Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi"

Transkriptio

1 Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto

2 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, ILMAJOKI OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Tämä asiakirja on saatavissa pyydettäessä sähköisesti doc- tai pdf-muodossa. Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle saakka sekä lakisääteistä toimintaa, johon velvoittavat elintarvikkeita ja niiden käsittelyä koskevat lait. Omavalvonnan avulla toiminnanharjoittaja varmistuu elintarvikemääräysten toteutumisesta yrityksessä ja ehkäisee toiminnassaan esiintyviä riskejä. Omavalvontasuunnitelma on aina yrityskohtainen ja koskee kaikkia elintarvikkeita käsitteleviä toiminnanharjoittajia. Elintarvikehuoneistoilla on oltava riskien hallitsemiseksi riittävä omavalvontasuunnitelma. Ilmoitettava elintarvikehuoneisto voi toimittaa omavalvontasuunnitelman viranomaiselle ennen alkutarkastusta, mutta toimittaminen ei ole pakollista. Kirjallisen omavalvontasuunnitelman tulee olla elintarvikehuoneistossa tarkastettavissa toiminnan alkaessa. Suunnitelman riittävyys arvioidaan elintarvikehuoneistoon tehtävien tarkastuskäyntien yhteydessä. Laadi kirjallinen omavalvontasuunnitelma, joka kuvaa paikan toimintaa. Suunnitelmaa on noudatettava ja sen toteutumisesta on pidettävä kirjaa. Omavalvontaan tulee perehdyttää kaikki työntekijät sekä sijaiset. Omavalvontasuunnitelma sisältää alla olevat osa-alueet. Jätä ne kohdat pois, jotka eivät kosketa omaa toimintaa. Tarvittaessa lisää toiminnan erityispiirteitä koskevat omavalvonta-asiat. 1. Toiminnan kuvaus 2. Hankinta ja vastaanotto 3. Varastointi 4. Valmistus 5. Tarjoilu 6. Jäähdytys ja uudelleen kuumennus 7. Jäädytys ja uudelleen kuumennus 8. Pakkaaminen 9. Kuljetukset 10. Henkilökunnan hygienia 11. Siivous ja kunnossapito 12. Näytteenottosuunnitelma 13. Tuhoeläintorjunta 14. Jätehuolto 15. Talousvesi 16. Asiakasvalitukset ja ruokamyrkytysepäily 17. Jäljitettävyys ja takaisinveto Lisäksi tarvittaessa toiminnan mukaan: Myymälä (Liitelomake myymälälle) 18. Lihan, kalan, juuston ja kasviksien käsittely 19. Palvelutiski 20. Kahvipiste 21. Jätehuolto ja tilastointivelvoite Leipomo (Liitelomake leipomoille) 22. Raaka- ja lisäaineet sekä reseptit 23. Valmistus 24. Paistaminen 25. Pakastaminen 26. Konsulenttitoiminta ja myynti 27. Pakkausmerkinnät Omavalvontasuunnitelma kirjauksineen säilytetään toimipaikassa henkilökunnan ja terveystarkastajan nähtävillä

3 3/20 OTSIKKO Kerro omasta toiminnasta. Kursiivilla oleva teksti on ohjeistusta 1. TOIMINAN KUVAUS Kerro toiminnasta. Yrityksen / ketjun nimi, toimipaikan nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) Toiminnanharjoittajan nimi Henkilökunnan määrä Nimeä omavalvonnan vastuuhenkilö ja yhteystiedot (tarvittaessa useampi eri toiminnoille) Elintarvikehuoneiston koko (m 2 ) ja toimintatyyppi (esim. myymälä, ravintola, kahvila, grilli, pubi, keskuskeittiö, laitoskeittiö, tarjoilukeittiö) Kuvaus toiminnasta (esim. myydään elintarvikkeita (pakatut/pakkaamattomat, helposti pilaantuvat/ei-helposti pilaantuvat), valmistetaan ruokaa (raaka-aineista/eineksistä), leivotaan, esikäsitellään lihoja/kasviksia/multajuureksia, täytetään sämpylöitä, paistetaan kebablihaa jne.) Valmistetaan ruokaa Pidetään ruokaa tarjolla Jäähdytetään ruokia Jäädytetään ruokia Pakataan elintarvikkeita Kuljetetaan elintarvikkeita Kuuluu toimintaan: merkitse (x) Otsikko 4. Valmistus 5. Tarjoilu 6. Jäähdytys 7. Jäädytys 8. Pakkaaminen 9. Kuljetukset Aukioloajat, toiminta-aika (esim. kesä, arkipäivät) Asiakaspaikkojen määrä (sisällä ja ulkona) sekä asiakkaiden keskimääräinen määrä päivässä. Lisää omavalvontasuunnitelman laatimispäivä. Kun omavalvontasuunnitelma päivitetään, lisää päivityspäivä. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta ilmoitetaan aina terveystarkastajalle. Omavalvontasuunnitelman paikkansapitävyys ja tarkoituksenmukaisuus tarkistetaan vuosittain ja kun toiminnassa tapahtuu muutoksia (esim. otetaan uusia laitteita käyttöön). Omavalvonnan kirjanpitoa on säilytettävä elintarvikkeen käsittelystä tai siihen merkityn vähimmäissäilyvyysajan päättymisestä vähintään yksi vuosi.

4 4/20 2. HANKINTA JA VASTAANOTTO Mitä tavarantoimittajia käytetään? Milloin tavaraa vastaanotetaan (aukioloaikoina / yöllä)? Miten toimitaan yöllä tuotavien kuormien kanssa? Haetaanko elintarvikkeita itse tukusta tai muusta myymälästä ja miten kuljetus on järjestetty? Kuvaa vastaanottotarkastus (tulevien tuotteiden kunto, pakkausmerkinnät ja helposti pilaantuvista elintarvikkeista lämpötilat). Missä kuljetusastiat säilytetään? Kirjaaminen: Vastaanottolämpötiloista tulee pitää kirjaa. Kuinka usein vastaanottolämpötilat kirjataan? Poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Korjaavat toimenpiteet: Miten toimitaan poikkeamia havaitessa? Elintarvikkeiden vastaanoton yhteydessä laadunvalvontaan sisältyy eri tuoteryhmien osalta seuraavat toimenpiteet: Päiväysmerkinnät: tarkistetaan viimeinen käyttöpäivä ja parasta ennen -merkinnät Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilat Elintarvikkeiden ulkoinen laatu aistinvaraisesti Pakkausten eheys mm. mahdollisten elintarvikkeessa olevien vierasesineiden poissulkemiseksi ja pakkausten puhtaus tai esimerkiksi säilyketölkkien kolhiintuneisuus. Helposti pilaantuvilla elintarvikkeilla tarkoitetaan elintarvikkeita, jotka tarjoavat mikrobeille hyvät lisääntymismahdollisuudet koostumuksensa, rakenteensa, käsittelynsä tai muista ominaisuuksistaan johtuen ja jotka on siksi säilytettävä joko alhaisessa tai korkeassa lämpötilassa. Elintarvikkeiden vastaanottotarkastuksessa kiinnitetään huomiota saapuneen kuorman toimitusaikaan, toimituspaikkaan sekä kuljetuserien ja -laatikoiden siisteyteen. Saapunut tavaraerä siirtyy toimijan vastuulle, kun vastaanottotarkastus on tehty. Toimipaikkaan vastaanotetaan vain oikeissa lämpötiloissa toimitettuja elintarvikkeita. Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet viedään mahdollisimman pian kylmävarastoon kuljettajan tai vastaanottajan toimesta. Kuljetuslaatikot, -astiat ja -säiliöt sekä muut vastaavat kuljetusvälineet on säilytettävä elintarvikehuoneistossa suojattuina ja erillään siten, ettei niissä kuljetettavien elintarvikkeiden hygieeninen laatu heikkene. Välineiden tulee olla tiiviitä ja materiaali pitää olla helposti puhdistettavissa. Kuljetusvälineet on puhdistettava käyttökertojen välillä. Kuljetusvälineitä ei saa käyttää muuhun kuin elintarvikkeiden kuljetukseen. Lastauspaikat ja elintarvikkeiden kuljetusreitit tulee pitää puhtaina. Lastauspaikoilla ei saa säilyttää elintarvikkeita eikä muuta, joka saattaa houkutella lintuja tai haittaeläimiä. Omat hankinnat: Jos elintarvikkeet haetaan itse tukusta tai kaupasta, voi tarkastukset tehdä jo tuotteita ostettaessa. Kuljetusta varten tulee olla kylmälaukut ja varaajat sekä lämpömittari.

5 5/20 Lyhytaikaiset poikkeamat (sähkökatkos, sulatus) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksista ovat sallittuja vain, jos siitä ei aiheudu terveysriskiä. Eviran tulkinnan mukaan helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötiloissa voidaan sallia lyhytaikaisesti enintään 3 ºC poikkeama. Lämpötilavaatimukset elintarvikkeiden vastaanotossa Hetkellinen poikkeama kala ºC yli +6 ºC jauheliha, jauhettu maksa enintään +4 ºC yli +7 ºC raaka liha, siipikarjan liha enintään +6 ºC yli +9 ºC makkarat, leikkeleet, einekset enintään +6 ºC yli +9 ºC maito, kerma enintään +6 ºC yli +9 ºC idut, paloitellut kasvikset enintään +6 ºC yli +9 ºC kasvissalaatit ja raasteet enintään +6 ºC * yli +9 ºC muut helposti pilaantuvat enintään +6 ºC yli +9 ºC pastöroidut maitopohjaiset enintään +8 ºC yli +11 ºC pakasteet vähintään -18 ºC yli -15 ºC kuumana kuljetettavat vähintään +60 ºC *) Elintarvikkeita jouduttaessa kuljettamaan lämpimämmässä, kuljetukseen käytetty aika lasketaan 4 tunnin enimmäistarjoiluaikaan. Lämpötila saa nousta korkeintaan +12 ºC:een. Erityisruokavaliotuotteet: Raaka-aineen vastaanotossa on varmistuttava, että toimitettu raaka-aine täyttää mm. gluteenittomuudelle asetetut kriteerit. Kirjaaminen: Kylmäketjun katkeamattomuuden varmistamiseksi kuljetuksen jälkeinen lämpötila mitataan ja kirjataan esimerkiksi kahdesta helposti pilaantuvasta elintarvikkeesta tai pakasteesta kerran viikossa. Kirjauksia on suositeltavaa tehdä eri toimittajien erityyppisistä helposti pilaantuvista tuotteista. Lämpötilan mittaus tehdään pakkauksen pinnalta tai pakkausten välistä. Lämpötilojen ylittäessä lakisääteiset raja-arvot tai jos tuotteissa havaitaan jotain poikkeavaa, ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Mahdolliset poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Toiminta poikkeamia havaittaessa: Laadultaan epäilyttäviä elintarvikkeita oteta käyttöön, vaan ne palautetaan tavaran toimittajalle.

6 6/20 3. VARASTOINTI Luetteloi elintarvikkeiden lämpötilavaatimukset ja toimenpideraja-arvot. Miten erityisruokavaliotuotteet säilytetään? Automaattinen lämpötilanseuranta: Kerro automaattisen seurannan toteuttamisesta. Mainitse mahdolliset automaattihälytysrajat. Kuka valvoo mittaustuloksia ja miten hälytyksiin reagoidaan? Missä tulosteet ja käyttöohjeet säilytetään? Kirjaaminen: Kylmälaitteiden lämpötiloista tulee pitää kirjaa. Kuinka usein kylmälaitteiden lämpötilat mitataan ja kirjataan? Poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Korjaavat toimenpiteet: Miten toimitaan poikkeamia havaitessa? Lämpötilavaatimukset elintarvikkeiden varastoinnissa ja myynnissä kala ºC jauheliha, jauhettu maksa enintään +4 ºC raaka liha, siipikarjan liha enintään +6 ºC makkarat, leikkeleet, einekset enintään +6 ºC maito, kerma enintään +6 ºC idut, paloitellut kasvikset enintään +6 ºC kasvissalaatit ja raasteet enintään +6 ºC * muut helposti pilaantuvat enintään +6 ºC pastöroidut maitopohjaiset enintään +8 ºC munat +10 ºC +14 ºC pakasteet vähintään -18 ºC kuumana myytävät vähintään +60 ºC *) Elintarvikkeita jouduttaessa kuljettamaan lämpimämmässä, kuljetukseen käytetty aika lasketaan 4 tunnin enimmäistarjoiluaikaan. Lämpötila saa nousta korkeintaan +12 ºC:een. Raa at, puolivalmiit ja valmiiksi valmistetut tuotteet säilytetään toisistaan erillään. Vain yhden kylmiön ollessa käytössä kypsät tuotteet säilytetään ylähyllyllä ja raa at alahyllyllä. Erillissäilytyksen tarkoituksena on estää elintarvikkeiden pilaantumista ja tautia aiheuttavien pieneliöiden siirtyminen tuotteesta toiseen sekä estää haju- ja makuvirheet elintarvikkeissa. Avonaiset elintarvikkeita sisältävät astiat tulee peittää kannella, kelmulla, foliolla tms. risti-, allergeenitai gluteenikontaminaation ja vierasesineiden pääsyn estämiseksi elintarvikkeisiin. Päivittäin huolehditaan tuotteiden kiertonopeudesta (ensin sisään ensin ulos) ja järjestyksestä varasto- ja säilytystiloissa. Huonokuntoiset ja viimeisen käyttöpäivän ylittäneet tuotteet poistetaan päivittäin. Kylmälaitteiden kunnosta ja puhtaudesta huolehditaan. Toiminta varmistetaan säännöllisillä tarkistuksilla ja huolloilla. Vähintään kerran vuodessa tai jääpinnan kertyessä pakastealtaat sulatetaan ja puhdistetaan. Kylmäkalusteita ei täytetä liian täyteen eikä ilmavirran kulkua estetä laittamalla tuotteita imuaukkojen päälle. Kylmäkalusteen lämpötila on yleensä säädettävä hieman vaatimuksia kylmemmäksi, jotta voidaan varmistaa, että lämpötila varmasti on riittävän kylmä joka puolella kylmäkalustetta ja että elintarvikkeet pysyvät riittävän kylminä. Elintarvikehuoneistossa ei saa säilyttää huoneiston toimintaan kuulumattomia tavaroita tai aineita. Mikäli työntekijöiden omia elintarvikkeita säilytetään huoneistossa käsiteltävien elintarvikkeiden kanssa samoissa säilytystiloissa, tulee sen tapahtua selkeästi erotettuna esimerkiksi omalla hyllyllä tai hyllylle sijoitetussa astiassa.

7 7/20 Automaattinen lämpötilanseuranta: Pakastettujen elintarvikkeiden yli 10 m 3 suuruiset pakastetilat on varustettava lämpötilanmittaus- ja tallennusvälinein. Mikäli kylmälaitteet ovat automaattisessa kirjanpidossa, raportti tulee voida tarvittaessa tulostaa tai olla muuten saatavilla. Erityisruokavaliotuotteet: Gluteenittomat raaka-aineet tulee säilyttää erikseen merkityssä paikassa alkuperäispakkauksissaan tai erillisissä säilytysastioissa. Kirjaaminen: Kaikista kylmä- ja pakkasvarastoista luetaan ja kirjataan lämpötilat säännöllisesti esim. kerran viikossa. Lyhytaikaiset poikkeamat: Lyhytaikainen lämpötilan poikkeama tarkoittaa korkeintaan 24 tuntia kestävää poikkeamaa lain vaatimista lämpötiloista (työvaiheet, tarjoilu, sähkökatkos, laitteen rikkoutuminen). Omavalvonnan lämpötilan hallinnassa tulee voida osoittaa lämpötilan poikkeamien lyhytaikaisuus. Toiminta poikkeamia havaittaessa: Mikäli lämpötilat eivät ole säädösten ja määräysten mukaisia, selvitetään ja korjataan syyt ja arvioidaan tuotteen käyttökelpoisuus. Mikäli lämpötila on noussut yli 3 ºC, ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin ja arvioidaan elintarvikkeen käyttökelpoisuus, esim. tuote hävitetään. Poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Lämmenneet tuotteet poistetaan myynnistä, koska niiden turvallisuus on vaarantunut. Toimija ryhtyy muihin korjaaviin toimenpiteisiin myynti- ja säilytysolosuhteiden lämpötilan saattamiseksi lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi. Korjaavia toimenpiteitä myynti- ja säilytyslämpötilojen saattamiseksi lainsäädännön mukaisiksi voivat olla esimerkiksi: - tuotteen siirtäminen heti kylmään - tuotteen käyttäminen välittömästi - kalusteen lämpötilan säätäminen alhaisempaan lämpötilaan - myyntikalusteen täyttämistä muutetaan ja/tai toimijan on pystyttävä seuraamaan ko. kylmäkalusteosan lämpötilaa - kalusteeseen laitetaan vain vähän tuotteita, jotka saadaan pian myytyä tai tuotteet asetellaan kylmempään kalusteen osaan - lämpötilaa mittaava anturi on sijoitettava kalusteessa helposti lämpiävään kohtaan tai lämpimimmän kohdan lämpötilaa muuten mitataan riittävän usein Huoltoasetus (valtioneuvoston asetus 452/2009) koskee mm. jäähdytyslaitteita, jotka sisältävät vähintään kolme kiloa F-kaasua tai otsonikerrosta tuhoavaa ainetta. Tavallisissa kotitalouksien kylmälaitteissa ja lämpöpumpuissa on harvoin kolmea kiloa kylmäainetta, joten ne eivät kuulu valvonnan piiriin. Tyypillisiä valvottavia laitteita ovat esimerkiksi elintarviketeollisuuden ja kauppojen kylmälaitteet, ravintoloiden ym. kylmähuoneiden jäähdytyslaitteet. Hermeettisesti, eli ilmatiiviisti, suljettuja alle kuusi kiloa ainetta sisältäviä laitteita ei tarvitse tarkastaa, jos laitteeseen on valmistajan toimesta merkitty sen olevan hermeettisesti suljettu. Hermeettisesti suljettu laite (esim. jääkaappi) on ilmatiivis siten, että kylmäaineet eivät pääse vuotamaan ulos (eikä kylmäpiiriin pääse käsiksi rikkomatta putkistoa). Laitteen haltijan tai omistajan velvollisuudet:

8 8/20 1. Huolehtia, että laite tarkastetaan asetuksen mukaisin määrävälein. Laitteen yhteydessä tulee olla ilmoitus (esim. tarra) siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu. 2. Huolehtia, että tarkastuksen suorittavalla henkilöllä on pätevyys (Tukesin myöntämä todistus) 3. Pitää huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa (laitteen sisältämän aineen määrä ja tyyppi, lisätyn aineen määrä, talteen otetun aineen määrä, viimeisin huoltopäivämäärä, tehty toimenpide, tarkastuksen suorittaneen toiminnanharjoittajan nimi ja huoltajan allekirjoitus) 4. VALMISTUS Valmistetaanko ruoat valmiista komponenteista vai raaoista tuotteista? Kerro valmistettavien elintarvikkeiden käsittelystä (lihat, laatikkoruoat, salaatit jne.). Kuvaile esivalmistelu ja - käsittely ja kypsennys. Milloin ruoat valmistetaan, ja minkä ajan kuluessa tarjoillaan tai myydään? Miten elintarvikkeiden ristisaastuminen valmistuksessa ehkäistään Miten erityisruokavaliotuotteet pidetään erillään (esim. gluteeniton, laktoositon) Miten varmistutaan ruoan kypsyydestä (kauttaaltaan vähintään +70 C, siipikarja vähintään +75 C) Kuinka usein lisätään, suodatetaan ja vaihdetaan uppopaistorasva (+180 C ± 5 C)? Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata minkä tyyppisiä ruokia valmistetaan, onko käytössä vakioidut reseptit sekä mitä raaka-aineita ruoan valmistuksen yhteydessä käsitellään. Elintarvikkeita käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita työvälineitä aina käsien sijasta, kun on mahdollista. Vihannekset ja juurekset tulee pestä huolellisesti. Raa at ja kypsät elintarvikkeet pidetään erillään ja niitä käsitellään eri välineillä ja leikkuulaudoilla. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet tulee käsitellä mahdollisimman viileissä tiloissa. Ruoanvalmistuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että vierasesineitä (esim. pakkausmateriaalin palanen, hius, lasin siru yms.) ei joudu valmistettaviin elintarvikkeisiin. Kaikissa ruoanvalmistuksen (vastaanotto, säilytys, käsittely, merkitseminen, esillepano, myynti) vaiheissa huolehditaan siitä, että tuotteet sisältävät vain reseptin mukaisia ainesosia eikä ristikontaminaatiota tapahdu. Valmistustilat on pidettävä puhtaina, siisteinä ja siellä ei saa säilyttää elintarvikehuoneistoon kuulumattomia tavaroita. Ruoanvalmistukseen varatun tilan välittömässä läheisyydessä tulee olla erillinen käsienpesupiste (vesipiste, nestesaippua, kertakäyttö- tai rullapyyhkeet, jäteastia), vesipiste työvälineiden pesua varten sekä jäteastia syntyvää jätettä varten (lainsäädännölliset rakenteelliset muutokset on tehtävä seuraavan remontin yhteydessä). Erityisruokavaliotuotteet: Erityisruokavalioihin käytettävät raaka-aineet on pidettävä suljetuissa ja merkityissä astioissa erillään muista ruoka-aineista. Valmistusvaiheessa on varmistettava, että ruoka valmistetaan erityisruokavalioon sopivista ruoka-aineista ja että se ei sisällä mitään kyseiseen ruokavalioon sopimattomia ainesosia. Erityisruokavalioiden eri käsittelyvaiheissa tulee huolehtia, ettei ristikontaminaatiota pääse myöskään tapahtumaan välineiden kautta tai välityksellä. Pakkaamattomat erityisruokavaliojuotteet tulee säilytyksen ajaksi peittää kannella, kelmulla, foliolla tms. risti-, allergeeni- tai gluteenikontaminaation ja vierasesineiden pääsyn estämiseksi. Valmistuksessa suorassa kosketuksissa olevien pintojen tulee olla osoitettu pelkästään gluteenittomien tuotteiden valmistukseen. Ellei näitä voida järjestää, on gluteenittomien tuotteiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat

9 9/20 puhdistettava perusteellisesti ennen valmistusta ja varmistuttava, ettei gluteenia sisältävien viljojen pölyä ole ilmassa, pinnoilla, työasuissa jne. Gluteenittomat tuotteet on hyvä valmistaa ennen gluteenia sisältävien tuotteiden valmistusta tai eri päivinä. Valmiiden tuotteiden säilytys on järjestettävä erikseen muista tuotteista niin, ettei sekoittumisen vaaraa ole. Valmistettava ruoka tulee kypsentää kauttaaltaan vähintään +70 C ja siipikarja vähintään +75 C. Ulkomaiset pakastemarjat tulee kuumentaa yli +90 C vähintään 2 min noroviruksen tuhoamiseksi. Silloin, kun tuotteita (esim. lihaa ala Carte -annoksissa) aistittavan laadun vuoksi ei kuumenneta 70 asteeseen, huolehditaan siitä, että käytetään hygienialtaan korkealaatuisia raaka-aineita. Lihassa mikrobit ovat ennen kaikkea pinnassa, joten paistamisella vaikutetaan tuotteen turvallisuuteen, koska pinnan lämpötila nousee paistettaessa huomattavasti yli 100 asteeseen. Kirjaaminen: Kuumennuksen riittävyys tulee varmistaa esim. a) mittaamalla vastavalmistetun helposti pilaantuvan elintarvikkeen lämpötila. Kirjaus esim. kerran viikossa. b) kuumentaa elintarvike kauttaaltaan kiehuvaksi. Käytettäessä kypsiä raaka-aineita tai eineksiä elintarvikkeen turvallisuus varmistetaan riittävällä lämpötila-aika-yhdistelmällä (esim. pizzat). 5. TARJOILU Missä lämpötiloissa ruoat tarjoillaan (kylmät ja kuumat), kuinka kauan ja miten ne pidetään tarjoilun ajan vaadittavassa lämpötilassa? Miten tarjolla olevat ruoat on suojattu? Kirjaaminen: Tarjoilulämpötiloista tulee pitää kirjaa. Kuinka usein tarjoilulämpötilat mitataan ja kirjataan (kylmä ja kuuma)? Poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Korjaavat toimenpiteet: Miten toimitaan poikkeamia havaitessa? Kuumana tarjoiltavan ruoan lämpötilan oltava vähintään +60 C. Kylmänä tarjottavien ruokien lämpötilan saa nousta enintään +12 C. Tarjoiluaika voi olla enintään neljä tuntia. Ruoat on tarjoilun jälkeen hävitettävä. Valmis ruoka voidaan laittaa tarjolle pienempinä erinä menekin mukaan. Leivät, rasvalevitteet ja salaatinkastikkeet eivät ole helposti pilaantuvia, minkä takia niitä voidaan pitää tarjolla pidempään kuin neljä tuntia ja myös useampaan kertaan. Ruoan lämpötilan seurantaan tulee olla käytössä esim. piikki- tai infrapunalämpömittari. Tarjolla olevat ruoat tulee olla peitettynä ja suojattuna pisara-, kosteus- ja pölytartunnalta. Ruoan tarjoilussa tulee käyttää ottimia tai muita välineitä. Suositus: Jokaisesta suuresta valmistuserästä otetaan mahdollisten valitusten varalta vähintään gramman näyte tarjoilun myöhäisessä vaiheessa. Eri ruokia ei sekoiteta keskenään, vaan jokaisesta otetaan erillinen, yksittäinen näyte. Näytteet jäädytetään ja säilytetään vähintään kahden viikon ajan. Näytteen pakkaukseen merkitään sen sisältö ja päiväys.

10 10/20 Kirjaaminen: Tarjolla olevan ruoan lämpötilaa seurataan päivittäin tarjoilun loppupuolella siten, että myös viimeisen asiakkaan ruoan lämpötila on vähintään +60 C. Lämpötila ja kellonaika kirjataan esimerkiksi kerran viikossa. Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet kirjataan aina. Korjaavat toimenpiteet: Mikäli havaitaan, ettei kuumana tarjoiltava ruoka ole vähintään +60 C, ruoka poistetaan tarjoilusta. Arvioidaan ruoan uudelleen kuumentamisen mahdollisuus. Tarkistetaan mahdollisen lämpökalusteen toiminta ja säädöt. 6. JÄÄHDYTYS JA UUDELLEEN KUUMENNUS Mitä jäähdytetään? Miten jäähdytys toteutetaan? Miten varmistutaan jäähdyttämisen onnistumisesta? Mitä merkintöjä pakkauksiin tehdään? Minkä ajan kuluessa tuotteet käytetään? Mihin lämpötilaan uudelleen kuumennettavat ruoat lämmitetään ja kuinka lämpötilasta varmistutaan? Kirjaaminen: Jäähdytyksen toteutumisesta tulee pitää kirjaa. Kuinka usein ruoista mitataan alkulämpötila ja neljän tunnin kuluttua loppulämpötila? Poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Korjaavat toimenpiteet: Miten toimitaan poikkeamia havaitessa? Kylmässä säilytettäväksi tarkoitettu elintarvike on välittömästi valmistuksen jälkeen ja enintään neljässä tunnissa jäähdytettävä 6 C:n lämpötilaan tai sen alle. Mikäli elintarvikehuoneiston säännölliseen toimintaan kuuluu kuumentamalla valmistetun ruoan jäähdyttäminen, tulee siihen käytettävän kylmälaitteiston kapasiteetin ja tehon olla tuotantoon nähden riittävä. Jäähdytettyjen elintarvikkeiden kylmävarastointiin tarkoitetut välineet (kylmätiskit, kylmäkaapit, jääkaapit jne.) eivät yleensä teholtaan riitä kuumien elintarvikkeiden jäähdyttämiseen, varsinkaan jos niissä ei ilma pääse kunnolla kiertämään. Kylmäsäilytyslaitteessa voi kuitenkin jäähdyttää pieniä määriä elintarvikkeita edellyttäen, että laitteen teho on riittävä ja samaan aikaan laitteessa säilytettävien muiden elintarvikkeiden lämpötila ei nouse. Jäähdyttämisen onnistumista ja säilytettävien elintarvikkeiden lämpötilaa tulee seurata omavalvonnalla. Jäähdytettävän ruokakerroksen paksuutta pienennetään pilkkomalla, viipaloimalla tai jakamalla ruoka useampaan matalaan astiaan. Mitä ohuempi ruokakerros, sitä nopeampaa jäähtyminen on. Ruokakerroksen paksuus tulisi jäähdytyksessä olla alle 10 cm, mieluummin n. 5 cm. Mikäli ruoka on tiiviisti suljetussa astiassa, upotetaan astia jääpaloja sisältävään kylmään veteen tai juoksevaan kylmään veteen. Pakkauksiin tulee merkitä tuotteen nimi ja valmistuspäivä, ellei sitä tarjota samana päivänä. Uudelleen kuumennettavat elintarvikkeet tulee kuumentaa kauttaaltaan yli +70 C. Kirjaaminen: Ruoan lämpötila mitataan, kun se on jäähtynyt tai viimeistään neljän tunnin kuluttua jäähdytyksen alkamisesta. Tuolloin sen tulee olla enintään 6 C. Lämpötila kirjataan esimerkiksi kerran viikossa. Automaattisten jäähdytyslaitteiden osalta kirjaus esim. kerran

11 11/20 kuukaudessa. Poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Mikäli jäähdytetään kylmäsäilytyslaitteessa, seurataan myös laitteessa säilytettävien elintarvikkeiden lämpötilaa. Lämpötila kirjataan esim. kerran viikossa. Uudelleen kuumennuksen riittävyys varmistetaan esim. a) mittaamalla kuumennetun elintarvikkeen lämpötila. Kirjaus esim. kerran viikossa. b) kuumentaa elintarvike kauttaaltaan kiehuvaksi. Käytettäessä kypsiä raaka-aineita turvallisuus varmennetaan riittävällä lämpötila-aika -yhdistelmällä (esim. pizza). Korjaavat toimenpiteet: Ellei ruoka ole jäähtynyt 4 tunnissa 6 C se käytetään välittömästi tai hävitetään. 7. JÄÄDYTYS JA UUDELLEEN KUUMENNUS Mitä jäädytetään? Miten jäädytys toteutetaan? Mikä on jäädytyslaitteen lämpötila? Mitä merkintöjä pakkauksiin tehdään? Miten jäädytetyt tuotteet sulatetaan? Minkä ajan kuluessa tuotteet käytetään? Mihin lämpötilaan uudelleen kuumennettavat ruoat lämmitetään ja kuinka lämpötilasta varmistutaan? Jäädytettävän elintarvikkeen tulee olla laadultaan moitteetonta eikä sen laatu saa jäädytyksessä huonontua. Ruoka jäädytetään niin pienissä erissä, että sen kauttaaltaan jäätymiseen kuluu enintään 24 tuntia. Jäätymisen onnistumiseksi laite tulee säätää kylmemmäksi kuin -18 C. Pakkauksiin tulee merkitä tuotteen nimi ja jäädytyspäivämäärä. Pakastetut ja jäädytetyt ruoat sulatetaan kylmiössä, jolloin elintarvikkeen pintalämpötila ei nouse yli sallitun. Sulatusta ei tehdä milloinkaan huoneenlämmössä. Uudelleen kuumennettavat elintarvikkeet tulee kuumentaa kauttaaltaan yli +70 C. Kirjaaminen: Mikäli jäädytetään kylmäsäilytyslaitteessa, seurataan myös laitteessa säilytettävien elintarvikkeiden lämpötilaa. Lämpötila kirjataan esim. kerran kuukaudessa. Uudelleen kuumennuksen riittävyys varmistetaan esim. a) mittaamalla kuumennetun elintarvikkeen lämpötila. Kirjaus esim. kerran viikossa. b) kuumentaa elintarvike kauttaaltaan kiehuvaksi. Käytettäessä kypsiä raaka-aineita turvallisuus varmennetaan riittävällä lämpötila-aika -yhdistelmällä (esim. pizza).

12 12/20 8. PAKKAAMINEN Mitä, missä ja minkälaisiin pakkauksiin elintarvikkeet pakataan? Minkälaiset merkinnät itse pakattuihin elintarvikkeisiin tehdään? Kuinka kauan itse pakattuja elintarvikkeita myydään? Minkälaiset viimeiset käyttöajankohdat tai parasta ennen -päiväykset tuotteille tehdään ja mihin ne perustuvat? Tuotteiden valmistukseen ja pakkaamiseen tulee olla erillinen tila. Pakkausmateriaalit tulee säilyttää siten, etteivät ne saastu esim. roiskevedestä. Elintarvikkeita tulee käsitellä riittävän pieni määrä kerrallaan hyvän hygienian ja oikeiden lämpötilojen varmistamiseksi. Eri tuotteet on käsiteltävä ja pakattava erillään toisistaan haju- ja makuvirheiden, likaantumisen, vierasesineiden pääsyn ja tartuntojen estämiseksi. Pakkausmateriaalissa on oltava merkintä elintarvikekelpoisuudesta merkinnällä "elintarvikekäyttöön" tai sitä osoittava symboli (lasi ja haarukka). Kaupan ruokakassit ja roskapussit eivät sovellu elintarvikekäyttöön! Vaihtoehtoisesti valmistajan / maahantuojan todistus pakkauksen elintarvikekelpoisuudesta. Pakkausten tulee olla uusia ja puhtaita. Itse pakatut teolliset elintarvikkeet: elintarvikkeen nimi, sisällön määrä, parasta ennen / viimeinen käyttöpäivä päiväys, säilytysohje, yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat, alkuperämaa tai -alue (jos sen puuttuminen voi johtaa harhaan) sekä tarvittaessa alkoholipitoisuus. Itse valmistetut ja pakatut elintarvikkeet: edellä esitettyjen asioiden lisäksi valmistajan nimi ja osoite, ainesosaluettelo, tiettyjen ainesosien määrä tarvittaessa (nimessä esitetty tai korostettu ainesosa), tarvittaessa käyttöohje ja varoitusmerkintä. Ateriapakkaaminen: Kuumana lähtevä ruoka valmistetaan ja pakataan juuri ennen kuljetusta. Lämpötilan on säilyttävä jakelupisteeseen saakka vähintään + 60 C. Kylmänä kuljetettavat tuotteet säilytetään kylmälaitteessa ja pakataan kuljetusautoon viimeisenä. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilan on säilyttävä enintään + 6 C jakelupisteeseen saakka. Lämpötilan lyhytaikaiset poikkeamat eivät saa heikentää elintarvikkeen hygieenistä laatua. Lisätietoja: Pakkausmerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille 17005/4. Linkki:

13 13/20 9. KULJETUKSET Kenelle elintarvikkeita toimitetaan (yksityishenkilöt, suurtaloudet ym.)? Miten elintarvikekuljetukset on järjestetty (kuljetusyritys / oma kuljetus, jakelureitit, kuljetusastiat, lämpötilojen mittaus ajallisesti pisimmän jakelureitin loppuvaiheessa)? Kirjaaminen: Kuljetuslämpötiloista tulee pitää kirjaa. Kuinka usein lämpötila mitataan ja kirjataan kuljetuksen lopulla? Poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Korjaavat toimenpiteet: Miten toimitaan poikkeamia havaitessa? Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet tulee kuljettaa jäähdytyslaitteistolla varustetussa kuormatilassa tai muulla tavoin lämpöeristetyssä kuljetusastiassa siten, että tuotteiden lämpötilat säilyvät korkeintaan +6 C:ssa. Kuljetuksen kestäessä yli 2 tuntia on oltava rekisteröivä lämpötilan mittaus. Alle 2 tunnin kuljetuksissa riittää esim. kylmävaraajilla jäähdytetyt kylmälaukut ja lämpömittarit. Kuumina kuljetettavien elintarvikkeiden lämpötilan tulee olla kuljetuksen aikana vähintään +60 C. Elintarvikkeet tulee suojata kuljetuksen ajan kastumiselta, jäätymiseltä, pölyyntymiseltä sekä muulta likaantumiselta eikä niiden hygieeninen laatu saa vaarantua. Sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden kuljettamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Elintarvikkeet on kuljettava siten, ettei niihin siirry vierasta hajua tai makua taikka haitallisia ominaisuuksia kuljetusajoneuvoista tai konteista taikka kuljetettavista muista elintarvikkeista tai tavaroista. Kuljetuskaluston siisteyteen ja puhtauteen tulee kiinnittää huomiota. Kuljetuslaatikot, -astiat ja -säiliöt sekä muut vastaavat kuljetusvälineet on säilytettävä elintarvikehuoneistossa suojattuina ja erillään siten, ettei niissä kuljetettavien elintarvikkeiden hygieeninen laatu heikkene. Säilytyspaikan tulee olla asiallinen ja hyvässä järjestyksessä ja on huomioitava, etteivät linnut ja haittaeläimet pääse niiden kanssa kosketukseen. Välineiden tulee olla tiiviitä ja materiaali pitää olla helposti puhdistettavissa. Kuljetusvälineet on puhdistettava käyttökertojen välillä. Kuljetusvälineitä ei saa käyttää muuhun kuin elintarvikkeiden kuljetukseen. Mahdollisuuksien mukaan esim. muovilaatikot on pidettävä sisätiloissa. Pestyt, puhtaat laatikot tulee suojata esim. kelmuttamalla kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Ellei laatikoita peitetä, tulee ne säilyttää sisätiloissa. Toimijan on osaltaan kehitettävä järjestelmää, missä tyhjät kuljetukseen käytetyt laatikot, rullakot ja kuormalavat kuljetetaan mahdollisimman nopeasti pois elintarvikehuoneistosta.

14 14/ HENKILÖKUNNAN HYGIENIA Miten henkilökunnan todistuksista pidetään kirjaa? Minkä ajan kuluessa tiedot päivitetään (uudet ja lopettaneet työntekijät)? Miten henkilökunnan hygienia-asiat on järjestetty (esim. käsienpesu, työasu, päähine, korut, haavat, kynnet)? Kirjaaminen: kirjataan esim. työntekijän terveystodistuksen päivämäärä / esittämispäivämäärä liitetään kopiot työntekijöiden hygieniaosaamistodistuksista omavalvontaan tai kirjataan työntekijän nimi ja päiväys todistuksien esittämisestä Elintarvikelain mukaan toiminnanharjoittajan on vastattava siitä, että elintarvikehuoneistossa työskentelevällä on tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen ja että häntä tarvittaessa koulutetaan ja neuvotaan elintarvikehygieniassa. Hyvä hygienia koostuu: Siististä ja asiallisesta pukeutumisesta Hyvästä henkilökohtaisesta hygieniasta Toimivasta työympäristöstä Hyvästä astia- ja pintahygieniasta Elintarvikkeiden laadusta Elintarvikkeiden oikeasta käsittelystä Hygieniaosaaminen: Elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Eviran hyväksymän mallin mukainen todistus tulee olla työntekijällä, joka käsittelee pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja jos hän on työskennellyt vähintään kolme kuukautta yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa. Kirjaaminen: 1) Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi, mistä kopiot hygieniaosaamistodistuksista löytyvät tai 2) hygieniaosaamistestin suorittaneista voidaan tehdä lista, johon kirjataan päivämäärä, koska todistuksen oikeellisuus on tarkastettu. Elintarvikkeita käsittelevän henkilön on oltava pukeutuneena siististi ja työn edellyttämällä tavalla. Työasun tulee olla puhdas ja se on vaihdettava ja pestävä riittävän usein. Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevän henkilön suojavaatetukseen kuuluu ainoastaan elintarvikehuoneistossa käytettävä puhdas työasu, kengät ja päähine. Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei saa käsitellä henkilö, jolla on tulehtunut haava, rakennekynsiä tai koruja, jos niitä ei voi suojavaatetuksella peittää. Kynnet pidetään siisteinä ja lyhyinä, eikä kynsilakkaa käytetä. Jos henkilön tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä tarttuvaa tautia tai jolla on kuumetta tai vatsatauti, ei saa käsitellä tällaisia elintarvikkeita. Puhtaita työvälineitä käytetään käsien sijasta aina kun se on mahdollista. Suojakäsineet

15 15/20 vaihdetaan usein ja kädet pestään vaihdon välillä. Kädet pestään huolellisesti aina: työhön ryhtyessä, siirryttäessä raakojen elintarvikkeiden käsittelystä kypsien käsittelyyn, wc:ssä käynnin, rahojen ja jätteiden käsittelyn, niistämisen ja aivastamisen, syömisen ja juomisen sekä tupakoinnin jälkeen. Terveys- ja salmonellatodistukset: Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi, mistä työntekijöiden terveystodistukset tarvittaessa löytyvät. Uuden työntekijän tulee antaa selvitys terveydentilasta, ettei sairasta yleisvaarallista tartuntatautia. Selvitys terveydentilasta annetaan työsuhteen alkaessa ja se vaaditaan henkilöltä, jonka työsuhteen oletetaan kestävän vähintään kuukauden. Lyhyempiaikaisia työntekijöitä on opastettava turvallisissa työtavoissa ja heille on annettava tietoa tartuntatautien leviämisen vaaroista siten, että ne, joilla on siihen perusteltua aihetta, osaavat hakeutua terveystarkastukseen. Selvitys terveydentilasta tehdään, jos ulkomaanmatkan aikana tai heti sen jälkeen esiintyy vatsataudin oireita. Selvitys terveydentilasta tehdään myös välittömästi palattaessa työhön vähintään neljän vuorokauden pituiselta matkalta Pohjoismaiden ulkopuolelta. Tällöin selvityksenä riittää salmonellatutkimus. Tavallisesti selvitykseen liittyvät tutkimukset ovat lääkärin tai terveydenhoitajan suorittama haastattelu ja kliininen tutkimus, ulosteen salmonellatutkimus ja keuhkojen röntgentutkimus. Jos työntekijä on saanut salmonellainfektion, määrätään hänet sairaslomalle oireiden ilmenemisen ajaksi sekä myös salmonellan oireettoman esiintymisen ajaksi, jos hänelle ei voida osoittaa työtehtäviä, joissa elintarvikkeiden saastumisvaaraa ei ole. Työstä pidättämisaika kestää niin kauan, kunnes kolmesta peräkkäisestä ulostenäytteestä ei enää todeta salmonellaa. Kirjaaminen: 1) Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi, mistä kopiot terveystodistuksista tarvittaessa löytyvät (salassa pidettävää tietoa) tai 2) omavalvontasuunnitelmaan voidaan liittää lista, johon kirjataan terveystarkastuksen päivämäärä. 11. SIIVOUS JA KUNNOSSAPITO Kuka on vastuussa siivouksesta ja kunnossapidosta (henkilökunta / siivousyritys)? Pestäänkö astiat käsin vai koneellisesti? Jos käytössä on kuljetusajoneuvoja, kerro miten kuljetusautojen ja laatikoiden puhtaanapito on järjestetty. Laadi siivoussuunnitelma(esim. taulukkoon), josta selviää puhdistuskohde (esim. uuni, työskentelytaso) - käytettävä puhdistus- ja desinfektioaine - puhdistustiheys - käytettävät välineet - harvemmin siivottavat kohteet Kirjaaminen: Harvemmin kuin viikoittain puhdistettavista kohteista on pidettävä kirjaa. Astianpesukoneen huoltoraportit liitetään omavalvontaan.

16 16/20 Elintarvikehuoneiston rakenteet, pintamateriaalit ja työvälineet pidetään kunnossa, siten että ne ovat ehjiä ja helposti puhtaana pidettäviä. Rikkinäiset rakenteet korjataan. Puhdistuksen tehokkuutta seurataan päivittäin aistinvaraisesti. Riittämättömän puhdistuksen voi aistinvaraisesti havaita näkyvästä liasta tai epämiellyttävästä hajusta. Puhdistusvälineiden tulee olla hyvässä kunnossa ja puhtaita, jotta ne eivät levittäisi mikrobeja paikasta toiseen. Jokaisen käytön jälkeen ne pestään ja tarvittaessa desinfioidaan ja ripustetaan kuivumaan ilmavasti. Eri pinnoille sekä tiloille tulee olla omat puhdistusvälineet. Ne tulee merkitä ja säilyttää erillään toisistaan. Asiakastilojen siivousvälineet tulee erottaa keittiön siivousvälineistä, esim. värikoodeilla. Puhdistusvälineet voi merkitä värikoodein puhdistettavan kohteen puhtausasteen mukaan. Siivousvälineiden värikoodausta voidaan käyttää elintarviketiloihin esimerkiksi seuraavasti: Vihreä: Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat koneet, laitteet ja pinnat Sininen: Työtasot, keittiökalusteet, koneet ja laitteet päältä, astianpesu; ei suoraa kosketusta elintarvikkeiden kanssa Punainen: Lattiat, lattiakaivot, jätehuone Keltainen: Esikäsittelytilat Elintarvikehuoneistossa on oltava vähintään yksi asianmukaisesti varusteltu, riittävän kokoinen siivousvälinevarasto. Varasto on varustettava vesipisteellä, kaatoaltaalla tai lattiakaivolla ja ilmanvaihdolla. Siivousvälinevarastossa on oltava seinäteline varrellisille siivousvälineille sekä riittävästi hyllytilaa esim. puhdistusaineiden säilytystä varten. Tilassa on mahduttava puhdistamaan, huoltamaan ja tarvittaessa kuivattamaan siivousvälineet. Tarjoilupaikoissa, joissa on ruuanvalmistusta, asiakastilojen siivousta varten suositeltavaa olla erillinen asianmukaisesti varustettu siivousvälinevarasto. Elintarviketilojen puhdistukseen käytettävien puhdistusaineiden tulee olla tarkoitukseen sopivia. Ne eivät saa jättää jäämiä pinnoille tai laitteisiin, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeen kanssa. Astioiden pesu on tärkeä osa elintarvikehygieniaa. Pesu- ja huuhteluaineiden oikeaa annostelua sekä pesu- ja huuhteluveden lämpötiloja tulee seurata. Astianpesukoneen esipesuveden lämpötila saa olla korkeintaan +40 C, jotta valkuainen ei pala kiinni. Pesuveden lämpötilan tulee olla n. +60 C ja huuhteluveden vähintään +80 C. Astianpesukoneen päivittäisestä puhdistuksesta huolehditaan. Kuljetuslaatikot, -astiat ja -säiliöt puhdistetaan käyttökertojen välillä. Esim. Siivoussuunnitelmataulukko Puhdistuskohde Käytettävät aineet Uuni, työtasot, lattiat, katto, leipomolaatikot, Puhdistustiheys Käytön jälkeen, päivittäin, kerran viikossa jne Käytettävät välineet Harjaus, pesu, pyyhintä, desinfiointi jne varasto jne Luettele harvemmin kuin viikoittain siivottavat kohteet, joiden puhtaanapidosta pidetään kirjaa.

17 17/ NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA Mitä omavalvontaan kuuluvia näytteitä otetaan, kuinka usein, kuka ottaa ja missä ne tutkitaan? Kirjaaminen: Saadut tulokset kirjataan. Korjaavat toimenpiteet: Miten toimitaan saataessa huonoja tuloksia? Korjaavat toimenpiteet kirjataan aina. Pintapuhtausnäytteillä voidaan tarkistaa aistinvaraisen arvioinnin paikkansapitävyys. Puhtaustason seuraamiseksi pintapuhtausnäytteitä on suositeltava ottaa 1-2 kertaa vuodessa 5 näytettä kerrallaan. Näytteet voi ottaa itse tukuista saatavilla Hygicult pintapuhtauslevyillä tai sopia näytteenotosta ja tutkimuksista hyväksytyn laboratorion kanssa (lähimmät: Kauhajoen elintarvikelaboratorio, puh. (06) tai SeiLab, puh. (06) ). Terveystarkastaja ei ota omavalvontanäytteitä! Näytteet otetaan aamulla ennen töiden aloittamista puhtailta ja kuivilta pinnoilta. Hyviä näytteenottokohteita on elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketuksiin joutuvat pinnat, esim. leikkuulaudat, veitset, säilytysastiat, työtasot ja laitteet. Huonon tuloksen jälkeen muutetaan toimintatapoja, tarkastetaan siivousteho ja pihtojen eheys sekä otetaan uusintanäytteet. Elintarvikkeista voidaan tutkia esimerkiksi aistinvaraista tai mikrobiologista laatua riippuen valmistettavasta elintarvikkeesta. 13. TUHOELÄINTORJUNTA Kuka vastaa tuhoeläintorjunnasta (toimija/torjuntayritys)? Laadi tuhoeläintorjuntasuunnitelma, josta selviää kuinka ennalta ehkäistään tuholaisia (esim. hyönteisiä, jyrsijöitä) ja miten toimitaan niitä havaitessa. Kirjaaminen: Tuholaishavainnot ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina. Korjaavat toimenpiteet: Miten toimitaan poikkeamia havaitessa? Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla tieto siitä, kuka tuhoeläintorjunnasta vastaa, kuka tekee kirjaukset ja minne otetaan yhteyttä tuholaisia tavattaessa. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat esim. huolelliset vastaanottotarkastukset, tilojen ja laitteiden puhtaana ja kunnossapito, varastojen kierto, hyönteisverkot, sähköiset kärpäspyydykset, jyrsijöiden loukut, ovien ja ikkunoiden pitäminen suljettuna, jätehuollosta huolehtiminen mahdollisesti desinfektioyrityksen kanssa sovitut säännölliset tarkastukset ja tarvittaessa torjunta. Tuhoeläinten esiintymistä tarkkaillaan aistinvaraisesti päivittäin. Havaitessa tuholaisia kaikki saastuneet tuotteet eristetään muista tuotteista ja tarvittaessa otetaan yhteyttä tuholaistorjuntayritykseen.

18 18/20 Lintujen pääsy elintarvikehuoneistoihin tulee estää. Sisälle päässeet linnut on poistettava heti. Jos elintarvikehuoneistossa voi pitää ikkunoita auki, on ne varustettava suojaverkolla. Mahdolliset pesäpaikat lastauspaikkojen (katto)rakenteissa tulee selvittää ja toimia niin, että lintujen pesiminen niissä estetään. Elintarvikehuoneistosta tai piha-alueelta löytyneet kuolleet linnut on poistettava heti. Kuolleisiin lintuihin ei tule koskea paljain käsin. Linnut voidaan hävittää sekajätteen mukana. 14. JÄTEHUOLTO Mitä jätteitä lajitellaan? Mihin ne toimitetaan? Kuinka usein jäteastiat tyhjennetään? Elintarvikehuoneiston toiminnassa syntyvät jätteet käsitellään ottaen huomioon kunnalliset jäte-huoltomääräykset. Huoneistossa olevat jätteet ja pilaantuneet elintarvikkeet poistetaan sisätiloista vähintään kerran päivässä. Jäteastioiden pesusta huolehditaan ja eläinten pääsy niihin estetään. Jätehuolto on järjestettävä siten, että raaka-aineet ja ruoat eivät joudu kosketuksiin jätemateriaalin kanssa missään vaiheessa. Pilaantuneet elintarvikkeet ja muut jätteet on säilytettävä niille osoitetussa paikassa riittävän erillään elintarvikehuoneiston muusta toiminnasta ja elintarvikkeista. Jätteiden keräysastiat ja -välineet ja jätehuoltotilat on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu hajua tai muuta terveyshaittaa. 15. TALOUSVESI Onko käytössä kunnallinen tai osuuskunnan vesijohtovesi vai oma kaivo? Jos oma kaivo, kuka ottaa vesinäytteet? Talousveden laadun tulee täyttää sille asetetut vaatimukset. Omavalvontasuunnitelmassa on hyvä kuvata, miten toimitaan, jos veden käyttöä joudutaan rajoittamaan saatavuus- tai laatuongelmien vuoksi. Esimerkiksi, jos vedessä todetaan mikrobiologinen ongelma, lakkaako toiminta kokonaan vai järjestetäänkö väliaikainen vedensaanti muuten ja millä tavalla. Mikäli käytössä on oma kaivo, toimija on vastuussa näytteenotosta erillisen näytteenottosuunnitelman mukaisesti (laaditaan yhteistyössä terveystarkastajan kanssa). Terveystarkastaja ei ota vesinäytteitä.

19 19/ ASIAKASVALITUKSET JA RUOKAMYRKYTYSEPÄILY Miten toimitaan asiakasvalitustilanteessa ja ruokamyrkytysepäilyssä? Kirjaaminen: Aiheelliset asiakaspalautteet kirjataan vihkoon tai lomakkeelle, johon laitetaan valituksen syy, päivämäärä ja tehdyt toimenpiteet. Lisää terveystarkastajien yhteystiedot omavalvontasuunnitelmaan. Yhteystiedot: tai ( / / ) Ajantasaiset yhteystiedot ja lisätietoa linkki: Ruokamyrkytysepäilyistä ilmoitetaan välittömästi terveystarkastajalle, jätä tarvittaessa soittopyyntö viestillä tai sähköpostilla. Epäiltyä elintarviketta tai sen raaka-aineita ei saa hävittää. Epäillystä ruokaerästä otetaan näytteet (á 300 g) kylmiöön tai pakastimeen tarkempia tutkimuksia varten. 17. JÄLJITETTÄVYYS JA TAKAISINVETO Minkälaista kirjanpitoa saapuneista ja eteenpäin toimitetuista elintarvikkeista pidetään? Missä kirjanpito on saatavilla? Miten takaisinveto käytännössä hoidetaan? Kirjaaminen: Jäljitettävyystavoitteen saavuttamiseksi seuraavat tiedot on aina tallennettava: (1. luokka eli pakolliset tiedot) toimittajan / asiakkaan nimi ja osoite, tuote ja sen nimi riittävällä tarkkuudella, toimituspäivämäärä (2. luokka eli erittäin suositeltavia) tuotteen määrä, erätiedot, tuotteen tarkemmat tunnisteet (esim. pakattu/irtotavara, kasviksen/hedelmän lajike, raaka vai jaloste jne.). Ensimmäisen (1.) luokan tiedot tulee pyydettäessä toimittaa viranomaiselle välittömästi ja toisen (2.) luokan tiedot niin nopeasti kuin mahdollista. Jäljitettävyydellä pyritään varmistamaan, että elintarvikkeita voidaan poistaa markkinoilta kohdennetusti ja estää tarpeettoman laajat markkinoilta poisvedot. Jäljitettävyys edellyttää, että kaikissa tuotanto- ja myyntivaiheissa voidaan tunnistaa lähimmät tavarantoimittaja- ja vastaanottajatahot. Toimijan tulee tietää, keneltä raaka-aineet, elintarvikkeet ja pakkausmateriaalit on hankittu ja kenelle hän on edelleen toimittanut tuotteet, mikäli ne eivät mene suoraan lopulliselle kuluttajalle. Jäljitettävyyttä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun tuote ei täytä sille asetettuja turvallisuus- tai laatuvaatimuksia. Tarve jäljitettävyyteen voi olla seurausta myös tavarantoimittajan tai asiakkaan havainnosta ja ilmoituksesta. Tuotteiden pakkausmerkinnät ovat jäljitettävyyden perusta. EU:n erämerkintädirektiivissä (89/396) ja Suomen pakkausmerkintäasetuksessa (1084/2004) on vaatimus erämerkinnästä.

20 20/20 Erämerkintä tarkoittaa merkintää, joka mahdollistaa sen erän tunnistamisen, johon elintarvike kuuluu. Sen avulla voidaan myös yksilöidä samaan erään kuuluvat tuotteet. Määräysten vastaiseksi todettu tai epäilty erä voidaan siten tarvittaessa nopeasti tunnistaa ja jäljittää. Erämerkintä tai tunnus voi olla esimerkiksi päiväysmerkintä. Takaisinveto voi koskea tavarantoimittajan suoratoimituksia, keskusvaraston kautta tulevia toimituksia tai kaupan omaa valmistusta. Takaisinvedon koskiessa itse valmistettuja tuotteita tulee toimia tiedotussuunnitelman mukaisesti ja ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Säännösten mukaan elintarvikealan toimijoiden velvollisuutena on, kun tuote ei ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen ja kun tuote on mennyt jo kuluttajille: a) poistaa elintarvike markkinoilta (takaisinveto) b) ilmoittaa takaisinvedosta valvontaviranomaisille (terveystarkastaja ja Evira) c) ilmoittaa kuluttajille tuotteen virheestä ja takaisinvedon syystä sekä tuotteiden palauttamistavasta (esim. palauttamisesta ostopaikkaan). Linkki: LAINSÄÄDÄNTÖ Linkit: Elintarvikelaki (23/2006) Laki elintarvikelain muuttamisesta (352/2011) Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (420/2011) Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (VNa 1258/2011) Asetus ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) Eviran ohje elintarvikehuoneistojen lastauspaikoista ja elintarvikkeiden kuljettamiseen käytettävistä välineistä Dnro 5225/900/ Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta (452/2009) LÄHTEET Evira internetsivut: Eviran ohje Maa- ja metsätalousministeriön eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta antaman asetuksen (28/2009) soveltamisesta / Helsingin ympäristökeskus. Omavalvontaohjeita elintarvikkeiden myyjille, valmistajille ja käsittelijöille Linkki: ohje_2011_suomi.pdf?mod=ajperes&cacheid=7bf654804d8f70fc8aeafb5eab090ae 1 PTY Omavalvontaohje MaRa omavalvontaohje

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö Myymälän omavalvontasuunnitelma Päiväys: Laatija: YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA KOUVOLAN KAUPUNKI Terveysvalvonta OMAVALVONTASUUNNITELMA (Ravintolat, kahvilat, kioskit, pubit) 2015 Kouvolan kaupunki Terveysvalvonta Puhelin: Valtakatu 33 020 61 511 45700 KUUSANKOSKI Versio: 27.1.2015

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Päiväys Elintarvikkeen nimi Lämpötila ºC Huomautuksia, jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. Seurantalomake

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym)

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym) KYMEN A-KLINIKKATOIMI KARHULAN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALANTIE 2 48700 KOTKA Y-tunnus: 0200924-4 A-KLINIKAN KEITTIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA, päivitetty 9.7.2013 Vastuuhenkilöt: Toiminta: Asiakkaat: Ateriamäärät:

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus siitä, mitä kyseinen yritys tekee

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oiva- asteikko 2 Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu 1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus,

Lisätiedot

OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(6) OHJE PITOPALVELU- JA CATERINGYRITYKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Kylmälaitteet, pakastimet

Kylmälaitteet, pakastimet Kylmälaitteet, pakastimet Raja-arvo < + C tai < - C vuosi Pvm Laite 1 Lämpötila Laite 2 Lämpötila Laite 3 Lämpötila Laite 4 Lämpötila Laite 5 Lämpötila Korjaavat toimenpiteet, huomiot (esim. sulatukset)

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oivaasteikko 2 Veli-Matti Aittoniemi / MARA Oiva-prosessi 4 OIVA-ASIAKIRJAT Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALISKUNTAIN YHDISTYS, 2008 PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä valvontaviranomaiselle 1 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä, toimijan

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA Paliskuntain yhdistys 2013 Sisällysluettelo Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä - viranomaiselle... 2 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä oma kappale... 3 Omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT 2014 Elintarvikehuoneistojen toimijan tiedot Nimi: Kymenlaakson partiopiiri ry Osoite: Varuskuntakatu 8, 45100 Kouvola Toiminnan kuvaus: Kioskimyynti

Lisätiedot

SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013)

SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013) Liike Osoite Puhelinnumero Vastuuhenkilö SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013) Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen omavalvontaohjeistusta voidaan käyttää sovellettuna ottaen huomioon

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset Mari Mäenpää Milloin ilmoitusta ei tarvita Ilmoitusta ei tarvita, jos toiminnan riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä tai jos alkutuotantotoimija,

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista.

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Kansalliset säädökset

Kansalliset säädökset 1 (10) Kansalliset säädökset Elintarvikelaki 13.1.2006/23 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 321/2006 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (905/2007) eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 34 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Sun Wang Oy:lle HEL 2016-008394 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

ELINTARVIKKEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET OMAVALVONTASUUNNITELMA Tämän suunnitelman teossa on käytetty toimintakeskuksen ja sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmia. TOIMINNANKUVAUS Asuntola Aamurusko sijaitsee osoitteessa Koulutie 1, 69950

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(13) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat, on laadittu Elintarvikelain (23/2006),

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä?

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä? Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Omavalvonnan arviointilomake Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: Puhelinnumero: Arvioinnin päivämäärä ja osallistujat: Arviointiraportin laatija

Lisätiedot

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle saakka. Se

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Kalajoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto / terveystarkastajat Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään (elintarvikkeiden

Lisätiedot

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi VASTAANOTTOTARKASTUS Lomake 1a - Kirjaa tiedot kerran viikossa kahdesta tuotteesta sekä aina puutteita ja virheitä todettaessa ja korjaavista toimenpiteistä - Lisätiedot lomakkeen toiselle sivulle Tuore

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva ruuan valmistus ja tarjoilu 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS... 5 4.1

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Elämää tekemällä työllisyyden hoidon palvelukeskus Perinneverstas Talonpoika. Omavalvontasuunnitelma

Elämää tekemällä työllisyyden hoidon palvelukeskus Perinneverstas Talonpoika. Omavalvontasuunnitelma Elämää tekemällä työllisyyden hoidon palvelukeskus Perinneverstas Talonpoika Omavalvontasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Toiminnan kuvaus 2 2 Hankinta, vastaanotto ja valmistus 3 2.1 Ruokakuljetukset 3 2.2 Elämää

Lisätiedot

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa Ravintolan perustaminen 1. Mikä seuraavista lauseista pitää paikkansa? a) Voit perustaa ravintolan ihan mihin vain tilaan. b) Voit perustaa

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetukset

Elintarvikkeiden kuljetukset Elintarvikkeiden kuljetukset Haapavesi 12.03.2015 Soila Hiltunen Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu Kuljetustoiminnasta ilmoittaminen elintarvikevalvontaviranomaiselle Kuljetusalan toimijan

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Lihalaitoksen perustaminen. Leena Oivanen Ajankohtaista ruoka-alalla koulutuskiertue 2018

Lihalaitoksen perustaminen. Leena Oivanen Ajankohtaista ruoka-alalla koulutuskiertue 2018 Lihalaitoksen perustaminen Leena Oivanen 9. 11.4.2018 Ajankohtaista ruoka-alalla koulutuskiertue 2018 Mistä neuvoja lihalaitoksen perustamiseen? Neuvontaa saa mm. kunnan elintarvikevalvonnasta ja neuvontaorganisaatioilta

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK 14.2.2014 Ilmoitettu elintarvikehuoneisto Päiväkotien

Lisätiedot

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely 1. Hygieniapassikoulutus Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely Materiaalia testiä varten http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet -> Googleen hakusana

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveyspalvelut 15.6.2015 www.jikky.fi/ymparistoterveyspalvelut 2 / 18 OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Elintarvikelain mukaan elintarvikealan

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

TRE:572/ /2017

TRE:572/ /2017 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 WATAMI SUSHI OY:N KUULEMINEN ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISESTA MÄÄRÄYKSESTÄ JA 68 :N MUKAISESTA UHKASAKOSTA Toimija

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Sivu 1/8 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(12) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi -, on laadittu Elintarvikelain (23/2006), MMM:n asetuksen (1367/2011, asetus

Lisätiedot

Elämää tekemällä työllisyyden hoidon palvelukeskus Perinneverstas Justeeri. Omavalvontasuunnitelma

Elämää tekemällä työllisyyden hoidon palvelukeskus Perinneverstas Justeeri. Omavalvontasuunnitelma Elämää tekemällä työllisyyden hoidon palvelukeskus Perinneverstas Justeeri Omavalvontasuunnitelma Sisältö 1. Toiminnan kuvaus 2 2. Ruokakuljetukset 3 2.1. Ruokakuljetusten henkilökunnan hygienia 4 2.2.

Lisätiedot

9.11.2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015

9.11.2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015 Ravintoloiden ja kahviloiden sekä suurtalouksien ja leipomoiden itse valmistamien gluteenittomien leivonnaisten gluteenipitoisuudet olivat vaatimusten

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista. Hyvä omavalvontasuunnitelma käsittelee kolmea aihealuetta: yrityksen

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO VASTAANOTTAJA Haikon kartano Spa Cafe Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 27.11.2013 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus OIVA -valvontatietojen julkistaminen Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013, Posion ja Taivalkosken kunnat Ympäristöterveydenhuolto, Terveysvalvonta Päivi Klemola, Netta Lummela 12.6.2013

Lisätiedot

Muutokset täydentävien ehtojen vaatimuksiin Elintarvikehygienia

Muutokset täydentävien ehtojen vaatimuksiin Elintarvikehygienia Muutokset täydentävien ehtojen vaatimuksiin Elintarvikehygienia Viljelijätukihakukoulutus 14.3 ja 16.3.2017 (21.3.2017 sv) Evira / Elintarvikehygienia Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2017 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit:

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit: 1(7) OMAVALVONTASUUNNITELMA PIENILLE TARJOILUPAIKOILLE KOHDE Nimi Osoite Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. KOHTEEN TOIMINTA Henkilökunnan määrä Asiakaspaikkojen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Osa 5, Omavalvonta. Osa 5, Omavalvonta

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Osa 5, Omavalvonta. Osa 5, Omavalvonta Osa 5, Omavalvonta Tässä osiossa tutustut omavalvontasuunnitelmaan Mikä se on ja miksi se tulee tehdä? Miten se tehdään? Mitä suunnitelmassa tulee huomioida? Miten omavalvontasuunnitelman toimivuutta seurataan?

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 02.06.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 02.06.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) 15 Tmi Sari Viiman toiminnan kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 :n mukainen päätös HEL 2015-006585 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE Toimija Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(11) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi -, on laadittu Elintarvikelain (23/2006), MMM:n asetuksen (1367/2011,

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI. Liitelomake leipomolle 22. RAAKA- JA LISÄAINEET SEKÄ RESEPTIT

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI. Liitelomake leipomolle 22. RAAKA- JA LISÄAINEET SEKÄ RESEPTIT JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 1/5 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi www.jikky.fi/ymparistoterveydenhuolto OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 13 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Käpylän Majakka Oy:lle HEL 2016-001829 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1/10 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelaki velvoittaa elintarvikealan toimijoita laatimaan kirjallisen omavalvontasuunnitelman, noudattamaan sitä ja pitämään sen toteutumisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset

SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmaan kuuluva projekti, 2015 PROJEKTIN TOTEUTUS o Projekti toteutettiin normaalien perustarkastusten eli Oiva-tarkastusten

Lisätiedot

(Viranomainen täyttää) Dnro Vastaanottaja Päätöstiedot

(Viranomainen täyttää) Dnro Vastaanottaja Päätöstiedot HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 14 :n /tai 21 :n mukainen elintarvikehuoneiston /tai omavalvontasuunnitelman hyväksymishakemus: Elintarvikkeiden myynti Viranomainen vastaanottanut / 20 (Viranomainen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 Terveydensuojelujaosto 77 21.10.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

MYYMA LA PROJEKTI 2013

MYYMA LA PROJEKTI 2013 MYYMA LA PROJEKTI 2013 Vähittäismyymälöissä käsitellyn kypsentämättömän lihan laatu ja säilytysolosuhteet -projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Tiina Laurell terveystarkastaja Viranomaispalvelut

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 Terveystarkastaja Päivi Lindén 15.5.2009 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 YLEISTÄ Hämeenlinnan seudullinen

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

Hakemus 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee Toiminnan aloittamista Toiminnan olennaista muuttamista Muuta, mitä

Hakemus 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee Toiminnan aloittamista Toiminnan olennaista muuttamista Muuta, mitä Hakemus 1 (5) Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee Toiminnan aloittamista Toiminnan olennaista muuttamista Muuta, mitä 1. Toimija Toimijan

Lisätiedot

ILMOITUS 1 (5) elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta

ILMOITUS 1 (5) elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta ILMOITUS 1 (5) Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Toimija täyttää soveltuvin osin Uutta huoneistoa tai sen olennaista muutosta koskevaan ilmoitukseen tulee liittää kalustepiirustus lukuun

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 28 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Spicetown Oy HEL 2016-009416 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) 6 Elintarvikelain 56 :n mukaisen kiellon antaminen Yaping Pizza Oy:lle HEL 2014-001589 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty )

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty ) Sivu 1/6 Ilmoitettujen elintarvikehuonstojen valvontalomake IEH01 2017 (päivitetty 1.1.2017) Tarkastuksen suorittaja: Tarkastuksen päivämäärä: Elintarvikehuonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä:

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/2 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 9 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Aidon perinteisen tuotteen nimitys... 2 4 Tilojen

Lisätiedot