Kirjastoverkkoselvitys 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastoverkkoselvitys 2009"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston

2 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen käyttö Jyväskylässä 5 Käytetyin kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelu 5 Kuntarajat ylittyvät Aalto-kirjastoissa 6 Automatisointi ja verkkopalvelu kehittyvät voimakkaasti 6 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston toimipisteet 7 Pienkirjastojen synty 7 Kirjastotyypit 8 Jyväskylän kaupunginkirjaston toimipisteet kuvailuin 9 Pääkirjasto: osastot ja kotipalvelu 9 Aikuistenosasto 9 Hankinta- ja luettelointiosasto 11 Lasten- ja nuortenosasto 12 Musiikkiosasto 12 Kirjastoauto-osasto 13 Kotipalvelu 14 Alue-, lähi- ja pienkirjastot 14 Halssila 14 Huhtasuo 15 Keljonkangas 15 Keltinmäki 16 Korpilahti 16 Kortepohja 16 Kuokkala 17 Kypärämäki 18 Lohikoski 18 Palokka 18 Säynätsalo 19 Tikkakoski 19 Vaajakoski 20 Vesanka 21 Jyväskylän kirjastokiinteistöt 22 Ehdotetut tiloihin kohdistuvat vähennykset: toteutuvat ja potentiaaliset 24 Pääkirjasto 24 Korpilahden lähikirjasto ja Koulunmäen lämpökeskus 24 Lohikosken lähikirjasto 25 Palokan aluekirjasto 25 Potentiaaliset vähennykset 25 Halssilan lähikirjasto 25 Tikkakosken lähikirjasto 26

3 Sisältö (jatkoa) Kaupunginkirjaston henkilökunta: nykytila ja esitys avoinna olevien työsuhteiden järjestämisestä 27 Kaupunginkirjaston henkilöstörakenne 27 Tuottavuusohjelman vaikutukset kirjastopalvelujen henkilöstökehitykseen 27 Automaation vaikutus pääkirjaston asiakaspalvelussa 28 Lohikosken lähikirjasto 28 Korpilahti Säynätsalo Keljonkangas 28 Tikkakoski 29 Aikuistenosasto ja maakuntakirjastotehtävät 29 Yhteenveto täyttöluvista 30 Täyttöluvat Kaupunginkirjaston toimipaikkojen väliset kuljetukset 31 Kirjastojen aukioloajat syksystä 2009 alkaen 33 LIITE 1 Kirjastojen aukioloajat alkaen 34 LIITE 2 Jyväskylän kaupunginkirjaston lainaus ja kävijät 35 LIITE 3 Maakuntakirjastojen toimipisteet vuonna Tilastopaketti 37 Kirjaston käyttö ja aukioloajat 37 Toiminnan taloudellisuus 38 Jyväskylän kirjastot ja kirjastoautojen pysäkit 42

4 Tiivistelmä Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti yhdistyivät Jyväskylän kirjastopalvelut ovat vuoden 2009 alusta lähtien koostuneet pääkirjastosta, kahdesta aluekirjastosta, kymmenestä lähikirjastosta, kahdesta pienkirjastosta ja kolmesta kirjastoautosta. Kirjastoverkon eri toimipisteissä asiakkaille tarjotaan monipuolisia palveluita. Sekä kuntien yhdistymistä linjanneessa valmisteluvaiheessa että uuden kunnan ensimmäisen vuoden aikana valmisteltavassa Tuottavuusohjelmassa on sovittu, että kirjastopalveluista laaditaan kuluvan valtuustokauden aikana kirjastoverkkoselvitys. Selvityksen tavoitteeksi on asetettu tarkastella kriittisesti toimipisteiden määrää erityisesti ydinkaupungin alueella, aukioloaikojen tarkoituksenmukaisuutta, toiminnan taloudellisuutta (kustannukset/lainaus), aineiston kuljetustarpeita ja kustannuksia sekä aineiston laajuuden ja kysynnän välistä suhdetta. Tämä raportti vastaa tähän selvityspyyntöön. Selvityksessä luodaan katsaus yleisten kirjastojen merkitykseen ja asemaan, nykytilaan Jyväskylän kaupunginkirjastossa, sen osastoihin ja toimipisteisiin, henkilöstöön ja tiloihin. Vertailukohtana käytetään nk. kymppikuntia 1, kun se tämän selvityksen tehtäväasettelussa on perusteltua. Selvityksestä nousee toimenpide-ehdotuksia, mutta lisäksi kerrotaan toimista, joihin on jo ryhdytty selviytyäksemme tiukimpien ja haasteellisten aikojen ylitse. Tuottavuusohjelmassa kirjastolle on asetettu kaksi tavoitetta: - kirjastotiloja tulee vähentää m² eli 10 % nykyisistä kirjastotiloista - henkilöstömenoja tulee vähentää vuositasolla. 1 Suuruusjärjestyksessä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola Tämä raportti sisältää ehdotuksia toimenpiteiksi, joiden ansiosta - kirjastotiloja vähennetään 435, ,9 m² ( ) - henkilöstömenoja vähennetään jättämällä täyttämättä 4 työsuhdetta ( ). Toteutuessaan näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu säästö olisi euroa/vuosi. Raportti sisältää laajan tilastollisen vertailuosan. Verrattaessa Jyväskylää yhdeksään muuhun Suomen suurimpaan kaupunkiin ilmenee, että - kirjaston käyttöaste on korkea muihin kaupunkeihin verrattuna. Erityisen hyvin kirjasto sijoittuu verrattaessa sitä, kuinka paljon kaupungin asukkaista on lainaajia. Kirjaston lainojen määrä on myös poikkeuksellisen korkea muihin kaupunkeihin verrattuna. Käyntien määrä on alhainen. Aukiolotuntien määrä on keskinkertaista tasoa, samoin lainojen määrä aukiolotuntia kohden. - kirjastopalvelut tuotetaan taloudellisesti. Lainan hinta on vertailukunnista kolmanneksi alhaisin. Toimintakulut asukasta kohden ovat keskimääräistä tasoa. Henkilöstökulut sekä uutuusaineiston hankintamenot ovat keskitasoisia. Käynnin hinta on korkea. - kirjastoneliöitä on muihin kaupunkeihin verrattuna paljon. Kirjastotiloista maksettavat neliövuokrat ovat kuitenkin kohtuulliset. Kirjastoverkko on tiheä erityisesti kantakaupungin alueella.

5 Selvityksen taustasta Jyväskylän kaupungin edellinen Kirjastoverkkoselvitys valmistui Lähtökohtia tuolle selvitykselle oli kolme: 1. Kaupungin talouden tasapainottaminen 2. Poliittisten ryhmien kannanotto ja 3. Taloustoimikunnan raportti ja ohjeistus vähentää lähikirjastojen määrää. Supistamistoimenpiteisiin vastaamisen lisäksi selvitystyöryhmä esitti myös kaupungin kirjastolaitoksen kehittämisvision. Tuohon huolella tehtyyn Kirjastoverkkoselvitykseen 1 voi edelleen käydä tutustumassa. Aika on tehnyt tehtävänsä ja moni asia muuttunut neljässä vuodessa. Suurin ja näkyvin muutos tapahtui vuodenvaiheessa kun Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahden kunta lakkautettiin ja näiden entisten kuntien muodostama uusi Jyväskylän kaupunki näki päivänvalon Yhteisiä toimintatapoja on nyt luotu, opeteltu ja käyttöönotettu puolen vuoden ajan. Uuden kunnan synty ajoittui epäkiitolliseen ajankohtaan: Suomen ja koko maailman talous ajautui talven finanssikriisin seurauksena taantumaan ja tämän seurauksena Jyväskylän kuten monen muunkin kaupungin verotulot jäävät ennakoitua pienemmäksi jo kuluvan vuoden aikana. Kaupungin palvelualueet ovat tehneet osaltaan päätökset keinoista, joilla tullaan hillitsemään käyttötalouden kasvua ja parantamaan palvelualueiden tuottavuutta. Tämä liittyy osaltaan Tuottavuus- ja vakauttamisohjelmaan ja valtioneuvoston velvoitteeseen, jonka mukaan 20 suurinta kuntaa on velvoitettu laatimaan palvelujensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat, joiden toteutumista seurataan kuntien ja valtion yhteistyönä 2. Kun vuoden 2008 syksyllä yhdistyvien kirjastojen tulevia käytänteitä mietittiin, oli jo tiedossa, että vuoden 2009 työprosesseihin kirjaston osalta tulee kuulumaan kirjastoverkon arviointityön aloittaminen. Alun perin työ oli ajoitettu tehtäväksi valtuustokaudella , mutta yllä avattu taloustilanne ja sen seuraamukset nopeuttivat selvitystyötä. Tavoitteeksi asetettiin optimaalisen kirjastoverkon selvittäminen Jyväskylän kaupungin yleisessä kirjastotoimessa. Jyväskylän kaupungin tuottavuusohjelman sivistyspalvelujen osuudessa Kirjastoverkkoselvityksen tulee tarkastella kriittisesti toimipisteiden määrää erityisesti ydinkaupungin alueella, aukioloaikojen tarkoituksenmukaisuutta, toiminnan taloudellisuutta (kustannukset/lainaus), aineiston kuljetustarpeita ja kustannuksia sekä aineiston laajuuden ja kysynnän välistä suhdetta. 2 Politiikkariihi_0209/vanhanen.pdf 1 1

6 Tässä selvityksessä luodaan katsaus yleisten kirjastojen merkitykseen ja asemaan, nykytilaan Jyväskylän kaupunginkirjastossa, sen osastoihin ja toimipisteisiin, henkilöstöön sekä tiloihin. Kirjastoa verrataan nk. kymppikuntiin 3, kun se tämän selvityksen tehtäväasettelussa on perusteltua. Selvityksessä on toimenpideehdotuksia, mutta kerrotaan myös toimista, joihin on jo ryhdytty haasteellisia aikoja silmällä pitäen. Pääkirjaston Tietotori Kirjastoverkkoselvityksen kirjoitustyötä ovat tehneet kirjastotoimenjohtaja Johanna Vesterinen sekä kirjastotoimen apulaisjohtajat Raila Junnila ja Seija Laitinen-Kuisma. Taustatyöhön on saatu materiaalia ja selvityksiä Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelusta (kehittämisjohtaja Tapio Soini ja palvelukehityspäällikkö Tuija Rasinen), vastuualuejohtaja Ari Karimäki on toiminut selvityksen koordinaattorina; kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Antti Rastela ja varapuheenjohtaja Jukka Ammondt ovat antaneet selvitykseen hyvää taustatukea; Jyväskylän kaupunkirakennepalvelut tuottivat selvitykseen tarvittavat kartat, Tilapalvelu päivitti kirjastotilojen tiedot, kirjastojen ja osastojen johtajat tekivät kuvailut omista toiminnoistaan; maakuntakirjastojen kirjastotoimenjohtajat ovat antaneet pyydettyjä tietoja auliisti. Kiitokset kaikille! 3 Suuruusjärjestyksessä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola Yleisten kirjastojen merkitys ja asema Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna Kirjastopalvelujen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä 4. Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. 4 Kirjastolaki /904 ajantasa/1998/

7 Suomalaisten korkea koulutus ja sivistys ovat paljon velkaa yleiselle kirjastolaitokselle. Sivistys ja osaaminen ovat olleet valttikortteja maailmalla; suomalainen kirjastolaitos on yhä tunnustettu ja edistyksellinen toimija, verrattiinpa sitä mihin tahansa maahan. Kirjasto toteuttaa tiedollista ja kulttuurista tasavertaisuutta parhaimmillaan. Pääministeri Vanhasen II hallituksen Hallitusohjelman vuosille mukaan vahvistetaan kirjastojen roolia lähipalveluina ja kansalaisten oppimisen, tietohuollon ja kulttuurin monipalvelujärjestelmänä. Hallitusohjelmassa kirjastopalvelut huomioidaan alueiden kehittämisen ja hallinnon näkökulmasta: Hallituksen tavoitteena on edistää alueiden kansainvälistä kilpailukykyä, pienentää alueiden välisiä kehityseroja, turvata kansalaisten peruspalvelut ja yhteydet koko Suomessa. Tietoyhteiskunnan valmiuksien kehittäjinä kirjastoilla on keskeinen rooli ja Hallitusohjelmassa tämä huomioidaan seuraavasti: Erityistä huomiota kiinnitetään julkisen sektorin palvelurakenteiden asiakaslähtöiseen uudistamiseen tieto- ja viestintätekniikkaa laajamittaisesti hyödyntämällä sekä toimintamalleja uudistamalla. (---) Sähköisten palveluiden ja tuotteiden tarjontaa ja yhteentoimivuutta lisätään, mahdollistetaan avointen rajapintojen käyttöä ja edistetään kansalaisten ja yritysten osaamista sähköisten palveluiden käyttäjinä. Kirjastojen roolia alueellisen tasa-arvon ja yhtäläisten tietoyh- 5 ks. teiskuntavalmiuksien mahdollistajana ei voi ohittaa. Kirjastot ovat tarjonneet vapaan pääsyn verkkopalveluihin sekä tuottaneet materiaalia verkkoon jo 1990-luvun puolivälistä lähtien. Valtioneuvoston hyväksymässä Maaseutupoliittisessa erityisohjelmassa kirjastot mainitaan useassa yhteydessä. Kansalaisten osaamisen tason nostamiseksi kirjastoja kehitetään oppimisympäristöinä ja monipalvelukeskuksina. Kirjastojen tietojärjestelmät ja tietokannat ajantasaistetaan ja kirjastoihin luodaan suotuisat olosuhteet verkko-opiskelulle. Ohjelmassa huomioidaan kirjastoautot aktiivisina ja monipuolisina palvelupaikkoina: Verkkopalvelujen käyttöön opastamisessa voidaan hyödyntää myös kirjastoverkon toimipaikkoja ja kirjastoautoja. Tässäkin ohjelmassa on tuotu selkeästi esille huoli peruspalvelujen säilymisestä ja kehittämisestä ja otetaan kantaa palvelujen säilymisen puolesta: Kirjastopalvelut säilytetään maaseudun lähipalveluina ja niitä kehitetään Kirjaston kehittämisohjelma , kirjasto maaseudun ja taajamien monipalvelukeskuksena 7 -ohjelman mukaisesti. Kirjastopalvelu on peruspalvelua, näin kertoo myös Valtiovarainministeriön Peruspalveluohjelma julkaisu 8. Ohjelmassa tarkastellaan mm. kirjastopalvelujen palvelun laatua, saatavuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta (s ): 6 ks. C22572D80026D26C/$file/ pdf 7 ks. liitteet/opm44.pdf?lang=fi 8 ks. julkaisut/03_kunnat/ perusp/ppo_ _nettikirja.pdf 3

8 Laatu: Kirjastojen kehittämät verkkopalvelut ovat parantaneet palvelun laatua ja asiakaspalvelua sekä tehostaneet aineiston käyttöä. Vuonna 2008 toteutetussa kirjastojen kansallisessa asiakaskyselyssä yleisten kirjastojen onnistuminen palvelussa arvioitiin keskiarvolla 4,1 (asteikko 1 5). Kuntien asiakastyytyväisyyskyselyissä kirjastopalvelut ovat kärkisijoilla. Saatavuus: Säilynyt toimipisteiden määrän perusteella kattavana. Yhteiset verkko- ja kuljetuspalvelut ovat parantaneet kirjastoaineistojen saatavuutta. Kirjastoautojen lukumäärä on edelleen vähentynyt, tämä on heikentänyt haja-asutusalueiden kirjastopalveluja. Taloudellisuus ja tuottavuus: Kustannuskehitys on ollut keskimääräistä alempi. Monipuolisen ammatillisen osaamisen turvaaminen on jatkossa ratkaisevan tärkeää laadukkaiden ja riittävien kirjasto- ja tietopalvelujen tuottamiseksi. Suomessa kirjastojen lainaus ja fyysiset käynnit ovat lisääntyneet aina vuoteen 2004, jonka jälkeen ne ovat hienoisesti laskeneet. Kirjastojen verkkopalveluihin tehdyt verkkokäynnit ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja yltävät lähes fyysisten käyntien määrään; Jyväskylässä verkkokäyntien määrä ylitti fyysiset käynnit vuonna Kirjastojen tuottavuus henkilötyövuosilla mitattuna on lisääntynyt, kun uudet palvelut on tuotettu ilman henkilötyövuosien määrän kasvua. Vuonna 2007 kirjastotoimen keskimääräiset käyttökustannukset olivat 50 euroa asukasta kohden. Kustannusten kasvu on ollut viime vuosina varsin alhaista, esimerkiksi vuosina 2006 ja 2007 kasvua oli vain yksi euro asukasta kohden. Opetusministeriön vuonna 2003 valmistunut Kirjastostrategia on edelleen ajassa kiinni oleva asiakirja. Siinä on määritelty yleisten kirjastojen asema suomalaisessa yhteiskunnassa: kaikille avoin, helposti saavutettava ja demokratiaa vahvistava organisaatio tarjoaa fyysisen tilan, monipuolista aineistoa ja lähipalvelua rinnakkain verkko- ja etäpalvelujen kanssa välittää kulttuuriperintöä ja tukee monikulttuurisuutta tuo dokumenttikokoelmiin ja verkkopalveluihin jatkuvuutta ja lisäarvoa valikoimalla ja järjestämällä erilaisia aineistoja tuo tiedonhakuun ja tiedonhallintaan lisäarvoa media- ja lähdekriittisillä palveluillaan tukee kirjasto-osaamisen eli tiedonhallintataitojen siirtymistä keskeisiksi kansalaistaidoiksi ja olennaiseksi osaksi oppimista ja opetusta rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa sekä oman alueensa hyvinvointia ja menestystä. Kirjasto on kuntalaisille kulttuurinen ja sosiaalinen tila sosiaalistaa sekä monipuoliseen lukutaitoon että verkkolukutaitoon. Merkittävä osa kauno- ja tietokirjallisuudesta julkaistaan ja kulutetaan edelleen painetussa muodossa. Julkishallinnon tuottama tieto on sen sijaan huomattavilta osin digitaalisessa muodossa. 9 ks. liitteet/opm_98_strategia.pdf?lang=fi 4

9 Kirjastostrategia julkaisussa puhutaan tulevaisuuden yleisestä kirjastosta hybridikirjastona, missä perinteisen kirjastopalvelun rinnalle on syntynyt yksinomaan digitaalisia aineistoja välittävä digitaalinen kirjasto. Tämä on mahdollista internetin kautta. Hybridikirjaston fyysisiä käyttöpaikkoja ovat kuntien ja kaupunkien fyysiset kirjastopisteet sekä kirjastoautot. Toimiakseen tarkoituksenmukaisesti hybridi- eli yhdistelmäkirjastot tarvitsevat osaavan henkilöstön ja tietopalvelun. Käyttäjälle näkyvä tietopalvelu on tiedonhakua useasta eri lähteestä ja onnistuakseen vaatii kirjastojen tekemää taustatyötä: aineiston valikoinnin, hankinnan, arvioinnin, tallentamisen ja sisältöjen välittämisen. Pääkirjaston Lukupysäkki Kirjastot ovat jo osaltaan toteuttaneet hybridikirjaston ideaa ja tulevina vuosina tämä toimintamuoto tulee kehittymään voimakkaasti. Kirjastojen verkkopalvelut kehittyvät ja asiakkaan rooli sisältöjen tuottajana, kehittäjänä ja käyttäjänä tulee olemaan aktiivisempi. Vaikka palveluja tuotetaankin verkkokäyttöisiksi, ei fyysisten tilojen merkitystä voi aliarvioida. Kirjastot ovat nk. kolmansia tiloja, sosiaalisia areenoita yhteiskunnan eri organisaatioiden ja perhe-elämän saarekkeiden välissä olevia paikkoja, missä on mahdollisuus linkittyä, verkottua, kommunikoida ja elää. Kirjastopalveluista puhutaan vuoroin peruspalveluna, vuoroin taas kulttuuri- tai vapaa-ajan palveluna. Kirjastopalvelujen käyttö ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan vapaa-aikaan tai kulttuuritoimintaan, vaan kuuluvat yhtä lailla arkeen, työhön ja opiskeluun. Kirjasto tukee fyysistä ja mentaalista hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä ollen linkki kunnan peruspalvelujen ketjussa. Kirjastopalvelujen käyttö Jyväskylässä Käytetyin kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelu Kaupungin asukkaista 74 % käy kirjastossa vähintään kerran vuodessa. Jyväskylän seudun kulttuuripalvelututkimuksen mukaan kirjasto on ylivoimaisesti eniten käytetty kulttuuripalvelu. Kirjastopalveluita pidetään myös tärkeimpänä kulttuu- 10 ks. jyvaskyla/embeds/29545_kulttuuripalvelututkimus_2009.pdf 5

10 ri- ja vapaa-ajanpalveluna oman ja perheen kannalta. Vastaajista 89 % piti kirjastopalveluita melko tai erittäin tärkeänä. Vuonna 2008 kolmen itsenäisen kunnan kirjastojen yhteenlaskettu kokonaislainaus oli lainaa (Jyväskylä , Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti lainaa). Vanhan Jyväskylän pääkirjaston osuus yhteenlasketuista lainoista on alle puolet (46 %) valtaosa lainoista lainataan siis alue-, lähi- tai pienkirjastosta tai kirjastoautosta. Jyväskylän yleisissä kirjastoissa käy vuosittain 1,2 miljoonaa asiakasta ja kirjaston verkkopalveluita käytetään 1,5 miljoonaa kertaa vuodessa. Verkkopalveluiden suosio on lisääntynyt voimakkaasti: vuonna 2008 verkkokäyntien määrä ylitti ensimmäistä kertaa fyysisten käyntien määrän. Kuntarajat ylittyvät Aalto-kirjastoissa Kirjaston seudullinen yhteistyö käynnistyi vuonna 2004, jolloin perustettiin Aalto-kirjastot Keski-Suomen kirjastoverkko. Aalto-kirjastoihin kuuluu tällä hetkellä yhdeksän kuntaa, joissa toimii yhteensä 39 kirjaston toimipistettä ja 5 kirjastoautoa. Aaltokirjastoissa on yhteinen kirjastojärjestelmä ja niissä käy sama kirjastokortti. Aalto-kirjastojen internet-sivuilla asiakkaat voivat kotoa tai vaikkapa työpaikalta käsin tarkistaa teosten saatavuuden, tehdä varauksia ja uusia lainoja. Asiakkaille on tarjolla yhteensä yli 1,3 miljoonan niteen kokoelma. Aalto-kirjastojen väliset, kuntarajat ylittävät seutulainojen kuljetukset käynnistyivät huhtikuussa Seudullinen yhteistyö tarjoaa kirjastojen asiakkaille tasavertaiset, laadukkaat palvelut: monipuolisen aineistokokoelman, hyvän palvelujen saatavuuden ja vaivattoman asioinnin. Asiakkaat hyötyvät kirjastojen kokoelmien erilaisista vahvuuksista. Yhteinen kirjastokortti mahdollistaa asioinnin eri kunnissa, asiakkaalle kätevimmin saatavilla olevassa kirjastossa. Kuljetukset yli kuntarajojen mahdollistavat mm. aineiston palauttamisen joustavasti lähimpään kirjastoon. Ainakin osalla asiakkaista etäisyys palvelujen luo siten lyhenee. Kirjastojen kannalta seutuyhteistyö on tuonut säästöjä ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokuluissa ja mahdollistanut nykyaikaisten sovellusten nopean käyttöönoton. Automatisointi ja verkkopalvelut kehittyvät voimakkaasti Viime vuosien tärkeimpiä tavoitteita on ollut palveluiden etä- ja itsenäiskäytön lisääminen. Se on tarkoittanut verkkopalveluiden ja itsepalvelun voimakasta kehittämistä. Itsepalvelua on lisätty viime vuosina ottamalla käyttöön lainausja palautusautomaatteja. Vuoden 2009 alussa viidessä toimipisteessä oli asiakkaiden käytössä itsepalvelulainaus vuoden lopussa lainausautomaatit ovat jo kymmenessä toimipisteessä. Pääkirjastossa otettiin loppuvuonna 2008 käyttöön lajitteleva kirjastoaineiston palautusautomaatti ja vastaavanlainen tullaan hankkimaan myös toiseksi suurimpaan toimipisteeseen, Vaajakosken aluekirjastoon vuoden 2009 aikana. Asiakkaita on opastettu automaattien käyttöön ja niiden käyttöastetta on saatu nostettua huomattavasti. Pääkirjaston lainoista 72 % lainataan itsepalveluna lainausautomaateilta. Luku on poikkeuksellisen 6

11 korkea verrattuna muihin Suomen maakuntakirjastoihin keskiarvo muissa kirjastoissa on noin 30 % molemmin puolin. Automaattien käyttöönotolla on voitu parantaa kustannustehokkuutta. Pääkirjastossa palautusautomaatin käyttöönoton vuoksi on voitu jättää täyttämättä kolme avoimeksi tullutta kirjastovirkailijan työsuhdetta (kustannusvaikutus /vuosi). Automaattien avulla voidaan lisäksi vähentää mekaanisen työn määrää, parantaa työergonomiaa ja vapauttaa henkilökunnan aikaa vaativampaan asiakaspalveluun. Automaattien tarkoitus on myös nopeuttaa palvelua ja tehdä kirjastossa asiointi asiakkaalle joustavammaksi. Yhä useampi asiakas haluaa asioida kirjastossa internetin kautta, verkon välityksellä. Asiakaskäyntien määrä on kirjastossa viimeisen viiden vuoden aikana laskenut koko maassa, mutta verkkokäyntien määrä vastaavasti lisääntynyt voimakkaasti. Verkkokäyntien määrä ylitti fyysisten kirjastokäyntien määrän ensimmäistä kertaa Jyväskylässä viime vuonna. Käytetyimmät kirjaston verkkopalvelut ovat aineistohaku, lainojen uusimiset ja varaaminen. Myös mobiilipalveluja on tarjolla: asiakas voi saada myöhästymismuistutuksen tai ilmoituksen hänelle varatusta aineistosta tekstiviestinä tai sähköpostiin. Verkossa kirjastoa on mahdollista käyttää myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella: myöhään illalla ja viikonloppuisin. Palveluihin aiotaan tulevaisuudessa lisätä vuorovaikutteisia toimintoja. Kirjastojen tehokas ja taloudellinen toiminta on yhä enemmän riippuvaista uusista teknisistä sovelluksista ja nopeasta käyttöönotosta. Niiden käytön tulee olla mutkatonta ja helppoa, jotta asiakkaat lapsista ikäihmisiin voivat omaksua ne nopeasti ja vaivatta. Tässä kirjasto on onnistunut hyvin. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston toimipisteet Jyväskylän kaupunginkirjastoon kuuluu pääkirjasto, 2 aluekirjastoa, 10 lähikirjastoa, 2 pienkirjastoa ja 3 kirjastoautoa. Kiinteiden toimipisteiden määrä kasvoi vuodenvaihteessa , kun Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti muodostivat uuden Jyväskylän kaupungin. Jyväskylän maalaiskunnan kirjastoista tuli aluekirjastoja (Vaajakoski, Palokka) ja lähikirjastoja (Tikkakoski, Vesanka); Korpilahden kunnankirjastosta tuli lähikirjasto. Jyväskylän kaupunginkirjaston toimipisteet pysyivät ennallaan. Kirjastoautoja uudessa Jyväskylässä on yhteensä 3: entisen maalaiskunnan Aino, entisen Korpilahden Martti ja entisen kaupungin Volmari. Pienkirjastojen synty Vuonna 2005 valmistuneessa Kirjastoverkko-selvityksessä 11 esitettiin Kypärämäen ja Lohikosken lähikirjastot lakkautettaviksi vuoden 2006 ja Halssilan lähikirjasto vuoden 2007 aikana. Näistä Halssilan kirjasto toimii edelleen lähikirjastona. Jyväskylän kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 11 7

12 , että Lohikosken kirjasto jatkaa toimintaansa lähikirjastona, kunnes sille löydetään korvaavat tilat ja toiminta jatkuu pienkirjastona. Tätä kirjoitettaessa on tieto, että Lohikosken lähikirjasto muuttaa syksyn 2010 aikana Lohikosken koulun yhteyteen remontoitaviin tiloihin ja kirjasto jatkaa toimintaansa pienkirjastona. Kypärämäen kirjaston toiminta lähikirjastona lakkautui kesällä 2007, kun kiinteistöä kokonaisuudessaan ryhdyttiin remontoimaan. Remontin valmistuttua kevättalvella 2009 aloitti toimintansa myös Kypärämäen pienkirjasto, Jyväskylän toinen pienkirjasto. Ensimmäinen pienkirjasto oli jo ehtinyt aloittaa toimintansa Kuokkalassa syyskuussa Kypärämäen pienkirjasto Jyväskylä on toiminut pienkirjastomallin edelläkävijänä ja kehittäjänä Suomessa. Malli on herättänyt laajaa kiinnostusta ja siihen on käyty tutustumassa muista kaupungeista. Kirjastotyypit Pääkirjasto: Vapaudenkatu keskustassa, hyvät liikenneyhteydet ja esteetön pääsy; toimii keskustan alueen lähipalveluna - tiloiltaan riittävä: kirjasto tarjoaa kokoontumis-, ryhmätyö- ja opiskelutiloja kaupunkilaisten käytettäviksi - keskitetyt palvelut (hankinta, tietokantojen ja tietoverkkopalvelujen ylläpito, luettelointi, hallinto) - erikoistuneet toiminnot: lastenosasto, musiikkiosasto, maakuntakirjastotoiminta, lehtisalit, tietopalvelu nämä toimivat oman osaamisalueensa kehittäjinä ja koordinoijina - kokoelma on laaja ja sisältää eri aineistoja: CD-, DVD- ja CD- ROM-levyt, nuotit ja partituurit, lehdet, kirjat, erikoiskokoelmat - ylläpitää koko kirjastolaitoksen aineistovarastoa - riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa sekä keskitetysti hoidettuihin että asiakaspalvelu- ja kehittämistehtäviin - pitkä aukioloaika - monipuoliset välineet, kirjaston automaatio kehittynyttä 2 aluekirjastoa: Palokka ja Vaajakoski - toiminta-alueen väestöpohja yli asukasta - alueellisesti selkeästi erottuva kokonaisuus kaupungin sisällä - alueellisesti keskeisellä paikalla, hyvät liikenneyhteydet, paikoitustilat ja esteetön pääsy 8

13 - yhteistyö alueen toimijoiden kanssa - riittävän suuri tila erilaisille toiminnoille ja kokoelmille - monipuoliset palvelut, kokoelma on laaja ja sisältää eri aineistoja: CD-, DVD- ja CD-ROM-levyt, kirjat, lehdet - riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa asiakaspalvelu- ja kehittämistehtäviin - pitkä aukioloaika - kirjaston automaatio kehittynyttä (lainaus, palautus) 10 lähikirjastoa: Halssila, Huhtasuo, Keljonkangas, Keltinmäki, Korpilahti, Kortepohja, Lohikoski, Säynätsalo, Tikkakoski ja Vesanka - paikallinen, lähellä ihmisiä, hyvät paikoitustilat, esteetön pääsy - perustoiminnot: lainaus, palautus, tiedonhaku - ammattitaitoinen henkilöstö - ko. alueen asukasryhmien mukaan profiloitunut kokoelma - mahdollistaa kaupungin muun kirjastoverkon ja valtakunnallisen kirjastoverkon käyttämisen välittämällä niistä aineistoja asiakkaille - lyhyt aukioloaika 2 pienkirjastoa: Kuokkala ja Kypärämäki - tiloiltaan 150 m² tai pienempi - rajoittunut aukioloaika, avoinna keskimäärin kolmena päivänä viikossa - kokoelma alle nidettä - käyttäjäkunnan mukaan profiloitunut kokoelma (esim. ikääntyvät käyttäjät, lapset jne.) - itsepalvelulainaus 3 kirjastoautoa: Aino, Martti ja Volmari - liikkuva kirjasto, jonka palveluverkkoa voidaan muunnella tarpeen mukaan (laitokset, koulut, uudet asuntoalueet, muut tarpeet) - täydentää kiinteiden kirjastojen palveluverkkoa - toimii määrätyn reitin ja aikataulun puitteissa, reitit ja aikataulut muutettavissa kysynnän mukaan - turvaa kirjastopalveluja alueilla, joissa ei ole kiinteää palvelupistettä - ammattitaitoinen henkilöstö Jyväskylän kaupunginkirjaston toimipisteet kuvailuin Pääkirjasto: osastot ja kotipalvelu Aikuistenosasto Aikuistenosasto on kaupunginkirjaston osastoista suurin. Vanhan Jyväskylän kaupunginkirjaston kokonaislainaus vuonna 2008 oli lainaa, joista 65 % rekisteröitiin pääkirjastossa 12. Aikuistenosaston lainoja näistä oli 39,7 % eli lainaa. Toimintakertomuksen mukaan koko kirjaston lainaajista 59 % eli lainaajaa käytti pääkirjastoa. Pääkirjastossa oli viime vuonna kävijää. 12 Kuitenkin kuntien yhteenlasketuista lainoista kaikkiaan 46 % lainattiin pääkirjastosta vuonna 2008, ks. s. 6. 9

14 Aikuistenosasto jakaantuu kahteen osastoon: lainausosastoon ja aikuistenosastoon. Lainausosastolla huolehditaan palautus- ja lainausautomaattien toimivuudesta, varatun aineiston käsittelystä, lainaajatietojen käsittelystä (uudet asiakkaat ja asiakastietojen päivitykset), laskutuksesta, koko kirjaston lainaustoiminnan ohjeistamisesta sekä aineiston logistiikasta kirjaston toimipisteiden kesken. Se vastaa myös Aalto-kirjastojen välisen aineistokuljetuksen organisoinnista. Lainausosastolla on 11 virkailijaa ja toiminnasta vastaava osastosihteeri. Osastoon kuuluvassa lehtilukusalissa työskentelee vakituisesti 2,5 virkailijaa. Aikuistenosasto vastaa asiakkaiden tiedonhakukysymyksiin sekä opastaa asiakkaita aineiston etsimisessä. Se ohjeistaa ja kehittää kaikissa kirjaston toimipisteissä tapahtuvaa tietopalvelua. Maakuntakirjastona Jyväskylän kaupunginkirjastolla on erityinen vastuu kokoelmansa monipuolisuudesta ja ajantasaisuudesta. Aiemmin erillisenä osastona toiminut maakuntaosasto yhdistettiin aikuistenosastoon syksyllä Aikuistenosaston tietopalvelussa työskentelevät informaatikot ja kirjastonhoitajat valitsevat sekä aikuistenosaston että kirjaston yhteiskokoelmaan tulevat aikuisten painetut ja sähköiset aineistot. He osallistuvat kokoelman arviointiin ja käytön seurantaan. Tietopalvelu pitää yllä Nelli-tiedonhakuportaalia 13 ja toimii yhteis- 13 Nelli-portaali (National Electronic Library Interface) on kansallinen kirjastojen tiedonhakujärjestelmä. Se on käytettävissä yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoissa sekä yleisissä kirjastoissa. työssä Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun kirjastojen kanssa. Tietopalvelu osallistuu valtakunnalliseen Kysy kirjastonhoitajalta -tietopalveluun 14 sekä vastaa tiedonhaun opetuksesta ja käyttäjäkoulutuksesta. Lisäksi osaston tehtäviin kuuluu huolehtia Hallitusohjelman mukaisesti väestön verkkopalvelujen käytön opastuksesta ja aikuisten medialukutaidon lisäämisestä. Kaupungin opetuspalvelukeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan peruskoulujen 8. luokat tutustuvat pääkirjastoon ja tiedonhakuun. 14 ks. palvelusta tarkemmin periaatteet/ 10

15 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto on yksi Suomen 19 maakuntakirjastosta. Maakuntakirjaston tehtävät on säädetty Kirjastoasetuksessa (1078/1998, 2 ): 1) kehittää toiminta-aluetta koskevaa tietopalvelua; 2) perehdyttää toiminta-alueen kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin; 3) tukee alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua; sekä 4) suorittaa asianomaisen ministeriön antamat muut tehtävät. Keski-Suomen maakuntakirjaston tehtäviin kuuluu toimiminen Keski-Suomen yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelukeskuksena. Kaupunginkirjaston kaukopalvelu on keskitetty pääkirjaston aikuistenosastolle. Kirjaston maakunnallisiin tehtäviin kuuluu omaa aluetta koskeva tietopalvelu ja sen kehittäminen. Keski-Suomen maakuntakokoelmaa kartutetaan säännöllisesti ja luetteloidaan kirjaston omaan kokoelmaan sekä Keski-aluetietokantaan 15. Keski-tietokantaan luetteloidaan Keski-Suomea koskevia linkkejä sekä verkkoaineistoa yhteistyössä yliopiston kirjaston kanssa. Kirjasto luetteloi keskisuomalaiset viitetietueet valtakunnalliseen Artoartikkelitietokantaan 16. Tietopalvelua kehitetään julkaisemalla alueen kirjailijoita ja toimijoita käsittelevää verkkoaineistoa. Kirjasto on mukana maakuntakirjastojen valtakunnallisessa Kitkakirjailijatietokantaprojektissa, jonka tuotoksena eri maakuntakir- 15 ks. palvelusta tarkemmin 16 ARTO = uusien kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta, ks. tarkemmin jastoalueiden kirjailijatietokannat yhdistetään. Maakuntakirjasto perehdyttää Keski-Suomen yleisten kirjastojen henkilökuntaa kirjastoalan toimintamuotoihin, kehittämishankkeisiin ja tulevaisuuden visioihin järjestämällä yhteisiä koulutus- ja kokoustilaisuuksia. Kirjasto julkaisee neljä kertaa vuodessa verkossa ilmestyvää maakuntakirjastotiedotetta ja pitää yllä Keski-Suomen kirjastojen extranetia. Keski-Suomen maakuntakirjastoalueeseen kuuluu 23 kuntaa. Hankinta- ja luettelointiosasto Hankinta- ja luettelointiosaston tehtävänä on Jyväskylän kaupunginkirjaston aineistonvalinnan ja -hankinnan organisoiminen sekä Aalto-kirjastojen yhteisen tietokannan ylläpito ja kehittäminen. Kirjastoaineiston hankinta on pääosin keskitetty hankinta- ja luettelointiosastolle. Poikkeuksena on musiikkiaineisto, jonka hankinnasta ja luetteloinnista vastaa musiikkiosasto itse. Kulloinkin tarjolla olevasta uudesta aineistosta osastolla tehdään valintalistat, jotka toimitetaan sähköisesti eri osastoille ja toimipisteisiin aineistonvalintaa varten. Valmiit hankintapäätökset kootaan tilauksiksi ja lähetetään hankintapaikkoihin. Saapuva aineisto sekä laskut tarkastetaan, ja laskut lähetetään tiliöitäviksi ja maksettaviksi. Kun saapunut aineisto on dokumentoitu tietokantaan, se tarroitetaan ja toimitetaan käyttövalmiina osastoille ja kirjastoihin. 11

16 Vuonna 2009 osasto käsitellee noin kirjaa, CDlevyä ja DVD-levyä. Osasto vastaa myös kirja-aineiston korjauksesta. Hankitusta aineistosta tehdään viikoittain uutuusluettelo, joka on selailtavissa kirjaston verkkosivuilla: Aalto-tietokannan ylläpito ja kehittäminen: Aineisto luetteloidaan Aalto-yhteisjärjestelmän kokoelmatietokantaan. Hankintavaiheessa aineistosta tallennetaan tietokantaan lyhyt kuvaus, jonka perusteella asiakkaiden on mahdollista tehdä aineistoon varauksia heti, kun hankittavat nimekkeet ja niiden tilaukset on tallennettu. Kun aineisto on saapunut, hankintavaiheessa tehtyä lyhyttä tietuetta tarkennetaan ja laajennetaan sekä lisätään aineiston luokkatunnus ja asiasanat. Tietokanta mahdollistaa asiakaspalvelun (tiedonhaun, aineistonhallinnan ja lainauksen) omassa kirjastossa ja Aalto-kirjastoissa sekä toimii myös muiden kirjastojen apuvälineenä maailmanlaajuisesti. Se on vapaasti käytettävissä osoitteessa Lasten- ja nuortenosasto Lasten- ja nuortenosastolta lainataan yli lainaa vuodessa. Pääkirjastoon tullaan perhekunnittain lukemaan, viihtymään ja hakemaan sellaista aineistoa, mitä lähikirjastoissa ei ole saatavissa. Lasten- ja nuortenosastolla työskentelee osastonjohtajan lisäksi kirjastonhoitaja, kirjastovirkailija ja osa-aikainen kirjastovirkailija sekä yleensä kaksi harjoittelijaa. Osaston vakituinen henkilökunta vastaa koululaisten luokkakäyneistä, tapahtumien ja näyttelyiden järjestämisestä, nettisivujen päivityksestä sekä aineiston valinnasta, hankinnasta ja poistoista. Osasto järjestää kaikkiin kaupunginkirjaston toimipisteisiin lasten ja nuorten tapahtumia, valikoi ulkopuoliset sadunkertojat satutunneille ja sopii kiertävien teatteriesitysten aikataulut. Yhteistyötä tehdään kaupungin kulttuuritoimen ja Keski-Suomen muiden kirjastojen kanssa. Toiminta koulujen kanssa on säännöllistä. Kouluille tiedotetaan kirjaston tapahtumista ja luokkia kutsutaan kirjastonkäytönopetukseen. Vuonna 2008 lasten- ja nuortenosastolla kävi 44 luokkaa ja tuhat oppilasta opettelemassa kirjastonkäyttöä. Lukudiplomi on koulun ja kirjaston yhteinen projekti. Osasto päivittää vuosittain luokkakohtaiset kirjalistat ja ylläpitää Lukudiplomin nettisivuja. Päiväkotien kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä. Päiväkotiryhmät vierailevat kirjastossa ja kirjasto kokoaa päiväkodeille siirtolainakokoelmia. Viime vuonna lastenosastolla vieraili 20 päiväkotiryhmää ja 350 lasta. Musiikkiosasto Musiikkiosaston kokoelmat sisältävät musiikkia ja musiikkikirjallisuutta yhteensä yli julkaisua, joista noin puolet on CDäänilevyjä. Lainojen määrä on ollut koko 2000-luvun yli

17 lainaa vuosittain (2008 n ) eikä internet ja sen käyttö musiikin jakelukanavana ole toistaiseksi aiheuttanut käyttöluvuissa huomattavaa laskua. Musiikkiosasto vastaa koko kirjaston musiikkiaineiston hankinnasta ja dokumentoinnista sekä käsittelee vuodessa yli uutta julkaisua. Uusia nimekkeitä luetteloidaan vuosittain noin se vastaa vajaata puolta Suomen markkinoille vuosittain ilmestyvästä tarjonnasta. Osastolla työskentelee 4 kirjastonhoitajaa ja 1,6 kirjastovirkailijaa. Osasto huolehtii musiikkikirjastotyöhön liittyvästä opastuksesta ja koulutuksesta maakuntakirjaston toimialueella ja Aaltokirjastojen yhteistyössä osallistuen koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja huolehtimalla yhteisten käytäntöjen sopimisesta. Vaajakosken aluekirjastossa musiikkikirjastotyöhön keskittyy informaatikko, joka vastaa alue- ja lähikirjastoverkon musiikkiaineiston valinnasta, musiikin siirto- ja varastokokoelmasta ja osallistuu kaikkeen musiikkikirjastotoimintaan liittyvään päätöksentekoon. Yhteistyötä muiden Jyväskylän musiikkikirjastojen kanssa on harjoitettu jo pitkään mm. kirjastojen profiilien mukaisessa kokoelmien valinnassa ja sopimalla yhteisesti monista käytänteistä. Kirjastoauto-osasto Uuden Jyväskylän alueella (maapinta-ala yli m²) liikennöi kolme kirjastoautoa: Aino, hankintavuosi 2005, Martti, hankintavuosi 2009 ja Volmari, hankintavuosi Volmari korvataan Kirjastoauto Martti loppuvuodesta 2009 uudella kirjastoautolla. Kirjastoautoilla on yhteensä 192 pysäkkiä (2008 maalaiskunnassa 74, Korpilahdella 63, Jyväskylässä 55). Palveluverkoston piirissä on muun muassa 17 päiväkotia, 32 koulua ja toistakymmentä erityisesti iäkkäille ihmisille kohdennettua pysäkkiä (esim. palvelukodit, päiväkeskukset, invaliditalot). Kirjastoautojen yhteislainamäärä vuonna 2008 oli Kirjastoautot täydentävät kaupunkilaisten tasa-arvoisten lähipalveluiden toteutumista osana kaupungin kirjastoverkkoa opetusministeriön antaman saavutettavuussuosituksen mukaisesti (2 km kiinteästä kirjastosta tai 1 km kirjastoautopysäkistä). 13

18 Liikkuvana yksikkönä kirjastoauto pystyy joustavasti muuttamaan kulkureittejään palvelutarpeiden mukaan. Alueellisen tasa-arvon takaamisen lisäksi kirjastoautot pyrkivät kohdentamaan palvelunsa lasten, ikäihmisten ja erityiskohderyhmien tarpeita vastaaviksi. Uuden Jyväskylän alueella on yli 30 koulupysäkkiä sekä useita päiväkotipysäkkejä. Pysäkkiaikaa on järjestetty myös palvelutalojen, päiväkeskusten ja vammaiskoulujen tarpeisiin. Näitä päiväpysäkkejä käyttävät myös pienten lasten vanhemmat ja perhepäivähoitajat. Koska kirjaston kotipalvelua (ks. kuvaus) ei tällä hetkellä ole mahdollista lisätä, onkin tärkeää aktivoida ikäihmiset neljän seinän sisältä omatoimisiksi kirjastonkäyttäjiksi. Tässä lähipalveluna toimivalla kirjastoautopalvelulla on keskeinen ja liikuntarajoitteistenkin asiakkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittava roolinsa. Tulevina vuosina yhteiskunnan ikärakenteen muutoksen seurauksena hakeutuvan palvelun tarve tulee Jyväskylässäkin kasvamaan. Väestökehityksen muutokset, uudet asuinalueet ja kaavoitusratkaisut sekä asukkaiden ja yhteistyökumppanien toivomukset synnyttävät muutostarpeita kirjastoverkkoon. Tähän kirjastoautotoiminnalla onkin annettavaa: se on kustannustehokas, reitit ovat muuteltavissa ja kokoelmat sovitettavissa asiakkaiden erilaisten tarpeiden mukaan. Henkilökuntaa osastolla on osastonjohtajan lisäksi informaatikko, 2 kirjastovirkailijaa, 2 kirjastoautonkuljettaja-virkailijaa ja 3 kirjastoautonkuljettajaa. Kotipalvelu Kirjaston kotipalvelulla tarkoitetaan kirjastoaineiston toimittamista asiakkaalle kotiin tai siihen rinnastettavaan paikkaan, esimerkiksi palveluasuntoon. Kotipalvelu on tarkoitettu niille jyväskyläläisille asiakkaille, jotka eivät esimerkiksi vamman, sairauden tai korkean iän vuoksi voi itse asioida kirjastossa. Kotipalvelu on asiakkaille maksutonta. Aktiivisia asiakkaita on 30 35, määrää ei tällä hetkellä ole mahdollista kasvattaa. Kotipalvelutoiminnasta vastaa kirjastovirkailija. Alue-, lähi- ja pienkirjastot Halssila Halssilan lähikirjasto sijaitsee pääkirjaston ja Vaajakosken välissä, välimatkaa pääkirjastoon on 3,8 kilometriä. Halssilan kirjastoa käyttävät Halssilan, Jyskän, Väinölän, Jokivarren ja Kuokkalanpellon asukkaat. Kirjastossa työskentelee kirjastonjohtaja ja 1,4 kirjastovirkailijaa. Kirjasto on Halssilan koulun kanssa samassa pihapiirissä ja yhteistyö koulun kanssa on vireää. Vuonna 2008 Halssilan kirjasto oli lähikirjastoista aktiivisin kirjastokäytön opetuksen antaja: 34 opetuskertaa, yhteensä 565 oppilasta. Koululuokat käyttävät kirjastoa säännöllisesti kahden kolmen viikon välein. Koulujen kirjastokäynnit tehdään aamupäivisin, ennen kirjaston aukaisemista. Ryhmien ja luokkien käynnit lisäävät lukuvuoden aikaista kirjaston käyttöaikaa. 14

19 Aukioloaikoina kirjastoa käytetään tavallisen lähikirjaston lailla. Perheet voivat asioida yhdessä: aikuiset voivat seurailla lastenosastolla olevan lapsen touhuja, kun kirjastotila on hallittavissa silmäyksellä. Huhtasuo Huhtasuon lähikirjasto on 30 vuotta sitten perustettu lähiökirjasto, matkaa pääkirjastoon on 5,3 kilometriä. Kirjastossa työskentelee kirjastonjohtaja ja 1,4 kirjastovirkailijaa. Samassa kiinteistössä kirjaston kanssa toimii kaupungin nuorisotila. Alkutaipaleellaan kirjasto oli nuorten perheiden kirjasto. Tätä nykyä Huhtasuolla asuu noin asukasta, näistä noin 700 maahanmuuttajia, liki neljännes koko kaupungin osuudesta. Lapsiperheiden määrä on taas kääntynyt varovaiseen nousuun. Huhtasuon lähikirjasto Kirjaston toiminnassa tämä näkyy siten, että lastenkirjallisuuden lainaus on lisääntynyt ja kirjastossa järjestetyt yleisötilaisuudet ovat olleet suosittuja. Esimerkkinä yleisötilaisuuksista mainittakoon järjestetty Studia generalia -luentosarja Pahasta, jossa kolme kaikkiaan kuudesta luennosta pidettiin Huhtasuon kirjastossa. Huhtasuon kirjaston kokoelman muodostamisessa on painotettu aikuisten viihdekirjallisuutta. Tietokirjallisuuden painopisteet ovat olleet historiassa, kodinhoidossa ja elämänhallinnassa. Huhtasuolle on hankittu filosofian ja matematiikan aineistoa myös muiden toimipisteiden käytettäväksi. Jyväskylän ammattiopiston läheisyyden vuoksi ruoka-, juoma- ja palvelukirjallisuutta on hankittu tavanomaista enemmän. Keljonkangas Keljonkankaan lähikirjastosta matkaa pääkirjastoon on 6,7 kilometriä. Kirjasto sijaitsee Keljonkankaan palvelukeskuksessa, samassa rakennuksessa on seurakunnan Neulaskodin tilat. Alueella asuu lapsiperheitä ja uusien asuntoalueiden (Kaijanlampi ja Sarvivuori) myötä lapsilainaajien määrä on kasvanut. Kirjastossa käydään yhdessä koko perheen kanssa ja lehtisali on ahkerassa käytössä. Toiminta Neulaskodin ja kirjaston välillä on tiivistä. Neulaskodilla kokoontuva musiikkileikkikoulu tuo sekin asiakkaita kirjastoon. Kirjaston, alueen päiväkodit ja perhepäivähoitajat toimivat yhteistyössä. Päiväkodit sekä perhepäivähoitajat lapsineen tekevät kirjastovierailuja, joilla tutustutaan kirjastoon ja luetaan sa- 15

20 tuja. Kirjastossa järjestetään viikoittaisia satutunteja syksyisin ja keväisin. Keljonkankaan koulun kanssa kirjastolla on hyvin aktiivista yhteistyötä. Vuosittain tehtävällä koulun ja kirjaston välisellä yhteistyösuunnitelmalla on varmistettu, että kaikki oppilaat saavat tiedonhaun perustaidot ja oppivat käyttämään kirjastoa. Syksyisin koululla on järjestetty kirjavinkkaustapahtuma, missä kirjasto on mukana. Lukuvuonna jaettiin kaikkiaan 266 diplomia. Keljonkankaan ja Säynätsalon kirjastoilla on yhteinen kirjastonjohtaja ja tämän lisäksi kirjastoissa työskentelee yhteensä 2,6 kirjastovirkailijaa (Keljonkangas 1,6 htv, Säynätsalo 2,0 htv). Keltinmäki Vuonna 1983 avattu Keltinmäen lähikirjasto sijaitsee Keltinmäen muiden palvelujen tuntumassa. Matkaa pääkirjastoon on 3,8 kilometriä. Kirjasto palvelee pääasiassa Keltinmäen, Mäyrämäen, Mustalammen ja Myllyjärven alueiden asukkaita. Kirjasto toimii 375 m²:n tilassa, jossa on erillinen, rauhallinen käsikirjasto-lukutila. Asiakkaiden käytössä on kaksi nettikonetta ja kopiokone. Kirjastorakennuksen alakerrassa on Keltinmäen nuoriso- ja asukastila, jossa järjestetään myös koululaisten koulupäivän jälkeistä iltapäivätoimintaa. Kirjastoa vastapäätä toimii Keltinmäen päiväkeskus. Keltinmäen lähikirjasto palvelee kirjaston vieressä sijaitsevan Keltinmäen alakoulun oppilaita samoin kuin kolmea alueella sijaitsevaa päiväkotia ja alueen perhepäivähoitajia hankkimalla kokoelmaan monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja antamalla kirjastonkäytön opetusta. Kirjastossa järjestettävät satutunnit ja lasten tilaisuukset ovat suosittuja. Korpilahti Korpilahden lähikirjasto sijaitsee maaseututaajamassa, keskellä kylää. Matkaa pääkirjastoon on 29,3 kilometriä. Kirjasto on rakennettu korkealle mäelle koulun läheisyyteen, mutta pääsee muuttamaan keskellä taajamaa oleviin entisen kunnanviraston remontoituihin tiloihin vuodenvaihteessa Kirjastossa on kolme vakituista työntekijää: kirjastonjohtaja ja kaksi kirjastovirkailijaa. Korpilahden alueella liikennöivän kirjastoauton talli on kirjaston yhteydessä ja siten myös kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimipiste on Korpilahden lähikirjastossa. Viereisen koulukeskuksen oppilaista erityisesti alakoulun 1 2 luokat sekä erityisluokka käyttävät kirjastoa viikoittain, muut luokat satunnaisesti. Päiväkotiryhmiä käy kerran kuussa. Kirjastossa järjestetyt lastentapahtumat ovat olleet suosittuja. Aikuisille suunnattu Kirjapiiri on kerännyt pienen, mutta sitäkin aktiivisemman ryhmän. Kortepohja Kortepohjan lähikirjasto on Jyväskylän lähikirjastoista suurin. Matkaa pääkirjastoon on 2,9 kilometriä. Kirjaston asiakkaita ovat aikuiset, opiskelijat ja lapset. Alueella on myös useita vam- 16

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2007

Kirjaston tilastot 2007 Kirjaston tilastot 2007 Kävijät...2 Lainaus...3 Lainojen jakautuminen toimipisteittäin...4 Lainaajat toimipisteittäin...5 Aineistojen lainaus aineistolajeittain...7 Lainojen jakautuminen aineistoryhmittäin...8

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2005

Kirjaston tilastot 2005 Kirjaston tilastot 2005 Kävijät vuonna 2005...1 Lainaus 2005...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2005...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2005...4 Kirjojen lainaus 2005...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014

KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014 KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014 2 SISÄLTÖ DIA Johdanto 3-5 Työryhmä 6 Aikataulu 7 Selvityksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 8 Väestöennuste 9 Kirjastoverkko 2010 10 Kirjastoverkon

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys

Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys 1 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys 2 Selvityksen tausta ja toimenpide-esitykset Jyväskylän kulttuurilautakunta käsitteli kokouksessaan 18.5.2010 Jyväskylän kaupungin Kirjastoverkkoselvitystä

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

ESITYS KIRJASTOVERKON VAIHTOEHDOISTA MUISTIO Sivu 1/16. Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu

ESITYS KIRJASTOVERKON VAIHTOEHDOISTA MUISTIO Sivu 1/16. Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu 11.5.2010 Sivu 1/16 Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu Hanke: Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys ESITYS KIRJASTOVERKON VAIHTOEHDOISTA 11.5.2010 Haahtela-rakennuttaminen Oy Tinasepäntie 45, 00620

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Tämä on pääkirjasto. Kokkolassa on myös lähikirjastoja: Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Keskussairaalassa on laitoskirjasto, joka on potilaiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2015 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

Kirjasto 2016 18.8.2010

Kirjasto 2016 18.8.2010 1 Kirjasto 2016 18.8.2010 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston pitkän aikavälin toimintasuunnitelma 1. Toiminta-ajatus Kirjasto on jokaisen kansalaisen tieto- ja kulttuurikeskus. Se tarjoaa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Kirjastopalveluiden johtaja Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2014 Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä

Lisätiedot

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin 1 Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoa selvittänyt työryhmä on jättänyt raporttinsa kaupunginjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle määräaikaan 30.6.2005

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon "En lainkaan", miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja?

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon En lainkaan, miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? Asiakaskysely 2008 Kysymykseen vastanneet: 335 (ka: 0) En lainkaan 49% 164 Kerran viikossa 16,7% 56 2-3 kertaa kuukaudessa 20,3% 68 Harvemmin 14% 47 2.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Salon kaupunginkirjasto

Salon kaupunginkirjasto Salon kaupunginkirjasto Kirjasto palvelee Kirjastopalvelut ovat kasvaneet perinteistä lainaus- ja palautustoimintaa monipuolisemmiksi. Salon kaupunginkirjasto tarjoaa aineistoa tiedonnälkään ja viihtymiseen,

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Kirjasto on osa arkea ja elämää

Kirjasto on osa arkea ja elämää Kirjasto on osa arkea ja elämää Satakunnan Kulttuurifoorumi 12.3.2014 Asko Hursti Kirjastotoimenjohtaja, Porin kaupunki Kirjaston tehtävä Satakunnan kulttuurin edistämisessä on... Toteuttaa Suomen perustuslain

Lisätiedot

KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA

KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA Johanna Vesterinen kirjastotoimenjohtaja Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 13.8. 2007 2 1. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2010 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilökunta...3

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 24.1.2007 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 1 Kirjastoverkkoselvitys Sisältö Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän toimenpide-ehdotukset 2 Kirjastoverkkoselvitys 3 Selvityksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO

KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO PÄÄKKÖLÄ JOUNI, OULUN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO

Lisätiedot

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja 31.5.2012 Anna Isopoussu Taustaa Kuntien yhdistyminen vuonna 2009 (Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta

Lisätiedot

Halssilan asukasyhdistys ry esittää, että kirjastojen lakkautusperusteita harkitaan järkevien ja oikeiden taloudellisten näkökohtien mukaan.

Halssilan asukasyhdistys ry esittää, että kirjastojen lakkautusperusteita harkitaan järkevien ja oikeiden taloudellisten näkökohtien mukaan. SAATEKIRJE Jakelu: Kirjastonjohtaja Liisa Laatu Halssilan kirjasto / Mielikki Matilainen Kulttuurilautakunta / puheenjohtaja Jukka Louhivuori Jyväskylän kaupunginhallitus Alueemme valtuutetut: Juha Hjelt,

Lisätiedot

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Salla Palmi-Felin Johtava informaatikko, Media- ja musiikkipalvelut Lastukirjastot.fi Palvelua kaikenikäisille Ketkä opastavat?

Lisätiedot

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi 2001-2004 Keskeisimmät asiat MIKSI ESITYS KIRJASTO- POLIITTISEKSI OHJELMAKSI Eduskunta on antanut kunnallisille kirjastoille tehtäväksi ottaa osavastuu kansalaisen

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Kirjaston palvelulupaus 2017

Kirjaston palvelulupaus 2017 Kirjaston palvelulupaus 2017 Mikä on palvelulupaus? Julkinen sitoutuminen palveluun, tästä pidämme kiinni. Oltava konkreettinen ja mitattavissa. Palvelulupaus yhdistää asiakkaan tarpeet ja tarjotun palvelun.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Jyväskylän kelluva kokoelma YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Kellutus Jyväskylässä Käytössä Jyväskylän maalaiskunnassa 1990-luvulta lähtien Lama-ajan innovaatio, vastaus määrärahojen vähyyteen

Lisätiedot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keski-Karjalan kirjastostrategian päivitys 1 KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keväällä 2004 valmistui Keski-Karjalan kirjastostrategia, jonka tilastotietoja on täydennetty vuosilla 2004-2006.

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Sisällys Palvelut... 3 Kaukopalvelut... 3 Tietopalvelu... 3 Laitteisto... 3 Asiakastietokoneet... 3 Kopiokone... 3 Mikrofilmin ja -korttien

Sisällys Palvelut... 3 Kaukopalvelut... 3 Tietopalvelu... 3 Laitteisto... 3 Asiakastietokoneet... 3 Kopiokone... 3 Mikrofilmin ja -korttien Sisällys Palvelut... 3 Kaukopalvelut... 3 Tietopalvelu... 3 Laitteisto... 3 Asiakastietokoneet... 3 Kopiokone... 3 Mikrofilmin ja -korttien lukulaitteet... 3 Tilat... 4 Kokoushuone... 4 Sukututkimustyöpiste...

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO Hyvä kirjasto elävä alue Mikkeli 13.11.2012 13.11.2012 Kirjastotoimenjohtaja Eila Ainali 1 Kirja pienen kirjaston tarpeisiin - viime vuoden urakkana oli kirja 13.11.2012

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys...

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys... Asiakaskysely 2011 2 Tiivistelmä...3 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4 2. Käyttäjät...4 2.1 Ikä... 4 2.2 Sukupuoli... 5 2.3. Koulutus... 6 3. Kirjastojen sijainti...7 3.1. Lähin kirjasto...

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto 1 Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

LIITE 1: TOIMINTAOHJEET AIHEETTOMIIN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEKSI. Poissaolo koulusta ilman huoltajien ilmoitusta

LIITE 1: TOIMINTAOHJEET AIHEETTOMIIN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEKSI. Poissaolo koulusta ilman huoltajien ilmoitusta LIITE 1: TOIMINTAOHJEET AIHEETTOMIIN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEKSI Poissaolo koulusta ilman huoltajien ilmoitusta 3 poissaolopäivänä luokanvalvoja ottaa yhteyden kotiin Syy poissaoloille aiheellinen Epäillään

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2017 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 15.3.2017 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vihdin kunnankirjaston vuosi 2012 oli toiminnallisesti erittäin hyvä. Keskimäärin hyvin pienellä henkilöstöresurssilla ja jo useamman vuoden samana pysyneellä

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 1 (4) Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 2017-2020 Johdanto Toiminnan ja tulosten arviointi kuuluu erottamattomana osana toiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan arviointi ja laatutyö ovat luonnollisia

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN MAAKUNTAKIRJASTO 2012 - PALVELUVERKKOSELVITYS

LAPPEENRANNAN MAAKUNTAKIRJASTO 2012 - PALVELUVERKKOSELVITYS 1 LAPPEENRANNAN MAAKUNTAKIRJASTO 2012 - PALVELUVERKKOSELVITYS SISÄLTÖ Selvityksen tausta 2 Kirjasto lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastotoiminnan laatusuositusten ja strategioiden toteutuminen Lappeenrannan

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 17.8.2015/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno Kirjasto kaikille Projektipäällikkö Rauha Maarno Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 13.11.2014 Celian asiakas Antti Vuori heittää haasteen kirjastoille: https://www.dreambroker.com/cha nnel/0eoxq4uz/77ya3wv5

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Sisältö 1 Johdanto 5 2 Laatusuositukset Satakirjastoissa 2014 6 3 Kokoelmien

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa Timo Koivisto 21.10.2013 Johdon tukipalvelut Sopeutusvelvoite 14 950 (ltk) Eläköityvien vakansseja ei täytetä 19

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

23.2.2006 Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto www.jyvaskyla.fi/kirjasto

23.2.2006 Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto www.jyvaskyla.fi/kirjasto Halssilan kirjaston historiikki Perhekirjasto täyttää 50 vuotta Halssilan kirjaston historiikki Sisällysluettelo Perhekirjasto täyttää 50 vuotta... 2 Lainausasema herttaisen Jänönkujan varrelle... 3 Lukutuvasta

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot