SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013)"

Transkriptio

1 Liike Osoite Puhelinnumero Vastuuhenkilö SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty ) Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen omavalvontaohjeistusta voidaan käyttää sovellettuna ottaen huomioon yrityksen toimintatapa ja -laajuus. Toimijan tulee muokata ohjetta vastaamaan yrityksen toimintaa ja päivittää ohje tarvittaessa. 1. Toiminnan kuvaus 2. Tavaran vastaanottotarkastukset 3. Kylmä- ja pakastekalusteet sekä -varastot 4. Ruoan valmistus, tarjoilu ja kuljetus 4.1 Kuumentamalla valmistettavat ruoat 4.2 Kuumina ja kylminä pidettävät ruoat 4.3 Jäähdytettävät ja/tai jäädytettävät ruoat 4.4 Uudelleen kuumennettavat ruoat 4.5 Ruoan kuljetus 5. Elintarvikkeiden tilapäinen myynti, valmistus ja tarjoilu muualla kuin suurtaloudessa 6. Valitusten käsittely 7. Siivoussuunnitelma 8. Jätehuoltosuunnitelma 9. Tuholaisten torjunta 10. Henkilökunnan hygienia 11. Henkilökunnan koulutus 12. Elintarvikkeiden tuonti Euroopan yhteisön alueelta 13. Asiakirjojen säilytys 14. Omavalvontasuunnitelman päivitys ja seuranta Helsingissä / 20 Tarkastaja puhelinnumero sähköpostiosoite toimijan Toiminnassa tapahtuvasta oleellisesta muutoksesta, toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta ja keskeyttämisestä tulee ilmoittaa Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen. Lisätietoja päivystävältä terveystarkastajalta, p Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinro Y-tunnus PL 500 Viikinkaari 2a HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Alv. nro FI

2 1. TOIMINNAN KUVAUS

3 2. TAVARAN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Kaikki tuotteet tarkastetaan (kunto, määrä, päiväysmerkinnät); pakastetut elintarvikkeet ja mikrobiologisesti helposti pilaantuvat elintarvikkeet ensin. Raakaaineiden hygieenisyys tarkastetaan. Kuljetuksen jälkeinen pintalämpötila mitataan vähintään kahdesta mikrobiologisesti helposti pilaantuvasta tuotteesta tai pakasteesta kerran viikossa ja aina, jos herää epäilys elintarvikkeen laadusta. Kaupalliset asiakirjat tallennetaan. Asiakirjat säilytetään vähintään yhden vuoden ajan. Korjaavat toimenpiteet Mikäli tavaraerät ovat määräysten vastaisia tai eivät muuten täytä laatuvaatimuksia, niitä ei oteta vastaan. Kirjaaminen Lämpötilat kirjataan 1 kerta/viikko ja aina poikkeamia todettaessa (liite 2). Saatuja mittaustuloksia verrataan liitteen 1 mukaisiin lämpötiloihin. Mahdolliset poikkeamat ja huomautukset, ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Kirjaaminen vahvistetaan nimikirjaimin. Muita huomioita

4 3. KYLMÄ- JA PAKASTEKALUSTEET SEKÄ -VARASTOT Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Kaikissa yli 10 m 3 pakastevarastoissa tulee olla lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteet. Muissa kylmälaitteissa tulee olla lämpötilan mittauslaite. Kaikkien kylmä- ja pakkasvarastojen lämpötiloja seurataan päivittäin. Tuotteiden oikea kiertonopeus ja -järjestys sekä kauppakelpoisuus tarkastetaan päivittäin. Elintarvikkeet tulee säilyttää suojattuna ja riittävän erillään toisistaan (raa at ja kypsät tuotteet) Korjaavat toimenpiteet Mikäli lämpötilat eivät ole oikeat, selvitetään ja korjataan syyt ja arvioidaan tuotteen käyttökelpoisuus. Tarvittaessa otetaan yhteys terveystarkastajaan. Kirjaaminen Lämpötilat kirjataan 1 kertaa/viikko ja aina poikkeamia havaittaessa (liite 3). Lämpötiloja verrataan liitteen 1 mukaisiin lämpötiloihin. Mahdolliset poikkeamat sekä huomautukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Kirjaaminen vahvistetaan nimikirjaimin. Muita huomioita

5 4. RUOAN VALMISTUS, TARJOILU JA KULJETUS 4.1 Kuumentamalla valmistettavat ruoat Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Kuumentamalla tehdyt tuotteet kypsennetään riittävästi. Tuotteen lämpötilan tulee olla kauttaaltaan yli +70 o C ja siipikarjanlihan yli +75 o C. Selvästi kiehuvasta ruoasta ei ole tarpeen mitata lämpötilaa. Lämpötilat mitataan satunnaisesti valitusta erästä vähintään kerran viikossa. Kuumennettaessa siipikarjan lihaa lämpötila mitataan yhdestä erästä päivässä. Liite 1: elintarvikkeiden myynti- ja säilytyslämpötilat Korjaavat toimenpiteet Mikäli lämpötilat eivät ole oikeat, selvitetään ja korjataan syyt. 4.2 Kuumina ja kylminä pidettävät ruoat Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Kuumana pidettävät ruoat säilytetään lämpökalusteessa siten, että tuotteen lämpötila on yli +60 o C. Ruokien lämpötila mitataan säilytysajan loppupuolella. Kylmäsäilytystä vaativien elintarvikkeiden lämpötila saa tarjoilun aikana nousta enintään +12 o C:seen. Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita saa pitää tarjolla enintään neljä tuntia ja ne on tarjoilun jälkeen hävitettävä. Lämpötiloja tulee seurata päivittäin. Jokaisesta valmistuserästä suositellaan otettavaksi mahdollisten valitusten varalta noin 200 g näyte, jota säilytetään jäädytettynä kolme viikkoa.

6 Korjaavat toimenpiteet Mikäli lämpötilat eivät ole oikeat, selvitetään ja korjataan syyt ja arvioidaan tuotteen käyttökelpoisuus. Kirjaaminen Kuumana ja kylminä pidettävien ruokien lämpötilat kirjataan kerran viikossa (liite 4). Lämpötiloja verrataan liitteen 1 mukaisiin lämpötiloihin. Mahdolliset poikkeamat sekä huomautukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Kirjaaminen vahvistetaan nimikirjaimin. 4.3 Jäähdytettävät ja/tai jäädytettävät ruoat Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Mikäli ruokia ei tarjoilla heti valmistuksen jälkeen tai säilytetä kuumana, on ne välittömästi jäähdytettävä. Jäähdytyksen tulee tapahtua siten, että ruoka jäähdytetään enintään neljässä tunnissa enintään +6 o C:seen. Tuote säilytetään jäähdytyksen jälkeen enintään +6 o C lämpötilassa. Jäähdytyslämpötilaa seurataan pistokokein vähintään kerran viikossa. Mikäli tuote jäädytetään, se tulee tehdä valmistuspäivänä. Tuotteisiin merkitään valmistuspäivä, ellei sitä tarjota samana päivänä. Korjaavat toimenpiteet Kirjaaminen Jäähdytyksen ollessa riittämätön, syyt selvitetään (mm. liian suuret erät, väärä jäähdytystapa) ja havaitut virheellisyydet korjataan. Jäähdytyksen lämpötilat kirjataan 1 kertaa/viikko (liite 5) ja niitä verrataan liitteen 1 raja-arvoihin. Mahdolliset poikkeamat sekä huomautukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Kirjaaminen vahvistetaan nimikirjaimin.

7 4.4 Uudelleen kuumennettavat ruoat Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Valmistuspäivämäärä tarkistetaan. Lämpötilat mitataan jokaisesta erästä uudelleen kuumennuksen jälkeen. Lämpötilan tulee olla tällöin kauttaaltaan vähintään +70 o C. Kiehuvaksi asti uudelleenkuumennettavista eristä ei ole tarpeen mitata lämpötilaa. Mikäli ruoka sisältää esim. lihapullia tai isompia lihapaloja, lämpötila tulee kuitenkin mitata. Korjaavat toimenpiteet Mikäli lämpötilat eivät ole oikeat, selvitetään ja korjataan syyt. Kirjaaminen Lämpötilat kirjataan 1 kertaa/viikko (liite 6) ja niitä verrataan liitteen 1 rajaarvoihin. Mahdolliset poikkeamat sekä huomautukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Kirjaaminen vahvistetaan nimikirjaimin. Muita huomioita

8 4.5 Ruoan kuljetus Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Kuumana kuljetettava ruoka tulee valmistaa ja pakata kuljetusastioihin juuri ennen kuljetusta. Ruoan tulee säilyä kuljetuksen ajan ja olla tarjoiluhetkellä vähintään +60 o C. Kylmänä kuljetettava ruoka tulee säilyttää alle +6 o C:ssa tarjoiluhetkeen asti. Ruoka tulee pakata kuljetusastioihin juuri ennen kuljetusta. Korjaavat toimenpiteet Mikäli lämpötilat eivät ole oikeat, selvitetään ja korjataan syyt ja arvioidaan tuotteen käyttökelpoisuus. Kirjaaminen Lämpötilat mitataan ja kirjataan aina ennen ruoan lähettämistä ja ennen ruoan tarjolle laittoa sekä aina poikkeamia havaittaessa (liite 7). Lämpötiloja verrataan liitteen 1 mukaisiin lämpötiloihin. Mahdolliset poikkeamat sekä huomautukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Kirjaaminen vahvistetaan nimikirjaimin. Muita huomioita

9 5. ELINTARVIKKEIDEN TILAPÄINEN MYYNTI, VALMISTUS JA TARJOILU MUUALLA KUIN SUURTALOUDESSA Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä tai muusta käsittelystä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa Helsingin sähköisessä asiointipalvelussa (asiointi.helsinki.fi). Kirjalliset lomakkeet löytyvät ympäristökeskuksen internetsivuilta (www.hel.fi/ymk) kohdasta elintarvikkeet ja ulkomyynti. Lomakkeet toimitetaan Helsingin kaupungin alueella sähköisesti (esim. faxilla tai s-postilla ympäristökeskukselle neljä (4) arkipäivää ennen tapahtumaa. Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan elintarvikelaissa mitä tahansa siirrettävää tai väliaikaista elintarvikkeiden myynti- ja käsittelypaikkaa tai -laitteistoa, joka on koottavissa, purettavissa oleva tai paikasta toiseen siirrettävä. Tällöin toimijan on noudatettava Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ulkomyyntiohjeita kts. Tuotteet tulee säilyttää kuljetuksen, myynnin ja tarjoilun ajan vaatimusten mukaisissa lämpötiloissa. Tuotteiden lämpötilat tulee mitata kuljetuksen alussa, säilytyslaitteessaan sekä myynti- tai tarjoilulaitteessa. Tuotteet tulee suojata pölyltä ja muilta tuotteiden laatua heikentäviltä tekijöiltä asianmukaisin suojalaittein. Tuotteiden käsittelyssä on noudatettava omavalvontasuunnitelman kohdassa (Ruoan valmistus, tarjoilu ja kuljetus) annettuja ohjeita ja määräyksiä. Kirjaaminen Lämpötilojen mittaustulokset kirjataan vähintään kerran päivässä. Muita huomioita

10 6. VALITUSTEN KÄSITTELY Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Ruokamyrkytystä epäiltäessä tehdään lain määräämä ilmoitus välittömästi kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Jo yksittäinenkin tapaus tulee ilmoittaa. Ruokamyrkytystä epäiltäessä tai epäiltäessä tuotteen laatua, otetaan näyte (vähintään 200 g/ruoka), jota säilytetään niin, että se voidaan tutkia laboratoriossa ruokamyrkytyksen syyn tai tuotteen laadun selvittämiseksi. Todetusta tai epäillystä terveyshaitasta tehdään ilmoitus terveystarkastajalle. Korjaavat toimenpiteet Selvitetään valituksen oikeellisuus ja syy sekä ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin Kirjaaminen Mahdollisiin terveyshaittoihin liittyvät asiakasvalitukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan. Kirjaaminen vahvistetaan nimikirjaimin. Muita huomioita

11 7. SIIVOUS JA ASTIANPESU Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Huoneiston ja varusteiden puhtaanapitoa varten on oltava erillinen kirjallinen siivoussuunnitelma. Siivoussuunnitelmassa tulee huomioida mm. elintarvikehuoneiston tilojen/kalusteiden (mm. keittiö ja keittiön kalusteet, varastot, asiakastila, käymälät, siivouskomerot, sosiaalitilat, siivousvälineet) siivoustiheys, käytettävät pesuaineet sekä eri kohteisiin käytettävät siivousvälineet ja niiden erottaminen toisistaan. Pesuaineiden ja muiden kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla siivoussuunnitelman liitteenä. Tilojen, laitteiden ja välineiden yleinen aistinvarainen tarkastus tehdään päivittäin. Astianpesukoneen huolto ja lämpötilat Astianpesukoneen huoltava yritys merkitsee seurantalomakkeeseen jokaisen huoltokäynnin yhteydessä merkintänsä tai kohteessa säilytetään astianpesukoneen erilliset huoltoraportit. Astianpesukoneen huollosta vastaa: Esipesussa veden lämpötila saa olla enintään +40 o C. Pesuveden lämpötilan tulee olla vähintään +55 o C (mielellään + 60 o C 70 o C) ja huuhteluveden vähintään +80 o C. Jos lämpötilamittaus ei ole mahdollista koneen ominaisuuksien vuoksi, tulisi pesutulosta kontrolloida mikrobiologisin näyttein tai muilla soveliailla menetelmillä. Korjaavat toimenpiteet Mikäli siivouksessa havaitaan toistuvasti puutteita, tulee kirjallinen siivoussuunnitelma tarkastaa ja tarvittaessa korjata. Mikäli siivouksesta vastaa ulkopuolinen siivooja, niin havaituista puutteista tulee ilmoittaa siivousliikkeelle. Mikäli astianpesukoneen lämpötilat eivät ole oikeat, selvitetään ja korjataan syyt. Tarvittaessa pyydetään korjaaja paikalle.

12 Kirjaaminen Tilojen aistinvarainen puhtaustarkastus kirjataan vähintään kerran viikossa (liite 8). Astianpesukoneen vesien lämpötilat kirjataan vähintään kerran viikossa, mikäli koneessa on erillinen lämpötilannäyttö (liite 9). Mahdolliset poikkeamat sekä huomautukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Kirjaaminen vahvistetaan nimikirjaimin. Muita huomioita

13 8. JÄTEHUOLTO Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Suurtaloudessa/kiinteistössä lajitellaan seuraavat jätteet: biojäte pahvi paperi lasi metalli sekajäte muu, mikä Jäteastioiden tyhjentämisestä vastaa: Jätetilojen puhtaudesta vastaa: Suurtaloudessa seurataan, että jätteet lajitellaan oikein, huoneiston jäteastiat tyhjennetään päivittäin, jäteastiat ovat puhtaat ja ehjät. Kiinteistön jätehuollon toimivuutta seurataan (mm. jäteastiat liian täysiä, jäteastiat rikkinäisiä). Korjaavat toimenpiteet Jätehuollossa havaituista puutteista ilmoitetaan vastuuhenkilölle. Kirjaaminen Kiinteistön jätehuollossa esiintyvät ongelmat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina (liite 10). Kirjaaminen vahvistetaan nimikirjaimin.

14 9. TUHOLAISTEN TORJUNTA Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Tuholaisten esiintymistä tai niiden merkkejä seurataan jatkuvasti ja niitä todettaessa ryhdytään itse toimenpiteisiin tai kutsutaan tuholaistorjuntayrityksen edustaja paikalle. Tarvittaessa laaditaan erillinen tuholaistorjuntasuunnitelma, joka liitetään omavalvontasuunnitelmaan. Kirjaaminen Havainnot tuholaisista ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan. Kirjaaminen vahvistetaan nimikirjaimin. Muita huomioita

15 10. HENKILÖKUNNAN HYGIENIA Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Työhöntulotarkastusten ja muiden terveydentilaa koskevien tutkimusten tekemisestä huolehditaan. Henkilökunnan tulee saada koulutusta käsi- ym. hygieniasta. Huolehditaan, että työhöntulotarkastukset tehdään henkilöille, joiden työsuhteen oletetaan kestävän vähintään kuukauden ja jotka joutuvat käsittelemään helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja niiden käsittelypintoja paljain käsin. Kopio terveydentilaa koskevasta selvityksestä tulee säilyttää työpaikalla tai työterveyshuollossa. Lyhytaikaisia työtekijöitä on opastettava hygieenisissä ja turvallisissa työtavoissa, henkilökohtaisessa hygieniassa ja valistettava tartuntatautien leviämisen vaaroista siten, että ne, joilla on siihen perusteltua aihetta, voivat hakeutua tarkastukseen. Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevän henkilön palatessa vähintään neljän vuorokauden pituiselta matkalta Pohjoismaiden ulkopuolelta on jätettävä ulostenäyte salmonellatutkimusta varten. Kopio salmonellatodistuksesta tulee säilyttää työpaikalla tai työterveyshuollossa. Vatsatautia sairastavat henkilöt eivät saa osallistua elintarvikkeiden käsittelyyn ja ulkomaan matkalta palaavien vatsasairaudet tulee selvittää. Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei saa käsitellä henkilö, jolla on tulehtunut haava, rakennekynsi, lävistyskoru tai muita koruja, jos niitä ei voi suojavaatetuksella peittää. Sama koskee myös muita pakkaamattomia elintarvikkeita käsitteleviä henkilöitä, jos edellä mainituista seikoista saattaa aiheutua elintarvikehygieenisiä riskejä. Työasun asianmukaisuutta seurataan. Liite 13: tietoa elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden hygieniavaatimuksista Kirjaaminen Työhöntulotarkastuksista ja muista terveydentilaa koskevista selvityksistä pidetään kirjaa (liite 11).

16 11. HENKILÖKUNNAN KOULUTUS Elintarvikehygieeninen osaaminen Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään yleisessä elintarvikehygieniaasetuksessa (852/2004/EU) sekä voimaantulleessa elintarvikelaissa (23/2006). Elintarvikealan toimijan velvollisuus on kustannuksellaan varmistaa, että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Lisäksi toimijan on varmistuttava siitä, että sellaisilla henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus. Elintarvikehygieeninen osaaminen osoitetaan Elintarviketurvallisuusviraston mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella. Osaamistodistus myönnetään hakijan nimellä ja se on henkilökohtainen. Elintarvikehuoneiston koko henkilökunnan tulee saada koulutusta. Kirjaaminen Kopio hygieniaosaamistodistuksesta tulee säilyttää elintarvikehuoneistossa. Henkilökunnan koulutuksesta pidetään kirjaa (liite 12). Muuta huomioitavaa

17 12. ELINTARVIKKEIDEN TUONTI EUROOPAN YHTEISÖN ALUEELTA Vastuuhenkilö(t) Valvontatoimenpiteet Eläinperäisiä elintarvikkeita (liha-, maito-, kala- ja munavalmisteita) Euroopan yhteisöstä tuovan yksikön (toimija) on ennen toiminnan aloittamista, lopettamista tai olennaista muuttamista tehtävä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Ensisaapumistoiminnasta on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma, joka säilytetään suurtalouden omavalvontasuunnitelman liitteenä. Ensisaapumistoimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma lähetetään aloitusilmoituksen liitteenä Eviraan. Yksiköiden on huolehdittava omavalvontana, että tuotavat tuotteet vastaavat asiakirjoja. Muista EU-jäsenvaltioista tuotavista eläinperäisistä elintarvikkeista tehdään tuonti-ilmoitus Eviraan. Ilmoitus tehdään yhteenvetoilmoituksena tuontia seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä (esim. helmikuun ilmoitus tehdään viimeistään 15. maaliskuuta). Ilmoitus tehdään sähköpostilla, faksilla tai kirjeellä. Kopio ilmoituksesta on säilytettävä. Raa an tai pakastetun naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, hanhen ja ankan lihan ja jauhelihan mukana tulee olla salmonellatodistus ja kaupallinen asiakirja. Laboratorion antaman salmonellatodistuksen tulee olla yhdistettävissä kyseiseen tuontierään ja kaupalliseen asiakirjaan. Salmonellatutkimus tulee tehdä siinä maassa, josta tuotteet lähetetään Suomeen. Kananmunien mukana tulee olla todistus siitä, että niiden alkuperätila on tutkittu salmonellan varalta. Yksiköillä on oltava tuotuja eläinperäisiä elintarvikkeita koskeva näytteenotto ja tutkimussuunnitelma, jonka mukaisesti yksiköt toimittavat näytteitä tutkittavaksi laboratorioon. Yksiköiden on ilmoitettava omavalvonnassa havaituista puutteista Helsingin ympäristökeskukseen. Omavalvonnassa havaittuja puutteita koskevat ilmoitukset on säilytettävä kahden (2) vuoden ajan. Ilmoitus tulee varmistaa nimikirjaimin. Ensisaapumistoimintaa koskevat ohjeet ja lomakkeet saa Evirasta (www.evira.fi).

18 13. Asiakirjojen säilytys Seuraavat asiakirjat on säilytettävä elintarvikehuoneistossa ja niiden tulee olla tarkastettavissa: 1. Hyväksytty omavalvontasuunnitelma, joka sisältää kirjallisen siivoussuunnitelman ja tarvittaessa erillisen jätehuolto- ja tuholaistorjuntasuunnitelman. 2. Asiakirjat, joiden perusteella voidaan selvittää elintarvikkeitten erätunnus ja toimituspaikka. Asiakirjat on säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan. 3. Lämpötilamittauksien tulokset on säilytettävä yhden vuoden ajalta. 4. Valitukset ja niistä seuranneet toimenpiteet yhden vuoden ajalta. 5. Kopio terveydentilaa koskevasta selvityksestä tulee säilyttää elintarvikehuoneistossa tai työterveyshuollossa. 6. Kopio salmonellatodistuksesta tulee säilyttää elintarvikehuoneistossa tai työterveyshuollossa. 7. Kopio hygieniaosaamistodistuksesta. 8. Viranomaisten tarkastuskertomukset ja elintarvikenäytteiden tutkimustulokset. 14. Omavalvontasuunnitelman päivitys ja seuranta Omavalvonnan vastuuhenkilö(ide)n tulee oma-aloitteisesti pitää omavalvontasuunnitelma ajan tasalla jos toiminnassa, olosuhteissa tai tuotteissa tapahtuu muutoksia. Omavalvonnan vastuuhenkilö(ide)n tulee tehdä kerran vuodessa katselmus, jossa tarkistetaan omavalvontaohjelman noudattaminen ja kirjanpito. Katselmuksesta tehdään erillinen raportti, joka säilytetään omavalvontasuunnitelman liitteenä kolmen vuoden ajan.

19 Elintarvikkeiden varastointi- ja tarjoilulämpötilat LIITE 1 Säädösten mukaan mikrobiologisesti helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytyksessä ja tarjoilussa on noudatettava seuraavia lämpötiloja: Elintarvike tuoreet kalastustuotteet, keitetyt ja jäähdytetyt äyriäis- ja nilviäistuotteet sekä sulatetut jalostamattomat kalastustuotteet kylmäsavustetut ja graavatut kalastustuotteet sekä tyhjiö- ja suojakaasupakatut jalostetut kalastustuotteet, mäti jauheliha, jauhettu maksa ja siipikarjan jauheliha raaka liha ja elimet, raakalihavalmisteet, lihatuotteet ja lihavalmisteet (leikkeleet, ruokamakkarat, lihasta valmistetut einekset) helposti pilaantuva elintarvike, mukaan lukien maito, kerma, idut, paloitellut kasvikset, elävät simpukat, sushi, kalakukot sekä maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseen ei sisälly pastörointia tai vastaavaa käsittelyä helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi tai vastaava käsittely, lukuun ottamatta maito ja kerma pakasteet kuumina tarjoiltavat ruoat (tarjoiluaika max. 4 h) kylminä tarjoiltavat elintarvikkeet tarjoilun aikana varastointilämpötila enintään sulavan jään lämpötila (enintään 2 o C) o C +4 o C +6 o C +6 o C +8 o C -18 o C tai sitä kylmempi tarjoilulämpötila vähintään +60 o C enintään +12 o C Elintarvikkeiden valmistajien asettamia alhaisempia suosituslämpötiloja tulisi noudattaa. Kananmunien suosituslämpötila on C. Kasvisten säilytyksessä tulee ottaa huomioon niiden erilaiset lämpötilavaatimukset: viileä ( C) ja huoneenlämpö. Jäähdytettävän tuotteen lämpötila mitataan neljän tunnin kuluttua jäähdytyksen alkamisesta. Tällöin tuotteen lämpötilan tulee olla enintään +6 o C. Kuumentamalla valmistetun ruoan lämpötila tulee olla vähintään +70 o C ja siipikarjanlihan vähintään +75 o C. Uudelleen kuumennettavan ruoan lämpötilan tulee olla vähintään + 70 o C.

20 TUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET LIITE 2 Vuosi: Päiväys Valmistaja/ pakkaaja Elintarvike Kuljetusliike Lämpötila Huomautukset ja jatkotoimenpiteet Kuittaus

21 KYLMÄ- JA PAKASTEKALUSTEIDEN SEKÄ -VARASTOJEN LÄMPÖTILASEURANTA LIITE 3 Vuosi: Kaluste: Päiväys Lämpötila Huomautukset ja jatkotoimenpiteet Kuittaus

22 KUUMINA JA KYLMINÄ PIDETTÄVIEN RUOKIEN LÄMPÖTILASEURANTA LIITE 4 Vuosi: Päiväys Elintarvike Lämpötila Huomautukset ja jatkotoimenpiteet Kuittaus

23 JÄÄHDYTETTÄVIEN RUOKIEN LÄMPÖTILASEURANTA LIITE 5 Vuosi: Kuittaus Päiväys Tuote Jäähdytyksen aloitus Kellonaika Lämpötila Jäähdytyksen lopetus Kellonaika Lämpötila Huomautukset ja jatkotoimenpiteet

24 LIITE 6 UUDELLEEN KUUMENNETTAVIEN RUOKIEN LÄMPÖTILASEURANTA Vuosi: Päiväys Tuote Lämpötila Huomautukset ja jatkotoimenpiteet Kuittaus

25 LIITE 7 KULJETETTAVIEN RUOKIEN LÄMPÖTILASEURANTA Vuosi: Päiväys Elintarvike Lämpötila lähtiessä Lämpötila tarjolle asetettaessa Huomautukset ja jatkotoimenpiteet Kuittaus

26 LIITE 8 SIIVOUKSEN AISTINVARAINEN SEURANTA Vuosi: Päiväys Huomautukset ja korjaavat toimenpiteet Nimikirjaimet Puutteet korjattu: päivämäärä ja nimikirjaimet

27 LIITE 9 KONEELLISEN ASTIANPESUN LÄMPÖTILASEURANTA Vuosi: Päiväys Pesuvesi Huuhteluvesi Huomautukset ja jatkotoimenpiteet Kuittaus

28 JÄTEHUOLLON SEURANTA LIITE 10 Vuosi: Päiväys Huomautukset ja jatkotoimenpiteet Kuittaus

29 LIITE 11 TYÖHÖNTULOTARKASTUSTEN JA MUIDEN TERVEYDENTILAA KOSKEVIEN TUTKIMUSTEN SEURANTA Tutkimustodistukset säilytetään: Päiväys Työntekijän nimi Työhöntulotarkastus on tehty/pvm Salmonellatodistus on/pvm

30 HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSEN SEURANTA LIITE 12 Vuosi: Päiväys Työntekijän nimi Työntekijän tehtävänimike Mitä koulutusta työntekijä on saanut

31 LIITE 13 TIETOJA ELINTARVIKKEITA KÄSITTELEVIEN HENKILÖIDEN HYGIENIAVAATIMUKSISTA Elintarvikkeita käsittelevän henkilön hygieniasta huolehtiminen on tärkeää. Huono hygienia saattaa levittää tautia aiheuttavia mikrobeja käsistä, nielusta tai työvaatteista elintarvikkeisiin, josta seurauksena voi olla ruokamyrkytyksiä. Elintarvikehuoneistossa tulee olla vastuuhenkilö, joka huolehtii henkilökunnan hygieniakoulutuksesta, valvoo hygieniaa ja henkilökunnan tarvittavia terveystodistuksia. Tartuntatautilain mukaiset todistukset Lainsäädäntö Tartuntalain (583/86) 20 :n mukaan työnantajan tulee vaatia työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta tiettyä yleisvaarallista tartuntatautia, jos työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy tällaisen taudin tavallista suurempi leviämisvaara tai joissa tällaisen tartuntataudin seuraukset ovat tavanomaista vakavammat. Ennen kuin työntekijä on esittänyt edellä tarkoitetun selvityksen, hän ei saa toimia tehtävässä, jossa käsitellään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Tartuntatautiasetuksen (786/86) 11 :n mukaan työnantajan on vaadittava tartuntatautilain 20 :ssä tarkoitetuissa tehtävissä toimivalta työntekijältä selvitys siitä, ettei työntekijä sairasta salmonelloosia. Sosiaali- ja terveysministeriön määräyskokoelman (2003:1) mukaan selvitys edellytetään henkilöiltä, jotka koskettelevat helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai niiden käsittelypintoja toistuvasti paljain käsin. Tarkastukset rajataan henkilöihin, joiden työsuhteen edellytetään kestävän vähintään kuukauden. Lyhytaikaisia työntekijöitä on opastettava turvallisissa työtavoissa ja valistettava tartuntatautien leviämisen vaaroista siten, että ne, joilla on siihen perusteltua aihetta voivat hakeutua tarkastukseen. Työhöntulotarkastus Työhöntulon yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilö tekee tarkastuksen, johon liitetään ulosteen salmonellatutkimus harkinnan mukaan. Salmonellatutkimus on yleensä aiheellinen, jos asianomaisella tai samassa taloudessa asuvalla on ollut ripulioireita viimeisen kuukauden aikana. Siihen voi myös olla aihetta, jos henkilö on ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana Pohjoismaiden ulkopuolella. Tutkimus voidaan tehdä kuitenkin kaikille helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleville henkilöille toimijan oman harkinnan mukaan, joko ulkomaanmatkojen jälkeen tai säännöllisin väliajoin. Selvitys terveydentilasta tai kopio siitä tulee säilyttää työpaikalla tai työterveyshuollossa siten, että se on terveystarkastajan saatavilla. Salmonellatodistus Vähintään neljä vuorokautta kestäneen Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneen matkan jälkeen annetaan ulostenäyte salmonellatutkimusta varten. Tämän lisäksi ovat haastattelu ja tarvittaessa kliininen tutkimus aiheellisia silloin kuin tarkastettava arvelee terveydentilansa tai ulkomailla potemiensa oireiden perusteella olevan aihetta olla

32 poissa työstä ennen tutkimustuloksen valmistumista. Selvitys terveydentilasta tai kopio siitä tulee säilyttää työpaikalla tai työterveyshuollossa siten, että se on terveystarkastajan saatavilla. Ruokamyrkytysepäily Elintarvikelain (23/06) 24 velvoittaa elintarvikealan toimijan ilmoittamaan terveydensuojeluviranomaiselle epäillystä ruokamyrkytyksestä. Helsingissä asiasta tulee välittömästi ilmoittaa Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen terveystarkastajalle, p , fax Ruokamyrkytysepäilyn perusteella elintarvikehuoneistoon tehdään terveystarkastajan toimesta tarkastus. Tarkastuksen yhteydessä selvitetään mm. elintarvikehuoneiston hygienia, elintarvikkeiden käsittelytavat ja henkilökunnan todistukset terveydentilasta. Tarvittaessa tarkastukselle osallistuu kaupungin epidemiologisen toiminnan terveydenhoitaja, joka arvioi ulostenäytteidenoton tarpeellisuuden. Viranomaiset neuvottelevat keskenään ja sopivat mahdollisesti sairastuneiden erityistutkimuksista, joihin kuuluu ulostenäytteiden ja verinäytteiden otto mahdollisia vastaainetutkimuksia varten sekä mahdollisesti erilaiset virustutkimukset. Tarkastuksen yhteydessä terveystarkastaja ottaa tarvittaessa elintarvikenäytteitä. Näytemäärä on g/ruoka ja se otetaan puhtaaseen astiaan, johon merkitään riittävät tunnistetiedot ja päiväys. Mikäli näytettä joudutaan säilyttämään suurtaloudessa, se on säilytettävä 0-6 o C lämpötilassa tai jäädytettynä. Lisätietoja saa päivystävältä terveystarkastajalta (p ) tai epidemiologisen toiminnan terveydenhoitajalta (p ). Vaatetus Elintarvikehuoneistossa elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä tulee olla ainoastaan elintarvikehuoneistossa käytettävä työvaatetus. Siihen kuuluu asianmukainen työpuku, päähine sekä jalkineet. Ihon tulehdukset, lävistykset, korut ja rakennekynnet Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei saa käsitellä henkilö, jolla on tulehtunut haava, rakennekynsi, lävistyskoru tai muita koruja, jos niitä ei voi suojavaatetuksella peittää. Sama koskee myös henkilöitä, jotka käsittelevät muita pakkaamattomia elintarvikkeita, jos mainitut seikat voivat vaarantaa elintarviketurvallisuuden.

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym)

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym) KYMEN A-KLINIKKATOIMI KARHULAN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALANTIE 2 48700 KOTKA Y-tunnus: 0200924-4 A-KLINIKAN KEITTIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA, päivitetty 9.7.2013 Vastuuhenkilöt: Toiminta: Asiakkaat: Ateriamäärät:

Lisätiedot

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Päiväys Elintarvikkeen nimi Lämpötila ºC Huomautuksia, jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. Seurantalomake

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Sivu 1/8 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(13) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat, on laadittu Elintarvikelain (23/2006),

Lisätiedot

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle saakka. Se

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Eviran ohje 18402/2 Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 2 Laatijat Britta Wiander,

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira Elintarvikekuljetusten valvonta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira 1 Säädösten keskeiset tavoitteet Vaatimusten ja elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Kylmälaitteet, pakastimet

Kylmälaitteet, pakastimet Kylmälaitteet, pakastimet Raja-arvo < + C tai < - C vuosi Pvm Laite 1 Lämpötila Laite 2 Lämpötila Laite 3 Lämpötila Laite 4 Lämpötila Laite 5 Lämpötila Korjaavat toimenpiteet, huomiot (esim. sulatukset)

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

ELINTARVIKEMYYMÄLÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKEMYYMÄLÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA ELINTARVIKEMYYMÄLÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA Myymälä Osoite Puhelinnumero Vastuuhenkilö Muutokset toiminnassa sekä omistajan / haltijan vaihtumiset tulee ilmoittaa Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA KOUVOLAN KAUPUNKI Terveysvalvonta OMAVALVONTASUUNNITELMA (Ravintolat, kahvilat, kioskit, pubit) 2015 Kouvolan kaupunki Terveysvalvonta Puhelin: Valtakatu 33 020 61 511 45700 KUUSANKOSKI Versio: 27.1.2015

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit:

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit: 1(7) OMAVALVONTASUUNNITELMA PIENILLE TARJOILUPAIKOILLE KOHDE Nimi Osoite Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. KOHTEEN TOIMINTA Henkilökunnan määrä Asiakaspaikkojen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(8) OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö Myymälän omavalvontasuunnitelma Päiväys: Laatija: YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(6) OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Oivatarkastus Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Aikataulu Ympäristöpalvelut Helmessä Ympäristöpalvelut Helmen alueella Oivatarkastukset aloitetaan vähittäismyynnistä

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA

ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA 1 (2) ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukainen elintarvikehuoneisto. Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

1 / 5. Lomake 21: ILMOITUS. elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta

1 / 5. Lomake 21: ILMOITUS. elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Lomake 21: ILMOITUS 1 / 5 elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Toimija täyttää soveltuvin osin Ilmoitus elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvasta

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/2 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 9 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Aidon perinteisen tuotteen nimitys... 2 4 Tilojen

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus siitä, mitä kyseinen yritys tekee

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset Mari Mäenpää Milloin ilmoitusta ei tarvita Ilmoitusta ei tarvita, jos toiminnan riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä tai jos alkutuotantotoimija,

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(11) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi -, on laadittu Elintarvikelain (23/2006), MMM:n asetuksen (1367/2011,

Lisätiedot

Ajankohtaista kalamaailmasta. Ylitarkastaja Carmela Hellsten

Ajankohtaista kalamaailmasta. Ylitarkastaja Carmela Hellsten Ajankohtaista kalamaailmasta Ylitarkastaja Carmela Hellsten Alkutuotanto Alkutuotanto kalan kasvatus kalastus kalan perkaaminen aluksella alkutuotannon tuotteiden toimittaminen ensimmäiseen elintarvikehuoneistoon

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(12) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi -, on laadittu Elintarvikelain (23/2006), MMM:n asetuksen (1367/2011, asetus

Lisätiedot

Ensisaapumistoiminnan ohjeet toimijoille

Ensisaapumistoiminnan ohjeet toimijoille Eviran ohje 18401/2 Ensisaapumistoiminnan ohjeet toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 19 Eviran ohje 18401 Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista. Hyvä omavalvontasuunnitelma käsittelee kolmea aihealuetta: yrityksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä Maankäyttösopimus 1 (5) Sopimus oikeudesta käyttää yleistä aluetta liikkuvaan kioskitoimintaan 1 Osapuolet Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla,

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005

ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005 ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNNALLINEN LAITOSKEITTIÖIDEN PINTAPUHTAUSPROJEKTI...3 Yhteenveto ja pintapuhtauden parantaminen...6 MYYMÄLÖIDEN PINTAPUHTAUSNÄYTTEIDEN

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Toiminnanharjoittaja Omavalvonnan vastuuhenkilö Ympäristöterveystarkastaja hyväksynyt: OMAVALVONTASUUNNITELMA 2 (22) OMAVALVONTASUUNNITELMAMALLI RUUANVALMISTUSPAIKKOIHIN 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT. Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta. Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi

PAKKAUSMERKINNÄT. Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta. Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi PAKKAUSMERKINNÄT Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi PAKKAUSMERKINNÄT EIVÄT SAA JOHTAA KULUTTAJAA HARHAAN! helposti havaittavia riittävän

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Joulupöytä-projekti 2008

Joulupöytä-projekti 2008 Joulupöytä-projekti 2008 Projektitiivistelmä Joulukuu 2008 Terveystarkastajat Liisa Haavisto, Annika Porthin ja Mattias Finell Johdanto Monien ravintoloiden joulun alla järjestämät joulutarjoilut kuormittavat

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN HYGIENIAOSAAMISTESTI / MALLISARJA I Huomioitavaa: vain yksi vastausrasti / väittämä. Vastausaikaa on 45 minuuttia. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin aloittamisesta.

Lisätiedot

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Toimintaa koskevat osiot on rastitettu sisällysluetteloon X = kuuluu toimintaamme Sivu s. 3 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 Asiat ja vastuuhenkilöt 1 Toimipaikan

Lisätiedot

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu Jaana Elo KoKo Palvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 178/2002 Elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT 2014 Elintarvikehuoneistojen toimijan tiedot Nimi: Kymenlaakson partiopiiri ry Osoite: Varuskuntakatu 8, 45100 Kouvola Toiminnan kuvaus: Kioskimyynti

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oiva- asteikko 2 Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu 1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus,

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 3/2012 Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Toimijan omavalvontavelvoite... 1

Lisätiedot

ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 :n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta

ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 :n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta 1 (2) Ympäristöterveyspalvelut ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 :n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Toimija täyttää

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA Paliskuntain yhdistys 2013 Sisällysluettelo Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä - viranomaiselle... 2 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä oma kappale... 3 Omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKKEIDEN. Yritys/toimipaikka jota omavalvontasuunnitelma koskee

RAVITSEMISLIIKKEIDEN. Yritys/toimipaikka jota omavalvontasuunnitelma koskee Laadittu / en on laatinut Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto 10.3.2009. päivitetty ja muokattu 1.2.2013 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonta. RAVITSEMISLIIKKEIDEN Yritys/toimipaikka

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oivaasteikko 2 Veli-Matti Aittoniemi / MARA Oiva-prosessi 4 OIVA-ASIAKIRJAT Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

PORONLIHAN VÄHITTÄISMYYMÄLÄ-OPAS Sisällysluettelo Tervetuloa poronlihakaupoille!...3 Minkälainen vähittäismyymälän tulee olla?...6 Omavalvonta...

PORONLIHAN VÄHITTÄISMYYMÄLÄ-OPAS Sisällysluettelo Tervetuloa poronlihakaupoille!...3 Minkälainen vähittäismyymälän tulee olla?...6 Omavalvonta... PORONLIHAN VÄHITTÄISMYYMÄLÄ-OPAS Sisällysluettelo Tervetuloa poronlihakaupoille!...3 Minkälainen vähittäismyymälän tulee olla?...6 Omavalvonta...7 1 Paliskuntain yhdistys 2014 Poronliha 2020 -hanke Taitto:

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara MIHIN PAKKAUSMERKINNÄT LAITETAAN? Valmiiksi pakattuihin tuotteisiin Ei tarvitse jos: tuote pakataan loppukuluttajalle elintarvikkeen luovutuspaikassa (myymälä,

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto. Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen

RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto. Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen 1 Ilmoituksen aihe Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos 2 Toimijan yhteystiedot Toiminimi Y-tunnus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALISKUNTAIN YHDISTYS, 2008 PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä valvontaviranomaiselle 1 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä, toimijan

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO VASTAANOTTAJA Haikon kartano Spa Cafe Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 27.11.2013 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet Raakamaidon vastaanotto Raakamaidossa on haittamikrobeja, kasvunestoaineita tai sen aistittava laatu

Lisätiedot

Kananmunatuotannon luvat. Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11.

Kananmunatuotannon luvat. Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11. Kananmunatuotannon luvat Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11.2013 Munien alkutuotanto Kananmunien tuotanto on elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

MYYMA LA PROJEKTI 2013

MYYMA LA PROJEKTI 2013 MYYMA LA PROJEKTI 2013 Vähittäismyymälöissä käsitellyn kypsentämättömän lihan laatu ja säilytysolosuhteet -projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Tiina Laurell terveystarkastaja Viranomaispalvelut

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Kalajoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto / terveystarkastajat Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään (elintarvikkeiden

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 13.5.2014 Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö Tilastoja Oivasta Tilastot päivitetään ennen

Lisätiedot

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005 Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Uusi EY-lainsäädäntö Yleinen elintarvikeasetus pellolta pöytään yleiset määritelmät ja periaatteet toimijoiden

Lisätiedot