Parsi- ja asemalypsy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parsi- ja asemalypsy"

Transkriptio

1 Toimenpiteet ennen lypsyä Parsi- ja asemalypsy Tarkastukset/ Hälytykset: -Tilasäiliön -Pesujen onnistuminen - Pesutulokset havainnointi Lämpötilat Havainnot pesutulos lehmät Lypsyn valmistelu Lypsypaikan valmistelu/parsien Koneen ja lypsyvälineiden valmistelu lypsyyn tilan ohjeen mukaan ryhmittely ja lypsyjärjestys Alipaine Soluluvut Lypsytyö Utareiden, alkusuihkeet huomiointi/ solutestit Lypsyrutiini tilan Mahdollinen erilleenlypsy Solutestien tulokset Lypsyn lopetus Vedinten kunnon tarkastus Vedinten hoito tilan raportointi tilan Maitomäärä Poikkeamat Maidon laatu parsi- ja asemalypsy Lypsyjärjestelmän tunnusluvut Lypsy Lypsykoneen ja aseman pesu havainnointi Erikoistapaukset Maidon testaus käytännöt Seurattavat tunnusluvut solut bakteerit Lehmäkohtaiset solut Maitomäärä/lehmä määrä Työaika Lehmäkohtaiset näytteet Nännikumien vaihdot Letkujen vaihdot Eläinten ryhmittely 1

2 Automaattilypsy Päivittäin Tarkastukset/ Hälytykset: - Tilasäiliön - Pesujen onnistuminen - Robotin toiminta havainnointi Lämpötilat Hälytykset Havainnot pesutulos lehmät Lypsyn onnistumisen varmistaminen Lypsytyön onnistuminen Lypsypaikan Robotin toiminnan varmistaminen tarkastaminen Utareiden puhdistuksen onnistuminen Alipaine Soluluvut huomiointi/ solutestit Lypsyrutiinin onnistumisen Mahdollinen erilleenlypsy Solutestien tulokset Tarkistukset Raporttit Poikkeavat lehmät Tankki raportointi tilan Maitomäärä Poikkeamat Antibioottitestitulokset Maidon laatu - Automaattilypsy Robotin huomiolistojen katsaus Seurattavat tunnusluvut solut Robotin pesu Lehmäkohtaiset näytteet Maitosuodattimen vaihto Lehmäkohtaiset solut Nännikumien vaihdot havainnointi Letkujen vaihdot Erikoistapaukset Epätäydelliset lypsyt Maidon testaus käytännöt Maitomäärä Lypsyrobotin ympäristön pesu 2

3 Maidon solumäärän hallinta utaterveyden Hinnoittelunäyte Lisänäytteen tilaaminen Valmasta solutesti tarvittaessa Soluttavien lehmien löytäminen Solumaidon erottelu Solutesti Erilleen lypsy Tuse-näytetiedot joka kuukausi Solulaskurit Maitosuodattimen Maitomäärän muutokset Solutestitulokset solumäärä ja ja kirjaaminen tilakohtaiset hälytysrajat Lypsyjärjestelmän (Valma) ja Valman tiedot Solutestitulokset Maitosuodatin Ammun koelypsyraportit Kausiraportti Soluttavan tehostettu Lypsyjärjestys ja ryhmittely Ut-näytteet Valma Lypsyjärjestyksen kirjaaminen Aute Lypsyjärjestelmä Soluttajan hoito Hoitopäätökset (näytetulokset ja eläinlääkäri) Umpeutus, aikaistettu tai jokin neljännes Eläimen karsinta Lehmäkortit Lypsyjärjestelmä Naseva Lääkekirjanpito Solumäärän hallinta ja utareterveyden Päivittäiset hoito Lypsyn aikana tapahtuvat huomiot ja niiden kirjaaminen Lypsyjärjestelmästä saatavat tiedot Päätös erilleenlypsystä Hoitopäätökset (umpeutus, hoito tai poisto) Seurattavat tunnusluvut solut Eläinten merkintä (AUTE tai tilan oma merkintä) Lehmäkohtaiset solut (solutesti, tuse, solulaskurit) Eläinten ryhmittely utareterveyden mukaan Lehmäkohtainen määrä Lypsyjärjestys Ut-bakteeritulokset Toimenpiteiden kirjaaminen ja tiedottaminen esim. navettavihko ja työlistat 3

4 Maidon keräilyolosuhteet ja maidon jäähdytys Maidon keräilyolosuhteet Tiestön kunto Ajankohtaiset *auraus Tilasäiliön Maidon jäähdytys Tankin puhtauden * hiekoitus * sisäpinnat * merkinnät * hana edustan siisteys siisteys ja ilmanvaihto Poikkeamat keräilyn aikana n Maidon Pesurin toiminnan jäähdytysnopeus Jäähdytysnopeus 1 *hälytysten aste/20 min heti lypsyn loputtua *pesuaineiden kulutus t ja bakteerit kirjaus suositus, DME-kuitit Pesuaineen Lämpötila <+4 C kulutus 30 min lypsyn jälkeen Tarkistukset ja huollot Tarkistus: Kylmäaineen määrä (yli 3 kg) Pesuainepumpun letkut Hyönteissuojat ilmanottoaukot Huollot: Lauhduttimen Huoltopöytäkirja Keräilyolosuhteet ja maidon jäähdytys Maidon n siisteyden ylläpito Jäähdytysnopeuden n Tankin puhtauden Keräilyolosuhteiden Pesurin toiminnan ilmastoinin Letkujen vaihdot Pesuaineen kulutuksen Lauhduttimen viikkosiivous edustan siisteys 4

5 Maidon käsittelylaitteiden pesut bakteerimäärän hallinta Pesutulosten Tankin sisäpinnat puhtaat pinnat, ei saostumia Pesuaineen valinta Tankin hanan Valintaan lypsyjärjestelmän mukaan Maidon kokoojan - vuoropesu Nännikumit, yhdyskappaleet ja letkut Pesutelineiden Pesun tehokkuus -emäspesu + hapan/1x vko Pesuaineen annostelu ja Tyhjöpuolen Laitteiden kunto Veden kiertonopeus Pesuainepumpun letkut Putkiston kallistukset kulutuksen bakteerimäärä ja tilakohtaiset hälytysrajat (Valma) Veden määrä, laatu ja bakteerimäärä Veden kovuus ja ph Pesuaineen kulutus Putkistoon jääneen veden määrä Pesutulos Pesutelineiden kunto ja Kiertoveden alku- Kumiosien ja loppu säännölliset vaihdot Veden määrän mittaus Huolto Huoltopöytäkirja Kirjanpito huoltotoimenpiteistä Maidon käsittelylaitteiden pesut bakteerimäärän hallinta Pesutulosten - Tankki -Lypsykone Lypsyrobotin pesuyksiköiden Lypsy-yksiköiden ja pesutelineiden Pesuaineen kulutuksen Kumiosien säännölliset vaihdot Pesuveden, määrä, laatu Pesuaineen valinta ja hankinta Laitteiden vuosihuolto Pesutelineiden purku ja pesu 5

6 Päivittäinen rehuhygienia Rehut varastossa Rehujen laatu varastossa Rehukomponenttien laadunhallinta Varaston /siivous Haittaeläimien torjunta Varastotappioiden hallinta Rehukirjanpito Rehujen suojaus varastossa Rehuvarastojen merkintä Rehuanalyysit Varastokirjanpito Rehujen siirto Rehun jakolaitteet Rehun kuljetusreittien kunto Ruokintalaitteiden Rehut syötössä sekä vesialtaiden ja kuppien toiminnan Ruokintapaikkojen ja oikeat ja puhtauden säädöt Rehun siirto eläinten eteen Rehunjakoaikataulu Rehujen laatu /lypsyaika ruokintapaikalla Rehun kuljetuslaitteiden kunto Rehujen siirtoaikataulu Seosrehun lämpenemisen estäminen Rehun laatu ruokintaketjussa Lämpenemisen estäminen Rehujen saatavuuden varmistsus ja koostumus laitteiden puhtaudesta Rehunjakolaittei den toiminta Rehutähteiden määrä havainnointi Maidon määrä ja koostumus Päivittäinen rehuhygienia Ruokintapaikan Rehujen riittävyys, laadun ja aistinvarainen inti Ruokintastategian päivitys Varastojen täydennys Säilörehun laadun ylläpito Rehunjakolaitteiden toiminnan Rehuanalyysit Varastojen siivous Haittaeläimien torjunta Ruokintalaitteistojen huollot Rehujen suojaus varastossa Maidon koostumukset havainnointi Maitomäärän 6

7 Navetan ilmanvaihto Navetan ja eläinten Ilmanvaihdon riittävyys ja toimivuus Ilman vaihdon säätäminen tarvittaessa Ilman laatu ja Ilman liikeen mittaus inti Lantakäytävien Lannan poiston toimivuus Lannanpoistolaitteid en työnjälki Lantakäytävien Eläinten jalkojen Lantakertymät käytäville Lantakäytävien kaadot jalkojen Muiden tilojen Puhtaus: -Vesialtaat ja kupit -Hoitokarsinat -Kokoomatila -Välikäytävät -Lypsypaikka -Toimisto ja karjakeittiö, Säännölliset, kuittaus? Kuivitus ja parret Parren Riittävä kuivitus Kuivitusmenetelmä Kuivikkeen valinta ja laatu Parren oikeat säädöt Riittävän tilava parsi ja parsien Parsien mitoitus Jalkojen ihon kunto Kuivikkeiden määrä Navetan ja eläinten Ilmanvaihdon astinvarainen Lantakäytävien puhtauden Vesialtaiden ja kuppien Muiden tilojen tarvittavat Parsien ja kuivitus Ilmanvaihdon säädöt Kärpästen torjunta Kuivikevaraston täydennys Navetan vuosipesu Viilennyspuhaltimien käyttö tarvittaessa Parsien säädöt Laitteistojen huolto - Ilmastointilaitteet -Lannanpoistolaitteet 7

Maidontuotannon hyvät toimintatavat. Suomen Meijeriyhdistys

Maidontuotannon hyvät toimintatavat. Suomen Meijeriyhdistys Maidontuotannon hyvät toimintatavat Suomen Meijeriyhdistys SUOMEN MEIJERIYHDISTYS Maidontuotannon hyvät toimintatavat Sisältö Esipuhe käyttäjälle... 2 1. Johdanto... 4 2. Tuotantoympäristö ja kasvatusolosuhteet...

Lisätiedot

Lypsyllä parressa ja pihatossa

Lypsyllä parressa ja pihatossa Lypsyllä parressa ja pihatossa Esa Manninen, Kaj Nyman, Kaija Laitinen, Ilkka Murto ja Mari Hovinen Esipuhe Maidontuottajalla on tärkeä rooli maitotuotteiden laatuketjussa. Kuluttajien luottamus suomalaisten

Lisätiedot

Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli

Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli Kansallinen elintarviketalouden laatustrategia Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli Suomen Meijeriyhdistys 2002 Sisällys Esipuhe lukijalle... 2 1. Johdanto... 3 2. Kansallinen elintarviketalouden

Lisätiedot

DeLaval vapaaehtoinen lypsyjärjestelmä VMS Automaattista lypsyä parhaimmillaan

DeLaval vapaaehtoinen lypsyjärjestelmä VMS Automaattista lypsyä parhaimmillaan DeLaval vapaaehtoinen lypsyjärjestelmä VMS Automaattista lypsyä parhaimmillaan Koska hyvälaatuisen maidon kysyntä jatkaa kasvuaan, maidontuottajalta vaaditaan yhä enemmän. Me DeLavalilla uskomme, että

Lisätiedot

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus Vastuuhenkilö Noora Tolin Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 2 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10127/3 Hyväksyjä Maria Teirikko Käyttöönotto 18.6.2015 Valvontaosasto Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Lisätiedot

AUTOMAATTILYPSYYN SIIRTYMINEN

AUTOMAATTILYPSYYN SIIRTYMINEN AUTOMAATTILYPSYYN SIIRTYMINEN Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen ko Mustiala, 22.2.2010 Anna-Mari Salminen OPINNÄYTETYÖ Koulutusohjelma Paikkakunta Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Lisätiedot

Erno Kivijärvi. Lypsyjärjestelmän valinta. Opinnäytetyö Kevät 2010 Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Erno Kivijärvi. Lypsyjärjestelmän valinta. Opinnäytetyö Kevät 2010 Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Erno Kivijärvi Lypsyjärjestelmän valinta Opinnäytetyö Kevät 2010 Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Lypsykarjatilan eläinten ryhmittely

Lypsykarjatilan eläinten ryhmittely Lypsykarjatilan eläinten ryhmittely tavoitteena sujuva työ ja eläinten hyvinvointi Lypsykarjatilan eläinten ryhmittely 1 Tähän ryhmittelyoppaaseen on koottu keskeisiä asioita, jotka on hyvä huomioida eläinten

Lisätiedot

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset Eläintuotantotilojen yleiset elintarvikehygieniaa koskevat vaatimukset laajenevat koskemaan kaikkia eläintiloja

Lisätiedot

Maatilan rakennusopas

Maatilan rakennusopas Maatilan rakennusopas Kirjoittanut: Sakari Alasuutari, Työtehoseura Toimittanut: Erkki Eskola, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Julkaistu 2013 1 1. SUUNNITTELU Top 2 Suunnittelussa lyödään lukkoon 80 %

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 192 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 192 AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Lisätiedot

Liisa Pihlgren & Jaana Holkko

Liisa Pihlgren & Jaana Holkko 1 Liisa Pihlgren & Jaana Holkko Automaattilypsyyn siirtyneiden lypsytilojen kokemuksia Opinnäytetyö Kevät 2010 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Maa - ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki AMK Agrologi Kotieläintuotanto

Lisätiedot

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut Luo tilallesi tulevaisuus www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus,

Lisätiedot

DELPRO-TUOTANNONOHJAUS- JÄRJESTELMÄ PARSINAVETASSA

DELPRO-TUOTANNONOHJAUS- JÄRJESTELMÄ PARSINAVETASSA DELPRO-TUOTANNONOHJAUS- JÄRJESTELMÄ PARSINAVETASSA Petri ja Katja Palokangas Tilavierailu 02/2012 Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 29.10.2012 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä maidontuotantoon

Lisätiedot

Automaattilypsypihaton suunnittelu

Automaattilypsypihaton suunnittelu Automaattilypsypihaton suunnittelu Jack Rodenburg, DairyLogix 814471 Muir Laine, R. R. 4 Woodstock ON N4 7V8 jack@dairylogix.com Kotiin vietäväksi - Automaattinen lypsy soveltuu useimpiin navettamalleihin,

Lisätiedot

Tavoitteena tienata enemmän rahaa puhtain käsin

Tavoitteena tienata enemmän rahaa puhtain käsin MaitoManagement 2020 Matkakertomus tilavierailut Hollanti sekä EuroTier2012 messut http://www.globaldairyfarmers.com http://en.wikipedia.org/wiki/agrifirm http://www.agrifirm.com Tavoitteena tienata enemmän

Lisätiedot

Lely astronaut Automaattinen lypsyjärjestelmä

Lely astronaut Automaattinen lypsyjärjestelmä Lely astronaut Automaattinen lypsyjärjestelmä Luo tulevaisuus lypsykarjatilallesi www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Sitoudumme auttamaan Sinua luomaan tulevaisuuden lypsykarjatilallesi

Lisätiedot

Tuotosseurannan hyödyt. ProAgria Länsi-Suomi Riitta Pietilä 4.11. ja 24.11.2014

Tuotosseurannan hyödyt. ProAgria Länsi-Suomi Riitta Pietilä 4.11. ja 24.11.2014 Tuotosseurannan hyödyt ProAgria Länsi-Suomi Riitta Pietilä 4.11. ja 24.11.2014 Mitä karjan tuotosseuranta on? Otetaanko siitä se hyöty irti, mikä on saatavissa? Mitä tuotosseuranta on? = lypsykarjan tuotostietojen

Lisätiedot

PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA

PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA sivu 1/8 PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA OHJE Dnro 662/32/03 Hyvä perusohje tilojen jaotteluun niiden hygieniariskien perusteella, lisäksi paljon perustietoa

Lisätiedot

Kotieläinrakennukset, lypsykarjarakennukset C 1.2.1

Kotieläinrakennukset, lypsykarjarakennukset C 1.2.1 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja ohjeet Liite 2 MMM:n asetukseen tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (1/1) MMM-RMO Kotieläinrakennukset, lypsykarjarakennukset

Lisätiedot

Perhon yksikkö/ Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto

Perhon yksikkö/ Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 1 VASIKKA, NUORKARJA SISÄLTÖ 1.a Vastasyntynyt vasikka poikimisen apu... 2 1.b Vastapoikinut lehmä... 3 2. Ensimmäinen juotto ternimaidon antaminen... 5 3. Vastasyntyneet vasikat navan puhdistus... 7 4.

Lisätiedot

LEHMIEN KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOKSET SIIR- RYTTÄESSÄ KOMBINAVETASTA AUTOMAATTILYP- SYPIHATTOON

LEHMIEN KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOKSET SIIR- RYTTÄESSÄ KOMBINAVETASTA AUTOMAATTILYP- SYPIHATTOON LEHMIEN KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOKSET SIIR- RYTTÄESSÄ KOMBINAVETASTA AUTOMAATTILYP- SYPIHATTOON Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 11.11.2009 Karoliina Koivisto OPINNÄYTETYÖ Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Tiilitie 1 91500 MUHOS (08) 557 1144 Avoinna ark. klo 09:00-16:00. Päivi Lohilahti-Mällinen (Muhos) plm@lypsykonehuolto.

Tiilitie 1 91500 MUHOS (08) 557 1144 Avoinna ark. klo 09:00-16:00. Päivi Lohilahti-Mällinen (Muhos) plm@lypsykonehuolto. KUVASTO 2015 Vuosi 2014 päättyi ja voimme siirtyä taas uuteen vuoteen ja haasteisiin. Viime vuonna kaksi yritystä, Lypsykonehuolto Mällinen Oy ja PJ Farm yhdistyivät, jolloin saatiin tehostettua toimintaa

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät toimintatavat - Nautaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

Parempaan tuotannon seurantaan DeLaval lypsypaikkaohjaimet MPC580, MPC680 ja MP780

Parempaan tuotannon seurantaan DeLaval lypsypaikkaohjaimet MPC580, MPC680 ja MP780 Parempaan tuotannon seurantaan DeLaval lypsypaikkaohjaimet MPC580, MPC680 ja MP780 Ratkaisu Sinulle - joka päiväksi DeLaval milking point controller MPC580, MPC680 and MP780 Everything you need at your

Lisätiedot

Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015

Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015 Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015 2/21 Kiinteistönhoidon palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO Kiinteistönhoidon palvelukuvaus... 2 1.2 Kiinteistöt... 4 1.2.2 Uimahallin laajuustiedot,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1/10 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelaki velvoittaa elintarvikealan toimijoita laatimaan kirjallisen omavalvontasuunnitelman, noudattamaan sitä ja pitämään sen toteutumisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Vastuullinen naudanlihantuotanto

Vastuullinen naudanlihantuotanto Vastuullinen naudanlihantuotanto Lisää voimaa yhdessä Vastuullinen naudanlihantuotanto Hyvät tuotantotavat vastuullisuutta koko ketjussa Suomalainen kuluttaja arvostaa kotimaisia elintarvikkeita. Erityisesti

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät toimintatavat - Broileriketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot