Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja"

Transkriptio

1 Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua koskevan direktiivin 2008/119/EY ja tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin 98/58/EY sisältämien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta. Tarkastuspäivämäärä ja -aika Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Aluehallintovirasto Kunta Toimijan Y-tunnus tai henkilötunnus tai Ry-tunnus Osoite Tila- tai asiakastunnus Pitopaikkatunnus Puhelinnumero Tarkastuksessa läsnä Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Käytetty lopetusmenetelmä vasikka (nauta alle 6kk) Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Ampuminen Käytetty lopetusmenetelmä nauta yli 6kk Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Ampuminen Evira 15622/04 (227762) 1 / 14

2 Eläinsuojelutarkastus - vasikat (nauta alle 6kk) - tarkastusosa 1. Pitopaikan yleiset vaatimukset 1.1 Materiaalit, joiden kanssa vasikat pääsevät kosketuksiin (mm. karsinat, rakenteet ja laitteet) ovat vasikoille turvallisia puhdistettavissa perusteellisesti desinfioitavissa 1.2 Tilojen ja laitteiden puhtaudesta ja desinfioinnista huolehditaan riittävästi 1.3 Eläinsuojan lattiat ovat sellaiset, että niistä ei aiheudu vasikoille vahinkoa 1.4 Haittaeläinten torjunnasta huolehditaan 1.5 Eläinsuojassa olevat vasikat voidaan hätätilanteessa poistaa nopeasti Evira 15622/04 (227762) 2 / 14

3 2. Tilavaatimukset 2.1 Vasikoita ei pidetä kytkettyinä 2.2 Jokaisella vasikalla on puhdas ja asianmukainen makuualue 2.3 Alle 2 viikon ikäisillä vasikoilla on hyvin kuivitettu makuupaikka Alle 8 viikon ikäiset 2.4 Vasikoiden yksittäiskarsinat ovat riittävän tilavat 2.5 Mikäli vasikoita pidetään umpiseinäisissä yksittäiskarsinoissa, menettelylle on eläinlääketieteellinen syy Yli 8 viikon ikäiset 2.6 Yli 8 viikon ikäisiä vasikoita pidetään ryhmäkarsinassa Yli 8 viikon ikäisten vasikoiden pitämiselle yksittäiskarsinoissa on eläinlääketieteellinen syy Evira 15622/04 (227762) 3 / 14

4 2.7 Ryhmäkarsinoissa on vapaata lattiatilaa vähintään seuraavasti: Jokaista alle 150 kg painoista vasikkaa kohden vähintään 1,5 m² Jokaista kg painoista vasikkaa kohden vähintään 1,7 m² Jokaista yli 220 kg painoista vasikkaa kohden vähintään 1,8 m² 3. Eläinsuojan olosuhteet 3.1 Lämpötila on vasikoille sopiva 3.2 Valaistus on vasikoille sopiva sekä riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen 3.3 Ilmanlaatu ja ilmankosteus ovat vasikoille sopivat Evira 15622/04 (227762) 4 / 14

5 3.4 Ilmanvaihto perustuu pääasiassa koneelliseen ilmastointiin ja vasikoiden hyvinvointi on riippuvainen koneellisesta ilmanvaihdosta Laitteiston toimivuus tarkastetaan päivittäin kyllä Laitteiston häiriön varalta on käytössä varajärjestelmä Käytössä on hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen laitteiston häiriötilanteessa Hälytysjärjestelmän toimivuus testataan säännöllisesti 3.5 Vasikoiden pitopaikan melutaso on riittävän alhainen 4. Hyvinvoinnista huolehtiminen 4.1 Tilalla on riittävästi pätevää henkilökuntaa 4.2 Vasikat tarkastetaan vähintään kaksi kertaa päivässä Evira 15622/04 (227762) 5 / 14

6 4.3 Sairastuneista ja vahingoittuneista vasikoista huolehditaan asianmukaisesti Sairaat ja vahingoittuneet eläimet sijoitetaan tarvittaessa muista eläimistä erilleen asianmukaisiin tiloihin, joissa on riittävästi sopivaa kuiviketta 4.4 Lääkinnällisestä hoidosta pidetään kirjaa 4.5 Tilalla kuolleiden vasikoiden lukumäärästä pidetään kirjaa 4.6 Vasikat lopetetaan tarvittaessa tilalla asianmukaisella menetelmällä 4.7 Vasikat nupoutetaan alle 4 viikon ikäisinä 5. Ruokinta ja juotto 5.1 Vasikat ruokitaan vähintään kaksi kertaa päivässä 5.2 Vasikat saavat riittävästi ikäryhmälleen sopivaa, asianmukaista rehua Evira 15622/04 (227762) 6 / 14

7 5.3 Ruokintalaitteet ovat kaikkien eläinten ulottuvilla 5.4 Mikäli vasikoiden ruokinta perustuu pääasiassa koneelliseen ruokintaan, laitteiston toimivuus tarkastetaan päivittäin Laitteiston häiriön varalta käytettävissä on varajärjestelmä 5.5 Rehu ja juomavesi pysyvät puhtaina 5.6 Vasikat juotetaan vähintään kaksi kertaa päivässä 5.7 Vasikoiden saatavilla on riittävästi puhdasta vettä Sairaiden ja vahingoittuneiden saatavilla on jatkuvasti puhdasta vettä Kuumalla säällä kaikkien vasikoiden saatavilla on jatkuvasti puhdasta vettä 5.8 Vasikoiden pitopaikassa on riittävä määrä juomapaikkoja (täydentävien ehtojen indikaattori vain osittain) Evira 15622/04 (227762) 7 / 14

8 5.9 Mikäli vasikoiden vedensaanti perustuu pääasiassa automaattiseen juomalaitteistoon, laitteiston toimivuus tarkastetaan päivittäin Laitteiston häiriön varalta on käytettävissä varajärjestelmä 5.10 Käytettäessä automaattista juotto- tai ruokintalaitetta, vasikat totutetaan sen käyttämiseen Eläinsuojelutarkastus - vasikat (nauta alle 6kk) - välijohtopäätös Eläinsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä ja lopetusasetusta on noudatettu. Tarkastus ei johda toimenpiteisiin. Eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tai lopetusasetusta on rikottu. Eläinsuojelutarkastus - naudat yli 6kk - tarkastusosa 1. Pitopaikan yleiset vaatimukset 1.1 Materiaalit, joiden kanssa naudat pääsevät kosketuksiin (mm. rakenteet ja laitteet), ovat naudoille turvallisia puhdistettavissa perusteellisesti desinfioitavissa Evira 15622/04 (227762) 8 / 14

9 1.2 Tilojen ja laitteiden puhtaudesta ja desinfioinnista huolehditaan riittävästi 1.3 Eläinsuojan lattiat ovat sellaiset, että niistä ei aiheudu naudoille vahinkoa 1.4 Haittaeläinten torjunnasta huolehditaan 1.5 Eläinsuojassa olevat naudat voidaan hätätilanteessa poistaa nopeasti eläintiloista 2. Tilavaatimukset 2.1 Nautojen käytettävissä on asianmukainen, puhdas ja kuiva makuupaikka 2.2 Parrelle asetetut vaatimukset täyttyvät 2.3 Naudan kytkemiseen käytetty laite tai väline on asianmukainen Evira 15622/04 (227762) 9 / 14

10 3. Eläinsuojan olosuhteet 3.1 Lämpötila on naudoille sopiva 3.2 Valaistus on naudoille sopiva ja riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen 3.3 Ilmanlaatu ja ilmankosteus ovat naudoille sopivat 3.4 Ilmanvaihto perustuu pääasiassa koneelliseen ilmastointiin ja eläinten hyvinvointi on riippuvainen koneellisesta ilmanvaihdosta Laitteiston toimivuus tarkastetaan päivittäin kyllä Laitteiston häiriön varalta on käytössä varajärjestelmä Käytössä on hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen laitteiston häiriötilanteessa Hälytysjärjestelmän toimivuus testataan säännöllisesti 3.5 Nautojen pitopaikan melutaso on riittävän alhainen Evira 15622/04 (227762) 10 / 14

11 4. Hyvinvoinnista huolehtiminen 4.1 Tilalla on riittävästi pätevää henkilökuntaa 4.2 Naudat tarkastetaan riittävän usein 4.3 Nautojen sorkat tarkastetaan riittävän usein ja hoidetaan tarvittaessa 4.4 Runsaassa maidossa olevat lypsylehmät lypsetään vähintään kaksi kertaa päivässä 4.5 Nautojen sosiaalinen arvojärjestys otetaan tiloissa ja eläinten hoidossa huomioon 4.6 Nautojen pitopaikassa ei käytetä sähköistettyä parsivahtia eikä naudan häntää pidetä jatkuvasti sidottuna. 4.7 Sairastuneista ja vahingoittuneista naudoista huolehditaan asianmukaisesti Sairaat ja vahingoittuneet eläimet sijoitetaan tarvittaessa erilliseen asianmukaiseen tilaan 4.8 Lääkinnällisestä hoidosta pidetään kirjaa Evira 15622/04 (227762) 11 / 14

12 4.9 Tilalla kuolleiden nautojen lukumäärästä pidetään kirjaa 4.10 Naudat lopetetaan tarvittaessa tilalla asianmukaisella menetelmällä 5. Ruokinta ja juotto 5.1 Naudat saavat riittävästi niille sopivaa rehua 5.2 Pihatossa on riittävästi ruokintatilaa 5.3 Mikäli nautojen ruokinta perustuu pääasiassa koneelliseen ruokintaan, laitteiston toimivuus tarkastetaan päivittäin Laitteiston häiriön varalta käytettävissä on varajärjestelmä 5.4 Rehu ja juomavesi pysyvät puhtaina 5.5 Nautojen saatavilla on päivittäin riittävästi vettä Evira 15622/04 (227762) 12 / 14

13 5.6 Jos naudat juotetaan pääasiassa automaatista, laitteiston toimivuus tarkastetaan päivittäin 5.7 Käytettäessä automaattista juotto- tai ruokintalaitetta, naudat totutetaan sen käyttämiseen 6. Ulkotarha, laidun ja ympärivuotinen ulkokasvatus 6.1 Kytkettynä pidettävät lehmät ja hiehot pääsevät laitumelle tai jaloittelutarhaan 6.2 Ulkotarhan maapohja pysyy sopivan kuivana 6.3 Naudoilla on ulkotarhassa ja laitumella riittävä säänsuoja 6.4 Ulkotarhassa olevien eläinten eristämistä ja hoitoa varten on asianmukaiset tilat 6.5 Ulkotarhan aidat ovat naudoille sopivasta materiaalista, turvallisia sekä hyvässä 6.6 Ympärivuotisesti ulkona kasvatettavilla naudoilla on asianmukainen suoja Evira 15622/04 (227762) 13 / 14

14 6.7 Naudat totutetaan kylmäkasvatukseen vähitellen. Eläinsuojelutarkastus - naudat yli 6kk - välijohtopäätös Eläinsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä ja lopetusasetusta on noudatettu. Tarkastus ei johda toimenpiteisiin. Eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tai lopetusasetusta on rikottu. Johtopäätös Eläinsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä ja lopetusasetusta on noudatettu. Tarkastus ei johda toimenpiteisiin. Eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tai lopetusasetusta on rikottu. Harkitaan laajentamista täydentävien ehtojen tarkastukseksi Tarkastuksen yhteydessä annetut eläinsuojelulain (247/1996) 40 mukaiset neuvot (Tarvittaessa) Tarkastuksen tekijän allekirjoitus Evira 15622/04 (227762) 14 / 14

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Siirtymäajat 4 Sian pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 7 Pitopaikan seinät

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen Sisällys Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen 3 Eläinsuojelulain merkitys 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Ammattimainen tai muuten laajassa mitassa tapahtuva hevosten

Lisätiedot

Täydentävät ehdot, muistilista

Täydentävät ehdot, muistilista Täydentävät ehdot, muistilista Muistilistaan koottu täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sekä ympäristöön, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Nina Lehmonen (toim.) - Suomen Hippos ry ISBN 978-952-99858-4-5 Suomen Hippos ry 2013 Kustantaja ja julkaisija Suomen Hippos ry Tulkinkuja 3 02650

Lisätiedot

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 22.4.2005 Mari Pikkarainen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvä toimintatavat - Sikaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

PORON HOITO JA KÄSITTELY. Tuija Hukkanen

PORON HOITO JA KÄSITTELY. Tuija Hukkanen PORON HOITO JA KÄSITTELY Tuija Hukkanen 2 Alkutuotantoilmoitus uusi elintarvikelaki ja asetus alkutuotannolle asetettavista vaatimuksista velvoittaa kaikki alkutuotannon toimijat tekemään ilmoituksen kunnan

Lisätiedot

Hyvä tapa toimia lammasketjussa

Hyvä tapa toimia lammasketjussa Hyvä tapa toimia lammasketjussa SISÄLTÖ SIVU Johdanto 1 Taustaa 2 1. Lampuriksi rekisteröityminen 3 2. Lammas ja lampuri 3 3. Eläinvalinta ja jalostus 4 4. Lampola 5 5. Vesi 7 6. Lampolan rehut 8 7. Laidun

Lisätiedot

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Eläinsuojelujärjestöjen tavoitteet eduskuntavaaleissa 2015

Eläinsuojelujärjestöjen tavoitteet eduskuntavaaleissa 2015 Eläinsuojelujärjestöjen tavoitteet eduskuntavaaleissa 2015 1. Eläinsuojelulain uudistus on vietävä huolella loppuun Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään eläinsuojelulain (247/1996) kokonaisuudistus.

Lisätiedot

Eläinsuojelujärjestöjen tavoitteet eduskuntavaaleissa 2015

Eläinsuojelujärjestöjen tavoitteet eduskuntavaaleissa 2015 Eläinsuojelujärjestöjen tavoitteet eduskuntavaaleissa 2015 1. Eläinsuojelulain uudistus on vietävä huolella loppuun Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään eläinsuojelulain (247/1996) kokonaisuudistus.

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Käytävät. ovat tärkeä osa pihattoa

Käytävät. ovat tärkeä osa pihattoa Tässä pihatossa on hyvät avoimet käytävät, joissa eläimet mahtuvat kulkemaan ympäri ja väistämään toisiaan. Käytävät ovat myös kuivia, mikä pitää eläimet puhtaina ja sorkat kunnossa. Navetan puutteena

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

Johdanto KANANHOITO-OPAS

Johdanto KANANHOITO-OPAS KANANHOITO-OPAS 1 Johdanto Kanojen hyvinvointi on tärkeä monestakin syystä. Hyvin voivat kanat tuottavat hyvälaatuisia munia ja antavat parhaan mahdollisen munatuotoksen ja teurastuloksen. Tämä opas tähtää

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

MTT:n selvityksiä 72. Jaloittelutarhat. -rakenteet ja varusteet. Maarit Puumala. Teknologia

MTT:n selvityksiä 72. Jaloittelutarhat. -rakenteet ja varusteet. Maarit Puumala. Teknologia MTT:n selvityksiä 72 Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala Teknologia MTT:n selvityksiä 72 17 s., 7 liitettä Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS: laite on

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011 ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 20 Uudistamme maitotilaneuvontaa s.5 Öljykasvien hivenlannoituksella hyviä tuloksia s.0 Hevostallit määräysten mukaisiksi s.2 Eläinsuojelulain siirtymäaika

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot