Hämeentie 105 A FI Helsinki Tel Fax

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeentie 105 A FI-00550 Helsinki Tel. +358 44 5490 300 Fax +358 9 5840 0496 finnish.swimming@uimaliitto.fi www.uimaliitto."

Transkriptio

1 KOP Suorituskyvyn seuranta Harjoituksissa seurataan mm. harjoituksen kuormittavuutta syke- tai laktaattimittauksen, hapenkulutuksen sekä subjektiivisen tunteen avulla Edellä mainitut mittarit eivät kuitenkaan ota huomioon harjoituksen keston merkitystä kuormittavuuteen, vaan mittaavat oikeastaan harjoituksen intensiteettiä Nämä arvot palautuvat melko nopeasti harjoituksen jälkeen lepotilaa vastaavalle tasolle, joten pitkäaikaisia vaikutuksia niistä on vaikeaa nähdä Lisäksi jokainen ihminen reagoi omalla tavalla harjoitukseen mm. iästä, harjoitustaustasta, terveydentilasta, vuorokaudenajasta tai edellisen yön unimäärästä riippuen Uintisuorituskykyä seurataan uintivauhteja sekä kilpailunomaisia suorituksia apuna käyttäen Uintivauhteja seurataan esimerkiksi kontrollisarjoja tai -suorituksia apuna käyttäen, kontrollisarjat rakennetaan uimarin tausta ja päämatka huomioiden o tyypillisesti kontrollisarjasta otetaan ylös käsivetojen määrä, vetotiheys, aika, syke sekä tuntemus o kontrollisarja toistetaan säännöllisin väliajoin o muuttujien avulla voidaan arvioida kuormittumisen sekä palautumisen tilaa Hermolihasjärjestelmän palautumista voidaan seurata mm. kontaktimaton avulla Harjoitustilan seuranta Liian lyhyt palautuminen johtaa ylikuormitustilaan, liian pitkä puolestaan saattaa estää harjoitusvaikutuksen syntymisen Käytössä on subjektiivisen tunteen seuraamista sekä monia eri sykeanalyyseihin perustuvia menetelmiä Suurin osa harjoitustilan sykeseurannasta perustuu autonomisen hermoston tilan kuvaamiseen sydämen sykevaihtelun avulla Myös unen määrää ja sen laatua käytetään harjoitustilan seurannassa Mikäli unimäärät ovat vähäisiä ja laatu huonoa, tulee tämä ottaa huomioon harjoittelua suunniteltaessa sekä toteutettaessa Kuormittavuuden tunne Kuormituksen tunteen kuvaamiseen käytetään useasti RPE-asteikkoa, jossa arvioidaan kuinka väsyneeksi kukin itsensä tuntee Monissa kuntotesteissä käytetään Borgin kehittelemää RPE- asteikkoa kuvaamaan rasitustilaa o Urheilussa paljon käytetty asteikko alkaa nollasta o 0- kohta kuvaa olotilaa, joka ei ole ollenkaan väsynyt o Asteikko päättyy 10:een, joka puolestaan kuvaa olotilaa, joka kuvastaa suurinta mahdollista fyysistä väsymystä

2 Paino Myös päivän kokonaisrasituksen kuvaamiseen käytetään paljon asteikkoa 0-10 Jotta kokonaiskuormituksen kuvaamisesta saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä irti harjoitustilan kuvaamisessa, on sitä syytä seurata päivittäin ja pitkällä aikavälillä Erityisesti korkeanpaikanleirillä on tärkeää nauttia riittävästi nesteitä, sillä plasmatilavuus pyrkii korkealla pienenemään Punnitsemalla päivittäin kehon painoa, voidaan arvioida, onko nesteiden ja hiilihydraattien saanti ollut riittävää Nesteiden ohella myös hiilihydraatteja tulisi korkeassa ilmanalassa nauttia normaalia enemmän Leposyke Leposykkeen mittaamista on perinteisesti käytetty palautumistilan seurannassa Luotettavimman arvon saa mittaamalla sen aamulla ennen sängystä nousemista Leposykkeen on havaittu nousevan lyhytkestoisen ylirasitustilan seurauksena ja laskevan elimistön palautuessa Leposykkeeseen vaikuttavat herkästi ulkopuoliset tekijät mm. melu yöllä sekä vuorokaudenaika Myös muu stressi kuten kilpailujännitys tai esim. koeviikko koulussa vaikuttavat sykearvoihin Kaikki nämä seikat vaikeuttavat leposykkeen tulkitsemista On vaikeaa erottaa rasituksen aiheuttamaa muutosta ympäristön aiheuttamasta vaihtelusta syketilassa, koska muutokset leposykkeessä ovat yleensä aika pieniä Leposyke voidaan KOP-projektissa saada yösykeseurannan avulla tai ortostaattisen kokeen yhteydessä Ortostaattinen sykereaktio Autonomisen hermoston toimintakokeita, joita on kehitetty sympaattisen ja parasympaattisen hermoston aktiivisuuden arviointiin, perustuvat sykkeen ja sykevälivaihtelun mittaamiseen Laajasti urheilijoiden käytössä oleva autonomisen hermoston toimintakoe on ortostaattinen koe, joka perustuu asennon muutoksesta aiheutuvaan sympaattisen ja parasympaattisen aktiivisuuden muutoksiin sekä niiden vaikutuksesta sykkeeseen Ortostaattisella kokeella tutkitaan verenvirtauksen uudelleenjakautumista ja siitä johtuvaa verenpaineen ja sydämen sykkeen muutosta ihmisen noustessa makuulta pystyasentoon Vertaamalla syketuloksia aikaisempiin tuloksiin pystyy urheilija kontrolloimaan autonomisen hermostonsa tilaa Testiä on tärkeää toistaa, jotta siitä saataisiin mahdollisimman luotettavaa tietoa harjoitustilasta, eli onko elimistö palautunut kuormituksesta vai ei Testi suoritetaan yleensä aamulla siten, että heräämisen jälkeen ollaan makuulla vähintään 3 minuuttia (suositus 5-10min), josta mitataan yleensä keskimääräinen leposyke Tämän jälkeen noustaan seisomaan 3 minuutiksi ja määritetään korkein sykearvo seisomaan nousun jälkeen sekä keskimääräinen seisomasyke 2-3 min väliltä

3 Sykevälivaihtelu hyvinvointianalyysi Sykevälillä tarkoitetaan kahden peräkkäisen sydämenlyönnin välistä aikaa, joka ilmaistaan yleensä millisekunteina Sykevälivaihtelussa mitataan autonomisen hermoston tilaa Kun sympaattinen aktivaatio stressireaktion yhteydessä kasvaa, pienenee sykevälivaihtelu syketasojen noustessa Kun parasympaattinen aktivaatio palautumisreaktion yhteydessä kasvaa, suurenee sykevälivaihtelu syketasojen laskiessa Firstbeat Technologies on kehittänyt stressin ja palautumisen seurantaan sykeanalyysiin perustuvaa Hyvinvointianalyysiä, joka todentaa hermoston tilaa sykevälimittauksen avulla Mittaus suoritetaan pitämällä sykepantaa yön ajan Selville saadaan, kuinka keho on kuormittunut erilaisten kuormitus- eli stressitekijöiden, kuten harjoittelun vaikutuksesta, ja palautuuko elimistö unen aikana Kun sykepannan tiedot syötetään Firstbeatin ohjelmaan, antaa se voimavaroja kuvaavan suhdeluvun, eli indeksiluvun palautumisen ja stressin välille Yhdessä oman tuntemuksen kanssa tämä on erittäin tehokas keino palautuvuuden seurannassa Hyvinvointianalyysissä yksilöiden väliset erot ovat suuria eivätkä ne ole vertailukelpoisia keskenään Ruokailut, neste ja rauta Asuminen ja harjoittelu korkealla kehittää aerobista tehoa, ensisijaisesti lisäämällä kykyä kuljettaa happea lihaksille, kasvu syntyy lisäämällä punasolujen määrä veressä, urheilijoiden välillä suuria eroja kuinka suuresta lisäyksestä on kyse Urheilijoilta vaaditaan enemmän valppautta ravintoaineiden saantiin ja varsinkin raudan saantiin tulee kiinnittää huomioita. Raudan puute heikentää asumisen ja harjoittelun positiivisia vaikutuksia. Muutaman (2-5) ensimmäisen päivän aikana aineenvaihdunta kiihtyy sopeutumisesta johtuen ja energiantarve näin ollen kasvaa o Huomioitava säännöllinen, riittävä ja monipuolinen ravinto o Korkealla oleminen nostaa B- & C- & E-vitamiinin tarvetta. Hyvän ruokavalion lisäksi suositellaan multi-vitamiini tms. leirin ajan o Urheilijoilla taipumusta nestehukkaan, varsinkin korkealla harjoitellessa. Huomioitava = juodaan enemmän laimennettua mehua, urheilujuomaa ja vettä Itse todettu Obisan fe++ 100mg tabletti hyväksi. Nautitaan 1tbl/päivä vähintään 1vko ennen leiriä + koko leirin ajan + vähintään viikko leirin jälkeen Ruokapäiväkirjan pitäminen leirin ajan on hyvä tapa seurata päivittäistä ravinnon saantia o jokaisella nykyään kamerakännykkä kuva lautasesta taukojen aikana kirjaa ylös tarkemmin mitä tuli syötyä o juodun nesteen määrää myös hyvä seurata (harjoitusten yhteydessä + ruokajuomat + muut), merkataan ylös litroina päivässä

4 Harjoittelun rytmityksestä 3-4 intensiivisen harjoittelupäivän jälkeen romahdus anabolisissa hormoneissa o pelataanko varman päälle = 3 päivää harjoittelua ja 1 lepopäivä? o kuormitettavuus korkealla (myös kotona) yksilöllistä = mennään yksilön mukaan? Harjoittelun rytmitys voisi siis optimitilanteessa olla seuraava: o 3 intensiivistä harjoittelupäivää o 1 palauttava päivä o 2 intensiivistä o 1 lepopäivä Voimaharjoittelussa tulee välttää voimakasta / äärimmäistä väsymystä o toistojen välissä 2min lepo o 8-10 harjoitetta 8-12 toistoilla o voimaharjoittelua enintään 2 kertaa viikossa Leposyke jos noussut 5% = todennäköisesti ylirasitustila tiedossa, jos nousu 10-15% on jo ylirasitustilassa 5% leposykkeen nousu = kevyttä harjoittelua matalalla teholla kunnes leposyke palautuu Jos 2-3 päivää ei riitä niin ota yhteyttä lääkäriin! Ortostaattinenkoe kertoo sympaattisen ja parasympaattisen hermoston yli- ja rasitustilasta Jos sairastelua (esim. kuume), sairastelun jälkeen vähintään kaksinkertainen aika lepoa ennen harjoittelun aloittamista (2 päivää kuumetta, 2 päivää lepoa = 4 päivää lepoa) Muuttujat joita suositellaan seurattavaksi: Suorituskyky (kontrollisarja, kynnystesti, lajinopeus metrin matkalla) o sovittava yhteiset mittarit o helppous ja vakiointi o vakiointi, KOP-projektissa lajinopeuden mittaus kahden päivän välein Sierra Nevadassa Leposyke o samalla kun otetaan ortostaattinen (aamu+päivä?) Ortostaattinenkoe (matalin sekä korkein lukema ja lukema 2-minuutin kohdalta) o aamuisin heti heräämisen jälkeen o päivällä vakio aika lounaan jälkeen (riippuu harjoitus ajoista, tarkoituksena mitata allasharjoitusten välissä) Unen pituus ja laatu

5 o Suunto memorybelt ja Firstbeat o subjektiivinen tuntemus (0-10, oma tuntemus), kartoitetaan normaali unen tarve Aamupaino o oma vaaka keskuksessa o oma vaaka = vakiointi ja kontrollointi? o pyydetään urheilijoilta aamupainon seuranta kotioloista, vaa an vaihtuminen huomioitava! Kuormituksen tunne o subjektiivinen tuntemus (0-10, oma tuntemus) Firstbeat- järjestelmän stressi- ja palautumisindeksi o pannat annettu uimareille ennen leiriä, 5 yön mittaus ennen leirin alkua o vertailudataa oltava ennen leiriä Lähteitä: Effect of high-intensity hypoxic training. M. J. Truijens, H. M. Toussaint, J. Dow and B. D. Levine Individual variation in the erythropoietic response to altitude training in elite junior swimmers. B Friedmann, F Frese, E Menold, F Kauper, J Jost and P Bärtsch. From catastrophe to complexity: a novel model of integrative central neural regulation of effort and fatigue during exercise in humans: summary and conclusions. T D Noakes, A St Clair Gibson and E V Lambert. Is it more effective for highly trained swimmers to live and train at 1200 m than at 1850 m in terms of performance and haematological benefits? B Roels, P Hellard, L Schmitt, P Robach, J-P Richalet and G P Millet. Live high-train low associated with increased haemoglobin mass as preparation for the 2003 World Championships in two native European world class runners. J P Wehrlin, B Marti. The effect of intermittent hypobaric hypoxic exposure and sea level training on submaximal economy in well-trained swimmers and runners. Benjamin D. Levine and James Stray-Gundersen. Vuoristoharjoittelu. Seminaariesitys. Olli-Pekka Kärkkäinen. Korkeanpaikanharjoittelu vaikutukset uimarin suorituskykyyn sekä harjoitustilaan. Opinnäytetyö Matti Maki. Keskustelu / Haastattelu mm. Harri Hakkarainen, Ismo Hämäläinen, Rami Virlander, Timo Vuorimaa, Havier Arguelles Omat kokemukset

SYKEVAIHTELU JÄÄKIEKKOILIJAN PELIKAUDEN AI- KAISEN KUORMITTUNEISUUDEN ILMENTÄJÄNÄ

SYKEVAIHTELU JÄÄKIEKKOILIJAN PELIKAUDEN AI- KAISEN KUORMITTUNEISUUDEN ILMENTÄJÄNÄ SYKEVAIHTELU JÄÄKIEKKOILIJAN PELIKAUDEN AI- KAISEN KUORMITTUNEISUUDEN ILMENTÄJÄNÄ Tuija Valkama Liikuntafysiologian kandidaatin tutkielma LFY.A005 Kevät 2007 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ

MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ 1 MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ Firstbeat Hyvinvointianalyysin soveltuvuus maksimivoimaharjoittelun jälkeisen palautumisen seurantaan Saara Koskinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Asiantuntijan opas helmikuu 2014 1 Sisällysluettelo 1. Hyvinvointianalyysi sydämesi kertoo hyvinvoinnistasi... 4 1.1. Työkalu hyvinvoinnin ja liikunnan ammattilaisille...

Lisätiedot

Maastoharjoituksesta palautuminen

Maastoharjoituksesta palautuminen Sampsa Kautto Maastoharjoituksesta palautuminen Erikoisrajajääkärikomppanian varusmiesten sykemuuttujien havainnointi ennen maastoharjoitusta ja harjoituksen jälkeen Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Sanna-Mari Poikela Riina Rissanen 2011 OTA VÄLILLÄ RENNOSTI FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ. Sanna-Mari Poikela Riina Rissanen 2011 OTA VÄLILLÄ RENNOSTI FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ Sanna-Mari Poikela Riina Rissanen 2011 OTA VÄLILLÄ RENNOSTI FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

KUVAUS LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSTÄ

KUVAUS LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSTÄ KUVAUS LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSTÄ Liikunnanohjaajan työnkuva, aerobinen kunto ja työn energeettinen kuormitus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2008 Kolari Hanna

Lisätiedot

Kuormittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmän kehittäminen lento- ja jalkapallossa

Kuormittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmän kehittäminen lento- ja jalkapallossa Kuormittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmän kehittäminen lento- ja jalkapallossa Mikko Häyrinen 1, Esa Hynynen 1, Ari Nummela 1, Hilpi Savikko 2, Janne Silander 2, Lea Hakala 2, Mauro Berruto 3,

Lisätiedot

RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJIEN AEROBINEN KUNTO, TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN

RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJIEN AEROBINEN KUNTO, TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJIEN AEROBINEN KUNTO, TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN Matti Lassila Liikuntalääketiede Pro gradu-työ Liikuntalääketiede Jyväskylän yliopisto Terveystieteen laitos Kevät

Lisätiedot

MAAJOUKKUEJUDOKOIDEN AEROBINEN JA ANAEROBINEN SUORITUSKYKY, KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN HARJOITTELU- JA KILPAILUTILANTEESSA

MAAJOUKKUEJUDOKOIDEN AEROBINEN JA ANAEROBINEN SUORITUSKYKY, KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN HARJOITTELU- JA KILPAILUTILANTEESSA OPINNÄYTETYÖ PETTERI POHJA 2010 MAAJOUKKUEJUDOKOIDEN AEROBINEN JA ANAEROBINEN SUORITUSKYKY, KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN HARJOITTELU- JA KILPAILUTILANTEESSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HAPENOTTOKYVYN ARVIOINTIMENETELMIEN VERTAILU

HAPENOTTOKYVYN ARVIOINTIMENETELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö (AMK) Fysioterapian koulutusohjelma 2011 Aatu Paananen, Anni Pura, Krista Reppanen HAPENOTTOKYVYN ARVIOINTIMENETELMIEN VERTAILU Uuden sykevälivaihteluun perustuvan testin ja UKKkävelytestin

Lisätiedot

Firstbeat-hyvinvointianalyysin hyödyt ja käyttökokemukset terveydenhoitajan ohjaustyössä

Firstbeat-hyvinvointianalyysin hyödyt ja käyttökokemukset terveydenhoitajan ohjaustyössä OPINNÄYTETYÖ Jaana Jalkanen Riikka Oravisjärvi 702T07 Firstbeat-hyvinvointianalyysin hyödyt ja käyttökokemukset terveydenhoitajan ohjaustyössä Sallassa Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyö ROVANIEMEN

Lisätiedot

Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen

Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen Pro Gradu tutkielma Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen Johanna Repola & Riikka Salminen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Karoliina Granqvist Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Fysioterapian koulutusohjelma 2013 HYVINVOINTITEKNOLOGIA OSANA ELÄMÄNTAPAOHJAUSTA -

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Konetekniikan osasto. Jussi Sippola OMAN FYYSISEN KUNNON KEHITTÄMINEN. Opiskeluessee

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Konetekniikan osasto. Jussi Sippola OMAN FYYSISEN KUNNON KEHITTÄMINEN. Opiskeluessee TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Konetekniikan osasto Jussi Sippola OMAN FYYSISEN KUNNON KEHITTÄMINEN Opiskeluessee KIE-1460 Kirjoita suomeksi, teekkari! -kurssi Opiskeluteksti 16.3.2006 SISÄLLYS 1. JOHDATUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2. Esittely 8. Aloittaminen 10. A300:n asetusten määrittäminen 10. Pika-asennus 11. Perusasetukset 11. Ranneke 12

Sisällysluettelo 2. Esittely 8. Aloittaminen 10. A300:n asetusten määrittäminen 10. Pika-asennus 11. Perusasetukset 11. Ranneke 12 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Esittely 8 Aloittaminen 10 A300:n asetusten määrittäminen 10 Pika-asennus 11 Perusasetukset 11 Ranneke 12 Näppäintoiminnot ja valikon rakenne 13 Näppäintoiminnot

Lisätiedot

SULAVASTI SULATELLEN Ylipainoisten henkilöiden energiankulutus ja kuormitusvasteet 40 minuutin vesijuoksun ja vesijumpan aikana

SULAVASTI SULATELLEN Ylipainoisten henkilöiden energiankulutus ja kuormitusvasteet 40 minuutin vesijuoksun ja vesijumpan aikana SULAVASTI SULATELLEN Ylipainoisten henkilöiden energiankulutus ja kuormitusvasteet 40 minuutin vesijuoksun ja vesijumpan aikana Laura Laasonen & Kati Niemi Opinnäytetyö kesäkuu 2007 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

SPRINTTISUUNNISTUKSEN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI

SPRINTTISUUNNISTUKSEN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI SPRINTTISUUNNISTUKSEN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI Minna Truhponen Tuomas Tervo Valmennus- ja testausoppi Seminaarityö VTEA008 Kevät 2010 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Työn

Lisätiedot

SYNNYTYS NAISEN MARATON?

SYNNYTYS NAISEN MARATON? SYNNYTYS NAISEN MARATON? Tapaustutkimus synnytyksen aikaisesta fyysisestä kuormituksesta ja stressireaktioista sydämen sykevälivaihteluun perustuvan analyysin avulla mitattuna Reetta-Leena Kauppinen ja

Lisätiedot

Lähde liikkeelle. Juoksuopas Suunnittelu, sisältö ja taitto: Fitra Oy

Lähde liikkeelle. Juoksuopas Suunnittelu, sisältö ja taitto: Fitra Oy Lähde liikkeelle Juoksuopas Suunnittelu, sisältö ja taitto: Fitra Oy Juokseminen on helppo tapa harrastaa liikuntaa. Pue lenkkikengät jalkoihin, laita ulkoiluvaatteet päälle ja pääset lenkille kotioveltasi.

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

1.6.2 Ravitsemuksen ja terveydenhuollon perusteet 2: terveys. Osa 1 = Tee kirjallinen selvitys urheilijan terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

1.6.2 Ravitsemuksen ja terveydenhuollon perusteet 2: terveys. Osa 1 = Tee kirjallinen selvitys urheilijan terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Lauri Hakola, 27.6.09, Vat 3 1.6.2 Ravitsemuksen ja terveydenhuollon perusteet 2: terveys Vaihe 1 = Huippu-urheilijan terveyden avainasiat Osa 1 = Tee kirjallinen selvitys urheilijan terveyteen vaikuttavista

Lisätiedot

Harjoitteluohjeet. Tekniikka. Venyttely. 2000 m. Kilpaharjoittelu. Cross-Training. Maratonit. Painonhallinta SISÄSOUTUOPAS

Harjoitteluohjeet. Tekniikka. Venyttely. 2000 m. Kilpaharjoittelu. Cross-Training. Maratonit. Painonhallinta SISÄSOUTUOPAS Harjoitteluohjeet Tekniikka Venyttely 000 m. Kilpaharjoittelu Cross-Training Maratonit Painonhallinta SISÄSOUTUOPAS Johdanto Meiltä pyydetään jatkuvasti harjoitteluohjeita - oli kysymys sitten valmistautumisesta

Lisätiedot

Ravintoluento nuorille urheilijoille Kauhavalla, 2007

Ravintoluento nuorille urheilijoille Kauhavalla, 2007 Ravintoluento nuorille urheilijoille Kauhavalla, 2007 - Valistusviesti urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille - Ruokavalion merkitys - > Keskustelua Christer Sundqvist, ravintovalmentaja, FT Materiaali

Lisätiedot

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS 1 KETOOSIDIEETTI Kiinteän ja rasvattoman unelmavartalon saavuttaminen ei ole ikinä ollut niin helppoa kuin tässä artikkelissa kerrottujen menetelmien käyttöönottamisen jälkeen. Lihakset kasvavat, läskit

Lisätiedot

Liikunnan teho. Taulukko 1. Maksimisykkeet naisille laskukaavalla 226 ikä. Taulukko 2. Maksimisykkeet miehille laskukaavalla 220 ikä.

Liikunnan teho. Taulukko 1. Maksimisykkeet naisille laskukaavalla 226 ikä. Taulukko 2. Maksimisykkeet miehille laskukaavalla 220 ikä. Liikunnan teho Liikunnan rasitustaso ja liikuntaan käytetty aika ovat toisilleen käänteisiä. Yleissääntönä voidaan pitää, että; Mitä kovempi on liikuntasuorituksen teho, sitä lyhyempi on liikuntasuorituksen

Lisätiedot

OMAISHOITAJIEN FYYSINEN KUORMITTUMINEN. - fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn

OMAISHOITAJIEN FYYSINEN KUORMITTUMINEN. - fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn OMAISHOITAJIEN FYYSINEN KUORMITTUMINEN - fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn Satu Hekkala Kaisa Puustinen Fysioterapian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN

1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN Kirjoittajana: Aki Tiihonen 1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN Liikuntaohjelman tavoitteena on parantaa henkilön elämän laatua paremman jaksamisen ja sosiaalisuuden lisääntymisen kautta sekä vähentää

Lisätiedot

MARATOONARIN RUOKAVALIO

MARATOONARIN RUOKAVALIO MARATOONARIN RUOKAVALIO Sanna Nurminen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakoniaammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nurminen,

Lisätiedot