HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto. Laskujen hyväksyjät Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto. Laskujen hyväksyjät Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina klo Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 listan hyväksyminen 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Miehikkälän kappelineuvostoon 22 Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Virolahden kappelineuvostoon 23 Ryhmänvetäjän palkkaaminen Ristiniemen hautausmaalle 24 Seurakunnan sijoitukset 25 Ristiniemen kappelin sähkökulutus 26 Työalojen käyttösuunnitelmat Kiinteistötyöryhmän valinta 30 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 31 Muut esille tulevat asiat 32 3 Muutoksenhaku Laskujen hyväksyjät Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma 2015 puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkoneuvosto Sivu 2 Aika Torstaina klo Paikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Hamina Osanottajat jäsenet Juha Tanska, kirkkoherra Jukka Hyvönen Nina Janes Arto Kivelä Teuvo Niemelä Ritva-Leena Pousi Outi Silander varajäsenet läsnä läsnä Minna Harjumaaskola läsnä Esko Kiri läsnä Tuula Joenpolvi läsnä Liisa Hanski läsnä Raita Hostikka läsnä Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Katja Andrejev, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina Hamina Allekirjoitukset Jukka Hyvönen Nina Janes Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa

3 Kirkkoneuvosto Sivu 3 KOKOUKSEN AVAUS 17 Puheenjohtaja Juha Tanska toivotti kaikki tervetulleiksi ja hän piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kaikki esittäytyivät ja puheenjohtaja esitti pääpiirteissään Jäsen 360 aineiston. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 Asialista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 19 Hyväksytään lähetetty esityslista. lista hyväksyttiin. Kohdassa muut esille tulevat asiat keskustellaan Kymenlaakson Kauppakamariin liittymisestä, seurakunnan sisäilma-asioista sekä Markkulan leirikeskuksen myynnin tämän hetkisestä tilanteesta sekä työntekijätilanteesta. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 20 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Hyvönen ja Nina Janes. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Hyvönen ja Nina Janes.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 4 KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALITSEMINEN MIEHIKKÄLÄN KAPPELINEUVOSTOON 21 Miehikkälän kappelineuvoston ohjesääntö 5 Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen (KJ 12:2,2). Päätetään valita kirkkoneuvoston edustaja Miehikkälän kappelineuvostoon. Kirkkoneuvoston edustajaksi Miehikkälän kappelineuvostoon valittiin yksimielisesti Arto Kivelä. KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALITSEMINEN VIROLAHDEN KAPPELINEUVOSTOON 22 Virolahden kappelineuvoston ohjesääntö 5 Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen (KJ 12:2,2). Päätetään valita kirkkoneuvoston edustaja Virolahden kappelineuvostoon. Kirkkoneuvoston edustajaksi Virolahden kappelineuvostoon valittiin yksimielisesti Outi Silander. RYHMÄNVETÄJÄN PALKKAAMINEN RISTINIEMEN HAUTAUSMAALLE 23 Valmistelija seurakuntapuutarhuri Katri Partanen Esittelijä talousjohtaja Tarja Partanen Ristiniemen hautausmaalle tarvitaan kesäksi käytännön työhön osallistuva ryhmänvetäjä ajalle Palkkaus KirVESTES:n mukainen, tehtävän vaativuusryhmä 402, peruspalkka 1.900,06 euroa/kk. Työaika 38 h 15 min /viikko.

5 Kirkkoneuvosto Sivu 5 Ryhmänvetäjän tehtäviin kuuluvat hautausmaan ja puistoalueiden hoitotyöt, kunnossapitotyöt sekä kausi- ja kesätyöntekijöiden ohjaus ja työnjohto. Ryhmänvetäjällä tulee olla puutarhurin ammattitutkinto sekä työkokemusta viheralueiden hoitotöistä. Lisäksi arvostamme yhteistyökykyä ja hautausmaatyön luonteen ymmärtämistä. Kahtena edellisenä kesänä tointa on hoitanut ammattitaitoisesti ja ansiokkaasti puistopuutarhuri Katja Ojala, jolla on myös hyvät yhteistyötaidot. Katja Ojala on lupautunut vastaanottamaan tehtävän myös tänä vuonna. Päätetään 1. palkata Ristiniemen hautausmaan työsopimussuhteiseksi ryhmänvetäjäksi puistopuutarhuri Katja Ojala ajalle ja 2. palkkaus KirVESTES:n mukaan, tehtävän vaativuusryhmä 402, peruspalkka 1.920,06 euroa/kk työaika 38 h 15 min/viikko 3. työsuhteessa noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa. hyväksyttiin. Jukka Hyvönen ei osallistunut asian käsittelyyn. Jääviyseste. SEURAKUNNAN SIJOITUKSET 24 Seurakunnalla on sopimus täyden valtakirjan sijoitussalkun hoidosta Kymenlaakson OP-Private palvelun kanssa. Palvelusta maksetaan kiinteä euron alv 0 %, yhteensä euron vuosimaksu. Seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaan sijoittamisen riskinotto on harkittua ja maltillista, kokonaisriski pyritään minimoimaan. Sijoitukset on hajautettu toisistaan riippumattomiin sijoituksiin. Tuottotavoite osakesijoituksilla on sidottu pörssi-indeksin kehitykseen ja pitkäaikaisilla korkosijoituksilla markkinanoteerattujen pitkäaikaisten lainojen viitekorkoon. Lyhytaikaisten sijoitusten tuottotavoite on sidottu lyhyisiin euribor-korkoihin. Sijoitussalkkuun kuuluu tällä hetkellä hankinta-arvoltaan noin euron sijoitukset, joista 32 % on osakesijoituksia ja 68 % korkosijoituksia. Prosenttiosuudet ovat sijoitussuunnitelman vaihteluiden rajoissa. Sijoitusten markkina-arvo vuoden vaihteessa oli

6 Kirkkoneuvosto Sivu euroa. 12 kuukauden tuotto on ollut 7,88, kun vertailuindeksi on ollut 10,32. Seurakunnan alempi tuotto johtuu maltillisesta riskinotosta. Seurakunnalla on tämän lisäksi myös muita sijoituksia yhteensä n euron hankinta-arvosta. Sijoitusten markkina-arvo on euroa. Vuoden tuotto on ollut 2,49 %. Merkitään saatu selvitys tiedoksi. Saatu selvitys ja siitä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. RISTINIEMEN KAPPELIN SÄHKÖNKULUTUS 25 Ristiniemen siunauskappelin sähkönkulutus vuosina kwh ka sähkön kulutus ka ( ) Öljylaskujen ka Säästö vuosilta ( ) öljy sähkönlisäys säästö Maalämmön osuus investoinnista oli n euroa. Investoinnista on maksettu kolmessa vuodessa puolet. Kuudessa vuodessa investointi on maksanut itsensä ja sen jälkeen alkaa varsinainen säästö. Laskelma on karkea eikä siinä ole otettu huomioon sähkön ja öljyn hinnan muutoksia. Lisäksi pitää ottaa huomioon, että kyseessä ei ollut pelkästään maalämpöön siirtyminen, mm. kappelin ikkunat ja kylmiöt uusittiin, rakennettiin uusi huoltorakennus ja luovuttiin vanhan eristämättömän rakennuksen lämmityksestä. Merkitään saatu selvitys tiedoksi. Saatu selvitys ja siitä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

7 Kirkkoneuvosto Sivu 7 TYÖALOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT Taloussääntö 5 Talousarvion täytäntöönpano Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Käyttösuunnitelmat ovat lisäohjeita siitä, mihin tehtäväalalle myönnetyt määrärahat käytetään. Käyttösuunnitelmat 2015 jaetaan esityslistan mukana. Hyväksytään käyttösuunnitelmat vuodelle hyväksyttiin. - koulutyötä pyydetään yhtenäistämään käytännöt stipendien jaoissa eri puolilla seurakuntaa määrärahojen puitteissa - Miehikkälän kirkon äänentoiston riittävyyttä selvitetään - selvitetään seurakunta-aukeaman toteuttamista Kaakonkulmassa LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 27 Taloussääntö III:13 Kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä ohjeessa määritellään myös, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Kaikkiin ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on annettujen määräysten mukainen sekä maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.

8 Kirkkoneuvosto Sivu 8 Liitteenä 1 on lista laskujen hyväksyjistä. Hyväksytään laskujen hyväksyjät. hyväksyttiin. KOLEHTI- JA JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Valmistelija: Juha Tanska, p Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 :n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti. (KJ 2 8). Kolehtisuunnitelma on liitteenä (liite 2). Kolehtisuunnitelma sisältää samalla suunnitelman Haminan seurakunnassa vuonna 2014 vietettävistä pääjumalanpalveluksista. Päätetään 1. vahvistaa Haminan seurakunnan kolehtisuunnitelma vuodelle merkitä tiedoksi vuoden 2015 jumalanpalvelussuunnitelma. hyväksyttiin. KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN VALINTA 29 Kirkkovaltuusto päätti varata investointiosaan euron määrärahan vuodelle 2015 tarvekartoitukseen kiinteistöjen maalämpöön siirtymisestä. Valitaan työryhmä tekemään kartoitusta. Päätetään 1. asettaa työryhmä tekemään kartoitusta ja 2. valita työryhmän jäseniksi talousjohtaja Tarja Partanen, rakennusmestari Jyrki Ahokas, kappeleiden edustaja/edustajat ja kirkkoneuvoston edustaja ja että 3. työryhmä voi itse täydentää kokoonpanoa asiantuntijoilla. Kirkkoneuvosto päätti 1. asettaa työryhmän maalämpöön siirtymisestä,

9 Kirkkoneuvosto Sivu 9 2. valita toimikuntaan talousjohtaja Tarja Partasen, rakennusmestari Jyrki Ahokkaan, Esko Kirin Haminasta, Markku Kaitaisen Miehikkälästä ja kirkkoneuvoston edustajaksi Outi Silanderin Virolahdelta. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmässä ja 3. että työryhmä voi itse täydentää kokoonpanoa asiantuntijalla. VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 30 Kappalainen Juha Parjanen Oman auton käyttö työkokeilussa 26/ Oikeus tehdä hankintoja diakonian ryhmiin 1/ Lomakauden ulkopuolisten vuosilomien myöntäminen 2/ Kappalainen Matti Astola Lomakauden ulkopuolisten vuosilomien myöntäminen 1/ Kappalainen Anita Venäläinen Lomapäivien ja siirtovapaiden muutos 3/2015 vt. kappalainen Ville Holopainen Virojoen seurakuntatalon kalusteiden siirrot 1/ Vs. lapsityönohjaaja Saila Pärtty Sijaisen palkkaaminen 1/ Sijaisen palkkaaminen 2/ Talousjohtaja Tarja Partanen Liisa Länsmansin palkkaaminen siivoustyöhön 1/ Lomakauden ulkopuolinen vuosiloma 2/ Emäntä Marja-Liisa Pesosen palkka 3/ Sini Metsämuurosen palkkaus 4/ Katri Partasen ennalta-arvaamaton koulutus 5/ Lomakauden ulkopuolisia vuosilomia 6/ Kirkkoherra Juha Tanska Vs. nuorisotyönohjaaja 1/ Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi. pöytäkirjat merkittiin tiedoksi.

10 Kirkkoneuvosto Sivu 10 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Käytiin keskusteltu Kymenlaakson Kauppakamarin yhteistöjäseneksi liittymisestä ja päätettiin seurata tilannetta. 2. Käytiin keskustelu seurakunnan kiinteistöjen sisäilmaongelmista ja mitä niiden korjaamiseksi on tehty. 3. Käytiin keskustelu Markkulan leirikeskuksen myynnin tämän hetkisestä tilanteesta 4. Taina Karvonen määrätty seurakuntapastorin viransijaiseksi asti 5. vuorotteluvapaan sijaisuuteen ilmoittautunut viisi hakijaa, joista kolme henkilöä täyttää kriteerit, yksi valmis pappi ja kaksi maisteria. MUUTOKSENHAKU 32 Liite 3, 32.

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 16.6.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina 20.5.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 22.1.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 8.11.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstai 8.12.2011 klo 17.40 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 154 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika 21.2.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 12.11.2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kulmakiven yläsali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 136 Kokouksen avaus 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstai 31.3.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 7 Kokouksen avaus 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 6.5.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 10 Kokouksen avaus 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 1 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 28.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kappelineuvosto 24.4.2013

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kappelineuvosto 24.4.2013 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko 24.4.2013 klo 18.30 19.50 PAIKKA Virojoen seurakuntatalon sali, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Uotila, Jarmo kappalainen, puheenjohtaja ( x )

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 26.11.2014 kello 16.30-17.40 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kappelineuvosto 4.12.2013

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kappelineuvosto 4.12.2013 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko 4.12.2013 klo 18.30 20.10 PAIKKA Lähivakuutuksen kokoustila, Kiputie 2, 2. krs., Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Uotila, Jarmo kappalainen, puheenjohtaja (

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot