VUOSIKERTOMUS hallitus hallitus kevätkokous Liikuntatieteellinen Seura ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus hallitus kevätkokous ry

2 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen toiminnan painopistealueita olivat liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi. Arviointiprosesseja toteutettiin liikuntatieteiden ja liikuntalääketieteen aloilla yhdistyen niiden koulutustapahtumiin sekä Liikunta & Tiede -lehden yhteydessä julkaistuin suomenkielisin tieteellisin alkuperäistutkimuksin. Seuran tutkimus- ja kehittämishankkeiden pääpainopiste oli tutkimuksen osalta historiatutkimuksissa (Liikuntarakentamisen historia, liikuntatieteiden historia) ja kehityshankkeiden osalta kuntien erityisliikunnan kehittämisessä. Koulutustoiminnan keskeisin hanke vuonna 2008 oli Liikuntatieteiden päivät Jyväskylän yliopistossa ja kansainvälisen FIEPorganisaation tieteellinen kongressi Vierumäen urheiluopistossa. Kuntotestauspäivät järjestettiin Siuntion hyvinvointikeskuksessa ja Liikuntalääketieteen päivät Biomedicum-keskuksessa Helsingissä. Näiden ohella Seura toteutti pienimuotoisia seminaareja eri yhteistyökumppaneiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Julkaisuissa painottui Liikunta & Tiede -lehti, joka julkaisi sekä tieteellisiä vertaisarvioituja tutkimuksia että populaareja artikkeleita liikunta- ja terveystieteiden eri aloilta. Lehti julkaisi lisäksi kirja-arviointeja ja tutkimusuutisia sekä Motion Sport in Finland - lehteä yhteistyössä Suomen liikunta-alan järjestöjen ja opetusministeriön kanssa. Seura osallistui Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports lehden julkaisemiseen pohjoismaisen säätiön jäsenenä. Seuran julkaisusarjassa valmisteltiin Ryhmäilmiöt-teosta (Rovio, Salmi, Lintunen), joka ilmestyy vuoden 2009 alussa. Seura panosti yhteistyöhön eri toimijoiden välillä ja kehitti mm. valtion liikuntahallintoa tukevaa tiedonvälitystoimintaa. Abstract Finnish Society of Sport Sciences (FSSS) celebrated its 75 th Anniversary with numerous events throughout the year. FSSS mission is to promote physical activity, health and wellbeing among people living in Finland through Sport and Health Sciences. FSSS main activity was the dissemination of scientific results in the area Sport and Health Sciences. In research & development FSSS was active in developing adapted physical activity in municipalities, in quality assurance of exercise & fitness testing, in exploring the histories of both sports constructions and the development of sports as a scientific discipline. The major events in Education were the Finnish conferences in Sports Sciences, in Medicine & Science in Sports and in Exercise & Fitness Testing. FSSS organized the World Congress of FIEP at the Sports Institute of Finland in Vierumäki. FSSS published both scientific peer reviewed papers and articles with general interest in its Magazines: Liikunta & Tiede, Motion Sport in Finland and the Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. FSSS emphasized active partnerships with both domestics and international players in the field.

3 3 Sisällys Tiivistelmä / Abstract... 2 Yleistä Liikuntatieteellinen toiminta... 7 Liikuntatieteellinen asiantuntijatoiminta... 7 Liikunnan ja terveyden edistäminen... 7 Liikuntapoliittinen ja liikunnan tiedepoliittinen toiminta... 7 Liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi... 8 Liikunnan tiedonvälitysyksiköiden toiminnan edistäminen... 8 Kuntotestaustoiminnan edistäminen... 8 Liikuntalääketieteellisen toiminnan edistäminen... 9 Erityisliikuntatoiminnan edistäminen... 9 Tutkimus- ja kehittämishankkeet Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojekti Valtio liikuntarakentamisen linjaajana Liikunnan tiedonvälityksen arviointi Kansainvälinen toiminta International Council of Sport Sciences and Physical Education Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports Kansainväliset sisarorganisaatiot Muu kansainvälinen toiminta ja tieteelliset yhdistykset Koulutustoiminta XII Liikuntatieteiden päivät XVII Liikuntalääketieteen päivät XX Kuntotestauspäivät EUCAPA 2010 kongressi Erityisliikunnan seminaari FIEP World Congress Muu koulutustoiminta Julkaisutoiminta 14 Internet-sivusto Julkaisu-sarja Ryhmäilmiökirja Liikunta & Tiede -lehti Impulssi-sarja Tutkimuksia ja selvityksiä Motion Sport in Finland Hallinto Hallintoelimet Toimisto Toiminnan kehittäminen Tiedotus ja markkinointi Jäsenpalvelut Rahastot Talous... 18

4 4 Liitteet 1. Liikuntatieteellisen Seuran yhteisöjäsenet Liikuntatieteellisen Seuran henkilökunta vuonna Liikuntatieteellisen Seuran hallitus, valiokunnat, toimikunnat ymv. 2008

5 5 Yleistä Vuosi 2008 oli Liikuntatieteellisen Seuran 75. toimintavuosi. Ansiokasta historiaa muistettiin vuoden aikana monin erin tavoin kuten artikkelein ja kirjoituksin Liikunta & Tiede -lehden kaikissa numeroissa, historianäyttelyssä ja eri tapahtumien yhteydessä. Helmikuun 12. päivänä järjestetyllä Seuran syntymäpäivän vastaanotolla luennoi Seuran alkutaipeesta ja syntyhistoriasta dosentti Heikki Roiko-Jokela Jyväskylän yliopistosta. Tilaisuudessa julkaistiin Seuran historiasta kertova posterinäyttely ja Seuran uudet tunnukset (logo, viiri, pinssi, esite). Juhlavuoden tärkein yksittäinen tapahtuma oli Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan laitosten kanssa yhteistyössä järjestetyt XII Liikuntatieteiden päivät. Ne pidettiin Jyväskylän yliopistolla. Samassa yhteydessä järjestettiin Erityisliikunnan seminaari ( ) omana tapahtumanaan. Päivien kokoavana teemana oli Tutkimustiedon vaikuttavuus liikunta- ja terveystieteiden haasteena. Aiheesta esitelmöi 39 kutsuttua luennoitsijaa. Muita tieteellisiä suullisia ja posteri esitelmiä oli esillä 26 kpl. Alle 35-vuotiaille suunnatun liikuntatieteellinen tutkimus -kilpailun voittajat julkistettiin XII Liikuntatieteiden päivillä. Kilpailussa palkittiin yhteensä yhdeksän nuorta tutkijaa jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla alkuperäistutkimuksella. Arviointipaneelin valitsemat voittajat palkittiin kukin 500 euron stipendeillä, jotka maksettiin Seuran hallinnoimasta liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahastosta. Seuran juhlavuoden tapahtumat huipentuivat lokakuun 28. päivänä järjestettyyn juhlavuoden publiikkiin, jossa monet Seuran toimintaan vaikuttaneet henkilöt tapasivat toisensa. Tilaisuudessa palkittiin yhteensä 26 henkilöä Seuran kultaisella ja 87 hopeisella ansiomerkillä. Seura kutsui samassa tilaisuudessa yhdeksän uutta kunniajäsentä. Näistä yksi eli hallintoneuvos Lauri Tarasti kutsuttiin Seuran kunniapuheenjohtajaksi. Neljä liikuntatieteiden ja -kulttuurin alalla ansioitunutta henkilöä (Eino Heikkinen, Joel Juppi, Risto Telama ja Pauli Vuolle) saivat Seuran aloitteesta OPM:n myöntämän Liikuntakulttuurin ja Urheilun kultaisen ansioristin. Publiikkia edeltäneessä syyskokouksessa Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin laboratorionjohtaja dosentti Antti Uutela Kansanterveyslaitokselta (vuoden 2009 alusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Seuran toiminta oli aktiivista kaikilla toimintasektoreilla. Opetusministeriön liikuntayksikön kanssa jatkettiin keskustelua toimenpiteistä, joilla liikuntayksikkö voisi aiempaa tehokkaammin hyödyntää tulevaisuussuuntautuneen strategisen johtamisen ja päätöksenteon tukena liikunnan ja liikuntatieteiden alan asiantuntemusta. Asia nousi painokkaasti esille OPM:n ja Seuran välillä käydyissä tulosneuvotteluissa marraskuussa. Seura onkin pyrkinyt kehittämään rakenteitaan liikunta- ja terveystieteellisen tiedon jäsentämiseksi niin, että se voisi entistä paremmin vastata esitettyihin tiedontarpeisiin. Yhteistyötä päätettiin tällä alueella jatkaa entistä tehokkaammin vuonna Tutkimus- ja kehittämishankkeista jatkui Erityisliikuntaa kuntiin , Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena ja Valtio liikuntarakentamisen ohjaajana - hankkeet. Kuntotestauksen laadun kehittäminen -hanke jatkui osana Seuran perustoimintaa kuntotestauksen toimialalla. Kansainvälisessä toiminnassa painottuivat keskeiset yhteistyökumppanit International Council of Sport Sciences and Physical Education (ICSSPE) ja Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports (SFMSS). Kansainväliseen toimintaan antoi leimansa erityisesti yhteistyö Kiinan sisarseuran ja Kiinan urheiluministeriön kanssa. Yhteistyö Singaporen liikunta- ja urheiluklusterin sekä Singapore Sports Council:n kanssa kehittyi edelleen molempien maiden lähettäessä valtuuskuntiaan vierailuille toistensa luo. Koulutussektorin keskeisin hanke vuonna 2008 oli Liikuntatieteiden päivät Jyväskylän yliopistossa yhteistyössä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kanssa. Päivien yhteydessä toteutettiin nuorille tutkijoille suunnattu kilpailu, jonka palkintoina yhdeksän nuorta tutkijaa kuittasi kukin 500 euron arvoisen stipendin. Ne maksettiin LTS:n hallinnoimasta Liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahastosta. Seura järjesti yhdessä Suomen Urheiluopiston,

6 6 Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan ja opetusministeriön kanssa kansainvälisen liikuntakasvatuksen maailmanorganisaation Federation International d Education Physique FIEP:n hallinnoiman World Congress of Physical Education tapahtuman Muita yhteistyökumppaneita olivat Opetushallitus, Liikunta- ja terveystiedon opettajain liitto ja Koululiikuntaliitto. Kuntotestauspäivät pidettiin Siuntion kuntoutuskeskuksessa ja Liikuntalääketieteen päivät Biomedicum keskuksessa Helsingissä. Liikuntalääketieteen päivien yhteydessä toteutettiin liikuntalääketieteen tutkijoille suunnattu tutkimuskilpailu, johon osallistui yhteensä 43 vuonna 2008 julkaistua tutkimusta. Tutkimuskilpailun voittaja palkittiin euron stipendillä ja kaksi muuta finalistia 500 euron stipendeillä. Ne maksettiin liikuntalääketieteen päivien osanottotuotoista. Näiden ohella Seura toteutti pienimuotoisia seminaareja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Julkaisutoiminnassa painottui Liikunta & Tiede -lehti, joka julkaisi sekä tieteellisiä vertaisarvioituja tutkimuksia että populaareja artikkeleita liikunta- ja terveystieteiden eri aloilta. Lehti julkaisi lisäksi kirja-arviointeja ja tutkimusuutisia liikuntatieteiden maailmasta. Motion Sport in Finland -lehteä julkaistiin kaksi numeroa läheisessä yhteistyössä Suomen liikunta-alan järjestöjen ja opetusministeriön kanssa. Seura osallistui lisäksi Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -lehden julkaisemiseen pohjoismaisen säätiön jäsenenä. Seuran julkaisusarjassa julkaistiin teos. Seura tiivisti yhteistyötään läheisten yhteistyökumppaniensa kanssa mm. liikuntalääketieteessä, kuntotestaustoiminnassa ja erityisliikunnassa. Seura käynnisti vuoden lopulla keskustelut liikuntatieteellisen tutkimuksen rahoitusaseman kehittämiseksi. Myös henkilöstön osaamiseen ja toimintaan osallistumiseen panostettiin. Seuran toimistossa työskenteli seitsemän kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen henkilö vakituisissa työsuhteissa. Määräaikaisissa projekteissa työskenteli 4 6 koko- tai osa-aikaista henkilöä. Seuran toimisto sijaitsee Olympiastadionin Eteläkaarteessa Helsingissä. Erityisliikunnan sivutoimipiste sijaitsee Suomen Liikunta ja Urheilu -yhdistyksen toimitiloissa.

7 7 1. Liikuntatieteellinen toiminta Liikuntatieteellinen toiminta on Seuran keskeinen toimintasektori. Sen tehtävänä on seurata ja arvioida liikuntatieteiden, liikuntakulttuurin ja liikuntapolitiikan ilmiöitä ja kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti. Sektorin pääelementit ovat liikunta- ja terveystieteellinen asiantuntijatoiminta, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä kansainvälinen toiminta. Liikunta- ja terveystieteellinen asiantuntijatoiminta Seura saa toimintansa piiriin liikunta- ja terveystieteiden parhaita asiantuntijoita ja tutkijoita sekä liikuntakulttuurin toimijoita ja vaikuttajia. Seura edistää toiminnallaan asiantuntijuuden kehittymistä maassamme ja välittää liikunta- ja terveystieteellistä tietoa eri alojen ammattilaisille, päätöksentekijöille ja kansalaisille liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tueksi. Liikunnan ja terveyden edistäminen Liiku Terveemmäksi / Motion är Hälsa hankkeen avulla pyritään lisäämään kansalaisten ja päättäjien tietoisuutta liikunnan terveyttä edistävästä vaikutuksesta. Paikallistason toimijoita aktivoidaan viettämään vuosittaista Liiku Terveemmäksi -päivää 10.5 maailman terveysjärjestö WHO:n viitoittamalla tavalla. Hankkeella on vuosittainen teema, joka näkyy päätapahtuman valinnassa ja viestinnässä. Hanketta koordinoi. Hankkeen taustalla on valtakunnallinen neuvottelukunta (2 kokousta) ja sen asettama työryhmä (10 kokousta). Hankkeen yhteistyökumppaneina oli vuonna 2008 yhteensä lähes 90 liikunta- ja terveysalan järjestöä. Vuonna 2008 Liiku Terveemmäksi -päivää vietettiin teemalla Liiku raittiissa ilmassa/ Motion i Frisk Luft. Tapahtumakalenteriin rekisteröitiin 88 tapahtumaa ympäri Suomea, joihin osallistui arviolta yli suomalaista. Hankkeen päätoimijoina olivat Hengitysliitto Heli teemallaan Keuhkot pihalle ja Vihervuosi 2008 teemallaan Liiku terveemmäksi ja ulkoile. Päätoimijat järjestivät yhteistyössä kuntien viher- ja liikuntatoimien kanssa Liiku Terveemmäksi - päivänä ohjattua liikuntaa puistoissa ja muilla viheralueilla kautta maan. Mannerheimin Lastensuojeluliitto paikallisyhdistyksineen järjesti perheliikuntatapahtumia ja Svolin kesäjumpat toteutettiin teemalla Keuhkot pihalle. Myös Suomen Puolustusvoimat oli erityisen aktiivinen toimija kampanjapäivänä. Hankkeen muita kohderyhmiä olivat liikunta- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset, kunnat, koululaitos, työterveyshuolto, urheiluseurat, yritykset, päättäjät, media sekä muut terveysliikunnasta kiinnostuneet tahot. Vuoden 2009 teemaksi valittiin Liiku Terveemmäksi Kunnossa Kaiken Ikää/ Motion är Hälsa - I form för livet" ja päätoimijaksi Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma (KKI -ohjelma), joka viettää 15- vuotisjuhlavuotta Liiku Terveemmäksi -päivää vietetään äitienpäivänä ja sen kunniaksi liikutaan ajatuksella "Läheltä liikkeelle - perheet pihalle / Rörelse här och nu - ut på gården med familjen". Teemalla kiinnitetään huomiota paitsi arki- ja terveysliikunnan tärkeyteen, myös perheiden yhdessä liikkumiseen. Liikuntapoliittinen ja liikunnan tiedepoliittinen toiminta Seura osallistui liikuntapoliittiseen ja liikuntatiedepoliittiseen keskusteluun maassamme ja mielipiteenmuodostukseen lausuntojen ja lehtikirjoitusten avulla. Seura antoi lausunnon Lääkäriseura Duodecimin johdolla valmisteltuun asiakirjaan liikunnan käypähoitosuosituksista ja oikeusministeriön valmistelemasta esityksestä yhdistyslain muuttamiseksi. Seura julkaisi Liikunta & Tiede -lehdessä kannanottoja ja näkemyksiä liikunnan ilmiöistä ja tapahtumista pääkirjoituksissa, kolumneissa ja Polttopisteessä-palstalla.

8 8 Seuran edustaja (tutkimus- ja julkaisupäällikkö Pyykkönen) toimi opetusministeriön asettaman, kansallista liikuntaohjelmaa valmistelleen toimikunnan pääsihteerinä, laati yhteenvedon toimikunnan loppuraportista annetuista lausunnoista sekä osallistui toimikunnan raportin ja lausuntojen pohjalta valmistellun valtioneuvoston periaatepäätöksen ja sitä tukevan toimenpideohjelman laadintaan. Valtioneuvosto hyväksyi ensimmäistä kertaa periaatepäätöksen liikunnan edistämisen linjoista joulukuussa Liikuntaohjelmaa valmistelleen toimikunnan raportti ja siitä annetut lausunnot esiteltiin mm. valtion liikuntaneuvostolle ja sen jaostoille sekä kuntien ja liikuntajärjestöjen edustajille. Valtion liikuntaneuvosto asetti marraskuussa ohjausryhmän, jonka tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusta liikunnan alueella. Ohjausryhmän pysyväksi asiantuntijaksi nimettiin Seuran tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen. Ohjausryhmän toimikausi on liikuntaneuvoston toimikauden loppuun (2011). Seura kutsui vuoden lopulla koolle varapuheenjohtaja Taru Lintusen johdolla liikuntatieteiden rahoitusta pohtivan yhteistyöryhmän. Sen tavoitteena on vaikuttaa päättäjiin tieteelliseen työn resurssien kehittämiseksi nykyistä paremmalle tasolle. Toiminta organisoituu tehokkaammin vuoden 2009 aikana. Liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi Liikuntakulttuurin ja -tieteiden seuranta ja arviointi ovat Seuran perinteisiä tehtäviä. Raportit, selvitykset ja tutkimukset liikuntakulttuurin ja -tieteiden eri alueelta ovat keskeisiä työkaluja. Liikuntailmiöiden aktiivinen havainnointi ja ymmärtäminen sekä mahdollisten kehityssuuntien hahmottaminen ja tiedon kerääminen kuuluivat myös vuonna 2008 Seuran tehtäviin. Seura toimii asiantuntijana ja lausunnon antajana useille tieteellisille lehdille ja organisaatioille. Liikunta & Tiede -lehti toteutti tieteellisen arvioinnin (peer review) yhteensä 18 suomenkieliselle alkuperäistutkimukselle, jotka oli tarjottu lehden julkaistavaksi. Näistä 8 julkaistiin lehden numerossa ja viisi jäi julkaistavaksi vuonna Lehdessä julkaistiin lisäksi kirjaarviointeja liikuntakulttuurin alalla julkaistuista teoksista. Lehti julkaisi lisäksi yhteenvetoja liikuntaja terveystieteellisistä väitöskirjoista. Lehden sivuilla julkaistiin lisäksi lyhennelmiä kansainvälisissä lehdissä julkaistuista tieteellisistä artikkeleista. Seura käynnisti yhteistyössä valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on raportoida sekä opetusministeriön rahoituksella valmistuneiden tutkimusprojektien tuloksia että tehdä yhteenvetoja liikuntalääketieteen keskusten toiminnan tuloksista ja niiden vaikuttavuudesta. Arvioinnissa painotetaan valtionhallinnon liikuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamista tutkimusten avulla. Hanke valmistuu vuonna Liikunnan tiedonvälitysyksiköiden toiminnan edistäminen Suomessa toimivat liikunnan tiedonvälitysyksiköt (LTS, Jyväskylän yliopiston kirjasto, UKKinstituutin kirjasto, Suomen urheilukirjasto, Suomen urheiluarkisto ja ammattikorkeakoulujen kirjastot) muodostavat löyhän liittokunnan, joka kokoontui vuonna 2008 yhteensä kaksi kertaa. Keskeisiä teemoja olivat opetusministeriön strateginen tiedolla johtaminen hanke ja sen toteuttaminen liikunnan valtionhallinnossa, liikuntatieteellisten julkaisujen indeksointitilanne Suomessa sekä IASI- ja NORSIB-kokousasiat. Vuonna 2008 LTS:n koulutus- ja viestintäpäällikkö Jari Kanerva toimi Liikunnan tiedonvälitysyksiköiden kokousten puheenjohtajana. Kuntotestaustoiminnan edistäminen Seura toteutti tehtäväänsä kuntotestaustoiminnan laadun ja turvallisuuden edistäjänä sekä tiedonvälittäjänä. Tietoa välitettiin verkkosivuston (www.kuntotestaus.net) lisäksi Liikunta & Tiede - lehden sekä Kuntotestauspäivien avulla. Toimintaa toteuttaa liikuntalääketieteen ja

9 9 kuntotestauksen koordinaattori Tiina Heinonen apunaan Seuran hallituksen nimeämä kuntotestausvaliokunta. Siinä ovat edustettuina Työterveyslaitos (dosentti Sirpa Lusa), Jyväskylän yliopisto (LitT Juha Ahtiainen), KIHU (LitM Esa Hynynen), UKK-Instituutti (LiTM Ari Mänttäri ja TTM Marjo Rinne), Fysioterapeuttiliitto (TTM Heli Kangas). Sirpa Lusa toimi valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Ryhmä mm. suunnitteli Kuntotestauspäivien ohjelman, osallistui kuntotestauksen laatujärjestelmän ja kuntotestauksen hyvien käytäntöjen kehitystyöhön. Seuran ylläpitämään Kuntotestaajien asiantuntijaverkostoon kuului vuoden lopussa 36 testauspaikkaa, joista 18 oli liittynyt myös Kuntotestauksen laatujärjestelmään. Seura jatkoi yhteistyötä Kisakallion urheiluopiston kanssa Meikäläisen kuntokartoitus - kehittämishankkeessa, jonka puitteissa järjestettiin 5-päiväinen Kuntotestaajan työpaja - koulutus. Vuonna 2000 ilmestyneen Kuntotestaus Suomessa selvityksen koulutusosion uusimista valmisteltiin. Liikuntalääketieteellisen toiminnan edistäminen Seuran piirissä toteutettavan liikuntalääketieteellisen toiminnan tavoitteena on edistää alan kehittymistä Suomessa. Toimintaa toteuttaa liikuntalääketieteen ja kuntotestauksen koordinaattori Tiina Heinonen apunaan Seuran hallituksen nimeämä liikuntalääketieteen valiokunta. Siinä ovat edustettuina Helsingin Urheilulääkäriasema (ylilääkäri Heikki O. Tikkanen), Kuopion Liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (ylilääkäri Rainer Rauramaa), LIKES- tutkimuskeskus (ylilääkäri Harri Selänne), Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka (ylilääkäri Timo Takala), Tampereen Urheilulääkäriasema (ylilääkäri Jari Parkkari) ja Paavo Nurmi keskus Turusta (ylilääkäri Olli Heinonen). Valiokunnan työskentelyyn osallistuivat Seuran pääsihteeri Kari Keskinen ja VLN:n tiedejaoston pääsihteeri Minna Paajanen opetusministeriöstä. Heikki Tikkanen toimi valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunnan tehtävänä on lisäksi suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä Seuran kanssa vuosittaiset liikuntalääketieteen päivät sekä Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailu. Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Vuoden 2008 Liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailuun osallistui 43 tutkimusta. Kaikki päiville hyväksytyt abstraktit julkaistiin Liikunta & Tiede -lehdessä. Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus sekä Nuori liikuntalääketieteen tutkija saivat tunnustuksena työstään Seuran kunniakirjan ja stipendin. Erityisliikuntatoiminnan edistäminen LTS on toiminut jo 1960-luvulta lähtien erityisliikunnan kehitys-, koulutus- ja julkaisutoiminnassa sekä toimii aktiivisesti alan kehittämiseksi yhteistyössä OPM:n, valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston ja Jyväskylän yliopiston kanssa. LTS harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä toteuttaa erityisliikuntaa käsitteleviä valtakunnallisia koulutustilaisuuksia. Seuran ylläpitämät www-sivut ovat palvelleet erityisliikunnan kuntaprojektiin osallistuneita kuntia ja niiden työryhmiä, mutta samalla myös muita erityisliikunnan kehittämisestä kiinnostuneita tahoja. Seura on pitänyt Erityisliikuntaa kuntiin hankkeen puitteissa säännöllistä yhteyttä Suomessa toimiviin erityisliikunnan kuntahankkeisiin. Seura järjesti yhdessä opetusministeriön kanssa syksyllä 2008 toisen vuosittaisen erityisliikunnan kehittämistä toteuttavien hankkeiden yhteisen foorumin, jossa sovittiin hankkeiden välisestä yhteydenpidosta. Tapaamiseen osallistui kahdeksan keskeistä erityisliikunnan kuntahanketta. Vuosien aikana on noussut esiin tarve alkaa kehittää vammais- ja erityisliikunnan alueelle suurimpien suomalaisten kaupunkien ja niiden lähiympäristön alueellisia verkostoja, joiden kautta voitaisiin viedä koordinoidusti eteenpäin eräitä erityisliikunnan osa-alueita, joiden kehitystyö on ollut toistaiseksi vaikeata tai hankalaa. Seura on Erityisliikuntaa kuntiin hankkeen puitteissa

10 10 yhdessä opetusministeriön kanssa suunnitellut erityisliikunnan verkostojen kokoamista ja yhteistoiminnan virittämistä. Tutkimus- ja kehittämishankkeet Liikuntakulttuurin kehityssuuntien ja tehtyjen valintojen arviointi sekä tulevaisuuden visioiden hahmottaminen ovat Seuran vakiintuneita toimintoja. Toiminta-alueena on liikunta- ja terveystieteiden koko kenttä. Uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden valinnassa keskeiset kriteerit ovat niiden ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Seuran rooli tulee parhaiten esille Suomen liikuntahallintoa tukevassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä liikunnan tiedonvälitystoiminnassa. Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena Hanke koostui kahdesta tutkimuskokonaisuudesta: vuonna 2006 aloitetusta "Liikuntatieteiden kehittyminen Suomessa liikunta tieteellisenä toimintana: liikuntatieteiden synty ja kehitys maassamme"-tutkimuksesta sekä tätä tukevasta ja vuonna 2007 aloitetusta "Liikunnalle asetettujen tiedepoliittisten tavoitteiden toteutuminen OPM:n rahoittamissa tutkimusohjelmissa ja - hankkeissa"-tutkimuksesta. Kummankin tutkimuksen päätutkijana toimi dosentti Heikki Roiko- Jokela Jyväskylän yliopistosta. Tutkimuksien osa-alueita raportoitiin Liikunta & Tiede -lehdessä sekä historia-alan seminaareissa ja julkaisuissa. Ensin mainitun tutkimuskokonaisuuden on määrä valmistua vuonna 2010 ja jälkimmäisen vuonna Erityisliikuntaa kuntiin -kehittämis- ja konsultointiprojekti LTS käynnisti yhteistyössä opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton kanssa huhtikuussa 2007 uuden kolmivuotisen kuntien erityisliikunnan kehittämis- ja konsultointihankkeen. Sen tavoitteena on edellisen vuosien projektin tapaan kehittää ja lisätä erityisliikuntatoimintaa projektikunnissa mm. hankkimalla uusia ammattitaitoisia ohjaajia erityisryhmien liikuntaan. Hankkeeseen ilmoittautui mukaan yhdeksän n asukkaan kuntaa, joilla ei ole erityisliikunnan vastuutyöntekijää liikuntatoimessaan. Hankkeen ohjausryhmä koostuu opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, vammaisliikuntajärjestöjen ja Liikuntatieteellisen Seuran edustajista. Projektiorganisaatio kokonaisuudessaan muodostuu valtakunnallisella tasolla ohjausryhmästä ja projektipäälliköstä sekä kuntatasolle muodostetuista kuntakohtaisista työryhmistä. Valtio liikuntapaikkarakentamisen linjaajana Vuosina toteutettava hanke käsittelee valtion roolia suomalaisessa liikuntapaikkarakentamisessa erityisesti 1960-luvun puolivälistä alkaen. Hankkeen keskeistä sisältöä ovat opetusministeriön kautta kanavoidun rahoituksen merkitys liikuntarakentamiselle, käytetyt ohjauskeinot ja ministeriön rooli asiantuntijana. Toiminta suhteutetaan koko yhteiskunnan kehitykseen. Hankkeessa nostetaan esille suomalaiseen liikuntakulttuuriin vaikuttaneita ja sitä suunnanneita rakennuspoliittisia linjanvetoja. Tavoitteena on myös analysoida suomalaisen liikuntarakentamisen erityispiirteitä. Hankkeesta julkaistava teos soveltuu alan käsi- ja oppikirjaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään tekstin lukijaystävällisyyteen tekstin ja kuvaavien esimerkkikohteiden esittelyyn. Tekstiä täydennetään valokuvin ja piirroksin. Vuoden 2008 aikana projektin tutkija sai päätökseen arkistoaineiston läpikäynnin viimeistelyvaiheen täydennystarpeita lukuun ottamatta sekä teki pääosan tarvittavista haastatteluista. Käsikirjoituksen laatiminen alkoi keväällä 2008 ja sen alkuosa valmistui marraskuussa. Tutkijana toimi koko vuoden Jouko Kokkonen.

11 11 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpitäminen on Seuran perinteinen toiminta-alue. Seura toimii ulkomaisista lähteistä saatavan tiedon välittäjänä ja Suomen näkemysten eteenpäin viejänä ulkomaisten toimijoiden suuntaan. International Council of Sport Sciences and Physical Education (ICSSPE) ICSSPE on liikuntatieteiden maailmanlaajuinen organisaatio, jolla on merkittävä asema Kansainvälisen Olympiakomitean (IOC), UNESCO:n ja Maailman Terveysjärjestön (WHO) läheisenä yhteistyökumppanina ja neuvonantajana. Seuralla on paljolti samanlainen tehtäväkenttä Suomessa kuin ICSSPE:llä maailmanlaajuisesti: tiedon välittäminen, monitieteisen liikuntatutkimuksen edistäminen ja yhteistyön lisääminen. Varatuomari Lauri Tarasti toimi ICSSPE:n hallituksessa sekä Seuran että muiden suomalaisten jäsenorganisaatioiden (Suomen Liikunta ja Urheilu, JY, LIKES, Työväen Urheiluliitto, UKKinstituutti) yhteisenä edustajana kausilla ja Tarastin toimikausi päättyi maailmanjärjestön yleiskokouksessa Guangzhoussa Kiinassa, jossa Tarasti palkittiin ICSSPE:n Presidentin kunniakirjalla. Seuran pääsihteeri Keskinen valittiin samassa kokouksessa ICSSPE:n hallitukseen kaudelle Keskinen valittiin lisäksi Editorial Board:n puheenjohtajaksi kaudelle ja sen myötä hänestä tuli myös organisaation johtoryhmän jäsen. Keskinen aloitti puheenjohtajakautensa myös Steering Group Biomechanics and Medicine in Swimming ryhmässä, joka on osa World Commission of Science and Sport (WCSS) organisaatiota, joka puolestaan on maailmanlaajuinen ICSSPE:n yhteistyöelin ja työryhmä. Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports (SFMSS) Seura on osallistunut aktiivisesti pohjoismaisen SFMSS- säätiön toimintaan. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska perustivat säätiön vuonna 1989 edistämään pohjoismaista yhteistyötä liikuntatieteiden ja liikuntalääketieteen aloilla. Yhdistyksen muodostavat liikuntatieteelliset ja -lääketieteelliset yhdistykset Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta sekä Suomen Urheilulääkäriyhdistys (SULY) ja Suomesta. Säätiön puheenjohtajana kaudella toimii ylilääkäri Jon Olav Drogset Norjassa. Suomen edustajat hallituksessa olivat Olli J. Heinonen Paavo Nurmi -keskuksesta Turusta ja Seuran pääsihteeri Kari L. Keskinen. Vuonna 2008 pidettiin kaksi hallituksen kokousta, joista toinen säätiön kongressin ja yleiskokouksen yhteydessä Stavangerissa marraskuussa Seuraa edusti kokouksessa Olli Heinonen. Kansainväliset sisarorganisaatiot Seura pyrkii aktiiviseen vuorovaikutukseen kansainvälisten sisarorganisaatioidensa kanssa. Vuonna 2008 vuorovaikutus oli erityisen vilkasta kun China Sport Science Society (CSSS) järjesti yhteistyössä LTS:n ja sen Jyväskylän yliopistoa edustavien yhteistyötahojen kanssa Kiina Suomi Foorumin liikuntatieteiden ja teknologian alalta. Tilaisuus järjestettiin kaksipäiväisenä tapahtumana Guangzhoun urheiluyliopistossa Aiheina kokoontumisessa olivat sisarseurojen roolit liikuntatieteiden alueella, Pekingin olympiakisat, liikuntakasvatus, Sport for All toiminta ja talviurheilu. Yhteistyön jatkoa suunniteltiin vuodelle 2010, jolloin vastaavanlainen yhteistyöfoorumi on tarkoitus järjestää Suomessa. Seuran edustajina tilaisuudessa olivat puheenjohtaja Pauli Vuolle, Kari Keskinen, Jari Kanerva ja Lauri Tarasti. Singapore-yhteistyö osana Finpro:n johtamaa Suomen liikuntaklusteria jatkui myös vuonna Suomen yhteistyöryhmä vieraili Singaporessa maaliskuussa ja allekirjoitti Singaporelaisen osapuolen kanssa yhteistyötä vahvistavan muistion (Memorandum of Understanding). Sen mukaan Suomen ja Singaporen liikuntaklusterit pyrkivät aktiiviseen vuorovaikutukseen sekä kehittämistoiminnassa että kaupallisen toiminnan virittämisessä maiden välille. Matkan aikana Suomen Singaporen suurlähetystö järjesti tilaisuuden, jossa olivat läsnä sekä Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen että Suomen ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen seurueineen.

12 12 Vuoden aikana useat eri yhdistysten ja kaupallisten toimijoiden delegaatiot vaihtoivat vierailuja keskenään. Matkan aikana LTS loi suhteet myös Singaporen sisarseuraan. Heidän kanssaan yhteistyön kehittämistä jatketaan vuoden 2009 aikana. Muu kansainvälinen toiminta ja tieteelliset yhdistykset LTS seuraa useiden kansainvälisten liikuntatieteellisten organisaatioiden toimintaa osallistumalla niiden järjestämiin kongresseihin sekä niiden julkaisujen ja internetsivustojen kautta. LTS:n tiedonvälityskanavat ovat toimineet apuna näiden yhdistysten tuottaman tiedon välittämiseksi sekä Seuran jäsenistön että muiden asiasta kiinnostuneiden käyttöön. Seuran edustajat osallistuivat seuraavien yhdistysten kansainvälisiin kongresseihin 2008: EUCAPA 2008 European Congress in Adapted Physical Education , Torino, Italia (Jari Kanerva, Pauli Rintala, Toni Piispanen) ECSS 2008 Annual Congress of the European College of Sport Sciences , Estoril, Portugal (Katriina Kukkonen-Harjula) FEPSAC 2008 (Taru Lintunen ja Esa Rovio) 2. Koulutustoiminta Koulutustoiminnan tavoitteena on välittää liikuntatieteellistä tietoa ja osaamista sekä herättää keskustelua. LTS:n koulutustoiminta sisältää pääasiassa valtakunnallisia kotimaisia kongresseja ja seminaareja liikuntatieteiden eri aloilla, mutta ohjelmassa on silloin tällöin myös kansainvälisiä tieteellisiä kongresseja yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. XII Liikuntatieteiden päivät 2008 XII Liikuntatieteiden päivät pidettiin Jyväskylän yliopistolla yhteistyössä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kanssa. Samassa yhteydessä järjestettiin Erityisliikunnan seminaari ( ) omana tapahtumanaan. Päivien kokoavana teemana oli Tutkimustiedon vaikuttavuus liikunta- ja terveystieteiden haasteena. Aiheesta esitelmöi 39 kutsuttua luennoitsijaa. Muita tieteellisiä suullisia ja posteri esitelmiä oli esillä 26 kpl. Päiville osallistui yhteensä 229 henkilöä. Alle 35-vuotiaille suunnatun liikuntatieteellinen tutkimus -kilpailun voittajat julkistettiin XII Liikuntatieteiden päivillä. Kilpailussa palkittiin yhteensä yhdeksän nuorta tutkijaa jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla alkuperäistutkimuksella. Arviointipaneelin valitsemat voittajat palkittiin kukin 500 euron stipendeillä, jotka maksettiin Seuran hallinnoimasta liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahastosta. Kilpailuun osallistui 14 nuorta tutkijaa jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla liikuntatieteeseen liittyvällä alkuperäistutkimuksella. Arviointipaneelin valitsemat voittajat palkittiin 500 euron stipendeillä seuraavasti: Juha Hulmi, Jyväskylän yliopisto: Voimaharjoittelu ja proteiinilisän nauttiminen: akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset, Laura Karavirta, Jyväskylän yliopisto: Yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutukset fyysiseen suorituskykyyn ja sykevaihteluun vuotiailla miehillä, Sami Kokko, Jyväskylän yliopisto: Nuorten urheiluseurojen terveyden edistämisprofiili toimihenkilöiden arvioimana, Jouni Lahti, Kansanterveystieteen laitos, Helsingin yliopisto: Liikunta ja sairauspoissaolot, Tomi Mäkinen, Kansanterveyslaitos: 25 vuoden sosioekonomiset trendit vapaa-ajan liikunnassa ja työmatkaliikunnassa työssäkäyvillä suomalaisilla naisilla ja miehillä, Sanna Palomäki, Jyväskylän yliopisto: Oppilasnäkökulman vahvistuminen liikunnanopettajaksi opiskelevien pedagogisessa ajattelussa, Timo Rantalainen, Jyväskylän yliopisto: Luiden kuormitusherkkyyden arvioiminen kehon massasta tai suorituskykymittauksista, Elina Sillanpää, Jyväskylän yliopisto: Yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutus metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin keski-ikäisillä terveillä miehillä, Mikko Simula, Jyväskylän yliopisto: Luonnossa liikkumisen kulttuuriset selitysmallit

13 13 Liikuntalääketieteen Päivät XVII Liikuntalääketieteen Päivät järjestettiin Biomedicum Helsingissä Päivien teemana oli tuki- ja liikuntaelinvaivat. Osallistujia oli 213 ja päivien aikana pidettiin 17 kutsuluentoa. Päivillä raportoitiin Vuoden Liikuntalääketieteellinen tutkimus kilpailuun osallistuneet tutkimukset (15 suullista esitystä ja 28 posteria). Liikunta & Tiede -lehti toimitti tapahtuman seminaarimateriaalin erikoisnumerossaan. Tutkimuskilpailun voitti Kati Pasasen UKK-instituutin tutkijaryhmä, joka palkittiin euron stipendillä tutkimuksestaan: Neuromuskulaarinen harjoittelu vähentää alaraajavammojen riskiä Ryhmäsatunnaistettu kontrolloitu tutkimus salibandyn naispelaajilla. Nuorten tutkijain kilpailussa jaettiin kaksi palkintoa arvoltaan 500 euroa. Jyväskyläläinen Anu Valtonen tutkijaryhmineen sai stipendin tutkimuksellaan: Vesiharjoittelun vaikutukset liikkumiskykykyyn sekä alaraajojen lihasten tehoon polven tekonivelleikatuilla henkilöillä. Kuopiolaiselle Tuomo Kilpeläisen tutkijaryhmälle luovutettiin stipendi tutkimuksesta: Pparg-geenin polymorfioiden ja liikunnan yhteisvaikutus tyypin 2 diabeteksen riskiin suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa. Stipendit maksettiin liikuntalääketieteen päivien osanottotuotoista. Kuntotestauspäivät XX Kuntotestauspäivät järjestettiin Siuntion Hyvinvointikeskuksessa teemalla "Kuntotestaus kuntoutuksen työkaluna". Päivien sisältö suunniteltiin yhteistyössä kuntotestausvaliokunnan ja Siuntion hyvinvointikeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Osallistujia oli 141 ja päivien aikana pidettiin 12 kutsuluentoa ja 3 erilaista työpajaa. Tapahtumasta raportoitiin Liikunta & Tiede -lehdessä sekä -sivustolla. Päivien yhteydessä järjestettiin Kuntotestauksen laadun kehittämishankkeen loppuraportin esittely sekä keskustelutilaisuus Kuntotestauskoulutuksesta fysioterapian ja liikunnan alan koulutuksissa. Oulun Diakonissalaitoksella järjestettävät XXI Kuntotestauspäivät suunniteltiin ja esite painettiin ja postitettiin. Teemana on kuntotestaaminen ja tutkimus. Suunnittelutyö tehtiin yhdessä kuntotestausvaliokunnan ja Oulun diakonissalaitoksen Liikuntaklinikan asiantuntijoiden kanssa. European Congress of Adapted Physical Activity 2010 (EUCAPA 2010) Seura käynnisti syksyllä 2008 EUCAPA 2010 kongressin järjestelyt. Kongressin tavoitteena on arvioida ja kehittää erityisliikunnan tutkimusta ja osaamista, edistää suomalaisen erityisliikunnan ja eurooppalaisen liikuntakulttuurin yhteyksiä ja yhteistoimintaa sekä luoda pohjaa toiminnan ja tutkimuksen jatkuvuudelle. kansainvälisen kongressin yhteydessä järjestetään 7. Erityisliikunnan päivät, joiden valmistelutyö alkaa tammikuussa Kaksoiskongressin toteuttamisesta vastaavat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos ja opetusministeriön tuella. Päivien ohjelman suunnittelusta vastaa järjestelytoimikunta, joka on koottu edustamaan laajasti erityisliikunnan koulutus- ja kehittämistahoja. Vuoden 2008 aikana valmistui kongressille esittelymateriaalit, jotka olivat esillä EUCAPA 2008 kongressissa Torinossa. Erityisliikunnan seminaari 2008 Vuoden 2008 Erityisliikunnan seminaari järjestettiin yksipäiväisenä tapahtumana Jyväskylän yliopistossa XII Liikuntatieteen päivien yhteydessä. Seminaari on osa sarjaa, jossa kuntien erityisliikunnanohjaajille on järjestetty vuosittainen tapaaminen vuodesta 1985 lähtien. Seminaarissa tarkasteltiin erityisliikuntaa kuntien näkökulmasta. Tilaisuuteen oli kutsuttu seitsemän puhujaa. Kuultujen luentojen perusteella käytiin yleiskeskustelu, jossa tuotiin esiin alan toiminnan haasteita sekä esityksiä jatkotoimenpiteille. Osallistujia seminaarissa oli yhteensä 62.

14 14 Fédération Internationale d Education Physique World Conference 2008 Federation International d Education Physique (FIEP) maailman kongressi pidettiin Vierumäellä Järjestelyiden osalta yhteistyökumppanuuden muodostivat LTS, Suomen Urheiluopisto, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajain liitto ry, Koululiikuntaliitto, opetusministeriö ja opetushallitus. Kongressin teemaksi oli valittu liikuntakasvatus: Physical Education in Change. Kongressiin osallistui 116 kansainvälistä tutkijaa, opettajaa ja liikuntakasvatuksesta kiinnostunutta. Kongressissa oli viisi kutsuttua luennoitsijaa, 32 suullista esitystä, 41 posteriesitystä ja yksi paneelikeskustelu. Kongressista julkaistiin abstraktikirja. Muu koulutustoiminta Seura ja Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura (YHYS) järjestivät yhteistyössä Pyöräilykuntien verkosto ry:n kanssa Pyöräilypoliittisen seminaarin Tieteiden talolla Helsingissä. Tavoitteena oli kartoittaa mikä on pyöräilyn paikka poliittisessa keskustelussa ja viranomaisten välisessä toimialuejaossa. Tilaisuudessa kuultiin kuusi alustusta ja käytiin vilkas keskustelu. Osanottajia oli 50. LTS järjesti Kiinan Guangzhoussa China-Finland Forum on Sport Science and Technology - Colloquim -tilaisuuden yhdessä Kiinan liikuntatieteellisen seuran (China Society of Sport Sciences) ja Guangzhoun urheiluyliopiston kanssa (Guangzhou Sport University). Kahden päivän aikana kuultiin 13 esitystä ja käytiin kaksi pyöreän pöydän keskustelua. Tilaisuuteen osallistui 35 henkeä. Seura järjesti yhteistyössä Kisakallion urheiluopiston kanssa 5-päiväisen Kuntotestaajan työpajakoulutuksen ja Kisakallion urheiluopistolla. Osallistujia oli 33 ja kouluttajia 6. Seuran roolina oli koulutuksen koordinointi, sisällön suunnittelu ja kouluttajienhankinta. Tavoitteena oli Kuntotestauksen laadunkehittämishankkeen aikana kertyneen tiedon ja kehittyneiden toimintatapojen käytäntöön vieminen. Koulutus oli jatkoa vuonna 2007 järjestetylle 3-päiväiselle pilottikoulutukselle. Neuvottelut koulutuksen vuosittaisesta toteuttamisesta ja edelleen kehittämisestä jatkuvat Kisakallion urheiluopiston kanssa vuonna Julkaisutoiminta Seura julkaisee liikuntatieteellisiä aikakauslehtiä, kirjoja, raportteja ja sähköisiä asiakirjoja liikuntatieteellisen tiedon ja osaamisen edistämiseksi. Seura julkaisee myös alkuperäistutkimuksia ja artikkeleita yhteistyössä alan tutkijoiden kanssa sekä luotettavaa ja vaikuttavaa liikuntatietoa päätöksenteon tueksi yhteistyössä alan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja soveltajien kanssa. Julkaisutoimintaa ja -resursseja kohdennetaan painetun tiedon ohella entistä enemmän sähköiseen julkaisemiseen. Internet-sivuston kehittäminen Seura ylläpitää ja toimittaa aktiivisesti Internet-sivustojaan (www.lts.fi), joilla keskitytään tieteen tulosten ja sovellutusten esilletuontiin, liikuntapolitiikan ja liikunnan tiedepolitiikan ajankohtaisten teemojen käsittelyyn sekä liikuntatiedon kysynnän stimulointiin. Sivut täydentävät liikuntatiedon muiden tuottajien sivustoja. Seura myös ylläpitää ajantasaista sähköistä julkaisuarkistoa, johon Seuran julkaisujen ja koulutustilaisuuksien tuottamat materiaalit arkistoidaan. Seura kehittää Internet-sivustoa keskeisenä tiedonvälityskanavanaan sekä jäsentensä että suuren yleisön käyttöön. Seuran pääsivuna on ja varsinaisen sivuston tukena toimivat edelleen Liiku terveemmäksi -sivusto (www.liikuterveemmaksi.fi), kuntotestauskysymyksiin keskittyvä

15 15 ja Erityisliikuntaa kuntiin -projektin -sivusto, jonka tarkoituksena on parantaa erityisliikunnan tiedonvälitystä. Monipuolisten sivustojen avulla pyritään rakentamaan tiedonhankintakanavia liikunnan ammattilaisten käyttöön. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu -sarja Sarjassa valmistui Liikunnan ryhmäilmiöt -julkaisun (Rovio, Lintunen, Salmi; toim.) käsikirjoitus. Teos julkaistaan alkuvuodesta Seura aloitti Erityisliikunnan uuden käsikirjan "Soveltava liikunta" suunnittelun yhteistyössä liikuntatieteiden laitoksen (prof. Pauli Rintala) kanssa. Teos on määrä julkaista vuoden 2011 alussa. Liikunta & Tiede -lehti Liikunta & Tiede -lehti on liikuntakulttuurin, -tieteiden ja -politiikan asioista kertova kotimainen aikakauslehti. Lehti tuottaa, kokoaa, muokkaa ja välittää tietoa liikunnan eri osa-alueilta, liikunnan tutkimuksesta ja liikuntapolitiikasta. Lehti pyrkii herättämään keskustelua ajankohtaisista teemoista. Lehti on samalla Seuran jäsenlehti, keskeinen viestintäkanava ja äänenkannattaja. Lehti palvelee laajaa liikunnan ammattilaisten kenttää luotettavana, ajankohtaisena ja asiantuntevana tietolähteenä. Lehden päätoimittajina toimivat vanhempi tutkija Katriina Kukkonen-Harjula (vastaava) ja Seuran pääsihteeri Kari L. Keskinen. Lehden toimituskunta kokoontui kaksi kertaa (14.2. ja ). Lehti julkaisi kuusi numeroa, joista yksi oli kaksoisnumero Lehdessä käsiteltyjä teemoja olivat mm. motivaatioilmaston merkitys koulun liikunnassa sekä liikunta ja työkyky (1.2008), lasten ja nuorten liikuntasuositukset, kansallinen liikuntaohjelma sekä toimivat uudet mallit terveyden edistämiseksi liikunnan avulla ( ), liikunnan yhteisöllisyyttä vahvistava merkitys sekä liikunnan kulttuuriset merkitykset eri ikäryhmissä (4.2008), uudet liikuntasuositukset, liikuntalääketieteen tulokset liikunnasta tuki- ja liikuntaelimistön vammojen ehkäisyssä sekä nuorten urheilijoiden terveystarkastuksien tarve ja hyödyt (5.2008), kouluikäisten lasten liikunta ja tuoreet kotimaiset tutkimusartikkelit (6.2008). Liikunta & Tiede -lehti tarjoaa yleistajuisen aineiston ohella vuosittaisen foorumin suomenkielellä julkaistaville tieteellisille alkuperäisjulkaisuille ja katsauksille. Tutkimusliite toimii jatkokoulutuksen välineenä paitsi tieteellistä tutkimus- ja julkaisutoimintaa aloitteleville nuorille tutkijoille myös tutkijoiden meritoitumisväylänä myöhemmällä tutkijan uralla. Arvioitavaksi tarjottiin yhteensä 18 suomalaista alkuperäisraporttia. Asiantuntija-arvioiden perusteella kahdeksan raporttia julkaistiin lehden numerossa 6/2008 ja viisi jäi julkaistavaksi numerossa 1/2009. Tutkimusten arviointityön suoritti tieteellisesti pätevöitynyt asiantuntijaryhmä, joka osaltaan auttaa kehittämään liikuntatutkimuksen ja tutkijakoulutuksen tasoa Suomessa. Tutkimusliitteen päätoimittajana toimi vastaava päätoimittaja Katriina Kukkonen-Harjula ja artikkelit toimitti julkaisukuntoon seuran tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen. Toimitusryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä kaksi kertaa. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehti julkaisi 36 muuta tieteellistä artikkelia, katsausta tai pääkirjoitusta, 51 muuta yleistajuista artikkelia, 42 muuta suppeampaa artikkelia tai kirjaarvostelua sekä Liikuntatieteiden päivien (36 kpl) ja Liikuntalääketieteen päivien tutkimustiivistelmää (43 kpl). Seuran Internet-sivuilla julkaistiin kunkin numeron pääkirjoitus sekä sisältösivu. Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi -sarja Sarjassa työstettiin julkaisua liikunnan tiedonvälityksestä ja sen kehittämisestä (Teijo Pyykkönen). Julkaisu ilmestyy vuonna 2009.

16 16 Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä Sarjassa julkaistiin emeritusprofessori Pauli Vuolteen tutkimus Jääkiekkoilijan elämäntaival II tutkimus aktiiveista ja lopettaneista suomalaisista liigapelaajista (moniste nro 28; 63 sivua). Motion Sport in Finland -lehti Motion Sport in Finland -lehti on englanninkielinen, kansainväliselle yleisölle suunnattu suomalaista liikuntakulttuuria esittelevä aikakauslehti. Se ilmestyi kaksi kertaa. Lehti käsittelee maamme liikuntakulttuurin ja urheiluelämän ajankohtaisia ilmiöitä, ihmisiä ja tapahtumia. Motion esittelee sekä tunnettuja ja tunnustettuja että nuoria ja lupaavia huippu-urheilijoita, liikunnan eri alojen ammattilaisia, järjestöjä ja vaikuttajia. Lehdessä käsitellään myös suomalaista liikuntatutkimusta. Lehteä kehitetään yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa, jotta lehti palvelisi mahdollisimman hyvin koko liikuntakenttää. Vuoden 2008 numeroissa käsiteltiin mm. puolustusvoimien liikuntakoulutusta, sotilasurheilua, urheilukoulujärjestelmää ja siellä asepalveluksensa suorittaneita tunnettuja urheilijoita. Lehden teemoissa olivat lisäksi mukana Pekingin olympiakisat ja Jukolan viestin 60-vuotisjuhlavuosi. Talven kohokohdista esillä olivat mm. taitoluistelun Helsingin EM-kisat suomalaistähtineen sekä alppilajien tulevaisuuden nuoret. Kansallisen liikuntaohjelman ohella lehti esitteli myös mm. suomalaiset lasten liikuntasuositukset sekä kiinni huomiota liikunnan merkitykseen terveyden ja työkyvyn ylläpitäjänä. Lehdessä julkaistiin kaikkiaan 74 yleistajuista artikkelia tai uutista. Lehden verkkoversio sisälsi pääkirjoituksen ja sisältöesittelyn lisäksi varsinaiset artikkelit pdftiedostoina. Lehden artikkelit indeksoidaan kansainvälisissä urheilun ja liikunnan tietokeskuksissa SIRC:ssä ja EBSCO:ssa. Lehden päätoimittajana toimi johtaja Matti Saari A-lehdistä. Lehden toimituskunta kokoontui ja Helsingissä. 4. Hallinto Hallinnon tehtävänä on sujuvalla toiminnallaan tukea Seuran varsinaisten toimintasektoreiden toimintaa. Hallintoelimet Seuran hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti liikuntatieteiden ja -kulttuurin eri osa-alueita. Hallituksen puheenjohtajana toimi emeritusprofessori Pauli Vuolle Jyväskylästä ja varapuheenjohtajana professori Taru Lintunen Jyväskylästä. Hallituksen jäsenistä koostuva työvaliokunta valmisteli hallitukselle esitettävät asiat yhdessä pääsihteerin kanssa. Hallitus, työvaliokunta ja pääsihteeri vastasivat toiminnan suuntaamisesta Seuran vuosikokousten mukaisesti. Hallitus ja työvaliokunta toimivat eri hankkeiden toteutumisen arviointiryhmänä ja palautteen antajana. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja työvaliokunta kaksi kertaa. Kokouksissa otettiin käyttöön osittainen etäosallistuminen siten, että kokoukset olivat pääosin läsnä olevien kokouksia, joihin osa jäsenistä osallistui puhelimen välityksellä. Kevätkokous pidettiin Tieteiden talossa. Läsnä oli 13 Seuran jäsentä. Syyskokous pidettiin Helsingin Olympiastadionilla Läsnä oli 23 Seuran jäsentä. Syyskokouksessa Seuraa seitsemän viime vuotta johtaneen emeritusprofessori Pauli Vuolteen jälkeen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi laboratorionjohtaja dosentti Antti Uutela Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (entinen KTL). Seuran hallitukseen seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin erikoistutkija Sirpa Lusa työterveyslaitokselta ja liikuntajohtaja Mika Suikki Helsingin yliopistosta. Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin liikuntafysiologi Juha Peltonen Helsingin urheilulääkäriasemalta ja liikuntapoliittinen sihteeri Jussi Ansala Opiskelijoiden liikuntaliitosta. Seuran kevätkokous kutsui yhdeksän uutta

17 17 kunniajäsentä (Antero Heikkinen, Matti Holopainen, Joel Juppi, Yrjö Launonen, Pekka Oja, Lauri Tarasti, Risto Telama, Pertti Vuorela ja Ilkka Vuori), joista Lauri Tarasti Seuran ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi. Toimisto Seuran toimiston tehtävänä on toteuttaa Seuran hallituksen sille määräämät tehtävät. Toimiston varsinaisen henkilökunnan muodostivat seitsemän kokoaikaista henkilöä ja yksi osa-aikainen henkilö. Eri projekteissa toimi vuoden aikana seitsemän projektihenkilöä (liite 2). Projektihenkilöiden työsuhteiden kesto vaihteli kuukaudesta 12 kuukauteen. Seuran toimiston työtilat sijaitsivat Helsingin Olympiastadionin Eteläkaarteen toimistotiloissa. Yhden toimihenkilön työtilat sijaitsivat Suomen Liikunta ja Urheilu -organisaation toimitilojen yhteydessä osoitteessa Radiokatu 12. Toimiston henkilökunta kokoontui toimistopalavereihin 10 kertaa. Vuoden aikana uudistettiin toimiston tiedonsiirto järjestelmä. Toiminnan kehittäminen Toimiston henkilökunta osallistui mm. tiedetoimittajain liiton tarjoamaan ammattitaitoa kehittävään koulutukseen ja käytti eri alojen asiantuntemusta sekä oman toimintansa että palvelurakenteen kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Toimiston henkilökunnan kokoontui vuoden aikana toimistopalavereihin yhteensä 10 kertaa. Seuran henkilökunta piti vuoden aikana kaksi erillistä kehittämispäivää Helsingin seudulla keväällä ja syksyllä. Kesäkuussa toimiston henkilökunta osallistui Seuran hallituksen kesäkokoukseen Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteiden päivien alla Tiedotus ja markkinointi Vuonna 2008 LTS julkaisi sen 75-vuotisesta historiasta kertovan posterinäyttelyn, Seuran uudet tunnukset (logo, viiri) ja Seuran esitteet (suomi ja englanti) sekä tiedotti ja markkinoi toiminnastaan jäsenistölle omien lehtiensä, Internet-sivustonsa ja tapahtumiensa avulla. Jäseniä lähestyttiin henkilökohtaisella postilla ja Liikunta & Tiede -lehden jäsensivujen välityksellä. LTS:n järjestämiä tilaisuuksia markkinoitiin esitteillä, lehtimainoksin ja sähköpostin välityksellä. Itse tilaisuuksissa esiteltiin LTS:n toimintaa avauspuheenvuoroissa sekä omilla näyttelyosastoilla. Jäsenpalvelut Tarkoituksena on tuottaa Seuran jäsenille liikuntatieteellistä asiantuntijuutta ja osaamista kehittävää palvelua laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Jäsenistö on Seuralle paitsi sen omistaja myös sen voimavara ja toiminnan kohderyhmä. Liikuntatieteellisen Seuran jäsenet ovat koulutettuja ja laaja-alaisesti liikuntatieteitä ja liikuntakulttuuria edustavia henkilöitä. Seuran yhteisöjäsenet ovat liikuntatieteellisiä asiantuntijalaitoksia ja järjestöjä (liite 1). Seuralla oli yhteensä 943 jäsentä (varsinaiset jäsenet 588, opiskelijat 238, LIITO/LTS jäsenet 19, yli 70-vuotiaita jäsenmaksusta vapautetut jäsenet 25, kunniajäsenet 15, Seuran eläkeläiset 1, perhejäsenet 8, yhteisöjäsenet 16 ja 28 asiantuntijayhteisöjäsenet 33). Seuran varsinainen jäsenmaksu oli 34 euroa, opiskelijajäsenmaksu 21 euroa, perhejäsenmaksu 40 euroa ja Liito/LTS jäsenmaksu 21 euroa. Yhteisöjäsenmaksu oli 145 euroa ja asiantuntijayhteisöjäsenmaksu 100 euroa. Jäsenmaksuun sisältyivät Liikunta & Tiede -lehden vuosikerta (6 numeroa) ja Motion Sport in Finland -lehden vuosikerta (2 numeroa). Jäsenet saivat lisäksi alennuksia Seuran julkaisuista ja koulutustilaisuuksista. Rahastot

18 18 Liikuntatieteiden päivien yhteydessä järjestettävän tutkimuskilpailussa palkittiin yhteensä yhdeksän nuorta tutkijaa kukin 500 stipendeillä Liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehitystoiminnan stipendirahastosta. Nuorten tutkijain rahastosta (liikuntalääketiede) ei jaettu stipendejä vuonna Talous Toiminnan tuotto oli yhteensä ,70. Tuotto perustui valtionavustuksiin (57,6 %), projektituottoihin (23,4 %) ja oman toiminnan tuottoihin (19 %). Jäsenmaksujen osuus oli 3,1 % ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan 0,4 %. Tuloslaskelma oli ylijäämäinen 1.334,10.

19 19 Liite 1. Liikuntatieteellisen Seuran yhteisöjäsenet Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Jyväskylä Lahden Ammattikorkeakoulu Liikunnan laitos, Lahti Laurea Ammattikorkeakoulu, Espoo Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Jyväskylä Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry (LIITO), Helsinki Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL), Helsinki Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö (ODL), Oulu Paavo Nurmi -keskus, Turku Polar Electro Oy, Kempele Suomen Osteoporoosiliitto ry, Helsinki Suomen Sydänliitto ry, Helsinki Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry (SULY), Helsinki Tampereen Urheilulääkäriasema (TAULA), Tampere Urheilulääketieteen säätiö, Helsinki Urheiluopistosäätiö, Helsinki Liite 2. Liikuntatieteellisen Seuran henkilökunta vuonna 2008 Vakituinen henkilökunta pääsihteeri Kari L. Keskinen koordinaattori Tiina Heinonen koulutus- ja viestintäpäällikkö Jari Kanerva sihteeri Kyllikki Marttala toimituspäällikkö Leena Nieminen kirjanpitäjä-palkanlaskija Arto Pohjamo (o.t.o.) tutkimus- ja julkaisupäällikkö Esa Rovio viransijainen saakka tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen virkavapaalla saakka vastaava toimistosihteeri Tuula Valli Projektityöntekijät projektipäällikkö Toni Piispanen (Erityisliikuntaa kuntiin, ) projektisuunnittelija Jyrki Aho (Kuntotestauksen laadun kehittäminen (50 % työsuhde) projektipäällikkö Eeva Tulisalo (Liiku Terveemmäksi; Liikuntatieteiden päivät; ) tutkija Jouko Kokkonen (Valtio liikuntapaikkarakentamisen linjaajana) tutkimusavustaja Mikko Pirttimäki (Liikunta tieteellisen toiminnan kohteena)

20 20 LTS:N TYÖRYHMÄT JA VALIOKUNNAT VUONNA Hallitus Puheenjohtaja Emeritusprofessori Pauli Vuolle, Jyväskylän yliopisto Varapuheenjohtaja Professori Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto Jäsenet ja varajäsenet Projektipäällikkö Jouni Airola, Jyväskylän kaupunki varajäsen erikoistutkija Sirpa Lusa, Sisäasiainministeriö Pääsihteeri Maija Innanen, Suomen Voimisteluliitto varajäsen pääsihteeri Maria Laakso, Paralympiayhdistys Puheenjohtaja, fysioterapeutti Maarit Keskinen, Suomen Fysioterapeutit ry varajäsen tutkimuskoordinaattori Raija Korpelainen, Oulun Diakonissalaitos, Liikuntalääketieteellinen Klinikka Pääsihteeri Henri Latonen, Opiskelijoiden Liikuntaliitto, varajäsen liikuntajohtaja Mika Suikki, Helsingin yliopisto, Liikuntayksikkö Yliopistonopettaja Olli Paakkari Jyväskylän yliopisto, LIITO ry varajäsen liik. ja terv.tiedon opettaja, Outi Palkama, Mäntysalon koulu; LIITO ry Ylilääkäri Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema varajäsen ylilääkäri Harri Selänne, LIKEStutkimuskeskus, Lääketieteenklinikka Projektipäällikkö Anu Oittinen, Turun kaupunki varajäsen yliopettaja Kirsi Hämäläinen, Lahden ammattikorkeakoulu Liikuntapäällikkö Matti Santtila, Pääesikunta, koulutusosasto varajäsen kouluttaja Jukka Sarpakunnas, Aktiiviinstituutti Esittelijä Pääsihteeri Kari L.Keskinen Sihteeri Koulutus- ja viestintäpääll. Jari Kanerva, ( ) Tutkimus- ja julk.pääll. Teijo Pyykkönen (alkaen ) liite 3 lisäksi hallituksen opiskelijaedustajat opiskelija Henna Törmänen, Jyväskylän yliopisto varahenkilö opiskelija Veera Pälvimäki, Jyväskylän yliopisto 2 Työvaliokunta Puheenjohtaja Emeritusprofessori Pauli Vuolle, Jyväskylän yliopisto Professori Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto Pääsihteeri Henri Latonen, Opiskelijoiden Liikuntaliitto Liikuntapäällikkö Matti Santtila, Pääesikunta, koulutusosasto Sihteeri Pääsihteeri Kari L.Keskinen 3. LIIKUNTALÄÄKETIETEEN VALIOKUNTA Ylilääkäri Heikki Tikkanen (pj) Urheilulääketieteen säätiö, Helsingin Urheilulääkäriasema Ylilääkäri Jari Parkkari Tampereen urheilulääkäriasema Ylilääkäri Olli Heinonen Paavo Nurmi -keskus Ylilääkäri Rainer Rauramaa Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Ylilääkäri Harri Selänne LIKES-liikuntalääketieteen klinikka Ylilääkäri Timo Takala Oulun Diakonissalaitos, Liikuntalääketieteen Klinikka Koordinaattori Tiina Heinonen (siht.) 4. KUNTOTESTAUSVALIOKUNTA Erikoistutkija Sirpa Lusa (pj) Sisäasiainministeriö Yliassistentti Juha Ahtiainen Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 Liikuntatieteellisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2009 Vuosi 2009 oli Seuran historian 76. toimintavuosi. Seuran sääntöjen 2 mukaisena

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 nuorisotutkimusseura ry. nuorisotutkimusverkosto Sisällys 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 3 1.1 Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3 1.2 Organisaation

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Päivi Berg, Maarit Piirtola. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012

Päivi Berg, Maarit Piirtola. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 Päivi Berg, Maarit Piirtola Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 1 Päivi Berg, Maarit Piirtola Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 Liikuntatieteellinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Elämä On Parasta Huumetta EOPH ry Projektipäällikkö VTL Tuuli Salospohja SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1 Projektihakemus RAY:lle 2004 1 1.2 Projektin loppuselvitys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille KAIKKI MUKAAN - opas erityisliikunnan toimijoille Kaikki mukaan - opas erityisliikunnan toimijoille Hannu Itkonen (toim.) Kaikki mukaan opas erityisliikunnan toimijoille ISBN 978-952-68235-2-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot