Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus. Katja Korkalainen Rehujaosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus. Katja Korkalainen Rehujaosto"

Transkriptio

1 Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus Katja Korkalainen Rehujaosto Neuvo 2020 Joulukuu 2014

2 Yleistä täydentävien ehtojen rehuvalvonnoista eläintiloilla

3 Rehut Eläinten ruokintaan suun kautta tarkoitettuja aineita ja tuotteita Rehuaineet (esim. vilja, laidunnurmi, säilörehu, kalajauho, rypsirouhe) Erilaiset rehuseokset (täydennysrehut, täysrehut, kivennäisrehut, juottorehut) Rehujen lisäaineet (esim. urea, vitamiinit, hivenaineet, säilöntäaineet) Lisäaineiden seokset eli esiseokset (esim. säilörehun säilöntäaineita) Lääkerehut

4 Valvonnan perusta Rehut vaikuttavat: Eläinten terveyteen Elintarvikkeiden turvallisuuteen Ympäristöön Osa kansanterveys ja eläinten terveys kokonaisuutta Lainsäädäntö: Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 Rehuhygienia-asetus (EY) N:o 183/2005 TSE-asetus (EY) N:o 999/2001

5 Valvonta Vähintään 1 % tukea hakeneista eläintiloista Evira ohjaa täydentävien ehtojen rehuvalvontaa ja myös muuta rehuvalvontaa Suomessa Käytännön valvonnan suorittavat ELYjen tarkastajat Vuodesta 2006 lähtien, kasvinviljelytilat vuodesta 2014 lähtien Noin 200 eläintilaa/v Yksittäisiä laiminlyöntejä havaittu eläintiloilla vuosittain, lähinnä kirjanpitoon, rehujen varastointiin ja hankintaan liittyen

6 Täydentävien ehtojen vaatimukset rehuturvallisuudesta eläintilalle

7 Koskevat: Kasvien viljelyä ja sadonkorjuuta rehuksi Rehun sekoitusta ja valmistusta omaan käyttöön, myyntiin sekä vastikkeettomaan luovutukseen Elintarviketuotantoeläinten ruokintaa kotoisilla ja teollisilla rehuilla Rehujen kuljetusta, varastointia ja käsittelyä tuotantopaikalla Alkutuotteiden kuljetusta tuotantopaikalta vastaanottajalle, esimerkiksi toiselle maatilalla tai tehtaaseen.

8 Kun maatilalla on myös kasvinviljelyä rehuksi Tilan on noudatettava vaatimuksia kasvintuotannon rehuhygieniasta tuotannon kaikissa vaiheissa on huolehdittava siitä, että rehut suojataan mahdollisilta saastumista ja pilaantumista aiheuttavilta tekijöiltä lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita tulee varastoida, käsitellä ja käyttää valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti kasvinsuojeluaineiden käyttökirjapito Täydentävien ehtojen opas Rehut osio ja Kasvinsuojeluaineet osio (kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito)

9 Rehujen käsittely, kuljetus ja varastointi tilalla 1) Rehut ja eläinten kuivikkeet on suojattava mahdollisilta saastumista ja pilaantumista aiheuttavilta tekijöiltä Rehut ja kuivikkeet on vaihdettava riittävän usein ja huolehdittava, etteivät ne pääse pilaantumaan. Tuhoeläinten torjunta Käytettävät tilat, laitteet, säiliöt ja kuljetusvälineet tulee puhdistaa säännöllisesti ja tarpeen mukaan desinfioida puhdistuksen jälkeen Eläinten juottolaitteet on puhdistettava säännöllisesti Eläinten juomaveden ja laitteiden ja välineiden puhdistamiseen käytetyn veden on oltava puhdasta

10 Rehujen käsittely, kuljetus ja varastointi tilalla 2) Puhdistus- ja desinfiointikemikaaleja ja muita biosideja sekä rehun lisäaineita ja esiseoksia tulee käyttää käyttöohjeiden mukaan Maatilalla käytettävän rehun jakelujärjestelmän on taattava, että eläimet saavat vain niille tarkoitettua rehua Eri eläinryhmille ja -lajeille tarkoitetut rehut on varastoitava siten, että estetään niiden joutuminen sellaiselle eläimelle, joille niitä ei ole tarkoitettu Eläinten ruokinnasta vastaavalla henkilöllä on oltava tehtävässään tarvittavat taidot ja tiedot

11 Ilmoitusvelvollisuus Kaikilla rehualan toimijoilla, mukaan lukien viljelijöillä Velvollisuus ilmoittaa Eviraan, jos on epäilys siitä, että tuotettu, valmistettu, maahantuotu tai jakelussa oleva rehu ei ole turvallista Ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin kyseisen rehun poistamiseksi markkinoilta ja rehun ruokinta eläimille on lopetettava

12 Täydentävien ehtojen rehuvalvonnassa 2015 tarkastettavat asiat Eläinvalkuaisen käyttö, Kullekin eläinlajille soveltuvan eläinvalkuaista sisältävän rehun käytön varmistaminen, Rehukirjanpito, Jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, lannoitteet, siemenet ja lääkerehut on varastoitu ja käsitelty asianmukaisesti rehuista ja eläinten pitopaikoista erillään, Kasvinsuojeluaineiden käytöstä on kirjanpito, Biosidien käytöstä on kirjanpito, Rehut on hankittu rekisteröidyltä tai hyväksytyltä rehualan toimijalta,

13 Eläinvalkuaisen käyttö ja kullekin eläinlajille soveltuvan rehun käytön varmistaminen 1) Eläinvalkuaisten käytössä rajoituksia aivorappeumasairauksien (esim. BSE- eli hullunlehmäntauti ) ehkäisemiseksi, mm: Lihaluujauhon ja verijauhon käyttö kielletty elintarviketuotantoeläimille, paitsi vesiviljelyeläimille poikkeus kiellosta Kalajauhon käyttö kielletty märehtijöille lukuun ottamatta vieroittamattomien märehtijöiden kaupallisia juottorehuja Munatuotteet sallittuja, maitotuotteet tietyin edellytyksin ilmoitusvelvollisuus Eviraan (ei koske tilan omien maitopohjaisten tuotteiden käyttöä tilan omien eläinten ruokinnassa)

14 Eläinvalkuaisen käyttö ja kullekin eläinlajille soveltuvan rehun käytön varmistaminen 2) Kalajauhon, verituotteiden ja di- ja trikalsiumfosfaatin käyttö sikojen ja siipikarjan ruokinnassa Vaatimuksia rehujen käsittelyyn ja varastointiin Ilmoitus Eviraan (ei koske tiloja, jotka eivät valmista kotiseoksia) Lisätietoja ilmoitusvelvollisuuksista Täydentävien ehtojen oppaasta Rehut osiosta Valvonta: rehunäytteenotto sekä rehujen merkinnät, säilytys, valmistus ja jakelu

15 Rehukirjanpito 1) Tilalle ostetusta/vastikkeetta saadusta rehusta, myös rehun lisäaineista ja esiseoksista: rehun myyjän/toimittajan nimi ja osoite tuotteen nimi tai luonne (esimerkiksi kaura) toimituspäivä määrä eläinryhmä, jolle rehu on syötetty rehun käytön lopettamisaika, mikäli käyttöön liittyy varoaika Tilalta myydyt/luovutetut rehut rehun ostajan/vastaanottajan nimi ja osoite tuotteen nimi tai luonne (esimerkiksi rypsirouhe) toimituspäivä määrä

16 Rehukirjanpito 2) Tilalla itse tuotetuista rehuista tuotteen nimi tai luonne määrä eläinryhmä, jolle rehu on syötetty rehun käytön lopettamisaika, mikäli käyttöön liittyy varoaika Rehuista otettujen näytteiden tulokset Rehujen osto- ja myyntikuitit, lohkokortit, tutkimustodistukset, luomun tuotevirtakirjanpito tai lääkityskirjanpito käy, kun sisältävät vaaditut tiedot Eviran rehukirjanpitolomake (netissä) esimerkkinä vaadituista tiedoista Kirjanpidon säilytysvaatimus 5 vuotta

17

18 Jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, lannoitteet, siemenet ja lääkerehut on varastoitu ja käsitelty asianmukaisesti rehuista ja eläinten pitopaikoista erillään Kyseisiä aineita ei saa joutua rehujen joukkoon Eläimet eivät saa päästä syömään kyseisiä aineita esim. irtipäästessään Eri eläinryhmille ja -lajeille tarkoitetut rehut on varastoitava siten, että estetään niiden joutuminen sellaiselle eläimelle, joille niitä ei ole tarkoitettu.

19 Kasvinsuojeluaineiden käytöstä on kirjanpito Rehujen turvallisuuden varmistamiseksi Ympäristötuen ehtojen mukaiset lohkokohtaiset muistiinpanot riittävät Kirjanpidon säilytysvaatimus 3 vuotta

20 Biosidien käytöstä on kirjanpito Liittyy rehujen turvallisuuteen Kirjanpitoa edellytetään rehujen turvallisuutta varmistavista biosideista eli - desinfiointiaineista, jyrsijämyrkyistä sekä hyönteis- ja punkkimyrkyistä, joita käytetään rehuvarastoissa, ruokinta-astioiden tai rehujen kuljetus-, siirto- tai punnitusvälineiden käsittelyssä Käytettyjen biosidien nimet, määrät ja käyttöajat on kirjattava. Ostokuitteja voi käyttää perustana. Kirjanpidon säilytysvaatimus 5 vuotta

21 Rehut on hankittu rekisteröidyltä tai hyväksytyltä rehualan toimijalta 1) Liittyy rehujen jäljitettävyyteen Hankittaessa rehuja, eli myös rehun lisäaineita, tilalle on varmistettava, että rehun myyjä tai luovuttaja on rekisteröitynyt tai hyväksytty rehualan toimijaksi Myös ostettaessa rehuja tilalle suoraan toisesta EU-maasta Rehun lisäaineita ei saa käyttää rehujen valmistuksessa elleivät ne ole Euroopan yhteisön menettelyn mukaisesti hyväksyttyjä lisäaineen myyjän rekisteröityminen tärkeää Luettelot Suomessa rekisteröidyistä rehualan ja rehualan alkutuotannon toimijoista (sis. maatilat) Eviran nettisivuilta

22

23

24 Rehut on hankittu rekisteröidyltä tai hyväksytyltä rehualan toimijalta 2) Koko rehuketjun alkutuotannosta kaupan portaaseen asti on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi Katso, että myös maatila on rekisteröitynyt rehualan alkutuotannon toimijaksi Rekisteröityminen ja rekisteritietojen muutokset F-lomake Vuoteen 2010 saakka rekisteröitymisen pystyi tekemään tukihakulomakkeella

25

26 Lisätietoja > Asiakokonaisuudet > Täydentävät ehdot Täydentävien ehtojen opas (päivitetään alkuvuodesta 2015) > Eläimet > Rehut > Rehualan toiminta > Viljelijät ja kotieläintuottajat Viljelijöille ja kotieläintuottajille rehuihin liittyvistä vaatimuksista Eviran rehulomakkeet viljelijöille ja kotieläintuottajille

27 Viljelijätukihakukoulutus 2014

28 puh vaihde

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: 4 Rehut Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu

Lisätiedot

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla 5.2.2015 Rehusäädösten noudattaminen Rehulainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia rehualan alkutuotannon toimijoita: - elintarviketuotantoeläimiä ruokkivia.

Lisätiedot

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Eläinvalvonnat EU-avustaja 18.3.2014 Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Valvontamäärät vuonna 2013 Nautojen valvonta (nautap. + eht + kansalliset) Palkkiovalvonta, tilakäynti 72 tilalla Ristiintarkastusvalvonta

Lisätiedot

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta 1 / 10 "Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Eviran julkaisuja 1/2012 Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Tuki-info viljelijöille 2014

Tuki-info viljelijöille 2014 Tuki-info viljelijöille 2014 Tarkastajien terveiset Anne Koskinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 18.3.2014 Valvontavelvoite Pohjois-Pohjamaalla 2014 Peltovalvontaan 6.25 % tuen hakijoista (n. 320 tilaa)

Lisätiedot

Rehukirjanpito ja omavalvonta kuvauksen päivitys. Taina Kulla ja Sari Hihnala ProAgria Keski-Pohjanmaa

Rehukirjanpito ja omavalvonta kuvauksen päivitys. Taina Kulla ja Sari Hihnala ProAgria Keski-Pohjanmaa Rehukirjanpito ja omavalvonta kuvauksen päivitys Taina Kulla ja Sari Hihnala ProAgria Keski-Pohjanmaa Täydentävien ehtojen tavoitteet Täydentävien ehtojen tarkoituksena on turvata tuotettujen elintarvikkeiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

HYVÄT REHUVARASTOJEN MERKINTÄTAVAT KOTIELÄINTILOILLA

HYVÄT REHUVARASTOJEN MERKINTÄTAVAT KOTIELÄINTILOILLA HYVÄT REHUVARASTOJEN MERKINTÄTAVAT KOTIELÄINTILOILLA ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO REHUTEOLLISUUSYHDISTYS VARASTOMERKKITYÖRYHMÄ HELSINKI 25.03.2011 1 HYVÄT REHUVARASTOJEN MERKINTÄTAVAT KOTIELÄINTILOILLA

Lisätiedot

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus Vastuuhenkilö Noora Tolin Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 2 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10127/3 Hyväksyjä Maria Teirikko Käyttöönotto 18.6.2015 Valvontaosasto Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Lisätiedot

Täydentävät ehdot: Kasveista ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantohygienia

Täydentävät ehdot: Kasveista ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantohygienia Täydentävät ehdot: Kasveista ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantohygienia 1 Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2015 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Täydentävät ehdot, muistilista

Täydentävät ehdot, muistilista Täydentävät ehdot, muistilista Muistilistaan koottu täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sekä ympäristöön, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet 2009 Eviran ohje 18222/1

Lisätiedot

Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008).

Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008). Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto PERUSTELUMUISTIO 15.4.2010 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS REHUALAN TOIMINNAN- HARJOITTAMISESTA Asetuksen yleisperustelut Asetuksella kumottaisiin

Lisätiedot

Luonnonmukaisen naudanlihantuotannon HYVÄT TOIMINTATAVAT

Luonnonmukaisen naudanlihantuotannon HYVÄT TOIMINTATAVAT Luonnonmukaisen naudanlihantuotannon HYVÄT TOIMINTATAVAT Anne Johansson, Ulla-Maija Leskinen, Seija Roimela, Marja Suutarla, Pirkko Tuominen ja Ulla Turunen 1 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1. LUONNONMUKAISEN ELÄINTUOTANNON

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät toimintatavat - Nautaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0407/2008 15.10.2008 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä (KOM(2008)0124

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON OHJEET - ELÄINTUOTANTO. sovelletaan 01.01.2005 lähtien

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON OHJEET - ELÄINTUOTANTO. sovelletaan 01.01.2005 lähtien KTTK:n julkaisuja B2 Luomutuotanto 2/2005 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON OHJEET - ELÄINTUOTANTO sovelletaan 01.01.2005 lähtien Loimaa 2005 ISSN 1455-4496 Jakelu: Kasvintuotannon tarkastuskeskus Siementarkastusosasto

Lisätiedot

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta Eviran ohje 16036/2 Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Määritelmiä... 2 3 Lainsäädäntöä... 3 4 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 5

Lisätiedot

2.2 Viljankuivauslaitteet pitää huoltaa säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2.2 Viljankuivauslaitteet pitää huoltaa säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. HYVÄ VILJAN VARASTOINTI- JA KULJETUSTAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 15.1.1998 (käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistys r.y:n hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset Eläintuotantotilojen yleiset elintarvikehygieniaa koskevat vaatimukset laajenevat koskemaan kaikkia eläintiloja

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvä toimintatavat - Sikaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto 2009 Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2014

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2014 VILJELIJÄKIRJE 1 (10) LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2014 YLEISTÄ LUOMUTUOTANNON VALVONNASTA VUONNA 2014 1. Luomutarkastuksen sisältö aikaisempaa riskiperusteisemmaksi 2. Valmistautuminen

Lisätiedot

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot