KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen"

Transkriptio

1 KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen

2 2

3 KAITAA NYKYISIN 1. Kaitaan keskus (Iivisniemi), metron tuleva pääsisäänkäynti 2. Iivisniemen nykyinen keskusta 3. Kaitaantie, metron huoltotunnelin työmaa 4. Iiviskallio, metron tuleva sisäänkäynti 5. Kielotie 6. Hannuksenpelto Iivisniemi Suuria mäntyjä, 60-luvun kerrostaloja, ostari, kävelykatu, asvaltti ja betonikiveyksiä maalaismainen Kaitaantie, pientaloja, metsää korkea Iiviskallio, puunlatvoja ja pitkiä näkymiä, kalliota Hannuksenpellon autokauppoja, katsastamoita, pihat täynnä autoja 3

4 KAITAA NYKYISIN 7. Hannusjärvi 8. Hannusjärvi 9. Hannusmetsä 10. Hannusranta 11. Kaitaan laakso 12. Rullavuori Hannusjärvi, metsää, kallioita, laaksoja ja kukkuloita, sammalta, Hannusranta, sorateitä, pientaloja, isoja pihoja ja puita, kesämökkifiilis Kaitaan laakso, avointa tilaa, viljelypalstoja, leikkipuisto Hyljelahti, Kaitamäki pientaloja eri vuosikymmeniltä Rullavuori, merenranta, veneet, Villa Rulludd, rantaraitti 4

5 OTE UUDENMAAN VAHVISTETTUJEN MAAKUNTA-KAAVOJEN YHDISTELMÄSTÄ 2014 Maakuntakaavoissa osayleiskaava-alue on taajamatoimintojen aluetta. Hannusjärven itäinen ja Kaitaantien eteläinen osa on merkitty tiivistettäviksi alueiksi. 5

6 OTE ESPOON ETELÄOSIEN YLEISKAAVASTA Espoon eteläosien yleiskaavassa alueelle on merkitty pääasiassa erilaisia asuinalueita, virkistysalueita ja työpaikkaalueita. Aseman seutu on keskustatoimintojen ja lähipalvelujen aluetta. 6

7 KAITAA-IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVA Kaupunginhallitus hyväksyi Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet: 1 Kaitaa - Iivisniemen osayleiskaava-alueelle kaavoitetaan asuntoalueita noin uutta asukasta varten. Mitoitus tarkentuu suunnittelutyön kuluessa. 2 Uusi rakentaminen sopeutetaan nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Olevaa rakennetta tiivistetään ja täydennetään alueen luonne huomioon ottaen ja sitä kunnioittaen. 3 Kaitaan tulevan metroaseman ja Iivisniemen ostoskeskuksen ympäristöä kehitetään tiiviiksi ja palvelutasoltaan monipuoliseksi. Alueelle suunnitellaan sujuva raideliikennettä tukeva liikenneverkko. Toimivat ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat keskiössä metroaseman liityntäliikenteen suunnittelussa. 4 Rantaraittia kehitetään korkeatasoisena, merellisenä virkistysreittinä. Kaitaan laaksoa kehitetään toiminnallisena puistoalueena ja parannetaan sen kautta kulkevia virkistysyhteyksiä. Hannusjärven ranta-alueiden yleistä virkistyskäyttöä tehostetaan ottaen erityisesti huomioon alueen luontoalueet. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavan suunnittelun tilannekatsauksen ja antoi seuraavat jatkovalmisteluohjeet: 1 Merkitsi tiedoksi Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavan suunnittelutilanteen ja tehdyt selvitykset, 2 päätti, että osayleiskaavaluonnoksen valmistelussa noudatetaan keväällä 2013 tehdyn tavoitepäätöksen lisäksi seuraavia tarkentavia linjauksia ja toimenpiteitä: 2.1 jatkosuunnittelussa huolehditaan, että liito-oravien suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen toteutuu Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavan alueella, 2.2 jatkosuunnittelussa varataan riittävät hulevesien käsittelyalueet ja varmistetaan kaavamääräyksillä, ettei Hannusjärven tilaa heikennetä, 2.3 alueen liikenne suunnitellaan joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi ja erityistä huomiota kohdennetaan metroaseman saavutettavuuteen sekä jalankulku- ja pyöräilyreitteihin, 2.4 uusien asuinalueiden pysäköinti keskitetään pääasiassa pysäköintilaitoksiin tonttikohtaisen pysäköinnin sijaan. 2.5 suunnittelussa otetaan huomioon asukkaat ja riittävien virkistysja viheralueiden säilyminen. 2.6 Kokonaissuunnitelman, metron rakentumisen aikataulutuksen sekä kustannusarvioiden täsmentyessä otetaan kantaa asutuksen sijoittumiseen ja määrään. 7

8 KAITAA-IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVALUONNOS 8

9 TULEVA KAITAA - KEHITYSSUUNNAT - Keskustamainen kaupunkirakenne n. 300 m säteellä metroasemista, keskustakorttelit - Kaupunkimainen rakenne n m säteellä metroasemista, kerrostalokorttelit ja kaupunkipientalokorttelit - Yli 600 metrin säteellä olevat alueet voivat myös tiivistyä ja kehittyä 9

10 KESKUSTAKORTTELIT - Rakentaminen menee Kaitaan metsiin ja kallioille, metsä ja kalliot tulevat Kaitaan keskustaan - City, korkeita taloja, mukavia aukioita, puistoa, luonnonkiveä, monoliitteja, pirunpeltoa, betonia, puuta, viherseiniä, terasseja, vesisuihkuja, ihmisiä ja elämää, liito-oravia 10

11 KERROSTALOKORTTELIT - Umpikortteleita, pistetaloja, terassitaloja, kytkettyjä taloja, lamellitaloja - Kalliopihoja, metsäpihoja, rakennukset istutetaan herkästi maastoon, näkyy pitkälle, näkyy puita, isoja taloja ja pieniä taloja, luonto lähellä, uimaranta 11

12 KAUPUNKIPIENTALO- KORTTELIT - Tiivistä ja matalaa - Vieressä vanhempia pientaloja, metsää, järvi lähellä, merikään ei kaukana, metroasemalle kivenheitto matkaa 12

13 VAIHEISTUS 13

14 RAKEISUUS, UUSI RAKENNE 14

15 RAKEISUUS, UUSI JA VANHA RAKENNE Muuttuvien alueiden kortteleiden mahdollinen vaiheittainen muuttuminen kerrostalovaltaiseksi alueeksi. 15

16 HAVAINNEKUVA KOKO ALUE 1:8000 Muuttuvien alueiden kortteleiden vaiheittainen muuttuminen kerrostalovaltaiseksi alueeksi. 16

17 HAVAINNEKUVA KAITAAN POHJOISOSA 1:

18 HAVAINNEKUVA KAITAAN ETELÄOSA 1:

19 ILMAKUVA ETELÄSTÄ 19

20 ILMAKUVA KOILLISESTA 20

21 ILMAKUVA LUOTEESTA 21

22 PYSÄKÖINTI 22

YHTEENVETO KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVAN SELVITYKSISTÄ

YHTEENVETO KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVAN SELVITYKSISTÄ YHTEENVETO KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVAN SELVITYKSISTÄ 2.4.2014 KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVA, VIREILLETULO JA NYKYTILANNE KAAVOITUSOHJELMA 2010-2013 KUULUTETTU VIREILLE 19.10.2011 NYT: PINTA-ALA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.0.06 Sivu / 84/0.0.0/05 Kaupunkisuunnittelulautakunta 98 0.6.05 Kaupunkisuunnittelulautakunta 68 5.0.06 76 Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 366. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 366. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 8..06 Sivu / 84/0.0.0/05 Kaupunkisuunnittelulautakunta 98 0.6.05 Kaupunkisuunnittelulautakunta 68 5.0.06 Kaupunkisuunnittelulautakunta 76 8.0.06 Kaupunkisuunnittelulautakunta 85..06 366

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 74. Paikka Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 74. Paikka Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.11.2016 Sivu 1 / 74 Kokoustiedot Aika 02.11.2016 keskiviikko klo 18:15-20:45 Paikka Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.10.2016 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 18.10.2016 tiistai klo 18:05-18:50 Paikka Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 184/10.02.02/2015 98 Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavaluonnoksen hyväksyminen nähtäville (MRA 30 ), alue 840300 Valmistelijat / lisätiedot: Anu Ylitalo,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 4561/10.02.03/2014 102 Kaitaan metroasema, asemakaavan muutos, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 441415, 44. kaupunginosa, Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 110. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 110. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 4587/10.02.02/2011 Kaupunginhallitus 4.3.2013 110 Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet, alue 840300 (khasia) Valmistelijat

Lisätiedot

KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUS

KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUS KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUS 12.1.2017 Klo 17.30-17.40 Tilaisuuden avaus, tilaisuuden kulku ja järjestäjien esittäytyminen Puheenjohtaja Jukka Lahti Klo 17.40-18.00

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 09.02.2017 Sivu 1 / 1 184/2015 10.02.02 18 Ympäristölautakunnan lausunto Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavasta Valmistelijat / lisätiedot: Laura Lundgren, puh. 043 825 7184 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet, tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet, tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet, tiedotus- ja keskustelutilaisuus 26.2.2019 Klo 17.00 Klo 17.10 Klo 17.20 Klo 17.30 Klo 18.10 Klo 19.10 Klo 19.30 Tilaisuuden avaus

Lisätiedot

Taustaa Finnoon suunnittelulle sekä Finnoo - Kaitaa -alueen visio

Taustaa Finnoon suunnittelulle sekä Finnoo - Kaitaa -alueen visio Taustaa Finnoon suunnittelulle sekä Finnoo - Kaitaa -alueen visio n. 300 ha 7 km 5 km 12 km Helsingin keskusta Lähtökohdat Finnoolle Puhdistamon siirtopäätös v. 2009 (kv) Aiempi päätös metrojatkon suunnittelusta

Lisätiedot

Suunnitelmavaihtoehto 1 sovitettuna kaupunkimalliin. Suunnitelmavaihtoehto 2 sovitettuna kaupunkimalliin

Suunnitelmavaihtoehto 1 sovitettuna kaupunkimalliin. Suunnitelmavaihtoehto 2 sovitettuna kaupunkimalliin Suunnitelmavaihtoehto 1 sovitettuna kaupunkimalliin Suunnitelmavaihtoehto 2 sovitettuna kaupunkimalliin Taimiston ja Tuomarinkadun alue, asemakaava 8539 Valmisteluvaiheen suunnitteluaineisto, tiivistelmä

Lisätiedot

LAUSUNTO FINNOON OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSELLE

LAUSUNTO FINNOON OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSELLE Hallitus 197 13.12.2011 LAUSUNTO FINNOON OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2212/07/70/701/2010 hall 197 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Suoma

Lisätiedot

KAITAA - IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAITAA - IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (13) päivätty 19.10.2011 tarkistettu 19.3.2013 ja 1.6.2015 KAITAA - IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asianumero 4587/10.02.02/2011, 184/10.02.02/2015 Aluenumero 840 300

Lisätiedot

Espoon keski- ja pohjoisosien yleiskaavan luontohaasteista sekä vähän muustakin Espoon kaavoitukseen liittyvästä

Espoon keski- ja pohjoisosien yleiskaavan luontohaasteista sekä vähän muustakin Espoon kaavoitukseen liittyvästä Espoon keski- ja pohjoisosien yleiskaavan luontohaasteista sekä vähän muustakin Espoon kaavoitukseen liittyvästä Keijo Savola 26.4.2016 suojeluasiantuntija SLL:n Uudenmaan piiri Espoon keski- ja pohjoisosan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaava Käsittää osia 31. (Kaitaa) kaupunginosasta

Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaava Käsittää osia 31. (Kaitaa) kaupunginosasta 1 (42) Asianumero 184/10.02.02/2015 4587/10.02.02/2011 Aluenumero 840300 Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaava Käsittää osia 31. (Kaitaa) kaupunginosasta Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet Liittyy kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

SORTAVALANKA TU 2 JA 4. Asemakaavaluonnos Yleisötilaisuus

SORTAVALANKA TU 2 JA 4. Asemakaavaluonnos Yleisötilaisuus SORTAVALANKA TU 2 JA 4 Asemakaavaluonnos Yleisötilaisuus 1.12.2014 KAAVAHANKKEEN TAUSTAA - KIINTEISTÖPOLITIIKKA Kaupunki määritti omistamiensa kiinteistöjen käytön tavoitteet 2012 Määrityksen perusteena

Lisätiedot

MELLUNMÄKI, OUNASVAARANTIE 2 JA PALLAKSENTIE 1 Kaavamuutoksen havainneaineistoa

MELLUNMÄKI, OUNASVAARANTIE 2 JA PALLAKSENTIE 1 Kaavamuutoksen havainneaineistoa MELLUNMÄKI, OUNASVAARANTIE 2 JA PALLAKSENTIE 1 Kaavamuutoksen havainneaineistoa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto / Aos / Itäinen tsto / Kaisa Karilas 13.3.2015 KSV 1483_5 HEL 2014-004718 Suunnitelman

Lisätiedot

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE A:N ASEMAKAAAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA..07 Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto 0 Helsingin uusi yleiskaava (KSLK.0.0) 00 metriä 00 Kulosaen kerrostaloalueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 184/10.02.02/2015 90 Ympäristölautakunnan lausunto Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavaluonnoksesta, alue nro 840300 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Lundgren, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2015 Sivu 1 / 1 2905/2015 10.02.03 192 Tillinmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 420605, 43. kaupunginosa Vanttila Valmistelijat

Lisätiedot

Liikenne. Asukastilaisuus Salla Karvinen Suunnitteluinsinööri Kaupunkisuunnittelukeskus, liikennesuunnitteluyksikkö

Liikenne. Asukastilaisuus Salla Karvinen Suunnitteluinsinööri Kaupunkisuunnittelukeskus, liikennesuunnitteluyksikkö Liikenne Asukastilaisuus 3.5.2017 Salla Karvinen Suunnitteluinsinööri Kaupunkisuunnittelukeskus, liikennesuunnitteluyksikkö Liittyminen liikenneverkkoon Alueen pää- ja kokoojakatuverkko täydentyy: Finnoonsilta-kadun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 4142/10.02.03/2015 157 Saunalahdenportti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 421105, 42. kaupunginosa Saunalahti Valmistelijat

Lisätiedot

YLEISSUUNNITELMA 1:2000 " apila"

YLEISSUUNNITELMA 1:2000  apila KANSIPIHA TORI LPA II KL XII I MELUAITA HOTELLI LIIKE- JA PELUKESKUS ASUNTOJA LIIKE- JA LÄHIPELUTILOJA YLEISSUUNNITELMA 1:2000 OSA-UE 2 / ASUNTOKORTTELI aukio OSA-UE 3 / ASUNTOKORTTELI 88,5 89.0 LIIKE-

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavaluonnos sekä Kaitaan metrokeskus asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavaluonnos sekä Kaitaan metrokeskus asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet MUISTIO 1 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavaluonnos sekä Kaitaan metrokeskus asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet Aika: to 27.8.2015. klo 17.30-19.30, aineistoon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA IV ASEMAKAAVAN MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA IV ASEMAKAAVAN MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS VIISTOKUVA ALUEELTA vuodelta 2009 Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavamuutoksen tarkoitus Maakuntakaava Asemakaavan muutos Dnro: Linikkala IV: Linikkalan

Lisätiedot

Oulujoen etelärannan pyörätieyhteys. Suunnitelmien esittely Tapio Siikaluoma

Oulujoen etelärannan pyörätieyhteys. Suunnitelmien esittely Tapio Siikaluoma Oulujoen etelärannan pyörätieyhteys Suunnitelmien esittely 4.6.2014 Tapio Siikaluoma Pyöräilyn merkitys liikennemuotona Oulussa 1962 1989 2009 27 % 42 % 17 %9 % 16 % 28 % 48 % 6 % 19 % 21 % 54 % 5 % Kävely

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS ALUEEN ORTOKUVA 2011 1 Kohde Kaavan lähtökohdat ja tavoitteet Vireilletulo Maakuntakaavojen yhdistelmä Asemakaavan muutos Korkeavaha I B Aloite: Kupungin

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA

ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA Tulevaisuuden suunnittelu 22.11.2017 Tuula Pipinen Kaupunkiympäristö/ Östersundomin suunnittelu Östersundomin yhteinen yleiskaava Pk-seutu laajenee itään 80 000 100 000

Lisätiedot

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA Tapahtunut tähän mennessä 2013 lautakunta päätti käynnistää osayleiskaavatyön valmistelun 2014 Lautakunta päätti vision

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 4462/10.02.03/2014 101 Karakallion keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 131609, 57. kaupunginosa Karakallio Valmistelijat

Lisätiedot

Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavan tiedotus- ja keskustelutilaisuus osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet

Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavan tiedotus- ja keskustelutilaisuus osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet MUISTIO 1 ) 13.2.2013 Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavan tiedotus- ja keskustelutilaisuus osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet Aika: ti 29.1.2013. klo 17.30-20.00, Aineistoon pääsi

Lisätiedot

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.2014, tark. 26.11.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNENIEMEN KOILLISRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena

Lisätiedot

Meri-Rastilan kaavaluonnos Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3

Meri-Rastilan kaavaluonnos Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3 Meri-Rastilan kaavaluonnos 29.11. Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3 Klo 17.30 Tervetuloa ja illan kulku, pj vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen, ksv Klo 17.35 Asemakaavaluonnoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Alue Ylä-Soukka A Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asukastilaisuus

Alue Ylä-Soukka A Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asukastilaisuus Alue 411123 Ylä-Soukka A Asemakaavan muutos (OAS) asukastilaisuus 09.03.2016 Tilaisuuden avaus Puheenjohtaja Mervi Hokkanen avaa tilaisuuden ja esittelee osallistujat. Hankkeen esittely Pauliina Koskinen

Lisätiedot

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN 2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY KIVENLAHDEN METROKESKUS SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY SISÄLTÖ 1. Taustaa 2. Suunnittelutehtävä 3. Kaupungin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 441103 Hannus II (31 Kaitaa) Asemakaavan muutos Asianumero 3122/10.02.03/2015 1.8.2016 Kaitaan kaupunginosaan laaditaan asemakaavan muutos. Tavoitteena on muuttaa nykyinen rivitalojen, kytkettyjen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, kortteli 6 ja maatalousalue

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, kortteli 6 ja maatalousalue Kaavatunnus 3-313 Asianumero ASRA.ltk: 20.1.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, kortteli 6 ja maatalousalue Asemakaavan muutos koskee korttelia 6 sekä maatalousaluetta Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Stansvikinkallion katuaukioiden ja viheralueiden yleissuunnitelma - työohjelma

Stansvikinkallion katuaukioiden ja viheralueiden yleissuunnitelma - työohjelma Stansvikinkallion katuaukioiden ja viheralueiden yleissuunnitelma - työohjelma Yleistä Kruunuvuorenrannasta Kruunuvuorenranta on yksi Helsingin suurista rakennettavista uusista aluerakentamisprojekteista.

Lisätiedot

Lohiniemenranta sijaitsee Meri-Rastilan eteläisella rannalla Vuosaaressa. Lohiniemenranta Asemakaavan muutos Valmisteluaineisto

Lohiniemenranta sijaitsee Meri-Rastilan eteläisella rannalla Vuosaaressa. Lohiniemenranta Asemakaavan muutos Valmisteluaineisto Lohiniemenranta sijaitsee Meri-Rastilan eteläisella rannalla Vuosaaressa. Sijainti Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty virkistysalueeksi ja pientalovaltaiseksi alueeksi. Alueen poikki kulkee Rantareitti,

Lisätiedot

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA LIITE 1 1/1 K alajoen k aupunki K alajoen keskustan osayleisk aava PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 17.10.01 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNK ATU 11-1 F 6 FIN-0010 HELSINKI FINLAND

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

Hakkuukuviot opaskartalla: Hanke Kolmen hakkuukuvion metsänhakkuu seuraavasti:

Hakkuukuviot opaskartalla: Hanke Kolmen hakkuukuvion metsänhakkuu seuraavasti: RINNEKOTI-SÄÄTIÖ on hakenut maisematyölupaa (2017-1309) metsänhakkuisiin kahteen kohteeseen: osoitteiden Mäenalus 15 sekä Rinnekodintie 3-7 takana oleviin metsiin (49-430-1-84, 49-430-1-85 ja 49-430-1-112).

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tavoitteet Keran suunnittelulle

Lähtökohdat ja tavoitteet Keran suunnittelulle Lähtökohdat ja tavoitteet Keran suunnittelulle 19.6.2017 Tilaisuuden kulku Alkusanat tilaisuuden puheenjohtaja, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Kai Lintunen Kaupunkisuunnittelulautakunnan asettamat

Lisätiedot

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T ASUINALUEEN SUUNNITTELUELEMENTIT RAKENNETTU vs. RAKENTAMATON KOKONAISUUS MAISEMARAKENNE LIIKENNEVERKKO VIHERRAKENNE KAUPUNKITILA KORTTELIRAKENNE RAKENNUSTYYPIT INFRASTRUKTUURI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 141. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 141. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.08.2016 Sivu 1 / 1 5604/2015 10.02.03 141 Vuoritonttu, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 211835, 15. kaupunginosa Niittykumpu Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KAITAANLAAKSON IDEAKILPAILU

KAITAANLAAKSON IDEAKILPAILU 1 / 10 KAITAANLAAKSON IDEAKILPAILU Espoon kaupunki 2018 2 / 10 1 Sisällysluettelo 1 Kilpailun järjestäjä... 3 2 Osallistumisoikeus... 3 3 Kilpailun säännöt ja kilpailukieli... 3 4 Palkinnot ja lunastukset...4

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 10 Alue 441415 Kaitaan metrokeskus Asianumero 4561/10.02.03/2014 10.8.2015 Asemakaavan muutoksella on mahdollistetaan tehokas asuntorakentamisen alue Kaitaan tulevan metroaseman välittömässä läheisyydessä,

Lisätiedot

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta N I I T T Y K A L L I O Kooste asukastilaisuudessa 1.6.2016 esitetystä aineistosta ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 30.5. 29.6.2016 Palaute osallisilta mielipide Palaute osallisilta muistutus kirjallisesti

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 27.9.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY SIJAINTI kartta.hel.fi Fonecta NYKYTILANNE Rastilan liikekeskus sijaitsee Rastilan metroaseman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 1108/10.02.03/2012 20 Westend,asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet, Westend III, alue 230302 Valmistelijat / lisätiedot: Rauhalammi Kaisa,

Lisätiedot

A Yhdyskuntasuunnittelun perusteet VULE 1

A Yhdyskuntasuunnittelun perusteet VULE 1 A-3.12 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet VULE 1 Selostus Lähtökohtana suunnitelmalmme oli uuden asuinalueen avulla muodostaa stä eheä kokonaisuus, jossa sairaala-alue yhdistyy joen länsipuoliseen rakennuskantaan.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIEREMÄ OSAYLEISKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIEREMÄ OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVA-ALUEEN RAJAUS (sininen paksu) ja voimassa olevat asemakaavat. ALLA ILMAKUVA 1 Kohde Osayleiskaavamuutoksen tarkoitus Kaavoitus tilanne Vieremä osayleiskaava:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

Kaupunkirakenteelliset periaatteet

Kaupunkirakenteelliset periaatteet Kaupunkirakenteelliset periaatteet 25.11.2016 - Kaupunkisuunnitteluvirasto - Täydennysrakentamisprojekti - Linda Wiksten Kaupunkirakenteelliset periaatteet Meri-Rastilan täydennysrakentaminen pyrkii tiivistämään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 193. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 193. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.11.2016 Sivu 1 / 1 2116/2016 10.02.03 193 Suinonsalmi, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 412009, 33. kaupunginosa Soukka Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Vesi asema- ja rantaasemakaavassa

Vesi asema- ja rantaasemakaavassa Vesi asema- ja rantaasemakaavassa Vantaanjoki-neuvottelukunnan seminaari Etelä-Suomen lääninhallituksen auditorio Yliarkkitehti Anne Jarva 1 Vesi asema- ja ranta-asemakaavassa Asemakaavan ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 1 5128/2015 10.02.03 60 Yläkartanonristi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), 33. kaupunginosa Soukka, osa korttelia 33067

Lisätiedot

Täydennyskaavoitushankkeet Itä-Helsingissä

Täydennyskaavoitushankkeet Itä-Helsingissä Täydennyskaavoitushankkeet Itä-Helsingissä Yleiskaavaehdotus Itä-Helsingissä Täydennyshankkeet Itä-Helsingissä Kaisa Karilas Mikko Näveri Laura Hietakorpi Petri Leppälä Laura Hietakorpi Mikko Näveri Petteri

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 235 14.12.2016 46 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 442101, 31. kaupunginosa

Lisätiedot

Lepola IV Asemakaavaluonnos. Yleisötilaisuus Ratsastuskeskus Ainossa

Lepola IV Asemakaavaluonnos. Yleisötilaisuus Ratsastuskeskus Ainossa Lepola IV Asemakaavaluonnos Yleisötilaisuus 12.6.2019 Ratsastuskeskus Ainossa Tilaisuuden kulku Avaus Tiivistetysti kaavahankkeen taustat Kaavaluonnoksen esittely Kunnallistekniikka Kaupunkimalli Kysymyksiä

Lisätiedot

Kaitaa-Iivisniemi - asukkaiden näkökulma

Kaitaa-Iivisniemi - asukkaiden näkökulma Kaitaa-Iivisniemi - asukkaiden näkökulma.9.0 Vuoden 0 Harava-kyselyn tuloksia Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavaalueelta, sekä muiden asukasmielipiteiden tarkastelua Kaitaa-Iivisniemi - Asukkaiden näkökulma

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

Leppävaaran urheilukeskus. Asemakaava ja asemakaavan muutos Aluenumero

Leppävaaran urheilukeskus. Asemakaava ja asemakaavan muutos Aluenumero Leppävaaran urheilukeskus Asemakaava ja asemakaavan muutos Aluenumero 118200 Kaavahankkeen esittely Kati Kivelä Arkkitehti Kaupunkisuunnittelukeskus 7.2.2018 2 Tämän esityksen sisältö Kaavaprosessin tilanne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 25/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/

Helsingin kaupunki Esityslista 25/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/ Helsingin kaupunki Esityslista 25/2015 1 (5) 5 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Vartiosaaren osayleiskaavasta Pöydälle 18.08.2015 HEL 2011-007765 T 10 03 02 Lausuntoehdotus Liikenne ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Keran osayleiskaavaehdotus. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus, Espoon Valtuustotalo

Keran osayleiskaavaehdotus. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus, Espoon Valtuustotalo Keran osayleiskaavaehdotus Tiedotus- ja keskustelutilaisuus, Espoon Valtuustotalo 18.2.2016 Keran osayleiskaavan prosessi 2013-2016 Kaava luonnokset KH tavoitteet syksy 2013 Kaavaluonnokset nähtäville

Lisätiedot

HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN SEKÄ HANNUSMETSÄN RAKENTAMISEDELLYTYSTEN JA VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN

HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN SEKÄ HANNUSMETSÄN RAKENTAMISEDELLYTYSTEN JA VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN SEKÄ HANNUSMETSÄN RAKENTAMISEDELLYTYSTEN JA VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN TAMMIKUU 2014 2 HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN SEKÄ HANNUSMETSÄN RAKENTAMISEDELLYTYSTEN JA VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN

Lisätiedot

LAHDEN YLEISKAAVA Kaupan tarpeet ja mitoitus. Maakuntakaavan kaupan ryhmä P H Liitto. Veli Pekka Toivonen

LAHDEN YLEISKAAVA Kaupan tarpeet ja mitoitus. Maakuntakaavan kaupan ryhmä P H Liitto. Veli Pekka Toivonen LAHDEN YLEISKAAVA 2025 Kaupan tarpeet ja mitoitus Maakuntakaavan kaupan ryhmä 17.3.2011 P H Liitto Veli Pekka Toivonen Luonnosvaihtoehdot olivat nähtävillä joulukuussa 2010 LUONNOSVAIHTOEHDOT PALAUTE Luonnosvaihtoehdot

Lisätiedot

Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, 6.3.2013 Espoon kaupunkisuunittelukeskus / Torsti Hokkanen

Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, 6.3.2013 Espoon kaupunkisuunittelukeskus / Torsti Hokkanen FINNOO ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNNAN KAUPUNGINOSA Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, 6.3.2013 Espoon kaupunkisuunittelukeskus / Torsti Hokkanen Finnoo kartalla HKI 12 km Finnoo

Lisätiedot

KIVENLAHDEN METROKESKUS

KIVENLAHDEN METROKESKUS KIVENLAHDEN METROKESKUS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASUKASTILAISUUS 7.8.2017 KIVENLAHDEN METROKESKUS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASUKASTILAISUUS 7.8.2017 MAININGIN KOULU OHJELMA 17.30 TILAISUUDEN

Lisätiedot

Maininkipuisto Asemakaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävillä

Maininkipuisto Asemakaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävillä aininkipuisto Asemakaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävillä 29.10.-27.11.2018 Asukastilaisuus, ainingin koulu, 29.10.2018 Asukastilaisuuden asialista 17.30

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a 2 HANASAAREN YLEISTEN ALUEIDEN YLEISSUUNNITELMA Kslk Karttaruutu H3/R4, hankenro 0942 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä Hanasaaren yleisten

Lisätiedot

Sijaintikartta. YKSAK 2013 H4 Asemakaava Mutars ja Norrberget Henriikka Ryhänen 11191

Sijaintikartta. YKSAK 2013 H4 Asemakaava Mutars ja Norrberget Henriikka Ryhänen 11191 Sijaintikartta P 1:2000 YKSAK 2013 H4 Asemakaava Mutars ja Norrberget Henriikka Ryhänen 11191 Havainnekuva 1:2000 YKSAK 2013 H4 Asemakaavaselostus Mutars ja Norrberget Henriikka Ryhänen 11191 Asemakaavan

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen Seinäjoki

Täydennysrakentaminen Seinäjoki Täydennysrakentaminen Seinäjoki 21.3.2019 Helsinki Kaavoitusjohtaja Martti Norja Seinäjoen historiaa Seinäjoen, joka oli Ilmajoen sivukylä, kasvu sai alkunsa kun Abraham Falander ( Wasastjärna) perusti

Lisätiedot

Suojeluesitys: Saimaan kanavan rantametsät. Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n kirje

Suojeluesitys: Saimaan kanavan rantametsät. Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n kirje Kaupunginhallitus 491 09.10.2017 Lappeenrannan kaupungin lausunto Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n Liikennevirastolle tekemästä Saimaan kanavan rantametsien luonnonsuojeluhanke-esityksestä

Lisätiedot

Yhteenveto mielipiteestä ja lausunnoista vastine-ehdotuksineen Kaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheessa

Yhteenveto mielipiteestä ja lausunnoista vastine-ehdotuksineen Kaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheessa Yhteenveto mielipiteestä ja lausunnoista vastine-ehdotuksineen Kaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheessa 10.8. 8.9.2017. Mielipide maanomistajilta (1 kiinteistö) Maanomistajat huomauttavat, että

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.6.2019 LAUHATIEN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002419 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan suuralueella Viertolan kaupunginosassa. Tarkasteltavaan alueeseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

KIVIRUUKIN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Alue Asianumero 673/ / / /

KIVIRUUKIN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Alue Asianumero 673/ / / / Alue 840400 Asianumero 673/10.02.02/2018 4031/10.02.02/2014 10.10.2018 KIVIRUUKIN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Viistoilmakuva 2015 Espoon kaupunki. LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 7 TONTILLA 2 JA SEN VIEREISELLÄ PUISTO- ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 7 TONTILLA 2 JA SEN VIEREISELLÄ PUISTO- ALUEELLA TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 1.6.2006 1(5) ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 7 TONTILLA 2 JA SEN VIEREISELLÄ PUISTO- ALUEELLA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 1 3496/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 231 14.12.2016 62 Ruusutorppa I muutos, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 111603, 51. kaupunginosa

Lisätiedot

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia lepo Liikenne ja pysäköinti Viheralueet Arkkitehtuuri Julkinen-puolijulkinen-yksityinen tila Hennalan uusi asuinalue muodostaa vanhan kasarmialueen

Lisätiedot

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo,

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, Tervanokantie Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, 9.3.2017 9.3.2017 Ohjelma Aloitus Suunnittelutilanne lyhyesti Kaavaluonnos Kaavaehdotuksen esittely Jatkovaiheet Keskustelua Lopetus 9.3.2017

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2018

KAAVOITUSKATSAUS 2018 KAAVOITUSKATSAUS 2018 Kuortaneen kunnassa vuonna 2017 toteutuneet ja vuonna 2018 vireillä olevat kaava-asiat: Maakuntakaavat Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA-ALUEEN RAJAUS JA VOIMASSA OLEV KAAV 1 J07 UUSIKYLÄ II G E78 UUSIKYLÄ II A 2 Kohde Asemakaavan muutos: Uusikylä II L: korttelit 41 osa 42, 43, 44 ja 53 sekä katu- ja puistoalueita. Hakija/ Aloite

Lisätiedot

41 VL-1 AK VL-1. Ra 40 RAMSINNIEMEN KOIVUNOKAN ASEMAKAAVAKARTTA 1:1000 V 2400 RAMSINNIEMENTIE KOIVUNOKANPUISTO ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

41 VL-1 AK VL-1. Ra 40 RAMSINNIEMEN KOIVUNOKAN ASEMAKAAVAKARTTA 1:1000 V 2400 RAMSINNIEMENTIE KOIVUNOKANPUISTO ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET RAMSINNIEMEN KOUNOKAN ASEMAKAAAKARTTA 1:1000 7 2400 RAMSINNIEMENTIE 6 2400 p AK 42 5 2400 1400 1 2400 2 p 2400 AK 40 3 1300 2592 4 2450 456 p AK 41 L-1 KOUNOKANPUISTO 10 m 50 m 100 m 576 2016 W 2400 Rakennusoikeus

Lisätiedot

Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan kunnallistekninen tarkastelu

Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan kunnallistekninen tarkastelu Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan kunnallistekninen tarkastelu Selostus ja kustannusarvio 2.6.2016 SISÄLLYS 1 LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Tavoitteet...3 1.2 Sijainti ja maankäyttö...3 1.3 Kaavaluonnoksen sisältö...4

Lisätiedot