JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto"

Transkriptio

1

2 2

3 3 1. TUTKINTOKOHTAINEN OSA KUVAUS KOULUTUSALASTA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 4 LUKUSUUNNITELMA... 6 TUTKINNON OSAT... 9 Pakolliset tutkinnon osat... 9 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Kaikille suuntautumisvaihtoehdoille valinnaiset tutkinnon osat Valittava seuraavista enintään 4 tutkinnon osaa siten, että kohdista a. - d. tulee yhteensä määrä, joka vastaa nimellislaajuutta 90 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (kaikille yhteiset aineet) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, valinnaiset tutkinnon osat OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMINEN VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA SUUNNITELMA AMMATTIOSAAMISTA SYVENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN JÄRJESTÄMINEN SUUNNITELMA TUTKINNON OSIEN ARVIOINNISTA JA OSAAMISEN ARVIOINTIMENETELMISTÄ SUUNNITELMA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUMISESTA JA ARVIOINNISTA LIITTEET: LIITE 1 ALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA LIITE 2 TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA LIITE 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN AJOITUS JA NÄYTTÖPAIKAT

4 4 1. TUTKINTOKOHTAINEN OSA (Ops hyväksytty JEDU) 2. Kuvaus koulutusalasta Puualan perustutkinto tuottaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet toimia puusepän työtehtävissä puutuoteteollisuudessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa puusepänteollisuuden tuotteiden valmistusprosesseissa sekä niihin liittyvästä prosessinohjauksessa ja kunnossapitotöissä. Hän osaa toimia yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Puuseppä ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen vaatimukset ja tavoitteet. Puusepän koulutusohjelma ohjaa elinikäisen oppimisen edellyttämiin oppimisen avaintaitoihin, joista voidaan mainita erityisesti kyky kehittää oppimistaitojaan ja ongelmanratkaisukykyään, toimia yhteistyössä mekaanisen puuteollisuuden eri sidosryhmien kanssa sekä omassa organisaatiossa että sen ulkopuolella. Puusepän perustutkinnon suorittanut pitää kiinni yhteisesti sovituista säännöistä ja ottaa huomioon terveyden ylläpitämiseen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Suorittaneen on ymmärrettävä työturvallisuusasioiden ja työkykyä ylläpitävän toiminnan tärkeys omalle terveydelle, työkykyisyydelle ja työssä jaksamiselle. Hän osaa toimia ergonomisesti noudattaen työsuojelumääräyksiä ja ohjeita. Puualan perustutkinto tuottaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen teollisuuspuusepän tehtäviin. 3. Tutkinnon muodostuminen Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Valinnaisuus on esitetty lukusuunnitelmassa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja, jopa suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia

5 5 (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa f ja g, ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla voi tällöin suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa voidaan laatia opiskelijalle mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta.

6 6 Lukusuunnitelma Puualan perustutkinto AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 ov a. Pakolliset ammatilliset tutkinnonosat 30 ov 1. Materiaali- ja valmistustekniikka, 20 ov 1.1. Työturvallisuus, 2 ov 1.2. Opinto-ohjaus, 1 ov 1.3. Suunnittelutekniikka, 2 ov 1.4. Materiaalitekniikka, 5 ov 1.5. Puun työstön perusteet, 8 ov 1.6. Tuotantotekniikka, 2 ov 2. Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 10 ov 2.1. Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 1, 7 ov 2.2. Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 2, 3 ov 1 vuosi 2. vuosi 3. vuosi b. Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, ov (suuntautumisvaihtoehdot), joista väh. 20 ov työssäoppimista. Valittavana 1-3 tutkinnon osaa seuraavista (20 60 ov, joista 20 ov toisena lukuvuotena) 3 Massiivipuutuotteiden valmistus, 20 ov 20 4 Levytuotteiden valmistus, 20 ov 20 5 CNC -ohjelmointi ja työstö, 20 ov 20 6 Prosessipuusepäntyöt, 20 ov 20 tai 20 tai 20 tai 20 tai 20 c. Kaikille suuntautumisvaihtoehdoille valinnaiset tutkinnon osat, 0-40 ov Valittava seuraavista enintään 4 tutkinnon osaa siten, että kohdista a. - d. tulee yhteensä määrä, joka vastaa nimellislaajuutta 90 ov. 7 Puusepänalan valmistustoiminta, 10 ov 10 8 CNC-työstö, 10 ov 10 tai 10 tai 10 tai

7 7 9 Tekninen suunnittelu ja prototyypin valmistus, 10 ov Asennustyö, 5 ov (Lisäksi valittava kalusteasennus, 5 ov ) 5 11 Kalusteiden asennus, 5 ov 5 12 Sisustuspuusepäntyöt, 10 ov Ikkunoiden valmistus, 10 ov Entisöinti ja puukorjaus, 10 ov 10 tai 10 tai 10 d. Muut valinnaiset tutkinnon osat, 0-10 ov 15 Yrittäjyys, 10 ov x x 16 Lukio-opinnot, 0-10 ov x x x e. Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat, 0-10 ov 17 Yritystoiminta, 10 ov 18 Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta, 0 10 ov x x x x 19 Tutkinnon osa ammatti-, erikoisammattitutkinnosta tai ammattikorkeakoulututkinnosta 0-10 ov x x AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 ov f. Pakolliset tutkinnon osat 16 ov 1 Äidinkieli Toinen kotimainen kieli 1 3 Vieras kieli 2 4 Matematiikka 3 5 Fysiikka ja kemia 2 6 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 7 Liikunta 1 8 Terveystieto 1 9 Taide ja kulttuuri 1 g. Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov 4 Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto, 0-4 ov 11 Tieto- ja viestintätekniikka, 0-4 ov 12 Etiikka, 1 ov

8 8 13 Kulttuurien tuntemus, 0-4 ov 14 Psykologia, 0-4 ov 15 Yritystoiminta, 0-4 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov 4 6 yhteensä

9 9 Tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Materiaali- ja valmistustekniikka 20ov 1.1 Työturvallisuus, 2ov 1.2 Opinto-ohjaus, 1 ov 1.3 Suunnittelutekniikka, 2 ov 1.4 Materiaalitekniikka, 5 ov 1.5 Puun työstön perusteet, 8 ov 1.6 Tuotantotekniikka, 2 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa lukea ammattipiirustuksia ja suunnitella sen mukaan työjärjestyksen laatia yksinkertaisia ammattipiirustuksia laatia katkaisu- ja paloitteluluettelon käyttää alan mittavälineitä käyttää materiaaleja ja muita aineita käyttökohteen mukaan oikein mitata puutavaran kosteuden valmistaa tuotteiden rakenteita ja liitoksia valmistaa tuotteita määriteltyjen laatuvaatimusten mukaan viimeistellä valmistamansa tuotteet pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla pintakäsitellä tuotteen tarkoituksenmukaisella tavalla työskennellä työturvallisesti, huomioiden myös Atex-direktiivin velvoitteet ylläpitää työpaikan järjestystä ja siivota työpisteensä Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa käyttää vähintään seuraavia peruskoneita: pyörösaha vannesaha oikohöylä tasohöylä alajyrsin yläjyrsin monikaraporakone paineilmapuristin CNC - kone nauhahiomakone Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on voimassa oleva tulityökortti, työturvallisuuskortti ja perustaidot ensiavun antamisesta.

10 10 Arviointi Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa tai työpaikalla järjestettävän näytön ja muun arvioinnin avulla. ammattiosaamisen näyttö muu arviointi Opintokokonaisuuden näyttö koostuu yhdestä osakokonaisuudesta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Muun arvioinnin painoarvo tutkinnon osan lopullisessa arvosanassa on yksi kolmasosa. Muu arviointi voi nostaa tai laskea arvosanaa yhdellä numerolla. Kirjalliset tehtävät ja kokeet, oppimis- ja harjoitustehtävät, työselosteet ja opiskelun aktiivisuuden seuranta ovat osa arviointia kaikkien keskeisien sisältöjen kohdalla. Opintojaksot 1..1 Työturvallisuus, 2 ov Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija tuntee työturvallisuus määräiset, tunnistaa työtausvallisuuriskit työskentely ympäristöstään ja ymmärtää työskentelyympäristön siisteyden merkityksen työturvallisuuteen. Hän osaa käyttää henkilökohtaisia suojaimia sekä yleisempiä puualan peruskoneita turvallisesti. Sisältö Työturvallisuus laki ja asetukset sekä soveltamisohjeet Tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutus Tavanomaisten puualan peruskoneiden käyttökoulutus Ensiavun perusteet Henkilökohtaisten suojaiminen käyttö Koneiden suojaiminen käyttö Toteuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Teoriaopetus, käytännön harjoitteet Oppikirja ja harjoitteet Työturvallisuus laki Tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutuksen oppimateriaali Oppikirja: Puutuoteteollisuus 2 Koneiden ja laitteiden käyttohjeet

11 11 Opintojaksot 1..2 Opinto-ohjaus, 1 ov Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana. Opiskelijan tulee tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden valinnan mahdollisuudet. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään, osaa kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja tuotoksiaan. Hän osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan. Hän osaa seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitteluun. Opiskelija osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Hän tunnistaa opiskeluunsa ja elämäntilanteisiinsa mahdollisesti liittyviä ongelmia ja osaa hakea niihin tukea. Hän osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita ja muita ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja. Sisältö Opinto-ohjaus, opiskelu ammattioppilaitoksessa Wilman, sähköpostin ja Moodlen käyttöönotto Opiskeluhuollon palveluihin tutustuminen Opintosisältöön tutustuminen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta Toteuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Teoriaopetus, Wilman, sähköpostin ja Moodlen käyttöönotto Oppimateriaali ja harjoitteet Opetussuunnitelma Oppilaitoksen ohjeistukset Luentomateriaalit Opintojaksot 1..3 Suunnittelutekniikka, 2 ov Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija tuntee piirustusmerkinnät ja osaa sekä laatia että tulkita puualan materiaaliluetteloita, osa- ja kokoonpanokuvia sekä käyttää työssä tarvittavia mittavälineet. Sisältö mittavälineiden käyttö piirustusmerkinnät huonekalun valmistuksen suunnitteluprosessi huonekalun työpiirustukset

12 12 Toteuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Teoriaopetus, työsali Oppikirja ja harjoitteet, suunnitteluohjelmistot CADS ja Alpha CAM Luentomateriaali, ohjelmistojen ohjeet, Opintojaksot 1..4 Materiaalitekniikka, 5 ov Opintojaksossa kiinnitetään erityistä huomiota puusepän teollisuudessa käytettävien puulajien tuntemiseen, niiden ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin. Ominaisuuksista keskeisiä ovat puun kosteus, kemialliset, ja fysikaaliset ominaisuudet. Lisäksi opiskelijan on osattava laskea tuotteen valmistamisesta aiheutuvat kustannukset. Sisältö materiaalitietämys puuraaka-aineesta ja sen käyttäytymisestä alan termistön opiskelu liimat, pintakäsittelyaineet, levytuotteet, helat, terämateriaalit ja muut materiaalit Toteuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Teoriaopetus, työsaliharjoitteet, laboratoriharjoitteet Oppikirja ja harjoitteet Puutuoteteollisuus kirjat 1-3, luento- ja harjoitusmateriaali Opintojaksot 1..5 Puun työstön perusteet, 8 ov Harjoitellaan perustyökoneiden käyttöä ja liitostekniikoita, joka tapahtuu harjoitustöiden ja asiakastöiden avulla. Valmistetavat tuotteet voivat olla erilaisista levytuotteista tai massiivipuusta valmistettavia. Työskentelyssä painotetaan laatua niin koneiden käytössä kuin viimeistelyssä sekä oman tekemisen arviointia tuotteiden ja taloudellisuuden osalta. Tutkinnon osan painopiste on työturvallisessa ja ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Sisältö käsityökalujen ja peruskoneiden käyttö

13 13 rakenneoppi ja liitostekniikka, kokoonpano oppimateriaaleja kirjoista, opetusvideoista ja internetistä työsalissa harjoitus- ja asiakastöitä, laatu ja viimeistely CNC-tekniikan perusteet Koneiden puhtaanapito ja terähuolto jätteiden lajittelelu ja uusiokäyttö (kestävä kulutus) Toteuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Työharjoitteet, videot Oppikirja ja harjoitteet Puutuoteteollisuus kirjat 1-3, luentomateriaali, videot Opintojaksot 1..6 Tuotantotekniikka, 2 ov Harjoitellaan perustyökoneiden käyttöä ja liitostekniikoita, joka tapahtuu harjoitustöiden ja asiakastöiden avulla. Opitaan terätekniikan perusteet sekä asetteiden ja mallineiden käyttöä. Sisältö koneiden ja laitteiden toimintatapojen tunnistaminen asetteet ja mallineet opastus ja ohjaus koneiden käyttöön, rakenneoppi ja liitostekniikat oppimateriaaleja kirjoista, opetusvideoista ja internetistä työsalissa harjoitus- ja asiakastöitä CNC-tekniikan perusteet Toteuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Teoriaopetus, työsaliharjoitteet, yritysvierailut puualalle Oppikirja ja harjoitteet Puutuoteteollisuus kirjat 1-3, luentomateriaali, videot

14 14 Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta Oman työn arviointi Arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tarvitsee ajoittain suunnittelee työnsä suunnittelee ohjausta annettujen ohjeiden itsenäisesti työnsä ja suunnitellessaan mukaan osaa esittää työtään vaihtoehtoisia tarvitsee jonkin verran ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen tarvitsee jonkin verran ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut minimitavoitteet asennoituu työhönsä siten, ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta arviointi ei kaikilta osin ole realistinen toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella saavuttaa työssään asetetut laatutavoitteet toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti toimintatapoja toimii suunnitelmallisesti ja osaa ratkaista ongelmatilanteita käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Tekninen piirtäminen Materiaaliluettelojen laadinta Mittaimet Arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa lukea tuotepiirustuksia tarvitsee ajoittain ohjausta laatiessaan materiaaliluetteloja osaa käyttää rullamittaa luotettavasti ja työntömittaa pääsääntöisesti oikein osaa piirtää annettujen ohjeiden mukaan osa- tai kokoonpanokuvia osaa laatia lähes virheettömästi materiaaliluetteloja hallitsee rulla- ja työntömitan käytön luontevasti ja luotettavasti; osaa käyttää muita mittaimia ohjeistettuna osaa piirtää osa- ja kokoonpanokuvia osaa laatia materiaaliluetteloja käyttää työssä tarvittavia mittalaitteita tehokkaasti, monipuolisesti ja luotettavasti Koneiden ja laitteiden tarvitsee ajoittain osaa valita ja asettaa osaa valita ja asettaa

15 15 käyttäminen ohjausta valitessaan ja asettaessaan oikeat terät ja työstöarvot annettujen ohjeiden mukaan oikeat terät ja työstöarvot lähes itsenäisesti oikeat terät ja työstöarvot Materiaalien valinta Viimeistely ja laaduntarkkailu Pintakäsittely Kone- ja terähuolto työskentelee ohjattuna huomioiden työturvallisuuden ja siisteyden osaa lähes itsenäisesti käyttää melkein kaikkia peruskoneita, mutta tarvitsee ohjausta asetteiden teossa tarvitsee jonkin verran ohjausta osatakseen valita tuotteeseen määritellyt materiaalit osaa tehdä viimeistelyjä, mutta viimeistelyssä ja laaduntarkkailussa on useita puutteita osaa pintakäsitellä käsityövälineillä tuotteen minimivaatimusten mukaisesti osaa teroittaa käsityökalujen terät, mutta lopputuloksessa on puutteita osallistuu koneiden huoltotoimiin työskentelee annettujen ohjeiden mukaan huomioiden työturvallisuuden ja siisteyden osaa itsenäisesti käyttää lähes kaikkia peruskoneita, mutta tarvitsee vähäistä ohjausta asetteiden teossa osaa annettujen ohjeiden mukaan valita tuotteeseen määritellyt materiaalit selviytyy osien viimeistelyistä, mutta laaduntarkkailussa on pieniä puutteita osaa pintakäsitellä ohjatusti ruiskulla tuotteen osia osaa teroittaa käsityökalujen terät osaa suorittaa koneille tehtävät perushuollot työskentelee lähes itsenäisesti huomioiden työturvallisuuden ja siisteyden osaa itsenäisesti käyttää peruskoneita ja tehdä niille asetteita osaa itsenäisesti valita tuotteeseen määritellyt materiaalit selviytyy kaikilta osin moitteettomasti viimeistelystä ja laaduntarkkailusta osaa pintakäsitellä ruiskulla tuotteen osia laatuvaatimusten mukaan osaa teroittaa käsityökalujen terät oikea-aikaisesti ja itsenäisesti osaa suorittaa itsenäisesti ja oikeaaikaisesti useimmat koneille tehtävät perushuollot Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Materiaalituntemus Arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tietää yleisimmät tunnistaa yleisimmät tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudess puusepänteollisuudess puusepänteollisuudess a käytettävät puulajit a käytettävät puulajit a käytettävät puulajit; tietää niiden tietää puusepänteollisuudess a käytettävät yleisimmät levymateriaalit tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudess a käytettävät levymateriaalit käyttökohteet tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudess a käytettävät levymateriaalit; tietää niiden ominaisuudet ja käyttökohteet

16 16 Kuivaustekniikka Matematiikka ja luonnontieteet ymmärtää, miten puu käyttäytyy kosteuden muuttuessa tietää yleisimmät puusepänteollisuudess a käytettävät liimat ja muut materiaalit osaa määrittää puun kosteuden osaa laskea valmiin tuotteen materiaalikustannukset ymmärtää puumateriaalien anisotrooppisuuden merkityksen tuotteiden valmistukseen ja rakenteisiin tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudess a käytettävät liimat ja muut materiaalit ymmärtää miksi puutavara kuivataan käyttökosteuteen osaa laskea kaikkien tuotteen valistamiseen käytettyjen materiaalien kustannukset tuntee puun fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja niiden vaikutuksen; tietää puun rakenteen merkityksen puuntyöstössä tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudess a käytettävät liimat ja muut materiaalit; tietää niiden käyttökohteet osaa määrittää puun kosteuden punnitusmenetelmällä ja hallitsee käsitteen tasapainokosteus ymmärtää tuotteen hinnan muodostumisen ja osaa itsenäisesti laskea kaikki materiaalikustannukset Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kestävä kehitys Arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja noudattaa sovittuja työaikoja ja -ohjeita asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä suorittanut ensiapu- ja työturvallisuuskoulutuk sen ymmärtää raakaaineiden ja kemikaalien noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita; tekee työtä vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden; poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet ja suojaimet työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja työtään arvostaen kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön ottaa lähes itsenäisesti huomioon raakaottaa itsenäisesti huomioon raaka-

17 17 Vuorovaikutus ja yhteistyö käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset; toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteiss a aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset; toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osaa toimia työn vaatimissa vuorovaikutustilanteiss a aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset; toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osaa toimia joustavasti ja yhteistyötä edistävästi eri vuorovaikutustilanteis sa Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla itsenäisesti suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten yksinkertaisen tuotteen tai tuotteen osia. Työ tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessien hallinnasta työn kokonaisuuden hallinta ja oman työn arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta koneiden ja laitteiden käyttö työn perustana olevan tiedon hallinta niiltä osin, mitä voidaan liittää kyseisiin työtehtäviin elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja työkyky Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

18 18 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 10ov 2.1 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 1, 7 ov 2.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 2, 3 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa selvittää asiakkaan tarpeen laatia tarvittavat dokumentit tuotteen valmistamiseksi valmistaa tuotteen annettujen kriteereiden mukaisesti viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla Arviointi Arviointi tapahtuu näytön ja muun arvioinnin avulla ammattiosaamisen näyttö muu arviointi Tutkinnon osan keskeinen sisältö arvioidaan näytöllä Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Muun arvioinnin painoarvo tutkinnon osan lopullisessa arvosanassa on yksi kolmasosa. Muu arviointi voi nostaa tai laskea arvosanaa yhdellä numerolla. Kirjalliset tehtävät ja kokeet, oppimis- ja harjoitustehtävät, työselosteet ja opiskelun aktiivisuuden seuranta ovat osa arviointia kaikkien keskeisien sisältöjen kohdalla. Opintojaksot 1..1 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 1, 7 ov 1..2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 2, 3 ov Opintojaksossa harjoitetaan itsenäistä työskentelyä sekä yhteistyötä asiakaan kanssa tuotteen suunnittelussa. Asiakastöiden yhteydessä huomioidaan esteettisyys ja visuaalisuus tuotteiden raaka-ainevalinnoissa ja laadussa. Asiakaspalvelussa korostuu käyttäytyminen, tarvekartoitus, hinta-arvio ja sovittujen asioiden dokumentointi. Sisältö Puuntyöstökoneiden ja työstömallineiden käyttö Laatumääreet, kokoonpano ja viimeistely Erilaisten liitosten teko Kustannuslaskelmat

19 19 Asikaspalvelu (käyttäytyminen, tarvakartoitus, hinta-arvio, dokumentointi) Sisäinen yrittäjämäinen toiminta, toimintapohja yrittäjänä puualalla Toteuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Teoriaopetus, käytännön harjoitteet, yritysvierailut puualalla Oppikirja ja harjoitteet Oppikirja Puutuoteteollisuus 3

20 20 Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta Oman työn arviointi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työn vastaanotto Materiaalien käyttö Arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tarvitsee ajoittain suunnittelee työnsä suunnittelee ohjausta annettujen ohjeiden itsenäisesti työnsä ja suunnitellessaan mukaan osaa esittää työtään vaihtoehtoisia tarvitsee jonkin verran ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen tarvitsee jonkin verran ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut minimitavoitteet asennoituu työhönsä siten, ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta arviointi ei kaikilta osin ole realistinen toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella saavuttaa työssään asetetut laatutavoitteet toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti toimintatapoja toimii suunnitelmallisesti ja osaa ratkaista ongelmatilanteita käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi Arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa ohjattuna selvittää tuotteen ulkonäön, mittatarkkuuden ja laatukriteerit tarvitsee jonkin verran ohjausta aikataulun laatimisessa tarvitsee opastusta materiaalien käytössä osaa annettujen ohjeiden mukaan selvittää tuotteen ulkonäön, mittatarkkuuden ja laatukriteerit osaa laatia aikataulun tuotteen valmistamiselle, mutta se vaatii hieman ohjausta osaa pääsääntöisesti käyttää materiaaleja taloudellisesti ja osaa itsenäisesti selvittää tuotteen ulkonäön, mittatarkkuuden ja laatukriteerit sekä muut yksityiskohdat osaa laatia realistisen aikataulun tuotteen valmistamiselle osaa käyttää materiaaleja taloudellisesti ja

21 21 Koneiden ja laitteiden käyttäminen Viimeistely osaa vaihtaa koneisiin terät ja tehdä yksinkertaiset asetteet pystyy valmistamaan tuotteen ohjattuna noudattaen annettuja työturvallisuusohjeita ja aiheuttamatta vaaraa tarvitsee opastusta tuotteen viimeistelyssä tuotteen laatuvaatimusten mukaisesti osaa käyttää koneita monipuolisesti oikeilla menetelmillä valmistaa tuotteen annettujen ohjeiden mukaan, melko joutuisasti ja huomioiden työturvallisuuden osaa annettujen ohjeiden mukaan viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla tuotteen laatuvaatimusten mukaisesti osaa itsenäisesti käyttää koneita monipuolisesti sekä suorittaa koneistukset oikeassa järjestyksessä valmistaa tuotteen itsenäisesti, joutuisasti ja huomioiden työturvallisuuden osaa viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Koneiden käyttämiseen liittyvä tietoperusta Dokumentit Matematiikka ja luonnontieteet Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ammatillisen tiedon ammatillisen tiedon ammatillisen tiedon soveltaminen tuotteen soveltaminen soveltaminen tuotteen valmistukseen vaatii tuotteen valmistukseen on ohjausta valmistukseen on itsenäistä, perusteltua osaa laatia ohjattuna valmistuksessa tarvittavat dokumentit osaa laskea valmiin tuotteen materiaalikustannukset itsenäistä osaa laatia lähes virheettömästi valmistuksessa tarvittavat dokumentit osaa laskea kaikkien tuotteen valistamiseen käytettyjen materiaalien kustannukset ja luontevaa osaa laatia valmistuksessa tarvittavat dokumentit ymmärtää tuotteen hinnan muodostumisen ja osaa itsenäisesti laskea kaikki materiaalikustannukset Arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja noudattaa sovittuja työaikoja ja -ohjeita asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää riskejä työssään noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita; tekee työtä vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja työtään arvostaen kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

22 22 Kestävä kehitys Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ymmärtää raakaaineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset; toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteiss a ymmärtää ja huomioi ohjattuna asiakkaan tarpeet tuotteen valmistuksessa noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden; poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet ja suojaimet ottaa lähes itsenäisesti huomioon raakaaineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset; toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osaa toimia työn vaatimissa vuorovaikutustilanteiss a ymmärtää ja huomioi annettujen ohjeiden mukaan asiakkaan tarpeet tuotteen valmistuksessa havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön ottaa itsenäisesti huomioon raakaaineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset; toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osaa toimia joustavasti ja yhteistyötä edistävästi eri vuorovaikutustilanteiss a ymmärtää ja huomioi itsenäisesti asiakkaan tarpeet tuotteen valmistuksessa Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla itsenäisesti suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten tuotteen tai tuotteen osia. Työn arvioinnissa korostetaan työn aikataulussa pysymistä ja valmiin tuotteen laatua. Työ tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessien hallinnasta työn kokonaisuuden hallinta ja oman työn arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta materiaalien, koneiden ja laitteiden käyttö sekä viimeistely työn perustana olevan tiedon hallinta niiltä osin, mitä voidaan liittää kyseisiin työtehtäviin elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja työkyky Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO 351701 PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi 10034 Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puualan perustutkinto

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 1 Sisältö 2 1

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Sisustusalan koulutusohjelma/osaamisala, Sisustaja Hyväksytty 13/08/2009 Voimassa

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta 18.2.2010 Johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Verhoilualan koulutusohjelma, verhoilija

Opetussuunnitelma. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Verhoilualan koulutusohjelma, verhoilija Opetussuunnitelma Verhoilualan koulutusohjelma, verhoilija Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.6.2010 2 (91) Sisällysluettelo 1, verhoilija... 4 1.1

Lisätiedot

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta

Lisätiedot

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO

VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Veneenrakentaja Veneenrakennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(77) Sisällys 1. VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Arvoperusta ja ammattiala

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot