MAITOTILAN OMAVALVONTAKUVAUS lomake Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAITOTILAN OMAVALVONTAKUVAUS lomake Versio 1.3.2007"

Transkriptio

1 KUVAUKSEN PÄIVITYSAJANKOHTA 1./ TILAN OMISTAJA/OMISTAJAT MATTI JA MAIJA MAIDONTUOTTAJA OMAVALVONNAN VASTUUHENKILÖ MAIJA MAIDONTUOTTAJA Ohjeessa kuvataan elintarvikelainsäännön edellyttämän omavalvonnan ja kirjanpidon toteuttaminen maitotilalla. Omavalvonta päivitetään aina kun tilan tuotannossa tapahtuu oleellisia muutoksia. Tilalla on laatusopimus hankintaosuuskunnan kanssa. Tila on laatusopimuksessa sitoutunut Maidon laatukäsikirjaan kirjattujen, hyvien tuotantotapojen noudattamiseen. Kyllä Ei Lisätietoa Maidon laatukäsikirjan kohdassa: 1.3. Omavalvonta ja kirjanpitovaatimukset. Apulomakkeen kohdat on laadittu maidontuotannon näkökulmasta. Mikäli tilalla harjoitetaan muuta alkutuotantoa, on tuottajan tehtävä näistä erilliset kuvaukset. LAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTTÄMÄT OMAVALVONNAN KUVAUKSET MAITOTILALLA Vaatimus Maidon laatukäsikirjan yhteiset tuotantotapaohjeet ja muu apumateriaali maitotilan omavalvontakuvauksen laatimiseen 1. tilojen puhtaanapito Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8F3 Maidon keräilyolosuhteet 2. laitteiden, säiliöiden, häkkien ja kuljetusvälineiden puhtaanapito 8.2 Tilojen ja laitteiden sekä eläinten puhtaanapito Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8B4 Maidonkäsittelyvälineiden pesu 8.2 Tilojen ja laitteiden sekä eläinten puhtaanapito 8E2 Vasikan ruokinta ja hoito MTT:n pesuainerekisteri (www.mtt.fi) Vasikoiden hoito-opas eläinten puhtaanapito Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8.2 Tilojen ja laitteiden sekä eläinten puhtaanapito 4. kasveista ja sienistä saatavien sellaisenaan syötävien alkutuotannon tuotteiden puhtauden tarkkailu 5. rehun ja veden aistinvaraisen laadun valvonta Kohta 4. ei koske maidontuotantoa. Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: B4 Maidonkäsittelyvälineiden pesu 8D7 Seosrehu 8D8 Ruokinta ja raakamaidon makuvirheiden ennaltaehkäisy 8D12 Eläinten juomavesi 6. haittaeläinten torjunta Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8.2 Tilojen ja laitteiden sekä eläinten puhtaanapito 1(16)

2 7. jätteiden käsittely Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8A8 Elintarvikkeeksi kelpaamattoman maidon käyttö tilalla ja hävittäminen liite Raadonkeräily (Eviran ohjeet) 8. elintarviketurvallisuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi tarpeelliset varotoimet tuotaessa eläimiä, kasveja ja sieniä alkutuotantopaikalle 9. rehun lisäaineiden, eläinlääkkeiden, kasvinsuojeluaineiden, lannoitevalmisteiden, biosidien ja vaarallisten kemikaalien käyttö ja säilytys Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: Liitteet ETT:n ohje nautaeläinten ostosta ja Salmonellavakuutusehdot Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8D1 Valioryhmän hyvät ruokintaperiaatteet 8D10 Lehmien ruokinnassa kielletyt rehut 8A7 Maidossa haitallisia aineita Liite. Aute menetelmä eläinten merkintään käyttöturvallisuustiedotteet 10. henkilöstön perehdyttäminen elintarvikehygieniaan ja tartuntatautien torjuntaan EUn täydentävien ehtojen viljelijäopas Maidon laatukäsikirjan menettelyohje: 8 Valioryhmän laatimat työohjeet 9.1. Lomittajaohje 9.2. Tilan työohjeiden laatiminen Liite ohjeita lomittajalle apulomakkeet Tilan omat työohjeet 2(16)

3 OMAVALVONNAN KUVAUS Kohdissa luetellaan tilan puhtaanapidon kohteet. Kuvaus sarakkeeseen kirjataan asiakohdat lyhyesti tai laaditaan erillinen kuvaus, johon viitataan. Mikäli Maidon laatukäsikirjan menettelyohjeet ja tilan toimintapa ovat täysin yhtenevät, voidaan ko. kohtaan kirjata Maidon laatukäsikirjan mukaan. Täytä lomakkeelle tilaanne koskevat kohdat. Lisää tarvittaessa puuttuvia kohtia ja poista tarpeettomia. 1. Tilojen puhtaanapito Eläintilat parret käytävät poikimakarsina sairaskarsina erotustilat yksilövasikkakarsinat ryhmävasikkakarsinat nuorkarjan tilat navetan vuosipuhdistus jaloittelutarha Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Kolaus 5-6 kertaa/vrk lypsyjen yhteydessä ja iltatarkastuksella. Kuivitus kutterinpurulla 2 x vrk tai tarpeen mukaan. Lakaisu harjalla 2 x vrk Lannanpoisto kolalla tai talikolla käytön yhteydessä 2 x vrk Runsas kuivitus. Lannan poisto kolalla tai talikolla käytön yhteydessä 2 x vrk/ tarvittaessa. Runsas kuivitus. Pesu ja desinfiointi käytön jälkeen. Lannanpoisto 1 2 x viikko/ tarvittaessa. Kuivitus päivittäin. Pesu ja desinfiointi käytön jälkeen. Kiinteän makuualustan lannanpoisto 2 x vrk. Kuivitus kutterinpurulla 1 x vrk. Kolaus 2 x vrk ja parsien kuivitus 2 x vrk. Painepesurilla 1-2 x vuodessa. Seinien, katon, parsien, ruokintapöydän ja käytävien pesu. Seinien huoltomaalaus tarvittaessa. Rikkoutuneiden rakenteiden korjaus. Lannanpoisto ja kuvitus tarviettaessa. Maidonkäsittelytilat maitohuone, lattia maitohuone, seinät ja katto lypsyasema/ -paikka maitohuoneen edusta (maidonkeräilyn kannalta) sisätila ulkotila Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Huuhtelu lypsyn jälkeen kuumalla vedellä ja kuivaus lastalla. Pesu kerran viikossa harjalla. Pesu tarvittaessa, katon säännöllinen kuivapuhdistus (mm. hämähäkin seitit) Pesu lypsyn jälkeen vesisuihkulla tai painepesurilla. Pesu tarvittaessa ennen maitoauton tuloa. Puhdistus tarvittaessa, pintamateriaalin lisäys (murske). 3(16)

4 Rehutilat ruokintapöytä väkirehuvarastot säilörehuvarastot laakasiilo torni välivarasto kuivaheinävarastot muut karkearehuvarastot Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Kolaus ja harjaus 2 x vrk Mekaaninen puhdistus täytön yhteydessä tarvittaessa. Laarin/ lattiavaraston suojaus pressulla (lintujen ulosteet). Pilaantuneen rehun poisto irrotuksen yhteydessä ja poistetun rehun kompostointi. Pintamateriaalin puhdistus (lakaisu/painepesu) kerran vuodessa. Puristenesteen poistojärjestelmän kunnon tarkistus ja tarvittava korjaus sekä pintamateriaalien korjaus kerran vuodessa. Pintamateriaalin puhdistus (lakaisu/painepesu) kerran vuodessa. Puristenesteen poistojärjestelmän kunnon tarkistus ja tarvittava korjaus sekä pintamateriaalien korjaus kerran vuodessa. Puhdistus täytön yhteydessä, 2 x viikossa. Lattian pesu tarvittaessa ja lisäksi vuosipuhdistus. Rakenteiden kunnon tarkistus ja korjaus tarvittaessa. Talikolla ja harjalla kerran vuodessa. 2. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden puhtaanapito Rehut ja ruokinta säilörehuvaunu täyttöpurkain seosrehuvaunu (ape) mattoruokkija ketjuruokkija pienkuormain traktori rehulavat talikot, harjat, kauhat väkirehun jakolaitteet rehukioski Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Pinnoille kerääntyneen jäterehun poisto harjaamalla kerran kuukaudessa/tarvittaessa. Puhdistus tarvittaessa harjalla. Puhdistus kerran viikossa. Talvisin harjalla ja muulloin vesipesu. Kerran kuukaudessa. Kerran kuukaudessa Renkaiden puhdistaminen tarvittaessa, samoin ajotila. Renkaiden puhdistaminen tarvittaessa Puhdistus harjalla tarvittaessa Mekaaninen kuivapuhdistus tarvittaessa. Mekaaninen / paineilmapuhdistus tarvittaessa (1 x vuosi) vesikupit vesialtaat juomaveden lämmitys-/ varastointijärjestelmät Viikoittain harjalla Viikoittainen harjaus, tyhjennys kahdesti viikossa/tarvittaessa useammin Klebsiella utaretulehdusongelman yhteydessä desinfektiokäsittely. 4(16)

5 vasikoiden juottojärjestelmä. ämpärit/tuttiämpärit sekoitusallas/ vasikkapiika tutit ja letkut Pesu laitevalmistajan ohjeen mukaan (kerran päivässä). Huuhtelu lämpimällä vedellä käytön jälkeen. Pesu 1-2 päivän välein. Pesu ennen uuden juomaseoksen valmistusta (hapanjuotto) Puhdistus 1-2 päivän välein Maidonkäsittely lypsykone Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. - vakiopesut Kiertopesu lypsyn jälkeen, tilakohtaisen pesuohjeen mukaan. - huoltopesut Käsin pesu kerran kuukaudessa/tarvittaessa laitevalmistajan ohjeen mukaan. tilasäiliö - vakiopesut Kiertopesu tyhjennyksen jälkeen (tilakohtainen pesuohje) - huoltopesut Käsinpesu kerran viikossa/ tarvittaessa. tilasäiliön lauhdutin Vesi ja harjapesu kerran kuukaudessa/ tarvittaessa. maitohuoneen il- Harjaus/ imurointi kaksi kertaa vuodessa. mavaihtolaitteet lypsyvälineet ja tarvikkeet - lypsyliinat - suihkemuki - tulpat - vedinkastotarvikkeet - kuivaustulpat - erillislypsin - maitoputki Konepesu (>60 astetta) lypsyn jälkeen. Käsinpesu lypsyn jälkeen Kostealla pyyhkeellä kerran kuukaudessa Muut navetan ilmanvaihtolaitteet karjaharja Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Harjaus/ imurointi tarvittaessa. Pesu laitevalmistajan ohjeen mukaan. 3. Eläinten puhtaanapito ja eläinten puhtaana pysymistä edistävistä toimista Tehtävä utareiden ja ve- Kuvaus Esimerkiksi menetelmä, kuinka usein puhdistetaan, käytettävät aineet ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Kostealla pyyhkeellä ennen lypsyä. Lehmäkohtaiset liinat. 5(16)

6 dinten puhdistus kuivitus eläinten harjaus karvojen leikkuu - utare - koko eläin - hännät parsilaitteiden säätö utareliivit sorkkahoito ritilöiden puhdistus Kaksi kertaa vuorokaudessa. Karjaharja pihatossa. Parsinavetassa vähintään kerran kuussa. Karvojen leikkuu koneella tarvittaessa Karvojen leikkuu kerran vuodessa Tarvittaessa Sorkkien leikkaus kahdesti vuodessa Kola/harja kaksi kertaa vuorokaudessa. 6(16)

7 5. Rehun ja veden aistinvaraisen laadun valvonta ja vesitutkimukset 5.1 Eläimistä saatavien alkutuotannon tuotteiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun käytettävän veden aistinvarainen laadun valvonta ja vesitutkimukset. Pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistaminen vedellä Yrityksessäni pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen käytetään kunnallisen tai alueellisen vesilaitoksen vettä ja he vastaavat siitä, että vesi on käyttökelpoista (tutkimustodistus ja osoitus veden hankinnasta on pyydettäessä hankittava 2vk kuluessa). Yrityksessäni pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen käytetty vesi tulee omasta kaivosta. Käytettävä pesuvesi tutkitaan vähintään kolmen vuoden välein. Tutkimustulokset on arkistoitu vähintään 10 vuodeksi ja veden käyttöönottotutkimus säilytetään pysyvästi. Vesi täyttää pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimukset ja siitä on tehty ainakin seuraavat tutkimukset: Escherichia coli ja sekä suolistoperäiset enterokokit. Aistinvarainen veden laadun valvonta Aistinvaraisessa laadun valvonnassa tarkkaillaan seuraavia asioita: Veden haju Veden väri (sameus) Muu asia, mikä tai mitkä? maku Mistä pisteistä veden laatua valvotaan aistinvaraisesti, miten usein? Maitohuoneen vesihanasta päivittäin Elintarviketuotantoon käytettävien eläinten juomaveden aistinvarainen laadun valvonta ja vesitutkimukset Eläinten juomavesi Yrityksessäni eläinten juomavetenä käytetään kunnallisen tai alueellisen vesilaitoksen vettä ja he vastaavat siitä, että vesi on käyttökelpoista. Yrityksessäni eläinten juomavetenä käytetty vesi tulee omasta kaivosta tai vesi on pintavettä. Olen varmistanut aistinvaraisesti, että vesi on puhdasta eikä sisällä vierasta hajua, makua, pieneliöitä tai vieraita aineita, jotka voisivat vaarantaa tuotteiden turvallisuutta Aistinvarainen veden laadun valvonta Aistinvaraisessa laadun valvonnassa tarkkaillaan seuraavia asioita: Veden haju Veden väri (sameus) Sinilevien esiintyminen (pintavedestä) Muu asia, mikä tai mitkä? maku Mistä pisteistä veden laatua valvotaan aistinvaraisesti, miten usein ja mitä vettä se on? Maitohuoneen vesihanasta ja juoma-altaista päivittäin. 7(16)

8 5.3. Rehujen aistinvaraisen laadun valvonta Luettelo käytettävistä rehuista säilörehu kuivaheinä väkirehu kivennäiset ja vitamiinit/hivenainee t juomarehut/ juomat erikoisrehut niittorehu laidunrehu Kuvaus Esimerkiksi mitä arvioidaan, kuinka usein ja mahdollinen viittaus erilliseen ohjeeseen. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Rehunäytteet otetaan kaikista rehueristä. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Viimeinen käyttöpäivä. Ulkonäkö ja haju joka jakokerta. Ulkonäkö. 6. Haittaeläinten torjunta 6.1 Jyrsijöiden torjunta Miten jyrsijöitä torjutaan tuotantotiloista, varastoista ja pakkaamosta? Torjun jyrsijöitä loukuilla Torjun jyrsijöitä myrkkysyöteillä, käytän seuraavia aineita: Hiiribaari - tehoaine difenakum 0,05 g/kg. Milloin ja missä paikoissa loukkuja ja myrkkysyöttejä käytetään sekä miten usein ne tarkistetaan? Syksyllä rehutiloissa käytetään kahden viikon ajan syöttilaatikoita. Muulloin tarvittaessa. En käytä loukkuja enkä myrkkysyöttejä, vaan käytän jotakin muuta tapaa jyrsijöiden torjunnassa, mitä? Navettatiloissa on kissa/kissoja Käytän torjuntaan ultraäänilaitteita Muu keino, mikä Minulla on erillinen torjuntasuunnitelma: 6.2 Lintujen torjunta Miten estetään lintuja likaamasta rehu- ja eläintiloja? Rehutilat pidetään puhtaina ja suojattuina. Avonaiset väkirehuerät peitetään Kärpästen torjunta 8(16)

9 Käytän seuraavia mekaanisia torjuntakeinoja Kärpäsansat maitohuoneessa ja sosiaalitiloissa. Käytän seuraavia kemiallisia torjuntakeinoja Ruiskutettava kemiallinen torjunta-aineliuos: lantakourut, karsinan aluset ja lantala. Muu keino, mikä Sähköinen kärpäsansa eläintiloissa. 7. Jätteiden käsittely Missä jätteitä säilytetään tai käsitellään ja miten jätehuolto on järjestetty? Jätejae Säilytyspaikka tai käsittely Jätehuolto, kuka ja koska Kaatopaikkajäte 600 l jätesäiliö Kunnallinen jätehuolto, kahden viikon välein Eloperäinen jäte mm. poikkeavat maitoerät ja eläinten raadot Tonkassa jäähdytysaltaassa tai lietesäiliöön. Raadot suojapeitteen alla. Raatojen keräilyauto. Paperi- ja pahvijäte Lämpökeskuksen Poltto lämpökattilassa. varastohuone. Jätevedet Johdetaan lietesäiliöön Lannoitesäkit ja muu Ladossa niputettuna Kunnallinen vastaanottopiste maatalousmuovi Energiajäte Lämpökeskuksen Kunnallinen vastaanottopiste varastohuone Kierrätyslasi Ladossa omassa Kunnalllinen vastaanottopiste astiassa Renkaat Ladossa Kunnallinen vastaanpiste/ kaatopaikka. Romut (metalli) Ladossa Kunnalllinen vastaanottopiste Kasvinsuojeluaineiden Huuhdellut pakkaukset Kunnallinen jätehuolto. pakkaukset Ongelmajätteet Ladossa suljetussa Kunnallinen vastaanottopiste astiassa Muut jätteet 8. Elintarviketurvallisuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi tarpeelliset varotoimet tuotaessa eläimiä alkutuotantopaikalle 8.1 Eläinten osto nautatiloille Ostaessani ja tuodessani tilalleni eläimiä noudatan Eläintautien torjuntayhdistyksen ETT:n ohjeita. Saan muuta tietoa ja todistuksia koskien eläimen tai lähtökarjan terveyden tilaa, mitä? Suoritan muita varotoimia (esimerkiksi karanteeni, pälvisilsarokote/pesu, mahdolliset muut rokotteet) hankkiessani elämiä tilalleni, mitä? 8.2 Eläinten terveydenhuolto- ja terveysvalvontaohjelmiin kuuluminen 9(16)

10 Terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin kanssa, jonka toimesta tilalla tehdään säännölliset terveydenhuoltokäynnit Tila hyödyntää Nasevaa Tila kuuluu vapaaehtoisiin terveydenvalvontaohjelmiin (esim. BVD), mihin 8.3 Jäljitettävyys Tilalle vastaanotetut ja syntyneet nautaeläimet sekä tilalta teuraaksi tai muualle poistetut eläimet ilmoitetaan nautaeläinrekisteriin 7 päivän kuluessa ja kirjataan nautaeläinluetteloon 3 päivän kuluessa Tilalle vastaanotettujen ja tilalla syntyneiden muiden eläinten (siat, lampaat ja vuohet) tiedot kirjataan: eläinten määrät ja mahdolliset tunnistusmerkinnät, eläinten alkuperä (alkutuotantopaikan tai toimittajan nimi tai tunnus, luonnonvaraisen riistan pyyntikunta), syntymäaika sekä saapumispäivä tai pyyntipäivä ja aika, nostopäivä Tilalta teurastettavaksi tai muualle lähetettyjen muiden eläinten (siat, lampaat, vuohet) tiedot kirjataan: eläinten määrät ja mahdolliset tunnistusmerkinnät, määränpää ja lähettämispäivä. 9. Rehun lisäaineiden, eläinlääkkeiden, lannoitevalmisteiden, kasvinsuojeluaineiden, biosidien * ) ja vaarallisten kemikaalien käyttö ja säilytys * ) Biosidivalmiste: Yhtä tai useampaa tehoainetta sisältävä valmiste, joka on käyttäjälle toimitettavassa muodossa ja joka kemiallisesti tai biologisesti tuhoaa, torjuu tai tekee haitattomaksi vahingollisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa muulla tavoin niiden esiintymistä. Pelkästään fysikaalisesti vaikuttavia valmisteita ei kuitenkaan katsota biosidisiksi valmisteiksi. Kemikaalilaki KemL Pesuaineet ja desinfektionaineet (mm. maidonkäsittelyvälineiden pesuaineet ja vedinkastoaineet) Mitä aineita (kauppanimi) käytetään, mihin tarkoitukseen, kuinka usein ja miten käytetään. Kope: maitoputkiston ja tilasäiliön koneellinen kiertopesu Cido : maitoputkiston ja tilasäiliön koneellinen kiertopesu ( hapanpesu ) Serto: lypsyliinojen koneellinen pesu Caporit: erillisdesifiointiin Viri-Dip: vedinspray käytetään lypsynjälkeen Virkon: Stallren: Missä aineita tilalla säilytetään? Kaappi tilasäiliöhuoneessa, muut pesuaineet karjakeittiön kaapissa. 9.2 Rehun lisäaineet (mm. rehun säilöntäaineet) Mitä rehun lisäaineita (kauppanimi ja tyyppi (vitamiini, hivenaine, säilöntäaine ym.) tilalla käytetään, miksi, mille (eläinlajille syötetään tai minkä rehun säilötään) ja miten? Säilöntäaine AIV 2 PLUS: nurmirehun säilöntään, annostus 5 l/ tonni, syöttö nautakarjalle Missä rehun lisäaineita tilalla säilytetään? Ladossa 10(16)

11 Miten rehun lisäaineista pidetään kirjaa? Mainittu omavalvontasuunitelman kirjanpito -kohdassa 9.3 Eläinlääkkeet Missä ja miten eläinlääkkeet säilytetään? Lukittava kaappi toimistohuoneessa ja osa toimiston jääkaapissa. Mihin ja miten eläinlääkkeiden käyttö kirjataan? Lääkekirjanpito, terveys ja siemmenyskortti. Miten varoajan omaavalla lääkkeellä hoidetut eläimet merkitään? Aute -menetelmän mukaisesti värisprayllä. Lisäksi hoidettujen eläinten maito testataan varoajan jälkeen T101-testillä ja tulokset kirjataan raporttimappiin. 9.4 Lannoitevalmisteet Lannoitevalmisteita käytetään viljelysuunnitelman mukaan Lannoitevalmisteiden käyttö kirjataan lohkokohtaisiin muistiinpanoihin Lannoitevalmisteita käytetään muuten, miten? Missä ja miten lannoitevalmisteet säilytetään? Suursäkeissä lavoilla, suojattuna. 9.5 Kasvinsuojeluaineet Mitä kasvinsuojeluaineita (kauppanimi) tilalla käytetään ja mille kasville? Rikkakasvien torjunta Peittaus Kasvunsääde Tuholaistorjunta Kasvitautientorjunta Varsiston hävitys Glyfosaatti (nurmen kasvun lopettamiseen) Kasvinsuojeluaineiden käyttö kirjataan lohkokortteihin Kasvinsuojeluaineiden levittäjä on suorittanut kasvinsuojelukoulutuksen Missä kasvinsuojeluaineet ja/tai vaaralliset kemikaalit säilytetään? Aineet säilytetään alkuperäisissä pakkauksissa 11(16)

12 Torjunta-aineiden/vaarallisten kemikaalien varasto ovi tai tila on varustettu lukolla tilassa on koneellinen tai muuten tehokas ilmanvaihto tilassa on vedenpitävä lattia ja siellä ei ole lattiakaivoa tilasta löytyy hienoa hiekkaa, sahanpurua tai turvetta nesteiden imeyttämistä varten tilassa on vaaka ja nestemittausvälineet aineiden mittausta varten torjunta-ainevarasto inventoidaan vähintään kerran vuodessa 9.6 Muut Biosidit ja vaarallisten kemikaalien käyttö (muut aineet, mikäli niitä ei ole jo mainittu aiemmissa kohdissa). Mitä aineita (Kauppanimi) käytetään, miksi, mille ja miten? Missä aineita tilalla säilytetään? Mihin ja miten käyttö kirjataan? 10. Henkilöstön perehdyttäminen elintarvikehygieniaan Kuka on vastuussa siitä, että työntekijät perehdytetään hyvään hygieniakäytäntöön? Maija Maidontuottaja. Miten uudet työntekijät, lomittajat perehdytetään elintarvikehygieniaan? Käydään läpi tilan ajankohtaiset asiat, kirjalliset työohjeet ja omavalvontakuvaus lomittajan kanssa. Lomittajalla on käytettävissään Valioryhmän Maidon laatukäsikirja. 12(16)

13 KIRJANPITO Taulukossa mainitut kirjanpitovaatimukset perustuvat MMM:n asetukseen (N:o 134) alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista. Yli kahden vuoden säilytysvaatimukset tulevat muualta alkutuotantoa koskevasta lainsäädännöstä (mm. rehuhygienia asetus EY/183/2005* ), tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävä kirjanpito MMMa 13/EEO/2000** ), laki kasvinsuojeluaineista /1259*** ) ) Kirjanpitovaatimuksiin liittyvissä epäselvyyksissä tai kiistatilanteissa on syytä tarkistaa ko. asia voimassa olevasta lainsäädännöstä. *) Säilytyspaikaksi voidaan kirjata esimerkiksi tilan mappijärjestelmä, sähköinen oma tietokanta tai yhteinen tietojärjestelmä kuten Valma. Kirjanpitovaatimus Tarkennus Apuvälineitä Säilytysaika/v Säilytyspaikka *) a) rehukirjanpito Eläinlajeille ja -ryhmille syötetyt rehut (ostetut, vastikkeetta saadut ja itsetuotetut). Myydyt ja/tai vastikkeetta tilalta luovutetut rehut. b) eläinlääkintäkirjanpito Tarvittavat tiedot: - käytettyjen rehujen nimet ja valmistajat - rehun määrä - eläinryhmä, jolle on käytetty (ei tarvitse kirjata jos myydään tai luovutetaan) - rehun toimituspäivämäärä ja toimittaja - rehun käytön lopettamisajankohta silloin, kun rehulla on varoaika Eläinlääkkeet ja muut eläimelle annetut hoidot, hoitojen päivämäärät ja varoajat Tarvittavat tiedot - eläimen tunnistetiedot, käytetty lääke sekä lääkkeen määrä, antamispäivämäärät ja varoajat - mahdolliset muut hoidot ja hoitojen päivämäärät - eläinlääkärin tekemät taudinmääritykset - lääkkeen myyjän nimi (yleensä eläinlääkäri tai apteekki) verokirjanpito, kuormakirjat/ tuoteselosteet EUn täydentävien ehtojen viljelijäoppaan lomake omat lomakkeet, vihkot, tiedostot, tuotosseurantatiedot, kannattavuuskirjanpito Keinot laatukäsikirjasta (esimerkiksi eläinkortit). NASEVA hankintavuosi + 5v * ) 5v ** ) Toimistohuoneessa mapeissa Siemennyskansio navetan toimistossa. Eläinlääkintäkirjanpidon on seurattava eläintä jos eläin siirtyy toiselle tilalle c) tautikirjanpito sellaisten tautien esiintyminen, jotka voivat vaikuttaa Tilan poikkeamakirjanpito 2v Toimistohuone, 13(16)

14 eläimistä ja kasveista saatavien elintarvikkeiden turvallisuuteen mm. Salmonella, Ehec, kampylobakteeri, listeria Huom. ilmoitusvelvollisuus eläinlääkintäviranomaisille ja/tai lopputuotteen vastaanottajalle (lainsäädännön edellyttämä ketjuinformaatio) NASEVA laatukäsikirjan raporttimappi. d) kirjanpito kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytöstä e) kirjanpito näytteistä omat lomakkeet, vihkot, tiedosto Valma, analyysitulosteet (utaretulehdus, rehu) Tehdyistä ilmoituksista on pidettävä kirjaa. käytetty kasvinsuojeluaine tai biosidi (maidontuotannossa käytettävät: mm. vedinkastot ja desinfioivat aineet, sen määrä ja käyttöpäivämäärä Huom. Päivittäin käytettävistä biosideistä ei vaadita päiväkohtaista käyttömäärän ja ajankohdan kirjaamista eläimistä ja kasveista otetut näytteet ja muut diagnostisiin tarkoituksiin otetut näytteet, joilla on merkitystä elintarviketurvallisuuden kannalta. 1v kasvinsuojeluaineet 5v *** ) biosidit 2v 2v Toimistohuoneen kansio. Valma, laatukäsikirjan raporttimappi f) kirjanpito analyysituloksista tiedot eläimistä ja alkutuotannon tuotteista, jotka on tilalta toimitettu mm. veri-, uloste- ja utaretulehdusnäytteet selvitykset eläinten ja alkutuotannon tuotteiden tutkimuksista ja tarkastuksista (esim. raakamaidosta tehdyt analyysit) Erilliset laboratorioanalyysitulokset Valma, analyysitulosteet (maito ja vesi) 2v Valma, laatukäsikirjan raporttimappi lihantarkastuslöydökset - näytteenottotiedot ja löydökset muista kuin e- kohdassa tarkoitetuista alkutuotantopaikalla otetuista näytteistä ja alkutuotannon toimijan tiedossa olevista muista näytteistä, kuten vesi-, raakamaito- ja vierasainevalvontanäytteet - eläimille tehdyt terveystarkastukset ja terveydenhuolto - alkutuotantopaikalla elintarvikelain ja eläintautilain nojalla tehdyt tarkastukset - eläintautilain nojalla annetut rajoittavat määräykset ja elintarvikelain nojalla annetut määräykset Erilliset laboratorioanalyysitulokset 14(16)

15 g) kirjanpito eläimistä ja alkutuotannon tuotteista h) kirjanpito tuotteiden laatuun vaikuttavista ympäristö ym. tekijöistä i) pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen käytetty vesi Rehujen analysointitulokset - tiedot alkutuotantopaikalle vastaanotetuista tai alkutuotantopaikasta teuraaksi tai muualle poistetuista nautaeläimistä, sioista, lampaista ja vuohista - alkutuotantopaikalle vastaanotetut muut eläimet, eläinten määrä ja mahdollinen tunnistusmerkintä, eläinten alkuperä (alkutuotantopaikan tai toimittajan nimi tai tunnus), syntymäaika sekä saapumispäivä - teurastettavaksi tai muualle lähetettävät muut eläimet kuin nautaeläimet, siat, lampaat ja vuohet, eläinten määrä ja mahdollinen tunnistusmerkintä, määränpää, lähettämispäivä - alkutuotantopaikalta toimitetut muut alkutuotannon tuotteet, niiden määrät, toimituspäivä ja määränpää tai ostaja (esim. maito, viljat muuhun kuin rehukäyttöön) havainnot sellaisista ympäristö- ja muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti alkutuotannon tuotteisiin tai niistä saatavien elintarvikkeiden laatuun esimerkiksi eläinten myrkytysepäily, tuotteen saastuminen (mm. pesuaine ja muut vieraat esineet/aineet maidossa), sähkökatkokset, laiterikot (lypsykone, ilmanvaihto) tiedot lämpötilaseurannasta silloin, kun alkutuotannon tuotteiden käsittely edellyttää lämpötilan hallintaa (esimerkiksi tilasäiliön lämpötilaseuranta) Käyttöönottotarkastus Käyttöönoton jälkeen tutkimus kolmen vuoden välein Mikäli tilalla käytetään kunnallisen tai alueellisen vesilaitoksen vettä ja he vastaavat siitä, että vesi on Valma 5v * ) Nautarekisteri (tms. eläinrekisterit), Naseva, Teurastamon tiedot Valma, tulosteet Maidon ja lihan tilitystiedot Tilan poikkeamakirjanpito Maidon laatukäsikirjan lämpötilanseurantalomake, automaattinen seuranta- ja hälytysjärjestelmä 2v 2v Pysyvästi 10v Mapeissa toimistohuoneessa Valma Toimistohuoneen mappi. Laatukäsikirjan raporttimappi. 15(16)

16 käyttökelpoista. Tuottajan on pyydettäessä hankittava veden toimittajalta 2 vk kuluessa tutkimustodistus vedesta ja osoitus veden hankinasta. Vesilaitoksen tutkimustodistus Ote vesilaskutuksesta Pyydettäessä j) lypsykone Huolto ja testaus vähintään 3v välein 10v Laatukäsikirjan raporttimappi k) automaattilypsytilan lisävaatimukset Automaattisessa lypsylaitteistossa on oltava järjestelmä, joka tallentaa seurantaa varten tiedon - lypsylaitteiston ja maidon jäähdytys- ja varastointilaitteiden puhdistamisen teknisestä epäonnistumisesta, kuten pesemättä jäämisestä, pesuaineen puuttumisesta ja veden väärästä lämpötilasta; - eläinkohtaisesti kaikesta erilleen ohjatusta maidosta; ja - siitä, onko muuttuneen maidon erottelujärjestelmä käytössä vai ei. Automaattilypsyn käyttöjärjestelmä/ tilan oma kirjanpito 1v Tietojärjestelmä, varmuuskopiot. Alkutuotannon toimijan on vedinten riittävän puhdistamisen varmistamiseksi seurattava puhdistustapahtumaa säännöllisesti. Lypsynaikainen seuranta ja kirjanpito havainnoista. 1v Tietojärjestelmä/ kirjanpitovihko toimistolla. Lypsylaitteiston ja maidon jäähdytys- ja varastointilaitteiden puhdistamisen teknisestä epäonnistumisesta ja vedinten puhdistamisesta on pidettävä kirjaa. Myös korjaavat toimenpiteet on kirjattava. Poikkeamakirjanpito 1v Kirjanpitovihko toimistolla. 16(16)

OMAVALVONNAN TUKENA KÄYTETTÄVÄÄ KIRJANPITOA JA SIIHEN LIITTYVIÄ SÄILYTYSAIKOJA

OMAVALVONNAN TUKENA KÄYTETTÄVÄÄ KIRJANPITOA JA SIIHEN LIITTYVIÄ SÄILYTYSAIKOJA SUOMEN MEIJERIYHDISTYS OMAVALVONNAN TUKENA KÄYTETTÄVÄÄ KIRJANPITOA JA SIIHEN LIITTYVIÄ SÄILYTYSAIKOJA Tämä taulukko sisältää luettelon MMM:n asetuksen 134/2006 edellyttämästä kirjanpidosta ja sen säilyttämisestä.

Lisätiedot

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon

Lisätiedot

MAITOTILAN OMAVALVONTAKUVAUS -lomake Versio 1.3.2007

MAITOTILAN OMAVALVONTAKUVAUS -lomake Versio 1.3.2007 KUVAUKSEN PÄIVITYSAJANKOHTA 14./ 3. 2007 TILAN OMISTAJA/OMISTAJAT MUSTIALAN OPETUSMAATILA OMAVALVONNAN VASTUUHENKILÖ KARJAMESTARI JA TILANHOITAJA Ohjeessa kuvataan elintarvikelainsäännön edellyttämän omavalvonnan

Lisätiedot

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon toimijoilta

Lisätiedot

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus ETU-siipikarjaryhmä versio 100607 / SILI 24.5.2013 1 / 6 Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Siipikarjatilan nimi: Päivitetty: (p.k.vvvv) Omavalvonnan vastuuhenkilö: Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Lisätiedot

Mullilan tilan omavalvontakuvaus

Mullilan tilan omavalvontakuvaus Mullilan tilan omavalvontakuvaus 2009 By Anne-Mari Näsi Mullilan tila 23.11.2009 TILAN TIETOJA Tilan nimi: Mullilan tila Osoite: Mullilantie 555 77777 Mullila Puhelin/ gsm: 12-123 456 Tilatunnus: 355345345

Lisätiedot

Elintarvikkeita koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Elintarvikkeita koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset Elintarvikkeet -Viljelijällä vastuu tuottamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja siitä oltava riittävät tiedot asian varmistamiseksi -Alkutuotantopaikat on rakennettava ja hoidettava siellä tuotettujen

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

OMAVALVONTAKUVAUS TILAN NIMI: Suunnitelman tekijä: Päivämäärä:

OMAVALVONTAKUVAUS TILAN NIMI: Suunnitelman tekijä: Päivämäärä: OMAVALVONTAKUVAUS TILAN NIMI: Suunnitelman tekijä: Päivämäärä: Sisällysluettelo 1 Tilan tiedot... 5 1.1 Tilan nimi ja osoite:... 5 1.2 Tilalla työskentelevät henkilöt ja heidän puhelinnumeronsa sekä vastuualueensa:...

Lisätiedot

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset Eläintuotantotilojen yleiset elintarvikehygieniaa koskevat vaatimukset laajenevat koskemaan kaikkia eläintiloja

Lisätiedot

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista elintarvikehygieniasta 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2016 Elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Lisätiedot

KUVAUKSEN PÄIVITYSAJANKOHTA (OHJE PÄIVITETÄÄN AINA, KUN TILAN TUOTANNOSSA TAPAHTUU OLEELLISIA MUUTOKSIA)

KUVAUKSEN PÄIVITYSAJANKOHTA (OHJE PÄIVITETÄÄN AINA, KUN TILAN TUOTANNOSSA TAPAHTUU OLEELLISIA MUUTOKSIA) SUOMEN MEIJERIYHDISTYS 13.05.2007 MAITOTILOJEN OMAVALVONNAN KUVAUS LOMAKE (TÄMÄ LOMAKE ON LAADITTU VALIO OY:N YHDESSÄ PRO AGRIA MAASEUTUKESKUSTEN LIITON KANSSA LAATIMAN YKSITYISKOHTAISEMMAN LOMAKKEEN POHJALTA)

Lisätiedot

Eläintilan hygieniavaatimukset

Eläintilan hygieniavaatimukset Eläintilan hygieniavaatimukset Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden alkutuotannolle

Lisätiedot

VILJELMÄN TUOTETURVALLISUUSKUVAUS (= VILJELMÄN OMAVALVONTAKUVAUS)

VILJELMÄN TUOTETURVALLISUUSKUVAUS (= VILJELMÄN OMAVALVONTAKUVAUS) 14.2.2007 1(12) VILJELMÄN TUOTETURVALLISUUSKUVAUS (= VILJELMÄN OMAVALVONTAKUVAUS) Uusi elintarvikelaki (23/2006) tuli voimaan 1.3.2006. Lain nojalla on annettu asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden

Lisätiedot

Täydentävät ehdot: Kasveista ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantohygienia

Täydentävät ehdot: Kasveista ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantohygienia Täydentävät ehdot: Kasveista ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantohygienia 1 Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2015 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Rehukirjanpito ja omavalvonta kuvauksen päivitys. Taina Kulla ja Sari Hihnala ProAgria Keski-Pohjanmaa

Rehukirjanpito ja omavalvonta kuvauksen päivitys. Taina Kulla ja Sari Hihnala ProAgria Keski-Pohjanmaa Rehukirjanpito ja omavalvonta kuvauksen päivitys Taina Kulla ja Sari Hihnala ProAgria Keski-Pohjanmaa Täydentävien ehtojen tavoitteet Täydentävien ehtojen tarkoituksena on turvata tuotettujen elintarvikkeiden

Lisätiedot

MAITOTILAN LAATUARVIOINTILOMAKE

MAITOTILAN LAATUARVIOINTILOMAKE VALIORYHMÄ/OSUUSKUNTA Versio 12.1.200 1/5 MAITOTILAN LAATUARVIOINTILOMAKE Tuottajan nimi/nimet Lehtinen Matti ja Riitta Tuottajanumero Arvioinnin tarkoitus laatusopimusarviointi Valio-maitotilaopastearviointi

Lisätiedot

Eviran ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta

Eviran ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta Eviran ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta 1 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Määritelmät Ohjeen tarkoitus ja sisältö Raakamaidon

Lisätiedot

Siipikarjalihan kansallinen laatujärjestelmä

Siipikarjalihan kansallinen laatujärjestelmä Dokumentointi Broilertuotannon dokumentointi perustuu lainsäädäntöön, kansallisesti sovittuun Hyvään tuotantotapaan sekä teurastamokohtaisiin laatuvaatimuksiin Siipikarjalihan kansallinen laatujärjestelmä

Lisätiedot

Parsi- ja asemalypsy

Parsi- ja asemalypsy Toimenpiteet ennen lypsyä Parsi- ja asemalypsy Tarkastukset/ Hälytykset: -Tilasäiliön -Pesujen onnistuminen - Pesutulokset havainnointi Lämpötilat Havainnot pesutulos lehmät Lypsyn valmistelu Lypsypaikan

Lisätiedot

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Eläinvalvonnat EU-avustaja 18.3.2014 Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Valvontamäärät vuonna 2013 Nautojen valvonta (nautap. + eht + kansalliset) Palkkiovalvonta, tilakäynti 72 tilalla Ristiintarkastusvalvonta

Lisätiedot

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla 5.2.2015 Rehusäädösten noudattaminen Rehulainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia rehualan alkutuotannon toimijoita: - elintarviketuotantoeläimiä ruokkivia.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2013 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

8. Ympäristöperäisten utaretulehdusbakteerien aiheuttamien ongelmien hallinta. Laura Kulkas Valio Oy

8. Ympäristöperäisten utaretulehdusbakteerien aiheuttamien ongelmien hallinta. Laura Kulkas Valio Oy 8. Ympäristöperäisten utaretulehdusbakteerien aiheuttamien ongelmien hallinta Laura Kulkas Valio Oy Ympäristöperäiset utaretulehdusbakteerit Streptococcus uberis (Streptococcus dysgalactiae) Escherichia

Lisätiedot

Maitotilojen laatusopimuskoulutus. Saarijärvi 22.02.2011 Sirpa Helin, Osk Maitosuomi

Maitotilojen laatusopimuskoulutus. Saarijärvi 22.02.2011 Sirpa Helin, Osk Maitosuomi Maitotilojen laatusopimuskoulutus Saarijärvi 22.02.2011 Sirpa Helin, Osk Maitosuomi Maidon elintarvikkeen laatu Aistittava laatu Tekninen laatu Mittava laatu Ravitsemuksellinen laatu Eettinen laatu KULUTTAJAN

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriön asetus

Maa ja metsätalousministeriön asetus 3.11. 2016 Maa ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Kotieläintuki-info (nauta ja lammas) Läänineläinlääkäri 1 Täydentävien ehtojen (TE) valvonta Säädösperusta Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1368/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1368/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011 1368/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20 päivänä

Lisätiedot

Esityksen nimi. Kotimaista ruokaa STOP turhalle byrokratialle Yrittäjän kirjanpitovaatimukset ja byrokratia. Tiina Heinonen

Esityksen nimi. Kotimaista ruokaa STOP turhalle byrokratialle Yrittäjän kirjanpitovaatimukset ja byrokratia. Tiina Heinonen Esityksen nimi Kotimaista ruokaa STOP turhalle byrokratialle Yrittäjän kirjanpitovaatimukset ja byrokratia Tiina Heinonen LEHMÄ POIKII Merkinnät navetan tauluun, kiimakalenteriin ja siemennyskorttiin Ilmoitus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 133. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 133. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2006 N:o 133 135 SISÄLLYS N:o Sivu 133 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista

Lisätiedot

NASEVA UUDISTUU. Hämeenlinna 04.02.2011 Olli Ruoho Terveydenhuoltoeläinlääkäri, ETT ry Dipl. ECBHM

NASEVA UUDISTUU. Hämeenlinna 04.02.2011 Olli Ruoho Terveydenhuoltoeläinlääkäri, ETT ry Dipl. ECBHM NASEVA UUDISTUU Hämeenlinna 04.02.2011 Olli Ruoho Terveydenhuoltoeläinlääkäri, ETT ry Dipl. ECBHM Terveydenhuollon koordinaatio ETU-OHJAUSRYHMÄ (MTK, SLC, SELL, HY, MMM, EVIRA, ETT, Pro Agria) meijerit

Lisätiedot

Vinkkejä laadukkaaseen hiehonkasvatukseen I. Jeanne Wormuth

Vinkkejä laadukkaaseen hiehonkasvatukseen I. Jeanne Wormuth Vinkkejä laadukkaaseen hiehonkasvatukseen I Jeanne Wormuth CY Heifer Farm Yleistä Jeannen taustaa Agway aloitti hiehojen kasvatustoiminnan joulukuussa 1998 Tilat 4000 hiehon sopimuskasvatukseen CY Farms

Lisätiedot

Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille

Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, Evira Käsiteltävistä asioista Luovuttaminen varalle valtakunnallisessa eläinten terveydenhuolto-ohjelmassa

Lisätiedot

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet Raakamaidon vastaanotto Raakamaidossa on haittamikrobeja, kasvunestoaineita tai sen aistittava laatu

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

Elintarvikehuoneistoja koskevat hyväksymismenettelyt. - Tuotanto, kasvatus, viljely, sadonkorjuu - Tuotteiden varastointi

Elintarvikehuoneistoja koskevat hyväksymismenettelyt. - Tuotanto, kasvatus, viljely, sadonkorjuu - Tuotteiden varastointi Helena Kauppinen Marjaosaamiskeskus 2010 Elintarvikehuoneistoja koskevat hyväksymismenettelyt ALKUTUOTANTO...1 Alkutuotantoa on...1 Alkutuotantoa ei ole...2 Ilmoitus alkutuotannosta...2 Viljelmän tuoteturvallisuuskuvaus

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

Sikava-terveydenhuoltosuunnitelma

Sikava-terveydenhuoltosuunnitelma TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA (11.8.2011) Sivu 1 (5) Sikava-terveydenhuoltosuunnitelma Tuottajan nimi Tilatunnus Pitopaikkatunnus (täytettävä jos tilalla enemmän kuin yksi pitopaikka) Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus. Katja Korkalainen Rehujaosto

Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus. Katja Korkalainen Rehujaosto Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus Katja Korkalainen Rehujaosto Neuvo 2020 Joulukuu 2014 Yleistä täydentävien ehtojen rehuvalvonnoista eläintiloilla Rehut Eläinten ruokintaan suun kautta tarkoitettuja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 134/2006 alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 134/2006 alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista sivu 1/16 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 134/2006 alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista Sisällysluettelo 1 luku Yleiset säännökset......2 1 Soveltamisala......2

Lisätiedot

Täydentävät ehdot kasvinsuojeluaineet. Katja Korkalainen Rehujaosto Katja Korkalainen

Täydentävät ehdot kasvinsuojeluaineet. Katja Korkalainen Rehujaosto Katja Korkalainen Täydentävät ehdot kasvinsuojeluaineet Katja Korkalainen Rehujaosto Katja Korkalainen Neuvo 2020 koulutus Joulukuu 2014 Yleistä täydentävien ehtojen kasvinsuojeluainevalvonnoista Perusta Osa kansanterveys,

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: 4 Rehut Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu

Lisätiedot

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri Leena Räsänen, Evira 7.5.2015 EU:n eläinlääkeasetusehdotus Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä annettu 10.9.2014 yhdessä lääkerehuasetusehdotuksen

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKI-INFOT 2015

VILJELIJÄTUKI-INFOT 2015 VILJELIJÄTUKI-INFOT 2015 Uusi lääkitsemislainsäädäntö: Tuotantoeläimet Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Laura Haltia ESAVI 17.3.2015 1 Uusi lainsäädäntö 1.12.2014 Laki eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

PÄÄSENKÖ PATOGEENEISTA KOSKAAN EROON SANEERAUS JA MUUT MENETELMÄT HELSINKI 09.05.2014

PÄÄSENKÖ PATOGEENEISTA KOSKAAN EROON SANEERAUS JA MUUT MENETELMÄT HELSINKI 09.05.2014 PÄÄSENKÖ PATOGEENEISTA KOSKAAN EROON SANEERAUS JA MUUT MENETELMÄT HELSINKI 09.05.2014 OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI ELÄINTAUTIEN TORJUNTAYHDISTYS ETT RY TAUDINAIHEUTTAJAT RAAKAMAIDOSSA Meijeriin

Lisätiedot

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla 18.1. 2012 Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Käsitteitä *alkutuotannon tuote *alkutuotanto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (alkutuotantoasetus)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (alkutuotantoasetus) MUISTIO 14.12.2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (alkutuotantoasetus) TIIVISTELMÄ Asetus sisältää alkutuotannon elintarvikehygieniaa koskevia

Lisätiedot

Mitä pitikään osata huumausaineista?

Mitä pitikään osata huumausaineista? Mitä pitikään osata huumausaineista? Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Evira Lainsäädäntö Huumausainelaki 373/2008 VNa huumausaineiden valvonnasta (548/2008)

Lisätiedot

LUONNOS 12.8. 2014 : OSA A

LUONNOS 12.8. 2014 : OSA A Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin hyvät toimintatavat Sisällysluettelo 12.8. 2014 Esipuhe käyttäjälle...4 Osa A Ohje 6 1. Termit ja määritelmät 6 2. Hyvän käytännön ohje Tilamaitomyynnille

Lisätiedot

Kananmunatuotannon luvat. Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11.

Kananmunatuotannon luvat. Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11. Kananmunatuotannon luvat Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11.2013 Munien alkutuotanto Kananmunien tuotanto on elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Maija Jousmäki. Maaseutuyrityksen laatukäsikirjan edellyttämien asioiden kartoittaminen Hurstin maitotilalla

Maija Jousmäki. Maaseutuyrityksen laatukäsikirjan edellyttämien asioiden kartoittaminen Hurstin maitotilalla Maija Jousmäki Maaseutuyrityksen laatukäsikirjan edellyttämien asioiden kartoittaminen Hurstin maitotilalla Opinnäytetyö Kevät 2013 Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Lisätiedot

TAUTIRISKIEN HALLINTA LIHANAUTOJEN RYHMÄKASVATTAMOISSA. Sini Ahola, agrologiopiskelija 1

TAUTIRISKIEN HALLINTA LIHANAUTOJEN RYHMÄKASVATTAMOISSA. Sini Ahola, agrologiopiskelija 1 TAUTIRISKIEN HALLINTA LIHANAUTOJEN RYHMÄKASVATTAMOISSA 1 ETT RY:N 10 KÄSKYÄ Kymmenen konkreettista ohjetta nautatilan tautiriskien hallintaan: 1. Eläinaineksen osto 2. Eläinten myynti 3. Rehut 4. Vierailijat

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

Estoainejäämän ennaltaehkäisy. Lely A3 Next T4C 3.0 ohjelma

Estoainejäämän ennaltaehkäisy. Lely A3 Next T4C 3.0 ohjelma Estoainejäämän ennaltaehkäisy Lely A3 Next T4C 3.0 ohjelma 2 Sisältö 1. Hoidettavan lehmän maidon erottelukomennon antaminen... 3 2. Hoidetun lehmän maidon erottelukomennon lopettaminen... 5 3. Tapahtumien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTO TILATASOLLA

TERVEYDENHUOLTO TILATASOLLA TERVEYDENHUOLTO TILATASOLLA Laukaa 25.01.10 Kannonkoski 11.02.10 Keuruu 25.02.10 Marja-Liisa Vihavainen Mitä terveydenhuolto on? eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kehittämistä tuotannon kehittämistä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

RAAKAMAIDON TUOTANTO ja MYYNTI Koulutuspäivä viranomais- ja alan ohjeista 6.5 Oulu 8.5 Kuopio 9.5 Helsinki

RAAKAMAIDON TUOTANTO ja MYYNTI Koulutuspäivä viranomais- ja alan ohjeista 6.5 Oulu 8.5 Kuopio 9.5 Helsinki RAAKAMAIDON TUOTANTO ja MYYNTI Koulutuspäivä viranomais- ja alan ohjeista 6.5 Oulu 8.5 Kuopio 9.5 Helsinki Marjatta Rahkio Maitohygienialiiton hyvän käytännön ohje; Raakamaidon ja ternimaidon tuotanto

Lisätiedot

Maidontuotannon hyvät toimintatavat. Suomen Meijeriyhdistys

Maidontuotannon hyvät toimintatavat. Suomen Meijeriyhdistys Maidontuotannon hyvät toimintatavat Suomen Meijeriyhdistys SUOMEN MEIJERIYHDISTYS Maidontuotannon hyvät toimintatavat Sisältö Esipuhe käyttäjälle... 2 1. Johdanto... 4 2. Tuotantoympäristö ja kasvatusolosuhteet...

Lisätiedot

COOPERSECT Spot on TEHOKAS SUOJA ULKOLOISIA JA KÄRPÄSIÄ VASTAAN LAIDUNTAVILLE NAUDOILLE JA LAMPAILLE

COOPERSECT Spot on TEHOKAS SUOJA ULKOLOISIA JA KÄRPÄSIÄ VASTAAN LAIDUNTAVILLE NAUDOILLE JA LAMPAILLE COOPERSECT Spot on TEHOKAS SUOJA ULKOLOISIA JA KÄRPÄSIÄ VASTAAN LAIDUNTAVILLE NAUDOILLE JA LAMPAILLE Ulkoloisten tehokas torjunta Parantaa eläinten kasvua Parantaa eläinten hyvinvointia Poistaa stressiä

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

Lääkitsemislainsäädäntö: Tuotantoeläimet. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lääkitsemislainsäädäntö: Tuotantoeläimet. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Lääkitsemislainsäädäntö: Tuotantoeläimet Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Tuotantoeläimen määritelmä Eläimet, joita pidetään, kasvatetaan, hoidetaan, teurastetaan

Lisätiedot

Mädätteen käyttö maataloudessa

Mädätteen käyttö maataloudessa Mädätteen käyttö maataloudessa Lainsäädäntö, laitoshyväksyntä, jätejakeiden vaikutus vaatimuksiin Voimassa olevat säädökset Lannoitevalmistelaki 539/2006 MMMa 24/11 lannoitevalmisteista muutos valmisteilla

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl.

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, sikojen

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Automaattitilojen haasteet raakamaidon tuotannon kannalta

Automaattitilojen haasteet raakamaidon tuotannon kannalta Automaattitilojen haasteet raakamaidon tuotannon kannalta RAAKAMAIDON TUOTANTO ja MYYNTI koulutuspäivät 8. ja 9.5.2014 Esa Manninen Lainsäädännön automaattilypsyä koskevat lisävaatimukset www.evira.fi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta MUISTIO 11.6.2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta TIIVISTELMÄ Elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Tartu sorkkaan Ajotulehduksen hoito ELT Heli Simojoki Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, HY

Tartu sorkkaan Ajotulehduksen hoito ELT Heli Simojoki Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, HY Tartu sorkkaan Ajotulehduksen hoito ELT Heli Simojoki Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, HY Kun ajotulehdus iskee Pysähdytään rauhassa suunnittelemaan Sovitaan yhdessä mitä tehdään Eläinlääkäriltä

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aura ja Mynämäki 6 ja 10.2.2015 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Marja Pihlajamäki 6 ja 10.2.2015 1 - Täydentävien

Lisätiedot

Liite 2A Salmonellanäytteiden ottaminen, lainsäädäntö 104 Liite 2B. STEC (EHEC) - näytteiden ottaminen, lainsäädäntö 105

Liite 2A Salmonellanäytteiden ottaminen, lainsäädäntö 104 Liite 2B. STEC (EHEC) - näytteiden ottaminen, lainsäädäntö 105 Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin hyvät toimintatavat Osa B Taustamateriaali- 60 6 Maidon tuotanto 60 6.1 Taudin aiheuttajat tuotantoympäristössä 60 6.2 Eläinten terveys ja hyvinvointi 61

Lisätiedot

Kasvisten kasteluvesien turvallisuus

Kasvisten kasteluvesien turvallisuus Kasvisten kasteluvesien turvallisuus Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen TuoPro Sisältö Kasteluveden laatuvaatimukset Kasteluvesilähteet, -menetelmät ja -laitteistot TuoPro-hankkeen analyysituloksia

Lisätiedot

Mittarit. Auditointi. Sikavalle haetaan 2013 alkupuolella kansallinen laatujärjestelmä status. Kansallinen laatujärjestelmä

Mittarit. Auditointi. Sikavalle haetaan 2013 alkupuolella kansallinen laatujärjestelmä status. Kansallinen laatujärjestelmä Alustus: Laatujärjestelmä pohjautuu sikaloiden terveydenhuollon seurantajärjestelmään SIKAVAAN, johon kuuluu yli 97 % suomalaisesta sianliha tuotannosta. Sitä ylläpitää Eläintautien torjuntayhdistys ETT

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU 2016 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

TERVEYDENSUOJELU 2016 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo TERVEYDENSUOJELU 2016 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo OHJE ASIAKKAALLE 1 OHJE ALKUTUOTANNON TUOTTEITA MYYVÄLLE TOIMIJALLE OSANA ALKUTUOTANTOA 2 Onko toimintani osa alkutuotantoa

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

Tallimääräykset 2014. Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tallimääräykset 2014. Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tallimääräykset 2014 Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Vuokko Puurula 15.4.2014 1 Eläinsuojelulainsäädäntö

Lisätiedot

Kansalliset säädökset

Kansalliset säädökset 1 (10) Kansalliset säädökset Elintarvikelaki 13.1.2006/23 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 321/2006 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (905/2007) eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen lisääntymiskäyttäytyminen syömiskäyttäytyminen Muiden tarpeiden

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Alkutuotannon kirjanpito ja liha-alan laitosten omavalvonta

Alkutuotannon kirjanpito ja liha-alan laitosten omavalvonta Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK -yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna Alkutuotannon kirjanpito

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun asetuksen (1368/2011) muutosehdotus

Maa- ja metsätalousministeriön alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun asetuksen (1368/2011) muutosehdotus MUISTIO 3.11. 2016 Maa- ja metsätalousministeriön alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun asetuksen (1368/2011) muutosehdotus Alkutuotannon elintarvikehygieniasta annettua maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla. 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy

Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla. 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy Bakteerin ominaisuudet Campylobacter jejuni joskus C. coli Optimilämpötila 42-43 C Ei lisäänny alle 25 C:ssa Kuumennusherkkä,

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Läänineläinlääkäri Taina Kingelin Jyväskylä 29.11.2011 Lihavasikka teemapäivä

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI

LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI 1 Idea ja merkitys Eläimen jäljitettävyys koko sen elinkaaren ajalta Mahdolliset eläintautitilanteet Taudin lähtöpaikan nopea selvitys Tartunta-alueen järkevä

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta. Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto

Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta. Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Elintarvikelaki 23/2006 muutoksineen 10 : Elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka on

Lisätiedot

Lammastalous. Mahdollisuutena maisema hanke 16.02.2015 Sini Hakomäki ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Lammastalous. Mahdollisuutena maisema hanke 16.02.2015 Sini Hakomäki ProAgria Etelä-Pohjanmaa Lammastalous Mahdollisuutena maisema hanke 16.02.2015 Sini Hakomäki ProAgria Etelä-Pohjanmaa Rekisteröityminen Rekisteröityminen lammastilaksi Kunnan maaseutuviranomaiselle ennen eläinten hankintaa Alkutuotannon

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus siitä, mitä kyseinen yritys tekee

Lisätiedot

Kuivitus Sakari Alasuutari, TTS Vantaa, 9.2.2012

Kuivitus Sakari Alasuutari, TTS Vantaa, 9.2.2012 Kuivitus Sakari Alasuutari, TTS Vantaa, 9.2.2012 Kuivituksen merkityksestä Makuualusta ja eläin kuivana ja puhtaana Lämmittää ja pehmentää makuualustaa Parantaa huoneilmaa sitomalla ammoniakkia Kosteat

Lisätiedot

ETT:n Eläintautivakuutusseminaari 16.3.2016. Yli-tervalan Maatila Tuomo Anttila

ETT:n Eläintautivakuutusseminaari 16.3.2016. Yli-tervalan Maatila Tuomo Anttila ETT:n Eläintautivakuutusseminaari 16.3.2016 Yli-tervalan Maatila Tuomo Anttila Taustatietoa Hiehohotellitoimintaa vuodesta 2011 Asiakkaana 10 tilaa Tällä hetkellä 450 hiehoa Vasikat tulevat 3kk:n iässä

Lisätiedot