OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE"

Transkriptio

1 1/10 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelaki velvoittaa elintarvikealan toimijoita laatimaan kirjallisen omavalvontasuunnitelman, noudattamaan sitä ja pitämään sen toteutumisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Työnantajan tulee perehdyttää henkilökunta omavalvontaan ja huolehtia siitä, että kirjallinen omavalvontasuunnitelma säilytetään kohteessa. Omavalvontasuunnitelman tulee olla henkilökunnan käytössä. Omavalvontasuunnitelman ja toiminnan pitää vastata toisiaan Omavalvontasuunnitelma on aina toimijakohtainen. Omavalvontasuunnitelman pitää kuvata käytännön toimintaa juuri siinä elintarvikehuoneistossa, jossa sitä on tarkoitus käyttää. Suunnitelman pitää kattaa kaikki elintarvikehuoneiston toiminnot ja elintarvikkeiden käsittelyvaiheet, aina raakaaineista asiakkaalle asti. Suunnitelmassa on kuvattava elintarviketurvallisuuteen liittyvät vaarat, valvontapisteet, raja-arvot, mittaustavat sekä toimenpiteet, jos vaatimukset eivät täyty. Suunnitelmassa on myös kerrottava, miten toimenpiteet kirjataan. Suunnitelmaa tulee toteuttaa käytännössä. Omavalvontasuunnitelman laatiminen Omavalvontasuunnitelman laatimisessa voidaan käyttää erilaisia valmiita suunnitelmapohjia. Näitä käytettäessä tulee huolehtia siitä, että täytettäväksi tai täydennettäväksi tarkoitetut kohdat ovat huolellisesti täytetyt. Suunnitelmapohjasta pitää poistaa sellaiset osiot, jotka eivät liity kyseisessä huoneistossa harjoitettavaan toimintaan. Omavalvontasuunnitelma voidaan toteuttaa ja suunnitelman sisältö jäsennellä hyvin monin tavoin. Tässä ohjeessa on esitetty yksi mahdollinen tapa jäsentää ja jaotella suunnitelman sisältö. Asioita voidaan ryhmitellä myös esimerkiksi toiminnoittain. Suunnitelmaa laadittaessa pitää kuitenkin huolehtia siitä, että kaikki tässä ohjeessa esitetyt osa-alueet tulevat huomioitua.

2 2/10 SISÄLLYSLUETTELO A. YRITYKSEN PERUSTIEDOT... 3 B. VAAROJEN ARVIOINTI... 3 C. OMAVALVONNAN TUKIJÄRJESTELMÄ Raaka-aineiden hankinta ja vastaanottotarkastus Elintarvikkeiden säilytys Ruoan valmistus ja käsittely Käsittely ja valmistus Kypsentäminen Ruoan tarjoilu Jäähdytys Uudelleen kuumentaminen Uppopaisto, kebablihan käsittely Sulatus Jäädytys Erityisruokavaliota noudattaville tarkoitetut tuotteet Kääriminen Elintarvikkeiden kuljetukset Siivous, puhtaanapito ja kunnossapito Siivoussuunnitelma Astiahuolto Kunnossapitosuunnitelma Siivouksen tuloksellisuuden varmistaminen Tuholaistorjunta Jätehuolto ja sivutuotteet Näytteenottosuunnitelma Elintarvikenäytteet mikrobiologista tutkimusta varten Pintahygienianäytteet Talousvesinäytteet Ruokanäytteet ennakoiva näytteenotto ruokamyrkytysepäilytapauksiin Henkilökunnan hygienia ja koulutus Työvaatetus ja hygienia Henkilökunnan terveydentilan seuranta Hygieniaosaaminen Henkilökunnan hygienia- ja omavalvontakoulutus Asiakasvalitukset ja ruokamyrkytysepäilyt Takaisinvetosuunnitelma Jäljitettävyys Omavalvontasuunnitelman päivitys, arviointi ja asiakirjojen säilytys Maahantuonti Pakkaaminen vähittäismyyntiä varten Naudanlihan merkintäjärjestelmä Tupakan ja nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynnin omavalvontasuunnitelmat. 10

3 3/10 A. YRITYKSEN PERUSTIEDOT Yrityksen tiedot yrityksen ja toimipaikan nimi, yhteyshenkilö, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti) omavalvonnan vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt (tarvittaessa lista vastuuhenkilöistä ja vastuualueista liitteenä) omavalvontasuunnitelman laatimis- tai päivityspäivämäärä Yrityksen toiminta toiminnan laatu (esim. valmistuskeittiö, tarjoilupaikka, jakelukeittiö, myyntipaikka) henkilökunnan määrä kohteen aukioloaika tai keittiön toiminta-aika annosmäärät/pv tai asiakasmäärä/pv (vähintään arvio, jos toiminta ei ole vielä alkanut) asiakaspaikkamäärä tarjoilupaikoissa B. VAAROJEN ARVIOINTI Omavalvontasuunnitelmassa tulee kertoa mitä vaaroja yrittäjä katsoo oman tuotteensa valmistuksessa ja omassa toiminnassaan olevan ja kuinka näitä vaaroja voidaan poistaa tai vähentää. TOIMINNAN KRIITTISET KOHDAT= VALVOTTAVAT TOIMINNOT Toimijan tulee omavalvonnassa tunnistaa kaikki mahdolliset vaarat, jotka liittyvät käsittelemiensä elintarvikkeiden raaka-aineisiin, tuotteisiin sekä elintarvikkeiden käsittelyn eri vaiheisiin. Vaarojen arvioinnin perusteella päätetään valvottavat kohdat eli valvontapisteet. Kullekin valvontapisteelle asetetaan raja-arvot ja määritetään sopivat valvontamenetelmät sekä kirjauskäytännöt. Vaaroja voivat olla esimerkiksi: taudinaiheuttajamikrobien esiintyminen tai lisääntyminen raaka-aineissa tai tuotteissa kemialliset aineiden jäämät raaka-aineissa tai lopputuotteissa vieraat esineet elintarvikkeissa (esim. kivi, lasi, luu) tautia aiheuttavien mikrobien eloonjääminen tai lisääntyminen jossain valmistusvaiheessa Tyypillisiä kriittisiä valvontapisteitä ovat esimerkiksi: elintarvikkeen lämpökäsittely (kypsennys, keittäminen tms.), jossa mikrobit tuhotaan elintarvikkeen nopea jäähdytys, jossa mikrobien kasvu estetään C. OMAVALVONNAN TUKIJÄRJESTELMÄ 1 Raaka-aineiden hankinta ja vastaanottotarkastus millaisia raaka-aineita hankitaan ja luettelo hankintapaikoista mitkä ovat lämpötilojen raja-arvot erilaisille tuoteryhmille vastaanottotarkastuksessa vastaanottolämpötilojen mittaus- ja kirjaustiheys pakkausten kunnon ja päiväysmerkintöjen tarkastaminen missä tapauksissa ja millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään, miten toimenpiteet kirjataan

4 4/10 2 Elintarvikkeiden säilytys selvitys varastotiloista, kylmätiloista ja laitteista luettele eri kylmätilojen/laitteiden lämpötilavaatimusten tavoite- ja raja-arvot miten lämpötiloja valvotaan ja mikä on lämpötilojen tarkastus- ja kirjaustiheys kuvaile toimenpiteet silloin, kun lämpötilavaatimukset eivät täyty ja toimenpiteiden kirjaaminen miten varmistetaan oikea varastokierto miten varmistetaan kypsien ja raakojen tuotteiden erottaminen toisistaan miten tuotteet suojataan mitä päiväysmerkintöjä tehdään (itse valmistetut tai alkuperäisistä pakkauksista puretut elintarvikkeet) kuvaile kylmälaitteiden täyttöasteen valvonta myymälöissä 3 Ruoan valmistus ja käsittely 3.1 Käsittely ja valmistus käytetäänkö ruoanvalmistuksessa raakaa lihaa, kalaa, multajuureksia tai muita vastaavia raaka-aineita vai käytetäänkö puolivalmisteita millaisia erilaisia käsittelyvaiheita ruoanvalmistukseen sisältyy onko ruokien esivalmistusta eli valmistetaanko ruokia usean päivän käyttöä varten valmistushygienian kuvaus (kuvaile erilaisten raaka-aineiden ja välineiden erillään pito sekä työskentelyhygienia) ruoanvalmistus tai muu käsittely myyntipaikassa (jauhelihan valmistus tai muu lihan tai kalan käsittely, raakapakasteiden paistaminen, vihannesten kauppakunnostus, irtomakeisten myynti ym.) 3.2 Kypsentäminen kuvaa kypsennyslämpötilojen raja-arvot, mittausohje, mittaus- ja kirjaustiheys kuvaile toimenpiteet silloin, kun lämpötilavaatimukset eivät täyty ja toimenpiteiden kirjaaminen o Huom. raaka liha erityisesti broileri on kypsennettävä riittävän korkeaan sisälämpötilaan 3.3 Ruoan tarjoilu tarjolla pidon kuvaus (lämpöhaude, vitriini tms.) tarjolla pidettävän ruoan suojaamisen kuvaus (esim. pisarasuojaus) tarjoilulämpötilojen mittaus- ja kirjaustiheydet toimenpiteet silloin, kun lämpötilavaatimukset eivät täyty ja toimenpiteiden kirjaaminen kuvaus tähderuoan käytöstä o Huom. lämpimät ruoat tulee pitää tarjoilla yli + 60 C enintään 4 tuntia o Huom. kylmät ruoat tulee pitää tarjolla alle 8 C

5 5/ Jäähdytys millaisia tuotteita jäähdytetään / millaisessa laitteessa tai miten tuotteet jäähdytetään mitkä ovat itse jäähdytettyjen tuotteiden säilyvyysajat kuvaa jäähdytysnopeuden seuranta eli lämpötilojen mittaus- ja kirjaustiheys kuvaile toimenpiteet silloin, kun lämpötilavaatimukset eivät täyty ja toimenpiteiden kirjaaminen o Huom. helposti pilaantuvat elintarvikkeet tulee jäähdyttää neljässä tunnissa alle +6 C 3.5 Uudelleen kuumentaminen mitä tuotteita kuumennetaan uudelleen ja kuinka usein kuvaa lämpötilan seuranta eli mittaus- ja kirjaustiheys kuvaile toimenpiteet silloin, kun lämpötilavaatimukset eivät täyty ja toimenpiteiden kirjaaminen o Huom. riittävä uudelleen kuumennus (yli +70 C) 3.6 Uppopaisto, kebablihan käsittely ym. jos toiminnassa on erityisiä valmistusmenetelmiä (esimerkiksi uppopaisto, kebablihan käsittely), tulee niistä laatia erillinen ohjeistus ja seuranta kuvaa uppopaistorasvakeittimen rasvan vaihtoväli ja rasvan säilytys 3.7 Sulatus kuvaile, miten jäädytetyt tai pakastetut tuotteet sulatetaan: sulatustapa, -lämpötila ja nopeus, tuotteiden suojaaminen 3.8 Jäädytys mitä tuotteita ja missä laitteissa tuotteita jäädytetään mitkä ovat itse jäädytettyjen tuotteiden säilytysajat ja merkinnät o Huom. jäädytys on sallittua ainoastaan leipomoissa ja suurtalouksissa o Huom. jäädyttää saa ainoastaan itse tuottamia tai valmistamia elintarvikkeita sekä luonnon keräilytuotteita 3.9 Erityisruokavaliota noudattaville tarkoitetut tuotteet ohjeistuksessa tulee huomioida erityisesti ruoka-aineyliherkkyyksistä kärsivät asiakkaat ja muut erityisruokavaliota noudattavat asiakkaat, mikäli tällaisia ruokia valmistetaan keittiössä o Huom. vaatimuksena raaka-aineiden säilyttäminen erillään, erilliset työpisteet ja välineet erityisruokavaliovalmisteiden valmistuksessa tai valmistuksen ajallinen erottaminen 3.10 Kääriminen mitä tuotteita kääritään (esim. jäädytetyt tuotteet, ateriakuljetukset, take away -annokset) missä kääriminen tapahtuu ja minkälaisiin pakkauksiin kääritään mitkä ovat tuotteiden päiväysmerkinnät (myös itse valmistetut tuotteet ja tuotteiden säilyvyys) miten varmistetaan käytettävien tarjoiluastioiden, pakkausastioiden tai -materiaalien elintarvikekelpoisuus

6 6/10 4 Elintarvikkeiden kuljetukset jos raaka-aineita tai tuotteita kuljetetaan itse, tulee kuljetukset kuvata yksityiskohtaisesti (esim. raaka-aineiden hankinta, ateriakuljetukset, leipomokuljetukset tai tuotteiden kuljetus suoraan asiakkaalle myyntipaikasta) kuvaile kuljetettavat tuotteet, pakkaustapa, kuormaus, kuljetustapa ja -aika, astioiden ja kuljetuslaatikoiden palautus, pesu ja säilytys kuljetusajoneuvon kuvaus ja ajoneuvon puhdistus kuvaa kuljetuksen lämpötilavaatimukset (kylmä- tai kuumakuljetus) kuvaa kuljetuslämpötilan mittaus- ja kirjaustiheys, toimenpiteet elleivät lämpötilat täytä vaatimuksia ja toimenpiteiden kirjaaminen o Huom. ammattimainen kuljetus vaatii kuljetuskaluston hyväksymisen 5 Siivous, puhtaanapito ja kunnossapito 5.1 Siivoussuunnitelma kuvaile siivouksen toteuttaminen (oma henkilökunta tai ulkopuolinen yritys) laadi kirjallinen siivoussuunnitelma, jossa kuvataan eri tilojen siivoustiheys, -menetelmä, käytettävät pesuaineet ja siivousvälineet koneille ja laitteille tulee laatia omat suunnitelmat kuvaile myös harvemmin tehtävät siivoukset kuvaa siivousvälineiden puhtaanapito ja säilytys 5.2 Astiahuolto kuvaa astioiden pesutapa luettele pesulämpötilojen seuranta- ja kirjaustiheys (vähimmäisvaatimuksena on poikkeamien kirjaaminen silloin, jos astianpesukoneen huollosta on tehty sopimus) o Huom. astianpesukoneen lämpötilasuositukset: esipesu <35 C, pesu C, huuhtelu C kirjaa astianpesukoneen huollot tai huoltosopimukset kuvaa astioiden puhtauden aistinvarainen tarkkailu 5.3 Kunnossapitosuunnitelma miten huolehditaan, että rakenteet ja laitteet ovat määräysten mukaiset miten varmistetaan, että lämpömittarit toimivat oikein 5.4 Siivouksen tuloksellisuuden varmistaminen miten tehdään aistinvarainen siivoustason arviointi: vastuuhenkilö, tarkastus- ja kirjaustiheys, toimenpiteet, kun havaitaan puutteita siivouksessa ja toimenpiteiden kirjaaminen siivouksen tuloksellisuus varmistetaan puhtausnäytteiden avulla (katso kohta näytteenottosuunnitelma)

7 7/10 6 Tuholaistorjunta kuvaus toimenpiteistä, joilla ennaltaehkäistään tuhoeläinten pääsy elintarvikehuoneistoon kuten esimerkiksi ikkunoiden ja ovien kiinnipitäminen, tiiviit ja ehjät rakenteet, säännöllinen puhdistus, toimiva jätehuolto, elintarvikkeiden varastokierto, varastojen tarkastus silmämääräisesti määräajoin luettelo ennaltaehkäisevistä välineistä kuten kärpäsverkot, loukut tai syötit toimenpideohjeet, mikäli tuhoeläimiä esiintyy ja kirjaukset toimenpiteistä (päivämäärä, mitä torjuttu ja millä alueella, kenen toimesta, käytetyt torjunta-aineet) mahdolliset sopimukset alan yrittäjän kanssa, tarkastustiheys ja raportit käynneistä 7 Jätehuolto ja sivutuotteet kuvaile, miten jätehuolto on järjestetty miten jätteiden keräilyalueen siisteydestä ja jäteastioiden puhdistuksesta huolehditaan sivutuotteiden eli kaupan entisten eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyn kuvaus 8 Näytteenottosuunnitelma 8.1 Elintarvikenäytteet mikrobiologista tutkimusta varten luettele, mitä elintarvikkeita otetaan näytteeksi ja miten usein näytteitä otetaan kuka ottaa näytteet, laadi näytteenotto-ohjeet mitä tutkimuksia näytteistä tehdään (lista analyyseista) missä laboratoriossa näytteet tutkitaan onko näytteenottosopimus laboratorion kanssa (sopimus liitteeksi), tutkimustulokset suositellaan lähetettäväksi suoraan terveystarkastajalle säilyvyyskokeet tulee tehdä itse pakatuille ja valmistetuille elintarvikkeille kuvaile toimenpiteet, jos näytetulos on heikentynyt tai huono o Huom. elintarvikenäytteenoton minimitiheys ja tutkittavat analyysit on määritelty Porvoon kaupungin valvontasuunnitelmassa 8.2 Pintahygienianäytteet montako kertaa vuodessa pintahygienianäytteet otetaan ja millä menetelmällä tutkitaan (itse tehtävä testi tai sopimus laboratorion kanssa) kuka ottaa näytteet ja mistä näytteenottokohteista miten näytteet luetaan ja arvostellaan kuvaa näytteenoton ja tulosten kirjaaminen mitkä ovat toimenpiteet, jos vaatimukset eivät täyty ja toimenpiteiden kirjaaminen 8.3 Talousvesinäytteet talousvesi tulee tutkia säännöllisesti, jos kohteella on oma kaivo

8 8/ Ruokanäytteet ennakoiva näytteenotto ruokamyrkytysepäilytapauksiin (suositus) mistä ruoista näytteet otetaan mikä on näytteenottomäärä, pakkaustapa ja merkinnät missä näytteet säilytetään ja miten kauan o Huom. ennakoivien ruokanäytteiden ottamista suositellaan tarjoilupaikoille 9 Henkilökunnan hygienia ja koulutus 9.1 Työvaatetus ja hygienia henkilökohtainen hygienia tulee kuvata ja ohjeistaa omavalvontasuunnitelmassa o elintarviketyöntekijällä tulee olla erillinen, vain elintarvikehuoneistossa käytettävä työasu ja jalkineet o suojaamattomia elintarvikkeita käsittelevien työntekijöiden tulee suojata hiukset päähineellä o suojaamattomia elintarvikkeita käsittelevät henkilöt eivät saa käyttää koruja, kynsilakkaa, rakennekynsiä tai voimakkaita hajusteita o kädet tulee pestä aina ennen työn alkua, rahastamisen, käymälässä käynnin tai tupakoinnin jälkeen sekä aina niiden likaannuttua o elintarvikehuoneistossa on aina tupakointikielto 9.2 Henkilökunnan terveydentilan seuranta selvitä, missä työtehtävissä vaaditaan terveys- tai salmonellatodistus ja miten niiden hankkiminen on järjestetty (esim. työterveyshuoltoa koskeva sopimus) o Huom. salmonellatutkimustodistukset vaaditaan työhön tulevilta sekä niiltä henkilöiltä, joiden matka Pohjoismaiden ulkopuolelle on kestänyt vähintään neljä vuorokautta o Huom. elintarviketyöhön ei saa osallistua sairaana 9.3 Hygieniaosaaminen henkilökunnan hygieniaosaamistodistusten kopiot tulee olla tarkastettavissa tilapäiset työntekijät, joilta ei vaadita osaamistodistusta, tulee perehdyttää hygieeniseen työskentelyyn o Huom. osaamistodistus eli hygieniapassi tulee olla kaikilla helposti pilaantuvia ja suojaamattomia elintarvikkeita käsittelevillä henkilöillä 9.4 Henkilökunnan hygienia- ja omavalvontakoulutus kuvaile henkilökunnan perehdytys ja koulutus hygieniaan ja omavalvontaan o elintarvikehuoneiston koko henkilökunta tulee perehdyttää hygieenisiin työtapoihin ja omavalvontaan o suunnitelmassa tulee olla uusien työntekijöiden perehdytysohje ja perehdytys tulee kirjata o elintarviketyöntekijöille tulisi tarjota säännöllistä hygienia- ja omavalvontakoulutusta: koulutuksen päivämäärä, aihe ja osallistujat tulee kirjata

9 9/10 10 Asiakasvalitukset ja ruokamyrkytysepäilyt suunnitelmassa tulee olla kirjalliset toimintaohjeet valitusten ja ruokamyrkytysepäilytilanteiden varalle o asiakasvalitukset ja ruokamyrkytysepäilyt tulee aina kirjata ylös ja selvittää: tarkoituksena on havaitun virheen toistumisen estäminen o ruokamyrkytys- tai muissa terveyshaittaepäilyissä tulee ottaa yhteys terveystarkastajaan (terveystarkastajan yhteystiedot) o ruokamyrkytysepäilyjen ja asiakasvalitusten johdosta tehdyt toimenpiteet tulee kirjata 11 Takaisinvetosuunnitelma suunnitelmassa kuvataan miten menetellään, jos elintarvikkeen valmistaja, toimittaja tai viranomaiset ovat ilmoittaneet tuotteessa olevan sellaisen vian, että tuotteet on vedettävä pois myynnistä (minne tuotteita toimitettu, kuinka vialliset tuotteet saadaan takaisin, tiedottaminen) takaisinvetosuunnitelma tarvitaan yrityksissä, joissa elintarvikkeita myydään tai toimitetaan yrityksen ulkopuolelle (ei koske tarjoilupaikkoja) 12 Jäljitettävyys kuvaile, miten raaka-aineet ja tuotteet voidaan jäljittää o raaka-aineet on voitava jäljittää tarvittaessa jälkikäteen esimerkiksi kuormakirjojen avulla (toimittaja, elintarvikkeen laji ja määrä, toimituspäivä) o elintarvikehuoneistosta eteenpäin toimitetut tuotteet on tarvittaessa voitava jäljittää jälkikäteen (ei koske tarjoilupaikkoja tai myyntiä suoraan kuluttajalle) 13 Omavalvontasuunnitelman päivitys, arviointi ja asiakirjojen säilytys tee asiakirjaluettelo ja kuvaa asiakirjojen säilytyspaikka ja aika miten usein suunnitelma päivitetään ja miten sitä arvioidaan o omavalvontasuunnitelma tulee olla henkilökunnan saatavilla elintarvikehuoneistossa ja valvojan tarkastettavissa o omavalvontasuunnitelma päivitetään, mikäli toiminnassa, olosuhteissa tai tuotteissa tapahtuu muutoksia o omavalvonnan toimivuus tarkastetaan vuosittain: omavalvontaohjelman noudattaminen, kirjanpito ja päivitystarpeet (onko omavalvonnassa saatuihin epätyydyttäviin tuloksiin reagoitu riittävästi, onko omavalvontasuunnitelmassa esitetyt omavalvontatoimenpiteet, kuten mittaukset, kirjaukset ja näytteenotot tehty suunnitelman mukaisesti ja onko korjaavat toimenpiteet kirjattu) 14 Maahantuonti (tarvittaessa) tuotavat elintarvikkeet ja niiden valvonta tulee kuvata (alkuperä, pakkausmerkinnät ym.) eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumispaikkatoiminta on kuvattava (tarkemmat tiedot

10 10/10 15 Pakkaaminen vähittäismyyntiä varten (tarvittaessa) luetteloi, mitä tuotteita pakataan ja minkälaisiin pakkauksiin pakataan miten varmistetaan pakkausmateriaalin elintarvikekelpoisuus (vaatimuksenmukaisuustodistus) kuvaa pakattavien tuotteiden pakkausmerkinnät (katso pakkausmerkintäasetus KTMa 1084/2004, 16 Naudanlihan merkintäjärjestelmä (tarvittaessa) järjestelmä vaaditaan elintarvikehuoneistoilta, joissa pakataan naudanlihaa tai myydään naudanlihaa irtomyyntinä (tarkemmat tiedot 17 Tupakan ja nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynnin omavalvontasuunnitelmat (tarvittaessa) hyväksytään myyntilupakäsittelyn yhteydessä (tarkemmat tiedot HUOM! RUOKAMYRKYTYKSEN YLEISIMPIÄ SYITÄ: SÄILYTYS LIIAN LÄMPIMÄSSÄ LIIAN HIDAS JÄÄHDYTYS RIITTÄMÄTÖN KUUMENNUS PUHTAUDEN LAIMINLYÖNTI HENKILÖKUNNAN SAIRAUS

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö Myymälän omavalvontasuunnitelma Päiväys: Laatija: YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus siitä, mitä kyseinen yritys tekee

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN ELINTARVIKEVALVONNAN OMAVALVONTAOHJE

TAMPEREEN KAUPUNGIN ELINTARVIKEVALVONNAN OMAVALVONTAOHJE TAMPEREEN KAUPUNGIN ELINTARVIKEVALVONNAN OMAVALVONTAOHJE Tätä ohjetta voidaan käyttää omavalvontasuunnitelman pohjana ja täyttää omat tiedot otsikoiden alla oleviin laatikoihin, joista poistetaan niissä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oiva- asteikko 2 Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu 1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus,

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA KOUVOLAN KAUPUNKI Terveysvalvonta OMAVALVONTASUUNNITELMA (Ravintolat, kahvilat, kioskit, pubit) 2015 Kouvolan kaupunki Terveysvalvonta Puhelin: Valtakatu 33 020 61 511 45700 KUUSANKOSKI Versio: 27.1.2015

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista.

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oivaasteikko 2 Veli-Matti Aittoniemi / MARA Oiva-prosessi 4 OIVA-ASIAKIRJAT Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle saakka. Se

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Kalajoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto / terveystarkastajat Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään (elintarvikkeiden

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Päiväys Elintarvikkeen nimi Lämpötila ºC Huomautuksia, jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. Seurantalomake

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA Paliskuntain yhdistys 2013 Sisällysluettelo Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä - viranomaiselle... 2 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä oma kappale... 3 Omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä?

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä? Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Omavalvonnan arviointilomake Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: Puhelinnumero: Arvioinnin päivämäärä ja osallistujat: Arviointiraportin laatija

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista. Hyvä omavalvontasuunnitelma käsittelee kolmea aihealuetta: yrityksen

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALISKUNTAIN YHDISTYS, 2008 PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä valvontaviranomaiselle 1 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä, toimijan

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym)

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym) KYMEN A-KLINIKKATOIMI KARHULAN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALANTIE 2 48700 KOTKA Y-tunnus: 0200924-4 A-KLINIKAN KEITTIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA, päivitetty 9.7.2013 Vastuuhenkilöt: Toiminta: Asiakkaat: Ateriamäärät:

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT 2014 Elintarvikehuoneistojen toimijan tiedot Nimi: Kymenlaakson partiopiiri ry Osoite: Varuskuntakatu 8, 45100 Kouvola Toiminnan kuvaus: Kioskimyynti

Lisätiedot

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus OIVA -valvontatietojen julkistaminen Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013, Posion ja Taivalkosken kunnat Ympäristöterveydenhuolto, Terveysvalvonta Päivi Klemola, Netta Lummela 12.6.2013

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset Mari Mäenpää Milloin ilmoitusta ei tarvita Ilmoitusta ei tarvita, jos toiminnan riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä tai jos alkutuotantotoimija,

Lisätiedot

OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(6) OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta MITÄ ON OMAVALVONTA? Omavalvontasuunnitelman runko on esitetty mallissa omavalvontasuunnitelman laatimiseksi. Tämä ohje on tarkoitettu tueksi suunnitelman laadintaan,

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Kylmälaitteet, pakastimet

Kylmälaitteet, pakastimet Kylmälaitteet, pakastimet Raja-arvo < + C tai < - C vuosi Pvm Laite 1 Lämpötila Laite 2 Lämpötila Laite 3 Lämpötila Laite 4 Lämpötila Laite 5 Lämpötila Korjaavat toimenpiteet, huomiot (esim. sulatukset)

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Kansalliset säädökset

Kansalliset säädökset 1 (10) Kansalliset säädökset Elintarvikelaki 13.1.2006/23 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 321/2006 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (905/2007) eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Kalastustuotteiden omavalvonta

Kalastustuotteiden omavalvonta Kalastustuotteiden omavalvonta ETL Lars-Olof Lindroth Larscon Oy 1 Aluksi Luento on vuorovaikutteinen Kysykää jos joku asia kaivelee mieltä Toivon aktiivista osallistumista ja tavoitteellista keskustelua

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman vähimmäisvaatimukset

Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman vähimmäisvaatimukset Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman vähimmäisvaatimukset Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmasta säädetään yleisessä elintarvikehygieniaasetuksessa (EY 852/2004), elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK 14.2.2014 Ilmoitettu elintarvikehuoneisto Päiväkotien

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston omavalvonta

Elintarvikehuoneiston omavalvonta 1(8) Elintarvikehuoneiston omavalvonta 2.7.2015 1 Yleistä omavalvonnasta Elintarvikealan yrityksellä on oltava omavalvontasuunnitelma. Omavalvonnan voidaan katsoa koostuvan kahdesta suuremmasta kokonaisuudesta;

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN 13-15 :N MUKAINEN ELINTARVIKEHUONEISTON HYVÄKSYMIS- HAKEMUS 1 (5)

ELINTARVIKELAIN 13-15 :N MUKAINEN ELINTARVIKEHUONEISTON HYVÄKSYMIS- HAKEMUS 1 (5) 1 (5) Uusi elintarvikehuoneisto Toiminnan / tilojen olennainen muutos Toimijaa koskevat tiedot Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: y-tunnus (tai hlö-tunnus) Kotikunta: Puhelin: Yhteyshenkilö: Fax /

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO VASTAANOTTAJA Haikon kartano Spa Cafe Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 27.11.2013 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

MYYMA LA PROJEKTI 2013

MYYMA LA PROJEKTI 2013 MYYMA LA PROJEKTI 2013 Vähittäismyymälöissä käsitellyn kypsentämättömän lihan laatu ja säilytysolosuhteet -projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Tiina Laurell terveystarkastaja Viranomaispalvelut

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

9.11.2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015

9.11.2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015 Ravintoloiden ja kahviloiden sekä suurtalouksien ja leipomoiden itse valmistamien gluteenittomien leivonnaisten gluteenipitoisuudet olivat vaatimusten

Lisätiedot

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Osa 5, Omavalvonta. Osa 5, Omavalvonta

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Osa 5, Omavalvonta. Osa 5, Omavalvonta Osa 5, Omavalvonta Tässä osiossa tutustut omavalvontasuunnitelmaan Mikä se on ja miksi se tulee tehdä? Miten se tehdään? Mitä suunnitelmassa tulee huomioida? Miten omavalvontasuunnitelman toimivuutta seurataan?

Lisätiedot

SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013)

SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013) Liike Osoite Puhelinnumero Vastuuhenkilö SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013) Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen omavalvontaohjeistusta voidaan käyttää sovellettuna ottaen huomioon

Lisätiedot

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely 1. Hygieniapassikoulutus Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely Materiaalia testiä varten http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet -> Googleen hakusana

Lisätiedot

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa Ravintolan perustaminen 1. Mikä seuraavista lauseista pitää paikkansa? a) Voit perustaa ravintolan ihan mihin vain tilaan. b) Voit perustaa

Lisätiedot

TRE:572/ /2017

TRE:572/ /2017 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 WATAMI SUSHI OY:N KUULEMINEN ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISESTA MÄÄRÄYKSESTÄ JA 68 :N MUKAISESTA UHKASAKOSTA Toimija

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (IEH ) päivitetty

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (IEH ) päivitetty Sivu 1/6 Ilmoitettujen elintarvikehuonstojen valvontalomake (IEH01 1.1.2016) päivitetty 1.1.2016 Tarkastuksen suorittaja: Huonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä: 1. Omavalvontasuunnitelma 1.1.

Lisätiedot

OHJEITA ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEEN

OHJEITA ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEEN OHJEITA ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEEN 10.12.2009 SAATE Elintarvikelaki (23/2006) tuli voimaan 1.3.2006. Lailla säädetään elintarvikkeita koskevista yleisistä vaatimuksista sekä

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 3172 Liite 1 ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta) Henkilö tietää mitä mikrobit

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/2 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 9 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Aidon perinteisen tuotteen nimitys... 2 4 Tilojen

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE

OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE Esittelijä Torniainen Sivu/sivut 1 / 5 OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE 1 Mitä on omavalvonta Omavalvonta on toimijan omaa toimintaa, jolla varmistetaan markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Eviran ohje 18402/2 Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 2 Laatijat Britta Wiander,

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(13) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat, on laadittu Elintarvikelain (23/2006),

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty )

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty ) Sivu 1/6 Ilmoitettujen elintarvikehuonstojen valvontalomake IEH01 2017 (päivitetty 1.1.2017) Tarkastuksen suorittaja: Tarkastuksen päivämäärä: Elintarvikehuonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä:

Lisätiedot

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE Toimija Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu

Lisätiedot

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS 29.5.2013 LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA ELINTARVIKEKETJUSSA ELT Marjatta Rahkio HACCP I perusteet PÄIVÄN SISÄLTÖ Mikä on HACCP-vastaava Mikä on HACCP Miten Vaara-analyysi tehdään

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTA

ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTA Kuopion kaupunki Ohje 1/6 Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto MIR 13.1.2017 ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTA Tämä ohje on tarkoitettu lähtökohtaisesti kuopiolaisille elintarvikkeiden

Lisätiedot

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit:

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit: 1(7) OMAVALVONTASUUNNITELMA PIENILLE TARJOILUPAIKOILLE KOHDE Nimi Osoite Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. KOHTEEN TOIMINTA Henkilökunnan määrä Asiakaspaikkojen

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla 18.1. 2012 Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Käsitteitä *alkutuotannon tuote *alkutuotanto

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuuli Koskimies 18.1.2017 Taustaa

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

CASE TENHON TILA. Maatalousyhtymä Peltoa reilu 700 ha Palkattuja työntekijöitä

CASE TENHON TILA. Maatalousyhtymä Peltoa reilu 700 ha Palkattuja työntekijöitä CASE TENHON TILA Elintarvikkeiden valmistus tilalla Laura Tenho MMM 16.11.2017 Maatalousyhtymä Peltoa reilu 700 ha Palkattuja työntekijöitä 4-10 1 Lihakarjan rotuna limousin n. 160 emoa Lampaiden rotuna

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Sivu 1/8 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin,

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009 ELINTARVIKKEIDEN PAKKAAMINEN 10 OV pakkaa elintarvikkeita ja käsittelee pakkausmateriaaleja ottaen huomioon pakkaamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja elintarvikepakkausten tehtävät seuraa pakattavan

Lisätiedot

14.1.2016. Ei ole pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyä.

14.1.2016. Ei ole pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyä. 14.1.2016 Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely elintarvikehuoneistossa: vaaditaanko työntekijältä osaamistodistus, terveydentilan selvitys tai suojavaatetus? Ei vaadita osaamistodistusta

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/1 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Aidon perinteisen tuotteen nimitys...2 3 Tilojen hyväksyminen...

Lisätiedot

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Tuoteturvallisuus keskiössä Hyvät hygieniakäytännöt ovat osa jatkuvaa laadunvarmistustamme. Nordzucker panostaa työympäristön puhtauteen kaikissa tuotanto-, pakkaus-

Lisätiedot

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset)

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset) 151 Tampereen kaupunki OHJE 1(15) Yhdyskuntapalvelut Ympäristövalvontayksikkö Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere Puh. 020 716 6700, fax 020 716 6374 Sähköposti: elintarvikevalvonta@tampere.fi

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT. Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta. Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi

PAKKAUSMERKINNÄT. Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta. Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi PAKKAUSMERKINNÄT Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi PAKKAUSMERKINNÄT EIVÄT SAA JOHTAA KULUTTAJAA HARHAAN! helposti havaittavia riittävän

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(12) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi -, on laadittu Elintarvikelain (23/2006), MMM:n asetuksen (1367/2011, asetus

Lisätiedot

Elintarvikehuoneistoja koskevat hyväksymismenettelyt. - Tuotanto, kasvatus, viljely, sadonkorjuu - Tuotteiden varastointi

Elintarvikehuoneistoja koskevat hyväksymismenettelyt. - Tuotanto, kasvatus, viljely, sadonkorjuu - Tuotteiden varastointi Helena Kauppinen Marjaosaamiskeskus 2010 Elintarvikehuoneistoja koskevat hyväksymismenettelyt ALKUTUOTANTO...1 Alkutuotantoa on...1 Alkutuotantoa ei ole...2 Ilmoitus alkutuotannosta...2 Viljelmän tuoteturvallisuuskuvaus

Lisätiedot