KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA"

Transkriptio

1 KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA Johanna Vesterinen kirjastotoimenjohtaja Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

2 2 1. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto, kirjastoautotoiminta Jyväskylän kaupunginkirjastoon Keski-Suomen maakuntakirjastoon kuuluu pääkirjaston lisäksi 7 lähikirjastoa (8. lähikirjasto remonttievakossa ) ja 1 kirjastoauto. Jyväskylässä on ollut kirjastoautotoimintaa jo yli 30 vuoden ajan. Ensimmäinen kirjastoauto, Minna-Kantti, aloitti reitillään marraskuussa Nykyinen auto on hankittu vuonna 1991 ja sillä on ajettu yli kilometriä, viikoittaiseksi reittimatkaksi tulee noin 350 kilometriä. Kirjastoautolla oli vuonna pysäkkiä eri puolilla kaupunkia; auton pysäkeistä 22 oli Kuokkalan alueella ja 13 Jyväskylän kouluilla. Jyväskylä ei myy kirjastoautopalveluita muille kunnille. Kirjastoautotoiminnasta vastaa kirjastotoimenjohtajan lisäksi auto-osastonjohtaja, kaksi autonkuljettajaa ja kirjastovirkailija. Kirjastoauton toimisto- ja työskentelytilat on pääkirjaston yhteydessä. Jyväskylään esitetään hankittavaksi uusi kirjastoauto. Hanke on opetusministeriön vuoden 2008 valtionosuuslistalla, hankkeelle saadaan valtionosuutta 46% auton laskennallisesta hankintahinnasta. Mikäli uusi kirjastoauto hankitaan, tullaan vanha auto poistamaan käytöstä ja toiminta jatkuu edelleen yhdellä kirjastoautolla. 2. Lainamäärät ja lainaajien ikäjakauma kirjaston toimipisteissä Vuonna 2006 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjastosta lainattiin yhteensä lainaa. Pääkirjasto on lainamäärältään suurin toimipiste (kokonaislainoista 65%), sen jälkeen tulevat Kortepohja, Keltinmäki, kirjastoauto (kokonaislainoista 4%) ja Huhtasuo (kaikkien lähikirjastojen kokonaisosuus lainoista 30%). Autosta lainataan vuosittain noin lainaa. Taulukko 1: Lainamäärät, viiden suurimman toimipisteen vertailu Lainat v Pääkirjasto Kortepohja Keltinmäki Kirjastoauto Huhtasuo Lainaajien ikäjakauma pää- ja lähikirjastoittain sekä kirjastoautossa vuonna 2006 on esitetty taulukossa 2.

3 3 Taulukko 2: Lainaajien ikäjakauma toimipisteittäin < 15 v v v. 64 v. > Pääkirjasto Kirjastoauto Lähikirjastot yht Ikäryhmässä asiakkaat alle 15 vuotta käy selvästi esille, että kirjastoauton kohderyhmänä on peruskouluikäiset lapset ja nuoret ja että määrä on lähes samansuuruinen pääkirjaston kanssa. Kaikkien lähikirjastojen yhteenlaskettu osuus lapsi- ja nuorisoasiakkaista on huomattavasti suurempi kuin pääkirjaston ja kirjastoauton. Tosin moni alle 15-vuotias asiakas käyttää todennäköisesti niin lähikirjastojen kuin kirjastoautonkin palveluita (koulupysäkit). Ikäryhmän vuotiaat asiakkaat ovat selkeimmin pääkirjaston asiakkaita. Tähän ryhmään kuuluvat opiskelijat ja nuoret työikäiset asiakkaat, tosin he käyttävät aktiivisesti myös lähikirjastojen palveluita (nuoret perheelliset edellä mainittujen ryhmien lisäksi). Kirjastoauton käyttäjinä tämä ikäryhmä on toiseksi pienin, syitä kirjastoauton käyttämättömyyteen löytyy esimerkiksi kirjastoauton aikataulujen sopimattomuus omiin menoihin, harrasteisiin, opintoihin Aktiivisten työikäisten ryhmä, vuotiaat, käyttävät pää- ja lähikirjastoja, mutta edellistä ikäryhmää aktiivisemmin myös kirjastoautoa. Heillä on enemmän aikaa harrasteisiin ja vapaa-aikaa vietetään myös keskustan ulkopuolella. Jyväskylän kaupunginkirjasto tarjoaa kirjastopalveluita haja-asutus- ja taajama-alueille lähikirjasto- ja kirjastoautopalveluin; Kuokkalan alueen kirjastopalvelut on toistaiseksi hoidettu kirjastoauton avulla. Viimeisen ikäryhmän, yli 64-vuotiaat asiakkaat käyttävät pää- ja lähikirjastoja. Kirjastoauton asiakkaat tässä ryhmässä ovat pääasiassa palvelutalojen ja vastaavien asukkaita. Yhteenvetona voidaan todeta, että lapsilainaajat käyttävät kirjastokorttiaan eniten kirjastoautossa ja lähikirjastoissa: kirjastoautossa lasten osuus lainaajista on 46 %, lähikirjastoissa noin 18 % ja pääkirjastossa 5 %. Tosin ikääntyvien, yli 64-vuotiaiden osuus tulee lähivuosina kasvamaan huomattavasti, joten lapsilainaajien ohella ikääntyneet ovat kirjastoautojen suurimmat käyttäjäryhmät. Myös aiemmin tehdyissä kirjastoautoselvityksissä tämä trendi on tiedostettu 1. Tässä selvityksessä keskitytään jyväskyläläisten ikääntyvien ja lapsilainaajien kirjastoauton käyttöön liittyvien palvelutarpeiden selvittämiseen lähitulevaisuudessa. 1 esim. Kiviluoto, Johanna, 2006: Yhdessä enemmän? Selvitys kirjastoautotoiminnan nykytilanteesta ja kuntienvälisen yhteistyön lisämahdollisuuksista Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueella. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto. Linkki selvitykseen:

4 4 3. Jyväskylän väestö 2006 sekä arvio , 2015 ja 2020 ikäryhmittäin ja suuralueittain Seuraavien taulukoiden tiedot on poimittu osoitteesta JYVÄSKYLÄN VÄESTÖ 2006 SEKÄ ARVIO , 2015 JA 2020 IKÄRYHMITTÄIN Ikä Yht Koko kaupungin lasten ja iäkkäiden arviot perustuvat Tilastokeskuksen ennusteeseen Hallintokeskus ja Kaupunkisuunnittelu, MT ja ORi Jyväskylän 5 suurinta väestöaluetta ikäryhmittäin, poimittu soveltuvin osin taulukosta vuotiaat Kantakaupunki Kypärämäki-Kortepohja Huhtasuo Kuokkala Keltinmäki-Myllyjärvi vuotiaat Kantakaupunki Kypärämäki-Kortepohja Huhtasuo Kuokkala Keltinmäki-Myllyjärvi yli 65-vuotiaat Kantakaupunki Kypärämäki-Kortepohja Huhtasuo Kuokkala Keltinmäki-Myllyjärvi Koko kaupungin lasten ja iäkkäiden arviot perustuvat Tilastokeskuksen ennusteeseen Hallintokeskus ja Kaupunkisuunnittelu, MT ja ORi Ikärakenteen muutos ja vaikutus kirjastopalvelujen tarjontaan ja Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia Kirjastoautotoimintaa ja kirjaston kotipalvelua kutsutaan yhteisnimellä hakeutuva palvelu. Tulevaisuudessa hakeutuvan palvelun kysyntä tulee kasvamaan ikärakenteen muutoksesta johtuen: kuntalaisten ikääntyessä joustavien ja hakeutuvien palveluiden tulee löytyä läheltä kotia

5 5 tai asuinpaikkaa. Kaikki asiakkaat eivät liikuntakyvyn rajallisuudesta huolimatta halua kotipalvelua, vaan käyttävät omatoimisesti kirjastopalveluita. Näille asiakkaille kirjastoauto on ensiarvoisen tärkeä palvelutoiminto. Kaikki asiakkaat eivät tulevaisuudessakaan asu kantakaupungissa tai vilkkaissa taajamissa; Joensuun seudun kirjastoautoselvityksessä 2 on osuvasti todettu, että nimenomaan haja-asutusalueilla kirjastoauton merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään, koska näillä alueilla ei usein ole mitään kilpailevaa palveluntarjontaa (kioskeja, videovuokraamoita). Samoin matka kiinteään kirjastoon voi olla pitkä tai hankala kulkea, varsinkin jos omaa autoa ei ole käytettävissä. Jyväskylän vanhuspoliittisessa strategiassa 3 on linjattu hyvää ikääntymistä tukevien toimenpiteiden painopistealueet. Strategian keskeinen tavoite on [ ] tukea ikääntyvien ihmisten itsenäistä selviytymistä ja kotona, tutussa ympäristössä asumista. Tätä edesauttavat yksilön mahdollisimman hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, esteetön ja turvallinen asuin- ja elinympäristö sekä asiakaslähtöisesti järjestetyt tarpeenmukaiset palvelut. Harrastus- ja virkistystoimintaan kuuluu merkittävänä osana sosiaalista kanssakäymistä, joka ehkäisee yksinäisyyttä ja masentuneisuutta. Ikääntyvien ihmisten omaehtoisen toiminnan tukeminen ja sen arvostaminen ovat siten oleellista heidän kokonaishyvinvointinsa kannalta. (http://www.jyvaskyla.fi/sotepa/vanhuspoliittinenstrategia/tiivistelma.html ) Kaupungin vanhuspoliittinen strategia on linjassa Jyväskylän kaupunkistrategian 4 kanssa; jälkimmäisen kohdassa 3 huolehditaan hyvinvoinnin perusteista mm. kannustamalla kaupunkilaisia vastuuseen omasta terveydestään, lähiympäristöstään ja läheisistään. Omasta terveydestä huolehtiminen on kokonaisvaltaisesti fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtimista. Kirjaston ja sen palveluiden rooli ihmisen eri ikävaiheissa ja elämäntilanteissa on kiistaton: se tarjoaa monipuolisen ja tasa-arvoisen pääsyn tiedon, elämysten ja kokemusten lähteille painetussa ja sähköisessä muodossa. Vanhuspoliittisen strategian Toimintakyky, opiskelu ja kulttuuri kappaleessa kirjasto nostetaan esiin yhtenä keskeisenä elinikäisen oppimisen paikkana ja tarjoajana sekä helposti saavutettavana lähipalveluna: Keskitettyjen palvelujen lisäksi järjestetään alueellisesti hajautettuja palveluja, jotka ovat ihmisiä lähellä, helposti saavutettavissa. Yhtenä esimerkkinä ovat paikalliskirjastoissa järjestettävät ikäihmisten kirjakerhot. (http://www.jyvaskyla.fi/sotepa/vanhuspoliittinenstrategia/opiskelu.html ) Lähikirjastojen ohella myös kirjastoautossa on monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin toimintoihin: normaalin, noin niteen kokoelman lisäksi autoon on mahdollista hankkia internet-yhteyksin varustettu asiakaspääte, autossa on aina kirjastoammattilainen neuvontaa ja opastusta varten; kirjailijavieraat, eri alojen asiantuntijat ja muut vierailijat kulkevat auton mukana sinne, missä asiakkaatkin ovat. Kirjastoautot ovat parhaimmillaan monipalvelukeskuksia: esimerkiksi Tuusniemen ja Kaavin yhteistoiminnallisessa kirjastoautossa on online-lottomahdollisuus, Heinäveden kirjastoautosta voi ostaa käsikauppalääkkeitä ja Outokummun kirjastoauto tarjoaa rajoitettuja Postin palveluita. Moni kirjastoauto on toiminut äänestyspaikkana. Vaikka kirjastoautoista onkin mahdollisuus saada muita, ei-perinteisiä kirjastopalveluita, on huomattava, ettei kirjastohenkilökunta voi toimia mainittujen palveluiden täysammattilaisena. 5 2 Toivanen, Pekka, 2005: Selvitys kirjastoautotoiminnan yhteistyömahdollisuuksista Joensuun seutukunnalla ja sen lähialueilla. Joensuun kaupunginkirjasto. Linkki selvitykseen: Toivanen, Pekka, emt.

6 6 Olisi kuitenkin luontevaa, että kirjastoautosta voisi saada mm. Kelan, työvoimatoimiston tai terveydenhuollon neuvontaa ja palvelua. Autossa voisi olla esitteitä ja lomakkeita jaossa, lisäksi auton internetpääte toimii ajantasaisena yhteytenä kyseiseen palveluun. Kelan virkailijan tai terveydenhoitajan voisi tavata kirjastoautossa esimerkiksi kerran kuussa. Tällaiset toimintamuodot on suhteellisen helppo järjestää normaalin kirjastoautotoiminnan puitteissa ja (lähitulevaisuudessa) ovat hyvä esimerkki hakeutuvasta toiminnasta. 5. Lapsilainaajien kirjastoautopalvelut Jyväskylässä Jyväskylän alueella toimii kolmisenkymmentä vuosiluokkien 1 9 perusopetusta antavaa koulua, joissa on yhteensä noin oppilasta. Jyväskylän sivistystoimenjohtaja Laila Landénin asettaman työryhmän suunnitelma koulukirjastojen kehittämisestä Jyväskylässä on valmistunut tammikuussa , joten tässä selvityksessä ei puututa koulukirjastojen toimintaan. Koulujen kirjastot toimivat kunnallisen kirjastopalvelun tukena, koulujen omina lähipalveluina ja käsikirjastoina. Jyväskylän kirjastoautolla on yhteensä 13 koulupysäkkiä reittinsä varrella; kaikkiaan pysäkkejä on 54. Jyväskylän koulupysäkkejä ovat Huhtarinteen koulu Nenäinniemen koulu Kuokkalan yläaste Näkövammaisten koulu Tikan koulu Lehtisaaren koulu Muuratsalon koulu Jyväskylän kristillinen koulu Pohjanlammen koulu Haukkarannan koulu Keljon koulu Kypärämäen koulu (lisätty alkaen lähikirjaston remontin vuoksi, säilynee pienkirjaston aloittamisen jälkeen) Suurin osa lapsilainaajista asioi kirjastoautossa nimenomaan koulupysäkillä ja mahdollisesti oman asuinalueensa pysäkillä. Kirjastoauton reittiaika koulupysäkeillä vaihtelee 20 minuutista 50 minuuttiin. Reitti ajetaan kerran viikossa lukuun ottamatta koulujen loma-aikoja ja kirjastoauton heinäkuun huoltotaukoa. Kaikki asiakkaat iästä tai statuksesta riippumatta käyttävät kirjastoautossa omaa kirjastokorttiaan, aivan kuten kiinteässä kirjastossa. Monelle lapsilainaajalle kirjastoauto on ensimmäinen ja joskus ainoa kirjaston palvelumuoto, mitä he voivat käyttää säännöllisesti, omatoimisesti ja turvallisesti. Kirjastoauto toimii linkkinä muihin kirjastoihin ja niiden palveluihin. Kirjastoautossa opitaan kirjastokäytön perustaidot, lainaaminen ja palauttaminen, aineiston löytäminen hyllystä, kirjastokortin merkitys, käyttösäännöt, miten kirjastossa toimitaan ja miten lainatusta aineistosta huolehditaan kirjastokäytön kansalaistaidot. 6 Ojaluoto, Elli et al., 2007: Koulukirjastotyöryhmän suunnitelma koulukirjastojen kehittämisestä Jyväskylässä. Linkki suunnitelmaan: pdf

7 7 Kiviluodon 7 tekemässä selvityksessä suunnataan katse lapsiin ja nuoriin kirjaston asiakkaina. Kirjaston tehtävä niin perinteisen kuin uusien lukutaitojen (medialukutaito, verkkotieto, sirpaleinen tieto) tukijana on merkittävä. Kirjastojen odotetaan tukevan lasten lukutaidon kehittymistä monipuolisen ja ajantasaisen kokoelman avulla. Kirjastoautot ovat tarjonneet koululaisille hakeutuvaa lähipalvelua jo vuosikymmenien ajan. Uuden kirjastoauton hankinnan myötä taataan tärkeän palvelumuodon jatkuminen myös tulevaisuudessa. Koulupysäkeillä on suuri merkitys ja opettajien kanssa tehdään tiivistä, molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Kirjastoauton osastonjohtajan Riitta Kaleniuksen mukaan meillä [Jyväskylän kirjastoautossa] käy paljon pienten lasten vanhempia sekä perhepäivähoitajia - päiväkotejakin on seitsemän, joista Kuokkalan toimintakeskuksessa viisi ryhmää. Esimerkiksi Ylämyllyjärven pysäkille vanhemmat uskaltavat päästää aika pieniäkin lapsia itsekseen käymään, kun eivät aina itse ehdi mukaan. (Sähköpostiviesti Kalenius > Vesterinen ) Jyväskylässä, kuten muissakin kaupungeissa, lukiot, toisen asteen oppilaitokset ja muut koulut sijaitsevat pääasiassa taajamien keskustassa, lähellä kiinteitä kirjastoja. Näin ollen kirjastoauton pysäkkiaikaa on voitu sijoittaa taajamien ja haja-asutusalueiden kouluille. 7 Kiviluoto, Johanna, 2006: Yhdessä enemmän? Selvitys kirjastoautotoiminnan nykytilanteesta ja kuntienvälisen yhteistyön lisämahdollisuuksista Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueella. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto. Linkki selvitykseen:

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto KOTIPALVELUSELVITYS Raportti Joensuun seutukirjaston ja Juuan kunnankirjaston yhteisen kirjaston kotipalvelumallin kehittämisestä ja toteuttamisesta 21.08.2008-30.04.2009 Jaana Saarelainen Joensuun Seutukirjasto-

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 1 Kirjastoverkkoselvitys Sisältö Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän toimenpide-ehdotukset 2 Kirjastoverkkoselvitys 3 Selvityksen

Lisätiedot

1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5

1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5 1 Sisällys JOHDANTO 3 1. 50 VUOTTA KIRJASTOAUTOTOIMINTAA LOHJAN SEUDULLA 4 1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5 2.1 Lohjan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTO MAASEUDUN MONIPALVELIJANA

KIRJASTOAUTO MAASEUDUN MONIPALVELIJANA Enni Hakkarainen KIRJASTOAUTO MAASEUDUN MONIPALVELIJANA Selvitys Wiitaunionin kirjastoauton mahdollisuuksista monipalveluautoksi KIRJASTOAUTO MAASEUDUN MONIPALVELIJANA Selvitys Wiitaunionin kirjastoauton

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys...

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys... Asiakaskysely 2011 2 Tiivistelmä...3 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4 2. Käyttäjät...4 2.1 Ikä... 4 2.2 Sukupuoli... 5 2.3. Koulutus... 6 3. Kirjastojen sijainti...7 3.1. Lähin kirjasto...

Lisätiedot

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun seutukirjastoselvitys Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto 21.10.2009 Turun seutukirjastoselvitys

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOAUTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTON ALUEELLE

SEUDULLINEN KIRJASTOAUTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTON ALUEELLE SEUDULLINEN KIRJASTOAUTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTON ALUEELLE Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Sari Sandberg 6.3.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 JOHDANTO... 2 2 KIRJASTOAUTON MERKITYS...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Lukki-kirjastojen laadunarviointityö Lukki-kirjastojen laadunarviointityö sai Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS

SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS Satakuntaliitto 2007 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Pälvi Lepoluoto 21.12.2007 (Lupa kannen kuvan käyttöön saatu Satakuntaliitolta 1.10.2007.) Sisältö

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014

PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014 1 PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014 2 1. Kirjastoverkkoselvityksen lähtökohdat 3 1.1 Porin kaupungin strategia.3 1.2 Porin kulttuuritoimen strategia.3 1.3 Kaupunginkirjasto Porin kaupungin

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Rekastako uuden ajan kirjastoauto? Kirjastoautoselvitys Sodankylässä

Rekastako uuden ajan kirjastoauto? Kirjastoautoselvitys Sodankylässä Rekastako uuden ajan kirjastoauto? Kirjastoautoselvitys Sodankylässä Sompion kirjasto Sodankylän kunta Tiina Heinänen, kirjastotoimenjohtaja 1.12.2012 1 Sisältö 1. Mikä hanke? 3 2. Sodankylän kunta, kylät,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI

Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI Tulevaisuuden kirjasto Poriin Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kauppakeskuskirjastoajattelun taustaa 3 2.1 Projektin tavoitteet ja toteutus 4 2.2 Nykyiset

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä TYÖTEHOSEURA SARI KIVILEHTO TIINA LYBECK IRENE ROOS ARJA RYTKÖNEN Työtehoseuran raportteja ja oppaita

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 6 2.1 Väestön kehitys... 7 2.2 Sairastavuus ja toimintakyky...10 2.3 Palvelujen tarpeen

Lisätiedot

KOULUKIRJASTOTYÖRYHMÄN SUUNNITELMA

KOULUKIRJASTOTYÖRYHMÄN SUUNNITELMA KOULUKIRJASTOTYÖRYHMÄN SUUNNITELMA Koulukirjastojen kehittämisestä Jyväskylässä 31.1.2007 Elli Ojaluoto, Liisa Laatu, Eino Leisimo, Raimo Lapiolahti, Johanna Huttunen Jyväskylän kaupunki Sivistystoimi

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006

KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006 KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006 1 HANKKEEN TAUSTA...2 2 KESKUSTAKIRJASTON TARVE...3 2.1 Mitä kaupunginkirjasto tarjoaa kaupungille ja helsinkiläisille?...3 2.2 Asiakaslähtöistä peruspalvelua kaikille...5

Lisätiedot

Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon)

Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon) Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon) 03.09.2007 31.12.2008 Hankkeen loppuraportti 31.12.2008 LEPPÄVIRRAN MONIPALVELUAUTO( LEMON) YHTEENVETO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot