Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys"

Transkriptio

1 1 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys

2 2 Selvityksen tausta ja toimenpide-esitykset Jyväskylän kulttuurilautakunta käsitteli kokouksessaan Jyväskylän kaupungin Kirjastoverkkoselvitystä ja päätti vastuualuejohtaja Ari Karimäen muutetun päätösehdotuksen mukaan seuraavaa: Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan kirjastoverkkoselvityksen. Lisäksi lautakunta päättää, että Jyväskylään rakennetaan kulttuurilautakunnassa käsitellyn toiminnallisen selvityksen ja kirjastoverkkoselvityksen analyysien ja mallinnusten avulla optimaalinen kirjastoverkko. Kirjastoverkkoa optimoitaessa on tärkeätä ottaa huomioon aiheutuvat tilakustannukset, tilojen ja toimipisteiden kokonaismäärä ja tarve, henkilöstömitoitus, tilojen tarkoituksenmukaiset aukioloajat, kolmen kirjastoauton mahdollisimman tehokas käyttö sekä verkkokirjaston käytön ja lainausautomaation jatkuva kehittyminen. Mainitussa kokouksessa käsitelty kirjastoverkkoselvitys sisälsi nykytilanteen kartoituksen ja kulukehityksen vuoteen 2020 sekä kaksi vaihtoehtoista mallia, joissa kummassakin esitettiin kirjastotoimipisteistä lakkautettavaksi. Mallissa 1 lakkautettavaksi esitettiin Kortepohjan, Halssilan, Keltinmäen ja Vesangan lähikirjastot sekä Lohikosken, Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastot. Lisäksi esitettiin joidenkin kirjastojen tiloihin tehtäviä neliövähennyksiä. Mallissa 2 lakkautettavaksi esitettiin Halssilan, Keltinmäen ja Vesangan lähikirjastot sekä Lohikosken ja Kypärämäen pienkirjastot; neliöitä lisää saisi Kuokkalan pienkirjasto muuttuen lähikirjastoksi. Lisäksi esitettiin joidenkin kirjastojen tiloihin tehtäviä neliövähennyksiä. Selvityksessä oli esitetty molempien mallien kustannusvaikutukset vuonna 2009 sekä vuonna Merkittävä osa toimipisteistä vaatii huomattavia investointeja rakennusten kunnosta johtuen. Mikäli kirjastoverkko säilyy nykyisellään, Palokkaan vuonna 2012 valmistuva aluekirjasto huomioiden ja nykyinen väistötila pois lukien, nousevat kirjastotilojen vuosivuokrat vuoteen 2020 mennessä euroa. Tämä tarkoittaa nykytilanteen mukaisen kirjastoverkon vuokrakulujen nousua noin 61 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kirjastoverkkoselvityksestä on käyty keskustelua eri medioissa, saatu palautetta kuntalaisilta sähköisten palautekanavien välityksellä ja suullisesti kirjastotoimipisteissä. Asukasyhdistykset ovat keränneet nimienkeruulistoja Halssilan, Kortepohjan ja Vesangan lähikirjastojen sekä Lohikosken pienkirjaston kirjaston puolesta. Lisäksi kevään 2010 aikana saatiin kirjalliset vetoomukset Keltinmäen, Kortepohjan ja Vesangan kouluilta alueensa lähikirjastojen säilyttämisen puolesta. Tässä kirjastoverkon tasapainotus- ja kehittämisohjelman mukaisessa jatkoselvityksessä on tarkasteltu Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoa laajasti aina vuoteen Yhtenä keskeisenä näkökulmana on, että henkilöstön ja tilojen määrässä ja sijoittelussa tulisi päästä tasapainoon. Valtakunnallisen vertailun mukaan kirjastotiloja ja toimipisteitä on Jyväskylässä runsaasti, mutta vakituisen henkilöstön määrää on supistettu viime vuonna neljän vakanssin verran, eikä tulevaisuudessa ole odotettavissa henkilöresurssin kasvua. Henkilöstön vähentynyt määrä on jo nyt vaikuttanut muun muassa toimipisteiden aukioloaikojen vähentymiseen.

3 Kirjaston toimintaa harkitusti suuntaamalla voidaan henkilöstöresursseja ohjata aiempaa paremmin kirjastopalveluiden kehittämistavoitteiden suuntaisesti. Yksittäisen kirjaston toiminnan lakkauttaminen kompensoidaan huolella suunnitelluin kirjastoautopalveluin sekä verkkokirjaston toimintaa kehittämällä. 3 Tässä jatkoselvityksessä esitetään, että Jyväskylän kaupunginkirjaston toimipisteet vuonna 2020 ovat Pääkirjasto Palokan ja Vaajakosken aluekirjastot Halssilan, Huhtasuon, Keljonkankaan, Korpilahden, Kortepohjan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vesangan lähikirjastot Lohikosken pienkirjasto = Yhteensä 12 toimipistettä Suurista kaupungeista Tampereella on 16 ( asukasta), Turussa 11 ( as.), Oulussa 13 ( as.), Kuopiossa 12 ( as.) ja Lahdessa 9 ( as.) kirjaston toimipistettä. Tässä jatkoselvityksessä vuoteen 2020 mennessä esitetään tehtäväksi seuraavat toimenpiteet: Säilytettäväksi esitettyihin pääkirjaston sekä Keljonkankaan, Kortepohjan ja Vaajakosken tiloihin tultaisiin tekemään muutoksia siten, että kirjastojen neliömäärä pienenee, mutta niin, että kirjastojen tilojen tarkoituksenmukainen toimivuus olisi mahdollista säilyttää huolellisella tilasuunnittelulla. Kirjaston ydintehtäviin kuulumattomista tiloista luovutaan (esimerkkinä pääkirjaston autohalli). Halssilan lähikirjasto muuttuisi toiminnaltaan Vesangan kaltaiseksi pieneksi lähikirjastoksi (avoinna 3 pv = 18 t/vko). Keltinmäen lähikirjasto sekä Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastot lakkautetaan (yht. 4,2 henkilötyövuotta > sijoitus uusiin kirjastotehtäviin) Halssilan lähikirjasto muutetaan Vesangan kaltaiseksi pieneksi lähikirjastoksi (henkilöstövaikutus -1,1 henkilötyövuotta > sijoitus uusiin kirjastotehtäviin) Jotta kirjastotoiminnan olisi mahdollista kehittyä tulevina vuosina henkilöstömäärän pysyessä vuodenvaihteen 2010/2011 tasolla (102 vakituista), on kirjastoverkkoon voitava tehdä muutoksia. Lakkautettavaksi esitettyjen kirjastojen henkilöstö sijoittuisi kaupunginkirjaston muihin toimipisteisiin sekä kirjaston keskitettyjen ja verkkopalvelujen kehittämiseen. Henkilökunnan lisääminen muihin toimipisteisiin mahdollistaisi kirjastojen pidemmät sekä lauantaiaukioloajat sekä kirjastoauto- ja kotipalvelujen kehittämisen. Vuonna 2009 kaupunginkirjaston yhdeksästä avoimeksi tulleesta vakanssista saatiin täyttölupa viidelle. Neljästä vakanssista luovuttiin. Tällä on ollut merkitys henkilökunnan jaksamiselle ja toimipisteiden sijaisjärjestelyille. Aiemmin asiakaspalvelussa tarvittavat sijaisjärjestelyt hoidettiin pääkirjaston lainausosaston henkilökunnan työjärjestelyin. Täyttämättä jätetyistä vakansseista kolme kohdistui lainausosastoon ja tämä puolestaan on vaikeuttanut sijaisten käyttöä. Vakanssien vähentyminen on lisännyt työntekijöiden työtaakkaa ja epävarmuuden tunnetta.

4 4 Lakkautettavaksi , nyt säilytettäväksi esitettyjen kirjastojen säilyttämisperusteet: Kortepohja, Vesanka, Lohikoski ja Halssila Yhteistä päivätyssä kirjastoverkkoselvityksen lakkautettavaksi esitettyjen, mutta nyt säilytettäväksi esitettävien kirjastojen kohdalla on, että ne kaikki ovat alueensa koulujen välittömässä läheisyydessä ja aktiivista kouluyhteistyötä tekeviä. Vesangan lähikirjasto ja Lohikosken pienkirjasto sijaitsevat koulun kanssa saman katon alla, Halssilan lähikirjasto koulun pihapiirissä, Kortepohja puolestaan on sijainniltaan useamman koulun ulottuvilla. Lasten ja nuorten tiedonhallinta- ja medialukutaitojen kehittyminen sekä lukemisharrastuksen tukeminen ovat kirjaston perustehtäviä, joihin halutaan jatkossakin panostaa voimakkaasti. Kirjaston sijainnilla ja kirjastopalvelujen saavutettavuudella on merkitys mainittujen taitojen karttumisessa ja lukutaidon kehittymisessä. Opetusministeriön kirjastopolitiikka :n mukaan tiedonhallintataidot ovat oppimisprosessien keskiössä. Perus- ja toisen asteen oppilaiden tietohuollon, kuten medialukutaidon ja kirjastonkäytön valmiuksien onnistumisen edellytys on, että kirjastotoimi ja koulu toimivat yhteistyössä suunnitellusti. Opetus- ja kirjastotoimen yhteistyö tehostaa tiedollisten voimavarojen käyttöä ja on taloudellisesti järkevää. Kirjastopalvelua tarvitsevan aikuisen on helppo valita itselleen mieluisin toimipiste tai muu kirjaston palvelumuoto - lapsi puolestaan käyttää pääsääntöisesti sitä kirjastoa, mihin hän voi omatoimisesti turvallisesti kulkea tai minne vanhemmat hänet kyyditsevät. Kortepohjan lähikirjasto Kortepohjan ja Kypärämäen kaupunginosissa asuu yhteensä noin asukasta, väestöennuste vuoteen 2020 on Kortepohjan lähikirjasto on Jyväskylän vilkkain lähikirjasto ja siellä käy päivittäin noin 300 asiakasta. Alueella asuu runsaasti opiskelijoita; asiakkaiden ikähaitari on vauvasta vaariin - mainittakoon, että esimerkiksi ikääntyneet käyttävät kirjaston internetpäätteitä vertaiskoulutuksissaan. Matkaa pääkirjastoon on noin 3 kilometriä. Kirjaston ja perusasteen, erityiskoulujen sekä päiväkotien yhteistyö on hyvin aktiivista. Kirjastonkäytön opetuksissa, käyttäjäkoulutuksissa sekä muissa opastustilaisuuksissa kävi vuonna 2009 yhteensä asiakasta (koululuokat, päiväkodit, asiakkaiden käyttäjäkoulutus, sovitut vierailut, muut ryhmäkäynnit). Koulujen kanssa tehdyt kirjalliset yhteistyösopimukset ovat tuoneet jatkuvuutta ja syvyyttä toimintaan. Kortepohjan alueella ei ole nuorisotilaa tai muuta vastaavaa nuorison kokoontumispaikkaa, joten kirjasto on alueen ainoa ei-kaupallinen kokoontumispaikka. Vuonna 2010 valmistuneessa Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluverkkoselvityksen mukaan Kortepohjan - Kypärämäen alueille ei ole suunnitteilla nuorisotilaa. Kortepohjan kirjasto, joka palvelee Kortepohjan lisäksi jo nyt osaksi myös Kypärämäen asukkaita, tarvitsee jatkossa lisähenkilöstöä. Nykyisten toimintamitoitusten perusteella Kortepohjassa tulisi olla neljä työntekijää, kun siellä tällä hetkellä on 3,4. Jos Kypärämäen 1 Katso

5 kirjasto lakkautetaan, kävijät siirtyvät suurelta osalta Kortepohjan kirjaston käyttäjiksi ja silloin tarvetta laajemmille aukioloajoille ja lisähenkilöstölle vääjäämättä tulee. Kypärämäestä on siirrettävissä 0,6 henkilön työpanos Kortepohjaan, mutta sen lisäksi tarvitaan ainakin yhden kokonaisen virkailijan työpanos lisää. Tämä olisi saatavissa Keltinmäestä tai Kuokkalan pienkirjastosta. Kirjaston tiloissa on tehty vuonna 2010 parannuksia: lehtisali ja kirjastoaineiston hyllyt on täysin uusittu. Itse rakennus on valmistunut vuonna 1972 ja sen kunnoksi määriteltiin valmistuneessa kirjastoverkkoselvityksessä välttävä. Rakennus on kirjaston ja päiväkodin yhteiskäytössä. Lähivuosien aikana kiinteistössä tulee tehdä peruskorjaus. Tässä yhteydessä on luontevaa miettiä kirjaston tilatarve uudesta näkökulmasta ja vähentää nykyistä 611 m²:n tilaa noin m²:n verran. Mikäli kirjaston olisi mahdollista saada kokonaan uudet tilat, olisi Savelan kaupunginosa, Kypärämäen ja Kortepohjan välissä, optimaalisin sijaintipaikka. Tällöin se toimisi Kypärämäen, Kortepohjan ja Savelan alueen asukkaiden ja koulujen lähikirjastona. 5 Vesangan lähikirjasto Vesangan lähikirjastosta on matkaa pääkirjastoon noin 11 kilometriä. Kirjasto on samassa rakennuksessa Vesangan koulun ja päiväkodin kanssa ja rakennus on valmistunut vuonna Tilat ovat uudet ja ajanmukaiset, eikä remontointitarvetta ole parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Vesangan Kuohun alueella asuu yhteensä noin asukasta, väestöennuste vuoteen 2020 on (kasvu% 27). Koulussa on noin 135 oppilasta. Aukioloaikoina Vesangan lähikirjastoa käyttävät myös alueen muut asukkaat. Vesangassa ei ole erillistä nuorisotilaa, eikä sellaista ole suunnitteilla. Kirjaston, koulun ja päiväkodin yhteistyö on aktiivista ja luontevaa. Vuonna 2009 kirjastossa annettiin suunniteltua kirjastonkäytön opetusta 26 luokalle, yhteensä 323 oppilaalle. Kaikki ryhmäkäynnit yhteenlaskettuna (koululuokat, päiväkodit, asiakkaiden käyttäjäkoulutus, sovitut vierailut, muut ryhmäkäynnit) kirjastossa annettiin kirjastonkäytön opastusta asiakkaalle. Määrä on kaupunginkirjaston toimipisteiden 4. suurin. Kirjasto on avoinna kolmena päivänä viikossa yhteensä 18 viikkotuntia. Kirjaston ollessa suljettuna voivat oppilaat opettajien valvomina käyttää kirjastoa itsenäisesti. Asiakaspäätteet (internet, tiedonhaku sekä aineiston lainaus ja palautus) ovat tuolloin oppilaiden omatoimisessa käytössä. Kirjastossa työskentelee ja sen kokoelmasta vastaa kirjastoammatillisen koulutuksen saanut kirjastovirkailija. Vesangan lähikirjasto on hyvä esimerkki siitä, mitä samassa rakennuksessa toimivien yhteistyöskentely voi parhaimmillaan olla. Mikäli kiinteä kirjastotoiminta lakkautuisi alueelta, sillä olisi negatiivinen vaikutus lasten ja varhaisnuorten lukemisharrastukseen, kirjallisuuden tuntemukseen ja tiedonhallintataitojen karttumiseen. Kirjaston merkitys alueen sosiaalisena keskuksena on huomattava ja se vahvistaa osaltaan alueen identiteettiä. Lohikosken pienkirjasto Aiempi Lohikosken lähikirjasto lakkautettiin keväällä 2010 ja avattiin pienkirjastona elokuussa Päätös kirjastomuodon muutoksesta lähikirjastosta pienkirjastoksi on tehty Jyväskylän kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokouksessa Matkaa pienkirjastosta pääkirjastoon on noin 4,5 kilometriä.

6 Lohikosken pienkirjasto saa vastaremontoidun, uudiskalustetun noin 150 m²:n tilan käyttöönsä Lohikosken koulun yhteyteen (jyvitetyt neliöt yhteensä 184 m²). Koulussa on noin 300 oppilasta. Pienkirjasto on avoinna kolmena päivänä viikossa, yhteensä 15 viikkotuntia. Kirjaston ollessa suljettuna voivat oppilaat opettajien valvomina käyttää kirjastoa itsenäisesti. Asiakaspäätteet (internet, tiedonhaku sekä aineiston lainaus ja palautus) ovat tuolloin oppilaiden omatoimisessa käytössä. Kirjastossa työskentelee ja sen kokoelmasta vastaa kirjastoammatillisen koulutuksen saanut kirjastovirkailija. Kirjasto on avoinna kolmena päivänä viikossa yhteensä 15 tunnin ajan. Lohikosken pienkirjasto tulee toimimaan lähes Vesangan kirjaston esimerkin mukaisesti ja on lupa odottaa, että pienkirjastomalli toteutuu Lohikoskella hyvin. Koulun ja kirjaston vireälle yhteistyölle on olemassa parhaat edellytykset: koululaisten kirjastoasiointi, lukemisharrastuksen tukeminen ja tiedonhallintataitojen karttuminen sujuvat luontevasti saman rakennuksen puitteissa. Vesangan kolmea viikkotuntia vähäisemmästä aukioloajasta johtuen Lohikosken pienkirjastolla ei ole resursseja kirjavinkkaukseen tai järjestelmälliseen tiedonhallinnan opastukseen. Vuonna 2009 Lohikosken lähikirjastossa annettiin suunniteltua kirjastonkäytön opetusta 151 oppilaalle. Kaikki ryhmäkäynnit yhteenlaskettuna (koululuokat, päiväkodit, asiakkaiden käyttäjäkoulutus, sovitut vierailut, muut ryhmäkäynnit) kirjastossa annettiin kirjastonkäytön opastusta 371 asiakkaalle. Uuden toimintamuodon ja sijainnin vuoksi perusasteen oppilaiden kirjastoasiointi kasvaa edellisvuodesta voimakkaasti. Lohikosken alueella asuu noin asukasta, väestöennuste vuoteen 2020 on Lohikoskella ei ole nuorisotilaa eikä nuorisopalveluverkkoselvityksessä esitetä alueelle nuorisotilaa rakennettavaksi. Kirjasto on alueen keskeinen ei-kaupallinen toimija. Asukkaille pienkirjasto on merkittävä lisä alueen palveluihin ja asiakaskunnan ikäjakautuma tulee olemaan pienistä lapsista vanhuksiin. Olisi lyhytkatseista perustaa tiloiltaan, kalustukseltaan ja aineistoltaan uusi toimipiste ja esittää sitä lakkautettavaksi seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun sillä on vireän toiminnan edellytykset ja sopiva yhteistyökumppani. Pienkirjasto toimintamallina toteutuu parhaiten silloin, kun se toimii koulun yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä. Tällöin kirjasto voi olla koulun omatoimisessa käytössä myös silloin, kun se on muilta asiakkailta suljettuna. Toki tämä toiminnan muoto edellyttää sitä, että toimijoiden kesken on tehty kirjallinen käyttösopimus vastuista ja velvollisuuksista. 6 Halssilan lähikirjasto Halssilan lähikirjastosta on matkaa pääkirjastoon noin 4 ja Vaajakosken aluekirjastoon noin 4,5 kilometriä. Alueella asuu n asukasta ja väestöennuste vuoteen 2020 mennessä n Taajaman luonne on kaupunkimainen ja kulkuyhteys keskustaan hyvä. Alueella ei ole nuorisotilaa, eikä sellaista ole tehdyn nuorisopalvelujen verkkoselvityksen mukaan suunnitteilla. Kirjasto sijaitsee Halssilan koulun pihapiirissä, koulussa on noin 330 oppilasta. Halssilan kirjasto toimii vuonna 1966 valmistuneessa rakennuksessa, kahdessa kerroksessa. Ensimmäisestä kerroksesta on sisäänkäynti kirjastoon, mutta ei muuta kirjastotoimintaa. Rakennuksen kunto on määritelty käsitellyssä kirjastoverkkoselvityksessä välttäväksi. Rakennukseen kohdistuu mittava remontointitarve. Kirjaston puolelta on esitetty, että kirjastotila remontoidaan ja se toimisi jatkossa yhdessä kerroksessa, nykyistä pienemmissä tiloissa (n. 200 m²). Tilapalvelu on alustavassa taloussuunnitelmassaan vuosille 2013/2014 varannut määrärahaa Halssilan kirjaston peruskorjaukselle. Kirjaston olisi

7 remontin toteutuessa mahdollista profiloitua Vesangan mallin mukaisesti nykyistä enemmän koulukirjastomaisemmaksi ja toimintamuodoltaan pieneksi lähikirjastoksi. Avoinna kirjasto olisi tässä tapauksessa kolmen päivänä viikossa yhteensä 18 tuntia. Erityisen merkittävää Halssilan lähikirjastossa on, että se on kaupunginkirjaston eniten kirjastonkäytön opetusta antava toimipiste. Vuonna 2009 Halssilan lähikirjastossa annettiin suunniteltua kirjastonkäytön opetusta 32 perusasteen luokalle, yhteensä 523 oppilaalle. Kaikki ryhmäkäynnit yhteenlaskettuna (koululuokat, päiväkodit, asiakkaiden käyttäjäkoulutus, sovitut vierailut, muut ryhmäkäynnit) kirjastossa annettiin kirjastonkäytön opastusta asiakkaalle. Halssilan lähikirjastossa työskentelee 1,8 työntekijää (kirjastonjohtaja 5 pv/vko ja kirjastovirkailija 4 pv/vko). Mikäli kirjasto muutetaan pienkirjastoksi vuoden 2011 loppuun mennessä, Halssilasta olisi mahdollista osoittaa esimerkiksi Palokan aluekirjaston henkilöstövahvuuteen 1,1 henkilötyövuoden verran (kokoaikainen informaatikko 5 pv/vko ja kirjastovirkailija 1 pv/joka toinen vko). Tosin kiinteistöön suunniteltu remontti ajoittuu toteutuessaan vasta vuosille 2013/2014. Halssilan koulun oppilasmäärä ja taajaman asukasluku huomioiden voidaan perustellusti esittää, että Halssilan lähikirjaston toimintamalli muuttuu tulevaisuudessa ja se toimii jatkossa kuten Vesangan lähikirjasto. Kirjastotila remontoidaan noin 200 m² kokoiseksi ja koululla on mahdollisuus käyttää kirjastoa omatoimisesti Lohikosken ja Vesangan mallien mukaisesti silloin, kun kirjasto muutoin on suljettuna. Kirjaston auki ollessa se on kaikkien käytettävissä. Kirjasto sitoo kirjastovirkailijan työpanoksen joka toinen viikko kolmena ja joka toinen viikko neljänä päivänä viikossa. Näin ollen Halssilan nykyisestä henkilöstöresurssista olisi osoitettavissa 1,1 henkilötyövuotta muihin kirjastoammatillisiin ja kirjastotyön keskitettyihin kehittämistehtäviin. 7 Lakkautettavaksi esitetyt kirjastot: Keltinmäki, Kuokkala ja Kypärämäki Keltinmäen lähikirjasto sekä Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastoja esitetään kulttuurilautakunnassa käsitellyn kirjastoverkkoselvityksen mukaisesti lakkautettaviksi ja mainituissa kirjastoissa työskenteleviä työntekijöitä sijoitettaviksi muihin kirjastoammatillisiin tehtäviin Jyväskylän kaupunginkirjastossa. Keltinmäen lähikirjasto (385 m²) Kulttuurilautakunnassa käsitellyssä kirjastoverkkoselvityksessä Keltinmäen lähikirjastoa esitetään lakkautettavaksi. Tarkastelun kohteina oli mm. tilojen ja toimipisteiden kokonaismäärä ja tarve, tilakustannukset sekä henkilöstömitoitus 2. Samassa kiinteistössä toimiva nuorisotila jäisi rakennukseen nuorisopalvelujen verkkoselvityksen esityksen mukaisesti. Keltinmäen Myllyjärven taajamissa asu noin asukasta, väestöennuste vuoteen 2020 mennessä on Alueen väestöennusteen mukaan ikääntyneiden, yli 65-vuotiaiden osuus asukkaista kasvaa voimakkaasti, mutta samaten myös 0 12 vuotiaiden osuus. Kirjasto palvelee myös Mäyrämäen ja Mustalammen taajamien asukkaita. 2 Päätösteksti, kts. s.2.

8 Keltinmäen lähikirjastosta on matkaa pääkirjastoon noin 5 kilometriä. Kirjastonuorisotilarakennus on valmistunut vuonna 1983 ja sen kunto on valmistuneen kirjastoverkkoselvityksen mukaan tyydyttävä. Keväällä 2010 kirjastossa sattui putkirikko ja sen seurauksena kirjaston lattiaa sekä muita tiloja on jouduttu korjaamaan. 8 Keltinmäen lähikirjastossa työskentelee 3 työntekijää (kirjastonjohtaja ja 2 kirjastovirkailijaa). Mikäli kirjasto lakkautetaan, vapautuva henkilöstö olisi mahdollista sijoittaa muihin kaupunginkirjaston toimipisteisiin tai kirjaston keskitettyjen palvelujen kehittämiseen. Henkilökunnan lisääminen muihin toimipisteisiin mahdollistaa kirjastojen pidemmät sekä lauantaiaukioloajat, kirjastoauto- ja kotipalvelujen sekä verkkopalvelujen kehittämisen. Keltinmäen koulun kanssa tehty yhteistyö on ollut aktiivista. Koulussa on esikoulu ja luokat yhteenlaskettuna n. 380 oppilasta. Vuonna 2009 kirjastossa annettiin kirjastonkäytön opetusta 28 luokalle, yhteensä 494 oppilaalle. Vuoden aikana 728 eri-ikäistä asiakasta osallistui kirjastonkäytön opastuksiin. Keltinmäen alueen kirjastopalvelut voidaan järjestää jatkossa kirjastoautopalveluin: koulun ja päiväkodin tarpeisiin suunnatulla aamupäivien koulupysäkeillä sekä ilta-aikaisella normaalipysäkillä. Päiväkoti-, esikoulu- ja peruskouluikäisten kirjastonkäytön sekä tiedonhallintataitojen opetuksen järjestäminen vaatii uudenlaisia ratkaisuja sekä verkkopalvelujen aktiivista kehittämistä ja vuorovaikutteisia kirjastopalveluja, kirjastoautopalvelua voimakkaasti hyödyntäen. Aikuisväestön, erityisesti ikääntyneiden kirjastopalveluja on mahdollista kehittää vuorovaikutteisin verkkopalveluin sekä esimerkiksi kirjaston kotipalvelutoimintaa lisäämällä (hakeutuvat kirjastopalvelut). Verkkopalvelujen kehityksestä on esitetty tarkemmin kappaleessa Kirjaston verkko- ja itsepalvelut. Kuokkalan pienkirjasto (145 m²) Kuokkalan pienkirjasto avattiin syksyllä 2008 Kuokkalan liikekeskuksessa. Samassa huoneistossa toimii kirjaston lisäksi Kuokkalan palvelupiste, nuorisotila, Turvallinen iltapäivä ja 4H-yhdistyksen toimisto. Käytössä olevan huoneiston kokonaispinta-ala on noin 600 m². Pienkirjastossa työskentelee kirjastovirkailija kolmena päivänä viikossa pitäen kirjastoa avoinna 15 viikkotunnin ajan. Matkaa pääkirjastoon on noin 2,5 kilometriä. Kulttuurilautakunnassa käsitellyssä kirjastoverkkoselvityksessä Kuokkalan pienkirjastoa esitetään lakkautettavaksi (Malli 1). Tarkastelun kohteina oli mm. tilojen ja toimipisteiden kokonaismäärä ja tarve, tarkoituksenmukaiset aukioloajat sekä henkilöstömitoitus 3. Välimatka Kuokkalan pienkirjastosta lähimpään kouluun, Pohjanlammen kouluun, on noin puoli kilometriä. Välimatkasta, kirjaston aukioloajoista ja niukoista henkilöstöresursseista johtuen pienkirjasto ei pysty palvelemaan alueen kouluja tai päiväkoteja lainkaan eikä kirjastossa ole mahdollista järjestää kirjastonkäytön opetuksia, satutunteja tai muuta oheistoimintaa. Koulujen omatoiminen pienkirjastoasiointi ei ole mahdollista välimatkasta johtuen. Tällä hetkellä Kuokkalan pienkirjaston aukioloaikojen lisääminen ei ole mahdollista. Koska pienkirjasto on suljettu osan viikkoa, on tilan ylläpitäminen kallista ja tehotonta. 3 Päätösteksti, kts. s.2.

9 Pienkirjastomalli on toiminnaltaan riittämätön Kuokkalan kokoiseen taajamaan, eikä vastaa alueen kiinteän kirjastopalvelun tarpeeseen. 9 Mikäli Kuokkalan pienkirjasto lakkautetaan, alueen kirjastopalvelut hoidetaan jatkossa kirjastoautopalveluin: päiväkoti- ja esikouluikäisille sekä koululaisille suunnatuin aamupysäkein sekä aikuisväestölle iltapysäkein. Pääkirjasto puolestaan toimisi alueen lähimpänä kiinteänä kirjastotoimipisteenä. Kypärämäen pienkirjasto (121 m²) Kypärämäki avattiin pienkirjastona kesällä 2009 kokonaan remontoidussa (vuokra)tilassa. Samassa rakennuksessa sijaitsee mm. päiväkoti; Kypärämäen n. 290-oppilainen koulu on pienkirjaston lähituntumassa, mutta ei aivan pihapiirissä. Kirjasto on avoinna kolmena päivänä viikossa yhteensä 15 viikkotunnin ajan; kirjastossa työskentelee kirjastovirkailija 3 pv/vko. Kulttuurilautakunnassa käsitellyssä kirjastoverkkoselvityksessä Kypärämäen pienkirjastoa esitetään lakkautettavaksi. Tarkastelun kohteina oli mm. tilojen ja toimipisteiden kokonaismäärä ja tarve, tarkoituksenmukaiset aukioloajat, sekä henkilöstömitoitus 4. Mikäli Kypärämäen pienkirjasto lakkautetaan, alueen kirjastopalvelut hoidetaan jatkossa päiväkoti- ja esikouluikäisille sekä koululaisille suunnatuin kirjastoauton pysäkkiajoin. Kypärämäen kirjasto sijaitsee pääkirjaston ja Kortepohjan lähikirjaston välimaastossa. Matkaa pääkirjastoon on hieman alle 3 ja Kortepohjaan noin 2 kilometriä. Mainittujen kirjastojen välisen keskeisen sijaintinsa vuoksi alueen asukkaiden on mahdollista käyttää edellä mainittuja kirjastoja. Kirjastoautopalvelujen kehittäminen Jyväskylässä liikennöi kolme uutta tai uudehkoa kirjastoautoa. Kaksi autoista liikennöi tätä nykyä kahdessa ja yksi yhdessä vuorossa. Auto-osastolla on yhteensä 9 työntekijää, joista kirjastoautonkuljettajia tai -kuljettajavirkailijoita viisi. Yhden kirjastoauton reittiaikaa myydään Muuramen kunnalle kahden viikon jaksolla yhteensä noin 6 tuntia. Jotta kirjastoautopalveluja voidaan kehittää entisestään, tulevaisuuden reittisuunnittelu on tehtävä huolella, tarkoituksenmukaisesti sekä väestörakenteen muutokset huomioon ottaen (uudet taajamat, eri ikäryhmät). Reittien uudelleen suunnittelulla tähdätään mahdollisimman taloudelliseen reititykseen, tarjoamaan kirjastopalvelut alueilla, joilla kiinteää kirjastoa ei ole sekä niille asiakkaille tai -ryhmille, joiden on vaikea tai mahdotonta käyttää kiinteän kirjaston palveluja. Kirjastojen mahdollisten lakkauttamisten myötä kasvaa paine kirjastoautopalvelujen saatavuudelle ja laatusisällölle. Uudet taajamat tulee huomioida reittisuunnittelussa. Nähdään tärkeänä, että kirjastoautot liikennöivät tulevaisuudessa tehokkaammin ja kuntalaistarpeen mukaisesti. Jotta tämä toteutuisi, on kirjastoautotoimintaan voitava osoittaa lisää kirjastoammatillista henkilöstöä. Kirjastoautoilla on asiakkaina lukuisia kouluja ja jokaisessa autossa annetaan kirjastonkäytön opetusta vähintään ensimmäisen luokan oppilaille. Opetustilana auto poikkeaa rajallisen 4 Päätösteksti, kts. s.2.

10 kokonsa vuoksi kiinteästä kirjastotilasta. Kirjastoautoissa annettavan kirjastonkäytön ja tiedonhallinnan opastuksen tueksi luodaan uusia ja täydentäviä kirjastotoiminnan muotoja verkkokirjaston kehittäminen yhtenä potentiaalisena keinona. 10 Kirjaston verkko- ja itsepalvelut Kaupunginkirjasto tarjoaa asiakkaille vaihtoehtoisia tapoja käyttää kirjastoa sekä kiinteän kirjastoverkon että sähköisen verkkokirjaston kautta. Asiakkaat käyttävät kumpaakin palvelutapaa, sillä käyntien määrä sekä kirjastoissa että verkkokirjastossa on lähes sama. Verkkopalvelut tuotetaan alueellisesti yhteistyössä Aalto-kirjastojen kanssa. Verkkopalvelut muodostavat merkittävän ja voimakkaasti kehittyvän osan kirjaston palveluista. Asiakas voi internetissä uusia lainansa, tehdä varauksia ja hakea tietoa kirjaston aineistosta. Käytössä ovat myös nykyaikaiset mobiilipalvelut, esimerkiksi suuri osa myöhästymismuistutuksista lähetetään asiakkaille joko tekstiviestinä tai sähköpostilla. Asiakkaita kiinnostaakseen verkkopalvelujen tulee olla ajanmukaisia, laadukkaita ja nopeasti kehittyviä. Parhaillaan kaupunginkirjasto on uusimassa verkkopalvelusivustoja ja ottamassa käyttöön uusia palveluita. Syksyllä 2010 käyttöönotettava Aalto-verkkokirjasto lisää asiakkaiden mahdollisuuksia sekä käyttää kirjastopalveluja monipuolisemmin että osallistua aktiivisemmin sisältöjen tuottamiseen (aineistoarvostelut, kommentit, keskustelut). Verkkoympäristöön on jatkossa mahdollista tuottaa eri-ikäisille käyttäjille suunnattuja tiedonhallintataitojen opastuspaketteja, joita koululuokat ja muut ryhmät voivat käyttää omatoimisesti. Viime vuosina kirjastojen etä- ja itsenäispalveluita on voimakkaasti lisätty. Verkkopalveluiden kehittämisen rinnalla kirjastoihin on hankittu asiakaskäyttöisiä lainaus- ja palautusautomaatteja. Vuoden 2009 alussa viidessä toimipisteessä oli asiakkaiden käytössä itsepalvelulainaus, vuoden 2010 alussa lainausautomaatit ovat jo kymmenessä toimipisteessä ja vuoden 2010 lopussa kaikissa 15 toimipisteessä on mahdollista lainata itsepalveluna. Asiakkaita on opastettu automaattien käyttöön ja niiden käyttöaste on korkea. Pääkirjaston lainoista 72% lainataan lainausautomaateilta. Automaattien avulla voidaan vähentää mekaanisen työn määrää, parantaa työergonomiaa ja ohjata henkilökunnan aikaa vaativampaan asiakaspalveluun. Automaattien tarkoitus on myös nopeuttaa palvelua ja tehdä kirjastossa asiointi asiakkaalle joustavaksi. On kuitenkin muistettava, että toimiakseen verkkopalvelut vaativat myös henkilöstöä: sisältöjen tuottamiseen, ylläpitoon ja päivittämiseen sekä teknisten ratkaisujen kehittämistyöhön. Suurissa yksiköissä on mahdollista osittain paikata lainaus- ja palautusautomaatiolla ihmisen tekemää rutiinityötä, mutta pienissä kirjastopisteissä automaatio ei poista vuorotyön haasteita. Kirjastojen tulevaisuuden tilaratkaisuja mietittäessä on huomioitava verkkopalvelujen kasvava suuntaus: fyysisten käyntien määrä on vähentynyt viimeisten vuosien aikana, kun taas verkkopalvelujen käyttö on kasvanut ja tullee kasvamaan edelleen. Internet, mobiililaitteet ja langaton verkko ovat joka kodin arkea. Kirjastoa käytetään siellä, missä se on kulloinkin tarkoituksenmukaisinta: internetissä, puhelimessa ja kauppamatkan varrella. Myös digitaalisten aineistojen yleistyminen tulee vaikuttamaan kirjastojen tilantarpeeseen. Musiikin ja lähivuosina elokuvien nettilataaminen tulee vähentämään fyysisten cd- ja dvd-levyjen myyntiä, vuokrausta ja myös lainausta kirjastoista. E-kirjojen suomenkielinen tarjonta

11 lisääntyy lähivuosina, samoin verkkolehtien. Suuri osa teksteistä luettanee parin vuosikymmenen päästä erilaisilta digitaalisilta lukulaitteilta. 11 Itse kirjaston perustehtävään kehityksellä ei ole vaikutusta: kirjaston kautta kansalaiset pääsevät yhteiskunnan kustantamana käyttämään sellaista digitaalista aineistoa, josta he muuten joutuisivat itse maksamaan. Tulevaisuuden kirjastossa korostuu lainaamisen ja kirjakokoelmien sijasta asiakkaiden palvelutarpeet kirjaston tiloissa. Kirjastoissa on nykyistä enemmän tilaa erilaisille toiminnoille: viihtymiselle, oppimiselle, tapahtumille, kokoontumiselle ja vähemmän kirjoille ja hyllyille. Fyysisen kirjastotilan merkitys ei katoa, vaan muuttuu ja sen on oltava nykyistä enemmän muunneltavissa käyttäjien tarpeiden mukaiseksi.

12 12 Taulukko: edellä esitettyjen ratkaisujen vaikutus 2009/2020: neliöt, vuokra, investoinnit Vuosi 2009 Kirjastoverkko vuonna 2020 Väestö vuokra vuokra vuokra vuokra investointi m2 /m2/kk /vuodessa m2 /m2/kk /vuodessa Pääkirjasto , , Kirjasto -Työväenopisto (1980) Aluekirjasto (> asukasta) Vaajakosken kirjasto (1987) , , Palokan kirjasto , , Lähikirjasto Kortepohjan kirjasto (päiväkoti 1972) , , Säynätsalon kirjasto (kunnantalo 1952, 1998) , , Tikkakosken teollisuustalo 450 6, , Huhtasuon kirjasto-nuorisotalo (1979) 408 9, , Keltinmäen kirjasto-nuorisotalo (1983) , Keljonkankaan kirjasto (1988) , , Korpilahden kirjasto (virastotalo 1978, 2009) , , Vesangan kirjasto (koulu-päiväkoti 2008) , , Pienkirjasto Halssilan kirjasto ja iltapäiväkoti (1966) 534 7, , Lohikosken kirjasto (koulu 1967, 2004, 2010) 288 7, , Kuokkalan kirjasto (1990) , Kypärämäen kirjasto (vuokratila) , Korpilahden kirjastoautotalli 49 8, Kirjaston tilat yhteensä, m Muutos nykytilanteeseen ARVIOIDUT VUOKRAT JA INVESTOINNIT Kirjaston vuokrat yhteensä Kaupungin investointien määrä yhteensä Investointien tunnusluvut peruskorjaus uudisrakennus Kursiivi: neliöt vähenevät Korostus: neliöt lisääntyvät 1800 /m /m2

13 asukasta asukasta M määrä M määrä Toimintamenot 63,70 /asukas ,16 8,53 60,25 e/asukas 2020 Henkilöstömenot 4,26 Kirjojen hankintamenot 102 henk 3, % 7,73 /asukas 0,99 12 % 1,09 13 % Tilavuokrat 1,64 20 % 2,35 28 % Muut kulut 1,27 16 % 1,27 15 %

ESITYS KIRJASTOVERKON VAIHTOEHDOISTA MUISTIO Sivu 1/16. Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu

ESITYS KIRJASTOVERKON VAIHTOEHDOISTA MUISTIO Sivu 1/16. Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu 11.5.2010 Sivu 1/16 Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu Hanke: Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys ESITYS KIRJASTOVERKON VAIHTOEHDOISTA 11.5.2010 Haahtela-rakennuttaminen Oy Tinasepäntie 45, 00620

Lisätiedot

KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014

KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014 KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014 2 SISÄLTÖ DIA Johdanto 3-5 Työryhmä 6 Aikataulu 7 Selvityksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 8 Väestöennuste 9 Kirjastoverkko 2010 10 Kirjastoverkon

Lisätiedot

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin 1 Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoa selvittänyt työryhmä on jättänyt raporttinsa kaupunginjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle määräaikaan 30.6.2005

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/10 Kulttuurilautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/10 Kulttuurilautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/10 Kulttuurilautakunta 19.10.2010 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät tiistai 19.10.2010, kello 17.30 21.50 Kilpisenkatu 1, Tietotalo 3 krs, Wilho x

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2007

Kirjaston tilastot 2007 Kirjaston tilastot 2007 Kävijät...2 Lainaus...3 Lainojen jakautuminen toimipisteittäin...4 Lainaajat toimipisteittäin...5 Aineistojen lainaus aineistolajeittain...7 Lainojen jakautuminen aineistoryhmittäin...8

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2005

Kirjaston tilastot 2005 Kirjaston tilastot 2005 Kävijät vuonna 2005...1 Lainaus 2005...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2005...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2005...4 Kirjojen lainaus 2005...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa Timo Koivisto 21.10.2013 Johdon tukipalvelut Sopeutusvelvoite 14 950 (ltk) Eläköityvien vakansseja ei täytetä 19

Lisätiedot

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja 31.5.2012 Anna Isopoussu Taustaa Kuntien yhdistyminen vuonna 2009 (Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Salon kaupunginkirjasto

Salon kaupunginkirjasto Salon kaupunginkirjasto Kirjasto palvelee Kirjastopalvelut ovat kasvaneet perinteistä lainaus- ja palautustoimintaa monipuolisemmiksi. Salon kaupunginkirjasto tarjoaa aineistoa tiedonnälkään ja viihtymiseen,

Lisätiedot

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 1 Kirjastoverkkoselvitys Sisältö Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän toimenpide-ehdotukset 2 Kirjastoverkkoselvitys 3 Selvityksen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (5) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu muihin maakuntakirjastoihin, mutta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ JJ Koski SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE KONNEVESI MULTIA UURAINEN KEURUU LAUKAA HANKASALMI PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ MUURAME

Lisätiedot

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys...

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys... Asiakaskysely 2011 2 Tiivistelmä...3 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4 2. Käyttäjät...4 2.1 Ikä... 4 2.2 Sukupuoli... 5 2.3. Koulutus... 6 3. Kirjastojen sijainti...7 3.1. Lähin kirjasto...

Lisätiedot

KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA

KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA Johanna Vesterinen kirjastotoimenjohtaja Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 13.8. 2007 2 1. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot

Lisätiedot

Halssilan asukasyhdistys ry esittää, että kirjastojen lakkautusperusteita harkitaan järkevien ja oikeiden taloudellisten näkökohtien mukaan.

Halssilan asukasyhdistys ry esittää, että kirjastojen lakkautusperusteita harkitaan järkevien ja oikeiden taloudellisten näkökohtien mukaan. SAATEKIRJE Jakelu: Kirjastonjohtaja Liisa Laatu Halssilan kirjasto / Mielikki Matilainen Kulttuurilautakunta / puheenjohtaja Jukka Louhivuori Jyväskylän kaupunginhallitus Alueemme valtuutetut: Juha Hjelt,

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

Kirjasto 2016 18.8.2010

Kirjasto 2016 18.8.2010 1 Kirjasto 2016 18.8.2010 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston pitkän aikavälin toimintasuunnitelma 1. Toiminta-ajatus Kirjasto on jokaisen kansalaisen tieto- ja kulttuurikeskus. Se tarjoaa

Lisätiedot

Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista. Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9.

Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista. Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9. Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9.2017 7.9.2017 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitetään sekä alueiden että

Lisätiedot

Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa

Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa Rekentamissemiaari Museokeskus Vapriikki Tampere 30.5.2013 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Irmeli Isokivijärvi palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnaan

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä

Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä Kooste keskustelun sisällöstä Oili Salminen Oikeusministeriö demokratian vastuualue 3.12.2008 Otakantaa.fi-esittely Verkkofoorumi, jossa kansalaiset voivat

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2015 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja. 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 126/00.01.

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja. 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 126/00.01. Palveluverkko- ja 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 Kirjastoverkko 126/00.01.02/2015 PALRYH 20.01.2015 23 Lohjan kaupunginkirjastoon kuuluvat pääkirjasto

Lisätiedot

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon "En lainkaan", miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja?

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon En lainkaan, miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? Asiakaskysely 2008 Kysymykseen vastanneet: 335 (ka: 0) En lainkaan 49% 164 Kerran viikossa 16,7% 56 2-3 kertaa kuukaudessa 20,3% 68 Harvemmin 14% 47 2.

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2014 Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä

Lisätiedot

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot Oulussa muodostavat asiantuntijaryhmän Vastaava informaatikko 5 informaatikkoa 1 pääkirjastossa 2 aluekirjastoissa 2 kombikirjastoissa Koulukirjaston

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS NETTO

KÄYTTÖTALOUS NETTO Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

23.2.2006 Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto www.jyvaskyla.fi/kirjasto

23.2.2006 Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto www.jyvaskyla.fi/kirjasto Halssilan kirjaston historiikki Perhekirjasto täyttää 50 vuotta Halssilan kirjaston historiikki Sisällysluettelo Perhekirjasto täyttää 50 vuotta... 2 Lainausasema herttaisen Jänönkujan varrelle... 3 Lukutuvasta

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjaston kehittämislinjat 2010 2014

Jyväskylän kaupunginkirjaston kehittämislinjat 2010 2014 Jyväskylän kaupunginkirjaston kehittämislinjat 2010 2014 Vuonna 2020 Jyväskylän kaupunginkirjasto on verkostoitunut osaavan palvelun paikka, jossa ihmiset, elämykset ja oivallukset kohtaavat Jyväskylän

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Kirjasto on osa arkea ja elämää

Kirjasto on osa arkea ja elämää Kirjasto on osa arkea ja elämää Satakunnan Kulttuurifoorumi 12.3.2014 Asko Hursti Kirjastotoimenjohtaja, Porin kaupunki Kirjaston tehtävä Satakunnan kulttuurin edistämisessä on... Toteuttaa Suomen perustuslain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja Palveluverkko- ja 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 25.03.2015 Kirjastoverkko 126/00.01.02/2015 PALRYH 20.01.2015

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvioehdotus Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Vuoden 2014 talousarvioehdotus Kaupunginjohtaja Markku Andersson Vuoden 2014 talousarvioehdotus 21.10.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TP2012 Esitämme huolemme viimeisten tilinpäätösten alijäämäisyydestä ja toimintakatteen vuosittaisesta merkittävästä

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelun korvaava toimintamalli kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta

Kirjastoautopalvelun korvaava toimintamalli kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta Kulttuurilautakunta 59 23.09.2014 Kaupunginhallitus 291 06.10.2014 Kirjastoautopalvelun korvaava toimintamalli kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta Kulttuurilautakunta 23.09.2014 59

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus. Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia

Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus. Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia Vantaa Kaupunki: - Asukasluku kovassa kasvussa, maahanmuuttajia n. 16% - Suomen velkaisimpia kuntia, voimassa talous- ja

Lisätiedot

2. Miten tämä vakanssi toteuttaa palvelualueen / palvelun toimintasuunnitelmaa?

2. Miten tämä vakanssi toteuttaa palvelualueen / palvelun toimintasuunnitelmaa? Henkilöstöjaosto 83 18.05.2017 Kaupunginhallitus 262 29.05.2017 Täyttölupa, kirjastonhoitaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, vakanssi 410 024 1312/01.01.01.00/2017 Henkilöstöjaosto 18.05.2017 83 Valmistelija:

Lisätiedot

Haettu Esitys Päätös Asukas- ja kylätoiminta Huhtamedia ry Huhtasuon ASA ry Huhtasuon Asukasyhdistys ry Jyväskylä Seura ry

Haettu Esitys Päätös Asukas- ja kylätoiminta Huhtamedia ry Huhtasuon ASA ry Huhtasuon Asukasyhdistys ry Jyväskylä Seura ry Asukas- ja kylätoiminta 1 Huhtamedia ry T 450 50 50 Hakemusnumero: 5 / Huhtamedia ry 2 Huhtasuon ASA ry T 100 40 40 Hakemusnumero: 88 / Huhtasuon ASA ry 3 Huhtasuon Asukasyhdistys ry T 100 50 50 Hakemusnumero:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Jyväskylän päiväkotiverkko. Tavoitteena alueellinen päiväkotiverkko

Jyväskylän päiväkotiverkko. Tavoitteena alueellinen päiväkotiverkko Jyväskylän päiväkotiverkko Tavoitteena alueellinen päiväkotiverkko Tilojen nykytilan analysointi ja tilankäytön tehostaminen vanhojen kohteiden korjaustarve uusien tilavaihtoehtojen hankinta/rakentaminen

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keski-Karjalan kirjastostrategian päivitys 1 KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keväällä 2004 valmistui Keski-Karjalan kirjastostrategia, jonka tilastotietoja on täydennetty vuosilla 2004-2006.

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

Kohti uusia kelpoisuusvaatimuksia

Kohti uusia kelpoisuusvaatimuksia Kohti uusia kelpoisuusvaatimuksia KIRJASTONJOHTAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 1.-2.10.2009 Joensuu Kirsti Kekki, kulttuuriasiainneuvos Opetusministeriö http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/kirjastoalan_koulutus/

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Miten muutettiin kaikki?

Miten muutettiin kaikki? Miten muutettiin kaikki? Kirjastopalvelua tunteella ja tärkeydellä Rovaniemi 25.4.2017 Hilkka Heikkinen Kemin kaupungin kirjastotoimenjohtaja Taustaa Kirjasto valmistui 1990 Entisistä kirjastotiloista

Lisätiedot

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen Kysymyksiä ja vastauksia (muutokset mahdollisia) Milloin Vaski laajenee? Milloin oma kirjasto on osa Vaskia? Laajentunut Vaski avaa ovensa

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin Yleisten kirjastojen neuvosto 7.11.2014 Hannu Sulin OKM:n kirjastopolitiikka 2015 ohjelman tavoitteiden toteutuminen kansallisella tasolla Kohdennetaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja Palveluverkko- ja 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 25.03.2015 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 79 09.04.2015

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen 16.02.2017 Sivu 1 / 1 543/2017 12.01.01 25 Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jaakko Turpeinen, puh.

Lisätiedot

Taustatiedot - Kaikki -

Taustatiedot - Kaikki - Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 01.12.2014 12:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Vastaajat 2014 52 52 47 Yhteensä 52 52 47 Vastausprosentti 100 Lopettaneet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (8) Kaupunginvaltuusto Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (8) Kaupunginvaltuusto Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (8) 135 Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muuttaminen HEL 2014-001722 T 00 01 00 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa kulttuuri-

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden toimintotasoiset sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut,

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Omatoimikirjastoja ja monipalvelupisteitä: Oulun kirjasto muutoksessa. Kirsi Kasto, aluekirjastopäällikkö 4.11.2014

Omatoimikirjastoja ja monipalvelupisteitä: Oulun kirjasto muutoksessa. Kirsi Kasto, aluekirjastopäällikkö 4.11.2014 Omatoimikirjastoja ja monipalvelupisteitä: Oulun kirjasto muutoksessa Kirsi Kasto, aluekirjastopäällikkö 4.11.2014 Uusi Oulu 1.1.2013 Kuntaliitos 1.1.2013: Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696 Kommentti (näkyy vain ylläpitäjille): Täyttäjän nimi: Täyttäjän puhelinnumero: Täyttäjän sähköpostiosoite: Kunta: Seutukunta: Maakunta: Maakuntakirjastoalue: Lääni: Suuralue: Alavieska Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelu

Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylän Tilapalvelu Kuvien kertomana Toteuttanut: Keski-Suomen museo Kuvassa: oikealla Jarno Hacklin YIT Kiinteistötekniikka Oy:n toimitusjohtaja, Jyväskylän Tilapalvelusta kiinteistöjohtaja Esko Eriksson

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot