Julkiset (pien)hankinnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkiset (pien)hankinnat"

Transkriptio

1 Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus Lakimies, 1

2 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin esitettyjä muutoksia ja niiden vaikutuksia pienhankintoihin PPP-hanke Järvenpäässä 2

3 Mikä on pienhankinta? Hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 348/2007) kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat: 3

4 Miten eroavat muista hankinnoista? Hankintalaki ei sellaisenaan sovellu pienhankintoihin Hankintalakia uusittaessa keskeisellä sijalla oli hankintamenettelyjen olennainen yksinkertaistaminen ja hallinnollisten kustannusten vähentäminen Pienhankintoja sääntelevät pääasiassa hankintayksiköiden omat hankintaohjeet ja strategiat Keskeisellä sijalla hankintayksikön vapaus valita kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiva menettely 4

5 Pienhankinnoissa noudatetaan kuitenkin muun lainsäädännön velvoitteita ja hyvän hallinnon periaatteita: - hallintolaki - kuntalaki - kirkkolaki - julkisuuslaki (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) - tilaajavastuulaki Näiden lisäksi noudatetaan EY:n perustamissopimuksen periaatteita: - Avoimuus, suhteellisuus, syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu 5

6 Pienhankinnat kuitenkin erotettava ns. ostoista - Osto pienhankinnoissa on eri asia kuin suorahankinta kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa - Ostot ovat arvoltaan hyvin pieniä ja niissä hankintayksikkö tekee tilauksen suoraan toimittajalta saamansa tarjouksen perusteella - Ostoissa otetaan huomioon kustannustehokkuus ja siihen käytetty työaika - Huomionarvoista on se, että myös arvoltaan vähäisissä ostoissa ja hankinnoissa hallinnolliset kustannukset saattavat olla hankintayksikölle suuret, esim. laskun käsittelyprosessi voi maksaa enemmän kuin itse tuote 6

7 Pienhankinnoissakin huomioon otettavat näkökulmat: Markkinanäkökulma - Keskeisellä sijalla hankintayksikön markkinatuntemus ja tehtävät markkinakartoitukset - Tavoitteena toimivat asiakas-toimittajasuhteet Hallintonäkökulma - Hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen (hallintolaki 2. luku) EY:n perustamissopimuksen periaatteet - avoimuus, tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu, suhteellisuus Innovaationäkökulma 7

8 Mitä em. tarkoittaa käytettävien hankintamenettelyjen osalta? Joustavammat, yksinkertaisemmat ja kustannustehokkaammat hankinnat Kevyemmät hankintamenettelyt Oikein suhteutetuilla hankintamenettelyillä vähennetään hankkijoiden ja tarjoajien työmäärästä aiheutuvia kustannuksia Menettelyt määräytyvät hankinnan arvon, sen luonteen ja markkinatilanteen mukaan. Valituilla menettelyillä tulisi pyrkiä vaikuttamaan kilpailun syntymiseen ja pidemmälti markkinoiden kehittymiseen. Huom. suorat hankinnat aina poikkeustapauksia 8

9 Eli käytännössä: Hankintalain prosessisäännökset eivät sinällään sovellu, mutta niistä voidaan ottaa elementtejä pienhankintojen kilpailuttamiseen: Hankinnasta ilmoittaminen avoimesti Hankintamenettelyt, esim. avoin menettely, kevyt rajoitettu menettely tai kevyt neuvottelumenettely Suullinen vai kirjallinen tarjouspyyntö? - Ensisijaisesti kirjallisena, kiireellisissä ja hyvin yksinkertaisissa hankinnoissa suullisina - Valmiit lomakkeet tms. dokumentoinnin tukena 9

10 Tarjousten jättöaika - Ei pakollisia aikarajoja, varattava kohtuullinen aika, joka suhteessa tehtävään hankintaan (yleensä vähintään 1 viikko tarjouksentekoaikaa) Toimittajien soveltuvuuden tarkistaminen - Voidaan tehdä jo ennakkoon ennen kilpailun aloittamista - Perinteinen malli kevyemmin Vertailuperusteiden valinta ja käyttö - Mitä vähemmän vertailuperusteita sitä vähemmän työtä - Laatu suunnattu usein jo minimivaatimustasoille - Valintaperusteena yleensä halvin hinta 10

11 Hankintapäätös - Tehtävä pienhankinnoissakin pääsääntöisesti kirjallisesti ja perusteltava - Hankintayksikön omat ohjeet määrittelevät minkä suuruisista tehdään kirjallisesti - Oikaisuvaatimusohjeet: kunnissa kuntalain 89 :n mukainen oikaisuvaatimus huom. ei voi hakea muutosta markkinaoikeudelta - Täytäntöönpanon lykkääminen hyvänä käytäntönä - Hankintapäätöksen perusteella harvemmin pienhankinnoissa tehdään erillinen hankintasopimus: ehtojen ja hinnan sopiminen tarkasti hankintaprosessin aikana korostuu 11

12 Hankintalain muutokset - Mitä tarkoittavat pienhankintojen osalta? HE 190/2009, annettu lokakuussa 2009 Osana EU:n oikeussuojadirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, samalla kuitenkin pohdittu hankintojen oikeussuojapuoleen liittyviä kansallisia kysymyksiä ja nykyongelmien ratkaisukeinoja Muutosten oli tarkoitus tulla voimaan

13 Kansalliset kynnysarvot Kansallisten kynnysarvojen tuplaaminen: - Tavara- ja palveluhankinnat e -> e - Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut e -> e - Rakennus- ja käyttöurakat e -> e Johtaa siis pienhankintaprosessien merkityksen korostumiseen ja sektorin laajentumiseen 13

14 Hankintaoikaisu Korvaisi mm. nykyisen kunnallisen oikaisuvaatimusmenettelyn ja hallintolain mukaisen virheiden ja päätösten korjaamismenettelyn Hankintayksikölle kevyempi hankintamenettelyssä tapahtuneen virheen korjaamismenettely Hankintayksikön omasta aloitteesta tai osapuolen vaatimuksesta Korjausmahdollisuus koskisi mitä tahansa menettelyn virheellisyyttä, päätöstä voitaisiin muuttaa myös yksityisen osapuolen vahingoksi ilman tämän suostumusta (vrt. hallintolaki) Koskee myös pienhankintoja Kunnallisen hankintayksikön eriarvoinen asema muihin hankintayksiköihin nähden poistuisi 14

15 Muita yritysten kannalta hyviä tietää Päätösten sähköinen tiedoksianto - Nopeuttaa menettelyjä ja määräaikoja Valittajan kirjallinen ilmoitusvelvollisuus hankintayksikölle muutoksenhausta 15

16 PPP-hanke Järvenpäässä: - Mitä saatu aikaan pienhankintojen osalta? Pienyritykset palveluntuottajina kaupungille Monia alakohtaisia työryhmiä (kaupunki ja yrittäjät) Pienhankintaohjeen valmistelu aloitettu PK-yrittäjille yritetään luoda edellytyksiä osallistua kilpailuihin: Hankintojen ilmoittaminen hankintakaudeksi etukäteen Haluatko toimittajaksi, ilmoittaudu tässä! -linkki Osatarjousten mahdollistaminen periaatteena 16

17 Kiitos! Yhteystiedot: / lakipalvelut p

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1.

Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1. Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1.2008 24 2 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden soveltaminen 3 3. Hyvien

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9.

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9. Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9.2007 2 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden soveltaminen 3 3. Hyvien

Lisätiedot

Jämsän kaupungin hankintaohje

Jämsän kaupungin hankintaohje Jämsän kaupungin hankintaohje Hankintajohtoryhmä: 20.3.2013, 22.5.2013, 5.9.2013, 10.10.2013 ja 11.12.2013, 6.2.2014 Kaupungin johtoryhmä: 20.1.2014 Jämsän kaupunki Kaupunginhallitus xx.xx.2014 liite 6

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 301, liite 87, 23.08.2010 2 Sisällys Johdanto 3 1. Pienhankintaohjeiden soveltamisala 4 2. Pienhankintojen suorittaminen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 05 MATERIAALITOIMINNOT HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN 2011 HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallitus 10.1.2011/8 Voimaantulo

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 7.2.2011 52 Voimaantulo 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 PIENHANKINTOJEN MÄÄRITTELY... 1 2 HANKINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintasääntö

Imatran kaupungin hankintasääntö Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat)

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET Liite 110 Kaupunginhallitus 13.12.2010 PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten, Kokemäen,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET (Kh hyväksynyt 29.10.2007)

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET (Kh hyväksynyt 29.10.2007) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET (Kh hyväksynyt 29.10.2007) Porin kaupungin hankintaohjeet 29.10.2007 2/7 1. Soveltamisala Hankinnalla tässä ohjeessa tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista

Lisätiedot

Lahden kaupungin ja kaupunkiseudun hankintatoimen käytännöt. Minna Halonen Hankintapäällikkö

Lahden kaupungin ja kaupunkiseudun hankintatoimen käytännöt. Minna Halonen Hankintapäällikkö Lahden kaupungin ja kaupunkiseudun hankintatoimen käytännöt Minna Halonen Hankintapäällikkö Seudullista yhteistyötä nykymuodossa ja -sopimuksin 1.1.2006 alkaen laajuus: kaikki Päijät-Hämeen 11 kuntaa +

Lisätiedot

JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa

JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa Versio: 1.2 / 11.12.2013 Julkaistu: 13.10.2008 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN. HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013)

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN. HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten,

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot