HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 2/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai klo Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 1 Haminan Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry:n avustusanomus 21 Pankkitilien käyttöoikeudet ja yrityksen sähköinen asiointi Kymenlaakson Osuuspankissa 22 Käteisen rahan tilityksestä perittävät maksut 23 Korvaus veden käytöstä 24 2 Marian kirkon peruskorjauksen rakennusurakoitsijan valinta 25 2 Marian kirkon peruskorjauksen sähköurakoitsijan valinta 26 2 Marian kirkon peruskorjauksen LVI-urakoitsijan valinta 27 Kirkkoherran viran täyttäminen 28 Ristiniemen siunauskappelin energiankulutus 29 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 30 3 Muutoksenhaku puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 12 Aika tiistai klo Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet varajäsenet Jari Pennanen, kirkkoherra läsnä Vesa Aurén läsnä Esko Kiri Liisa Hanski läsnä Heidi Suurnäkki Nina Janes läsnä Anne Urpalainen Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi Osmo Näkki läsnä Simo Suutari Outi Silander poissa Jaana Suikkanen poissa Muut läsnäolijat Seppo Kiri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Reijo Hietala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä. Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina Hamina Allekirjoitukset Nina Janes Osmo Näkki Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa

3 Kirkkoneuvosto Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 Asialista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 19 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa Aurén ja Nina Janes. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Janes ja Osmo Näkki.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 14 HAMINAN SEUDUN KRISTILLISET ELÄKELÄISET RY:N AVUSTUSANOMUS 20 Haminan Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry on toimittanut kirkkoneuvostolle LIITTEEN 1 mukaisen avustusanomuksen, jossa he anovat kuukausikokousten sekä Kristillisen Eläkeliiton Kymen piirin vuosikokouksen pitämistä varten seurakunnalta 500 euron toimintaavustusta. Yhdistyksen toiminta ei ole poliittisesti sidottua ja koska se tukee selkeästi seurakunnan yleisen seurakuntatyön tavoitteita eläkeläisväestön keskuudessa, anottuun tukeen voidaan suhtautua myönteisesti. Talousarviossa on varattu tehtäväalueelle Muu seurakuntatyö kohtaan Muut avustukset yhteensä 2500 euroa, joka on tarkoitettu kristillisille järjestöille. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2012 jaetaan esityslistan mukana. Myönnetään Haminan Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry:lle 500 euron toiminta-avustus. hyväksyttiin. PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET JA YRITYKSEN SÄHKÖINEN ASIOINTI KYMENLAAKSON OSUUSPANKISSA 21 Seurakuntien yhdistyessä päätettiin tilien käyttöoikeudet. Kymenlaakson Osuuspankin Virojoen konttoriin oli jäänyt vielä virheellisiä käyttöoikeuksia, jotka täytyy oikaista. Seurakunta ottaa käyttöön yrityksille tarjottavan verkkopankin, jonka avulla seurakunta mm. vastaanottaa ja lähettää verkkolaskuja. Luovumme Kultalinkin käytöstä Päätetään 1. todeta, että tilien FI FI FI

5 Kirkkoneuvosto Sivu 15 käyttöoikeus on talousjohtaja Tarja Partasella ja toimistosihteeri Marja Liikkasella, muiden käyttöoikeudet poistetaan, 2. irtisanoa Kultalinkin käyttö ja ottaa käyttöön laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet yritysten Sähköisissä kanavissa Kymenlaakson Osuuspankissa. hyväksyttiin. KÄTEISEN RAHAN TILITYKSESTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 22 Seurakunnalle kertyy paljon käteistä rahaa kolehdeista ym. vapaaehtoisista keräyksistä, jotka laskennan jälkeen toimitetaan pankkiin edelleen tilitettäväksi saajille. Kymenlaakson Osuuspankki on aiemmin ottanut kassalla rahan vastaan ja laskenut sen ilman kuluja. Pankki on siirtynyt helmikuun 2013 alusta käteisen rahan käsittelyssä keskitettyyn ratkaisuun. Käteinen raha toimitetaan pankkiin, josta se laskematta kuljetetaan laskentakeskuksen käsittelyyn. Laskentakeskus ottaa rahan käsittelystä, laskemisesta ja tilillepanosta palkkion. Setelitilityksestä palkkio on 1,70 /kerta + 0,015 /seteli ja kolikkotilityksestä palkkio on 1,70 /kerta + 2 % kolikoitten arvosta. Esim. jos kolikoita on 300 euron arvosta, palkkio on 1, yhteensä 7,60. Taloustoimisto kerää useita kolehteja ja keräyksiä yhteen ja tilittää pankkiin rahoja n. kaksi kertaa kuukaudessa, kesäisin harvemmin. Vaikka rahoja tilitetään pankkiin keskitetysti, kulut nousevat suhteellisen suuriksi, koska kolehdit sisältävät enimmäkseen kolikkoja. Palkkioiden suuruudesta johtuen, tilityksistä vähennetään kulut ennen kuin ne lähetetään edelleen. Ehdotus Käteisen rahan tilityksistä vähennetään laskentakulut pankin perimän hinnaston mukaisesti ennen kuin ne välitetään edelleen saajille. hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Sivu 16 KORVAUS VEDEN KÄYTÖSTÄ 23 Miehikkälän seurakunta on tehnyt aikoinaan n. 30 vuotta sitten maanomistaja Hannu Seppälän kanssa suullisen sopimuksen, jonka mukaan seurakunta saa ottaa vettä kesäisin hautausmaan kasteluun hänen omistamastaan Kaakkolammesta. Seurakunta rakensi maanomistajan luvallaa vesijohdon, laiturin ja pumppaamon sekä hankki sähköliittymän pumppaamon tarpeisiin. Kaakkolampi sijaitsee noin 500 metrin päässä hautausmaasta. Jossain vaiheessa veden laatu Kaakkolammessa kävi huonoksi. Siinä todettiin hajuhaittoja. Seurakunta neuvotteli asiasta uuden maanomistajan Harri Turun kanssa (Harri ja Anu Turu ovat ostaneet tilan Hannu Seppälältä v. 2004) ja alustavasti sovittiin, että lampi ruopattaisiin seurakunnan toimesta. Seurakunnan silloinen kirkkoherra Hannu Pekkala, ympäristökeskuksen edustaja ja maanomistaja kävivät paikan päällä Kaakkolammessa tarkastamassa tilannetta. Suullisesti sovittiin, että ruoppaus voidaan suorittaa, kunhan siihen maanomistaja hankkii luvan. Neuvotteluissa keskusteltiin ainoastaan ruoppauksesta, missään vaiheessa maanomistaja ei vaatinut seurakunnalta korvausta veden käytöstä. Ruoppauksesta kuitenkin luovuttiin, koska ei oltu varmoja paraneeko veden laatu ja lisäksi se olisi tullut liian kalliiksi seurakunnalle. Seurakunta etsi myös muita vaihtoehtoja veden hankkimiseksi, mm. Myllylammelta, mutta hanke kaatui pitkään matkaan. Lopulta Virolahden seurakunta teki vuonna 2010 päätöksen (Miehikkälän seurakunta liitettiin v alusta Virolahden seurakuntaan), että hautausmaa liitetään kunnan vesijohtoverkkoon, jolloin saadaan kunnollista vettä. Koska vettä ei ole Kaakkolammesta enää otettu, eikä myöskään sähköä tarvittu, seurakunta irtisanoi sähköliittymän Kymenlaakson Sähköltä syksyllä Toinen maanomistaja Harri Turu sekä hänen vanhempansa ovat olleet sen jälkeen ollut yhteydessä Miehikkälän kappeliseurakunnan työntekijöihin sekä talousjohtajaan ja kirkkoherraan ja vaatineet liittymän palauttamista sekä takautuvasti maksua veden käytöstä. Sähköliittymän irtisanominen oli kuitenkin Kymenlaakson Sähkössä edennyt niin pitkälle, että liittymää ei pystytty enää palauttamaan, kun sinne seurakunnasta otettiin yhteyttä. Keskusteltuaan tilanteesta ja muista vaatimuksista Harri Turun kanssa, seurakunta on lupautunut purkamaan Kaakkolammen rantaan rakentamansa laiturin ja siihen liittyvät rakennelmat, kun keliolosuhteet sen sallivat. Lisäksi seurakunta on lupautunut maksamaan kuittia vastaan maanomistajan maksaman ruoppausluvan. Koska veden käytöstä ei ole

7 Kirkkoneuvosto Sivu 17 aiheutunut maanomistajalle kuluja eikä korvausta ole veden käyttöaikana peritty eikä sellaisesta myöskään missään vaiheessa vaadittu, seurakunta ei maksa takautuvasti veden otosta maanomistajalle. listan mukana lähetetään kopiot Harri Turun ja Kaarina Seppälän asiaa koskevista kirjelmistä. Seurakunta 1. poistaa Kaakkolammen rannassa olevan laiturin rakennelmineen, 2. korvaa ruoppausluvan kuittia tai muuta todistetta vastaan maanomistajalle 3. ei maksa käyttämästään vedestä korvausta Anu ja Harri Turulle hyväksyttiin. MARIAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA 24 Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan Marian kirkon peruskorjaussuunnitelmat. Rakennusurakkatarjoukset pyydettiin kolmelta urakoitsijalta: Oy Rakennuspartio, Rakennusliike Kalevi Suntio Oy ja Ruotsinsalmen Rakennus Oy. Hankintalain mukaan urakkatarjoukset julkistettiin myös julkisten hankintojen sähköisessä HILMA-järjestelmässä Urakkatarjousten palautusaika päättyi klo 12.00, jonka jälkeen avattiin tarjoukset. Tarjoukset saatiin seuraavilta urakoitsijoilta: Oy Rakennuspartio ,00 sis alv 24 % Kymenlaakson Rakennus Oy ,64 Ruotsinsalmen Rakennus Oy ,96 RakennusOsakeyhtiö KALTIO ,50 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy ei jättänyt tarjousta. Yhteenveto tarjouksista LIITE 2. Valinnan perusteena hinnan osuus on 80 % ja laadun 20 %. Laatu määriteltiin 3 vastaavanlaista referenssikohdetta. Pisteytyksen tulos Ruotsinsalmen Rakennus Oy 100,00 RakennusOsakeyhtiö KALTIO 74,60 Kymenlaakson Rakennus Oy 59,60 Oy Rakennuspartio 52,70

8 Kirkkoneuvosto Sivu 18 Kävimme neuvottelun Ruotsinsalmen Rakennus Oy:n kanssa ja totesimme yhdessä, että heidän tarjouksensa ei ollut tarjouspyynnön mukainen ja se täytyy hylätä. Neuvottelussa RakennusOsakeyhtiö KALTIO:n kanssa totesimme, että heidän tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Päätetään 1. todeta, että Ruotsinsalmen Rakennus Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen 2. hylätä Ruotsinsalmen Rakennus Oy:n tarjous 3. valita RakennusOsakeyhtiö KALTIO Marian kirkon peruskorjauksen rakennusurakoitsijaksi pistemäärällä 74,60, 4. myöntää talousjohtaja Tarja Partaselle oikeus tilata lisätöitä, joiden hinta on enintään euroa alv 0 %. hyväksyttiin. MARIAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA 25 Marian kirkon peruskorjauksen sähköurakkatarjoukset on pyydetty yhteensä viideltä urakoitsijalta. Urakkatarjousten palautusaika päättyi klo 12.00, jonka jälkeen avattiin tarjoukset. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yrityksiltä: Sähköryhmä Muukka Oy, Haminan Sähköpalvelu Oy, Sähköpalvelu J Palm, Sähköpalvelu Hämäläinen Oy. Tarjoukset saatiin seuraavilta yrityksiltä: Sähköryhmä Muukka Oy ,00 sis alv 24 % Haminan Sähköpalvelu Oy ,56 Sähköpalvelu Hämäläinen Oy ,28 LSA-Sähkö ,34 Yhteenveto tarjouksista LIITE 2. Neuvottelussa T:mi LSA Sähkön kanssa totesimme, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

9 Kirkkoneuvosto Sivu 19 Päätetään valita Marian kirkon peruskorjauksen sähköurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehnyt T:mi LSA-Sähkö hintaan ,34 sis. alv 24 %. hyväksyttiin. MARIAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN LVI-URAKOITSIJAN VALINTA 26 Marian kirkon peruskorjauksen LVI-urakkatarjoukset on pyydetty kolmelta LVI-urakoitsijalta. Urakkatarjousten palautusaika päättyi klo 12, jonka jälkeen avattiin tarjoukset. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yrityksiltä: Vesijohtoliike Penttilä Oy, HAVE Putki Oy ja Waterboys Oy Yhteenveto tarjouksista LIITE 2. Tarjoukset saatiin seuraavilta yrityksiltä HAVEPUTKI Oy ,60, sis. alv 24 % WaterBoys Oy ,00 sis. alv 24 % Yhteenveto tarjouksista LIITE 2. Neuvottelussa Water Boys Oy:n kanssa totesimme tarjouksen olevan tarjouspyynnön mukainen. Päätetään valita Marian kirkon peruskorjauksen lvi-urakoitsijaksi WaterBoys Oy hintaan ,00 sis. alv 24 %. hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Sivu 20 KIRKKOHERRAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Esittelijä: khra 27 Asian käsittely siirrettiin myöhemmäksi. RISTINIEMEN SIUNAUSKAPPELIN ENERGIANKULUTUS 28 Ristiniemen siunauskappeli on ollut käytössä peruskorjauksen jälkeen yhden kokonaisen kalenterivuoden. Peruskorjauksella oli tarkoitus vähentää energian kulutusta, joka kappelissa oli suuri. Ristiniemen sähkön kulutus ennen remonttia oli keskimäärin huikeat kwh vuodessa. Öljyn kulutus muutettuna sähköksi n kwh ja kulutus yhteensä oli kwh vuodessa, mikä oli 121,9 kwh /m 3. Vastaava luku esim. Leirikankaan siunauskappelissa oli 49,9 kwh. Peruskorjauksen jälkeen sähkönkulutusta tarkkailtiin tiiviisti ja huomattiin, että vieläkin kulutus oli suurta. Pyysimme asiantuntijaa mittaamaan minne sähköä kului ja huomasimme kaksi kulutussyöppöä. Portaiden sulatus ja kaivon lämmitys. Nyt molemmat asiat on korjattu, mutta niiden kulutus näkyy kuitenkin osittain viime vuoden lukemissa. Lisäksi ilmastoinnin säätöä tehtiin koko viime vuoden ajan. Viime vuoden sähkön kulutus oli kuitenkin vain kwh, mikä tekee 57,0 kwh/m 3. Säästö oli n /vuosi. Tämän perusteella voidaan sanoa, että maalämpöinvestointi maksaa itsenä takaisin nopeammin kuin 10 vuodessa, mikä oli alustava arvio. Merkitään saatu selostus tiedoksi. hyväksyttiin. VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI 29 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta nähtävillä kokouksessa. Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi. hyväksyttiin.

11 Kirkkoneuvosto Sivu 21 MUUTOKSENHAKU 30 Liite 3, 30.

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika 21.2.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 8.11.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2011 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2011 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 7/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika 13.7.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 106

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 12.11.2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kulmakiven yläsali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 136 Kokouksen avaus 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 22.1.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 20.3.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstai 8.12.2011 klo 17.40 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 154 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 28.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkovaltuusto. Simeon-talon, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkovaltuusto. Simeon-talon, Pikkuympyräkatu 34, Hamina KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstaina 31.1.2013 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-talon, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 25.3.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstai 31.3.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 7 Kokouksen avaus 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina 20.5.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto. Laskujen hyväksyjät Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma 2015

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto. Laskujen hyväksyjät Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma 2015 KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 5.2.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 16.6.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 6.5.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 10 Kokouksen avaus 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 NRO 12/2011 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 27.12.2011 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 20.4.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 20.4.2015 NRO 4/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 20.4.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 20.4.2015 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto 52-66 23.5.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto 52-66 23.5.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 23.5.2013 kello 18.00 20.59 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kokoukseen kutsuttu tilintarkastaja Sinikka Niitynperä,

Lisätiedot