OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE"

Transkriptio

1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista. Hyvä omavalvontasuunnitelma käsittelee kolmea aihealuetta: yrityksen toimintaa, henkilökuntaa ja elintarvikkeiden turvallisuutta. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. 1. Yrityksen toiminta Yrityksen toimintaa käsittelevässä osassa kerrotaan Yrityksen tiedot Mitä tehdään ja kuinka paljon Asiakkaat Työpaikalla säilytettäviä asiakirjoja ovat Omavalvontasuunnitelma, joka on toimitettu myös terveydensuojeluviranomaiselle Terveys- ja salmonellatodistukset Hygieniaosaamistodistukset Mittausten, näytteenoton, laboratoriotutkimusten tulokset Kerrotaan missä säilytetään asiakirjoja. Omavalvonta-asiakirjoja säilytetään vähintään yksi vuosi. Lisäksi kerrotaan miten omavalvontasuunnitelmaa pidetään ajan tasalla varsinkin toiminnan muuttuessa. Yrityksen tiedoista kerrotaan ainakin Liikkeen nimi, omistaja ja yhteystiedot Henkilö, joka vastaa toiminnasta Henkilökunnan määrä ja heidän vastuualueensa Anniskeluoikeudet Rakennuksen/huoneiston mittakaavassa oleva, ajantasainen pohjapiirros, sijainti ja ympäristö Mahdollisesta pitopalvelutoiminnasta kerrotaan kuinka usein järjestetään pitopalvelutoimintaa millaiset ovat toiminnan yleiset periaatteet miten sopimukset laaditaan Tavarantoimituksen kuvailusta ilmenee miten raaka- aine toimitetaan keittiöön (haetaanko tavarat itse vai toimittavatko tavarantoimittajat ne paikanpäälle). Pääasiallisista tavarantoimittajista laaditaan luettelo. Vastaanottotarkastuksesta kuvaillaan miten raaka-aineet, pakkausmerkinnät, pakkausten kunto, aistinvarainen laatu ja lämpötilat tarkastetaan miten toimitaan, jos lämpötiloissa on poikkeamia kuinka varmistetaan vastaako tilattu tavara toimitettua

2 Elintarvikkeiden jäljitettävyydestä kerrotaan mitkä tiedot toimivat tuotteessa tunnistetietona miten varmistetaan jäljitettävyyden säilyminen läpi koko toiminnan Pakkaamisesta kerrotaan mitä pakataan minkälaisiin pakkauksiin pakataan miten ja missä pakkausmateriaalia säilytetään 2011 Pakkausmateriaalin tulee olla elintarvikekelpoista. Kerrotaan mitkä pakkausmerkinnät pakkauksiin tehdään ja määritellään milloin merkinnät tarkistetaan (tietyin määräajoin ja aina reseptien muuttuessa). Lisäksi kuvataan miten varmistutaan pakkausmerkintöjen oikeellisuudesta ja määräystenmukaisuudesta. Kylmä- ja varastotiloista kerrotaan tilat ja laitteet tilojen ja laitteiden turvallinen lämpötila-alue mitä tuotteita missäkin laitteessa säilytetään miten on varmistettu kypsien ja raakojen tuotteiden säilytys toisistaan erillään Lämpötilojen seurantaa varten laaditaan ohjeet kuka seuraa ja kuinka usein sekä mihin mittaukset kirjataan. Lisäksi laaditaan ohjeistus korjaavista toimenpiteistä joihin ryhdytään, jos asetetut turvalliset lämpötila-alueet ylittyvät/alittuvat. Varastokierron seurannasta tehdään myös kuvaus, jossa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten varmistetaan elintarvikkeiden laatu (tuoreus, pakkausten kunto, päiväysmerkinnät) ja kuinka varastoissa tapahtuu elintarvikkeiden säilytys ja kierto (first in first out- periaate) Ruoanvalmistuksesta kerrotaan ruoanvalmistuksesta vastaavat henkilöt minkälaisista raaka-aineista ruokaa valmistetaan (puolivalmisteet, tuoreet raaka-aineet, multajuurekset) miten eri käsittelyvaiheet (esivalmistus, kypsennys, lihan käsittely, jäähdytys) tapahtuvat ja on eriytetty toisistaan miten raakojen ja kypsien tuotteiden ristisaastuminen on estetty miten varmistutaan ruoan kypsyydestä miten varmistutaan, että uudelleen lämmitetyn ruoan lämpötila on kauttaaltaan yli +70 C kuinka usein kypsennetyn ruoan lämpötilaa mitataan ja mihin se kirjataan (Lämpötila tulisi mitata, kun kypsennetään lihaa, kalaa ja maitotaloustuotteita.) Dieettiruokien ja erityisruokavalioon kuuluvien ruokien valmistuksesta kerrotaan kuka niiden valmistuksesta vastaa miten niiden valmistus on eriytetty muusta toiminnasta miten varmistetaan, että tarjoiluhenkilöstö tietää ruokiin käytetyt raaka-aineet

3 Ruokien esivalmistelun kuvauksesta selviää mitä ruokia esivalmistellaan ja kuinka usein miten esivalmistellut tuotteet pakataan kuinka ja missä tuotteita säilytetään miten tuotteiden kierto on varmistettu (valmistuspäivämäärän merkitseminen) Tuotteiden jäähdytyksestä kerrotaan jäähdytystavat ja -laitteet miten jäähdytysnopeutta seurataan miten riittävästä jäähdytysnopeudesta varmistutaan miten toimitaan, jos jäähtyminen ei tapahdu suunnitellulla nopeudella 4 tunnissa alle +6 C Tuotteiden jäädytyksestä kerrotaan jäädytyslaitteet jäädytettävät tuotteet jäädytettyjen tuotteiden käyttönopeus tuotteiden merkitsemistapa (nimi, päivämäärä) Jäädytettävistä tuote-eristä pidetään kirjaa, josta käy ilmi tuote ja sen jäädyttämisajankohta. Pakasteiden ja jäädytettyjen tuotteiden sulatuksesta kerrotaan missä ja miten tuotteet sulatetaan. Uppopaistamisesta kerrotaan mitä uppopaistorasvaa käytetään mitä tuotteita uppopaistetaan kauanko rasvaa pidetään kuumana ja miten varmistutaan sen lämpötilasta kuinka usein rasva vaihdetaan miten rasva suodatetaan ja säilytetään paistorasvan kunnon arvioimisperusteet paisto- ja ilmanvaihtolaitteiden puhtaanapito rasvan tarkkailun ja vaihdon sekä paistolaitteen puhdistusmerkintöjen kirjaamiskäytännöt (kuka, kuinka usein ja mihin kirjataan) Ruoan tarjoilusta kerrotaan miten ruoat pidetään tarjolla miten oikeista tarjoilulämpötiloista varmistutaan kuinka usein ja mihin ruokien tarjoilulämpötilat kirjataan mitä tehdään tarjolla olleelle, tähteeksi jääneelle ruoalle Jos yrityksestä kuljetetaan ruokia asiakkaille, suunnitelmassa kerrotaan miten ja millaisella kuljetusajoneuvolla toimitus tapahtuu onko kuljetusauto oma vai käytetäänkö ostopalvelua kuljetetaanko kylmiä vai kuumia tuotteita miten kuljetuslämpötilojen mittaaminen hoidetaan minne ruokaa toimitetaan ja kuinka usein

4 miten ruoka pakataan kuljetusta varten (kuljetusastiat pakkaukset, pakkausten elintarvikekelpoisuudesta varmistuminen) mihin ruoat puretaan ja kuka varmistaa, että tuotteet viedään asianmukaisille paikoilleen miten ruokien tarjoilu toisessa kohteessa on hoidettu (Kun kyseessä on pitopalvelutoiminta, selvitetään onko käytössä omat astiat ja miten astioiden kuljetus ja huolto tapahtuu.) 2. Hygienia Henkilökunnan hygieniasta kerrotaan kuinka huolehditaan asianmukaisesta työasusta ja päähineestä työvaatteiden huollosta säännöllisestä käsienpesusta ja tarvittaessa suojakäsineiden käytöstä korujen ja kosmeettisten aineiden käytöstä miten toimitaan, kun käsissä on haavoja, laastareita tai koruja miten terveys- ja salmonellatodistusten hankkiminen on järjestetty ja missä ne säilytetään miten henkilökunnan omavalvonta- ja hygieniaosaamiskoulutus on järjestetty ja missä hygieniaosaamistodistuksia säilytetään Myös uuden työntekijän perehdyttäminen kuvataan suunnitelmassa. Tilojen ja laitteiden hygienia Siivousliikkeen ja oman henkilökunnan tekemät siivoustoimet eritellään ja laaditaan kaikille tiloille ja laitteille kirjalliset siivoussuunnitelmat. Siivoussuunnitelmissa pitää huomioida sekä päivittäin että harvemmin puhdistettavat kohteet ja lisäksi laatia toimenpiteet erityistapausten varalle (esim. jos tiloista on löydetty patogeenejä bakteereita). Siivoussuunnitelmasta käy ilmi henkilö, joka vastaa siivouksesta puhdistusmenetelmät käytettävät puhdistus- ja desinfektioaineet missä siivousvälineitä säilytetään miten siivoustulosta seurataan aistinvaraisesti ja mahdollisesti myös mikrobiologisesti tilan käytöstä riippuen Tiloille, välineille ja laitteille laaditaan kunnossapito-ohjelma. Siitä selviää miten yrityksen eri tilojen, välineiden ja laitteiden kuntoa on tarkoitus huoltaa. Kuljetuskalustolle laaditaan oma siivous- ja kunnossapitosuunnitelma sisältäen myös kuljetuslaatikot ja laukut. Astioita koskevista puhdistustoimista kerrotaan: miten likaiset astiat kerätään kuinka astiat esipestään mikä on astioiden pesutiheys miten astianpesukoneen puhtaudesta huolehditaan miten yrityksessä tarkkaillaan astioiden puhtautta ja astianpesukoneen toimintaa

5 Laaditaan tuhoeläintorjuntasuunnitelma, josta selviää kuinka ennaltaehkäistään tuholaisia (hyönteiset, jyrsijät) ja miten toimitaan tuholaisia havaitessa. Kerrotaan myös miten ja minne tehdyt toimenpiteet kirjataan. Jätehuollosta selvitetään mitä jätteitä lajitellaan ja kerätään kuinka paljon eri jätteitä syntyy kuinka usein astiat tyhjennetään miten paistoöljyjätteet kerätään ja hävitetään millaiset ohjeet lajittelusta on laadittu miten jäteastiat on sijoiteltu eri tiloissa ja miten niiden tyhjennys ja puhdistus on järjestetty mihin jätteet viedään mikä jätehuoltoyhtiö vastaa tyhjennyksistä Näytteenottosuunnitelmassa kerrotaan kuinka usein näytteitä otetaan elintarvikkeista ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvilta pinnoilta missä näytteet tutkitaan missä ja kuinka kauan tuloksia säilytetään Käytettävän talousveden tulee täyttää sille asetetut vaatimukset (STM:n asetus 461/200). Jos vesi tulee omasta kaivosta tai muusta vesilähteestä, sen laatu on varmistettava tutkimuksin vähintään kerran vuodessa. Lisäksi laaditaan toimenpideohjeet, jos vedessä havaitaan väri-, maku- tai hajuvirheitä. Aiheellisista asiakasvalituksista on pidettävä kirjaa, josta näkyy asiakasvalituksen syy ja tehdyt toimenpiteet. Kerrotaan, miten menetellään tilanteessa, jossa elintarvikkeen valmistaja, toimittaja tai viranomaiset ovat ilmoittaneet tuotteessa olevan sellaisen vian, että tuotteet on vedettävä pois myynnistä (takaisinvetosuunnitelma). Ruokamyrkytysepäilytapausten varalle laaditan myös suunnitelma.

6 3. Elintarvikkeiden turvallisuuden varmistaminen Elintarvikkeiden turvallisuuden varmistaminen alkaa laatimalla kuvaukset eri ruokalajeista (esim. laatikkoruoat, salaatit, kylmät kastikkeet yms.) ja niiden käyttötarkoituksesta (mikä tuote on, kenelle tuote on tarkoitettu, miten syötäväksi/tarjoiltavaksi sekä mitkä ovat tuotteen raaka-aineet, koostumus, valmistus, pakkaus ja jakelu). Tiedot on hyvä laittaa järjestelmällisesti kaavion muotoon (vuokaavio). Näin siitä on helpompi havaita mahdolliset elintarvikkeen turvallisuutta koskevat vaarakohdat. Kaavioon merkitään eri valmistusvaiheiden lämpötilat, kestot/viipymät ja siirrot toiseen huonetilaan. Vaara voi olla mikrobiologinen (valmiissa tuotteessa on mikrobeja, jotka voivat aiheuttaa asiakkaalle terveyshaittaa) kemiallinen (pesuainejäämät) fysikaalinen (multa, luu, ruoto) Laadituista kuvauksista etsitään vaarat, mietitään miten todennäköisiä niiden syntyminen on ja kuinka vakavan terveysriskin vaara toteutuessaan asiakkaalle aiheuttaa (vaara-analyysi. Vaaroja voi löytyä valmistus- ja tarjoilutiloista, raaka-aineista, laitteista ja astioista, pakkausmateriaaleista sekä kuljetuksesta.) Vaarat luetellaan. Vaaroja arvioidessa otetaan huomioon ruoan käyttäjäryhmät tarjoilutapa aiemmat kokemukset ruoasta (asiakkailta tulleet valitukset) Löydetyille vaaroille valitaan keino, joka ehkäisee, vähentää tai poistaa vaaraa. Vaaraa voidaan hallita esimerkiksi elintarvikkeen turvallisuuden kannalta tärkeän käsittelyvaiheen eli kriittisen hallintapisteen avulla (esim. tuotteen riittävä kuumennus) yrityksen työohjeiden avulla (esim. jäähdytysohjeet) hygieniakäytäntöjen avulla (esim. laitteen puhdistussuunnitelma) Joissakin tapauksissa vaarojen arviointi voi osoittaa, että kaikkia elintarvikkeisiin liittyviä vaaroja voidaan hallita noudattamalla elintarvikehygienian vaatimuksia. Vaaran hallitsemiskeinoille määritellään raja-arvo, mistä helposti ja nopeasti havaitsee onko tuote turvallinen. Tällaisia raja-arvoja voivat olla esimerkiksi riittävä lämpötila (todetaan lämpötilamittauksin) tai tehokas jäähdytys (todetaan seuraamalla lämpötilaa ja aikaa). Raja-arvot voivat perustua lainsäädäntöön, tutkimustuloksiin tai viranomaisohjeisiin. Elintarvikkeiden käsittelyvaiheista valitaan ne kohdat, joissa voidaan estää elintarvikkeen pilaantuminen tai jokin muu vaara (kriittinen hallintapiste).

7 Näille kohdille määritellään suunnitelma mistä selviää mitä seurataan miten seurataan kuinka usein seurataan kuka seuraa ja kenelle hän ilmoittaa mahdollisista poikkeamista raja-arvosta Jokaiselle seurattavalle kohdalla määritellään elintarvikkeen kannalta turvallinen rajaalue, minkä rajoissa on pysyttävä, että vaara vältetään (kertoo, onko ruoka turvallinen vai ei). Asetettua turvallista raja-aluetta täytyy pystyä mittaamaan säännöllisesti, jotta selviää onko vaara hallinnassa. Mittaustuloksista pidetään kirjaa. Raja-arvoista poikkeamisen varalle määritellään korjaavat toimenpiteet. Korjaavien toimenpiteiden täytyy pystyä poistamaan tai vähentämään elintarvikkeessa olevaa kuluttajan kannalta turvalliselle tasolle. Jos vaaraa ei voida enää poistaa, ruokia ei tule tarjoilla vaan ne poistetaan käytöstä. Korjaavat toimenpiteet pitää sisällään myös poikkeaman syyn selvittämisen ja sen toistumisen estämisen sekä vastuuhenkilön nimeämisen, joka vastaa siitä, että korjaavat toimenpiteet tehdään. Laadittuja seurantakohteita varten määritellään käytännöt millä valvotaan seurannan toteutumista. Todentamisessa tarkastetaan raja-arvojen seurannasta ja korjaavista toimenpiteistä syntyneet kirjaukset ja yhteenvedot seurantaa ja korjaavia toimenpiteitä tekevien henkilöiden toiminta käytettävien mittalaitteiden toimivuus tarvittaessa voidaan ottaa näytteitä elintarvikkeista ja pinnoilta Seurannan toteutumisen seurannalle nimetään vastuuhenkilö ja määritellään seurantatiheys.

8 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytyslämpötilat 2011 Lämpötilamääräykset on annettu uusitussa asetuksessa eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta, joka on tullut voimaan Elintarvike Helposti pilaantuvat elintarvikkeet: maito, kerma, idut, paloitellut kasvikset sekä kalapuolisäilykkeet ja elävät simpukat Säilytyslämpötila enintään Maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseen liittyy vähintään +8 C pastörointi tai sitä vastaava käsittely kuljetuksessa, varastossa, vähittäismyynnissä ja tarjoilussa Jäätelö -varastointi, kuljetus myynti -18 C - hetkellisesti kuljetuksessa -15 C -välitön tarjoilu -14 C Pakasteet -18 C Tuoreet kalastustuotteet, suojakaasu- ja tyhjiöpakatut 0 +3 C kalajalosteet, suolattu mäti sekä keitetyt äyriäiset ja nilviäiset Muut kalastustuotteet vähittäismyynnissä ja suurtaloudessa (silli- ja silakkasäilykkeet, kalapuolisäilykkeet ja savukala) Muna (suosituslämpötila varastoinnissa) C Liha vähittäismyynnissä ja suurtaloudessa Jauhelihan kuljetus ja säilytys vähittäismyynnissä alle +4 C ja suurkeittiössä Raakalihavalmisteet vähittäismyynnissä ja suurkeittiössä Lihavalmisteet vähittäismyynnissä ja suurkeittiössä Kuumina myytävät ja tarjoiltavat elintarvikkeet vähintään +60 C Kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden tarjoilu ( +12 C) Jos elintarvikkeen valmistaja on asettanut näitä alhaisempia suosituslämpötiloja, niitä tulisi noudattaa.

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset)

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset) 151 Tampereen kaupunki OHJE 1(15) Yhdyskuntapalvelut Ympäristövalvontayksikkö Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere Puh. 020 716 6700, fax 020 716 6374 Sähköposti: elintarvikevalvonta@tampere.fi

Lisätiedot

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta.

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta. OHJE 1 (8) OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNAN KUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta, tarjoilu- ja valmistustilat, tuotevalikoima, mahdolliset anniskeluluvat sekä yrityksen yhteystiedot

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto 8.7.2014 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi

Lisätiedot

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Toimintaa koskevat osiot on rastitettu sisällysluetteloon X = kuuluu toimintaamme Sivu s. 3 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 Asiat ja vastuuhenkilöt 1 Toimipaikan

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma LAPIN AMMATTIOPISTO/TUOTANTOALAT/ METSÄRUUSUN TOIMIPISTE Omavalvontasuunnitelma Esikäsittelytila, Ruokapaja Rauni Korva-Hyötylä 3.4.2013 Sisällys 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TOIMINNAN KUVAUS... 3 2.1 Asiakkaat...

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Marjoriikka Keränen Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kalateollisuus

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kalateollisuus Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Kalateollisuus Versio 8.5.2006 Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto LAADUNVARMISTUS Suomen sisävesiammattikalastajat ry Laatujaosto Jokainen laadunhallintajärjestelmää noudattava kalastaja tai kalastusyritys on täydentänyt omat tietonsa järjestelmään liitteillä - 5. Laadunvarmistuksen

Lisätiedot

Mikä hygieniapassi on?

Mikä hygieniapassi on? Mikä hygieniapassi on? Kortti ja todistus suoritetusta hygieniaosaamistestistä, tai korvaavasta tutkinnosta. On voimassa toistaiseksi Tekijä Paula Mukka Kuka tarvitsee hygieniapassin? - Henkilö, joka työskentelee

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Kasvis- ja marjateollisuus Versio 5/2006 Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen

Lisätiedot

Sisältö. Esipuhe 4. Lupa kokata Elintarvikehygienian perusteet

Sisältö. Esipuhe 4. Lupa kokata Elintarvikehygienian perusteet Oppilasmateriaali 1 Sisältö Esipuhe 4 1 Hygieniaosaaminen 5 1.1 Kotikeittiöstä ammatilliseen elintarvikkeiden käsittelyyn 5 1.2 Hygieniapassi 7 1.3 Elintarvike 8 1.4 Elintarvikehygienia 10 2 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Sisältö. Esipuhe...3. Omavalvonta... 32 Omavalvontavelvoite...33 Omavalvontasuunnitelma...33 Kriittiset hallintapisteet...34

Sisältö. Esipuhe...3. Omavalvonta... 32 Omavalvontavelvoite...33 Omavalvontasuunnitelma...33 Kriittiset hallintapisteet...34 Oppilasmateriaali Sisältö Esipuhe...3 Hygieniaosaaminen...4 Kotikeittiöstä ammatilliseen elintarvikkeiden käsittelyyn...5 Hygieniapassi...5 Elintarvike...6 Elintarvikehygienia...7 Elintarvikkeiden hygieniaa

Lisätiedot

Osaamistestaajan nimi Osaamistestaajan tunnus Testin pvm. Vastaa alla oleviin väittämiin rastittamalla O / V sarakkeisiin mielestäsi oikea vaihtoehto.

Osaamistestaajan nimi Osaamistestaajan tunnus Testin pvm. Vastaa alla oleviin väittämiin rastittamalla O / V sarakkeisiin mielestäsi oikea vaihtoehto. HYGIENIAOSAAMISTESTI / MALLISARJAT 1 ja 2 Huomioitavaa: vain yksi vastausrasti / kysymys. Vastausaikaa on 45 minuuttia. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua testin aloittamisesta.

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 17.3.2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain

Lisätiedot

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen Hygieniaosaaminen Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ ELINTARVIKEHYGIENIA ON JA MIKSI SITÄ TARVITAAN?... 5 1.1 JOHDANTO... 5 1.2 LAKI... 6 1.3 ELINTARVIKEHUONEISTO... 8 1.4 HELPOSTI PILAANTUVAT

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Lähikala laadukasta lähiruokaa SAKL 22.8.2012 Sisällysluettelo Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot