Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat"

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(13) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat, on laadittu Elintarvikelain (23/2006), MMM:n asetuksen (1367/2011, asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta), Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohjeen (16025/3, ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta) ja Oiva-arviointiohjeiden ( ) sekä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmän pohjalta.

2 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1 Toiminnan kuvaus Vastuuhenkilöt Elintarvikkeiden hankinta ja vastaanotto Elintarvikkeiden säilytys ja varastointi Ruoan valmistus Ruoan tarjoilu Ruoan jäähdytys Ruoan jäädytys ja sulatus Ruoan uudelleenkuumennus Kotiinkuljetukset Henkilökunnan toiminta ja koulutus Työvaatetus Käsihygienia Hygieniaosaaminen ja siihen liittyvä kirjanpito Terveydentilaseuranta Perehdytys Siivous- ja puhtaanapito Astiahuolto Talousveden hankinta Omavalvontanäytteenotto Elintarvikenäytteet Pintapuhtausnäytteet Ennakoivat ruokanäytteet Jätehuolto Lemmikkieläimet ja tuhoeläintorjunta Jäljitettävyys ja takaisinvedot Asiakasvalitusten käsittely / ruokamyrkytysepäily Omavalvonta-asiakirjojen säilytys Omavalvontasuunnitelman päivittäminen... 12

3 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 3(13) 1 Toiminnan kuvaus Kerro suunnitelmassa: - toiminnanharjoittajan nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite, - yrityksen y-tunnus, - toimipaikan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite - toimipaikan yhteyshenkilö, tehtävänimike, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, - elintarvikehuoneiston kokonaispinta-ala (m 2 ), - elintarvikehuoneiston asiakaspaikkamäärä, - annosmäärä/vrk, - henkilökunnan määrä, - toimipaikan aukioloajat, - elintarvikehuoneiston toiminta (grilli, pizzeria) - valmistettavat, tarjoiltavat ja/tai myytävät tuotteet sekä - omavalvontasuunnitelman laatimisajankohta (päivämäärä) ja laatija sekä päivittämisajankohta (päivämäärä) ja päivittäjä. Ohje: Elintarvikehuoneiston ja siellä harjoitettavan toiminnan olennaisista muutoksista tulee ilmoittaa terveystarkastajalle. Toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta on viivytyksettä tiedotettava valvontaviranomaiselle. Elintarvikealan toimijan on elintarvikelain (23/2006) 20 :n mukaan laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. 2 Vastuuhenkilöt Nimeä vastuuhenkilöt eri toiminnoille vaihtoehtoisesti koko toiminnan vastuuhenkilö. 3 Elintarvikkeiden hankinta ja vastaanotto Mitä tuotteita toimipaikkaan toimitetaan? Kuka/ketkä (kuljetusyrityksen nimi) toimittavat elintarvikkeet? Milloin tavara vastaanotetaan (yöllä/päivällä)? Miten toimitaan yöllä toimitettavien kuormien kanssa? Miten vastaanottotarkastus suoritetaan (lämpötilojen, pakkausten eheyden sekä viimeinen käyttöpäivä ja parasta ennen -merkintöjen tarkastus)? Mitkä ovat vastaanotettavien tuotteiden lämpötilojen raja-arvot (lämpötilat, joiden jälkeen on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin)? Mitkä ovat korjaavat toimenpiteet, jos vastaanotettavissa tuotteissa havaitaan poikkeamia? Mihin lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan? Jos tuotteet haetaan itse kaupasta, voidaan todeta, että tuotteille suoritetaan tarkastukset jo ostettaessa. Suunnitelmassa on kuitenkin kerrottava, miten elintarvikkeiden kuljetuksessa on huolehdittu kylmäketjun katkeamattomuudesta. Ohje: Vastaanotettavista elintarvikkeista (esim. jokaisesta elintarvikeryhmästä tai eri tavarantoimittajien toimituksista) tulee mitata lämpötiloja säännöllisesti ja riittävän tiheästi. Satunnaisesti valituilla seurantakohteilla ja -tiheydellä sekä tulosten kirjaamisilla ei yleensä voida hallita riskejä riittävällä tavalla. Esimerkiksi yhden saapuvan elintarvikekuorman lämpötilan mittaamisesta satunnaisesti kerran viikossa ei voida päätellä kaikkien viikon aikana eri tavarantoimittajilta eri kuljetusvälineillä saapuneiden elintarvikkeiden lämpötilaa. Kirjaaminen: Lämpötilojen mittaustulokset tulee kirjata ylös vähintään kerran viikossa. Lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet tulee kirjata ylös aina.

4 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 4(13) 4 Elintarvikkeiden säilytys ja varastointi Tee luettelo kylmälaitteista ja niiden lämpötilavaatimuksista sekä niissä säilytettävistä elintarvikkeista esimerkiksi seuraavaan tapaan: Kylmälaite Säilytettävät elintarvikkeet Lämpötilavaatimus Kylmiö 1 Maito ja maitotaloustuotteet Säilytyslämpötila enintään + 6 C Pakastin 1 Marjat Säilytyslämpötila vähintään 18 C Kerro, kuinka usein kylmälaitteiden lämpötiloja seurataan ja kirjataan ylös? Mihin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään, kun havaitaan lämpötilapoikkeamia? Mihin lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan? Automaattinen lämpötilaseuranta: Kuka seuraa lämpötila-arvoja ja kuinka usein? Kuinka laitteiston hälytysraja-arvot on asetettu? Kenelle menevät järjestelmän antamat hälytykset ja miten hälytyksiin reagoidaan? Miten kypsät ja raa at tuotteet suojataan varastoinnissa ja miten ne säilytetään erillään toisistaan? Miten kuiva-aineiden säilytys on järjestetty? Miten erityisruokavalioihin kuuluvien raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden säilytyksessä ja varastoinnissa on huomioitu erillään pidon toteutuminen ja ristikontaminaation estäminen? Miten säilytyksessä ja varastoinnissa varmistutaan elintarvikkeiden säilyvyysaikojen noudattamisesta (ensin varastoon tullut käytetään ensin) ja varaston riittävästä kierrosta? Ohje: Kylmälaitteiden lämpötiloja tulee seurata säännöllisesti. Lämpötilojen seuraamiseksi kaikissa kylmäsäilytyskalusteissa tulee olla erillinen lämpömittari. Katso lämpötilavaatimukset liitteestä 1. Kirjaaminen: Kylmälaitteiden lämpötilat tulee kirjata ylös vähintään kerran viikossa. Lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet tulee kirjata ylös aina. 5 Ruoan valmistus Miten elintarvikkeiden eri käsittelyvaiheet tapahtuvat (esimerkiksi esivalmistus, kypsennys, lihan, kalan ja broilerin käsittely, jäähdytys, kebabin valmistus) ja miten eri käsittelyvaiheet on erotettu toisistaan (esim. ajallinen erottaminen, erilliset tilat)? Miten ruoan kypsyydestä varmistutaan? Kuinka usein valmistuslämpötiloja mitataan ja kirjataan ylös? Millaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään, jos havaitaan lämpötilapoikkeamia? Mihin lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan? Erityisruokavaliot: Mitä erityisruokavaliotuotteita valmistetaan? Miten erityisruokavaliot valmistetaan? Miten erityisruokavalioiden valmistamisessa on otettu huomioon erillään pidon toteutuminen ja ristikontaminaation estäminen (esim. eri työvälineet ja/tai työskentelypisteet, suunniteltu työjärjestys, työvälineiden ja -pisteiden puhdistus)? Uppopaistaminen: Kuinka usein suoritetaan rasvan lisääminen tai suodattaminen? Kuinka usein rasva vaihdetaan? Missä lämpötilassa uppopaistaminen tapahtuu? Ohje: Ruoan lämpötilan tulee olla kauttaaltaan > + 70 C, broilerin liha vähintään + 75 C. Uppopaistorasvan suosituslämpötila paistamisessa on 180 ± 5 C. Kirjaaminen: Ruoan valmistuslämpötiloja tulee mitata säännöllisesti. Mittaustulokset tulee kirjata ylös vähintään kerran viikossa. Valmistuslämpötiloissa havaitut poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet tulee kirjata ylös aina.

5 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 5(13) 6 Ruoan tarjoilu Kerro, miten ruoat tarjoillaan (kylmät ja kuumat ruoat)? Miten ruoan tarjoilussa on pyritty estämään ruoan kontaminoituminen (esim. pisarasuojaus, ottimien vaihto, ruokien asettelu)? Kuinka usein kylmänä ja kuumana tarjoiltavien ruokien lämpötiloja mitataan ja kirjataan ylös? Mitkä ovat korjaavat toimenpiteet, jos tarjoilulämpötiloissa havaitaan poikkeamia? Mihin lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan? Kuinka varmistetaan ruokien oikeat tarjolla pitoajat? Miten erityisruokavalioiden tarjoilussa on otettu huomioon erillään pidon toteutuminen ja ristikontaminaation estäminen (esim. erillinen tarjoilulinjasto, ruokien merkitseminen)? Ohje: Kuumana tarjoiltavan ruoan lämpötilan on oltava vähintään + 60 C. Kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötila saa tarjoilun aikana nousta saa pitää tarjolla kerran enintään + 12 C:een. Pakkaamattomia, helpos ti pilaantuvia elintarvikkeita saa pitää tarjolla kerran ja enintään neljä tuntia. Kylmänä ja kuumana tarjoiltavien ruokien lämpötiloja tulee seurata säännöllisesti. Jos tarjoilussa noudatetaan elintarvikkeiden säilytyslämpötilavaatimuksia, mainittua neljän tunnin tarjoiluaikaa ei sovelleta. Kirjaaminen: Tarjoiltavien ruokien lämpötilat tulee kirjata ylös vähintään kerran viikossa. Tarjoilussa havaitut lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet tulee kirjata ylös aina. 7 Ruoan jäähdytys Kerro, mitä ruokia ja millaisella menetelmällä ruokia jäähdytetään? Miten jäähdytys ja jäähdytyskirjanpito toteutetaan? Miten usein jäähdytyslämpötiloja mitataan ja kirjataan? Millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään, jos jäähdytyslämpötiloissa havaitaan poikkeamia? Mihin jäähdytyksessä havaitut poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan? Ohje: Kylmässä säilytettäväksi tarkoitettu elintarvike on välittömästi valmistuksen jälkeen ja enintään neljässä tunnissa jäähdytettävä + 6 C:n lämpö tilaan, tai sen alle. Jäähdytyksen onnistumisen todentamiseksi on jäähdytyksestä pidettävä kirjanpitoa. Kirjaaminen: Jäähdytyslämpötilat kirjataan ylös kerran viikossa, jos jäähdyttäminen on säännöllistä. Jäähdytyslämpötilat kirjataan ylös joka kerta, jos jäähdyttäminen on satunnaista. Jäähdytyksessä havaitut lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet tulee kirjata ylös aina. Jäähdytyksen onnistuminen todennetaan kirjauksin esimerkiksi niin, että kirjataan ylös kellonaika jäähdytyksen aloitus- ja lopetusvaiheessa sekä lämpötilat ko. hetkinä. 8 Ruoan jäädytys ja sulatus Mitä ruokia elintarvikehuoneistossa jäädytetään? Miten jäädytys toteutetaan (kerro laitteistosta)? Mihin lämpötilaan laite asetetaan jäädytyksen ajaksi? Missä lämpötilassa jäädytetyt tuotteet säilytetään? Mitä merkintöjä jäädytettyihin tuotteisiin tehdään? Miten jäädytetyt tuotteet sulatetaan? Minkä ajan kuluessa sulatetut tuotteet käytetään? Ohje: Elintarvikkeiden jäädyttämistä varten on oltava kylmälaite, jonka lämpötila voidaan säätää - 18 o C kylmemmäksi, jolloin elintarvikkeen jäädyttämiseen kuluu enintään 24 tuntia. Riittävän nopean jäätymisen varmistamiseksi jäädyttämistä ei pidä suorittaa täyteen pakatussa pakastimessa/pakkasvarastossa. Jäädytettyjen elintarvikkeiden säilyttämistä varten tulee olla säilytystila, jonka lämpötila on -18 o C tai kylmempi.

6 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 6(13) Jäädytettäviin tuotteisiin tulee merkitä tuotteen nimi ja jäädytyspäivämäärä. Jäädytettäviin tuotteisiin tulee merkitä myös erityisruokavaliomerkinnät. 9 Ruoan uudelleenkuumennus Mitä tuotteita uudelleen kuumennetaan? Kuinka usein uudelleen kuumennuksesta pidetään kirjaa? Millaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään, jos uudelleen kuumennetun ruoan lämpötiloissa havaitaan poikkeamia? Mihin uudelleen kuumennuksessa havaitut poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan? Ohje: Elintarvikkeita uudelleen kuumennettaessa on oleellista, että vaaravyöhykelämpötila ( o C) ohitetaan mahdollisimman nopeasti ja että elintarvikkeet kuumennetaan kauttaaltaan säädettyä tarjoilulämpötilaa kuumemmaksi (yli +70-asteiseksi) ennen tarjoilua. Kirjaaminen: Lämpötilat kirjataan ylös kerran viikossa, jos uudelleen kuumennus on säännöllistä. Lämpötilat kirjataan ylös joka kerta, jos uudelleen kuumennus on satunnaista. Uudelleen kuumennettaessa havaittavat lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan ylös aina. 10 Kotiinkuljetukset Onko elintarvikehuoneistolla kotiinkuljetuspalvelua? Kuka hoitaa kuljetukset? Kuinka varmistetaan, että kuuma ruoka säilyy koko kuljetuksen ajan vähintään + 60 o C lämpötilassa ja kylmä ruoka enintään + 6 o C lämpötilassa (tai muussa säilytyslämpötilassa)? Miten ruoat pakataan? Miten kuljetuslaatikoiden ja/tai astioiden sekä kuljetusvälineen puhtaanapito on järjestetty? 11 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 11.1 Työvaatetus Millainen työvaatetus henkilökunnalla on käytössään? Kuinka pukeutumisessa otetaan huomioon pakkaamattomien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely? Miten työvaatteiden puhtaanapito on järjestetty? Kuinka tulehtuneet haavat, lävistykset ja muut korut (kaula- ja korvakorut) otetaan huomioon käsiteltäessä pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita? Ohje: Pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevän työntekijän suojavaatetukseen kuuluu vain elintarvikehuoneistossa käytettävä työpuku, päähine ja jalkineet. Päähineen tulee peittää hiukset (myös kalju). Mikäli työntekijällä on koruja tai haavoja, tulee ne peittää suojavaatetuksella Käsihygienia Kuinka huolehditaan riittävästä käsihygieniasta? Kuinka helposti pilaantuvien, pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittely on huomioitu käsissä pidettävien korujen käytössä? Ohje: Riittävästä käsihygieniasta pidetään huolta esimerkiksi seuraavin keinoin: kädet pestään huolellisesti työhön ryhdyttäessä, siirryttäessä raakojen elintarvikkeiden käsittelystä kypsien elintarvikkeiden käsittelyyn sekä wc:ssä käynnin, rahojen ja jätteiden käsittelyn, niistämisen ja aivastamisen, syömisen ja juomisen sekä tupakoinnin jälkeen, käsienpesupisteen varustelusta pidetään huolta ja käsien pesupisteessä on käsienpesuohje. Mikäli työntekijällä on käsissään koruja tai haavoja, tulee ne peittää suojavaatetuksella Hygieniaosaaminen ja siihen liittyvä kirjanpito Kuinka varmistetaan, että jokaisella pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) mallin mukainen hygieniaosaamistodistus?

7 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 7(13) Ohje: Hygieniaosaamistodistus vaaditaan henkilöltä, joka on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa yhteensä vähintään kolme kuukautta. Omavalvontasuunnitelmassa on pidettävä kirjaa työntekijöiden hygieniaosaamisen todentamiseksi. Kirjaaminen: Kirjanpito voidaan toteuttaa joko ottamalla kopiot hygieniaosaamistodistuksista omavalvontasuunnitelman liitteeksi tai laatimalla luettelo henkilöistä, jotka ovat esittäneet alkuperäisen osaamistodistuksen toiminnanharjoittajalle/vastuuhenkilölle, esimerkiksi seuraavan tapaan: Työntekijän nimi Alkuperäisen osaamistodistuksen Vastuuhenkilön kuittaus esittämispäivämäärä Tiina työntekijä xx.xx.xxxx SEP 11.4 Terveydentilaseuranta Kuinka terveydentilaselvitykset ja/tai salmonellan tutkituttaminen on järjestetty? Keneltä vaaditaan terveydentilaselvitys ja/tai salmonellan tutkituttaminen? Kuinka lyhyempiaikaisia työntekijöitä, joilta ei vaadita selvitystä terveydentilasta, opastetaan turvallisista työtavoista ja tartuntatautien leviämisen vaaroista? Ohje: Selvitys terveydentilasta annetaan työsuhteen alkaessa ja se vaaditaan henkilöltä, jonka työsuhteen oletetaan kestävän vähintään kuukauden. Lyhyempiaikaisia työntekijöitä on opastettava turvallisissa työtavoissa ja heille on annettava tietoa tartuntatautien leviämisen vaaroista siten, että ne, joilla on siihen perusteltua aihetta, osaavat hakeutua terveystarkastukseen. Selvitys terveydentilasta tehdään, jos ulkomaanmatkan aikana tai heti sen jälkeen esiintyy vatsataudin oireita. Selvitys terveydentilasta tehdään myös välittömästi palattaessa työhön vähintään neljän vuorokauden pituiselta matkalta Pohjoismaiden ulkopuolelta. Tällöin selvityksenä riittää salmonellatutkimus. Omavalvontasuunnitelmassa on pidettävä kirjaa terveydentilaselvityksistä työntekijöiden terveydentilan todentamiseksi. Kirjaaminen: Kirjanpito toteutetaan laatimalla työntekijöistä lista, merkitsemällä terveydentilaselvityksen ja/tai salmonellatutkimuksen tuloksen tiedoksisaantipäivänmäärä sekä vastuuhenkilön kuittaus, esimerkiksi seuraavaan tapaan: Työntekijän nimi Terveydentilaselvityksen / Vastuuhenkilön kuittaus salmonellatodistuksen tiedoksisaantipäivämäärä Tiina työntekijä xx.xx.xxxx SEP Omavalvontasuunnitelmasta on lisäksi käytävä ilmi, missä alkuperäisiä terveydentilaselvityksiä ja/tai salmonellan tutkimustodistuksia säilytetään Perehdytys Kuinka henkilökunnan perehdytys omavalvontaan on järjestetty? Kuka on perehdyttämisen vastuuhenkilö? Kuinka todennetaan, että koko henkilökunta on perehtynyt/perehdytetty omavalvontaan? Miten ja kuinka usein varmistetaan omavalvontasuunnitelman ja toiminnan vastaavuus (esim. onko tarvetta uudelleen perehdytykseen tai noudatetaanko annettuja ohjeita)? Ohje: Henkilökunnan perehtyminen/perehdyttäminen omavalvontasuunnitelmaan todennetaan kirjanpidolla. Kirjaaminen: Kirjanpidosta tulee selvitä perehdytysajankohta, kenet on perehdytetty (työntekijän nimi) sekä perehdytetyn (työntekijä) ja vastuuhenkilö/toiminnanharjoittaja kuittaus. Kirjanpidon voi laatia esimerkiksi seuraavaan tapaan:

8 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 8(13) Perehdyttämisajankohta Työntekijän nimi Työntekijän kuittaus (perehtyjä) Tiina Työntekijä TT SEP Vastuuhenkilön / toiminnanharjoittajan kuittaus 12 Siivous- ja puhtaanapito Kuka siivoaa elintarvikehuoneiston tilat (esim. henkilökunta itse tai ulkopuolinen palveluntarjoaja)? Kuinka ulkopuolista palveluntarjoajaa käytettäessä toimitaan jos siivouksessa havaitaan huomautettavaa? Laadi elintarvikehuoneistolle siivoussuunnitelma, mikäli tilat siivotaan itse. Siivoussuunnitelmasta on käytävä ilmi siivouksen kohde (myös harvemmin siivottavat kohteet), puhdistusmenetelmä sekä -tiheys ja käytettävät siivousvälineet sekä puhdistus- ja desinfiointiaineet. Siivoussuunnitelman voi laatia esimerkiksi seuraavaan tapaan: Kohde Työtasot Puhdistusmenetelmä ylläpitosiivous perussiivous (perusteellinen siivous) Puhdistustiheys Siivousvälineet Puhdistusaine joka päivä 1 krt/kk päivittäin vaihdettavat pöytäpyyhkeet harja, lasta ja kuivausliina yleispuhdistusaine desinfioiva yleispuhdistusaine Rasvasuodattimet ylläpitosiivous 2krt/kk tiskikoneeseen tiskikoneaine Mihin kirjataan harvemmin siivottavat kohteet? Ohje: Ulkopuolista palveluntarjoajaa käytettäessä tulee ko. yrityksen käyttämä siivoussuunnitelma liittää osaksi omavalvontasuunnitelmaa. Kirjaaminen: Harvemmin kuin viikoittain puhdistettavista kohteista on pidettävä kirjaa. Talleta siivous- ja puhdistusaineiden käyttöturvallisuustiedotteet. 13 Astiahuolto Pestäänkö astiat käsin vai koneellisesti? Kuinka varmistutaan esipesu-, pesu- ja huuhteluveden asianmukaisista lämpötiloista. Ohje: Esipesuvesi + 35 o C, pesuvesi + 65 o C, huuhteluvesi + 85 o C Kirjaaminen: Astianpesukoneen huoltoraportti tulee liittää osaksi omavalvonta-asiakirjoja. 14 Talousveden hankinta Kuuluuko yritys kunnallisen vai vesiosuuskunnan talousvesiverkoston piiriin vai onko käytössä oma kaivo? Kuka ottaa vesinäytteet (oma kaivo)? Miten toimitaan, jos vedessä havaitaan väri-, makuja/tai hajuvirheitä? Mihin otetaan yhteyttä (lisää yhteystiedot), jos talousvedessä havaitaan poikkeamia (esim. vesilaitoksen päivystys, vesiosuuskunnan vastuuhenkilö)? Kirjaaminen: Veden tutkimustulokset tulee liittää osaksi omavalvonta-asiakirjoja (oma kaivo).

9 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 9(13) 15 Omavalvontanäytteenotto on laatinut ohjeen omavalvontanäytteiden määristä elintarvikehuoneistossa. Ohje on saatavilla ympäristöterveydenhuollon Internet-sivuilla Elintarvikenäytteet Kuinka usein ja mistä elintarvikkeista näytteitä otetaan? Kuka näytteet ottaa? Missä näytteet tutkitutetaan (laboratorion nimi ja yhteystiedot)? Miten toimitaan, jos omavalvontanäytteen mikrobiologinen laatu osoittautuu tutkimuksen perusteella huonoksi (korjaava toimenpide)? Mihin näytteiden tulokset ja mahdolliset poikkeamat sekä korjaavat toimenpiteet kirjataan? Kirjaaminen: Elintarvikenäytteiden tutkimustulokset liitetään omavalvonta-asiakirjoihin. Huonojen tulosten johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan ylös aina. Omavalvontatuloksista on tarkasteltava ilmeneviä kehityssuuntia (trendiseuranta). Trendiseuranta toteutetaan laatimalla taulukko, josta selviää näytteenottoajankohta, näytteenottokohde, määritetyt muuttujat ja näytteen tulos. Taulukon voi laatia esimerkiksi seuraavaan tapaan: Näytteenottoajankohta Näytteenottokohde Määritetyt muuttujat Näytteentulos tuore salaatti aerobiset mikroorganismit Bacillus cereus koagulaasipositiiviset stafylokokit E.coli jäähdytetty makaronilaatikko (viimeisenä käyttöpäivänä) aerobiset mikroorganismit E.coli koagulaasipositiiviset stafylokokit

10 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 10(13) 15.2 Pintapuhtausnäytteet Kuinka usein ja mistä kohteista pintapuhtausnäytteitä otetaan? Kuka näytteet ottaa? Mitä menetelmää käytetään? Tutkitaanko näytteet itse? Missä näytteet tutkitutetaan (laboratorion nimi ja yhteystiedot)? Miten toimitaan, jos omavalvontanäytteen tulos osoittautuu tutkimuksen perusteella huonoksi (korjaava toimenpide)? Mihin näytteiden tulokset ja mahdolliset poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet kirjataan? Kirjaaminen: Pintapuhtausnäytteiden tutkimustulokset liitetään omavalvonta-asiakirjoihin. Huonojen tulosten johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan ylös aina. Omavalvontatuloksista on tarkasteltava ilmeneviä kehityssuuntia (trendiseuranta). Trendiseuranta toteutetaan laatimalla taulukko, josta selviää näytteenottoajankohta, näytteenottokohde, määritetyt muuttujat ja näytteen tulos. Taulukon voi laatia esimerkiksi seuraavaan tapaan: Näytteenottoajankohta Näytteenottokohde Määritetyt muuttujat Näytteentulos veitsi lautanen leikkuulauta viipalointikone työpinta huono huono leikkuulauta (uusinta) viipalointikone (uusinta) veitsi lautanen leikkuulauta viipalointikone työpinta 15.3 Ennakoivat ruokanäytteet Otetaanko kohteessa ruokanäytteitä (ruokanäytteet ruokamyrkytystilanteiden varalle)? Mistä ruokanäytteet otetaan? Miten ja kuinka kauan niitä säilytetään? Ohje: Valmistettavasta ruoasta suositellaan otettavaksi ruokanäytteitä ruokamyrkytystilanteiden varalle, kun valmistetaan isoja määriä ruokaa (> 100 annosta päivässä). Näytteeksi otetaan vähintään 200g tuotetta jokaisesta valmistetusta erästä. Ruokanäyte jäähdytetään asianmukaisesti. Jäähdytetty näyte jäädytetään. Jäädytettyä tuotetta säilytetään kahden (2) viikon ajan, jonka jälkeen se hävitetään asianmukaisesti. 16 Jätehuolto Mihin jätteet kerätään? Miten jätteet lajitellaan? Kuinka usein jäteastiat tyhjennetään? Kuinka usein jäteastiat puhdistetaan? Miten jäteastiat on sijoitettu elintarvikehuoneiston tiloissa? Miten käytetyn paistorasvan hävittäminen on huomioitu jätehuollossa? Ohje: Jätehuollossa sovelletaan paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Pilaantuneet elintarvikkeet ja muut jätteet on säilytettävä riittävän erillään elintarvikkeiden käsittelystä. Jäteastiat tulee tyhjentää vähintään kerran päivässä.

11 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 11(13) 17 Lemmikkieläimet ja tuhoeläintorjunta Miten varmistetaan, että kotieläimet eivät pääse ruoan valmistus-, käsittely- tai varastotiloihin? Kuinka tuholaisia (esim. hyönteiset, jyrsijät) ennaltaehkäistään? Mihin toimenpiteisiin ryhdytään, jos tuholaisia havaitaan? Kerro missä elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävät laatikot, rullakot ja lavat säilytetään? Ohje: Näkövammaisten opaskoirat, liikuntavammaisten avustajakoirat sekä kuulovammaisten kuulokoirat saa tuoda elintarvikehuoneiston asiakastiloihin. Lemmikkieläimiä saa toimijan suostumuksella tuoda elintarvikehuoneiston tarjoilutiloihin. Tällaisesta suostumuksesta on ilmoitettava asiakkaille tarjoilutilan sisäänkäynnin yhteydessä. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi tilojen ja laitteiden puhtaanapito, varastojen järjestys, hyönteisverkot, sähköiset kärpäspyydykset, jyrsijöiden loukut, mahdollisesti desinfektioyrityksen kanssa sovitut säännölliset tarkastukset ja tarvittaessa torjunta. Elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävät laatikot, rullakot ja lavat on säilytettävä niin, etteivät tuhoeläimet ja linnut pääse saastuttamaan niitä. 18 Jäljitettävyys ja takaisinvedot Missä ja kuinka kauan säilytetään elintarvikkeiden jäljitettävyyden takaamiseksi tarvittavat asiakirjat? Kuinka takaisinvedot käytännössä toteutetaan? Mistä saadaan tieto takaisinvedettävistä elintarvikkeista? Ohje: Jäljitettävyyden takaavat asiakirjat, joista selviää pakollisena tietona toimittajan ja asiakkaan nimi, osoite sekä tuote ja sen nimi riittävällä tarkkuudella ja myynti/toimitusajankohta eli esimerkiksi rahtikirjat, saapuneet ja lähetetyt laskut, lähetyslistat tai varastokirjanpito. Toimijan tulee tietää, keneltä raaka-aineet, elintarvikkeet ja pakkausmateriaalit on hankittu ja kenelle hän on edelleen toimittanut tuotteet, mikäli ne eivät mene suoraan lopulliselle kuluttajalle (yksi askel taaksepäin ja yksi eteenpäin -periaate). 19 Asiakasvalitusten käsittely / ruokamyrkytysepäily Miten toimitaan aiheellisissa asiakasvalitustilanteissa? Miten toimitaan ruokamyrkytystapauksissa? Ohje: Ruokamyrkytystapauksissa (vähintään kaksi sairastunutta henkilöä) ilmoitetaan välittömästi terveystarkastajalle. Epäiltyä elintarviketta tai sen raaka-aineita ei saa hävittää. Epäillystä ruokaerästä otetaan näytteet (á 300 g) kylmiöön tai pakastimeen tarkempia tutkimuksia varten. Vasarakuja 15, Kokkola puh sähköposti: 20 Omavalvonta-asiakirjojen säilytys Missä ja mitä omavalvonta-asiakirjoja säilytetään? Kuinka kauan asiakirjoja säilytetään? Ohje: Omavalvonnan kirjanpitoa on säilytettävä elintarvikkeen käsittelystä tai siihen merkityn vähimmäissäilyvyysajan päättymisestä vähintään yksi vuosi.

12 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 12(13) 21 Omavalvontasuunnitelman päivittäminen Kuka vastaa omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? Kuinka usein omavalvontasuunnitelma päivitetään? Ohje: Omavalvontasuunnitelma päivitetään, mikäli toiminnassa, olosuhteissa tai tuotteissa tapahtuu muutoksia. Omavalvontasuunnitelma on kuitenkin käytävä läpi vähintään kerran vuodessa. Valvontaviranomaisen yhteystiedot: Vasarakuja 15, Kokkola puh sähköposti:

13 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 13(13) Liite 1 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimukset: (MMM:n asetus 1367 / 2011) Säilytys ja myyntilämpötilat Jauheliha enintään + 4 C Tuoreet kalastustuotteet, sulatetut jalostamattomat kalastustuotteet ja keitetyt ja jäähdytetyt äyriäis- ja nilviäistuotteet sulavan jään lämpötila C * Kylmäsavustetut ja tuoresuolatut kalastustuotteet sekä tyhjiö- ja suojakaasupakatut jalostetut kalastustuotteet C Helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi tai sitä vastaava käsittely enintään + 8 C Muu helposti pilaantuva elintarvike, mukaan lukien maito, kerma, idut, paloitellut kasvikset sekä kalapuolisäilykkeet ja elävät simpukat enintään + 6 C Kuumentamalla valmistettu helposti pilaantuva elintarvike, jota ei ole jäähdytetty (Huom! poikkeus, katso alaosasta) vähintään + 60 C Jäätelö ja pakasteet - kuljetuksen ja myynnin aikana sallitaan lämpötilan lyhytaikainen muutos C 15 C Kuljetuslämpötilat Helposti pilaantuvat elintarvikkeet korkeintaan + 6 C Raaka kala, keitetyt äyriäiset ja nilviäiset sulavan jään lämpötila * Kylmäsavustetut, tuoresuolatut jalostetut kalastustuotteet suojakaasu- ja C ** tyhjiöpakatut kalajalosteet, raakavalmisteet (suolattu mäti, myös pakasteesta) ja jalostetut kalastustuotteet, Sisäelimet C * Siipikarjanliha, raakalihavalmisteet + 4 C * Jauheliha ja jauhemaksa + 2 C * Helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet ja pastöroidusta maidosta korkeintaan + 8 C ** valmistetut maitotuotteet Kuumina kuljetettavat helposti pilaantuvat elintarvikkeet vähintään + 60 C Tarjoilulämpötilat Kuumana tarjoiltava ruoka (tarjolla enintään 4 tuntia, ja vain kerran) vähintään + 60 C Kylmänä tarjoiltava pakkaamaton ruoka lämpötila saa tarjoilun aikana (tarjolla enintään 4 tuntia, ja vain kerran) nousta enintään + 12 C Ruoan jäähdyttäminen Kylmässä säilytettäväksi ja / tai jäädytettäväksi tarkoitettu ruoka välittömästi valmistuksen jälkeen ja enintään neljässä tunnissa jäähdytettävä + 6 C lämpötilaan tai sen alle Poikkeus: Kuumentamalla valmistetut helposti pilaantuvat leipomotuotteet, joita ei välittömästi valmistuksen jälkeen jäähdytetä, voidaan myyntipaikassa valmistuspäivänä säilyttää huoneenlämmössä, jos myymättä jääneet tuotteet hävitetään valmistuspäivän lopussa. * Vaatimus asetuksesta 853/2004 ** Vaatimus MMM:n asetus 37/EEO/2006

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(11) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi -, on laadittu Elintarvikelain (23/2006), MMM:n asetuksen (1367/2011,

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(12) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi -, on laadittu Elintarvikelain (23/2006), MMM:n asetuksen (1367/2011, asetus

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA KOUVOLAN KAUPUNKI Terveysvalvonta OMAVALVONTASUUNNITELMA (Ravintolat, kahvilat, kioskit, pubit) 2015 Kouvolan kaupunki Terveysvalvonta Puhelin: Valtakatu 33 020 61 511 45700 KUUSANKOSKI Versio: 27.1.2015

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö Myymälän omavalvontasuunnitelma Päiväys: Laatija: YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Lisätiedot

OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(6) OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013)

SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013) Liike Osoite Puhelinnumero Vastuuhenkilö SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013) Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen omavalvontaohjeistusta voidaan käyttää sovellettuna ottaen huomioon

Lisätiedot

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle saakka. Se

Lisätiedot

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym)

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym) KYMEN A-KLINIKKATOIMI KARHULAN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALANTIE 2 48700 KOTKA Y-tunnus: 0200924-4 A-KLINIKAN KEITTIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA, päivitetty 9.7.2013 Vastuuhenkilöt: Toiminta: Asiakkaat: Ateriamäärät:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(8) OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Sivu 1/8 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin,

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi VASTAANOTTOTARKASTUS Lomake 1a - Kirjaa tiedot kerran viikossa kahdesta tuotteesta sekä aina puutteita ja virheitä todettaessa ja korjaavista toimenpiteistä - Lisätiedot lomakkeen toiselle sivulle Tuore

Lisätiedot

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit:

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit: 1(7) OMAVALVONTASUUNNITELMA PIENILLE TARJOILUPAIKOILLE KOHDE Nimi Osoite Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. KOHTEEN TOIMINTA Henkilökunnan määrä Asiakaspaikkojen

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira Elintarvikekuljetusten valvonta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira 1 Säädösten keskeiset tavoitteet Vaatimusten ja elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Päiväys Elintarvikkeen nimi Lämpötila ºC Huomautuksia, jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. Seurantalomake

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/2 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 9 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Aidon perinteisen tuotteen nimitys... 2 4 Tilojen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista. Hyvä omavalvontasuunnitelma käsittelee kolmea aihealuetta: yrityksen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista.

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oiva- asteikko 2 Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu 1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus,

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus siitä, mitä kyseinen yritys tekee

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Toiminnanharjoittaja Omavalvonnan vastuuhenkilö Ympäristöterveystarkastaja hyväksynyt: OMAVALVONTASUUNNITELMA 2 (22) OMAVALVONTASUUNNITELMAMALLI RUUANVALMISTUSPAIKKOIHIN 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT 2014 Elintarvikehuoneistojen toimijan tiedot Nimi: Kymenlaakson partiopiiri ry Osoite: Varuskuntakatu 8, 45100 Kouvola Toiminnan kuvaus: Kioskimyynti

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

Kylmälaitteet, pakastimet

Kylmälaitteet, pakastimet Kylmälaitteet, pakastimet Raja-arvo < + C tai < - C vuosi Pvm Laite 1 Lämpötila Laite 2 Lämpötila Laite 3 Lämpötila Laite 4 Lämpötila Laite 5 Lämpötila Korjaavat toimenpiteet, huomiot (esim. sulatukset)

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oivaasteikko 2 Veli-Matti Aittoniemi / MARA Oiva-prosessi 4 OIVA-ASIAKIRJAT Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu

Lisätiedot

Ajankohtaista kalamaailmasta. Ylitarkastaja Carmela Hellsten

Ajankohtaista kalamaailmasta. Ylitarkastaja Carmela Hellsten Ajankohtaista kalamaailmasta Ylitarkastaja Carmela Hellsten Alkutuotanto Alkutuotanto kalan kasvatus kalastus kalan perkaaminen aluksella alkutuotannon tuotteiden toimittaminen ensimmäiseen elintarvikehuoneistoon

Lisätiedot

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset Mari Mäenpää Milloin ilmoitusta ei tarvita Ilmoitusta ei tarvita, jos toiminnan riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä tai jos alkutuotantotoimija,

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 Terveystarkastaja Päivi Lindén 15.5.2009 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 YLEISTÄ Hämeenlinnan seudullinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 34 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Sun Wang Oy:lle HEL 2016-008394 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

TRE:572/ /2017

TRE:572/ /2017 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 WATAMI SUSHI OY:N KUULEMINEN ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISESTA MÄÄRÄYKSESTÄ JA 68 :N MUKAISESTA UHKASAKOSTA Toimija

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 3/2012 Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Toimijan omavalvontavelvoite... 1

Lisätiedot

OHJE KESKUS-, LAITOS- JA TARJOILUKEITTIÖILLE SEKÄ RAVINTOLOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE KESKUS-, LAITOS- JA TARJOILUKEITTIÖILLE SEKÄ RAVINTOLOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1 OHJE KESKUS-, LAITOS- JA TARJOILUKEITTIÖILLE SEKÄ RAVINTOLOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Jyväskylän kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Eeronkatu 10 40720 Jyväskylä päivitys 23.3.2016 Ympäristöterveysjaosto

Lisätiedot

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva ruuan valmistus ja tarjoilu 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS... 5 4.1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Oivatarkastus Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Aikataulu Ympäristöpalvelut Helmessä Ympäristöpalvelut Helmen alueella Oivatarkastukset aloitetaan vähittäismyynnistä

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE Toimija Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO VASTAANOTTAJA Haikon kartano Spa Cafe Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 27.11.2013 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

Kalastus ja jalostetut kalastustuotteet

Kalastus ja jalostetut kalastustuotteet Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK- yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Osa 5, Omavalvonta. Osa 5, Omavalvonta

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Osa 5, Omavalvonta. Osa 5, Omavalvonta Osa 5, Omavalvonta Tässä osiossa tutustut omavalvontasuunnitelmaan Mikä se on ja miksi se tulee tehdä? Miten se tehdään? Mitä suunnitelmassa tulee huomioida? Miten omavalvontasuunnitelman toimivuutta seurataan?

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

ELINTARVIKKEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET OMAVALVONTASUUNNITELMA Tämän suunnitelman teossa on käytetty toimintakeskuksen ja sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmia. TOIMINNANKUVAUS Asuntola Aamurusko sijaitsee osoitteessa Koulutie 1, 69950

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 Terveydensuojelujaosto 77 21.10.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara MIHIN PAKKAUSMERKINNÄT LAITETAAN? Valmiiksi pakattuihin tuotteisiin Ei tarvitse jos: tuote pakataan loppukuluttajalle elintarvikkeen luovutuspaikassa (myymälä,

Lisätiedot

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Eviran ohje 18402/2 Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 2 Laatijat Britta Wiander,

Lisätiedot

Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu

Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu Projektiyhteenveto 2015 Projektin tavoitteena oli tutkia myymälöiden yhteydessä olevien salaattibaarien hygieniaa ja tuotteiden mikrobiologista

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

14.1.2016. Ei ole pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyä.

14.1.2016. Ei ole pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyä. 14.1.2016 Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely elintarvikehuoneistossa: vaaditaanko työntekijältä osaamistodistus, terveydentilan selvitys tai suojavaatetus? Ei vaadita osaamistodistusta

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT. Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta. Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi

PAKKAUSMERKINNÄT. Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta. Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi PAKKAUSMERKINNÄT Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi PAKKAUSMERKINNÄT EIVÄT SAA JOHTAA KULUTTAJAA HARHAAN! helposti havaittavia riittävän

Lisätiedot

OHJE KOTONA SIJAITSEVAN LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATI- MISEKSI. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata vähintään seuraavat asiat:

OHJE KOTONA SIJAITSEVAN LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATI- MISEKSI. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata vähintään seuraavat asiat: KOKKOLAN KAUPUNKI 1(7) OHJE KOTONA SIJAITSEVAN LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATI- MISEKSI Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata vähintään seuraavat asiat: Toiminnan kuvaus Elintarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

PORONLIHAN VÄHITTÄISMYYMÄLÄ-OPAS Sisällysluettelo Tervetuloa poronlihakaupoille!...3 Minkälainen vähittäismyymälän tulee olla?...6 Omavalvonta...

PORONLIHAN VÄHITTÄISMYYMÄLÄ-OPAS Sisällysluettelo Tervetuloa poronlihakaupoille!...3 Minkälainen vähittäismyymälän tulee olla?...6 Omavalvonta... PORONLIHAN VÄHITTÄISMYYMÄLÄ-OPAS Sisällysluettelo Tervetuloa poronlihakaupoille!...3 Minkälainen vähittäismyymälän tulee olla?...6 Omavalvonta...7 1 Paliskuntain yhdistys 2014 Poronliha 2020 -hanke Taitto:

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira jäljitettävyys kyky/mahdollisuus seurata raaka-aineen/elintarvikkeen liikkumista läpi määriteltyjen/eriteltyjen toimitus-/tuotanto-

Lisätiedot

Ilmoitus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista. Osoite ja postitoimipaikka sekä kotikunta. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Ilmoitus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista. Osoite ja postitoimipaikka sekä kotikunta. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite ILMOITUS Ilmoitus_elintarvikehuoneisto/v2_3.8.2018 elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö DNro ja saapumispäivämäärä

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto. Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen

RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto. Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen 1 Ilmoituksen aihe Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos 2 Toimijan yhteystiedot Toiminimi Y-tunnus

Lisätiedot

MYYMÄLÖIDEN PALVELUPISTEIDEN RUOAN LAATU V. 2005 2006

MYYMÄLÖIDEN PALVELUPISTEIDEN RUOAN LAATU V. 2005 2006 RAPORTTI 3/2007 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO MYYMÄLÖIDEN PALVELUPISTEIDEN RUOAN LAATU V. 2005 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 1 3. TUTKIMUSMENETELMÄT... 1 3.1 Mikrobien

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto 8.7.2014 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi

Lisätiedot

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely 1. Hygieniapassikoulutus Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely Materiaalia testiä varten http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet -> Googleen hakusana

Lisätiedot

Kirkonpalvelijat ry:n opinto- ja koulutuspäivät , Espoo. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhonen

Kirkonpalvelijat ry:n opinto- ja koulutuspäivät , Espoo. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhonen Kirkonpalvelijat ry:n opinto- ja koulutuspäivät 27.-28.6.17, Espoo Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhonen Keittiö- eli elintarvikehygienia 1. Lainsäädäntö 2. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALISKUNTAIN YHDISTYS, 2008 PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä valvontaviranomaiselle 1 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä, toimijan

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA Paliskuntain yhdistys 2013 Sisällysluettelo Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä - viranomaiselle... 2 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä oma kappale... 3 Omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN HYGIENIAOSAAMISTESTI / MALLISARJA I Huomioitavaa: vain yksi vastausrasti / väittämä. Vastausaikaa on 45 minuuttia. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin aloittamisesta.

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo 1 / 7 Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo HAKEMUS - LAITOKSET Elintarvikelain (23/2006) 13 :n mukainen elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

Koulujen ylijäämäruoan hyödyntämistä koskeva selvityspyyntö

Koulujen ylijäämäruoan hyödyntämistä koskeva selvityspyyntö Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 403 5.11.2013 Asianro 1031/10.03.02.00/2013 122 Koulujen ylijäämäruoan hyödyntämistä koskeva selvityspyyntö Päätöshistoria Kaupunginhallitus 5.11.2013

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje Elintarvikekuljetukset Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 23.3.2016 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (8) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS ELINTARVIKEKULJETUKSET 23.3.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 ILMOITUS JA OMAVALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

ILMOITUS ELINTARVIKEHUONEISTOSTA Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 mukainen ilmoitus

ILMOITUS ELINTARVIKEHUONEISTOSTA Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 mukainen ilmoitus ILMOITUS ELINTARVIKEHUONEISTOSTA Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 mukainen ilmoitus 1 (2) toiminnan aloittaminen toiminnan olennainen muuttaminen muu, mikä? 1. Toimija Toimijan nimi Osoite

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN ELINTARVIKEVALVONNAN OMAVALVONTAOHJE

TAMPEREEN KAUPUNGIN ELINTARVIKEVALVONNAN OMAVALVONTAOHJE TAMPEREEN KAUPUNGIN ELINTARVIKEVALVONNAN OMAVALVONTAOHJE Tätä ohjetta voidaan käyttää omavalvontasuunnitelman pohjana ja täyttää omat tiedot otsikoiden alla oleviin laatikoihin, joista poistetaan niissä

Lisätiedot