Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi"

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(12) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi -, on laadittu Elintarvikelain (23/2006), MMM:n asetuksen (1367/2011, asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta), Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohjeen (16025/3, ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta) ja Oiva-arviointiohjeiden ( ) sekä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmän pohjalta.

2 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Toiminnan kuvaus Vastuuhenkilöt Elintarvikkeiden hankinta ja vastaanotto Elintarvikkeiden säilytys ja varastointi Ruoan valmistus (pienimuotoinen) Ruoan tarjoilu Ruoan jäädytys ja sulatus Ruoan uudelleenkuumennus Henkilökunnan toiminta ja koulutus Työvaatetus Käsihygienia Hygieniaosaaminen ja siihen liittyvä kirjanpito Terveydentilaseuranta Perehdytys Siivous- ja puhtaanapito Astiahuolto Talousveden hankinta Omavalvontanäytteenotto Pintapuhtausnäytteet Jätehuolto Lemmikkieläimet ja tuhoeläintorjunta Jäljitettävyys ja takaisinveto Valitusten käsittely / ruokamyrkytysepäily Omavalvonta-asiakirjojen säilytys Omavalvontasuunnitelman päivittäminen... 10

3 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 3(12) 1 Toiminnan kuvaus Kerro suunnitelmassa: - toiminnanharjoittajan nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite - yrityksen y-tunnus - toimipaikan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite - toimipaikan yhteyshenkilö, tehtävänimike, puhelinnumero ja sähköpostiosoite - elintarvikehuoneiston kokonaispinta-ala (m 2 ) - elintarvikehuoneiston asiakaspaikkamäärä - annosmäärä/vrk (aamupala, lounas, välipala/päiväkahvi, päivällinen, iltapala) - henkilökunnan määrä - toimipaikan aukioloajat - elintarvikehuoneiston toiminta [jakelukeittiö ja/tai vähäinen ruoanvalmistus] - valmistettavat, tarjoiltavat ja/tai myytävät tuotteet - omavalvontasuunnitelman laatimisajankohta (päivämäärä) ja laatija sekä päivittämisajankohta (päivämäärä) ja päivittäjä Ohje: Elintarvikehuoneiston ja siellä harjoitettavan toiminnan olennaisista muutoksista tulee ilmoittaa terveystarkastajalle. Toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta on viivytyksettä tiedotettava valvontaviranomaiselle. Elintarvikealan toimijan on elintarvikelain (23/2006) 20 :n mukaan laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. 2 Vastuuhenkilöt Nimeä vastuuhenkilöt eri toiminnoille tai vaihtoehtoisesti koko toiminnan vastuuhenkilö. 3 Elintarvikkeiden hankinta ja vastaanotto Mitä tuotteita toimipaikkaan toimitetaan? Kuka/ketkä (kuljetusyrityksen nimi) toimittavat elintarvikkeet? Milloin tavara vastaanotetaan (yöllä/päivällä)? Miten toimitaan yöllä toimitettavien kuormien kanssa? Miten vastaanottotarkastus suoritetaan (lämpötilojen, pakkausten eheyden sekä viimeinen käyttöpäivä ja parasta ennen -merkintöjen tarkastus)? Mitkä ovat vastaanotettavien tuotteiden lämpötilojen raja-arvot (lämpötilat, joiden jälkeen on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin)? Mitkä ovat korjaavat toimenpiteet, jos vastaanotettavissa tuotteissa havaitaan poikkeamia? Mihin lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan? Jos tuotteet haetaan itse kaupasta, voidaan todeta, että tuotteille suoritetaan tarkastukset jo ostettaessa. Suunnitelmassa on kuitenkin kerrottava, miten elintarvikkeiden kuljetuksessa on huolehdittu kylmäketjun katkeamattomuudesta. Ohje: Vastaanotettavista elintarvikkeista (esim. jokaisesta elintarvikeryhmästä tai eri tavarantoimittajien toimituksista) tulee mitata lämpötiloja säännöllisesti ja riittävän tiheästi. Satunnaisesti valituilla seurantakohteilla ja -tiheydellä sekä tulosten kirjaamisilla ei yleensä voida hallita riskejä riittävällä tavalla. Esimerkiksi yhden saapuvan elintarvikekuorman lämpötilan mittaamisesta satunnaisesti kerran viikossa ei voida päätellä kaikkien viikon aikana eri tavarantoimittajilta eri kuljetusvälineillä saapuneiden elintarvikkeiden lämpötilaa. Kirjaaminen: Lämpötilojen mittaustulokset tulee kirjata ylös vähintään kerran viikossa. Lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet tulee kirjata ylös aina.

4 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 4(12) 4 Elintarvikkeiden säilytys ja varastointi Tee luettelo kylmälaitteista ja niiden lämpötilavaatimuksista sekä niissä säilytettävistä elintarvikkeista esimerkiksi seuraavaan tapaan: Kylmälaite Säilytettävät elintarvikkeet Lämpötilavaatimus Kylmiö 1 Maito ja maitotaloustuotteet Säilytyslämpötila enintään + 6 C Pakastin 1 Marjat Säilytyslämpötila vähintään 18 C Kerro, kuinka usein kylmälaitteiden lämpötiloja seurataan ja kirjataan ylös? Mihin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään, kun havaitaan lämpötilapoikkeamia? Mihin lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan? Automaattinen lämpötilaseuranta: Kuka seuraa lämpötila-arvoja ja kuinka usein? Kuinka laitteiston hälytysraja-arvot on asetettu? Kenelle menevät järjestelmän antamat hälytykset ja miten hälytyksiin reagoidaan? Miten kypsät ja raa at tuotteet suojataan varastoinnissa ja miten ne säilytetään erillään toisistaan? Miten kuiva-aineiden säilytys on järjestetty? Miten erityisruokavalioihin kuuluvien raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden säilytyksessä ja varastoinnissa on huomioitu erillään pidon toteutuminen ja ristikontaminaation estäminen? Miten säilytyksessä ja varastoinnissa varmistutaan elintarvikkeiden säilyvyysaikojen noudattamisesta (ensin varastoon tullut käytetään ensin) ja varaston riittävästä kierrosta? Ohje: Kylmälaitteiden lämpötiloja tulee seurata säännöllisesti. Lämpötilojen seuraamiseksi kaikissa kylmäsäilytyskalusteissa tulee olla erillinen lämpömittari. Katso lämpötilavaatimukset liitteestä 1. Kirjaaminen: Kylmälaitteiden lämpötilat tulee kirjata ylös vähintään kerran viikossa. Lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet tulee kirjata ylös aina. 5 Ruoan valmistus (pienimuotoinen) Mitä ruokia keittiöllä valmistetaan? Miten eri käsittelyvaiheet tapahtuvat ja miten eri käsittelyvaiheet on erotettu toisistaan (esim. ajallinen erottaminen, erilliset tilat)? Miten ruoan kypsyydestä varmistutaan? Kuinka usein valmistuslämpötiloja mitataan ja kirjataan ylös? Millaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään, jos havaitaan lämpötilapoikkeamia? Mihin lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan? Miten ulkomaalaisten pakastemarjojen käyttö on huomioitu toiminnassa? Erityisruokavaliot: Mitä erityisruokavaliotuotteita valmistetaan? Miten erityisruokavaliot valmistetaan? Miten erityisruokavalioiden valmistamisessa on otettu huomioon erillään pidon toteutuminen ja ristikontaminaation estäminen (esim. eri työvälineet ja/tai työskentelypisteet, suunniteltu työjärjestys, työvälineiden ja -pisteiden puhdistus)? Ohje: Ruoan lämpötilan tulee olla kauttaaltaan > + 70 C, broilerin liha vähintään + 75 C. Ulkomaalaiset pakastemarjat kuumentaminen + 90 C, vähintään 2 minuutin ajan noroviruksen tu - hoamiseksi. Kirjaaminen: Ruoan valmistuslämpötiloja tulee mitata säännöllisesti. Mittaustulokset tulee kirjata ylös vähintään kerran viikossa. Valmistuslämpötiloissa havaitut poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet tulee kirjata ylös aina.

5 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 5(12) 6 Ruoan tarjoilu Kerro, miten ruoat tarjoillaan (kylmät ja kuumat ruoat)? Miten ruoan tarjoilussa on pyritty estämään ruoan kontaminoituminen (esim. pisarasuojaus, ottimien vaihto, ruokien asettelu)? Kuinka usein kylmänä ja kuumana tarjoiltavien ruokien lämpötiloja mitataan ja kirjataan ylös? Mitkä ovat korjaavat toimenpiteet, jos tarjoilulämpötiloissa havaitaan poikkeamia? Mihin lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan? Kuinka varmistetaan ruokien oikeat tarjolla pitoajat? Miten erityisruokavalioiden tarjoilussa on otettu huomioon erillään pidon toteutuminen ja ristikontaminaation estäminen (esim. erillinen tarjoilulinjasto, ruokien merkitseminen)? Ohje: Kuumana tarjoiltavan ruoan lämpötilan on oltava vähintään + 60 C. Kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötila saa tarjoilun aikana nousta enintään + 12 C:een. Pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elinta rvikkeita saa pitää tarjolla kerran ja enintään neljä tuntia. Kylmänä ja kuumana tarjoiltavien ruokien lämpötiloja tulee seurata säännöllisesti. Jos tarjoilussa noudatetaan elintarvikkeiden säilytyslämpötilavaatimuksia, mainittua neljän tunnin tarjoiluaikaa ei sovelleta. Kirjaaminen: Tarjoiltavien ruokien lämpötilat tulee kirjata ylös vähintään kerran viikossa. Tarjoilussa havaitut lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet tulee kirjata ylös aina. 7 Ruoan jäädytys ja sulatus Mitä ruokia elintarvikehuoneistossa jäädytetään? Miten jäädytys toteutetaan (kerro laitteistosta)? Mihin lämpötilaan laite asetetaan jäädytyksen ajaksi? Missä lämpötilassa jäädytetyt tuotteet säilytetään? Mitä merkintöjä jäädytettyihin tuotteisiin tehdään? Miten jäädytetyt tuotteet sulatetaan? Minkä ajan kuluessa sulatetut tuotteet käytetään? Ohje: Elintarvikkeiden jäädyttämistä varten on oltava kylmälaite, jonka lämpötila voidaan säätää - 18 o C kylmemmäksi, jolloin elintarvikkeen jäädyttämiseen kuluu enintään 24 tuntia. Riittävän nopean jäätymisen varmistamiseksi jäädyttämistä ei pidä suorittaa täyteen pakatussa pakastimessa/pakkasvarastossa. Jäädytettyjen elintarvikkeiden säilyttämistä varten tulee olla säilytystila, jonka lämpötila on -18 o C tai kylmempi. Jäädytettäviin tuotteisiin tulee merkitä tuotteen nimi ja jäädytyspäivämäärä. Jäädytettäviin tuotteisiin tulee merkitä myös erityisruokavaliomerkinnät. 8 Ruoan uudelleenkuumennus Mitä tuotteita uudelleen kuumennetaan? Kuinka usein uudelleenkuumennuksesta pidetään kirjaa? Millaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään, jos uudelleenkuumennetun ruoan lämpötiloissa havaitaan poikkeamia? Mihin uudelleenkuumennuksessa havaitut poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan? Ohje: Elintarvikkeita uudelleen kuumennettaessa on oleellista, että vaaravyöhykelämpötila ( o C) ohitetaan mahdollisimman nopeasti ja että elintarvikkeet kuumennetaan kauttaaltaan säädettyä tarjoilulämpötilaa kuumemmaksi (yli +70-asteiseksi) ennen tarjoilua. Kirjaaminen: Lämpötilat kirjataan ylös kerran viikossa, jos uudelleenkuumennus on säännöllistä. Lämpötilat kirjataan ylös joka kerta, jos uudelleenkuumennus on satunnaista. Uudelleen kuumennettaessa havaittavat lämpötilapoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan ylös aina.

6 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 6(12) 9 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 9.1 Työvaatetus Millainen työvaatetus henkilökunnalla on käytössään? Kuinka pukeutumisessa otetaan huomioon pakkaamattomien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely? Miten työvaatteiden puhtaanapito on järjestetty? Kuinka tulehtuneet haavat, lävistykset ja muut korut (kaula- ja korvakorut) otetaan huomioon käsiteltäessä pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita? Ohje: Pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevän työntekijän suojavaatetukseen kuuluu vain elintarvikehuoneistossa käytettävä työpuku, päähine ja jalkineet. Päähineen tulee peittää hiukset (myös kalju). Mikäli työntekijällä on koruja tai haavoja, tulee ne peittää suojavaatetuksella. 9.2 Käsihygienia Kuinka huolehditaan riittävästä käsihygieniasta? Kuinka helposti pilaantuvien, pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittely on huomioitu käsissä pidettävien korujen käytössä? Ohje: Riittävästä käsihygieniasta pidetään huolta esimerkiksi seuraavin keinoin: kädet pestään huolellisesti työhön ryhdyttäessä, siirryttäessä raakojen elintarvikkeiden käsittelystä kypsien elintarvikkeiden käsittelyyn sekä wc:ssä käynnin, rahojen ja jätteiden käsittelyn, niistämisen ja aivastamisen, syömisen ja juomisen sekä tupakoinnin jälkeen, käsienpesupisteen varustelusta pidetään huolta ja käsien pesupisteessä on käsienpesuohje. Mikäli työntekijällä on käsissään koruja tai haavoja, tulee ne peittää suojavaatetuksella. 9.3 Hygieniaosaaminen ja siihen liittyvä kirjanpito Kuinka varmistetaan, että jokaisella pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) mallin mukainen hygieniaosaamistodistus? Ohje: Hygieniaosaamistodistus vaaditaan henkilöltä, joka on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa yhteensä vähintään kolme kuukautta. Omavalvontasuunnitelmassa on pidettävä kirjaa työntekijöiden hygieniaosaamisen todentamiseksi. Kirjaaminen: Kirjanpito voidaan toteuttaa joko ottamalla kopiot hygieniaosaamistodistuksista omavalvontasuunnitelman liitteeksi tai laatimalla luettelo henkilöistä, jotka ovat esittäneet alkuperäisen osaamistodistuksen toiminnanharjoittajalle/vastuuhenkilölle, esimerkiksi seuraavan tapaan: Työntekijän nimi Alkuperäisen osaamistodistuksen Vastuuhenkilön kuittaus esittämispäivämäärä Tiina työntekijä xx.xx.xxxx SEP 9.4 Terveydentilaseuranta Kuinka terveydentilaselvitykset ja/tai salmonellan tutkituttaminen on järjestetty? Keneltä vaaditaan terveydentilaselvitys ja/tai salmonellan tutkituttaminen? Kuinka lyhyempiaikaisia työntekijöitä, joilta ei vaadita selvitystä terveydentilasta, opastetaan turvallisista työtavoista ja tartuntatautien leviämisen vaaroista? Ohje: Selvitys terveydentilasta annetaan työsuhteen alkaessa ja se vaaditaan henkilöltä, jonka työsuhteen oletetaan kestävän vähintään kuukauden. Lyhyempiaikaisia työntekijöitä on opastettava turvallisissa työtavoissa ja heille on annettava tietoa tartuntatautien leviämisen vaaroista siten, että ne, joilla on siihen perusteltua aihetta, osaavat hakeutua terveystarkastukseen. Selvitys ter-

7 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 7(12) veydentilasta tehdään, jos ulkomaanmatkan aikana tai heti sen jälkeen esiintyy vatsataudin oireita. Selvitys terveydentilasta tehdään myös välittömästi palattaessa työhön vähintään neljän vuorokauden pituiselta matkalta Pohjoismaiden ulkopuolelta. Tällöin selvityksenä riittää salmonellatutkimus. Omavalvontasuunnitelmassa on pidettävä kirjaa terveydentilaselvityksistä työntekijöiden terveydentilan todentamiseksi. Kirjaaminen: Kirjanpito toteutetaan laatimalla työntekijöistä lista, merkitsemällä terveydentilaselvityksen ja/tai salmonellatutkimuksen tuloksen tiedoksisaantipäivänmäärä sekä vastuuhenkilön kuittaus, esimerkiksi seuraavaan tapaan: Työntekijän nimi Terveydentilaselvityksen / Vastuuhenkilön kuittaus salmonellatodistuksen tiedoksisaantipäivämäärä Tiina Työntekijä xx.xx.xxxx SEP Omavalvontasuunnitelmasta on lisäksi käytävä ilmi, missä alkuperäisiä terveydentilaselvityksiä ja/tai salmonellan tutkimustodistuksia säilytetään. 9.5 Perehdytys Kuinka henkilökunnan perehdytys omavalvontaan on järjestetty? Kuka on perehdyttämisen vastuuhenkilö? Kuinka todennetaan, että koko henkilökunta on perehtynyt/perehdytetty omavalvontaan? Miten ja kuinka usein varmistetaan omavalvontasuunnitelman ja toiminnan vastaavuus (esim. onko tarvetta uudelleen perehdytykseen tai noudatetaanko annettuja ohjeita)? Ohje: Henkilökunnan perehtyminen/perehdyttäminen omavalvontasuunnitelmaan todennetaan kirjanpidolla. Kirjaaminen: Kirjanpidosta tulee selvitä perehdytysajankohta, kenet on perehdytetty (työntekijän nimi) sekä perehdytetyn (työntekijä) ja vastuuhenkilö/toiminnanharjoittaja kuittaus. Kirjanpidon voi laatia esimerkiksi seuraavaan tapaan: Perehdyttämisajankohta Työntekijän nimi Työntekijän kuittaus (perehtyjä) Tiina Työntekijä TT SEP Vastuuhenkilön / toiminnanharjoittajan kuittaus

8 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 8(12) 10 Siivous- ja puhtaanapito Kuka siivoaa elintarvikehuoneiston tilat (esim. henkilökunta itse tai ulkopuolinen palveluntarjoaja)? Kuinka ulkopuolista palveluntarjoajaa käytettäessä toimitaan jos siivouksessa havaitaan huomautettavaa? Laadi elintarvikehuoneistolle siivoussuunnitelma, mikäli tilat siivotaan itse. Siivoussuunnitelmasta on käytävä ilmi siivouksen kohde (myös harvemmin siivottavat kohteet), puhdistusmenetelmä sekä -tiheys ja käytettävät siivousvälineet sekä puhdistus- ja desinfiointiaineet. Siivoussuunnitelman voi laatia esimerkiksi seuraavaan tapaan: Kohde Työtasot Puhdistusmenetelmä ylläpitosiivous Puhdistustiheys joka päivä Siivousvälineet päivittäin vaihdettavat pöytäpyyhkeet Puhdistusaine yleispuhdistusaine perussiivous (perusteellinen 1 krt/kk harja, lasta ja desinfioiva yleis- siivous) kuivausliina puhdistusaine ylläpitosiivous 2krt/kk tiskikoneeseen tiskikoneaine Rasvasuodattimet Mihin kirjataan harvemmin siivottavat kohteet? Ohje: Ulkopuolista palveluntarjoajaa käytettäessä tulee ko. yrityksen käyttämä siivoussuunnitelma liittää osaksi omavalvontasuunnitelmaa. Kirjaaminen: Harvemmin kuin viikoittain puhdistettavista kohteista on pidettävä kirjaa. Talleta siivous- ja puhdistusaineiden käyttöturvallisuustiedotteet. 11 Astiahuolto Pestäänkö astiat käsin vai koneellisesti? Kuinka varmistutaan esipesu-, pesu- ja huuhteluveden asianmukaisista lämpötiloista. Ohje: Esipesuvesi + 35 o C, pesuvesi + 65 o C, huuhteluvesi + 85 o C Kirjaaminen: Astianpesukoneen huoltoraportti tulee liittää osaksi omavalvonta-asiakirjoja. 12 Talousveden hankinta Kuuluuko yritys kunnallisen vai vesiosuuskunnan talousvesiverkoston piiriin vai onko käytössä oma kaivo? Kuka ottaa vesinäytteet (oma kaivo)? Miten toimitaan, jos vedessä havaitaan väri-, makuja/tai hajuvirheitä? Mihin otetaan yhteyttä (lisää yhteystiedot), jos talousvedessä havaitaan poikkeamia (esim. vesilaitoksen päivystys, vesiosuuskunnan vastuuhenkilö)? Kirjaaminen: Veden tutkimustulokset tulee liittää osaksi omavalvonta-asiakirjoja (oma kaivo). 13 Omavalvontanäytteenotto on laatinut ohjeen omavalvontanäytteiden määristä elintarvikehuoneistossa. Ohje on saatavilla ympäristöterveydenhuollon Internet-sivuilla.

9 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 9(12) 13.1 Pintapuhtausnäytteet Kuinka usein ja mistä kohteista pintapuhtausnäytteitä otetaan? Miten toimitaan, jos omavalvontanäytteen tulos osoittautuu tutkimuksen perusteella huonoksi (korjaava toimenpide)? Mihin näytteiden tulokset ja mahdolliset poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet kirjataan? Kuka näytteet ottaa? Mitä menetelmää käytetään? Tutkitaanko näytteet itse? Missä näytteet tutkitutetaan (laboratorion nimi ja yhteystiedot)? Kirjaaminen: Pintapuhtausnäytteiden tutkimustulokset liitetään omavalvonta-asiakirjoihin. Huonojen tulosten johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan aina. Omavalvontatuloksista on tarkasteltava ilmeneviä kehityssuuntia (trendiseuranta). Trendiseuranta toteutetaan laatimalla taulukko, josta selviää näytteenottoajankohta, näytteenottokohde, määritetyt muuttujat ja näytteen tulos. Taulukon voi laatia esimerkiksi seuraavaan tapaan: Näytteenottoajankohta Näytteenottokohde Määritetyt muuttujat Näytteentulos veitsi lautanen leikkuulauta viipalointikone työpinta huono huono leikkuulauta (uusinta) viipalointikone (uusinta) veitsi lautanen leikkuulauta viipalointikone työpinta 14 Jätehuolto Mihin jätteet kerätään? Miten jätteet lajitellaan? Kuinka usein jäteastiat tyhjennetään? Kuinka usein jäteastiat puhdistetaan? Miten jäteastiat on sijoitettu elintarvikehuoneiston tiloissa? Miten käytetyn paistorasvan hävittäminen on huomioitu jätehuollossa? Ohje: Jätehuollossa sovelletaan paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Pilaantuneet elintarvikkeet ja muut jätteet on säilytettävä riittävän erillään elintarvikkeiden käsittelystä. Jäteastiat tulee tyhjentää vähintään kerran päivässä. 15 Lemmikkieläimet ja tuhoeläintorjunta Miten varmistetaan, että kotieläimet eivät pääse ruoan valmistus-, käsittely- tai varastotiloihin? Kuinka tuholaisia (esim. hyönteiset, jyrsijät) ennaltaehkäistään? Mihin toimenpiteisiin ryhdytään, jos tuholaisia havaitaan? Kerro missä elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävät laatikot, rullakot ja lavat säilytetään? Ohje: Näkövammaisten opaskoirat, liikuntavammaisten avustajakoirat sekä kuulovammaisten kuulokoirat saa tuoda elintarvikehuoneiston asiakastiloihin. Lemmikkieläimiä saa toimijan suostumuksella tuoda elintarvikehuoneiston tarjoilutiloihin. Tällaisesta suostumuksesta on ilmoitettava asiakkaille tarjoilutilan sisäänkäynnin yhteydessä. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi tilojen ja laitteiden puhtaanapito, varastojen järjestys, hyönteisverkot, sähköiset kärpäspyydykset, jyrsijöiden loukut, mahdollisesti desinfektioyrityksen kanssa sovitut säännölliset tarkastukset ja tarvittaessa torjunta.

10 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 10(12) Elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävät laatikot, rullakot ja lavat on säilytettävä niin, etteivät tuhoeläimet ja linnut pääse saastuttamaan niitä. 16 Jäljitettävyys ja takaisinveto Missä ja kuinka kauan säilytetään elintarvikkeiden jäljitettävyyden takaamiseksi tarvittavat asiakirjat? Kuinka takaisinvedot käytännössä toteutetaan? Mistä saadaan tieto takaisinvedettävistä elintarvikkeista? Ohje: Jäljitettävyyden takaavat asiakirjat, joista selviää pakollisena tietona toimittajan ja asiakkaan nimi, osoite sekä tuote ja sen nimi riittävällä tarkkuudella ja myynti/toimitusajankohta eli esimerkiksi rahtikirjat, saapuneet ja lähetetyt laskut, lähetyslistat tai varastokirjanpito. Toimijan tulee tietää, keneltä raaka-aineet, elintarvikkeet ja pakkausmateriaalit on hankittu ja kenelle hän on edelleen toimittanut tuotteet, mikäli ne eivät mene suoraan lopulliselle kuluttajalle (yksi askel taaksepäin ja yksi eteenpäin -periaate). Takaisinvedot on käynnistettävä välittömästi, mikäli tavaran toimittajalta annetaan takaisinvetoilmoitus. Takaisinveto voi koskea myös kohteessa valmistettuja elintarvikkeita tai kohteen kautta välitettyjä elintarvikkeita (esimerkiksi keskuskeittiöltä toimitetaan maitotaloustuotteita jakelukeittiölle). Kirjaaminen: Tehdyt takaisinvedot tulee kirjata ylös. 17 Valitusten käsittely / ruokamyrkytysepäily Miten toimitaan aiheellisissa asiakasvalitustilanteissa? Miten toimitaan ruokamyrkytystapauksissa? Ohje: Ruokamyrkytystapauksissa (vähintään kaksi sairastunutta henkilöä) ilmoitetaan välittömästi terveystarkastajalle. Epäiltyä elintarviketta tai sen raaka-aineita ei saa hävittää. Epäillystä ruokaerästä otetaan näytteet (á 300 g) kylmiöön tai pakastimeen tarkempia tutkimuksia varten. Vasarakuja 15, Kokkola puh sähköposti: 18 Omavalvonta-asiakirjojen säilytys Missä ja mitä omavalvonta-asiakirjoja säilytetään? Kuinka kauan asiakirjoja säilytetään? Ohje: Omavalvonnan kirjanpitoa on säilytettävä elintarvikkeen käsittelystä tai siihen merkityn vähimmäissäilyvyysajan päättymisestä vähintään yksi vuosi. 19 Omavalvontasuunnitelman päivittäminen Kuka vastaa omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? Kuinka usein omavalvontasuunnitelma päivitetään? Ohje: Omavalvontasuunnitelma päivitetään, mikäli toiminnassa, olosuhteissa tai tuotteissa tapahtuu muutoksia. Omavalvontasuunnitelma on kuitenkin käytävä läpi vähintään kerran vuodessa.

11 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 11(12) Valvontaviranomaisen yhteystiedot: Vasarakuja 15, Kokkola puh sähköposti:

12 KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 12(12) Liite 1 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimukset: (MMM:n asetus 1367 / 2011) Säilytys ja myyntilämpötilat Jauheliha enintään + 4 C Tuoreet kalastustuotteet, sulatetut jalostamattomat kalastustuotteet ja keitetyt ja jäähdytetyt äyriäis- ja nilviäistuotteet sulavan jään lämpötila C* Kylmäsavustetut ja tuoresuolatut kalastustuotteet sekä tyhjiö- ja suojakaasupakatut jalostetut kalastustuotteet C Helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi tai sitä vastaava käsittely enintään + 8 C Muu helposti pilaantuva elintarvike, mukaan lukien maito, kerma, idut, paloitellut kasvikset sekä kalapuolisäilykkeet ja elävät simpukat enintään + 6 C Kuumentamalla valmistettu helposti pilaantuva elintarvike, jota ei ole jäähdytetty (Huom! poikkeus, katso alaosasta) vähintään + 60 C Jäätelö ja pakasteet - kuljetuksen ja myynnin aikana sallitaan lämpötilan lyhytaikainen muutos -18 C -15 C:seen Kuljetuslämpötilat Helposti pilaantuvat elintarvikkeet korkeintaan + 6 C Raaka kala, keitetyt äyriäiset ja nilviäiset sulavan jään lämpötila * Kylmäsavustetut, tuoresuolatut jalostetut kalastustuotteet suojakaasu- ja C ** tyhjiöpakatut kalajalosteet, raakavalmisteet (suolattu mäti, myös pakasteesta) ja jalostetut kalastustuotteet, Sisäelimet C * Siipikarjanliha, raakalihavalmisteet + 4 C * Jauheliha ja jauhemaksa + 2 C * Helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet ja pastöroidusta maidosta korkeintaan + 8 C ** valmistetut maitotuotteet Kuumina kuljetettavat helposti pilaantuvat elintarvikkeet vähintään + 60 C Tarjoilulämpötilat Kuumana tarjoiltava ruoka (tarjolla enintään 4 tuntia, ja vain kerran) vähintään + 60 C Kylmänä tarjoiltava pakkaamaton ruoka lämpötila saa tarjoilun aikana (tarjolla enintään 4 tuntia, ja vain kerran) nousta enintään + 12 C Ruoan jäähdyttäminen Kylmässä säilytettäväksi ja / tai jäädytettäväksi tarkoitettu ruoka välittömästi valmistuksen jälkeen ja enintään neljässä tunnissa jäähdytettävä + 6 C lämpötilaan tai sen alle Poikkeus: Kuumentamalla valmistetut helposti pilaantuvat leipomotuotteet, joita ei välittömästi valmistuksen jälkeen jäähdytetä, voidaan myyntipaikassa valmistuspäivänä säilyttää huoneenlämmössä, jos myymättä jääneet tuotteet hävitetään valmistuspäivän lopussa. * Vaatimus asetuksesta 853/2004 ** Vaatimus MMM:n asetus 37/EEO/2006

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(11) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi -, on laadittu Elintarvikelain (23/2006), MMM:n asetuksen (1367/2011,

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(13) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat, on laadittu Elintarvikelain (23/2006),

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(6) OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA KOUVOLAN KAUPUNKI Terveysvalvonta OMAVALVONTASUUNNITELMA (Ravintolat, kahvilat, kioskit, pubit) 2015 Kouvolan kaupunki Terveysvalvonta Puhelin: Valtakatu 33 020 61 511 45700 KUUSANKOSKI Versio: 27.1.2015

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö Myymälän omavalvontasuunnitelma Päiväys: Laatija: YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi VASTAANOTTOTARKASTUS Lomake 1a - Kirjaa tiedot kerran viikossa kahdesta tuotteesta sekä aina puutteita ja virheitä todettaessa ja korjaavista toimenpiteistä - Lisätiedot lomakkeen toiselle sivulle Tuore

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 Terveystarkastaja Päivi Lindén 15.5.2009 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 YLEISTÄ Hämeenlinnan seudullinen

Lisätiedot

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Päiväys Elintarvikkeen nimi Lämpötila ºC Huomautuksia, jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. Seurantalomake

Lisätiedot

Kylmälaitteet, pakastimet

Kylmälaitteet, pakastimet Kylmälaitteet, pakastimet Raja-arvo < + C tai < - C vuosi Pvm Laite 1 Lämpötila Laite 2 Lämpötila Laite 3 Lämpötila Laite 4 Lämpötila Laite 5 Lämpötila Korjaavat toimenpiteet, huomiot (esim. sulatukset)

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oiva- asteikko 2 Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu 1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus,

Lisätiedot

SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013)

SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013) Liike Osoite Puhelinnumero Vastuuhenkilö SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013) Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen omavalvontaohjeistusta voidaan käyttää sovellettuna ottaen huomioon

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT 2014 Elintarvikehuoneistojen toimijan tiedot Nimi: Kymenlaakson partiopiiri ry Osoite: Varuskuntakatu 8, 45100 Kouvola Toiminnan kuvaus: Kioskimyynti

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oivaasteikko 2 Veli-Matti Aittoniemi / MARA Oiva-prosessi 4 OIVA-ASIAKIRJAT Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista. Hyvä omavalvontasuunnitelma käsittelee kolmea aihealuetta: yrityksen

Lisätiedot

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym)

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym) KYMEN A-KLINIKKATOIMI KARHULAN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALANTIE 2 48700 KOTKA Y-tunnus: 0200924-4 A-KLINIKAN KEITTIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA, päivitetty 9.7.2013 Vastuuhenkilöt: Toiminta: Asiakkaat: Ateriamäärät:

Lisätiedot

OHJE KOTONA SIJAITSEVAN LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATI- MISEKSI. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata vähintään seuraavat asiat:

OHJE KOTONA SIJAITSEVAN LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATI- MISEKSI. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata vähintään seuraavat asiat: KOKKOLAN KAUPUNKI 1(7) OHJE KOTONA SIJAITSEVAN LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATI- MISEKSI Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata vähintään seuraavat asiat: Toiminnan kuvaus Elintarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva ruuan valmistus ja tarjoilu 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS... 5 4.1

Lisätiedot

TRE:572/ /2017

TRE:572/ /2017 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 WATAMI SUSHI OY:N KUULEMINEN ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISESTA MÄÄRÄYKSESTÄ JA 68 :N MUKAISESTA UHKASAKOSTA Toimija

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus siitä, mitä kyseinen yritys tekee

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Sivu 1/8 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin,

Lisätiedot

Ajankohtaista kalamaailmasta. Ylitarkastaja Carmela Hellsten

Ajankohtaista kalamaailmasta. Ylitarkastaja Carmela Hellsten Ajankohtaista kalamaailmasta Ylitarkastaja Carmela Hellsten Alkutuotanto Alkutuotanto kalan kasvatus kalastus kalan perkaaminen aluksella alkutuotannon tuotteiden toimittaminen ensimmäiseen elintarvikehuoneistoon

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(8) OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset Mari Mäenpää Milloin ilmoitusta ei tarvita Ilmoitusta ei tarvita, jos toiminnan riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä tai jos alkutuotantotoimija,

Lisätiedot

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE Toimija Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 34 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Sun Wang Oy:lle HEL 2016-008394 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle saakka. Se

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO VASTAANOTTAJA Haikon kartano Spa Cafe Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 27.11.2013 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista.

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK 14.2.2014 Ilmoitettu elintarvikehuoneisto Päiväkotien

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALISKUNTAIN YHDISTYS, 2008 PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä valvontaviranomaiselle 1 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä, toimijan

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus OIVA -valvontatietojen julkistaminen Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013, Posion ja Taivalkosken kunnat Ympäristöterveydenhuolto, Terveysvalvonta Päivi Klemola, Netta Lummela 12.6.2013

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA Paliskuntain yhdistys 2013 Sisällysluettelo Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä - viranomaiselle... 2 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä oma kappale... 3 Omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Kirkonpalvelijat ry:n opinto- ja koulutuspäivät , Espoo. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhonen

Kirkonpalvelijat ry:n opinto- ja koulutuspäivät , Espoo. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhonen Kirkonpalvelijat ry:n opinto- ja koulutuspäivät 27.-28.6.17, Espoo Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhonen Keittiö- eli elintarvikehygienia 1. Lainsäädäntö 2. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit:

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit: 1(7) OMAVALVONTASUUNNITELMA PIENILLE TARJOILUPAIKOILLE KOHDE Nimi Osoite Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. KOHTEEN TOIMINTA Henkilökunnan määrä Asiakaspaikkojen

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä?

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä? Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Omavalvonnan arviointilomake Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: Puhelinnumero: Arvioinnin päivämäärä ja osallistujat: Arviointiraportin laatija

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

ELINTARVIKKEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET OMAVALVONTASUUNNITELMA Tämän suunnitelman teossa on käytetty toimintakeskuksen ja sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmia. TOIMINNANKUVAUS Asuntola Aamurusko sijaitsee osoitteessa Koulutie 1, 69950

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira Elintarvikekuljetusten valvonta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira 1 Säädösten keskeiset tavoitteet Vaatimusten ja elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

Osa 2, Tilat. Oppaan tässä osassa opit, millaiset kala-alan laitoksen tilojen tulee olla.

Osa 2, Tilat. Oppaan tässä osassa opit, millaiset kala-alan laitoksen tilojen tulee olla. Osa 2, Tilat Oppaan tässä osassa opit, millaiset kala-alan laitoksen tilojen tulee olla. Tilat ja toiminta vaikuttavat siihen, että elintarvikkeet ja ruoat ovat turvallista. Kun suunnittelet tiloja, ota

Lisätiedot

Tähtiniemen Juhlakartano, Tähtiniementie 29, KORPILAHTI

Tähtiniemen Juhlakartano, Tähtiniementie 29, KORPILAHTI LÄHETTÄJÄ Jyväskylän kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ VASTAANOTTAJA Tähtiniemen Juhlakartano Armi Unga Ky Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 27.10.2017 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/1 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Aidon perinteisen tuotteen nimitys...2 3 Tilojen hyväksyminen...

Lisätiedot

Kansalliset säädökset

Kansalliset säädökset 1 (10) Kansalliset säädökset Elintarvikelaki 13.1.2006/23 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 321/2006 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (905/2007) eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Lihalaitoksen perustaminen. Leena Oivanen Ajankohtaista ruoka-alalla koulutuskiertue 2018

Lihalaitoksen perustaminen. Leena Oivanen Ajankohtaista ruoka-alalla koulutuskiertue 2018 Lihalaitoksen perustaminen Leena Oivanen 9. 11.4.2018 Ajankohtaista ruoka-alalla koulutuskiertue 2018 Mistä neuvoja lihalaitoksen perustamiseen? Neuvontaa saa mm. kunnan elintarvikevalvonnasta ja neuvontaorganisaatioilta

Lisätiedot

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje (päivitetty )

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje (päivitetty ) Elintarvikekuljetukset Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 23.3.2016 (päivitetty 3.4.2018) ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (9) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS ELINTARVIKEKULJETUKSET 23.3.2016 (päivitetty 3.4.2018)

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Eläinlääkintöylitarkastaja Maaria Hackzell Maa- ja metsätalousministeriö, elintarvike- ja terveysosasto Kala-alan valvonnan koulutuspäivä Evira 15.2.2012 EU-lainsäädäntö yleinen

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely 1. Hygieniapassikoulutus Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely Materiaalia testiä varten http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet -> Googleen hakusana

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto 8.7.2014 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi

Lisätiedot

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje Elintarvikekuljetukset Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 23.3.2016 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (8) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS ELINTARVIKEKULJETUKSET 23.3.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 ILMOITUS JA OMAVALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

Ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet

Ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet Sivu/sivut 1 / 9 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/2 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 9 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Aidon perinteisen tuotteen nimitys... 2 4 Tilojen

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT. Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta. Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi

PAKKAUSMERKINNÄT. Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta. Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi PAKKAUSMERKINNÄT Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi PAKKAUSMERKINNÄT EIVÄT SAA JOHTAA KULUTTAJAA HARHAAN! helposti havaittavia riittävän

Lisätiedot

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Osa 5, Omavalvonta. Osa 5, Omavalvonta

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Osa 5, Omavalvonta. Osa 5, Omavalvonta Osa 5, Omavalvonta Tässä osiossa tutustut omavalvontasuunnitelmaan Mikä se on ja miksi se tulee tehdä? Miten se tehdään? Mitä suunnitelmassa tulee huomioida? Miten omavalvontasuunnitelman toimivuutta seurataan?

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto. Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen

RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto. Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen 1 Ilmoituksen aihe Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos 2 Toimijan yhteystiedot Toiminimi Y-tunnus

Lisätiedot

Ateriapalvelutehtävät ammattityönä

Ateriapalvelutehtävät ammattityönä Ateriapalvelutehtävät ammattityönä Sisältö Elintarvikkeiden hankinta/-valinta Elintarvikehygienia Asiakkaan kanssa tai asiakkaan puolesta kaupassa käyminen, -ruoanvalmistus Ruokalistaideat Tuotteistaminen/hinnoittelu

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Kalajoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto / terveystarkastajat Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään (elintarvikkeiden

Lisätiedot

OHJE LEIPOMOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE LEIPOMOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(9) OHJE LEIPOMOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN ELINTARVIKEVALVONNAN OMAVALVONTAOHJE

TAMPEREEN KAUPUNGIN ELINTARVIKEVALVONNAN OMAVALVONTAOHJE TAMPEREEN KAUPUNGIN ELINTARVIKEVALVONNAN OMAVALVONTAOHJE Tätä ohjetta voidaan käyttää omavalvontasuunnitelman pohjana ja täyttää omat tiedot otsikoiden alla oleviin laatikoihin, joista poistetaan niissä

Lisätiedot

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa Ravintolan perustaminen 1. Mikä seuraavista lauseista pitää paikkansa? a) Voit perustaa ravintolan ihan mihin vain tilaan. b) Voit perustaa

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Luonnos MMM:n elintarvikehuoneistoasetukseksi, 27.10.2007 1 Annettu Helsingissä XX päivänä XXXXkuuta 2008 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Maa-

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma LAPIN AMMATTIOPISTO/TUOTANTOALAT/ METSÄRUUSUN TOIMIPISTE Omavalvontasuunnitelma Esikäsittelytila, Ruokapaja Rauni Korva-Hyötylä 3.4.2013 Sisällys 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TOIMINNAN KUVAUS... 3 2.1 Asiakkaat...

Lisätiedot

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta.

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta. OHJE 1 (8) OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNAN KUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta, tarjoilu- ja valmistustilat, tuotevalikoima, mahdolliset anniskeluluvat sekä yrityksen yhteystiedot

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1/10 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelaki velvoittaa elintarvikealan toimijoita laatimaan kirjallisen omavalvontasuunnitelman, noudattamaan sitä ja pitämään sen toteutumisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

14.1.2016. Ei ole pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyä.

14.1.2016. Ei ole pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyä. 14.1.2016 Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely elintarvikehuoneistossa: vaaditaanko työntekijältä osaamistodistus, terveydentilan selvitys tai suojavaatetus? Ei vaadita osaamistodistusta

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

OHJEITA ELINTARVIKEALAN TOIMINNAN OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEEN

OHJEITA ELINTARVIKEALAN TOIMINNAN OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEEN OHJEITA ELINTARVIKEALAN TOIMINNAN OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEEN KOTKAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNANKUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset

SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmaan kuuluva projekti, 2015 PROJEKTIN TOTEUTUS o Projekti toteutettiin normaalien perustarkastusten eli Oiva-tarkastusten

Lisätiedot

YLEISOHJE ELINTARVIKEHUONEISTOLLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

YLEISOHJE ELINTARVIKEHUONEISTOLLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI YLEISOHJE ELINTARVIKEHUONEISTOLLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle saakka.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2014 1 (6) 27 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Dong Fang Cheng Yamato Oy:lle HEL 2014-008112 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Tapahtumatunnus 110278 Inkiläntie 7 70340 KUOPIO

Tapahtumatunnus 110278 Inkiläntie 7 70340 KUOPIO LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2. krs 70210 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Lounasravintola Aika Työterapinen

Lisätiedot