VUOSIKERTOMUS hallitus hallitus kevätkokous Liikuntatieteellinen Seura ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus hallitus kevätkokous ry

2 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen toiminnan painopistealueita olivat liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi. Arviointiprosesseja toteutettiin liikuntatieteiden ja liikuntalääketieteen aloilla yhdistyen niiden koulutustapahtumiin sekä Liikunta & Tiede -lehden yhteydessä julkaistuin suomenkielisin tieteellisin alkuperäistutkimuksin. Seuran tutkimus- ja kehittämishankkeiden pääpainopiste oli tutkimuksen osalta historiatutkimuksissa (Liikuntarakentamisen historia, liikuntatieteiden historia) ja kehityshankkeiden osalta kuntien erityisliikunnan kehittämisessä. Koulutustoiminnan keskeisin hanke vuonna 2008 oli Liikuntatieteiden päivät Jyväskylän yliopistossa ja kansainvälisen FIEPorganisaation tieteellinen kongressi Vierumäen urheiluopistossa. Kuntotestauspäivät järjestettiin Siuntion hyvinvointikeskuksessa ja Liikuntalääketieteen päivät Biomedicum-keskuksessa Helsingissä. Näiden ohella Seura toteutti pienimuotoisia seminaareja eri yhteistyökumppaneiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Julkaisuissa painottui Liikunta & Tiede -lehti, joka julkaisi sekä tieteellisiä vertaisarvioituja tutkimuksia että populaareja artikkeleita liikunta- ja terveystieteiden eri aloilta. Lehti julkaisi lisäksi kirja-arviointeja ja tutkimusuutisia sekä Motion Sport in Finland - lehteä yhteistyössä Suomen liikunta-alan järjestöjen ja opetusministeriön kanssa. Seura osallistui Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports lehden julkaisemiseen pohjoismaisen säätiön jäsenenä. Seuran julkaisusarjassa valmisteltiin Ryhmäilmiöt-teosta (Rovio, Salmi, Lintunen), joka ilmestyy vuoden 2009 alussa. Seura panosti yhteistyöhön eri toimijoiden välillä ja kehitti mm. valtion liikuntahallintoa tukevaa tiedonvälitystoimintaa. Abstract Finnish Society of Sport Sciences (FSSS) celebrated its 75 th Anniversary with numerous events throughout the year. FSSS mission is to promote physical activity, health and wellbeing among people living in Finland through Sport and Health Sciences. FSSS main activity was the dissemination of scientific results in the area Sport and Health Sciences. In research & development FSSS was active in developing adapted physical activity in municipalities, in quality assurance of exercise & fitness testing, in exploring the histories of both sports constructions and the development of sports as a scientific discipline. The major events in Education were the Finnish conferences in Sports Sciences, in Medicine & Science in Sports and in Exercise & Fitness Testing. FSSS organized the World Congress of FIEP at the Sports Institute of Finland in Vierumäki. FSSS published both scientific peer reviewed papers and articles with general interest in its Magazines: Liikunta & Tiede, Motion Sport in Finland and the Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. FSSS emphasized active partnerships with both domestics and international players in the field.

3 3 Sisällys Tiivistelmä / Abstract... 2 Yleistä Liikuntatieteellinen toiminta... 7 Liikuntatieteellinen asiantuntijatoiminta... 7 Liikunnan ja terveyden edistäminen... 7 Liikuntapoliittinen ja liikunnan tiedepoliittinen toiminta... 7 Liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi... 8 Liikunnan tiedonvälitysyksiköiden toiminnan edistäminen... 8 Kuntotestaustoiminnan edistäminen... 8 Liikuntalääketieteellisen toiminnan edistäminen... 9 Erityisliikuntatoiminnan edistäminen... 9 Tutkimus- ja kehittämishankkeet Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojekti Valtio liikuntarakentamisen linjaajana Liikunnan tiedonvälityksen arviointi Kansainvälinen toiminta International Council of Sport Sciences and Physical Education Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports Kansainväliset sisarorganisaatiot Muu kansainvälinen toiminta ja tieteelliset yhdistykset Koulutustoiminta XII Liikuntatieteiden päivät XVII Liikuntalääketieteen päivät XX Kuntotestauspäivät EUCAPA 2010 kongressi Erityisliikunnan seminaari FIEP World Congress Muu koulutustoiminta Julkaisutoiminta 14 Internet-sivusto Julkaisu-sarja Ryhmäilmiökirja Liikunta & Tiede -lehti Impulssi-sarja Tutkimuksia ja selvityksiä Motion Sport in Finland Hallinto Hallintoelimet Toimisto Toiminnan kehittäminen Tiedotus ja markkinointi Jäsenpalvelut Rahastot Talous... 18

4 4 Liitteet 1. Liikuntatieteellisen Seuran yhteisöjäsenet Liikuntatieteellisen Seuran henkilökunta vuonna Liikuntatieteellisen Seuran hallitus, valiokunnat, toimikunnat ymv. 2008

5 5 Yleistä Vuosi 2008 oli Liikuntatieteellisen Seuran 75. toimintavuosi. Ansiokasta historiaa muistettiin vuoden aikana monin erin tavoin kuten artikkelein ja kirjoituksin Liikunta & Tiede -lehden kaikissa numeroissa, historianäyttelyssä ja eri tapahtumien yhteydessä. Helmikuun 12. päivänä järjestetyllä Seuran syntymäpäivän vastaanotolla luennoi Seuran alkutaipeesta ja syntyhistoriasta dosentti Heikki Roiko-Jokela Jyväskylän yliopistosta. Tilaisuudessa julkaistiin Seuran historiasta kertova posterinäyttely ja Seuran uudet tunnukset (logo, viiri, pinssi, esite). Juhlavuoden tärkein yksittäinen tapahtuma oli Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan laitosten kanssa yhteistyössä järjestetyt XII Liikuntatieteiden päivät. Ne pidettiin Jyväskylän yliopistolla. Samassa yhteydessä järjestettiin Erityisliikunnan seminaari ( ) omana tapahtumanaan. Päivien kokoavana teemana oli Tutkimustiedon vaikuttavuus liikunta- ja terveystieteiden haasteena. Aiheesta esitelmöi 39 kutsuttua luennoitsijaa. Muita tieteellisiä suullisia ja posteri esitelmiä oli esillä 26 kpl. Alle 35-vuotiaille suunnatun liikuntatieteellinen tutkimus -kilpailun voittajat julkistettiin XII Liikuntatieteiden päivillä. Kilpailussa palkittiin yhteensä yhdeksän nuorta tutkijaa jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla alkuperäistutkimuksella. Arviointipaneelin valitsemat voittajat palkittiin kukin 500 euron stipendeillä, jotka maksettiin Seuran hallinnoimasta liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahastosta. Seuran juhlavuoden tapahtumat huipentuivat lokakuun 28. päivänä järjestettyyn juhlavuoden publiikkiin, jossa monet Seuran toimintaan vaikuttaneet henkilöt tapasivat toisensa. Tilaisuudessa palkittiin yhteensä 26 henkilöä Seuran kultaisella ja 87 hopeisella ansiomerkillä. Seura kutsui samassa tilaisuudessa yhdeksän uutta kunniajäsentä. Näistä yksi eli hallintoneuvos Lauri Tarasti kutsuttiin Seuran kunniapuheenjohtajaksi. Neljä liikuntatieteiden ja -kulttuurin alalla ansioitunutta henkilöä (Eino Heikkinen, Joel Juppi, Risto Telama ja Pauli Vuolle) saivat Seuran aloitteesta OPM:n myöntämän Liikuntakulttuurin ja Urheilun kultaisen ansioristin. Publiikkia edeltäneessä syyskokouksessa Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin laboratorionjohtaja dosentti Antti Uutela Kansanterveyslaitokselta (vuoden 2009 alusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Seuran toiminta oli aktiivista kaikilla toimintasektoreilla. Opetusministeriön liikuntayksikön kanssa jatkettiin keskustelua toimenpiteistä, joilla liikuntayksikkö voisi aiempaa tehokkaammin hyödyntää tulevaisuussuuntautuneen strategisen johtamisen ja päätöksenteon tukena liikunnan ja liikuntatieteiden alan asiantuntemusta. Asia nousi painokkaasti esille OPM:n ja Seuran välillä käydyissä tulosneuvotteluissa marraskuussa. Seura onkin pyrkinyt kehittämään rakenteitaan liikunta- ja terveystieteellisen tiedon jäsentämiseksi niin, että se voisi entistä paremmin vastata esitettyihin tiedontarpeisiin. Yhteistyötä päätettiin tällä alueella jatkaa entistä tehokkaammin vuonna Tutkimus- ja kehittämishankkeista jatkui Erityisliikuntaa kuntiin , Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena ja Valtio liikuntarakentamisen ohjaajana - hankkeet. Kuntotestauksen laadun kehittäminen -hanke jatkui osana Seuran perustoimintaa kuntotestauksen toimialalla. Kansainvälisessä toiminnassa painottuivat keskeiset yhteistyökumppanit International Council of Sport Sciences and Physical Education (ICSSPE) ja Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports (SFMSS). Kansainväliseen toimintaan antoi leimansa erityisesti yhteistyö Kiinan sisarseuran ja Kiinan urheiluministeriön kanssa. Yhteistyö Singaporen liikunta- ja urheiluklusterin sekä Singapore Sports Council:n kanssa kehittyi edelleen molempien maiden lähettäessä valtuuskuntiaan vierailuille toistensa luo. Koulutussektorin keskeisin hanke vuonna 2008 oli Liikuntatieteiden päivät Jyväskylän yliopistossa yhteistyössä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kanssa. Päivien yhteydessä toteutettiin nuorille tutkijoille suunnattu kilpailu, jonka palkintoina yhdeksän nuorta tutkijaa kuittasi kukin 500 euron arvoisen stipendin. Ne maksettiin LTS:n hallinnoimasta Liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahastosta. Seura järjesti yhdessä Suomen Urheiluopiston,

6 6 Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan ja opetusministeriön kanssa kansainvälisen liikuntakasvatuksen maailmanorganisaation Federation International d Education Physique FIEP:n hallinnoiman World Congress of Physical Education tapahtuman Muita yhteistyökumppaneita olivat Opetushallitus, Liikunta- ja terveystiedon opettajain liitto ja Koululiikuntaliitto. Kuntotestauspäivät pidettiin Siuntion kuntoutuskeskuksessa ja Liikuntalääketieteen päivät Biomedicum keskuksessa Helsingissä. Liikuntalääketieteen päivien yhteydessä toteutettiin liikuntalääketieteen tutkijoille suunnattu tutkimuskilpailu, johon osallistui yhteensä 43 vuonna 2008 julkaistua tutkimusta. Tutkimuskilpailun voittaja palkittiin euron stipendillä ja kaksi muuta finalistia 500 euron stipendeillä. Ne maksettiin liikuntalääketieteen päivien osanottotuotoista. Näiden ohella Seura toteutti pienimuotoisia seminaareja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Julkaisutoiminnassa painottui Liikunta & Tiede -lehti, joka julkaisi sekä tieteellisiä vertaisarvioituja tutkimuksia että populaareja artikkeleita liikunta- ja terveystieteiden eri aloilta. Lehti julkaisi lisäksi kirja-arviointeja ja tutkimusuutisia liikuntatieteiden maailmasta. Motion Sport in Finland -lehteä julkaistiin kaksi numeroa läheisessä yhteistyössä Suomen liikunta-alan järjestöjen ja opetusministeriön kanssa. Seura osallistui lisäksi Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -lehden julkaisemiseen pohjoismaisen säätiön jäsenenä. Seuran julkaisusarjassa julkaistiin teos. Seura tiivisti yhteistyötään läheisten yhteistyökumppaniensa kanssa mm. liikuntalääketieteessä, kuntotestaustoiminnassa ja erityisliikunnassa. Seura käynnisti vuoden lopulla keskustelut liikuntatieteellisen tutkimuksen rahoitusaseman kehittämiseksi. Myös henkilöstön osaamiseen ja toimintaan osallistumiseen panostettiin. Seuran toimistossa työskenteli seitsemän kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen henkilö vakituisissa työsuhteissa. Määräaikaisissa projekteissa työskenteli 4 6 koko- tai osa-aikaista henkilöä. Seuran toimisto sijaitsee Olympiastadionin Eteläkaarteessa Helsingissä. Erityisliikunnan sivutoimipiste sijaitsee Suomen Liikunta ja Urheilu -yhdistyksen toimitiloissa.

7 7 1. Liikuntatieteellinen toiminta Liikuntatieteellinen toiminta on Seuran keskeinen toimintasektori. Sen tehtävänä on seurata ja arvioida liikuntatieteiden, liikuntakulttuurin ja liikuntapolitiikan ilmiöitä ja kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti. Sektorin pääelementit ovat liikunta- ja terveystieteellinen asiantuntijatoiminta, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä kansainvälinen toiminta. Liikunta- ja terveystieteellinen asiantuntijatoiminta Seura saa toimintansa piiriin liikunta- ja terveystieteiden parhaita asiantuntijoita ja tutkijoita sekä liikuntakulttuurin toimijoita ja vaikuttajia. Seura edistää toiminnallaan asiantuntijuuden kehittymistä maassamme ja välittää liikunta- ja terveystieteellistä tietoa eri alojen ammattilaisille, päätöksentekijöille ja kansalaisille liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tueksi. Liikunnan ja terveyden edistäminen Liiku Terveemmäksi / Motion är Hälsa hankkeen avulla pyritään lisäämään kansalaisten ja päättäjien tietoisuutta liikunnan terveyttä edistävästä vaikutuksesta. Paikallistason toimijoita aktivoidaan viettämään vuosittaista Liiku Terveemmäksi -päivää 10.5 maailman terveysjärjestö WHO:n viitoittamalla tavalla. Hankkeella on vuosittainen teema, joka näkyy päätapahtuman valinnassa ja viestinnässä. Hanketta koordinoi. Hankkeen taustalla on valtakunnallinen neuvottelukunta (2 kokousta) ja sen asettama työryhmä (10 kokousta). Hankkeen yhteistyökumppaneina oli vuonna 2008 yhteensä lähes 90 liikunta- ja terveysalan järjestöä. Vuonna 2008 Liiku Terveemmäksi -päivää vietettiin teemalla Liiku raittiissa ilmassa/ Motion i Frisk Luft. Tapahtumakalenteriin rekisteröitiin 88 tapahtumaa ympäri Suomea, joihin osallistui arviolta yli suomalaista. Hankkeen päätoimijoina olivat Hengitysliitto Heli teemallaan Keuhkot pihalle ja Vihervuosi 2008 teemallaan Liiku terveemmäksi ja ulkoile. Päätoimijat järjestivät yhteistyössä kuntien viher- ja liikuntatoimien kanssa Liiku Terveemmäksi - päivänä ohjattua liikuntaa puistoissa ja muilla viheralueilla kautta maan. Mannerheimin Lastensuojeluliitto paikallisyhdistyksineen järjesti perheliikuntatapahtumia ja Svolin kesäjumpat toteutettiin teemalla Keuhkot pihalle. Myös Suomen Puolustusvoimat oli erityisen aktiivinen toimija kampanjapäivänä. Hankkeen muita kohderyhmiä olivat liikunta- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset, kunnat, koululaitos, työterveyshuolto, urheiluseurat, yritykset, päättäjät, media sekä muut terveysliikunnasta kiinnostuneet tahot. Vuoden 2009 teemaksi valittiin Liiku Terveemmäksi Kunnossa Kaiken Ikää/ Motion är Hälsa - I form för livet" ja päätoimijaksi Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma (KKI -ohjelma), joka viettää 15- vuotisjuhlavuotta Liiku Terveemmäksi -päivää vietetään äitienpäivänä ja sen kunniaksi liikutaan ajatuksella "Läheltä liikkeelle - perheet pihalle / Rörelse här och nu - ut på gården med familjen". Teemalla kiinnitetään huomiota paitsi arki- ja terveysliikunnan tärkeyteen, myös perheiden yhdessä liikkumiseen. Liikuntapoliittinen ja liikunnan tiedepoliittinen toiminta Seura osallistui liikuntapoliittiseen ja liikuntatiedepoliittiseen keskusteluun maassamme ja mielipiteenmuodostukseen lausuntojen ja lehtikirjoitusten avulla. Seura antoi lausunnon Lääkäriseura Duodecimin johdolla valmisteltuun asiakirjaan liikunnan käypähoitosuosituksista ja oikeusministeriön valmistelemasta esityksestä yhdistyslain muuttamiseksi. Seura julkaisi Liikunta & Tiede -lehdessä kannanottoja ja näkemyksiä liikunnan ilmiöistä ja tapahtumista pääkirjoituksissa, kolumneissa ja Polttopisteessä-palstalla.

8 8 Seuran edustaja (tutkimus- ja julkaisupäällikkö Pyykkönen) toimi opetusministeriön asettaman, kansallista liikuntaohjelmaa valmistelleen toimikunnan pääsihteerinä, laati yhteenvedon toimikunnan loppuraportista annetuista lausunnoista sekä osallistui toimikunnan raportin ja lausuntojen pohjalta valmistellun valtioneuvoston periaatepäätöksen ja sitä tukevan toimenpideohjelman laadintaan. Valtioneuvosto hyväksyi ensimmäistä kertaa periaatepäätöksen liikunnan edistämisen linjoista joulukuussa Liikuntaohjelmaa valmistelleen toimikunnan raportti ja siitä annetut lausunnot esiteltiin mm. valtion liikuntaneuvostolle ja sen jaostoille sekä kuntien ja liikuntajärjestöjen edustajille. Valtion liikuntaneuvosto asetti marraskuussa ohjausryhmän, jonka tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusta liikunnan alueella. Ohjausryhmän pysyväksi asiantuntijaksi nimettiin Seuran tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen. Ohjausryhmän toimikausi on liikuntaneuvoston toimikauden loppuun (2011). Seura kutsui vuoden lopulla koolle varapuheenjohtaja Taru Lintusen johdolla liikuntatieteiden rahoitusta pohtivan yhteistyöryhmän. Sen tavoitteena on vaikuttaa päättäjiin tieteelliseen työn resurssien kehittämiseksi nykyistä paremmalle tasolle. Toiminta organisoituu tehokkaammin vuoden 2009 aikana. Liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi Liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi ovat Seuran perinteisiä tehtäviä. Raportit, selvitykset ja tutkimukset liikuntakulttuurin ja -tieteiden eri alueelta ovat keskeisiä työkaluja. Liikuntailmiöiden aktiivinen havainnointi ja ymmärtäminen sekä mahdollisten kehityssuuntien hahmottaminen ja tiedon kerääminen kuuluivat myös vuonna 2008 Seuran tehtäviin. Seura toimii asiantuntijana ja lausunnon antajana useille tieteellisille lehdille ja organisaatioille. Liikunta & Tiede -lehti toteutti tieteellisen arvioinnin (peer review) yhteensä 18 suomenkieliselle alkuperäistutkimukselle, jotka oli tarjottu lehden julkaistavaksi. Näistä 8 julkaistiin lehden numerossa ja viisi jäi julkaistavaksi vuonna Lehdessä julkaistiin lisäksi kirjaarviointeja liikuntakulttuurin alalla julkaistuista teoksista. Lehti julkaisi lisäksi yhteenvetoja liikuntaja terveystieteellisistä väitöskirjoista. Lehden sivuilla julkaistiin lisäksi lyhennelmiä kansainvälisissä lehdissä julkaistuista tieteellisistä artikkeleista. Seura käynnisti yhteistyössä valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on raportoida sekä opetusministeriön rahoituksella valmistuneiden tutkimusprojektien tuloksia että tehdä yhteenvetoja liikuntalääketieteen keskusten toiminnan tuloksista ja niiden vaikuttavuudesta. Arvioinnissa painotetaan valtionhallinnon liikuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamista tutkimusten avulla. Hanke valmistuu vuonna Liikunnan tiedonvälitysyksiköiden toiminnan edistäminen Suomessa toimivat liikunnan tiedonvälitysyksiköt (LTS, Jyväskylän yliopiston kirjasto, UKKinstituutin kirjasto, Suomen urheilukirjasto, Suomen urheiluarkisto ja ammattikorkeakoulujen kirjastot) muodostavat löyhän liittokunnan, joka kokoontui vuonna 2008 yhteensä kaksi kertaa. Keskeisiä teemoja olivat opetusministeriön strateginen tiedolla johtaminen hanke ja sen toteuttaminen liikunnan valtionhallinnossa, liikuntatieteellisten julkaisujen indeksointitilanne Suomessa sekä IASI- ja NORSIB-kokousasiat. Vuonna 2008 LTS:n koulutus- ja viestintäpäällikkö Jari Kanerva toimi Liikunnan tiedonvälitysyksiköiden kokousten puheenjohtajana. Kuntotestaustoiminnan edistäminen Seura toteutti tehtäväänsä kuntotestaustoiminnan laadun ja turvallisuuden edistäjänä sekä tiedonvälittäjänä. Tietoa välitettiin verkkosivuston (www.kuntotestaus.net) lisäksi Liikunta & Tiede - lehden sekä Kuntotestauspäivien avulla. Toimintaa toteuttaa liikuntalääketieteen ja

9 9 kuntotestauksen koordinaattori Tiina Heinonen apunaan Seuran hallituksen nimeämä kuntotestausvaliokunta. Siinä ovat edustettuina Työterveyslaitos (dosentti Sirpa Lusa), Jyväskylän yliopisto (LitT Juha Ahtiainen), KIHU (LitM Esa Hynynen), UKK-Instituutti (LiTM Ari Mänttäri ja TTM Marjo Rinne), Fysioterapeuttiliitto (TTM Heli Kangas). Sirpa Lusa toimi valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Ryhmä mm. suunnitteli Kuntotestauspäivien ohjelman, osallistui kuntotestauksen laatujärjestelmän ja kuntotestauksen hyvien käytäntöjen kehitystyöhön. Seuran ylläpitämään Kuntotestaajien asiantuntijaverkostoon kuului vuoden lopussa 36 testauspaikkaa, joista 18 oli liittynyt myös Kuntotestauksen laatujärjestelmään. Seura jatkoi yhteistyötä Kisakallion urheiluopiston kanssa Meikäläisen kuntokartoitus - kehittämishankkeessa, jonka puitteissa järjestettiin 5-päiväinen Kuntotestaajan työpaja - koulutus. Vuonna 2000 ilmestyneen Kuntotestaus Suomessa selvityksen koulutusosion uusimista valmisteltiin. Liikuntalääketieteellisen toiminnan edistäminen Seuran piirissä toteutettavan liikuntalääketieteellisen toiminnan tavoitteena on edistää alan kehittymistä Suomessa. Toimintaa toteuttaa liikuntalääketieteen ja kuntotestauksen koordinaattori Tiina Heinonen apunaan Seuran hallituksen nimeämä liikuntalääketieteen valiokunta. Siinä ovat edustettuina Helsingin Urheilulääkäriasema (ylilääkäri Heikki O. Tikkanen), Kuopion Liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (ylilääkäri Rainer Rauramaa), LIKES- tutkimuskeskus (ylilääkäri Harri Selänne), Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka (ylilääkäri Timo Takala), Tampereen Urheilulääkäriasema (ylilääkäri Jari Parkkari) ja Paavo Nurmi keskus Turusta (ylilääkäri Olli Heinonen). Valiokunnan työskentelyyn osallistuivat Seuran pääsihteeri Kari Keskinen ja VLN:n tiedejaoston pääsihteeri Minna Paajanen opetusministeriöstä. Heikki Tikkanen toimi valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunnan tehtävänä on lisäksi suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä Seuran kanssa vuosittaiset liikuntalääketieteen päivät sekä Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailu. Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Vuoden 2008 Liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailuun osallistui 43 tutkimusta. Kaikki päiville hyväksytyt abstraktit julkaistiin Liikunta & Tiede -lehdessä. Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus sekä Nuori liikuntalääketieteen tutkija saivat tunnustuksena työstään Seuran kunniakirjan ja stipendin. Erityisliikuntatoiminnan edistäminen LTS on toiminut jo 1960-luvulta lähtien erityisliikunnan kehitys-, koulutus- ja julkaisutoiminnassa sekä toimii aktiivisesti alan kehittämiseksi yhteistyössä OPM:n, valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston ja Jyväskylän yliopiston kanssa. LTS harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä toteuttaa erityisliikuntaa käsitteleviä valtakunnallisia koulutustilaisuuksia. Seuran ylläpitämät www-sivut ovat palvelleet erityisliikunnan kuntaprojektiin osallistuneita kuntia ja niiden työryhmiä, mutta samalla myös muita erityisliikunnan kehittämisestä kiinnostuneita tahoja. Seura on pitänyt Erityisliikuntaa kuntiin hankkeen puitteissa säännöllistä yhteyttä Suomessa toimiviin erityisliikunnan kuntahankkeisiin. Seura järjesti yhdessä opetusministeriön kanssa syksyllä 2008 toisen vuosittaisen erityisliikunnan kehittämistä toteuttavien hankkeiden yhteisen foorumin, jossa sovittiin hankkeiden välisestä yhteydenpidosta. Tapaamiseen osallistui kahdeksan keskeistä erityisliikunnan kuntahanketta. Vuosien aikana on noussut esiin tarve alkaa kehittää vammais- ja erityisliikunnan alueelle suurimpien suomalaisten kaupunkien ja niiden lähiympäristön alueellisia verkostoja, joiden kautta voitaisiin viedä koordinoidusti eteenpäin eräitä erityisliikunnan osa-alueita, joiden kehitystyö on ollut toistaiseksi vaikeata tai hankalaa. Seura on Erityisliikuntaa kuntiin hankkeen puitteissa

10 10 yhdessä opetusministeriön kanssa suunnitellut erityisliikunnan verkostojen kokoamista ja yhteistoiminnan virittämistä. Tutkimus- ja kehittämishankkeet Liikuntakulttuurin kehityssuuntien ja tehtyjen valintojen arviointi sekä tulevaisuuden visioiden hahmottaminen ovat Seuran vakiintuneita toimintoja. Toiminta-alueena on liikunta- ja terveystieteiden koko kenttä. Uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden valinnassa keskeiset kriteerit ovat niiden ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Seuran rooli tulee parhaiten esille Suomen liikuntahallintoa tukevassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä liikunnan tiedonvälitystoiminnassa. Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena Hanke koostui kahdesta tutkimuskokonaisuudesta: vuonna 2006 aloitetusta "Liikuntatieteiden kehittyminen Suomessa liikunta tieteellisenä toimintana: liikuntatieteiden synty ja kehitys maassamme"-tutkimuksesta sekä tätä tukevasta ja vuonna 2007 aloitetusta "Liikunnalle asetettujen tiedepoliittisten tavoitteiden toteutuminen OPM:n rahoittamissa tutkimusohjelmissa ja - hankkeissa"-tutkimuksesta. Kummankin tutkimuksen päätutkijana toimi dosentti Heikki Roiko- Jokela Jyväskylän yliopistosta. Tutkimuksien osa-alueita raportoitiin Liikunta & Tiede -lehdessä sekä historia-alan seminaareissa ja julkaisuissa. Ensin mainitun tutkimuskokonaisuuden on määrä valmistua vuonna 2010 ja jälkimmäisen vuonna Erityisliikuntaa kuntiin -kehittämis- ja konsultointiprojekti LTS käynnisti yhteistyössä opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton kanssa huhtikuussa 2007 uuden kolmivuotisen kuntien erityisliikunnan kehittämis- ja konsultointihankkeen. Sen tavoitteena on edellisen vuosien projektin tapaan kehittää ja lisätä erityisliikuntatoimintaa projektikunnissa mm. hankkimalla uusia ammattitaitoisia ohjaajia erityisryhmien liikuntaan. Hankkeeseen ilmoittautui mukaan yhdeksän n asukkaan kuntaa, joilla ei ole erityisliikunnan vastuutyöntekijää liikuntatoimessaan. Hankkeen ohjausryhmä koostuu opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, vammaisliikuntajärjestöjen ja Liikuntatieteellisen Seuran edustajista. Projektiorganisaatio kokonaisuudessaan muodostuu valtakunnallisella tasolla ohjausryhmästä ja projektipäälliköstä sekä kuntatasolle muodostetuista kuntakohtaisista työryhmistä. Valtio liikuntapaikkarakentamisen linjaajana Vuosina toteutettava hanke käsittelee valtion roolia suomalaisessa liikuntapaikkarakentamisessa erityisesti 1960-luvun puolivälistä alkaen. Hankkeen keskeistä sisältöä ovat opetusministeriön kautta kanavoidun rahoituksen merkitys liikuntarakentamiselle, käytetyt ohjauskeinot ja ministeriön rooli asiantuntijana. Toiminta suhteutetaan koko yhteiskunnan kehitykseen. Hankkeessa nostetaan esille suomalaiseen liikuntakulttuuriin vaikuttaneita ja sitä suunnanneita rakennuspoliittisia linjanvetoja. Tavoitteena on myös analysoida suomalaisen liikuntarakentamisen erityispiirteitä. Hankkeesta julkaistava teos soveltuu alan käsi- ja oppikirjaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään tekstin lukijaystävällisyyteen tekstin ja kuvaavien esimerkkikohteiden esittelyyn. Tekstiä täydennetään valokuvin ja piirroksin. Vuoden 2008 aikana projektin tutkija sai päätökseen arkistoaineiston läpikäynnin viimeistelyvaiheen täydennystarpeita lukuun ottamatta sekä teki pääosan tarvittavista haastatteluista. Käsikirjoituksen laatiminen alkoi keväällä 2008 ja sen alkuosa valmistui marraskuussa. Tutkijana toimi koko vuoden Jouko Kokkonen.

11 11 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpitäminen on Seuran perinteinen toiminta-alue. Seura toimii ulkomaisista lähteistä saatavan tiedon välittäjänä ja Suomen näkemysten eteenpäin viejänä ulkomaisten toimijoiden suuntaan. International Council of Sport Sciences and Physical Education (ICSSPE) ICSSPE on liikuntatieteiden maailmanlaajuinen organisaatio, jolla on merkittävä asema Kansainvälisen Olympiakomitean (IOC), UNESCO:n ja Maailman Terveysjärjestön (WHO) läheisenä yhteistyökumppanina ja neuvonantajana. Seuralla on paljolti samanlainen tehtäväkenttä Suomessa kuin ICSSPE:llä maailmanlaajuisesti: tiedon välittäminen, monitieteisen liikuntatutkimuksen edistäminen ja yhteistyön lisääminen. Varatuomari Lauri Tarasti toimi ICSSPE:n hallituksessa sekä Seuran että muiden suomalaisten jäsenorganisaatioiden (Suomen Liikunta ja Urheilu, JY, LIKES, Työväen Urheiluliitto, UKKinstituutti) yhteisenä edustajana kausilla ja Tarastin toimikausi päättyi maailmanjärjestön yleiskokouksessa Guangzhoussa Kiinassa, jossa Tarasti palkittiin ICSSPE:n Presidentin kunniakirjalla. Seuran pääsihteeri Keskinen valittiin samassa kokouksessa ICSSPE:n hallitukseen kaudelle Keskinen valittiin lisäksi Editorial Board:n puheenjohtajaksi kaudelle ja sen myötä hänestä tuli myös organisaation johtoryhmän jäsen. Keskinen aloitti puheenjohtajakautensa myös Steering Group Biomechanics and Medicine in Swimming ryhmässä, joka on osa World Commission of Science and Sport (WCSS) organisaatiota, joka puolestaan on maailmanlaajuinen ICSSPE:n yhteistyöelin ja työryhmä. Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports (SFMSS) Seura on osallistunut aktiivisesti pohjoismaisen SFMSS- säätiön toimintaan. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska perustivat säätiön vuonna 1989 edistämään pohjoismaista yhteistyötä liikuntatieteiden ja liikuntalääketieteen aloilla. Yhdistyksen muodostavat liikuntatieteelliset ja -lääketieteelliset yhdistykset Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta sekä Suomen Urheilulääkäriyhdistys (SULY) ja Suomesta. Säätiön puheenjohtajana kaudella toimii ylilääkäri Jon Olav Drogset Norjassa. Suomen edustajat hallituksessa olivat Olli J. Heinonen Paavo Nurmi -keskuksesta Turusta ja Seuran pääsihteeri Kari L. Keskinen. Vuonna 2008 pidettiin kaksi hallituksen kokousta, joista toinen säätiön kongressin ja yleiskokouksen yhteydessä Stavangerissa marraskuussa Seuraa edusti kokouksessa Olli Heinonen. Kansainväliset sisarorganisaatiot Seura pyrkii aktiiviseen vuorovaikutukseen kansainvälisten sisarorganisaatioidensa kanssa. Vuonna 2008 vuorovaikutus oli erityisen vilkasta kun China Sport Science Society (CSSS) järjesti yhteistyössä LTS:n ja sen Jyväskylän yliopistoa edustavien yhteistyötahojen kanssa Kiina Suomi Foorumin liikuntatieteiden ja teknologian alalta. Tilaisuus järjestettiin kaksipäiväisenä tapahtumana Guangzhoun urheiluyliopistossa Aiheina kokoontumisessa olivat sisarseurojen roolit liikuntatieteiden alueella, Pekingin olympiakisat, liikuntakasvatus, Sport for All toiminta ja talviurheilu. Yhteistyön jatkoa suunniteltiin vuodelle 2010, jolloin vastaavanlainen yhteistyöfoorumi on tarkoitus järjestää Suomessa. Seuran edustajina tilaisuudessa olivat puheenjohtaja Pauli Vuolle, Kari Keskinen, Jari Kanerva ja Lauri Tarasti. Singapore-yhteistyö osana Finpro:n johtamaa Suomen liikuntaklusteria jatkui myös vuonna Suomen yhteistyöryhmä vieraili Singaporessa maaliskuussa ja allekirjoitti Singaporelaisen osapuolen kanssa yhteistyötä vahvistavan muistion (Memorandum of Understanding). Sen mukaan Suomen ja Singaporen liikuntaklusterit pyrkivät aktiiviseen vuorovaikutukseen sekä kehittämistoiminnassa että kaupallisen toiminnan virittämisessä maiden välille. Matkan aikana Suomen Singaporen suurlähetystö järjesti tilaisuuden, jossa olivat läsnä sekä Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen että Suomen ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen seurueineen.

12 12 Vuoden aikana useat eri yhdistysten ja kaupallisten toimijoiden delegaatiot vaihtoivat vierailuja keskenään. Matkan aikana LTS loi suhteet myös Singaporen sisarseuraan. Heidän kanssaan yhteistyön kehittämistä jatketaan vuoden 2009 aikana. Muu kansainvälinen toiminta ja tieteelliset yhdistykset LTS seuraa useiden kansainvälisten liikuntatieteellisten organisaatioiden toimintaa osallistumalla niiden järjestämiin kongresseihin sekä niiden julkaisujen ja internetsivustojen kautta. LTS:n tiedonvälityskanavat ovat toimineet apuna näiden yhdistysten tuottaman tiedon välittämiseksi sekä Seuran jäsenistön että muiden asiasta kiinnostuneiden käyttöön. Seuran edustajat osallistuivat seuraavien yhdistysten kansainvälisiin kongresseihin 2008: EUCAPA 2008 European Congress in Adapted Physical Education , Torino, Italia (Jari Kanerva, Pauli Rintala, Toni Piispanen) ECSS 2008 Annual Congress of the European College of Sport Sciences , Estoril, Portugal (Katriina Kukkonen-Harjula) FEPSAC 2008 (Taru Lintunen ja Esa Rovio) 2. Koulutustoiminta Koulutustoiminnan tavoitteena on välittää liikuntatieteellistä tietoa ja osaamista sekä herättää keskustelua. LTS:n koulutustoiminta sisältää pääasiassa valtakunnallisia kotimaisia kongresseja ja seminaareja liikuntatieteiden eri aloilla, mutta ohjelmassa on silloin tällöin myös kansainvälisiä tieteellisiä kongresseja yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. XII Liikuntatieteiden päivät 2008 XII Liikuntatieteiden päivät pidettiin Jyväskylän yliopistolla yhteistyössä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kanssa. Samassa yhteydessä järjestettiin Erityisliikunnan seminaari ( ) omana tapahtumanaan. Päivien kokoavana teemana oli Tutkimustiedon vaikuttavuus liikunta- ja terveystieteiden haasteena. Aiheesta esitelmöi 39 kutsuttua luennoitsijaa. Muita tieteellisiä suullisia ja posteri esitelmiä oli esillä 26 kpl. Päiville osallistui yhteensä 229 henkilöä. Alle 35-vuotiaille suunnatun liikuntatieteellinen tutkimus -kilpailun voittajat julkistettiin XII Liikuntatieteiden päivillä. Kilpailussa palkittiin yhteensä yhdeksän nuorta tutkijaa jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla alkuperäistutkimuksella. Arviointipaneelin valitsemat voittajat palkittiin kukin 500 euron stipendeillä, jotka maksettiin Seuran hallinnoimasta liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahastosta. Kilpailuun osallistui 14 nuorta tutkijaa jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla liikuntatieteeseen liittyvällä alkuperäistutkimuksella. Arviointipaneelin valitsemat voittajat palkittiin 500 euron stipendeillä seuraavasti: Juha Hulmi, Jyväskylän yliopisto: Voimaharjoittelu ja proteiinilisän nauttiminen: akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset, Laura Karavirta, Jyväskylän yliopisto: Yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutukset fyysiseen suorituskykyyn ja sykevaihteluun vuotiailla miehillä, Sami Kokko, Jyväskylän yliopisto: Nuorten urheiluseurojen terveyden edistämisprofiili toimihenkilöiden arvioimana, Jouni Lahti, Kansanterveystieteen laitos, Helsingin yliopisto: Liikunta ja sairauspoissaolot, Tomi Mäkinen, Kansanterveyslaitos: 25 vuoden sosioekonomiset trendit vapaa-ajan liikunnassa ja työmatkaliikunnassa työssäkäyvillä suomalaisilla naisilla ja miehillä, Sanna Palomäki, Jyväskylän yliopisto: Oppilasnäkökulman vahvistuminen liikunnanopettajaksi opiskelevien pedagogisessa ajattelussa, Timo Rantalainen, Jyväskylän yliopisto: Luiden kuormitusherkkyyden arvioiminen kehon massasta tai suorituskykymittauksista, Elina Sillanpää, Jyväskylän yliopisto: Yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutus metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin keski-ikäisillä terveillä miehillä, Mikko Simula, Jyväskylän yliopisto: Luonnossa liikkumisen kulttuuriset selitysmallit

13 13 Liikuntalääketieteen Päivät XVII Liikuntalääketieteen Päivät järjestettiin Biomedicum Helsingissä Päivien teemana oli tuki- ja liikuntaelinvaivat. Osallistujia oli 213 ja päivien aikana pidettiin 17 kutsuluentoa. Päivillä raportoitiin Vuoden Liikuntalääketieteellinen tutkimus kilpailuun osallistuneet tutkimukset (15 suullista esitystä ja 28 posteria). Liikunta & Tiede -lehti toimitti tapahtuman seminaarimateriaalin erikoisnumerossaan. Tutkimuskilpailun voitti Kati Pasasen UKK-instituutin tutkijaryhmä, joka palkittiin euron stipendillä tutkimuksestaan: Neuromuskulaarinen harjoittelu vähentää alaraajavammojen riskiä Ryhmäsatunnaistettu kontrolloitu tutkimus salibandyn naispelaajilla. Nuorten tutkijain kilpailussa jaettiin kaksi palkintoa arvoltaan 500 euroa. Jyväskyläläinen Anu Valtonen tutkijaryhmineen sai stipendin tutkimuksellaan: Vesiharjoittelun vaikutukset liikkumiskykykyyn sekä alaraajojen lihasten tehoon polven tekonivelleikatuilla henkilöillä. Kuopiolaiselle Tuomo Kilpeläisen tutkijaryhmälle luovutettiin stipendi tutkimuksesta: Pparg-geenin polymorfioiden ja liikunnan yhteisvaikutus tyypin 2 diabeteksen riskiin suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa. Stipendit maksettiin liikuntalääketieteen päivien osanottotuotoista. Kuntotestauspäivät XX Kuntotestauspäivät järjestettiin Siuntion Hyvinvointikeskuksessa teemalla "Kuntotestaus kuntoutuksen työkaluna". Päivien sisältö suunniteltiin yhteistyössä kuntotestausvaliokunnan ja Siuntion hyvinvointikeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Osallistujia oli 141 ja päivien aikana pidettiin 12 kutsuluentoa ja 3 erilaista työpajaa. Tapahtumasta raportoitiin Liikunta & Tiede -lehdessä sekä -sivustolla. Päivien yhteydessä järjestettiin Kuntotestauksen laadun kehittämishankkeen loppuraportin esittely sekä keskustelutilaisuus Kuntotestauskoulutuksesta fysioterapian ja liikunnan alan koulutuksissa. Oulun Diakonissalaitoksella järjestettävät XXI Kuntotestauspäivät suunniteltiin ja esite painettiin ja postitettiin. Teemana on kuntotestaaminen ja tutkimus. Suunnittelutyö tehtiin yhdessä kuntotestausvaliokunnan ja Oulun diakonissalaitoksen Liikuntaklinikan asiantuntijoiden kanssa. European Congress of Adapted Physical Activity 2010 (EUCAPA 2010) Seura käynnisti syksyllä 2008 EUCAPA 2010 kongressin järjestelyt. Kongressin tavoitteena on arvioida ja kehittää erityisliikunnan tutkimusta ja osaamista, edistää suomalaisen erityisliikunnan ja eurooppalaisen liikuntakulttuurin yhteyksiä ja yhteistoimintaa sekä luoda pohjaa toiminnan ja tutkimuksen jatkuvuudelle. kansainvälisen kongressin yhteydessä järjestetään 7. Erityisliikunnan päivät, joiden valmistelutyö alkaa tammikuussa Kaksoiskongressin toteuttamisesta vastaavat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos ja opetusministeriön tuella. Päivien ohjelman suunnittelusta vastaa järjestelytoimikunta, joka on koottu edustamaan laajasti erityisliikunnan koulutus- ja kehittämistahoja. Vuoden 2008 aikana valmistui kongressille esittelymateriaalit, jotka olivat esillä EUCAPA 2008 kongressissa Torinossa. Erityisliikunnan seminaari 2008 Vuoden 2008 Erityisliikunnan seminaari järjestettiin yksipäiväisenä tapahtumana Jyväskylän yliopistossa XII Liikuntatieteen päivien yhteydessä. Seminaari on osa sarjaa, jossa kuntien erityisliikunnanohjaajille on järjestetty vuosittainen tapaaminen vuodesta 1985 lähtien. Seminaarissa tarkasteltiin erityisliikuntaa kuntien näkökulmasta. Tilaisuuteen oli kutsuttu seitsemän puhujaa. Kuultujen luentojen perusteella käytiin yleiskeskustelu, jossa tuotiin esiin alan toiminnan haasteita sekä esityksiä jatkotoimenpiteille. Osallistujia seminaarissa oli yhteensä 62.

14 14 Fédération Internationale d Education Physique World Conference 2008 Federation International d Education Physique (FIEP) maailman kongressi pidettiin Vierumäellä Järjestelyiden osalta yhteistyökumppanuuden muodostivat LTS, Suomen Urheiluopisto, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajain liitto ry, Koululiikuntaliitto, opetusministeriö ja opetushallitus. Kongressin teemaksi oli valittu liikuntakasvatus: Physical Education in Change. Kongressiin osallistui 116 kansainvälistä tutkijaa, opettajaa ja liikuntakasvatuksesta kiinnostunutta. Kongressissa oli viisi kutsuttua luennoitsijaa, 32 suullista esitystä, 41 posteriesitystä ja yksi paneelikeskustelu. Kongressista julkaistiin abstraktikirja. Muu koulutustoiminta Seura ja Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura (YHYS) järjestivät yhteistyössä Pyöräilykuntien verkosto ry:n kanssa Pyöräilypoliittisen seminaarin Tieteiden talolla Helsingissä. Tavoitteena oli kartoittaa mikä on pyöräilyn paikka poliittisessa keskustelussa ja viranomaisten välisessä toimialuejaossa. Tilaisuudessa kuultiin kuusi alustusta ja käytiin vilkas keskustelu. Osanottajia oli 50. LTS järjesti Kiinan Guangzhoussa China-Finland Forum on Sport Science and Technology - Colloquim -tilaisuuden yhdessä Kiinan liikuntatieteellisen seuran (China Society of Sport Sciences) ja Guangzhoun urheiluyliopiston kanssa (Guangzhou Sport University). Kahden päivän aikana kuultiin 13 esitystä ja käytiin kaksi pyöreän pöydän keskustelua. Tilaisuuteen osallistui 35 henkeä. Seura järjesti yhteistyössä Kisakallion urheiluopiston kanssa 5-päiväisen Kuntotestaajan työpajakoulutuksen ja Kisakallion urheiluopistolla. Osallistujia oli 33 ja kouluttajia 6. Seuran roolina oli koulutuksen koordinointi, sisällön suunnittelu ja kouluttajienhankinta. Tavoitteena oli Kuntotestauksen laadunkehittämishankkeen aikana kertyneen tiedon ja kehittyneiden toimintatapojen käytäntöön vieminen. Koulutus oli jatkoa vuonna 2007 järjestetylle 3-päiväiselle pilottikoulutukselle. Neuvottelut koulutuksen vuosittaisesta toteuttamisesta ja edelleen kehittämisestä jatkuvat Kisakallion urheiluopiston kanssa vuonna Julkaisutoiminta Seura julkaisee liikuntatieteellisiä aikakauslehtiä, kirjoja, raportteja ja sähköisiä asiakirjoja liikuntatieteellisen tiedon ja osaamisen edistämiseksi. Seura julkaisee myös alkuperäistutkimuksia ja artikkeleita yhteistyössä alan tutkijoiden kanssa sekä luotettavaa ja vaikuttavaa liikuntatietoa päätöksenteon tueksi yhteistyössä alan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja soveltajien kanssa. Julkaisutoimintaa ja -resursseja kohdennetaan painetun tiedon ohella entistä enemmän sähköiseen julkaisemiseen. Internet-sivuston kehittäminen Seura ylläpitää ja toimittaa aktiivisesti Internet-sivustojaan (www.lts.fi), joilla keskitytään tieteen tulosten ja sovellutusten esilletuontiin, liikuntapolitiikan ja liikunnan tiedepolitiikan ajankohtaisten teemojen käsittelyyn sekä liikuntatiedon kysynnän stimulointiin. Sivut täydentävät liikuntatiedon muiden tuottajien sivustoja. Seura myös ylläpitää ajantasaista sähköistä julkaisuarkistoa, johon Seuran julkaisujen ja koulutustilaisuuksien tuottamat materiaalit arkistoidaan. Seura kehittää Internet-sivustoa keskeisenä tiedonvälityskanavanaan sekä jäsentensä että suuren yleisön käyttöön. Seuran pääsivuna on ja varsinaisen sivuston tukena toimivat edelleen Liiku terveemmäksi -sivusto (www.liikuterveemmaksi.fi), kuntotestauskysymyksiin keskittyvä

15 15 ja Erityisliikuntaa kuntiin -projektin -sivusto, jonka tarkoituksena on parantaa erityisliikunnan tiedonvälitystä. Monipuolisten sivustojen avulla pyritään rakentamaan tiedonhankintakanavia liikunnan ammattilaisten käyttöön. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu -sarja Sarjassa valmistui Liikunnan ryhmäilmiöt -julkaisun (Rovio, Lintunen, Salmi; toim.) käsikirjoitus. Teos julkaistaan alkuvuodesta Seura aloitti Erityisliikunnan uuden käsikirjan "Soveltava liikunta" suunnittelun yhteistyössä liikuntatieteiden laitoksen (prof. Pauli Rintala) kanssa. Teos on määrä julkaista vuoden 2011 alussa. Liikunta & Tiede -lehti Liikunta & Tiede -lehti on liikuntakulttuurin, -tieteiden ja -politiikan asioista kertova kotimainen aikakauslehti. Lehti tuottaa, kokoaa, muokkaa ja välittää tietoa liikunnan eri osa-alueilta, liikunnan tutkimuksesta ja liikuntapolitiikasta. Lehti pyrkii herättämään keskustelua ajankohtaisista teemoista. Lehti on samalla Seuran jäsenlehti, keskeinen viestintäkanava ja äänenkannattaja. Lehti palvelee laajaa liikunnan ammattilaisten kenttää luotettavana, ajankohtaisena ja asiantuntevana tietolähteenä. Lehden päätoimittajina toimivat vanhempi tutkija Katriina Kukkonen-Harjula (vastaava) ja Seuran pääsihteeri Kari L. Keskinen. Lehden toimituskunta kokoontui kaksi kertaa (14.2. ja ). Lehti julkaisi kuusi numeroa, joista yksi oli kaksoisnumero Lehdessä käsiteltyjä teemoja olivat mm. motivaatioilmaston merkitys koulun liikunnassa sekä liikunta ja työkyky (1.2008), lasten ja nuorten liikuntasuositukset, kansallinen liikuntaohjelma sekä toimivat uudet mallit terveyden edistämiseksi liikunnan avulla ( ), liikunnan yhteisöllisyyttä vahvistava merkitys sekä liikunnan kulttuuriset merkitykset eri ikäryhmissä (4.2008), uudet liikuntasuositukset, liikuntalääketieteen tulokset liikunnasta tuki- ja liikuntaelimistön vammojen ehkäisyssä sekä nuorten urheilijoiden terveystarkastuksien tarve ja hyödyt (5.2008), kouluikäisten lasten liikunta ja tuoreet kotimaiset tutkimusartikkelit (6.2008). Liikunta & Tiede -lehti tarjoaa yleistajuisen aineiston ohella vuosittaisen foorumin suomenkielellä julkaistaville tieteellisille alkuperäisjulkaisuille ja katsauksille. Tutkimusliite toimii jatkokoulutuksen välineenä paitsi tieteellistä tutkimus- ja julkaisutoimintaa aloitteleville nuorille tutkijoille myös tutkijoiden meritoitumisväylänä myöhemmällä tutkijan uralla. Arvioitavaksi tarjottiin yhteensä 18 suomalaista alkuperäisraporttia. Asiantuntija-arvioiden perusteella kahdeksan raporttia julkaistiin lehden numerossa 6/2008 ja viisi jäi julkaistavaksi numerossa 1/2009. Tutkimusten arviointityön suoritti tieteellisesti pätevöitynyt asiantuntijaryhmä, joka osaltaan auttaa kehittämään liikuntatutkimuksen ja tutkijakoulutuksen tasoa Suomessa. Tutkimusliitteen päätoimittajana toimi vastaava päätoimittaja Katriina Kukkonen-Harjula ja artikkelit toimitti julkaisukuntoon seuran tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen. Toimitusryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä kaksi kertaa. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehti julkaisi 36 muuta tieteellistä artikkelia, katsausta tai pääkirjoitusta, 51 muuta yleistajuista artikkelia, 42 muuta suppeampaa artikkelia tai kirjaarvostelua sekä Liikuntatieteiden päivien (36 kpl) ja Liikuntalääketieteen päivien tutkimustiivistelmää (43 kpl). Seuran Internet-sivuilla julkaistiin kunkin numeron pääkirjoitus sekä sisältösivu. Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi -sarja Sarjassa työstettiin julkaisua liikunnan tiedonvälityksestä ja sen kehittämisestä (Teijo Pyykkönen). Julkaisu ilmestyy vuonna 2009.

16 16 Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä Sarjassa julkaistiin emeritusprofessori Pauli Vuolteen tutkimus Jääkiekkoilijan elämäntaival II tutkimus aktiiveista ja lopettaneista suomalaisista liigapelaajista (moniste nro 28; 63 sivua). Motion Sport in Finland -lehti Motion Sport in Finland -lehti on englanninkielinen, kansainväliselle yleisölle suunnattu suomalaista liikuntakulttuuria esittelevä aikakauslehti. Se ilmestyi kaksi kertaa. Lehti käsittelee maamme liikuntakulttuurin ja urheiluelämän ajankohtaisia ilmiöitä, ihmisiä ja tapahtumia. Motion esittelee sekä tunnettuja ja tunnustettuja että nuoria ja lupaavia huippu-urheilijoita, liikunnan eri alojen ammattilaisia, järjestöjä ja vaikuttajia. Lehdessä käsitellään myös suomalaista liikuntatutkimusta. Lehteä kehitetään yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa, jotta lehti palvelisi mahdollisimman hyvin koko liikuntakenttää. Vuoden 2008 numeroissa käsiteltiin mm. puolustusvoimien liikuntakoulutusta, sotilasurheilua, urheilukoulujärjestelmää ja siellä asepalveluksensa suorittaneita tunnettuja urheilijoita. Lehden teemoissa olivat lisäksi mukana Pekingin olympiakisat ja Jukolan viestin 60-vuotisjuhlavuosi. Talven kohokohdista esillä olivat mm. taitoluistelun Helsingin EM-kisat suomalaistähtineen sekä alppilajien tulevaisuuden nuoret. Kansallisen liikuntaohjelman ohella lehti esitteli myös mm. suomalaiset lasten liikuntasuositukset sekä kiinni huomiota liikunnan merkitykseen terveyden ja työkyvyn ylläpitäjänä. Lehdessä julkaistiin kaikkiaan 74 yleistajuista artikkelia tai uutista. Lehden verkkoversio sisälsi pääkirjoituksen ja sisältöesittelyn lisäksi varsinaiset artikkelit pdftiedostoina. Lehden artikkelit indeksoidaan kansainvälisissä urheilun ja liikunnan tietokeskuksissa SIRC:ssä ja EBSCO:ssa. Lehden päätoimittajana toimi johtaja Matti Saari A-lehdistä. Lehden toimituskunta kokoontui ja Helsingissä. 4. Hallinto Hallinnon tehtävänä on sujuvalla toiminnallaan tukea Seuran varsinaisten toimintasektoreiden toimintaa. Hallintoelimet Seuran hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti liikuntatieteiden ja -kulttuurin eri osa-alueita. Hallituksen puheenjohtajana toimi emeritusprofessori Pauli Vuolle Jyväskylästä ja varapuheenjohtajana professori Taru Lintunen Jyväskylästä. Hallituksen jäsenistä koostuva työvaliokunta valmisteli hallitukselle esitettävät asiat yhdessä pääsihteerin kanssa. Hallitus, työvaliokunta ja pääsihteeri vastasivat toiminnan suuntaamisesta Seuran vuosikokousten mukaisesti. Hallitus ja työvaliokunta toimivat eri hankkeiden toteutumisen arviointiryhmänä ja palautteen antajana. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja työvaliokunta kaksi kertaa. Kokouksissa otettiin käyttöön osittainen etäosallistuminen siten, että kokoukset olivat pääosin läsnä olevien kokouksia, joihin osa jäsenistä osallistui puhelimen välityksellä. Kevätkokous pidettiin Tieteiden talossa. Läsnä oli 13 Seuran jäsentä. Syyskokous pidettiin Helsingin Olympiastadionilla Läsnä oli 23 Seuran jäsentä. Syyskokouksessa Seuraa seitsemän viime vuotta johtaneen emeritusprofessori Pauli Vuolteen jälkeen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi laboratorionjohtaja dosentti Antti Uutela Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (entinen KTL). Seuran hallitukseen seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin erikoistutkija Sirpa Lusa työterveyslaitokselta ja liikuntajohtaja Mika Suikki Helsingin yliopistosta. Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin liikuntafysiologi Juha Peltonen Helsingin urheilulääkäriasemalta ja liikuntapoliittinen sihteeri Jussi Ansala Opiskelijoiden liikuntaliitosta. Seuran kevätkokous kutsui yhdeksän uutta

17 17 kunniajäsentä (Antero Heikkinen, Matti Holopainen, Joel Juppi, Yrjö Launonen, Pekka Oja, Lauri Tarasti, Risto Telama, Pertti Vuorela ja Ilkka Vuori), joista Lauri Tarasti Seuran ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi. Toimisto Seuran toimiston tehtävänä on toteuttaa Seuran hallituksen sille määräämät tehtävät. Toimiston varsinaisen henkilökunnan muodostivat seitsemän kokoaikaista henkilöä ja yksi osa-aikainen henkilö. Eri projekteissa toimi vuoden aikana seitsemän projektihenkilöä (liite 2). Projektihenkilöiden työsuhteiden kesto vaihteli kuukaudesta 12 kuukauteen. Seuran toimiston työtilat sijaitsivat Helsingin Olympiastadionin Eteläkaarteen toimistotiloissa. Yhden toimihenkilön työtilat sijaitsivat Suomen Liikunta ja Urheilu -organisaation toimitilojen yhteydessä osoitteessa Radiokatu 12. Toimiston henkilökunta kokoontui toimistopalavereihin 10 kertaa. Vuoden aikana uudistettiin toimiston tiedonsiirto järjestelmä. Toiminnan kehittäminen Toimiston henkilökunta osallistui mm. tiedetoimittajain liiton tarjoamaan ammattitaitoa kehittävään koulutukseen ja käytti eri alojen asiantuntemusta sekä oman toimintansa että palvelurakenteen kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Toimiston henkilökunnan kokoontui vuoden aikana toimistopalavereihin yhteensä 10 kertaa. Seuran henkilökunta piti vuoden aikana kaksi erillistä kehittämispäivää Helsingin seudulla keväällä ja syksyllä. Kesäkuussa toimiston henkilökunta osallistui Seuran hallituksen kesäkokoukseen Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteiden päivien alla Tiedotus ja markkinointi Vuonna 2008 LTS julkaisi sen 75-vuotisesta historiasta kertovan posterinäyttelyn, Seuran uudet tunnukset (logo, viiri) ja Seuran esitteet (suomi ja englanti) sekä tiedotti ja markkinoi toiminnastaan jäsenistölle omien lehtiensä, Internet-sivustonsa ja tapahtumiensa avulla. Jäseniä lähestyttiin henkilökohtaisella postilla ja Liikunta & Tiede -lehden jäsensivujen välityksellä. LTS:n järjestämiä tilaisuuksia markkinoitiin esitteillä, lehtimainoksin ja sähköpostin välityksellä. Itse tilaisuuksissa esiteltiin LTS:n toimintaa avauspuheenvuoroissa sekä omilla näyttelyosastoilla. Jäsenpalvelut Tarkoituksena on tuottaa Seuran jäsenille liikuntatieteellistä asiantuntijuutta ja osaamista kehittävää palvelua laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Jäsenistö on Seuralle paitsi sen omistaja myös sen voimavara ja toiminnan kohderyhmä. Liikuntatieteellisen Seuran jäsenet ovat koulutettuja ja laaja-alaisesti liikuntatieteitä ja liikuntakulttuuria edustavia henkilöitä. Seuran yhteisöjäsenet ovat liikuntatieteellisiä asiantuntijalaitoksia ja järjestöjä (liite 1). Seuralla oli yhteensä 943 jäsentä (varsinaiset jäsenet 588, opiskelijat 238, LIITO/LTS jäsenet 19, yli 70-vuotiaita jäsenmaksusta vapautetut jäsenet 25, kunniajäsenet 15, Seuran eläkeläiset 1, perhejäsenet 8, yhteisöjäsenet 16 ja 28 asiantuntijayhteisöjäsenet 33). Seuran varsinainen jäsenmaksu oli 34 euroa, opiskelijajäsenmaksu 21 euroa, perhejäsenmaksu 40 euroa ja Liito/LTS jäsenmaksu 21 euroa. Yhteisöjäsenmaksu oli 145 euroa ja asiantuntijayhteisöjäsenmaksu 100 euroa. Jäsenmaksuun sisältyivät Liikunta & Tiede -lehden vuosikerta (6 numeroa) ja Motion Sport in Finland -lehden vuosikerta (2 numeroa). Jäsenet saivat lisäksi alennuksia Seuran julkaisuista ja koulutustilaisuuksista. Rahastot

18 18 Liikuntatieteiden päivien yhteydessä järjestettävän tutkimuskilpailussa palkittiin yhteensä yhdeksän nuorta tutkijaa kukin 500 stipendeillä Liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehitystoiminnan stipendirahastosta. Nuorten tutkijain rahastosta (liikuntalääketiede) ei jaettu stipendejä vuonna Talous Toiminnan tuotto oli yhteensä ,70. Tuotto perustui valtionavustuksiin (57,6 %), projektituottoihin (23,4 %) ja oman toiminnan tuottoihin (19 %). Jäsenmaksujen osuus oli 3,1 % ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan 0,4 %. Tuloslaskelma oli ylijäämäinen 1.334,10.

19 19 Liite 1. Liikuntatieteellisen Seuran yhteisöjäsenet Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Jyväskylä Lahden Ammattikorkeakoulu Liikunnan laitos, Lahti Laurea Ammattikorkeakoulu, Espoo Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Jyväskylä Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry (LIITO), Helsinki Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL), Helsinki Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö (ODL), Oulu Paavo Nurmi -keskus, Turku Polar Electro Oy, Kempele Suomen Osteoporoosiliitto ry, Helsinki Suomen Sydänliitto ry, Helsinki Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry (SULY), Helsinki Tampereen Urheilulääkäriasema (TAULA), Tampere Urheilulääketieteen säätiö, Helsinki Urheiluopistosäätiö, Helsinki Liite 2. Liikuntatieteellisen Seuran henkilökunta vuonna 2008 Vakituinen henkilökunta pääsihteeri Kari L. Keskinen koordinaattori Tiina Heinonen koulutus- ja viestintäpäällikkö Jari Kanerva sihteeri Kyllikki Marttala toimituspäällikkö Leena Nieminen kirjanpitäjä-palkanlaskija Arto Pohjamo (o.t.o.) tutkimus- ja julkaisupäällikkö Esa Rovio viransijainen saakka tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen virkavapaalla saakka vastaava toimistosihteeri Tuula Valli Projektityöntekijät projektipäällikkö Toni Piispanen (Erityisliikuntaa kuntiin, ) projektisuunnittelija Jyrki Aho (Kuntotestauksen laadun kehittäminen (50 % työsuhde) projektipäällikkö Eeva Tulisalo (Liiku Terveemmäksi; Liikuntatieteiden päivät; ) tutkija Jouko Kokkonen (Valtio liikuntapaikkarakentamisen linjaajana) tutkimusavustaja Mikko Pirttimäki (Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena)

20 20 LTS:N TYÖRYHMÄT JA VALIOKUNNAT VUONNA Hallitus Puheenjohtaja Emeritusprofessori Pauli Vuolle, Jyväskylän yliopisto Varapuheenjohtaja Professori Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto Jäsenet ja varajäsenet Projektipäällikkö Jouni Airola, Jyväskylän kaupunki varajäsen erikoistutkija Sirpa Lusa, Sisäasiainministeriö Pääsihteeri Maija Innanen, Suomen Voimisteluliitto varajäsen pääsihteeri Maria Laakso, Paralympiayhdistys Puheenjohtaja, fysioterapeutti Maarit Keskinen, Suomen Fysioterapeutit ry varajäsen tutkimuskoordinaattori Raija Korpelainen, Oulun Diakonissalaitos, Liikuntalääketieteellinen Klinikka Pääsihteeri Henri Latonen, Opiskelijoiden Liikuntaliitto, varajäsen liikuntajohtaja Mika Suikki, Helsingin yliopisto, Liikuntayksikkö Yliopistonopettaja Olli Paakkari Jyväskylän yliopisto, LIITO ry varajäsen liik. ja terv.tiedon opettaja, Outi Palkama, Mäntysalon koulu; LIITO ry Ylilääkäri Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema varajäsen ylilääkäri Harri Selänne, LIKEStutkimuskeskus, Lääketieteenklinikka Projektipäällikkö Anu Oittinen, Turun kaupunki varajäsen yliopettaja Kirsi Hämäläinen, Lahden ammattikorkeakoulu Liikuntapäällikkö Matti Santtila, Pääesikunta, koulutusosasto varajäsen kouluttaja Jukka Sarpakunnas, Aktiiviinstituutti Esittelijä Pääsihteeri Kari L.Keskinen Sihteeri Koulutus- ja viestintäpääll. Jari Kanerva, ( ) Tutkimus- ja julk.pääll. Teijo Pyykkönen (alkaen ) liite 3 lisäksi hallituksen opiskelijaedustajat opiskelija Henna Törmänen, Jyväskylän yliopisto varahenkilö opiskelija Veera Pälvimäki, Jyväskylän yliopisto 2 Työvaliokunta Puheenjohtaja Emeritusprofessori Pauli Vuolle, Jyväskylän yliopisto Professori Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto Pääsihteeri Henri Latonen, Opiskelijoiden Liikuntaliitto Liikuntapäällikkö Matti Santtila, Pääesikunta, koulutusosasto Sihteeri Pääsihteeri Kari L.Keskinen 3. LIIKUNTALÄÄKETIETEEN VALIOKUNTA Ylilääkäri Heikki Tikkanen (pj) Urheilulääketieteen säätiö, Helsingin Urheilulääkäriasema Ylilääkäri Jari Parkkari Tampereen urheilulääkäriasema Ylilääkäri Olli Heinonen Paavo Nurmi -keskus Ylilääkäri Rainer Rauramaa Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Ylilääkäri Harri Selänne LIKES-liikuntalääketieteen klinikka Ylilääkäri Timo Takala Oulun Diakonissalaitos, Liikuntalääketieteen Klinikka Koordinaattori Tiina Heinonen (siht.) 4. KUNTOTESTAUSVALIOKUNTA Erikoistutkija Sirpa Lusa (pj) Sisäasiainministeriö Yliassistentti Juha Ahtiainen Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kuntotestauspäivät #KTP Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Kunnon testaus on (myös) teknologiaa

Kuntotestauspäivät #KTP Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Kunnon testaus on (myös) teknologiaa www.lts.fi Kuntotestauspäivät 2017 15.-16.3.2017 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Kunnon testaus on (myös) teknologiaa 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.30 Tervetuloa 9.45 Kuntotestin kertomaa totta vai

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN 1 SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN Timo Laitinen Puheenjohtaja Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6.-7.9.2006, Hyvinkää 2 Liikunta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Kehyslakiluonnos (poliittinen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE 16.1.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Valmisteluryhmän toiminta... 2 1.1

Lisätiedot

Hankkeen lähtökohtia ja teemoja

Hankkeen lähtökohtia ja teemoja Hankkeen lähtökohtia ja teemoja Minna Silvennoinen, projektityöntekijä, KeHO / INNOKE & simulaatiokouluttaja MinSim Oy minna.silvennoinen@jamk.fi KeHO Keski Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Sosiaali

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 35. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus SAFETY 2016 -konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Tutkija, Laura Kolehmainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.4.2016, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset KOTA-AMKOTA seminaari 13.-14.11.2008 Helsingin yliopisto Erikoistutkija Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Kemistiseuran säännöt

Kaakkois-Suomen Kemistiseuran säännöt 1(5) Kaakkois-Suomen Kemistiseuran säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Kemistiseura ja siitä voidaan käyttää lyhennettä KSKS. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Liiton uuden strategian mukaiset valinnat 2. Vuoden 2016 toiminnan tärkeimmät tavoitteet Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus

Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus Terve Urheilija -iltaseminaari Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus miten tunnistan, hoidan ja ehkäisen 20.11.2013 UKK-instituutti, Tampere terveurheilija.fi 1 Terve Urheilija -ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos ry Voimalalaitosjaos Kevätkokous 26.5.2015 ABB, Pitäjänmäki, Helsinki Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta sihteeri, pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa?

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Päivi Kurikka paivi.kurikka@kuntaliitto.fi erityisasiantuntija Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Suomen Kuntaliitto Projektin taustalla

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 15.11.2012) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 Liikkuva koulu Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 11.9.2012 Mikä on Liikkuva koulu? YLE Keski-Pohjanmaa: http://yle.fi/uutiset/valitunneilla_peuhaus_kasvatt aa_lapsen_liikuntakakkua/6283397 Koulun liikuntaolosuhteiden

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot