Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi"

Transkriptio

1 Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden turvallisuusalan järjestöjen, yritysten, viranomaisten ja muun julkisen vallan kanssa. Turvallisuusalan toimijoiden yhdistyksenä ja alan merkittävänä vaikuttajana päämääränämme on turvallisempi yhteiskunta. 2. Toiminnan painopistealueet Finnsecurity panostaa 2014 erityisesti asioihin, joista jäsen saa välitöntä ammatillista hyötyä kuten: - vuonna 2014 järjestetään syyskuussa Skydd messu- ja seminaarimatka Tukholmaan - jäsenten välinen verkottuminen ja muihin alan asiantuntijoihin tutustuminen - koulutus- ja jäsentilaisuudet - www-sivut, lehti ja muut julkaisut - muut yhteistyötapahtumat Alan toimijoiden kannalta merkitystä on myös välillisillä hyödyillä kuten eri yhteyksissä - turvallisuuden ja riskienhallinnan merkityksen esille tuominen - yhdistyksen edustajien toimiminen asiantuntijoina - turvallisuusalan tunnettuuden lisääminen ja alan toimintaedellytyksiin vaikuttaminen Finnsecurity tarjoaa myös suoria taloudellisia etuja kuten: - Turvallisuus & Riskienhallinta lehti - jäsenseminaarit - yritysjäsenille toimialaraportti - Finnsec messut ja seminaarit - sekä muut alan tapahtumat Yhdistyksen säännöistä ja strategiasta johdettuna toiminta-ajatuksena on: TURVALLISUUTTA OSAAMISELLA JA YHTEISTYÖLLÄ Yhteistyömuotojen ja -tavoitteiden hakemista alan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa jatketaan seuraavasti: - järjestöjen väliseen yhteistyöhön panostetaan edelleen - ulkoiseen ja sisäiseen viestintään kiinnitetään erityistä huomiota Turvallisuus & Riskienhallinta lehden kehittämiseen osallistumalla - yhdistyksen uudistuneiden www-sivujen jäsenosiota kehitetään edelleen - aluetoimintaa laajennetaan ja sitä tuetaan voimakkaammin, tavoitteena on yhteyshenkilöverkoston muodostaminen eri paikkakuntien jäsenistä - jaostojen välisen yhteistyön edelleen lisääminen 1

2 Yhdistys osallistuu turvallisuuden edistämistyöhön eri toimielimissä - yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen ovat jäseninä sisäisen turvallisuuden ohjelman asiantuntijaryhmissä - yhdistyksellä on edustajia em. hankkeen alaisissa työryhmissä - yhdistyksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat jäseninä Sisäasiainministeriön alaisessa turvallisuusalan neuvottelukunnassa - yhdistyksen hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja ovat jäseninä Oikeusministeriön alaisessa rikostentorjuntaneuvostossa - yhdistyksellä on edustajat Turvallisuusalan koulutus- ja tutkintotoimikunnissa - yhdistys on Suomen Pelastusalan keskusliiton jäsen ja edustaja SPEKin valtuustossa - yhdistyksellä on edustaja Helsingin pelastusliiton neuvottelukunnassa 3. Kansainvälinen toiminta Yhteydet alan kansainvälisiin toimijoihin: - turvallisuusjohtaminen, ASIS ry:n kanssa - tietoturvallisuus, Tietoturva ry / tietoturvallisuusjaoston kautta - työturvallisuus, Työsuojelupäälliköt ry / työturvallisuusjaoston kautta - oppilaitosyhteydet, opetus & tutkimusjaosto 4. Varainhankinta Varainhankinta perustuu pääasiassa jäsenmaksutuloihin ja koulutus- sekä seminaarituloihin. 5. Jäsentiedottaminen Tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla ja yhdistyksen kotisivujen kautta sekä Turvallisuus & Riskienhallinta lehdessä. LinkedIn yhteisöpalvelussa toimii Finnsecurity ryhmä jäsenistön keskustelupalstana ja muuhun keskinäiseen tiedonvaihtoon. 6. Vuosikokoukset Sääntöjen mukaan yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta: - kevätkokous huhtikuussa toteaa menneen kauden, vahvistaa tilinpäätöksen ja valitsee vaalivaliokunnan vuodelle syyskokous marraskuussa päättää tulevan kauden toiminnasta, valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten paikalle ja vahvistaa toimintasuunnitelman Muu toiminta ja tapahtumat - turvallisuusalan museohankkeen tukemista verkkomuseon pohjalta jatketaan - järjestetään 18. avoin turvallisuusalan golf-kilpailu SecurityGolf 2014 yhdessä ASIS Finland kanssa. - järjestetään kaikille alan ihmisille suunnattu 6. moottoripyöräretki keväällä.. 8. Julkaisutoiminta Yhdistys toimii Turvallisuus & Riskienhallinta lehden yhteistyöjärjestönä Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy:n (kustantaja) kanssa. 2

3 Yhdistys voi olla mukana tekemässä alan kirjallisuutta mahdollisuuksiensa mukaisilla resursseilla. 9. Palkitsemiset Turvallisuusalan ja toiminnan kehittämistä kannustetaan edelleen myöntämällä Turvallisuuspalkinto alalla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle. Yritysjaoston työvaliokunta esittää hallitukselle euron suuruisen summan jaettavaksi stipendinä ansioituneimmalle turvallisuusalan opinnäytetyön tekijälle. Palkintosumma voidaan harkinnan mukaan jakaa useammalle henkilölle. Yhdistyksellä on jäsentensä huomioimiseen kaksi ansiomerkkiä; kultainen ja hopeinen.. JAOSTOJEN TOIMINTA Jäsenistöä aktivoidaan jaostotoimintaan. Jaostojen toimintaa kehitetään yhä paremmin vastaamaan yhdistyksen tavoitteita. - jaostot järjestävät tilaisuutensa oma-aloitteisesti jaostossa tulleiden tarpeiden mukaan, toimisto auttaa tarpeen mukaan käytännön järjestelyissä - jaostot voivat järjestää yhteistilaisuuksia - jäsenet voivat osallistua eri jaostojen toimintaan niiden työvaliokunnissa ja verkottua jaostotilaisuuksissa 10. Yritysjaosto Finnsecurity ry:n Yritysjaoston tavoitteena on toimia turvallisuusalan yritysten yhteistyöfoorumina. Yritysjaosto parantaa turvallisuusalan yritysten toimintaedellytyksiä lisäämällä ja edistämällä yhteistyötä ja verkostoitumista alan yritysten, turvallisuusalan järjestöjen, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Tulevan kauden toiminnan painopiste-alueena ovat: 1. Ammattimessut tai päättäjätapahtuma Aktiivinen yhteistyö muiden Finnsecurity ry:n jaostojen kanssa 3. Nostaa turvallisuusalan opiskelun kiinnostusta ja tunnettavuutta 4. Turvallisuusalan suhdannetutkimuksen tekeminen ja julkistaminen Jaoston toimintaa johtaa yhdistyksen hallituksen jäsen yhdessä erikseen valittavan työvaliokunnan kanssa. 11. Opiskelijajaosto Jaoston päätavoitteina ovat opiskelijajäsenten määrän kasvattaminen huomioiden laajemmin alan eri oppilaitokset, sekä jaoston jäsenten aktiivisuuden kasvattaminen yhdistyksen toimintaa kohtaan. Jaoston toimintaa johtaa yhdistyksen hallituksen jäsen yhdessä erikseen valittavan työvaliokunnan kanssa. Toimenpiteinä tavoitteidensa toteuttamiseksi jaosto 3

4 - järjestää ainakin kaksi yritys-/organisaatiovierailua jäsenistön mielenkiintoiseksi kokemiin turvallisuusalan kohteisiin - pyrkii järjestämään lyhyehköjä vierailuja alan oppilaitoksiin, tavoitteena yhdistyksestä tiedottaminen ja tätä kautta mahdollinen jäsenmäärän kasvattaminen - pyrkii osallistumaan omalta osaltaan yhdistyksen Internet sivujen sisällön tuottamiseen - rohkaistaan toiminnasta kiinnostunutta jäsenistöä tulemaan seuraamaan valiokunnan tapaamisia - jaosto avusta tarvittaessa yhdistyksen tapahtumien järjestelyissä 12. Opetus- ja tutkimusjaosto Jaoston päätavoitteena on alan oppilaitosten yhteistyön lisääminen sekä verkottuminen muiden alan toimijoiden kanssa yhdistyksen välityksellä. Jaosto huomioon toimialaan liittyvän tutkimustoiminnan ja toimii kumppanina mahdollisissa tutkimuksissa resurssien mukaan. Jaoston toimintaa johtaa yhdistyksen hallituksen jäsen yhdessä erikseen valittavan työvaliokunnan kanssa. Työvaliokunnan tapaamiset pyritään järjestämään jaoston kannalta sopivissa paikoissa. Paikat valitaan niin, että työvaliokunnan kokouksen yhteydessä voitaisiin tarjota myös muille yhdistyksen jäsenille mahdollisuus osallistua kohdeorganisaation esittelyyn sekä mahdolliseen miniseminaariin. Jaoston toiminnan painopistealueita ensi vuonna ovat mm. Turvallisuusalan koulutuksen järjestäjien ajankohtaispäivän järjestäminen keväällä 2014 Turvallisuusalan koulutuskentän tutkimus yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa Koulutuksen järjestäjien ja työelämän verkostoitumisen edistäminen Opinnäytetyöpalkinnon markkinointi koulutuksen järjestäjille ja arviointityöhön osallistuminen yritysjaoston kanssa 13. Aluejaostot Aluejaostojen tehtävänä on tarjota paikallinen vaikuttamismahdollisuus ja verkottumista alan toimijoille. Aluejaostot toimivat Turussa, Tampereella ja Oulussa. Aktiivisia toimijoita etsitään muillekin paikkakunnille. Jaoston toimintaa johtaa yhdistyksen hallituksen jäsen yhdessä erikseen valittavan työvaliokunnan kanssa. Alueet järjestävät itsenäisesti ammatillisia tilaisuuksia alueella oleville jäsenille ja kutsusta muille kiinnostuneille. Tavoite on 2 3 tilaisuutta vuoden aikana. 14. Riskienhallinnan ja yritysturvallisuuden osa-alueiden jaostot Jaostojen toiminta liittyy yritysten riskienhallinnan ja yritysturvallisuuden osaamisen kokonaisuuteen, hallitus valmistelee näille uuden toimintamallin, keskinäisen yhteistoiminnan ja henkilöiden vastuualueet. Jaostoissa toimivat henkilöt edustavat alueiden osaamista ja omaavat hyvät yhteydet muihin toimijoihin. Turvallisuusjohtaminen 4

5 Turvallisuusjohtamisjaosto toimii yhteys- ja yhteistyökanavana muiden järjestöjen ja toimijatahojen kanssa. Jaoston toimintaa johtaa yhdistyksen hallituksen jäsen yhdessä erikseen valittavan työvaliokunnan kanssa. Tietoturvallisuusjaosto Jaosto pyrkii kehittämään jäsentensä osaamista ja vaikuttamismahdollisuuksia tietoturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Jaoston toiminta perustuu yhteistoimintaan muiden tietoturvallisuusjärjestöjen ja toimijatahojen kanssa. Jaosto järjestää 4 yritysvierailua vuonna Jaosto pyrkii järjestämään yhden tietoturvaseminaarin yritysvierailun yhteydessä. Jaoston toimintaa johtaa yhdistyksen hallituksen jäsen yhdessä erikseen valittavan työvaliokunnan kanssa. Työturvallisuusjaosto Jaosto toimii yhteys- ja yhteistyökanavana muiden työturvallisuusjärjestöjen ja toimijatahojen, erityisesti Työsuojelupäälliköt ry:n kanssa. Jaoston toimintaa johtaa yhdistyksen hallituksen jäsen yhdessä erikseen valittavan työvaliokunnan kanssa. Rikosturvallisuusjaosto Jaosto pyrkii kehittämään jäsentensä osaamista ja yhteistoimintaa rikosturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä muun muassa järjestämällä pääosin maksuttomia keskustelutilaisuuksia ja tietoiskuja ajankohtaisista aiheista. Jaoston toiminta perustuu yhteistoimintaan yhdistyksen jäsenistön, viranomaisten, muiden alan järjestöjen ja yritysten edustajien kanssa. Toiminnassa hyödynnetään jäsenistön laaja-alaista kokemusta ja suurta kontaktiverkostoa. Jaoston toimintaa johtaa yhdistyksen hallituksen jäsen yhdessä erikseen valittavan työvaliokunnan kanssa. 15. Seniorijaosto Jaosto toimii turvallisuusalalla toimineiden, eläkkeellä olevien henkilöiden foorumina. Jaosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa jaostokokoukseen. Jaoston toimintaa johtaa jaoston puheenjohtaja yhdessä työvaliokunnan kanssa. HALLINTO JA TALOUS Finnsecurityn tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, mutta yhdistyksen ja sen 100 %:sti omistaman Suomen Turvallisuuskustannus Oy:n on oltava vakavaraisia. Yhdistyksen tulot koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista ja yhtiön tulot joka toinen vuosi saatavista FinnSec messutuloista (2013, 2015). Lisäksi saadaan tuloja seminaareja ja tilaisuuksia järjestämällä. Tulot käytetään yhdistyksen jäsenten verkostoitumisen ja ammatillisen kehittymisen tukemiseen, alan sidosryhmä- ja yhteistyöhön osallistumiseen sekä hallinnon kuluihin ylläpitämällä yhdistyksen toimistoa ja tarvittavaa määrää toimihenkilöitä. 5

6 Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä. Näistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenten nimittämistä valmistelee vaalivaliokunta, joka tekee esityksensä syyskokoukselle. Yhdistyksen hallituksen jäsenten vastuualueet määräytyvät seuraavasti: - puheenjohtaja vastaa yhdistyksen edustamisesta ulospäin sekä johtaa hallituksen toimintaa. - varapuheenjohtaja vastaa yhtiön hallinnon hoitamisesta yhdessä toimitusjohtajan kanssa - varapuheenjohtaja toimii Suomen Turvallisuuskustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen muut jäsenet (8 kpl) toimivat jaostojen työvaliokuntien puheenjohtajina vastaten kukin jaoston toiminnasta. Hallituksen jäsen voi olla yhden tai useamman jaoston työvaliokunnan puheenjohtajana. Seniorijaosto valitsee omassa vuosikokouksessaan keskuudestaan työvaliokunnan ja sille puheenjohtajan. Yhdistyksen toimistosta vastaa toimitusjohtaja. Yhdistyksen toimitusjohtaja toimii yhdistyksen hallituksen sihteerinä. Verotettava toiminta sekä erilliset projektit hoidetaan Suomen Turvallisuuskustannus Oy:n kautta. Sen talousarvio on tehty erillisenä. Yhdistyksen toimitusjohtaja toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Yhtiöllä on erillinen hallitus, jonka tehtävänä on kehittää ja valvoa yhtiön toimintaa. Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä yhtiön yhtiökokouksessa. Hallitus 6

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Tampereen Suomalainen Klubi käynnistää Suomi 100 vuotta valmistelun

Tampereen Suomalainen Klubi käynnistää Suomi 100 vuotta valmistelun 1 Tampereen Suomalainen Klubi TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Suomalainen johtaminen ja johtajuus Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot Toimintasuunnitelma perustuu 9.9.2013 hyväksyttyihin sääntöihin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille.

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. KERHO-OPAS 2015 Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. Kerho-ohjeen tehtävänä on kertoa jäsenistölle Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja SAATTEEKSI Elämme maailmassa, jossa jäsenkuntamme elinkeinoihin vaikuttavat maailmanlaajuiset päätökset, sopimukset ja ilmiöt. Maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä muutumme

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot