RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN"

Transkriptio

1 Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille

2 sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä tutkimustoiminnasta, jota voidaan rahoittaa raha-automaattiavustuksella...3 Tunnusmerkkejä tutkimustoiminnasta, jota ei rahoiteta ray-avustuksella... 4

3 RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet Jakoehdotuksen valmistelu pohjautuu avustusstrategiaan Avustusstrategian käytäntöön viemisen tueksi RAY on julkistanut toimeenpanosuunnitelman, joka päivitetään vuosittain ja julkaistaan alkuvuodesta ohjaamaan avustusten hakijoita. Avustamiseen liittyvää lisätietoa saa hakuoppaasta osoitteessa https://www.ray.fi/fi/jarjestot/aineistopankki/ oppaat/oppaat RAY on tarkentanut eri avustuslajien ja monien aihealueiden avustamiseen liittyviä periaatteita ja kriteereitä. Tässä tarkentavassa ohjeessa selvitetään, millaista tutkimustoimintaa RAY voi rahoittaa ja mihin rahoitusta ei puolestaan voida esittää. Mukana on myös ohjeita avustuksen käytön valvontaan. RAY voi avustaa tutkimustoimintaa silloin, kun: tutkimustoiminta pohjautuu voimassa olevaan avustusstrategiaan ja tutkimustoiminta tukee RAY:n avustusstrategian tavoitteiden toteutumista. Tunnusmerkkejä tutkimustoiminnasta, jota voidaan rahoittaa raha-automaattiavustuksella RAY voi tukea järjestöjen tutkimustoimintaa tutkimustoiminnan infrastruktuuria tutkimustoimintaa sisältävää kehitystyötä. Rahoitus edellyttää vähintään yhtä seuraavista lähtökohdista: Kehittämistoiminnan, tutkimustoiminnan ja arviointitoiminnan yhteys RAY:n avustaman tutkimus- ja arviointitoiminnan on konkreettisesti tuettava kehittämistoimintaa tutkimustoiminta on väline, jonka avulla nostetaan kansalaisjärjestötyön kannalta tarkoituksenmukaisia ja tärkeitä aiheita kehittämisen kohteeksi tutkimus- ja arviointitoiminnalla tuotetaan näyttöä kansalaisjärjestösektorin toiminnasta ja vaikuttavuudesta tutkimus ja arviointi ovat välineitä lupaavien käytäntöjen todentamiseksi. Tutkimustoiminnan aiheet ovat ensisijaisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjä hyödyttäviä avustuksella tuotettava tutkimustoiminta kohdistuu pääasiassa kansalaisiin, sosiaali- ja terveysalan järjestöihin ja yleisesti kansalaisjärjestötyöhön tutkimustoiminta soveltuu kulloinkin voimassa olevaan RAY:n avustusstrategiaan tutkimustoiminta tukee avustusstrategiaan liittyen soveltuvin osin yleisiä kansallisia sosiaali- ja terveyspoliittisia tavoitteita. Tutkimustoiminta edellyttää järjestötyön asiantuntijuutta ja yhteistyötä järjestöllä on riittävä asiantuntemus ja kokemus tutkittavasta aihealueesta 3

4 tutkimustoimintaa tehdään yhteistyössä tutkimustoiminnan aihetta lähellä olevien kansalaisjärjestöjen kanssa tutkimustoiminta on osa kansalaisjärjestöjen, julkisen sektorin sekä muiden toimijoiden välistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä järjestöt toimivat yhteistyössä ja tukevat asiantuntijuudellaan muita järjestöjä koskevaa tutkimusta tekeviä tahoja (tutkijat, tutkimuslaitokset, korkeakoulut) järjestössä olevaa tutkimusosaamista annetaan mahdollisuuksien mukaan muiden järjestötoimijoiden käyttöön järjestöllä on kyky seurata ja arvioida omaa tutkimustoimintaansa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulokset ja tuotokset kohdentuvat kansalaisjärjestöille tutkimustoiminnan tuotokset ja tulokset palvelevat kansalaisjärjestötoiminnan tiedonintressiä ja käytännön toiminnan kehittämistä tutkimuksen tuotokset ovat pääasiassa suunnattu järjestöille ja kansalaisille tutkimus voi tuottaa myös ammattilaisille suunnattuja tuotoksia tulosten ja tuotosten palveluiden tuotantoon kohdistuva hyötyä tarkkaillaan jokaisessa avustuskohteessa seurannassa kiinnitetään erityistä huomioita tutkimustoiminnan tuloksiin ja tuotoksiin sekä niiden kohdentumiseen järjestösektorin hyödyksi. tulokset ja tuotokset jalkautetaan ja juurrutetaan järjestöyhteistyössä tulokset ovat saatavilla valtakunnallisesti ja monipuolisesti erityisesti sähköisen viestinnän kanavia hyödyntäen tuloksista tehdään mahdollisuuksien mukaan myös kansalaiselle suunnattua tiedotusta. Tunnusmerkkejä tutkimustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAYavustuksella Tutkimustoiminnan tuloksina ja tuotoksina syntyy ensisijaisesti tieteellisiä artikkeleita / julkaisuja, jotka eivät kohdennu järjestösektorille tieteellisestä artikkelista ei ole tehty yleistajuisia versioita ja kansalaisille sekä järjestösektorille suunnatut materiaalituotokset ovat vähäisiä tai niitä ei ole ollenkaan tuotoksena on vain painettu tieteellinen julkaisu viestintä on suppeaa ja tuottaa esimerkiksi vain tiedotteen ja maininnan organisaation verkkosivuilla julkaisujen sähköisiä versioita ei ole saatavissa. Tutkimustietoa ei käytetä tai sovelleta tuotosten saavuttamiseksi tutkimustuloksista ei kehitetä toimintamallia, menetelmää tai työtapaa, jota levitetään ja juurrutetaan järjestösektoria hyödyttävällä tavalla tutkimustuloksista ei tuoteta järjestösektoria ja kansalaisia hyödyttävää materiaalia, kuten verkkoaineistoja, koulutusta, kampanjoita. kerättyä tutkimusaineistoa ei jatkohyödynnetä järjestön kehittämistyössä, eikä sitä anneta muiden toimijoiden käyttöön. Tuloksena on toimintamalleja, työtapoja tai menetelmiä, jotka eivät kohdennu järjestösektorille kehittämisen tavoitteita ei ole määritelty konkreettisesti käytännön juurruttaminen on vähäistä tai puuttuu kokonaan. 4

5 Heikot tai kokonaan puuttuvat järjestöyhteydet tutkimustoiminnan tulosten ja tuotosten jalkauttamisessa ja juurruttamisessa ei ole järjestöyhteistyötä. Henkilökohtaiseen opinnäytetyöhön tähtäävä tutkimus (väitöskirja, lisensiaattityö) pääasiallisena / ainoana tuloksena on akateeminen tai vastaava opinnäytetyö, kuten väitöskirja, lisensiaattityö, pro gradu -työ. Tutkimus tähtää myytävien palveluiden kehittämiseen tutkimuksen tarkoitus on tuottaa selkeästi suoraan palveluntuotannon kehittämiseen käytettävää tietoa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohdennettujen avustusten (Ak) käytön valvonta Raha-automaattiavustusten ja muun rahoituksen suhde Raha-automaattiavustukset ovat valtion budjetista maksettavaa julkista tukea yleishyödyllisille toimijoille. muun julkisen tuen käyttö omarahoitusosuutena määräytyy kunkin rahoitusohjelman ehtojen perusteella jos rahoituksen ehdot sallivat, niin suositeltava tulkinta on ollut, että Raha-automaattiavustukset voidaan hyväksyä omarahoitusosuudeksi, jos avustusta on erikseen tätä varten haettu. Erikseen voidaan todeta, että RAY-avustusta ei voi käyttää omarahoitusosuutena valtion budjetista myönnettävään avustukseen, jossa on enimmäismäärää koskeva ehto (%-osuus muu kuin 100). kohdennettua toiminta-avustusta (Ak) ei saa käyttää paikkaamaan muun rahoittajan vastuulla olevia resursseja. Esimerkki: jos muulla rahoittajalla on esimerkiksi ehtona hallintokulujen kattamiselle 15 % hallintokuluista ja muun rahoittajan toteutuneet hallintokulut ovat 20 %, jää loppu 5 % järjestön katettavaksi, ei RAY:n katettavaksi. Avustuksen käyttö tutkimustoiminnan hallinnollisena rahoituksena mikäli avustuksen saaja saa RAY:n yleisavustusta (Ay), hallinnolliset kulut tulee kattaa Ay:llä kohdennettujen avustusten (Ak) osalta katsotaan hankkeen kannalta hyväksyttäviksi kohtuulliset ja tarpeelliset kulut, joita ei syntyisi ilman hankkeen toteuttamista. Kohdennettujen avustustusten (Ak) rahoitusta ei ole tarkoitettu olemassa olevien hallintokulujen kattamiseen, vaikka avustuksen saaja ei saisikaan RAY:ltä erillistä yleisavustusta. Useamman rahoittajan yhteishankkeet tämä linjaus koskee tilannetta, jossa rahoitus muodostuu useamman kuin yhden tahon rahoituksesta ja on yhtä kokonaisuutta ja esimerkiksi hankkeen koordinaatio on tämän kokonaisuuden sisäistä jos yhdessä tutkimushankkeessa on päällekkäistä rahoitusta (esim. STM, RAY, Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto sekä säätiöt), saa RAY-rahalla kattaa ainoastaan sen osuuden toiminnasta, joka tehdään RAYhankkeelle (Ak/C) jokaiselle rahoittajalle raportoidaan erikseen hankkeen toteutuneet kulut avustuslain 18 :n mukaisesti jos useampi taho rahoittaa samaa hanketta, hankkeen rahoituksesta tulee ensin tulee kattaa kulut muista avustuksista ja RAY:lle hyväksytään ainoastaan toiminnan alijäämä. 5

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Ohje 1 (15) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava avustus... 2 3. Projektin toteutusalue...

Lisätiedot

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Niina Pajari RAY Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Tänään käydään läpi: Yleistietoa RAY:stä Avustusten suuntaaminen ja painotukset Avustuslajit Hakuajat Rekisteröinti käytännössä Hakujärjestelmään tutus

Lisätiedot

Tervetuloa! Avustusosasto, 2014 1

Tervetuloa! Avustusosasto, 2014 1 Tervetuloa! 2014 Avustusosasto, 2014 1 Päivän ohjelma: 9.00 Tervetuloa! RAY:n viestinnän terveiset Järjestöjen ja RAY:n avustusosaston yhteydenpito Onnistunut hakemus Avustusten kohdentaminen ja linjaukset

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Kehitämme yhdessä suomalaista hyvinvointia RAY:n pelitoiminnan tuotot käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSSTRATEGIAN 2012 2015 TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUODEN 2014 AVUSTUSTEN HAKUA VARTEN

Avustustoiminta AVUSTUSSTRATEGIAN 2012 2015 TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUODEN 2014 AVUSTUSTEN HAKUA VARTEN Avustustoiminta AVUSTUSSTRATEGIAN 2012 2015 TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUODEN 2014 AVUSTUSTEN HAKUA VARTEN 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY SisälLYSLUETTELO 1 Aluksi...4 2 Toimintaympäristössä

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

AvuSTuS- STRATegIA 2012 2015.

AvuSTuS- STRATegIA 2012 2015. AvuSTuS- STRATegIA 2012 2015. AvustusstrATegia 2012 2015. RAY vahvistaa suomalaista hyvinvointia... 3 Päämäärä: Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen... 5. Lainsäädäntö... 6 Tavoitetila: Tuloksellinen

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Uusien avustusten saajien koulutustilaisuus 2.3.2011 Mika Pyykkö, 28.2.2011 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen - rikollisuuden

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Avustustoiminta KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2011 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2011 31.12.2011 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6 2.1

Lisätiedot

Neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen 19.6.2013 1

Neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen 19.6.2013 1 Neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen 19.6.2013 1 Päivän ohjelma 1. Miksi muutos? 2. Yleiskuluohje 3. Kysymyksiä ja vastauksia 4. Kahvitauko

Lisätiedot

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Kehitämme yhdessä suomalaista hyvinvointia RAY:n pelitoiminnan tuotot käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Raportointiopas_2012_FI_vrs2.indd 1 6.3.2012 14.11 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2011 31.12.2011

Lisätiedot

Harvinainen, mutta ei yksin. » Paulan sairaus löytyi, lääkitystä ei ole. s.14 VÄHENEEKÖ JÄRJESTÖJEN LIIKKUMATILA? 8 AINA ON OIKEAN IKÄINEN!

Harvinainen, mutta ei yksin. » Paulan sairaus löytyi, lääkitystä ei ole. s.14 VÄHENEEKÖ JÄRJESTÖJEN LIIKKUMATILA? 8 AINA ON OIKEAN IKÄINEN! RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI VÄHENEEKÖ JÄRJESTÖJEN LIIKKUMATILA? 8 AINA ON OIKEAN IKÄINEN! 24 2 2012 Harvinainen, mutta ei yksin» Paulan sairaus löytyi, lääkitystä ei ole. s.14 HYVÄN TEKIJÄ teksti tuija

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN VERKKOASIOINNISSA. Perustiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN VERKKOASIOINNISSA. Perustiedot Ohje 1 (15) OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN VERKKOASIOINNISSA Perustiedot Haettava summa: Syötä tähän seuraavalle vuodelle haettava summa euron tarkkuudella. Kyseinen summa siirtyy automaattisesti talousarvioon.

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 Sisällys 1. Valtionavustuksen hakeminen... 1 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 3. Avustuksen

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 1 (8) Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot