MAITOTILAN OMAVALVONTAKUVAUS lomake Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAITOTILAN OMAVALVONTAKUVAUS lomake Versio 1.3.2007"

Transkriptio

1 KUVAUKSEN PÄIVITYSAJANKOHTA 1./ TILAN OMISTAJA/OMISTAJAT MATTI JA MAIJA MAIDONTUOTTAJA OMAVALVONNAN VASTUUHENKILÖ MAIJA MAIDONTUOTTAJA Ohjeessa kuvataan elintarvikelainsäännön edellyttämän omavalvonnan ja kirjanpidon toteuttaminen maitotilalla. Omavalvonta päivitetään aina kun tilan tuotannossa tapahtuu oleellisia muutoksia. Tilalla on laatusopimus hankintaosuuskunnan kanssa. Tila on laatusopimuksessa sitoutunut Maidon laatukäsikirjaan kirjattujen, hyvien tuotantotapojen noudattamiseen. Kyllä Ei Lisätietoa Maidon laatukäsikirjan kohdassa: 1.3. Omavalvonta ja kirjanpitovaatimukset. Apulomakkeen kohdat on laadittu maidontuotannon näkökulmasta. Mikäli tilalla harjoitetaan muuta alkutuotantoa, on tuottajan tehtävä näistä erilliset kuvaukset. LAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTTÄMÄT OMAVALVONNAN KUVAUKSET MAITOTILALLA Vaatimus Maidon laatukäsikirjan yhteiset tuotantotapaohjeet ja muu apumateriaali maitotilan omavalvontakuvauksen laatimiseen 1. tilojen puhtaanapito Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8F3 Maidon keräilyolosuhteet 2. laitteiden, säiliöiden, häkkien ja kuljetusvälineiden puhtaanapito 8.2 Tilojen ja laitteiden sekä eläinten puhtaanapito Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8B4 Maidonkäsittelyvälineiden pesu 8.2 Tilojen ja laitteiden sekä eläinten puhtaanapito 8E2 Vasikan ruokinta ja hoito MTT:n pesuainerekisteri (www.mtt.fi) Vasikoiden hoito-opas eläinten puhtaanapito Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8.2 Tilojen ja laitteiden sekä eläinten puhtaanapito 4. kasveista ja sienistä saatavien sellaisenaan syötävien alkutuotannon tuotteiden puhtauden tarkkailu 5. rehun ja veden aistinvaraisen laadun valvonta Kohta 4. ei koske maidontuotantoa. Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: B4 Maidonkäsittelyvälineiden pesu 8D7 Seosrehu 8D8 Ruokinta ja raakamaidon makuvirheiden ennaltaehkäisy 8D12 Eläinten juomavesi 6. haittaeläinten torjunta Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8.2 Tilojen ja laitteiden sekä eläinten puhtaanapito 1(16)

2 7. jätteiden käsittely Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8A8 Elintarvikkeeksi kelpaamattoman maidon käyttö tilalla ja hävittäminen liite Raadonkeräily (Eviran ohjeet) 8. elintarviketurvallisuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi tarpeelliset varotoimet tuotaessa eläimiä, kasveja ja sieniä alkutuotantopaikalle 9. rehun lisäaineiden, eläinlääkkeiden, kasvinsuojeluaineiden, lannoitevalmisteiden, biosidien ja vaarallisten kemikaalien käyttö ja säilytys Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: Liitteet ETT:n ohje nautaeläinten ostosta ja Salmonellavakuutusehdot Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8D1 Valioryhmän hyvät ruokintaperiaatteet 8D10 Lehmien ruokinnassa kielletyt rehut 8A7 Maidossa haitallisia aineita Liite. Aute menetelmä eläinten merkintään käyttöturvallisuustiedotteet 10. henkilöstön perehdyttäminen elintarvikehygieniaan ja tartuntatautien torjuntaan EUn täydentävien ehtojen viljelijäopas Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8 Valioryhmän laatimat työohjeet 9.1. Lomittajaohje 9.2. Tilan työohjeiden laatiminen Liite ohjeita lomittajalle apulomakkeet Tilan omat työohjeet 2(16)

3 OMAVALVONNAN KUVAUS Kohdissa luetellaan tilan puhtaanapidon kohteet. Kuvaus sarakkeeseen kirjataan asiakohdat lyhyesti tai laaditaan erillinen kuvaus, johon viitataan. Mikäli Maidon laatukäsikirjan menettelyohjeet ja tilan toimintapa ovat täysin yhtenevät, voidaan ko. kohtaan kirjata Maidon laatukäsikirjan mukaan. Täytä lomakkeelle tilaanne koskevat kohdat. Lisää tarvittaessa puuttuvia kohtia ja poista tarpeettomia. 1. Tilojen puhtaanapito Eläintilat parret käytävät poikimakarsina sairaskarsina erotustilat yksilövasikkakarsinat ryhmävasikkakarsinat nuorkarjan tilat navetan vuosipuhdistus jaloittelutarha Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Kolaus 5-6 kertaa/vrk lypsyjen yhteydessä ja iltatarkastuksella. Kuivitus kutterinpurulla 2 x vrk tai tarpeen mukaan. Lakaisu harjalla 2 x vrk Lannanpoisto kolalla tai talikolla käytön yhteydessä 2 x vrk Runsas kuivitus. Lannan poisto kolalla tai talikolla käytön yhteydessä 2 x vrk/ tarvittaessa. Runsas kuivitus. Pesu ja desinfiointi käytön jälkeen. Lannanpoisto 1 2 x viikko/ tarvittaessa. Kuivitus päivittäin. Pesu ja desinfiointi käytön jälkeen. Kiinteän makuualustan lannanpoisto 2 x vrk. Kuivitus kutterinpurulla 1 x vrk. Kolaus 2 x vrk ja parsien kuivitus 2 x vrk. Painepesurilla 1-2 x vuodessa. Seinien, katon, parsien, ruokintapöydän ja käytävien pesu. Seinien huoltomaalaus tarvittaessa. Rikkoutuneiden rakenteiden korjaus. Lannanpoisto ja kuvitus tarviettaessa. Maidonkäsittelytilat maitohuone, lattia maitohuone, seinät ja katto lypsyasema/ -paikka maitohuoneen edusta (maidonkeräilyn kannalta) sisätila ulkotila Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Huuhtelu lypsyn jälkeen kuumalla vedellä ja kuivaus lastalla. Pesu kerran viikossa harjalla. Pesu tarvittaessa, katon säännöllinen kuivapuhdistus (mm. hämähäkin seitit) Pesu lypsyn jälkeen vesisuihkulla tai painepesurilla. Pesu tarvittaessa ennen maitoauton tuloa. Puhdistus tarvittaessa, pintamateriaalin lisäys (murske). 3(16)

4 Rehutilat ruokintapöytä väkirehuvarastot säilörehuvarastot laakasiilo torni välivarasto kuivaheinävarastot muut karkearehuvarastot Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Kolaus ja harjaus 2 x vrk Mekaaninen puhdistus täytön yhteydessä tarvittaessa. Laarin/ lattiavaraston suojaus pressulla (lintujen ulosteet). Pilaantuneen rehun poisto irrotuksen yhteydessä ja poistetun rehun kompostointi. Pintamateriaalin puhdistus (lakaisu/painepesu) kerran vuodessa. Puristenesteen poistojärjestelmän kunnon tarkistus ja tarvittava korjaus sekä pintamateriaalien korjaus kerran vuodessa. Pintamateriaalin puhdistus (lakaisu/painepesu) kerran vuodessa. Puristenesteen poistojärjestelmän kunnon tarkistus ja tarvittava korjaus sekä pintamateriaalien korjaus kerran vuodessa. Puhdistus täytön yhteydessä, 2 x viikossa. Lattian pesu tarvittaessa ja lisäksi vuosipuhdistus. Rakenteiden kunnon tarkistus ja korjaus tarvittaessa. Talikolla ja harjalla kerran vuodessa. 2. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden puhtaanapito Rehut ja ruokinta säilörehuvaunu täyttöpurkain seosrehuvaunu (ape) mattoruokkija ketjuruokkija pienkuormain traktori rehulavat talikot, harjat, kauhat väkirehun jakolaitteet rehukioski Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Pinnoille kerääntyneen jäterehun poisto harjaamalla kerran kuukaudessa/tarvittaessa. Puhdistus tarvittaessa harjalla. Puhdistus kerran viikossa. Talvisin harjalla ja muulloin vesipesu. Kerran kuukaudessa. Kerran kuukaudessa Renkaiden puhdistaminen tarvittaessa, samoin ajotila. Renkaiden puhdistaminen tarvittaessa Puhdistus harjalla tarvittaessa Mekaaninen kuivapuhdistus tarvittaessa. Mekaaninen / paineilmapuhdistus tarvittaessa (1 x vuosi) vesikupit vesialtaat juomaveden lämmitys-/ varastointijärjestelmät Viikoittain harjalla Viikoittainen harjaus, tyhjennys kahdesti viikossa/tarvittaessa useammin Klebsiella utaretulehdusongelman yhteydessä desinfektiokäsittely. 4(16)

5 vasikoiden juottojärjestelmä. ämpärit/tuttiämpärit sekoitusallas/ vasikkapiika tutit ja letkut Pesu laitevalmistajan ohjeen mukaan (kerran päivässä). Huuhtelu lämpimällä vedellä käytön jälkeen. Pesu 1-2 päivän välein. Pesu ennen uuden juomaseoksen valmistusta (hapanjuotto) Puhdistus 1-2 päivän välein Maidonkäsittely lypsykone Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. - vakiopesut Kiertopesu lypsyn jälkeen, tilakohtaisen pesuohjeen mukaan. - huoltopesut Käsin pesu kerran kuukaudessa/tarvittaessa laitevalmistajan ohjeen mukaan. tilasäiliö - vakiopesut Kiertopesu tyhjennyksen jälkeen (tilakohtainen pesuohje) - huoltopesut Käsinpesu kerran viikossa/ tarvittaessa. tilasäiliön lauhdutin Vesi ja harjapesu kerran kuukaudessa/ tarvittaessa. maitohuoneen il- Harjaus/ imurointi kaksi kertaa vuodessa. mavaihtolaitteet lypsyvälineet ja tarvikkeet - lypsyliinat - suihkemuki - tulpat - vedinkastotarvikkeet - kuivaustulpat - erillislypsin - maitoputki Konepesu (>60 astetta) lypsyn jälkeen. Käsinpesu lypsyn jälkeen Kostealla pyyhkeellä kerran kuukaudessa Muut navetan ilmanvaihtolaitteet karjaharja Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Harjaus/ imurointi tarvittaessa. Pesu laitevalmistajan ohjeen mukaan. 3. Eläinten puhtaanapito ja eläinten puhtaana pysymistä edistävistä toimista Tehtävä utareiden ja ve- Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Kostealla pyyhkeellä ennen lypsyä. Lehmäkohtaiset liinat. 5(16)

6 dinten puhdistus kuivitus eläinten harjaus karvojen leikkuu - utare - koko eläin - hännät parsilaitteiden säätö utareliivit sorkkahoito ritilöiden puhdistus Kaksi kertaa vuorokaudessa. Karjaharja pihatossa. Parsinavetassa vähintään kerran kuussa. Karvojen leikkuu koneella tarvittaessa Karvojen leikkuu kerran vuodessa Tarvittaessa Sorkkien leikkaus kahdesti vuodessa Kola/harja kaksi kertaa vuorokaudessa. 6(16)

7 5. Rehun ja veden aistinvaraisen laadun valvonta ja vesitutkimukset 5.1 Eläimistä saatavien alkutuotannon tuotteiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun käytettävän veden aistinvarainen laadun valvonta ja vesitutkimukset. Pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistaminen vedellä Yrityksessäni pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen käytetään kunnallisen tai alueellisen vesilaitoksen vettä ja he vastaavat siitä, että vesi on käyttökelpoista (tutkimustodistus ja osoitus veden hankinnasta on pyydettäessä hankittava 2vk kuluessa). Yrityksessäni pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen käytetty vesi tulee omasta kaivosta. Käytettävä pesuvesi tutkitaan vähintään kolmen vuoden välein. Tutkimustulokset on arkistoitu vähintään 10 vuodeksi ja veden käyttöönottotutkimus säilytetään pysyvästi. Vesi täyttää pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimukset ja siitä on tehty ainakin seuraavat tutkimukset: Escherichia coli ja sekä suolistoperäiset enterokokit. Aistinvarainen veden laadun valvonta Aistinvaraisessa laadun valvonnassa tarkkaillaan seuraavia asioita: Veden haju Veden väri (sameus) Muu asia, mikä tai mitkä? maku Mistä pisteistä veden laatua valvotaan aistinvaraisesti, miten usein? Maitohuoneen vesihanasta päivittäin Elintarviketuotantoon käytettävien eläinten juomaveden aistinvarainen laadun valvonta ja vesitutkimukset Eläinten juomavesi Yrityksessäni eläinten juomavetenä käytetään kunnallisen tai alueellisen vesilaitoksen vettä ja he vastaavat siitä, että vesi on käyttökelpoista. Yrityksessäni eläinten juomavetenä käytetty vesi tulee omasta kaivosta tai vesi on pintavettä. Olen varmistanut aistinvaraisesti, että vesi on puhdasta eikä sisällä vierasta hajua, makua, pieneliöitä tai vieraita aineita, jotka voisivat vaarantaa tuotteiden turvallisuutta Aistinvarainen veden laadun valvonta Aistinvaraisessa laadun valvonnassa tarkkaillaan seuraavia asioita: Veden haju Veden väri (sameus) Sinilevien esiintyminen (pintavedestä) Muu asia, mikä tai mitkä? maku Mistä pisteistä veden laatua valvotaan aistinvaraisesti, miten usein ja mitä vettä se on? Maitohuoneen vesihanasta ja juoma-altaista päivittäin. 7(16)

8 5.3. Rehujen aistinvaraisen laadun valvonta Luettelo käytettävistä rehuista säilörehu kuivaheinä väkirehu kivennäiset ja vitamiinit/hivenainee t juomarehut/ juomat erikoisrehut niittorehu laidunrehu Kuvaus Esimerkiksi mitä arvioidaan, kuinka usein ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Rehunäytteet otetaan kaikista rehueristä. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Viimeinen käyttöpäivä. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Ulkonäkö. 6. Haittaeläinten torjunta 6.1 Jyrsijöiden torjunta Miten jyrsijöitä torjutaan tuotantotiloista, varastoista ja pakkaamosta? Torjun jyrsijöitä loukuilla Torjun jyrsijöitä myrkkysyöteillä, käytän seuraavia aineita: Hiiribaari - tehoaine difenakum 0,05 g/kg. Milloin ja missä paikoissa loukkuja ja myrkkysyöttejä käytetään sekä miten usein ne tarkistetaan? Syksyllä rehutiloissa käytetään kahden viikon ajan syöttilaatikoita. Muulloin tarvittaessa. En käytä loukkuja enkä myrkkysyöttejä, vaan käytän jotakin muuta tapaa jyrsijöiden torjunnassa, mitä? Navettatiloissa on kissa/kissoja Käytän torjuntaan ultraäänilaitteita Muu keino, mikä Minulla on erillinen torjuntasuunnitelma: 6.2 Lintujen torjunta Miten estetään lintuja likaamasta rehu- ja eläintiloja? Rehutilat pidetään puhtaina ja suojattuina. Avonaiset väkirehuerät peitetään Kärpästen torjunta 8(16)

9 Käytän seuraavia mekaanisia torjuntakeinoja Kärpäsansat maitohuoneessa ja sosiaalitiloissa. Käytän seuraavia kemiallisia torjuntakeinoja Ruiskutettava kemiallinen torjunta-aineliuos: lantakourut, karsinan aluset ja lantala. Muu keino, mikä Sähköinen kärpäsansa eläintiloissa. 7. Jätteiden käsittely Missä jätteitä säilytetään tai käsitellään ja miten jätehuolto on järjestetty? Jätejae Säilytyspaikka tai käsittely Jätehuolto, kuka ja koska Kaatopaikkajäte 600 l jätesäiliö Kunnallinen jätehuolto, kahden viikon välein Eloperäinen jäte mm. poikkeavat maitoerät ja eläinten raadot Tonkassa jäähdytysaltaassa tai lietesäiliöön. Raadot suojapeitteen alla. Raatojen keräilyauto. Paperi- ja pahvijäte Lämpökeskuksen Poltto lämpökattilassa. varastohuone. Jätevedet Johdetaan lietesäiliöön Lannoitesäkit ja muu Ladossa niputettuna Kunnallinen vastaanottopiste maatalousmuovi Energiajäte Lämpökeskuksen Kunnallinen vastaanottopiste varastohuone Kierrätyslasi Ladossa omassa Kunnalllinen vastaanottopiste astiassa Renkaat Ladossa Kunnallinen vastaanpiste/ kaatopaikka. Romut (metalli) Ladossa Kunnalllinen vastaanottopiste Kasvinsuojeluaineiden Huuhdellut pakkaukset Kunnallinen jätehuolto. pakkaukset Ongelmajätteet Ladossa suljetussa Kunnallinen vastaanottopiste astiassa Muut jätteet 8. Elintarviketurvallisuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi tarpeelliset varotoimet tuotaessa eläimiä alkutuotantopaikalle 8.1 Eläinten osto nautatiloille Ostaessani ja tuodessani tilalleni eläimiä noudatan Eläintautien torjuntayhdistyksen ETT:n ohjeita. Saan muuta tietoa ja todistuksia koskien eläimen tai lähtökarjan terveyden tilaa, mitä? Suoritan muita varotoimia (esimerkiksi karanteeni, pälvisilsarokote/pesu, mahdolliset muut rokotteet) hankkiessani elämiä tilalleni, mitä? 8.2 Eläinten terveydenhuolto- ja terveysvalvontaohjelmiin kuuluminen 9(16)

10 Terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin kanssa, jonka toimesta tilalla tehdään säännölliset terveydenhuoltokäynnit Tila hyödyntää Nasevaa Tila kuuluu vapaaehtoisiin terveydenvalvontaohjelmiin (esim. BVD), mihin 8.3 Jäljitettävyys Tilalle vastaanotetut ja syntyneet nautaeläimet sekä tilalta teuraaksi tai muualle poistetut eläimet ilmoitetaan nautaeläinrekisteriin 7 päivän kuluessa ja kirjataan nautaeläinluetteloon 3 päivän kuluessa Tilalle vastaanotettujen ja tilalla syntyneiden muiden eläinten (siat, lampaat ja vuohet) tiedot kirjataan: eläinten määrät ja mahdolliset tunnistusmerkinnät, eläinten alkuperä (alkutuotantopaikan tai toimittajan nimi tai tunnus, luonnonvaraisen riistan pyyntikunta), syntymäaika sekä saapumispäivä tai pyyntipäivä ja aika, nostopäivä Tilalta teurastettavaksi tai muualle lähetettyjen muiden eläinten (siat, lampaat, vuohet) tiedot kirjataan: eläinten määrät ja mahdolliset tunnistusmerkinnät, määränpää ja lähettämispäivä. 9. Rehun lisäaineiden, eläinlääkkeiden, lannoitevalmisteiden, kasvinsuojeluaineiden, biosidien * ) ja vaarallisten kemikaalien käyttö ja säilytys * ) Biosidivalmiste: Yhtä tai useampaa tehoainetta sisältävä valmiste, joka on käyttäjälle toimitettavassa muodossa ja joka kemiallisesti tai biologisesti tuhoaa, torjuu tai tekee haitattomaksi vahingollisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa muulla tavoin niiden esiintymistä. Pelkästään fysikaalisesti vaikuttavia valmisteita ei kuitenkaan katsota biosidisiksi valmisteiksi. Kemikaalilaki KemL Pesuaineet ja desinfektionaineet (mm. maidonkäsittelyvälineiden pesuaineet ja vedinkastoaineet) Mitä aineita (kauppanimi) käytetään, mihin tarkoitukseen, kuinka usein ja miten käytetään. Kope: maitoputkiston ja tilasäiliön koneellinen kiertopesu Cido : maitoputkiston ja tilasäiliön koneellinen kiertopesu ( hapanpesu ) Serto: lypsyliinojen koneellinen pesu Caporit: erillisdesifiointiin Viri-Dip: vedinspray käytetään lypsynjälkeen Virkon: Stallren: Missä aineita tilalla säilytetään? Kaappi tilasäiliöhuoneessa, muut pesuaineet karjakeittiön kaapissa. 9.2 Rehun lisäaineet (mm. rehun säilöntäaineet) Mitä rehun lisäaineita (kauppanimi ja tyyppi (vitamiini, hivenaine, säilöntäaine ym.) tilalla käytetään, miksi, mille (eläinlajille syötetään tai minkä rehun säilötään) ja miten? Säilöntäaine AIV 2 PLUS: nurmirehun säilöntään, annostus 5 l/ tonni, syöttö nautakarjalle Missä rehun lisäaineita tilalla säilytetään? Ladossa 10(16)

11 Miten rehun lisäaineista pidetään kirjaa? Mainittu omavalvontasuunitelman kirjanpito -kohdassa 9.3 Eläinlääkkeet Missä ja miten eläinlääkkeet säilytetään? Lukittava kaappi toimistohuoneessa ja osa toimiston jääkaapissa. Mihin ja miten eläinlääkkeiden käyttö kirjataan? Lääkekirjanpito, terveys ja siemmenyskortti. Miten varoajan omaavalla lääkkeellä hoidetut eläimet merkitään? Aute -menetelmän mukaisesti värisprayllä. Lisäksi hoidettujen eläinten maito testataan varoajan jälkeen T101-testillä ja tulokset kirjataan raporttimappiin. 9.4 Lannoitevalmisteet Lannoitevalmisteita käytetään viljelysuunnitelman mukaan Lannoitevalmisteiden käyttö kirjataan lohkokohtaisiin muistiinpanoihin Lannoitevalmisteita käytetään muuten, miten? Missä ja miten lannoitevalmisteet säilytetään? Suursäkeissä lavoilla, suojattuna. 9.5 Kasvinsuojeluaineet Mitä kasvinsuojeluaineita (kauppanimi) tilalla käytetään ja mille kasville? Rikkakasvien torjunta Peittaus Kasvunsääde Tuholaistorjunta Kasvitautientorjunta Varsiston hävitys Glyfosaatti (nurmen kasvun lopettamiseen) Kasvinsuojeluaineiden käyttö kirjataan lohkokortteihin Kasvinsuojeluaineiden levittäjä on suorittanut kasvinsuojelukoulutuksen Missä kasvinsuojeluaineet ja/tai vaaralliset kemikaalit säilytetään? Aineet säilytetään alkuperäisissä pakkauksissa 11(16)

12 Torjunta-aineiden/vaarallisten kemikaalien varasto ovi tai tila on varustettu lukolla tilassa on koneellinen tai muuten tehokas ilmanvaihto tilassa on vedenpitävä lattia ja siellä ei ole lattiakaivoa tilasta löytyy hienoa hiekkaa, sahanpurua tai turvetta nesteiden imeyttämistä varten tilassa on vaaka ja nestemittausvälineet aineiden mittausta varten torjunta-ainevarasto inventoidaan vähintään kerran vuodessa 9.6 Muut Biosidit ja vaarallisten kemikaalien käyttö (muut aineet, mikäli niitä ei ole jo mainittu aiemmissa kohdissa). Mitä aineita (Kauppanimi) käytetään, miksi, mille ja miten? Missä aineita tilalla säilytetään? Mihin ja miten käyttö kirjataan? 10. Henkilöstön perehdyttäminen elintarvikehygieniaan Kuka on vastuussa siitä, että työntekijät perehdytetään hyvään hygieniakäytäntöön? Maija Maidontuottaja. Miten uudet työntekijät, lomittajat perehdytetään elintarvikehygieniaan? Käydään läpi tilan ajankohtaiset asiat, kirjalliset työohjeet ja omavalvontakuvaus lomittajan kanssa. Lomittajalla on käytettävissään Valioryhmän Maidon laatukäsikirja. 12(16)

13 KIRJANPITO Taulukossa mainitut kirjanpitovaatimukset perustuvat MMM:n asetukseen (N:o 134) alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista. Yli kahden vuoden säilytysvaatimukset tulevat muualta alkutuotantoa koskevasta lainsäädännöstä (mm. rehuhygienia asetus EY/183/2005* ), tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävä kirjanpito MMMa 13/EEO/2000** ), laki kasvinsuojeluaineista /1259*** ) ) Kirjanpitovaatimuksiin liittyvissä epäselvyyksissä tai kiistatilanteissa on syytä tarkistaa ko. asia voimassa olevasta lainsäädännöstä. *) Säilytyspaikaksi voidaan kirjata esimerkiksi tilan mappijärjestelmä, sähköinen oma tietokanta tai yhteinen tietojärjestelmä kuten Valma. Kirjanpitovaatimus Tarkennus Apuvälineitä Säilytysaika/v Säilytyspaikka *) a) rehukirjanpito Eläinlajeille ja -ryhmille syötetyt rehut (ostetut, vastikkeetta saadut ja itsetuotetut). Myydyt ja/tai vastikkeetta tilalta luovutetut rehut. b) eläinlääkintäkirjanpito Tarvittavat tiedot: - käytettyjen rehujen nimet ja valmistajat - rehun määrä - eläinryhmä, jolle on käytetty (ei tarvitse kirjata jos myydään tai luovutetaan) - rehun toimituspäivämäärä ja toimittaja - rehun käytön lopettamisajankohta silloin, kun rehulla on varoaika Eläinlääkkeet ja muut eläimelle annetut hoidot, hoitojen päivämäärät ja varoajat Tarvittavat tiedot - eläimen tunnistetiedot, käytetty lääke sekä lääkkeen määrä, antamispäivämäärät ja varoajat - mahdolliset muut hoidot ja hoitojen päivämäärät - eläinlääkärin tekemät taudinmääritykset - lääkkeen myyjän nimi (yleensä eläinlääkäri tai apteekki) verokirjanpito, kuormakirjat/ tuoteselosteet EUn täydentävien ehtojen viljelijäoppaan lomake omat lomakkeet, vihkot, tiedostot, tuotosseurantatiedot, kannattavuuskirjanpito Keinot laatukäsikirjasta (esimerkiksi eläinkortit). NASEVA hankintavuosi + 5v * ) 5v ** ) Toimistohuoneessa mapeissa Siemennyskansio navetan toimistossa. Eläinlääkintäkirjanpidon on seurattava eläintä jos eläin siirtyy toiselle tilalle c) tautikirjanpito sellaisten tautien esiintyminen, jotka voivat vaikuttaa Tilan poikkeamakirjanpito 2v Toimistohuone, 13(16)

14 eläimistä ja kasveista saatavien elintarvikkeiden turvallisuuteen mm. Salmonella, Ehec, kampylobakteeri, listeria Huom. ilmoitusvelvollisuus eläinlääkintäviranomaisille ja/tai lopputuotteen vastaanottajalle (lainsäädännön edellyttämä ketjuinformaatio) NASEVA laatukäsikirjan raporttimappi. d) kirjanpito kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytöstä e) kirjanpito näytteistä omat lomakkeet, vihkot, tiedosto Valma, analyysitulosteet (utaretulehdus, rehu) Tehdyistä ilmoituksista on pidettävä kirjaa. käytetty kasvinsuojeluaine tai biosidi (maidontuotannossa käytettävät: mm. vedinkastot ja desinfioivat aineet, sen määrä ja käyttöpäivämäärä Huom. Päivittäin käytettävistä biosideistä ei vaadita päiväkohtaista käyttömäärän ja ajankohdan kirjaamista eläimistä ja kasveista otetut näytteet ja muut diagnostisiin tarkoituksiin otetut näytteet, joilla on merkitystä elintarviketurvallisuuden kannalta. 1v kasvinsuojeluaineet 5v *** ) biosidit 2v 2v Toimistohuoneen kansio. Valma, laatukäsikirjan raporttimappi f) kirjanpito analyysituloksista tiedot eläimistä ja alkutuotannon tuotteista, jotka on tilalta toimitettu mm. veri-, uloste- ja utaretulehdusnäytteet selvitykset eläinten ja alkutuotannon tuotteiden tutkimuksista ja tarkastuksista (esim. raakamaidosta tehdyt analyysit) Erilliset laboratorioanalyysitulokset Valma, analyysitulosteet (maito ja vesi) 2v Valma, laatukäsikirjan raporttimappi lihantarkastuslöydökset - näytteenottotiedot ja löydökset muista kuin e- kohdassa tarkoitetuista alkutuotantopaikalla otetuista näytteistä ja alkutuotannon toimijan tiedossa olevista muista näytteistä, kuten vesi-, raakamaito- ja vierasainevalvontanäytteet - eläimille tehdyt terveystarkastukset ja terveydenhuolto - alkutuotantopaikalla elintarvikelain ja eläintautilain nojalla tehdyt tarkastukset - eläintautilain nojalla annetut rajoittavat määräykset ja elintarvikelain nojalla annetut määräykset Erilliset laboratorioanalyysitulokset 14(16)

15 g) kirjanpito eläimistä ja alkutuotannon tuotteista h) kirjanpito tuotteiden laatuun vaikuttavista ympäristö ym. tekijöistä i) pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen käytetty vesi Rehujen analysointitulokset - tiedot alkutuotantopaikalle vastaanotetuista tai alkutuotantopaikasta teuraaksi tai muualle poistetuista nautaeläimistä, sioista, lampaista ja vuohista - alkutuotantopaikalle vastaanotetut muut eläimet, eläinten määrä ja mahdollinen tunnistusmerkintä, eläinten alkuperä (alkutuotantopaikan tai toimittajan nimi tai tunnus), syntymäaika sekä saapumispäivä - teurastettavaksi tai muualle lähetettävät muut eläimet kuin nautaeläimet, siat, lampaat ja vuohet, eläinten määrä ja mahdollinen tunnistusmerkintä, määränpää, lähettämispäivä - alkutuotantopaikalta toimitetut muut alkutuotannon tuotteet, niiden määrät, toimituspäivä ja määränpää tai ostaja (esim. maito, viljat muuhun kuin rehukäyttöön) havainnot sellaisista ympäristö- ja muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti alkutuotannon tuotteisiin tai niistä saatavien elintarvikkeiden laatuun esimerkiksi eläinten myrkytysepäily, tuotteen saastuminen (mm. pesuaine ja muut vieraat esineet/aineet maidossa), sähkökatkokset, laiterikot (lypsykone, ilmanvaihto) tiedot lämpötilaseurannasta silloin, kun alkutuotannon tuotteiden käsittely edellyttää lämpötilan hallintaa (esimerkiksi tilasäiliön lämpötilaseuranta) Käyttöönottotarkastus Käyttöönoton jälkeen tutkimus kolmen vuoden välein Mikäli tilalla käytetään kunnallisen tai alueellisen vesilaitoksen vettä ja he vastaavat siitä, että vesi on Valma 5v * ) Nautarekisteri (tms. eläinrekisterit), Naseva, Teurastamon tiedot Valma, tulosteet Maidon ja lihan tilitystiedot Tilan poikkeamakirjanpito Maidon laatukäsikirjan lämpötilanseurantalomake, automaattinen seuranta- ja hälytysjärjestelmä 2v 2v Pysyvästi 10v Mapeissa toimistohuoneessa Valma Toimistohuoneen mappi. Laatukäsikirjan raporttimappi. 15(16)

16 käyttökelpoista. Tuottajan on pyydettäessä hankittava veden toimittajalta 2 vk kuluessa tutkimustodistus vedesta ja osoitus veden hankinasta. Vesilaitoksen tutkimustodistus Ote vesilaskutuksesta Pyydettäessä j) lypsykone Huolto ja testaus vähintään 3v välein 10v Laatukäsikirjan raporttimappi k) automaattilypsytilan lisävaatimukset Automaattisessa lypsylaitteistossa on oltava järjestelmä, joka tallentaa seurantaa varten tiedon - lypsylaitteiston ja maidon jäähdytys- ja varastointilaitteiden puhdistamisen teknisestä epäonnistumisesta, kuten pesemättä jäämisestä, pesuaineen puuttumisesta ja veden väärästä lämpötilasta; - eläinkohtaisesti kaikesta erilleen ohjatusta maidosta; ja - siitä, onko muuttuneen maidon erottelujärjestelmä käytössä vai ei. Automaattilypsyn käyttöjärjestelmä/ tilan oma kirjanpito 1v Tietojärjestelmä, varmuuskopiot. Alkutuotannon toimijan on vedinten riittävän puhdistamisen varmistamiseksi seurattava puhdistustapahtumaa säännöllisesti. Lypsynaikainen seuranta ja kirjanpito havainnoista. 1v Tietojärjestelmä/ kirjanpitovihko toimistolla. Lypsylaitteiston ja maidon jäähdytys- ja varastointilaitteiden puhdistamisen teknisestä epäonnistumisesta ja vedinten puhdistamisesta on pidettävä kirjaa. Myös korjaavat toimenpiteet on kirjattava. Poikkeamakirjanpito 1v Kirjanpitovihko toimistolla. 16(16)

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus Vastuuhenkilö Noora Tolin Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 2 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10127/3 Hyväksyjä Maria Teirikko Käyttöönotto 18.6.2015 Valvontaosasto Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Lisätiedot

Maidontuotannon hyvät toimintatavat. Suomen Meijeriyhdistys

Maidontuotannon hyvät toimintatavat. Suomen Meijeriyhdistys Maidontuotannon hyvät toimintatavat Suomen Meijeriyhdistys SUOMEN MEIJERIYHDISTYS Maidontuotannon hyvät toimintatavat Sisältö Esipuhe käyttäjälle... 2 1. Johdanto... 4 2. Tuotantoympäristö ja kasvatusolosuhteet...

Lisätiedot

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset Eläintuotantotilojen yleiset elintarvikehygieniaa koskevat vaatimukset laajenevat koskemaan kaikkia eläintiloja

Lisätiedot

Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli

Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli Kansallinen elintarviketalouden laatustrategia Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli Suomen Meijeriyhdistys 2002 Sisällys Esipuhe lukijalle... 2 1. Johdanto... 3 2. Kansallinen elintarviketalouden

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Eviran julkaisuja 1/2012 Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät toimintatavat - Nautaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: 4 Rehut Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö

LOPPURAPORTTI. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö ketjun MM- JA METSATALOUS MINISTERIÖ 08. 12, ad Nro SUOMEN SIIPIKARJALIITTO RY LOPPURAPORTTI Maa-ja metsätalousministeriön päätös erityisavustuksesta vuodelle 2011 Dnro: 2557/325/20 10 Kananmunatuotannon

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto 8.7.2014 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi

Lisätiedot

Täydentävät ehdot: Kasveista ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantohygienia

Täydentävät ehdot: Kasveista ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantohygienia Täydentävät ehdot: Kasveista ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantohygienia 1 Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2015 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta MITÄ ON OMAVALVONTA? Omavalvontasuunnitelman runko on esitetty mallissa omavalvontasuunnitelman laatimiseksi. Tämä ohje on tarkoitettu tueksi suunnitelman laadintaan,

Lisätiedot

Luonnonmukaisen naudanlihantuotannon HYVÄT TOIMINTATAVAT

Luonnonmukaisen naudanlihantuotannon HYVÄT TOIMINTATAVAT Luonnonmukaisen naudanlihantuotannon HYVÄT TOIMINTATAVAT Anne Johansson, Ulla-Maija Leskinen, Seija Roimela, Marja Suutarla, Pirkko Tuominen ja Ulla Turunen 1 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1. LUONNONMUKAISEN ELÄINTUOTANNON

Lisätiedot

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta 1 / 10 "Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia

Lisätiedot

Vastuullinen naudanlihantuotanto

Vastuullinen naudanlihantuotanto Vastuullinen naudanlihantuotanto Lisää voimaa yhdessä Vastuullinen naudanlihantuotanto Hyvät tuotantotavat vastuullisuutta koko ketjussa Suomalainen kuluttaja arvostaa kotimaisia elintarvikkeita. Erityisesti

Lisätiedot

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Toimintaa koskevat osiot on rastitettu sisällysluetteloon X = kuuluu toimintaamme Sivu s. 3 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 Asiat ja vastuuhenkilöt 1 Toimipaikan

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvä toimintatavat - Sikaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 17.3.2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto LAADUNVARMISTUS Suomen sisävesiammattikalastajat ry Laatujaosto Jokainen laadunhallintajärjestelmää noudattava kalastaja tai kalastusyritys on täydentänyt omat tietonsa järjestelmään liitteillä - 5. Laadunvarmistuksen

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät toimintatavat - Broileriketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Lähikala laadukasta lähiruokaa SAKL 22.8.2012 Sisällysluettelo Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön

Lisätiedot

10.1.2013 RISKIKARTOITUSLOMAKEEN TÄYTTÖOHJEET

10.1.2013 RISKIKARTOITUSLOMAKEEN TÄYTTÖOHJEET RISKIKARTOITUSLOMAKEEN TÄYTTÖOHJEET Tämän tautiriskien kartoitus-lomakkeen avulla tila voi yhdessä eläinlääkärin kanssa käydä läpi yleisimmät kriittiset pisteet, jotka liittyvät tilan suojaamiseen tarttuvilta

Lisätiedot

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset)

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset) 151 Tampereen kaupunki OHJE 1(15) Yhdyskuntapalvelut Ympäristövalvontayksikkö Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere Puh. 020 716 6700, fax 020 716 6374 Sähköposti: elintarvikevalvonta@tampere.fi

Lisätiedot