LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo"

Transkriptio

1 LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

2 Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat asioiden kirjaukseen Vanhat luomussa olevat tilat: Puutteiden korjaukset Toiminnan kehittäminen Eläinten luomusuunnitelma, tuotevirtakirjanpidot ja rehunkulutustiedot, lääkekirjanpito, eläinkirjanpito

3 Eläinten luomusuunnitelma Vastaako todellista käytäntöä? Vastaako tilan tarvetta, osataanko hyödyntää? Mitkä ovat tilan toiminnan kannalta kriittiset pisteet? Miten ne on huomioitu? (esim. pitkän tähtäimen ruokinnan suunnittelu, eläinten ulkoilu käytännössä, kuivituksen järjestäminen ) Jos toiminnassa on puutteita, mietitäänkö niihin ratkaisuja luomusuunnitelman kautta? Suunnitelma käyttöön ja osaksi laatujärjestelmää!

4 Eläinten luomusuunnitelma Vastaan tulleita puutteita: 1) Eläinten alkuperä Mitä eläimiä voidaan hankkia tavanomaisesta? > tilalle ostettu tavanomaisia poikineita eläimiä Miten eläinten siirtymävaiheiden täyttymistä seurataan, mihin ne on kirjattu? > myydään vielä siirtymävaiheessa olevia nautoja luomuna eloon tai teuraaksi 2) Eläinten rehut ja ruokinta Mistä rehuja hankitaan poikkeusvuosina kun oman pellon ja yhteistyötilojen tuotanto ei riitäkään? > ilman suunnitelmia rehujen hankinta vapailta markkinoilta keväällä on haasteellista Miten rehukirjanpitoa pidetään? Milloin arvioidaan varastot? > rehukirjanpitoa ei löydy, varastomäärät eivät ole selvillä Mitä dokumentteja tarvitaan rehuhankintojen mukana? > asiakirjoja ostoeristä puuttuu 3) Käytännöt eläinten hoidossa ja eläimille suoritettavat toimenpiteet Mitä tilan eläinlajin hoidossa on erityisesti huomioitava ja miten varmistetaan, että ehdot täyttyvät? > yli viikon vanhoja vasikoita pidetään yksittäiskarsinoissa 4) Eläinten terveydenhoito ja käytännöt lääkityksissä Miten lääkekirjanpitoon merkitään luomuvaroaika? Miten sen täyttymistä seurataan? > tilalta myydään eläin luomuna teuraaksi ennen luomuvaroajan täyttymistä

5 Eläinten luomusuunnitelma 5) Eläinsuojat, pohjapiirros tuotantorakennuksesta, ulkotarhoista ja jaloittelualueista Miten toimitaan, kun tehdään uusia rakennuksia tai muutoksia vanhoihin? > rakennusten piirustuksia ja mittoja ei löydy Ely keskuksesta tarkastajalle Minkä verran eläimiä mahtuu mihinkin osastoon? > ylitäyttöä esiintyy 7) Eläinten jaloittelu, ulkoilu sekä laidunnus, luonnonlaitumet Miten ja mihin kirjataan laidunnus /ulkoilutus? > kirjanpitoa ei löydy Millä perusteella ulkoilusta voi tilapäisesti luopua? > eläimiä laidunkaudella pitkiä aikoja sisällä odottamassa poikimista Miten tilalla olevan eläinlajin ulkoilutus tulee hoitaa? > tila päättääkin jättää sonnivasikat kasvamaan omalle tilalle teuraaksi eivätkä alle vuosikkaat sonnit pääse laitumelle 8) Eläintilan puhdistus ja kuivitus Miten kuivitus hoidetaan? Mistä kuivikkeet kerätään ja miten ne varastoidaan, miten erillään pidosta huolehditaan? > kuivikkeeksi tarkoitettua tavanomaista olkea mennee eläinten rehuksi Mitä valmisteita voidaan käyttää > käytössä desinfiointiaineita, joita ei sallittujen listalla 9) Jäljitettävyys, yhteistyökumppanit Miten toimittava, jos aloitetaan tuotteiden suoramyynti? > alhaisen jalostuksen valvontaan liittyminen unohtuu, alihankintasopimukset unohtuvat 10) Tilan tavanomaiset eläimet, niiden hoito ja ruokinta, erillään pito Jos tilalle hankitaan toisen eläinlajin eläimiä, miten toimittava? > pelloilla laiduntaa esim. maanomistajan tavanomaisia hevosia hankitaan itselle lemmikiksi kanoja, sikoja.

6 Tuotevirtakirjanpito Mikä on se tapa, jota tilalla oikeasti käytetään? Tietokoneella ohjelma (Tuovi, viljelysuunnitteluohjelmat ) Tietokoneella excel Paperilomakkeet kansiossa Kirjaako asioita useampi henkilö?

7 Tuotevirtakirjanpito Tilalle hankitut (ostetut tai saadut) tuotantopanokset ja maataloustuotteet mukaan lukien kaikki rehut, myös kivennäis ja hivenaineet sekä esim. kuivikkeet määrä (esim. kg tai m3) laatu (esim. rehukaura) tuotantotapa (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen) tuotteiden myyjä tuotteiden toimittaja (jos eri kuin myyjä), esim. kuljetusliike toimituspäivä vastaanotetuista luomutuotteista tehtyjen pakkausmerkintöjen ja saateasiakirjojen vastaavuuden tarkastusten tulos. Vastaanotettaessa luomutuotteita tarkistetaan, että pakkauksissa ja saateasiakirjoissa olevat tiedot (toimijan ja tuotteen nimi, mahdollinen eränumero, valvontaviranomaisen tunnus) vastaavat toisiaan = vastaanottotarkastus

8 Tuotevirtakirjanpito tilalla tuotetut ja käytetyt maataloustuotteet tuotteiden sato ja kokonaismäärä (esim. kg tai m 3 ) ja käyttötarkoitus) mahdollinen hävikki tuotteiden tuotantotapa (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen). tilalta myydyt ja luovutetut maataloustuotteet tuotteiden määrä (esim. kg tai m 3 ) ja laatu (esim. mallasohra, rehukaura) tuotteiden tuotantotapa (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen) tuotteiden vastaanottajat tuotteiden ostajat (jos ostaja eri kuin vastaanottaja, ei kuitenkaan vähittäismyynnissä kuluttajille) toimituspäivä

9 Varastotase varastokirjanpidon tase yhteenveto siitä, kuinka paljon tuotantopanoksia ja valmiita tuotteita on kulloinkin varastossa Taseet lasketaan vähintään sato tai kalenterivuosittain. Esim. vuodenvaihde, laidunkauden alku ja laidunkauden loppu? tasetta ei tarvitse laskea, jos varastotapahtumia on alle 10 kpl/v

10 Rehukirjanpito Eläinten kuluttamat rehut: käytetty rehu ja sen tyyppi luomu/sv2/sv1/tavanomainen, oma/ ostettu eläinten ulkoilu ja laidunnuspäivät Samalla kertaa kannattaa huomioida myös mm. täydentävien ehtojen vaatimuksen kirjanpidolle ja merkitä: tilalle ostetusta/vastikkeetta saadusta rehusta rehun myyjän/toimittajan nimi ja osoite, tuotteen nimi tai luonne (esimerkiksi rypsipuriste), toimituspäivä, määrä ja eläinryhmä, jolle rehu on syötetty. Lisäksi ostetusta/vastikkeetta saadusta rehusta tulee kirjata rehukirjanpitoon rehuvaraston tunniste (esim. siilo 4), johon kyseinen rehu on toimitettu tilalla itse tuotetuista rehuista kullekin eläinryhmälle syötetyn rehun nimi tai luonne sekä rehuvaraston tunniste, johon kyseinen rehu on toimitettu

11 Eläinkirjanpito Eläimiä koskevat tiedot eläimen tai ryhmän tunnistenumero eläimen syntymäaika ja vanhemmat tilalle hankitut eläimet: myyjä, myyjän tilatunnus ja osoite, eläimen syntymätunnus ja syntymäaika, käyttötarkoitus, saapumispäivämäärä, siirtymävaiheen kesto ja päättyminen, luomudokumentit suoritetut eläinlääkinnälliset toimenpiteet tilalta luovutetut eläimet: ikä (syntymäaika), ostaja, lähtöpäivämäärä, teuraseläinten osalta paino (voidaan ilmoittaa myös erästä saatuina lihakiloina) kuolleet eläimet: päivämäärä ja arvioitu kuolinsyy eläimille suoritetut toimenpiteet

12 Lääkintäkirjanpito lääkkeiden säilytyspaikka tilalle ostetut lääkkeet eläimille käytetyt lääkkeet ja lääkkeenomaiset valmisteet: eläimen/ eläinryhmän tunnistetiedot, sairaus, hoitopäivä, hoitoaika, hoitokerta, lääkevalmiste tai aine, käytetty lääkemäärä, luonnonmukaisen tuotannon varoaika ja lääkkeen myyjä hyvien käytäntöjen mukaista on merkitä kirjanpitoon myös päivämäärä, jolloin varoaika päättyy

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5)

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA JA SEN PÄIVITYS Päivityskohtaan merkitään viimeisin päivämäärä, jolloin suunnitelmaa on muutettu tai täydennetty. Laatimispäivämäärä Muutospäivämäärä Muutospäivämäärä

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen marraskuussa 2014. Varmistathan lopulliset ehdot Tavoitteet ja tausta

Lisätiedot

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

Hyvä tapa toimia lammasketjussa

Hyvä tapa toimia lammasketjussa Hyvä tapa toimia lammasketjussa SISÄLTÖ SIVU Johdanto 1 Taustaa 2 1. Lampuriksi rekisteröityminen 3 2. Lammas ja lampuri 3 3. Eläinvalinta ja jalostus 4 4. Lampola 5 5. Vesi 7 6. Lampolan rehut 8 7. Laidun

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvä toimintatavat - Sikaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Kanan pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 5 Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito

Lisätiedot

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi Sari Pekkinen Kevät 2012 Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Täydentävät ehdot, muistilista

Täydentävät ehdot, muistilista Täydentävät ehdot, muistilista Muistilistaan koottu täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sekä ympäristöön, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2008/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä

Lisätiedot

Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12. Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä

Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12. Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä 1/11 Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12 Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä s. 17 Finnpigin karjuaseman laajennus valmistuu s. 26 Eläköön hiiva!

Lisätiedot

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot