Hankinnat ja kilpailutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnat ja kilpailutukset"

Transkriptio

1 Hankinnat ja kilpailutukset klo 9:00 12:00 Erilaisten hankintatapojen vertailuja, toteutuksia ja hankintatoiminnan kulurakenteen selvittelyä. Kestävien hankintojen suorittaminen ja yhteistyö alihankkijoiden kanssa. Innovatiiviset hankinnat ja verkostoituminen resurssien säästämiseksi. CASE: KOKEMUKSIA HANKINNAN STRATEGIASTA JA ORGANISOINNISTA

2 Toimitusketjun käsite Hankinta Varastointi Tuotanto Markkinointi Hankintojen Kilpailutus Osto suunnittelu Vastaan otto Tavaran käsittely Kierrätys Palvelu Lähetys Pakkaus Hävikki Huo linta Huolto Vakuutus Tullaus Kuljetus Lastaus Kuljetustapa Jakelu Maksatus Laskutus Maksuehdot

3 Aika ajanut logistiikan ohi? Ajanhallinta, läpinäkyvyys ja luottamus tärkeimpiä tekijöitä toimitusketjun hallinnassa

4 Jos haluat tuottoa, keskity hankintaan Yhä tiukempi kilpailu pakottaa yrityksen keskittymään ydinosaamiseensa, kaikki muu on viisasta hankkia ulkopuolelta Tämä näkyy avoimena ulkoistamisena Toimittajalta ostetaan yhä pitemmälle räätälöityä palvelua tavaran ohessa.

5 Hankinnat ovat innovaatioyrityksen ydinosaamista Hankintojen osuus eri toimialojen yrityksissä Suomessa on keskimäärin 80 % kustannuksista. Liikevaihdosta % menee hankintoihin!! Toimitusketju koostuu yhä pienemmistä palasista ja monimutkaisuus kasvaa Yhteistyö on yksilön, ryhmän ja organisaation kannalta parempi vaihtoehtoehto kuin vastakkainasettelu (esim. ei lopputarkastusta ja vastaanottotarkastusta vaan luottamus laadusta) Verkostojen olemus ja pelisäännöt tärkeätä tuntea

6 Hankintatapoja (strategiapäätöksiä) Hankintatoimi = yrityksen ulkopuoliset hankinnat Uhat ja mahdollisuudet pohdinta hankintakokonaisuuden mukaan: tehdäänkö itse vai hankitaanko, ostetaanko vai vuokrataanko, paikallisilta, kansallisilta vai kansainvälisiltä, valmistajalta vai välittäjältä, määrät ja volyymiedut, toimittajayhteistyön tiiviys, paljonko varastoidaan, miten kuljetetaan, kuka hankkii, miten oheiskuluja seurataan

7 Hankintakokonaisuuden määritteleminen Nykyiset ostonimikkeet Niiden toimittajat Olemassa olevat hankintasopimukset Hankintahinnat Käyttövolyymit Hankinnat oheiskulut Hankittujen tuotteiden varastot

8 Hankintatoiminnan kustannukset HINTA Hallintokustannus Kuljetuskustannus Vastaanottokustannus Tarkastuskustannus Käsittelykustannus Varastointikustannus Tilauskustannus

9 Tee hankintakulukartoitus Huomaa ostoehtojen merkitys! (/www.if.fi/web/fi/yritysasiakkaat/vakuutuksemme/incoterms/pages/default.aspx )

10 Hankintatoteutuksia Palvelusopimukseen liittyvät elementit SOPIMUS -yleiset sopimusehdot Palvelukuvaus Palvelutasosopimus Laatumittarit

11 Kilpailuttaminen Parhaimmillaan kumppani on ongelmanratkaisija omassa toimitusketjussaan Toimittajan valintakriteeri laatu ja toimitusvarmuus mieluummin kuin alhaisin markkinahinta Eettiset ohjeet toimittajayrityksille; ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvä toimittajavastuu -> monitorointi Toimittajia joutuu kouluttamaan

12 Kilpailuttaminen Osaaminen ja suositukset Kustannusvertailu Maksuehdot ja alennukset Resurssit Laatu Kehittymismahdollisuus Toimitusvarmuus ja luotettavuus Arvot ja yrityskulttuuri Omistuspohja Sitoumukset muiden kanssa Tavarantoimittajia: www. Europages.com, purchasing.com Markkinapaikkoja: globalsourcing.com, yrittajanaiset.fi Projekteja: (halvin saa projektin tehtäväkseen)

13 Toimittajien hallintaprosessi Palaute toimittajayrityksille esim. sijaluku Kehittämistoimenpiteet yhdessä toimittajien kanssa Hyvä IT-tuki, järjestelmätuki Miten yhteistyö myynnin kanssa järjestetään?

14 Kestävät hankinnat Turhan ja hukan elimoinointia Parempaa tilansuunnittelua Maantieteellinen sijoittuminen Ennakoivaa huoltoa Energian kokonaiskulutus Energiamuodot, CO 2 -päästöt Pisteytysjärjestelmät Ostopäätöksiä tehdessä katsotaan jakeluketjun juurille asti Paluulogistiikka, kierrätettävyys ja uusiokäyttö Pakkaustekniset innovaatiot jakeluketjussa toimivien yhteistyön tuloksena FTL pitkille etäisyyksille ja lyhyille LTL Älykäs reititys, rahtitilan optimointi, polttoaineen kulutuslukemat, tonnikm Ostojen harventaminen ->vaikutus? Jakeluterminaaleja varastoinnin sijaan, hoidetaan noutokuljetukset samalla kertaa

15 Kestävät hankinnat Selvillä olemisen velvoite Ympäristöraportointi on yksi tapa valmistautua globaaleihin tilanteisiin Vapaaehtoinen yritysvastuun raportointi kannattaa Suomessa ei lakisääteistä velvoitetta; Suomi on johtava maa ympäristöraportoinnissa (Ruotsissa ja Tanskassa lakeja) Innovaatioiden ja parhaiden käytäntöjen raportoinnilla voi löytää kilpailuetua Toimittajasuhteet syvenevät

16 Innovatiivisuutta hankintaan Varastojen hajakeskittäminen Keskitetty varasto on kustannustehokas Paikallisvarastossa hyvä palvelutaso varaston optimointi tärkeää Omat tai yhteiset keskukset Call center, hallintokeskus, asennuskeskus, jakelukeskus, logistiikkakeskus, globaali toimittajaverkko Kaupan kehitys Hyllytilaa, jonka ylläpito tavarantoimittajalla Tuotetietoja, vaihtoehtoja netistä Hyödynnä toimittajan innovaatiokyky

17 Kumppanuusvertailu (Benchmarking) Perinteisesti toimiva yritys voi pohtia, onko mahdollista muokata toimintaa: kotiinkutsuista -> oikeiden toimittajien valintaan tuttujen toimittajien kilpailutuksesta -> uusien etsintään alennusneuvotteluista -> kokonaiskustannusten mallintamiseen kustannusvastuiden siirtelystä -> koko ketjun kustannustehokkuuden optimointiin Mutta Kopioiminen muilta yrityksiltä voi johtaa ongelmiin päähuomio omiin resursseihin, organisointiin ja koulutukseen, ei niinkään yksittäisiin tehtäviin tai rutiineihin liiketoimintaympäristö ja aiempi kehitys määrittelevät suhteet toimittajamarkkinoihin

18 Yhteistyö, alihankinta ja kumppanuus Alihankkija B Alihankkija A Riskejä: Tiivis yhteistyö johtaa riippuvuuteen yhdestä toimittajasta Sinisilmäinen oletus tavoitteiden yhdensuuntaisuudesta Vaikeus valvoa toimittajan kehittymisen suuntaa Avointen kirjojen näennäisyys Kilpailun luoman tehostamispaineen menetys Vaikeus saada oikeudenmukainen kateosuus ketjun tehostumisesta Yhteismyyntiyhtiö OY

19 Säännöllinen seurantamittaristo Alihankkija A Alihankkija B Perustavoitteiden täyttäminen tarkistetaan (laatu, määrä, puutteettomuus, ajoitus, palvelu, asenne ja muut operaatioihin liittyvät mittarit) Suhtautuminen ongelmiin ja kyky ratkaista ne, pyrkimys palvelun jatkuvaan parantamiseen Jatkuva kustannustason alentaminen, yhteisten prosessien parantaminen Yhteiset innovaatiot ja tekninen kehittäminen, yhteisten kykyjen ja resurssien kehittäminen Vakioraportteja, yhteistyötiimejä, tiiveimmillään ohjausta kuten perheenjäsenen kohdalla Yhteismyyntiyhtiö OY

20 Julkiset hankinnat Hankintaprosessi on määrämuotoinen, avoin ja läpinäkyvä (HILMA) Monimutkaisia palvelukokonaisuuksia Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat ilmoitetaan HILMAssa. Kansalliset kynnysarvot alittavien hankintojen osalta sovelletaan hankintayksiköiden omaa ohjeistusta. Kansalliset kynnysarvot euroon Toimittaja valitaan vain arviointi- ja pisteyttämisperustein Yleisimmät ongelmat: Tarjousten vertailussa ei käytetty ilmoitettuja arviointikriteereitä Tyytymättömyys omaan tai kilpailijan saamaan pistemäärään Tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä Sorrutaan jälkitinkimiseen (kiellettyä).

21 Hankinnan onnistuminen Keskitytään vain olennaisen seurantaan Jos tavoite ostohintojen minimointi, mitataan ostohintojen kehitystä - laadun kärsimättä Toimittajan ja yhteistyön suoritustason arviointi keskeisillä avainalueilla Jatkuvan kehityksen mittaamiseksi: Onko löytynyt vaihtoehtoisia ratkaisuja, toimittajia ja ideoita,? Miten kustannusrakennetta on pystytty kehittämään? Mitä hyötyjä on luotu loppuasiakkaalle? Säännölliset asiakaskyselyt

22 Laatumittarin rakentaminen Mitä ei mitata, ei voi johtaa. Kokonaistoimiset tehokkuuden mittarit

23 Hankinnan kehitysvaiheet

24 Verkostoituminen Kustannusten hallintaa yhteistyöllä Esimerkki: yksi jakeluauto kerää tavarat useammasta kohteesta, myös kilpailijoilta. Päästään kilpailuttamaan kaikkia yrittäjiä rasittavaa kustannusta tehokkaammin Ei ole järkeä lähettää jakeluautoa puolityhjänä, jos tilan voi myydä sitä tarvitsevalle Purkukohteissa vähemmän ruuhkia

25 Analysoi hyvin Hyödynnä hankintojen ja hankintatoimen globalisoituminen Kulttuurisidonnaista tietotaitoa hankintatoimeen!

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Toimitusketjun tehostaminen - pikaopas - ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Sivu/Page 1 / 50 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 1.1 TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

Kuljetukset - tietoisku

Kuljetukset - tietoisku 1 Kuljetukset - tietoisku 3.3.2011 klo 9:00 12:00 Kuljetusten suunnittelu ja kuljetusmuotojen valinta Kuljetuskulujen seuraaminen ja toimituskokonaisuuden suunnittelu Ympäristöä säästävät kuljetustavat

Lisätiedot

Hankintojen johtaminen

Hankintojen johtaminen Kari Iloranta Hanna Pajunen-Muhonen Hankintojen johtaminen Ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan Tietosanoma Helsinki Neljäs, tarkistettu laitos Tietosanoma Oy ja kirjoittajat 2015 ISBN 978-951-885-388-9

Lisätiedot

ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN

ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN JOHDANTO ASKELEET INNOVATIIVIISIIN HANKINTOIHIN 2 TÄMÄN OPPIMATERIAALIN TAUSTA JA TARKOITUS Tämä oppimateriaali on syntynyt Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Innovatiiviset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2010 Laatija: Soili Siiriäinen Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Hankintatoimen ulkoistus metalliteollisuudessa

Hankintatoimen ulkoistus metalliteollisuudessa ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2314 Kai Häkkinen Hankintatoimen ulkoistus metalliteollisuudessa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2314 Hankintatoimen ulkoistus metalliteollisuudessa Kai Häkkinen VTT Industrial

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Strateginen ulkoistaminen ja yrityksen kilpailukyky Case: PK-yritysten liiketoiminnalliset perusteet alihankinnan käytölle

Strateginen ulkoistaminen ja yrityksen kilpailukyky Case: PK-yritysten liiketoiminnalliset perusteet alihankinnan käytölle Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Strateginen ulkoistaminen ja yrityksen kilpailukyky Case: PK-yritysten liiketoiminnalliset perusteet alihankinnan käytölle Strategic

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Hankintatoiminnan seuranta ja mittaaminen

Hankintatoiminnan seuranta ja mittaaminen TUTKIMUSRAPORTTI TAU B024 06.06.2002 Hankintatoiminnan seuranta ja mittaaminen Tilaaja: Liikenne- ja viestintäministeriö VTT TUOTTEET JA TUOTANTO 1 (22) Raportin nimi Hankintatoiminnan seuranta ja mittaaminen

Lisätiedot

SERVIISI TUTKIMUSRAPORTTI - RESEARCH REPORT 170 ERNO SALMELA LEENA NIEMINEN ANITA LUKKA

SERVIISI TUTKIMUSRAPORTTI - RESEARCH REPORT 170 ERNO SALMELA LEENA NIEMINEN ANITA LUKKA TUTKIMUSRAPORTTI - RESEARCH REPORT 170 ERNO SALMELA LEENA NIEMINEN ANITA LUKKA SERVIISI Prosessien kehitys ja ICT:n hyödyntäminen hankintatoiminnassa, logistiikassa ja toimitus- ja kysyntäketjun hallinnassa.

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin The impact of e-commerce on distribution structures Kandidaatintyö Juuso Mikkola Joni Pulkki TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy Julkiset hankinnat Timo Kivistö Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 1 1. Julkiset hankinnat 2. Hankintojen sääntely 3. Hankintamenettelyt 4. Hankintaprosessi

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen :n ympäristöosaamisen kehittäminen Teknillinen korkeakoulu 29.5.2002 Jonas Alam Pontus Flink Mari Heinonen Virpi Tienhaara 52317M 47626P 46375T 51957N 1. Tiivistelmä Työ on tehty Teknillisen korkeakoulun

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta LOGNET OSAAVAA HENKILÖSTÖÄ PK-YRITYSTEN LOGISTIIKKATEHTÄVIIN POHJOIS-SUOMESSA Ira Ahlstrand KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA SAATTEEKSI Kuljetusyritysten mahdollisuudet

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys Itä-Uudenmaan metalliyrityksistä. Jyrki Luukonlahti ja Sanni Rönkkö Sito Oy

Logistiikkaselvitys Itä-Uudenmaan metalliyrityksistä. Jyrki Luukonlahti ja Sanni Rönkkö Sito Oy Jyrki Luukonlahti ja Sanni Rönkkö Sito Oy Jyrki Luukonlahti ja Sanni Rönkkö, Sito Oy STOKin julkaisusarja STOK raportti 15/2014 Tätä tekstiä saa vapaasti kopioida ja julkaista muokkaamattomana kokonaan

Lisätiedot

sopimusopas Lähiruokatoimijoiden JOHDANTO OPPAAN KÄYTTÖOHJE HYVÄ SOPIMISEN KÄYTÄNTÖ TUOTANTORESURSSIYHTEISTYÖ MYYNTIYHTEISTYÖ

sopimusopas Lähiruokatoimijoiden JOHDANTO OPPAAN KÄYTTÖOHJE HYVÄ SOPIMISEN KÄYTÄNTÖ TUOTANTORESURSSIYHTEISTYÖ MYYNTIYHTEISTYÖ Lähiruokatoimijoiden sopimusopas JOHDANTO OPPAAN KÄYTTÖOHJE HYVÄ SOPIMISEN KÄYTÄNTÖ TUOTANTORESURSSIYHTEISTYÖ MYYNTIYHTEISTYÖ JÄLLEENMYYNTI- JA JATKOJALOSTUSYHTEISTYÖ MYYNTIEDUSTAJAYHTEISTYÖ Lähiruokatoimijoiden

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma / International Logistics. LOGISTIIKAN LISÄARVOPALVELUT VIENTIPROJEKTEISSA Case: Yritys X

Logistiikan koulutusohjelma / International Logistics. LOGISTIIKAN LISÄARVOPALVELUT VIENTIPROJEKTEISSA Case: Yritys X KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / International Logistics Tiia Heijari LOGISTIIKAN LISÄARVOPALVELUT VIENTIPROJEKTEISSA Case: Yritys X Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Katariina Välikangas 1 Katariina Välikangas: Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 6/2013 Tuomas Kuhmonen Tutkimusjohtaja, KTT, MMM tuomas.kuhmonen(a)utu.fi

Lisätiedot

Strateginen kuljetuspalveluiden hankinta lääkeyrityksessä

Strateginen kuljetuspalveluiden hankinta lääkeyrityksessä Kauppatieteellinen tiedekunta A380A0150 KANDIDAATINTUTKIELMA Katrina Lintukangas Strateginen kuljetuspalveluiden hankinta lääkeyrityksessä Matias Glöersen KTK 4 4.1.2014 0372427 Matias Glöersen KTK4 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot