Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet"

Transkriptio

1 Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

2 Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa Toiminta avointa ja vaatimukset suhteutettuja Pro-hankinta Oy otavoitteena EU:n kilpailukyvyn nostaminen (lähtökohta mm. Lissabonin strategiasta) ovanha hankintalaki (1505/1992)

3 Hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteeet Hankintalaki 2 Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet kohdeltava tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen Toiminta on suunniteltava taloudellisesti, hankintojen toteutus tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. o KOKO MATERIAALIHALLINTO ON SUUNNITELTAVA TEHOKKAAKSI EI VAIN KILPAILUTTAMISEN VUOKSI! o VASTUU TOIMIVISTA MARKKINOISTA? Pro-hankinta Oy

4 Merkittävimmät uudistukset 2010 Kansallisten kynnysarvojen nosto Suorahankinnoista ilmoittaminen Hankintaoikaisu Uudet seuraamukset Hankintasopimuksen tehottomaksi julistaminen Sopimuskauden lyhentäminen Seuraamusmaksu Hankintapäätöksen tekemistä koskeva sääntely Muutoksenhakuaikoja koskevat muutokset Päätösten sähköinen tiedoksianto

5 Hankintayksiköt Valtio, kunta, kuntayhtymä Ev. Lut. ja ortod. kirkko ja seurakunnat Valtion liikelaitos Julkisoikeudellinen laitos (oikeushenkilö, yritys, esim. kunnan omistama Perustettu yleisen edun mukaisien tarpeiden tyydyttämiseksi Hankintayksikkö rahoittaa Johto hankintayksikön valvonnassa Hankintayksikkö nimeää yli puolet Mikä tahansa hankinnan tekijä, joka saanut hankintaan yli puolet valtionapua tmv. julkista rahaa yllä olevilta laitoksilta. Pro-hankinta Oy

6 Oleelliset muutokset yritysten kannalta Kansalliset kynnysarvot soveltamisala tarkentuu Hankinnoista ilmoitettava julkisesti: Valintakriteerien järjestys ilmoitettava, EU-hankinnoissa myös valintakriteerien painotus arviointia tehtäessä (hinta 40 %, laadulliset asiat (määriteltävä) 30%, toimitusvarmuus (määriteltävä) 20%, ympäristövaikutukset (määriteltävä 10%). Määrämuotoinen kilpailuttaminen ja tarjouspyynnön pakolliset sisältövaatimukset Pro-hankinta Oy

7 Oleelliset erot yritysten kannalta julkishallinnon kaupankäynti vs. B-to-B kaupankäynti Yksityisellä sektorilla tarjouspyyntö ja tarjous toimivat keskustelunavauksina vasta sen jälkeen ryhdytään neuvottelemaan, tinkimään ja sopimaan kaupankäynnin ehdoista Julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntö ja tarjous ovat sitovia, jälkitinkiminen on kiellettyä. Markkinatilanteeseen tutustuminen, tuotevalikoimiin perehtyminen, hintatason kartoittaminen, hankinnan budjetointi (oikein) tapahtuu ENNEN tarjouspyynnön tekemistä. Pro-hankinta Oy

8 Hankintojen kynnysarvot ja ilmoitusvelvollisuus LAKIUUDISTUKSEN JÄLKEEN Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hankintalain soveltamisalan ulkopuolella Hankintayksiköiden omat säännöt Ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen Kunnallinen oikaisuvaatimus mahdollinen Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat tavarat ja palvelut SOTE, Liitteen B (ryhmä 25) SOTE, Liitteen B koulutuspalvelut rakennusurakat, Käyttöoikeusurakat, EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat / tavara- ja palveluhankinnat 4, 84 M rakennusurakat EU-kynnysarvot ovat voimassa Kilpailuttamisvelvoite, mutta menettelyt joustavampia kuin EU-hankinnoissa Kansallinen ilmoitusvelvoite Valitusoikeus markkinaoikeuteen Direktiivien mukaiset kilpailuttamismenettelyt EU-laajuinen ilmoitusvelvoite Valitusoikeus markkinaoikeuteen Pro-hankinta Oy Lähde: KTM kolmiportainen malli

9 Hankinnan volyymi ja sovellettava ohjeistus tai laki EU kynnysarvot Hankinnan arvo Kansalliset kynnysarvot Hankintalakia ei sovelleta omat sisäiset ohjeet Hankintalaki joustavammat menettelyt Hankintalaki direktiivien mukaiset menettelyt Pro-hankinta Oy KUVAN MALLI: Kuntaliitto

10 Hankinnan arvo - oikea hinta ja kokonaiskustannukset Kokonaistaloudellisesti edullisin Hankinnan arvoon vaikuttavat hankintahinnan ja esim. kuljetuskustannusten lisäksi - Hankintakustannukset - Palvelun tai tuotteiden vaikuttavuus - Vastaanotto- ja käsittelykustannukset - Reklamaatiot: myöhästyminen, virheellinen tai puutteellinen toimitus, sopimusrikkomukset - Ympäristökuormitus - Jätteenkäsittely (esim. kierrätys, ongelmajätteet ) - Varastointi - Hallinto - Laskujen käsittely, tilausprosessin sujuvuus Pro-hankinta Oy

11 Miten hankintapäätös valmistuu hankintaprosessi? Lähde: Julkisen hallinnon suositukset (JHS)

12 Hankintapäätös ja sen tiedoksianto

13 Hankintapäätös ja sen tiedoksianto tarjoajalle Valintapäätös esitettyjen valintaperusteiden mukaan kokonaistaloudellinen vertailu esitettävä Ilmoitettava osallistuneille Ei osallistujien liikesalaisuuksia Hinta ja vertailupisteytys aina julkinen Valitusosoitus liitettävä mukaan - Markkinaoikeuteen; ellei annettu, valitusaika ei ala kulua - Kunnallinen oikaisuvaatimus Sopimus EU -kynnysarvon yli olevasta hankinnasta vasta 21 päivän kuluttua päätöksen tiedoksiannosta - Tiedoksiantoaika 7 päivää postituspäivästä, ellei muuta näytetä Jälki-ilmoitus HILMAan eli Pro-hankinta Oy

14 Hankintaa koskeva päätös - hankintalaki 73 Hankintapäätös on tehtävä toimittajaehdokkaan ja tarjoajan asemaan vaikuttavista ratkaisuista Päätöksestä on käytävä ilmi hankintapäätökseen tai ratkaisuun olennaisesti vaikuttavat seikat Hylkäämisen perusteet Perusteet, joilla tarjousten vertailu on tehty Tarjoajan TULEE SAADA tietää, miten sen tarjous on vertailtu ja miten se on sijoittunut suhteessa muihin tarjouksiin Miten kukin vertailuperustelu on arvioitu ja mistä tarjousten pisteerot johtuvat Hankintapäätös on tehtävä aina

15 Lisätietoa: Sivustolla paljon hyödyllistä tietoa julkisista hankinnoista mutta puhelinneuvonta on vain hankintayksiköille. (Sivustolla lait ja asetukset) / / /2006 (valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista)

16 Lisätietoa: Sivustolla paljon hyödyllistä tietoa julkisista hankinnoista Hankintailmoitukset Vanhat hankintailmoitukset (voit tarkistaa onko toimialastasi tehty hankintailmoituksia esim. jossakin kunnassa/alueella) Seurantapalvelu, jolla saat oman toimialasi/alueesi hankintailmoitukset omaan sähköpostiisi päivittäin Ratkaisupalsta (vastaukset käyttäjien esittämiin kysymyksiin) Oikeuskäytäntöä Hinta 249 /1.käyttäjä / vuosi!

Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa?

Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Hankintalain perusta Tarjouspyyntö ja siihen vaikuttaminen Tarjousten käsittely Hankintapäätös ja hankintasopimus

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN. HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013)

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN. HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin.

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. KV 13.10.2014 84 Liite 2 1 (6) HANKJNTAOHJE 1. Soveltamisala Ähtärin kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hanlcintoja ohjaavat olemassa

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET Liite 110 Kaupunginhallitus 13.12.2010 PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten, Kokemäen,

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot