RAI-vertailukehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAI-vertailukehittäminen"

Transkriptio

1 RAI-vertailukehittäminen Opas yhdistetyn tuottavuustietokannan tietosisältöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) Helsinki Telephone:

2 122 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 2 (12) Tämä opas auttaa Sinua tulkitsemaan RAI:n yhdistetyn tuottavuustietokannan (https://sampo.thl.fi/launch/rai-cube-tuottavuus-prod) tietoja. Oppaassa esitellään, mitä palautetietoja tietokannasta löytyy ja miten nämä tiedot on laskettu. Vain RAI:n yhteisrahoitteiseen toimintaan osallistuvat organisaatiot pääsevät katsomaan tietokannan sisältöä. Sisältö 1 Aineistot Jaottelevat muuttujat Palautemuuttujat Perusmuuttujat Kuormitusaste Hoitopäivän tuotantokustannukset Asiakasrakennevakioidut hoitopäivän tuotantokustannukset Henkilöstökustannukset Erilliskustannusluokat Tuottavuusindeksit Tuottavuuspari Tuottavuuspari Tuottavuuspari Tuottavuus kokonaiskustannuksista Tuottavuus henkilötyövuosien perusteella Asiakasrakenne Laatuindikaattorit... 11

3 123 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 3 (12) 1 Aineistot Kustannuksia ja tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut lasketaan RAI-toiminnassa mukana olevien organisaatioiden talousyhdyshenkilöiltä saatavista kustannus-, hoitopäivä- ja henkilötyövuositiedoista sekä hoitopaikkatiedoista. Tiedot kerätään sekä RAI-LTC- että RAI- HC-välinettä käyttäviltä pitkäaikaista palveluasumista ja laitoshoitoa tarjoavilta palveluntuottajilta. Kustannustiedot liitetään kustannustietoja palauttaneiden yksiköiden osalta RAIarviointitiedoista laskettuihin asiakasrakenneluokituksiin ja laatuindikaattoreihin. Asiakasrakennetta kuvaavan RUG-luokituksen kustannuspainojen avulla asiakasrakenne on mahdollista ottaa huomioon kustannusvertailussa. Laatuindikaattorit puolestaan mahdollistavat laadun ja tuottavuuden muutosten seuraamisen samanaikaisesti. Yksityiset palveluntuottajat (yritykset, säätiöt ja yhdistykset) on koodattu tuottavuustietokannassa tunnistamattomiksi. Myös kyseisten organisaatioiden hierarkkinen rakenne on poistettu. Koodiavaimet toimitetaan organisaatioille erillisenä listauksena RAI-ekstranettiin. 2 Jaottelevat muuttujat Vuosi Tietokannan luvut on laskettu niille vuosille, joina yksikön tiedot ovat palautettu THL:een (vuodesta 2009 lähtien). Tyyppi Kunkin vertailutason henkilöstöluvut on laskettu vain samantyyppisten yksiköiden tiedoista. Tavallinen palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen (sisältää ympärivuorokautista valvontaa tarjoavat ryhmäkodit) Vanhainkoti Tk vuodeosasto Taso Samantyyppisten yksiköiden luvut on laskettu eri tasoille (kuvio 1): Tyyppi Organisaatio Laitos tai alue Osasto (Palvelutyypin koko kyseisen vuoden aineiston keskiarvo) (Organisaation kunkin palvelutyypin keskiarvo) (Laitoksen tai alueen kunkin palvelutyypin keskiarvo) (Osaston tai yksikön keskiarvo)

4 124 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 4 (12) Kuvio 1. Eri tasojen vertailulukujen muodostaminen. 3 Palautemuuttujat Tietokannan palautemuuttujat on jaettu neljään pääryhmään, jotka on esitelty alla. 3.1 Perusmuuttujat Perusmuuttujat kuvaavat palveluntuotannon kustannuksia luokiteltuna pääkustannuslajeihin sekä euromääräisesti että prosenttiosuuksin. Tietokantaan on laskettu muutamia keskeisiä muuttujia kuten kuormitusaste, hoito- ja hoivapäivän tuotantokustannus, asiakasrakennevakioidut hoitopäivän tuotantokustannukset, eri henkilöstöryhmien kustannukset sekä hoitajien henkilöstökustannuksiin liittyviä palautelukuja. Perusmuuttujien tarkoituksena on tuoda esille yksikön kustannusrakenne, jota voi erilaisten muuttujien avulla vertailla sekä oman organisaation että vastaavien palveluntuottajien keskimääräisiin kustannuksiin. Jotta euromääräiset kustannukset on saatu vertailukelpoisiksi eri vuosien välillä, kustannukset on deflatoitu kunnallistalouden sosiaali- ja terveydenhuollon hintaindeksillä (Tilastokeskuksen selite) vuoden 2009 kustannustasoon. Deflatoinnista johtuen euromääräiset muuttujat ovat tietokannassa erisuuruiset kuin organisaatioille toimitetuissa palauteraporteissa.

5 125 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 5 (12) Palvelutalojen kustannukset eivät ole vertailukelpoisia vanhainkotien ja tkvuodeosastojen kustannusten kanssa, sillä asiakkaan maksettavaksi palveluasumisessa kuuluvat mm. ateriat, asuminen sekä lääkkeet. Tämän vuoksi juoksevista kustannuksista on palveluasumisen osalta poistettu sekä ruokapalvelut että sähkö, vesi ja lämmitys. Kiinteät kustannukset (esimerkiksi toimitilojen vuokrat) on toistaiseksi jätetty kustannuksiin mukaan, vaikka suuri osa niistä koostuu kustannuksista, joista asiakas maksaa erikseen. Palveluntuottajien välillä on kuitenkin suuri ero sillä, tuotetaanko palvelua omassa vai vuokratussa kiinteistössä. Tämän vuoksi kiinteistä kustannuksista muodostettujen tuottavuuslukujen arvot vaihtelevat suuresti Kuormitusaste Kuormitusaste, % (Kuormitusaste=hoitopäivät/(hoitopaikat*365)*100) Luku kertoo, kuinka suuri osuus asiakaspaikoista on käytössä. Luku voi olla suurempi kuin 100 prosenttia, mikäli yksikössä on väliaikaisesti enemmän asiakkaita kuin yksikössä on laskennallisesti asiakaspaikkoja Hoitopäivän tuotantokustannukset Hoitopäivän tuotantokustannukset, (defl.) (Deflaattori x kokonaiskustannukset /hoitopäivät) HUOM! Palveluasumisen osalta kustannuksista on poistettu palvelujen ostoista sekä aineista ja tarvikkeista asiakkaan itse maksamat kustannukset (ruokapalvelut sekä lämmitys, sähkö ja vesi). Kiinteistökustannukset on sen sijaan jätetty mukaan kustannuksiin. Henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x henkilöstökustannukset /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden hoitopäivän kokonaiskustannuksista. Palveluiden ostot hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x palveluiden ostot /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden hoitopäivän kokonaiskustannuksista. Aineet ja tarvikkeet hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x aineet ja tarvikkeet /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden hoitopäivän kokonaiskustannuksista.

6 126 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 6 (12) Vuokrat ja sisäiset erät hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x vuokrat ja sisäiset erät /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden hoitopäivän kokonaiskustannuksista. Pääomakustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x pääomakustannukset /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden hoitopäivän kokonaiskustannuksista. Hallinto- ja keskusvirastokustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x hallinto- ja keskusvirastokustannukset /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden hoitopäivän kokonaiskustannuksista. Hoitopäivän tuotantokustannus hoiva, (defl.) (Deflaattori x (Henkilöstökustannukset + palvelujen ostot + aineet ja tarvikkeet)/hoitopäivät) Hoivapäivän tuotantokustannusten laskemisessa on huomioitu kaikki juoksevat kustannukset, jotka tarvitaan hoivan tuottamiseen. Kiinteät kustannukset kuten toimitilojen vuokrat ja hallintokustannukset on jätetty huomioimatta Asiakasrakennevakioidut hoitopäivän tuotantokustannukset Asiakasrakennevakioitujen hoitopäivän tuotantokustannusten avulla voidaan verrata henkilöstökustannuksia yksiköiden välillä vertailukelpoisesti. Jos esimerkiksi kahden yksikön henkilöstökustannukset ovat samalla tasolla hoitopäivää kohti, mutta asiakasrakenne on toisella yksiköllä raskaampi (korkeampi kustannuspaino), ovat asiakasrakenteella vakioituna ko. yksikön kustannukset toista yksikköä pienemmät. Kokonaiskustannukset koostuvat kahdesta komponentista: Asiakasrakennevakioiduista kustannuksista (a) sekä kiinteistä kustannuksista (b). Asiakasrakennevakioiduissa tunnusluvuissa on käytetty RUG-III/18 luokitukseen perustavia kustannuspainoja. RUG-III/18 luokituksen kustannuspainot on laskettu sekä RAI-LTC että RAI-HC välinettä käyttäville yksiköille. RUG-III/18 kustannuspainot ovat palvelutyyppikohtaiset siten, että kotihoidossa ja tavallisessa palveluasumisessa on omat kustannuspainonsa ja laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa omansa. Lisää tietoa RUG- III/18 luokituksesta ja CMI18-kustannuspainoista on saatavilla THL:n raportista 58/2012.

7 127 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 7 (12) Tavallisen palveluasumisen yksiköiden asiakasrakennevakioituja hoitopäivän tuotantokustannuksia ei ole lisätty tietokantaan, koska tavallisen palveluasumisen CMI18- kustannuspainoja ei voi suoraan verrata laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannuspainoihin. 1A) Asiakasrakennevakioidut (CMI18) hoitajien henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) ((Deflaattori x hoitajien henkilöstökustannukset /CMI18) /hoitopäivät) HUOM! Luku on laskettu kaikille niille yksiköille, jotka ovat pystyneet erottelemaan henkilöstökustannukset muista henkilöstökustannuksista. hoitajien 1B) Muut kustannukset hoitopäivää kohti (muut kuin hoitajien henkilöstökustannukset), (defl.) (Deflaattori x (kokonaiskustannukset hoitajien henkilöstökustannukset) /hoitopäivät) HUOM! Luku on laskettu kaikille niille yksiköille, jotka ovat pystyneet erottelemaan hoitajien henkilöstökustannukset muista henkilöstökustannuksista. 2A) Asiakasrakennevakioidut (CMI18)henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) ((Deflaattori x henkilöstökustannukset /CMI) /hoitopäivät) 2B) Muut kustannukset hoitopäivää kohti (muut kuin henkilöstökustannukset), (defl.) (Deflaattori x (muut kustannukset henkilöstökustannukset) /hoitopäivät) Henkilöstökustannukset Hoitajien henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x hoitajien henkilöstökustannukset /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden henkilöstökustannuksista. Lääkärien henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x lääkärien henkilöstökustannukset /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden henkilöstökustannuksista. Fysioterapeuttien ym. henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x fysioterapeuttien ym. henkilöstökustannukset /hoitopäivät)

8 128 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 8 (12) Prosenttiluku kertoo osuuden henkilöstökustannuksista. Muun henkilöstön henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x muun henkilöstön henkilöstökustannukset /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden henkilöstökustannuksista Erilliskustannusluokat Hoitajien henkilöstökustannukset henkilötyövuotta kohti, (defl.) (Deflaattori x hoitajien henkilöstökustannukset /HTV) Hoitajien vuokrauskustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) (Deflaattori x hoitajien vuokrauskustannukset/hoitopäivät) Hoitajien vuokrauskustannusten osuus hoitajien henkilöstökustannuksista, % (Deflaattori x hoitajien vuokrauskustannukset /henkilöstökustannukset *100%) 3.2 Tuottavuusindeksit Tuottavuudella tarkoitetaan toiminnan tuotoksen suhdetta käytettyihin henkilötyövuosiin tai kokonaiskustannuksiin (tuotos/resurssit). RAI:n tuottavuusvertailussa asiakasrakenne on otettu huomioon, mikä mahdollistaa järkevän vertailun yksiköiden välillä ja eri vertailutasoilla. Tuottavuutta laskettaessa asiakasrakenne on vakioitu RUG-III/18 asiakasluokituksen kustannuspainojen avulla. Asiakasrakenneluokitus aikaansaa sen, että erityyppisistä asiakkaista koostuvat yksiköt ovat vertailukelpoisia keskenään tuottavuuslaskelmissa. Tuottavuusindeksit 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, ja 8 kuvaavat suhteellista tuottavuutta verrattuna palvelutyypin referenssituottavuuteen, jota merkitään arvolla 100. Referenssituottavuus on palvelutyypin keskimääräinen tuottavuus vuosina RAI:n kustannustietoaineistossa. Yksikön kunkin vuoden kustannuksia verrataan tähän palvelutyypin referenssituottavuuteen, joten vertailukohta pysyy samana jokaisena vuonna. Näin ollen yksiköt eivät tavoittele niin sanottua liikkuvaa maalia, vaan voivat seurata tuottavuuden kehitystä myös ajassa. Tietokannassa esiintyvät tuottavuusindeksit ovat vertailukelpoisia eri vuosien välillä. Jotta tuottavuuslukuihin vaikuttavat kustannukset on

9 129 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 9 (12) saatu vertailukelpoisiksi eri vuosien välillä, kustannukset on deflatoitu kunnallistalouden sosiaali- ja terveydenhuollon hintaindeksillä (Tilastokeskuksen selite). Tuottavuusindeksit ovat vertailukelpoisia vain samantyyppisten yksiköiden ja laitosten välillä. Esimerkiksi tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien yksiköiden tuottavuutta ei voi verrata toisiinsa, koska kyse on erilaisesta toiminnasta. Jos yksikön tuottavuusindeksi 1 saa arvon 100 vuonna 2010 ja arvon 110 vuonna 2011, tämä tarkoittaa, että kyseisen yksikön toiminta on muuttunut 10 % tuottavammaksi edelliseen vuoteen verrattuna. Tuovuusindeksin arvo 110 kertoo möys, että yksikön tuottavuus on 10 % parempi kuin palvelutyypin referenssituottavuus (eli keskimääräinen tuottavuus RAI-aineistossa ). Koska palvelutyypin keskimääräinen tuottavuus RAI-aineistossa voi vaihdella vuosien välillä, palvelutyypin keskimääräinen ei suinkaan ole jokaisen vuonna tasan 100. Palvelutyypin keskimääräiseen tuottavuuteen muutoksiin vaikuttaa myös se, ettei RAI:n kustannustietokyselyyn joka vuosi vastaa täysin samat yksiköt. Referenssituottavuuden pysyminen samana vuodesta toiseen poistaa aineiston vaihtelusta johtuvat heittelyt yksiköiden vuosittaisissa tuottavuusindekseissä. Tuottavuusparit Tuottavuuspareissa tuottavuusindeksit on jaoteltu kahteen osaan sen perusteella, vaikuttaako asiakasrakenne aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos asiakasrakenne vaikuttaa aiheutuneisiin kustannuksiin, hoitopäivät on vakioitu yksikön keskimääräisellä RUG-III/18 luokituksen kustannuspainolla. Tuottavuusparien avulla yksikkö voi vertailla saamiaan tuottavuusindeksejä ja arvioida, mitkä kustannukset ovat referenssitasoa alhaisemmat (indeksi saa arvon >100) ja mitkä kustannukset ovat referenssitasoa korkeammat (indeksi saa arvon <100) Tuottavuuspari 1 Tuottavuus 1: Hoitopäivät (CMI18)/Hoitajien henkilöstökustannukset Indeksi lasketaan jakamalla kustannuspainotettujen hoitopäivien määrä hoitajien henkilöstökustannuksilla. HUOM! Henkilöstökustannuksissa on huomioitu ostopalveluissa ilmoitetut hoitajien henkilöstökustannukset. Tuottavuusindeksi on laskettu niille yksiköille, jotka ovat pystyneet erottelemaan hoitajien henkilöstökustannukset muista henkilöstökustannuksista (lääkärit, fysio-, toiminta- tai puheterapeutit tai muu henkilöstö). Jos kaikki henkilöstökustannukset on ilmoitettu yhdessä, ei tätä tuottavuusindeksiä ole laskettu.

10 1210 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 10 (12) Tuottavuus 3a: Hoitopäivät /Kaikki muut kustannukset paitsi hoitajien henkilöstökustannukset Indeksi lasketaan jakamalla hoitopäivien määrä kaikilla muilla kustannuksilla paitsi hoitajien henkilöstökustannuksilla Tuottavuuspari 2 Tuottavuus 2: Hoitopäivät (CMI18)/Henkilöstökustannukset Indeksi lasketaan jakamalla kustannuspainotettujen hoitopäivien määrä kaikilla henkilöstökustannuksilla. HUOM! Henkilöstökustannuksissa on huomioitu ostopalveluissa ilmoitetut henkilöstökustannukset. Tuottavuus 3b: Hoitopäivät /Kaikki muut kustannukset paitsi henkilöstökustannukset Indeksi lasketaan jakamalla hoitopäivien määrä kaikilla muilla kustannuksilla paitsi henkilöstökustannuksilla Tuottavuuspari 3 Tuottavuus 4: Hoitopäivät (CMI18)/Henkilöstökustannukset, palveluiden ostot sekä aineet ja tarvikkeet Indeksi lasketaan jakamalla kustannuspainotettujen hoitopäivien määrä henkilöstökustannuksilla, palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannuksilla. HUOM! Henkilöstökustannuksissa on huomioitu ostopalveluissa ilmoitetut henkilöstökustannukset. Tuottavuus 5: Hoitopäivät /Vuokrat, sisäiset erät, pääomakustannukset, hallinto- ja keskusvirastokustannukset Indeksi lasketaan jakamalla hoitopäivien määrä kaikilla muilla kustannuksilla paitsi henkilöstökustannuksilla, palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannuksilla Tuottavuus kokonaiskustannuksista Tuottavuus 6: Hoitopäivät (CMI18)/Kokonaiskustannukset Indeksi lasketaan jakamalla kustannuspainotettujen hoitopäivien määrä kokonaiskustannuksilla Tuottavuus henkilötyövuosien perusteella Tuottavuus 7: Hoitopäivät (CMI18)/Hoitajien henkilötyövuodet Indeksi lasketaan jakamalla kustannuspainotettujen hoitopäivien määrä hoitajien henkilötyövuosilla. HUOM! Indeksi on laskettu niille yksiköille, jotka ovat ilmoittaneet henkilötyövuodet sekä pystyneet erottelemaan hoitajien henkilötyövuodet kaikista henkilötyövuosista.

11 1211 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 11 (12) Tuottavuus 8: Hoitopäivät (CMI18)/Kaikki henkilötyövuodet Indeksi lasketaan jakamalla kustannuspainotettujen hoitopäivien määrä henkilötyövuosilla. HUOM! Indeksi on laskettu niille yksiköille, jotka ovat ilmoittaneet henkilötyövuodet. 3.3 Asiakasrakenne Asiakasrakenteen kuvaamiseen ja asiakasrakennevakiointiin on käytetty RUG-III/18 luokitusta. Lisää tietoa RUG-III/18 luokituksesta ja CMI18-kustannuspainoista on saatavilla THL:n raportista 58/2012. CMI18, RUG-III/18 kustannuspaino Asiakasrakennetta kuvaava asiakkaiden keskimääräinen CMI18 kustannuspaino. CMI18 perustuu RUG- III/18 asiakasluokitukseen, jossa kustannuspainot ovat palvelutyyppikohtaiset. Kotihoidossa ja tavallisessa palveluasumisessa on omat kustannuspainonsa ja laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa omansa. Tavallisen palveluasumisen yksiköiden asiakasrakenteella painotettua mitoitusta ei ole lisätty tietokantaan, koska tavallisen palveluasumisen CMI18-kustannuspainoja ei voi suoraan verrata laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannuspainoihin. CMI18, RUG-III/18 pääluokat Asiakkaiden prosentuaalinen jakautuminen eri RUG-III/18 pääluokkiin. 3.4 Laatuindikaattorit Laatua kuvaaviksi muuttujiksi on valittu kuusi laatuindikaattoria, jotka kuvaavat muun muassa asiakkaiden toimintakyvyssä tapahtunutta muutosta sekä asiakkaiden arkea. Indikaattorit on muodostettu siten, että mitä pienemmän arvon indikaattori saa sitä paremmin yksikkö on menestynyt kyseisen indikaattorin suhteen. Terveyskeskuksen vuodeosastoille ja vanhainkodeille on laskettu kaikki kuusi laatu tuottavuuskuviota. Tehostetun ja tavallisen palveluasumisen yksiköille raportoidaan näistä kuvioista ne kolme, joiden laatuindikaattorit ovat vertailukelpoisia RAI-LTC ja RAI-HC välineiden välillä. Indikaattorit kaikille palvelutyypeille: ADL-suoriutumisen (ADL_L) muutos: Huonontunut, % Yksikön kaikista asiakkaista niiden asiakkaiden osuus (%), joilla ADL_L on heikentynyt. ADL-L-arvo (laaja- ADL 0-28) muodostuu asiakkaan suoriutumiskyvyn perusteella seitsemästä arvioidusta ADL-toiminnosta: liikkuminen sängyssä, siirtyminen, liikkuminen, pukeutuminen, ruokailu, wc:n käyttö ja henkilökohtainen hygienia. Muutos ADL-suoriutumisessa on laskettu kahden peräkkäisen puolivuotisarvioinnin erotuksena.

12 1212 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 12 (12) Laskennasta on poistettu ne, joilla ADL-L ei ole voinut enää laskea (oli 28 ensimmäisessä mittauksessa) eikä positiivista muutosta ole tapahtunut. Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö, % Anksiolyyttejä tai unilääkkeitä käyttävien asiakkaiden osuus (%) yksikön ei-psykoottisista asiakkaista. Voimakkuudeltaan kohtalainen tai vaikea kipu, % Yksikön kaikista asiakkaista niiden asiakkaiden osuus (%), jotka kokevat päivittäin kohtalaista tai vaikeaa kipua. Indikaattorit vain terveyskeskuksen vuodeosastoille ja vanhainkodeille: Liikkumista estävien apuvälineiden päivittäinen käyttö, % Yksikön kaikista asiakkaista niiden asiakkaiden osuus (%), joiden liikkumista on rajoitettu päivittäin. Ei aktiviteetteja, % Vähän tai ei lainkaan aktiviteettejä omaavien asiakkaiden osuus (%) yksikön kaikista asiakkaista. Tajuttomat asiakkaat rajataan pois. Vuoteeseen hoidettavat, % Pääasiallisesti vuodepotilaina (vuorokaudessa 22 tuntia tai enemmän) olevien asiakkaiden osuus (%) yksikön kaikista asiakkaista.

RAI-vertailukehittäminen

RAI-vertailukehittäminen RAI-vertailukehittäminen Laitoshoidon ja palveluasumisen kustannustietojen palauteraportin lukuohje Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 020 610

Lisätiedot

Ympärivuorokautisen hoidon kustannukset, tuottavuus ja laatu

Ympärivuorokautisen hoidon kustannukset, tuottavuus ja laatu Ympärivuorokautisen hoidon kustannukset, tuottavuus ja laatu Uuden palauteraportin esittely 29.3.2012 Ympärivuorokautisen hoidon kustannukset, tuottavuus ja laatu / Joonas Sakki 1 Esityksen rakenne 1)

Lisätiedot

RAI-vertailukehittäminen

RAI-vertailukehittäminen RAI-vertailukehittäminen Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi 72 Opas

Lisätiedot

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Jutta Nieminen Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta Ohjausryhmän terveiset Tiedonkeruut Henkilöstömitoitus

Lisätiedot

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen?

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Joonas Sakki, tutkija RAI-seminaari 4.4.2013 4.4.2013 Joonas Sakki, Ikäihmisten

Lisätiedot

Vertailukelpoinen kustannuspaino yli palvelurakenteen?

Vertailukelpoinen kustannuspaino yli palvelurakenteen? Vertailukelpoinen kustannuspaino yli palvelurakenteen? Rauha Heikkilä RAI-vertailukehittämisen seminaari 29.9.2012, Messukeskus 1.10.2012 THL 1 Yhtenäinen iäkkäiden palveluiden voimavaratarveluokitus läpi

Lisätiedot

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden taso

Lisätiedot

21.9.2015. Hoitoaika (k.a.) DKLR (*) LKPT (*) JKPT (*) Tpa k.a.

21.9.2015. Hoitoaika (k.a.) DKLR (*) LKPT (*) JKPT (*) Tpa k.a. 1 (9) YHTEENVETO JÄMSÄN JA KUHMOISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON (tehostettu asumispalvelu) RAI-LTC TULOKSISTA, AINEISTO 1/2014 ja 2/2014 sekä aineisto 1/2015 Valmistelija: Vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

21.9.2015. Vos 10 Vos 12 Tk:t k.a. Lukkoilakoti Vk:t k.a. 1,4 1,3 1,5 3,3 3,0 1,7 2,2 3,9 3,2 3,2 3,0

21.9.2015. Vos 10 Vos 12 Tk:t k.a. Lukkoilakoti Vk:t k.a. 1,4 1,3 1,5 3,3 3,0 1,7 2,2 3,9 3,2 3,2 3,0 1 (9) YHTEENVETO JÄMSÄN JA KUHMOISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON (vuodeosastot ja vanhainkoti) RAI-LTC TULOKSISTA, AINEISTO 1/2014 ja 2/2014 sekä aineisto 1/2015. Valmistelija: Vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012 Kuntamarkkinat 2012 Sisällys Yleistä Tiedonkeruun tulokset» Lasten päivähoito» Vanhainkotihoito» Tk pitkäaikaishoito»

Lisätiedot

Henkilöstömitoitus, ravitsemus ja uudet palautemuuttujat

Henkilöstömitoitus, ravitsemus ja uudet palautemuuttujat Henkilöstömitoitus, ravitsemus ja uudet palautemuuttujat RAI-seminaari 29.9.2011 2011-09-28 RAI-seminaari 9/2011 / Jutta Nieminen 1 Sisältö Henkilöstömitoituksen haasteet ja laskentatapa Uudet muuttujat

Lisätiedot

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito)

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa.

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 9.9.2014

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 9.9.2014 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 9.9.2014 Tasovertailut Vuosi 2013 120 Kotihoito, kunnallinen 4,00 100 3,50 3,00 80 ka. 76 2,50 60 2,00 40 1,50 1,00 20 0,50 0 1

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Emme ole yksin Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Tervetuloa 23. kansalliseen RAI seminaariin Tervetuloa Hoitajat, lääkärit, geronomit, sosionomit, fysio-ja toimintaterapeutit,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus

RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus Tiedosta hyvinvointia 1 RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 23.9.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vertailukehittäminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

Hyvästä parempaan RAI muutoksen tukena

Hyvästä parempaan RAI muutoksen tukena Hyvästä parempaan RAI muutoksen tukena RAI - seminaari 10.3.2010 Kirsi Kiviniemi, kehittämispäällikkö 11.3.2010 1 Hyvästä parempaan - missä olemme nyt? Muutoksella kohti parempaa Ikäihmisten palveluiden

Lisätiedot

THL:n RAI-tietotuotteet

THL:n RAI-tietotuotteet THL:n RAI-tietotuotteet RAI-seminaari 31.3.2015 31.3.2015 RAI tietotuotteet / Matti Mäkelä 1 Tiedosta hyvinvointia THL:n iso tehtävä Tutkittua, riippumatonta tietoa Kansalliset tietovarannot, jalostettavaksi

Lisätiedot

Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö

Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö Johdattelua Palvelutarveluokitus (MAPLe) vs. asiakasrakenneluokitus ( RUG-III/23) kotihoidon

Lisätiedot

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa KIRSI HYNNINEN, KOTIHOIDON ESIMIES VARKAUS-JOROINEN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA -ALUE Tervehdys Joroisista Joroinen sijaitsee

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 Tasovertailut Vuosi 2013 120 Kotihoito, kunnallinen 4,00 100 3,50 3,00 80 ka. 76 2,50 60 2,00 40 1,50 1,00 20 0,50 0

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2014 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen Jaana Aitta 8.12.2014 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kilpailuttaminen, kumppanuus vai oma tuotanto vanhuspalveluissa Taustaa

Kilpailuttaminen, kumppanuus vai oma tuotanto vanhuspalveluissa Taustaa Tiedosta hyvinvointia 1 Kilpailuttaminen, kumppanuus vai oma tuotanto vanhuspalveluissa Taustaa Kilpailuttaminen lisääntyy, ongelmia (markk.oikeus) Ristiriitaisia tuloksia hyödyistä ja haitoista laatu

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Sisältö Kivelän monipuolinen palvelukeskus Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen Tarkoituksellisen

Lisätiedot

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen valossa Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Tutkimus on osa I&O-kärkihankkeen seurantaa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi 1 Länsi-Pohjan ikäihmisten määrä vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 (Lähde: Tilastokeskus) 2 Länsi-Pohjan 75-84 vuotiaat kunnittain vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Käytännön esimerkki; Kunta ja palvelutarpeen arviointi tietokannat vertailun apuvälineenä

Käytännön esimerkki; Kunta ja palvelutarpeen arviointi tietokannat vertailun apuvälineenä Käytännön esimerkki; Kunta ja palvelutarpeen arviointi tietokannat vertailun apuvälineenä RAI- seminaari.9. Paasitorni, Helsinki Rauha Heikkilä 5.. Esityksen nimi / Tekijä 1 sisältö Kunta -vertailutietokanta

Lisätiedot

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus. HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus

Lisätiedot

Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012

Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012 Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012 Perhehoitoselvitys Välisuomen Ikäkasteen Pekka hankkeen osana tehtiin perhehoitoselvitys. Perhehoitoselvityksessä kartoitetaan ja kuvataan valtakunnallisen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

Mitä arjen jokapäiväinen apu maksaa? VERO2013 Tutkija Taija Härkki

Mitä arjen jokapäiväinen apu maksaa? VERO2013 Tutkija Taija Härkki Mitä arjen jokapäiväinen apu maksaa? VERO2013 Tutkija Taija Härkki VERO2013 Palveluja kotiin vai koti palvelujen luokse Kas siinä pulma! 3 13.3.2013 copyright@www.elias.fi.2013. Palveluja Kotiin siivousta,

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Britta Sohlman, FT THL/Ikäihmisten palvelut Esityksen sisältö Käytetyn aineiston kuvaus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Kuntoutuminen koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa

Kuntoutuminen koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Kuntoutuminen koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Harriet Finne-Soveri LT, ylilääkäri ja RAI projektipäällikkö, Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Kuntoutuminen -mitäse on? toimintakyvyn

Lisätiedot

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen Perusterveydenhuollon vertailukelpoisiksi 14.11.2012 Sami Rantanen Kustannuskohdistuksen malli Kaikki Käynnin suorat Käynnin suora työaika Vyörytetyt henkilöstökulut Muut kulut Käyntikohtaiset Sami Rantanen

Lisätiedot

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Järjestöasiain neuvottelukunnan kokous 8.11.2013 klo 9.00 11.00 Timo Renfors va. maakuntasuunnittelija 050 544 3802 timo.renfors@kansanterveys.info Indikaattoritiedon

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7 Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa Asumispalvelut 24/7 Asumispalvelut Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden omia voimavaroja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOS. Tuottavuustoimenpiteet

HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOS. Tuottavuustoimenpiteet HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOKSEN TUOTTAVUUSOHJELMA 2013-2016 Yleistä Kaupunginhallituksen hyväksymissä talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2016 laatimisohjeissa pyydetään virastoja ja laitoksia

Lisätiedot

Laitoksessa vai kotona?

Laitoksessa vai kotona? Laitoksessa vai kotona? Anja Noro, THT, Tutkimuspäällikkö, dosentti (gerontologia) RAI seminaari: Itsemäärääminen, osallisuus ja pakon käyttö 27.09.2012, Messukeskus, Helsinki Agenda Johdattelua Palvelutarpeen

Lisätiedot

5.5.2011. Kunnan oma palvelutuotanto vs. ostopalvelut Veli Puttonen, Promana Oy

5.5.2011. Kunnan oma palvelutuotanto vs. ostopalvelut Veli Puttonen, Promana Oy Hoiva ja sotepalvelut kehittämisen haasteissa seminaari 5.5.11 Seinäjoki Kunnan oma palvelutuotanto vs. ostopalvelut Veli Puttonen, Oy ONKO MEILLÄ VARAA HUONOON LAATUUN 1 TUOTTAVUUS = TUOTOKSET PANOKSET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Kuntien tuottavuuden mittaaminen. KEHTO-FOORUMI 3.10.2013 Kauko Aronen

Kuntien tuottavuuden mittaaminen. KEHTO-FOORUMI 3.10.2013 Kauko Aronen Kuntien tuottavuuden mittaaminen KEHTO-FOORUMI Kauko Aronen Miksi? V. 2009 hallitus kehysriihessä asetti 20 suurimalle kaupungille tehtävän laatia tuottavuusohjelma ja päätti sen seurannasta Tuottavuuden

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Ajankohtaista sotetuottavuusmittauksesta. Kuntamarkkinat, 14.9.2011

Ajankohtaista sotetuottavuusmittauksesta. Kuntamarkkinat, 14.9.2011 Ajankohtaista sotetuottavuusmittauksesta Kuntamarkkinat, 14.9.2011 Luennon sisältö Yleistä Vanhustenhuollon tuottavuusmittaushanke 20 suurimman kaupungin tuottavuusmittaushanke 15.9.2011 Kuntamarkkinat,

Lisätiedot

Esimiehen tärkeä rooli RAIn käyttöönotossa ja arviointitiedon laadunvarmennuksessa Miia Inna Palvelupäällikkö hoiva- ja palveluasuminen,

Esimiehen tärkeä rooli RAIn käyttöönotossa ja arviointitiedon laadunvarmennuksessa Miia Inna Palvelupäällikkö hoiva- ja palveluasuminen, Esimiehen tärkeä rooli RAIn käyttöönotossa ja arviointitiedon laadunvarmennuksessa 31.3.2015 Miia Inna Palvelupäällikkö hoiva- ja palveluasuminen, vanhustenpalvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys Kustannusvaikuttavuusseminaari Pieksämäki, 13.10.2010 Esityksen sisältö Mihin yksikkökustannuksia tarvitaan? Mikä

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Toimiva arki kansallisen kehittämisen tueksi

Toimiva arki kansallisen kehittämisen tueksi Toimiva arki kansallisen kehittämisen tueksi Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL 24.3.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomalainen iäkkäiden hoito - oikein päätelmin - oikealla

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille Yksilövastuinen hoitotyö opas omahoitajille JOHDANTO... 3 YKSILÖVASTUINEN HOITOTYÖ... 4 OMAHOITAJUUS... 5 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN... 6 OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT... 7 HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMA... 9 HOITOTUKI...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (13) 289 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi Helsingin asukaskohtaiset

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke)

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke) Sosiaali- ja terveysvaliokunta keskiviikko 12.10.2016 klo 09:30 / HE 134/2016 Pyydetty tilastoyhteenveto (12.10.2016) Asiantuntija: Anja Noro, THT, dosentti, Projektipäällikkö, STM kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

Osallistuuko asiakas oman arviointinsa tekoon? RAI-seminaari

Osallistuuko asiakas oman arviointinsa tekoon? RAI-seminaari Osallistuuko asiakas oman arviointinsa tekoon? RAI-seminaari 30.9.2010 Britta Sohlman Kehittämispäällikkö, Ikäihmisten palvelut, THL Britta.sohlman@thl.fi 1 Esityksen sisältö: Yleistä asiakkaan osallisuudesta

Lisätiedot

Tampereen kotihoidon alkutilanteen kartoitus RAI-järjestelmää hyödyntäen

Tampereen kotihoidon alkutilanteen kartoitus RAI-järjestelmää hyödyntäen Ikäihmisten palvelut Rauha Heikkilä Aleksadr Gerasin Harriet Finne-Soveri Kotona asumista tukeva palvelurakenne ja henkilöstö -projekti (KOTA) Päiväkeskuksen organisointimalli osana Tampereen kotihoitoa

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot