VUOSIKERTOMUS hallitus hallitus kevätkokous Liikuntatieteellinen Seura ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus hallitus kevätkokous ry

2 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen toiminnan painopistealueita olivat liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi. Arviointiprosesseja toteutettiin liikuntatieteiden ja liikuntalääketieteen aloilla yhdistyen niiden koulutustapahtumiin sekä Liikunta & Tiede -lehden yhteydessä julkaistuin suomenkielisin tieteellisin alkuperäistutkimuksin. Seuran tutkimus- ja kehittämishankkeiden pääpainopiste oli tutkimuksen osalta historiatutkimuksissa (Liikuntarakentamisen historia, liikuntatieteiden historia) ja kehityshankkeiden osalta kuntien erityisliikunnan kehittämisessä. Koulutustoiminnan keskeisin hanke vuonna 2008 oli Liikuntatieteiden päivät Jyväskylän yliopistossa ja kansainvälisen FIEPorganisaation tieteellinen kongressi Vierumäen urheiluopistossa. Kuntotestauspäivät järjestettiin Siuntion hyvinvointikeskuksessa ja Liikuntalääketieteen päivät Biomedicum-keskuksessa Helsingissä. Näiden ohella Seura toteutti pienimuotoisia seminaareja eri yhteistyökumppaneiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Julkaisuissa painottui Liikunta & Tiede -lehti, joka julkaisi sekä tieteellisiä vertaisarvioituja tutkimuksia että populaareja artikkeleita liikunta- ja terveystieteiden eri aloilta. Lehti julkaisi lisäksi kirja-arviointeja ja tutkimusuutisia sekä Motion Sport in Finland - lehteä yhteistyössä Suomen liikunta-alan järjestöjen ja opetusministeriön kanssa. Seura osallistui Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports lehden julkaisemiseen pohjoismaisen säätiön jäsenenä. Seuran julkaisusarjassa valmisteltiin Ryhmäilmiöt-teosta (Rovio, Salmi, Lintunen), joka ilmestyy vuoden 2009 alussa. Seura panosti yhteistyöhön eri toimijoiden välillä ja kehitti mm. valtion liikuntahallintoa tukevaa tiedonvälitystoimintaa. Abstract Finnish Society of Sport Sciences (FSSS) celebrated its 75 th Anniversary with numerous events throughout the year. FSSS mission is to promote physical activity, health and wellbeing among people living in Finland through Sport and Health Sciences. FSSS main activity was the dissemination of scientific results in the area Sport and Health Sciences. In research & development FSSS was active in developing adapted physical activity in municipalities, in quality assurance of exercise & fitness testing, in exploring the histories of both sports constructions and the development of sports as a scientific discipline. The major events in Education were the Finnish conferences in Sports Sciences, in Medicine & Science in Sports and in Exercise & Fitness Testing. FSSS organized the World Congress of FIEP at the Sports Institute of Finland in Vierumäki. FSSS published both scientific peer reviewed papers and articles with general interest in its Magazines: Liikunta & Tiede, Motion Sport in Finland and the Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. FSSS emphasized active partnerships with both domestics and international players in the field.

3 3 Sisällys Tiivistelmä / Abstract... 2 Yleistä Liikuntatieteellinen toiminta... 7 Liikuntatieteellinen asiantuntijatoiminta... 7 Liikunnan ja terveyden edistäminen... 7 Liikuntapoliittinen ja liikunnan tiedepoliittinen toiminta... 7 Liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi... 8 Liikunnan tiedonvälitysyksiköiden toiminnan edistäminen... 8 Kuntotestaustoiminnan edistäminen... 8 Liikuntalääketieteellisen toiminnan edistäminen... 9 Erityisliikuntatoiminnan edistäminen... 9 Tutkimus- ja kehittämishankkeet Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojekti Valtio liikuntarakentamisen linjaajana Liikunnan tiedonvälityksen arviointi Kansainvälinen toiminta International Council of Sport Sciences and Physical Education Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports Kansainväliset sisarorganisaatiot Muu kansainvälinen toiminta ja tieteelliset yhdistykset Koulutustoiminta XII Liikuntatieteiden päivät XVII Liikuntalääketieteen päivät XX Kuntotestauspäivät EUCAPA 2010 kongressi Erityisliikunnan seminaari FIEP World Congress Muu koulutustoiminta Julkaisutoiminta 14 Internet-sivusto Julkaisu-sarja Ryhmäilmiökirja Liikunta & Tiede -lehti Impulssi-sarja Tutkimuksia ja selvityksiä Motion Sport in Finland Hallinto Hallintoelimet Toimisto Toiminnan kehittäminen Tiedotus ja markkinointi Jäsenpalvelut Rahastot Talous... 18

4 4 Liitteet 1. Liikuntatieteellisen Seuran yhteisöjäsenet Liikuntatieteellisen Seuran henkilökunta vuonna Liikuntatieteellisen Seuran hallitus, valiokunnat, toimikunnat ymv. 2008

5 5 Yleistä Vuosi 2008 oli Liikuntatieteellisen Seuran 75. toimintavuosi. Ansiokasta historiaa muistettiin vuoden aikana monin erin tavoin kuten artikkelein ja kirjoituksin Liikunta & Tiede -lehden kaikissa numeroissa, historianäyttelyssä ja eri tapahtumien yhteydessä. Helmikuun 12. päivänä järjestetyllä Seuran syntymäpäivän vastaanotolla luennoi Seuran alkutaipeesta ja syntyhistoriasta dosentti Heikki Roiko-Jokela Jyväskylän yliopistosta. Tilaisuudessa julkaistiin Seuran historiasta kertova posterinäyttely ja Seuran uudet tunnukset (logo, viiri, pinssi, esite). Juhlavuoden tärkein yksittäinen tapahtuma oli Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan laitosten kanssa yhteistyössä järjestetyt XII Liikuntatieteiden päivät. Ne pidettiin Jyväskylän yliopistolla. Samassa yhteydessä järjestettiin Erityisliikunnan seminaari ( ) omana tapahtumanaan. Päivien kokoavana teemana oli Tutkimustiedon vaikuttavuus liikunta- ja terveystieteiden haasteena. Aiheesta esitelmöi 39 kutsuttua luennoitsijaa. Muita tieteellisiä suullisia ja posteri esitelmiä oli esillä 26 kpl. Alle 35-vuotiaille suunnatun liikuntatieteellinen tutkimus -kilpailun voittajat julkistettiin XII Liikuntatieteiden päivillä. Kilpailussa palkittiin yhteensä yhdeksän nuorta tutkijaa jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla alkuperäistutkimuksella. Arviointipaneelin valitsemat voittajat palkittiin kukin 500 euron stipendeillä, jotka maksettiin Seuran hallinnoimasta liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahastosta. Seuran juhlavuoden tapahtumat huipentuivat lokakuun 28. päivänä järjestettyyn juhlavuoden publiikkiin, jossa monet Seuran toimintaan vaikuttaneet henkilöt tapasivat toisensa. Tilaisuudessa palkittiin yhteensä 26 henkilöä Seuran kultaisella ja 87 hopeisella ansiomerkillä. Seura kutsui samassa tilaisuudessa yhdeksän uutta kunniajäsentä. Näistä yksi eli hallintoneuvos Lauri Tarasti kutsuttiin Seuran kunniapuheenjohtajaksi. Neljä liikuntatieteiden ja -kulttuurin alalla ansioitunutta henkilöä (Eino Heikkinen, Joel Juppi, Risto Telama ja Pauli Vuolle) saivat Seuran aloitteesta OPM:n myöntämän Liikuntakulttuurin ja Urheilun kultaisen ansioristin. Publiikkia edeltäneessä syyskokouksessa Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin laboratorionjohtaja dosentti Antti Uutela Kansanterveyslaitokselta (vuoden 2009 alusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Seuran toiminta oli aktiivista kaikilla toimintasektoreilla. Opetusministeriön liikuntayksikön kanssa jatkettiin keskustelua toimenpiteistä, joilla liikuntayksikkö voisi aiempaa tehokkaammin hyödyntää tulevaisuussuuntautuneen strategisen johtamisen ja päätöksenteon tukena liikunnan ja liikuntatieteiden alan asiantuntemusta. Asia nousi painokkaasti esille OPM:n ja Seuran välillä käydyissä tulosneuvotteluissa marraskuussa. Seura onkin pyrkinyt kehittämään rakenteitaan liikunta- ja terveystieteellisen tiedon jäsentämiseksi niin, että se voisi entistä paremmin vastata esitettyihin tiedontarpeisiin. Yhteistyötä päätettiin tällä alueella jatkaa entistä tehokkaammin vuonna Tutkimus- ja kehittämishankkeista jatkui Erityisliikuntaa kuntiin , Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena ja Valtio liikuntarakentamisen ohjaajana - hankkeet. Kuntotestauksen laadun kehittäminen -hanke jatkui osana Seuran perustoimintaa kuntotestauksen toimialalla. Kansainvälisessä toiminnassa painottuivat keskeiset yhteistyökumppanit International Council of Sport Sciences and Physical Education (ICSSPE) ja Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports (SFMSS). Kansainväliseen toimintaan antoi leimansa erityisesti yhteistyö Kiinan sisarseuran ja Kiinan urheiluministeriön kanssa. Yhteistyö Singaporen liikunta- ja urheiluklusterin sekä Singapore Sports Council:n kanssa kehittyi edelleen molempien maiden lähettäessä valtuuskuntiaan vierailuille toistensa luo. Koulutussektorin keskeisin hanke vuonna 2008 oli Liikuntatieteiden päivät Jyväskylän yliopistossa yhteistyössä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kanssa. Päivien yhteydessä toteutettiin nuorille tutkijoille suunnattu kilpailu, jonka palkintoina yhdeksän nuorta tutkijaa kuittasi kukin 500 euron arvoisen stipendin. Ne maksettiin LTS:n hallinnoimasta Liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahastosta. Seura järjesti yhdessä Suomen Urheiluopiston,

6 6 Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan ja opetusministeriön kanssa kansainvälisen liikuntakasvatuksen maailmanorganisaation Federation International d Education Physique FIEP:n hallinnoiman World Congress of Physical Education tapahtuman Muita yhteistyökumppaneita olivat Opetushallitus, Liikunta- ja terveystiedon opettajain liitto ja Koululiikuntaliitto. Kuntotestauspäivät pidettiin Siuntion kuntoutuskeskuksessa ja Liikuntalääketieteen päivät Biomedicum keskuksessa Helsingissä. Liikuntalääketieteen päivien yhteydessä toteutettiin liikuntalääketieteen tutkijoille suunnattu tutkimuskilpailu, johon osallistui yhteensä 43 vuonna 2008 julkaistua tutkimusta. Tutkimuskilpailun voittaja palkittiin euron stipendillä ja kaksi muuta finalistia 500 euron stipendeillä. Ne maksettiin liikuntalääketieteen päivien osanottotuotoista. Näiden ohella Seura toteutti pienimuotoisia seminaareja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Julkaisutoiminnassa painottui Liikunta & Tiede -lehti, joka julkaisi sekä tieteellisiä vertaisarvioituja tutkimuksia että populaareja artikkeleita liikunta- ja terveystieteiden eri aloilta. Lehti julkaisi lisäksi kirja-arviointeja ja tutkimusuutisia liikuntatieteiden maailmasta. Motion Sport in Finland -lehteä julkaistiin kaksi numeroa läheisessä yhteistyössä Suomen liikunta-alan järjestöjen ja opetusministeriön kanssa. Seura osallistui lisäksi Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -lehden julkaisemiseen pohjoismaisen säätiön jäsenenä. Seuran julkaisusarjassa julkaistiin teos. Seura tiivisti yhteistyötään läheisten yhteistyökumppaniensa kanssa mm. liikuntalääketieteessä, kuntotestaustoiminnassa ja erityisliikunnassa. Seura käynnisti vuoden lopulla keskustelut liikuntatieteellisen tutkimuksen rahoitusaseman kehittämiseksi. Myös henkilöstön osaamiseen ja toimintaan osallistumiseen panostettiin. Seuran toimistossa työskenteli seitsemän kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen henkilö vakituisissa työsuhteissa. Määräaikaisissa projekteissa työskenteli 4 6 koko- tai osa-aikaista henkilöä. Seuran toimisto sijaitsee Olympiastadionin Eteläkaarteessa Helsingissä. Erityisliikunnan sivutoimipiste sijaitsee Suomen Liikunta ja Urheilu -yhdistyksen toimitiloissa.

7 7 1. Liikuntatieteellinen toiminta Liikuntatieteellinen toiminta on Seuran keskeinen toimintasektori. Sen tehtävänä on seurata ja arvioida liikuntatieteiden, liikuntakulttuurin ja liikuntapolitiikan ilmiöitä ja kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti. Sektorin pääelementit ovat liikunta- ja terveystieteellinen asiantuntijatoiminta, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä kansainvälinen toiminta. Liikunta- ja terveystieteellinen asiantuntijatoiminta Seura saa toimintansa piiriin liikunta- ja terveystieteiden parhaita asiantuntijoita ja tutkijoita sekä liikuntakulttuurin toimijoita ja vaikuttajia. Seura edistää toiminnallaan asiantuntijuuden kehittymistä maassamme ja välittää liikunta- ja terveystieteellistä tietoa eri alojen ammattilaisille, päätöksentekijöille ja kansalaisille liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tueksi. Liikunnan ja terveyden edistäminen Liiku Terveemmäksi / Motion är Hälsa hankkeen avulla pyritään lisäämään kansalaisten ja päättäjien tietoisuutta liikunnan terveyttä edistävästä vaikutuksesta. Paikallistason toimijoita aktivoidaan viettämään vuosittaista Liiku Terveemmäksi -päivää 10.5 maailman terveysjärjestö WHO:n viitoittamalla tavalla. Hankkeella on vuosittainen teema, joka näkyy päätapahtuman valinnassa ja viestinnässä. Hanketta koordinoi. Hankkeen taustalla on valtakunnallinen neuvottelukunta (2 kokousta) ja sen asettama työryhmä (10 kokousta). Hankkeen yhteistyökumppaneina oli vuonna 2008 yhteensä lähes 90 liikunta- ja terveysalan järjestöä. Vuonna 2008 Liiku Terveemmäksi -päivää vietettiin teemalla Liiku raittiissa ilmassa/ Motion i Frisk Luft. Tapahtumakalenteriin rekisteröitiin 88 tapahtumaa ympäri Suomea, joihin osallistui arviolta yli suomalaista. Hankkeen päätoimijoina olivat Hengitysliitto Heli teemallaan Keuhkot pihalle ja Vihervuosi 2008 teemallaan Liiku terveemmäksi ja ulkoile. Päätoimijat järjestivät yhteistyössä kuntien viher- ja liikuntatoimien kanssa Liiku Terveemmäksi - päivänä ohjattua liikuntaa puistoissa ja muilla viheralueilla kautta maan. Mannerheimin Lastensuojeluliitto paikallisyhdistyksineen järjesti perheliikuntatapahtumia ja Svolin kesäjumpat toteutettiin teemalla Keuhkot pihalle. Myös Suomen Puolustusvoimat oli erityisen aktiivinen toimija kampanjapäivänä. Hankkeen muita kohderyhmiä olivat liikunta- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset, kunnat, koululaitos, työterveyshuolto, urheiluseurat, yritykset, päättäjät, media sekä muut terveysliikunnasta kiinnostuneet tahot. Vuoden 2009 teemaksi valittiin Liiku Terveemmäksi Kunnossa Kaiken Ikää/ Motion är Hälsa - I form för livet" ja päätoimijaksi Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma (KKI -ohjelma), joka viettää 15- vuotisjuhlavuotta Liiku Terveemmäksi -päivää vietetään äitienpäivänä ja sen kunniaksi liikutaan ajatuksella "Läheltä liikkeelle - perheet pihalle / Rörelse här och nu - ut på gården med familjen". Teemalla kiinnitetään huomiota paitsi arki- ja terveysliikunnan tärkeyteen, myös perheiden yhdessä liikkumiseen. Liikuntapoliittinen ja liikunnan tiedepoliittinen toiminta Seura osallistui liikuntapoliittiseen ja liikuntatiedepoliittiseen keskusteluun maassamme ja mielipiteenmuodostukseen lausuntojen ja lehtikirjoitusten avulla. Seura antoi lausunnon Lääkäriseura Duodecimin johdolla valmisteltuun asiakirjaan liikunnan käypähoitosuosituksista ja oikeusministeriön valmistelemasta esityksestä yhdistyslain muuttamiseksi. Seura julkaisi Liikunta & Tiede -lehdessä kannanottoja ja näkemyksiä liikunnan ilmiöistä ja tapahtumista pääkirjoituksissa, kolumneissa ja Polttopisteessä-palstalla.

8 8 Seuran edustaja (tutkimus- ja julkaisupäällikkö Pyykkönen) toimi opetusministeriön asettaman, kansallista liikuntaohjelmaa valmistelleen toimikunnan pääsihteerinä, laati yhteenvedon toimikunnan loppuraportista annetuista lausunnoista sekä osallistui toimikunnan raportin ja lausuntojen pohjalta valmistellun valtioneuvoston periaatepäätöksen ja sitä tukevan toimenpideohjelman laadintaan. Valtioneuvosto hyväksyi ensimmäistä kertaa periaatepäätöksen liikunnan edistämisen linjoista joulukuussa Liikuntaohjelmaa valmistelleen toimikunnan raportti ja siitä annetut lausunnot esiteltiin mm. valtion liikuntaneuvostolle ja sen jaostoille sekä kuntien ja liikuntajärjestöjen edustajille. Valtion liikuntaneuvosto asetti marraskuussa ohjausryhmän, jonka tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusta liikunnan alueella. Ohjausryhmän pysyväksi asiantuntijaksi nimettiin Seuran tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen. Ohjausryhmän toimikausi on liikuntaneuvoston toimikauden loppuun (2011). Seura kutsui vuoden lopulla koolle varapuheenjohtaja Taru Lintusen johdolla liikuntatieteiden rahoitusta pohtivan yhteistyöryhmän. Sen tavoitteena on vaikuttaa päättäjiin tieteelliseen työn resurssien kehittämiseksi nykyistä paremmalle tasolle. Toiminta organisoituu tehokkaammin vuoden 2009 aikana. Liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi Liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi ovat Seuran perinteisiä tehtäviä. Raportit, selvitykset ja tutkimukset liikuntakulttuurin ja -tieteiden eri alueelta ovat keskeisiä työkaluja. Liikuntailmiöiden aktiivinen havainnointi ja ymmärtäminen sekä mahdollisten kehityssuuntien hahmottaminen ja tiedon kerääminen kuuluivat myös vuonna 2008 Seuran tehtäviin. Seura toimii asiantuntijana ja lausunnon antajana useille tieteellisille lehdille ja organisaatioille. Liikunta & Tiede -lehti toteutti tieteellisen arvioinnin (peer review) yhteensä 18 suomenkieliselle alkuperäistutkimukselle, jotka oli tarjottu lehden julkaistavaksi. Näistä 8 julkaistiin lehden numerossa ja viisi jäi julkaistavaksi vuonna Lehdessä julkaistiin lisäksi kirjaarviointeja liikuntakulttuurin alalla julkaistuista teoksista. Lehti julkaisi lisäksi yhteenvetoja liikuntaja terveystieteellisistä väitöskirjoista. Lehden sivuilla julkaistiin lisäksi lyhennelmiä kansainvälisissä lehdissä julkaistuista tieteellisistä artikkeleista. Seura käynnisti yhteistyössä valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on raportoida sekä opetusministeriön rahoituksella valmistuneiden tutkimusprojektien tuloksia että tehdä yhteenvetoja liikuntalääketieteen keskusten toiminnan tuloksista ja niiden vaikuttavuudesta. Arvioinnissa painotetaan valtionhallinnon liikuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamista tutkimusten avulla. Hanke valmistuu vuonna Liikunnan tiedonvälitysyksiköiden toiminnan edistäminen Suomessa toimivat liikunnan tiedonvälitysyksiköt (LTS, Jyväskylän yliopiston kirjasto, UKKinstituutin kirjasto, Suomen urheilukirjasto, Suomen urheiluarkisto ja ammattikorkeakoulujen kirjastot) muodostavat löyhän liittokunnan, joka kokoontui vuonna 2008 yhteensä kaksi kertaa. Keskeisiä teemoja olivat opetusministeriön strateginen tiedolla johtaminen hanke ja sen toteuttaminen liikunnan valtionhallinnossa, liikuntatieteellisten julkaisujen indeksointitilanne Suomessa sekä IASI- ja NORSIB-kokousasiat. Vuonna 2008 LTS:n koulutus- ja viestintäpäällikkö Jari Kanerva toimi Liikunnan tiedonvälitysyksiköiden kokousten puheenjohtajana. Kuntotestaustoiminnan edistäminen Seura toteutti tehtäväänsä kuntotestaustoiminnan laadun ja turvallisuuden edistäjänä sekä tiedonvälittäjänä. Tietoa välitettiin verkkosivuston ( lisäksi Liikunta & Tiede - lehden sekä Kuntotestauspäivien avulla. Toimintaa toteuttaa liikuntalääketieteen ja

9 9 kuntotestauksen koordinaattori Tiina Heinonen apunaan Seuran hallituksen nimeämä kuntotestausvaliokunta. Siinä ovat edustettuina Työterveyslaitos (dosentti Sirpa Lusa), Jyväskylän yliopisto (LitT Juha Ahtiainen), KIHU (LitM Esa Hynynen), UKK-Instituutti (LiTM Ari Mänttäri ja TTM Marjo Rinne), Fysioterapeuttiliitto (TTM Heli Kangas). Sirpa Lusa toimi valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Ryhmä mm. suunnitteli Kuntotestauspäivien ohjelman, osallistui kuntotestauksen laatujärjestelmän ja kuntotestauksen hyvien käytäntöjen kehitystyöhön. Seuran ylläpitämään Kuntotestaajien asiantuntijaverkostoon kuului vuoden lopussa 36 testauspaikkaa, joista 18 oli liittynyt myös Kuntotestauksen laatujärjestelmään. Seura jatkoi yhteistyötä Kisakallion urheiluopiston kanssa Meikäläisen kuntokartoitus - kehittämishankkeessa, jonka puitteissa järjestettiin 5-päiväinen Kuntotestaajan työpaja - koulutus. Vuonna 2000 ilmestyneen Kuntotestaus Suomessa selvityksen koulutusosion uusimista valmisteltiin. Liikuntalääketieteellisen toiminnan edistäminen Seuran piirissä toteutettavan liikuntalääketieteellisen toiminnan tavoitteena on edistää alan kehittymistä Suomessa. Toimintaa toteuttaa liikuntalääketieteen ja kuntotestauksen koordinaattori Tiina Heinonen apunaan Seuran hallituksen nimeämä liikuntalääketieteen valiokunta. Siinä ovat edustettuina Helsingin Urheilulääkäriasema (ylilääkäri Heikki O. Tikkanen), Kuopion Liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (ylilääkäri Rainer Rauramaa), LIKES- tutkimuskeskus (ylilääkäri Harri Selänne), Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka (ylilääkäri Timo Takala), Tampereen Urheilulääkäriasema (ylilääkäri Jari Parkkari) ja Paavo Nurmi keskus Turusta (ylilääkäri Olli Heinonen). Valiokunnan työskentelyyn osallistuivat Seuran pääsihteeri Kari Keskinen ja VLN:n tiedejaoston pääsihteeri Minna Paajanen opetusministeriöstä. Heikki Tikkanen toimi valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunnan tehtävänä on lisäksi suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä Seuran kanssa vuosittaiset liikuntalääketieteen päivät sekä Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailu. Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Vuoden 2008 Liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailuun osallistui 43 tutkimusta. Kaikki päiville hyväksytyt abstraktit julkaistiin Liikunta & Tiede -lehdessä. Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus sekä Nuori liikuntalääketieteen tutkija saivat tunnustuksena työstään Seuran kunniakirjan ja stipendin. Erityisliikuntatoiminnan edistäminen LTS on toiminut jo 1960-luvulta lähtien erityisliikunnan kehitys-, koulutus- ja julkaisutoiminnassa sekä toimii aktiivisesti alan kehittämiseksi yhteistyössä OPM:n, valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston ja Jyväskylän yliopiston kanssa. LTS harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä toteuttaa erityisliikuntaa käsitteleviä valtakunnallisia koulutustilaisuuksia. Seuran ylläpitämät www-sivut ovat palvelleet erityisliikunnan kuntaprojektiin osallistuneita kuntia ja niiden työryhmiä, mutta samalla myös muita erityisliikunnan kehittämisestä kiinnostuneita tahoja. Seura on pitänyt Erityisliikuntaa kuntiin hankkeen puitteissa säännöllistä yhteyttä Suomessa toimiviin erityisliikunnan kuntahankkeisiin. Seura järjesti yhdessä opetusministeriön kanssa syksyllä 2008 toisen vuosittaisen erityisliikunnan kehittämistä toteuttavien hankkeiden yhteisen foorumin, jossa sovittiin hankkeiden välisestä yhteydenpidosta. Tapaamiseen osallistui kahdeksan keskeistä erityisliikunnan kuntahanketta. Vuosien aikana on noussut esiin tarve alkaa kehittää vammais- ja erityisliikunnan alueelle suurimpien suomalaisten kaupunkien ja niiden lähiympäristön alueellisia verkostoja, joiden kautta voitaisiin viedä koordinoidusti eteenpäin eräitä erityisliikunnan osa-alueita, joiden kehitystyö on ollut toistaiseksi vaikeata tai hankalaa. Seura on Erityisliikuntaa kuntiin hankkeen puitteissa

10 10 yhdessä opetusministeriön kanssa suunnitellut erityisliikunnan verkostojen kokoamista ja yhteistoiminnan virittämistä. Tutkimus- ja kehittämishankkeet Liikuntakulttuurin kehityssuuntien ja tehtyjen valintojen arviointi sekä tulevaisuuden visioiden hahmottaminen ovat Seuran vakiintuneita toimintoja. Toiminta-alueena on liikunta- ja terveystieteiden koko kenttä. Uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden valinnassa keskeiset kriteerit ovat niiden ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Seuran rooli tulee parhaiten esille Suomen liikuntahallintoa tukevassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä liikunnan tiedonvälitystoiminnassa. Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena Hanke koostui kahdesta tutkimuskokonaisuudesta: vuonna 2006 aloitetusta "Liikuntatieteiden kehittyminen Suomessa liikunta tieteellisenä toimintana: liikuntatieteiden synty ja kehitys maassamme"-tutkimuksesta sekä tätä tukevasta ja vuonna 2007 aloitetusta "Liikunnalle asetettujen tiedepoliittisten tavoitteiden toteutuminen OPM:n rahoittamissa tutkimusohjelmissa ja - hankkeissa"-tutkimuksesta. Kummankin tutkimuksen päätutkijana toimi dosentti Heikki Roiko- Jokela Jyväskylän yliopistosta. Tutkimuksien osa-alueita raportoitiin Liikunta & Tiede -lehdessä sekä historia-alan seminaareissa ja julkaisuissa. Ensin mainitun tutkimuskokonaisuuden on määrä valmistua vuonna 2010 ja jälkimmäisen vuonna Erityisliikuntaa kuntiin -kehittämis- ja konsultointiprojekti LTS käynnisti yhteistyössä opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton kanssa huhtikuussa 2007 uuden kolmivuotisen kuntien erityisliikunnan kehittämis- ja konsultointihankkeen. Sen tavoitteena on edellisen vuosien projektin tapaan kehittää ja lisätä erityisliikuntatoimintaa projektikunnissa mm. hankkimalla uusia ammattitaitoisia ohjaajia erityisryhmien liikuntaan. Hankkeeseen ilmoittautui mukaan yhdeksän n asukkaan kuntaa, joilla ei ole erityisliikunnan vastuutyöntekijää liikuntatoimessaan. Hankkeen ohjausryhmä koostuu opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, vammaisliikuntajärjestöjen ja Liikuntatieteellisen Seuran edustajista. Projektiorganisaatio kokonaisuudessaan muodostuu valtakunnallisella tasolla ohjausryhmästä ja projektipäälliköstä sekä kuntatasolle muodostetuista kuntakohtaisista työryhmistä. Valtio liikuntapaikkarakentamisen linjaajana Vuosina toteutettava hanke käsittelee valtion roolia suomalaisessa liikuntapaikkarakentamisessa erityisesti 1960-luvun puolivälistä alkaen. Hankkeen keskeistä sisältöä ovat opetusministeriön kautta kanavoidun rahoituksen merkitys liikuntarakentamiselle, käytetyt ohjauskeinot ja ministeriön rooli asiantuntijana. Toiminta suhteutetaan koko yhteiskunnan kehitykseen. Hankkeessa nostetaan esille suomalaiseen liikuntakulttuuriin vaikuttaneita ja sitä suunnanneita rakennuspoliittisia linjanvetoja. Tavoitteena on myös analysoida suomalaisen liikuntarakentamisen erityispiirteitä. Hankkeesta julkaistava teos soveltuu alan käsi- ja oppikirjaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään tekstin lukijaystävällisyyteen tekstin ja kuvaavien esimerkkikohteiden esittelyyn. Tekstiä täydennetään valokuvin ja piirroksin. Vuoden 2008 aikana projektin tutkija sai päätökseen arkistoaineiston läpikäynnin viimeistelyvaiheen täydennystarpeita lukuun ottamatta sekä teki pääosan tarvittavista haastatteluista. Käsikirjoituksen laatiminen alkoi keväällä 2008 ja sen alkuosa valmistui marraskuussa. Tutkijana toimi koko vuoden Jouko Kokkonen.

11 11 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpitäminen on Seuran perinteinen toiminta-alue. Seura toimii ulkomaisista lähteistä saatavan tiedon välittäjänä ja Suomen näkemysten eteenpäin viejänä ulkomaisten toimijoiden suuntaan. International Council of Sport Sciences and Physical Education (ICSSPE) ICSSPE on liikuntatieteiden maailmanlaajuinen organisaatio, jolla on merkittävä asema Kansainvälisen Olympiakomitean (IOC), UNESCO:n ja Maailman Terveysjärjestön (WHO) läheisenä yhteistyökumppanina ja neuvonantajana. Seuralla on paljolti samanlainen tehtäväkenttä Suomessa kuin ICSSPE:llä maailmanlaajuisesti: tiedon välittäminen, monitieteisen liikuntatutkimuksen edistäminen ja yhteistyön lisääminen. Varatuomari Lauri Tarasti toimi ICSSPE:n hallituksessa sekä Seuran että muiden suomalaisten jäsenorganisaatioiden (Suomen Liikunta ja Urheilu, JY, LIKES, Työväen Urheiluliitto, UKKinstituutti) yhteisenä edustajana kausilla ja Tarastin toimikausi päättyi maailmanjärjestön yleiskokouksessa Guangzhoussa Kiinassa, jossa Tarasti palkittiin ICSSPE:n Presidentin kunniakirjalla. Seuran pääsihteeri Keskinen valittiin samassa kokouksessa ICSSPE:n hallitukseen kaudelle Keskinen valittiin lisäksi Editorial Board:n puheenjohtajaksi kaudelle ja sen myötä hänestä tuli myös organisaation johtoryhmän jäsen. Keskinen aloitti puheenjohtajakautensa myös Steering Group Biomechanics and Medicine in Swimming ryhmässä, joka on osa World Commission of Science and Sport (WCSS) organisaatiota, joka puolestaan on maailmanlaajuinen ICSSPE:n yhteistyöelin ja työryhmä. Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports (SFMSS) Seura on osallistunut aktiivisesti pohjoismaisen SFMSS- säätiön toimintaan. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska perustivat säätiön vuonna 1989 edistämään pohjoismaista yhteistyötä liikuntatieteiden ja liikuntalääketieteen aloilla. Yhdistyksen muodostavat liikuntatieteelliset ja -lääketieteelliset yhdistykset Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta sekä Suomen Urheilulääkäriyhdistys (SULY) ja Suomesta. Säätiön puheenjohtajana kaudella toimii ylilääkäri Jon Olav Drogset Norjassa. Suomen edustajat hallituksessa olivat Olli J. Heinonen Paavo Nurmi -keskuksesta Turusta ja Seuran pääsihteeri Kari L. Keskinen. Vuonna 2008 pidettiin kaksi hallituksen kokousta, joista toinen säätiön kongressin ja yleiskokouksen yhteydessä Stavangerissa marraskuussa Seuraa edusti kokouksessa Olli Heinonen. Kansainväliset sisarorganisaatiot Seura pyrkii aktiiviseen vuorovaikutukseen kansainvälisten sisarorganisaatioidensa kanssa. Vuonna 2008 vuorovaikutus oli erityisen vilkasta kun China Sport Science Society (CSSS) järjesti yhteistyössä LTS:n ja sen Jyväskylän yliopistoa edustavien yhteistyötahojen kanssa Kiina Suomi Foorumin liikuntatieteiden ja teknologian alalta. Tilaisuus järjestettiin kaksipäiväisenä tapahtumana Guangzhoun urheiluyliopistossa Aiheina kokoontumisessa olivat sisarseurojen roolit liikuntatieteiden alueella, Pekingin olympiakisat, liikuntakasvatus, Sport for All toiminta ja talviurheilu. Yhteistyön jatkoa suunniteltiin vuodelle 2010, jolloin vastaavanlainen yhteistyöfoorumi on tarkoitus järjestää Suomessa. Seuran edustajina tilaisuudessa olivat puheenjohtaja Pauli Vuolle, Kari Keskinen, Jari Kanerva ja Lauri Tarasti. Singapore-yhteistyö osana Finpro:n johtamaa Suomen liikuntaklusteria jatkui myös vuonna Suomen yhteistyöryhmä vieraili Singaporessa maaliskuussa ja allekirjoitti Singaporelaisen osapuolen kanssa yhteistyötä vahvistavan muistion (Memorandum of Understanding). Sen mukaan Suomen ja Singaporen liikuntaklusterit pyrkivät aktiiviseen vuorovaikutukseen sekä kehittämistoiminnassa että kaupallisen toiminnan virittämisessä maiden välille. Matkan aikana Suomen Singaporen suurlähetystö järjesti tilaisuuden, jossa olivat läsnä sekä Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen että Suomen ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen seurueineen.

12 12 Vuoden aikana useat eri yhdistysten ja kaupallisten toimijoiden delegaatiot vaihtoivat vierailuja keskenään. Matkan aikana LTS loi suhteet myös Singaporen sisarseuraan. Heidän kanssaan yhteistyön kehittämistä jatketaan vuoden 2009 aikana. Muu kansainvälinen toiminta ja tieteelliset yhdistykset LTS seuraa useiden kansainvälisten liikuntatieteellisten organisaatioiden toimintaa osallistumalla niiden järjestämiin kongresseihin sekä niiden julkaisujen ja internetsivustojen kautta. LTS:n tiedonvälityskanavat ovat toimineet apuna näiden yhdistysten tuottaman tiedon välittämiseksi sekä Seuran jäsenistön että muiden asiasta kiinnostuneiden käyttöön. Seuran edustajat osallistuivat seuraavien yhdistysten kansainvälisiin kongresseihin 2008: EUCAPA 2008 European Congress in Adapted Physical Education , Torino, Italia (Jari Kanerva, Pauli Rintala, Toni Piispanen) ECSS 2008 Annual Congress of the European College of Sport Sciences , Estoril, Portugal (Katriina Kukkonen-Harjula) FEPSAC 2008 (Taru Lintunen ja Esa Rovio) 2. Koulutustoiminta Koulutustoiminnan tavoitteena on välittää liikuntatieteellistä tietoa ja osaamista sekä herättää keskustelua. LTS:n koulutustoiminta sisältää pääasiassa valtakunnallisia kotimaisia kongresseja ja seminaareja liikuntatieteiden eri aloilla, mutta ohjelmassa on silloin tällöin myös kansainvälisiä tieteellisiä kongresseja yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. XII Liikuntatieteiden päivät 2008 XII Liikuntatieteiden päivät pidettiin Jyväskylän yliopistolla yhteistyössä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kanssa. Samassa yhteydessä järjestettiin Erityisliikunnan seminaari ( ) omana tapahtumanaan. Päivien kokoavana teemana oli Tutkimustiedon vaikuttavuus liikunta- ja terveystieteiden haasteena. Aiheesta esitelmöi 39 kutsuttua luennoitsijaa. Muita tieteellisiä suullisia ja posteri esitelmiä oli esillä 26 kpl. Päiville osallistui yhteensä 229 henkilöä. Alle 35-vuotiaille suunnatun liikuntatieteellinen tutkimus -kilpailun voittajat julkistettiin XII Liikuntatieteiden päivillä. Kilpailussa palkittiin yhteensä yhdeksän nuorta tutkijaa jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla alkuperäistutkimuksella. Arviointipaneelin valitsemat voittajat palkittiin kukin 500 euron stipendeillä, jotka maksettiin Seuran hallinnoimasta liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahastosta. Kilpailuun osallistui 14 nuorta tutkijaa jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla liikuntatieteeseen liittyvällä alkuperäistutkimuksella. Arviointipaneelin valitsemat voittajat palkittiin 500 euron stipendeillä seuraavasti: Juha Hulmi, Jyväskylän yliopisto: Voimaharjoittelu ja proteiinilisän nauttiminen: akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset, Laura Karavirta, Jyväskylän yliopisto: Yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutukset fyysiseen suorituskykyyn ja sykevaihteluun vuotiailla miehillä, Sami Kokko, Jyväskylän yliopisto: Nuorten urheiluseurojen terveyden edistämisprofiili toimihenkilöiden arvioimana, Jouni Lahti, Kansanterveystieteen laitos, Helsingin yliopisto: Liikunta ja sairauspoissaolot, Tomi Mäkinen, Kansanterveyslaitos: 25 vuoden sosioekonomiset trendit vapaa-ajan liikunnassa ja työmatkaliikunnassa työssäkäyvillä suomalaisilla naisilla ja miehillä, Sanna Palomäki, Jyväskylän yliopisto: Oppilasnäkökulman vahvistuminen liikunnanopettajaksi opiskelevien pedagogisessa ajattelussa, Timo Rantalainen, Jyväskylän yliopisto: Luiden kuormitusherkkyyden arvioiminen kehon massasta tai suorituskykymittauksista, Elina Sillanpää, Jyväskylän yliopisto: Yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutus metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin keski-ikäisillä terveillä miehillä, Mikko Simula, Jyväskylän yliopisto: Luonnossa liikkumisen kulttuuriset selitysmallit

13 13 Liikuntalääketieteen Päivät XVII Liikuntalääketieteen Päivät järjestettiin Biomedicum Helsingissä Päivien teemana oli tuki- ja liikuntaelinvaivat. Osallistujia oli 213 ja päivien aikana pidettiin 17 kutsuluentoa. Päivillä raportoitiin Vuoden Liikuntalääketieteellinen tutkimus kilpailuun osallistuneet tutkimukset (15 suullista esitystä ja 28 posteria). Liikunta & Tiede -lehti toimitti tapahtuman seminaarimateriaalin erikoisnumerossaan. Tutkimuskilpailun voitti Kati Pasasen UKK-instituutin tutkijaryhmä, joka palkittiin euron stipendillä tutkimuksestaan: Neuromuskulaarinen harjoittelu vähentää alaraajavammojen riskiä Ryhmäsatunnaistettu kontrolloitu tutkimus salibandyn naispelaajilla. Nuorten tutkijain kilpailussa jaettiin kaksi palkintoa arvoltaan 500 euroa. Jyväskyläläinen Anu Valtonen tutkijaryhmineen sai stipendin tutkimuksellaan: Vesiharjoittelun vaikutukset liikkumiskykykyyn sekä alaraajojen lihasten tehoon polven tekonivelleikatuilla henkilöillä. Kuopiolaiselle Tuomo Kilpeläisen tutkijaryhmälle luovutettiin stipendi tutkimuksesta: Pparg-geenin polymorfioiden ja liikunnan yhteisvaikutus tyypin 2 diabeteksen riskiin suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa. Stipendit maksettiin liikuntalääketieteen päivien osanottotuotoista. Kuntotestauspäivät XX Kuntotestauspäivät järjestettiin Siuntion Hyvinvointikeskuksessa teemalla "Kuntotestaus kuntoutuksen työkaluna". Päivien sisältö suunniteltiin yhteistyössä kuntotestausvaliokunnan ja Siuntion hyvinvointikeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Osallistujia oli 141 ja päivien aikana pidettiin 12 kutsuluentoa ja 3 erilaista työpajaa. Tapahtumasta raportoitiin Liikunta & Tiede -lehdessä sekä -sivustolla. Päivien yhteydessä järjestettiin Kuntotestauksen laadun kehittämishankkeen loppuraportin esittely sekä keskustelutilaisuus Kuntotestauskoulutuksesta fysioterapian ja liikunnan alan koulutuksissa. Oulun Diakonissalaitoksella järjestettävät XXI Kuntotestauspäivät suunniteltiin ja esite painettiin ja postitettiin. Teemana on kuntotestaaminen ja tutkimus. Suunnittelutyö tehtiin yhdessä kuntotestausvaliokunnan ja Oulun diakonissalaitoksen Liikuntaklinikan asiantuntijoiden kanssa. European Congress of Adapted Physical Activity 2010 (EUCAPA 2010) Seura käynnisti syksyllä 2008 EUCAPA 2010 kongressin järjestelyt. Kongressin tavoitteena on arvioida ja kehittää erityisliikunnan tutkimusta ja osaamista, edistää suomalaisen erityisliikunnan ja eurooppalaisen liikuntakulttuurin yhteyksiä ja yhteistoimintaa sekä luoda pohjaa toiminnan ja tutkimuksen jatkuvuudelle. kansainvälisen kongressin yhteydessä järjestetään 7. Erityisliikunnan päivät, joiden valmistelutyö alkaa tammikuussa Kaksoiskongressin toteuttamisesta vastaavat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos ja opetusministeriön tuella. Päivien ohjelman suunnittelusta vastaa järjestelytoimikunta, joka on koottu edustamaan laajasti erityisliikunnan koulutus- ja kehittämistahoja. Vuoden 2008 aikana valmistui kongressille esittelymateriaalit, jotka olivat esillä EUCAPA 2008 kongressissa Torinossa. Erityisliikunnan seminaari 2008 Vuoden 2008 Erityisliikunnan seminaari järjestettiin yksipäiväisenä tapahtumana Jyväskylän yliopistossa XII Liikuntatieteen päivien yhteydessä. Seminaari on osa sarjaa, jossa kuntien erityisliikunnanohjaajille on järjestetty vuosittainen tapaaminen vuodesta 1985 lähtien. Seminaarissa tarkasteltiin erityisliikuntaa kuntien näkökulmasta. Tilaisuuteen oli kutsuttu seitsemän puhujaa. Kuultujen luentojen perusteella käytiin yleiskeskustelu, jossa tuotiin esiin alan toiminnan haasteita sekä esityksiä jatkotoimenpiteille. Osallistujia seminaarissa oli yhteensä 62.

14 14 Fédération Internationale d Education Physique World Conference 2008 Federation International d Education Physique (FIEP) maailman kongressi pidettiin Vierumäellä Järjestelyiden osalta yhteistyökumppanuuden muodostivat LTS, Suomen Urheiluopisto, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajain liitto ry, Koululiikuntaliitto, opetusministeriö ja opetushallitus. Kongressin teemaksi oli valittu liikuntakasvatus: Physical Education in Change. Kongressiin osallistui 116 kansainvälistä tutkijaa, opettajaa ja liikuntakasvatuksesta kiinnostunutta. Kongressissa oli viisi kutsuttua luennoitsijaa, 32 suullista esitystä, 41 posteriesitystä ja yksi paneelikeskustelu. Kongressista julkaistiin abstraktikirja. Muu koulutustoiminta Seura ja Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura (YHYS) järjestivät yhteistyössä Pyöräilykuntien verkosto ry:n kanssa Pyöräilypoliittisen seminaarin Tieteiden talolla Helsingissä. Tavoitteena oli kartoittaa mikä on pyöräilyn paikka poliittisessa keskustelussa ja viranomaisten välisessä toimialuejaossa. Tilaisuudessa kuultiin kuusi alustusta ja käytiin vilkas keskustelu. Osanottajia oli 50. LTS järjesti Kiinan Guangzhoussa China-Finland Forum on Sport Science and Technology - Colloquim -tilaisuuden yhdessä Kiinan liikuntatieteellisen seuran (China Society of Sport Sciences) ja Guangzhoun urheiluyliopiston kanssa (Guangzhou Sport University). Kahden päivän aikana kuultiin 13 esitystä ja käytiin kaksi pyöreän pöydän keskustelua. Tilaisuuteen osallistui 35 henkeä. Seura järjesti yhteistyössä Kisakallion urheiluopiston kanssa 5-päiväisen Kuntotestaajan työpajakoulutuksen ja Kisakallion urheiluopistolla. Osallistujia oli 33 ja kouluttajia 6. Seuran roolina oli koulutuksen koordinointi, sisällön suunnittelu ja kouluttajienhankinta. Tavoitteena oli Kuntotestauksen laadunkehittämishankkeen aikana kertyneen tiedon ja kehittyneiden toimintatapojen käytäntöön vieminen. Koulutus oli jatkoa vuonna 2007 järjestetylle 3-päiväiselle pilottikoulutukselle. Neuvottelut koulutuksen vuosittaisesta toteuttamisesta ja edelleen kehittämisestä jatkuvat Kisakallion urheiluopiston kanssa vuonna Julkaisutoiminta Seura julkaisee liikuntatieteellisiä aikakauslehtiä, kirjoja, raportteja ja sähköisiä asiakirjoja liikuntatieteellisen tiedon ja osaamisen edistämiseksi. Seura julkaisee myös alkuperäistutkimuksia ja artikkeleita yhteistyössä alan tutkijoiden kanssa sekä luotettavaa ja vaikuttavaa liikuntatietoa päätöksenteon tueksi yhteistyössä alan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja soveltajien kanssa. Julkaisutoimintaa ja -resursseja kohdennetaan painetun tiedon ohella entistä enemmän sähköiseen julkaisemiseen. Internet-sivuston kehittäminen Seura ylläpitää ja toimittaa aktiivisesti Internet-sivustojaan ( joilla keskitytään tieteen tulosten ja sovellutusten esilletuontiin, liikuntapolitiikan ja liikunnan tiedepolitiikan ajankohtaisten teemojen käsittelyyn sekä liikuntatiedon kysynnän stimulointiin. Sivut täydentävät liikuntatiedon muiden tuottajien sivustoja. Seura myös ylläpitää ajantasaista sähköistä julkaisuarkistoa, johon Seuran julkaisujen ja koulutustilaisuuksien tuottamat materiaalit arkistoidaan. Seura kehittää Internet-sivustoa keskeisenä tiedonvälityskanavanaan sekä jäsentensä että suuren yleisön käyttöön. Seuran pääsivuna on ja varsinaisen sivuston tukena toimivat edelleen Liiku terveemmäksi -sivusto ( kuntotestauskysymyksiin keskittyvä

15 15 ja Erityisliikuntaa kuntiin -projektin -sivusto, jonka tarkoituksena on parantaa erityisliikunnan tiedonvälitystä. Monipuolisten sivustojen avulla pyritään rakentamaan tiedonhankintakanavia liikunnan ammattilaisten käyttöön. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu -sarja Sarjassa valmistui Liikunnan ryhmäilmiöt -julkaisun (Rovio, Lintunen, Salmi; toim.) käsikirjoitus. Teos julkaistaan alkuvuodesta Seura aloitti Erityisliikunnan uuden käsikirjan "Soveltava liikunta" suunnittelun yhteistyössä liikuntatieteiden laitoksen (prof. Pauli Rintala) kanssa. Teos on määrä julkaista vuoden 2011 alussa. Liikunta & Tiede -lehti Liikunta & Tiede -lehti on liikuntakulttuurin, -tieteiden ja -politiikan asioista kertova kotimainen aikakauslehti. Lehti tuottaa, kokoaa, muokkaa ja välittää tietoa liikunnan eri osa-alueilta, liikunnan tutkimuksesta ja liikuntapolitiikasta. Lehti pyrkii herättämään keskustelua ajankohtaisista teemoista. Lehti on samalla Seuran jäsenlehti, keskeinen viestintäkanava ja äänenkannattaja. Lehti palvelee laajaa liikunnan ammattilaisten kenttää luotettavana, ajankohtaisena ja asiantuntevana tietolähteenä. Lehden päätoimittajina toimivat vanhempi tutkija Katriina Kukkonen-Harjula (vastaava) ja Seuran pääsihteeri Kari L. Keskinen. Lehden toimituskunta kokoontui kaksi kertaa (14.2. ja ). Lehti julkaisi kuusi numeroa, joista yksi oli kaksoisnumero Lehdessä käsiteltyjä teemoja olivat mm. motivaatioilmaston merkitys koulun liikunnassa sekä liikunta ja työkyky (1.2008), lasten ja nuorten liikuntasuositukset, kansallinen liikuntaohjelma sekä toimivat uudet mallit terveyden edistämiseksi liikunnan avulla ( ), liikunnan yhteisöllisyyttä vahvistava merkitys sekä liikunnan kulttuuriset merkitykset eri ikäryhmissä (4.2008), uudet liikuntasuositukset, liikuntalääketieteen tulokset liikunnasta tuki- ja liikuntaelimistön vammojen ehkäisyssä sekä nuorten urheilijoiden terveystarkastuksien tarve ja hyödyt (5.2008), kouluikäisten lasten liikunta ja tuoreet kotimaiset tutkimusartikkelit (6.2008). Liikunta & Tiede -lehti tarjoaa yleistajuisen aineiston ohella vuosittaisen foorumin suomenkielellä julkaistaville tieteellisille alkuperäisjulkaisuille ja katsauksille. Tutkimusliite toimii jatkokoulutuksen välineenä paitsi tieteellistä tutkimus- ja julkaisutoimintaa aloitteleville nuorille tutkijoille myös tutkijoiden meritoitumisväylänä myöhemmällä tutkijan uralla. Arvioitavaksi tarjottiin yhteensä 18 suomalaista alkuperäisraporttia. Asiantuntija-arvioiden perusteella kahdeksan raporttia julkaistiin lehden numerossa 6/2008 ja viisi jäi julkaistavaksi numerossa 1/2009. Tutkimusten arviointityön suoritti tieteellisesti pätevöitynyt asiantuntijaryhmä, joka osaltaan auttaa kehittämään liikuntatutkimuksen ja tutkijakoulutuksen tasoa Suomessa. Tutkimusliitteen päätoimittajana toimi vastaava päätoimittaja Katriina Kukkonen-Harjula ja artikkelit toimitti julkaisukuntoon seuran tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen. Toimitusryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä kaksi kertaa. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehti julkaisi 36 muuta tieteellistä artikkelia, katsausta tai pääkirjoitusta, 51 muuta yleistajuista artikkelia, 42 muuta suppeampaa artikkelia tai kirjaarvostelua sekä Liikuntatieteiden päivien (36 kpl) ja Liikuntalääketieteen päivien tutkimustiivistelmää (43 kpl). Seuran Internet-sivuilla julkaistiin kunkin numeron pääkirjoitus sekä sisältösivu. Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi -sarja Sarjassa työstettiin julkaisua liikunnan tiedonvälityksestä ja sen kehittämisestä (Teijo Pyykkönen). Julkaisu ilmestyy vuonna 2009.

16 16 Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä Sarjassa julkaistiin emeritusprofessori Pauli Vuolteen tutkimus Jääkiekkoilijan elämäntaival II tutkimus aktiiveista ja lopettaneista suomalaisista liigapelaajista (moniste nro 28; 63 sivua). Motion Sport in Finland -lehti Motion Sport in Finland -lehti on englanninkielinen, kansainväliselle yleisölle suunnattu suomalaista liikuntakulttuuria esittelevä aikakauslehti. Se ilmestyi kaksi kertaa. Lehti käsittelee maamme liikuntakulttuurin ja urheiluelämän ajankohtaisia ilmiöitä, ihmisiä ja tapahtumia. Motion esittelee sekä tunnettuja ja tunnustettuja että nuoria ja lupaavia huippu-urheilijoita, liikunnan eri alojen ammattilaisia, järjestöjä ja vaikuttajia. Lehdessä käsitellään myös suomalaista liikuntatutkimusta. Lehteä kehitetään yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa, jotta lehti palvelisi mahdollisimman hyvin koko liikuntakenttää. Vuoden 2008 numeroissa käsiteltiin mm. puolustusvoimien liikuntakoulutusta, sotilasurheilua, urheilukoulujärjestelmää ja siellä asepalveluksensa suorittaneita tunnettuja urheilijoita. Lehden teemoissa olivat lisäksi mukana Pekingin olympiakisat ja Jukolan viestin 60-vuotisjuhlavuosi. Talven kohokohdista esillä olivat mm. taitoluistelun Helsingin EM-kisat suomalaistähtineen sekä alppilajien tulevaisuuden nuoret. Kansallisen liikuntaohjelman ohella lehti esitteli myös mm. suomalaiset lasten liikuntasuositukset sekä kiinni huomiota liikunnan merkitykseen terveyden ja työkyvyn ylläpitäjänä. Lehdessä julkaistiin kaikkiaan 74 yleistajuista artikkelia tai uutista. Lehden verkkoversio sisälsi pääkirjoituksen ja sisältöesittelyn lisäksi varsinaiset artikkelit pdftiedostoina. Lehden artikkelit indeksoidaan kansainvälisissä urheilun ja liikunnan tietokeskuksissa SIRC:ssä ja EBSCO:ssa. Lehden päätoimittajana toimi johtaja Matti Saari A-lehdistä. Lehden toimituskunta kokoontui ja Helsingissä. 4. Hallinto Hallinnon tehtävänä on sujuvalla toiminnallaan tukea Seuran varsinaisten toimintasektoreiden toimintaa. Hallintoelimet Seuran hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti liikuntatieteiden ja -kulttuurin eri osa-alueita. Hallituksen puheenjohtajana toimi emeritusprofessori Pauli Vuolle Jyväskylästä ja varapuheenjohtajana professori Taru Lintunen Jyväskylästä. Hallituksen jäsenistä koostuva työvaliokunta valmisteli hallitukselle esitettävät asiat yhdessä pääsihteerin kanssa. Hallitus, työvaliokunta ja pääsihteeri vastasivat toiminnan suuntaamisesta Seuran vuosikokousten mukaisesti. Hallitus ja työvaliokunta toimivat eri hankkeiden toteutumisen arviointiryhmänä ja palautteen antajana. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja työvaliokunta kaksi kertaa. Kokouksissa otettiin käyttöön osittainen etäosallistuminen siten, että kokoukset olivat pääosin läsnä olevien kokouksia, joihin osa jäsenistä osallistui puhelimen välityksellä. Kevätkokous pidettiin Tieteiden talossa. Läsnä oli 13 Seuran jäsentä. Syyskokous pidettiin Helsingin Olympiastadionilla Läsnä oli 23 Seuran jäsentä. Syyskokouksessa Seuraa seitsemän viime vuotta johtaneen emeritusprofessori Pauli Vuolteen jälkeen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi laboratorionjohtaja dosentti Antti Uutela Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (entinen KTL). Seuran hallitukseen seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin erikoistutkija Sirpa Lusa työterveyslaitokselta ja liikuntajohtaja Mika Suikki Helsingin yliopistosta. Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin liikuntafysiologi Juha Peltonen Helsingin urheilulääkäriasemalta ja liikuntapoliittinen sihteeri Jussi Ansala Opiskelijoiden liikuntaliitosta. Seuran kevätkokous kutsui yhdeksän uutta

17 17 kunniajäsentä (Antero Heikkinen, Matti Holopainen, Joel Juppi, Yrjö Launonen, Pekka Oja, Lauri Tarasti, Risto Telama, Pertti Vuorela ja Ilkka Vuori), joista Lauri Tarasti Seuran ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi. Toimisto Seuran toimiston tehtävänä on toteuttaa Seuran hallituksen sille määräämät tehtävät. Toimiston varsinaisen henkilökunnan muodostivat seitsemän kokoaikaista henkilöä ja yksi osa-aikainen henkilö. Eri projekteissa toimi vuoden aikana seitsemän projektihenkilöä (liite 2). Projektihenkilöiden työsuhteiden kesto vaihteli kuukaudesta 12 kuukauteen. Seuran toimiston työtilat sijaitsivat Helsingin Olympiastadionin Eteläkaarteen toimistotiloissa. Yhden toimihenkilön työtilat sijaitsivat Suomen Liikunta ja Urheilu -organisaation toimitilojen yhteydessä osoitteessa Radiokatu 12. Toimiston henkilökunta kokoontui toimistopalavereihin 10 kertaa. Vuoden aikana uudistettiin toimiston tiedonsiirto järjestelmä. Toiminnan kehittäminen Toimiston henkilökunta osallistui mm. tiedetoimittajain liiton tarjoamaan ammattitaitoa kehittävään koulutukseen ja käytti eri alojen asiantuntemusta sekä oman toimintansa että palvelurakenteen kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Toimiston henkilökunnan kokoontui vuoden aikana toimistopalavereihin yhteensä 10 kertaa. Seuran henkilökunta piti vuoden aikana kaksi erillistä kehittämispäivää Helsingin seudulla keväällä ja syksyllä. Kesäkuussa toimiston henkilökunta osallistui Seuran hallituksen kesäkokoukseen Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteiden päivien alla Tiedotus ja markkinointi Vuonna 2008 LTS julkaisi sen 75-vuotisesta historiasta kertovan posterinäyttelyn, Seuran uudet tunnukset (logo, viiri) ja Seuran esitteet (suomi ja englanti) sekä tiedotti ja markkinoi toiminnastaan jäsenistölle omien lehtiensä, Internet-sivustonsa ja tapahtumiensa avulla. Jäseniä lähestyttiin henkilökohtaisella postilla ja Liikunta & Tiede -lehden jäsensivujen välityksellä. LTS:n järjestämiä tilaisuuksia markkinoitiin esitteillä, lehtimainoksin ja sähköpostin välityksellä. Itse tilaisuuksissa esiteltiin LTS:n toimintaa avauspuheenvuoroissa sekä omilla näyttelyosastoilla. Jäsenpalvelut Tarkoituksena on tuottaa Seuran jäsenille liikuntatieteellistä asiantuntijuutta ja osaamista kehittävää palvelua laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Jäsenistö on Seuralle paitsi sen omistaja myös sen voimavara ja toiminnan kohderyhmä. Liikuntatieteellisen Seuran jäsenet ovat koulutettuja ja laaja-alaisesti liikuntatieteitä ja liikuntakulttuuria edustavia henkilöitä. Seuran yhteisöjäsenet ovat liikuntatieteellisiä asiantuntijalaitoksia ja järjestöjä (liite 1). Seuralla oli yhteensä 943 jäsentä (varsinaiset jäsenet 588, opiskelijat 238, LIITO/LTS jäsenet 19, yli 70-vuotiaita jäsenmaksusta vapautetut jäsenet 25, kunniajäsenet 15, Seuran eläkeläiset 1, perhejäsenet 8, yhteisöjäsenet 16 ja 28 asiantuntijayhteisöjäsenet 33). Seuran varsinainen jäsenmaksu oli 34 euroa, opiskelijajäsenmaksu 21 euroa, perhejäsenmaksu 40 euroa ja Liito/LTS jäsenmaksu 21 euroa. Yhteisöjäsenmaksu oli 145 euroa ja asiantuntijayhteisöjäsenmaksu 100 euroa. Jäsenmaksuun sisältyivät Liikunta & Tiede -lehden vuosikerta (6 numeroa) ja Motion Sport in Finland -lehden vuosikerta (2 numeroa). Jäsenet saivat lisäksi alennuksia Seuran julkaisuista ja koulutustilaisuuksista. Rahastot

18 18 Liikuntatieteiden päivien yhteydessä järjestettävän tutkimuskilpailussa palkittiin yhteensä yhdeksän nuorta tutkijaa kukin 500 stipendeillä Liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehitystoiminnan stipendirahastosta. Nuorten tutkijain rahastosta (liikuntalääketiede) ei jaettu stipendejä vuonna Talous Toiminnan tuotto oli yhteensä ,70. Tuotto perustui valtionavustuksiin (57,6 %), projektituottoihin (23,4 %) ja oman toiminnan tuottoihin (19 %). Jäsenmaksujen osuus oli 3,1 % ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan 0,4 %. Tuloslaskelma oli ylijäämäinen 1.334,10.

19 19 Liite 1. Liikuntatieteellisen Seuran yhteisöjäsenet Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Jyväskylä Lahden Ammattikorkeakoulu Liikunnan laitos, Lahti Laurea Ammattikorkeakoulu, Espoo Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Jyväskylä Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry (LIITO), Helsinki Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL), Helsinki Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö (ODL), Oulu Paavo Nurmi -keskus, Turku Polar Electro Oy, Kempele Suomen Osteoporoosiliitto ry, Helsinki Suomen Sydänliitto ry, Helsinki Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry (SULY), Helsinki Tampereen Urheilulääkäriasema (TAULA), Tampere Urheilulääketieteen säätiö, Helsinki Urheiluopistosäätiö, Helsinki Liite 2. Liikuntatieteellisen Seuran henkilökunta vuonna 2008 Vakituinen henkilökunta pääsihteeri Kari L. Keskinen koordinaattori Tiina Heinonen koulutus- ja viestintäpäällikkö Jari Kanerva sihteeri Kyllikki Marttala toimituspäällikkö Leena Nieminen kirjanpitäjä-palkanlaskija Arto Pohjamo (o.t.o.) tutkimus- ja julkaisupäällikkö Esa Rovio viransijainen saakka tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen virkavapaalla saakka vastaava toimistosihteeri Tuula Valli Projektityöntekijät projektipäällikkö Toni Piispanen (Erityisliikuntaa kuntiin, ) projektisuunnittelija Jyrki Aho (Kuntotestauksen laadun kehittäminen (50 % työsuhde) projektipäällikkö Eeva Tulisalo (Liiku Terveemmäksi; Liikuntatieteiden päivät; ) tutkija Jouko Kokkonen (Valtio liikuntapaikkarakentamisen linjaajana) tutkimusavustaja Mikko Pirttimäki (Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena)

20 20 LTS:N TYÖRYHMÄT JA VALIOKUNNAT VUONNA Hallitus Puheenjohtaja Emeritusprofessori Pauli Vuolle, Jyväskylän yliopisto Varapuheenjohtaja Professori Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto Jäsenet ja varajäsenet Projektipäällikkö Jouni Airola, Jyväskylän kaupunki varajäsen erikoistutkija Sirpa Lusa, Sisäasiainministeriö Pääsihteeri Maija Innanen, Suomen Voimisteluliitto varajäsen pääsihteeri Maria Laakso, Paralympiayhdistys Puheenjohtaja, fysioterapeutti Maarit Keskinen, Suomen Fysioterapeutit ry varajäsen tutkimuskoordinaattori Raija Korpelainen, Oulun Diakonissalaitos, Liikuntalääketieteellinen Klinikka Pääsihteeri Henri Latonen, Opiskelijoiden Liikuntaliitto, varajäsen liikuntajohtaja Mika Suikki, Helsingin yliopisto, Liikuntayksikkö Yliopistonopettaja Olli Paakkari Jyväskylän yliopisto, LIITO ry varajäsen liik. ja terv.tiedon opettaja, Outi Palkama, Mäntysalon koulu; LIITO ry Ylilääkäri Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema varajäsen ylilääkäri Harri Selänne, LIKEStutkimuskeskus, Lääketieteenklinikka Projektipäällikkö Anu Oittinen, Turun kaupunki varajäsen yliopettaja Kirsi Hämäläinen, Lahden ammattikorkeakoulu Liikuntapäällikkö Matti Santtila, Pääesikunta, koulutusosasto varajäsen kouluttaja Jukka Sarpakunnas, Aktiiviinstituutti Esittelijä Pääsihteeri Kari L.Keskinen Sihteeri Koulutus- ja viestintäpääll. Jari Kanerva, ( ) Tutkimus- ja julk.pääll. Teijo Pyykkönen (alkaen ) liite 3 lisäksi hallituksen opiskelijaedustajat opiskelija Henna Törmänen, Jyväskylän yliopisto varahenkilö opiskelija Veera Pälvimäki, Jyväskylän yliopisto 2 Työvaliokunta Puheenjohtaja Emeritusprofessori Pauli Vuolle, Jyväskylän yliopisto Professori Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto Pääsihteeri Henri Latonen, Opiskelijoiden Liikuntaliitto Liikuntapäällikkö Matti Santtila, Pääesikunta, koulutusosasto Sihteeri Pääsihteeri Kari L.Keskinen 3. LIIKUNTALÄÄKETIETEEN VALIOKUNTA Ylilääkäri Heikki Tikkanen (pj) Urheilulääketieteen säätiö, Helsingin Urheilulääkäriasema Ylilääkäri Jari Parkkari Tampereen urheilulääkäriasema Ylilääkäri Olli Heinonen Paavo Nurmi -keskus Ylilääkäri Rainer Rauramaa Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Ylilääkäri Harri Selänne LIKES-liikuntalääketieteen klinikka Ylilääkäri Timo Takala Oulun Diakonissalaitos, Liikuntalääketieteen Klinikka Koordinaattori Tiina Heinonen (siht.) 4. KUNTOTESTAUSVALIOKUNTA Erikoistutkija Sirpa Lusa (pj) Sisäasiainministeriö Yliassistentti Juha Ahtiainen Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 Liikuntatieteellisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2009 Vuosi 2009 oli Seuran historian 76. toimintavuosi. Seuran sääntöjen 2 mukaisena

Lisätiedot

LTS:n toimintakertomus vuodelta 2005

LTS:n toimintakertomus vuodelta 2005 1 Sisällys 1. Yleistä... 3 Sääntöjen määräämät tehtävät... 3 Avainsanat... 3 Arvot... 3 Tavoitetila... 4 Strategiset päämäärät... 4 Toiminnallinen rakenne... 4 Resurssit... 4 2. Liikuntatieteellinen toiminta...

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä... 3

Sisällys. Yleistä... 3 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikuntatieteellinen toiminta (1011 1014)... 4 Liikuntatieteellinen asiantuntijatoiminta... 4 Liikunnan ja terveyden edistäminen (1011)... 4 Liikuntapoliittinen ja liikunnan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu Versio 15.3.2013 korjattu Vuosikertomus 2012 Käsittelyaikataulu: toimiston valmistelu 4.2.2013 mennessä postitus hallitukselle 5.2.2013 hallituksen kokouskäsittely 12.2.2013 korjattu versio kommenttien

Lisätiedot

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Keskiviikko 9.11.2011 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:45 Tervetuloa Liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi,

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3.

Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3. Vuosikertomus 2011 Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3.2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Tutkimus ja kehittämistoiminta... 4

Lisätiedot

Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn sekä mittaaminen. Kuntotestauspäivät. 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn sekä mittaaminen. Kuntotestauspäivät. 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn arviointi sekä mittaaminen Kuntotestauspäivät 2015 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja Valmennuksen EXTRA-PÄIVÄ 21.3.2015 9.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Versio 12.9.2012 Liikuntatieteellisen Seuran Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Aikataulu: Asiakirjan valmistelu 31.8.2012 Valtionapuhakemus 7.9.2012 Hallitus 10.9.2012 Hallitus 23.10.2012 Syyskokous 23.10.2012

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Liikuntatieteellinen Seura ry Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015... 2 Hanketoiminta... 3 Julkaisut... 4 Liikunta & Tiede -lehti... 5 Koulutus...

Lisätiedot

1933-2013. Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät

1933-2013. Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät 1933-2013 Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät 2013 20.-21.3.2013 TAMPERE, UKK-INSTITUUTTI KESKIVIIKKO 20.3.2013 9.00 ILMOITTAUTUMINEN JA KAHVI 9.30 AVAUS VÄESTÖN KUNTOTESTAUS

Lisätiedot

Kuntotestauspäivät #KTP Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Kunnon testaus on (myös) teknologiaa

Kuntotestauspäivät #KTP Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Kunnon testaus on (myös) teknologiaa www.lts.fi Kuntotestauspäivät 2017 15.-16.3.2017 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Kunnon testaus on (myös) teknologiaa 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.30 Tervetuloa 9.45 Kuntotestin kertomaa totta vai

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Sisällys Yleistä... 2 Hanketoiminta... 3 Vuonna 2014 valmistuneet hankkeet... 3 Vuodelle 2015 jatkuneet hankkeet... 4 Julkaisutoiminta...

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Käsittelyaikataulu: hallitukselle 11.2.2014 hallituksen kokouskäsittely 14.2.2014 kommentoitu versio hallitukselle 11.3.2014 hallituksen päätös

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Olli J. Heinonen. Lääketieteellinen tiedekunta. Terveysliikunta

PROFESSORILUENTO. Professori Olli J. Heinonen. Lääketieteellinen tiedekunta. Terveysliikunta PROFESSORILUENTO Professori Olli J. Heinonen Terveysliikunta Lääketieteellinen tiedekunta 19.11.2014 Professori Olli J. Heinonen pitää professoriluentonsa Medisiinan Osmo Järvi -salissa 19. marraskuuta

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki VALTION LIIKUNTANEUVOSTO Erityisliikunnan jaosto LIIKUNTATIETEELLINEN SEURA RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki SEMINAARIN

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 Yleistä Kuntien erityisliikunnanohjaajien vuosittainen työseminaari toteutettiin Helsingissä 18.8.2011 Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta. Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta. Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Linjaukset Laaditaan liikuntatutkimuksen Suunta-asiakirjan sijaan liikunnan tiedolla

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Kuntotestauspäivät 21. 22.3.2012 MITTAA, KOHTAA JA KUUNTELE TESTAAJA KIPEÄN KEHON JA TUNTOJEN TULKKINA SEMINAARITIEDOT

Kuntotestauspäivät 21. 22.3.2012 MITTAA, KOHTAA JA KUUNTELE TESTAAJA KIPEÄN KEHON JA TUNTOJEN TULKKINA SEMINAARITIEDOT SEMINAARITIEDOT Seminaarin hinta Majoitus Osallistumismaksu 220 LTS:n henkilö- ja yhteisöjäsenet 170 (yhteisöjäseniltä edellytetään yhteisilmoittautumista) LTS:n opiskelijajäsenet (opiskelijakortti tai

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09. Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09. Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09 Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen LÄHTÖKOHTIA Suomessa hyvää tutkimusosaamista, myös urheilussa Kohtuullisen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus Muuttua ammatillinen koulutus ja opettajuus Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU Puheenjohtaja Mari Räkköläinen 29.3.2017 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä etäyhteydet OTTU ry OTTU ry on tieteellinen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Toni Piispanen Liikuntatieteellinen Seura ry Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Grand Marina Esityksen teemat 1. Yleisesti kehittämishankemaailmasta

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN 1 SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN Timo Laitinen Puheenjohtaja Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6.-7.9.2006, Hyvinkää 2 Liikunta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Kehyslakiluonnos (poliittinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

FIG Working Week Suomessa 2017

FIG Working Week Suomessa 2017 FIG Working Week Suomessa 2017 FIG MIL - MAKLI FIG Working Week 2017 Sisältö FIG:n esittely WW2017 järjestäjäorganisaatiot MIL ja MAKLI FIG Working Week konsepti Suomen Working Weekin esittely Mikä FIG

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi liikuntalain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja laajankantoisia liikuntapoliittisia kysymyksiä.

Hallituksen esitys laiksi liikuntalain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja laajankantoisia liikuntapoliittisia kysymyksiä. 1991 vp - HE 3 Hallituksen esitys laiksi liikuntalain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että opetusministeriön asiantuntijaelimenä toimivien valtion urheiluneuvoston, valtion

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liikuntatieteellinen Seura ry Mannerheimintie 15 b B 00260 Helsinki www.lts.fi Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017... 2 Tiedon kokoaminen ja analysointi...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

Liikuntatapaturmat ja niiden ehkäisy

Liikuntatapaturmat ja niiden ehkäisy Liikuntatapaturmat ja niiden ehkäisy Anne-Mari Jussila kehittämispäällikkö, tutkija LitM, AO 1 Lahti 25.1.2012 Liikkumisen turvallisuus Suomessa Suomessa sattui vuonna 2009 lähes 350 000 liikuntavammaa

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja.

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja. Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja Mikko Vähäniitty Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii SoveLi 20 vuotta - Liiku

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 29.10.2008 VLK ry Perustettu vuonna 1953 Arkkiatri Arvo Ylppö ja hänen vaimonsa Lea Ylppö olivat mukana

Lisätiedot