KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi"

Transkriptio

1 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa Hyväksytty

2 2 Ammattiosaamisen näyttöjen muodostuminen tutkinnon osittain (esimerkki): 1 Ammattiosaamisen näyttö: oppilaitos Sivu 3 - Materiaali- ja valmistustekniikka 20ov (pakollinen) 2 Ammattiosaamisen näyttö: oppilaitos Sivu 6 - Massiivipuutuotteiden valmistus 20ov(valinnainen) 3 Ammattiosaamisen näyttö: oppilaitos Sivu 8 - Levytuotteiden valmistus 20ov (valinnainen) 4 Ammattiosaamisen näyttö: oppilaitos Sivu 11 - Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 10ov (pakollinen) Sivu 14 - CNC työstö 10ov (valinnainen) 5 Ammattiosaamisen näyttö: oppilaitos/työelämä Sivu 16 - Puusepänalan valmistustoiminta 10ov (valinnainen)

3 3 Materiaali- ja valmistustekniikka 20ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Ajoitus Opiskelija osaa lukea ammattipiirustuksia ja suunnitella sen mukaan työjärjestyksen laatia yksinkertaisia ammattipiirustuksia laatia katkaisu- ja paloitteluluettelon käyttää materiaaleja ja muita aineita käyttökohteen mukaan oikein mitata puutavaran kosteuden valmistaa tuotteiden Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen työprosessien hallinnasta työn kokonaisuuden hallinta ja oman työn arviointi: - ohjauksen tarve työn suunnittelussa. työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta koneiden ja laitteiden käyttö - koneiden ja laitteiden oikea ja työturvallinen käyttö työn perustana olevan tiedon hallinta niiltä osin, mitä voi- Kokeet, ammatilliset työt, harjoitustyöt, havainnointi ja noudattaa työ-aikoja. Kirjalliset kokeet: Materiaalituntemus Peruskoneet Suunnittelu ja piirustustekniikka (3ov) Suunnittelu ja piirustustekniikka Materiaalituntemus (4ov) Peruskoneet (13ov) Opintojen osa toteutetaan oppilaitoksessa Opetuksessa hyödynnetään luokkaopetusta tai projekti- ja ryhmätöitä sekä työsaliopetusta Materiaali- ja valmistustekniikka 20ov toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana Suunnittelu ja piirustustekniikka (3ov) jakso- 1-5 Materiaalituntemus. (4ov) jakso- 1-5

4 rakenteita ja liitoksia käyttää alan mittavälineitä valmistaa tuotteita määriteltyjen laatuvaatimusten mukaan daan liittää kyseisiin työtehtäviin: - materiaalit ja tuotteen kustannus 4 Peruskoneet (13ov) jakso- 1-5 ylläpitää työpaikan järjestystä ja siivota työpisteensä viimeistellä valmistamansa tuotteet pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla pintakäsitellä tuotteen tarkoituksenmukaisella tavalla työskennellä työtur vallisesti, huomioi den myös Atexdirektiivin velvoit teet Opiskelija osaa käyttää vähintään seuraavia peruskoneita: pyörösaha vannesaha oikohöylä tasohöylä alajyrsin elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja työkyky: - sovittuja työaikojen noudattaminen. - suojaimien käyttö, turvallinen toiminta ja työturvallisuusohjeiden noudattaminen menetelmissä. Näytön toteuttaminen: Materiaali- ja valmistustekniikan (20ov) ammattiosaamisennäyttö toteutetaan oppilaitoksessa Ammattiosaamisennäyttö toteutetaan kerralla kokonaisuudessaan. Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan opintojakson lopussa 5-jakso

5 yläjyrsin monikaraporakone paineilmapuristin nauhahiomakone CNC - kone Arvioinnin toteuttamisessa on muistettava opiskelijan itsearviointi ja yhteinen arviointikeskustelu 5 Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. Päättötodistuksen arvosana päätetään ammattiosaamisen näytöstä, työaikojen noudattamisesta ja muusta arvioinnista saadun arviointitiedon perusteella. Arviointi: T1-K3

6 6 Massiivipuutuotteiden valmistus 20 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Massiivipuutuotteiden valmistus on pääsääntöisesti tuotteiden tai niiden komponenttien valmistusta puusta käyttäen puusepänalan keskeisimpiä työstökoneita. Opiskelija osaa valmistaa massiivipuutuotteita tai niiden osia. -lukea työpiirustuksia ja laatia osaluettelon -valita tuotteen käyttökohteeseen soveltuvat puu- ja muut materiaalit -käyttää val- Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Kokeet, ammatilliset työt, harjoitustyöt ja työssäoppiminen Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen työprosessien hallinnasta työn kokonaisuuden hallinta ja oman työn arviointi : - asennoituu työhönsä siten, ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa. työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta tuotteiden valmistus, koneiden ja laitteiden käyttäminen sekä materiaalin valinta - oikeat työmenetelmät ja asetteiden teko koneille. työn perustana olevan tiedon hallinta niiltä osin, mitä voidaan liittää kyseisiin työtehtäviin - tunnistaa puulajit, piirustustenlukutaito ja puun ominaisuudet. Massiivipuutuotteet 1 Massiivipuutuotteet 2 Opintojen osa toteutetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikalla Ajoitus Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä, luokkaopetusta ja ryhmätöitä. Massiivipuutuotteet 1 toteutetaan 1. lukuvuonna Massiivipuutuotteet 2 toteutetaan 2. lukuvuonna 2. lukuvuodella ammattiosaamisen näytön arviointi 2. jakso

7 mistuksessa käytettäviä puuntyöstökoneita, laitteita ja teriä valita massiivipuutuotteen valmistukseen liittyviä erilaisia liitosmenetelmiä, mallineita ja/tai valmistustekniikoita toimia asiakaslähtöisesti tunnistaa erilaisia heloja ja kiinnittimiä sekä osaa asentaa ne itsenäisesti oikeisiin kohteisiin elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja työkyky - työaikojen ja ohjeiden noudattaminen, suojainten käyttö ja vuorovaikutustaidot. Näytön toteuttaminen: Masiivipuutuotteiden valmistus 20 ov ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppilaitoksessa. Ammattiosaamisennäyttö toteutetaan kokonaisuudessaan. Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Arvioinnin toteuttamisessa on muistettava opiskelijan itsearviointi ja yhteinen arviointikeskustelu 7 Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. Päättötodistuksen arvosana päätetään ammattiosaamisen näytöstä, työaikojen noudattamisesta ja muusta arvioinnista saadun arviointitiedon perusteella. Arviointi: T1-K3

8 8

9 9 Levytuotteiden valmistus 20 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Levytuotteiden valmistus on puutuotealan erilaisten levyjen jalostaminen valmiiksi tuotteiksi ja osakomponenteiksi sekä erilaisten levyjen jatkojalostaminen. Valmistaminen voi tapahtua joko konelinjoilla tai yksittäisillä koneilla. Levytuotteiden valmistusta on mm. seuraavanlainen puusepänalan toiminta: kiintokalusteiden ja niiden osien valmistaminen erilaisten levystä valmistettujen huonekalujen valmistaminen erilaisten puu- Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen työprosessien hallinnasta työn kokonaisuuden hallinta ja oman työn arviointi - asennoituu työhönsä siten, ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta kaikki muut paitsi levyjen pinnoittaminen, viimeistely ja laaduntarkkailu sekä laadukas työskentely - tietää laadukkaan levykalustevalmistuksen periaatteet työn perustana olevan tiedon hallinta niiltä osin, mitä voidaan liittää kyseisiin työtehtäviin - tietää alalla käytettäviä rakenneratkaisuja, laskee materi- Kokeet, ammatilliset työt, harjoitustyöt ja työssäoppiminen ) Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Levytuotteiden valmistuksen perusteet 20 ov Opintojen osa toteutetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikalla Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä, luokkaopetusta ja ryhmätöitä. Ajoitus Levytuotteiden valmistus toteutetaan 2. opiskeluvuoden aikana. Levytuotteiden valmistuksen perusteet toteutetaan 2.-4 jakso Työssäoppimisjaksot ovat jakso

10 tuotelevyjen jatkojalostaminen Opiskelija osaa tehdä asetteita ja säätöjä levykalusteita jalostaville koneille valita ja suorittaa terien vaihtoja käyttämiinsä koneisiin käyttää sekä konelinjan koneita, että yksittäisiä koneita käyttää numeerista työstötekniikkaa levytuotteiden valmistuksessa pinnoittaa puutuotealan levyjä tuottaa laadukkaita ja mittatarkkoja komponentteja tehdä levykalusteiden kokoonpanoja osaa käyttää ja soveltaa kalusteaalimääriä. elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja työkyky - noudattaa työaikoja, ohjeita, suojainten käyttö ja vuorovaikutustaidot Näytön toteuttaminen: Levytuotteiden valmistus 20 ov ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppilaitoksessa. Ammattiosaamisennäyttö toteutetaan kokonaisuudessaan. Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Arvioinnin toteuttamisessa on muistettava opiskelijan itsearviointi ja yhteinen arviointikeskustelu 10

11 valmistusta ohjaavia standardeja 11 Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. Päättötodistuksen arvosana päätetään ammattiosaamisen näytöstä, työaikojen noudattamisesta ja muusta arvioinnista saadun arviointitiedon perusteella. Arviointi: T1-K3

12 12 Asiakslähtöinen valmistustoiminta Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Asiakaslähtöisessä valmistustoiminnassa selvitetään tuotteen ulkonäkö, mitat ja laatuvaatimukset, tehdään valmistuksessa tarvittavat dokumentit, sekä valmistetaan tuote tai tuotteen osa laatukriteereiden mukaan aikataulua noudattaen. Tutkinnon osan painopiste on mittatarkkuuden, laatukriteereiden ja aikataulun noudattamisessa. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa selvittää asiakkaan tarpeen laatia tarvittavat Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen työprosessien hallinnasta työn kokonaisuuden hallinta ja oman työn arviointi o toimii suunnitelmallisesti ja osaa ratkaista ongelmatilanteita työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta materiaalien, koneiden ja laitteiden käyttö sekä viimeistely o osaa käyttää materiaaleja taloudellisesti ja tuotteen laatuvaatimusten mukaisesti o osaa itsenäisesti käyttää koneita monipuolisesti sekä suorittaa koneistukset oikeassa järjestyksessä o osaa viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn Ammatilliset työt, harjoitustyöt ja havinnointi Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Tuotesuunnittelun perusteet 4 ov Tuotteen valmistaminen 6 ov Opintojen osa toteutetaan oppilaitoksessa. Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat asiakkaan tilaaman tuotteen koulun työsalissa. Ajoitus Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä, luokkaopetusta ja ryhmätöitä. Asiakaslähtöinen valmistustoiminta toteutetaan kokonaisuutena 3. opiskeluvuoden aikana.

13 dokumentit tuotteen valmistamiseksi valmistaa tuotteen annettujen kriteereiden mukaisesti viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla edellyttämällä tavalla työn perustana olevan tiedon hallinta niiltä osin, mitä voidaan liittää kyseisiin työtehtäviin o osaa laatia valmistuksessa tarvittavat dokumentit o ymmärtää tuotteen hinnan muodostumisen ja osaa itsenäisesti laskea kaikki materiaalikustannukset elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja työkyky o noudattaa sovittuja työaikoja ja ohjeita o käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä 13 Näytön toteuttaminen: Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 10 ov ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppilaitoksessa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan kokonaisuudessaan

14 yhdessä CNC-työstö näytön kanssa. 14 Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Arvioinnin toteuttamisessa on muistettava opiskelijan itsearviointi ja yhteinen arviointikeskustelu Päättötodistuksen arvosana päätetään ammattiosaamisen näytöstä, työaikojen noudattamisesta ja muusta arvioinnista saadun arviointitiedon perusteella. Arviointi: T1-K3

15 15 CNC työstö 10 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa työstöratojen valmistus käyttää CNCkonetta 3- akselisessa työstössä Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määri- harjoitustyöt ja ha- Ammatilliset työt, telty osaaminen vinnointi työprosessien hallinnasta työn kokonaisuuden hallinta ja oman työn arviointi o toimii suunnitelmallisesti ja osaa ratkaista ongelmatilanteita työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan huoltoa lukuun ottamatta o osaa tehdä tuotteen valmistamiseen tarvittavat ohjelmat ja valmistaa tuotteen o osaa kiinnittää terät istukoihin työturvallisesti ja tehdä tarvittavat työkalujen mittaukset o osaa tehdä koneen varustelun o osaa valita oikeat terät eri materiaaleille sekä määrittää terien opti- Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) CAD / CAM tekniikka 4 ov CNC koneen käyttö 6 ov Opintojen osa toteutetaan oppilaitoksessa. Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat asiakkaan tilaaman tuotteen koulun työsalissa. Ajoitus Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä, luokkaopetusta ja ryhmätöitä. Asiakaslähtöinen valmistustoiminta toteutetaan kokonaisuutena 3. opiskeluvuoden aikana.

16 maaliset työstöarvot työn perustana olevan tiedon hallinta niiltä osin, mitä voidaan liittää kyseisiin työtehtäviin o hallitsee CNCtekniikan ja CAD/CAM-ohjelman keskeiset käsitteet; pystyy soveltamaan niitä työssään elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja työkyky o noudattaa sovittuja työaikoja ja -ohjeita Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan kokonaisuudessaan yhdessä asiakaslähtöisen valmistustoiminnan kanssa 16 Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Arvioinnin toteuttamisessa on muistettava opiskelijan itsearviointi ja yhteinen arviointikeskustelu Päättötodistuksen arvosana päätetään ammattiosaamisen näytöstä, työaikojen noudattamisesta ja muusta arvioinnista saadun arviointitiedon perusteella. Arviointi:

17 T1-K3 17

18 18 Puusepänalan valmistustoiminta 10 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa hyödyntää puualan teknisen valmistuksen, tuotannon suunnittelun lähdeaineistoja ja asiantuntijatietoja. käyttää tuotannon vaatimia koneita ja laitteita valmistaa tuotteita tuotannon ohjeiden mukaisesti viimeistellä tuotteet pintakäsittelyn vaatimalla tavalla työskennellä sarjatyön vaatimusten mukaisesti huoltaa ja pitää Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen työprosessien hallinnasta työkokonaisuuden hallinta oman työn arviointi o toimii suunnitelmallisesti ja osaa ratkaista ongelmatilanteita o arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta koneiden ja laitteiden huoltoa ja ylläpitoa o toimii itsenäisesti piirustusten ja työohjeiden mukaan o osaa itsenäisesti valita Ammatilliset työt, havinnointi. Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Valmistustekniikka 10 ov Opintojen osa toteutetaan työssäoppimispaikalla. Opiskelijat ovat työssäoppimispaikalla mukana yrityksen normaalissa tyotantoprosessissa Ajoitus Puusepänalan valmistustoiminta toteutetaan kokonaisuutena 3. opiskeluvuoden aikana.

19 käyttökuntoisina valmistuksessa tarvittavia koneita, laitteita ja työvälineitä ylläpitää työpaikalla järjestystä ja siisteyttä käyttökohteeseen soveltuvat materiaalit o huomioi itsenäisesti käyttökohteen asettamat kosteus- ja lujuusvaatimukset puutavaralle o osaa valmistaa itsenäisesti laatuvaatimusten mukaisen tuotteen, sarjatyöhön soveltuvin menetelmin työn perustana olevan tiedon hallinta niiltä osin, mitä voidaan liittää kyseisiin työtehtäviin o ymmärtää tuotteen hinnan muodostumisen ja osaa itsenäisesti laskea materiaalikustannukset o tuntee materiaalien merkityksen tuotteiden valmistukseen ja vaikutuksen rakenteisiin 19 elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja työkyky o noudattaa sovittuja työaikoja ja ohjeita o kehittää itsenäisesti toimintansa turvalli-

20 suutta 20 Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Arvioinnin toteuttamisessa on muistettava opiskelijan itsearviointi ja yhteinen arviointikeskustelu Päättötodistuksen arvosana päätetään ammattiosaamisen näytöstä, työaikojen noudattamisesta ja muusta arvioinnista saadun arviointitiedon perusteella. Arviointi: T1-K3

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa Hyväksytty 10.8.2009 OHJAAJUUS 20 ov

Lisätiedot

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto, Koneistaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Kaikille

Lisätiedot

1.7. MUURAUS 10 ov. Arvioi ntikriteer

1.7. MUURAUS 10 ov. Arvioi ntikriteer 1.7. MUURAUS 10 ov Ammattitaitovaatimus ja tarkennettu sisältö osaa Osaa suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia Osaa

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Audiovisuaalinen viestintä

Audiovisuaalinen viestintä Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Näyttö- ja arviointisuunnitelma Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia,

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot