimuskilpailu, johon osallistui yhteensä 37 tutkimusta. Katja Pahkalan edustama tutkimusryhmä Turusta voitti euron arvoisen ensimmäisen palkinnon ja 500 euron arvoisen Nuori tutkija kilpailun voitti Piia Suomalainen Tampereelta. Kirjallisuuden arviointi: Seura ylläpitää foorumia suomenkielellä julkaistavan liikuntakulttuuria ja -tiedettä käsittelevän kirjallisuuden arvioinnille. Kirja-arvioinnit julkaistaan Liikunta & Tiede -lehdessä ja/tai Seuran Internet-sivuilla. Vuonna 2011 julkaistiin yhteensä 15 kirja-arviointia. Kansainvälinen tieteellinen arviointi: Seuran henkilökunta osallistui vuoden 2011 aikana kansainvälisten tieteellisten alkuperäisjulkaisujen vertaisarviointiin yhteensä viidelle kansainväliselle lehdelle (12 artikkelia). Julkaisufoorumi. Seura osallistui Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) toteuttamaan kaksivuotiseen ( ) julkaisufoorumihankkeeseen. Sen tavoitteena oli luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida sekä määrällisesti että laadullisesti. Seuran edustaja toimi paneelissa, jossa käsiteltiin terveystieteiden ja muiden lääketieteen alojen julkaisuja, mukaan lukien liikuntatiede, liikuntalääketiede sekä niitä sivuavat tieteenalat. Julkaisufoorumi julkaisee loppuraporttinsa helmikuussa Foorumi jatkaa työtään uudella kaudella Tiedeviestintäpalvelut 2011 LTS toteuttaa liikunta-alan tiedeviestintää tulkitsemalla ja välittämällä liikunta- ja terveystieteellistä tietoa ja tuottamalla palveluita sekä oman jäsenistönsä että liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisten, tutkijoiden ja muiden tiedon soveltajien käyttöön. LTS pyrkii liikunta-alan ammattiosaamisen laaja-alaiseen kehittämiseen ja edistämään samalla liikunta alan toimijoiden verkottumista. Internet LTS toteutti vuonna 2011 internetsivujen uudistushankkeen, jonka tuloksena Seura avasi kesäkuussa suomalaista liikuntatieteellistä tutkimusta ja toimintaa esittelevän englanninkielisen sivuston osoitteessa Myös Seuran suomenkielinen sivusto uudistettiin joulukuussa Uusien sivujen osoite on sama kuin ennen mutta ulkoasu ja navigointi ovat muuttuneet perusteellisesti. Aikaisempaa selkeämmällä navigoinnilla sivujen käytettävyys parani. Itsenäiset sekä osoitteet palvelevat tiedontarpeissa vanhoissa osoitteissaan, mutta ohjautuvat uudelle sivulle. Kehitystyö jatkuu vuonna Kansalaisten terveysliikuntaa edistävä sivusto jatkaa entisessä osoitteessaan.

6 Liikunta & Tiede -lehti Liikunta & Tiede lehti on Seuran jäsenlehti. Vuonna 2011 lehti julkaisi kuusi numeroa, joista numero 2 3/2011 oli kaksoisnumero. Vastaavana päätoimittajana toimi erikoistutkija Pasi Koski Turun yliopistosta. Lehti julkaisi 13 tieteellistä vertaisarvioitua tutkimusta, 55 tutkimukseen perustuvaa popularisoitua asiantuntija artikkelia, 79 tutkimusuutista (väitökset, referaatit), 13 kirja arviointia, ja 38 tutkimustiivistelmää. Näiden ohella jokaisessa numerossa julkaistiin kantaaottavia kirjoituksia kuten pääkirjoitukset, polttopiste ja kolumnit. Lehden painos oli kpl ja säännöllinen tilauskanta runsaat kpl. Painoksen pääosa postitettiin Seuran jäsenkunnalle ja loppuosa oli jakelussa sekä Seuran omissa että sen yhteistyökumppaneiden eri tilaisuuksissa. Julkaisut Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu -sarjassa on vuoden 2011 loppuun mennessä julkaistu yhteensä 167 teosta. Vuonna 2011 julkaistiin Kari Kaurasen kirjoittama Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen (443 sivua, nro 167). Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi -sarjassa on vuoden 2011 loppuun mennessä julkaistu yhteensä 26 teosta, joista kolme teosta vuonna 2011 seuraavasti: Jouko Kokkonen & Teijo Pyykkönen: Suomalainen urheilujohtaja itse asiasta kuultuna (56 s., nro 24) Teuvo Tuomi: Murakoso ei jää Aasia kurottaa liikunnan eliittiin (48 sivua, nro 25) Esa Rovio & Teijo Pyykkönen: Vähän liikkuvat juoksuttavat päättäjiä ja tutkijoita (54 sivua, nro 26). Edellisten lisäksi valmistui kolme käsikirjoitusta: Pauli Rintala, Terhi Huovinen, Satu Niemelä: Soveltava liikunta (erityisliikunnan käsikirja) julkaistaan helmikuussa 2012 Seuran julkaisusarjassa numerolla 168. Kerkko Huhtanen, Teijo Pyykkönen: Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa. Selvitys julkaistaan vuoden 2012 alussa valtion liikuntaneuvoston kanssa yhteistyössä VLN:n julkaisusarjassa. Leena Matikka & Martina Roos-Salmi (toim.): Urheilupsykologian perusteet julkaistaan vuonna 2012 Seuran julkaisusarjassa numerolla 169. Koulutustoiminta Koulutustoiminnan tavoitteena oli tuottaa LTS:n jäsenistölle, liikunnan ammattilaisille ja tutkijoille heidän osaamistaan ja asiantuntemustaan kehittävää koulutusta. Kuntotestauksen XXIII neuvottelupäivät pidettiin Hennalan varuskunnassa Puolustusvoimien urheilukoulussa, Lahdessa Teemana oli turva alojen (poliisitoimi, pelastusala, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos) testaustoiminta ja sen kehittäminen. Päivien sisältö suunniteltiin yhteistyössä kuntotestausvaliokunnan ja turva-alalla toimivien asiantuntijoiden kanssa. Osallistujia oli 138 henkilöä. Päivien aikana pidettiin 16 kutsuluentoa. Tapahtumasta raportoitiin Liikunta & Tiede lehdessä sekä sivustolla. Liikuntalääketieteen päivät 2011 järjestettiin Helsingissä Biomedicum -keskuksessa teemalla Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Osallistujia oli yhteensä 147 henkilöä. Päivien aikana pidettiin 10 kutsuluentoa, raportoitiin 37 tutkimusta, jotka osallistuivat samalla liikuntalääketieteellinen tutkimus kilpailuun sekä järjestettiin kolme työpajaa. Päivien yhteydessä järjestettiin liikuntatieteen tutkijoille tarkoitettu informaatio- ja keskustelutilaisuus liikuntatieteen pohjoismaisesta arvioinnista yhteistyössä

7 Suomen Akatemian ja OKM:n kanssa. Päivillä käsitellyistä teemoista julkaistiin Liikunta & Tiede lehden liikuntalääketieteen teemanumero. Kuntotestauksen täydennyskoulutus: LTS jatkoi yhteistyötä Kisakallion urheiluopiston kanssa sen toteuttaessa Kuntotestaajan 20 ov. täydennyskoulutusohjelmaansa. Seuran edustaja toimi ohjelmassa luennoitsijana ja esitteli kurssilaisille seuran toteuttamaa kuntotestaustoimintaa. Tieteen päivät: LTS suunnitteli ja toteutti liikuntatieteellisen teemasession vuoden 2011 Tieteen Päiville, jotka pidettiin Helsingin yliopistossa. Tieteen päivien teemana oli Arjen arvoitus Vardagens under ja LTS:n teemasession otsikkona oli Liikuttaako arki?. Paikalla oli noin 150 asiasta kiinnostunutta. Liikuntapoliittiset neuvottelupäivät: Säätytalolla pidettäväksi suunniteltu Liikuntapolitiikan päivä peruutettiin vähäisen ilmoittujamäärän vuoksi. Kuntotestauksen neuvottelupäivät 2012: Metropolia ammattikorkeakoulussa, Helsingissä järjestettävät XXIV Kuntotestauspäivät suunniteltiin yhdessä kuntotestausvaliokunnan kanssa. Teemana on testaaminen kuntoutuksen ja hoidon tukena sekä palautteenanto ja motivointi. Erityisliikunnan asiantuntijasymposiumin 2012 suunnittelu toteutettiin syksyllä Yksipäiväisen symposiumin tarkoituksena on toimia välietappina vuoden 2010 Erityisliikunnan päivien suositusten toteutumisen seurannassa ja seuraavien päivien (2014) suuntaamisessa. Symposiumi pidetään Helsingissä Yhteiskuntavaikuttaminen Seura osallistuu sekä kotimaiseen että kansainväliseen liikuntapoliittiseen keskusteluun ja kehittää yhteistyötä ja käytäntöjä eri toimijoiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon lausuntojen ja kannanottojen kautta sekä verkostoitumalla koti ja ulkomaisten organisaatioiden ja julkisyhteisöjen kanssa. Seura toimii liikunta ja terveystieteiden puolestapuhujana sekä kotimaisissa että kansainvälisissä yhteyksissä. Toiminta tuottaa lausuntoja, julkilausumia ja kantaaottavia kirjoituksia sekä osallisuutta eri organisaatioiden toiminnassa. Liikuntalääketieteellinen toiminta Seura edistää ja tekee tunnetuksi maassamme tehtävää liikuntalääketieteellistä toimintaa. Asiantuntijaelimenä toimii liikuntalääketieteen keskusten ylilääkäreistä muodostuva liikuntalääketieteen valiokunta. Se kokoontui vuoden 2011 aikana kolme kertaa. Valiokunta toteutti mm. vuoden 2011 liikuntalääketieteellinen tutkimus kilpailun. Vuoden aikana työstettiin Timo Takalan johdolla liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutukseen ja toimintaan liittyvää selvitystä. Selvitys valmistuu kevään 2012 aikana. Kuntotestaustoiminta LTS on keskeinen kuntotestaustoiminnan laatua ja turvallisuutta edistävä yhdistys. Tiedonvälitystä ja verkostoa ylläpidettiin erityisesti -sivuston avulla. Liikunta & Tiede -

8 lehdessä raportoitiin säännöllisesti kuntotestaukseen liittyvistä teemoista. Kuntotestauspäivien avulla Seura sai laajaa kansallista huomiota osakseen. Kuntotestausvaliokunta jatkoi työtään Kuntotestauksen hyvät käytännöt suositusten jalkauttamisessa sekä aikaisemman asiakirjan kehittämistä. Uudet laajennetut suositukset tullaan julkaisemaan seuran verkkosivuilla keväällä Soveltava liikunta LTS järjesti soveltavan liikunnan alan kehittämiseksi ja koordinoimiseksi tapaamisia ja seminaareja alan valtakunnallisten hankkeiden, kouluttajien ja erityisliikunnanohjaajien kesken. Seura tuki paikallistason yhteistyön kehittämisessä kuntia ja järjestöjä erilaisten yhteistyöhankkeiden alueella, n. 6-8 hanketta vuosittain (vuosittaiset seminaarit ja informaatio-ohjaus). Seura käynnisti yhdessä VLN:n erityisliikunnan jaoston kanssa suurten kaupunkien erityisliikunnan verkostoyhteistyön, joka jatkuu seuran koordinoimana järjestetyn toisen työseminaarin suositusten kautta. Seura tuotti yhdessä OKM:n liikuntayksikön kanssa sekä kotimaiseen että kansainväliseen käyttöön yhteenvetoselvityksen kuntien erityisliikunnanohjaajien työn kehityksestä Suomessa. Seura osallistui Nuori Suomi ry:n kehittämishankkeeseen liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseksi erityistarpeita omaavien lasten osalta. Seura piti jatkuvaa yhteydenpitoa erityisliikunnan alan toimijoihin ja kehitti ja -sivustoja. Seura tuotti soveltavaa liikuntaa koskevia artikkeleita liikuntaalan lehtiin. Seura oli aktiivisesti mukana soveltavan liikunnan eurooppalaisen tutkimustiedon välittämisessä ja kehittämisessä. Liikunnan tiedonvälitysyksiköt Liikunnan tiedonvälitysyksiköt kokoontuivat Jyväskylässä pohjoismaiden NORSIB-kokouksen yhteydessä. Kokouksessa Jyväskylän yliopiston informaatikko Anitta Pälvimäki luovutti NORSIB-verkoston vetovastuun seuraavana vuorossa olevalle toimijalle. Jatkossa koordinaatiosta pohjoismaisten liikuntatieteellisten kirjastojen välillä vastaa kirjastonhoitaja Karin Jäppinen Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH (Tukholma). Verkoston kotisivut löytyvät osoitteesta Liikuntapoliittinen ja liikunnan tiedepoliittinen toiminta Seura on tarjonnut foorumin liikuntapoliittiselle keskustelulle perustamisestaan lähtien ja erityisesti Liikunta & Tiede -lehti, Seuran järjestämät tapahtumat, Internet -sivusto ja Seuran muut julkaisut ovat toimineet aktiivisina tiedonvälityskanavina liikuntapoliittisille kannanotoille ja katsauksille. Seura osallistuu lausunnoilla ja kannanotoilla valtakunnallisesti tärkeiden ja ajankohtaisten liikuntakysymysten ratkaisemiseen.

9 Vuonna 2011 Seura antoi lausunnon valtion liikuntaneuvoston liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointityöstä / Tietopohjan näkökulmasta. Seura teki myös esityksiä Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen jäsenten nimeämiseksi. Samoin Seura teki esityksiä Sosiaali- ja terveysministeriön asettaessa terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmää hallituskaudelle Seuran puheenjohtaja, professori Antti Uutela toimi jäsenenä ja Seuran varapuheenjohtaja professori Taru Lintunen varajäsenenä OKM:n asettamassa Liikunnan edistämisen (LED) neuvottelukunnassa, jonka tehtävänä oli koordinoida valtioneuvoston liikunnan edistämisen linjoista tekemän periaatepäätöksen toteuttamista ministeriön tekemän toimenpideohjelman pohjalta. Toimikunnan työ päättyy maaliskuussa Seura käynnisti joulukuussa hankkeen liikuntatiedon hyödyntämisen parantamiseksi yhteistyössä OKM:n liikuntayksikön kanssa. Seura avusti Suomen Akatemian työryhmää toimittamalla tietoja hallinnoimastaan asiantuntija- ja tutkijarekisteristä työryhmän toteuttaessa Pohjoismaiden liikuntatieteiden tieteenalaarviointia. Työn tuloksista informoitiin liikuntatutkijoita liikuntalääketieteen päivien yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa. LTS:n edustajat osallistuivat muiden organisaatioiden tilaisuuksiin luennoitsijoina ja puhujina (Urheiluhistoriallinen seura, Jyväskylän yliopisto, VLN:n tiedejaosto, Kisakallion urheiluopisto, Kuntaliitto, Urheiluopistojen yhdistys) Kansainvälinen viestintä Liikuntatieteellinen Seura välitti tietoa suomalaisesta liikuntatutkimuksesta myös kansainväliselle yleisölle. Uusi -sivusto avattiin kesäkuussa Sivuilla esitellään liikuntaa ja terveyttä koskevaa tutkimusta, innovaatioita, kehityshankkeita ja tutkijoita sekä suomalaisia näkökulmia ajankohtaisiin kansainvälisen liikuntapolitiikan kysymyksiin. Lisäksi sivut sisältävät liikuntatieteen eri toimijatahojen esittelyjä ja yhteystietoja. Kansainvälinen toiminta Seuran yhteistyökumppani vuonna 2011 oli kansainvälinen liikuntatieteen ja -kasvatuksen kattojärjestö ICSSPE (International Council of Sport Science and Physical Education) jäsenjärjestöineen ja työryhmineen. Seuran edustajina kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa vuonna 2011 toimivat: - Pääsihteeri Keskinen toimi ICSSPE:n hallituksen ja johtoryhmän jäsenenä kaudella Keskinen oli myös ICSSPE:n Editorial Board:n puheenjohtaja. Keskinen oli World Commission of Science and Sport (WCSS) johtoryhmän jäsen ja sen Biomechanics and Medicine in Swimming (BMS) työryhmän puheenjohtaja. Keskinen osallistui ICSSPE:n kokouksiin Wingate Instituutissa Israelin Netanyassa pidetyssä kokouksessa Ylilääkäri Harri Selänne LIKES tutkimuskeskuksesta toimi Scandinavian Foundation for Medicine and Science in Sports säätiön hallituksen jäsenenä kaudella Dosentti Pasi Koski Turun yliopistosta toimi International Sociology of Sports Association (ISSA) yhdistyksen hallituksen jäsenenä (Extended Board) ja osallistui Havannassa Kuubassa heinäkuussa 2011 pidettyyn kokoukseen. - Koordinaattori Toni Piispanen toimi European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA) yhdistyksen varapuheenjohtaja kaudella Vuonna 2011 Piispanen osallistui keväällä pidettyyn hallitukseen kokoukseen Vierumäen urheiluopistolla.

10 Seura ylläpitää yhteistyötä China Sport Science Society -järjestön kanssa yhteistyösopimuksen pohjalta. Muita Seurassa tärkeiksi koettuja kansainvälisiä järjestöjä ovat mm. American College of Sports Medicine (ACSM), Association Internationale des Ecoles Supérieures d Education Physique (AIESEP), European College of Sport Science (ECSS), European Network of Sport Science Education and Employment (ENSSEE), Federation Internationale d Education Physique (FIEP) ja International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA). Näihin järjestöihin Seura piti yhteyttä edustajiensa välityksellä. Hallinto ja tukitoiminta Hallinto- ja tukitoiminnan tehtävänä on varmistaa Seuran varsinaisen toiminnan sujuvuus ja taloudelliset edellytykset. Hallintoelimet Seuran hallitus koostuu liikuntakulttuurin ja liikunta- ja terveystieteiden asiantuntijoista.. Puheenjohtajana toimi professori Antti Uutela Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksesta ja varapuheenjohtajana professori Taru Lintunen Jyväskylän yliopistosta. Hallituksen jäsenet (henkilökohtainen varajäsen) olivat Maarit Keskinen (Raija Korpelainen), Kirsi Hämäläinen (Mirja Hirvensalo), Sirpa Lusa (Juha Peltonen), Maria Laakso (Reijo Häyrinen), Mika Suikki (Jussi Ansala), Olli Paakkari (Tiina Apajalahti), Jari Parkkari (Harri Selänne), Jukka Sarpakunnas (Lasse Mikkelsson). Työvaliokuntaan kuuluivat Antti Uutela, Taru Lintunen, Mika Suikki, Sirpa Lusa ja pääsihteeri Kari Keskinen. Opiskelijajäseninä toimivat Veera Pälvimäki ja Tuomas Dunkell. Seuran syyskokous valitsi Antti Uutelan jatkamaan Seuran puheenjohtajana ja Taru Lintusen varapuheenjohtajana kaksivuotiskaudelle Uusiksi hallituksen jäseniksi (ja varajäseniksi) erovuoroisten tilalle valittiin Jussi Ansala (Kimmo Siltanen), Mirja Hirvensalo (Jarmo Perttunen), Heikki Kyröläinen (Taija Juutinen) ja Lasse Mikkelsson (Annukka Alapappila). Hallitus kokoontui kuusi kertaa. Työvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Hallituksen ja toimiston yhteisessä kesäkokouksessa arvioitiin mm. Seuran uutta strategiaa ja käytiin vuoden 2012 toiminnan linjakeskustelua. Seuran neuvottelukunta kokoontui hallituksen ja henkilökunnan kanssa pidettyyn yhteiskokoukseen keskustelemaan toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja Seuran varautumisesta niihin. Toimisto Seuran toimistossa työskenteli vuoden aikana kahdeksan vakituisia ja yksi osa-aikainen työntekijä. Heidän ohellaan Seuran palveluksessa oli projektityöntekijöitä sekä yksi liikunta-alan harjoittelija. Seura aloitti jäsenrekisterinsä uudistamisprojektin Kehätieto Oy:n kanssa vuoden 2010 lopulla. Projekti saatiin rekisterin perustoimintojen osalta päätökseen vuoden 2011 loppuun mennessä. Kilta-rekisteri otettiin käyttöön jo tammikuussa 2011, kun sillä tehtiin jäsen- ja lehtilaskut. Järjestörekisterillä hallinnoidaan keskitetysti jäsenasiat ja Liikunta & Tiede -lehden tilaukset sekä näiden lisäksi asiantuntija- ja tutkijaverkostoa, seminaari-ilmoittautumisia sekä muita julkaisutilauksia. Rekisteriä hyödynnetään näiltä ominaisuuksiltaan myös -sivujen ylläpidossa. Rekisterin käytön kehittäminen jatkuu edelleen vuonna Viestintä ja markkinointi Liikuntatieteellisen Seuran viestimistä Liikunta & Tiede -lehti on Seuran tärkein tiedonvälitys- ja markkinointikanava jäsenistölle ja yhteistyötahoille. Englanninkielinen -sivusto välittää tietoa suomalaisesta liikuntatieteellistä tutkimuksesta ja toiminnasta kansainväliselle lukijakunnalle. Muita keskeisiä tiedotus- ja markkinointikanavia ovat suomenkielinen -sivusto ja Seuran toiminnasta

11 kertovat esitteet, joita on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Muita markkinointitoimenpiteitä olivat esimerkiksi oppilaitosten henkilökunnille ja opiskelijoille suunnatut esittelytilaisuudet ja laitosvierailut. Jäsenet Seuran jäsenistön lukumäärä oli vuonna 2011 yhteensä 944 henkilöä ja organisaatiota. Jäsenistön muodostivat 577 varsinaista henkilöjäsentä, 244 opiskelijajäsentä. Muita henkilöjäseniä (69) olivat Seuran kunniajäsenet, perhejäsenet ja Liito ry:n kaksoisjäsenet sekä 70 vuotta täyttäneet jäsenet). Seuran varsinaisia yhteisöjäseniä oli 18 ja asiantuntijayhteisöjä 36. Talous Toiminnan tuotto oli yhteensä ,56 euroa. Se perustui valtion yleisavustukseen euroa (57,6 %), projektituottoihin ,10 euroa (28,1 %) ja oman toiminnan tuottoihin ,03 euroa (14,3 %). Erityisavustuksia siirrettiin vuodelta 2011 yhteensä ,22 euroa käytettäväksi vuonna Siirtomäärärahojen suuri euromäärä johtui kahdesta valtionapupäätöksestä vuoden lopulla (yhteensä euroa). Taulukossa 1 on esitetty tulojen ja menojen jakautuminen toimintasektoreiden välillä. Osanotto- ja näyttelytuotot olivat yhteensä ,00 euroa (4,0 %) ja julkaisutoiminnan tuotot ,99 euroa (6,2 %). Jäsenmaksuilla kerättiin ,00 euroa (3,1 %) ja rahoitustuottoina saatiin 2.762,56 euroa (0,2 %). Muita avustuksia saatiin Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta (0,4 %) kansainväliseen toimintaan. Eräiden hankkeiden omakustannusosuuksia ei sisälly tuloslaskelmaan. Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena -hankkeessa työskentelevän päätutkijan palkkauskuluiksi (Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos) arvioitiin n euroa + työnantajamaksut. Soveltava liikunta -kirjan toimitusryhmän

12 työskentelystä (3 + 1 henkilöä) aiheutuvat omakustannuksiksi (Jyväskylän yliopisto) arvioidaan n euroa + työnantajamaksut. Valtion yleisavustus kohdistui ensisijaisesti toimiston vakituisten työntekijöiden palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Ne jaettiin kustannuspaikoille arvioidun työpanoksen osuudella. Koko henkilöstön palkkauskulut olivat ,67 euroa, joista yleisavustukseen kohdistui ,88 euroa. Tilikauden aikana LTS maksoi palkkoja yhteensä 18 henkilölle, joista 8 oli jatkuvassa kokopäiväisessä ja yksi osapäiväisessä työsuhteessa LTS:aan ja muut 9 henkilöä LTS:n osa- tai kokopäiväisten projektitehtävien ohella muiden työnantajien palveluksessa. LTS:n taloudenhoidossa valmistauduttiin verkkolaskutukseen vuoden aikana. Sen myötä otettiin käyttöön ostoreskontra. Verkkolaskutukseen siirryttiin vuoden aikana pienin askelin. Ensimmäiset verkkolaskut lähetettiin syksyllä 2011 niille yrityksille, jotka verkkolaskua pyysivät. Joitakin verkkolaskuja vastaanotettiin. Vuoden aikana valmistui Seuran järjestörekisteri ja samaan aikaan valmisteltiin Seuran Internet-sivuston uudistus. Taloushallintoa, Internet-kehitystyötä ja ATK-laitteistoa koskevat kustannukset yhteensä ,12 euroa ylittivät laaditun talousarvion lähes eurolla. Samaan aikaan varoja säästyi muilta kustannuspaikoilta. Taloutta vakautettiin vuoden aikana mm. tehostetulla kuluseurannalla ja vapaaehtoisuuteen perustuvalla henkilökunnan lomarahojen osittaisella muuttamisella vapaaksi kesän lomakauden aikana. Lomarahojen säästövaikutus oli n euroa, joka auttoi osaltaan, että tuloslaskelma päätyi positiiviseksi. Taulukko 1. Erittely tulojen ja menojen jakautumisesta toimintasektoreitten välillä (* sisältyy hallinto- ja tukitoimintaan) tulot menot Yli-/alijäämä Tutkimus- ja kehittämistoim , , ,55 Tiedeviestintäpalvelut , , ,84 Yhteiskuntavaikuttaminen , , ,10 Hallinto- ja tukitoiminta , , ,16 * Jäsenmaksut * ,00 * - 0,0 * ,00 * Korkotuotot * 2.774,44 * - 12,00 * 2.762,44 Tilikauden tulos yhteensä , , ,33 Tuloslaskelma oli 7.138,33 euroa ylijäämäinen. Seuran maksuvalmiuslaskelman mukainen taseen rahoitusasema oli vuoden lopussa ,60 euroa. Hallitus esittää Seuran kevätkokouksen päätettäväksi, että tilikauden tuloslaskelma hyväksytään ja, että ylijäämästä euroa siirretään Nuorten tutkijain rahastoon ja, että 5.638,33 euroa jätetään vapaaseen pääomaan.

13 Rahoitukselliset riskit ja epävarmuustekijät LTS:n taloudessa on OKM:n kautta saatavan rahoituksen merkitys oleellinen. Omien tuottojen osuuden vahvistamiseen on kiinnitettävä huomiota. Seuran jäsenmäärä on pysynyt vakaana koko 2000-luvun ajan. Jäsenmaksujen osuus kokonaistuotoista oli 3,1 %. Jäsentuottojen suhteellista osuutta tulorahoituksesta ei voida kasvattaa merkittävästi, ellei jäsenmäärä samalla kasva huomattavasti. Jäsenmaksutuottojen lisäykseen pyritään maltillisella jäsenmaksujen korotuksella ja vahvistamalla mm. asiantuntijaverkostojen toimintaa.

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu Versio 15.3.2013 korjattu Vuosikertomus 2012 Käsittelyaikataulu: toimiston valmistelu 4.2.2013 mennessä postitus hallitukselle 5.2.2013 hallituksen kokouskäsittely 12.2.2013 korjattu versio kommenttien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Versio 12.9.2012 Liikuntatieteellisen Seuran Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Aikataulu: Asiakirjan valmistelu 31.8.2012 Valtionapuhakemus 7.9.2012 Hallitus 10.9.2012 Hallitus 23.10.2012 Syyskokous 23.10.2012

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 Liikuntatieteellisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2009 Vuosi 2009 oli Seuran historian 76. toimintavuosi. Seuran sääntöjen 2 mukaisena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Liikuntatieteellinen Seura ry Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015... 2 Hanketoiminta... 3 Julkaisut... 4 Liikunta & Tiede -lehti... 5 Koulutus...

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Toni Piispanen Liikuntatieteellinen Seura ry Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Grand Marina Esityksen teemat 1. Yleisesti kehittämishankemaailmasta

Lisätiedot

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Keskiviikko 9.11.2011 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:45 Tervetuloa Liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Käsittelyaikataulu: hallitukselle 11.2.2014 hallituksen kokouskäsittely 14.2.2014 kommentoitu versio hallitukselle 11.3.2014 hallituksen päätös

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 Yleistä Kuntien erityisliikunnanohjaajien vuosittainen työseminaari toteutettiin Helsingissä 18.8.2011 Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

LTS:n toimintakertomus vuodelta 2005

LTS:n toimintakertomus vuodelta 2005 1 Sisällys 1. Yleistä... 3 Sääntöjen määräämät tehtävät... 3 Avainsanat... 3 Arvot... 3 Tavoitetila... 4 Strategiset päämäärät... 4 Toiminnallinen rakenne... 4 Resurssit... 4 2. Liikuntatieteellinen toiminta...

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä... 3

Sisällys. Yleistä... 3 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikuntatieteellinen toiminta (1011 1014)... 4 Liikuntatieteellinen asiantuntijatoiminta... 4 Liikunnan ja terveyden edistäminen (1011)... 4 Liikuntapoliittinen ja liikunnan

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liikuntatieteellinen Seura ry Mannerheimintie 15 b B 00260 Helsinki www.lts.fi Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017... 2 Tiedon kokoaminen ja analysointi...

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Sisällys Yleistä... 2 Hanketoiminta... 3 Vuonna 2014 valmistuneet hankkeet... 3 Vuodelle 2015 jatkuneet hankkeet... 4 Julkaisutoiminta...

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki VALTION LIIKUNTANEUVOSTO Erityisliikunnan jaosto LIIKUNTATIETEELLINEN SEURA RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki SEMINAARIN

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry. Toimintakertomus 2016

Liikuntatieteellinen Seura ry. Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Käsittelyaikataulu: Hallitus 16.2.2017 Hallitus 27.4.2017 Yhdistyksen kokous 27.4.2017 OKM:lle yleisavustuksen tilityksen mukana 05/2017 Toimintakertomus 27.4.2017 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Ajankohtaista julkaisemisessa 23.3.2017 ESITYS 1. Julkaisufoorumi ja tasoluokat 2. Suomenkieliset

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Liikunnan tiedontuotannon tila liikuntapolitiikan näkökulmasta. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Liikunnan tiedontuotannon tila liikuntapolitiikan näkökulmasta. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Liikunnan tiedontuotannon tila liikuntapolitiikan näkökulmasta Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Tutkimus- ja arviointijaosto Puheenjohtaja Kansanedustaja Sari Multala Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Tutkimusmatkalla. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Tutkimusmatkalla. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Tutkimusmatkalla Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Teemaryhmässä on varhaiskasvatuksen, liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntijoita ja vaikuttajia (12), jotka edustavat merkittäviä sidosryhmiä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Tutkimus, julkaiseminen ja väitöskirja Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto 15.5.2012 Otto Auranen tutkija, Tampereen

Lisätiedot

Rakenteiden Mekaniikka lehden 50-vuotisjuhlaseminaari

Rakenteiden Mekaniikka lehden 50-vuotisjuhlaseminaari Jäsentiedote 04.04.2017 JÄSENTIEDOTE 1/2017 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Seuran vuosikokous 2017 Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus Muuttua ammatillinen koulutus ja opettajuus Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU Puheenjohtaja Mari Räkköläinen 29.3.2017 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä etäyhteydet OTTU ry OTTU ry on tieteellinen

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos 8.12.2016 1 Kuulumisia University of Victoria,

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen PL 2100, 02015 TKK Rakentajanaukio 4 A, 02150 Espoo http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 11.11.2010 JÄSENTIEDOTE 3/2010 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen Seuran vaalikokous

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn sekä mittaaminen. Kuntotestauspäivät. 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn sekä mittaaminen. Kuntotestauspäivät. 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn arviointi sekä mittaaminen Kuntotestauspäivät 2015 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja Valmennuksen EXTRA-PÄIVÄ 21.3.2015 9.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura Hyväksytty hallituksen kokouksessa

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura Hyväksytty hallituksen kokouksessa Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura 29.3.2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2017 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 1. Hallituksen toiminta ja kokoukset Hallitus uudisti hallituksen

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS)

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Kehittämislinjaukset 2/15 27.8.2015 3 Helsingin rautatieasemalla oli meneillään

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto, TSV Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu oletteko valmiit? OKM:n, TSV:n ja UNIFI:n seminaari Helsinki 17.2.2014 TSV

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Yleiset toimintalinjat Yhdistys on yleislääkäreiden ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden yhdysside yleislääketieteen

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Julkaisujen avoimuus -työryhmä, 18.9.2014 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Raportti ministeriölle Avoin saatavuus -työryhmän suositukset (marraskuu

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot